Cel ogólny: - ćwiczenie umiejętności posługiwania się procentami w sytuacjach zadaniowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cel ogólny: - ćwiczenie umiejętności posługiwania się procentami w sytuacjach zadaniowych."

Transkrypt

1 Klasa I Technikum Lekcja Temat lekcji: ĆWICZENIA W OBLICZANIU PROCENTÓW. Cel ogólny: - ćwiczenie umiejętności posługiwania się procentami w sytuacjach zadaniowych. Cele edukacyjne: powinien: Znać pojęcie procentu, Rozumieć potrzebę stosowania procentów w życiu Obliczą procent danej liczby Rozwiązywać zadania z zastosowaniem obliczeń procentowych Odczytywać informacje dane za pomocą diagramów Metody i formy pracy: Aktywizująca gra dydaktyczna, praca indywidualna uczniów. Środki dydaktyczne: kserokopie z zestawami zadań, kserokopie z zasadami i dokumentacją gry dydaktycznej GIEŁDA, monety i kostki do gry, rebus matematyczny dotyczący procentów TOK LEKCJI. Część przygotowawcza sprawdzenie listy obecności, nawiązanie do tematu lekcji. Pytania do uczniów: - O jakich liczbach mówiliśmy do tej pory na wcześniejszych lekcjach matematyki, - Czym zajmowaliśmy się na ostatniej lekcji? - Czy procenty mają związek z liczbami rzeczywistymi? - Co to jest procent z liczby rzeczywistej? - Jak obliczamy procent z liczby rzeczywistej? Pytania do uczniów: -- Ile to jest 50% liczby 0? -- A jaka to część 50%? - Ile wynosi 0% liczby 20? - W jakich dziedzinach życia istnieje potrzeba dokonywania obliczeń procentowych? 2. Część realizacyjna: podanie tematu i celu lekcji ( godz. lekcyjna), opracowanie tematu: I. rozwiązywanie zadania z diagramem (2.04 lub 2.05)

2 2.04 administracja: 6% z liczby euro = euro wynagrodzenia:,2% z liczby euro = euro razem: euro 2.05 a) 92 - x% 92 +,7 + 0,5-00% 26,2 * x = 92 * 00 x = 9200 / 26,2 = 72,9 % b) 94-00% % 24 x% 200 x% x% = (24 * 00%) / 94 = 44,86% x% = (200 * 00%) / 966 = 02,24% Odp. 44,86% 00% = 44,86% ok. 44,9% 02,24% 00% = 2,24% ok. 2,2% c) % 200 x% x% = (200 * 00%) / 684 =29,86% Odp. 29,86% - 00% = 9,86% czyli ok. 9,9% II. sporządzanie notatek na tablicy i w zeszytach, III. omówienie zasad gry dydaktycznej GIEŁDA, IV. wykonywanie obliczeń do tabeli (prace będą ocenione). Część końcowa: podsumowanie lekcji i zapowiedź oceny prac uczniów, zadanie pracy domowej - z objaśnieniem. rebus matematyczny + (ewentualnie) Zad lub 2.05 w zależności od tego, które uda się zrobić na lekcji ze względu na czas)

3 Zad str. 8 Diagram kołowy opisuje procentowy udział wydatków planowanych w Unii Europejskiej (UE) na 2005 rok. Budżet w tym roku był równy 06, mld euro. Ile mld euro przewidywała UE łącznie na administrację i wynagrodzenia w 2005 roku? Rezerwa 8% 6% 5% 0% % 46% Polityka rolna Wynagrodzenia Działania strukturalne Działania zewnętrzne % % Administracja Polityka wewnętrzna Strategia przedakcesyjna Zad str. 9 Przeanalizuj poniższy diagram i odpowiedz na pytania: a) Jaki procent odpadów wytworzonych przez przemysł i uciążliwych dla środowiskach w 999 r. wykorzystano gospodarczo? b) Oblicz procentowy wzrost odpadów przemysłowych gromadzonych na składowiskach w roku 985 w porównaniu z rokiem 980 oraz w roku 999 w porównaniu z rokiem 995. c) O ile procent więcej nagromadzono odpadów przemysłowych na składowiskach w roku 999 w porównaniu z rokiem 975? Wyniki proszę zaokrąglić do części dziesiątych. Odpady przemysłowe nagromadzone na składowiskach w latach mln ton

4 Zagospodarowanie odpadów wytworzonych przez przemysł i uciążliwych dla środowiska w 999 r % 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 0.00% 20.00% 0.00% 0.00% Serie Serie2 Serie

5 A (poniedziałek) Saldo początkowe konta (w PLN) zł Nazwa (spółka) Cena Gra matematyczna G I E Ł D A (przykład zapisu gry) Zakup Liczba zakupionych sztuk zakupionych % portfela Rzut monetą Rzut kostką Zmiana wartości w % Zmiana wartości w PLN po sesji giełdy wszystkich po sesji giełdy Saldo końcowe konta (po sesji) w PLN Firma A 0.00 zł 0.00 zł 7.4% O.00% 0.0 zł 0.0 zł 0.0 zł 000,00 zł Firma B zł zł 28.57% O % 0.40 zł zł zł - 40,00 zł Firma C 0.00 zł zł 64.29% R -.00% zł 29.0 zł 87.0 zł + 8,20 zł Razem zł 00.00% 8.20 zł zł B (poniedziałek) A (wtorek) B (wtorek) zł zł zł Firma D zł zł 20.78% R % -.60 zł 8.40 zł 5.60 zł 000,00 zł Firma E zł zł 2.47% R % zł zł zł -770,00 zł Firma F zł zł 46.75% R % -.60 zł zł 8.40 zł +729,50 zł Razem zł 00.00% zł zł Firma E zł zł 29.8% R % zł zł zł 998,20 zł Firma Y zł zł 0.9% O %.25 zł zł 5.00 zł - 970,00 zł Firma Z 5.00 zł zł 9.69% R % -.40 zł.60 zł zł + 952,50 zł Razem zł 00.00% zł zł Firma T zł zł 24.59% O.00%.5 zł 46.5 zł 2.75 zł 959,50 zł Firma U zł zł 54.0% R % -.0 zł 5.90 zł zł 95,00 zł Firma W zł zł 2.% O.00% 0.65 zł zł zł + 9,80 zł Razem zł 00.00% 9.80 zł zł

6 Gra matematyczna G I E Ł D A A: B: Saldo początkowe konta (w PLN) Nazwa (spółka) Cena Zakup Liczba zakupionych sztuk zakupionych % portfela Rzut monetą Rzut kostką Zmiana wartości w % Zmiana wartości w PLN po sesji giełdy wszystkich po sesji giełdy Saldo końcowe konta (po sesji) w PLN A (pn) 000 B (pn) 000 A (wt) B (wt)

7 % 6 9 Ćwiartka chleba 2 to ile % całego bochenka? 20 % % % 00% stanowi liczba 75% % % 0,5 0% 200% stanowi liczba,4 80% 5% liczby 7 45% 0,95 6 stanowi liczba 8? 0, 20 stanowi liczba 84? 0,9 95% 0, liczby stanowi liczba? 00 2,5% 0,25 5% 4 40% liczby 6 7% liczby 4 50% 200 liczby 9 25% % liczba, której 20% wynosi % liczba, której 5% wynosi 0, 50% 40% liczby 20,5 liczby 4,5 75% liczby 4 8 liczby liczba, której 25% wynosi 2 50% stanowi liczba 4 0,25 liczba, której 5% wynosi 0,5,25 liczba, której 5% wynosi,2 8 liczba, której 0% wynosi 2,5

8 4 liczby 9, stanowi liczba 87,6? 5 25% stanowi liczba 2 0,6 75% liczby 2 45% 5 stanowi liczba 7? 250% liczby 5 200% 5 400% wynosi 0,8 0,45 9 stanowi liczba 6,84? 00% liczby 0 99% 20% liczby stanowi liczba 8,9? 0,5 7 liczby liczby 20 0,7 5 stanowi liczba 09,89? 80% wynosi % wynosi 4 5% liczby 50 55% 0% liczby 6,25 200% liczba, której 20% 7 wynosi 5 0 0, liczby 4 40% 20% wynosi 2500% 40% liczby ,2 liczby 2,5 45% 5 50% liczby 6 6% 0% liczby % wynosi 7,2 0%liczby 5 00% liczby % 20% 80% wynosi 0 600% 0,5 liczby ,25 liczby 2 0,99 250%

9 AKCJE SPÓŁEK, KTÓRYMI MOŻNA HANDLOWAĆ W GRZE GIEŁDA Nazwa spółki Algebraix Archeo Botanix Chemix Genetix Geografix Geometrix Informatix Logicus Matematix Cena jednej 5,40 zł 2,70 zł 9,50 zł 2,50 zł 45,00 zł 7,00 zł 52,00 zł 25,00 zł 28,00 zł,50 zł

Scenariusz lekcji: Elementy statystyki. Sposoby prezentacji danych

Scenariusz lekcji: Elementy statystyki. Sposoby prezentacji danych Scenariusz lekcji: Elementy statystyki. Sposoby prezentacji danych 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna pojęcia: statystyka, diagram (wykres) kołowy, słupkowy, kolumnowy, wykres punktowy i liniowy. b)

Bardziej szczegółowo

MOJA MATEMATYKA PRZYKŁADOWE SCHEMATY PRZEBIEGU ZAJĘĆ MATEMATYKI. mgr Maria Gaik

MOJA MATEMATYKA PRZYKŁADOWE SCHEMATY PRZEBIEGU ZAJĘĆ MATEMATYKI. mgr Maria Gaik MOJA MATEMATYKA PRZYKŁADOWE SCHEMATY PRZEBIEGU ZAJĘĆ MATEMATYKI mgr Maria Gaik SPIS TREŚCI Liczby i działania. Działania na potęgach i pierwiastkach... 3 Wyrażenia algebraiczne, równania i układy równań...

Bardziej szczegółowo

PRACA ZALICZENIOWA. analizować trendy na giełdzie, scharakteryzować i wyjaśnić pojęcie giełdy, akcji.

PRACA ZALICZENIOWA. analizować trendy na giełdzie, scharakteryzować i wyjaśnić pojęcie giełdy, akcji. PRACA ZALICZENIOWA Forma pracy: Scenariusze zastosowania nabytej podczas Kursu wiedzy, na zajęciach szkolnych dla przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości" Autor: Sebastian Kubski Scenariusz lekcji: Giełda

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach strona 1 Projekt ICT w na uczaniu prz e dmio tów ma tematycz nyc h i przyro dn iczyc h w gimnazjac h współfina nsowany prz ez U ni ę E uro p ej ską w r amac h Euro pe jski e go Fu n d usz u Społecz n ego

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Od kieszonkowego do gracza giełdowego. Zdzisław Bednarek. Realizowane treści podstawy programowej. 26. Gospodarstwo domowe.

Od kieszonkowego do gracza giełdowego. Zdzisław Bednarek. Realizowane treści podstawy programowej. 26. Gospodarstwo domowe. Od kieszonkowego do gracza giełdowego. Zdzisław Bednarek 1. Realizacja treści podstawy programowej Przedmiot Wiedza o społeczeństwie Realizowane treści podstawy programowej 26. Gospodarstwo domowe. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konspekt projektu K-79 Temat: Taniec w świątyni pieniądza Cel główny projektu Zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych Cele projektu Wiedza Zdobycie i poszerzenie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Teresa Stolarek Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

TEMAT : GRA GIEŁDOWA

TEMAT : GRA GIEŁDOWA Praca zaliczeniowa Kursu : Giełda Papierów Wartościowych i rynek kapitałowy TEMAT : GRA GIEŁDOWA Praca napisana przez Beatę Stein pod kierunkiem mgr Bartosza Majewskiego Warszawa 2011 Praca obejmuje scenariusz

Bardziej szczegółowo

Do nowej podstawy programowej. Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania edukacyjne z rozdziałów: 1 i 2 oraz 7 i 8

Do nowej podstawy programowej. Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania edukacyjne z rozdziałów: 1 i 2 oraz 7 i 8 1 Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Przedsiębiorczość na czasie Program nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości (nr dopuszczenia: 427/2012) Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02)

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02) Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02) 1 Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalny Innowacyjny Program Nauczania (GIPN) w zakresie matematyki dla III etapu edukacyjnego klasy I III gimnazjum

Gimnazjalny Innowacyjny Program Nauczania (GIPN) w zakresie matematyki dla III etapu edukacyjnego klasy I III gimnazjum Gimnazjalny Innowacyjny Program Nauczania (GIPN) w zakresie matematyki dla III etapu edukacyjnego klasy I III gimnazjum Podstawa programowa 1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne dodatnie w systemie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

WSTĘP.. 3 SCHEMAT PROJEKTU.4 TA, CO NIGDY NIE ZNIKA? ENERGIA...23 METALE W OKÓŁ NAS INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT DYDAKTYCZNY.. 62

WSTĘP.. 3 SCHEMAT PROJEKTU.4 TA, CO NIGDY NIE ZNIKA? ENERGIA...23 METALE W OKÓŁ NAS INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT DYDAKTYCZNY.. 62 1 S t r o n a 2 S t r o n a Spis treści WSTĘP.. 3 SCHEMAT PROJEKTU.4 PRZYKŁADOWE PROJEKTY EDUKACYJNE: TA, CO NIGDY NIE ZNIKA? ENERGIA...23 METALE W OKÓŁ NAS INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT DYDAKTYCZNY.. 62

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. C.K. NORWIDA W LUBLINIE Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Wspieranie uczniów poprzez diagnozowanie ich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA LICEÓW, TECHNIKÓW I ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH (IV ETAP EDUKACYJNY) PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY 1 S t r o n a WWW.PRZEDSIEBIORCZESZKOLY.PL

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO KURSANTA- MICHAŁ SIEK FORMA PRZCY- SCENARIUSZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH WYKORZYSTANIE ITC W PLANOWANIU INWESTYCJI FINANSOWYCH

IMIĘ I NAZWISKO KURSANTA- MICHAŁ SIEK FORMA PRZCY- SCENARIUSZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH WYKORZYSTANIE ITC W PLANOWANIU INWESTYCJI FINANSOWYCH PRACA ZALICZENIOWA IMIĘ I NAZWISKO KURSANTA- MICHAŁ SIEK FORMA PRZCY- SCENARIUSZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TEMAT: WYKORZYSTANIE ITC W PLANOWANIU INWESTYCJI FINANSOWYCH CEL OGÓLNY: Przekazanie uczniom wiedzy

Bardziej szczegółowo

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela Venture Capital Research Symulacyjna gra decyzyjna Książka dla nauczyciela 2013 Opracowanie: Maria Baczyńska Redaktor prowadzący: Sebastian Przybyszewski Skład: Sebastian Przybyszewski Redakcja językowa:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi komisjami

Bardziej szczegółowo

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej SCENARIUSZ (16) Autorka: Urszula Małek Temat: Biznesplan- cele działania. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą Wiedza o społeczeństwie, III etap edukacyjny Uczeń/uczennica: 5. 5) opracowuje indywidualnie lub

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Pytania zawarte w dokumencie są powieleniem zapytań, które wpłynęły na adres mailowy punktinformacyjny@wup.mazowsze.pl

Uwaga! Pytania zawarte w dokumencie są powieleniem zapytań, które wpłynęły na adres mailowy punktinformacyjny@wup.mazowsze.pl FAQ- Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1 PO WER 3 lipca 2015 r. Uwaga! Pytania zawarte w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

b) odnoszące się do narzędzi komputerowych i internetowych (2-3):

b) odnoszące się do narzędzi komputerowych i internetowych (2-3): Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: ANETA GOŁDYN Szkoła: Gimnazjum Brzeziny Miejscowość: Brzeziny Etap 1. Wybór i przygotowanie projektu przedmiotowego Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Statystyka opisowa Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. WSBiF

Statystyka opisowa Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. WSBiF Statystyka opisowa Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. WSBiF 120 I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel przedmiotu: Opanowanie podstaw teoretycznych, poznanie przykładów zastosowań metod statystycznych.

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Moje. wydatki. oszczędności. dochody. Szkoła podstawowa. edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji

Moje. wydatki. oszczędności. dochody. Szkoła podstawowa. edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Moje dochody wydatki oszczędności edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Szkoła podstawowa Moje dochody wydatki oszczędności Edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji Szkoła podstawowa Ośrodek Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu Cele ogólne : Cele nauczania informatyki w gimnazjum Zrozumienie, czym zajmuje się informatyka i jaka jest jej rola we współczesnym

Bardziej szczegółowo

Propozycja komunikowania i wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego

Propozycja komunikowania i wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego Propozycja komunikowania i wykorzystania ów egzaminu gimnazjalnego Wykorzystanie ów egzaminu w dużym stopniu zależy od jakości komunikatu. Komunikując i egzaminu, należy: nadać im znaczenie treściowe poprzez

Bardziej szczegółowo