Polska Szkoła Sobotnia im. M. Kopernika w Peterborough. Rok szkolny 2014 / 15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska Szkoła Sobotnia im. M. Kopernika w Peterborough. Rok szkolny 2014 / 15"

Transkrypt

1 Polska Szkoła Sobotnia im. M. Kopernika w Peterborough Rok szkolny 2014 / 15

2 `s Spotkanie informacyjne dla Rodziców

3 Witamy w Polskiej Szkole Sobotniej im. M. Kopernika w Peterborough Naszą siedzibą jest katolicka szkoła St. John Fisher High School. Obecnie Polska Szkoła liczy prawie 570 uczniów. Jesteśmy czwartą co do wielkości Polską Szkołą Sobotnią w UK!!! Nasza szkoła ma bogatą historię. Jej początki sięgają roku Przedstawiamy kilka najważniejszych faktów związanych z historią szkoły.

4 Dawno, dawno temu. W Polskim Klubie mieliśmy o wiele mniej dzieci, dostęp do 4 skromnie wyposażonych sal, nie mieliśmy żadnych podręczników. Nauczyciele sami przygotowywali kserokopie na zajęcia, by przekazywać dzieciom wiedzę na takim poziomie, na jaki pozwalały nam istniejące tam warunki. Niedawno. Thomas Deacon Academy było miejscem, w którym nastapił rozkwit Polskiej Szkoły, a proces ten jest nadal kontynuowany w szkole St. John Fisher.

5 Fakty w liczbach Rok szkolny Lokalizacja Liczba uczniów 2008 / 9 Polski Klub / 10 TDA / 11 TDA / 12 TDA / SJF / 13 SJF / 14 SJF / 15 SJF 550

6 Logo szkoły. Patron szkoły. Strona internetowa

7 Hymn szkoły 1. Czytał księgi, patrzył w gwiazdy nie przez noc i nie przez dwie, bo myślano, że to Słońce dookoła Ziemi mknie. ref. Cały świat się pomylił Kopernik znalazł błąd, że gwiazdy się kłóciły z mądrością starych ksiąg.

8 O obrotach sfer niebieskich poznał prawdę on i my, że planety wokół Słońca krążą niczym złote ćmy. ref. Cały świat się pomylił Kopernik znalazł błąd, że gwiazdy się kłóciły z mądrością starych ksiąg. Wstrzymał słońce, ruszył Ziemię, - mówią o nim tak do dziś. Polskie go wydało plemię świat docenił jego myśl.

9 Stowarzyszenie Rodziców zwane Zarządem Szkoły

10 Zakres obowiązków ZARZĄDU SZKOŁY: wspieranie ciała wykonawczego szkoły dbanie o bezpieczeństwo uczniów organizacja imprez i uroczystości szkolnych nadzór nad zajęciami pozalekcyjnymi (piłka nożna, zespół muzyczny) organizacja konkursów, kontakt z mediami pozyskiwanie sponsorów i dotacji dla szkoły współpraca z nauczycielami

11 ZARZĄD STOWARZYSZENIA RODZICÓW POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ obecnie kłada się z 7 osób. Jest to organizacja wspierająca Dyrekcję szkoły, czyli tzw. ciało wykonawcze (Dyrektor, Zastępca, Asystent). Dyrektor szkoły Aneta Weigelt Zastępca Dyrektor Kasia Chiva Asystent Dyrektor Anna Wołkowicz

12 Obowiązki Dyrektor Szkoły Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów na nauczycieli i asystentów / przyjmowanie nowych pracowników - monitoring nowych aplikacji organizacja rady pedagogicznej Nadzór nad bazą danych Spotkania 1:1 z nauczycielami; spotkania z liderami grup Współpraca z Zarządem Szkoły Redagowanie szkolnych Aktualności hospitacje na lekcjach organizacja egzaminów państwowych; przeprowadzanie egz. ustnego GCSE. Kontakt z ośrodkami egzaminacyjnymi i szkołami, do których uczęszczają uczniowie kl Organizacja i przeprowadzanie szkoleń: metodycznych i dydaktycznych Kontakt i udział w spotkaniach z landlordem (SJF) zarządzanie kontem mailowym nadzór nad programem nauczania Udział w konferencjach / reprezentowanie szkoły na zewnątrz Zamawianie podręczników z Polski rozpatrywanie wniosków od rodziców spotkania z rodzicami Wyznaczanie zadań pozostałym pracownikom szkoły

13 Obowiązki Zastępcy Dyrektor oraz Menadżera Finansów i Polis Szkoły Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów na nauczycieli i asystentów / przyjmowanie nowych pracowników - monitoring nowych aplikacji nadzór nad finansami szkoły Przygotowywanie polis szkoły i innych dokumentów prawnych zakładanie nowych kont mailowych dla pracowników szkoły Współpraca z Zarządem Szkoły Charity Commission kontakt / złożenie wniosku / przestrzeganie zasad i wymogów Prowadzenie payroll safeguarding (DBS) przeprowadzanie sprawdzeń policyjnych Organizacja szkoleń (np. first aid, safeguarding) Przygotowywanie kontraktów dla pracowników i wolontariuszy Kontakt z HMRC Udział w konferencjach / reprezentowanie szkoły na zewnątrz Wypełnianie wniosków o dotacje i dofinansowania Organizacja i nadzór imprez, przedstawień, gazetek szkolnych Wyznaczanie zadań oficerowi H&S

14 Obowiązki Asystentki Dyrektor Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów na nauczycieli i asystentów / przyjmowanie nowych pracowników - monitoring nowych aplikacji Przygotowanie planów lekcji i zastępstw Aktualizacja bazy danych Rozpatrywanie podań do szkoły / zarządzanie listą rezerwową i przyjmowanie nowych aplikacji do szkoły Współpraca z Zarządem Szkoły Redagowanie szkolnych Aktualności hospitacje na lekcjach organizacja wolontariatu Organizacja i przeprowadzanie szkoleń: metodycznych i dydaktycznych Pomoc w egzekwowaniu zaległości w opłatach za szkole oraz oddawaniu książek przez uczniów, którzy zrezygnowali ze szkoły Przeprowadzanie ankiet i przedstawianie ich wyników Udział w konferencjach / reprezentowanie szkoły na zewnątrz Nadzór nad zajęciami pozalekcyjnymi Organizacja i nadzór imprez, przedstawień, gazetek szkolnych Wyznaczanie zadań pozostałym pracownikom szkoły

15 Obowiązki Kierownika Finansów Marlena Kotzknecht codzienna aktualizacja konta gotówkowego szkoły dokonywanie płatności za rachunki szkolne Kalkulacja wypłat pracowników / dokonywanie przelewów za wypłaty prowadzenie księgowości szkoły prowadzenie petty cash wysyłanie do rodziców upomnień o płatnościach Zbieranie opłat gotówkowych za szkołę Rozpatrywanie pytań dot. płatności

16 Obowiązki Sekretarki Ewa Bułak Wydawanie formularzy uaktualnianie tablicy ogłoszeń Przyjmowanie zgłoszeń rodziców (np. prośby o wydanie zaświadczenia o nauce w szkole) Przekazywanie informacji / ważnych komunikatów Wydawanie apteczki pierwszej pomocy Wpisywanie gości / rodziców przebywających na terenie szkoły do visitors book Wypełnianie formularzy typu accident form, Health and Safety Issues Record Book Umawianie terminów spotkań z rodzicami i dyrekcją

17 SEKRETARIAT SZKOŁY W sekretariacie w dwie pierwsze soboty w miesiącu Jakie sprawy można załatwić w sekretariacie? będą przyjmowane opłaty pobrać / złożyć aplikację / różnego rodzaju za szkołę formularze i wnioski zgłosić nieobecność dziecka poinformować o rezygnacji ze szkoły oraz oddać podręcznik wypożyczony przez szkołę otrzymać szczegółowe informacje oraz odpowiedź na każde pytanie związane ze szkołą zgłosić sprawy do dyrektora i zastępcy dyrektora pani Ewa Bułak będzie wszystko przekazywać odpowiednim osobom z Dyrekcji odebrać rzeczy z tzw. biura rzeczy znalezionych oraz zgłosić zaginięcie danej rzeczy

18 Obowiązki Koordynatora Zasad Bezpieczeństwa w Szkole Emil Ernest Dbanie o bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników szkoły Przestrzeganie polisy H&S / proponowanie zmian Planowanie i przeprowadzanie alarmu pożarowego 2 razy w ciągu roku szkolnego / opracowywanie ewakuacji z budynku szkoły Opracowywanie Risk Assessment na terenie szkoły i boiska (zwłaszcza przy organizacji imprez) Współpraca z Zarządem Szkoły Ustalanie dyżurów podczas przerw Odpowiedzialność za udzielanie pierwszej pomocy Rozwiązywanie problemów z tablicami interaktywnymi

19 Obowiązki Zaopatrzeniowca Dariusz Drygas Realizacja zamówień i dokonywanie cotygodniowych zakupów oraz zakup pomocy naukowych i materiałów biurowych / dokonywanie zakupów na imprezy szkolne/ zamawianie podręczników / lektur / załatwianie kuriera / rozpakowywanie zamówień i układanie w magazynie Nadzór nad magazynem (spis rzeczy, kontrola liczby egzemplarzy, prowadzenie elektronicznego spisu książek) nadzór sprzętem szkolnym (sportowym, muzycznym) Kontrola stanu szafy w punkcie ksero / wymiana tonerów / dostawa papieru ksero Przygotowywanie większej ilości kserokopii (skrypty itp.) / bindowanie

20 Term Dates 2012/13 Autumn Term (14 Saturdays) September 13 th, 20 th, 27 th October 4 th,11 th, 18 th, 25 th 2 nd November - half term November 8 th, 15 th, 22 nd, 29 th December 6 th, 13 th Christmas Break Spring Term (11 Saturdays) January 10 th,17 th, 24 th, 31s t February 7 th, 14 th, 28 th 21 st February - Half Term March 7 th, 14 th, 21 st, 28 th Easter Break Summer Term (10 Saturdays) April 18 th, 25 th May 9 th, 16 th, 23 rd 30 th May - Half Term June 6 th, 13 th, 27 th 20 th June - Laxton Hall Trip July 4 th,11 th Praktyczne informacje o szkole - obowiązuje podział na 3 semestry - lekcje odbywają się w soboty w godz. 9:00 12:20; po lekcjach jest trening piłki nożnej oraz próba zespołu muzycznego (oraz inne zajęcia pozalekcyjne) - mamy jedną 20-minutową przerwę po drugiej lekcji (10:30 10:50) - korzystamy z podstawy programowej dla szkół polonijnych za granicą proponowanej przez Polską Macierz Szkolną; bazujemy na programie nauczania opartym na podręcznikach zatwierdzonych przez MEN i dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra oświaty - wszystkie książki zakupujemy i sprowadzamy z Polski - mamy 27 grup w szkole; najmłodsze dzieci mają 3 lata, a najstarsi uczniowie 17 lat!!!

21 Cele nauczania w Polskiej Szkole - płynne posługiwanie sie jezykiem polskim w mowie, piśmie i czytaniu - utrzymanie polskich tradycji i kultury - nauczanie historii Polski i geografii Polski - podtrzymywanie poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu - uzyskanie dodatkowych kwalifikacji (GCSE, A Level) umożliwiających naszym uczniom zdobywanie miejsc na lepszych uczelniach oraz lepszych stanowisk pracy - tworzenie platformy do wymiany doświadczeń społecznych dla rodziców i dzieci Polskiej Szkoły - promocja pozytywnych relacji międzykulturowych

22 Z czego będziemy uczyć nasze dzieci?

23 Podręczniki

24 Podręczniki w kl. 1-2

25 Podręczniki w kl. 3-5

26 Podręczniki w kl. 6-8

27 Podręczniki w kl. 9-11

28 Kto będzie uczyć nasze dzieci?

29 Wychowawcy grup przedszkolnych oraz klas 0 Grupa Sala Wychowawca / Nauczyciel Asystent Przedszkole A 103 Katarzyna Łobejko Karolina Bajur Przedszkole B 112 Ewelina Bogdan Milena Toczek Kl. 0 gr. A 111 Alina Gołębiewska Anna Górnik-Biegaj Kl. 0 gr. B 110 Agnieszka Kula Renata Wojciechowska Kl. 0 gr. C 106 Karolina Smułka Adriana Kaźmierczak

30 Wychowawcy klas oraz klas pierwszych Grupa Sala Wychowawca / Nauczyciel Asystent Kl. 1a 201 Wioletta Majewska Karolina Karczmarzyk Kl. 1b 202 Barbara Galik Dobromiła Miarka Kl. 1c 212 Aleksandra Wójtowicz Dagmara Berowska

31 Wychowawcy klas drugich i grup anglojęzycznych Grupa Sala Wychowawca / Nauczyciel Kl. 2a 204 Jadwiga Boguszewska Adrianna Cecot Asystent Kl. 2b 108 Anna Radkowska Magdalena Szyputa Kl. 2c 206 Ilona Brzezińska Joanna Koprowska Pol. Sec. Lang. A Pol. Sec. Lang. B 403 Ewa Sztubecka 404 Urszula Puciłowksa

32 Wychowawcy klas trzecich, czwartych i piątych Grupa Sala Wychowawca / Nauczyciel Asystent Kl. 3a 208 Wioleta Żebrowska Renata Demkiewicz Kl. 3b 209 Anna Pereira Monika Pawłowska Kl. 3c 210 Katarzyna Ropenga- Stawowczyk Monika Legan Kl. 4a 203 Magdalena Mazur Róża Małachowska Kl. 4b 207 Marta Kocik Marcin Wiszniewski Kl. 5a 107 Dorota Walewska Agnieszka Mehedintu Kl. 5b 205 Beata Drygas Anna Waraksa

33 Wychowawcy i nauczyciele klasy szóstej, siódmej oraz ósmej Grupa Sala Wychowawca Nauczyciel j. polskiego Kl Edyta Ernest Aneta Ułanowska- Żerebiec Kl Anna Mazur Aneta Ułanowska- Żerebiec Kl Kamila Wojtyńska Kamila Wojtyńska Nauczyciel historii Anna Mazur Anna Mazur Anna Mazur Nauczyciel geografii Edyta Ernest Edyta Ernest Edyta Ernest

34 Wychowawcy i nauczyciele klas 9-11 Grup a Sala Wychowawca Nauczyciel j. polskiego Nauczyciel historii Nauczyciel geografii Kl Joanna Renda-Line Magdalena Sobkowicz Joanna Renda- Line Iwona Drummond Kl Magdalena Sobkowicz Magdalena Sobkowicz Joanna Renda- Line Iwona Drummond Kl Bartłomiej Kiereś

35 Propozycje zajęć pozalekcyjnych zespół Fantazja piłka nożna matematyka przygotowanie do egzaminów GCSE Zapisy na zajęcia odbywają się do końca września. Zajęcia trwają od godz. 12:30 do 13:30 Rodzic ma obowiązek zaprowadzić dziecko do sali 101 (zespół Fantazja ) lub na boisko / salę sportową po wcześniejszej zmianie stroju w przebieralni. Opłata za zajęcia pozalekcyjne wynosi 5.00 za semestr za

36

37

38 Oceny; system nagradzania i kar W naszej szkole obowiązują oceny od 1 do 6, zupełnie jak w Polsce. Uczniowie, którzy będą aktywnie uczestniczyć w zajęciach, będą otrzymywać uśmiechnięte buźki lub zielone światło. Żółte światło będzie ostrzeżeniem, czerwone naganą za brak pracy podczas lekcji lub nieodpowiednie zachowanie. Dla dzieci, które będą osiągały bardzo dobre wyniki w nauce, przewidywane są dyplomy i nagrody. Za uczestnictwo we wszystkich zajęciach każde dziecko otrzyma również certyfikat 100% frekwencji. Jeżeli w ciągu jednego dnia uczeń otrzyma aż 3 x lub będzie na czerwonym świetle, nauczyciel poinformuje rodzica o tym fakcie drogą mailową, w skrajnych przypadkach uczeń będzie wysłany do na rozmowę z Dyrektor szkoły. Istnieje również możliwość, iż dziecko zostanie skreślone z listy uczniów. Taka procedura nastąpi w przypadku, gdy dziecko będzie sprawiać dużo problemów wychowawczych, będzie dezorganizowało przebieg lekcji, opuści ponad 50% zajęć w ciągu semestru.

39 Strój ucznia Dzieci do szkoły mogą się ubierać dowolnie. Oczywiście w granicach rozsądku (bez makijażu, wysokich obcasów i bardzo jaskrawych strojów). Nieobecność Jeżeli dziecko nie może w sobotę uczestniczyć w lekcjach, należy o tym poinformować o tym sekretariat szkoły lub wychowawcę danej klasy. Preferowane formy kontaktu to: wysłanie wiadomości sms na numer szkoły lub W następną sobotę dziecko powinno przekazać wychowawcy pisemne usprawiedliwienie. Musi być podany konkretny powód, np. choroba dziecka. O wyjazdach do Polski proszę informować wcześniej. Wizyty w kraju zazwyczaj są planowane z dużym wyprzedzeniem, więc można o nieobecności dziecka poinformować wychowawcę nawet miesiąc przed wyjazdem.

40 Przerwa w szkole Pomiędzy lekcjami będzie jedna 20-minutowa przerwa (od godz. 10:30), podczas której dzieci mogą zjeść przyniesione przez siebie kanapki lub owoce oraz wypić sok / wodę. Zaczęcamy dzieci, aby po spożyciu drugiego śniadania, wychodziły na dwór / na boisko trawiaste. Podczas przerwy dyżur pełnią wyznaczeni pracownicy szkoły.

41 Świadectwa Najmłodsze dzieci na zakończenie roku szkolnego otrzymują Dyplomy Przedszkolaka / ukończenia kl. 0 ; uczniowie klas świadectwa z oceną opisową, a najstarsi - zwykłe świadectwa z ocenami i podziałem na przedmioty. Powroty do Polski W przypadku powrotu do Polski i starania się o miejsce w szkole w pierwszej kolejności brany jest pod uwagę dokument wystawiany przez szkołę angielską. Dopiero w drugiej kolejności przedstawia się świadectwo oraz pismo wystawione przez naszą szkołę jest to potwierdzenie nauki w szkole polonijnej za granicą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoła w Polsce ma obowiązek przyjąć ucznia zgodnie z jego wiekiem do klasy z jego rówieśnikami; ponadto musi zapewnić dodatkowe zajęcia oraz program w celu wyrównania różnic i nadrobienia zaległości w przedmiotach, których my nie nauczamy.

42 Dokonywanie płatności za szkołę Rodzice zobowiązani są dokonywania płatności za szkołę jest to opłata roczna w wysokości za jedno dziecko, w przypadku dwojga lub więcej dzieci, ponieważ w przypadku, gdy uczęszcza troje lub czworo dzieci, rodzice nie muszą za nich uiszczać dodatkowej opłaty. Opłaty można dokonywać w miesięcznych ratach (zawsze w dwie pierwsze soboty danego miesiąca, gdy odbywają się zajęcia). Preferowana formą płatności jest przelew na konto. Istnieje możliwość dokonywania opłat osobiście u pani skarbnik. Oto dane konta Polskiej Szkoły (proponujemy ustawienie opcji: Direct Debit. Bank HSBC Nr konta sort code Jeżeli ktoś z powodów osobistych jedzie np. do Polski na 2 lub 3 miesiące, musi kontynuować opłatę za szkołę. W przeciwnym razie uczeń straci miejsce w szkole i na listę uczniów zostanie przyjęte dziecko z listy oczekujących na miejsca w danej klasie.

43 Nowi rodzice zobowiązani są dokonać wpłaty tzw. wpisowego, które wynosi 25 funtów za każde dziecko. Jest to jednorazowa opłata administracyjna będąca gwarancją miejsca w naszej szkole. Jednocześnie jest to forma zobowiązania się, iż dana osoba nie zrezygnuje nagle ze szkoły. Jeżeli ktoś rezygnuje, musi o tym poinformować sekretariat szkoły oraz dokonać zwrotu podręczników. Wpisowe nie ulega zwrotowi. Dokonanie opłaty tzw. wpisowego szkoła zażąda po raz drugi w przypadku, gdy ktoś zalegał z opłatami / zrezygnował ze szkoły, ponownie złożył apikację, a dziecko zostało przyjęte do szkoły po dłuższej przerwie (np.co najmniej kilku miesięcy).

44 Pieniądze wpłacane przez rodziców przeznaczamy na: -opłatę za korzystanie z budynku St. John Fisher School, która obejmuje koszt wynajmu sal, koszt zużycia prądu i wody - opłatę na ubezpieczenie wszystkich dzieci i pracowników szkoły - zakup podręczników, zeszytów, poradników metodycznych dla nauczycieli, - zakup książek do czytania (w celu utworzenia biblioteki z polskimi książkami i lekturami), - zakup pomocy naukowych, np. map ściennych, planszy tematycznych z j. polskiego i matematyki, - wynagrodzenia dla pracowników szkoły (ponad 60 osób), - zakup świadectw i certyfikatów oraz nagród na zakończenie roku szkolnego.

45 Przykłady wydatków: Opłata za wynajem sal w szkole za każdą sobotę (rocznie niecałe 20 tys.) Wydruk skryptów do historii i geografii dla kl oraz kl Ubezpieczenie na cały rok 1700 Wynagrodzenia dla wszystkich pracowników szkoły + podatek ok. 7-8 tys. / m-c Zakup podręczników i ćwiczeń + transport ok Zakup zeszytów, papieru ksero i tonerów - 2 tys. / rok

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1.

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. S T A T U T Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. ROZDZIAŁ I N a z w a i t y p s z k o ł y 1.1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Języka Polskiego. w New Britain ZAŁĄCZNIK #1 PORZĄDEK OBRAD WALNYCH ZGROMADZEŃ ZWYCZAJNYCH

Statut Szkoły Języka Polskiego. w New Britain ZAŁĄCZNIK #1 PORZĄDEK OBRAD WALNYCH ZGROMADZEŃ ZWYCZAJNYCH ZAŁĄCZNIK #1 PORZĄDEK OBRAD WALNYCH ZGROMADZEŃ ZWYCZAJNYCH A. Walne Zgromadzenie w celu wyborczym I. Jest powoływane przez Zarząd raz w roku w maju. Zarząd Szkoły decyduje o terminie Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

Program, podręczniki; biblioteka. Forma oświaty; Tryb i intensywność nauki

Program, podręczniki; biblioteka. Forma oświaty; Tryb i intensywność nauki Paulina Napierała Uniwersytet Jagielloński Poniższe zestawienie szkół zostało opracowane w oparciu o: - dane zamieszczone w bazie danych szkół polonijnych na stronie: www.polska-szkola.pl; - listę polskich

Bardziej szczegółowo

VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T

VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T Kraków, 2013 VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (DzU z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A Wrocław - kwiecień 2011r. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 1 Uchwała Nr 7/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 Planeta Uśmiechu we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r.

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. I. Nazwa, siedziba i osoba prowadząca Liceum Plastyczne w Gdańsku Art. 1 1. Liceum Plastyczne zwane dalej Liceum jest czteroletnią

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem działa na podstawie statutu nadanego na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu

Statut. Gimnazjum nr 1. im. Henryka Sienkiewicza. w Łowiczu Statut Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu uchwalony przez radę pedagogiczną na zebraniu w dniu 23 października 2013 roku 1 Spis treści Rozdział I... 4 Postanowienia ogólne... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ w Białymstoku Ustalony na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 z późn. zmianami). 1

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r.

S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU. z dnia 30 listopada 2001 r. S T A T U T SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO SPOŁECZNEJ W INOWROCŁAWIU z dnia 30 listopada 2001 r. Tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 01września 2010 r. 2 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ MEDYCZNO-SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU 1 S T A T U T I I L I C E U M O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCEGO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej W P O ZNANIU 1 3

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM nr 44 w Warszawie. ul. Smolna 30

STATUT GIMNAZJUM nr 44 w Warszawie. ul. Smolna 30 STATUT GIMNAZJUM nr 44 w Warszawie ul. Smolna 30 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gimnazjum nr 44 w Warszawie przy ul. Smolnej 30 zwane dalej gimnazjum, jest szkołą publiczną. 2. Organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII / 220 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie. Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 w zw. z art. 5c

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Toruniu

STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Toruniu STATUT Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Toruniu Spis treści Rozdział I Podstawowe informacje o liceum. Rozdział II Cele i zadania liceum. Rozdział III Sposób wykonywania zadań dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Siedziba: Miejsce prowadzenia działalności w roku szkolnym 2013/2014: budynek Gimnazjum nr 3 przy ulicy Chełmskiej 23 w Warszawie MISJA Filozofia naszej szkoły wzmacnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE STATUT IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 17.09.1991r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001r.

Bardziej szczegółowo

Rok Akademicki 2013/2014

Rok Akademicki 2013/2014 WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI RZESZÓW-PRZEMYŚL Numer 57 październik 2013 ISSN 1731-0091 www.wspia.eu Rozpoczynamy Rok Akademicki 2013/2014 www.wspia.eu Nie samą nauką student żyje imprezy studenckie

Bardziej szczegółowo

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu Spis treści Rozdział I Podstawowe informacje o szkole policealnej. Rozdział II Cele i zadania szkoły policealnej. Rozdział III Sposób wykonywania

Bardziej szczegółowo