Tematy części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2015 Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematy części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2015 Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie"

Transkrypt

1 Tematy części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2015 Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie 1. LITERATURA 1. Scharakteryzuj przejawy tradycji homeryckiej w polskiej literaturze, analizując wybrane utwory. 2. Analizując wybrane utwory literackie, określ charakter nawiązań do tradycji Fausta w literaturze polskiej. 3. Porównaj wykorzystanie folkloru jako źródła inspiracji artystycznej, interpretując wybrane utwory literackie. 4. Analizując wybrane utwory literackie i zaprezentowane w nich kreacje bohaterów, przedstaw różnorodne sposoby wykorzystania motywu maski. 5. Analizując wybrane barokowe utwory poetyckie, scharakteryzuj nurt poezji światowych rozkoszy. 6. Określ znaczenie literatury jako głosu w sprawie nietolerancji, analizując wybrane utwory literackie różnych 7. Kobieta - wojownik, rycerz, żołnierz. Porównaj i oceń postawy bohaterek, analizując wybrane utwory literatury polskiej. 8. Rozrachunki z polskimi mitami narodowymi. Przedstaw je, interpretując wybrane utwory literackie. 9. Analizując wybrane utwory poetów rocznika dwudziestego, scharakteryzuj katastrofizm historiozoficzny i generacyjny. W swej wypowiedzi zwróć uwagę na wpływ wydarzeń historycznych na losy pokolenia. 10. Analizując wybrane utwory literackie, przedstaw wizerunek artysty w literaturze modernistycznej. 11. Określ zależności pomiędzy biografią pisarza a interpretacją jego twórczości, analizując wybrane utwory literackie. 12. Scharakteryzuj specyfikę i rolę motywów pejzażowych w literaturze Młodej Polski, interpretując wybrane utwory literatury tego okresu. 13. Powroty do kraju lat dziecinnych. Charakteryzując różne ujęcia tego zagadnienia i uwzględniając biografię twórców oraz kontekst historyczny i kulturowy, zanalizuj wybrane utwory literackie różnych okresów. 14. Interpretując wybrane utwory literackie z różnych epok, określ funkcję aluzji literackiej jako świadomego umieszczenia tekstu w polu tradycji literackiej. 15. Harmonia i niepokój jako cechy postawy człowieka renesansu i Młodej Polski. Porównaj wybrane utwory literackie, zwracając uwagę na założenia światopoglądowe epok i kontekst historyczny. 16. Analizując wybrane utwory pisarzy XX wieku i uwzględniając konteksty : historyczny, biograficzny i literacki, porównaj zawarte w nich wizje światów nieludzkich. 17. Określ formy demaskacji etosu inteligenta, analizując wybrane utwory dwudziestowiecznej literatury polskiej. 18. Porównaj obrazy degradacji człowieczeństwa i prób jej przezwyciężenia, interpretując wybrane utwory literackie opisujące mechanizmy działania systemu totalitarnego. 19. Niepokoje ludzi schyłku wieków. Dokonaj analizy zjawiska na przykładzie twórczości wybranych autorów. 20. Scharakteryzuj funkcje motywów antycznych w twórczości wybranych poetów współczesnych, interpretując ich wiersze. 21. Interpretując wybrane utwory z literatury współczesnej, przedstaw zawartą w nich wizję człowieka współczesnego w świecie zagrożeń i unicestwienia wartości. 22. Interpretując wybrane utwory literackie XX wieku, scharakteryzuj absurd i groteskę jako środki do wyrażenia gorzkiej prawdy o rzeczywistości.

2 23. Porównaj wizerunek Boga, człowieka i świata w psalmach biblijnych i utworach będących późniejszymi kontynuacjami i nawiązaniami do nich. 24. Określ funkcje motywów średniowiecznych w tekstach późniejszych epok, interpretując wybrane utwory literackie. 25. Porównaj literackie portrety idealistów, analizując wybrane utwory literatury polskiej różnych 26. Interpretując wybrane utwory literackie średniowiecza, renesansu i baroku, porównaj wizje poszukiwania sensu życia w nich zawarte. 27. Porównaj różne konwencje pisania o miłości, interpretując wybrane teksty doby romantycznej i późniejszych 28. Porównaj literackie obrazy przyrody i określ ich funkcje, analizując wybrane teksty romantyczne i młodopolskie. 29. Przedstaw funkcjonowanie motywu pana i sługi, analizując wybrane teksty literatury dawnej i współczesnej. 30. Rozważania egzystencjalne w poezji W. Szymborskiej. Scharakteryzuj zawartą w niej koncepcję ludzkiego losu, interpretując wybrane wiersze autorki. 31. Przedstaw różne sposoby wykorzystania motywu początku i końca świata, analizując wybrane utwory literatury dawnej i współczesnej. 32. Analizując wybrane utwory starożytne, średniowieczne i romantyczne, scharakteryzuj różnorodne sposoby wykorzystania motywów odwagi i tchórzostwa. 33. Przedstaw przyczyny, mechanizmy i skutki zbrodni, analizując wybrane utwory literatury polskiej i obcej różnych 34. Porównaj literackie portrety władców, analizując wybrane utwory literatury polskiej i obcej różnych 35. Analizując wybrane teksty dwudziestowieczne, określ przyczyny i skutki przedstawionych w nich konfliktów rodzinnych. 36. Określ znaczenie metamorfozy bohatera w literaturze, interpretując wybrane utwory literackie dwóch 37. Określ funkcje motywu wody, interpretując wybrane utwory literatury polskiej i obcej różnych 38. Porównaj elementy poetyki fantastyki i realizmu, analizując teksty powstałe w tym samym okresie literackim. 39. Analizując wybrane utwory czasu okupacji oraz innych okresów literackich, scharakteryzuj rolę literatury jako głosu w sprawie antysemityzmu. 40. Określ rolę literatury wobec zagrożenia totalitaryzmem, analizując wybrane utwory dwudziestowieczne. 41. Porównaj wizerunki patriotów i zdrajców narodowych, analizując wybrane utwory literatury polskiej różnych 42. Interpretując wybrane utwory poetyckie Czesława Miłosza, przedstaw występujące w nich motywy biblijne i określ ich funkcje w budowaniu przesłania dzieł. 43. Porównaj różne ujęcia motywu wędrówki jako metafory ludzkiego losu, analizując wybrane utwory literatury polskiej i obcej. 44. Dyscypliny sportowe jako temat literacki. Porównaj różne ujęcia tego zagadnienia, interpretując wybrane wiersze o tematyce sportowej. 45. Analizując Kwiatki św. Franciszka i utwory literatury współczesnej wyrastające z tradycji franciszkańskiej, przedstaw zawartą w nich koncepcję ludzkiego istnienia. 46. Określ przyczyny i przejawy renesansowej afirmacji życia, analizując wybrane utwory literatury polskiej i obcej. 47. Porównaj obraz Leszna wyłaniający się z twórczości leszczyńskich poetów, analizując ich wybrane wiersze. 48. Analizując wybrane powieści z różnych epok, porównaj przedstawione w nich obrazy zaświatów. 49. Interpretując wybrane wiersze współczesnych poetów polskich, przedstaw jak codzienność może stać się ciekawą

3 inspiracją dla artysty. 50. Porównaj obrazy szkoły, jakie wyłaniają się z wybranych utworów literatury polskiej powstałych w różnych okresach. 51. Porównaj różne koncepcje twórcy, analizując wybrane utwory literatury dwóch 52. Analizując wybrane utwory literatury polskiej i obcej, przedstaw różne źródła konfliktu pokoleń. 53. Porównaj literackie obrazy pojedynków, analizując wybrane utwory literatury polskiej. 54. Kulinaria element ważny w wielu utworach literackich. Scharakteryzuj różne sposoby ukazania i funkcje tej tematyki w wybranych utworach literackich różnych 55. Przedstaw różne sposoby wykorzystania motywu wesela w dramacie i prozie polskiej XIX i XX wieku. 56. Różne sposoby personifikowania zła w XIX i XX wieku. Przedstaw je, analizując wybrane utwory literackie. 57. Dramat niespełnienia ludzkich marzeń przedstawiony w literaturze. Określ jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane utwory pozytywizmu. 58. Analizując wybrane utwory pozytywizmu, przedstaw różne sposoby przekazywania prawdy historycznej w literaturze tej epoki. 59. Różne wizje przyszłości zawarte w literaturze fantastycznonaukowej. Scharakteryzuj je, analizując wybrane powieści. 60. Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze. Scharakteryzuj je na przykładzie wybranych utworów powstałych w dwóch epokach literackich. 61. Oceny rozwoju cywilizacyjnego wyrażone w tekstach literackich dwudziestolecia międzywojennego. Przedstaw je, analizując wybrane utwory. 62. Porównaj funkcjonowanie motywu samotności z wyboru, analizując wybrane przykłady dzieł literatury polskiej. 63. Czy młodość i bunt zawsze idą w parze? Odpowiedz na pytanie, interpretując wybrane dzieła literatury polskiej i obcej. 64. Niezwykłe doświadczenia bohaterów książek Paulo Coelho. Zanalizuj i oceń losy postaci wykreowanych przez pisarza. 65. Wskaż źródła narodzin nowych tendencji i przełomów w literaturze, analizując wybrane dzieła literackie w odniesieniu do kontekstu historycznoliterackiego. 66. Porównaj programy i twórczość wybranych dwóch grup poetyckich dwudziestolecia międzywojennego. 67. Ironia jako sposób opowiadania o problemach ważnych i przerażających. Omów problem, interpretując wybrane wiersze poetów różnych 68. Kim są poeci, czym jest poezja? Porównaj różne odpowiedzi na te pytania udzielane przez Cz. Miłosza, W. Szymborską, T. Peipera i innych. 69. Fantastyka naukowa i fantasy. Porównaj motywy, wątki, konstrukcję postaci i przesłania, wskazując zasadnicze podobieństwa i różnice w wybranych dziełach. 70. Analizując drogę życiową wybranych bohaterów literackich, wskaż blaski i cienie kariery, awansu społecznego, sukcesu życiowego. 71. Matki, żony, kochanki Porównaj różne obrazy kobiet w literaturze polskiej i obcej. 72. Przedstaw różnorodne relacje rodziców i dzieci ukazane w wybranych dziełach literackich. 73. Analizując wybrane dzieła literackie, omów i oceń przykłady postawy obrony ludzkiej godności. 74. Literackie wizerunki ukochanej kobiety. Przedstaw je, analizując celowo dobrane utwory. 75. Analizując wybraną powieść lub cykl powieściowy, który w ostatnich latach stał się bestsellerem, wskaż źródła popularności tego dzieła.

4 76. Bohaterowie, którzy mogą być wzorami dla współczesnego człowieka. Interpretując wybrane powieści, scharakteryzuj bohaterów godnych naśladowania. 77. Analizując wybrane dzieła, przedstaw ewolucję form dramatycznych od starożytności po czasy współczesne. 78. Przedstaw elementy prawdy historycznej oraz fikcji literackiej, analizując wybrane powieści H. Sienkiewicza. 79. Analizując wybrane przykłady, przedstaw funkcjonowanie motywów baśniowych w literaturze fantasy. 80. Przedstaw i porównaj różne ujęcia tragizmu losu ludzkiego, analizując wybrane utwory literackie różnych 81. Analizując wybrane dzieła literatury nie tylko japońskiej, przedstaw funkcjonowanie w nich motywu gejszy. 82. Małżeństwo z miłości czy z rozsądku? Analizując wybrane powieści polskie i obce, przedstaw różne wizerunki związków małżeńskich. 83. Analizując wybrane utwory, przedstaw ewolucję noweli od utworów G. Boccaccia po współczesne. 84. Dokonaj próby określenia, czego szuka współczesny czytelnik, analizując dowolne powieści Dana Browna i odnosząc się do fenomenu ich popularności. 85. Przedstaw rozważania egzystencjalne zawarte w poezji Edwarda Stachury, interpretując wybrane utwory. 86. Porównaj różne obrazy obrzędów i obyczajów ludowych ukazane w literaturze polskiej. 87. Samotność źródło słabości czy siły? Dokonując próby odpowiedzi na pytanie, zinterpretuj dzieła literackie romantyzmu i innej wybranej epoki. 88. Porównaj motyw nieszczęśliwej miłości ukazany w wybranych tekstach romantycznych i współczesnych. 89. Bohater romantyczny marzyciel, buntownik, szaleniec. Scharakteryzuj go, analizując wybrane teksty literackie epoki. 90. Porównaj różne ujęcia motywu anioła, analizując wybrane dzieła literatury polskiej i obcej różnych 91. Współczesna literatura jako oręż w walce z narkomanią i innymi uzależnieniami. Omawiając zagadnienie, odwołaj się do wybranych utworów literatury polskiej i obcej. 92. Czy literatura dostarcza odpowiedzi na pytanie jak żyć by być szczęśliwym Odpowiadając, odwołaj się do utworów powstałych w różnych epokach literackich. 3. JĘZYK 153. Analizując wybrane teksty dwudziestowieczne, określ metody oraz funkcje prowokacji językowej w utworze literackim Określ funkcje języka ezopowego, interpretując wybrane utwory literatury XIX i XX wieku Na podstawie analizy języka narracji wybranych utworów określ funkcję języka potocznego w literaturze współczesnej Na podstawie zgromadzonego materiału językowego zanalizuj najczęściej spotykane błędy językowe. Dokonaj ich klasyfikacji i wyjaśnij, na czym polegają Dokonaj analizy stylistycznej najdowcipniejszych fragmentów wybranych dzieł, przedstaw różne kategorie komizmu językowego. Scharakteryzuj kryteria oceny, którymi posłużyłeś się przy wyborze Przedstaw język wybranych postaci literackich ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.

5 159. Różne odmiany stylu publicystycznego. Porównaj je, analizując język i styl artykułów wybranych z aktualnej prasy i czasopism Językowe sposoby wyrażania miłości i nienawiści dawniej i dziś. Analizując wybrane teksty, przedstaw podobieństwa i różnice Określ cechy mody językowej różnych okresów literackich, analizując warstwę językową wybranych utworów Zanalizuj wybrane przykłady wyrazów, których znaczenie uległo zmianie. Określ przyczyny tych zmian Rodzaje stylizacji językowych. Określ ich cechy na przykładzie wybranych tekstów literackich różnych 164. Analizując wybrane utwory literatury najnowszej, określ cechy języka jej twórców Określ źródła germanizmów w mowie mieszkańców współczesnej Wielkopolski, analizując zebrany materiał językowy Wpływ zjawisk społecznych i politycznych na współczesny język polski. Przedstaw zjawisko, analizując wybrane teksty prasowe oraz zgromadzony materiał językowy Określ funkcję retorycznych środków językowych, analizując wybrane dzieła literatury współczesnej Wieloznaczność wyrazów i jej konsekwencje dla procesu komunikacji. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady tekstów kabaretowych Język Twoich rówieśników scharakteryzuj na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego Wskaż różne sposoby perswazji wywieranej w języku współczesnych kampanii wyborczych, oceń jej skuteczność 2. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 93. Życie szlachty opisane w literaturze i przedstawione w malarstwie. Porównaj, analizując wybrane przykłady dzieł z dwóch 94. Określ źródła kontrowersyjności tekstów kultury, interpretując wybrane przykłady utworów literackich, dzieł malarskich i filmowych różnych okresów. 95. Przedstaw funkcjonowanie motywu zwierciadła w literaturze i malarstwie wybranych trzech 96. Analizując wybrane utwory literackie i dzieła sztuki, określ różnorodne funkcje motywu błazna. 97. Analizując wybrane dzieła literackie i filmowe, przedstaw różnorodne sposoby wykorzystania motywu drogi. 98. Scharakteryzuj katastroficzną wizję świata przedstawioną w poezji i w malarstwie okresu okupacji. 99. Analizując wybrane dzieła literackie i malarskie okresu romantyzmu, porównaj różne sposoby przedstawiania cierpienia narodu polskiego Scharakteryzuj współczesne oblicze feminizmu, analizując wybrane teksty literackie oraz twórczość filmową Krzywe zwierciadło PRL-u w literaturze i filmie lat osiemdziesiątych. Określ różne sposoby prezentacji rzeczywistości tego okresu, analizując wybrane przykłady Porównaj wizje powstań narodowych w literaturze i malarstwie XIX i XX wieku Analizując wybrane polskie dzieła literackie i malarskie, porównaj zaprezentowane w nich obrazy wsi Autoportret w literaturze i sztukach plastycznych. Analizując wybrane dzieła oraz uwzględniając kontekst historyczny i biograficzny, omów sposoby autokreacji artysty Przedstaw współczesne wersje motywu Madonny w literaturze i sztuce. Określ funkcje zastosowania tego

6 motywu Porównaj różnorodne ujęcia motywu rozstania w literaturze i sztuce, interpretując wybrane przykłady Analizując wybrane dzieła literackie, malarskie i filmowe, porównaj występujący w nich motyw diabła Surrealistyczne wizje człowieka i jego losu. Scharakteryzuj je, interpretując wybrane dzieła literackie i malarskie Odwołując się do kontekstu historycznego, określ źródła niepokojów XVII wieku i przedstaw ich odbicia w literaturze i malarstwie baroku Analizując wybrane dzieła malarskie i literackie, określ w jakim stopniu malarze i pisarze - realiści oddają prawdę o rzeczywistości Porównaj wizje wielkich wydarzeń z historii Polski przedstawionych w literaturze i malarstwie Inspiracje klasyczne we współczesnej literaturze i sztuce. Zanalizuj wybrane dzieła, oceniając zasadność sięgania do tradycji klasycznej Syberia- polskie piekło. Analizując wybrane teksty kultury, porównaj różne ujęcia tego tematu Drzewo - świadek, bohater utworu literackiego, symbol w dziele sztuki. Zinterpretuj różne jego znaczenia w wybranych tekstach kultury Określ funkcje ludowych inspiracji w literaturze i sztuce różnych 116. Porównaj ujęcia wątków i motywów mitologicznych oraz określ ich funkcje w literaturze i malarstwie różnych 117. Obraz rzeczywistości łagrowej w literaturze i filmie. Porównaj różne sposoby jej ukazania, analizując wybrane dzieła Zbrodnia katyńska w filmie, zapiskach, pamiętnikach. Analizując wybrane teksty kultury, określ znaczenie pamięci narodowej Przedstaw i porównaj funkcjonowanie motywu starości w wybranych dziełach literackich i malarskich Analizując wybrane przykłady współczesnych reklam telewizyjnych i prasowych, określ funkcje wykorzystanych w nich cytatów, motywów i obrazów literackich Określ charakter i funkcje nawiązań do literatury we współczesnych tekstach kabaretowych, analizując wybrane teksty Porównaj różne sposoby prezentacji motywu zabawy w literaturze i innych dziedzinach sztuki, analizując wybrane dzieła Słynne obrazy inspiracja dla twórców polskiej literatury i filmu. Omów zagadnienie, analizując najciekawsze, Twoim zdaniem, przykłady. Scharakteryzuj kryteria oceny, którymi posłużyłeś się przy wyborze Analizując wybrane teksty kultury, wykaż różnorodność w funkcjonowaniu motywu Arkadii w literaturze i malarstwie Porównaj różnorodne sposoby wykorzystania motywu zwierciadła, analizując dzieła malarskie i literackie trzech 126. Analizując różne teksty kultury, np. literatury, filmu, muzyki, przedstaw funkcjonowanie motywu buntu wobec zastanej rzeczywistości Określ źródła kryzysu zasad i wartości w świecie współczesnym, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe Analizując wybrane dzieła literackie i malarskie, określ różnorodne funkcje motywu snu w sztuce Porównaj sposoby przedstawiania rzeczywistości, analizując wybrane literackie i filmowe dzieła o charakterze dokumentalnym powstałe po 1939 roku Różne sposoby ukazywania piękna ludzkiego ciała. Porównaj je, analizując przykłady z literatury i sztuki

7 współczesnej Literackie i fotograficzne świadectwa czasu wojny. Porównaj wartości poznawcze interpretowanych przykładów literatury faktu i zdjęć reportażowych Jak się buduje nastrój grozy? Porównaj zabiegi artystyczne wykorzystywane przez literaturę i film Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Zanalizuj wybrane przykłady Problemy filmowej adaptacji. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem; oceń adaptację Porównaj obrazy kobiecego piękna zaprezentowane w dziełach literackich i malarskich różnych 136. Interpretując wybrane dzieła literackie i filmowe odnoszące się do II wojny światowej, określ specyfikę odbioru doświadczeń wojennych i okupacyjnych przez dziecko Z czego dzisiaj śmieją się Polacy? Odpowiedz na to pytanie, analizując dzieła literackie i inne teksty kultury Tematyka sportowa w literaturze i filmie. Omów, interpretując wybrane dzieła polskie i obce Porównaj satyryczne ujęcia motywu rodziny, interpretując wybrane dzieła literackie i filmowe różnych 140. Zaprezentuj różne obrazy brzydoty w zawarte w dziełach literackich i innych tekstach kultury dwóch wybranych 141. Wskaż celowość nawiązań do tradycji antycznej w literaturze i sztuce różnych 142. Zaprezentuj i porównaj wizerunki władców, analizując wybrane polskie dzieła literackie i malarskie Wskaż przyczyny i skutki mizoginizmu w wybranych dziełach literackich i filmowych różnych 144. Porównaj różne obrazy i oceny powstania warszawskiego, interpretując wybrane dzieła literackie i teksty kultury Interpretując wybrane dzieła literatury i sztuki, omów różne sposoby i cele wykorzystania motywu konia Porównaj literackie i filmowe ujęcia motywu wielkiej miłości, odnosząc się do wybranych dzieł literackich oraz ich ekranizacji Porównaj porterty Żydów w dziełach literackich i malarskich różnych epok, odnosząc się do kontekstu historycznego Interpretując dowolne dzieła literackie, plastyczne i filmowe, zaprezentuj funkcjonowanie w nich motywu smoka Porównaj obrazy filantropii, dobroczynności, bezinteresownego poświęcenia dla drugiego człowieka zawarte w utworach literackich i innych tekstach kultury dwóch 150. Zinterpretuj funkcjonowanie wybranych motywów biblijnych w literaturze i sztuce różnych 151. Dokonaj interpretacji wybranych dzieł literackich i filmowych odnoszących się do problemu rasizmu i dyskryminacji Interpretując dzieła literackie i inne teksty kultury ( np. filmy, dzieła malarskie ) przedstaw mity i prawdę na temat wizerunku husarii w nich zawartego.

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013 / 2014 I LITERATURA 1. Samotność bohatera romantycznego i człowieka

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA:

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: 1. Omów sposób funkcjonowania motywu wędrówki w literaturze, odwołując się do 2. Odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Nauczyciel języka polskiego: mgr Eliza Szymańska mgr Marzena Golan Łęczna, dnia 7 kwietnia 2014 r. str. 1

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 I LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i/lub antycznych w literaturze późniejszych epok. 2.

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Na wybranych przykładach z różnych epok omów funkcję aluzji jako świadomego umieszczania tekstu w polu tradycji literackiej.

Bardziej szczegółowo

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie Nr tematu LITERATURA

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA 1. Konflikt pokoleń jako motyw literatury. Zanalizuj

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA Nasielsk, 5 kwietnia 2013 r. Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA 1. Kreacje bohaterów heroicznych i ich funkcje w wybranych dziełach literackich różnych epok. Wskaż na podstawie wybranych utworów najistotniejsze

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1. Motyw śmierci w literaturze średniowiecza i baroku. Omów temat

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego LITERATURA 1. Przenikanie się obrzędów pogańskich i chrześcijańskich

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU LITERATURA 1. Motywy animalistyczne w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015 Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego na rok szkolny 2014/2015 LITERATURA 1. Historia jako czynnik determinujący ludzki los. Omów problem, analizując wybrane dzieła literatury XIX

Bardziej szczegółowo

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura 1.1 Analizując utwory polskie i/ lub obce scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX wieku. 1.2 Ballada romantyczna jako źródło inspiracji

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach.

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach. LISTA TEMATÓW DO CZĘŚĆI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LEGNICY I. LITERATURA 1. Wizerunek diabła i złych mocy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW

SZKOLNA LISTA TEMATÓW Literatura SZKOLNA LISTA TEMATÓW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego ( stara matura ) dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę w 2015r. i wcześniej w roku szkolnym 2015/2016 Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego. z języka polskiego. w Zespole Szkół Budowlanych. im. B. Bukowskiego w Gdyni. rok szkolny 2014/2015

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego. z języka polskiego. w Zespole Szkół Budowlanych. im. B. Bukowskiego w Gdyni. rok szkolny 2014/2015 Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Budowlanych im. B. Bukowskiego w Gdyni rok szkolny 2014/2015 LITERATURA 1. Dramat człowieka uwikłanego w historię. Omów

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w roku szkolnym 2014/2015 I. Literatura 1. Przedstaw na wybranych przykładach literackie krainy szczęścia

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014

Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Propozycje tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Bytomiu w roku szkolnym 2013/2014 Literatura 1. Literackie portrety ludzi szczęśliwych.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LITERATURA 1. Różne sposoby i funkcje ukazywania świata wewnętrznego bohatera w wybranych powieściach

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LITERATURA 1. Przedstaw sposoby istnienia tradycji biblijnej w literaturze późniejszych epok, analizując wybrane utwory 2.

Bardziej szczegółowo

LITERATURA tematu Temat

LITERATURA tematu Temat Nr tematu LITERATURA Temat 1 Literackie dialogi z Bogiem. Omów temat na podstawie analizy wybranych 2 Funkcjonowanie stereotypów w społeczeństwie polskim. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Literatura 1.Motyw wiosny i jego funkcje. Omów temat

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 LITERATURA 1. Porównaj obrazy domu i rodziny w literaturze, analizując 2. Literackie portrety matek. Analizując celowo

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU LITERATURA 1. Rola i znaczenie snów w życiu bohaterów literackich, mitologicznych lub biblijnych.

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2014/2015

ROK SZKOLNY 2014/2015 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 I.LITERATURA 1. Przedstaw motywy i postacie biblijne i sposób ich realizacji w literaturze nowożytnej. 2. Dylematy miłosne

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO zatwierdzonych na ustny egzamin maturalny w sesji roku szkolnego 2014/2015 w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Nr 38, Niepublicznym Uzupełniającym Technikum

Bardziej szczegółowo

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Tematy na egzamin wewnętrzny z języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie Opracował zespół w składzie: Justyna Czekańska Elżbieta Gancarz Karolina Krężałek

Bardziej szczegółowo

Tematy do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013

Tematy do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Tematy do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 LITERATURA : 1. Bunt i pokora jako sposoby zachowań człowieka wobec Boga. Przedstaw je i określ ich konsekwencje

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI TEMATY LITERATURA 1. Motyw biesiady i jego funkcja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SESJA WIOSENNA JĘZYK POLSKI LITERATURA

WYKAZ TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SESJA WIOSENNA JĘZYK POLSKI LITERATURA WYKAZ TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 SESJA WIOSENNA JĘZYK POLSKI LITERATURA 1. Satyra, kpina, żart, czyli jak uleczyć świat śmiechem. Omów problem, odwołując się

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów do prezentacji maturalnej 2015/2016 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

Propozycje tematów do prezentacji maturalnej 2015/2016 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie Propozycje tematów do prezentacji maturalnej 2015/2016 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie LITERATURA 1. Zmagania człowieka z losem jako sprawdzian jego wartości. Omów zagadnienie,

Bardziej szczegółowo

Ustna matura z języka polskiego. Tematy do wyboru.

Ustna matura z języka polskiego. Tematy do wyboru. Ustna matura z języka polskiego. Tematy do wyboru. Rok szkolny 2014/2015 I Literatura 1. Portret władcy w literaturze. Przedstaw różnorodne ujęcia tematu na podstawie analizy 2. Podróż jako doświadczenie

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1 I. LITERATURA 1. Dziecko jako ofiara wojny. Omów na przykładzie wybranych dzieł 2. Lalka jako bohaterka literacka.

Bardziej szczegółowo

21. Motyw snu i sposób jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 22. Funkcja fantastyki literackiej. Omów zagadnienie na

21. Motyw snu i sposób jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 22. Funkcja fantastyki literackiej. Omów zagadnienie na V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego W Dąbrowie Górniczej Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Numer Literatura

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego. w Zespole Szkól Ekonomicznych, w Skarżysku Kamiennej w roku szkolnym 2013 / 2014

Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego. w Zespole Szkól Ekonomicznych, w Skarżysku Kamiennej w roku szkolnym 2013 / 2014 Tematy na wewnętrzną część egzaminu maturalnego w Zespole Szkól Ekonomicznych, w Skarżysku Kamiennej w roku szkolnym 2013 / 2014 LITERATURA 1. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014

PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014 I Literatura: PROPOZYCJE TEMATÓW DO MATURY USTNEJ 2014 1. Mitologizacja i demitologizacja Polski i Polaków. Omów 2. Zdrajcy, szubrawcy, kreatury i kanalie. Na wybranych przykładach przedstaw sposoby kreowania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 2012-2013

WYKAZ TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 2012-2013 WYKAZ TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 2012-2013 1 Literatura 1. Przemiany bohaterów literackich. Przedstaw ich znaczenie dla interpretacji utworu, odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki 1. Omów rolę biesiady w życiu zbiorowości, odwołując się do różnych

Bardziej szczegółowo

TEMATY USTNEJ PREZENTACJI MATURALNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015

TEMATY USTNEJ PREZENTACJI MATURALNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 TEMATY USTNEJ PREZENTACJI MATURALNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 Literatura 1. Paraboliczne sposoby ujmowania ludzkiej egzystencji. Omów problem, analizując wybrane przykłady literackie. 2. Symbolika

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu Nr tematu LITERATURA 1a Od herosa do pantoflarza różnorodne portrety

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 przygotowana przez Komisję Przedmiotów Humanistycznych w ZSZiO w Sułkowicach I. Literatura 1. Przeżyłem, więc jestem.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012.

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. I LITERATURA 1. Miłośd i jej różne oblicza. Omów na przykładach dwóch 2. Groteska jako metoda kreowania rzeczywistości.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 LITERATURA PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 1. Metaforyczny charakter motywu wędrówki w literaturze. Omów na wybranych 2. Dramat niespełnienia ludzkich

Bardziej szczegółowo

17. Wpływ doświadczeń dzieciństwa na dorosłe życie człowieka. Zaprezentuj portrety psychologiczne wybranych bohaterów literackich. 18.

17. Wpływ doświadczeń dzieciństwa na dorosłe życie człowieka. Zaprezentuj portrety psychologiczne wybranych bohaterów literackich. 18. Tematy do przeprowadzenia ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2014 obowiązujące w XX Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku I LITERATURA 1. Literackie reinterpretacje

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH LITERATURA

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH LITERATURA ZS Silesia 1 TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH LITERATURA 1. Analizując celowo dobrane teksty literackie, określ

Bardziej szczegółowo

I. LITERATURA. literatury współczesnej.

I. LITERATURA. literatury współczesnej. Tematy do prezentacji maturalnej z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie tylko klasy TECHNIKUM I. LITERATURA 1. Omów portret

Bardziej szczegółowo

MATURA 2014 - egzamin ustny z języka polskiego Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu

MATURA 2014 - egzamin ustny z języka polskiego Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu MATURA 2014 - egzamin ustny z języka polskiego Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu I. LITERATURA 1. Arkadia, Eden, Raj, Wyspy Szczęśliwe... Porównaj obrazy miejsc szczęśliwych zawarte w utworach

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ MATURA 2014

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ MATURA 2014 TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ MATURA 2014 LITERATURA 1. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania portretów

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 20014/2015 LITERATURA

TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 20014/2015 LITERATURA TEMATY NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 20014/2015 LITERATURA 1. Kulinaria w literaturze. Omów funkcję tego motywu, analizując wybrane utwory. 2. Różne źródła życiowych niepokojów

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2012/13 I. LITERATURA

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2012/13 I. LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2012/13 I. LITERATURA 1. Bunt młodych w różnych epokach kulturowych. Omów jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w I LO Świdnik w sesji wiosennej 2013/2014 LITERATURA

Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w I LO Świdnik w sesji wiosennej 2013/2014 LITERATURA Świdnik, dnia 10.04.2013. Lista tematów z języka polskiego na ustny egzamin maturalny w I LO Świdnik w sesji wiosennej 2013/2014 L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. LITERATURA Temat

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Literatura: 1. Funkcje motywu wędrówki w utworach literackich. Rozważ temat,

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013/2014 LITERATURA

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013/2014 LITERATURA Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 Ul. Górnych Wałów 29 44-100 Gliwice LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013/2014 LITERATURA 1. Krytyka wad ludzkich

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 TECHNIKUM ZAWODOWE

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 TECHNIKUM ZAWODOWE Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 TECHNIKUM ZAWODOWE 1 Ustny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2014/2015 I. Literatura Numer Temat tematu

Bardziej szczegółowo

Włocławek, 01.04.2014r.

Włocławek, 01.04.2014r. Włocławek, 01.04.2014r. Tematy prezentacji na ustną maturę z języka polskiego obowiązujące w Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku w roku szkolnym 2014/15 Lista tematów dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014.

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014. Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014. LITERATURA 1. Dylematy człowieka wobec Boga i własnej egzystencji. Odwołaj się do utworów literackich wybranych epok.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2009/2010. Literatura

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2009/2010. Literatura SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2009/2010 Literatura 1. Różne sposoby ujęcia motywu zdrady małżeńskiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014.

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. I. Literatura. 1. Gatunki biblijne i nawiązania do nich w literaturze późniejszych epok. Przywołaj i

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego 2 4 7 5 0 1 - F 1 3 4 O 1 8 I identyfikator szkoły/identyfikatory szkół w zespole Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Planowana liczba zdających w roku szk. 2014/2015 50 Liczba przygotowanych

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I Literatura 1. Motyw śmierci w literaturze różnych epok. Omów na

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie

LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie LITERATURA 1. Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny wartości

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016

Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 Lista tematów na ustną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 Literatura 1. Problemy okresu dorastania człowieka. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literackich. 2. Scharakteryzuj

Bardziej szczegółowo

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Uwagi OKE 1. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne).

Bardziej szczegółowo

23. Walka o władzę jako problem poruszany w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach. 24. Różne postawy człowieka wobec

23. Walka o władzę jako problem poruszany w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach. 24. Różne postawy człowieka wobec Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego do sesji wiosennej 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu I. Literatura 1. Niepogodzeni ze światem. Przedstaw

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. LITERATURA 1. Autorytaryzm,dyktatura,despotyzm. Omów różne przedstawienia

Bardziej szczegółowo

TEMATY PREZENTACJI MATURALNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013/2014

TEMATY PREZENTACJI MATURALNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013/2014 TEMATY PREZENTACJI MATURALNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013/2014 I LITERATURA 1. Motyw samobójstwa w literaturze. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane utwory literackie. 2. Rola nieszczęśliwej miłości

Bardziej szczegółowo

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie

Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie ZESTAW TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Literatura: 1. Przedstaw różne obrazy domu rodzinnego w

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Technikum ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2013/2014 I. Literatura

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Technikum ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2013/2014 I. Literatura Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Technikum ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2013/2014 I. Literatura 1. Na podstawie konkretnych przykładów omów koncepcje losu ludzkiego zawarte w

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 I. Literatura 1. Obraz społeczeństwa polskiego na przełomie XIX i XX wieku. Przedstaw problem, odwołując się 2. Portret

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO 2012/2013

MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO 2012/2013 MATURA USTNA Z JĘZYKA POLSKIEGO 2012/2013 LITERATURA 1) Kulinaria w literaturze. Omów funkcję tego motywu w wybranych utworach literackich. 2) Pan i sługa w literaturze. Przedstaw różne sposoby ujęcia

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013/2014

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013/2014 Wałbrzych, 10.04.2013 Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013/2014 Literatura 1. Komizm i żart w literaturze. Omów ich funkcje i sposoby wykorzystania

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2013

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2013 ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2013 Strona 1 z 5 TEMATY LITERACKIE 1. Józef Piłsudski bohaterem literackim. Ukaż różnorodne ujęcia postaci Patrona naszej szkoły w literaturze

Bardziej szczegółowo

przykładach omów funkcje bohatera negatywnego. 7. Analizując wybrane utwory, omów sposoby kształtowania świata w literaturze fantasy. literackie.

przykładach omów funkcje bohatera negatywnego. 7. Analizując wybrane utwory, omów sposoby kształtowania świata w literaturze fantasy. literackie. Tematy na maturę ustną z języka polskiego. Maj 2015 LITERATURA 1. Analizując wybrane teksty, przedstaw różne sposoby funkcjonowania motywu maski w literaturze. 2. Miasto - synonim cywilizacji i postępu

Bardziej szczegółowo

MATURA 2014 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH

MATURA 2014 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH MATURA 2014 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów główne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013/2014

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013/2014 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2013/2014 LITERATURA 1. Obserwacja świata i samego siebie jako temat poetyckiej refleksji. Omów problem, analizując celowo wybrane utwory i zastosowane w nich

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROŁYCH W OLSZTYNIE TWOJA SZKOŁA

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROŁYCH W OLSZTYNIE TWOJA SZKOŁA PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROŁYCH W OLSZTYNIE TWOJA SZKOŁA Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2012 I LITERATURA 1. Różne sposoby wykorzystywania motywów

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM I. LITERATURA 1. Pożegnanie i rozłąka jako temat literacki. Omów na podstawie analizowanych tekstów. 2. Mistrzowie

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 r.

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 r. KATEGORIA LITERATURA 1. Poddaj analizie wybrane liryki

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Opracował Zespół Nauczycieli Języka Polskiego w ZSLiZ w Sulęcinie LITERATURA 1. Wpływ wojny na psychikę człowieka. Omów zagadnienie,

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 1 LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 Nr tematu LITERATURA Temat 1. Wierność ideałom a kariera. Rozważ, jak literatura polska i obca podejmuje ten temat.

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2009/2010:

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2009/2010: Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2009/2010: 1. Porównaj wybrane kreacje bohaterów współczesnego kina z wybranymi kreacjami bohaterów literatury XIX i XX wieku. 2. Awangarda w sztuce. Omów

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OPRACOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM

TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OPRACOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OPRACOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PŁOŃSKU ( MATURA 2011) LITERATURA 1. Obrzędy i obyczaje

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ŻAK w Krakowie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ŻAK w Krakowie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ŻAK w Krakowie I. LITERATURA Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013 / 2014. 1. Zawody wykonywane przez bohaterów

Bardziej szczegółowo

TEMATY DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

TEMATY DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Pogorzela, 31.03.2014 r. TEMATY DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. LITERATURA 1. Dialog z barokiem w literaturze późniejszych epok. Omów zagadnienie, analizując

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO KOMISJA HUMANISTYCZNA 2014/2015 TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W GDAŃSKU Matura 2015 I. LITERATURA 1. Literatura w służbie ideologii. Co sądzisz

Bardziej szczegółowo

LO im. C. K. Norwida w ZSOiZ w Mońkach - tematy na maturę ustną z języka polskiego r. szk. 2012/2013

LO im. C. K. Norwida w ZSOiZ w Mońkach - tematy na maturę ustną z języka polskiego r. szk. 2012/2013 LO im. C. K. Norwida w ZSOiZ w Mońkach - tematy na maturę ustną z języka polskiego r. szk. 2012/2013 LITERATURA 1. Kobiety w wybranej powieści XIX lub XX wieku. Ukaż różne sposoby kreowania bohaterek oraz

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH

MATURA 2013 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH MATURA 2013 sesja wiosenna TEMATY DO EGZAMINU WEWNĘTRZNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO W GLIWICACH LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów główne

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 I. LITERATURA

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 I. LITERATURA LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 I. LITERATURA 1. Pycha jako czynnik determinujący działania człowieka. Określ jej źródła i konsekwencje,

Bardziej szczegółowo