INSTYTUT AUTOMATYKI I ROBOTYKI P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K IEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT AUTOMATYKI I ROBOTYKI P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K IEJ"

Transkrypt

1 INSTYTUT AUTOMATYKI I ROBOTYKI P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K IEJ Programowalny ministerownik procesów binarnych SIEMENS LOGO Materiały pomocnicze do zajęć w Laboratorium Automatyki Procesów Dyskretnych Opracowała: Ewa Chmiel Warszawa maj 2003

2 A.Wiadomości wstępne. LOGO! to uniwersalny moduł logiczny opracowany i produkowany przez firmę Siemens. W gabarytach 72 x 90 x 55 mm zawarto: Sterownik programowalny, Jednostkę operacyjną i wyświetlacz, 6 wejść i 4 wyjścia, interfejs dla dodatkowych modułów pamięci programu i połączenia z komputerem osobistym, gotowe do użycia podstawowe funkcje logiczne oraz funkcje specjalne, zegar sterujący czasu rzeczywistego. LOGO! to uniwersalne urządzenie służące do przełączania i sterowania w zastosowaniach domowych i przemysłowych. Ideą powstania LOGO! było stworzenie łatwego w obsłudze modułu do realizacji określonych funkcji, który zastąpiłby tradycyjne sterowania wykonane w oparciu o przekaźniki i styczniki. LOGO! posiada gotowe bloki funkcyjne, które w prosty sposób łączy się między sobą tworząc schemat połączeń, czyli program. Moduł LOGO! umożliwia rozwiązanie większości technicznych problemów związanych z obsługą urządzeń domowych i instalacji elektrycznych (np. oświetlenie klatki schodowej czy wystawy sklepowej). Może także zastąpić pokojowe przełączniki oświetlenia oraz sterowniki urządzeń mechanicznych i narzędzi (np. systemy sterowania bramą czy wentylacji). LOGO! znajduje również zastosowanie w wyspecjalizowanych systemach obsługi cieplarni. W produkcji seryjnej w małych urządzeniach, aparatach, w technice obsługi przełączników i instalacji, dostępne są również specjalne wersje LOGO! pozbawione jednostki sterowniczej i wyświetlacza. Schemat budowy LOGO! od frontu przedstawia poniższy rysunek: LOGO! zaopatrzony jest w wejścia i wyjścia, które określane są mianem konektorów. Każde wejście oznaczone jest literą I z numerem. Jeśli patrzymy na urządzenie z przodu, konektory wejść znajdują się u góry po prawej stronie. Wyjścia natomiast oznaczone są literą Q z numerem. Zaciski wyjściowe znajdują się w dolnej części LOGO!. Podczas programowania następuje przyporządkowanie wejść/wyjść do bloków programowych. Aby to wykonać należy wybrać wymagane połączenie z menu Co. LOGO! rozpoznaje następujące oznaczenia zacisków: wejścia: I1, I2, I3, I4, I5, I6 wyjścia: Q1, Q2, Q3, Q4 2

3 lo: 0 (OFF: wyłączone) (stałe zero) hi: 1 (ON: załączone) (stała jedynka) x: nie podłączone Wejścia i wyjścia mogą być w stanie 0 lub 1. 0 oznacza, że na tym wejściu brak napięcia, 1 oznacza, że jest. Jeśli nie zamierza się wykorzystać określonego wejścia bloku, oznacza się je jako x. Podłączenie wejść LOGO! Do wejść podłącza się czujniki, którymi mogą być: przyciski, przełączniki, fotokomórki lub wyłączniki zmierzchowe. LOGO! Rozpoznaje stan przełącznika jako 0 (przełącznik otwarty) przy 40V AC, natomiast stan 1 (przełącznik zamknięty) przy 79V AC. Aby jednak LOGO! rozpoznał odpowiednie stany po przełączeniu, nowy stan musi istnieć przez co najmniej 50 ms. Podłączanie: Podłączenie wyjść LOGO! Wyjścia LOGO! są typu przekaźnikowego. Styki przekaźników są izolowane od zasilacza i wejść. Możliwe jest podłączenie do wyjść różnego rodzaju obciążeń, takich jak lampy, świetlówki lub silniki. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż podczas załączania maksymalny prąd wynosi 8A. B.Ponowne załączenie zasilania LOGO! LOGO! nie posiada włącznika zasilania. Zachowanie się urządzenia po podłączeniu zasilania zależy od następujących czynników: czy w pamięci urządzenia przechowywany jest program, czy jest podłączony jest zewnętrzny moduł z pamięcią programu, w jakim stanie znajdowało się urządzenie przed odłączeniem zasilania, czy podłączony jest przewód PC. Wszystkie możliwe reakcje LOGO! zestawiono w tabeli: 3

4 Jeśli To LOGO! nie zawiera programu i nie jest Na ekranie LOGO! pojawia się następujący włożona karta pamięci lub włożona karta jest napis: No Program (brak programu) pusta LOGO! zawiera program, karta pamięci nie LOGO! wykorzystuje zapamiętany program i: jest włożona lub jest pusta, a: 1. LOGO! przed wyłączeniem był w trybie 1. Przechodzi do trybu RUN (praca) RUN (praca) lub parametryzacji 2. LOGO! przed wyłączeniem był w trybie 2. Przechodzi do głównego menu w trybie programowania programowania Włożona karta pamięci zawiera program, a: LOGO! automatycznie kopiuje program z karty pamięci i 1. Przechodzi do trybu RUN (praca) 1. LOGO! przed wyłączeniem był w trybie RUN (praca) lub parametryzacji 2. LOGO! przed wyłączeniem był w trybie programowania lub na wyświetlaczu był komunikat No Program 2. Przechodzi do głównego menu w trybie programowania Podczas uruchamiania sterownika warto pamiętać o czterech prostych zasadach: 1. Jeśli ani sterownik ani moduły programowe nie przechowują programu urządzenie pokazuje komunikat No Program (brak programu). 2. Jeśli program zapisany jest w module programowym, zostaje on automatycznie skopiowany do modułu podstawowego LOGO! zastępując przechowywany w nim dotąd program. 3. Jeśli w LOGO! lub na karcie pamięci znajduje się program, LOGO! funkcjonuje w takim trybie, jaki miało przed odłączeniem zasilania. 4. Jeżeli przynajmniej jedna funkcja jest trwale włączona lub została użyta funkcja działająca na stałe, bieżące wartości są również zachowywane po odłączeniu zasilania. UWAGA! Jeśli w trakcie uruchamiania programu nastąpi przerwa w zasilaniu, po jego przywróceniu program zostaje wykasowany. C.Stany pracy sterownika LOGO! Sterownik LOGO! może się znajdować w jednym z dwóch stanów: STOP oraz RUN. Stan STOP trwa wówczas, gdy na wyświetlany jest komunikat No Program lub kiedy przełączony zostaje w tryb programowania. W stanie tym: wejścia I1 do I6 nie są czytane, program nie jest wykonywany, styki przekaźników Q1 do Q4 są zawsze otwarte. LOGO! jest natomiast w stanie RUN, gdy na wyświetlaczu widnieje napis Run (po wybraniu START z głównego menu) lub LOGO! przełączony jest w tryb parametryzowania. Wówczas sterownik: czyta stany wejść I1 do I6, wylicza (zgodnie z programem) stany wyjść, złącza lub wyłącza przekaźniki Q1 do Q4. 4

5 D.Funkcje LOGO! D1.Funkcje podstawowe Funkcje podstawowe to proste funkcje logiczne oparte na algebrze Boole a (AND, OR,...). Podczas programowania bloki tych funkcji znaleźć można na liście GF. Wyróżnia się: Funkcja podstawowa Reprezentacja w LOGO! Uwagi AND iloczyn logiczny, szeregowe połączenie kilku normalnie otwartych styków OR suma logiczna, równoległe połączenie kilku normalnie otwartych styków NOT negacja (inwerter), styk rozwierny XOR (exclusive or) NAND (and not) NOR (or not) różnica symetryczna, szeregowe połączenie podwójnego zestyku przeł. negacja iloczynu logicznego, równoległe połączenie kilku normalnie zamkniętych styków negacja sumy logicznej, szeregowe połączenie kilku normalnie zamkniętych styków Uwaga: Na ćwiczeniu przydatna jest znajomość tablic logicznych (stanów) wymienionych funkcji. Krótkie omówienie funkcji: AND: Wyjście (Q) z bloku jest równe 1 tylko wtedy, gdy I1, I2 oraz I3 równają się 1 (tzn. są zwarte). OR: Wyjście (Q) z bloku jest równe 1 zawsze kiedy, gdy I1 lub I2 lub I3 równają się 1 (tzn. są zwarte). Innymi słowy, jedno wejście musi być w stanie 1. NOT: Wyjście (Q) jest równe 1, kiedy wejście równa się 0, i odwrotnie. Innymi słowy, NOT neguje stan na wejściu. XOR: Wyjście (Q) przyjmuje stan 1, jeśli na jego wejścia podano stany logiczne o różnych wartościach. NAND: Wyjście (Q) jest równe 0, gdy stany na wszystkich wejściach (I1, I2, I3) mają wartość 1 (tzn. Są zwarte). NOR: Wyjście (Q) jest równe 1, jeśli na wszystkich wejściach( I1, I2, I3) jest stan 0 (tzn. styki przełączników są rozwarte). D2.Funkcje specjalne Podczas wprowadzania programu do LOGO! dostępne są również funkcje specjalne takie jak: 5

6 Funkcja specjalna Reprezentacja w LOGO! Uwagi On-delay (opóźnione Trg wejście, wyzwolenie impulsu załączenie) dla załączenia i wyłączenia wyjścia; T czas po którym wyjście Q jest załączane; Off-delay (opóźnione Trg wejście, wyzwolenie impulsu wyłączenie) dla załączenia i wyłączenie wyjścia; R wejście, kasuje czas dla opóźnionego wyłączenia i ustawia wyjście Q na 0; T czas po którym wyjście Q jest załączane. Pulse relay (przekaźnik Trg wejście, wyzwolenie impulsu impulsowy) dla załączenia i wyłączenie wyjścia, R wejście, resetuje przekaźnik impulsowy i ustawia wyjście na 0. Clock (time switch) (zegar sterujący) Latching relay (przekaźnik zatrzaskowy) Parametry No1, No2, No3 służą do ustawiania czasów załączenia i wyłączenia dla trzech krzywek zegara. S ustawianie wyjścia Q na 1, R resetowanie wyjścia Q na 0 Clock pulse generator (generator impulsów) Retentive on-delay (podtrzymane opóźnienie załączenia) Counter up and down (licznik dwukierunkowy) En służy do załączania i wyłączania generatora impulsów, T czas, po którym wejście jest załączane lub wyłączane. Trg wejście, wyzwolenie impulsu dla załączenia i wyłączenie wyjścia, R resetuje czas dla opóźnienia załączania i ustawia wyjście na 0, T czas po którym wyjście Q jest załączane. R resetuje wewnętrzną wartość licznika i ustawia wyjście Q na 0, Cnt służy do zliczania zmian ze stanu 0 na 1 (maksymalna częstotliwość zliczania 5Hz), Par wyjście jest ustawiane, gdy wartość zliczona jest większa lub równa wartości Par. Uwagi: We wszystkich funkcjach R posiada najwyższy priorytet ze wszystkich wejść. Zakres nastaw czasu w funkcjach wykorzystujących parametr T wynosi 0,05 s... 99:59 h. Po zaniku zasilania stan aktualny liczników i zdarzeń jest kasowany. Funkcje są wykorzystywane w LOGO! w postaci kompletnych bloków. Każdy wstawiony do programu blok, otrzymuje swój numer. Numer bloku pojawia się w górnej części, po prawej stronie wyświetlanego bloku. E.Praca z LOGO! podstawowe zasady: 6

7 1. Zmiana trybu pracy Strukturę logiczną sterowania wprowadza się w trybie programowania. Przełączenie do trybu programowanie odbywa się przez jednoczesne wciśnięcie trzech klawiszy:, oraz klawisza OK. Wartość czasów i parametrów zmienia się w trybie parametryzowania. Przełączenie w ten tryb odbywa się przez jednoczesne naciśnięcie dwóch klawiszy ESC i OK. 2. Wejścia i wyjścia. Programowanie układu rozpoczyna się zawsze od jego wyjścia posuwając się w kierunku wejść. Możliwe jest połączenie kilku wejść z jednym wyjściem, ale nie da się skojarzyć jednego wejścia z kilkoma wyjściami. 3. Kursor i przemieszczanie kursora W trakcie programowania układu, kiedy kursor ma postać znaku podkreślenia, można go przemieszczać: Przesuwaj kursora po układzie używając klawiszy:,,,, przyciśnij OK dla wyboru połączenie, bloku, przyciśnij ESC, aby zrezygnować z wykonywanej operacji. Jeśli natomiast kursor przyjmuje postać wypełnionego kwadratu, można wybrać konektor lub blok: Używając klawiszy, wybierz konektor/blok, potwierdź swój wybór klawiszem OK., naciśnij ESC, aby powrócić do pierwszego kroku. F.Przykładowy program Konwersja schematu ideowego na reprezentację blokową. Rozważmy następujący schemat ideowy: Aby przekształcić układ na bloki, należy przejść przez układ od wyjścia do wejść. 1.Przy wyjściu Q1 jest szeregowe połączenie normalnie otwartego zestyku S3 z innym elementem układu. Szeregowe połączenie odpowiada blokowi AND: 2.S1 oraz S2 są połączone równolegle, co w LOGO! odpowiada blokowi OR: 7

8 W ten sposób otrzymany opis układu jest kompletny. G.Przykładowe zastosowania LOGO! warto używać, gdy: można zastąpić kilka przekaźników pośredniczących przy pomocy wbudowanych funkcji LOGO!, istnieje dążenie, aby zaoszczędzić na oprzewodowaniu i robotach instalacyjnych (ponieważ oprzewodowanie jest realizowane w LOGO!), istnieje dążenie do zredukowania przestrzeni zajmowanej przez elementy systemu sterującego w centrali rozdzielczej, istnieje potrzeba stopniowego dodania lub zmiany poszczególnych funkcji bez konieczności instalowania dodatkowych elementów lub zmiany oprzewodowania, chce się zapewnić dodatkowe funkcje: zabezpieczenie domu, system ogrzewania, system chłodzenia. G1.Drzwi automatyczne Często spotyka się automatyczne systemy sterowania drzwi wejściowych do supermarketów, banków, szpitali i innych budynków publicznych. Wymagania stawiane takim układom: - kiedy ktoś się zbliża do drzwi, muszą się one otworzyć automatycznie, - drzwi muszą pozostawać otwarte dopóki ktoś jest w przejściu, - kiedy przejście się opróżni, drzwi muszą się automatycznie zamknąć po upływie krótkiego czasu. 8

9 Rozwiązanie klasyczne. Kiedy ktoś wkroczy w obszar detekcji czujników B1 lub B2 drzwi otwierają się dzięki K3. Kiedy obszar detekcji obejmowany przez te dwa czujniki jest pusty przez określony czas, to K4 umożliwia zamknięcie drzwi. Rozwiązanie z LOGO! Dzięki zastosowaniu modułu logicznego LOGO! można uprościć układ sterowania podłączając czujniki ruchu, włączniki krańcowe i styczniki. Wówczas schemat blokowy wygląda następująco: Użyte elementy to: K1 stycznik otwarcie, K2 stycznik zamknięcie, S1 wyłącznik krańcowy zamknięte, S2 wyłącznik krańcowy otwarte, B1 detektor ruchu na podczerwień na zewnątrz, B2 detektor ruchu na podczerwień na wewnątrz, Q1 wyłącznik sieciowy, Q2 wyłącznik zabezpieczający silnik. 9

10 Dodatkowe funkcje i możliwości rozbudowy służące zwiększeniu komfortu: dodatkowe przełączniki kontrolne z funkcjami: Open Automatic Closed, możliwość dołączenia brzęczyka na wyjściu LOGO!, tak aby ostrzegał o zamykaniu drzwi, możliwość zainstalowania funkcji pozwalających na otwieranie drzwi zależnie od czasu i kierunku (Np. otwieranie tylko podczas godzin pracy, możliwość otwierania po godzinach pracy tylko od wewnątrz, itp.). G2.System klimatyzacji Systemy klimatyzacji i wentylacji stosowane są, aby zapewnić dostawy świeżego powietrza do pomieszczenia lub/i wypompowania z nich zużytego powietrza. Wymagania stawiane takim układom: - pomieszczenie jest wyposażone w wentylator wyciągowy i wentylator świeżego powietrza, - obydwa wentylatory są nadzorowane przez czujniki przepływu, - ciśnienie w pomieszczeniu nie może przekroczyć określonej wartości (np. ciśnienia atmosferycznego), - wentylator wwiewowy może być włączony jedynie, gdy czujnik przepływu sygnalizuje prawidłowe działanie wentylatora wywiewowego, - przy uszkodzeniu jednego z wentylatorów włącza się lampa ostrzegawcza. Rozwiązanie konwencjonalne: Zastosowane elementy: K1 stycznik liniowy, K2 - stycznik liniowy, Q1 wyłącznik sieciowy, Q2 wyłącznik zabezpieczający silnik, Q3 - wyłącznik zabezpieczający silnik, S0 wyłącznik stop, S1 wyłącznik start, S2 czujnik przepływu, S3 czujnik przepływu, H1 lampka ostrzegawcza, H2 lampka ostrzegawcza. 10

11 Rozwiązanie z LOGO! Ponieważ system monitorowania pracy wentylatorów wymaga zastosowania obwodu nadzorującego, zawierającego czujniki przepływu i jeszcze kilka dodatkowych urządzeń, taki układ korzystnie jest zastąpić jednym LOGO!. Wówczas schemat blokowy ma postać: Korzyści z zastosowania LOGO!: Zastosowanie modułu logicznego pozwala na zmniejszenie liczby wymaganych elementów przełączających. Pozwala to zaoszczędzić czas konieczny do wykonania instalacji, a także miejsca w centrali rozdzielczej. Możliwe są także opcje dodatkowe: wolne wyjście Q4 może zostać użyte do sygnalizowania błędu lub zaniku napięcia zasilania, możliwe staje się wyłączenie wentylatorów poprzez układ sekwencyjny. Dodatkowe funkcje nie wymagają zastosowania żadnych dodatkowych elementów zewnętrznych. H.Przykładowy przebieg ćwiczenia: 1. Zapoznanie z budową i sposobem obsługi stanowiska laboratoryjnego. 2. Zapoznanie z panelem obsługi LOGO!. 11

12 3. Zaprogramowanie prostego układu kombinacyjnego (np. układ do głosowania). Do symulowania stanów wejść i sygnalizacji stanów wyjść należy wykorzystać środki obsługi (przełączniki bistabilne, lampki) zamontowane w obudowie sterownika. 4. Realizacja zadania sterowania zespołem siłowników pneumatycznych według opisu podanego przez prowadzącego zajęcia: opracowanie wstępnego algorytmu sterowania (w postaci cyklogramu), zestawienie i połączenie osprzętu pneumatycznego zgodnie z treścią zadania, przeprowadzenie syntezy układu sterowania (metodami formalnymi lub na drodze intuicyjnej), formalizacja zadania sterowania i przygotowanie oprogramowania, zestawienie niezbędnego okablowania (połączenie sterownika z obiektem), uruchomienie układu sterowania. Spis treści: A. Wiadomości wstępne... 2 B. Ponowne załączenie zasilania LOGO!... 3 C. Stany pracy sterownika LOGO!... 4 D. Funkcje LOGO! Funkcje podstawowe... 5 Funkcje specjalne... 5 E. Praca z LOGO! podstawowe zasady Zmiana trybu pracy... 7 Wejścia i wyjścia... 7 Kursor i przemieszczanie kursora... 7 F. Przykładowy program... 7 G. Przykładowe zastosowania Drzwi automatyczne... 8 System klimatyzacji H. Przykładowy przebieg ćwiczenia

Przekaźniki programowalne easy w wybranych procesach automatyzacji i sterowania www.moeller.pl

Przekaźniki programowalne easy w wybranych procesach automatyzacji i sterowania www.moeller.pl Przekaźniki programowalne easy w wybranych procesach automatyzacji i sterowania www.moeller.pl Spis treści: Wstęp...3 Oznaczenia stosowane w serii easy...4 Wytyczne ogólne... 5 Oprzewodowanie... 5 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

LOGO! teraz również z Ethernetem! Mały sterownik, jeszcze więcej możliwości. Mikroautomatyka. www.siemens.pl/logo

LOGO! teraz również z Ethernetem! Mały sterownik, jeszcze więcej możliwości. Mikroautomatyka. www.siemens.pl/logo LOGO! teraz również z Ethernetem! Mały sterownik, jeszcze więcej możliwości Mikroautomatyka www.siemens.pl/logo Infrastruktura... Ogrzewanie/wentylacja/ klimatyzacja Zarządzanie energią Ogrzewanie Chłodzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. easy800 Przekaźniki programowalne 05/02 AWB2528-1423PL

Instrukcja obsługi. easy800 Przekaźniki programowalne 05/02 AWB2528-1423PL Instrukcja obsługi easy800 Przekaźniki programowalne 05/02 AWB2528-1423PL 1. Wydanie 2002, data redakcji 05/02 Moeller GmbH, 53105 Bonn Autor: Dieter Bauerfeind Redakcja: Michael Kämper Wszystkie znaki

Bardziej szczegółowo

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION MITSUBISHI ELECTRIC Seria MELSEC-L Sterowniki programowalne Podręcznik dla początkujących 05102011 Wersja A MITSUBISHI ELECTRIC INDUSTRIAL AUTOMATION O niniejszym podręczniku Teksty, ilustracje, wykresy

Bardziej szczegółowo

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora

GALAXY. Dimension 48/96/264/520. Instrukcja Serwisowa Instalatora GALAXY Dimension 48/96/264/520 Instrukcja Serwisowa Instalatora TAP SYSTEMY ALARMOWE Sp. z o.o. Os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061/8767088, fax. 061/8750303 http://www.tap.com.pl e-mail: tap@tap.com.pl

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA PC1565-2P wer. 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrze żone

Bardziej szczegółowo

Uruchamianie i monitorowanie pracy urządzeń i systemów mechatronicznych 311[50].Z3.03

Uruchamianie i monitorowanie pracy urządzeń i systemów mechatronicznych 311[50].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ryszard Jankowski Marek Zalewski Uruchamianie i monitorowanie pracy urządzeń i systemów mechatronicznych 311[50].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Mindy A6 - A6F A700F. Control unit

Mindy A6 - A6F A700F. Control unit Mindy Control unit A6 - A6F A700F Instructions and warnings for the fitter Istruzioni ed avvertenze per l installatore Instructions et recommandations pour l installateur Anweisungen und Hinweise für den

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

6.3. Instrukcje programowania

6.3. Instrukcje programowania 6.3. Instrukcje programowania 6.3.1. Podstawowe instrukcje Instrukcje logiki bitowej Podstawowymi elementami instrukcji logicznych są styki i cewki. Styki odczytują stan bitu, a cewki nadpisują stan operacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: +48 (32) 353 41 31, + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 44 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) Katowice

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA I STEROWANIE LABORATORIUM

AUTOMATYKA I STEROWANIE LABORATORIUM AUTOMATYKA I STEROWANIE LABORATORIUM Programowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem CX1000 2. Tworzenie prostego programu w języku

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 5/27 Przemienniki częstotliwości Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy HFinverter! Celem poniższej

Bardziej szczegółowo

EH-203. Instrukcja obsługi. Regulator pogodowy. www.ouman.fi. Rodzaje systemów grzewczych: Rodzaje źródeł ciepła: Rodzaje zdalnego sterowania:

EH-203. Instrukcja obsługi. Regulator pogodowy. www.ouman.fi. Rodzaje systemów grzewczych: Rodzaje źródeł ciepła: Rodzaje zdalnego sterowania: EH-3 Regulator pogodowy Instrukcja obsługi OUMAN EH-3 jest regulatorem pogodowym nowej generacji. Jego wszechstronność, inteligencja i przejrzystość obsługi uczyniły go idealnym regulatorem dla ogrzewnictwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEJ CENTRALI DOMOFONOWEJ CDNP. CDNPv53

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEJ CENTRALI DOMOFONOWEJ CDNP. CDNPv53 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEJ CENTRALI DOMOFONOWEJ CDNP CDNPv53 - 2 - SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... - 4 - II. PARAMETRY TECHNICZNE... - 5 - III. OBSŁUGA CENTRALI CDNP... - 6 - IV. DODATKOWE MODUŁY

Bardziej szczegółowo

INTEGRA 128-WRL INSTRUKCJA INSTALATORA. Centrale alarmowe

INTEGRA 128-WRL INSTRUKCJA INSTALATORA. Centrale alarmowe Centrale alarmowe INTEGRA 128-WRL Wersja oprogramowania 1.11 INSTRUKCJA INSTALATORA integra-wrl_i_pl 12/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz.

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

6. Stan PRACA RĘCZNA tryb M.

6. Stan PRACA RĘCZNA tryb M. podawania paliwa w podtrzymaniu, PPo=1 - w każdym cyklu włączenia dmuchawy, dla PPo=2 co drugi cykl itd. 4. Stan PRACA. Przejście do tego stanu pracy ze stanu NADZÓR następuje po obniżeniu temperatury

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNE PAPA Electronics S.C. Pabiś Adam, Piasecki Andrzej. 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 27/12 tel./fax 0 (pref) 71-372-20-58

PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNE PAPA Electronics S.C. Pabiś Adam, Piasecki Andrzej. 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 27/12 tel./fax 0 (pref) 71-372-20-58 PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNE PAPA Electronics S.C. Pabiś Adam, Piasecki Andrzej 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 27/12 tel./fax 0 (pref) 71-372-20-58 MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA PODAJNIKOWEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa tel. 22 871 33 33 fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl

Bardziej szczegółowo

2. 10. 1. Schemat drabinkowy... 16 str. 2. 10. 2. Lista instrukcji... 17 str. 3. Opis elementów logicznych oprogramowania MicroWin...

2. 10. 1. Schemat drabinkowy... 16 str. 2. 10. 2. Lista instrukcji... 17 str. 3. Opis elementów logicznych oprogramowania MicroWin... SPIS TREŚCI 1 Podstawowe wiadomości dotyczące sterowników SIMATIC S7-200 2 str 1 1 Podstawowe dane techniczne sterowników 2 str 1 2 Opis wskaźników stanu 3 str 1 3 Numeracja wejść/wyjść sterownika 4 str

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI

CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI 1 N30B-07A/1 Instrukcja obsługi 2 Spis treści 1 PRZEZNACZENIE I BUDOWA REJESTRATORA...3 2 ZESTAW REJESTRATORA...4 3 WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

2N Helios. Instrukcja instalacji i obsługi. Bramofon telefoniczny. Wersja 3.1 www.2n.cz

2N Helios. Instrukcja instalacji i obsługi. Bramofon telefoniczny. Wersja 3.1 www.2n.cz 2N Helios Bramofon telefoniczny Instrukcja instalacji i obsługi Wersja 3.1 www.2n.cz Drogi użytkowniku, Gratulujemy nabycia bramofonu ATEUS - Helios, który jest następcą renomowanego produktu ATEUS EntryCom.

Bardziej szczegółowo

Simatic. S7 Programowalny sterownik S7-1200. Wstęp. Przegląd systemu 1. Instalacja 2. Koncepcja PLC 3. Konfiguracja urządzenia 4

Simatic. S7 Programowalny sterownik S7-1200. Wstęp. Przegląd systemu 1. Instalacja 2. Koncepcja PLC 3. Konfiguracja urządzenia 4 Wstęp Przegląd systemu 1 Instalacja 2 Koncepcja PLC 3 Simatic S7 Programowalny sterownik S7-1200 Podręcznik systemu Konfiguracja urządzenia 4 Koncepcja programowania 5 Instrukcje programowania 6 PROFINET

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania obiektowego

Systemy sterowania obiektowego Systemy sterowania obiektowego Opracował: mgr inż.henryk Kasprowicz - Biłgoraj 2001r - Spis treści 1. Sterowniki programowalne... 3 str. 1. 1. Podstawowe parametry sterowników... 3 str. 1. 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens

Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens Sterowniki PLC - Konfiguracja, diagnostyka i programowanie na przykładzie sterowników firmy Siemens PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

Moeller dołącza do Eaton. Wyłączniki taryfowe Z-TS. Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + Xcomfort nowe elementy w systemie

Moeller dołącza do Eaton. Wyłączniki taryfowe Z-TS. Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + Xcomfort nowe elementy w systemie 01 2010 Moeller dołącza do Eaton strona 2 Wyłączniki taryfowe Z-TS Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + strona 6 strona 8 Xcomfort nowe elementy w systemie strona 3 Szafki natynkowe BC-A estetyczne

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash SIPOS 5 Flash Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury Zakres produktu Interfejs mechaniczny Sterownik Szczegóły Uruchamianie Sterowanie Funkcje SIPOS 5 Flash Spis treści Wprowadzenie Przegląd

Bardziej szczegółowo