Tematy części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2015 Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematy części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2015 Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie"

Transkrypt

1 Tematy części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2015 Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie 1. LITERATURA 1. Scharakteryzuj przejawy tradycji homeryckiej w polskiej literaturze, analizując wybrane utwory. 2. Analizując wybrane utwory literackie, określ charakter nawiązań do tradycji Fausta w literaturze polskiej. 3. Porównaj wykorzystanie folkloru jako źródła inspiracji artystycznej, interpretując wybrane utwory literackie. 4. Analizując wybrane utwory literackie i zaprezentowane w nich kreacje bohaterów, przedstaw różnorodne sposoby wykorzystania motywu maski. 5. Analizując wybrane barokowe utwory poetyckie, scharakteryzuj nurt poezji światowych rozkoszy. 6. Określ znaczenie literatury jako głosu w sprawie nietolerancji, analizując wybrane utwory literackie różnych 7. Kobieta - wojownik, rycerz, żołnierz. Porównaj i oceń postawy bohaterek, analizując wybrane utwory literatury polskiej. 8. Rozrachunki z polskimi mitami narodowymi. Przedstaw je, interpretując wybrane utwory literackie. 9. Analizując wybrane utwory poetów rocznika dwudziestego, scharakteryzuj katastrofizm historiozoficzny i generacyjny. W swej wypowiedzi zwróć uwagę na wpływ wydarzeń historycznych na losy pokolenia. 10. Analizując wybrane utwory literackie, przedstaw wizerunek artysty w literaturze modernistycznej. 11. Określ zależności pomiędzy biografią pisarza a interpretacją jego twórczości, analizując wybrane utwory literackie. 12. Scharakteryzuj specyfikę i rolę motywów pejzażowych w literaturze Młodej Polski, interpretując wybrane utwory literatury tego okresu. 13. Powroty do kraju lat dziecinnych. Charakteryzując różne ujęcia tego zagadnienia i uwzględniając biografię twórców oraz kontekst historyczny i kulturowy, zanalizuj wybrane utwory literackie różnych okresów. 14. Interpretując wybrane utwory literackie z różnych epok, określ funkcję aluzji literackiej jako świadomego umieszczenia tekstu w polu tradycji literackiej. 15. Harmonia i niepokój jako cechy postawy człowieka renesansu i Młodej Polski. Porównaj wybrane utwory literackie, zwracając uwagę na założenia światopoglądowe epok i kontekst historyczny. 16. Analizując wybrane utwory pisarzy XX wieku i uwzględniając konteksty : historyczny, biograficzny i literacki, porównaj zawarte w nich wizje światów nieludzkich. 17. Określ formy demaskacji etosu inteligenta, analizując wybrane utwory dwudziestowiecznej literatury polskiej. 18. Porównaj obrazy degradacji człowieczeństwa i prób jej przezwyciężenia, interpretując wybrane utwory literackie opisujące mechanizmy działania systemu totalitarnego. 19. Niepokoje ludzi schyłku wieków. Dokonaj analizy zjawiska na przykładzie twórczości wybranych autorów. 20. Scharakteryzuj funkcje motywów antycznych w twórczości wybranych poetów współczesnych, interpretując ich wiersze. 21. Interpretując wybrane utwory z literatury współczesnej, przedstaw zawartą w nich wizję człowieka współczesnego w świecie zagrożeń i unicestwienia wartości. 22. Interpretując wybrane utwory literackie XX wieku, scharakteryzuj absurd i groteskę jako środki do wyrażenia gorzkiej prawdy o rzeczywistości.

2 23. Porównaj wizerunek Boga, człowieka i świata w psalmach biblijnych i utworach będących późniejszymi kontynuacjami i nawiązaniami do nich. 24. Określ funkcje motywów średniowiecznych w tekstach późniejszych epok, interpretując wybrane utwory literackie. 25. Porównaj literackie portrety idealistów, analizując wybrane utwory literatury polskiej różnych 26. Interpretując wybrane utwory literackie średniowiecza, renesansu i baroku, porównaj wizje poszukiwania sensu życia w nich zawarte. 27. Porównaj różne konwencje pisania o miłości, interpretując wybrane teksty doby romantycznej i późniejszych 28. Porównaj literackie obrazy przyrody i określ ich funkcje, analizując wybrane teksty romantyczne i młodopolskie. 29. Przedstaw funkcjonowanie motywu pana i sługi, analizując wybrane teksty literatury dawnej i współczesnej. 30. Rozważania egzystencjalne w poezji W. Szymborskiej. Scharakteryzuj zawartą w niej koncepcję ludzkiego losu, interpretując wybrane wiersze autorki. 31. Przedstaw różne sposoby wykorzystania motywu początku i końca świata, analizując wybrane utwory literatury dawnej i współczesnej. 32. Analizując wybrane utwory starożytne, średniowieczne i romantyczne, scharakteryzuj różnorodne sposoby wykorzystania motywów odwagi i tchórzostwa. 33. Przedstaw przyczyny, mechanizmy i skutki zbrodni, analizując wybrane utwory literatury polskiej i obcej różnych 34. Porównaj literackie portrety władców, analizując wybrane utwory literatury polskiej i obcej różnych 35. Analizując wybrane teksty dwudziestowieczne, określ przyczyny i skutki przedstawionych w nich konfliktów rodzinnych. 36. Określ znaczenie metamorfozy bohatera w literaturze, interpretując wybrane utwory literackie dwóch 37. Określ funkcje motywu wody, interpretując wybrane utwory literatury polskiej i obcej różnych 38. Porównaj elementy poetyki fantastyki i realizmu, analizując teksty powstałe w tym samym okresie literackim. 39. Analizując wybrane utwory czasu okupacji oraz innych okresów literackich, scharakteryzuj rolę literatury jako głosu w sprawie antysemityzmu. 40. Określ rolę literatury wobec zagrożenia totalitaryzmem, analizując wybrane utwory dwudziestowieczne. 41. Porównaj wizerunki patriotów i zdrajców narodowych, analizując wybrane utwory literatury polskiej różnych 42. Interpretując wybrane utwory poetyckie Czesława Miłosza, przedstaw występujące w nich motywy biblijne i określ ich funkcje w budowaniu przesłania dzieł. 43. Porównaj różne ujęcia motywu wędrówki jako metafory ludzkiego losu, analizując wybrane utwory literatury polskiej i obcej. 44. Dyscypliny sportowe jako temat literacki. Porównaj różne ujęcia tego zagadnienia, interpretując wybrane wiersze o tematyce sportowej. 45. Analizując Kwiatki św. Franciszka i utwory literatury współczesnej wyrastające z tradycji franciszkańskiej, przedstaw zawartą w nich koncepcję ludzkiego istnienia. 46. Określ przyczyny i przejawy renesansowej afirmacji życia, analizując wybrane utwory literatury polskiej i obcej. 47. Porównaj obraz Leszna wyłaniający się z twórczości leszczyńskich poetów, analizując ich wybrane wiersze. 48. Analizując wybrane powieści z różnych epok, porównaj przedstawione w nich obrazy zaświatów. 49. Interpretując wybrane wiersze współczesnych poetów polskich, przedstaw jak codzienność może stać się ciekawą

3 inspiracją dla artysty. 50. Porównaj obrazy szkoły, jakie wyłaniają się z wybranych utworów literatury polskiej powstałych w różnych okresach. 51. Porównaj różne koncepcje twórcy, analizując wybrane utwory literatury dwóch 52. Analizując wybrane utwory literatury polskiej i obcej, przedstaw różne źródła konfliktu pokoleń. 53. Porównaj literackie obrazy pojedynków, analizując wybrane utwory literatury polskiej. 54. Kulinaria element ważny w wielu utworach literackich. Scharakteryzuj różne sposoby ukazania i funkcje tej tematyki w wybranych utworach literackich różnych 55. Przedstaw różne sposoby wykorzystania motywu wesela w dramacie i prozie polskiej XIX i XX wieku. 56. Różne sposoby personifikowania zła w XIX i XX wieku. Przedstaw je, analizując wybrane utwory literackie. 57. Dramat niespełnienia ludzkich marzeń przedstawiony w literaturze. Określ jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane utwory pozytywizmu. 58. Analizując wybrane utwory pozytywizmu, przedstaw różne sposoby przekazywania prawdy historycznej w literaturze tej epoki. 59. Różne wizje przyszłości zawarte w literaturze fantastycznonaukowej. Scharakteryzuj je, analizując wybrane powieści. 60. Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze. Scharakteryzuj je na przykładzie wybranych utworów powstałych w dwóch epokach literackich. 61. Oceny rozwoju cywilizacyjnego wyrażone w tekstach literackich dwudziestolecia międzywojennego. Przedstaw je, analizując wybrane utwory. 62. Porównaj funkcjonowanie motywu samotności z wyboru, analizując wybrane przykłady dzieł literatury polskiej. 63. Czy młodość i bunt zawsze idą w parze? Odpowiedz na pytanie, interpretując wybrane dzieła literatury polskiej i obcej. 64. Niezwykłe doświadczenia bohaterów książek Paulo Coelho. Zanalizuj i oceń losy postaci wykreowanych przez pisarza. 65. Wskaż źródła narodzin nowych tendencji i przełomów w literaturze, analizując wybrane dzieła literackie w odniesieniu do kontekstu historycznoliterackiego. 66. Porównaj programy i twórczość wybranych dwóch grup poetyckich dwudziestolecia międzywojennego. 67. Ironia jako sposób opowiadania o problemach ważnych i przerażających. Omów problem, interpretując wybrane wiersze poetów różnych 68. Kim są poeci, czym jest poezja? Porównaj różne odpowiedzi na te pytania udzielane przez Cz. Miłosza, W. Szymborską, T. Peipera i innych. 69. Fantastyka naukowa i fantasy. Porównaj motywy, wątki, konstrukcję postaci i przesłania, wskazując zasadnicze podobieństwa i różnice w wybranych dziełach. 70. Analizując drogę życiową wybranych bohaterów literackich, wskaż blaski i cienie kariery, awansu społecznego, sukcesu życiowego. 71. Matki, żony, kochanki Porównaj różne obrazy kobiet w literaturze polskiej i obcej. 72. Przedstaw różnorodne relacje rodziców i dzieci ukazane w wybranych dziełach literackich. 73. Analizując wybrane dzieła literackie, omów i oceń przykłady postawy obrony ludzkiej godności. 74. Literackie wizerunki ukochanej kobiety. Przedstaw je, analizując celowo dobrane utwory. 75. Analizując wybraną powieść lub cykl powieściowy, który w ostatnich latach stał się bestsellerem, wskaż źródła popularności tego dzieła.

4 76. Bohaterowie, którzy mogą być wzorami dla współczesnego człowieka. Interpretując wybrane powieści, scharakteryzuj bohaterów godnych naśladowania. 77. Analizując wybrane dzieła, przedstaw ewolucję form dramatycznych od starożytności po czasy współczesne. 78. Przedstaw elementy prawdy historycznej oraz fikcji literackiej, analizując wybrane powieści H. Sienkiewicza. 79. Analizując wybrane przykłady, przedstaw funkcjonowanie motywów baśniowych w literaturze fantasy. 80. Przedstaw i porównaj różne ujęcia tragizmu losu ludzkiego, analizując wybrane utwory literackie różnych 81. Analizując wybrane dzieła literatury nie tylko japońskiej, przedstaw funkcjonowanie w nich motywu gejszy. 82. Małżeństwo z miłości czy z rozsądku? Analizując wybrane powieści polskie i obce, przedstaw różne wizerunki związków małżeńskich. 83. Analizując wybrane utwory, przedstaw ewolucję noweli od utworów G. Boccaccia po współczesne. 84. Dokonaj próby określenia, czego szuka współczesny czytelnik, analizując dowolne powieści Dana Browna i odnosząc się do fenomenu ich popularności. 85. Przedstaw rozważania egzystencjalne zawarte w poezji Edwarda Stachury, interpretując wybrane utwory. 86. Porównaj różne obrazy obrzędów i obyczajów ludowych ukazane w literaturze polskiej. 87. Samotność źródło słabości czy siły? Dokonując próby odpowiedzi na pytanie, zinterpretuj dzieła literackie romantyzmu i innej wybranej epoki. 88. Porównaj motyw nieszczęśliwej miłości ukazany w wybranych tekstach romantycznych i współczesnych. 89. Bohater romantyczny marzyciel, buntownik, szaleniec. Scharakteryzuj go, analizując wybrane teksty literackie epoki. 90. Porównaj różne ujęcia motywu anioła, analizując wybrane dzieła literatury polskiej i obcej różnych 91. Współczesna literatura jako oręż w walce z narkomanią i innymi uzależnieniami. Omawiając zagadnienie, odwołaj się do wybranych utworów literatury polskiej i obcej. 92. Czy literatura dostarcza odpowiedzi na pytanie jak żyć by być szczęśliwym Odpowiadając, odwołaj się do utworów powstałych w różnych epokach literackich. 3. JĘZYK 153. Analizując wybrane teksty dwudziestowieczne, określ metody oraz funkcje prowokacji językowej w utworze literackim Określ funkcje języka ezopowego, interpretując wybrane utwory literatury XIX i XX wieku Na podstawie analizy języka narracji wybranych utworów określ funkcję języka potocznego w literaturze współczesnej Na podstawie zgromadzonego materiału językowego zanalizuj najczęściej spotykane błędy językowe. Dokonaj ich klasyfikacji i wyjaśnij, na czym polegają Dokonaj analizy stylistycznej najdowcipniejszych fragmentów wybranych dzieł, przedstaw różne kategorie komizmu językowego. Scharakteryzuj kryteria oceny, którymi posłużyłeś się przy wyborze Przedstaw język wybranych postaci literackich ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.

5 159. Różne odmiany stylu publicystycznego. Porównaj je, analizując język i styl artykułów wybranych z aktualnej prasy i czasopism Językowe sposoby wyrażania miłości i nienawiści dawniej i dziś. Analizując wybrane teksty, przedstaw podobieństwa i różnice Określ cechy mody językowej różnych okresów literackich, analizując warstwę językową wybranych utworów Zanalizuj wybrane przykłady wyrazów, których znaczenie uległo zmianie. Określ przyczyny tych zmian Rodzaje stylizacji językowych. Określ ich cechy na przykładzie wybranych tekstów literackich różnych 164. Analizując wybrane utwory literatury najnowszej, określ cechy języka jej twórców Określ źródła germanizmów w mowie mieszkańców współczesnej Wielkopolski, analizując zebrany materiał językowy Wpływ zjawisk społecznych i politycznych na współczesny język polski. Przedstaw zjawisko, analizując wybrane teksty prasowe oraz zgromadzony materiał językowy Określ funkcję retorycznych środków językowych, analizując wybrane dzieła literatury współczesnej Wieloznaczność wyrazów i jej konsekwencje dla procesu komunikacji. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady tekstów kabaretowych Język Twoich rówieśników scharakteryzuj na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego Wskaż różne sposoby perswazji wywieranej w języku współczesnych kampanii wyborczych, oceń jej skuteczność 2. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 93. Życie szlachty opisane w literaturze i przedstawione w malarstwie. Porównaj, analizując wybrane przykłady dzieł z dwóch 94. Określ źródła kontrowersyjności tekstów kultury, interpretując wybrane przykłady utworów literackich, dzieł malarskich i filmowych różnych okresów. 95. Przedstaw funkcjonowanie motywu zwierciadła w literaturze i malarstwie wybranych trzech 96. Analizując wybrane utwory literackie i dzieła sztuki, określ różnorodne funkcje motywu błazna. 97. Analizując wybrane dzieła literackie i filmowe, przedstaw różnorodne sposoby wykorzystania motywu drogi. 98. Scharakteryzuj katastroficzną wizję świata przedstawioną w poezji i w malarstwie okresu okupacji. 99. Analizując wybrane dzieła literackie i malarskie okresu romantyzmu, porównaj różne sposoby przedstawiania cierpienia narodu polskiego Scharakteryzuj współczesne oblicze feminizmu, analizując wybrane teksty literackie oraz twórczość filmową Krzywe zwierciadło PRL-u w literaturze i filmie lat osiemdziesiątych. Określ różne sposoby prezentacji rzeczywistości tego okresu, analizując wybrane przykłady Porównaj wizje powstań narodowych w literaturze i malarstwie XIX i XX wieku Analizując wybrane polskie dzieła literackie i malarskie, porównaj zaprezentowane w nich obrazy wsi Autoportret w literaturze i sztukach plastycznych. Analizując wybrane dzieła oraz uwzględniając kontekst historyczny i biograficzny, omów sposoby autokreacji artysty Przedstaw współczesne wersje motywu Madonny w literaturze i sztuce. Określ funkcje zastosowania tego

6 motywu Porównaj różnorodne ujęcia motywu rozstania w literaturze i sztuce, interpretując wybrane przykłady Analizując wybrane dzieła literackie, malarskie i filmowe, porównaj występujący w nich motyw diabła Surrealistyczne wizje człowieka i jego losu. Scharakteryzuj je, interpretując wybrane dzieła literackie i malarskie Odwołując się do kontekstu historycznego, określ źródła niepokojów XVII wieku i przedstaw ich odbicia w literaturze i malarstwie baroku Analizując wybrane dzieła malarskie i literackie, określ w jakim stopniu malarze i pisarze - realiści oddają prawdę o rzeczywistości Porównaj wizje wielkich wydarzeń z historii Polski przedstawionych w literaturze i malarstwie Inspiracje klasyczne we współczesnej literaturze i sztuce. Zanalizuj wybrane dzieła, oceniając zasadność sięgania do tradycji klasycznej Syberia- polskie piekło. Analizując wybrane teksty kultury, porównaj różne ujęcia tego tematu Drzewo - świadek, bohater utworu literackiego, symbol w dziele sztuki. Zinterpretuj różne jego znaczenia w wybranych tekstach kultury Określ funkcje ludowych inspiracji w literaturze i sztuce różnych 116. Porównaj ujęcia wątków i motywów mitologicznych oraz określ ich funkcje w literaturze i malarstwie różnych 117. Obraz rzeczywistości łagrowej w literaturze i filmie. Porównaj różne sposoby jej ukazania, analizując wybrane dzieła Zbrodnia katyńska w filmie, zapiskach, pamiętnikach. Analizując wybrane teksty kultury, określ znaczenie pamięci narodowej Przedstaw i porównaj funkcjonowanie motywu starości w wybranych dziełach literackich i malarskich Analizując wybrane przykłady współczesnych reklam telewizyjnych i prasowych, określ funkcje wykorzystanych w nich cytatów, motywów i obrazów literackich Określ charakter i funkcje nawiązań do literatury we współczesnych tekstach kabaretowych, analizując wybrane teksty Porównaj różne sposoby prezentacji motywu zabawy w literaturze i innych dziedzinach sztuki, analizując wybrane dzieła Słynne obrazy inspiracja dla twórców polskiej literatury i filmu. Omów zagadnienie, analizując najciekawsze, Twoim zdaniem, przykłady. Scharakteryzuj kryteria oceny, którymi posłużyłeś się przy wyborze Analizując wybrane teksty kultury, wykaż różnorodność w funkcjonowaniu motywu Arkadii w literaturze i malarstwie Porównaj różnorodne sposoby wykorzystania motywu zwierciadła, analizując dzieła malarskie i literackie trzech 126. Analizując różne teksty kultury, np. literatury, filmu, muzyki, przedstaw funkcjonowanie motywu buntu wobec zastanej rzeczywistości Określ źródła kryzysu zasad i wartości w świecie współczesnym, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe Analizując wybrane dzieła literackie i malarskie, określ różnorodne funkcje motywu snu w sztuce Porównaj sposoby przedstawiania rzeczywistości, analizując wybrane literackie i filmowe dzieła o charakterze dokumentalnym powstałe po 1939 roku Różne sposoby ukazywania piękna ludzkiego ciała. Porównaj je, analizując przykłady z literatury i sztuki

7 współczesnej Literackie i fotograficzne świadectwa czasu wojny. Porównaj wartości poznawcze interpretowanych przykładów literatury faktu i zdjęć reportażowych Jak się buduje nastrój grozy? Porównaj zabiegi artystyczne wykorzystywane przez literaturę i film Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Zanalizuj wybrane przykłady Problemy filmowej adaptacji. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem; oceń adaptację Porównaj obrazy kobiecego piękna zaprezentowane w dziełach literackich i malarskich różnych 136. Interpretując wybrane dzieła literackie i filmowe odnoszące się do II wojny światowej, określ specyfikę odbioru doświadczeń wojennych i okupacyjnych przez dziecko Z czego dzisiaj śmieją się Polacy? Odpowiedz na to pytanie, analizując dzieła literackie i inne teksty kultury Tematyka sportowa w literaturze i filmie. Omów, interpretując wybrane dzieła polskie i obce Porównaj satyryczne ujęcia motywu rodziny, interpretując wybrane dzieła literackie i filmowe różnych 140. Zaprezentuj różne obrazy brzydoty w zawarte w dziełach literackich i innych tekstach kultury dwóch wybranych 141. Wskaż celowość nawiązań do tradycji antycznej w literaturze i sztuce różnych 142. Zaprezentuj i porównaj wizerunki władców, analizując wybrane polskie dzieła literackie i malarskie Wskaż przyczyny i skutki mizoginizmu w wybranych dziełach literackich i filmowych różnych 144. Porównaj różne obrazy i oceny powstania warszawskiego, interpretując wybrane dzieła literackie i teksty kultury Interpretując wybrane dzieła literatury i sztuki, omów różne sposoby i cele wykorzystania motywu konia Porównaj literackie i filmowe ujęcia motywu wielkiej miłości, odnosząc się do wybranych dzieł literackich oraz ich ekranizacji Porównaj porterty Żydów w dziełach literackich i malarskich różnych epok, odnosząc się do kontekstu historycznego Interpretując dowolne dzieła literackie, plastyczne i filmowe, zaprezentuj funkcjonowanie w nich motywu smoka Porównaj obrazy filantropii, dobroczynności, bezinteresownego poświęcenia dla drugiego człowieka zawarte w utworach literackich i innych tekstach kultury dwóch 150. Zinterpretuj funkcjonowanie wybranych motywów biblijnych w literaturze i sztuce różnych 151. Dokonaj interpretacji wybranych dzieł literackich i filmowych odnoszących się do problemu rasizmu i dyskryminacji Interpretując dzieła literackie i inne teksty kultury ( np. filmy, dzieła malarskie ) przedstaw mity i prawdę na temat wizerunku husarii w nich zawartego.

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO Matura 2014/2015

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO Matura 2014/2015 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO Matura 2014/2015 Technikum im. Stefana Bieszka w Chojnicach. 1. Czarny charakter w literaturze. Analizując wybrane przykłady, omów sposoby kreacji

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 Literatura 1. Kochankowie wszechczasów w literaturze różnych epok. Omów sposób ich przedstawienia, odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Turku MATURA 2015. Propozycje tematów na egzamin wewnętrzny w klasach technikum LITERATURA

Zespół Szkół Technicznych w Turku MATURA 2015. Propozycje tematów na egzamin wewnętrzny w klasach technikum LITERATURA Zespół Szkół Technicznych w Turku MATURA 2015 Propozycje tematów na egzamin wewnętrzny w klasach technikum LITERATURA 1. Bohater wierny swoim ideałom. Omów sposoby kreowania takich bohaterów, analizując

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 /według formuły obowiązującej do 2014 r./ I.LITERATURA 1.Motyw wędrówki po zaświatach

ZESTAW TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 /według formuły obowiązującej do 2014 r./ I.LITERATURA 1.Motyw wędrówki po zaświatach ZESTAW TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 /według formuły obowiązującej do 2014 r./ I.LITERATURA 1.Motyw wędrówki po zaświatach w różnych ujęciach literackich. Omów, porównując wybrane

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do egzaminu wewnętrznego z języka polskiego MATURA 2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myśleniach

Lista tematów do egzaminu wewnętrznego z języka polskiego MATURA 2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myśleniach Lista tematów do egzaminu wewnętrznego z języka polskiego MATURA 2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myśleniach LITERATURA Nr Nazwa tematu 1. Zaprezentuj sposoby wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 LITERATURA

ZAGADNIENIA NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 LITERATURA ZAGADNIENIA NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 LITERATURA 1. Różne obrazy szkoły w literaturze. Scharakteryzuj je oraz omów ich funkcje na wybranych przykładach literackich. 2.

Bardziej szczegółowo

4. Wiersze w roli manifestu programowego. Interpretując wybrane teksty, omów stosunek ich autorów do tradycji i nowatorstwa.

4. Wiersze w roli manifestu programowego. Interpretując wybrane teksty, omów stosunek ich autorów do tradycji i nowatorstwa. Propozycje tematów prezentacji maturalnych z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 A. Literatura 1. Epilog jako klucz do interpretacji utworu. Omów zagadnienie, analizując Pana Tadeusza Adama Mickiewicza,

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku w roku 2014 Za wybór tematu, dobór pozycji bibliograficznych, zakres materiału i kompozycję prezentacji

Bardziej szczegółowo

TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013

TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013 TYEMATY PREZENTACJI MATURA MAJ 2013 1. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej. Dokonaj analizy zagadnienia na wybranych 2. Różne sposoby funkcjonowania tradycji horacjańskiej

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. M. KOPERNIKA ul. Zaułek Prosowy 1 87-100 Toruń TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO LITERATURA 1. Przedstaw różne wizje przyszłości w literaturze

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim I. Literatura I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim Szkolna lista tematów na część ustną EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013/2014 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego. Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie

MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego. Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie MATURA 2015 Lista tematów na egzamin ustny z języka polskiego Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie I LITERATURA 1. Przedstaw obrazy i określ funkcję wiosny w literaturze. Omów, analizując celowo dobrane

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 LITERATURA. na podstawie analizy wybranych utworów trzech znanych poetów powojennych.

Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 LITERATURA. na podstawie analizy wybranych utworów trzech znanych poetów powojennych. LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ 2014 LITERATURA 1. Społecznicy w literaturze - ich siła i słabość. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady. 2. Różne odmiany współczesnego

Bardziej szczegółowo

MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO

MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO MATERIAŁY DO PREZENTACJI I WYPRACOWAŃ MATURALNYCH 1. BORTNOWSKI Stanisław: Jak oceniać prace maturalne? Polonistyka 2001 nr 7 s.406-410 2. BORTNOWSKI Stanisław: Jaka matura ustna?

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Literatura 1.Motyw wiosny i jego funkcje. Omów temat

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW NA MATURĘ WEWNĘTRZNĄ 2013. (własne tematy należy zgłosić do końca marca 2012)

PROPOZYCJE TEMATÓW NA MATURĘ WEWNĘTRZNĄ 2013. (własne tematy należy zgłosić do końca marca 2012) PROPOZYCJE TEMATÓW NA MATURĘ WEWNĘTRZNĄ 2013 (własne tematy należy zgłosić do końca marca 2012) LITERATURA 1. Beckettowska koncepcja człowieka i świata. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I

Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienia do sprawdzianu przyrostu kompetencji w klasie I Zagadnienie Zakres podstawowy Fundamenty kultury europejskiej 1 Uczeń: określa, dlaczego wynalezienie pisma miało przełomowe znaczenie wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobra)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Słowa na czasie klasa 3 Numer i temat lekcji 1. i 2. Świat między wojnami 3. Patriotyczny obowiązek dawniej i dziś Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Uczeń:

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

Generacja Y wśród literackich i nieliterackich tekstów kultury

Generacja Y wśród literackich i nieliterackich tekstów kultury Alicja Małasiewicz Iwona Skrzypczyk-Gałkowska Generacja Y wśród literackich i nieliterackich tekstów kultury PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH KOŃCZĄCYCH SIĘ MATURĄ LICZBA

Bardziej szczegółowo

Zespół Gimnazjalno - Szkolny

Zespół Gimnazjalno - Szkolny WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I: SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry) UCZEŃ SŁUCHANIE

Bardziej szczegółowo

Język polski. Szkoła podstawowa, klasy I III

Język polski. Szkoła podstawowa, klasy I III Aleksandra Bek Alina Kowalczykowa Piotr Łuszczykiewicz Mirosław Skrzypczyk z wykorzystaniem tekstów Jerzego Bartmińskiego Język polski Cele kształcenia 1. Sprawność językowa i komunikacyjna w mówieniu,

Bardziej szczegółowo

PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ. scenariusze lekcji

PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ. scenariusze lekcji PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ scenariusze lekcji Teresa Kosyra-Cieślak Barbara Matusiak PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ scenariusze lekcji klasa II część II Wydawnictwo STENTOR Warszawa 2004 Projekt graficzny i projekt okładki

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK POLSKI. Liceum ogólnokształcące

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku JĘZYK POLSKI. Liceum ogólnokształcące Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku JĘZYK POLSKI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi Komisjami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 82 Wprowadzenie 83 84 Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego 85 Sposoby (zasady) oceniania poszczególnych umiejętności 86 100 Przedmiotowy System Oceniania do

Bardziej szczegółowo

Język polski z cyklu ostatni dzwonek czyli szybka powtórka w pytaniach i odpowiedziach

Język polski z cyklu ostatni dzwonek czyli szybka powtórka w pytaniach i odpowiedziach maximus.pl edukacja w internecie Język polski z cyklu ostatni dzwonek czyli szybka powtórka w pytaniach i odpowiedziach Autor: Aleksandra Behrendt Jeśli to znasz - zdasz Spis treści: Część I. Frazeologia.

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH. A. Język polski

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH. A. Język polski Załącznik nr 3 STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych A. Język polski I. WIADOMOŚCI 1. Język Zdający: 1) odnośnie

Bardziej szczegółowo

uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.

uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji. Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOŻLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo