NASZ BIULETYN. Styczeń 2006 ROKU Nr 1(50) 2006 PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASZ BIULETYN. Styczeń 2006 ROKU Nr 1(50) 2006 PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ"

Transkrypt

1 Styczeń 2006 ROKU Nr 1(50) 2006 SP Z OZ Pańs tw ow y Sz pit al dla N erw ow o i Psy c hic z nie C hory c h w R y bnik u NASZ BIULETYN W tym numerze między innymi: Nasz Biuletyn, Co jest grane?, Ślady na śniegu, Ustawa powypadkowa c. d., Komentarz polityczno - gospodarczy PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ

2 Str. 2 N ASZ SP BI UL ZOZ ETYN Państ wowy Szpital dla N erwowo i Psy chic znie Chory ch w Ry bnik u Styczeń 2006 r. SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Ps ychicznie Chorych w Rybniku Numer 1 Rok 2001 Czerwiec NASZ BIULETYN MIESIĘCZNIK SZPITALNY w NUMERZE m.in.: 1. Relacja z wyjazdu 2. Refleksje kapelana 3. Nasze zdrowie 4. Per Pedes 6. Święto oddziału 7. Humor 8. Sport 9. Krzyżówka 10. Konkurs NA DOBRY POCZĄTEK Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer gazetki, która powstaje przy udziale wielu osób - pacjentów, personelu i osób spoza szpitala. C h c e m y, a b y to miesięczne pismo docierało z informacjami ważnymi dla Was-pacjentów a także Waszych bliskich. P r a gn i e m y, aże b y gazetka była okazją do p o g łę b i e n i a sw o i c h możliwości twórczych dla tych, którzy ją tworzą a także okazją do refleksji i radości dla tych, którzy znajdą w niej ciekawe dla siebie informacje. Mamy nadzieję, że pismo dotrze w przyszłości do szerokiego grona czytelników naszej społeczności szpitalnej. Tytuł, pod jakim ukazał się pierwszy numer jest n azw ą t y m c z a so w ą. Ogłaszamy konkurs na tytuł gazetki. Propozycje kon kursowe, listy do Redakcji, prosimy składać do skrzynek kontaktowych rozm i e szczonych n a

3 N ASZ BIUL ETYN Styczeń 2006 r. Str. 3 Najserdeczniejsze życzenia dla Styczniowych solenizantów z oddziału IX. Życzymy powrotu do zdrowia, spełnienia planów oraz wszelkiej pomyślności Panom: Janowi K., Wiesławowi S., Markowi W., Pawłowi J., Józefowi Z., Stanisławowi G., Jerzemu W., Piotrowi M., Jackowi P. POSŁUGA DUSZPASTERSKA W KOŚCIELE - KAPLICY Msza Święta: Niedziele i święta: 9.00 i W tygodniu: codziennie o /oprócz czwartku/ Okazja do spowiedzi: 20 min przed każdą Mszą św. Serdecznie zapraszam! ks. Zygmunt Wiśniowski To już 50 - ty numer Naszego Biuletynu. Sumienie w działaniu Na poprzedniej stronie widzicie Państwo stronę tytułową pierwszego wydania naszego pisma. Nikt nie przypuszczał, że ostaniemy się na rynku wydawniczym przy takim zalewie prasy, a jednak jesteśmy i nie mamy zamiaru zwijać żagli. W dalszym ciągu zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby na naszych łamach zaprezentować swoją twórczość. Godzi się wymienić Tych wszystkich, którzy brali udział w tworzeniu minionych numerów Naszego Biuletynu : Janusz Kuraś, Paweł Mączka, Arkadiusz Stec, Wojciech Konieczny, Otylia Jagiełło, Bartłomiej Lewczuk, ks. Tadeusz Adamczyk, ks. Zygmunt Wiśniowski, ks. Marian Wandrasz, Zuzanna Korga, Bożena Szymik - Iwanecka, Joachim Hansel, Piotr Gzocha, Jolanta Knura, Pielęgniarka, Dominik Maślanka, Rafał Cacak, Grzegorz Bartyzel, Dawid Szuszk iewicz, Wacław Liso wski, Krzy sztof Cholewicki, Maciej Wągiel, Antoni Kuchejda, Imeldia Ciaracho wicz, Janusz Kon ieczny, Bronisław Kaznowski, Piotr Witek, Bronisław Święs, Andrzej Wilczek, Piotr Daukszewicz, Józef Zubrzycki,, Stanisław Graca, Mariusz Zgorzalski, Piotr Banaś, Wojciech Łępicki, Krystyna Lewczuk, Edward Kostecki, Wiesław W., Bartosz Kozłowski, Eugeniusz Młynarczyk, T. Ż., Andrzej Obuchowicz, Piotr Myrcik W. G. - Terapeutka, Pacjent, Kibic, Ryszard O., Adam Rygiel - Berezowski, Krystyna D., Marek Łuczak, Zygmunt B., Jó zef Po łubok, Krzy sztof Gattn er, Jerzy Mariampolski, Jan Juroszek, Krystyna D., Łukasz Motyka, Izabela Nosiadek Jurek, Dzielnik, Nieznajoma, Zagubiona, W. W., Hanna Kowalczyk, Mariusz Kępa, Dariusz Hagno, Michał Bryła, J.P., Łobuz, Adam Jarczyk, Rambo, Gizela, Wolny Bywalec, Kasia Rataj, behapowiec, Zygmunt B., Wojciech M., Bartłomiej D., Jadwiga G., Józef K., Łukasz M., Wiesław Bosakiewicz, Gabrysia G., Blanka Długi, Ryszard Popiel, Bernadka Ł., G. G., Jan Rusin, Władysław Gło wacz, B. D., Wiesław, Jadwiga G., Jurek, Krystyna D., Beata Salamon, Wojciech Grzelak, Karol Jurczak, Andrzej Lichosyt, Tuptuś, Damian Hajda, R.P., Piotr Rakowski, Kazimierz D., Pani Kasia, K. K. Kazimierz, Nina, Piotr Neuman, Krzysztof, Kazimierz K., Błażej, Hanna Wieszala - Suchan, Serdecznie dziękujemy! Sumienie jest w człowieku mocą niezwykłą. Potrafi ono skłonić człowieka do działania wbrew największym strachom, doprowadzić go do szczytów bohaterstwa i głębi skruchy. Ewangeliczny Piotr i Judasz oto dwie postacie, które stały się dwoma urastającymi do symbolu przykładami działania sumienia ludzkiego. Dobra wola człowieka, zmysł moralny, sumienie to wszystko jest ściśle ze sobą powiązane. Dobra wola oznacza pragnienie dobra. Ale pragnienie dobra byłoby ślepe, gdyby nie zmysł moralny, który otwiera wolę na to, co dobre, lepsze, najlepsze. Z kolei bez sumienia widzenie dobra i pragnienie dobra kończyłoby się samym podziwem dla dobra, bez próby jego realizacji. Sumienie wprawia wszystko w ruch. Jest ono mocą, która skłania do zmiany, do postępu, do tego, by osoba ludzka budowała siebie na fundamencie nadziei, którą odkrywa jako najistotniejszą dla siebie i w sobie. Dopiero sumienie czyni z istoty ludzkiej osobowość w pełni tego słowa znaczeniu moralną. Dzięki sumieniu możemy powiedzieć, że osoba niesie winę lub niesie zasługę. To ono decyduje o tym, że o Piotrze mówimy święty, a o Judaszu zdrajca. Sumienie poznajemy też po jego owocach. Najpierw i przede wszystkim sumienie coś odsłania. Można je porównać do światła, które wtargnęło do jaskini przez małą szparę i oświetliło jej mroki. Istotą sumienia jest odsłanianie. W sumieniu odsłania się osoba ludzka (persona) w jej odniesieniach do świata wartości. Dzięki sumieniu człowiek czuje siebie, czuje swój prawdziwy stan, czuje to, kim jest, bowiem jego stosunek do wartości (do tego co cenne) wyciska piętno na jego byciu, istnieniu, jego egzystencji. Sumienie jest zawsze egzystencjalne. Nie chodzi o to, co zrobiłeś lub zrobisz; chodzi przede wszystkim o to, kim jesteś robiąc to lub tamto. W oparciu o przemyślenia ks. prof. Józefa Tischnera. Uwaga! Telefoniczne powiadamianie, wzywanie ks. Kapelana: - tylko i wyłącznie poprzez centralę telefoniczną szpitala /zawsze czynna, należy wybrać numer centrali, a Pani telefonistka połączy rozmowę/. ks. Zygmunt Wiśniowski

4 Str. 4 N ASZ N ASZ BIUL BIULETYN Stycz C zerwiec eń Lipiec r N r 6-7(20-21)2003 K O M U N I K A T DN/K/01/2006 z dnia 6 stycznia 2006 roku Informuje się, iż z dniem roku podjęto uchwałę przez Zarząd Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia zmian statutu SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Wyciąg z uchwały: W załączniku nr 1 do Statutu SP ZOZ - Wykaz obiektów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, w których prowadzona jest działalność wprowadza się następujące zmiany: 1. nazwę Psychiatryczny dzienny zastępuje się nazwą Oddz. psychiatryczny dzienny 2. nazwę Oddział dzienny rehabilitacji psychiatrycznej zastępuje się nazwą Oddz. I Dzienny rehabilitacji psychiatrycznej 3. nazwę Oddz. VIII Psychiatryczny ogólny koedukacyjny zastępuje się nazwą Oddz. VIII Psychiatryczny ogólny 4. nazwę Oddz. IX Psychiatryczny podsądny o wzmocnionym zabezpieczeniu zastępuje się nazwą Oddz. IX Psychiatryczny sądowy o wzmocnionym zabezpieczeniu 5. nazwę Oddz. I Sądowy o wzmożonym zabezpieczeniu męski (40 łóżek) w organizacji zastępuje się nazwą Oddz. X Psychiatryczny sądowy o wzmocnionym zabezpieczeniu męski (40 łóżek) w organizacji 6. nazwę Oddz. XI Psychiatryczny ogólny koedukacyjny zastępuje się nazwą Oddz. XI Psychiatryczny ogólny 7. nazwę Oddz. XV Psychiatryczny gruźliczy dla przewlekle chorych koedukacyjny zastępuje się nazwą Oddz. XV Psychiatryczny dla chorych na gruźlicę 8. nazwę Oddz. XV a Psychiatryczny koedukacyjny WZW z pododdziałem detoksykacji dla narkomanów zastępuje się nazwą Oddz. XV a Psychiatryczny dla chorych na choroby zakaźne 9. Oddz. XVII Psychiatryczny koedukacyjny dla chorych z zaburzeniami afektywnymi zastępuje się nazwą Oddz. XVII Psychiatryczny dla chorych z zaburzeniami afektywnymi 10. Oddz. XVIII a Psychiatryczny ogólny koedukacyjny zastępuje się nazwą Oddz. XVIII a Psychiatryczny ogólny 11. nazwę Oddz. XVIII c Psychiatryczny dla chorych somatycznie koedukacyjny zastępuje się nazwą Oddz. XVIII c Psychiatryczny dla chorych somatycznie 12. nazwę Oddział Neurologiczny zastępuje się nazwą Oddz. XVIII d Neurologiczny Statut wraz z obowiązującymi zmianami jest dostępny w Dziale Organizacji i Nadzoru.

5 N ASZ BIUL ETYN CO JEST GRANE? Str. 5 U 2, to Irlandzka grupa, powstała w 1975 r. w Dublinie. W jej skład wchodzi Bono, właściwie Paul Hebson, który gra na charomonijce ustnej, gitarze, a przede wszystkim śpiewa charakterystycznym głosem. Kolejni członkowie zespołu to: The Edge / David Evans/ - gitara, klawisze, wokal; Adam Claiton - bas; Lary Mullen - perkusja. Bono jest synem urzędnika pocztowego i od dzieciństwa objawiał zdolności artystyczne kierując uczniowską grupą teatralną. Muzyką rockową zainteresował się pod wpływem Patti Smith /też o niej słyszałem/. Kilka miesięcy pracował też na stacji benzynowej /tyle co ja na cegielni/. The Edge urodził się w Londynie w rodzinie walijskiej, dorastał w Dublinie. W dziewiątym roku życia opanował podstawy gry na gitarze, kierował szkolnymi zespołami rockowymi. Pierwsze płyty U - 2 zaskoczyły słuchaczy dystansem z jakim młodzi muzycy potraktowali kanony muzyki rockowej grając je w nowatorski sposób. Z ich muzyki pobrzmiewała inwencja melodyczna, odgłosy folkloru irlandzkiego, bogactwo brzmieniowe i żar emocjonalny. Autorem tekstów wszystkich utworów był Bono, który na pierwszej płycie wgłębiał się w świat przeżyć dziecka. W późniejszym okresie w repertuarze zespołu przeważały piosenki przepojone niepokojem o świat współczesny. Piosenki U - 2 przemawiały do wyobraźni i sumień wielu słuchaczy. Bono dał się poznać, jako człowiek o szeregu zainteresowaniach. Walczy o prawa człowieka w Irlandii i na całym świecie. Wysłuchałem wszystkich płyt U - 2 /podstawowych jedenaście, nie licząc składaków i koncertówek/. Jak słucham tego zespołu czuję silne emocje, które pobudzają moją wyobraźnię. Staję się dowartościowany. Muzyka daje mi pozytywnego kopa. Polecam U - 2 smakoszom dobrego rocka. BIBLIOTEKA POLECA Nowy Rok przegonił Stary. Jego poprzednik zastawił jednak po sobie dość srogą zimę, która, póki co, rozgościła się u nas na dobre i chyba prędko nie odpuści, dając się nam raz po raz we znaki. Nie zamierzam tutaj wcale na nią narzekać, jak zaskoczone co roku służby komunalne ( śnieg? Zima w styczniu? - niemożliwe!). Państwu też nie polecam. Zdrowiu takie narzekanie nie służy za to szczery uśmiech, więc jeśli nie ma na coś rady miast złorzeczyć i niepotrzebnie się denerwować śmiejmy się. Po prostu. Pomogą nam w tym z pewnością lektury, które chciałabym państwu zaproponować w styczniu. Pierwsza z nich to Słówka Tadeusza Boy a Żeleńskiego zbiór utworów satyrycznych i piosenek kabaretowych( wywodzących się z osławionego zielonego balonika). Boy w swych satyrach wykpiwa wszelkie zafałszowania, kryjące najczęściej pustkę myślową. Mimo, że poszczególne utwory w dużej mierze wiązały by się z aktualnymi wydarzeniami, których znaczenie wraz z upływem czasu zatarło się, zbiorek zachował długotrwałą popularność. Właściwie do dzisiaj wzorują się na nim młodzi prześmiewcy absurdów codziennego życia. Cykl Żeleńskiego nie uzyskałby takiego rezonansu, gdyby nie dowcip autora, niezwykła umiejętność paradoksalnego zestawienia sytuacji nieporównywalnych, jednocześnie prostota i naturalność wypowiedzi. Boy nie ulegał komercjalizacji i niższym gustom, z tego też powodu, jak i z uwagi na ostrość stawianych tez bywał obiektem wielu niewybrednych ataków. Inaczej niż Agnieszka Osiecka ulubienica kultury masowej( acz równie nieprzeciętna i niebanalna), której zbiorek sztuczny miód wraz ze słówkami Państwu polecam. Teksty zawarte w tomiku w większości znane, wielokrotnie śpiewane ukształtowały niegdyś nastroje i atmosferę w wiele większym stopniu niż tradycyjne teksty poetyckie. Działo się tak zapewne dzięki dużemu darowi Osieckiej darowi trafiania do masowego odbioru poprzez dawanie mu poczucia wtajemniczenia, wyjątkowości. Paradoks i przekora to bodaj najmocniejsze strony tekstów Osieckiej, nie mówiąc już o bystrości obserwacji otaczającej ją rzeczywistości. Wiele piosenek pani Agnieszki śpiewa się do dziś, co świadczy o ich aktualności i sile. Gorąco polecam słówka i sztuczny miód. Jestem pewna, że ich literatura przywróci uśmiech na naszych znużonych czarno białym krajobrazem twarzach. Na koniec chciałabym jeszcze złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Babciom i Dziadkom, których święto obchodzimy w styczniu. Dużo zdrowia, pociechy z wnuków i uśmiechu na każdy dzień. Iza Nosiadek

6 Str. 6 N ASZ BIUL ETYN USTAWA WYPADKO WA c.d. Nagłość zdarzenia jest to działanie przyczyny zewnętrznej powodującej określone skutki na zdrowiu pracownika przez okres nie dłuższy niż jedna dniówka robocza. Zdarzenie to jednak nie musi koniecznie polegać na jednorazowym, w danej chwili wystąpieniu (np. okaleczenie przez maszynę części wirujące młynka do mielenia mięsa, upadek z drabiny lub oparzenie przez niekontrolowany wypływ gorącego płynu z kotła). Opisane przykłady mają charakter momentalny, ale mogą trwać też przez pewien czas tzn. że mogą być o charakterze ciągłym (zatrucie, odmrożenie, udar słoneczny), jednak nie dłużej niż jedna dniówka robocza. Skutki zdarzenia nie muszą wystąpić natychmiast (najczęściej tak jest), lecz mogą wystąpić po pewnym czasie, od faktu zadziałania przyczyny zewnętrznej. Przyczyna zewnętrzna są to zdarzenia, na które pracownik nie ma wpływu, stanowią one bowiem zewnętrzne źródło wypadku, np. siły przyrody, działanie maszyn i urządzeń, urazy termiczne, działanie innych osób itp. Może to być również nadmierny wysiłek przy wykonywaniu pracy, doprowadzający do nagłego pogorszenia zdrowia lub śmierci. Jednak przyczyna zewnętrzna nie musi wyłączną przyczyną. Może się ona tylko przyczynić do powstania uszczerbku na zdrowiu. W takich sytuacjach zespół powypadkowy ustalający przyczyny i okoliczności wypadku, musi bardziej wnikliwie przeprowadzić dochodzenie. Bowiem może wystąpić przyczyna o charakterze mieszanym i należy wykazać, że bez czynnika zewnętrznego nie doszłoby do szkodliwego skutku. Przyczyna mieszana dotyczy wystąpienia przyczyny zewnętrznej razem z wewnętrzną ( np. samoistne schorzenie). Należy ustalić że czynniki zewnętrzne były przeważające i miały istotny wpływ na zaistnienie i przebieg wypadku. Związek z pracą ten element dotyczy uznania że wypadek nastąpił podczas lub w związku z wykonywaniem ustalonych czynności. Między wypadkiem a pracą musi zachodzić ścisły związek przyczynowy, czasowy, miejscowy i funkcjonalny. Wynika z tego wymóg, aby wypadek nastąpił w czasie i miejscu wykonywania pracy lub poza czasem i miejscem pracy, ale w związku z czynnościami podejmowanymi w interesie zakładu pracy. Przykładowo pobicie leśniczego przez kłusownika pozostaje w związku funkcjonalnym z pełnioną przez niego pracą i jest podstawą uznania zdarzenia jako związek z pracą. Związek ten jednakże może ulec zerwaniu mimo pozostawania pracownika w czasie pracy i miejscu jej świadczenia. Przykładowo nastąpi to jeżeli pracownik wykonuje tzw. fuchę, wykonuje pracę w stanie nietrzeźwości mimo niedopuszczenia go do pracy, samowolnie oddala się ze stanowiska pracy. Opisane zerwanie związku z pracą powoduje że wypadu nie można uznać. Powstanie szkody (urazu) - ten element dotyczy szkody powstałej w wyniku wypadku na osobie pracownika w postaci choroby, kalectwa lub śmierci. Szkoda może być natychmiastowa lub może ujawnić się w późniejszym okresie oraz może wystąpić w różnych rozmiarach. Podane powyżej elementy definicji wypadku wymagają wnikliwego zbadania każdego konkretnego przypadku, gdyż na pozór proste pojęcia mogą okazać się bardzo trudnymi w ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadku. Przypomina się że: na podstawie art. 211 Kodeksu Pracy pracownik ma obowiązek niezwłoczn ego zawiadamiania przełożonego o zauważonym w zakład zie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie. Koncert 11 stycznia na scenie Klubu Pacjenta gościł chór Echo z Biertułtów. Zamieszczone zdjęcie nie oddaje jednak klimatu jaki udało się stworzyć zespołowi składającemu się z samych mężczyzn. Śpiewając a capella chór zaprezentował kolędy oraz przeboje światowej sceny muzycznej. Z racji górniczych trady cji n aszego region u usłyszeliśmy też pieśń ku czci świętej Barbary, którą zespół śpiewał także na bis. W imieniu słuchaczy wyrazy podziękowania chórowi złożył pan Józef. Redakcja

7 Na Zdrowie N ASZ BIUL ETYN Str. 7 Hartujmy się! Str. 7 Hartowanie się pomoże nam uniknąć wielu dokuczliwych i masowo występujących, szczególnie wiosną i jesienią, chorób dróg oddechowych. Ma ono także ogromne znaczenie dla podniesienia ogólnej kondycji fizycznej i psychicznej, usprawnienia procesów przemiany materii oraz polepszenia pracy układu krążenia. Oczywiście hartowanie musi być realizowane ostrożnie i rozsądnie według zasady - im powolniejsza i bardziej systematyczna droga do kondycji i odporności - tym są one trwalsze. Przed podaniem bardziej szczegółowych recept wymieńmy trzy główne zasady procesu hartowania: Hartowanie nie powinno być działaniem okazjonalnym; żeby było skuteczne musi być elementem stylu życia i regularną czynnością. Hartowanie, zaczynane od podstaw, musi być realizowane stopniowo i systematycznie. Powinno łączyć się z innymi zabiegami zdrowotnymi, jak: systematyczny trening sportowy, prawidłowe odżywianie się, nieuleganie nałogom i zachowanie pogody ducha. Sama technika hartowania nie jest ani skomplikowana ani trudna, choć wymaga elementarnej wiedzy i umiejętności oceny własnego organizmu. Zasady hartowania można ograniczyć do następujących zabiegów - przy założeniu, że mamy do czynienia z osobą, która dotąd pędziła żywot "cieplarniany". Zaczynamy od intensywniejszych niż zwykle spacerów. Na spacer należy ubierać się tak, by nie było zimno, ale możliwie lekko. Spacer kończymy odcinkiem tak intensywnym, by nawet lekko spocić się. Nie wolno jednak w tym stanie zatrzymywać się "dla ochłody", ale trzeba szybko wracać do domu i wziąć ciepły prysznic. Jeżeli dopisuje nam kondycja, spacery stopniowo zmieniamy na trucht, bieg. Także i wtedy pożyteczne jest silne rozgrzanie się i nawet spłynięcie potem, pod warunkiem jednak, że nie nastąpi przerwa i ochłodzenie spoconego ciała. Intensywny ruch, bez względu na pogodę - doprowadzający do silnego rozgrzania i obfitego wydzielania potu jest jednym z ważniejszych zabiegów hartujących. Doskonali on działanie receptorów ciepła i zimna oraz usprawnia procesy termoregulacji, które są podstawą hartowania. Drugim bardzo ważnym bodźcem hartującym jest woda o różnej temperaturze. Hartowanie wodą stosujemy w ten sposób, że po gorącej kąpieli oblewamy ciało wodą nieco chłodniejszą, stopniowo przechodząc do coraz większego zróżnicowania temperatur. Należy jednak pamiętać, aby nie polewać ciała zimną wodą, kiedy jest się zmarzniętym, nie rozgrzanym, albo kiedy nie czujemy się zdrowi. W okresie pełnego zahartowania gorącą kąpiel pod prysznicem kończymy zimnym strumieniem, którym obmywamy całe ciało. Stosowanie stale tej zasady powinno stać się przyzwyczajeniem. Hartowanie można urozmaicić bardzo zdrowym chodzeniem boso (efekt akupresury). Szczególnie korzystne jest chodzenie boso po rosie, a zimą po śniegu - z tym, że mogą sobie na to pozwolić jedynie osoby już zahartowane! Ważnym uzupełnieniem hartowania się jest spanie przy otwartym oknie. Oczywiście ciało musi być, szczególnie w zimnych porach roku, solidnie okryte - organizm musi mieć poczucie komfortu cieplnego. Hartować powinny się osoby zdrowe, gdyż jest to metoda zapobiegająca osłabieniu układu odpornościowego. Delikatnie wzmacniać (przez stosowanie słabych bodźców - jak np. spacery) układ immunologiczny powinni wszyscy, lecz szczególną ostrożność powinny zachować osoby cierpiące na dolegliwości reumatyczne, mające wrodzone wady serca, choroby nerek i inne przeciwwskazania określone przez lekarza. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do hartowania się są zaziębienia, katar, grypa itp. W ich przebiegu należy zrezygnować ze stosowania silniejszych bodźców hartujących. W przypadku chorób przewlekłych (zatoki) niezbędna jest konsultacja z lekarzem. Kasia Rataj Przyszliśmy tu po kolędzie Jak co roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia przynieśliśmy Wam radosna nowinę o narodzeniu Jezusa. Nasza grupa kolędnicza o dwiedziła P acjent ó w oraz Personel szpitala. Jesteśmy Wam wdzięczn i, że n a W aszy ch twarzach pojawił się uśmiech. Jeszcze raz życzymy Wam zdrowia i szczęścia w nowym 2006 r. Kolędnik Łobuz /diabeł/

8 Str. 8 Koryntian... N ASZ BIUL ETYN Z PAMIĘTNIKA PACJENTA... Nie zatańczysz nigdy publicznie w moich ramionach tego co do mnie czujesz A ja nie poprzysięgnę Ci nigdy publicznie tego, co św. Paweł szepcze na głos w Liście do Nie popełniony społecznie i zasypany sylwestrową bielą skrywanych uniesień, dopijam kolejnego szampana. Ty Zaczytana książką Wymownym spojrzeniem dajesz mi odczuć Niejednoznaczne Niezaspokojenie. Codzienność zdarzeń, wymyka się nawet poza Widmokrąg Wojciecha Kuczoka. Dopóki Zechcesz będę Twoim Aspołeczno-Amoralnym zahirem. Dopóki Zechcesz zostaniesz moją Jedyną Wątpliwością... Z PAMIĘTNIKA TERAPEUTKI... Ciąg dalszy nastąpi! Terapeutka NASZ BIULETYN Przy poczęciu i narodzinach tego dziecka nie uczestniczyłem. Poznałem go jako ośmiomiesięcznego oseska, kiedy mnie zaproszono na pierwsze zebranie redakcyjne. Tam przysłuchując się Zespołowi Redakcyjnemu i wertując kilka już wydanych numerów tej gazetki, stwierdziłem, że na skutek kilkumiesięcznej choroby Pana Redaktora Naczelnego to dziecko staje się o jedną kartkę chudsze i robi się anemiczne. Jednak z chwilą Jego powrotu do pracy Nasz Biuletyn ruszył pełną parą. Zaczęły być prowadzone systematycznie zajęcia terapeutyczne, polegające na różnych formach terapii zajęciowej na terenie oddziału, szpitala, jak i poza szpitalem. Na różnych wyjazdach, wycieczkach Zespół Redakcyjny ożywił się, zaczęli napływać nowi pacjenci, którzy starali się w sile słowa drukowanego wyrazić swoje pasje, doświadczenia życiowe w formie: felietonów, sprawozdań, wierszy, zarówno z retrospekcji życia jak i bieżących wydarzeń. Do tworzenia Naszego Biuletynu od chwili jego narodzin włączyła się Społeczność Naszego Szpitala poprzez skrzynki kontaktowe jak i też bezpośredni kontakt z redakcją. Dla nas pacjentów jest to kulturalna i mobilizująca do aktywności, systematyczności forma terapii. A co niektórzy pacjenci zaangażowali do współpracy nawet swoje rodziny. Od samych narodzin do chwili obecnej Nasz Biuletyn przyssany jest do cycka budżetu Naszego Szpitala i zachowuje się jak syn marnotrawny będący na utrzymaniu chorej matki rencistki, chociaż już dawno wyrosły mu wąsy. Co prawda w ubiegłym roku Pan Redaktor Naczelny zrobiwszy roczny kosztorys gazetki, chciał sprawę odstawić do cycka budżetu Urzędu Miasta Rybnika, bo ponoć jakieś pieniądze na ten cel były. Ale okazało się, że zabrakło dwóch punktów w skali do pięćdziesięciu. Jakimi kryteriami kierowano się przy punktacji nie wiemy. Odebraliśmy to jako: Miarkujcie swe żądania, znamy wasz stan. Jednak w oczach Pana Redaktora Naczelnego nadal pali się misja, że Nasz Biuletyn będziemy tworzyć mimo trudności finansowych Naszego Szpitala. Wierzymy też, że zostanie cofnięte Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro. Ponieważ w chwili obecnej wstrzymane są wszelkie przepustki, wyjścia na spacery, do kina, wyjazdy na wycieczki. W świetle omawianego zarządzenia skazani jesteśmy na ciągłe przebywanie w murach szpitala, a tym samym pozbawieni nowych doświadczeń i tematów do tworzenia gazetki. Ale pożyjemy, zobaczymy. Na razie Naszemu Biuletynowi strzeliła pięćdziesiątka przy czternastostronicowej objętości. Myślę, że reanimacja mu na razie grozić nie będzie. Józef Zubrzycki

9 N ASZ BIUL ETYN Z przyroda na Ty - Ślady na śniegu Str. 9 Zwyczaje zwierząt można poznać także przez śledzenie ich śladów. Najlepsze ku temu warunki są w zimie, na świeżo spadłym śniegu. Świeży całun śniegu rankiem jest usiany mnóstwem śladów, z których można czytać, jak z książki. Po kształcie tropu można rozpoznać jakie zwierzęta przechodziły, a po odstępach tropów ocenić szybkość ich poruszania. Żeby tropić jeden ślad trzeba mieć pewne doświadczenie, bowiem ilość tropów pozostawiona przez zwierzęta jest bardzo duża. Na przykład u sarny rozpoznamy charakterystyczny odcisk racic, ale nie będziemy w stanie z tych tropów określić płci zwierzęcia. W tym przypadku mogą nam pomóc pozostawione odchody. Odstępy pomiędzy tropami świadczą o szybkości poruszania, a długość kroku mówi o wieku zwierzęcia. Rozstawione szeroko końce racic wskazują, że zwierzę uciekało. Całość tych spostrzeżeń umożliwi wyobrażenie sobie zachowania się zwierzęcia, nieomal aż do najdrobniejszych szczegółów. Bażant łowny pozostawia na śniegu niekończący się łańcuszek śladów swoich kroków. Wydłużony palec środkowy wskazuje zawsze kierunek w którym poruszał się ptak. Bardzo łatwo jest również rozpoznać odcisk tylnego palca. W głębokim śniegu można zauważyć ciągłą rysę - ślad pochodzący z najdłuższych piór ogona. Trop bażanta różni się od tropu kuropatwy wielkością i znacznie większymi odstępami. Pierwszy śnieg z reguły wprowadza pewne zakłócenia w rytmie życia zwierząt. Niechętnie opuszczają wtedy swoje kryjówki i wychodzą na zaśnieżone otwarte przestrzenie. Gromadzą się głównie w pobliżu karmników i w lesie, poszukując żołędzi, bukwi, kłączy i zimujących pod mchem owadów. Skradający się lis pozostawia charakterystyczny trop zwany przez myśliwych tropem sznurującym. Wraz z nastaniem zimy z dalekiej północy przybywają do nas stada kwiczołów. Ich ostrzegawcze czak, czak dochodzi w ciągu całej zimy z krzaków rosnących na miedzach dopóty, dopóki znajduje się tam choć trochę owoców dzikiej róży, tarniny lub jałowca. Bardziej obfitym stołem dla kwiczołów są dojrzałe grona jarzębiny. Pod koniec zimy gdy zapasy owoców są coraz mniejsze, kwiczoły lecą do lasu na białe jagody jemioły. Kiedy i tego zabraknie, wówczas ciągną na południe. Jemiołuszki pojawiają się u nas nie każdej zimy. W jednym roku przylatują w dużych ilościach, w innym zaś prawie wcale ich nie widać. Ich szlak zimowy z północy na południe przebiega trasą rozmieszczenia drzew i krzewów jagodowych. W zależności od ilości znajdowanego po drodze pożywienia przylatują do nas wcześniej lub później. Jemiołuszki w okresie jesienno - zimowym są wielkimi żarłokami. Od świtu do późnego zmierzchu napychają swoje żołądki. Widok siedzącej na gałązce jemiołuszki jest urzekający. Różnobarwność upierzenia o szaroróżowym odcieniu, czarny podbródek, ciemna przepaska na wysokości oczu, żółte zakończenia lotek - wszystko to budzi zachwyt u każdego obserwatora. Jakich błogosławieństw zaznajemy chodząc z Bogiem Chodzenie z Jehową Bogiem zapewnia błogosławieństwa. Przypomnij sobie co Jehowa obiecał swemu ludo wi, który miał szukać dobrej drogi. Powiedział chodźcie do mnie, a znajdziecie wytchnienie dla swych dusz Co oznacza to wytchnienie? Czy łatwe życie, pełne wygód i przyjemności? Bynajmniej. Jehowa zapewnia coś o wiele lepszego, coś co rzadko osiągają nawet najbogatsi ludzie. Znalezienie wytchnienia dla duszy oznacza zaznawanie pokoju, radości, zadowolenia oraz satysfakcji z osiąganych celów duchowych. To uczucie, że wybrało się najlepszą drogę życiową. Jakże rzadki jest ten pokój w dzisiejszym świecie! Oczy wiście wielkim błogosławieństwem jest już samo życie. Nawet gdy przypomina tylko krótką wędrówkę i tak jest lepsze niż żadne. Ale Jehowa nigdy nie chciał byś miał przed sobą jedynie krótki dystans od młodzieńczego wigoru do udręk sędziwego wieku. On pragnie dla ciebie tego co najlepsze. Chciałby, żebyś chodził z Nim po wsze czasy! Na podstawie Strażnica. T. Ż. Komentarz polityczno - gospodarczy Polska w unijnym budżecie. Przyznano nam 59.5 mld euro zamiast oczekiwanych 60 mld. To i tak dużo, a są to pieniądze na inwestycje i walkę z bezrobociem. Chciałoby się więcej środków, ale takie są realia. Unia wspiera przedsięwzięcia rozwojowe nowych państw członkowskich, ale w wymiarze skromniejszym od oczekiwań mld to kwota, która prawie wystarczyłaby na zasiłki dla polskich bezrobotnych. Czy wystarczy, by dać im pracę. Wszystkim z pewnością nie, ale mądrze zainwestowana może przynieść istotną poprawę. Sytuacja Ukrainy. Ukraina jest zależna od dostaw rosyjskiego gazu ziemnego. Rosja wykorzystuje tę zależność do czterokrotnej podwyżki cen. Żadnej ulgi, żadnych preferencyjnych warunków. Wygląda na to, że jest to cena jaką Ukraina płaci za samodzielność. Ale ograniczenia dostaw gazu z Rosji dotyczą również innych europejskich krajów, w tym Polski.

10 Str. 10 N ASZ BIUL ETYN Wiadomości: S P O R T Rozgrywany w Zakopanem konkurs świąteczny skoków narciarskich na Dużej Krokwi wygrał Adam Małysz przed Kamilem Stochem i Robertem Mateją. * 7 stycznia na Balu Mistrzów Sportu ogłoszono wyniki plebiscytu Mistrzów Polski na rok Zwyciężyła Otylia Jędrzejczak przed Robertem Korzeniowskim i Januszem Adamkiem. * Po fatalnej serii w Pucharze Świata, Adam Małysz zrezygnował z dalszych skoków. Przyjechał do kraju, gdzie będzie przygotowywała się do olimpiady, a ma nad czym popracować. * D. K. Azoty Tarnów gra coraz lepiej w I lidze koszykówki. Po serii zwycięstw zajmuje trzecie miejsce w dole tabeli. * W konkursie Czterech Skoczni rewelacyjny układ. Pierwsze miejsce zdobyło dwóch zawodników, Ahonen i Janda. * 20 miejsce zajął Adam Małysz w Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich rozegranych w Kulm w Austrii. 19 miejsce zajął Robert Mateja. W konkursie drużynowym Polska zajęła dziewiąte, ostatnie miejsce. Mateja skokiem na 90 metrów, gdy inni skakali po 210 m, pokazał aktualną formę naszych skoczków. Szkoda pisać. Kibic Historia Sportu cz. IX - Pięściarstwo Początków pięściarstwa, jako sztuki walki i obrony datuje się na okres czasów prehistorycznych. Już w czasach rzymskich powstał tzw. Pantokion, była to walka na pięści wraz z zapasami. Za największego boksera wszechczasów uważa się Thagenesa z Tracji. Wielką sławą cieszył się też Glaukos syn rolnika. Wraz z upadkiem Rzymu sztuka ta zamarła na wiele wieków, a jej odrodzenie następuje dopiero w XVIII stuleciu w Anglii. Wtedy to niejaki James Figg utworzył w szkole londyńskiej szkołę bokserską. Sam Figg był doskonałym fechtmistrzem i miłośnikiem pojedynków w latach Rościł sobie prawo do pierwszego brytyjskiego championa. W USA pierwsze spotkania o tytuł mistrza walk bokserskich odnotowano już w 1816 r. Zawodowi bokserzy często pojedynkowali się w Anglii. W roku 1867 John Schocto ogłosił 12 reguł boksu. Najważniejszą z nich jest obowiązek noszenia rękawic o określonej wadze i wprowadzenie 3 minutowych rund, oraz wyliczanie do 10 sekund po nokdałnie. Mecze zawodowców obecnie są kontraktowane na 12 lub 15 rund. Spotkania amatorów nie mogą trwać więcej niż 3 rundy. W walkach zawodowych, przed rokiem 1910, wielką rolę odegrali pięściarze pochodzenia irlandzkiego, po pierwszej wojnie światowej włoskiego. Od połowy lat trzydziestych ubiegłego wieku datuje się supremację murzynów. Przebywający w Europie podczas I wojny światowej żołnierze amerykańscy spopularyzowali szeroko pięściarstwo i za ich głównie sprawą boks przyjął się prawie we wszystkich krajach Europy. Polscy pięściarze po raz pierwszy wystąpili na międzynarodowym ringu podczas olimpiady paryskiej w 1924 r. i zostali zdeklasowani. Na złoto olimpijskie musieliśmy czekać do 1952 r., kiedy to w Helsinkach Zygmunt Chychła wywalczył tytuł mistrzowski w wadze półśredniej. W jego ślady poszli: Kazimierz Paździor, Józef Grudzień, Jerzy Kulej, Marian Kasprzyk, Jan Szczepański, oraz Jerzy Rybicki. Boks jest dyscypliną budzącą najwięcej kontrowersji i zastrzeżeń. Chodzi tu przede wszystkim o wypadki śmiertelne, jakie zdarzają się w czasie zawodów. Moim osobistym zdaniem, ponieważ mam pewne doświadczenie w pięściarstwie, trenując pod okiem olimpijczyka Henryka Średnickiego w Myszkowie, twierdzę iż boks wyrabia odwagę, przytomność umysłu, siłę woli, uczy przezwyciężać własne słabości, pomaga też żyć w higienie i dobrej kondycji. Bardzo polecam uprawianie boksu. Z pozdrowieniem Rambo

11 NASZ BIULETYN Styczeń 2006 r. Str. 11 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Psychicznie Chorych w Rybniku - Niedobczycach ul. Andersa 6 tel , Oferuje pomoc w zakresie: - terapii dziennej - całodobowego hostelu - usług Zespołu Psychiatrii Środowiskowej /rehabilitacja poprzez specjalistyczne oddziaływania terapeutyczne w miejscu zamieszkania/. JEŻELI TY LUB KTOŚ Z TWOICH BLISKICH, JESTEŚCIE OFIARAMI PRZEMOCY ZE STRONY CZŁONKA RODZINY... Nie wstydź się, skorzystaj z pomocy OPS SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ mgr Hanna Szwagierczak prosi o kontakt tel POTRZEBUJESZ POMOCY W OPIECE NAD OSOBĄ CHORĄ PSYCHICZNIE, Z NIEDOROZWOJEM UMYSŁOWYM LUB CHOROBĄ ALZHEIMERA UZYSKASZ JĄ BEZPŁATNIE Szpital Psychiatryczny oddział X Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel lub Zajęcia terapeutyczno rehabilitacyjne prowadzimy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do Zapewniamy dwa darmowe posiłki (śniadanie i obiad) Skierowanie możesz uzyskać od lekarza psychiatry, rodzinnego lub neurologa. BIBLIOTEKA ZAPRASZA! Zachęcamy do skorzystania z bogatego księgozbio ru. Ofe rujemy powieści hi sto ryczne, obyczajowe, wojenne, przygodowe, reporterskie. Literaturę popularno-naukową, fantastykę, literaturę dziecięcą oraz młodzieżową. Na miejscu działa czytelnia, w której można przejrzeć prasę i skorzystać z księgozbioru podręcznego. Biblioteka mieści się naprzeciw kuchni. C zyn n a : od po ni e d zi ał ku d o pią t ku w go d zi n a ch Klub Pacjenta Czynny codziennie od W soboty od REDAKCJA DZIĘKUJE Dyrekcji Naszego Szpitala ZA UŻYCZENIE NAM ŚRODKÓW TECHNICZNYC H (XEROKOPIARKI, TUSZU ORAZ PAPIERU) NIEZBĘDNYCH DO D RUKU I KOLPORTAŻU NASZEGO BIULETYNU Stowarzyszenie działające na rzecz osób chorych psychicznie i ich rodzin Homo - Homini CENTRUM MEDYCZNE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 4 4 Rybnik, ul. B. W. Politycznych 3 Poradnia Zdrowia Psychicznego i Zdrowia Psychicznego dla Dzieci. Tel GABINET PSYCHOLOGICZNY TERAPIA DZIECI I RODZINY mgr Janusz Kuraś psycholog - psychoterapeuta Rybnik Niewiadom tel ul. Ks. P. Skargi 10 kom PRAKTYKA LEKARSKA Lek. med. Eugeniusz Karchut PSYCHIATRA wizyty w miejscu zamieszkania pod tel ul. Gliwicka Rybnik tel w. 269 Recepty Refundowane NFZ

12 Str. 12 N ASZ BIUL ETYN Paźdz Stycz eń ierni 2006 k 2004 r. r. Z POEZJĄ NA TY Str Z pamiętnika maturzystki Fraszki dla igraszki To wielka wieża woła Chodźcie wszyscy do Kościoła. Do Kościoła chodzić trzeba, Aby dostać się do nieba. Jezus czeka, Jezus woła, Chodźcie wszyscy do Kościoła, Uklęknijcie na kolana I pozdrówcie swego Pana. Nieznajoma I. Szła Głupota przez świat i płakała - czemu jest ciągle taka mała, taka niska, bez wyrazu, uboga Chociaż patrzy na wszystkich z wysoka. Mądrość zawsze na wyżynach przebywa, Jest cicha, skromna i ustępliwa. Głupota Mądrości nie znosi I wszystkiego jej zazdrości I choć z Biedą i Niedostatkiem weszła w układy, Mądrości nie dała rady. II. Pan X miał płuca, jak farbowany tort, Bo palił papierosy marki Sport. Dymił, jak komin fabryczny I miewał dolegliwości rozliczne, Aż wreszcie przyszedł czas I pan X zgasł. wolny bywalec Mamo Dobrego zdrowia, dużo miłości Ciepłego słońca i ludzkiej życzliwości. Dobry Bóg niech Mamę za rękę trzyma I pomaga gdy ludzka nie starczy siła. Bielusieńka pora roku W ten pełen śnieżnego puchu krajobraz Wmontowane obrazki, Przygniecione stłumioną, mroźną ciszą Marzną bezczynnie. Wolno i ostrożnie przepływają samochody Po zaśnieżonych, zlodowaciałych ulicach, Pachnących chłodnymi spalinami. Zadowoleni zwolennicy sportów zimowych Przeszywają zimne powietrze Na górskich stokach i lodowiskach. Z nie gasnącym zapałem. To zima bielusieńka pora roku Każdego raczy Lodowatym, rześkim, Przyjemnym powietrzem. Wątpliwość Dzielnik Rozwiałem twe wątpliwości, by na powrót złożyć do całości. I prowadzi cię wola,wiara Głos słyszany z dala. Z rzeczy niepodzielnych wybieram Z wielką pokorą obiegam Zakrywam stół obrusem Zrywając z ciebie katusze. Dzielnik Janka

13 Str. 13 N ASZ BIUL ETYN NASZA GALERIA Z GALERII POD WIEŻĄ Ten medal zajmuje niewiele miejsca w galerii. Pamięta on rok 1986 i... Uroczystości z okazji lecia Szpitala. Była wtedy akademia, byli oficjele z miasta i województwa pomimo, że nie było jeszcze Platformy, PIS - u i Samoobrony, oraz LPR. Niektórych z naszych /nawet bezpartyjnych/ uhonorowano i odznaczono. Szpital ma 120 lat. To zacny wiek. Tych, którzy związali z nim całe swoje zawodowe życie jest coraz mniej. Liczę, że mimo to, szpital doczeka 121 lat i może jeszcze trochę więcej. 05 stycznia 2006 r. Andrzej Obuchowicz

14 Str. 14, KRZYŻÓWKA Koniec i.../z przysłowia/ 2. Klamra łącząca mury lodu, ziemi 4. Po deszczu 5. Piecza, opieka 6. Gruba gałąź 7. Ozdoba ucha 8. Pisane lub mówione 9. Czar, uroda, krasa 10. Stojące lustro 11. Dokuczliwy owad 12. Kręcimy nią u studni 13. Daje mleko 14. Grzyb z brzeziny 15. Jesienna choroba Kibic 8 N ASZ BIUL ETYN Witam wszystkich uczących się języka angielskiego. Na tej lekcji podobnie jak na ostatniej zajmę się czasownikiem móc, potrafić can. Can is the same in all persons. Wymowa: ken is dy sejm in ol persons. Czasownik can jest taki sam we wszystkich osobach. We use can + the base form of a verb to express ability or a polite request. Wymowa: łi jus ken plus dy bejs form of e werb to ikspres ebiliti or e polajt rikłest. Czasownika can używamy + podstawowa forma czasownika z wyraźną zdolnością albo z prośbą grzecznościową. Przykład: Tom can play football.{ability} Tom ken plej futbol.{zdolność} Tom potrafi grać w piłkę nożną. Can you help me, please?{polite request} Ken ju help mi, plis?{prośba grzecznościowa} Czy możesz mi pomóc? J.P. Nie znoś drewna do lasu. Chcesz wołu, proś o cielę. Swój zawsze do swego ciągnie. Dobry adwokat - zły sąsiad. Nie ma reguły bez wyjątku. Moja wiedza mnie przeraża. Kto ma mięso, szuka ognia. Lepsza dziura niż plama. Pan Jan Złote Kolce czerwonej róży Jan z Czeladzie NASZ BIU LET YN Wy dawca: Oddział IX Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie C horych w Ry bniku, Redaktor Naczelny : Krzy sztof Kutryb Zastępca Red. Nacz. Janusz Kuraś. Zespół redakcy jny: Janusz Konieczny, T. C., Wojciech Konieczny, Józef Zubrzy cki, Józef K., Piotr My rcik, T. Ź., Kibic, Ryszard O., Rambo, Łukasz M., P. J., Jurek, Michał Bry ła, Dzielnik, Dariusz Hagno, dr Mariusz Kępa, Iwona Kycia /ksero/. Kolportaż: oddział IX, tel w. 176, nakład: 250 egzemplarzy.

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały:

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały: Oddzialy psychiatryczne szpitalne - Opieka całodobowa Opieka całodobowa Psychiatryczne oddziały szpitalne Psychiatryczne leczenie szpitalne powinno być stosowane tylko w przypadkach ciężkich zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych

Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych Sytuacja zawodowa pracujących osób niepełnosprawnych dr Renata Maciejewska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Struktura próby według miasta i płci Lublin Puławy Włodawa Ogółem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia29 kwietnia 2011 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Zespół Leczenia Środowiskowego Wieliczka Paweł Sacha specjalista psychiatra Idea psychiatrycznego leczenia środowiskowego, a codzienna

Bardziej szczegółowo

Rola zabawy ruchowej w życiu dziecka w okresie przedszkolnym

Rola zabawy ruchowej w życiu dziecka w okresie przedszkolnym Rola zabawy ruchowej w życiu dziecka w okresie przedszkolnym Realizując projekt Akademii Zdrowego Przedszkolaka pod hasłem Odporność wzmacniamy bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy, jeden z tematów tygodniowych

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Znamy się na dzieciach. i rozumiemy rodziców

Znamy się na dzieciach. i rozumiemy rodziców Znamy się na dzieciach i rozumiemy rodziców Jesteś ekspertem w sprawach dotyczących Twojego dziecka Jesteśmy specjalistami w dziedzinie zdrowia dziecka Zostać rodzicem to ogromne i niesamowite przeżycie.

Bardziej szczegółowo

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka To My! Wydanie majowe! W numerze: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka Redakcja gazetki: redaktor naczelny - Julia Duchnowska opiekunowie - pan

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV

Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV Tematyka godzin wychowawczych może ulec zmianie w oparciu o bieżące potrzeby, problemy klasy. 1. Wybór samorządu klasowego. 2. Kontrakt klasowy. Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

także innych schorzeń o podłożu psychologicznym.

także innych schorzeń o podłożu psychologicznym. Witam Państwa na stronie Centrum Konsultacyjnego AKMED i serdecznie zapraszam do skorzystania z pomocy naszych specjalistów oraz z naszej oferty terapeutycznej. O sukcesach, jakie odnosimy w leczeniu uzależnień

Bardziej szczegółowo

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r.

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. W dniach 25 26 kwietnia odbyły się w naszym domu w Chełmnie rekolekcje dla rodziców sióstr nowicjuszek. Niektórzy rodzice

Bardziej szczegółowo

się do woli Bożej może być nieraz tak samo trudne jak samo jej pełnienie. Czasami bywa nawet trudniejsze.

się do woli Bożej może być nieraz tak samo trudne jak samo jej pełnienie. Czasami bywa nawet trudniejsze. WSTęP Pytanie zadane przez Autora w tytule może brzmieć jak obiecujące hasło reklamowe: przeczytaj książkę, a przekonasz się, że wszystkie trudności i problemy twojego życia duchowego i wspólnotowego zostaną

Bardziej szczegółowo

Pomyślności i radości, Szczęścia w kartach i miłości, W dzień słoneczny i po zmroku Chcę Ci życzyć w Nowym Roku.

Pomyślności i radości, Szczęścia w kartach i miłości, W dzień słoneczny i po zmroku Chcę Ci życzyć w Nowym Roku. Nowy rok Nowy Rok Pomyślności i radości, Szczęścia w kartach i miłości, W dzień słoneczny i po zmroku Chcę Ci życzyć w Nowym Roku. Huczą petardy i gra muzyka, Stary rok mija, za las umyka, Cóż w tym dziwnego,

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

Siekierczyn, 12.11.2012r. Kochana Babciu!

Siekierczyn, 12.11.2012r. Kochana Babciu! Siekierczyn, 12.11.2012r. Kochana Babciu! Na wstępie mojego listu serdecznie Cię pozdrawiam. Chcę Ci opowiedzieć, jak dbam o siebie. Zdrowo się odżywiam. Piję soki owocowe. Chodzę z mamą na spacery. Dużo

Bardziej szczegółowo

Żyć zdrowo i aktywnie

Żyć zdrowo i aktywnie Żyć zdrowo i aktywnie Grupa projektowa : - Klaudia Skrobek - Kamila Stasiak - Tomek Stasiak ZSP Reptowo 2013 r. Zdrowie Zdrowie jako stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego,

Bardziej szczegółowo

Firmowe życzenia świąteczne

Firmowe życzenia świąteczne Wszystkim Klientom, Partnerom oraz Sympatykom naszej firmy składamy życzenia Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Pomyślności i Sukcesów w Nowym Roku. Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

1 Mało znane litanie do Świętych

1 Mało znane litanie do Świętych 1 Spis treści 2 Spis treści Słowo wstępne......5 Litania do Świętej Anny......7 Litania do Świętego Judy Tadeusza......9 Litania o Świętej Marii Magdalenie.... 11 Litania do Świętego Jerzego.... 13 Litania

Bardziej szczegółowo

emind Coaching Co to jest emind Coaching?

emind Coaching Co to jest emind Coaching? Co to jest emind Coaching? emind Coaching to metoda, która zawiera w sobie zarówno elementy Coachingu, jak i Mentoringu. Metoda ta bazuje na prawidłowym i skutecznym wykorzystaniu zasobów podświadomości

Bardziej szczegółowo

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wstęp......6 Rozdział I: Co wpływa na to, jakim jesteś ojcem?...... 8 Twoje korzenie......8 Stereotypy.... 10 1. Dziecku do prawidłowego rozwoju wystarczy matka.... 11 2. Wychowanie to

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI WYROSŁY NA MĄDRYCH, DOBRYCH I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI. JEST NA TO SPOSÓB - CZYTAJMY DZIECIOM!

WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI WYROSŁY NA MĄDRYCH, DOBRYCH I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI. JEST NA TO SPOSÓB - CZYTAJMY DZIECIOM! CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM "Nie mów dziecku, jak bardzo je kochasz, pokaż to, poświęcając mu czas." Ulrich Schaffer WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI WYROSŁY NA MĄDRYCH, DOBRYCH I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI. JEST

Bardziej szczegółowo

W numerze: 2014, numer 1 Grudzień

W numerze: 2014, numer 1 Grudzień 2014, numer 1 Grudzień W numerze: Wywiad z kierownikiem świetlicy p. Lidią Majewską Zimowe trendy Skąd się wzięła kolęda? Kącik plastyczny Uśmiechnij się Chwila relaksu GADU-GADU Z P. LIDIĄ MAJEWSKĄ- KIEROWNIKIEM

Bardziej szczegółowo

Miłego czytania. życzy redakcja

Miłego czytania. życzy redakcja SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCZKACH WYDANIE: WRZESIEŃ I PAŹDZIERNIK 2013 Mamy nadzieję, że odpoczęliście i nazbieraliście sił do nauki. W tym roku szkolnym ponownie spotykamy się na łamach naszej gazetki. Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Szanowni Internauci,

Szanowni Państwo, Szanowni Internauci, Szanowni Państwo, Szanowni Internauci, Mija kolejny już rok działalności Schroniska dla zwierząt w Jeleniej Górze. 1 / 6 Robiąc podsumowanie ostatnich 12 miesięcy stwierdzam, że wiele udało nam się osiągnąć,

Bardziej szczegółowo

Drodzy czytelnicy, Klaudia Urban. Redator Naczelna

Drodzy czytelnicy, Klaudia Urban. Redator Naczelna Drodzy czytelnicy, W wasze ręce składam pierwszy tegoroczny numer naszej gazetki, wydawanej pod patronatem Studenckiego Koła Naukowego Etyki. Wraz z nowym rokiem startujemy z nową ekipą redakcji i nowym

Bardziej szczegółowo

10 kroków do wzmocnienia organizmu dziecka

10 kroków do wzmocnienia organizmu dziecka 10 kroków do wzmocnienia organizmu dziecka Krok pierwszy - pełnowartościowa dieta Drogi Rodzicu, prawidłowo dobrana dieta jest podstawowym czynnikiem, który pomoże w zapobieganiu chorobom. Konieczne jest

Bardziej szczegółowo

PRZEGOŃ JESIENNY SMUTEK!

PRZEGOŃ JESIENNY SMUTEK! PRZEGOŃ JESIENNY SMUTEK! Jesień to niełatwy czas dla naszego samopoczucia mała ilość słońca i krótki dzień nie wpływają na nas pozytywnie. Co zatem zrobić, aby nie tracić energii i nie popadać w stany

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.

ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN. 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa. tel. 618 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi. ŚWIĘTY JÓZEFIE, OPIEKUNIE RODZIN 30-dniowe nabożeństwo do świętego Józefa tel. 18 529 293; www.karmelici.info e-mail poznan@karmelicibosi.pl okładka.indd 1 2015-03-03 08:10:05 Alicja Maksymiuk ŚWIĘTY JÓZEFIE,

Bardziej szczegółowo

grudzień2013/styczeń2014 numer 9

grudzień2013/styczeń2014 numer 9 Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie grudzień2013/styczeń2014 numer 9 Goniometr czyli co, gdzie, kiedy w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie WSEiT Grudzień i styczeń obfitował

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka Ul. B. Chrobrego 29 44-200 Rybnik Tel. 032 4222587 Szkoła nosi imię Janusza

Bardziej szczegółowo

Choroby somatyczne, izolacja społeczna, utrata partnera czy nadużywanie leków to główne przyczyny częstego występowania depresji u osób starszych

Choroby somatyczne, izolacja społeczna, utrata partnera czy nadużywanie leków to główne przyczyny częstego występowania depresji u osób starszych Choroby somatyczne, izolacja społeczna, utrata partnera czy nadużywanie leków to główne przyczyny częstego występowania depresji u osób starszych 23 lutego, przypada obchodzony po raz szósty, ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

4. po Wielkanocy CANTATE

4. po Wielkanocy CANTATE Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl 4. po Wielkanocy CANTATE Główna myśl: Wysławiaj Boga! Wiersz przewodni: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Mt 11,25a Fragment biblijny: Jezus wysławia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU Oddział Psychiatryczny wchodzi w skład WSZ im. L. Perzyny w Kaliszu. Swoją działalność prowadzi na podstawie następujących przepisów prawa:

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

Jem warzywa, jem owoce jestem zdrowy, mądry, silny! Wycieczka - stomatolog

Jem warzywa, jem owoce jestem zdrowy, mądry, silny! Wycieczka - stomatolog Jak dbać o zdrowie? Gimnastyka to zabawa, ruch dla dzieci ważna sprawa Jedynie w wieku dziecięcym wdrażanie pewnych nawyków, niezbędnych dla rozwoju i utrzymania sprawności fizycznej: tężyzny, zdrowia,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Aktywność fizyczna glukometr glukometr glukometr glukometr glukometr skrocona 8 str broszura aktywnosc fizyczna.indd 1 2013-05-09 14:12:46 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO Ireneusz Pawlik RODZAJE WYPADKÓW wypadek przy pracy wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy wypadek do lub z pracy WYPADKI PRZY PRACY Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY. mgr Grażyna Wyszkowska Kętrzyn, styczeń 2016

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY. mgr Grażyna Wyszkowska Kętrzyn, styczeń 2016 WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY mgr Grażyna Wyszkowska Kętrzyn, styczeń 2016 CO TO JEST CZYTANIE? techniczne rozpoznawanie znaków; zapoznanie się z treścią, rozumienie myśli zawartych w tekście

Bardziej szczegółowo

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy II ETAP AKTYWIZACJI MATERIAŁY DLA BENEFICJENTÓW/BENEFICJENTEK CO TO SĄ EMOCJE? EMOCJE

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

Panią Bożenę oprowadzali po domu nasi najmłodsi mieszkańcy, prezentując swoje pokoje i inne pomieszczenia.

Panią Bożenę oprowadzali po domu nasi najmłodsi mieszkańcy, prezentując swoje pokoje i inne pomieszczenia. Promyk.go.pl Domel Gazetka wydawana przez Dom dla Dzieci i Młodzieży PROMYK w Morągu, ul. Żeromskiego 19, 14-300 Morąg wydanie specjalne Redaktor naczelny - Ewa Wiśniewska, zespół redakcyjny: Aneta Terebiłow,

Bardziej szczegółowo

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki,

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, śpiewania, a nawet tworzenia łatwych melodii oraz w jakim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: wdrożenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

sierpień 2015 Pn Wt Śr Cz Pt So N 1 2

sierpień 2015 Pn Wt Śr Cz Pt So N 1 2 sierpień 205 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 wrzesień 205 TEMATYKA WRZESIEŃ :.Wspominamy wakacje (0.09-04.09.205) 2. Razem jest wesoło (07.09.-.09.205) 3.Oto ja (4.09.-8.09.205)

Bardziej szczegółowo

EXPRESS - Termin 1-2 STANDARD - Termin 3-4

EXPRESS - Termin 1-2 STANDARD - Termin 3-4 Boże Narodzenie Nowy rok KARTKI ŚWIĄTECZNE Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, pragniesz w wyjątkowy sposób podziękować firmom partnerskim za współpracę? A może bliskiej Ci osobie za spędzenie wspólnie

Bardziej szczegółowo

,, Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to,co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

,, Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to,co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Sprawozdanie z działań podjętych w Szkole Podstawowej nr 48 im. WOP w Szczecinie w ramach akcji,,podaruj Dzieciom Iskierkę Radości- Szczecińskie Szkoły Potrzebującym.,, Człowiek jest wielki nie przez to,

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

DBAJMY O SIBIE! AUDIO / VIDEO A2 (wersja dla studenta)

DBAJMY O SIBIE! AUDIO / VIDEO A2 (wersja dla studenta) DBAJMY O SIBIE! AUDIO / VIDEO A2 (wersja dla studenta) Dzień dobry państwu! Dziś naszym gościem w audycji Dbajmy o siebie jest pani doktor Irena Kamieńska, która z zawodu i z zamiłowania jest lekarzem

Bardziej szczegółowo

Projekt Aktywne Lenarty współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Aktywne Lenarty współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywne Lenarty współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM Data: 6.12.2010r Grupa: wszystkie grupy wiekowe Cele ogólne Pielęgnowanie zwyczajów mikołajkowych, Stwarzanie okazji do wyrażania pozytywnych uczuć (radości), Prezentowanie własnych

Bardziej szczegółowo

Oddziały przedszkolne Pod skrzydłami Orlińskiego

Oddziały przedszkolne Pod skrzydłami Orlińskiego Oddziały przedszkolne Pod skrzydłami Orlińskiego Kilka informacji statystycznych o oddziałach przedszkolnych w SP nr 118. 2005/06 r. - jeden oddział przedszkolny, 2006/07 r. - dwa oddziały przedszkolne,

Bardziej szczegółowo

Pomocny Patrol PIELGRZYMKOWY GAZETKA INFORMACYJNA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ NR 11 2011 ROK NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS

Pomocny Patrol PIELGRZYMKOWY GAZETKA INFORMACYJNA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ NR 11 2011 ROK NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS Pomocny Patrol PIELGRZYMKOWY GAZETKA INFORMACYJNA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ NR 11 2011 ROK NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS W numerze m.in.: Ks. Jarosław napisał Nasze rozmowy Z cyklu

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka,18.01. 2013. Kochana Mamo!

Pielgrzymka,18.01. 2013. Kochana Mamo! Pielgrzymka,18.01. 2013 Kochana Mamo! Na początku mego listu chciałbym Ci podziękować za wiedzę, którą mi przekazałaś. Wiedza ta jest niesamowita i wielka. Cudownie ją opanowałem i staram się ją dobrze

Bardziej szczegółowo

K O C H A M Y D O B R E G O B O G A. Nasza Boża Rodzina. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci trzyletnich

K O C H A M Y D O B R E G O B O G A. Nasza Boża Rodzina. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci trzyletnich K O C H A M Y D O B R E G O B O G A Nasza Boża Rodzina Poradnik metodyczny do religii dla dzieci trzyletnich Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Wprowadzenie do książki Nasza Boża Rodzina Religia

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Zając, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski

Dr Michał Zając, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski Dr Michał Zając, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski Jak sprawić, aby uczniowie czytali rola nauczycieli i bibliotekarzy Falenty 10.09.2014 Anty - Motto: Do

Bardziej szczegółowo

TEATR BLIŻEJ DZIECKA

TEATR BLIŻEJ DZIECKA TEATR BLIŻEJ DZIECKA Wiemy nie od dziś, że dziecko uczy się kontaktu ze sztuką już od wczesnego dzieciństwa. Wrodzona wrażliwość pozwala mu żywo reagować na melodyjność głosu matki i śpiewane przez nią

Bardziej szczegółowo

Prawo w psychiatrii. Marcin Wojnar

Prawo w psychiatrii. Marcin Wojnar Prawo w psychiatrii Marcin Wojnar Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (z dnia 19 sierpnia 1994 r.) Art. 22 1. Przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego następuje za jej

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

WITAJCIE PO FERIACH!!!

WITAJCIE PO FERIACH!!! SZKOŁA I JA WITAJCIE PO FERIACH!!! MŁODSZY SAMORZĄD SZKOLNY 1 MOJE ZIMOWE PRZYGODY Ferie zimowe spędziłam na wsi u swoich dziadków. Wesoło spędziłam czas. Pewnego razu wybraliśmy się na wycieczkę do lasu.

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpieczeństwa podczas upałów

Zasady bezpieczeństwa podczas upałów Zasady bezpieczeństwa podczas upałów Zasada nr 1 Noś jasne, luźne, swobodne oraz bawełniane ubrania. Zakładaj tak mało ubrań jak to jest możliwe gdy jesteś w domu. Zasada nr 2 Pij dużo płynów W czasie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH Naczelny cel wychowania: Wszechstronny rozwój osobowy dziecka w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym i

Bardziej szczegółowo

MMG. W hołdzie naszemu Patronowi. Młodzieżowy Magazyn Gimnazjalny JEDLINA-ZDRÓJ 20 PAŹDZIERNIKA 2008 NR 1

MMG. W hołdzie naszemu Patronowi. Młodzieżowy Magazyn Gimnazjalny JEDLINA-ZDRÓJ 20 PAŹDZIERNIKA 2008 NR 1 MMG Młodzieżowy Magazyn Gimnazjalny JEDLINA-ZDRÓJ 20 PAŹDZIERNIKA 2008 NR 1 W hołdzie naszemu Patronowi MŁODZIEŻOWY MAGAZYN GIMNAZJALNY NR 1 STR. 2 Od Redakcji W tym roku w naszej szkole wydawać będziemy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym "Bliżej Nas" Działalność Stowarzyszenia polega kompleksowej rehabilitacji dzieci;

Bardziej szczegółowo

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć.

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. o. Walerian Porankiewicz Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. To całkowite oddanie się Bogu

Bardziej szczegółowo

do udzielenia pierwszej pomocy w takich przypadkach. Uraz termiczny może przybrać postać oparzenia słonecznego lub przegrzania.

do udzielenia pierwszej pomocy w takich przypadkach. Uraz termiczny może przybrać postać oparzenia słonecznego lub przegrzania. Upały Zbyt intensywny wysiłek w czasie gorącego dnia, spędzanie zbyt długiego czasu na słońcu albo zbyt długie przebywanie w przegrzanym miejscu może spowodować uraz termiczny. Aby móc skutecznie zapobiegać

Bardziej szczegółowo

CZyM SĄ ĆwICZENIA DUChOwNE

CZyM SĄ ĆwICZENIA DUChOwNE Spis treści Wstęp... 5 Czym są Ćwiczenia duchowne Mieczysław Bednarz SJ Całościowa wizja Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli... 13 Istota Ćwiczeń duchownych... 14 Przeżycie Ćwiczeń duchownych... 18

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia chiński-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia chiński-polski Życzenia : Ślub 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝 福 Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! młodej parze 恭 喜 喜 结

Bardziej szczegółowo

" Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..."

 Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne... " Chór to nie tylko szkoła śpiewu, to sposób na życie wesołe i radosne..." Chór szkolny skupia uczniów lubiących łączyć swoje pasje, talent z artystycznym sposobem wyrażania siebie. To bardzo wymierny

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH GAZETKA OKOLICZNOŚCIOWA GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH W roku szkolnym 2006/07 Rada Pedagogiczna GIMNAZJUM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH podjęła decyzję o wyborze patrona.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY

WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY CZYTANIE W znaczeniu psychofizycznym: techniczne rozpoznawanie znaków. W znaczeniu psychologicznym: zapoznanie się z treścią, rozumienie myśli zawartych w tekście

Bardziej szczegółowo

Styczeń. w grupie Wiewiórek

Styczeń. w grupie Wiewiórek Styczeń w grupie Wiewiórek Bloki tematyczne: 1. Przez okrągły rok 2. Biało dookoła 3. Babcia i Dziadek 4. Lubimy zimę. W pierwszym tygodniu wiewióreczki dowiedziały się wielu ciekawostek o każdej porze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS

PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele programu: 1. Współdziałanie domu i przedszkola środowisko wychowawcze dziecka 2. Budzenie świadomości narodowej 3. Kształtowanie właściwych

Bardziej szczegółowo

PLAN EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR. 50 NA ROK 2013/2014 HASŁO PRZEWODNIE DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH: GDY O ZIEMIĘ NASZĄ DBASZ, CZYSTO WOKÓŁ MASZ

PLAN EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR. 50 NA ROK 2013/2014 HASŁO PRZEWODNIE DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH: GDY O ZIEMIĘ NASZĄ DBASZ, CZYSTO WOKÓŁ MASZ PLAN EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR. 50 NA ROK 2013/2014 HASŁO PRZEWODNIE DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH: GDY O ZIEMIĘ NASZĄ DBASZ, CZYSTO WOKÓŁ MASZ CELE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W zakres edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Ksiądz Profesor Józef Tischner - Łopuszna sierpień 2006

Ksiądz Profesor Józef Tischner - Łopuszna sierpień 2006 Ksiądz Profesor Józef Tischner - Łopuszna sierpień 2006 Jak w kilku zdaniach ująć naukę, jaką odebraliśmy z tego, co mówił do nas Ksiądz Profesor. Czym dla nas była Jego obecność w polskiej rzeczywistości,

Bardziej szczegółowo

W listopadzie odbyło się w naszym przedszkolu drugie spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym.

W listopadzie odbyło się w naszym przedszkolu drugie spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym. 1. W Samorządowym Przedszkolu w Zatorze odbywają się cykliczne spotkania z teatrem. We wrześniu, teatr edukacyjny przybliżył przedszkolakom wiadomości o sposobach przygotowania się zwierząt do zimy. W

Bardziej szczegółowo

dla Mariusza Krótka historia o z łosiem w tle.

dla Mariusza Krótka historia o z łosiem w tle. Krótka historia o życiu z łosiem w tle. Kim jest Mariusz? Mariusz Kowalczyk - Mario Przystojny 34 letni brunet o niebieskoszarych oczach, pasjonat muzyki i życia W jego życiu liczą się trzy kobiety: żona

Bardziej szczegółowo

Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom.

Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom. W rodzinie wszystko się mieści Miłość i przyjaźń zawiera Rodzina wszystko oddaje Jak przyjaźń drzwi otwiera. Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom. 1 Opracowanie: Anna Polachowska Korekta: Anna

Bardziej szczegółowo

Nr 2(14).Rok4.Listopad, grudzień 2010r.

Nr 2(14).Rok4.Listopad, grudzień 2010r. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Chodzieży im. Szewczyka Dratewki Nr 2(14).Rok4.Listopad, grudzień 2010r. Nasz adres internetowy:www.przedszkole2chodziez.neostrada.pl red. Wanda Generowicz Styczeń Dzisiaj jestem

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia Śmierć

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole

Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2011 Dyrektora Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w sytuacji wypadku ucznia

Bardziej szczegółowo

Biorę czynny udział w działalności samorządu mojej szkoły/uczelni

Biorę czynny udział w działalności samorządu mojej szkoły/uczelni Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki. Gdy tylko będę miał taką możliwość, wyjadę z kraju w celach zarobkowych 3 3 2 2 1 1 Biorę czynny udział w działalności samorządu mojej szkoły/uczelni

Bardziej szczegółowo

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk o mała Jadwinia p MAŁA JADWINIA nr 11 Opracowała Daniela Abramczuk Zdjęcie na okładce Julia na huśtawce pochodzą z książeczki Julia święta Urszula Ledóchowska za zgodą Wydawnictwa FIDES. o Mała Jadwinia

Bardziej szczegółowo