SYGNALIZATOR BRAKU GAZÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYGNALIZATOR BRAKU GAZÓW"

Transkrypt

1 2015 SYGNALIZATOR BRAKU GAZÓW AwaMed Medizintechnik, ul.santocka 44, Szczecin tel/fax wew.22, tel/fax Złóż zapytanie Zadzwoń do konsultanta tel./fax:

2 2 PRZEZNACZENIE Sygnalizator Braku Gazów (SBG) służy do sygnalizacji poziomu gazów w systemie rurociągowym gazów medycznych. Zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO :2011 sygnalizator powinien obsługiwać źródła zasilania gazów medycznych, system dystrybucji gazów medycznych oraz rurociągi w strefach pionów i poziomów. Ponadto sygnalizator powinien obsługiwać strefy z dużym zapotrzebowaniem na gazy (np. sale operacyjne i pooperacyjne), w miejscach narażonych na niebezpieczeństwa związane z utratą zasilania (np. długie trakcje podziemne). Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji gazów takich jak: tlen, próżnia, powietrze medyczne, podtlenek azotu, powietrze do napędu pneumatycznych narzędzi chirurgicznych, dwutlenek węgla itp. Jakość urządzenia gwarantowana dzięki jego budowie w oparciu o normy: PN-EN ISO :2007, PN-EN :2007 PN-EN 737-1:2006, PN-EN 980:2006, PN-EN 1041:2001, PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 13485:2005, PN-EN ISO 14971:2004 SŁOWNIK POJĘĆ WEJŚCIE: Zaciski listwy AEX3 lub MGM3, do których należy doprowadzić przewodami sygnał mierzony dla wejść pomiarowych lub zasilanie dla wejścia zasilania. BMS: System zarządzania budynkiem (ang. Building Management System). SLAVE: Tryb komunikacyjny sygnalizatora MGM3, w którym rozsyła on mierzone stany do sygnalizatorów w trybie CLONE w sieci ABUS oraz jest widziany w sieci BMS jako slave, do której wysyła jedynie odpowiedzi na zapytania ze strony MASTER-a: komputera (PC) lub sterownika BMS. CLONE: Tryb komunikacyjny sygnalizatora MGM3, w którym pracuje jak klon, zdalny wyświetlacz stanów sygnalizatora SLAVE z możliwością transmisji do niego klawisza kasowania alarmu (z potwierdzeniem). ABUS: Awamed BUS, lokalna sieć połączń SLAVE - CLONE1 - CLONE2 - CLONE128. FUNKCJE STEROWNIKA Wykrywa zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie gazów i uruchamia alarm. Posiada dwa niezależne, izolowane interfejsy sieci RS485: ABUS, BMS. Współpracuje z BMS w trybie MODBUS RTU, gdzie po sieci RS485 udostępnia 110 różnych parametrów. Sygnalizuje stan alarmowy dźwiękowo oraz mruganiem odpowiednich lampek LED (3 kolory) i w rejestrze ALARM do odczytania protokołem MODBUS RTU. Posiada dwa komunikacyjne tryby pracy SLAVE lub CLONE (gdzie CLONE odbiera zdublowane wizualne i dźwiękowe stany SLAVE-a) co pozwala powielić dany sygnalizator do 128 sztuk. Moduły CLONE pozwalają przyłączać osobną siecią RS485 (ABUS). Jest osobna dla każdego modułu SLAVE, co ogranicza awaryjność systemu do każdego oczka sieci lokalnie. Programowanie parametrów odbywa się w pamięci nieulotnej a w tym konfiguracji wejścia (sygnału wywołującego alarm) osobno dla każdego 10 wejść czujników gazu. Pozwala zaprogramować w pamięci dowolną kombinację dla dziesięciu wejść osobno: czujnik zainstalowany lub nie. Dozwolone jest użycie mieszane wejść BINARNYCH (stykowych) i PRĄDOWYCH (czujniki 4..20mA). Kontrola lampek LED i sygnalizatora dźwiękowego przyciskiem zielonym. TEST Funkcja wyciszania alarmu minimum na 15 minut przyciskiem czerwonym. Wsuwany papierowy lub foliowy kolorowy opis nazw gazów. Wbudowany stabilizator impulsowy o szerokim zakresie napięć wejściowych. Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem zasilania. Odporny na podawane napięcia stałego do 39V (awaryjne wyłączenie powyżej 30V). Pozwala ustawić i zaprogramować czas wyciszenia alarmu na minut (krok 1 minuta). Wykonuje zdalne komendy i przyjmuje konfigurację jedynie poprzez protokół MODBUS RTU.

3 3 PARAMETRY TECHNICZNE DANE TECHNICZNE OPIS Zasilanie sterownika UWAGI Niestabilizowane napięcie stałe +24V (+/-15%) DC Punkt MASA jest wspólny z przewodem wspólnym czujników. Przy wymianie MGMv3 za starsze wersje MGMv2 dopuszczalny jest zakres pracy +12V...+30V Sterownik posiada zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem zasilania poprzez odłączenie całkowite w zakresie napięć +30V..+39V DC z automatycznym powrotem do pracy po podaniu napięcia poniżej +30V DC Dla każdej nowej instalacji zalecane jest napięcie +24V (minus podany na styk MASA) Zasilacz wewnętrzny sterownika Stabilizator impulsowy 3.3V DC Wilgotność względna 35%...85% bez kondensacji pary Wymiary z podstawą 59x76 wys.: 29 mm lub 19 mm UWAGA! Dla napięć powyżej 39V zadziała dioda transil zwierając zasilanie i moduł ulegnie trwałemu uszkodzeniu. Praca z częstotliwością 500kHz Wersja standard posiada gniazda do płytki ekspandera AEX/RS485 Wymagany montaż w wycięciu w dodatkowej obudowie lub dedykowanej puszce w tynk lub na tynk IP obudowy Temperatura pracy C Temperatura przechowywania C Maksymalny pobór mocy 0.16A dla 12V DC 0.08A dla 24V DC Zasilacz zewnętrzny powinien posiadać wydajność ok. 250mA w przeliczeniu na 1 sztukę z listwą AEX3 i 2 kartami sieciowymi A485 Sygnał oczekiwany na wejściu czujnikowym TRYB BINARNY: Beznapięciowy styk zwierny/rozwierny do pola MASA (prąd pomiarowy <5mA) TRYB PRĄDOWY: czujniki ciśnienia/podciśnienia z wyjściem 4..20mA Maksymalne robocze napięcie podawane na wejście ogranicza ochrona przepięciowa wejść diodami transil 600W na poziomie +33V (24V AC) Ilość wejść czujników TRYB BINARNY: 10 TRYB PRĄDOWY: 5 G - Górne (5), D - Dolne (5) Czujniki 4..20mA wejścia G1..G5

4 4 OPIS TECHNICZNY STEROWNIKA SBGv3 (firmware 1.04) Obsługuje czujników stykowych lub 1..5 czujników ciśnienia analogowych z wyjściem prądowym 4..20mA (dwu- lub trzyp r z e w o d o w y m i ). Tr y b p r a c y z c z u j n i k a m i s t y k o w y m i (dwuprzewodowy) jest całkowicie zgodny z poprzednią wersją sygnalizatora v2.x. Obecna wersja v3.x umożliwia pracę w trybie mieszanym czujników stykowych i analogowych. Użycie wejścia G1 przejmuje sterowanie diodami LED dla kanału 1. Sygnał z wejścia D1 wtedy jest dostępny tylko w trybie binarnym jako dodatkowy sygnał do wykorzystania w odczycie zdalnym przez MODBUS RTU (interfejs RS485 z użyciem karty sieciowej A485 i AEX3) np. do sygnalizacji stanu zaworu, czujnika otwarcia drzwi itd. Sygnalizator mierzy do 5-ciu gazów. Powiązanie numeracji wejść z grupami lampek LED (grupa LED rys.1) pokazano na rysunku klawiatury foliowej (rys. 2). 1 2 MGM MedGAS Monitor G1/D1 G2/D2 G3/D3 G4/D4 G5/D5 TEST Ustawianie parametrów pracy jest możliwe tylko poprzez interfejs MODBUS z komputera PC przejściówką USB- RS485 (UWAGA! Do przeprowadzenia programowania do modułu musi zostać podłączona karta sieciowa A485 w gniazdo BMS na listwie AEX3 wyposażonej w 3 złącza MicroMatch (czerwone taśmowe)). Po zaprogramowaniu parametrów sygnalizatora nie wymaga się tej karty sieciowej do pracy, jeśli nie użyto czujnika analogowego. Może współpracować z listwą AEX (v1 i v2) tylko wejścia skonfigurowane w tryb BINARNY lub AEX3, wejścia skonfigurowane oba tryby BINARNE i PRĄDOWE. Praca w sieci BMS ( MODBUS RTU ) poprzez izolowany interfejs RS485 (karta A485v1). Praca w trybie SLAVE lub CLONE (izolowany interfejs RS485) w sieci ABUS (Awamed Bus). Możliwość pracy w obu trybach komunikacyjnych na raz po zainstalowaniu dwóch kart sieciowych A485 ( BMS + ABUS ) w module AEX3. Sterowanie zdalnie przekaźnikami ALARM (10 kanałów + 1 zbiorczy) modułu zainstalowanego na sieci ABUS po RS485. Wejścia odporne na zwarcia oraz podanie napięcia 24V DC. Wejście zasilające odporne na odwrotne podanie zasilania. Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem zasilania poprzez odłączenie całkowite w zakresie V DC z automatycznym powrotem do pracy po podaniu napięcia poniżej 30V. FUNKCJE KLAWISZY ORAZ LAMPEK LED Przycisk (symbol głośnika), podczas alarmu wycisza dźwięk sygnalizatora na zaprogramowany czas (fabrycznie ustawiono czas 15 minut). Włączenie sygnału dźwiękowego po odliczeniu tego czasu nastąpi automatycznie, jeśli sytuacja alarmowa dalej trwa. Jeśli w trakcie wyciszenia pojawi się nowy alarm nastąpi włączenie sygnału dźwiękowego. Usunięcie przyczyny alarmów powoduje powrót do normalnej pracy i wyłączenie dźwięku alarmu. Każde wciśnięcie przycisku wyciszenia ustawia czas na zaprogramowany czas wyciszenia, zatem jest możliwe przedłużenie podtrzymania wyciszenia bez oczekiwania na ponowny sygnał dźwiękowy. Wyciszenie może być wyzwolone zarówno z jednostki [SLAVE] jak i z wszystkich jednostek podrzędnych [CLONE]. Sygnał wyciszenia zostanie przekazany do wszystkich połączonych modułów siecią ABUS w danym oczku sieci. Naciśnięcie przycisku podczas gdy nie ma aktywnego alarmu jest dozwolone w celu testu przycisku i jest każdorazowo sygnalizowane sygnałem dźwiękowym dopóki przycisk nie zostanie zwolniony.

5 5 Przycisk (napis TEST) to test lampek LED zarówno od strony czołowej sygnalizatora, wszystkich segmentów dwucyfrowego serwisowego wyświetlacza LED, lampek LED na listwie AEX3 oraz sygnału z sygnalizatora dźwiękowego. Test jest lokalny i nie jest transmitowany do innych modułów w sieci ABUS (dotyczy to zarówno SLAVE jak i CLONE). Każde naciśnięcie przycisku uruchamia procedurę testową na okres 3 sekund. Zapalą się wszystkie możliwe lampki we wszystkich kolorach jednocześnie, nawet te dla których nie zaprogramowano czujników (konfiguracja wejścia = OFF/BRAK). TEST Stan diody LED gazu Opis stanu Świeci na zielono Brak alarmu dla tego gazu Mruga na czerwono Alarm, z wejścia D (D1..D5) tryb BINARNY lub G (G1..G5) w trybie prądowym przekroczenie ATL Mruga na żółto Alarm, z wejścia G (G1..G5) tryb BINARNY lub G (G1..G5) w trybie prądowym przekroczenie ATH Stany listwy AEX3 dane wejście Opis stanu Nie świeci Wejście nie używane/nie skonfigurowane Świeci na zielono Wejście skonfigurowane jako prądowe (4-20mA) Mruga na zielono Awaria czujnika prądowego (4..20mA), sygnał nieprawidłowy przerwa lub prąd <4mA lub >20mA Świeci na czerwono Wejście skonfigurowane jako BINEARNE (styk) RODZAJE ALARMÓW Podłączenie sygnalizatora do instalacji rurociągowej powinno zapewniać następujące alarmy: ALARM EKSPLOATACYJNY Przełączenie z głównego na pomocnicze źródło zasilania z butli. Spadek ciśnienia do minimum w którymkolwiek źródle zasilania. Nieprawidłowe działanie sprężarek powietrznych. Nieprawidłowe działanie systemu próżni. AWARYJNE ALARMY KLINICZNE Ciśnienie w rurociągu poniżej dowolnego strefowego zaworu odcinającego zmienia się o więcej niż ± 20 % w stosunku do nominalnego ciśnienia dystrybucyjnego. Ciśnienie absolutne w rurociągu do próżni, mierzone powyżej strefowego zaworu odcinającego, wzrośnie powyżej wartości 66 kpa. AWARYJNE ALARMY EKSPLOATACYJNE W przypadku jednostopniowego rurociągowego systemu dystrybucyjnego poniżej dowolnego sieciowego reduktora odcinającego ciśnienia zmienia się o więcej niż ± 20 % w stosunku do nominalnego ciśnienia dystrybucyjnego. W przypadku dwustopniowego rurociągowego systemu dystrybucyjnego poniżej dowolnego sieciowego reduktora odcinającego ciśnienia zmienia się o więcej niż ± 20 % w stosunku do nominalnego ciśnienia dystrybucyjnego. Ciśnienie absolutne w rurociągu do próżni, mierzone powyżej strefowego zaworu odcinającego, wzrośnie powyżej wartości 44 kpa. SYGNAŁY INFORMACYJNE Wskazujący normalny stan gazów w instalacji.

6 6 WYMIANA OPISU GAZOW Wymiana opisu gazów wymaga zdemontowania płyty sterownika z obudowy. Wykręcenie prawej górnej śruby M2 i wsunięcie wydrukowanego i wcześniej wyciętego opisu w szczelinę pod metalową maską na której naklejona jest klawiatura foliowa (trzymać za pasek niezadrukowany i wypoziomować po wsunięciu w okienku). Następnie wykonać montaż sterownika w odwrotnej kolejności jak przy rozbieraniu. Rozmiar i odpowiedni wzornik do wypełnienia i wydruku. 42,2 mm 36,9 mm TLEN TLEN POWIETRZE POWIETRZE PRÓŻNIA PRÓŻNIA PODTLENEK AZOTU PODTLENEK AZOTU ELEMENTY SYSTEMU POŁĄCZEŃ Elektronika sygnalizatora SBG3 bez klawiatury foliowej (rys. poniżej) widok front i tył.

7 7 Listwa przyłączeniowa AEX3 (rys. poniżej) widok bez złączy samozaciskowych i w lekko pomniejszonej skali, złącza micromatch (czerwone) posiadają ochronne beżowe zaślepki montażowe, które nie są potrzebne do pracy i mogą być usunięte. Karta sieciowa A485v1 (rys. po prawej) skala 2:1. AMGM-PV1: Puszka montażowa niska 81.5 x 81.5 x 25.5 (rys. poniżej). AMGM-PV3: Puszka montażowa wysoka 81.5 x 81.5 x rodzaje łączeniowych przewodów taśmowych o ilości żył 6, 8, 10 nazwane K6,K8,K10 (czerwone złącza micro-match o rastrze 1.27mm) przewody 10 podają sygnały do obu RS485 (ABUS i BMS). Podobnie gniazda na SBG3 i AEX3 posiadają symbole K6, K8 i K10. SPOSOBY MONTAŻU OBUDOWY ELEKTRONIKI SBG3 Puszka NISKA lub specjalna maskownica PCV dla montażu bezpośrednio w drzwi szafki. Puszka NISKA - wersja bez karty sieciowej, podłączenia przewodami taśmowymi. Puszka NISKA - podłączenia przewodami taśmowymi, karty sieciowe w module AEX3. Puszka WYSOKA - wersja CLONE z kartą sieciową (widok CLONE od tyłu, puszka pokazana jako lekko przezroczysta a karta sieciowa dla odróżnienia na niebiesko).

8 8 CLONE - AKTYWACJA I ŁĄCZENIE MODUŁÓW SBG3 i A485 MONTAŻ W celu uzyskania modułu CLONE należy do elektroniki SBG3 od tyłu wpiąć kartę sieciową A485 zgodnie z rysunkiem poniżej (połączeń dokonujemy przy wyłączonym zasilaniu). Widok przedstawia kartę sieciową na niebiesko, fioletowa strzałka pokazuje kierunek montażu, pomarańczowa otwór w który ma być wciśnięty plastikowy kołek montażowy swoim plastikowym zatrzaskiem a czerwona strzałka wskazuje wkręcenia śruby M3x10. Nie wolno montować karty sieciowej innymi sposobami (lub odwrotnie czyli zatrzaskiwać słupek w kartę sieciową) aby nie uszkodzić śrubą płytki SBG3. Dodatkowo słupek jest w strefie izolacji obwodów sieciowych karty dlatego jest dostarczany już wkręcony w kartę sieciową, aby uniknąć sytuacji zagrożenia. Demontaż A485 z CLONE: Wyłączyć zasilanie. Bezwzględnie wymagane jest wykręcenie śruby M3 a następnie wyjęcie karty sieciowej w kierunku odwrotnym niż strzałka fioletowa oraz pozostawienia plastikowego kołka w elektronice SBG3 (dalszy demontaż słupka wymagałby odkręcenia śrub montażowych blachy czołowej i zwolnienia blokady zatrzaskowej słupka od drugiej strony płyty MGM3 a następnie montażu śrub w odwrotnej kolejności). Przełączanie trybu SLAVE lub CLONE: przy włączonym zasilaniu modułu SBG3, wcisnąć i trzymać przez około 3s klawisz serwisowy z tyłu PCB obok wyświetlaczy. Wywołanie ponownie tej procedury ustawi tryb SLAVE. Sygnalizacja wybranego trybu na wyświetlaczu: symbol c tryb CLONE (małe c), symbol - - tryb SLAVE (dwie kreski poziome). SCHEMAT ELEKTRYCZNY PODŁĄCZENIA Taśma 6-PIN Taśma 8-PIN Taśma 10-PIN 8-PIN 6-PIN 10-PIN 24V * Karta sieciowa Listwa przyłączeniowa * Szyna uziemniająca Karta sieciowa* A485 A A485 B SBG3 (CLONE 3) (zewnętrzny 3) Skrzynka Zaworowo-Kontrolna 24V * * 24V 8-PIN Karta sieciowa* 6-PIN1 (wbudowanyna drzwiczkach skrzynki zaworowo kontrolnej) 10-PIN SBG3 Karta sieciowa* A A Zasilanie 24 V A485 A485 B Uziemnienie SBG3 (CLONE) (zewnętrzny 1) SBG3 (CLONE 2) (zewnętrzny 2) * wyposażenie dodatkowe

9 9 TYPOWY SCHEMAT POŁĄCZEŃ SBG3 DO AEX3 WRAZ Z KARTAMI A485 Schemat zawiera przykład dwuprzewodowego podłączenia czujnika 4..20mA do jednego z wejść G1..G5. Podłączanie do innych wejść G1..G5 pomiarowych jest analogiczne jak w tym przykładzie G1. Strzałki FIOLETOWE wskazują miejsce i kierunek zatrzaskiwania kart sieciowych A485. Wszelkie uwagi montażowe są analogiczne jak opisano w dziale (CLONE aktywacja i łączenie modułów SBG3 i A485). Należy zwrócić uwagę na sygnalizację skonfigurowanego wejścia jako PRĄDOWE LED ZIELONY. Strzałki SZARE wskazują kierunek łączenia przewodów taśmowych do SBG3. Przykład podłączenia czujników stykowych (presostaty) ciśnienia wysokiego (G3) i niskiego (D3), gdzie poprawnie skonfigurowane wejścia sygnalizują wskazane diody czerwone. Analogicznie łączymy do pozostałych wejść pomiarowych, uprzednio je konfigurując do pracy z danym typem czujnika. Strzałki ŻÓŁTE wskazują kierunek montażu wtyczek i przewodów RS485 odpowiednio dla BMS i ABUS (moduły CLONE). MGM3-K10 MGM3-K6 Q Czujnik ciśnienia z wyjściem 4.20mA (tryb PRĄDOWY) Q Czujniki stykowe (tryb BINARNY) Wysokiego (Górne) V Niskiego (Dolne) V MGM3-K8 Q 24V

10 ŁĄCZENIE PRZEWODÓW TAŚMOWYCH Przewody taśmowe posiadają wtyki z wypustem prowadzącym i określającym kierunek wkładania w gniazda na płytkach SBG3, AEX3 i A485 (rys1). Przewody należy łączyć ostrożnie chwytając po bokach, bez użycia narzędzi. Rysunek 2 przestawia widok gniazda z wycięciem (po lewej) w który ma trafić wypust wtyczki. System SBG3 wymaga łączenia przewodów K6 i K8 zawsze a K10 jedynie jeśli jest używana jakakolwiek karta sieciowa na listwie AEX WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA UWAGA! niewłaściwa konfiguracja lub podłączenie może spowodować niewłaściwe działanie prowadzące do uszkodzenia urządzenia lub wypadku. Przestrzegać zaleceń z instrukcji! Należy unikać stosowania urządzenia w miejscach charakteryzujących się dużymi wahaniami temperatury, narażonych na kondensację pary wodnej lub oblodzenie bez umieszczenia go w dodatkowej obudowie. Ponadto nie należy dopuszczać do narażenia na bezpośrednie działanie silnego promieniowania słonecznego UWAGA! Do zasilania SBG3 należy wykorzystywać wyłącznie zasilacze zgodne z normą PN-EN :2007 lub inną określającą dla elektrycznych urządzeń medycznych zasady bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych w szczególności kompatybilności elektromagnetycznej. Zasilacz nie jest dostarczany wraz z sygnalizatorem. Wytwórca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania zasilaczy innych niż zgodne z powyższymi wymaganiami. Chronić przewody taśmowe do podłączenia modułu AEX, przed przetarciem (zabezpieczyć przepust/otwór metalowy w skrzynce) oraz mocować je trwale wewnątrz skrzynki montażowej do ścianek (opaski samozaciskowe lub uchwyty samoprzylepne). Instalacja urządzenia powinna być wykonana przez wykwalifikowany personel. Należy uwzględnić wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej. Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych elementów lub podzespołów wymagających konserwacji, regulacji lub innych czynności obsługi technicznej do wykonywania przez użytkownika urządzenia. Wszelkie czynności tego typu, a przede wszystkim naprawy powinny być wykonywane przez producenta. Jakiekolwiek próby naprawy lub modyfikacji urządzenia podejmowane przez użytkownika mogą w niekorzystny sposób wpłynąć na pracę urządzenia lub uniemożliwić jego działanie, a poza tym skutkują utratą uprawnień gwarancyjnych. W czasie prac przy zaciskach urządzenia należy wyłączyć zasilanie i zachować ostrożność. Jeżeli prawdopodobne jest wystąpienie zakłóceń w sieci zasilającej, należy zastosować zasilacz lub linię zasilającą, wyposażoną w elementy ochronne łączące funkcje filtrowania, tłumienia oraz ochrony przed przepięciami i krótkimi impulsami zakłócającymi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania urządzenia, nie utrzymywania we właściwym stanie technicznym oraz użytkowania niezgodnie z jego przeznaczeniem. Nie używać urządzenia w strefach zagrożonych bezpośrednio nadmiernymi wstrząsami, wibracjami, pyłem, wilgocią, korozyjnymi gazami i olejami lub w środowisku agresywnym chemicznie UWAGA! Sygnalizatory należy montować w miejscach widocznych dla przeszkolonego personelu technicznego, zapewniając dostęp do sterowania urządzeniami tylko osobom uprawionym.

11 11 WYTYCZNE DO PODŁĄCZENIA SBG do BMS Parametry sterownika SBG3 dostępne przez MODBUS-RTU (MEMORY MAP) Numeracja WEJŚĆ 1-G1 / 2-D1 / 3-G2 / 4-D2 / 5-G3 / 6-D3 / 7-G4 / 8-D4 / 9-G5 / 10-D5 Wejścia D1.. D5 są tylko zwierne do MASY, dozwolone są tylko czujniki ciśnienia z jedną granicą =0 np. ( ) bar, ( ) psi, lub podciśnienia również z jedną granicą na 0 np. ( ) inaczej nie jest możliwe obliczanie skali (0.. max ). Wzór na obliczanie fizycznej wartości [bar] Przykład:SCL = 160, VAL = 923, P = (160 * 923 ) /10000 = 14,768 bar Pole - opis (R)ead (W)rite (M)em Komentarz/wartości/zakresy (UWAGA! wszystkie rejestry unsigned int - 16 bit) R Dla CFG 3,4 zakres (*0.1%) Dla CFG 1,2 zakres aktywny, 0 - nie Odczyt jako COIL (1 - aktywny, 0 - nie) UWAGA! Wartości poza zakresem (4..20mA) są obcinane do tego zakresu i ustawiany jest alarm jeśli przekroczenie zakresu jest ponad 1% in plus lub minus Rejestr numer pole 0..9 VAL Ciśnienie lub wartość wejścia w procentach (0.1%) np. 123 oznacza 12.3% SCL Skala dla wejścia TYP CFG Tryb pracy wejście brak 1 - binarne, styk zwierny NO (zwarcie = alarm) 2 - binarne, styk rozwierny NC (rozwarcie = alarm) 3 - prądowe 4..20mA ciśnieiowe (gaz) 4 - prądowe 4..20mA podciśnienie (VAC) Dla 31, 33, 35, 37, 39 zakres tylko 0..2 (wej. BIN) OPCJONALNIE: Chronione hasłem z PASS (30s) ATH Alarm Treshold Hi (górny próg) wejście Próg alarmu górny ( ) (0.1%) ATL Alarm Treshold Lo (dolny próg) wejście Próg alarmu dolny ( ) (0.1%) numer wg tabeli gazów AwaMed dla wejścia Skala (0.1*bar) (czyli bar*10), przykłady: - dla czujnika bar, ustaw dla VAC (-1..0), ustaw 10, bez znaku 0 - nieznany, brak informacji 1 - (O2 ) tlen, (4..5) bar 2 - (N2O) podtlenek azotu, (4..5) bar 3 - (CO2 ) dwutlenek węgla, (4..5) bar 4 - (AIR) sprężone powietrze, (4..5) bar 5 - (VAC) próżnia, <=-0.4, typ (MOT) pow. do elektronarz. (7..10) bar 7 - (N2) azot do elektronarz. (7..10) bar

12 12 (R)ead (W)rite (M)em Pole - opis Komentarz/wartości/zakresy (UWAGA! wszystkie rejestry unsigned int - 16 bit) Rejestr numer pole ALM Alarm i stan wejściowy Stan inny niż 0 - oznacza alarm ADC Wartość bezpośrednio z przetwornika wejścia BID Identyfikator seryjny budowy/instalacji ,0 - nieskonfigurowany 81 ADR Slave address tego sygnalizatora w sieci Nasz adres w sieci MODBUS (1..247). 82 PAS Hasło + odblokowanie zapisu na czas w (s) 83 BUZ Dźwięk alarmu - czas wyciszenia (buzzer) 84 MCP Minimalny czas (s) pobudzenia wejść do wywołania alarmu Krótsze czasy trwania stanu alarmowego na wejściu, nie będą rejestrowane w sygnalizatorze. 0 - funkcja nieaktywna 85 MCT Max czas w (s) Trwania alarmu po jego ustąpieniu fizycznie Alarm jest podtrzymywany aby umożliwić odczyt przez BMS, który czyta np. z okresem 1 minuta 0 - funkcja nieaktywna, alarm znika natychmiast po ustaniu jego przyczyny. 86 STB Stop bits 0 lub 1 = 8N1, 2 = 8N2 *dotyczy tylko BMS, (AWS/clony zawsze2 = 8N2) 87 REL Relays/przekaźniki R Odczyt stanu z modułu przekaźnikowego na ABUS. 88 LED Stan Ledów FRONT - YL alarm (G1..G5) - RD alarm (D1..D5) - GN brak alarmu (ATL<VAL<ATH) R 89 CMD Command/rozkaz R R R/W R/W 0 - brak alarmu, dla wejść prądowych - czujnik pracuje w zakresie 4..20mA 1 - alarm Lo (dla wejść binarnych D1..5 oznacza aktywne, dla wejść prądowych G1..5 sygnał poniżej zakresu ATL, czujnik podaje poprawnie 4..20mA) 2 - alarm Hi (dla wejść binarnych oznacza aktywne, dla wejść prądowych G1..G5 przekroczono zakres ATH, czujnik podaje poprawnie 4..20mA), 3 - tylko dla czujników 4..20mA, error Lo - czujnik uszkodzony podaje wartość niedozwoloną < 4mA 4 - tylko dla czujników 4..20mA, error Hi - czujnik uszkodzony podaje wartość niezawodną >20mA Zakres x00 - zapis zabroniony, czs upłynął <300 - zapis dozwolony/czas odlicza się w (s) Dozwolone tylko wartości z zakresu (min). Read daje zawsze 0, Write: 1 - wycisz alarm (CLONY-też) 2 - uruchom TEST key 3 - zapal ALARM LED na 5s 4 - zarejestruj sterownik

13 13 (R)ead (W)rite (M)em Pole - opis Komentarz/wartości/zakresy (UWAGA! wszystkie rejestry unsigned int - 16 bit) Rejestr numer pole 103 PDY Rok produkcji R/M 14 = 2014, 0 - użyto naklejki 104 PDM Miesiąc produkcji R/M 1..12, 0 - użyto naklejki 105 SNR Serial nr R/M ,0 - użyto naklejki 106 FRM Firmware R/M ,0 - nie zaprogramowano 107 MOD Model/version R/M ,0 - model bazowy 108 ONL Online R (miernik użycia zasobów procesora gdzie 80000=100%), odczyt tego pola jako rejestr ONLINE 109 EWC EEPROM Write Count R Ilość wykonywanych zapisów do pamięci EEPROM (EEPROM dopuszcza 10 milionów), kontrola tego rejestru umożliwia sprawdzenie czy było coś zmieniane w konfiguracji sterownika. Wszystkie parametry z atrybutem [W] write/zapis są dostępne tylko do odczytu jeśli nie odblokowano hasłem możliwości zapisu patrz rejestr 82 [PAS]. Rozszerzona tablica parametrów dotyczy ustawień serwisowych i dostępnych komend MODBUS. OKABLOWANIE, TOPOLOGIA, PARAMETRY TRANSMISJI, MODUŁY SALVE-CLONE Zaleca się do połączeń RS485 ekranowanej skrętki 5e lub ekranowanego przewodu o przekroju żył od 0,22 do 0,64 mm2. Topologia magistrali (BUS) gdzie maksymalne odgałęzienia 30 cm. Ze względu na prędkość transmisji 9600 nie ma potrzeby używania terminatorów 120 ohm (zworka na płytce A485), jest to tylko wersja do ew. innych prędkości. ZWORY nie używać zdjąć. Zalecana maksymalna długość magistrali mniejsza niż 300m dla 5e i do 600 m dla średnic 0.64mm2. Pojedynczy odcinek sieci pomiędzy sygnalizatorami < 100m. Wymagane połączenia 3 przewodowe RS485 : A-A, B-B oraz GND-GND. Maksymalnie do 100 sygnalizatorów w jednej sieci (programowalne adresy z puli ). Programowo skonfigurowane do pracy w trybie (9600 8N2) MODBUS RTU. Oczka sieci Awamed Bus ( ABUS ) jeden SLAVE i reszta CLON-y (przełączanie trybu SLAVE lub CLONE : wcisnąć i trzymać 3s klawisz serwisowy z tyłu PCB obok wyświetlaczy). Wywołanie ponownie tej procedury ustawi tryb SLAVE. Sygnalizacja na wyświetlaczu : symbol C tryb pracy CLONE, symbol - - SLAVE mode. Sieć BMS jest rozdzielona galwanicznie od sieci ABUS i nie wolno łączyć tych sieci ze sobą, dlatego zasilanie sterowników w sieci BMS ( SLAVE ów ) nie może być wspólne z zasilaniem w sieci ABUS ( CLONE-ów ). Topologia sieci BMS zawiera same moduły SLAVE ( MGM3 w tryb SLAVE )

14 14 CZUJNIKI Czujniki ciśnienia 4-20mA okablowanie 3-przwodowe (+U, sygnał G1..G5 i ekran na masę) zgodnie z ich instrukcją (zależnie od producenta) lub dwuprzewodowe (+U,sygnał na G1..G5) czyli bez ekranu. Brak obsługi czujników ciśnienia z protokołem HART. Możliwość obsługi czujników stykowych/presostatów i czujników 4-20mA jednocześnie. Maksymalnie można zainstalować 10 czujników (mieszanych również). Zasilanie dopuszczalne tylko +24V zalecane 3W na sygnalizator i 3W na każdy czujnik 4-20mA. Czujniki zaleca się klasy 1% dokładności (wtedy dokładność całego sterownika < 1.5%). Sygnalizacja na płycie AEX3 : LED zapalony wejście aktywne (skonfigurowane) czerwone (RED) binarne ( styk ), zielone (GREEN) 4-20mA, zielone i mruga: czujnik 4-20 ma uszkodzony (prąd poza zakresem 4-20mA, również gdy brak zasilania czujnika lub przerwa obwodu czujnika prądowego). Opcje połączeń modułów SBG2, SBG3, AEX, AEX3, A485 (ABUS, BMS) AEX AEX3 ABUS (CLONE) (SLAVE) A485+AEX3 BMS tylko przez A845+AEX3 ABUS (CLONE) (SLAVE) A485 bez AEX3 SBG2 SBG3 * * Presostaty bezpośrednio bez AEX Czujniki 4..20mA z AEX V bez AEX (* Jedno wyklucza drugie w obrębie tego samego modułu, CLON bez AEX nie może być podłączony do BMS, aczkolwiek połączenie MGM3+AEX3+A485(BMS)+A485(ABUS) z modułami w takiej samej konfiguracji po sieci BMS oraz z MGM3+A485(ABUS) czyli CLON-y w ilości do 128 sztuk w jednym oczku sieci SLAVE-CLONE-CLONE-CLONE jest dozwolone.) UWAGA! Oprogramowanie MODBUS-MGM jest rozwijane na bieżąco i powyższa instrukcja dotyczy wersji SBG3. Niektóre parametry mogą ulec zmianie w następnych wersjach.

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora GALAXY Dimension 48/96/264/520 Instrukcja Serwisowa Instalatora TAP SYSTEMY ALARMOWE Sp. z o.o. Os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061/8767088, fax. 061/8750303 http://www.tap.com.pl e-mail: tap@tap.com.pl

Bardziej szczegółowo

INTEGRA 128-WRL INSTRUKCJA INSTALATORA. Centrale alarmowe

INTEGRA 128-WRL INSTRUKCJA INSTALATORA. Centrale alarmowe Centrale alarmowe INTEGRA 128-WRL Wersja oprogramowania 1.11 INSTRUKCJA INSTALATORA integra-wrl_i_pl 12/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz.

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

I/O System GSM Instrukcja Użytkowania

I/O System GSM Instrukcja Użytkowania Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v 1.0S) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 13,8V/1,3A

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v 1.0S) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 13,8V/1,3A INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MGSM 4.0+ (v.0s) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM MGSM 4.0-PS+ (v.0s) MODUŁ POWIADOMIENIA I STEROWANIA GSM Z WBUDOWANYM ZASILACZEM BUFOROWYM 3,8V/,3A Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI

CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI 1 N30B-07A/1 Instrukcja obsługi 2 Spis treści 1 PRZEZNACZENIE I BUDOWA REJESTRATORA...3 2 ZESTAW REJESTRATORA...4 3 WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ MPP 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12.2011 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 3. PRZEZNACZENIE ORAZ ZAKRES STOSOWANIA.... 3 3.1. Przepływ

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA PC1565-2P wer. 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrze żone

Bardziej szczegółowo

CA-64 (wersja programowa 1.04.01)

CA-64 (wersja programowa 1.04.01) CENTRALA ALARMOWA CA-64 (wersja programowa 1.04.01) Opis i instalacja systemu. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca64opis_pl 05/03 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa tel. 22 871 33 33 fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: +48 (32) 353 41 31, + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 44 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) Katowice

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS PRZEDSIĘBIORSTWO Spółka z o.o. 30-059 Kraków, ul. Reymonta 22 DYSKAM Centrala Wewnętrzny: Tel.: (012) 637 80-20 Sekretariat 20 (012) 638-27-66 Prezes 21 (012) 637-51-82 Serwis 22 OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne...

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne... Instrukcja obsługi WAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia, niektóre funkcje

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced P/N 1069792-GR3 (PL) REV F ISS 04NOV14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Wersja Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa TelCorr3

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa TelCorr3 Dokumentacja TechnicznoRuchowa TelCorr3 Atrem S.A. 13 maja 2011 v1.1 Atrem S.A. Wszystkie znaki występujace w tekście sa zastrzeżonymi znakami firmowymi badź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL

Podręcznik systemowy. Panele operatorskie DOP11B. Wydanie 02/2007 11502754 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 2/27 1152754 / PL Podręcznik systemowy SEW-EURODRIVE Driving the world Spis

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system videodomofonowy 2-żyłowy

Cyfrowy system videodomofonowy 2-żyłowy KATALOG TECHNICZNY 2GO! SYSTEM VIDEODOMOFONOWY Cyfrowy system videodomofonowy 2-żyłowy MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90A tel. (42) 616-21-00 fax. (42) 616-21-13 http://www.miwiurmet.com.pl

Bardziej szczegółowo