Skrypt na stronie www
To jest normalny dokument HTML.
Skrypt na stronie www - PDF">

document.write Skrypt na stronie www

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "document.write Skrypt na stronie www"
Skrypt na stronie www.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkrypt

1 document.write <SCRIPT> <!-- document.write("dzień dobry"); //--> Skrypt na stronie www <br> To jest normalny dokument HTML. <br> <script language="javascript"> document.write("to jest JavaScript!") <br> I znowu dokument HTML. Wypisywanie znaku cudzysłowu na stronie document.write("na ekranie zobaczysz<br>c:\\>") document.write("polecam film \"Wladca Pierścieni\"") document.write("<b><a href=\"spis.htm\">spis treści</a></b>") deklaracja zmiennej var name = "Ja" document.write(name) document.write("<h>"+name+"</h>") <p>this example declares a variable.</p> Typy zmiennych var imie="teresa" // zmienna typu string var wiek=20 // zmienna typu integer document.write("nasza Pani ma na imię "+imie+".") document.write(imie+" ma prawie "+wiek+" lat")

2 funkcja tekstowa function myfunction() return ("Hello, have a nice day!") document.write(myfunction()) <p>the function returns a text.</p> funkcja obliczeniowa z parametrem function product(a,b) return a*b document.write(product(4,3)) <p>funkcja zwraca wartość z dwóch parametrów 4 i 3.</p> funkcja z wartością <!-- function suma(liczba, liczba2) sumaliczb=liczba+liczba2 // dodaje liczby i przypisuje nowej zmiennej wynik=sumaliczb return wynik // zwraca zmienną wynik a=; b=2 // średnikiem można oddzielać wiecej poleceń w jednej linii c=suma(a,b) // funkcja zwraca wartość, która jest podstawiana do zmiennej c document.write("c="+c+" to samo co: "+ suma(a,b)) --> 2

3 funkcja z wartością modyfikacja <!-- function suma(liczba, liczba2) sumaliczb=liczba+liczba2 wynik=sumaliczb return wynik a=; b=2 c=suma(a,b) document.write("a="+a+" b="+b+"<br />") document.write("c="+c+" to samo co: "+ suma(a,b)) document.write("<br />A zmienna sumaliczb przechowuje: "+ sumaliczb) --> Alerty liczba=prompt("podaj jakąś liczbę:") jaka=(liczba%2==0)?"parzysta":"nieparzysta" document.write("podana liczba jest "+ jaka) 2 wiek=prompt("w jakim jesteś wieku?") if (wiek>8) document.write("jesteś pełnoletni, więc możesz wejść dalej.") document.write("<br><a href=\"enter.html\">wejście dla dorosłych</a>") 3 wiek=prompt("w jakim jesteś wieku?") if (wiek>8) document.write("jesteś pełnoletni, więc możesz zobaczyć ten film.") document.write("<br><a href=\"enter.html\">film dla dorosłych</a>") else alert("ty masz zakaz!!!") document.write("nie jesteś dorosły") 4 odpowiedz=prompt("w którym roku narodził się JavaScript?") if (odpowiedz=="995") document.write("brawo! Masz dobrą pamięć!") else alert("źle!!!") document.write("nie zapamiętałeś dokładnie pierwszej lekcji. ") 3

4 wprowadzenie przycisku function disp_alert() alert("jestem okno z komunikatem!!!") <form> <input type="button" onclick="disp_alert()" value="display alert box"> </form> Przycisk i okno wprowadzania danych function disp_prompt() var name=prompt("please enter your name","") if (name!=null && name!="") document.write("hello " + name + "! How are you today?") <form> <input type="button" onclick="disp_prompt()" value="display a prompt box"> </form> Alert z dwoma wierszami function disp_alert() alert("witaj ponownie! Tutaj został + '\n' + "dodany nowy wiersz!") <form> <input type="button" onclick="disp_alert()" value="display alert box"> </form> 4

5 Confirm function disp_confirm() var name=confirm("press a button") if (name==true) document.write("you pressed the OK button!") else document.write("you pressed the Cancel button!") <form> <input type="button" onclick="disp_confirm()" value="display a confirm box"> </form> Pole tekstowe <script language="javascript"> <!-- function getname(str) alert("hi, "+ str+"!"); --> Wpisz swoje imię: <form> <input type="text" name="name" onblur="getname(this.value)" value=""> </form> 5

6 Podaj hasło <HEAD> <TITLE>LOGIN</TITLE> <SCRIPT> function login() var login, haslo; login=document.formlogin.login.value; haslo=document.formhaslo.haslo.value; if (haslo=="virus45") alert('hello '+login+', I am Red Dog'); else alert('niepoprawne hasło!!!'); </HEAD> <BODY BGCOLOR=GOLD> <FONT COLOR=BLCAK SIZE=4>Login: <form name=formlogin> <input type=text size=25 maxlength=25 name=login> </form> <FONT COLOR=BLCAK SIZE=4>Hasło: <form name=formhaslo> <input type=password size=25 maxlength=25 name=haslo> <br> <br> <input type=button name=ok value=ok onclick=login()> <input type=reset value=wyczyść> </form> </BODY> </HTML> 6

7 Hasło 2 <HTML> <HEAD> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> function podaj_password(form) if (form.id.value=="otul") if (form.pass.value=="javascript") location="java.htm" else alert("sorry " +form.id.value+ ", wrong password.") else alert("niewłaściwe informacje!") </HEAD> <BODY> <FORM name="login"> Login <INPUT NAME="ID"><br> Hasło <INPUT NAME="pass" type="password"><br><br> <INPUT TYPE="button" VALUE="Skocz" onclick="podaj_password(this.form)"> <INPUT TYPE="RESET" VALUE="Wyczyść"> </form> </BODY> </HTML> 7

8 Nie dotykać <BODY> <SCRIPT language=javascript> <!-- function SymError() return true; window.onerror = SymError; var SymRealWinOpen = window.open; function SymWinOpen(url, name, attributes) return (new Object()); window.open = SymWinOpen; //--> <SCRIPT> function zdarzenie() alert('auu!'); document.f.b.value = "Mowiłem, żeby nie dotykać"; <FORM name=f><input onclick=zdarzenie() type=button value="nie dotykać" name=b> </FORM> <SCRIPT language=javascript> <!-- var SymRealOnLoad; var SymRealOnUnload; function SymOnUnload() window.open = SymWinOpen; if(symrealonunload!= null) SymRealOnUnload(); function SymOnLoad() if(symrealonload!= null) SymRealOnLoad(); window.open = SymRealWinOpen; SymRealOnUnload = window.onunload; window.onunload = SymOnUnload; SymRealOnLoad = window.onload; window.onload = SymOnLoad; //--> </BODY> </HTML> 8

9 data modyfikacji Ostatnia modyfikacja: <script language="javascript"> document.write(document.lastmodified) dzisiejsza data <script language="javascript"> today = new Date() document.write("teraz jest: ",today.gethours(),":",today.getminutes()) document.write("dzisiejsza data: ",today.getmonth()+,"/",today.getdate(),"/",today.getyear()); Otwórz nowe okno <HTML> <HEAD> <TITLE>Okno</TITLE> <SCRIPT> function otworz() okno = window.open('nazwa.html','okno','width=05, height=768, toolbar=no, location=no, scrollbars=no, resizable=no, status=no fullscreen') <SCRIPT> function zamknij() window.close() </HEAD> <BODY> <A HREF="javascript:otworz();">Otwórz nowe okno <BR> <A HREF="javascript:zamknij();">Zamknij okno </BODY> </HTML> 9

10 zdarzenia function pushbutton <script language="javascript"> function pushbutton() alert("hello!"); <form> <input type="button" name="button" value="naciśnij mnie" onclick="pushbutton()"> </form> Funkcja i przyciski function myfunction() alert("hello") <form> <input type="button" onclick="myfunction()" value="moja funkcja"> </form> <p>by pressing the button, a function will be called. The function will alert a message.</p> funkcja txt function myfunction(txt) alert(txt) <form> <input type="button" onclick="myfunction('hello')" value="call function"> </form> <p>by pressing the button, a function with an argument will be called. The function will alert this argument.</p> 0

11 Inny przykład dwa przyciski function myfunction(txt) alert(txt) <form> <input type="button" onclick="myfunction('good Morning!')" value="in the Morning"> <input type="button" onclick="myfunction('good Evening!')" value="in the Evening"> </form> Funkcja The onmouseover <script language="javascript"> function hello() alert("wejdź na stronę!"); <a href="www.tryba.cba.pl" onmouseover="hello()">link do mojej strony</a> funkcja back i forward. <FORM NAME="buttonbar"> <INPUT TYPE="button" VALUE="Back" onclick="history.back()"> <INPUT TYPE="button" VALUE="Home" onclick="location='stronadomowa.htm'"> <INPUT TYPE="button" VALUE="Next" onclick="history.forward()"> </FORM> Możesz także napisać history.go(-) i history.go().

12 Pętle If var d = new Date() var time = d.gethours() if (time < 0) document.write("<b>good morning</b>") else document.write("<b>good day</b>") <p> If the time on your browser is less than 0, you will get a "Good morning" greeting. Otherwise you will get a "Good day" greeting. </p> else else var d = new Date() var time = d.gethours() if (time<0) document.write("<b>good morning</b>") else if (time>=0 && time<6) document.write("<b>good day</b>") else document.write("<b>hello World!</b>") 2

13 for for (i = 0; i <= 5; i++) document.write("numer " + i) document.write("<br />") <p>pętla startuje od i=0.</p> <p>tak długo będzie tworzona, dopóki licznik nie osiągnie wartości 5.</p> 2 for (i = ; i <= 6; i++) document.write("<h" + i + ">This is header " + i) document.write("</h" + i + ">") Silnie liczb od do 4 var x = ; for (var i = ; i < 5; i++) x = x * i; document.write (i + "! = " + x); przerwanie pętli var i=0 for (i=0; i<=0; i++) if (i==3)break document.write("the number is " + i) document.write("<br />") <p>pętla się zatrzyma gdy i=3.</p> 3

14 While silnie kolejnych liczb naturalnych od do 4 var i = ; var x = ; while (i < 5) x = x * i; document.write (i + "! = " + x); i++; wypisuje litery alfabetu litera="a" while(litera!="z") document.write(litera) kodlitery=litera.charcodeat() // pobierany jest kod ASCII litery kodlitery++ // zwiększamy kod o litera=string.fromcharcode(kodlitery) // tworzymy litere z kodu ASCII Do..while i = 0 do document.write("the number is " + i) document.write("<br>") i++ while (i <= 5) 4

15 Malowanie przyrostu procentowego do procent=parseint(prompt("podaj procent zawartości (0-00):","")) while (procent<0 procent>00 isnan(procent)) /* parseint zamienia wartość która podał użytkownik na liczbę całkowitą pętla wykonuje się dotąd, aż użytkownik wpisze liczbę z przedziału 0-00 jeżeli użytkownik wpisze inny znak lub ciąg znaków, wówczas operacja parseint zamienia taki ciąg na wartość NaN (Not a Number) - co jest również sprawdzane w jednym z warunków działania pętli */ slupek="<font color=\"#00ff00\">" for (i=0;i<=procent;i++) slupek+=" " slupek+="</font><font color=\"#0000ff\">" for (i=procent+;i<=00;i++) slupek+=" " slupek+="</font>" document.write("<br>"+ slupek +" = "+ procent +"%") Switch var d = new Date() // tworzony jest obiekt z datą theday=d.getday()// wiemy jaki jest dzien na podstawie daty switch (theday) case 5: document.write("<b>w końcu Friday</b>") break case 6: document.write("<b>saturday Shoping day</b>") break case 0: document.write("<b>niedziela będzie dla nas</b>") break default: document.write("<b>kiedy będzie weekend?</b>") <p>ten JavaScript will generuje jaki dzis jest dzień. Przypisano baze danych: Sunday=0, Monday=, Tuesday=2, etc.</p> 5

16 tablice var x var mycars = new Array() mycars[0] = "Saab" mycars[] = "Volvo" mycars[2] = "BMW" for (x in mycars) document.write(mycars[x] + "<br />") Data DayName = new Array(7) DayName[0] = "niedziela " DayName[] = "poniedziałek " DayName[2] = "wtorek " DayName[3] = "środa " DayName[4] = "czwartek " DayName[5] = "piątek " DayName[6] = "sobota " MonthName = new Array(2) MonthName[0] = " I " MonthName[] = " II " MonthName[2] = " III " MonthName[3] = " IV " MonthName[4] = " V " MonthName[5] = " VI " MonthName[6] = " VII " MonthName[7] = " VIII " MonthName[8] = " IX " MonthName[9] = " X " MonthName[0] = " XI " MonthName[] = " XII " function pobierz_date() var Today = new Date() var WeekDay = Today.getDay() var Month = Today.getMonth() var Day = Today.getDate() var Year = Today.getFullYear() return DayName[WeekDay] + "," + " " + Day + " " + MonthName[Month] + ", " + Year document.write(pobierz_date()) 6

17 formularze <script language="javascript"> function getname(imie) alert("hi, "+ imie+"!"); Wpisz swoje imię i kliknij myszką: <form> <input type="text" name="name" onblur="getname(this.value)" value=""> </form> sprawdzanie poprawności adresu <script language="javascript"> function test(form) if (form.text.value == "") alert("podaj ciąg znaków!") else alert("cześć "+form.text.value+"! Informacja poprawna!"); function test2(form) if (form.text2.value == "" 0) == -) alert("niepoprawny adres poczty elektronicznej!"); else alert("ok!"); <form name="first"> Wpisz swoje nazwisko:<br> <input type="text" name="text"> <input type="button" name="button" value="test" onclick="test(this.form)"> <P> Wpisz adres swojej poczty elektronicznej:<br> <input type="text" name="text2"> <input type="button" name="button2" value="test" onclick="test2(this.form)"> 7

18 2 przyciski wyboru <BODY> <FORM name=f> <SELECT name=miesiac> <OPTION value= selected>styczeń</option> <OPTION value=2>luty</option> <OPTION value=3>marzec</option> <OPTION value=4>kwiecień</option> <OPTION value=5>maj</option> <OPTION value=6>czerwiec</option> <OPTION value=7>lipiec</option> <OPTION value=8>sierpień</option> <OPTION value=9>wrzesień</option> <OPTION value=0>październik</option> <OPTION value=>listopad</option> <OPTION value=2>grudzień</option> </SELECT> <SELECT name=rok> <OPTION value=2003 selected>2003</option> <OPTION value=2004>2004</option> <OPTION value=2005>2005</option> <OPTION value=2006>2006</option> <OPTION value=2007>2007</option> <OPTION value=2004>2008</option> <OPTION value=2005>2009</option> <OPTION value=2006>200</option> <OPTION value=2007>20</option> <OPTION value=2004>202</option> <OPTION value=2005>203</option> <OPTION value=2006>204</option> </SELECT> </FORM> </BODY> 8

19 Wybór płci function mr(dis,en) document.getelementbyid(dis).style.visibility='visible'; document.getelementbyid(en).style.visibility='hidden'; <input name="rad" type="radio" value="mężczyzna" onclick="mr('s','s2') " /> <select id="s" onchange=""> <option value="">kawaler</option> <option value="2">żonaty</option> <option value="3">wdowiec</option> </select> <input name="rad" type="radio" value="kobieta" onclick="mr('s2','s')" /> <select id="s2" onchange=""> <option value="4">panna</option> <option value="5">mężatka</option> <option value="6">wdowa</option> </select> 9

20 Kalendarz <BODY> <TABLE> <TBODY> <TR> <TD>Pon</TD> <TD>Wt</TD> <TD>Sr</TD> <TD>Czw</TD> <TD>Pt</TD> <TD>Sob</TD> <TD>Nd</TD></TR> <SCRIPT> var d = new Date(); d.setdate(); var m = d.getmonth() d.setdate( - d.getday() ); do document.write("<tr>"); for (var i=0; i<7; ++i) document.write("<td>"); document.write( d.getdate() ); document.write("</td>"); d.setdate( d.getdate() + ) document.write("</tr>"); while (d.getmonth() == m) </TBODY></TABLE> </BODY> 2 0

21 Kalendarz czarnobiały ze stylem <STYLE>.naglowek WIDTH: 30px; BACKGROUND-COLOR: gray; TEXT-ALIGN: right.dzien BACKGROUND-COLOR: silver; TEXT-ALIGN: right </STYLE> <META content="mshtml " name=generator></head> <BODY> <TABLE> <TBODY> <TR> <TD class=naglowek>nd</td> <TD class=naglowek>pon</td> <TD class=naglowek>wt</td> <TD class=naglowek>sr</td> <TD class=naglowek>czw</td> <TD class=naglowek>pt</td> <TD class=naglowek>sob</td></tr> <SCRIPT language=javascript> <!-- function SymError() return true; window.onerror = SymError; var SymRealWinOpen = window.open; function SymWinOpen(url, name, attributes) return (new Object()); window.open = SymWinOpen; //--> <SCRIPT> var d = new Date(); d.setdate(); var m = d.getmonth() d.setdate( - d.getday() ); do document.write("<tr>"); for (var i=0; i<7; ++i) document.write("<td class=\"dzien\">"); document.write( d.getdate() ); document.write("</td>"); d.setdate( d.getdate() + ) document.write("</tr>"); 2

22 while (d.getmonth() == m) </TBODY></TABLE> <SCRIPT language=javascript> <!-- var SymRealOnLoad; var SymRealOnUnload; function SymOnUnload() window.open = SymWinOpen; if(symrealonunload!= null) SymRealOnUnload(); function SymOnLoad() if(symrealonload!= null) SymRealOnLoad(); window.open = SymRealWinOpen; SymRealOnUnload = window.onunload; window.onunload = SymOnUnload; SymRealOnLoad = window.onload; window.onload = SymOnLoad; //--> </BODY> 2 2

23 Kalendarz kolorowy <STYLE>.naglowek WIDTH: 30px; BACKGROUND-COLOR: gray; TEXT-ALIGN: right.naglowekwolny WIDTH: 30px; COLOR: red; BACKGROUND-COLOR: gray; TEXT-ALIGN: right.dzien BACKGROUND-COLOR: silver; TEXT-ALIGN: right.dzienwolny COLOR: red; BACKGROUND-COLOR: silver; TEXT-ALIGN: right.dzieninny COLOR: gray; BACKGROUND-COLOR: silver; TEXT-ALIGN: right </STYLE> <META content="mshtml " name=generator></head> <BODY> <TABLE> <TBODY> <TR> <TD class=naglowekwolny>nd</td> <TD class=naglowek>pon</td> <TD class=naglowek>wt</td> <TD class=naglowek>sr</td> <TD class=naglowek>czw</td> <TD class=naglowek>pt</td> <TD class=naglowekwolny>sob</td></tr> <SCRIPT language=javascript> <!-- function SymError() return true; window.onerror = SymError; var SymRealWinOpen = window.open; function SymWinOpen(url, name, attributes) return (new Object()); window.open = SymWinOpen; //--> 2 3

24 <SCRIPT> var d = new Date(); d.setdate(); var m = d.getmonth() d.setdate( - d.getday() ); do document.write("<tr>"); for (var i=0; i<7; ++i) document.write("<td class=\"dzien"); if (d.getmonth()!= m) document.write("inny") else if (i==0 i==6) document.write("wolny") document.write("\">"); document.write( d.getdate() ); document.write("</td>"); d.setdate( d.getdate() + ) document.write("</tr>"); while (d.getmonth() == m) </TBODY></TABLE> <SCRIPT language=javascript> <!-- var SymRealOnLoad; var SymRealOnUnload; function SymOnUnload() window.open = SymWinOpen; if(symrealonunload!= null) SymRealOnUnload(); function SymOnLoad() if(symrealonload!= null) SymRealOnLoad(); window.open = SymRealWinOpen; SymRealOnUnload = window.onunload; window.onunload = SymOnUnload; SymRealOnLoad = window.onload; window.onload = SymOnLoad; //--> </BODY> 2 4

25 Zegar <HEAD> <META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=iso "> <STYLE>.details font-family : lucida sans unicode, verdana, century gothic, arial; font-size : 0; font-weight : normal; color : #ffffff; background-color : #000000; </STYLE> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- function curtime() var now=new Date() var hrs=now.gethours() var min=now.getminutes() var sec=now.getseconds() var don="am" if (hrs>=2) don="pm" if (hrs>2) hrs-=2 if (hrs==0) hrs=2 if (hrs<0) hrs="0"+hrs if (min<0) min="0"+min if (sec<0) sec="0"+sec clock.innerhtml=hrs+":"+min+":"+sec+" "+don settimeout("curtime()",000) --> </HEAD> <BODY onload=curtime()> <SPAN CLASS=details ID=clock STYLE="position:relative;"></SPAN> </BODY> 2 5

26 Matematyka <!-- var imie="teresa" // zmienna typu string var wiek=20 // zmienna typu integer var mezczyzni=22 var kobiety=27 if (mezczyzni>kobiety) co="większość" if (mezczyzni<kobiety) co="mniejszość" if (mezczyzni==kobiety) co="połowę" procent=mezczyzni/(mezczyzni+kobiety) document.write("nasza Pani ma na imię "+imie+". ") document.write(imie+" ma prawie "+wiek+" lat.<br />") document.write("razem z pozostałymi "+ mezczyzni +" mężczyznami stanowi "+ procent +" procentową "+ co +" mężczyzn.<br />") --> Tabliczka mnożenia function tabliczka() document.write("<table border=\"\">"); for (i=; i<=0; i++) document.write("<tr><td>" + i + "</td>"); for (j=; j<=0; j++) if (j!= ) document.write("<td>" + i*j + "</td>"); document.write("</tr>"); document.write("</table>"); <script>tabliczka(); 2 6

27 Code Outputs \' single quote \" double quote \& ampersand \\ backslash \n new line \r carriage return \t tab \b backspace \f form feed onerror onerror=handleerr var txt="" function handleerr(msg,url,l) txt="there was an error on this page.\n\n" txt+="error: " + msg + "\n" txt+="url: " + url + "\n" txt+="line: " + l + "\n\n" txt+="click OK to continue.\n\n" alert(txt) return true function message() adddlert("welcome guest!") <input type="button" value="view message" onclick="message()" /> 2 7

28 6. Tworzenie okien Oto źródło: <script language="javascript"> function WinOpen() msg=open("","displaywindow","toolbar=no,directories=no,menubar=no"); msg.document.write("<head><title>yo!</title></head>"); msg.document.write("<center><h><b>to jest naprawdę fajne! </B></h></CENTER>"); <form> <input type="button" name="button" value="naciśnij mnie" onclick="winopen()"> </form>. Oto, co możesz zmienić na swojej stronie( zawsze bez spacji między nimi) toolbar location directories status menubar scrollbars resizable copyhistory width=piksele height=piksele 2 8

TECHNOLOGIE INTERNETOWE WYKŁAD 6. JavaScript Funkcje i obiekty

TECHNOLOGIE INTERNETOWE WYKŁAD 6. JavaScript Funkcje i obiekty 1. Co to jest funkcja? Funkcja jest oddzielnym blokiem kodu, który może być wielokrotnie wykonywany w danym programie, poprzez jej wielokrotne wywoływanie. Do funkcji przekazujemy przeważnie jakieś argumenty,

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs JavaScript

Krótki kurs JavaScript Krótki kurs JavaScript Java Script jest językiem wbudowanym w przeglądarkę. Gdy ma się podstawy nabyte w innych językach programowania jest dość łatwy do opanowania. JavaScript jest stosowany do powiększania

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language. część 5

XML extensible Markup Language. część 5 XML extensible Markup Language część 5 XML ważne zastosowanie Jak często pracujemy z plikami XML? Wróćmy jeszcze do wykładu poprzedniego. A dokładnie do pliku zawierającego ten wykład. xml_2017_wyklad_4.pptx

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload

Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload Ćwiczenie 1. Rysunek 1. Okno powitalne wykorzystujące zdarzenie onload Na stronie mogą zachodzić różne zdarzenia, np. użytkownik kliknie myszą lub zacznie wprowadzać

Bardziej szczegółowo

Funkcje i instrukcje języka JavaScript

Funkcje i instrukcje języka JavaScript Funkcje i instrukcje języka JavaScript 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń : zna operatory i typy danych języka JavaScript, zna konstrukcję definicji funkcji, zna pętlę If i For, Do i While oraz podaje

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych 1. Wstawianie skryptu na stroną: Laboratorium 1 Do umieszczenia skryptów na stronie służy znacznik: //dla HTML5 ...instrukcje skryptu //dla HTML4 ...instrukcje

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (2)

JAVAScript w dokumentach HTML (2) Informatyka ćw.6 JAVAScript w dokumentach HTML (2) Interakcyjne wprowadzanie danych Jednym ze sposobów jest stosowanie metody prompt dla wbudowanego obiektu window: zmienna= prompt("tekst zachęty, np.

Bardziej szczegółowo

SSK - Techniki Internetowe

SSK - Techniki Internetowe SSK - Techniki Internetowe Ćwiczenie 2. Obsługa formularzy. Operatory, instrukcje warunkowe oraz instrukcje pętli w PHP. Obsługa formularzy Skryptu PHP moŝna uŝyć do obsługi formularza HTML. Aby tego dokonać,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Zakres tematyczny zajęć Rozmieszczanie elementów za pomocą CSS; JavaScript wprowadzenie, zagadnienia podstawowe; Wykorzystanie JavaScript-u do kontroli formularzy. Rozmieszczanie

Bardziej szczegółowo

Obiektowe bazy danych

Obiektowe bazy danych Obiektowe bazy danych Wykład 7 Paweł Gmys Interfejs uŝytkownika C++ JAVA PERL PHP 2006-05-14 Paweł Gmys wykład 8 2 Czym są skrypty PHP? Programy umieszczane w treści stron WWW. Wykonywane przez serwer

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Język JavaScript Celem ćwiczenia jest przygotowanie formularza na stronie WWW z wykorzystaniem języka JavaScript. Formularz ten będzie sprawdzany pod względem zawartości przed

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language. część 5

XML extensible Markup Language. część 5 XML extensible Markup Language część 5 JavaScript Co to jest JavaScript? JavaScript był zaprojektowany w celu dodania interaktywności do stron HTML JavaScript jest językiem skryptowym JavaScript jest zwykle

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie Programowanie obiektowe ćw.1 JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Język PHP Paweł Witkowski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesień 2011 P. Witkowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. VIII Jesień 2011 1 /

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. IŚ ćw.8 JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w dokumentach HTML. Skrypt JavaScript

Bardziej szczegółowo

JAVAScript tablice, przekazanie danych do funkcji, obiekty Date i window

JAVAScript tablice, przekazanie danych do funkcji, obiekty Date i window Programowanie obiektowe ćw.2 JAVAScript tablice, przekazanie danych do funkcji, obiekty Date i window Tablice w JavaScript Przykład zastosowania tablicy dla przekazania rezultatów funkcji do miejsca wywołania

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z językiem HTML i JavaScript, zasadami tworzenia stron WWW i umieszczania na nich skryptów w języku JavaScript.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z językiem HTML i JavaScript, zasadami tworzenia stron WWW i umieszczania na nich skryptów w języku JavaScript. Instrukcja laboratoryjna do ćwiczenia: 1. Cel ćwiczenia Strona internetowa w systemach unix-owych Celem ćwiczenia jest zapoznanie z językiem HTML i JavaScript, zasadami tworzenia stron WWW i umieszczania

Bardziej szczegółowo

HTML. HTML(ang. HyperTextMarkupLanguage, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych

HTML. HTML(ang. HyperTextMarkupLanguage, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych HTML HTML(ang. HyperTextMarkupLanguage, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych HTML zdefiniowanie sposobu wizualnej prezentacji dokumentu w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Język JavaScript Celem ćwiczenia jest przygotowanie formularza HTML z wykorzystaniem języka JavaScript. Formularz ten będzie sprawdzany pod względem zawartości przed wysłaniem

Bardziej szczegółowo

How To? Konfiguracja podglądu strumienia z kamer IP ACTi

How To? Konfiguracja podglądu strumienia z kamer IP ACTi How To? Konfiguracja podglądu strumienia z kamer IP ACTi Poznań 2010 Wprowadzenie Ten dokument zawiera informacje o wykorzystaniu kontrolki ActiveX w celu integracji podglądu na żywo z kamery ACTi ze stroną

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

Michał Bielecki, KNI 'BIOS'

Michał Bielecki, KNI 'BIOS' Michał Bielecki, KNI 'BIOS' PHP czyli język typu client side 1. przeglądarka www żąda dokumentu o rozszerzeniu.php 2. serwer odbiera żądanie i przesyła do parsera php 3. parser php znajduje żądany plik

Bardziej szczegółowo

Szablon główny (plik guestbook.php) będzie miał postać:

Szablon główny (plik guestbook.php) będzie miał postać: Skrypt: Księga gości Skrypt generujący księgę gości będzie się składał z trzech części: szablonu głównego, który należy zapisać pod nazwą guestbook.php, formularza służącego do dodawania wpisów, który

Bardziej szczegółowo

Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty)

Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty) Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty) // to jest pojedynczy komentarz (1-linijkowy) to jest wielolinijkowy komentarz Budowa "czystego" skryptu PHP (tak

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 10

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 10 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 10 JavaScript JavaScript (ECMAScript) skryptowy język programowania powszechnie używany w Internecie. Skrypty JS dodają do stron www interaktywność i funkcjonalności,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Pages Celem ćwiczenia jest zbudowanie kilku prostych stron internetowych z użyciem technologii JSP. Podczas ćwiczenia wykorzystany zostanie algorytm sortowania bąbelkowego

Bardziej szczegółowo

Ilość cyfr liczby naturalnej

Ilość cyfr liczby naturalnej Ilość cyfr liczby naturalnej Użytkownik wprowadza liczbę naturalną n. Podaj algorytm znajdowania ilości cyfr liczby n. (Np.: po wprowadzeniu liczby 2453, jako wynik powinna zostać podana liczba 4). Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe w programie Plans

Języki skryptowe w programie Plans Języki skryptowe w programie Plans Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Kościelisko 2010 Zalety skryptów Automatyzacja powtarzających się czynności Rozszerzenie moŝliwości programu Budowa własnych algorytmów

Bardziej szczegółowo

Rys.2.1. Trzy warstwy stanowiące podstawę popularnego podejścia w zakresie budowy stron internetowych [2]

Rys.2.1. Trzy warstwy stanowiące podstawę popularnego podejścia w zakresie budowy stron internetowych [2] 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest przedstawienie możliwości wykorzystania języka JavaScript do tworzenia interaktywnych aplikacji działających po stronie klienta. 2. MATERIAŁ NAUCZANIA JavaScript tak

Bardziej szczegółowo

JAVASCRIPT (cz. IV) ĆWICZENIA DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA materiały dydaktyczne dla słuchaczy opracowanie: 2004-2007 by Arkadiusz Gawełek, Łódź

JAVASCRIPT (cz. IV) ĆWICZENIA DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA materiały dydaktyczne dla słuchaczy opracowanie: 2004-2007 by Arkadiusz Gawełek, Łódź JAVASCRIPT (cz. IV) ĆWICZENIA DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA Ćwiczenie 1 obliczanie daty Wielkanocy Napisz skrypt, który: poprosi użytkownika o podanie roku z przedziału 1900..2099 sprawdzi, czy podana wartość

Bardziej szczegółowo

JavaScript jest językiem skryptowym interpretowanym przez przeglądarki WWW. Istnieją różne sposoby umieszczania kodu JavaScript w kodzie HTML

JavaScript jest językiem skryptowym interpretowanym przez przeglądarki WWW. Istnieją różne sposoby umieszczania kodu JavaScript w kodzie HTML JavaScript jest językiem skryptowym interpretowanym przez przeglądarki WWW. Istnieją różne sposoby umieszczania kodu JavaScript w kodzie HTML 1.

Bardziej szczegółowo

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach:

Skrypty powłoki Skrypty Najcz ciej u ywane polecenia w skryptach: Skrypty powłoki Skrypty są zwykłymi plikami tekstowymi, w których są zapisane polecenia zrozumiałe dla powłoki. Zadaniem powłoki jest przetłumaczenie ich na polecenia systemu. Aby przygotować skrypt, należy:

Bardziej szczegółowo

Dokonaj analizy poniŝszego kodu i na jego podstawie wyświetl w oknie przeglądarki swoje Imię oraz Nazwisko przy uŝyciu instrukcji echo i print

Dokonaj analizy poniŝszego kodu i na jego podstawie wyświetl w oknie przeglądarki swoje Imię oraz Nazwisko przy uŝyciu instrukcji echo i print Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 5 1. Podstawy tworzenia stron w PHP Dokonaj analizy poniŝszego kodu i na jego podstawie wyświetl w oknie przeglądarki swoje Imię oraz Nazwisko przy

Bardziej szczegółowo

Przykład integracji kalkulatora mbank RATY na platformie IAI

Przykład integracji kalkulatora mbank RATY na platformie IAI Przykład integracji kalkulatora mbank RATY na platformie IAI 1. Moderacja - > Dodatki HTML i JavaScript 1.1 Klikamy na przycisk nowy dodatek Wpisujemy w pole Tytuł dodatku nazwę CSS_mRaty. Następnie ustawiamy

Bardziej szczegółowo

Ten skrypt powinien zająć 2-3 zajęcia. Trzeba go oddać na trzecim labie.

Ten skrypt powinien zająć 2-3 zajęcia. Trzeba go oddać na trzecim labie. Ten skrypt powinien zająć 2-3 zajęcia. Trzeba go oddać na trzecim labie. Zakładam, że wszyscy wiedzą na czym polega sudoku. Jeśli ktoś jednak nie wie, to http:// en.wikipedia.org/wiki/sudoku (wariant podstawowy).

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie największej spośród czterech liczb. Przykładowe rozwiązanie

Wyszukiwanie największej spośród czterech liczb. Przykładowe rozwiązanie Wyszukiwanie największej spośród czterech liczb Użytkownik podaje cztery liczby rzeczywiste. Podaj algorytm znajdowania największej spośród nich. (Np.: po wprowadzeniu liczb: 12 7 18.5 9 program powinien

Bardziej szczegółowo

JavaScript powstał w 1995. Opracowany przez Netscape oraz Sun Microsystem. Jest obiektowym skryptowym językiem programowania.

JavaScript powstał w 1995. Opracowany przez Netscape oraz Sun Microsystem. Jest obiektowym skryptowym językiem programowania. JavaScript 1 Wstęp JavaScript powstał w 1995. Opracowany przez Netscape oraz Sun Microsystem. Jest obiektowym skryptowym językiem programowania. Cel: Wprowadzanie elementów interaktywnych na stronach internetowych.

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak:

Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak: Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak: accept - typy zawartości MIME akceptowane przez serwer (opcjonalny) accept-charset - zestaw znaków akceptowanych

Bardziej szczegółowo

Okna, ramki i ciasteczka

Okna, ramki i ciasteczka Okna, ramki i ciasteczka Okna Ćwiczenie 6.1. Rysunek 6.1. Skrypt otwierający nowe okno przeglądarki po wciśnięciu przycisku Manipulację oknami umożliwia nam obiekt window. Jego właściwości i metody przedstawione

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium

Aplikacje internetowe - laboratorium Aplikacje internetowe - laboratorium Język JavaScript Celem ćwiczenia jest przygotowanie formularza HTML z wykorzystaniem języka JavaScript. Formularz ten będzie sprawdzany pod względem zawartości przed

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe. Wykład 3 PHP. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science

Systemy internetowe. Wykład 3 PHP. West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Faculty of Computer Science Systemy internetowe Wykład 3 PHP PHP - cechy PHP (Hypertext Preprocessor) bardzo łatwy do opanowania, prosta składnia, obsługuje wymianę danych z różnymi systemami baz danych pozwala na dynamiczne generowanie

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Przeliczanie na zapis stałoprzecinkowy

Przeliczanie na zapis stałoprzecinkowy Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Przeliczanie na zapis stałoprzecinkowy Nasz problem polega na znalezieniu reprezentacji danej liczby dziesiętnej w docelowym systemie pozycyjnym o podstawie p. Część

Bardziej szczegółowo

XHTML, CSS i JavaScript. Pierwsza pomoc

XHTML, CSS i JavaScript. Pierwsza pomoc . Pierwsza pomoc Autorzy: Maria Sokó³, Rados³aw Sokó³ ISBN: 978-83-246-1071-6 Format: A5, stron: 100 Pocz¹tki tworzenie szkieletu strony WWW i struktury dokumentu HTML Wygl¹d strony kodowanie znaków, krój

Bardziej szczegółowo

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź JAVASCRIPT PODSTAWY materiały dydaktyczne dla uczniów słuchaczy opracowanie: 2004-2007 by Arkadiusz Gawełek, Łódź 1. Czym jest JavaScript JavaScript tak naprawdę narodził się w firmie Netscape jako LiveScript,

Bardziej szczegółowo

Formularze w PHP dla początkujących

Formularze w PHP dla początkujących Instrukcja numer 07 Formularze w PHP dla początkujących Zaawansowane techniki tworzenie stron WWW Bazy danych w PHP dla początkujących Formularze stworzone w HTML mogą służyć jako metoda pobierania informacji

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Język JavaScript Celem ćwiczenia jest przygotowanie formularza HTML z wykorzystaniem języka JavaScript. Formularz ten będzie sprawdzany pod względem zawartości przed wysłaniem

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE SIECI WEB

TECHNOLOGIE SIECI WEB TECHNOLOGIE SIECI WEB Prowadzący: dr inż. Jan Prokop, e-mail: jprokop@prz.edu.pl, Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki LABORATORIUM ĆWICZENIE nr 8 Temat: Podstawy technologii

Bardziej szczegółowo

Programowanie internetowe

Programowanie internetowe Programowanie internetowe Wykład 3 wprowadzenie do PHP mgr inż. Michał Wojtera email: mwojtera@dmcs.pl Formularze i ich używanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1

Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 2 Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 Spis treści Dokumentacja skryptu... 3 Dodatkowe informacje i kontakt... 7 3 Dokumentacja Skryptu Mapy ver.1.1 Dokumentacja skryptu

Bardziej szczegółowo

Baza danych do przechowywania użytkowników

Baza danych do przechowywania użytkowników System logowania i rejestracji jest bardzo przydatną funkcjonalnością na każdej stronie. Umożliwia sprawną identyfikację i zarządzanie użytkownikami. Strona ze skryptem logowania nabiera dużej wartości.

Bardziej szczegółowo

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników Struktura dokumentu tytuł strony

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka PHP. Umieszczanie skryptu na stronie

Podstawy języka PHP. Umieszczanie skryptu na stronie Podstawy języka PHP Umieszczanie skryptu na stronie 1.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

za pomocą: definiujemy:

za pomocą: definiujemy: HTML CSS za pomocą: języka HTML arkusza CSS definiujemy: szkielet strony wygląd strony Struktura dokumentu html - znaczniki Znaczniki wyznaczają rodzaj zawartości. element strony

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP

Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP Ćwiczenie 1. Tworzenie i uruchamianie projektu PHP w Netbeans Tworzenie projektu Uruchom środowisko NetBeans. Stwórz nowy projekt typu PHP Application (File->New Project,

Bardziej szczegółowo

JavaScript - wykład 4. Zdarzenia i formularze. Obsługa zdarzeń. Zdarzenia. Mysz. Logiczne. Klawiatura. Beata Pańczyk

JavaScript - wykład 4. Zdarzenia i formularze. Obsługa zdarzeń. Zdarzenia. Mysz. Logiczne. Klawiatura. Beata Pańczyk Obsługa zdarzeń JavaScript - wykład 4 Zdarzenia i formularze Beata Pańczyk zdarzenia - wszystko co zachodzi w związku z obiektami JavaScript (np. window) i elementami XHTML przeglądarka moŝe wywołać funkcję

Bardziej szczegółowo

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA Python wprowadzenie Warszawa, 24 marca 2017 Python to język: nowoczesny łatwy w użyciu silny można pisać aplikacje Obiektowy klejący może być zintegrowany z innymi językami np. C, C++, Java działający

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 6 12. Prosta obsługa Bazy w PHP

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 6 12. Prosta obsługa Bazy w PHP Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 6 12. Prosta obsługa Bazy w PHP 12.1 Wprowadź i zanalizuj mechanizm działania prostej bazy danych na poniŝszym przykładzie ksiąŝki telefonicznej

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe

Zaawansowane aplikacje internetowe Zaawansowane aplikacje internetowe AJAX 1 Celem tego laboratorium jest pokazanie moŝliwości technologii AJAX. W ramach ćwiczeń zostanie zbudowana prosta aplikacja, przechwytująca kliknięcia uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework

Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework Przygotowanie bazy danych 1. Wykonaj skrypt blog.sql, który założy w bazie danych dwie tabele oraz wpisze do nich przykładowe dane. Tabela blog_uzytkownicy

Bardziej szczegółowo

Rys.2.1. Drzewo modelu DOM [1]

Rys.2.1. Drzewo modelu DOM [1] 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest przedstawienie możliwości wykorzystania języka JavaScript do tworzenia interaktywnych aplikacji działających po stronie klienta. 2. MATERIAŁ NAUCZANIA 2.1. DOM model

Bardziej szczegółowo

FORMULARZE. G. Przęczek

FORMULARZE. G. Przęczek FORMULARZE G. Przęczek Tworzenie formularzy w HTML Podstawowe ramy formularza wyznacza znacznik który ma szereg atrybutów, które określają jego działanie. Pierwszym atrybutem jest action,

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe Wykład 3 PHP

Systemy internetowe Wykład 3 PHP Systemy internetowe Wykład 3 PHP PHP - cechy PHP (Hypertext Preprocessor) bardzo łatwy do opanowania, prosta składnia, obsługuje wymianę danych z różnymi systemami baz danych pozwala na dynamiczne generowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W ŚRODOWISKU FLASH wykład 2

PROGRAMOWANIE W ŚRODOWISKU FLASH wykład 2 PROGRAMOWANIE W ŚRODOWISKU FLASH wykład 2 Paweł Woszkowski SWSIM 2009 ADOBE ACTIONSCRIPT Programming language of the Adobe Flash Platform. Originally developed as a way for developers to program interactivity,

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1)

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript mogą być zagnieżdżane w dokumentach HTML. Instrukcje JavaScript

Bardziej szczegółowo

Operatory cd. Relacyjne: ==!= < > <= >= bool b; int i =10, j =20; dzielenie całkowitych wynik jest całkowity! Łączenie tekstu: + string s = "Ala ma ";

Operatory cd. Relacyjne: ==!= < > <= >= bool b; int i =10, j =20; dzielenie całkowitych wynik jest całkowity! Łączenie tekstu: + string s = Ala ma ; 1 2 Operacje na zmiennych Kolejność operacji: deklaracja, inicjacja bool decyzja; int licznik, lp; double stvat, wartpi; char Znak; string S1, S2 = "Kowalski"; przypisanie wartości podstawienie decyzja

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych MySQL studia zaoczne II stopnia, sem. I Plan wykładu 1. MySQL: funkcje, procedury, wyzwalacze 2. HTML : tworzenie

Bardziej szczegółowo

Referat z przedmiotu Technologie Internetowe SPIS TREŚCI

Referat z przedmiotu Technologie Internetowe SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1.Dwie metody przekazu danych do serwera 2 2.Metoda GET przykład 3 3.Metoda POST przykład 4 4.Kiedy GET a kiedy POST 5 5.Szablony po co je stosować 7 6.Realizacja szablonu własną funkcją 8

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA PHP.

INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA PHP. LABORATORIUM 0 INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERA PHP. W celu poprawnego wykonywania zadań na laboratorium konieczne jest zainstalowanie na komputerze wyposażonym w system operacyjny Windows następujących

Bardziej szczegółowo

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe Podstawy programowania Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe 1 I. Składnia Składnia programu Program nazwa; Uses biblioteki; Var deklaracje zmiennych;

Bardziej szczegółowo

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Metody - co to jest i po co? Metoda to wydzielona część klasy, mająca

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. Wykład 4

Programowanie obiektowe. Wykład 4 Programowanie obiektowe Wykład 4 Tworzenie własnych obiektów Słowo kluczowe this W JavaScriptmożna tworzyć własne obiekty. Wykorzystuje się tu zapis utworzonej funkcji o nazwie takiej samej jak klasa,

Bardziej szczegółowo

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt

Serwer WWW Apache. http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Aktualne wersje 2.4.6, 2.2.25, 2.0.65 zakończony projekt Serwer WWW Apache http://httpd.apache.org/ Plik konfiguracyjny httpd.conf Definiujemy m.in.: Katalog który ma być serwowany Moduły, które mają zostać uruchomione na serwerze m.in. PHP, mod_rewrite Wirtualne

Bardziej szczegółowo

PHP: bloki kodu, tablice, obiekty i formularze

PHP: bloki kodu, tablice, obiekty i formularze 1 PHP: bloki kodu, tablice, obiekty i formularze SYSTEMY SIECIOWE Michał Simiński 2 Bloki kodu Blok if-else Switch Pętle Funkcje Blok if-else 3 W PHP blok if i blok if-else wyglądają tak samo i funkcjonują

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia Dynamiczne przetwarzanie stron dr Beata Kuźmińska-Sołśnia KLIENT Witaj INTERNET SERWER Plik HTML Witaj wyświetlanie przez przeglądarkę Witaj! Serwer WWW komputer

Bardziej szczegółowo

Podstawy (X)HTML i CSS

Podstawy (X)HTML i CSS Inżynierskie podejście do budowania stron WWW momat@man.poznan.pl 2005-04-11 1 Hyper Text Markup Language Standardy W3C Przegląd znaczników Przegląd znaczników XHTML 2 Cascading Style Sheets Łączenie z

Bardziej szczegółowo

Defilada - przykład wykorzystujący animowane modele Copperlicht. Andrzej P.Urbański Politechnika Poznańska

Defilada - przykład wykorzystujący animowane modele Copperlicht. Andrzej P.Urbański Politechnika Poznańska Defilada - przykład wykorzystujący animowane modele Copperlicht Andrzej P.Urbański Politechnika Poznańska Czego potrzebujemy? Animowane postacie potrafiące wykonywać różne ruchy cząstkowe np.: chodzić,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 5 Rozdział 1. Praca z AJAX-em 9. Rozdział 2. Współpraca ze skryptami PHP 55. Rozdział 3. Obsługa formularzy 81

Spis treści. Wstęp 5 Rozdział 1. Praca z AJAX-em 9. Rozdział 2. Współpraca ze skryptami PHP 55. Rozdział 3. Obsługa formularzy 81 Spis treści Wstęp 5 Rozdział 1. Praca z AJAX-em 9 Pierwszy przykład 9 Obiekt XMLHttpRequest 12 Transmisja danych 21 Model DOM 34 Obsługa wielu żądań 45 Rozdział 2. Współpraca ze skryptami PHP 55 Odbieranie

Bardziej szczegółowo

do MATLABa programowanie WYKŁAD Piotr Ciskowski

do MATLABa programowanie WYKŁAD Piotr Ciskowski Wprowadzenie do MATLABa programowanie WYKŁAD Piotr Ciskowski instrukcje sterujące instrukcja warunkowa: if instrukcja wyboru: switch instrukcje iteracyjne: for, while instrukcje przerwania: continue, break,

Bardziej szczegółowo

Java Podstawy. Michał Bereta

Java Podstawy. Michał Bereta Prezentacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Wzmocnienie znaczenia Politechniki Krakowskiej w kształceniu przedmiotów ścisłych i propagowaniu

Bardziej szczegółowo

Personal Home Page PHP: Hypertext Preprocessor

Personal Home Page PHP: Hypertext Preprocessor Języki, które już znacie Wykład9PodstawyPHP,str1 język polski język angielski język C język preprocesora C język bash-a język HTML kolejny język: PHP Język PHP Wykład9PodstawyPHP,str2 Personal Home Page

Bardziej szczegółowo

PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych:

PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł mysqli ma dwa interfejsy: proceduralny i obiektowy) PostgreSQL Oracle MS

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Informatyka MPDI 3 semestr

Informatyka MPDI 3 semestr Informatyka MPDI 3 semestr Wykład 2 CSS JavaScript CSS arkusze stylów opiera się na zasadzie określania cech elementy dzięki atrybutowi style ... Styl może mieć wiele cech,

Bardziej szczegółowo

FLEX (16.03.2013) Przygotowanie środowiska developerskiego Hello world w MXML Hello world w ActionScript

FLEX (16.03.2013) Przygotowanie środowiska developerskiego Hello world w MXML Hello world w ActionScript FLEX (16.03.2013) Przygotowanie środowiska developerskiego 1. Uruchomić system operacyjny Linux 2. Pliki z pkt 3 oraz 5 dostępne są pod adresem http://kask.eti.pg.gda.pl/studium/ 3. Pobrać ze strony http://www.adobe.com/devnet/flex/flex-sdk-download-all.html

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I BAZY DANYCH

SIECI KOMPUTEROWE I BAZY DANYCH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydzia ł Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn SIECI KOMPUTEROWE I BAZY DANYCH ĆWICZENIE NR 9 Temat: CEL ĆWICZENIA: Nabycie umiejętności tworzenia

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE INTERNETOWE 1 HTML - STRUKTURA STRONY INTERNETOWEJ

APLIKACJE INTERNETOWE 1 HTML - STRUKTURA STRONY INTERNETOWEJ APLIKACJE INTERNETOWE 1 HTML - STRUKTURA STRONY INTERNETOWEJ PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie do HTML Struktura dokumentu HTML Komentarze Znaczniki Nagłówki (tytuły) Akapit Znacznik końca wiersza Linia pozioma

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne lab. 4

Technologie informacyjne lab. 4 Technologie informacyjne lab. 4 Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z komunikacją ze zdalnym serwerem w sieci na przykładzie bezpiecznego serwera SSH. Wstępne zapoznanie się z ideą certyfikatów. Praca z edytorem

Bardziej szczegółowo

Dane - pobieranie, przekazywanie i przechowywanie. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia

Dane - pobieranie, przekazywanie i przechowywanie. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia Dane - pobieranie, przekazywanie i przechowywanie dr Beata Kuźmińska-Sołśnia Definicja funkcji function nazwa (lista parametrów) { blok instrukcji Użycie instrukcji return wartość kończy działanie funkcji

Bardziej szczegółowo

PHP w-3. Sterowanie w PHP

PHP w-3. Sterowanie w PHP PHP w-3 Sterowanie w PHP 1 INSTRUKCE STERUJĄCE W PHP podobnie jak w innych językach programowania wykorzystuje się instrukcje sterujące: 1. Instrukcja warunkowa If-else 2. Instrukcja wyboru Switch 3. Pętla

Bardziej szczegółowo

Asynchroniczne interfejsy

Asynchroniczne interfejsy Asynchroniczne interfejsy AJAX WWW mgr inż. Rafał Grycuk mgr inż. Patryk Najgebauer Strona służbowa: http://iisi.pcz.pl/~rgrycuk/ Kontakt: rafal.grycuk@iisi.pcz.pl Konsultacje: Środa, godz. 12-14 Agenda

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

Internetowe bazy danych

Internetowe bazy danych Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Internetowe bazy danych wykład 6 dr inż. Jacek Mazurkiewicz e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Kontrola dostępu

Bardziej szczegółowo