SYGNALIZATOR BRAKU GAZÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYGNALIZATOR BRAKU GAZÓW"

Transkrypt

1 2015 SYGNALIZATOR BRAKU GAZÓW AwaMed Medizintechnik, ul.santocka 44, Szczecin tel/fax wew.22, tel/fax Złóż zapytanie Zadzwoń do konsultanta tel./fax:

2 2 PRZEZNACZENIE Sygnalizator Braku Gazów (SBG) służy do sygnalizacji poziomu gazów w systemie rurociągowym gazów medycznych. Zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO :2011 sygnalizator powinien obsługiwać źródła zasilania gazów medycznych, system dystrybucji gazów medycznych oraz rurociągi w strefach pionów i poziomów. Ponadto sygnalizator powinien obsługiwać strefy z dużym zapotrzebowaniem na gazy (np. sale operacyjne i pooperacyjne), w miejscach narażonych na niebezpieczeństwa związane z utratą zasilania (np. długie trakcje podziemne). Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji gazów takich jak: tlen, próżnia, powietrze medyczne, podtlenek azotu, powietrze do napędu pneumatycznych narzędzi chirurgicznych, dwutlenek węgla itp. Jakość urządzenia gwarantowana dzięki jego budowie w oparciu o normy: PN-EN ISO :2007, PN-EN :2007 PN-EN 737-1:2006, PN-EN 980:2006, PN-EN 1041:2001, PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 13485:2005, PN-EN ISO 14971:2004 SŁOWNIK POJĘĆ WEJŚCIE: Zaciski listwy AEX3 lub MGM3, do których należy doprowadzić przewodami sygnał mierzony dla wejść pomiarowych lub zasilanie dla wejścia zasilania. BMS: System zarządzania budynkiem (ang. Building Management System). SLAVE: Tryb komunikacyjny sygnalizatora MGM3, w którym rozsyła on mierzone stany do sygnalizatorów w trybie CLONE w sieci ABUS oraz jest widziany w sieci BMS jako slave, do której wysyła jedynie odpowiedzi na zapytania ze strony MASTER-a: komputera (PC) lub sterownika BMS. CLONE: Tryb komunikacyjny sygnalizatora MGM3, w którym pracuje jak klon, zdalny wyświetlacz stanów sygnalizatora SLAVE z możliwością transmisji do niego klawisza kasowania alarmu (z potwierdzeniem). ABUS: Awamed BUS, lokalna sieć połączń SLAVE - CLONE1 - CLONE2 - CLONE128. FUNKCJE STEROWNIKA Wykrywa zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie gazów i uruchamia alarm. Posiada dwa niezależne, izolowane interfejsy sieci RS485: ABUS, BMS. Współpracuje z BMS w trybie MODBUS RTU, gdzie po sieci RS485 udostępnia 110 różnych parametrów. Sygnalizuje stan alarmowy dźwiękowo oraz mruganiem odpowiednich lampek LED (3 kolory) i w rejestrze ALARM do odczytania protokołem MODBUS RTU. Posiada dwa komunikacyjne tryby pracy SLAVE lub CLONE (gdzie CLONE odbiera zdublowane wizualne i dźwiękowe stany SLAVE-a) co pozwala powielić dany sygnalizator do 128 sztuk. Moduły CLONE pozwalają przyłączać osobną siecią RS485 (ABUS). Jest osobna dla każdego modułu SLAVE, co ogranicza awaryjność systemu do każdego oczka sieci lokalnie. Programowanie parametrów odbywa się w pamięci nieulotnej a w tym konfiguracji wejścia (sygnału wywołującego alarm) osobno dla każdego 10 wejść czujników gazu. Pozwala zaprogramować w pamięci dowolną kombinację dla dziesięciu wejść osobno: czujnik zainstalowany lub nie. Dozwolone jest użycie mieszane wejść BINARNYCH (stykowych) i PRĄDOWYCH (czujniki 4..20mA). Kontrola lampek LED i sygnalizatora dźwiękowego przyciskiem zielonym. TEST Funkcja wyciszania alarmu minimum na 15 minut przyciskiem czerwonym. Wsuwany papierowy lub foliowy kolorowy opis nazw gazów. Wbudowany stabilizator impulsowy o szerokim zakresie napięć wejściowych. Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem zasilania. Odporny na podawane napięcia stałego do 39V (awaryjne wyłączenie powyżej 30V). Pozwala ustawić i zaprogramować czas wyciszenia alarmu na minut (krok 1 minuta). Wykonuje zdalne komendy i przyjmuje konfigurację jedynie poprzez protokół MODBUS RTU.

3 3 PARAMETRY TECHNICZNE DANE TECHNICZNE OPIS Zasilanie sterownika UWAGI Niestabilizowane napięcie stałe +24V (+/-15%) DC Punkt MASA jest wspólny z przewodem wspólnym czujników. Przy wymianie MGMv3 za starsze wersje MGMv2 dopuszczalny jest zakres pracy +12V...+30V Sterownik posiada zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem zasilania poprzez odłączenie całkowite w zakresie napięć +30V..+39V DC z automatycznym powrotem do pracy po podaniu napięcia poniżej +30V DC Dla każdej nowej instalacji zalecane jest napięcie +24V (minus podany na styk MASA) Zasilacz wewnętrzny sterownika Stabilizator impulsowy 3.3V DC Wilgotność względna 35%...85% bez kondensacji pary Wymiary z podstawą 59x76 wys.: 29 mm lub 19 mm UWAGA! Dla napięć powyżej 39V zadziała dioda transil zwierając zasilanie i moduł ulegnie trwałemu uszkodzeniu. Praca z częstotliwością 500kHz Wersja standard posiada gniazda do płytki ekspandera AEX/RS485 Wymagany montaż w wycięciu w dodatkowej obudowie lub dedykowanej puszce w tynk lub na tynk IP obudowy Temperatura pracy C Temperatura przechowywania C Maksymalny pobór mocy 0.16A dla 12V DC 0.08A dla 24V DC Zasilacz zewnętrzny powinien posiadać wydajność ok. 250mA w przeliczeniu na 1 sztukę z listwą AEX3 i 2 kartami sieciowymi A485 Sygnał oczekiwany na wejściu czujnikowym TRYB BINARNY: Beznapięciowy styk zwierny/rozwierny do pola MASA (prąd pomiarowy <5mA) TRYB PRĄDOWY: czujniki ciśnienia/podciśnienia z wyjściem 4..20mA Maksymalne robocze napięcie podawane na wejście ogranicza ochrona przepięciowa wejść diodami transil 600W na poziomie +33V (24V AC) Ilość wejść czujników TRYB BINARNY: 10 TRYB PRĄDOWY: 5 G - Górne (5), D - Dolne (5) Czujniki 4..20mA wejścia G1..G5

4 4 OPIS TECHNICZNY STEROWNIKA SBGv3 (firmware 1.04) Obsługuje czujników stykowych lub 1..5 czujników ciśnienia analogowych z wyjściem prądowym 4..20mA (dwu- lub trzyp r z e w o d o w y m i ). Tr y b p r a c y z c z u j n i k a m i s t y k o w y m i (dwuprzewodowy) jest całkowicie zgodny z poprzednią wersją sygnalizatora v2.x. Obecna wersja v3.x umożliwia pracę w trybie mieszanym czujników stykowych i analogowych. Użycie wejścia G1 przejmuje sterowanie diodami LED dla kanału 1. Sygnał z wejścia D1 wtedy jest dostępny tylko w trybie binarnym jako dodatkowy sygnał do wykorzystania w odczycie zdalnym przez MODBUS RTU (interfejs RS485 z użyciem karty sieciowej A485 i AEX3) np. do sygnalizacji stanu zaworu, czujnika otwarcia drzwi itd. Sygnalizator mierzy do 5-ciu gazów. Powiązanie numeracji wejść z grupami lampek LED (grupa LED rys.1) pokazano na rysunku klawiatury foliowej (rys. 2). 1 2 MGM MedGAS Monitor G1/D1 G2/D2 G3/D3 G4/D4 G5/D5 TEST Ustawianie parametrów pracy jest możliwe tylko poprzez interfejs MODBUS z komputera PC przejściówką USB- RS485 (UWAGA! Do przeprowadzenia programowania do modułu musi zostać podłączona karta sieciowa A485 w gniazdo BMS na listwie AEX3 wyposażonej w 3 złącza MicroMatch (czerwone taśmowe)). Po zaprogramowaniu parametrów sygnalizatora nie wymaga się tej karty sieciowej do pracy, jeśli nie użyto czujnika analogowego. Może współpracować z listwą AEX (v1 i v2) tylko wejścia skonfigurowane w tryb BINARNY lub AEX3, wejścia skonfigurowane oba tryby BINARNE i PRĄDOWE. Praca w sieci BMS ( MODBUS RTU ) poprzez izolowany interfejs RS485 (karta A485v1). Praca w trybie SLAVE lub CLONE (izolowany interfejs RS485) w sieci ABUS (Awamed Bus). Możliwość pracy w obu trybach komunikacyjnych na raz po zainstalowaniu dwóch kart sieciowych A485 ( BMS + ABUS ) w module AEX3. Sterowanie zdalnie przekaźnikami ALARM (10 kanałów + 1 zbiorczy) modułu zainstalowanego na sieci ABUS po RS485. Wejścia odporne na zwarcia oraz podanie napięcia 24V DC. Wejście zasilające odporne na odwrotne podanie zasilania. Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem zasilania poprzez odłączenie całkowite w zakresie V DC z automatycznym powrotem do pracy po podaniu napięcia poniżej 30V. FUNKCJE KLAWISZY ORAZ LAMPEK LED Przycisk (symbol głośnika), podczas alarmu wycisza dźwięk sygnalizatora na zaprogramowany czas (fabrycznie ustawiono czas 15 minut). Włączenie sygnału dźwiękowego po odliczeniu tego czasu nastąpi automatycznie, jeśli sytuacja alarmowa dalej trwa. Jeśli w trakcie wyciszenia pojawi się nowy alarm nastąpi włączenie sygnału dźwiękowego. Usunięcie przyczyny alarmów powoduje powrót do normalnej pracy i wyłączenie dźwięku alarmu. Każde wciśnięcie przycisku wyciszenia ustawia czas na zaprogramowany czas wyciszenia, zatem jest możliwe przedłużenie podtrzymania wyciszenia bez oczekiwania na ponowny sygnał dźwiękowy. Wyciszenie może być wyzwolone zarówno z jednostki [SLAVE] jak i z wszystkich jednostek podrzędnych [CLONE]. Sygnał wyciszenia zostanie przekazany do wszystkich połączonych modułów siecią ABUS w danym oczku sieci. Naciśnięcie przycisku podczas gdy nie ma aktywnego alarmu jest dozwolone w celu testu przycisku i jest każdorazowo sygnalizowane sygnałem dźwiękowym dopóki przycisk nie zostanie zwolniony.

5 5 Przycisk (napis TEST) to test lampek LED zarówno od strony czołowej sygnalizatora, wszystkich segmentów dwucyfrowego serwisowego wyświetlacza LED, lampek LED na listwie AEX3 oraz sygnału z sygnalizatora dźwiękowego. Test jest lokalny i nie jest transmitowany do innych modułów w sieci ABUS (dotyczy to zarówno SLAVE jak i CLONE). Każde naciśnięcie przycisku uruchamia procedurę testową na okres 3 sekund. Zapalą się wszystkie możliwe lampki we wszystkich kolorach jednocześnie, nawet te dla których nie zaprogramowano czujników (konfiguracja wejścia = OFF/BRAK). TEST Stan diody LED gazu Opis stanu Świeci na zielono Brak alarmu dla tego gazu Mruga na czerwono Alarm, z wejścia D (D1..D5) tryb BINARNY lub G (G1..G5) w trybie prądowym przekroczenie ATL Mruga na żółto Alarm, z wejścia G (G1..G5) tryb BINARNY lub G (G1..G5) w trybie prądowym przekroczenie ATH Stany listwy AEX3 dane wejście Opis stanu Nie świeci Wejście nie używane/nie skonfigurowane Świeci na zielono Wejście skonfigurowane jako prądowe (4-20mA) Mruga na zielono Awaria czujnika prądowego (4..20mA), sygnał nieprawidłowy przerwa lub prąd <4mA lub >20mA Świeci na czerwono Wejście skonfigurowane jako BINEARNE (styk) RODZAJE ALARMÓW Podłączenie sygnalizatora do instalacji rurociągowej powinno zapewniać następujące alarmy: ALARM EKSPLOATACYJNY Przełączenie z głównego na pomocnicze źródło zasilania z butli. Spadek ciśnienia do minimum w którymkolwiek źródle zasilania. Nieprawidłowe działanie sprężarek powietrznych. Nieprawidłowe działanie systemu próżni. AWARYJNE ALARMY KLINICZNE Ciśnienie w rurociągu poniżej dowolnego strefowego zaworu odcinającego zmienia się o więcej niż ± 20 % w stosunku do nominalnego ciśnienia dystrybucyjnego. Ciśnienie absolutne w rurociągu do próżni, mierzone powyżej strefowego zaworu odcinającego, wzrośnie powyżej wartości 66 kpa. AWARYJNE ALARMY EKSPLOATACYJNE W przypadku jednostopniowego rurociągowego systemu dystrybucyjnego poniżej dowolnego sieciowego reduktora odcinającego ciśnienia zmienia się o więcej niż ± 20 % w stosunku do nominalnego ciśnienia dystrybucyjnego. W przypadku dwustopniowego rurociągowego systemu dystrybucyjnego poniżej dowolnego sieciowego reduktora odcinającego ciśnienia zmienia się o więcej niż ± 20 % w stosunku do nominalnego ciśnienia dystrybucyjnego. Ciśnienie absolutne w rurociągu do próżni, mierzone powyżej strefowego zaworu odcinającego, wzrośnie powyżej wartości 44 kpa. SYGNAŁY INFORMACYJNE Wskazujący normalny stan gazów w instalacji.

6 6 WYMIANA OPISU GAZOW Wymiana opisu gazów wymaga zdemontowania płyty sterownika z obudowy. Wykręcenie prawej górnej śruby M2 i wsunięcie wydrukowanego i wcześniej wyciętego opisu w szczelinę pod metalową maską na której naklejona jest klawiatura foliowa (trzymać za pasek niezadrukowany i wypoziomować po wsunięciu w okienku). Następnie wykonać montaż sterownika w odwrotnej kolejności jak przy rozbieraniu. Rozmiar i odpowiedni wzornik do wypełnienia i wydruku. 42,2 mm 36,9 mm TLEN TLEN POWIETRZE POWIETRZE PRÓŻNIA PRÓŻNIA PODTLENEK AZOTU PODTLENEK AZOTU ELEMENTY SYSTEMU POŁĄCZEŃ Elektronika sygnalizatora SBG3 bez klawiatury foliowej (rys. poniżej) widok front i tył.

7 7 Listwa przyłączeniowa AEX3 (rys. poniżej) widok bez złączy samozaciskowych i w lekko pomniejszonej skali, złącza micromatch (czerwone) posiadają ochronne beżowe zaślepki montażowe, które nie są potrzebne do pracy i mogą być usunięte. Karta sieciowa A485v1 (rys. po prawej) skala 2:1. AMGM-PV1: Puszka montażowa niska 81.5 x 81.5 x 25.5 (rys. poniżej). AMGM-PV3: Puszka montażowa wysoka 81.5 x 81.5 x rodzaje łączeniowych przewodów taśmowych o ilości żył 6, 8, 10 nazwane K6,K8,K10 (czerwone złącza micro-match o rastrze 1.27mm) przewody 10 podają sygnały do obu RS485 (ABUS i BMS). Podobnie gniazda na SBG3 i AEX3 posiadają symbole K6, K8 i K10. SPOSOBY MONTAŻU OBUDOWY ELEKTRONIKI SBG3 Puszka NISKA lub specjalna maskownica PCV dla montażu bezpośrednio w drzwi szafki. Puszka NISKA - wersja bez karty sieciowej, podłączenia przewodami taśmowymi. Puszka NISKA - podłączenia przewodami taśmowymi, karty sieciowe w module AEX3. Puszka WYSOKA - wersja CLONE z kartą sieciową (widok CLONE od tyłu, puszka pokazana jako lekko przezroczysta a karta sieciowa dla odróżnienia na niebiesko).

8 8 CLONE - AKTYWACJA I ŁĄCZENIE MODUŁÓW SBG3 i A485 MONTAŻ W celu uzyskania modułu CLONE należy do elektroniki SBG3 od tyłu wpiąć kartę sieciową A485 zgodnie z rysunkiem poniżej (połączeń dokonujemy przy wyłączonym zasilaniu). Widok przedstawia kartę sieciową na niebiesko, fioletowa strzałka pokazuje kierunek montażu, pomarańczowa otwór w który ma być wciśnięty plastikowy kołek montażowy swoim plastikowym zatrzaskiem a czerwona strzałka wskazuje wkręcenia śruby M3x10. Nie wolno montować karty sieciowej innymi sposobami (lub odwrotnie czyli zatrzaskiwać słupek w kartę sieciową) aby nie uszkodzić śrubą płytki SBG3. Dodatkowo słupek jest w strefie izolacji obwodów sieciowych karty dlatego jest dostarczany już wkręcony w kartę sieciową, aby uniknąć sytuacji zagrożenia. Demontaż A485 z CLONE: Wyłączyć zasilanie. Bezwzględnie wymagane jest wykręcenie śruby M3 a następnie wyjęcie karty sieciowej w kierunku odwrotnym niż strzałka fioletowa oraz pozostawienia plastikowego kołka w elektronice SBG3 (dalszy demontaż słupka wymagałby odkręcenia śrub montażowych blachy czołowej i zwolnienia blokady zatrzaskowej słupka od drugiej strony płyty MGM3 a następnie montażu śrub w odwrotnej kolejności). Przełączanie trybu SLAVE lub CLONE: przy włączonym zasilaniu modułu SBG3, wcisnąć i trzymać przez około 3s klawisz serwisowy z tyłu PCB obok wyświetlaczy. Wywołanie ponownie tej procedury ustawi tryb SLAVE. Sygnalizacja wybranego trybu na wyświetlaczu: symbol c tryb CLONE (małe c), symbol - - tryb SLAVE (dwie kreski poziome). SCHEMAT ELEKTRYCZNY PODŁĄCZENIA Taśma 6-PIN Taśma 8-PIN Taśma 10-PIN 8-PIN 6-PIN 10-PIN 24V * Karta sieciowa Listwa przyłączeniowa * Szyna uziemniająca Karta sieciowa* A485 A A485 B SBG3 (CLONE 3) (zewnętrzny 3) Skrzynka Zaworowo-Kontrolna 24V * * 24V 8-PIN Karta sieciowa* 6-PIN1 (wbudowanyna drzwiczkach skrzynki zaworowo kontrolnej) 10-PIN SBG3 Karta sieciowa* A A Zasilanie 24 V A485 A485 B Uziemnienie SBG3 (CLONE) (zewnętrzny 1) SBG3 (CLONE 2) (zewnętrzny 2) * wyposażenie dodatkowe

9 9 TYPOWY SCHEMAT POŁĄCZEŃ SBG3 DO AEX3 WRAZ Z KARTAMI A485 Schemat zawiera przykład dwuprzewodowego podłączenia czujnika 4..20mA do jednego z wejść G1..G5. Podłączanie do innych wejść G1..G5 pomiarowych jest analogiczne jak w tym przykładzie G1. Strzałki FIOLETOWE wskazują miejsce i kierunek zatrzaskiwania kart sieciowych A485. Wszelkie uwagi montażowe są analogiczne jak opisano w dziale (CLONE aktywacja i łączenie modułów SBG3 i A485). Należy zwrócić uwagę na sygnalizację skonfigurowanego wejścia jako PRĄDOWE LED ZIELONY. Strzałki SZARE wskazują kierunek łączenia przewodów taśmowych do SBG3. Przykład podłączenia czujników stykowych (presostaty) ciśnienia wysokiego (G3) i niskiego (D3), gdzie poprawnie skonfigurowane wejścia sygnalizują wskazane diody czerwone. Analogicznie łączymy do pozostałych wejść pomiarowych, uprzednio je konfigurując do pracy z danym typem czujnika. Strzałki ŻÓŁTE wskazują kierunek montażu wtyczek i przewodów RS485 odpowiednio dla BMS i ABUS (moduły CLONE). MGM3-K10 MGM3-K6 Q Czujnik ciśnienia z wyjściem 4.20mA (tryb PRĄDOWY) Q Czujniki stykowe (tryb BINARNY) Wysokiego (Górne) V Niskiego (Dolne) V MGM3-K8 Q 24V

10 ŁĄCZENIE PRZEWODÓW TAŚMOWYCH Przewody taśmowe posiadają wtyki z wypustem prowadzącym i określającym kierunek wkładania w gniazda na płytkach SBG3, AEX3 i A485 (rys1). Przewody należy łączyć ostrożnie chwytając po bokach, bez użycia narzędzi. Rysunek 2 przestawia widok gniazda z wycięciem (po lewej) w który ma trafić wypust wtyczki. System SBG3 wymaga łączenia przewodów K6 i K8 zawsze a K10 jedynie jeśli jest używana jakakolwiek karta sieciowa na listwie AEX WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA UWAGA! niewłaściwa konfiguracja lub podłączenie może spowodować niewłaściwe działanie prowadzące do uszkodzenia urządzenia lub wypadku. Przestrzegać zaleceń z instrukcji! Należy unikać stosowania urządzenia w miejscach charakteryzujących się dużymi wahaniami temperatury, narażonych na kondensację pary wodnej lub oblodzenie bez umieszczenia go w dodatkowej obudowie. Ponadto nie należy dopuszczać do narażenia na bezpośrednie działanie silnego promieniowania słonecznego UWAGA! Do zasilania SBG3 należy wykorzystywać wyłącznie zasilacze zgodne z normą PN-EN :2007 lub inną określającą dla elektrycznych urządzeń medycznych zasady bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych w szczególności kompatybilności elektromagnetycznej. Zasilacz nie jest dostarczany wraz z sygnalizatorem. Wytwórca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania zasilaczy innych niż zgodne z powyższymi wymaganiami. Chronić przewody taśmowe do podłączenia modułu AEX, przed przetarciem (zabezpieczyć przepust/otwór metalowy w skrzynce) oraz mocować je trwale wewnątrz skrzynki montażowej do ścianek (opaski samozaciskowe lub uchwyty samoprzylepne). Instalacja urządzenia powinna być wykonana przez wykwalifikowany personel. Należy uwzględnić wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej. Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych elementów lub podzespołów wymagających konserwacji, regulacji lub innych czynności obsługi technicznej do wykonywania przez użytkownika urządzenia. Wszelkie czynności tego typu, a przede wszystkim naprawy powinny być wykonywane przez producenta. Jakiekolwiek próby naprawy lub modyfikacji urządzenia podejmowane przez użytkownika mogą w niekorzystny sposób wpłynąć na pracę urządzenia lub uniemożliwić jego działanie, a poza tym skutkują utratą uprawnień gwarancyjnych. W czasie prac przy zaciskach urządzenia należy wyłączyć zasilanie i zachować ostrożność. Jeżeli prawdopodobne jest wystąpienie zakłóceń w sieci zasilającej, należy zastosować zasilacz lub linię zasilającą, wyposażoną w elementy ochronne łączące funkcje filtrowania, tłumienia oraz ochrony przed przepięciami i krótkimi impulsami zakłócającymi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania urządzenia, nie utrzymywania we właściwym stanie technicznym oraz użytkowania niezgodnie z jego przeznaczeniem. Nie używać urządzenia w strefach zagrożonych bezpośrednio nadmiernymi wstrząsami, wibracjami, pyłem, wilgocią, korozyjnymi gazami i olejami lub w środowisku agresywnym chemicznie UWAGA! Sygnalizatory należy montować w miejscach widocznych dla przeszkolonego personelu technicznego, zapewniając dostęp do sterowania urządzeniami tylko osobom uprawionym.

11 11 WYTYCZNE DO PODŁĄCZENIA SBG do BMS Parametry sterownika SBG3 dostępne przez MODBUS-RTU (MEMORY MAP) Numeracja WEJŚĆ 1-G1 / 2-D1 / 3-G2 / 4-D2 / 5-G3 / 6-D3 / 7-G4 / 8-D4 / 9-G5 / 10-D5 Wejścia D1.. D5 są tylko zwierne do MASY, dozwolone są tylko czujniki ciśnienia z jedną granicą =0 np. ( ) bar, ( ) psi, lub podciśnienia również z jedną granicą na 0 np. ( ) inaczej nie jest możliwe obliczanie skali (0.. max ). Wzór na obliczanie fizycznej wartości [bar] Przykład:SCL = 160, VAL = 923, P = (160 * 923 ) /10000 = 14,768 bar Pole - opis (R)ead (W)rite (M)em Komentarz/wartości/zakresy (UWAGA! wszystkie rejestry unsigned int - 16 bit) R Dla CFG 3,4 zakres (*0.1%) Dla CFG 1,2 zakres aktywny, 0 - nie Odczyt jako COIL (1 - aktywny, 0 - nie) UWAGA! Wartości poza zakresem (4..20mA) są obcinane do tego zakresu i ustawiany jest alarm jeśli przekroczenie zakresu jest ponad 1% in plus lub minus Rejestr numer pole 0..9 VAL Ciśnienie lub wartość wejścia w procentach (0.1%) np. 123 oznacza 12.3% SCL Skala dla wejścia TYP CFG Tryb pracy wejście brak 1 - binarne, styk zwierny NO (zwarcie = alarm) 2 - binarne, styk rozwierny NC (rozwarcie = alarm) 3 - prądowe 4..20mA ciśnieiowe (gaz) 4 - prądowe 4..20mA podciśnienie (VAC) Dla 31, 33, 35, 37, 39 zakres tylko 0..2 (wej. BIN) OPCJONALNIE: Chronione hasłem z PASS (30s) ATH Alarm Treshold Hi (górny próg) wejście Próg alarmu górny ( ) (0.1%) ATL Alarm Treshold Lo (dolny próg) wejście Próg alarmu dolny ( ) (0.1%) numer wg tabeli gazów AwaMed dla wejścia Skala (0.1*bar) (czyli bar*10), przykłady: - dla czujnika bar, ustaw dla VAC (-1..0), ustaw 10, bez znaku 0 - nieznany, brak informacji 1 - (O2 ) tlen, (4..5) bar 2 - (N2O) podtlenek azotu, (4..5) bar 3 - (CO2 ) dwutlenek węgla, (4..5) bar 4 - (AIR) sprężone powietrze, (4..5) bar 5 - (VAC) próżnia, <=-0.4, typ (MOT) pow. do elektronarz. (7..10) bar 7 - (N2) azot do elektronarz. (7..10) bar

12 12 (R)ead (W)rite (M)em Pole - opis Komentarz/wartości/zakresy (UWAGA! wszystkie rejestry unsigned int - 16 bit) Rejestr numer pole ALM Alarm i stan wejściowy Stan inny niż 0 - oznacza alarm ADC Wartość bezpośrednio z przetwornika wejścia BID Identyfikator seryjny budowy/instalacji ,0 - nieskonfigurowany 81 ADR Slave address tego sygnalizatora w sieci Nasz adres w sieci MODBUS (1..247). 82 PAS Hasło + odblokowanie zapisu na czas w (s) 83 BUZ Dźwięk alarmu - czas wyciszenia (buzzer) 84 MCP Minimalny czas (s) pobudzenia wejść do wywołania alarmu Krótsze czasy trwania stanu alarmowego na wejściu, nie będą rejestrowane w sygnalizatorze. 0 - funkcja nieaktywna 85 MCT Max czas w (s) Trwania alarmu po jego ustąpieniu fizycznie Alarm jest podtrzymywany aby umożliwić odczyt przez BMS, który czyta np. z okresem 1 minuta 0 - funkcja nieaktywna, alarm znika natychmiast po ustaniu jego przyczyny. 86 STB Stop bits 0 lub 1 = 8N1, 2 = 8N2 *dotyczy tylko BMS, (AWS/clony zawsze2 = 8N2) 87 REL Relays/przekaźniki R Odczyt stanu z modułu przekaźnikowego na ABUS. 88 LED Stan Ledów FRONT - YL alarm (G1..G5) - RD alarm (D1..D5) - GN brak alarmu (ATL<VAL<ATH) R 89 CMD Command/rozkaz R R R/W R/W 0 - brak alarmu, dla wejść prądowych - czujnik pracuje w zakresie 4..20mA 1 - alarm Lo (dla wejść binarnych D1..5 oznacza aktywne, dla wejść prądowych G1..5 sygnał poniżej zakresu ATL, czujnik podaje poprawnie 4..20mA) 2 - alarm Hi (dla wejść binarnych oznacza aktywne, dla wejść prądowych G1..G5 przekroczono zakres ATH, czujnik podaje poprawnie 4..20mA), 3 - tylko dla czujników 4..20mA, error Lo - czujnik uszkodzony podaje wartość niedozwoloną < 4mA 4 - tylko dla czujników 4..20mA, error Hi - czujnik uszkodzony podaje wartość niezawodną >20mA Zakres x00 - zapis zabroniony, czs upłynął <300 - zapis dozwolony/czas odlicza się w (s) Dozwolone tylko wartości z zakresu (min). Read daje zawsze 0, Write: 1 - wycisz alarm (CLONY-też) 2 - uruchom TEST key 3 - zapal ALARM LED na 5s 4 - zarejestruj sterownik

13 13 (R)ead (W)rite (M)em Pole - opis Komentarz/wartości/zakresy (UWAGA! wszystkie rejestry unsigned int - 16 bit) Rejestr numer pole 103 PDY Rok produkcji R/M 14 = 2014, 0 - użyto naklejki 104 PDM Miesiąc produkcji R/M 1..12, 0 - użyto naklejki 105 SNR Serial nr R/M ,0 - użyto naklejki 106 FRM Firmware R/M ,0 - nie zaprogramowano 107 MOD Model/version R/M ,0 - model bazowy 108 ONL Online R (miernik użycia zasobów procesora gdzie 80000=100%), odczyt tego pola jako rejestr ONLINE 109 EWC EEPROM Write Count R Ilość wykonywanych zapisów do pamięci EEPROM (EEPROM dopuszcza 10 milionów), kontrola tego rejestru umożliwia sprawdzenie czy było coś zmieniane w konfiguracji sterownika. Wszystkie parametry z atrybutem [W] write/zapis są dostępne tylko do odczytu jeśli nie odblokowano hasłem możliwości zapisu patrz rejestr 82 [PAS]. Rozszerzona tablica parametrów dotyczy ustawień serwisowych i dostępnych komend MODBUS. OKABLOWANIE, TOPOLOGIA, PARAMETRY TRANSMISJI, MODUŁY SALVE-CLONE Zaleca się do połączeń RS485 ekranowanej skrętki 5e lub ekranowanego przewodu o przekroju żył od 0,22 do 0,64 mm2. Topologia magistrali (BUS) gdzie maksymalne odgałęzienia 30 cm. Ze względu na prędkość transmisji 9600 nie ma potrzeby używania terminatorów 120 ohm (zworka na płytce A485), jest to tylko wersja do ew. innych prędkości. ZWORY nie używać zdjąć. Zalecana maksymalna długość magistrali mniejsza niż 300m dla 5e i do 600 m dla średnic 0.64mm2. Pojedynczy odcinek sieci pomiędzy sygnalizatorami < 100m. Wymagane połączenia 3 przewodowe RS485 : A-A, B-B oraz GND-GND. Maksymalnie do 100 sygnalizatorów w jednej sieci (programowalne adresy z puli ). Programowo skonfigurowane do pracy w trybie (9600 8N2) MODBUS RTU. Oczka sieci Awamed Bus ( ABUS ) jeden SLAVE i reszta CLON-y (przełączanie trybu SLAVE lub CLONE : wcisnąć i trzymać 3s klawisz serwisowy z tyłu PCB obok wyświetlaczy). Wywołanie ponownie tej procedury ustawi tryb SLAVE. Sygnalizacja na wyświetlaczu : symbol C tryb pracy CLONE, symbol - - SLAVE mode. Sieć BMS jest rozdzielona galwanicznie od sieci ABUS i nie wolno łączyć tych sieci ze sobą, dlatego zasilanie sterowników w sieci BMS ( SLAVE ów ) nie może być wspólne z zasilaniem w sieci ABUS ( CLONE-ów ). Topologia sieci BMS zawiera same moduły SLAVE ( MGM3 w tryb SLAVE )

14 14 CZUJNIKI Czujniki ciśnienia 4-20mA okablowanie 3-przwodowe (+U, sygnał G1..G5 i ekran na masę) zgodnie z ich instrukcją (zależnie od producenta) lub dwuprzewodowe (+U,sygnał na G1..G5) czyli bez ekranu. Brak obsługi czujników ciśnienia z protokołem HART. Możliwość obsługi czujników stykowych/presostatów i czujników 4-20mA jednocześnie. Maksymalnie można zainstalować 10 czujników (mieszanych również). Zasilanie dopuszczalne tylko +24V zalecane 3W na sygnalizator i 3W na każdy czujnik 4-20mA. Czujniki zaleca się klasy 1% dokładności (wtedy dokładność całego sterownika < 1.5%). Sygnalizacja na płycie AEX3 : LED zapalony wejście aktywne (skonfigurowane) czerwone (RED) binarne ( styk ), zielone (GREEN) 4-20mA, zielone i mruga: czujnik 4-20 ma uszkodzony (prąd poza zakresem 4-20mA, również gdy brak zasilania czujnika lub przerwa obwodu czujnika prądowego). Opcje połączeń modułów SBG2, SBG3, AEX, AEX3, A485 (ABUS, BMS) AEX AEX3 ABUS (CLONE) (SLAVE) A485+AEX3 BMS tylko przez A845+AEX3 ABUS (CLONE) (SLAVE) A485 bez AEX3 SBG2 SBG3 * * Presostaty bezpośrednio bez AEX Czujniki 4..20mA z AEX V bez AEX (* Jedno wyklucza drugie w obrębie tego samego modułu, CLON bez AEX nie może być podłączony do BMS, aczkolwiek połączenie MGM3+AEX3+A485(BMS)+A485(ABUS) z modułami w takiej samej konfiguracji po sieci BMS oraz z MGM3+A485(ABUS) czyli CLON-y w ilości do 128 sztuk w jednym oczku sieci SLAVE-CLONE-CLONE-CLONE jest dozwolone.) UWAGA! Oprogramowanie MODBUS-MGM jest rozwijane na bieżąco i powyższa instrukcja dotyczy wersji SBG3. Niektóre parametry mogą ulec zmianie w następnych wersjach.

STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności

STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności STHR-6610 Naścienny przetwornik temperatury i wilgotności AN-STHR-6610v1_01 Data aktualizacji: 05/2011r. 05/2011 AN-STHR-6610v1_01 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

REGULATOR PRZEWODNOŚCI typ MPT-1

REGULATOR PRZEWODNOŚCI typ MPT-1 MPT-1 K1 97mm Wymiary obudowy od frontu 73mm Prg K1 90mm 8mm 133mm Wymiary otworu 66mm Mocowanie za pomocą uchwytów montaŝowych Regulator przewodności MPT-1 przeznaczony jest do pomiaru przewodności (z

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

STHR-2810, 2811, 2812 Przetwornik temperatury i wilgotności z czujnikiem Sensirion

STHR-2810, 2811, 2812 Przetwornik temperatury i wilgotności z czujnikiem Sensirion STHR-2810, 2811, 2812 Przetwornik temperatury i wilgotności z czujnikiem Sensirion AN-STHR-2810_2811_2812v1_01 Data aktualizacji: 08/2011r. 08/2011 AN-STHR-2810_2811_2812v1_01 1 Spis treści Symbole i oznaczenia...

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK401 Cyfrowy Termoregulator ogólnego zastosowania z pojedynczym wyjściem 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi AN-CDIRO-360v1_2 Data aktualizacji: 03/2013r. 03/2013 AN-CDIRO-360v1_2 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

ANALIZATOR ZAWARTOŚCI TLENU typ AZT-10

ANALIZATOR ZAWARTOŚCI TLENU typ AZT-10 Rys. 1 Widok elewacji analizatora wraz z listwą przyłączeniową Analizator AZT-10 przeznaczony jest do pomiaru zawartości tlenu w spalinach kotłów na biomasę, węgiel, miał węglowy, pelety. Posiada wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

REGULATOR UNIWERSALNY typ MRU-1

REGULATOR UNIWERSALNY typ MRU-1 Tablicowy regulator uniwersalny MRU-1 przeznaczony jest do pomiaru dowolnej wielkości fizycznej. Posiada dwa kanały pomiarowe, którym moŝna dowolnie (programowo) przyporządkować odpowiednie wyjście przekaźnikowe.

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Wprowadzenie Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD jest używana w systemach do programowania i operacji użytkownika, wyświetlania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Czytnik RFID UW-M4GM

Dokumentacja Techniczna. Czytnik RFID UW-M4GM Dokumentacja Techniczna Czytnik RFID UW-M4RM UW-M4GM -man-2 1 WPROWADZENIE... 3 2 DANE TECHNICZNE... 4 3 OPIS ELEMENTÓW OBUDOWY... 5 4 KOMENDY PROTOKÓŁU MODBUS RTU... 6 4.1 Adresy MODBUS...7 2 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Wersja 1.0 CZM 503/SC DTR (v1.0)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1)

SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1) 20170513-1300 SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1) Skrócona instrukcja obsługi Od wersji oprogramowania 0.56 www.apautomatyka.pl

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-12

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWR-10B-12 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWR-10B-12 POLWAT 1. WSTĘP Niniejsza IO zawiera dane, oraz wskazówki

Bardziej szczegółowo

CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3

CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3 CENTRALKA DETCOM.3 DO DETEKTORÓW SERII 3.3 Spis treści 1. Właściwości... 3 2. Parametry techniczne centralki.... 3 3. Zasada działania.... 3 4. Instalacja systemu... 5 4.1. Podłączenie detektorów do centralki...

Bardziej szczegółowo

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r.

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r. LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, październik 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

REGULATOR typ MTP-1. Dane techniczne regulatora temperatury MTP-1: ELBRO Spółka z o.o. 84-230 Rumia, ul.sobieskiego 107 tel./fax: (058) 6739972

REGULATOR typ MTP-1. Dane techniczne regulatora temperatury MTP-1: ELBRO Spółka z o.o. 84-230 Rumia, ul.sobieskiego 107 tel./fax: (058) 6739972 Tablicowy regulator uniwersalny MTP-1 przeznaczony jest do pomiaru dowolnej wielkości fizycznej (dedykowany do czujników temperatury typu Pt100 w zakresie 0 500 0 C). Posiada wyświetlacz 3-dekadowy, jedno

Bardziej szczegółowo

TWRS-21 TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r.

TWRS-21 TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, listopad 1999 r. TABLICOWY WYŚWIETLACZ CYFROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, listopad 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/12 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE CENTRALKI I SYGNALIZATORA str. 3 2. DANE TECHNICZNE str. 3 3. BUDOWA I DZIAŁANIE str. 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-52 Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 32 763 77 77, Fax: 32 763 75 94 www.mikster.pl

Bardziej szczegółowo

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12

ASTOR IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe. Rozdzielczość 12 bitów. Kod: B8. 4-kanałowy moduł ALG320 przetwarza sygnały cyfrowe o rozdzielczości 12 2.11 MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH IC200ALG320 4 wyjścia analogowe prądowe, rozdzielczość 12 bitów IC200ALG321 4 wyjścia analogowe napięciowe (0 10 VDC), rozdzielczość 12 bitów IC200ALG322 4 wyjścia analogowe

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB-2 Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-120B-2 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB-2 jest podzespołem wg

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

TWSA-22 TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, styczeń 2002 r.

TWSA-22 TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, styczeń 2002 r. TABLICOWY WYŚWIETLACZ SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, styczeń 2002 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Staszica 8 tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

AS 520 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW:

AS 520 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW: ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI UWAGA: Akumulator Ni-Cd. Niebezpieczeństwo uszkodzenia akumulatora w przypadku niewłaściwej obsługi. Akumulator wymieniać na identyczny

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Roger Access Control System Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Oprogramowanie wbudowane: 1.0.2 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Interfejs RCI-2 umożliwia za pośrednictwem portu USB PC

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 2. Widok wyświetlacza LCD zgłoszenie alarmu. 1. pole daty Mm-Dz, gdzie Mm-miesiąc, Dz-dzień 2. pole godziny GG:MM:SS, gdzie GG-godziny, MM-minuty, SS-sekundy

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 2. Widok wyświetlacza LCD zgłoszenie alarmu. 1. pole daty Mm-Dz, gdzie Mm-miesiąc, Dz-dzień 2. pole godziny GG:MM:SS, gdzie GG-godziny, MM-minuty, SS-sekundy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT. Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT. Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO- PS-AW-15U-48V/5A/16Ah-KBT Strona 2 z 12 1. WSTĘP Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI AR780

INSTRUKCJA OBS UGI AR780 APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (0-22) 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax (0-22) 607-99-50 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-201B, PWS-201RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO-PWS-201B 1. WSTĘP Zasilacz PWS-201B jest podzespołem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH Typ : SP-7C INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

CAI-360 Karta 12x wejść analogowych Instrukcja obsługi

CAI-360 Karta 12x wejść analogowych Instrukcja obsługi CAI-360 Karta 12x wejść analogowych Instrukcja obsługi AN-CAI-360-C-0-v1_01 Data aktualizacji: 02/2012r. 02/2012 AN-CAI-360-C-0-v1_01 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS

Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS Sterownik procesorowy S-2 Komunikacja RS485 MODBUS Sterownik centrali wentylacyjnej PRO-VENT S2 umożliwia komunikację z innymi urządzeniami poprzez interfejs szeregowy RS485. Zapis i odczyt danych realizowany

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI Manometr cyfrowy z programowalnymi stykami i wyjściem RS485 1. Diody LED statusu styków 2. Aktualna wartość ciśnienia 3. Przyłacze elektyczne 4. Przyłącze procesowe dv-2ps jest

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3 Instrukcja obsługi kwiecień 2007 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-500B Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA POLWAT IO-PWS-500B Strona 2 z 8 1. WSTĘP Zasilacz PWS-500B jest podzespołem wg normy

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C Termostat umożliwia niezależne sterowanie 2 zewnętrznymi urządzeniami na podstawie temperatury. Odczyt temperatury jest aktualizowany co sekundę i cały

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH - AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

SZYMAŃSKI ŁÓDŹ Ul. Wiskicka 22 Tel./fax. (042) Tel./fax. (042) Kom

SZYMAŃSKI ŁÓDŹ Ul. Wiskicka 22 Tel./fax. (042) Tel./fax. (042) Kom SZYMAŃSKI 93-623 ŁÓDŹ Ul. Wiskicka 22 Tel./fax. (042) 645 92 66 Tel./fax. (042) 250 50 52 Kom. 0 604 938 830 INSTRUKCJA WSAŹNIKA POŁOŻEŃ PRZEŁĄCZNIKA ZACZEPÓW TYPU WNZT 25a Opracował: Edward Szymański

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01 Miernik Doziemienia MDB-01 Instrukcja obsługi IO-8/2008 POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01 2008 str 1 POWERSYS 80-217 Gdańsk ul.jarowa 5 tel.: +48 58 345 44 77

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 System CTK-LS1 jest rozbudowanym systemem posiadającym możliwość podpięcia dwóch paneli: 1) PANEL UŻYTKOWNIKA Jest to panel posiadający

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6. Instrukcja obsługi

JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6. Instrukcja obsługi JEDNOSTKA CENTRALNA MPJ6 Instrukcja obsługi Spis treści 1. JEDNOSTKA CENTRALNA...3 2. WEJŚCIA I WYJŚCIA AUDIO...5 2.1. WERSJA Z 4 WEJŚCIAMI...5 2.2. WERSJA Z 8 WEJŚCIAMI...6 3. POŁĄCZENIA...7 3.1. PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1

PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1 PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie PBU-1 - Przekaźnik blokady uziemnika służy do podawania napięcia na cewkę blokującą uziemnika po stwierdzeniu braku napięcia na szynach pola

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N 65-154 Zielona Góra ul. Dolina Zielona 46 a Tel/Fax

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Dokumentacja Techniczna 1 1. Dane techniczne Napięcie zasilania: 24 V~ (+/- 10%) Wejście napięciowe A/C: 0 10 V Wejścia cyfrowe DI 1 DI 3: 0 24 V~ Wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903. Dla wersji programu 02

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903. Dla wersji programu 02 P.P.U.H. Geco spółka z o. o. 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 112A tel. +48 (12) 6369811,6361290 fax. +48 (12) 6362002 e-mail: geco@geco.pl http://www.geco.pl SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903 Dla wersji programu

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 0 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 APLISENS S.A. 03-192 Warszawa ul. Morelowa

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V Agropian System Opis techniczny Instrukcja montażu i eksploatacji UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy ze sterownikiem należy zapoznać się z instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY AURA 1CF T

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY AURA 1CF T ODBIORNIK JEDNANAŁOWY Urządzenie pracuje na częstotliwości ± 100 khz. DANE TECHNICZNE 230 V / 50 Hz Napęd typu S, BD lub M Możliwość podłączenia napędu rurowego o mocy nieprzekraczającej 700 W Funkcja

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-150RB-xx SPBZ Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 8 POLWAT IO PWS-150RB-xx 1. WSTĘP Zasilacz PWS-150RB-xx SPBZ jest

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu AS-80/AS-81

System kontroli dostępu AS-80/AS-81 S t r o n a 1 System kontroli dostępu AS-80/AS-81 System kontroli dostępu AS-80 może sterować urządzeniami elektrycznymi takimi jak elektro-zaczep, brama lub system zabezpieczeń. Składa się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13

SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13 SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13 Sygnalizator SP-4004 informuje o sytuacjach alarmowych przy pomocy sygnalizacji akustycznej i optycznej. Przystosowany jest do montażu na zewnątrz.

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK201/211 Proste termostaty cyfrowe do stacjonarnych urządzeń chłodniczych 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV

Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Samodzielny montaż

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200

Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200 Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200 Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.06 Spis treści: I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia Autonomiczny moduł kontroli przejścia PK-01 Wersja oprogramowania 1.00 pk-01_pl 05/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20;

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo