Polska Szkoła Sobotnia im. M. Kopernika w Peterborough. Rok szkolny 2014 / 15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska Szkoła Sobotnia im. M. Kopernika w Peterborough. Rok szkolny 2014 / 15"

Transkrypt

1 Polska Szkoła Sobotnia im. M. Kopernika w Peterborough Rok szkolny 2014 / 15

2 `s Spotkanie informacyjne dla Rodziców

3 Witamy w Polskiej Szkole Sobotniej im. M. Kopernika w Peterborough Naszą siedzibą jest katolicka szkoła St. John Fisher High School. Obecnie Polska Szkoła liczy prawie 570 uczniów. Jesteśmy czwartą co do wielkości Polską Szkołą Sobotnią w UK!!! Nasza szkoła ma bogatą historię. Jej początki sięgają roku Przedstawiamy kilka najważniejszych faktów związanych z historią szkoły.

4 Dawno, dawno temu. W Polskim Klubie mieliśmy o wiele mniej dzieci, dostęp do 4 skromnie wyposażonych sal, nie mieliśmy żadnych podręczników. Nauczyciele sami przygotowywali kserokopie na zajęcia, by przekazywać dzieciom wiedzę na takim poziomie, na jaki pozwalały nam istniejące tam warunki. Niedawno. Thomas Deacon Academy było miejscem, w którym nastapił rozkwit Polskiej Szkoły, a proces ten jest nadal kontynuowany w szkole St. John Fisher.

5 Fakty w liczbach Rok szkolny Lokalizacja Liczba uczniów 2008 / 9 Polski Klub / 10 TDA / 11 TDA / 12 TDA / SJF / 13 SJF / 14 SJF / 15 SJF 550

6 Logo szkoły. Patron szkoły. Strona internetowa

7 Hymn szkoły 1. Czytał księgi, patrzył w gwiazdy nie przez noc i nie przez dwie, bo myślano, że to Słońce dookoła Ziemi mknie. ref. Cały świat się pomylił Kopernik znalazł błąd, że gwiazdy się kłóciły z mądrością starych ksiąg.

8 O obrotach sfer niebieskich poznał prawdę on i my, że planety wokół Słońca krążą niczym złote ćmy. ref. Cały świat się pomylił Kopernik znalazł błąd, że gwiazdy się kłóciły z mądrością starych ksiąg. Wstrzymał słońce, ruszył Ziemię, - mówią o nim tak do dziś. Polskie go wydało plemię świat docenił jego myśl.

9 Stowarzyszenie Rodziców zwane Zarządem Szkoły

10 Zakres obowiązków ZARZĄDU SZKOŁY: wspieranie ciała wykonawczego szkoły dbanie o bezpieczeństwo uczniów organizacja imprez i uroczystości szkolnych nadzór nad zajęciami pozalekcyjnymi (piłka nożna, zespół muzyczny) organizacja konkursów, kontakt z mediami pozyskiwanie sponsorów i dotacji dla szkoły współpraca z nauczycielami

11 ZARZĄD STOWARZYSZENIA RODZICÓW POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ obecnie kłada się z 7 osób. Jest to organizacja wspierająca Dyrekcję szkoły, czyli tzw. ciało wykonawcze (Dyrektor, Zastępca, Asystent). Dyrektor szkoły Aneta Weigelt Zastępca Dyrektor Kasia Chiva Asystent Dyrektor Anna Wołkowicz

12 Obowiązki Dyrektor Szkoły Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów na nauczycieli i asystentów / przyjmowanie nowych pracowników - monitoring nowych aplikacji organizacja rady pedagogicznej Nadzór nad bazą danych Spotkania 1:1 z nauczycielami; spotkania z liderami grup Współpraca z Zarządem Szkoły Redagowanie szkolnych Aktualności hospitacje na lekcjach organizacja egzaminów państwowych; przeprowadzanie egz. ustnego GCSE. Kontakt z ośrodkami egzaminacyjnymi i szkołami, do których uczęszczają uczniowie kl Organizacja i przeprowadzanie szkoleń: metodycznych i dydaktycznych Kontakt i udział w spotkaniach z landlordem (SJF) zarządzanie kontem mailowym nadzór nad programem nauczania Udział w konferencjach / reprezentowanie szkoły na zewnątrz Zamawianie podręczników z Polski rozpatrywanie wniosków od rodziców spotkania z rodzicami Wyznaczanie zadań pozostałym pracownikom szkoły

13 Obowiązki Zastępcy Dyrektor oraz Menadżera Finansów i Polis Szkoły Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów na nauczycieli i asystentów / przyjmowanie nowych pracowników - monitoring nowych aplikacji nadzór nad finansami szkoły Przygotowywanie polis szkoły i innych dokumentów prawnych zakładanie nowych kont mailowych dla pracowników szkoły Współpraca z Zarządem Szkoły Charity Commission kontakt / złożenie wniosku / przestrzeganie zasad i wymogów Prowadzenie payroll safeguarding (DBS) przeprowadzanie sprawdzeń policyjnych Organizacja szkoleń (np. first aid, safeguarding) Przygotowywanie kontraktów dla pracowników i wolontariuszy Kontakt z HMRC Udział w konferencjach / reprezentowanie szkoły na zewnątrz Wypełnianie wniosków o dotacje i dofinansowania Organizacja i nadzór imprez, przedstawień, gazetek szkolnych Wyznaczanie zadań oficerowi H&S

14 Obowiązki Asystentki Dyrektor Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów na nauczycieli i asystentów / przyjmowanie nowych pracowników - monitoring nowych aplikacji Przygotowanie planów lekcji i zastępstw Aktualizacja bazy danych Rozpatrywanie podań do szkoły / zarządzanie listą rezerwową i przyjmowanie nowych aplikacji do szkoły Współpraca z Zarządem Szkoły Redagowanie szkolnych Aktualności hospitacje na lekcjach organizacja wolontariatu Organizacja i przeprowadzanie szkoleń: metodycznych i dydaktycznych Pomoc w egzekwowaniu zaległości w opłatach za szkole oraz oddawaniu książek przez uczniów, którzy zrezygnowali ze szkoły Przeprowadzanie ankiet i przedstawianie ich wyników Udział w konferencjach / reprezentowanie szkoły na zewnątrz Nadzór nad zajęciami pozalekcyjnymi Organizacja i nadzór imprez, przedstawień, gazetek szkolnych Wyznaczanie zadań pozostałym pracownikom szkoły

15 Obowiązki Kierownika Finansów Marlena Kotzknecht codzienna aktualizacja konta gotówkowego szkoły dokonywanie płatności za rachunki szkolne Kalkulacja wypłat pracowników / dokonywanie przelewów za wypłaty prowadzenie księgowości szkoły prowadzenie petty cash wysyłanie do rodziców upomnień o płatnościach Zbieranie opłat gotówkowych za szkołę Rozpatrywanie pytań dot. płatności

16 Obowiązki Sekretarki Ewa Bułak Wydawanie formularzy uaktualnianie tablicy ogłoszeń Przyjmowanie zgłoszeń rodziców (np. prośby o wydanie zaświadczenia o nauce w szkole) Przekazywanie informacji / ważnych komunikatów Wydawanie apteczki pierwszej pomocy Wpisywanie gości / rodziców przebywających na terenie szkoły do visitors book Wypełnianie formularzy typu accident form, Health and Safety Issues Record Book Umawianie terminów spotkań z rodzicami i dyrekcją

17 SEKRETARIAT SZKOŁY W sekretariacie w dwie pierwsze soboty w miesiącu Jakie sprawy można załatwić w sekretariacie? będą przyjmowane opłaty pobrać / złożyć aplikację / różnego rodzaju za szkołę formularze i wnioski zgłosić nieobecność dziecka poinformować o rezygnacji ze szkoły oraz oddać podręcznik wypożyczony przez szkołę otrzymać szczegółowe informacje oraz odpowiedź na każde pytanie związane ze szkołą zgłosić sprawy do dyrektora i zastępcy dyrektora pani Ewa Bułak będzie wszystko przekazywać odpowiednim osobom z Dyrekcji odebrać rzeczy z tzw. biura rzeczy znalezionych oraz zgłosić zaginięcie danej rzeczy

18 Obowiązki Koordynatora Zasad Bezpieczeństwa w Szkole Emil Ernest Dbanie o bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników szkoły Przestrzeganie polisy H&S / proponowanie zmian Planowanie i przeprowadzanie alarmu pożarowego 2 razy w ciągu roku szkolnego / opracowywanie ewakuacji z budynku szkoły Opracowywanie Risk Assessment na terenie szkoły i boiska (zwłaszcza przy organizacji imprez) Współpraca z Zarządem Szkoły Ustalanie dyżurów podczas przerw Odpowiedzialność za udzielanie pierwszej pomocy Rozwiązywanie problemów z tablicami interaktywnymi

19 Obowiązki Zaopatrzeniowca Dariusz Drygas Realizacja zamówień i dokonywanie cotygodniowych zakupów oraz zakup pomocy naukowych i materiałów biurowych / dokonywanie zakupów na imprezy szkolne/ zamawianie podręczników / lektur / załatwianie kuriera / rozpakowywanie zamówień i układanie w magazynie Nadzór nad magazynem (spis rzeczy, kontrola liczby egzemplarzy, prowadzenie elektronicznego spisu książek) nadzór sprzętem szkolnym (sportowym, muzycznym) Kontrola stanu szafy w punkcie ksero / wymiana tonerów / dostawa papieru ksero Przygotowywanie większej ilości kserokopii (skrypty itp.) / bindowanie

20 Term Dates 2012/13 Autumn Term (14 Saturdays) September 13 th, 20 th, 27 th October 4 th,11 th, 18 th, 25 th 2 nd November - half term November 8 th, 15 th, 22 nd, 29 th December 6 th, 13 th Christmas Break Spring Term (11 Saturdays) January 10 th,17 th, 24 th, 31s t February 7 th, 14 th, 28 th 21 st February - Half Term March 7 th, 14 th, 21 st, 28 th Easter Break Summer Term (10 Saturdays) April 18 th, 25 th May 9 th, 16 th, 23 rd 30 th May - Half Term June 6 th, 13 th, 27 th 20 th June - Laxton Hall Trip July 4 th,11 th Praktyczne informacje o szkole - obowiązuje podział na 3 semestry - lekcje odbywają się w soboty w godz. 9:00 12:20; po lekcjach jest trening piłki nożnej oraz próba zespołu muzycznego (oraz inne zajęcia pozalekcyjne) - mamy jedną 20-minutową przerwę po drugiej lekcji (10:30 10:50) - korzystamy z podstawy programowej dla szkół polonijnych za granicą proponowanej przez Polską Macierz Szkolną; bazujemy na programie nauczania opartym na podręcznikach zatwierdzonych przez MEN i dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra oświaty - wszystkie książki zakupujemy i sprowadzamy z Polski - mamy 27 grup w szkole; najmłodsze dzieci mają 3 lata, a najstarsi uczniowie 17 lat!!!

21 Cele nauczania w Polskiej Szkole - płynne posługiwanie sie jezykiem polskim w mowie, piśmie i czytaniu - utrzymanie polskich tradycji i kultury - nauczanie historii Polski i geografii Polski - podtrzymywanie poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu - uzyskanie dodatkowych kwalifikacji (GCSE, A Level) umożliwiających naszym uczniom zdobywanie miejsc na lepszych uczelniach oraz lepszych stanowisk pracy - tworzenie platformy do wymiany doświadczeń społecznych dla rodziców i dzieci Polskiej Szkoły - promocja pozytywnych relacji międzykulturowych

22 Z czego będziemy uczyć nasze dzieci?

23 Podręczniki

24 Podręczniki w kl. 1-2

25 Podręczniki w kl. 3-5

26 Podręczniki w kl. 6-8

27 Podręczniki w kl. 9-11

28 Kto będzie uczyć nasze dzieci?

29 Wychowawcy grup przedszkolnych oraz klas 0 Grupa Sala Wychowawca / Nauczyciel Asystent Przedszkole A 103 Katarzyna Łobejko Karolina Bajur Przedszkole B 112 Ewelina Bogdan Milena Toczek Kl. 0 gr. A 111 Alina Gołębiewska Anna Górnik-Biegaj Kl. 0 gr. B 110 Agnieszka Kula Renata Wojciechowska Kl. 0 gr. C 106 Karolina Smułka Adriana Kaźmierczak

30 Wychowawcy klas oraz klas pierwszych Grupa Sala Wychowawca / Nauczyciel Asystent Kl. 1a 201 Wioletta Majewska Karolina Karczmarzyk Kl. 1b 202 Barbara Galik Dobromiła Miarka Kl. 1c 212 Aleksandra Wójtowicz Dagmara Berowska

31 Wychowawcy klas drugich i grup anglojęzycznych Grupa Sala Wychowawca / Nauczyciel Kl. 2a 204 Jadwiga Boguszewska Adrianna Cecot Asystent Kl. 2b 108 Anna Radkowska Magdalena Szyputa Kl. 2c 206 Ilona Brzezińska Joanna Koprowska Pol. Sec. Lang. A Pol. Sec. Lang. B 403 Ewa Sztubecka 404 Urszula Puciłowksa

32 Wychowawcy klas trzecich, czwartych i piątych Grupa Sala Wychowawca / Nauczyciel Asystent Kl. 3a 208 Wioleta Żebrowska Renata Demkiewicz Kl. 3b 209 Anna Pereira Monika Pawłowska Kl. 3c 210 Katarzyna Ropenga- Stawowczyk Monika Legan Kl. 4a 203 Magdalena Mazur Róża Małachowska Kl. 4b 207 Marta Kocik Marcin Wiszniewski Kl. 5a 107 Dorota Walewska Agnieszka Mehedintu Kl. 5b 205 Beata Drygas Anna Waraksa

33 Wychowawcy i nauczyciele klasy szóstej, siódmej oraz ósmej Grupa Sala Wychowawca Nauczyciel j. polskiego Kl Edyta Ernest Aneta Ułanowska- Żerebiec Kl Anna Mazur Aneta Ułanowska- Żerebiec Kl Kamila Wojtyńska Kamila Wojtyńska Nauczyciel historii Anna Mazur Anna Mazur Anna Mazur Nauczyciel geografii Edyta Ernest Edyta Ernest Edyta Ernest

34 Wychowawcy i nauczyciele klas 9-11 Grup a Sala Wychowawca Nauczyciel j. polskiego Nauczyciel historii Nauczyciel geografii Kl Joanna Renda-Line Magdalena Sobkowicz Joanna Renda- Line Iwona Drummond Kl Magdalena Sobkowicz Magdalena Sobkowicz Joanna Renda- Line Iwona Drummond Kl Bartłomiej Kiereś

35 Propozycje zajęć pozalekcyjnych zespół Fantazja piłka nożna matematyka przygotowanie do egzaminów GCSE Zapisy na zajęcia odbywają się do końca września. Zajęcia trwają od godz. 12:30 do 13:30 Rodzic ma obowiązek zaprowadzić dziecko do sali 101 (zespół Fantazja ) lub na boisko / salę sportową po wcześniejszej zmianie stroju w przebieralni. Opłata za zajęcia pozalekcyjne wynosi 5.00 za semestr za

36

37

38 Oceny; system nagradzania i kar W naszej szkole obowiązują oceny od 1 do 6, zupełnie jak w Polsce. Uczniowie, którzy będą aktywnie uczestniczyć w zajęciach, będą otrzymywać uśmiechnięte buźki lub zielone światło. Żółte światło będzie ostrzeżeniem, czerwone naganą za brak pracy podczas lekcji lub nieodpowiednie zachowanie. Dla dzieci, które będą osiągały bardzo dobre wyniki w nauce, przewidywane są dyplomy i nagrody. Za uczestnictwo we wszystkich zajęciach każde dziecko otrzyma również certyfikat 100% frekwencji. Jeżeli w ciągu jednego dnia uczeń otrzyma aż 3 x lub będzie na czerwonym świetle, nauczyciel poinformuje rodzica o tym fakcie drogą mailową, w skrajnych przypadkach uczeń będzie wysłany do na rozmowę z Dyrektor szkoły. Istnieje również możliwość, iż dziecko zostanie skreślone z listy uczniów. Taka procedura nastąpi w przypadku, gdy dziecko będzie sprawiać dużo problemów wychowawczych, będzie dezorganizowało przebieg lekcji, opuści ponad 50% zajęć w ciągu semestru.

39 Strój ucznia Dzieci do szkoły mogą się ubierać dowolnie. Oczywiście w granicach rozsądku (bez makijażu, wysokich obcasów i bardzo jaskrawych strojów). Nieobecność Jeżeli dziecko nie może w sobotę uczestniczyć w lekcjach, należy o tym poinformować o tym sekretariat szkoły lub wychowawcę danej klasy. Preferowane formy kontaktu to: wysłanie wiadomości sms na numer szkoły lub W następną sobotę dziecko powinno przekazać wychowawcy pisemne usprawiedliwienie. Musi być podany konkretny powód, np. choroba dziecka. O wyjazdach do Polski proszę informować wcześniej. Wizyty w kraju zazwyczaj są planowane z dużym wyprzedzeniem, więc można o nieobecności dziecka poinformować wychowawcę nawet miesiąc przed wyjazdem.

40 Przerwa w szkole Pomiędzy lekcjami będzie jedna 20-minutowa przerwa (od godz. 10:30), podczas której dzieci mogą zjeść przyniesione przez siebie kanapki lub owoce oraz wypić sok / wodę. Zaczęcamy dzieci, aby po spożyciu drugiego śniadania, wychodziły na dwór / na boisko trawiaste. Podczas przerwy dyżur pełnią wyznaczeni pracownicy szkoły.

41 Świadectwa Najmłodsze dzieci na zakończenie roku szkolnego otrzymują Dyplomy Przedszkolaka / ukończenia kl. 0 ; uczniowie klas świadectwa z oceną opisową, a najstarsi - zwykłe świadectwa z ocenami i podziałem na przedmioty. Powroty do Polski W przypadku powrotu do Polski i starania się o miejsce w szkole w pierwszej kolejności brany jest pod uwagę dokument wystawiany przez szkołę angielską. Dopiero w drugiej kolejności przedstawia się świadectwo oraz pismo wystawione przez naszą szkołę jest to potwierdzenie nauki w szkole polonijnej za granicą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoła w Polsce ma obowiązek przyjąć ucznia zgodnie z jego wiekiem do klasy z jego rówieśnikami; ponadto musi zapewnić dodatkowe zajęcia oraz program w celu wyrównania różnic i nadrobienia zaległości w przedmiotach, których my nie nauczamy.

42 Dokonywanie płatności za szkołę Rodzice zobowiązani są dokonywania płatności za szkołę jest to opłata roczna w wysokości za jedno dziecko, w przypadku dwojga lub więcej dzieci, ponieważ w przypadku, gdy uczęszcza troje lub czworo dzieci, rodzice nie muszą za nich uiszczać dodatkowej opłaty. Opłaty można dokonywać w miesięcznych ratach (zawsze w dwie pierwsze soboty danego miesiąca, gdy odbywają się zajęcia). Preferowana formą płatności jest przelew na konto. Istnieje możliwość dokonywania opłat osobiście u pani skarbnik. Oto dane konta Polskiej Szkoły (proponujemy ustawienie opcji: Direct Debit. Bank HSBC Nr konta sort code Jeżeli ktoś z powodów osobistych jedzie np. do Polski na 2 lub 3 miesiące, musi kontynuować opłatę za szkołę. W przeciwnym razie uczeń straci miejsce w szkole i na listę uczniów zostanie przyjęte dziecko z listy oczekujących na miejsca w danej klasie.

43 Nowi rodzice zobowiązani są dokonać wpłaty tzw. wpisowego, które wynosi 25 funtów za każde dziecko. Jest to jednorazowa opłata administracyjna będąca gwarancją miejsca w naszej szkole. Jednocześnie jest to forma zobowiązania się, iż dana osoba nie zrezygnuje nagle ze szkoły. Jeżeli ktoś rezygnuje, musi o tym poinformować sekretariat szkoły oraz dokonać zwrotu podręczników. Wpisowe nie ulega zwrotowi. Dokonanie opłaty tzw. wpisowego szkoła zażąda po raz drugi w przypadku, gdy ktoś zalegał z opłatami / zrezygnował ze szkoły, ponownie złożył apikację, a dziecko zostało przyjęte do szkoły po dłuższej przerwie (np.co najmniej kilku miesięcy).

44 Pieniądze wpłacane przez rodziców przeznaczamy na: -opłatę za korzystanie z budynku St. John Fisher School, która obejmuje koszt wynajmu sal, koszt zużycia prądu i wody - opłatę na ubezpieczenie wszystkich dzieci i pracowników szkoły - zakup podręczników, zeszytów, poradników metodycznych dla nauczycieli, - zakup książek do czytania (w celu utworzenia biblioteki z polskimi książkami i lekturami), - zakup pomocy naukowych, np. map ściennych, planszy tematycznych z j. polskiego i matematyki, - wynagrodzenia dla pracowników szkoły (ponad 60 osób), - zakup świadectw i certyfikatów oraz nagród na zakończenie roku szkolnego.

45 Przykłady wydatków: Opłata za wynajem sal w szkole za każdą sobotę (rocznie niecałe 20 tys.) Wydruk skryptów do historii i geografii dla kl oraz kl Ubezpieczenie na cały rok 1700 Wynagrodzenia dla wszystkich pracowników szkoły + podatek ok. 7-8 tys. / m-c Zakup podręczników i ćwiczeń + transport ok Zakup zeszytów, papieru ksero i tonerów - 2 tys. / rok

PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI I ZWALNIANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA W KIELCACH

PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI I ZWALNIANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA W KIELCACH PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI I ZWALNIANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA W KIELCACH Podstawa prawna: 1. Konstytucja RP, art. 70, ust. 1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Warszawa, ul. Mehoffera 90

Regulamin. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Warszawa, ul. Mehoffera 90 Regulamin Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja Warszawa, ul. Mehoffera 90 Ogólne zasady organizacji szkoły określa Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Szczegółowe zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

Umowa O Świadczenie Usług Nauki Języka Angielskiego

Umowa O Świadczenie Usług Nauki Języka Angielskiego Umowa O Świadczenie Usług Nauki Języka Angielskiego Umowa zawarta w Gliwicach, dnia. pomiędzy: MRM Productions z siedzibą w Gliwicach, Ul. Słowackiego 42a/3, 44-100 Gliwice wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ IM. JANA PAWŁA II W WORCESTER

REGULAMIN POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ IM. JANA PAWŁA II W WORCESTER Polska Szkola Sobotnia w Worcester REGULAMIN POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ I.POSTANOWIENIA OGÓLNE IM. JANA PAWŁA II W WORCESTER 1. Regulamin jest załącznikiem do Statutu Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana

Bardziej szczegółowo

Sobotnia Szkoła Języka Polskiego Pro Polonia w Hounslow Kingsley Academy, Prince Regent Road, Hounslow TW3 1NE REGULAMIN SZKOŁY

Sobotnia Szkoła Języka Polskiego Pro Polonia w Hounslow Kingsley Academy, Prince Regent Road, Hounslow TW3 1NE REGULAMIN SZKOŁY Sobotnia Szkoła Języka Polskiego Pro Polonia w Hounslow Kingsley Academy, Prince Regent Road, Hounslow TW3 1NE REGULAMIN SZKOŁY I. Termin i czas trwania zajęć Rok szkolny obejmuje 33 soboty w ciągu roku.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ IM. JANA PAWŁA II W WORCESTER

STATUT POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ IM. JANA PAWŁA II W WORCESTER Polska Szkola w Worcester Sobotnia STATUT POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ IM. JANA PAWŁA II W WORCESTER Art. I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Polska Szkoła Sobotnia w Worcester powołana jest w celu nauki języka polskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ WELCOME TO ENGLISH

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ WELCOME TO ENGLISH REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez szkołę Welcome to English. 1.2. Regulamin stanowi

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ im. Wisławy Szymborskiej w Banbury

STATUT POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ im. Wisławy Szymborskiej w Banbury STATUT POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ im. Wisławy Szymborskiej w Banbury Art. I POSTANOWIENIA OGÓLNE &1 1. Polska Szkoła Sobotnia w Banbury powołana jest w celu nauki języka polskiego oraz innych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 117 /12/13

Zarządzenie nr 117 /12/13 Zarządzenie nr 117 /12/13 Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 22 listopada 2012r W sprawie: Wprowadzenie procedury układania planów zajęć w Gimnazjum nr 1 oraz w Gimnazjum dla Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. Warszawa - Białołęka. Rozdział I

Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. Warszawa - Białołęka. Rozdział I Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. Warszawa - Białołęka POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I 1. Prywatna Szkoła Muzyczna reprezentuje typ szkoły artystycznej kształcącej uczniów w grze na instrumentach

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016 I. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 L.p. Działanie Termin 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2015r. 2. Termin uzupełnienia list

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowały: mgr Emilia Włoczyk mgr Anna Bućkowska 1 OBSZAR I - KSZTAŁCENIE Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji 1 Warunki dopuszczenia do egzaminu wstępnego

Regulamin rekrutacji 1 Warunki dopuszczenia do egzaminu wstępnego Regulamin rekrutacji 1 Warunki dopuszczenia do egzaminu wstępnego 1. Kandydatem do 2 SLO jest uczeń, który w wyznaczonym dniu złożył (osobiście lub za pośrednictwem rodziców bądź innych upoważnionych do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ IM. J. PRZYBORY W WELWYN GARDEN CITY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

SPRAWOZDANIE Z PRACY POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ IM. J. PRZYBORY W WELWYN GARDEN CITY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 SPRAWOZDANIE Z PRACY POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ IM. J. PRZYBORY W WELWYN GARDEN CITY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Opracowanie: Anna Zielińska Welwyn Garden City, maj 2014 1 Celem niniejszego sprawozdania jest

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH

STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 6 STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE Szkoła dla dorosłych prowadzona jest w formie zaocznej i w klasach stacjonarnych. Szkoła funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Centrum

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZNIA DO SZKOŁY Gimnazjum Dwujęzyczne / Diploma Programme

ZGŁOSZENIE UCZNIA DO SZKOŁY Gimnazjum Dwujęzyczne / Diploma Programme STUDENT INFORMATION Nazwisko i imię (imiona) ZGŁOSZENIE UCZNIA DO SZKOŁY Gimnazjum Dwujęzyczne / Diploma Programme. urodzenia miejsce urodzenia/województwo - - (DD) (MM) (RR) rozpoczęcia nauki w ISoP....

Bardziej szczegółowo

3. Statut II Liceum Ogólnokształcącego im. M Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie- Koźlu.

3. Statut II Liceum Ogólnokształcącego im. M Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie- Koźlu. zał 13 PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY POLSKIEJ W REYKJAVIKU

S T A T U T SZKOŁY POLSKIEJ W REYKJAVIKU S T A T U T SZKOŁY POLSKIEJ W REYKJAVIKU Art. I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Szkoła Polska w Reykjaviku będąca pod prawną opieką Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku zwana dalej Szkołą Polską,

Bardziej szczegółowo

Regulamin klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie

Regulamin klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie Regulamin klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków trybu przyjmowania uczniów do publicznych

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ Opracowała: Emilia Michalak Koluszki, rok szkolny 2006/2007 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oddziału sportowego

Regulamin oddziału sportowego Regulamin oddziału sportowego obowiązujący w Zespole Szkół w Czudcu opracowany na podstawie i w zgodności z: ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami;

Bardziej szczegółowo

UMOWA o sprawowanie opieki w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym Bajkowy Domek nr...

UMOWA o sprawowanie opieki w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym Bajkowy Domek nr... UMOWA o sprawowanie opieki w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym Bajkowy Domek nr... Zawarta w Świdnicy, w dniu... pomiędzy Moniką Krawczyk - Rudnicką właścicielką Niepublicznego Przedszkola Artystycznego

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 SZKOŁA MARZEŃ

PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 SZKOŁA MARZEŃ PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 SZKOŁA MARZEŃ ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno Rok założenia: 1992 www.szkolamarzen.pl Rok szkolny 2015/16 Prywatne Gimnazjum nr 2 w Piasecznie Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 WE WROCŁAWIU. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 WE WROCŁAWIU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 WE WROCŁAWIU 1 Postanowienia ogólne 1. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej dzieciom, które muszą dłużej przebywać w szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU 1 Postanowienia ogólne. 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Zespole Szkół im. Jana Raka w Husowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. 2004 nr 256 poz. 2572 ze zm./. 2. 7 załącznika nr 2

Bardziej szczegółowo

Procedura ruchu osobowego uczniów w Gimnazjum im. Adolfa Długosza w Reczu

Procedura ruchu osobowego uczniów w Gimnazjum im. Adolfa Długosza w Reczu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 2/214/2015 z dnia 15.09.2014r. Procedura ruchu osobowego uczniów w Gimnazjum im. Adolfa Długosza w Reczu Niniejsza procedura obejmuje: I. Procedurę przyjmowania

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 SZKOŁA MARZEŃ

PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 SZKOŁA MARZEŃ PRYWATNE GIMNAZJUM NR 2 SZKOŁA MARZEŃ ul. Zielona 14, 05-500 Piaseczno Rok założenia: 1992 www.szkolamarzen.pl Rok szkolny 2013/14 Prywatne Gimnazjum nr 2 w Piasecznie Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej w Zalasewie

Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej w Zalasewie Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej w Zalasewie 1 Postanowienia ogólne Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ I Organizacja kursu specjalistycznego. II Zasady kwalifikacji. III Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORAWACH

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORAWACH REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORAWACH Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SZKOŁA PODSTAWOWA WYPEŁNIA RODZIC LUB PRAWNY OPIEKUN UCZNIA/UCZENNICY CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI

KWESTIONARIUSZ SZKOŁA PODSTAWOWA WYPEŁNIA RODZIC LUB PRAWNY OPIEKUN UCZNIA/UCZENNICY CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI KWESTIONARIUSZ SZKOŁA PODSTAWOWA WYPEŁNIA RODZIC LUB PRAWNY OPIEKUN UCZNIA/UCZENNICY CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I. DANE PODSTAWOWE UCZNIA/UCZENNICY imię 1. imię 2. NAZWISKO (uzupełnić drukowanymi

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I 1 1. Niepubliczna Szkoła Muzyczna reprezentuje typ szkoły artystycznej kształcącej uczniów w grze na instrumentach oraz dającej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZACHOWANIA W KLASACH I - III

OCENA OPISOWA ZACHOWANIA W KLASACH I - III Załącznik nr 19 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZACHOWANIA W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU Uczniowski Klub Sportowy Posejdon Pułtusk

REGULAMIN KLUBU Uczniowski Klub Sportowy Posejdon Pułtusk REGULAMIN KLUBU Uczniowski Klub Sportowy Posejdon Pułtusk I. WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLUBU. 1. Wypełnienie i podpisanie deklaracji klubowej. 2. Dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami u lekarza sportowego.

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 RADA PEDAGOGICZNA 22.08.12

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 RADA PEDAGOGICZNA 22.08.12 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 RADA PEDAGOGICZNA 22.08.12 PORZĄDEK OBRAD 1. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad. 2. Przedstawienie składu Grona Pedagogicznego w roku szkolnym 2012/13. 3. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. mgr inŝ. Radosław Herudziński

System Zarządzania Jakością. mgr inŝ. Radosław Herudziński System Zarządzania Jakością ISO 9001: 2008 INDEKS EDYCJA STRONA PROCEDURA OPERACYJNA PO-10 A 1 / 4 TYTUŁ PROCEDURY: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Procedura monitorowania frekwencji uczniów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu Szanowni Państwo! Przedstawiamy ofertę form doskonalących na najbliższe miesiące (marzec/kwiecień). Zachęcamy równocześnie do korzystania z propozycji naszego zespołu, zarówno tych prowadzonych przez nas,

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie 1. UCZESTNICY Liczba uczestników: I tura praktyk - II SEMESTR R.SZK. 2010/2011 12 uczniów klasa 3AT 3 słuchaczy SP II tura praktyk - I SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Biurowiec BYTOM SQUARE ul. Wrocławska 32-34 41-902 Bytom. REGULAMIN English Elite

Biurowiec BYTOM SQUARE ul. Wrocławska 32-34 41-902 Bytom. REGULAMIN English Elite REGULAMIN English Elite 1. English Elite to placówka edukacyjna, której celem jest prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci. 2. Niniejszy regulamin określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ w ZESPOLE SZKÓŁ im. WŁADYSŁWA SZYBIŃSKIEGO w CIESZYNIE III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ w ZESPOLE SZKÓŁ im. WŁADYSŁWA SZYBIŃSKIEGO w CIESZYNIE III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ w ZESPOLE SZKÓŁ im. WŁADYSŁWA SZYBIŃSKIEGO w CIESZYNIE III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 Nr 256,

Bardziej szczegółowo

ANKIETY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ANKIETY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ANKIETY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ANKIETA DLA: Dyrektora szkoły Wychowawcy wskazanego oddziału klasy IV (czwartej) tj. oddziału A lub oddziału czwartej klasy w kolejności zgodnej z numeracją przyjętą w szkole

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok 2012/13

Plan pracy szkoły na rok 2012/13 (Zał 1.) Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Kształcenie 1 2 Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym programów nauczania pod kątem zgodności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIA TAŃCA ARTYSTYCZNEGO ETIUDA

REGULAMIN STUDIA TAŃCA ARTYSTYCZNEGO ETIUDA REGULAMIN STUDIA TAŃCA ARTYSTYCZNEGO ETIUDA Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających na zajęcia dydaktyczne prowadzone przez STA ETIUDA Patrycję Macheta, którzy zawarli umowę o naukę dziecka w wyż. wym.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY I STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY I STOŁÓWKI SZKOLNEJ REGULAMIN ŚWIETLICY I STOŁÓWKI SZKOLNEJ Zespół Szkół Sportowych im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach 1 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest placówką prowadzoną przez szkołę. 2. Świetlica i stołówka

Bardziej szczegółowo

UMOWA o sprawowanie opieki w Niepublicznym Żłobku Bajkowy Domek nr...

UMOWA o sprawowanie opieki w Niepublicznym Żłobku Bajkowy Domek nr... UMOWA o sprawowanie opieki w Niepublicznym Żłobku Bajkowy Domek nr... Zawarta w Świdnicy, w dniu...pomiędzy Moniką Krawczyk - Rudnicką właścicielką Niepublicznego Żłobka Bajkowy Domek w Świdnicy przy ul.

Bardziej szczegółowo

I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA Regulamin Integracyjnego Przedszkola Niepublicznego Językowo Muzycznego Czarodziejski Dworek I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA 1. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola a)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach I Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2012 r.w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz

Bardziej szczegółowo

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary: REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary: 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW Z DNIA 26.09.2012r

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW Z DNIA 26.09.2012r PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW Z DNIA 26.09.2012r 1.ROZPOCZĘCIE ZEBRANIA RADY RODZICÓW, PRZYWITANIE DYREKCJI, WSZYSTKICH PRZEDSTAWICIELI RAD ODDZIAŁOWYCH ORAZ RODZICÓW. 2.ODCZYTANIE PROTOKOŁU Z ZEBRANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40 im. kpt. ż. w. K. O. BORCHARDTA W GDYNI

REGULAMIN ŚWIETLICY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40 im. kpt. ż. w. K. O. BORCHARDTA W GDYNI REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40 im. kpt. ż. w. K. O. BORCHARDTA W GDYNI 1 Postanowienia ogólne. Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje cele i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE I. Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej działalności realizuje jej cele i zadania, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Witamy bardzo serdecznie w Integracyjnej Szkole Sobotniej im. Gen. Władysława Andersa. Dziękujemy za zaufanie i wybranie naszej szkoły.

Witamy bardzo serdecznie w Integracyjnej Szkole Sobotniej im. Gen. Władysława Andersa. Dziękujemy za zaufanie i wybranie naszej szkoły. Drodzy Rodzice!! Witamy bardzo serdecznie w Integracyjnej Szkole Sobotniej im. Gen. Władysława Andersa. Dziękujemy za zaufanie i wybranie naszej szkoły. Zajęcia w szkole podzielone są na trzy trymestry:

Bardziej szczegółowo

OBIADY CZERWIEC 2014 (od 02 czerwca do 25 czerwca z wyłączeniem: 19.06 BoŜe Ciało 20.06 dzień wolny od zajęć) 16 x 5,40 = 86,40

OBIADY CZERWIEC 2014 (od 02 czerwca do 25 czerwca z wyłączeniem: 19.06 BoŜe Ciało 20.06 dzień wolny od zajęć) 16 x 5,40 = 86,40 OBIADY CZERWIEC 2014 (od 02 czerwca do 25 czerwca z wyłączeniem: 19.06 BoŜe Ciało 20.06 dzień wolny od zajęć) 16 x 5,40 = 86,40 cateringowej wg podanych danych do przelewu. Potwierdzenie przelewu (wydruk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W POZNANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W POZNANIU REGULAMIN SZKOLNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W POZNANIU 1. Postanowienia ogólne 1.1. Tworzy się wydzielony, celowy fundusz o nazwie Fundusz Stypendialny.

Bardziej szczegółowo

Planowane spotkania doradców metodycznych z nauczycielami - marzec - kwiecień 2012/2013

Planowane spotkania doradców metodycznych z nauczycielami - marzec - kwiecień 2012/2013 Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Kliknij tutaj, aby przejść dalej» Data publikacji : 30.10.2015 Maria Winiarska Planowane spotkania doradców metodycznych z nauczycielami - marzec - kwiecień 2012/2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY. Szkoły Podstawowej Nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY. Szkoły Podstawowej Nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY Szkoły Podstawowej Nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Mobilność nauczania w zawodzie mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, szansą na zdobycie nowych umiejętności

Regulamin projektu Mobilność nauczania w zawodzie mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, szansą na zdobycie nowych umiejętności Regulamin projektu Mobilność nauczania w zawodzie mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, szansą na zdobycie nowych umiejętności 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Palonka Nauczyciel: wychowawca świetlicy Szkoła Podstawowa nr 258 w Warszawie Czas trwania : 01.09.2007-31.05.2010 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

OBIADY STYCZEŃ 2014 (od 2 stycznia do 31 stycznia z wyłączeniem 6.01 Święto Trzech Króli)

OBIADY STYCZEŃ 2014 (od 2 stycznia do 31 stycznia z wyłączeniem 6.01 Święto Trzech Króli) OBIADY STYCZEŃ 2014 (od 2 stycznia do 31 stycznia z wyłączeniem 6.01 Święto Trzech Króli) 21 x 5,40 = 113,40 Wpłat proszę dokonywać na konto firmy cateringowej wg podanych danych do przelewu do 30.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Od dnia 07.09.2015 r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole.

UWAGA! Od dnia 07.09.2015 r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole. UWAGA! Od dnia 07.09.2015 r. (poniedziałek) uczniowie będą mogli korzystać z obiadów w szkole. Zgłoszenia ucznia na obiady dokonują rodzice (opiekunowie prawni) za pomocą wypełnionej i złożonej w świetlicy

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w Zespole Szkół w Hucie Józefów

Procedury postępowania w Zespole Szkół w Hucie Józefów Procedury postępowania w Zespole Szkół w Hucie Józefów Cele: 1.Zapobieganie zachowaniom niezgodnym z obowiązującymi normami, kształtowanie właściwych postaw. 2.Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. 3.Poprawa

Bardziej szczegółowo

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka.

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. POZNAŃ 2015 Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. Przedszkole jest jednostką publiczną, której organem

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej otworzyło stronę internetową www.polskaszkola.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej otworzyło stronę internetową www.polskaszkola.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej otworzyło stronę internetową www.polskaszkola.pl W trosce o edukację dzieci wyjeżdżających z rodzicami za granicę Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało materiały,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej

Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia licencjackie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Aneta Galas Zawiercie, dnia... Zespół Szkół im. gen. J. Bema Zawiercie, ul. Parkowa 7 Nauczyciel mianowany Podstawa prawna Nr zada -nia Treść zadania Forma realizacji Termin Dokumentowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu na rok szkolny 2014/ 2015

PLAN PRACY Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu na rok szkolny 2014/ 2015 PLAN PRACY Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu na rok szkolny 2014/ 2015 Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 12 września 2014

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PODSTAWY PLANOWANYCH ZADAŃ 1. Art. 33 w zw. z 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 3/XC/2015 Senatu PWSZ w Chełmie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI 1. Zachowanie uczniów klas 4-6 oceniane jest według systemu punktowego. 2. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 10 punktów, który jest równowartością

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015/2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015/2016 Nazwa szkoły: V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach Data obowiązywania: od 15 września 2015 r. Formy nadzoru: ewaluacja wewnętrzna,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

REGULAMIN. ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie Podstawa prawna 1. Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MIŚ OPTYMIŚ. ul. Powstańców Śląskich 67 b. 01-355 Warszawa

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MIŚ OPTYMIŚ. ul. Powstańców Śląskich 67 b. 01-355 Warszawa PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MIŚ OPTYMIŚ ul. Powstańców Śląskich 67 b 01-355 Warszawa UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zawarta w Warszawie dnia.2015 r. pomiędzy: Imiona i nazwiska

Bardziej szczegółowo

ZAPISY DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. 2. W roku szkolnym 2012/2013 świetlica czynna będzie w godzinach od 11 30-17 00

ZAPISY DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. 2. W roku szkolnym 2012/2013 świetlica czynna będzie w godzinach od 11 30-17 00 ZAPISY DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (opiekunów) lub inne okoliczności wymagające

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 8

Scenariusz zajęć nr 8 Autor scenariusza: Krystyna Jakubowska Blok tematyczny: Wędrówki z biegiem Wisły Scenariusz zajęć nr 8 Temat dnia: Poznajemy Mikołaja Kopernika Edukacje: polonistyczna społeczna, matematyczna, muzyczna

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W WODZISLAWIU ŚLASKIM ROK SZKOLNY 2014/15

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W WODZISLAWIU ŚLASKIM ROK SZKOLNY 2014/15 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W WODZISLAWIU ŚLASKIM ROK SZKOLNY 2014/15 na podstawie art. 35 ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U.z 2004 r. poz 2572, z

Bardziej szczegółowo

Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP

Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP 1 Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP 65 1. Uczniowie będą oceniani według następującej skali ocen: powyżej 200 punktów (nie więcej niż 20 pkt. ujemnych) Wzorowy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I.Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami) - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY I STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY I STOŁÓWKI SZKOLNEJ RGULAMIN ŚWITLICY I STOŁÓWKI SZKOLNJ Zespół Szkół Sportowych im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach 1 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest placówką prowadzoną przez szkołę. 2. Świetlica i stołówka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku. Ogólne informacje o szkole

Regulamin Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku. Ogólne informacje o szkole BIP Studium Otwock Regulamin Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku 2010-12-29 Wprowadził: Małgorzata Woźniak 05.10.2011. Opracował: Teresa Adamczyk-Pawluczuk 05.10.2011 1 Ogólne informacje o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Uczniowskiego Klubu Sportowego SPR SOŚNICA GLIWICE

REGULAMIN Uczniowskiego Klubu Sportowego SPR SOŚNICA GLIWICE REGULAMIN Uczniowskiego Klubu Sportowego SPR SOŚNICA GLIWICE STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ SOŚNICA GLIWICE ul. Sikorskiego 132,44-103 Gliwice tel.697 654 300 e-mail: sprsosnicagliwice@gmail.com NIP: 631

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu.

Analiza wyników sprawdzianu. Program i harmonogram Poprawy Efektywności Kształcenia w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Witnicy w roku szkolnym 2012/2013 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU Program Poprawy Efektywności kształcenia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami w r.szk.2013/2014

Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami w r.szk.2013/2014 Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami w r.szk.2013/2014 Lp. Data/godzina Tematyka Zebrania Rady Rodziców 1. 11.IX 2013 r. 17.00 16.30 kl. 1 18.00 kl. 3 kalendarz roku szkolnego zapoznanie/przypomnienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie. Oblicza geografii ROK SZKOLNY 2015/2016

Przedmiotowe Ocenianie. Oblicza geografii ROK SZKOLNY 2015/2016 Przedmiotowe Ocenianie Oblicza geografii ROK SZKOLNY 2015/2016 XLV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W WARSZAWIE OPRACOWAŁ: mgr Arkadiusz Olszyna Kontrakt zawarty między uczniem a nauczycielem

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W GIEDLAROWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA 2014-09-12 Zadania wynikające z rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego PODSTAWA PRAWNA ZAPLANOWANIA ZADAŃ NA ROK SZK.

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE UCZNIA DO SZKOŁY PRIMARY YEARS PROGRAMME (KLASY K-G5)

ZGŁOSZENIE UCZNIA DO SZKOŁY PRIMARY YEARS PROGRAMME (KLASY K-G5) ZGŁOSZENIE UCZNIA DO SZKOŁY PRIMARY YEARS PROGRAMME (KLASY K-G5) DANE UCZNIA Nazwisko i imię (imiona) Chłopiec Dziewczynka Imię Drugie Nazwisko urodzenia Miejsce urodzenia (miasto, państwo) - - (DD) (MM)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świetlicy Szkolnej przy Zespole Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO w Warszawie

Regulamin Świetlicy Szkolnej przy Zespole Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO w Warszawie Regulamin Świetlicy Szkolnej przy Zespole Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią Szkoły - w swojej programowej działalności

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. dla rodzica ucznia szkoły muzycznej

PORADNIK. dla rodzica ucznia szkoły muzycznej PORADNIK dla rodzica ucznia szkoły muzycznej SPIS TRESCI Jak rozpoznać, w którym cyklu nauczania kształci się moje dziecko?...3 Cykl 6-letni Klasa I...4 Klasa II...5 Klasa III...6 Klasa IV...7 Klasa V...8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Zespołu Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Zespołu Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół im. Ks. Prałata S. Sudoła w Dzikowcu ustalony na podstawie art.53 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329, z póź.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wypożyczania podręczników / materiałów edukacyjnych uczniom. Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej

REGULAMIN. wypożyczania podręczników / materiałów edukacyjnych uczniom. Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej REGULAMIN wypożyczania podręczników / materiałów edukacyjnych uczniom Podstawa prawna: Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej Art. 22 ac. 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU DLAUCZNIÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU DLAUCZNIÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU DLAUCZNIÓW ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Praktyczna nauka zawodu jest integralną

Bardziej szczegółowo

Aleksander Palczewski Artur Pasek

Aleksander Palczewski Artur Pasek Wykorzystanie wyników ewaluacji do podniesienia jakości pracy szkoły. Dobre praktyki w zakresie współpracy z organami prowadzącymi oraz dyrektorami szkół i placówek Aleksander Palczewski Artur Pasek PLAN

Bardziej szczegółowo