Skrypt na stronie www
To jest normalny dokument HTML.
Skrypt na stronie www">

document.write Skrypt na stronie www

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "document.write Skrypt na stronie www"
Skrypt na stronie www.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkrypt

1 document.write <SCRIPT> <!-- document.write("dzień dobry"); //--> Skrypt na stronie www <br> To jest normalny dokument HTML. <br> <script language="javascript"> document.write("to jest JavaScript!") <br> I znowu dokument HTML. Wypisywanie znaku cudzysłowu na stronie document.write("na ekranie zobaczysz<br>c:\\>") document.write("polecam film \"Wladca Pierścieni\"") document.write("<b><a href=\"spis.htm\">spis treści</a></b>") deklaracja zmiennej var name = "Ja" document.write(name) document.write("<h>"+name+"</h>") <p>this example declares a variable.</p> Typy zmiennych var imie="teresa" // zmienna typu string var wiek=20 // zmienna typu integer document.write("nasza Pani ma na imię "+imie+".") document.write(imie+" ma prawie "+wiek+" lat")

2 funkcja tekstowa function myfunction() return ("Hello, have a nice day!") document.write(myfunction()) <p>the function returns a text.</p> funkcja obliczeniowa z parametrem function product(a,b) return a*b document.write(product(4,3)) <p>funkcja zwraca wartość z dwóch parametrów 4 i 3.</p> funkcja z wartością <!-- function suma(liczba, liczba2) sumaliczb=liczba+liczba2 // dodaje liczby i przypisuje nowej zmiennej wynik=sumaliczb return wynik // zwraca zmienną wynik a=; b=2 // średnikiem można oddzielać wiecej poleceń w jednej linii c=suma(a,b) // funkcja zwraca wartość, która jest podstawiana do zmiennej c document.write("c="+c+" to samo co: "+ suma(a,b)) --> 2

3 funkcja z wartością modyfikacja <!-- function suma(liczba, liczba2) sumaliczb=liczba+liczba2 wynik=sumaliczb return wynik a=; b=2 c=suma(a,b) document.write("a="+a+" b="+b+"<br />") document.write("c="+c+" to samo co: "+ suma(a,b)) document.write("<br />A zmienna sumaliczb przechowuje: "+ sumaliczb) --> Alerty liczba=prompt("podaj jakąś liczbę:") jaka=(liczba%2==0)?"parzysta":"nieparzysta" document.write("podana liczba jest "+ jaka) 2 wiek=prompt("w jakim jesteś wieku?") if (wiek>8) document.write("jesteś pełnoletni, więc możesz wejść dalej.") document.write("<br><a href=\"enter.html\">wejście dla dorosłych</a>") 3 wiek=prompt("w jakim jesteś wieku?") if (wiek>8) document.write("jesteś pełnoletni, więc możesz zobaczyć ten film.") document.write("<br><a href=\"enter.html\">film dla dorosłych</a>") else alert("ty masz zakaz!!!") document.write("nie jesteś dorosły") 4 odpowiedz=prompt("w którym roku narodził się JavaScript?") if (odpowiedz=="995") document.write("brawo! Masz dobrą pamięć!") else alert("źle!!!") document.write("nie zapamiętałeś dokładnie pierwszej lekcji. ") 3

4 wprowadzenie przycisku function disp_alert() alert("jestem okno z komunikatem!!!") <form> <input type="button" onclick="disp_alert()" value="display alert box"> </form> Przycisk i okno wprowadzania danych function disp_prompt() var name=prompt("please enter your name","") if (name!=null && name!="") document.write("hello " + name + "! How are you today?") <form> <input type="button" onclick="disp_prompt()" value="display a prompt box"> </form> Alert z dwoma wierszami function disp_alert() alert("witaj ponownie! Tutaj został + '\n' + "dodany nowy wiersz!") <form> <input type="button" onclick="disp_alert()" value="display alert box"> </form> 4

5 Confirm function disp_confirm() var name=confirm("press a button") if (name==true) document.write("you pressed the OK button!") else document.write("you pressed the Cancel button!") <form> <input type="button" onclick="disp_confirm()" value="display a confirm box"> </form> Pole tekstowe <script language="javascript"> <!-- function getname(str) alert("hi, "+ str+"!"); --> Wpisz swoje imię: <form> <input type="text" name="name" onblur="getname(this.value)" value=""> </form> 5

6 Podaj hasło <HEAD> <TITLE>LOGIN</TITLE> <SCRIPT> function login() var login, haslo; login=document.formlogin.login.value; haslo=document.formhaslo.haslo.value; if (haslo=="virus45") alert('hello '+login+', I am Red Dog'); else alert('niepoprawne hasło!!!'); </HEAD> <BODY BGCOLOR=GOLD> <FONT COLOR=BLCAK SIZE=4>Login: <form name=formlogin> <input type=text size=25 maxlength=25 name=login> </form> <FONT COLOR=BLCAK SIZE=4>Hasło: <form name=formhaslo> <input type=password size=25 maxlength=25 name=haslo> <br> <br> <input type=button name=ok value=ok onclick=login()> <input type=reset value=wyczyść> </form> </BODY> </HTML> 6

7 Hasło 2 <HTML> <HEAD> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> function podaj_password(form) if (form.id.value=="otul") if (form.pass.value=="javascript") location="java.htm" else alert("sorry " +form.id.value+ ", wrong password.") else alert("niewłaściwe informacje!") </HEAD> <BODY> <FORM name="login"> Login <INPUT NAME="ID"><br> Hasło <INPUT NAME="pass" type="password"><br><br> <INPUT TYPE="button" VALUE="Skocz" onclick="podaj_password(this.form)"> <INPUT TYPE="RESET" VALUE="Wyczyść"> </form> </BODY> </HTML> 7

8 Nie dotykać <BODY> <SCRIPT language=javascript> <!-- function SymError() return true; window.onerror = SymError; var SymRealWinOpen = window.open; function SymWinOpen(url, name, attributes) return (new Object()); window.open = SymWinOpen; //--> <SCRIPT> function zdarzenie() alert('auu!'); document.f.b.value = "Mowiłem, żeby nie dotykać"; <FORM name=f><input onclick=zdarzenie() type=button value="nie dotykać" name=b> </FORM> <SCRIPT language=javascript> <!-- var SymRealOnLoad; var SymRealOnUnload; function SymOnUnload() window.open = SymWinOpen; if(symrealonunload!= null) SymRealOnUnload(); function SymOnLoad() if(symrealonload!= null) SymRealOnLoad(); window.open = SymRealWinOpen; SymRealOnUnload = window.onunload; window.onunload = SymOnUnload; SymRealOnLoad = window.onload; window.onload = SymOnLoad; //--> </BODY> </HTML> 8

9 data modyfikacji Ostatnia modyfikacja: <script language="javascript"> document.write(document.lastmodified) dzisiejsza data <script language="javascript"> today = new Date() document.write("teraz jest: ",today.gethours(),":",today.getminutes()) document.write("dzisiejsza data: ",today.getmonth()+,"/",today.getdate(),"/",today.getyear()); Otwórz nowe okno <HTML> <HEAD> <TITLE>Okno</TITLE> <SCRIPT> function otworz() okno = window.open('nazwa.html','okno','width=05, height=768, toolbar=no, location=no, scrollbars=no, resizable=no, status=no fullscreen') <SCRIPT> function zamknij() window.close() </HEAD> <BODY> <A HREF="javascript:otworz();">Otwórz nowe okno <BR> <A HREF="javascript:zamknij();">Zamknij okno </BODY> </HTML> 9

10 zdarzenia function pushbutton <script language="javascript"> function pushbutton() alert("hello!"); <form> <input type="button" name="button" value="naciśnij mnie" onclick="pushbutton()"> </form> Funkcja i przyciski function myfunction() alert("hello") <form> <input type="button" onclick="myfunction()" value="moja funkcja"> </form> <p>by pressing the button, a function will be called. The function will alert a message.</p> funkcja txt function myfunction(txt) alert(txt) <form> <input type="button" onclick="myfunction('hello')" value="call function"> </form> <p>by pressing the button, a function with an argument will be called. The function will alert this argument.</p> 0

11 Inny przykład dwa przyciski function myfunction(txt) alert(txt) <form> <input type="button" onclick="myfunction('good Morning!')" value="in the Morning"> <input type="button" onclick="myfunction('good Evening!')" value="in the Evening"> </form> Funkcja The onmouseover <script language="javascript"> function hello() alert("wejdź na stronę!"); <a href="www.tryba.cba.pl" onmouseover="hello()">link do mojej strony</a> funkcja back i forward. <FORM NAME="buttonbar"> <INPUT TYPE="button" VALUE="Back" onclick="history.back()"> <INPUT TYPE="button" VALUE="Home" onclick="location='stronadomowa.htm'"> <INPUT TYPE="button" VALUE="Next" onclick="history.forward()"> </FORM> Możesz także napisać history.go(-) i history.go().

12 Pętle If var d = new Date() var time = d.gethours() if (time < 0) document.write("<b>good morning</b>") else document.write("<b>good day</b>") <p> If the time on your browser is less than 0, you will get a "Good morning" greeting. Otherwise you will get a "Good day" greeting. </p> else else var d = new Date() var time = d.gethours() if (time<0) document.write("<b>good morning</b>") else if (time>=0 && time<6) document.write("<b>good day</b>") else document.write("<b>hello World!</b>") 2

13 for for (i = 0; i <= 5; i++) document.write("numer " + i) document.write("<br />") <p>pętla startuje od i=0.</p> <p>tak długo będzie tworzona, dopóki licznik nie osiągnie wartości 5.</p> 2 for (i = ; i <= 6; i++) document.write("<h" + i + ">This is header " + i) document.write("</h" + i + ">") Silnie liczb od do 4 var x = ; for (var i = ; i < 5; i++) x = x * i; document.write (i + "! = " + x); przerwanie pętli var i=0 for (i=0; i<=0; i++) if (i==3)break document.write("the number is " + i) document.write("<br />") <p>pętla się zatrzyma gdy i=3.</p> 3

14 While silnie kolejnych liczb naturalnych od do 4 var i = ; var x = ; while (i < 5) x = x * i; document.write (i + "! = " + x); i++; wypisuje litery alfabetu litera="a" while(litera!="z") document.write(litera) kodlitery=litera.charcodeat() // pobierany jest kod ASCII litery kodlitery++ // zwiększamy kod o litera=string.fromcharcode(kodlitery) // tworzymy litere z kodu ASCII Do..while i = 0 do document.write("the number is " + i) document.write("<br>") i++ while (i <= 5) 4

15 Malowanie przyrostu procentowego do procent=parseint(prompt("podaj procent zawartości (0-00):","")) while (procent<0 procent>00 isnan(procent)) /* parseint zamienia wartość która podał użytkownik na liczbę całkowitą pętla wykonuje się dotąd, aż użytkownik wpisze liczbę z przedziału 0-00 jeżeli użytkownik wpisze inny znak lub ciąg znaków, wówczas operacja parseint zamienia taki ciąg na wartość NaN (Not a Number) - co jest również sprawdzane w jednym z warunków działania pętli */ slupek="<font color=\"#00ff00\">" for (i=0;i<=procent;i++) slupek+=" " slupek+="</font><font color=\"#0000ff\">" for (i=procent+;i<=00;i++) slupek+=" " slupek+="</font>" document.write("<br>"+ slupek +" = "+ procent +"%") Switch var d = new Date() // tworzony jest obiekt z datą theday=d.getday()// wiemy jaki jest dzien na podstawie daty switch (theday) case 5: document.write("<b>w końcu Friday</b>") break case 6: document.write("<b>saturday Shoping day</b>") break case 0: document.write("<b>niedziela będzie dla nas</b>") break default: document.write("<b>kiedy będzie weekend?</b>") <p>ten JavaScript will generuje jaki dzis jest dzień. Przypisano baze danych: Sunday=0, Monday=, Tuesday=2, etc.</p> 5

16 tablice var x var mycars = new Array() mycars[0] = "Saab" mycars[] = "Volvo" mycars[2] = "BMW" for (x in mycars) document.write(mycars[x] + "<br />") Data DayName = new Array(7) DayName[0] = "niedziela " DayName[] = "poniedziałek " DayName[2] = "wtorek " DayName[3] = "środa " DayName[4] = "czwartek " DayName[5] = "piątek " DayName[6] = "sobota " MonthName = new Array(2) MonthName[0] = " I " MonthName[] = " II " MonthName[2] = " III " MonthName[3] = " IV " MonthName[4] = " V " MonthName[5] = " VI " MonthName[6] = " VII " MonthName[7] = " VIII " MonthName[8] = " IX " MonthName[9] = " X " MonthName[0] = " XI " MonthName[] = " XII " function pobierz_date() var Today = new Date() var WeekDay = Today.getDay() var Month = Today.getMonth() var Day = Today.getDate() var Year = Today.getFullYear() return DayName[WeekDay] + "," + " " + Day + " " + MonthName[Month] + ", " + Year document.write(pobierz_date()) 6

17 formularze <script language="javascript"> function getname(imie) alert("hi, "+ imie+"!"); Wpisz swoje imię i kliknij myszką: <form> <input type="text" name="name" onblur="getname(this.value)" value=""> </form> sprawdzanie poprawności adresu <script language="javascript"> function test(form) if (form.text.value == "") alert("podaj ciąg znaków!") else alert("cześć "+form.text.value+"! Informacja poprawna!"); function test2(form) if (form.text2.value == "" 0) == -) alert("niepoprawny adres poczty elektronicznej!"); else alert("ok!"); <form name="first"> Wpisz swoje nazwisko:<br> <input type="text" name="text"> <input type="button" name="button" value="test" onclick="test(this.form)"> <P> Wpisz adres swojej poczty elektronicznej:<br> <input type="text" name="text2"> <input type="button" name="button2" value="test" onclick="test2(this.form)"> 7

18 2 przyciski wyboru <BODY> <FORM name=f> <SELECT name=miesiac> <OPTION value= selected>styczeń</option> <OPTION value=2>luty</option> <OPTION value=3>marzec</option> <OPTION value=4>kwiecień</option> <OPTION value=5>maj</option> <OPTION value=6>czerwiec</option> <OPTION value=7>lipiec</option> <OPTION value=8>sierpień</option> <OPTION value=9>wrzesień</option> <OPTION value=0>październik</option> <OPTION value=>listopad</option> <OPTION value=2>grudzień</option> </SELECT> <SELECT name=rok> <OPTION value=2003 selected>2003</option> <OPTION value=2004>2004</option> <OPTION value=2005>2005</option> <OPTION value=2006>2006</option> <OPTION value=2007>2007</option> <OPTION value=2004>2008</option> <OPTION value=2005>2009</option> <OPTION value=2006>200</option> <OPTION value=2007>20</option> <OPTION value=2004>202</option> <OPTION value=2005>203</option> <OPTION value=2006>204</option> </SELECT> </FORM> </BODY> 8

19 Wybór płci function mr(dis,en) document.getelementbyid(dis).style.visibility='visible'; document.getelementbyid(en).style.visibility='hidden'; <input name="rad" type="radio" value="mężczyzna" onclick="mr('s','s2') " /> <select id="s" onchange=""> <option value="">kawaler</option> <option value="2">żonaty</option> <option value="3">wdowiec</option> </select> <input name="rad" type="radio" value="kobieta" onclick="mr('s2','s')" /> <select id="s2" onchange=""> <option value="4">panna</option> <option value="5">mężatka</option> <option value="6">wdowa</option> </select> 9

20 Kalendarz <BODY> <TABLE> <TBODY> <TR> <TD>Pon</TD> <TD>Wt</TD> <TD>Sr</TD> <TD>Czw</TD> <TD>Pt</TD> <TD>Sob</TD> <TD>Nd</TD></TR> <SCRIPT> var d = new Date(); d.setdate(); var m = d.getmonth() d.setdate( - d.getday() ); do document.write("<tr>"); for (var i=0; i<7; ++i) document.write("<td>"); document.write( d.getdate() ); document.write("</td>"); d.setdate( d.getdate() + ) document.write("</tr>"); while (d.getmonth() == m) </TBODY></TABLE> </BODY> 2 0

21 Kalendarz czarnobiały ze stylem <STYLE>.naglowek WIDTH: 30px; BACKGROUND-COLOR: gray; TEXT-ALIGN: right.dzien BACKGROUND-COLOR: silver; TEXT-ALIGN: right </STYLE> <META content="mshtml " name=generator></head> <BODY> <TABLE> <TBODY> <TR> <TD class=naglowek>nd</td> <TD class=naglowek>pon</td> <TD class=naglowek>wt</td> <TD class=naglowek>sr</td> <TD class=naglowek>czw</td> <TD class=naglowek>pt</td> <TD class=naglowek>sob</td></tr> <SCRIPT language=javascript> <!-- function SymError() return true; window.onerror = SymError; var SymRealWinOpen = window.open; function SymWinOpen(url, name, attributes) return (new Object()); window.open = SymWinOpen; //--> <SCRIPT> var d = new Date(); d.setdate(); var m = d.getmonth() d.setdate( - d.getday() ); do document.write("<tr>"); for (var i=0; i<7; ++i) document.write("<td class=\"dzien\">"); document.write( d.getdate() ); document.write("</td>"); d.setdate( d.getdate() + ) document.write("</tr>"); 2

22 while (d.getmonth() == m) </TBODY></TABLE> <SCRIPT language=javascript> <!-- var SymRealOnLoad; var SymRealOnUnload; function SymOnUnload() window.open = SymWinOpen; if(symrealonunload!= null) SymRealOnUnload(); function SymOnLoad() if(symrealonload!= null) SymRealOnLoad(); window.open = SymRealWinOpen; SymRealOnUnload = window.onunload; window.onunload = SymOnUnload; SymRealOnLoad = window.onload; window.onload = SymOnLoad; //--> </BODY> 2 2

23 Kalendarz kolorowy <STYLE>.naglowek WIDTH: 30px; BACKGROUND-COLOR: gray; TEXT-ALIGN: right.naglowekwolny WIDTH: 30px; COLOR: red; BACKGROUND-COLOR: gray; TEXT-ALIGN: right.dzien BACKGROUND-COLOR: silver; TEXT-ALIGN: right.dzienwolny COLOR: red; BACKGROUND-COLOR: silver; TEXT-ALIGN: right.dzieninny COLOR: gray; BACKGROUND-COLOR: silver; TEXT-ALIGN: right </STYLE> <META content="mshtml " name=generator></head> <BODY> <TABLE> <TBODY> <TR> <TD class=naglowekwolny>nd</td> <TD class=naglowek>pon</td> <TD class=naglowek>wt</td> <TD class=naglowek>sr</td> <TD class=naglowek>czw</td> <TD class=naglowek>pt</td> <TD class=naglowekwolny>sob</td></tr> <SCRIPT language=javascript> <!-- function SymError() return true; window.onerror = SymError; var SymRealWinOpen = window.open; function SymWinOpen(url, name, attributes) return (new Object()); window.open = SymWinOpen; //--> 2 3

24 <SCRIPT> var d = new Date(); d.setdate(); var m = d.getmonth() d.setdate( - d.getday() ); do document.write("<tr>"); for (var i=0; i<7; ++i) document.write("<td class=\"dzien"); if (d.getmonth()!= m) document.write("inny") else if (i==0 i==6) document.write("wolny") document.write("\">"); document.write( d.getdate() ); document.write("</td>"); d.setdate( d.getdate() + ) document.write("</tr>"); while (d.getmonth() == m) </TBODY></TABLE> <SCRIPT language=javascript> <!-- var SymRealOnLoad; var SymRealOnUnload; function SymOnUnload() window.open = SymWinOpen; if(symrealonunload!= null) SymRealOnUnload(); function SymOnLoad() if(symrealonload!= null) SymRealOnLoad(); window.open = SymRealWinOpen; SymRealOnUnload = window.onunload; window.onunload = SymOnUnload; SymRealOnLoad = window.onload; window.onload = SymOnLoad; //--> </BODY> 2 4

25 Zegar <HEAD> <META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=iso "> <STYLE>.details font-family : lucida sans unicode, verdana, century gothic, arial; font-size : 0; font-weight : normal; color : #ffffff; background-color : #000000; </STYLE> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- function curtime() var now=new Date() var hrs=now.gethours() var min=now.getminutes() var sec=now.getseconds() var don="am" if (hrs>=2) don="pm" if (hrs>2) hrs-=2 if (hrs==0) hrs=2 if (hrs<0) hrs="0"+hrs if (min<0) min="0"+min if (sec<0) sec="0"+sec clock.innerhtml=hrs+":"+min+":"+sec+" "+don settimeout("curtime()",000) --> </HEAD> <BODY onload=curtime()> <SPAN CLASS=details ID=clock STYLE="position:relative;"></SPAN> </BODY> 2 5

26 Matematyka <!-- var imie="teresa" // zmienna typu string var wiek=20 // zmienna typu integer var mezczyzni=22 var kobiety=27 if (mezczyzni>kobiety) co="większość" if (mezczyzni<kobiety) co="mniejszość" if (mezczyzni==kobiety) co="połowę" procent=mezczyzni/(mezczyzni+kobiety) document.write("nasza Pani ma na imię "+imie+". ") document.write(imie+" ma prawie "+wiek+" lat.<br />") document.write("razem z pozostałymi "+ mezczyzni +" mężczyznami stanowi "+ procent +" procentową "+ co +" mężczyzn.<br />") --> Tabliczka mnożenia function tabliczka() document.write("<table border=\"\">"); for (i=; i<=0; i++) document.write("<tr><td>" + i + "</td>"); for (j=; j<=0; j++) if (j!= ) document.write("<td>" + i*j + "</td>"); document.write("</tr>"); document.write("</table>"); <script>tabliczka(); 2 6

27 Code Outputs \' single quote \" double quote \& ampersand \\ backslash \n new line \r carriage return \t tab \b backspace \f form feed onerror onerror=handleerr var txt="" function handleerr(msg,url,l) txt="there was an error on this page.\n\n" txt+="error: " + msg + "\n" txt+="url: " + url + "\n" txt+="line: " + l + "\n\n" txt+="click OK to continue.\n\n" alert(txt) return true function message() adddlert("welcome guest!") <input type="button" value="view message" onclick="message()" /> 2 7

28 6. Tworzenie okien Oto źródło: <script language="javascript"> function WinOpen() msg=open("","displaywindow","toolbar=no,directories=no,menubar=no"); msg.document.write("<head><title>yo!</title></head>"); msg.document.write("<center><h><b>to jest naprawdę fajne! </B></h></CENTER>"); <form> <input type="button" name="button" value="naciśnij mnie" onclick="winopen()"> </form>. Oto, co możesz zmienić na swojej stronie( zawsze bez spacji między nimi) toolbar location directories status menubar scrollbars resizable copyhistory width=piksele height=piksele 2 8

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Zakres tematyczny zajęć Rozmieszczanie elementów za pomocą CSS; JavaScript wprowadzenie, zagadnienia podstawowe; Wykorzystanie JavaScript-u do kontroli formularzy. Rozmieszczanie

Bardziej szczegółowo

Mechatronika PWSW. Informatyka. Wykład 2

Mechatronika PWSW. Informatyka. Wykład 2 Mechatronika PWSW Informatyka Wykład 2 Strony WWW (World Wide Web) Mosaic pierwsza przeglądarka 1993 Internet Explorer Opera Firefox(Mozilla) Safari Chrome(Google) HTML HTML (ang. HyperText Markup Language,

Bardziej szczegółowo

Kurs WWW. Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/

Kurs WWW. Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Kurs WWW Paweł Rajba Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Wprowadzenie do JavaScript Stworzony przez firmę Netscape Wykonywany po stronie klienta i tą wersją będzie się interesować

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z językiem HTML i JavaScript, zasadami tworzenia stron WWW i umieszczania na nich skryptów w języku JavaScript.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z językiem HTML i JavaScript, zasadami tworzenia stron WWW i umieszczania na nich skryptów w języku JavaScript. Instrukcja laboratoryjna do ćwiczenia: 1. Cel ćwiczenia Strona internetowa w systemach unix-owych Celem ćwiczenia jest zapoznanie z językiem HTML i JavaScript, zasadami tworzenia stron WWW i umieszczania

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika II

Interfejs użytkownika II Interfejs użytkownika II wykład prowadzi Mikołaj Morzy Interfejs użytkownika 1 Plan wykładu Formularze HTML Wprowadzenie do języka JavaScript Zmienne, wyrażenia i operatory Struktury kontrolne, instrukcje

Bardziej szczegółowo

Informatyka 2MPDI. Wykład 4

Informatyka 2MPDI. Wykład 4 Informatyka 2MPDI Wykład 4 Strony WWW (World Wide Web) Mosaic pierwsza przeglądarka 1993 Internet Explorer Opera Firefox(Mozilla) Safari Chrome(Google) HTML HTML (ang. HyperText Markup Language, pol. hipertekstowy

Bardziej szczegółowo

2.5 Podstawy programowania w bash'u

2.5 Podstawy programowania w bash'u 2-87 2.5 Podstawy programowania w bash'u Powłoka Linuksa jest programowalna, można używać edytora vi do pisania programów. Zwykle skrypt powłoki jest zapisany w pliku tekstowym i zaczyna się następującym

Bardziej szczegółowo

Paweª Witkowski. Jesie«2014

Paweª Witkowski. Jesie«2014 Bazy Danych i Usªugi Sieciowe Wst p do usªug sieciowych Paweª Witkowski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesie«2014 P. Witkowski (Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. I Jesie«2014

Bardziej szczegółowo

Programowanie PHP. Temat 1. Przygotowanie środowiska, prezentacja możliwości PHP

Programowanie PHP. Temat 1. Przygotowanie środowiska, prezentacja możliwości PHP Programowanie PHP Materiały: 1. PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw, Helion 2005 2. PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne, Helion 2004 3. PHP w mgnieniu oka, Helion 2005 4. http://www.leon.w-wa.pl/texts/kurs/index.php

Bardziej szczegółowo

HTML & CSS. Spis treści

HTML & CSS. Spis treści HTML & CSS Spis treści 1. HTML... 2 1.1. Podstawy... 2 1.2. Struktura dokumentu... 2 1.3. Nagłówek... 2 1.4. Bloki tekstu... 3 1.5. Tekst... 4 1.6. Listy... 4 1.7. (Hiper)łącza... 5 1.8. Tabele... 5 1.9.

Bardziej szczegółowo

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH JĘZYK (X)HTML. Agenda wykładu. Zaliczenie przedmiotu 2012-01-09. Kolokwium z wykładu na ostatnich zajęciach!!!

PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH JĘZYK (X)HTML. Agenda wykładu. Zaliczenie przedmiotu 2012-01-09. Kolokwium z wykładu na ostatnich zajęciach!!! Programowanie Stron Internetowych 2 PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH dr inż. Łukasz Bartczuk bartczuk@kik.pcz.pl Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska p. 517 Agenda wykładu Język

Bardziej szczegółowo

Technologie prezentacji w aplikacjach internetowych dr inż. Marek Wojciechowski

Technologie prezentacji w aplikacjach internetowych dr inż. Marek Wojciechowski Technologie prezentacji w aplikacjach internetowych dr inż. Marek Wojciechowski Marek.Wojciechowski@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/mwojciechowski/wsnhid Plan przedmiotu Podstawowe technologie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie stron www

Projektowanie stron www Projektowanie stron www Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest poznanie podstaw projektowania stron WWW w zakresie stosowania języków ich przygotowania: HTML, CSS i JavaScript. Realizacja zajęć Zajęcia są

Bardziej szczegółowo

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www 1. Architektura www, HTTP, Cookies, HTML Historia rozwoju: Późne lata 60 projekt sieci ARPANet powstał jako inicjatywa Departamentu Obrony USA. 1969

Bardziej szczegółowo

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP Ryszard Myhan Wykład 4: Języki programowania PHP PHP - bibliografia PHP5. Praktyczny kurs Marcin Lis ISBN: 83-246-0307-7 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Kierzkowski, Andrzej Kierzkowski

Bardziej szczegółowo

Informatyka MPDI 3 semestr

Informatyka MPDI 3 semestr Informatyka MPDI 3 semestr Wykład 2 CSS JavaScript CSS arkusze stylów opiera się na zasadzie określania cech elementy dzięki atrybutowi style ... Styl może mieć wiele cech,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość Automaty Księgowe oraz VISUAL BASIC

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość Automaty Księgowe oraz VISUAL BASIC INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość Automaty Księgowe oraz VISUAL BASIC SPIS TREŚCI 1. AUTOMATY KSIĘGOWE... 3 1.1. Opis modułu... 3 1.1.1. Iteracja FKV Iterator konto... 5 1.1.2. Iteracja Iterator

Bardziej szczegółowo

JavaScript. Wprowadzenie

JavaScript. Wprowadzenie JavaScript. Wprowadzenie Autor: Shelley Powers T³umaczenie: Anna Trojan ISBN: 978-83-246-0942-0 Tytu³ orygina³u: Learning JavaScript Format: B5, stron: 344 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania (wspólne dla JavaScript i PHP)

Podstawy programowania (wspólne dla JavaScript i PHP) Podstawy programowania (wspólne dla JavaScript i PHP) Uwagi wstępne Aby móc dalej poznawać JavaScript i PHP trzeba dokładnie przeczytać ten rozdział. PoniŜsze przykłady ilustrują zagadnienia, ale próby

Bardziej szczegółowo

Wykład. Programowanie w Visual Basic. Łukasz Sturgulewski. John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000

Wykład. Programowanie w Visual Basic. Łukasz Sturgulewski. John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Programowanie w Visual Basic Wykład Opracowanie: Łukasz Sturgulewski Literatura: John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Programowanie w Visual Basic 1 Visual

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Piotr Bubacz 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA C++

WPROWADZENIE DO JĘZYKA C++ WPROWADZENIE DO JĘZYKA C++ 1. Pierwszy program w C++ Przykład 1.1. pierwszy_program.cpp 1: #include //Dołączenie do programu biblioteki 2: using namespace std; //Deklaracja przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE... Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...3 2.1. Składnia... 3 2.2. Przykłady... 4 2.3. Najprostsze

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS mgr Tadeusz Ziębakowski Szczecin 2009 T.Ziębakowski PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

PHP (Personal Home Page, Personal Hypertext Preprocessor)

PHP (Personal Home Page, Personal Hypertext Preprocessor) UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Zakład Metod Komputerowych Fizyki Wykład: Współczesne zastosowania informatyki II Autor: dr Aleksander Dawid email: dawid@us.edu.pl PHP (Personal Home Page, Personal Hypertext Preprocessor)

Bardziej szczegółowo

VISUAL BASIC 6 KURS. strona główna kursu: http://visual.basic.kaem.forall.pl/ autorzy: Krystian Ł. Kamil R. wznowienie kursu: Krystian Ł.

VISUAL BASIC 6 KURS. strona główna kursu: http://visual.basic.kaem.forall.pl/ autorzy: Krystian Ł. Kamil R. wznowienie kursu: Krystian Ł. VISUAL BASIC 6 KURS autorzy: Krystian Ł. Kamil R. wznowienie kursu: Krystian Ł. wersja z: 05.11.2005 strona główna kursu: 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje podstawowe...5 2. Środowisko VB...5 3. Zmienne...6

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku. ActionScript

Programowanie w języku. ActionScript Programowanie w języku ActionScript Wprowadzenie do ActionScript ActionScript to język opracowany do zastosowań w animacjach Flash. Pozwala on na kontrolę zawartości dokumentu Flash za pomocą komend wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Visual Basic dla Aplikacji

Visual Basic dla Aplikacji Wykład Visual Basic dla Aplikacji Visual Basic - Podstawy dr inż.. Zbigniew Zakrzewski v. 1.2.2 v. 1.2.2 1 Zastosowanie języka Visual Basic 1. 1. MS MS Office (95, (95, 97, 97, 2000, XP, XP, 2003, 2007)

Bardziej szczegółowo