NASZ BIULETYN. Styczeń 2006 ROKU Nr 1(50) 2006 PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASZ BIULETYN. Styczeń 2006 ROKU Nr 1(50) 2006 PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ"

Transkrypt

1 Styczeń 2006 ROKU Nr 1(50) 2006 SP Z OZ Pańs tw ow y Sz pit al dla N erw ow o i Psy c hic z nie C hory c h w R y bnik u NASZ BIULETYN W tym numerze między innymi: Nasz Biuletyn, Co jest grane?, Ślady na śniegu, Ustawa powypadkowa c. d., Komentarz polityczno - gospodarczy PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ

2 Str. 2 N ASZ SP BI UL ZOZ ETYN Państ wowy Szpital dla N erwowo i Psy chic znie Chory ch w Ry bnik u Styczeń 2006 r. SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Ps ychicznie Chorych w Rybniku Numer 1 Rok 2001 Czerwiec NASZ BIULETYN MIESIĘCZNIK SZPITALNY w NUMERZE m.in.: 1. Relacja z wyjazdu 2. Refleksje kapelana 3. Nasze zdrowie 4. Per Pedes 6. Święto oddziału 7. Humor 8. Sport 9. Krzyżówka 10. Konkurs NA DOBRY POCZĄTEK Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer gazetki, która powstaje przy udziale wielu osób - pacjentów, personelu i osób spoza szpitala. C h c e m y, a b y to miesięczne pismo docierało z informacjami ważnymi dla Was-pacjentów a także Waszych bliskich. P r a gn i e m y, aże b y gazetka była okazją do p o g łę b i e n i a sw o i c h możliwości twórczych dla tych, którzy ją tworzą a także okazją do refleksji i radości dla tych, którzy znajdą w niej ciekawe dla siebie informacje. Mamy nadzieję, że pismo dotrze w przyszłości do szerokiego grona czytelników naszej społeczności szpitalnej. Tytuł, pod jakim ukazał się pierwszy numer jest n azw ą t y m c z a so w ą. Ogłaszamy konkurs na tytuł gazetki. Propozycje kon kursowe, listy do Redakcji, prosimy składać do skrzynek kontaktowych rozm i e szczonych n a

3 N ASZ BIUL ETYN Styczeń 2006 r. Str. 3 Najserdeczniejsze życzenia dla Styczniowych solenizantów z oddziału IX. Życzymy powrotu do zdrowia, spełnienia planów oraz wszelkiej pomyślności Panom: Janowi K., Wiesławowi S., Markowi W., Pawłowi J., Józefowi Z., Stanisławowi G., Jerzemu W., Piotrowi M., Jackowi P. POSŁUGA DUSZPASTERSKA W KOŚCIELE - KAPLICY Msza Święta: Niedziele i święta: 9.00 i W tygodniu: codziennie o /oprócz czwartku/ Okazja do spowiedzi: 20 min przed każdą Mszą św. Serdecznie zapraszam! ks. Zygmunt Wiśniowski To już 50 - ty numer Naszego Biuletynu. Sumienie w działaniu Na poprzedniej stronie widzicie Państwo stronę tytułową pierwszego wydania naszego pisma. Nikt nie przypuszczał, że ostaniemy się na rynku wydawniczym przy takim zalewie prasy, a jednak jesteśmy i nie mamy zamiaru zwijać żagli. W dalszym ciągu zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby na naszych łamach zaprezentować swoją twórczość. Godzi się wymienić Tych wszystkich, którzy brali udział w tworzeniu minionych numerów Naszego Biuletynu : Janusz Kuraś, Paweł Mączka, Arkadiusz Stec, Wojciech Konieczny, Otylia Jagiełło, Bartłomiej Lewczuk, ks. Tadeusz Adamczyk, ks. Zygmunt Wiśniowski, ks. Marian Wandrasz, Zuzanna Korga, Bożena Szymik - Iwanecka, Joachim Hansel, Piotr Gzocha, Jolanta Knura, Pielęgniarka, Dominik Maślanka, Rafał Cacak, Grzegorz Bartyzel, Dawid Szuszk iewicz, Wacław Liso wski, Krzy sztof Cholewicki, Maciej Wągiel, Antoni Kuchejda, Imeldia Ciaracho wicz, Janusz Kon ieczny, Bronisław Kaznowski, Piotr Witek, Bronisław Święs, Andrzej Wilczek, Piotr Daukszewicz, Józef Zubrzycki,, Stanisław Graca, Mariusz Zgorzalski, Piotr Banaś, Wojciech Łępicki, Krystyna Lewczuk, Edward Kostecki, Wiesław W., Bartosz Kozłowski, Eugeniusz Młynarczyk, T. Ż., Andrzej Obuchowicz, Piotr Myrcik W. G. - Terapeutka, Pacjent, Kibic, Ryszard O., Adam Rygiel - Berezowski, Krystyna D., Marek Łuczak, Zygmunt B., Jó zef Po łubok, Krzy sztof Gattn er, Jerzy Mariampolski, Jan Juroszek, Krystyna D., Łukasz Motyka, Izabela Nosiadek Jurek, Dzielnik, Nieznajoma, Zagubiona, W. W., Hanna Kowalczyk, Mariusz Kępa, Dariusz Hagno, Michał Bryła, J.P., Łobuz, Adam Jarczyk, Rambo, Gizela, Wolny Bywalec, Kasia Rataj, behapowiec, Zygmunt B., Wojciech M., Bartłomiej D., Jadwiga G., Józef K., Łukasz M., Wiesław Bosakiewicz, Gabrysia G., Blanka Długi, Ryszard Popiel, Bernadka Ł., G. G., Jan Rusin, Władysław Gło wacz, B. D., Wiesław, Jadwiga G., Jurek, Krystyna D., Beata Salamon, Wojciech Grzelak, Karol Jurczak, Andrzej Lichosyt, Tuptuś, Damian Hajda, R.P., Piotr Rakowski, Kazimierz D., Pani Kasia, K. K. Kazimierz, Nina, Piotr Neuman, Krzysztof, Kazimierz K., Błażej, Hanna Wieszala - Suchan, Serdecznie dziękujemy! Sumienie jest w człowieku mocą niezwykłą. Potrafi ono skłonić człowieka do działania wbrew największym strachom, doprowadzić go do szczytów bohaterstwa i głębi skruchy. Ewangeliczny Piotr i Judasz oto dwie postacie, które stały się dwoma urastającymi do symbolu przykładami działania sumienia ludzkiego. Dobra wola człowieka, zmysł moralny, sumienie to wszystko jest ściśle ze sobą powiązane. Dobra wola oznacza pragnienie dobra. Ale pragnienie dobra byłoby ślepe, gdyby nie zmysł moralny, który otwiera wolę na to, co dobre, lepsze, najlepsze. Z kolei bez sumienia widzenie dobra i pragnienie dobra kończyłoby się samym podziwem dla dobra, bez próby jego realizacji. Sumienie wprawia wszystko w ruch. Jest ono mocą, która skłania do zmiany, do postępu, do tego, by osoba ludzka budowała siebie na fundamencie nadziei, którą odkrywa jako najistotniejszą dla siebie i w sobie. Dopiero sumienie czyni z istoty ludzkiej osobowość w pełni tego słowa znaczeniu moralną. Dzięki sumieniu możemy powiedzieć, że osoba niesie winę lub niesie zasługę. To ono decyduje o tym, że o Piotrze mówimy święty, a o Judaszu zdrajca. Sumienie poznajemy też po jego owocach. Najpierw i przede wszystkim sumienie coś odsłania. Można je porównać do światła, które wtargnęło do jaskini przez małą szparę i oświetliło jej mroki. Istotą sumienia jest odsłanianie. W sumieniu odsłania się osoba ludzka (persona) w jej odniesieniach do świata wartości. Dzięki sumieniu człowiek czuje siebie, czuje swój prawdziwy stan, czuje to, kim jest, bowiem jego stosunek do wartości (do tego co cenne) wyciska piętno na jego byciu, istnieniu, jego egzystencji. Sumienie jest zawsze egzystencjalne. Nie chodzi o to, co zrobiłeś lub zrobisz; chodzi przede wszystkim o to, kim jesteś robiąc to lub tamto. W oparciu o przemyślenia ks. prof. Józefa Tischnera. Uwaga! Telefoniczne powiadamianie, wzywanie ks. Kapelana: - tylko i wyłącznie poprzez centralę telefoniczną szpitala /zawsze czynna, należy wybrać numer centrali, a Pani telefonistka połączy rozmowę/. ks. Zygmunt Wiśniowski

4 Str. 4 N ASZ N ASZ BIUL BIULETYN Stycz C zerwiec eń Lipiec r N r 6-7(20-21)2003 K O M U N I K A T DN/K/01/2006 z dnia 6 stycznia 2006 roku Informuje się, iż z dniem roku podjęto uchwałę przez Zarząd Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia zmian statutu SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Wyciąg z uchwały: W załączniku nr 1 do Statutu SP ZOZ - Wykaz obiektów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, w których prowadzona jest działalność wprowadza się następujące zmiany: 1. nazwę Psychiatryczny dzienny zastępuje się nazwą Oddz. psychiatryczny dzienny 2. nazwę Oddział dzienny rehabilitacji psychiatrycznej zastępuje się nazwą Oddz. I Dzienny rehabilitacji psychiatrycznej 3. nazwę Oddz. VIII Psychiatryczny ogólny koedukacyjny zastępuje się nazwą Oddz. VIII Psychiatryczny ogólny 4. nazwę Oddz. IX Psychiatryczny podsądny o wzmocnionym zabezpieczeniu zastępuje się nazwą Oddz. IX Psychiatryczny sądowy o wzmocnionym zabezpieczeniu 5. nazwę Oddz. I Sądowy o wzmożonym zabezpieczeniu męski (40 łóżek) w organizacji zastępuje się nazwą Oddz. X Psychiatryczny sądowy o wzmocnionym zabezpieczeniu męski (40 łóżek) w organizacji 6. nazwę Oddz. XI Psychiatryczny ogólny koedukacyjny zastępuje się nazwą Oddz. XI Psychiatryczny ogólny 7. nazwę Oddz. XV Psychiatryczny gruźliczy dla przewlekle chorych koedukacyjny zastępuje się nazwą Oddz. XV Psychiatryczny dla chorych na gruźlicę 8. nazwę Oddz. XV a Psychiatryczny koedukacyjny WZW z pododdziałem detoksykacji dla narkomanów zastępuje się nazwą Oddz. XV a Psychiatryczny dla chorych na choroby zakaźne 9. Oddz. XVII Psychiatryczny koedukacyjny dla chorych z zaburzeniami afektywnymi zastępuje się nazwą Oddz. XVII Psychiatryczny dla chorych z zaburzeniami afektywnymi 10. Oddz. XVIII a Psychiatryczny ogólny koedukacyjny zastępuje się nazwą Oddz. XVIII a Psychiatryczny ogólny 11. nazwę Oddz. XVIII c Psychiatryczny dla chorych somatycznie koedukacyjny zastępuje się nazwą Oddz. XVIII c Psychiatryczny dla chorych somatycznie 12. nazwę Oddział Neurologiczny zastępuje się nazwą Oddz. XVIII d Neurologiczny Statut wraz z obowiązującymi zmianami jest dostępny w Dziale Organizacji i Nadzoru.

5 N ASZ BIUL ETYN CO JEST GRANE? Str. 5 U 2, to Irlandzka grupa, powstała w 1975 r. w Dublinie. W jej skład wchodzi Bono, właściwie Paul Hebson, który gra na charomonijce ustnej, gitarze, a przede wszystkim śpiewa charakterystycznym głosem. Kolejni członkowie zespołu to: The Edge / David Evans/ - gitara, klawisze, wokal; Adam Claiton - bas; Lary Mullen - perkusja. Bono jest synem urzędnika pocztowego i od dzieciństwa objawiał zdolności artystyczne kierując uczniowską grupą teatralną. Muzyką rockową zainteresował się pod wpływem Patti Smith /też o niej słyszałem/. Kilka miesięcy pracował też na stacji benzynowej /tyle co ja na cegielni/. The Edge urodził się w Londynie w rodzinie walijskiej, dorastał w Dublinie. W dziewiątym roku życia opanował podstawy gry na gitarze, kierował szkolnymi zespołami rockowymi. Pierwsze płyty U - 2 zaskoczyły słuchaczy dystansem z jakim młodzi muzycy potraktowali kanony muzyki rockowej grając je w nowatorski sposób. Z ich muzyki pobrzmiewała inwencja melodyczna, odgłosy folkloru irlandzkiego, bogactwo brzmieniowe i żar emocjonalny. Autorem tekstów wszystkich utworów był Bono, który na pierwszej płycie wgłębiał się w świat przeżyć dziecka. W późniejszym okresie w repertuarze zespołu przeważały piosenki przepojone niepokojem o świat współczesny. Piosenki U - 2 przemawiały do wyobraźni i sumień wielu słuchaczy. Bono dał się poznać, jako człowiek o szeregu zainteresowaniach. Walczy o prawa człowieka w Irlandii i na całym świecie. Wysłuchałem wszystkich płyt U - 2 /podstawowych jedenaście, nie licząc składaków i koncertówek/. Jak słucham tego zespołu czuję silne emocje, które pobudzają moją wyobraźnię. Staję się dowartościowany. Muzyka daje mi pozytywnego kopa. Polecam U - 2 smakoszom dobrego rocka. BIBLIOTEKA POLECA Nowy Rok przegonił Stary. Jego poprzednik zastawił jednak po sobie dość srogą zimę, która, póki co, rozgościła się u nas na dobre i chyba prędko nie odpuści, dając się nam raz po raz we znaki. Nie zamierzam tutaj wcale na nią narzekać, jak zaskoczone co roku służby komunalne ( śnieg? Zima w styczniu? - niemożliwe!). Państwu też nie polecam. Zdrowiu takie narzekanie nie służy za to szczery uśmiech, więc jeśli nie ma na coś rady miast złorzeczyć i niepotrzebnie się denerwować śmiejmy się. Po prostu. Pomogą nam w tym z pewnością lektury, które chciałabym państwu zaproponować w styczniu. Pierwsza z nich to Słówka Tadeusza Boy a Żeleńskiego zbiór utworów satyrycznych i piosenek kabaretowych( wywodzących się z osławionego zielonego balonika). Boy w swych satyrach wykpiwa wszelkie zafałszowania, kryjące najczęściej pustkę myślową. Mimo, że poszczególne utwory w dużej mierze wiązały by się z aktualnymi wydarzeniami, których znaczenie wraz z upływem czasu zatarło się, zbiorek zachował długotrwałą popularność. Właściwie do dzisiaj wzorują się na nim młodzi prześmiewcy absurdów codziennego życia. Cykl Żeleńskiego nie uzyskałby takiego rezonansu, gdyby nie dowcip autora, niezwykła umiejętność paradoksalnego zestawienia sytuacji nieporównywalnych, jednocześnie prostota i naturalność wypowiedzi. Boy nie ulegał komercjalizacji i niższym gustom, z tego też powodu, jak i z uwagi na ostrość stawianych tez bywał obiektem wielu niewybrednych ataków. Inaczej niż Agnieszka Osiecka ulubienica kultury masowej( acz równie nieprzeciętna i niebanalna), której zbiorek sztuczny miód wraz ze słówkami Państwu polecam. Teksty zawarte w tomiku w większości znane, wielokrotnie śpiewane ukształtowały niegdyś nastroje i atmosferę w wiele większym stopniu niż tradycyjne teksty poetyckie. Działo się tak zapewne dzięki dużemu darowi Osieckiej darowi trafiania do masowego odbioru poprzez dawanie mu poczucia wtajemniczenia, wyjątkowości. Paradoks i przekora to bodaj najmocniejsze strony tekstów Osieckiej, nie mówiąc już o bystrości obserwacji otaczającej ją rzeczywistości. Wiele piosenek pani Agnieszki śpiewa się do dziś, co świadczy o ich aktualności i sile. Gorąco polecam słówka i sztuczny miód. Jestem pewna, że ich literatura przywróci uśmiech na naszych znużonych czarno białym krajobrazem twarzach. Na koniec chciałabym jeszcze złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Babciom i Dziadkom, których święto obchodzimy w styczniu. Dużo zdrowia, pociechy z wnuków i uśmiechu na każdy dzień. Iza Nosiadek

6 Str. 6 N ASZ BIUL ETYN USTAWA WYPADKO WA c.d. Nagłość zdarzenia jest to działanie przyczyny zewnętrznej powodującej określone skutki na zdrowiu pracownika przez okres nie dłuższy niż jedna dniówka robocza. Zdarzenie to jednak nie musi koniecznie polegać na jednorazowym, w danej chwili wystąpieniu (np. okaleczenie przez maszynę części wirujące młynka do mielenia mięsa, upadek z drabiny lub oparzenie przez niekontrolowany wypływ gorącego płynu z kotła). Opisane przykłady mają charakter momentalny, ale mogą trwać też przez pewien czas tzn. że mogą być o charakterze ciągłym (zatrucie, odmrożenie, udar słoneczny), jednak nie dłużej niż jedna dniówka robocza. Skutki zdarzenia nie muszą wystąpić natychmiast (najczęściej tak jest), lecz mogą wystąpić po pewnym czasie, od faktu zadziałania przyczyny zewnętrznej. Przyczyna zewnętrzna są to zdarzenia, na które pracownik nie ma wpływu, stanowią one bowiem zewnętrzne źródło wypadku, np. siły przyrody, działanie maszyn i urządzeń, urazy termiczne, działanie innych osób itp. Może to być również nadmierny wysiłek przy wykonywaniu pracy, doprowadzający do nagłego pogorszenia zdrowia lub śmierci. Jednak przyczyna zewnętrzna nie musi wyłączną przyczyną. Może się ona tylko przyczynić do powstania uszczerbku na zdrowiu. W takich sytuacjach zespół powypadkowy ustalający przyczyny i okoliczności wypadku, musi bardziej wnikliwie przeprowadzić dochodzenie. Bowiem może wystąpić przyczyna o charakterze mieszanym i należy wykazać, że bez czynnika zewnętrznego nie doszłoby do szkodliwego skutku. Przyczyna mieszana dotyczy wystąpienia przyczyny zewnętrznej razem z wewnętrzną ( np. samoistne schorzenie). Należy ustalić że czynniki zewnętrzne były przeważające i miały istotny wpływ na zaistnienie i przebieg wypadku. Związek z pracą ten element dotyczy uznania że wypadek nastąpił podczas lub w związku z wykonywaniem ustalonych czynności. Między wypadkiem a pracą musi zachodzić ścisły związek przyczynowy, czasowy, miejscowy i funkcjonalny. Wynika z tego wymóg, aby wypadek nastąpił w czasie i miejscu wykonywania pracy lub poza czasem i miejscem pracy, ale w związku z czynnościami podejmowanymi w interesie zakładu pracy. Przykładowo pobicie leśniczego przez kłusownika pozostaje w związku funkcjonalnym z pełnioną przez niego pracą i jest podstawą uznania zdarzenia jako związek z pracą. Związek ten jednakże może ulec zerwaniu mimo pozostawania pracownika w czasie pracy i miejscu jej świadczenia. Przykładowo nastąpi to jeżeli pracownik wykonuje tzw. fuchę, wykonuje pracę w stanie nietrzeźwości mimo niedopuszczenia go do pracy, samowolnie oddala się ze stanowiska pracy. Opisane zerwanie związku z pracą powoduje że wypadu nie można uznać. Powstanie szkody (urazu) - ten element dotyczy szkody powstałej w wyniku wypadku na osobie pracownika w postaci choroby, kalectwa lub śmierci. Szkoda może być natychmiastowa lub może ujawnić się w późniejszym okresie oraz może wystąpić w różnych rozmiarach. Podane powyżej elementy definicji wypadku wymagają wnikliwego zbadania każdego konkretnego przypadku, gdyż na pozór proste pojęcia mogą okazać się bardzo trudnymi w ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadku. Przypomina się że: na podstawie art. 211 Kodeksu Pracy pracownik ma obowiązek niezwłoczn ego zawiadamiania przełożonego o zauważonym w zakład zie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie. Koncert 11 stycznia na scenie Klubu Pacjenta gościł chór Echo z Biertułtów. Zamieszczone zdjęcie nie oddaje jednak klimatu jaki udało się stworzyć zespołowi składającemu się z samych mężczyzn. Śpiewając a capella chór zaprezentował kolędy oraz przeboje światowej sceny muzycznej. Z racji górniczych trady cji n aszego region u usłyszeliśmy też pieśń ku czci świętej Barbary, którą zespół śpiewał także na bis. W imieniu słuchaczy wyrazy podziękowania chórowi złożył pan Józef. Redakcja

7 Na Zdrowie N ASZ BIUL ETYN Str. 7 Hartujmy się! Str. 7 Hartowanie się pomoże nam uniknąć wielu dokuczliwych i masowo występujących, szczególnie wiosną i jesienią, chorób dróg oddechowych. Ma ono także ogromne znaczenie dla podniesienia ogólnej kondycji fizycznej i psychicznej, usprawnienia procesów przemiany materii oraz polepszenia pracy układu krążenia. Oczywiście hartowanie musi być realizowane ostrożnie i rozsądnie według zasady - im powolniejsza i bardziej systematyczna droga do kondycji i odporności - tym są one trwalsze. Przed podaniem bardziej szczegółowych recept wymieńmy trzy główne zasady procesu hartowania: Hartowanie nie powinno być działaniem okazjonalnym; żeby było skuteczne musi być elementem stylu życia i regularną czynnością. Hartowanie, zaczynane od podstaw, musi być realizowane stopniowo i systematycznie. Powinno łączyć się z innymi zabiegami zdrowotnymi, jak: systematyczny trening sportowy, prawidłowe odżywianie się, nieuleganie nałogom i zachowanie pogody ducha. Sama technika hartowania nie jest ani skomplikowana ani trudna, choć wymaga elementarnej wiedzy i umiejętności oceny własnego organizmu. Zasady hartowania można ograniczyć do następujących zabiegów - przy założeniu, że mamy do czynienia z osobą, która dotąd pędziła żywot "cieplarniany". Zaczynamy od intensywniejszych niż zwykle spacerów. Na spacer należy ubierać się tak, by nie było zimno, ale możliwie lekko. Spacer kończymy odcinkiem tak intensywnym, by nawet lekko spocić się. Nie wolno jednak w tym stanie zatrzymywać się "dla ochłody", ale trzeba szybko wracać do domu i wziąć ciepły prysznic. Jeżeli dopisuje nam kondycja, spacery stopniowo zmieniamy na trucht, bieg. Także i wtedy pożyteczne jest silne rozgrzanie się i nawet spłynięcie potem, pod warunkiem jednak, że nie nastąpi przerwa i ochłodzenie spoconego ciała. Intensywny ruch, bez względu na pogodę - doprowadzający do silnego rozgrzania i obfitego wydzielania potu jest jednym z ważniejszych zabiegów hartujących. Doskonali on działanie receptorów ciepła i zimna oraz usprawnia procesy termoregulacji, które są podstawą hartowania. Drugim bardzo ważnym bodźcem hartującym jest woda o różnej temperaturze. Hartowanie wodą stosujemy w ten sposób, że po gorącej kąpieli oblewamy ciało wodą nieco chłodniejszą, stopniowo przechodząc do coraz większego zróżnicowania temperatur. Należy jednak pamiętać, aby nie polewać ciała zimną wodą, kiedy jest się zmarzniętym, nie rozgrzanym, albo kiedy nie czujemy się zdrowi. W okresie pełnego zahartowania gorącą kąpiel pod prysznicem kończymy zimnym strumieniem, którym obmywamy całe ciało. Stosowanie stale tej zasady powinno stać się przyzwyczajeniem. Hartowanie można urozmaicić bardzo zdrowym chodzeniem boso (efekt akupresury). Szczególnie korzystne jest chodzenie boso po rosie, a zimą po śniegu - z tym, że mogą sobie na to pozwolić jedynie osoby już zahartowane! Ważnym uzupełnieniem hartowania się jest spanie przy otwartym oknie. Oczywiście ciało musi być, szczególnie w zimnych porach roku, solidnie okryte - organizm musi mieć poczucie komfortu cieplnego. Hartować powinny się osoby zdrowe, gdyż jest to metoda zapobiegająca osłabieniu układu odpornościowego. Delikatnie wzmacniać (przez stosowanie słabych bodźców - jak np. spacery) układ immunologiczny powinni wszyscy, lecz szczególną ostrożność powinny zachować osoby cierpiące na dolegliwości reumatyczne, mające wrodzone wady serca, choroby nerek i inne przeciwwskazania określone przez lekarza. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do hartowania się są zaziębienia, katar, grypa itp. W ich przebiegu należy zrezygnować ze stosowania silniejszych bodźców hartujących. W przypadku chorób przewlekłych (zatoki) niezbędna jest konsultacja z lekarzem. Kasia Rataj Przyszliśmy tu po kolędzie Jak co roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia przynieśliśmy Wam radosna nowinę o narodzeniu Jezusa. Nasza grupa kolędnicza o dwiedziła P acjent ó w oraz Personel szpitala. Jesteśmy Wam wdzięczn i, że n a W aszy ch twarzach pojawił się uśmiech. Jeszcze raz życzymy Wam zdrowia i szczęścia w nowym 2006 r. Kolędnik Łobuz /diabeł/

8 Str. 8 Koryntian... N ASZ BIUL ETYN Z PAMIĘTNIKA PACJENTA... Nie zatańczysz nigdy publicznie w moich ramionach tego co do mnie czujesz A ja nie poprzysięgnę Ci nigdy publicznie tego, co św. Paweł szepcze na głos w Liście do Nie popełniony społecznie i zasypany sylwestrową bielą skrywanych uniesień, dopijam kolejnego szampana. Ty Zaczytana książką Wymownym spojrzeniem dajesz mi odczuć Niejednoznaczne Niezaspokojenie. Codzienność zdarzeń, wymyka się nawet poza Widmokrąg Wojciecha Kuczoka. Dopóki Zechcesz będę Twoim Aspołeczno-Amoralnym zahirem. Dopóki Zechcesz zostaniesz moją Jedyną Wątpliwością... Z PAMIĘTNIKA TERAPEUTKI... Ciąg dalszy nastąpi! Terapeutka NASZ BIULETYN Przy poczęciu i narodzinach tego dziecka nie uczestniczyłem. Poznałem go jako ośmiomiesięcznego oseska, kiedy mnie zaproszono na pierwsze zebranie redakcyjne. Tam przysłuchując się Zespołowi Redakcyjnemu i wertując kilka już wydanych numerów tej gazetki, stwierdziłem, że na skutek kilkumiesięcznej choroby Pana Redaktora Naczelnego to dziecko staje się o jedną kartkę chudsze i robi się anemiczne. Jednak z chwilą Jego powrotu do pracy Nasz Biuletyn ruszył pełną parą. Zaczęły być prowadzone systematycznie zajęcia terapeutyczne, polegające na różnych formach terapii zajęciowej na terenie oddziału, szpitala, jak i poza szpitalem. Na różnych wyjazdach, wycieczkach Zespół Redakcyjny ożywił się, zaczęli napływać nowi pacjenci, którzy starali się w sile słowa drukowanego wyrazić swoje pasje, doświadczenia życiowe w formie: felietonów, sprawozdań, wierszy, zarówno z retrospekcji życia jak i bieżących wydarzeń. Do tworzenia Naszego Biuletynu od chwili jego narodzin włączyła się Społeczność Naszego Szpitala poprzez skrzynki kontaktowe jak i też bezpośredni kontakt z redakcją. Dla nas pacjentów jest to kulturalna i mobilizująca do aktywności, systematyczności forma terapii. A co niektórzy pacjenci zaangażowali do współpracy nawet swoje rodziny. Od samych narodzin do chwili obecnej Nasz Biuletyn przyssany jest do cycka budżetu Naszego Szpitala i zachowuje się jak syn marnotrawny będący na utrzymaniu chorej matki rencistki, chociaż już dawno wyrosły mu wąsy. Co prawda w ubiegłym roku Pan Redaktor Naczelny zrobiwszy roczny kosztorys gazetki, chciał sprawę odstawić do cycka budżetu Urzędu Miasta Rybnika, bo ponoć jakieś pieniądze na ten cel były. Ale okazało się, że zabrakło dwóch punktów w skali do pięćdziesięciu. Jakimi kryteriami kierowano się przy punktacji nie wiemy. Odebraliśmy to jako: Miarkujcie swe żądania, znamy wasz stan. Jednak w oczach Pana Redaktora Naczelnego nadal pali się misja, że Nasz Biuletyn będziemy tworzyć mimo trudności finansowych Naszego Szpitala. Wierzymy też, że zostanie cofnięte Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro. Ponieważ w chwili obecnej wstrzymane są wszelkie przepustki, wyjścia na spacery, do kina, wyjazdy na wycieczki. W świetle omawianego zarządzenia skazani jesteśmy na ciągłe przebywanie w murach szpitala, a tym samym pozbawieni nowych doświadczeń i tematów do tworzenia gazetki. Ale pożyjemy, zobaczymy. Na razie Naszemu Biuletynowi strzeliła pięćdziesiątka przy czternastostronicowej objętości. Myślę, że reanimacja mu na razie grozić nie będzie. Józef Zubrzycki

9 N ASZ BIUL ETYN Z przyroda na Ty - Ślady na śniegu Str. 9 Zwyczaje zwierząt można poznać także przez śledzenie ich śladów. Najlepsze ku temu warunki są w zimie, na świeżo spadłym śniegu. Świeży całun śniegu rankiem jest usiany mnóstwem śladów, z których można czytać, jak z książki. Po kształcie tropu można rozpoznać jakie zwierzęta przechodziły, a po odstępach tropów ocenić szybkość ich poruszania. Żeby tropić jeden ślad trzeba mieć pewne doświadczenie, bowiem ilość tropów pozostawiona przez zwierzęta jest bardzo duża. Na przykład u sarny rozpoznamy charakterystyczny odcisk racic, ale nie będziemy w stanie z tych tropów określić płci zwierzęcia. W tym przypadku mogą nam pomóc pozostawione odchody. Odstępy pomiędzy tropami świadczą o szybkości poruszania, a długość kroku mówi o wieku zwierzęcia. Rozstawione szeroko końce racic wskazują, że zwierzę uciekało. Całość tych spostrzeżeń umożliwi wyobrażenie sobie zachowania się zwierzęcia, nieomal aż do najdrobniejszych szczegółów. Bażant łowny pozostawia na śniegu niekończący się łańcuszek śladów swoich kroków. Wydłużony palec środkowy wskazuje zawsze kierunek w którym poruszał się ptak. Bardzo łatwo jest również rozpoznać odcisk tylnego palca. W głębokim śniegu można zauważyć ciągłą rysę - ślad pochodzący z najdłuższych piór ogona. Trop bażanta różni się od tropu kuropatwy wielkością i znacznie większymi odstępami. Pierwszy śnieg z reguły wprowadza pewne zakłócenia w rytmie życia zwierząt. Niechętnie opuszczają wtedy swoje kryjówki i wychodzą na zaśnieżone otwarte przestrzenie. Gromadzą się głównie w pobliżu karmników i w lesie, poszukując żołędzi, bukwi, kłączy i zimujących pod mchem owadów. Skradający się lis pozostawia charakterystyczny trop zwany przez myśliwych tropem sznurującym. Wraz z nastaniem zimy z dalekiej północy przybywają do nas stada kwiczołów. Ich ostrzegawcze czak, czak dochodzi w ciągu całej zimy z krzaków rosnących na miedzach dopóty, dopóki znajduje się tam choć trochę owoców dzikiej róży, tarniny lub jałowca. Bardziej obfitym stołem dla kwiczołów są dojrzałe grona jarzębiny. Pod koniec zimy gdy zapasy owoców są coraz mniejsze, kwiczoły lecą do lasu na białe jagody jemioły. Kiedy i tego zabraknie, wówczas ciągną na południe. Jemiołuszki pojawiają się u nas nie każdej zimy. W jednym roku przylatują w dużych ilościach, w innym zaś prawie wcale ich nie widać. Ich szlak zimowy z północy na południe przebiega trasą rozmieszczenia drzew i krzewów jagodowych. W zależności od ilości znajdowanego po drodze pożywienia przylatują do nas wcześniej lub później. Jemiołuszki w okresie jesienno - zimowym są wielkimi żarłokami. Od świtu do późnego zmierzchu napychają swoje żołądki. Widok siedzącej na gałązce jemiołuszki jest urzekający. Różnobarwność upierzenia o szaroróżowym odcieniu, czarny podbródek, ciemna przepaska na wysokości oczu, żółte zakończenia lotek - wszystko to budzi zachwyt u każdego obserwatora. Jakich błogosławieństw zaznajemy chodząc z Bogiem Chodzenie z Jehową Bogiem zapewnia błogosławieństwa. Przypomnij sobie co Jehowa obiecał swemu ludo wi, który miał szukać dobrej drogi. Powiedział chodźcie do mnie, a znajdziecie wytchnienie dla swych dusz Co oznacza to wytchnienie? Czy łatwe życie, pełne wygód i przyjemności? Bynajmniej. Jehowa zapewnia coś o wiele lepszego, coś co rzadko osiągają nawet najbogatsi ludzie. Znalezienie wytchnienia dla duszy oznacza zaznawanie pokoju, radości, zadowolenia oraz satysfakcji z osiąganych celów duchowych. To uczucie, że wybrało się najlepszą drogę życiową. Jakże rzadki jest ten pokój w dzisiejszym świecie! Oczy wiście wielkim błogosławieństwem jest już samo życie. Nawet gdy przypomina tylko krótką wędrówkę i tak jest lepsze niż żadne. Ale Jehowa nigdy nie chciał byś miał przed sobą jedynie krótki dystans od młodzieńczego wigoru do udręk sędziwego wieku. On pragnie dla ciebie tego co najlepsze. Chciałby, żebyś chodził z Nim po wsze czasy! Na podstawie Strażnica. T. Ż. Komentarz polityczno - gospodarczy Polska w unijnym budżecie. Przyznano nam 59.5 mld euro zamiast oczekiwanych 60 mld. To i tak dużo, a są to pieniądze na inwestycje i walkę z bezrobociem. Chciałoby się więcej środków, ale takie są realia. Unia wspiera przedsięwzięcia rozwojowe nowych państw członkowskich, ale w wymiarze skromniejszym od oczekiwań mld to kwota, która prawie wystarczyłaby na zasiłki dla polskich bezrobotnych. Czy wystarczy, by dać im pracę. Wszystkim z pewnością nie, ale mądrze zainwestowana może przynieść istotną poprawę. Sytuacja Ukrainy. Ukraina jest zależna od dostaw rosyjskiego gazu ziemnego. Rosja wykorzystuje tę zależność do czterokrotnej podwyżki cen. Żadnej ulgi, żadnych preferencyjnych warunków. Wygląda na to, że jest to cena jaką Ukraina płaci za samodzielność. Ale ograniczenia dostaw gazu z Rosji dotyczą również innych europejskich krajów, w tym Polski.

10 Str. 10 N ASZ BIUL ETYN Wiadomości: S P O R T Rozgrywany w Zakopanem konkurs świąteczny skoków narciarskich na Dużej Krokwi wygrał Adam Małysz przed Kamilem Stochem i Robertem Mateją. * 7 stycznia na Balu Mistrzów Sportu ogłoszono wyniki plebiscytu Mistrzów Polski na rok Zwyciężyła Otylia Jędrzejczak przed Robertem Korzeniowskim i Januszem Adamkiem. * Po fatalnej serii w Pucharze Świata, Adam Małysz zrezygnował z dalszych skoków. Przyjechał do kraju, gdzie będzie przygotowywała się do olimpiady, a ma nad czym popracować. * D. K. Azoty Tarnów gra coraz lepiej w I lidze koszykówki. Po serii zwycięstw zajmuje trzecie miejsce w dole tabeli. * W konkursie Czterech Skoczni rewelacyjny układ. Pierwsze miejsce zdobyło dwóch zawodników, Ahonen i Janda. * 20 miejsce zajął Adam Małysz w Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich rozegranych w Kulm w Austrii. 19 miejsce zajął Robert Mateja. W konkursie drużynowym Polska zajęła dziewiąte, ostatnie miejsce. Mateja skokiem na 90 metrów, gdy inni skakali po 210 m, pokazał aktualną formę naszych skoczków. Szkoda pisać. Kibic Historia Sportu cz. IX - Pięściarstwo Początków pięściarstwa, jako sztuki walki i obrony datuje się na okres czasów prehistorycznych. Już w czasach rzymskich powstał tzw. Pantokion, była to walka na pięści wraz z zapasami. Za największego boksera wszechczasów uważa się Thagenesa z Tracji. Wielką sławą cieszył się też Glaukos syn rolnika. Wraz z upadkiem Rzymu sztuka ta zamarła na wiele wieków, a jej odrodzenie następuje dopiero w XVIII stuleciu w Anglii. Wtedy to niejaki James Figg utworzył w szkole londyńskiej szkołę bokserską. Sam Figg był doskonałym fechtmistrzem i miłośnikiem pojedynków w latach Rościł sobie prawo do pierwszego brytyjskiego championa. W USA pierwsze spotkania o tytuł mistrza walk bokserskich odnotowano już w 1816 r. Zawodowi bokserzy często pojedynkowali się w Anglii. W roku 1867 John Schocto ogłosił 12 reguł boksu. Najważniejszą z nich jest obowiązek noszenia rękawic o określonej wadze i wprowadzenie 3 minutowych rund, oraz wyliczanie do 10 sekund po nokdałnie. Mecze zawodowców obecnie są kontraktowane na 12 lub 15 rund. Spotkania amatorów nie mogą trwać więcej niż 3 rundy. W walkach zawodowych, przed rokiem 1910, wielką rolę odegrali pięściarze pochodzenia irlandzkiego, po pierwszej wojnie światowej włoskiego. Od połowy lat trzydziestych ubiegłego wieku datuje się supremację murzynów. Przebywający w Europie podczas I wojny światowej żołnierze amerykańscy spopularyzowali szeroko pięściarstwo i za ich głównie sprawą boks przyjął się prawie we wszystkich krajach Europy. Polscy pięściarze po raz pierwszy wystąpili na międzynarodowym ringu podczas olimpiady paryskiej w 1924 r. i zostali zdeklasowani. Na złoto olimpijskie musieliśmy czekać do 1952 r., kiedy to w Helsinkach Zygmunt Chychła wywalczył tytuł mistrzowski w wadze półśredniej. W jego ślady poszli: Kazimierz Paździor, Józef Grudzień, Jerzy Kulej, Marian Kasprzyk, Jan Szczepański, oraz Jerzy Rybicki. Boks jest dyscypliną budzącą najwięcej kontrowersji i zastrzeżeń. Chodzi tu przede wszystkim o wypadki śmiertelne, jakie zdarzają się w czasie zawodów. Moim osobistym zdaniem, ponieważ mam pewne doświadczenie w pięściarstwie, trenując pod okiem olimpijczyka Henryka Średnickiego w Myszkowie, twierdzę iż boks wyrabia odwagę, przytomność umysłu, siłę woli, uczy przezwyciężać własne słabości, pomaga też żyć w higienie i dobrej kondycji. Bardzo polecam uprawianie boksu. Z pozdrowieniem Rambo

11 NASZ BIULETYN Styczeń 2006 r. Str. 11 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Psychicznie Chorych w Rybniku - Niedobczycach ul. Andersa 6 tel , Oferuje pomoc w zakresie: - terapii dziennej - całodobowego hostelu - usług Zespołu Psychiatrii Środowiskowej /rehabilitacja poprzez specjalistyczne oddziaływania terapeutyczne w miejscu zamieszkania/. JEŻELI TY LUB KTOŚ Z TWOICH BLISKICH, JESTEŚCIE OFIARAMI PRZEMOCY ZE STRONY CZŁONKA RODZINY... Nie wstydź się, skorzystaj z pomocy OPS SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ mgr Hanna Szwagierczak prosi o kontakt tel POTRZEBUJESZ POMOCY W OPIECE NAD OSOBĄ CHORĄ PSYCHICZNIE, Z NIEDOROZWOJEM UMYSŁOWYM LUB CHOROBĄ ALZHEIMERA UZYSKASZ JĄ BEZPŁATNIE Szpital Psychiatryczny oddział X Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel lub Zajęcia terapeutyczno rehabilitacyjne prowadzimy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do Zapewniamy dwa darmowe posiłki (śniadanie i obiad) Skierowanie możesz uzyskać od lekarza psychiatry, rodzinnego lub neurologa. BIBLIOTEKA ZAPRASZA! Zachęcamy do skorzystania z bogatego księgozbio ru. Ofe rujemy powieści hi sto ryczne, obyczajowe, wojenne, przygodowe, reporterskie. Literaturę popularno-naukową, fantastykę, literaturę dziecięcą oraz młodzieżową. Na miejscu działa czytelnia, w której można przejrzeć prasę i skorzystać z księgozbioru podręcznego. Biblioteka mieści się naprzeciw kuchni. C zyn n a : od po ni e d zi ał ku d o pią t ku w go d zi n a ch Klub Pacjenta Czynny codziennie od W soboty od REDAKCJA DZIĘKUJE Dyrekcji Naszego Szpitala ZA UŻYCZENIE NAM ŚRODKÓW TECHNICZNYC H (XEROKOPIARKI, TUSZU ORAZ PAPIERU) NIEZBĘDNYCH DO D RUKU I KOLPORTAŻU NASZEGO BIULETYNU Stowarzyszenie działające na rzecz osób chorych psychicznie i ich rodzin Homo - Homini CENTRUM MEDYCZNE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 4 4 Rybnik, ul. B. W. Politycznych 3 Poradnia Zdrowia Psychicznego i Zdrowia Psychicznego dla Dzieci. Tel GABINET PSYCHOLOGICZNY TERAPIA DZIECI I RODZINY mgr Janusz Kuraś psycholog - psychoterapeuta Rybnik Niewiadom tel ul. Ks. P. Skargi 10 kom PRAKTYKA LEKARSKA Lek. med. Eugeniusz Karchut PSYCHIATRA wizyty w miejscu zamieszkania pod tel ul. Gliwicka Rybnik tel w. 269 Recepty Refundowane NFZ

12 Str. 12 N ASZ BIUL ETYN Paźdz Stycz eń ierni 2006 k 2004 r. r. Z POEZJĄ NA TY Str Z pamiętnika maturzystki Fraszki dla igraszki To wielka wieża woła Chodźcie wszyscy do Kościoła. Do Kościoła chodzić trzeba, Aby dostać się do nieba. Jezus czeka, Jezus woła, Chodźcie wszyscy do Kościoła, Uklęknijcie na kolana I pozdrówcie swego Pana. Nieznajoma I. Szła Głupota przez świat i płakała - czemu jest ciągle taka mała, taka niska, bez wyrazu, uboga Chociaż patrzy na wszystkich z wysoka. Mądrość zawsze na wyżynach przebywa, Jest cicha, skromna i ustępliwa. Głupota Mądrości nie znosi I wszystkiego jej zazdrości I choć z Biedą i Niedostatkiem weszła w układy, Mądrości nie dała rady. II. Pan X miał płuca, jak farbowany tort, Bo palił papierosy marki Sport. Dymił, jak komin fabryczny I miewał dolegliwości rozliczne, Aż wreszcie przyszedł czas I pan X zgasł. wolny bywalec Mamo Dobrego zdrowia, dużo miłości Ciepłego słońca i ludzkiej życzliwości. Dobry Bóg niech Mamę za rękę trzyma I pomaga gdy ludzka nie starczy siła. Bielusieńka pora roku W ten pełen śnieżnego puchu krajobraz Wmontowane obrazki, Przygniecione stłumioną, mroźną ciszą Marzną bezczynnie. Wolno i ostrożnie przepływają samochody Po zaśnieżonych, zlodowaciałych ulicach, Pachnących chłodnymi spalinami. Zadowoleni zwolennicy sportów zimowych Przeszywają zimne powietrze Na górskich stokach i lodowiskach. Z nie gasnącym zapałem. To zima bielusieńka pora roku Każdego raczy Lodowatym, rześkim, Przyjemnym powietrzem. Wątpliwość Dzielnik Rozwiałem twe wątpliwości, by na powrót złożyć do całości. I prowadzi cię wola,wiara Głos słyszany z dala. Z rzeczy niepodzielnych wybieram Z wielką pokorą obiegam Zakrywam stół obrusem Zrywając z ciebie katusze. Dzielnik Janka

13 Str. 13 N ASZ BIUL ETYN NASZA GALERIA Z GALERII POD WIEŻĄ Ten medal zajmuje niewiele miejsca w galerii. Pamięta on rok 1986 i... Uroczystości z okazji lecia Szpitala. Była wtedy akademia, byli oficjele z miasta i województwa pomimo, że nie było jeszcze Platformy, PIS - u i Samoobrony, oraz LPR. Niektórych z naszych /nawet bezpartyjnych/ uhonorowano i odznaczono. Szpital ma 120 lat. To zacny wiek. Tych, którzy związali z nim całe swoje zawodowe życie jest coraz mniej. Liczę, że mimo to, szpital doczeka 121 lat i może jeszcze trochę więcej. 05 stycznia 2006 r. Andrzej Obuchowicz

14 Str. 14, KRZYŻÓWKA Koniec i.../z przysłowia/ 2. Klamra łącząca mury lodu, ziemi 4. Po deszczu 5. Piecza, opieka 6. Gruba gałąź 7. Ozdoba ucha 8. Pisane lub mówione 9. Czar, uroda, krasa 10. Stojące lustro 11. Dokuczliwy owad 12. Kręcimy nią u studni 13. Daje mleko 14. Grzyb z brzeziny 15. Jesienna choroba Kibic 8 N ASZ BIUL ETYN Witam wszystkich uczących się języka angielskiego. Na tej lekcji podobnie jak na ostatniej zajmę się czasownikiem móc, potrafić can. Can is the same in all persons. Wymowa: ken is dy sejm in ol persons. Czasownik can jest taki sam we wszystkich osobach. We use can + the base form of a verb to express ability or a polite request. Wymowa: łi jus ken plus dy bejs form of e werb to ikspres ebiliti or e polajt rikłest. Czasownika can używamy + podstawowa forma czasownika z wyraźną zdolnością albo z prośbą grzecznościową. Przykład: Tom can play football.{ability} Tom ken plej futbol.{zdolność} Tom potrafi grać w piłkę nożną. Can you help me, please?{polite request} Ken ju help mi, plis?{prośba grzecznościowa} Czy możesz mi pomóc? J.P. Nie znoś drewna do lasu. Chcesz wołu, proś o cielę. Swój zawsze do swego ciągnie. Dobry adwokat - zły sąsiad. Nie ma reguły bez wyjątku. Moja wiedza mnie przeraża. Kto ma mięso, szuka ognia. Lepsza dziura niż plama. Pan Jan Złote Kolce czerwonej róży Jan z Czeladzie NASZ BIU LET YN Wy dawca: Oddział IX Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie C horych w Ry bniku, Redaktor Naczelny : Krzy sztof Kutryb Zastępca Red. Nacz. Janusz Kuraś. Zespół redakcy jny: Janusz Konieczny, T. C., Wojciech Konieczny, Józef Zubrzy cki, Józef K., Piotr My rcik, T. Ź., Kibic, Ryszard O., Rambo, Łukasz M., P. J., Jurek, Michał Bry ła, Dzielnik, Dariusz Hagno, dr Mariusz Kępa, Iwona Kycia /ksero/. Kolportaż: oddział IX, tel w. 176, nakład: 250 egzemplarzy.

NASZ BIULETYN. Maj 2007 r. Nr 5(66) 2007 r. PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ

NASZ BIULETYN. Maj 2007 r. Nr 5(66) 2007 r. PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ Maj 2007 r. Nr 5(66) 2007 r. SP Z OZ Pańs tw ow y Sz pit al dla N erw ow o i Psy c hic z nie C hory c h w R y bnik u NASZ BIULETYN W tym numerze między innymi: Prawo i medycyna, Sądownictwo monarsze, Adventure...,

Bardziej szczegółowo

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN LUTY 2004 ROKU Nr 2 (28) 2004 W tym numerze między innymi: Chory człowiek drogą Kościoła, Walentynkowa refleksja, Pomoc społeczna,

Bardziej szczegółowo

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN STYCZEŃ 2004 ROKU Nr 1 (27) 2004 W tym numerze między innymi: Sport, Zmiany w przykazaniach kościelnych, Poezja, Gdzie jest wieża

Bardziej szczegółowo

NASZ. W tym numerze między innymi: Moje rozważania na listopad, Z życia Klubu Pacjenta, A w piątym remont, Wszystko o tatuażu, Do rytmu.

NASZ. W tym numerze między innymi: Moje rozważania na listopad, Z życia Klubu Pacjenta, A w piątym remont, Wszystko o tatuażu, Do rytmu. Pań stwo wy Szpital dla Ner wo wo i Psychicznie Ch orych w Ryb niku Listopad 2008 r. Nr 7 (80) 2008 r. NASZ W tym numerze między innymi: Moje rozważania na listopad, Z życia Klubu Pacjenta, A w piątym

Bardziej szczegółowo

NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ

NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ Marzec 2011 r. Nr 3 (103) 2011 r. W tym numerze między innymi: Adam i Ewa, Spotkanie z Bogiem, Smutek,

Bardziej szczegółowo

NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ. Październik 2011 r. Nr 9 (109) 2011 r. W tym numerze między innymi:

NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ. Październik 2011 r. Nr 9 (109) 2011 r. W tym numerze między innymi: Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ Październik 2011 r. Nr 9 (109) 2011 r. W tym numerze między innymi: Prace Pacjentów Naszego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie

Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca RODZINY IISSSSNN 11889988--00000077 PP óó łł rr oo cc zz nn ii kk Nr r 191 N Czerwiec 2011 Czerwiec 2012 Rejs żaglowcem POGORIA Obóz żeglarski w Przełazach

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie

Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca RODZINY ISSN 1898-0007 Półrocznik Nr 8 Grudzień 2 010 Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie Od lewej: dr Andrzej Cechnicki (psychiatra),

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie

Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca RODZINY IISSSSNN 11889988--00000077 PP óó łł rr oo cc zz nn ii kk NNrr 19 2 Czerwiec 2011 Grudzień 2012 Kampania Ochoczo Razem Wrzesień 2012 rok, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nasza Historia. Dużo już za nami, ale wciąż jeszcze wiele przed... str. 8

Nasza Historia. Dużo już za nami, ale wciąż jeszcze wiele przed... str. 8 Warszawskie Hospicjum dla Dzieci Informator bezpłatny nr 2 (56) czerwiec 2011 r. Nasza Historia Dużo już za nami, ale wciąż jeszcze wiele przed... str. 8 1% podatku Organizacja Pożytku Publicznego www.hospicjum.waw.pl

Bardziej szczegółowo

GAZETA BEZPŁATNA! Lubią pomagać. Wywiad z Piotrem Polakiem. Bezmyślność, czy...? Czy mamy grać, czyli co z tą Orkiestrą?

GAZETA BEZPŁATNA! Lubią pomagać. Wywiad z Piotrem Polakiem. Bezmyślność, czy...? Czy mamy grać, czyli co z tą Orkiestrą? 1 MY, 4/2014 M-ŁODZIMARZEC DUCHEM 2014 - MAJ 2014 ISSN 2300-6390 NAKŁAD 5000 egz. NR, GAZETA BEZPŁATNA! Lubią pomagać Pracując w zespole wolontariusz może świadczyć swoje usługi dla chorego lub dla zespołu.

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

Socjolog na psychiatrii?!? Wywiad z Teresą Regułową

Socjolog na psychiatrii?!? Wywiad z Teresą Regułową Praca Kultura Duchowość Życie codzienne i niecodzienne ISSN 1734-7041 nr 32 czerwiec 2014 Czasopismo Środowisk Działających na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie Socjolog na psychiatrii?!? Wywiad z Teresą

Bardziej szczegółowo

BIULETYN ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ALZHEIMEROWSKIEGO

BIULETYN ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ALZHEIMEROWSKIEGO BIULETYN ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ALZHEIMEROWSKIEGO Numer 2 ISSN1897-4767 MAREK PIEKARA Chorobie Alzheimera nie może towarzyszyć samotność KATOWICE 1 Szanowni Państwo! Przekazujemy w Państwa ręce drugi

Bardziej szczegółowo

Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca. Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie. ISSN 1898-0007 Półrocznik Nr 109

Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca. Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie. ISSN 1898-0007 Półrocznik Nr 109 Życie codzienne u Terapia u Samopomoc u Współpraca RODZINY Grudzień Czerwiec ISSN 1898-0007 Półrocznik Nr 109 2011 Czasopismo dla rodzin osób chorujących psychicznie Pierwsza Doroczna Konwencja Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Puls AWF. Wypowiedź Rektora naszej Uczelni prof. Andrzeja Klimka ws. organizacji ZIO 2022 w Krakowie SPIS TREŚCI. Drodzy Czytelnicy!

Puls AWF. Wypowiedź Rektora naszej Uczelni prof. Andrzeja Klimka ws. organizacji ZIO 2022 w Krakowie SPIS TREŚCI. Drodzy Czytelnicy! Puls AWF Drodzy Czytelnicy! Jedni ją kochają, a drudzy nie - nawidzą. Ci pierwsi z utęsknieniem na nią czekają a tamci marzą, by odeszła. Tylko nielicznym jest obojętna. Niezależnie od tego, jakie mamy

Bardziej szczegółowo

Czesława Hajduk Jurajska Siłaczka. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Łazach

Czesława Hajduk Jurajska Siłaczka. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Łazach Pismo ZawiercianinSpołecznej Lokalnej Aktywności Nakład: 2000 egz. Nr 02 zima 2009 Bezpłatny www.zawiercianin.pl Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zawierciu Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Łazach

Bardziej szczegółowo

Wydanie 1/2013 Dnia 15 marca 2013 r.

Wydanie 1/2013 Dnia 15 marca 2013 r. Wydanie 1/2013 Dnia 15 marca 2013 r. Napraw swój budżet domowy Str. 2 Ostatnia wola, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o testamencie Str. 2 Jeśli podróżować, to na emeryturze Str. 5 List od Redakcji

Bardziej szczegółowo

Sienkiewicz w trójkącie Kolejna teoria spiskowa

Sienkiewicz w trójkącie Kolejna teoria spiskowa NR 8 / MAJ 2015 NAKŁAD 40 SZTUK CENA 2 PLN NAGŁOWEK STR. 4 Sienkiewicz w trójkącie Kolejna teoria spiskowa STR. 9 Wybory są częścią naszego życia Rozlane mleko STR. 5 Niewiele wyborów w dzieciństwie podejmowałem

Bardziej szczegółowo

bajkę Elżbietą Wierzchowską temat numeru: str. 14 Wywiad z dyr. Biura Polityki Zdrowotnej str. 8 Ponadto: Lekarz radzi - Nerwice Zioła na każdym stole

bajkę Elżbietą Wierzchowską temat numeru: str. 14 Wywiad z dyr. Biura Polityki Zdrowotnej str. 8 Ponadto: Lekarz radzi - Nerwice Zioła na każdym stole Lecznictwo Otwarte Kwartalnik Nr 01/2007 (23) Wydawany przez SZPZLO Warszawa Praga Południe ISSN: 1897-1903 temat numeru: Stwórz bajkę terapeutyczną dla dziecka! str. 8 str. 14 Wywiad z dyr. Biura Polityki

Bardziej szczegółowo

NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ. Czerwiec 2013 r. Nr 06 (126) 2013 r.

NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ. Czerwiec 2013 r. Nr 06 (126) 2013 r. Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ Czerwiec 2013 r. Nr 06 (126) 2013 r. W tym numerze między innymi: Wiosna 2013 r., Moje ścieŝki - Rzym,

Bardziej szczegółowo

PANACEUM. Pakiet zdrowotny w cieniu beatyfikacji. Od redakcji. nr 6 (164) czerwiec 2011. nr 6 (164) czerwiec 2011

PANACEUM. Pakiet zdrowotny w cieniu beatyfikacji. Od redakcji. nr 6 (164) czerwiec 2011. nr 6 (164) czerwiec 2011 PANACEUM nr 6 (164) czerwiec 2011 Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3, www.oil.lodz.pl biuro@oil.lodz.pl Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi Komisja Informacyjno-Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

NASZ BIULETYN Maj 2013 r. Nr 05 (125) 2013 r.

NASZ BIULETYN Maj 2013 r. Nr 05 (125) 2013 r. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN Maj 2013 r. Nr 05 (125) 2013 r. W tym numerze między innymi: Moje ścieŝki, Sztuczna komórka nerwowa, Nie michałki, Uratuje nas złotówka,

Bardziej szczegółowo

Podstawy do budowania systemu

Podstawy do budowania systemu nr w tym numerze: Sytuacja prawna środowiskowych domów samopomocy...3 O Michale Świrku bujda krótka...5 Model psychoterapeutycznie zorientowanej psychiatrii i opieki środowiskowej...8 Przez prawdę do

Bardziej szczegółowo

styczeń-czerwiec 1-2 Dłonie i Słowo Kwartalnik Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym Dziesięć lat rekolekcji s. 6 s. 21 Książka dotykowa

styczeń-czerwiec 1-2 Dłonie i Słowo Kwartalnik Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym Dziesięć lat rekolekcji s. 6 s. 21 Książka dotykowa styczeń-czerwiec 1-2 2010 Dłonie i Słowo Kwartalnik Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym Dziesięć lat rekolekcji Książka dotykowa s. 6 s. 21 Spis treści Od redakcji 3 Tomasz Bąkowski Dziesięć lat rekolekcji

Bardziej szczegółowo

Nr 2/79 Zima 2014 Cena 1,00 zł. Magazyn I LO w Limanowej

Nr 2/79 Zima 2014 Cena 1,00 zł. Magazyn I LO w Limanowej Nr 2/79 Zima 2014 Cena 1,00 zł Magazyn I LO w Limanowej Weźcie stos repetytoriów maturalnych, dołóżcie kurs tańca z mopem rozpocznijcie go minimum tydzień przed Wigilią i całość posypcie porządną dawką

Bardziej szczegółowo

Postera MAGAZYN EUROPEJSKIEGO FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM. NR 1(29) sierpień 2013 ISSN 2081-6995

Postera MAGAZYN EUROPEJSKIEGO FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM. NR 1(29) sierpień 2013 ISSN 2081-6995 Postera NR 1(29) sierpień 2013 MAGAZYN EUROPEJSKIEGO FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM ISSN 2081-6995 Od Redakcji Szanowne Panie, Szanowni Państwo, Europejskie Forum Właścicielek Firm działa już 10 lat. Niedawno

Bardziej szczegółowo

wschodniego trafia 84 proc. zakontraktowanego

wschodniego trafia 84 proc. zakontraktowanego Konkurs internetowy str. 14 Do wygrania najnowsza płyta Urszuli Dudziak Wszystkim mieszkańcom Gubina szczęścia, zdrowia, zadowolenia, radości i wszelkiej pomyślności w całym 2009 roku życzy Anna Szcześniewicz

Bardziej szczegółowo

NOWY ROK SZKOLNY. magazyn ŻYCIE Z PKU W TURCJI HISTORIA DENIZ ATAKAY ZAINWESTUJ W SIEBIE RADZI EWA STAROSTECKA

NOWY ROK SZKOLNY. magazyn ŻYCIE Z PKU W TURCJI HISTORIA DENIZ ATAKAY ZAINWESTUJ W SIEBIE RADZI EWA STAROSTECKA Nr 2/2014 magazyn PKUconnect NOWY ROK SZKOLNY PRZYGOTUJ SIĘ DO NIEGO Z NAMI ŻYCIE Z PKU W TURCJI HISTORIA DENIZ ATAKAY ZAINWESTUJ W SIEBIE RADZI EWA STAROSTECKA SPOSOBY NA DIETĘ W POŚPIECHU ZDRADZA MARIA

Bardziej szczegółowo

NASZ BIULETYN Listopad 2013 r. Nr 10 (130) 2013 r.

NASZ BIULETYN Listopad 2013 r. Nr 10 (130) 2013 r. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku NASZ BIULETYN Listopad 2013 r. Nr 10 (130) 2013 r. W tym numerze między innymi: Świętych obcowanie, Święto Niepodległości, Syreny, Szybka pomoc, Moja

Bardziej szczegółowo