Konspekt do lekcji matematyki w klasie I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konspekt do lekcji matematyki w klasie I"

Transkrypt

1 Konspekt do lekcji matematyki w klasie I Prowadzący: Edyta Pikor Miejsce: Publiczne Gimnazjum w Jacie Temat lekcji: O ile procent więcej, o ile procent mniej. Punkty procentowe. Cel główny: Poznanie podstawowych wiadomości o punktach procentowych, wykształcenie umiejętności obliczania o ile procent dana liczba jest większa od drugiej. Cele szczegółowe: Poznawcze: -uczeń zna i rozumie algorytm powiększania i pomniejszania danej liczby o x %, -uczeń zna i rozumie określenie punktów procentowych. Kształcące: uczeń : -umie obliczyć procent danej liczby, -umie obliczyć o ile % jest większa (mniejsza) liczba od danej, -potrafi wskazać definicje punktu procentowego, umie obliczyć o ile punktów procentowych różnią się dane wyniki. Wychowawcze: - uczeń wie jak poprawnie posługiwać się językiem matematycznym, - uczeń potrafi podać argumenty na poparcie swojego zdania, - uczeń potrafi w praktyce zastosować poznane wiadomości. Metodyka pracy: -ćwiczenia praktyczne, -praca z podręcznikiem. Forma pracy: -praca w parach, -praca z całą klasą, -praca samodzielna. Środki dydaktyczne: -karty pracy, -plansze, -kolorowa kreda.

2 Etap lekcji Czynności prowadzącego Przewidywane czynności ucznia Uwagi Część początkowa (ok. 5 minut) Przywitanie się z uczniami. Sprawdzenie listy obecności i zadania domowego. Zgłaszają się uczniowie, którzy mieli problem z pracą domową. Odnotowuje nazwiska uczniów, którzy nie odrobili zadania domowego. Część właściwa (ok. 35 minut) Proszę by ktoś przypomniał co to jest procent i w jaki sposób możemy obliczyć procent danej liczby (nawiązanie do zadania 1) Uczniowie odpowiadają, że procent to jedna setna część całości. Podają algorytm obliczania procentu danej liczby. Pytam uczniów gdzie najczęściej w życiu codziennym spotykamy się z procentami? Odpowiadają, że w : sklepie (obniżka lub podwyżka ceny ) banku ( lokata, kredyt) Mówię, że na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się obliczaniem o ile procent wzrosła lub zmalała dana liczba. Podaje temat lekcji: O ile procent więcej, o ile procent mniej. Punkty procentowe. Uczniowie notują temat lekcji w zeszytach. Dzielę uczniów na grupy. Rozdaję każdej grupie zadania (zał. 1). Proszę by uczniowie obliczyli zadania. Pierwsza grupa otrzymuje plusy. Uczniowie obliczają zadania. Kontroluję pracę uczniów. Wybieram jednego z uczniów zwycięskiej grupy i proszę by na tablicy poprawnie obliczył zadanie 1. Następnie drugi uczeń przedstawia obliczenia z zadania 2.

3 Po zapisaniu zadań, proszę uczniów by usiedli na swoich miejscach. Czytam uczniom następujący artykuł: Na posiedzeniu rządu podsumowującego wzrost PKB Polski w 2000 roku premier ogłosił, że stopa wzrostu PKB wyniosła 3 punkty procentowe i obecnie PKB wynosi 10 % od dochodu rocznego statystycznego Polaka. Jak myślicie co miał na myśli premier? Pytam uczniów czy wiedzą co to jest punkt procentowy oraz jak zapisujemy go w skrócie? Dzieci odpowiadają i notują w zeszytach że: punkt procentowy-w skrócie p.p. to różnica między dwiema wartościami jednej wielkości podanymi w procentach. Na przykład wzrost jakiejś wielkości z 20% do 30% jest równy 10 punktom procentowym. Przypinam na tablicy plansze nr 2 (zał. 2) Proszę dzieci by odpowiedziały na pytania umieszczone pod wykresem (burza mózgów) Uczniowie odczytują dane z wykresu i podają poprawne odpowiedzi. Proszę by dzieci w parach uzupełniły tabelkę (zał. 3), którą wcześniej przypinam do tablicy. Następnie proszę by odpowiedziały na pytania: -jakim procentem wszystkich uczniów są dziewczęta? -jakim procentem wszystkich uczniów są chłopcy? Uczniowie liczą ile jest osób w klasie, wykonują odpowiednie obliczenia, odpowiadają na pytania. Zwrócenie uwagi na konieczność podpisania obu półosi.

4 -o ilu więcej jest chłopców niż dziewcząt w naszej klasie? -o ile punktów procentowych więcej jest chłopców niż dziewcząt? -o ile procent więcej jest chłopców niż dziewcząt? Zwrócenie uwagi na różnice w pojęciach procentu i punktu procentowego. Rozdaje karteczki z zadaniami (zał. 4), to zadanie rozwiązujemy wspólnie na tablicy. Uczniowie rozwiązują zadane ćwiczenie. Część końcowa (ok. 5 minut) Proszę by dzieci podsumowały czego nauczyły się na dzisiejszych zajęciach. Rozdaję uczniom zadania (zał.5), które rozwiążą jako zadanie domowe. Pożegnanie się z uczniami. Zakończenie lekcji. Uczniowie odpowiadają, że na dzisiejszych zajęciach nauczyli się obliczyć o ile procent dana liczba jest większa od drugiej. Poznali pojęcie punktu procentowego. Uczniowie notują zadanie domowe, pakują się i wychodzą z klasy.

5 Zał. 1 Zad.1 Oblicz o ile procent zmalała, a następnie wzrosła cena zestawu narciarskiego? Początkowa cena zestawu narciarskiego- 4000zł. Cena zestawu narciarskiego po obniżce zł. Cena zestawu narciarskiego po podwyżce 3000zł. Zad.2 Banany - 3,50 zł Winogron - 4,20 zł Jabłka - 4,00 zł Oblicz o ile procent : a) Winogrona są droższe od bananów b) Banany są tańsze od jabłek c) Winogrona są droższe od jabłek Zał. 2 Zad. 1

6 -Ile osób lubi chodzić do szkoły? -O ile więcej chłopców, niż dziewczyn nie lubi chodzić do szkoły? Wynik podaj w punktach procentowych. -O ile punktów procentowych więcej, chłopców niż dziewczyn nie ma zdania czy lubi chodzić do szkoły? Zał.3 W naszej klasie jest 27 uczniów: 10 dziewcząt i 17 chłopców. Wypełnijmy tabelę: dziewczęta chłopcy Liczba osób Procent osób jakim procentem wszystkich uczniów są dziewczęta: jakim procentem wszystkich uczniów są chłopcy: Wykonanie procentowego diagramu słupkowego. (dodatkowo jeśli starczy czasu, ewentualnie można to zadanie potraktować jako zadanie domowe.) na jednej półosi podpisujemy kategorie - w naszym przypadku dziewczęta i chłopcy, na drugiej półosi wartości liczbowe, a w przypadku diagramu procentowego procentowe, (jednostka) Analiza i przetwarzanie danych: Odpowiedzi na pytania: O ilu więcej jest chłopców niż dziewcząt w naszej klasie? O ile punktów procentowych więcej jest chłopców niż dziewcząt? O ile procent więcej jest chłopców niż dziewcząt? Zał.4 Zad.1 W klasie Ia w koszykówkę grało 20% uczniów. Potem ten odsetek wzrósł o 5 punktów procentowych. a) Jaki procent osób gra teraz w koszykówkę w tej klasie? b) O ile procent zwiększyła się liczba tych osób?

7 Zał.5 Zad.1 Znajdź liczbę wiedząc że jej a)1%to12 f)150%to210 b)10%to40 c)5%to15 d)25%to125 e)2%to0,4 Zad.2 W szkole Podstawowej nr 14 uczy się 930 uczniów. Liczba dziewcząt stanowi 86% liczby chłopców. Oblicz ilu chłopców i ile dziewcząt uczy się w tej szkole? Zad.3 W pewnym gimnazjum są trzy klasy pierwsze. W klasie 1b,liczącej 30 uczniów, jest o 20% więcej uczniów niż w 1a,a w klasie 1c jest o 10% mniej uczniów niż w klasie 1b. a) Ilu uczniów jest w klasie 1a? b) Ilu uczniów jest w klasie 1c? c)o ile procent więcej uczniów jest w klasie 1c niż w klasie 1a? d) Jaki procent wszystkich uczniów klas pierwszych stanowią uczniowie klasy 1b.(odpowiedz podaj w zaokrągleniu)? Zad.4 Diagram przedstawia jak zmieniało się poparcie dla partii "P" w czasie kampanii wyborczej w kolejnych miesiącach. O ile punktów procentowych wzrosło poparcie dla partii "P" we wrześniu w porównaniu z majem? Zakładając że liczba ankietowanych w każdym miesiącu była jednakowa, oblicz, o ile procent więcej ankietowanych popierało partię "P" we wrześniu niż w maju. DIAGRAM: Maj: 24% Czerwiec: 18% Lipiec: 28% Sierpień: 25% Wrzesień: 36% Zad.5 Piotr ma 153 cm wzrostu i jest niższy od Marcina o 15%. Gdy stanął na słupku, okazało się, że był od Marcina o 15% wyższy. Jaką wysokość miał słupek, na którym stanął Piotr?

MOJA MATEMATYKA PRZYKŁADOWE SCHEMATY PRZEBIEGU ZAJĘĆ MATEMATYKI. mgr Maria Gaik

MOJA MATEMATYKA PRZYKŁADOWE SCHEMATY PRZEBIEGU ZAJĘĆ MATEMATYKI. mgr Maria Gaik MOJA MATEMATYKA PRZYKŁADOWE SCHEMATY PRZEBIEGU ZAJĘĆ MATEMATYKI mgr Maria Gaik SPIS TREŚCI Liczby i działania. Działania na potęgach i pierwiastkach... 3 Wyrażenia algebraiczne, równania i układy równań...

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach strona 1 Projekt ICT w na uczaniu prz e dmio tów ma tematycz nyc h i przyro dn iczyc h w gimnazjac h współfina nsowany prz ez U ni ę E uro p ej ską w r amac h Euro pe jski e go Fu n d usz u Społecz n ego

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji: Elementy statystyki. Sposoby prezentacji danych

Scenariusz lekcji: Elementy statystyki. Sposoby prezentacji danych Scenariusz lekcji: Elementy statystyki. Sposoby prezentacji danych 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna pojęcia: statystyka, diagram (wykres) kołowy, słupkowy, kolumnowy, wykres punktowy i liniowy. b)

Bardziej szczegółowo

Marta Stańczak Klasa I a Zespół Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza Gimnazjum w Kuczborku-Osadzie

Marta Stańczak Klasa I a Zespół Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza Gimnazjum w Kuczborku-Osadzie Marta Stańczak Klasa I a Zespół Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza Gimnazjum w Kuczborku-Osadzie Pojęcie procentu PROCENT - to inaczej ułamek o mianowniku 100. Jeden procent danej liczby, to jedna

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny: - ćwiczenie umiejętności posługiwania się procentami w sytuacjach zadaniowych.

Cel ogólny: - ćwiczenie umiejętności posługiwania się procentami w sytuacjach zadaniowych. Klasa I Technikum Lekcja Temat lekcji: ĆWICZENIA W OBLICZANIU PROCENTÓW. Cel ogólny: - ćwiczenie umiejętności posługiwania się procentami w sytuacjach zadaniowych. Cele edukacyjne: powinien: Znać pojęcie

Bardziej szczegółowo

Budowa i zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel

Budowa i zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel Sławomir Siudowski (nauczyciel mianowany) e-mail: siudek@torun.home.pl Zespół Szkół w im. I. J. Paderewskiego w Zbrachlinie Budowa i zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel KONSPEKT LEKCJI

Bardziej szczegółowo

b) odnoszące się do narzędzi komputerowych i internetowych (2-3):

b) odnoszące się do narzędzi komputerowych i internetowych (2-3): Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: ANETA GOŁDYN Szkoła: Gimnazjum Brzeziny Miejscowość: Brzeziny Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Algorytmika i programowanie Przygotowanie do egzaminu maturalnego z informatyki. Maciej M. Sysło

Kuźnia Talentów Informatycznych: Algorytmika i programowanie Przygotowanie do egzaminu maturalnego z informatyki. Maciej M. Sysło Kuźnia Talentów Informatycznych: Algorytmika i programowanie Przygotowanie do egzaminu maturalnego z informatyki Maciej M. Sysło Przygotowanie do egzaminu maturalnego z informatyki Rodzaj zajęć: Kuźnia

Bardziej szczegółowo

Publikacja podsumowująca. Warsztaty ICT dla 17 nauczycieli/nauczycielek

Publikacja podsumowująca. Warsztaty ICT dla 17 nauczycieli/nauczycielek Strona1 Trzeszczany, dnia 30.09.2011 Publikacja podsumowująca Warsztaty ICT dla 17 nauczycieli/nauczycielek zrealizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Paweł

Bardziej szczegółowo

Dynamika Siły w przyrodzie. Od czego zależy przyspieszenie ciała? II zasada dynamiki. Wyd. Zamkom, M. i R. Rozenbajger 1 godzina lekcyjna

Dynamika Siły w przyrodzie. Od czego zależy przyspieszenie ciała? II zasada dynamiki. Wyd. Zamkom, M. i R. Rozenbajger 1 godzina lekcyjna Temat: Od czego zależy przyspieszenie ciała? II zasada dynamiki. Scenariusz lekcji fizyki w gimnazjum klasa IIGa Prowadzący lekcję studenci Uniwersytetu Szczecińskiego Bogusława Michorczyk, Magdalena Matlak

Bardziej szczegółowo

Moje. wydatki. oszczędności. dochody. Szkoła podstawowa. edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji

Moje. wydatki. oszczędności. dochody. Szkoła podstawowa. edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Moje dochody wydatki oszczędności edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Szkoła podstawowa Moje dochody wydatki oszczędności Edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Szkoła podstawowa Ośrodek Rozwoju

Bardziej szczegółowo

METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU

METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU ZESPÓŁ EDUKACYJNY W TRZEBIECHOWIE METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU,, Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem Konfucjusz Opracowanie: mgr Anna Czepiżak mgr Marek Wądołowski POWIEDZ, A ZAPOMNĘ

Bardziej szczegółowo

TEMAT : GRA GIEŁDOWA

TEMAT : GRA GIEŁDOWA Praca zaliczeniowa Kursu : Giełda Papierów Wartościowych i rynek kapitałowy TEMAT : GRA GIEŁDOWA Praca napisana przez Beatę Stein pod kierunkiem mgr Bartosza Majewskiego Warszawa 2011 Praca obejmuje scenariusz

Bardziej szczegółowo

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Alina Kalinowska Pozwólmy dzieciom działać mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Warszawa 2010 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE CYKLU LEKCJI, ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SEKRETY BANKÓW W LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

SCENARIUSZE CYKLU LEKCJI, ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SEKRETY BANKÓW W LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO SCENARIUSZE CYKLU LEKCJI, ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU SEKRETY BANKÓW W LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO I. Lekcje wprowadzające Mogą to być zajęcia przeprowadzone w ramach

Bardziej szczegółowo

Temat: Zarządzamy własnymi finansami

Temat: Zarządzamy własnymi finansami Temat: Zarządzamy własnymi finansami Scenariusz składa się z trzech bloków tematycznych. Do lekcji dołączone są materiały pomocnicze, spis ciekawych multimediów do wykorzystania na lekcjach oraz opisy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ (18) Cele zajęć Uczeń/uczennica: analizuje akty prawne, w tym e zasoby do określenia form i zasad opodatkowania;

SCENARIUSZ (18) Cele zajęć Uczeń/uczennica: analizuje akty prawne, w tym e zasoby do określenia form i zasad opodatkowania; SCENARIUSZ (18) Autorka: Urszula Małek Temat: Wprowadzenie do księgowości przedsięwzięcia. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą Wiedza o społeczeństwie, III etap edukacyjny Uczeń/uczennica: 29.1) wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Tutoring, czyli wzajemne wspieranie się w nauce 8

Tutoring, czyli wzajemne wspieranie się w nauce 8 5 Tutoring, czyli wzajemne wspieranie się w nauce 8 Keith Topping Wstęp 93 1. Realistyczne cele 95 2. Pytanie i podpowiedź 96 3. Sprawdzanie i poprawianie błędów 98 4. Omówienie i pochwała 99 5. Czytanie:

Bardziej szczegółowo

Temat: Zarządzamy własnymi finansami

Temat: Zarządzamy własnymi finansami Temat: Zarządzamy własnymi finansami Scenariusz składa się z trzech bloków tematycznych. Do lekcji dołączone są materiały pomocnicze, spis ciekawych multimediów do wykorzystania na lekcjach oraz opisy

Bardziej szczegółowo

Jaki był sprawdzian szóstoklasisty w 2015 roku? Analiza arkusza zadań z języka polskiego i matematyki

Jaki był sprawdzian szóstoklasisty w 2015 roku? Analiza arkusza zadań z języka polskiego i matematyki Helena Pietras Jaki był sprawdzian szóstoklasisty w 2015 roku? Analiza arkusza zadań z języka polskiego i matematyki Pierwszego kwietnia 2015 roku szóstoklasiści przystąpili do sprawdzianu opracowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA

OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA REFERAT WYGŁOSZONY W DNIU 17.11.2004r. NA SPOTKANIU ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO Istnieją różne rodzaje metod i różne sposoby ich klasyfikacji.

Bardziej szczegółowo

PRACA ZALICZENIOWA. analizować trendy na giełdzie, scharakteryzować i wyjaśnić pojęcie giełdy, akcji.

PRACA ZALICZENIOWA. analizować trendy na giełdzie, scharakteryzować i wyjaśnić pojęcie giełdy, akcji. PRACA ZALICZENIOWA Forma pracy: Scenariusze zastosowania nabytej podczas Kursu wiedzy, na zajęciach szkolnych dla przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości" Autor: Sebastian Kubski Scenariusz lekcji: Giełda

Bardziej szczegółowo

Autor: Elżbieta Żurawska Realizacja eksperymentu wg instrukcji. Czy woda zawsze zamarza w temperaturze 0 o?

Autor: Elżbieta Żurawska Realizacja eksperymentu wg instrukcji. Czy woda zawsze zamarza w temperaturze 0 o? Autor: Elżbieta Żurawska Realizacja eksperymentu wg instrukcji. Czy woda zawsze zamarza w temperaturze 0 o? 1. Realizowane treści podstawy programowej Przedmiot Matematyka Fizyka Realizowana treść podstawy

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalny Innowacyjny Program Nauczania (GIPN) w zakresie matematyki dla III etapu edukacyjnego klasy I III gimnazjum

Gimnazjalny Innowacyjny Program Nauczania (GIPN) w zakresie matematyki dla III etapu edukacyjnego klasy I III gimnazjum Gimnazjalny Innowacyjny Program Nauczania (GIPN) w zakresie matematyki dla III etapu edukacyjnego klasy I III gimnazjum Podstawa programowa 1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne dodatnie w systemie

Bardziej szczegółowo

ZMIENNE Cechy fizyczne Środowisko rodzinne Sprawność PŁEĆ WZROST... Liczba RODZ.

ZMIENNE Cechy fizyczne Środowisko rodzinne Sprawność PŁEĆ WZROST... Liczba RODZ. Tabelaryczna i graficzna prezentacja struktury zbiorowości Wstępna analiza statystyczna obejmuje szereg czynności związanych z porządkowaniem, prezentacją i opisową charakterystyką zbioru danych. Polega

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI: Jak obliczyć pracę prądu elektrycznego?

SCENARIUSZ LEKCJI: Jak obliczyć pracę prądu elektrycznego? SCENARIUSZ LEKCJI: Jak obliczyć pracę prądu elektrycznego? I. INFORMACJE O LEKCJI * Temat lekcji: Jak obliczyć pracę prądu elektrycznego? * Treść z podstawy programowej: 9 i 11 * Klasa III Gb * Data: 22.11.2006r.

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia")

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia) Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Piotr Wiśniewski Szkoła: Gimnazjum w Wąwelnie Miejscowość: Wąwelno Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego Tytuł

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Moduł VI. Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby

Scenariusz zajęć. Moduł VI. Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Scenariusz zajęć Moduł VI Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Moduł VI Projekt Gra logiczna zgadywanie liczby Cele ogólne: przypomnienie i utrwalenie poznanych wcześniej poleceń i konstrukcji języka

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FINANSACH DLA NAUCZYCIELA

PRZEWODNIK PO FINANSACH DLA NAUCZYCIELA PRZEWODNIK PO FINANSACH DLA NAUCZYCIELA Lekcja 3, Gimnazjum, VI klasa szkoły podstawowej Korzystam z banku Materiały zostały objęte Patronatem: Lekcja 3 WPROWADZENIE MERYTORYCZNE: KORZYSTAM Z BANKU Banki

Bardziej szczegółowo