Już w 2006 roku Weltumspannend Arbeiten próbował wprowadzić ideę Szkoły Związkowej do Mołdawii poprzez współpracę przy drobnych projektach.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Już w 2006 roku Weltumspannend Arbeiten próbował wprowadzić ideę Szkoły Związkowej do Mołdawii poprzez współpracę przy drobnych projektach."

Transkrypt

1 Przykłady działań solidarnościowych 1. KLINIKA SOLIDARNOŚCI Wprowadzona w czasie kryzysu grecka neoliberalna polityka oszczędnościowa szczególnie uderzyła w służbę zdrowia. Jedna trzecia mieszkańców Grecji nie ma ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjenci otrzymują tylko pełnopłatne leki, w szpitalach brakuje bandaży, strzykawek i lekarstw. Przychodnię w Salonikach (w północnej Grecji) założyli jesienią 2011 roku zaangażowani związkowcy z sektora społecznego i służby zdrowia. Klinika Solidarności jest projektem politycznym. Poza czynną pracą w samej przychodni jej członkowie przeciwstawiają się także cięciom w świadczeniach socjalnych, prawicowemu ekstremizmowi i rasizmowi. Przychodnia działa w pomieszczeniach Generalnej Konfederacji Greckich Pracowników, prowadzą ją lekarze, pielęgniarki oraz terapeuci, którzy samodzielnie nią administrują. Po opiekę medyczną zgłasza się tu do stu pacjentów dziennie. Poza tym Klinika Solidarności oferuje darmowe szczepienia dla dzieci, a także prowadzi aptekę, gdzie pacjenci otrzymują darmowe leki. Od marca 2013 roku austriacki związek zawodowy ÖGB oraz organizacja Weltumspannend Arbeiten zbierają pieniądze na sfinansowanie dalszego działania Kliniki Solidarności (w ciągu 8 miesięcy zebrano około euro). Postanowiliśmy wesprzeć ten projekt, bo daje możliwość pokazania na konkretnym przykładzie, dokąd prowadzą fałszywe priorytety w polityce. Ubożenie całego społeczeństwa nie jest tylko greckim zjawiskiem stwierdził Wolfgang Greif, sekretarz międzynarodowy ÖGB. 2. SZKOŁA ZWIĄZKOWA Republika Mołdawii jest jednym z najbiedniejszych krajów w Europie. Dlatego tym ważniejsze jest tu wzmacnianie pozycji pracowników, szczególnie że co czwarty mieszkaniec wyjeżdża z kraju do pracy za granicą i przysyła pieniądze rodzinie w Mołdawii. Wpływy od emigrantów przekraczają PKB republiki. Już w 2006 roku Weltumspannend Arbeiten próbował wprowadzić ideę Szkoły Związkowej do Mołdawii poprzez współpracę przy drobnych projektach. Od tamtej pory trzykrotnie udało się zorganizować i sfinansować wizyty studyjne delegatów związków zawodowych. We wrześniu 2012 r. rozpoczęto jednoroczny pilotażowy kurs szkoleniowy Szkoły Związkowej w Institul Muncii w Kiszyniowie. W czerwcu 2013 r. 18 uczestników z siedmiu różnych związków zawodowych zostało pierwszymi absolwentami Szkoły Związkowej. Reakcje uczestników były bez wyjątku pozytywne, większość z nich poleciła szkolenie swoim kolegom. We wrześniu 2013 rozpocznie się kolejny jednoroczny kurs.

2 Pierwszy rok Szkoły Związkowej był wielkim sukcesem, szczególnie dla zespołu Institul Muncii, który odpowiadał za przeprowadzenie kursu. Zespół wykazał się ogromnym zaangażowaniem i gotowością do pójścia nową drogą. 3. SUKCES STRAJKU BUŁGARSKICH KOLEJARZY DZIĘKI SILNEMU MIĘDZYNARODOWEMU POPARCIU ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I DETERMINACJI BUŁGARSKICH ZWIĄZKÓW ORAZ STRAJKUJĄCYCH W październiku 2011 r. minister finansów Simeon Diankow podał, że całkowity dług Bułgarskich Kolei Państwowych (BDZ) wynosi 771 milionów lewów (392,7 mln euro). Wcześniej, we wrześniu 2011 r., ogłoszono, że Bank Światowy wstrzymał pakiet ratunkowy dla BDZ o wartości 600 milionów lewów (305,6 mln euro), wynegocjowany w grudniu 2010 roku, dopóki rząd nie zmniejszy kosztów personelu na kolei o 30 procent. W tym celu w październiku rząd ogłosił program reform i cięć, które obejmowały: zwolnienie 2000 pracowników; zawieszenie 138 połączeń i sprzedaż aktywów nieoperacyjnych, takich jak budynki, wagony pasażerskie i towarowe; podwyżki opłat za przejazd o 15% dla przejazdów komercyjnych i 9% dla innych usług; sprzedaż przewozów towarowych. Dwa związki zawodowe reprezentujące pracowników kolejnictwa w Bułgarii CITUB oraz CL Podkrepa chciały ustanowienia nowej umowy zbiorowej, ale zarząd BDZ konsekwentnie odmawiał jej zatwierdzenia. Obstawał przy swoim planie zwolnienia 2000 pracowników i zawieszenia około 150 pociągów w ramach programu oszczędnościowego. Po niepowodzeniu negocjacji na wysokim szczeblu, CITUB i CL Podkrepa wezwały pracowników BDZ do bezterminowego strajku, który rozpoczął się 24 listopada 2011 r. i objął cały ruch kolejowy na osiem godzin dziennie. Strajk trwał 23 dni i zmienił się w najdłuższy i największy strajk kolejarzy od lat 20. XX wieku. Aby zażegnać strajk, BDZ zaczęło stosować metody, które lekceważyły przepisy prawa pracy i łamały wewnętrzny regulamin porządkowy kolei. Pomyślne zakończenie strajku nie byłoby możliwe bez wsparcia Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ, European Trade Union Confederation ETUC), Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (European Transport Federation ETF) oraz Międzynarodowej Federacji Pracowników Transportu (International Transport Workers Federation ITF). Organizacje te wysyłały pisma do zarządu BDZ i bułgarskiego rządu, protestując przeciwko stosowanym metodom i domagając się rozpoczęcia przez BDZ otwartego dialogu z pracownikami i związkami zawodowymi w celu wynegocjowania warunków akceptowanych przez obie strony. Najważniejszego wsparcia udzielił wiceprzewodniczący EKZZ Józef Niemiec, który przyjechał do Sofii, aby osobiście przekazać strajkującym pełne poparcie EKZZ. Podczas swojego pobytu interweniował na wielu poziomach: - przemawiał do strajkujących w ich codziennym punkcie zbiórki na dworcu Sofia Centralna i wyrażał solidarność wszystkich europejskich pracowników transportu ze strajkiem BDZ. Wzywał do przestrzegania praw pracowników w Bułgarii i ochrony miejsc pracy oraz respektowania porozumień między związkami zawodowymi a pracodawcami.

3 - Spotkał się z przedstawicielami zarządu BDZ i wyraził swoje zaniepokojenie łamaniem praw pracowniczych. - Wystąpił w bułgarskiej telewizji publicznej i radiu, gdzie mówił w wywiadach o powadze sytuacji na kolei, czym udało mu się przyciągnąć uwagę społeczeństwa. Strajk oficjalnie zakończył się 20 grudnia 2011 r., kiedy po ośmiogodzinnych negocjacjach podpisano nową umowę zbiorową. Porozumienie gwarantowało lepsze warunki pracy i większe możliwości konsultacji ze związkami w sprawie realizacji zapisów społecznych. Pensje pracowników miały pozostać niezmienione do 1 czerwca 2012 r. Uzgodniono, że po tej dacie zostanie wprowadzony system premiowy, podobny do działającego już w bułgarskim sektorze administracji publicznej. Strajk pokazał siłę przetargową związków zawodowych oraz potęgę międzynarodowej solidarności. 4. SIEĆ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH EURONEMAN Z pomocą FES oraz wileńskiego biura ITUC/PERC związki zawodowe z terenów nadgranicznych Polski, Litwy, Białorusi i obwodu kaliningradzkiego założyły w 2004 r. sieć związków zawodowych euroregionu Niemen, nazwanej siecią EuroNeman od łączącej je rzeki Niemen (Neman, Nemunas). Powstała Międzyregionalna Rada Niezależnych Związków Zawodowych Euroregionu Niemen, której celem jest zbudowanie kontaktów i ścisłej współpracy między sektorami: edukacji, przemysłu naftowego, górnictwa, leśnictwa, przemysłu chemicznego w ramach współpracy transgranicznej opartej na dialogu społecznym. Współczesna globalizacja gospodarki i jednocześnie sytuacji pracowników wymaga solidarności i współpracy pracowników i związków zawodowych. Ze względu na międzynarodowy charakter wielu przedsiębiorstw i firm jednocześnie należy rozwijać taką ponadnarodową współpracę między pracownikami. Doświadczenia w zakresie poparcia solidarnościowego pokazują skuteczność wspólnych akcji (np. współpraca polskich i niemieckich związków zawodowych w rozwiązywaniu konfliktów między pracodawcami a pracownikami w firmie Selgros). Likwidacja granic UE daje pracownikom mobilność, która ułatwia kontakty. Szczegółowe cele działalności sieci EuroNeman: 1. Stworzenie bliskich kontaktów na skalę międzynarodową między poszczególnymi branżami. 2. Zacieśnianie kontaktów między związkami zawodowymi w zakresie wymiany grup związkowych, okazjonalnych spotkań oraz kultury i sportu. 3. Promowanie najlepszych praktyk dialogu społecznego i opracowanie metod prowadzenia tego dialogu w sposób ciągły. 4. Opracowanie sposobów prowadzenia międzynarodowych akcji solidarnościowych wspierających interesy pracowników na terenach euroregionu Niemen. 5. Przygotowanie akcji solidarnościowej w wypadku zagrożenia interesów pracowników; omawianie możliwości i form prowadzenia wspólnych przedsięwzięć i działań zespołowych w ramach Światowego Dnia Godnej Pracy itd. 6. Opracowanie sposobów przyciągnięcia do związków nowych członków, z uwzględnieniem uwarunkowań społecznych w poszczególnych krajach. Wprowadzenie najlepszych praktyk

4 dialogu społecznego i opracowanie metod prowadzenia ciągłego dialogu między związkiem zawodowym a pracodawcą. Grupa docelowa: Członkowie polskiej Solidarności, litewskiego LPSK, białoruskiego BNP, KOFP z obwodu kaliningradzkiego oraz polskiej FZZ. Osoby i struktury wspierające: Przedstawiciele jednostek samorządowych wspierających współpracę transgraniczną (takich jak samorządy Druskiennik, Kowna, Sejn, Grodna). 5. WSPÓŁPRACA POMIĘDZY ZWIĄZKAMI BUŁGARII I RUMUNII Cel: Stworzenie po obu stronach granicy sieci wykwalifikowanych doradców, którzy udzielaliby informacji i porad w zakresie prawa pracy, warunków pracy i życia oraz możliwości zatrudnienia w regionie nadgranicznym. Zaangażowane organizacje: CNS Cartel Alfa Krajowa Konfederacja Związków Zawodowych Cartel Alfa (Confederatia Nationala Sindicala Cartel Alfa) oraz Konfederacja Niezależnych Związków Zawodowych Bułgarii. Wydarzenia: Rumuńska Krajowa Konfederacja Związków Zawodowych Cartel Alfa oraz Konfederacja Niezależnych Związków Zawodowych Bułgarii położyły podwaliny pod współpracę regionalną w celu stworzenia programu usług w zakresie wzajemnych porad prawnych i praktycznego wsparcia dla pracowników z Rumunii i Bułgarii oraz utworzenia międzyregionalnych rad i centrów doradczych udzielających użytecznych informacji pracownikom w obu krajach. Krajowa Konfederacja Związków Zawodowych Cartel Alfa oraz Konfederacja Niezależnych Związków Zawodowych Bułgarii uważa partnerstwa transgraniczne za przydatne i cenne węzły kontaktowe między pracodawcami poszukującymi pracowników, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i ogólnokrajowym, oraz partnerami społecznymi. Konsultanci takich centrów doradczych udzielą specjalistycznych rad i wskazówek dotyczących praw i obowiązków pracowników, którzy mieszkają w jednym kraju, a pracują w drugim. Główne cele to: - udzielanie potencjalnie mobilnym pracownikom informacji i porad dotyczących dostępnych miejsc pracy oraz warunków pracy i życia w Europejskim Obszarze Gospodarczym; - pomoc pracodawcom chcącym rekrutować pracowników z innych krajów; - udzielanie wsparcia i rad pracownikom i pracodawcom w regionach nadgranicznych. 6. STWORZENIE SIECI EUROPEJSKICH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH NA RZECZ OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA I PRAW PRACOWNICZYCH WŚRÓD PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Zaangażowane organizacje:

5 CNS Cartel Alfa Krajowa Konfederacja Związków Zawodowych, Rumunia DEOK, Cypr NKOS, Słowacja MCL, Włochy PODKREPA CL, Bułgaria LDF, Litwa KAP, Czechy ETOK, Estonia Członkowie tego porozumienia mają dołożyć wszelkich starań w celu ochrony prawa do swobodnego przepływu pracowników, koordynacji programów ubezpieczeń społecznych oraz zasady wzajemnego uznania. Związki oraz organizacje pracowników migrujących mają do odegrania istotną rolę w promowaniu zasady równego traktowania wszystkich pracowników i przestrzegania praw pracowniczych, a działając w ramach tej sieci mogą tę rolę skuteczniej wypełniać. Związki zawodowe działają m.in. w następującym zakresie: - znajdowanie sposobów organizacji pracowników migrujących, w tym tych niemających legalnej pracy; - domaganie się wdrożenia i pełnego przestrzegania międzynarodowych standardów pracy, umów zbiorowych i konwencji międzynarodowych; - zainicjowanie polityki i praktyki regulacji praw pracowniczych i poprawy jakości inspekcji pracy; - wymaganie od rządów, pracodawców i innych interesariuszy zastosowania innych modeli integracji pracowników migrujących. Mechanizmy udzielania wsparcia, informacji i porad: Sieć na rzecz pracowników migrujących zachęca wszystkie większe związki zawodowe do tworzenia mechanizmów udzielania wsparcia, informacji i porad pracownikom migrującym, zarówno z Europy, jak i krajów innych niż europejskie. Ponadto, w ramach działań w sieci, związki podejmują inicjatywy i opracowują biznesplan w celu: - uświadomienia pracownikom migrującym, w którym kraju istnieje lepsze ustawodawstwo dotyczące pracy; - stworzenia usług doradczych i pomocowych oraz odpowiednich, efektywnych mechanizmów; - wprowadzenia innowacji i restrukturyzacji ram instytucjonalnych aktywnych członków związku.

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH With the support

Bardziej szczegółowo

Training Back up Linking up

Training Back up Linking up Training Back up Linking up Commerce Trade Unions in New Member States and Candidate Countries Opis programu, Analiza, Streszczenie Inicjatorzy i partnerzy programu Informacja o blogu: Wydawca: Gewerkschaft

Bardziej szczegółowo

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie roli społeczeństwa obywatelskiego w stosunkach UE-Albania. (opinia rozpoznawcza)

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie roli społeczeństwa obywatelskiego w stosunkach UE-Albania. (opinia rozpoznawcza) 4.9.2015 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 291/21 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie roli społeczeństwa obywatelskiego w stosunkach UE-Albania (opinia rozpoznawcza)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r.

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. Bruksela, dnia 15 maja 2013 r. Sprawozdanie nr 42/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. (Edukacja, nauka, zatrudnienie, środowisko i klimat) 1. EDUKACJA - Postępy

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza powstała na wniosek Dolnośląskich Pracodawców w ramach projektu Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego. Warszawa, luty 2015 r

Ekspertyza powstała na wniosek Dolnośląskich Pracodawców w ramach projektu Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego. Warszawa, luty 2015 r Dialog na regionalnym rynku pracy. Przegląd i analiza możliwych rozwiązań w kontekście znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ewa Flaszyńska (red.) Lech Antkowiak Ekspertyza

Bardziej szczegółowo

Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości

Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości Zestaw narzędzi dla Eurotrenerów Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości EPSU FSESP EGÖD Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i

Bardziej szczegółowo

Dialog społeczny. Podręcznik edukacyjny dla związków zawodowych

Dialog społeczny. Podręcznik edukacyjny dla związków zawodowych Dialog społeczny Podręcznik edukacyjny dla związków zawodowych Niniejszy dokument został opracowany w ramach Współpracy EC-ILO w obszarze Dialogu Społecznego i Stosunków Przemysłowych przy pomocy finansowe

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie EURYDICE. Komisja Europejska

Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie EURYDICE. Komisja Europejska EURYDICE Agencja Wykonawcza ds Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie Komisja Europejska Poradnictwo zawodowe w kształceniu obowiązkowym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI. w sprawie funkcjonowania i potencjału europejskiego sektorowego dialogu społecznego

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI. w sprawie funkcjonowania i potencjału europejskiego sektorowego dialogu społecznego PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.7.2010 r. SEK(2010) 964 wersja ostateczna DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI w sprawie funkcjonowania i potencjału europejskiego sektorowego dialogu społecznego

Bardziej szczegółowo

Negocjacje zbiorowe współpraca

Negocjacje zbiorowe współpraca Międzyregionoalne Rady Związkowe (MRZ) Negocjacje zbiorowe współpraca transgraniczna Europejska Federacja Związków Zawodowych (EFZZ) Międzyregionoalne Rady Związkowe (MRZ) Negocjacje zbiorowe współpraca

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Wskazówki i materiały dla przedstawicieli związków zawodowych w zakładach pracy Spis treści Wytyczne dla przedstawicieli związków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 347/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Erasmus+ : unijny program na rzecz kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę G R E T A grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi GRETA(2013)6 Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę Pierwszy etap oceny Strasburg,

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI PRZEMYSŁOWE W EUROPIE 2010. Negocjacje w kryzysie reakcje partnerów społecznych

STOSUNKI PRZEMYSŁOWE W EUROPIE 2010. Negocjacje w kryzysie reakcje partnerów społecznych STOSUNKI PRZEMYSŁOWE W EUROPIE 2010 Negocjacje w kryzysie reakcje partnerów społecznych STOSUNKI PRZEMYSŁOWE W EUROPIE 2010 Negocjacje w kryzysie reakcje partnerów społecznych STOSUNKI PRZEMYSŁOWE W EUROPIE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej,

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej, The Policy Przewodnik po europejskiej polityce społecznej Guide de la politique sociale européenne Manual de Política Social Europeia, Guida della politica sociale europea, Europäische Sozialpolitik im

Bardziej szczegółowo

Nowy model świadczenia usług publicznych współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem: wyzwania, przeszkody, dobre praktyki

Nowy model świadczenia usług publicznych współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem: wyzwania, przeszkody, dobre praktyki ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ w ŁODZI JUBILEUSZ 10-lecia WSAP Nowy model świadczenia usług publicznych współpraca administracji publicznej z trzecim sektorem: wyzwania, przeszkody,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.11.2011 KOM(2011) 743 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Globalne

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń

Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń Wybór inicjatyw realizowanych w Europie Wspólny projekt partnerów społecznych w europejskim sektorze ubezpieczeń Insurance Europe to europejska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy Bruksela, dnia 13 lutego 2014 r. Sprawozdanie nr 12/2014 Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy Bruksela, 17 stycznia 2014 r. W dniu

Bardziej szczegółowo

O BHP W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH. X Walne Zgromadzenie YOL-IS KONGRES CZESKICH BUDOWLANYCH

O BHP W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH. X Walne Zgromadzenie YOL-IS KONGRES CZESKICH BUDOWLANYCH 1 NR 3 (86) 2015 ISNN 1698/5843 3 (86) marzec 2015 r. Nakład: 10 tys. egz. O BHP str. 8-9 W MIKRO I MAŁYCH FIRMACH BUDOWLANYCH Zarząd Krajowy i przewodniczący okręgów o zbliżającym się VIII Kongresie Budowlanych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

Usługi informacyjne dla pracowników transgranicznych w europejskich regionach przygranicznych

Usługi informacyjne dla pracowników transgranicznych w europejskich regionach przygranicznych OGÓLNY RAPORT Usługi informacyjne dla pracowników transgranicznych w europejskich regionach przygranicznych Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych Wydawca: Stowarzyszenie Europejskich Regionów

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja w przemyśle energii elektrycznej - Podręcznik restrukturyzacji odpowiedzialnej społecznie wraz z przewodnikiem najlepszych praktyk

Restrukturyzacja w przemyśle energii elektrycznej - Podręcznik restrukturyzacji odpowiedzialnej społecznie wraz z przewodnikiem najlepszych praktyk Restrukturyzacja w przemyśle energii elektrycznej - Podręcznik restrukturyzacji odpowiedzialnej społecznie wraz z przewodnikiem najlepszych praktyk WERSJA KONFERENCYJNA Raport dla EURELECTRIC, ESPU oraz

Bardziej szczegółowo

SUKCES OPZZ W SEJMIE! nr 7 lipiec/2015 ZWIĄZKOWIEC. Dość kłamstw na temat związkowców. J.Guz będziemy kontynuować walkę o wyższe płace pracowników!

SUKCES OPZZ W SEJMIE! nr 7 lipiec/2015 ZWIĄZKOWIEC. Dość kłamstw na temat związkowców. J.Guz będziemy kontynuować walkę o wyższe płace pracowników! nr 7 lipiec/2015 SUKCES OPZZ W SEJMIE! Dość kłamstw na temat związkowców J.Guz będziemy kontynuować walkę o wyższe płace pracowników! 2 Związkowiec OPZZ WYDAWCA Fundacja Wsparcie ul. Kopernika 36/40 00

Bardziej szczegółowo

Magazyn AntiPOVERTY No 133/ 2010 III, 2010 www.eapn.eu

Magazyn AntiPOVERTY No 133/ 2010 III, 2010 www.eapn.eu Magazyn AntiPOVERTY No 133/ 2010 III, 2010 www.eapn.eu Strategia UE 2020 jak wpłynie na walkę z ubóstwem? Strategia UE 2020 kontynuacja w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii Estońska EAPN nowy członek sieci

Bardziej szczegółowo

Intensyfikacja procesu wdrażania działań antykorupcyjnych w Polsce. 1. Informacje Podstawowe 1.1 Numer CRIS: 2005/017-488.05.01

Intensyfikacja procesu wdrażania działań antykorupcyjnych w Polsce. 1. Informacje Podstawowe 1.1 Numer CRIS: 2005/017-488.05.01 Intensyfikacja procesu wdrażania działań antykorupcyjnych w Polsce 1. Informacje Podstawowe 1.1 Numer CRIS: 2005/017-488.05.01 Twinning Nr: PL2005/IB/JH/01 2. Cele 1.2 Tytuł: Intensyfikacja procesu wdrażania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R. BORIS jest niezależną i niedochodową organizacją pozarządową, która od 1992r. wspiera szeroko pojętą aktywność obywatelską,

Bardziej szczegółowo