Regulamin Samsung Knox TRIATHLON IT Powidz 12 czerwca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Samsung Knox TRIATHLON IT Powidz 12 czerwca 2015 r."

Transkrypt

1 Regulamin Samsung Knox TRIATHLON IT Powidz 12 czerwca 2015 r. CEL Promocja Triathlonu Popularyzacja aktywności ruchowej wśród branży informatycznej ORGANIZATOR ZAWODÓW Triathlon Pro Team Miłosz Sowiński Ul. Zimowa 65B, Nowa Iwiczna NIP: REGON: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej firmy: DYREKTOR ZAWODÓW Marcin Sowiński PRODUCENT WYDARZENIA Grupa MANTA Górka i Pasaj sp.j. KONTAKT Wszelkie informacje związane z zawodami Samsung Knox Triathlon IT dostępne są na stronie internetowej Pytania związane z uczestnictwem w zawodach Samsung Knox Triathlon IT można kierować pod adres mailowy: TERMIN, DYSTANS, TRASA Zawody odbędą się w dniu 12 czerwca 2015 r. Miejsce startu znajduje się na terenie Hotel Moran nad jeziorem Powidzkim. Meta zlokalizowana jest na terenie Hotelu Moran nad jeziorem Powidzkim. Zawody zostaną rozegrane na dwóch dystansach: Sprint: - pływanie 750 m w jeziorze Powidzkim, jedna pętla start z brzegu, przewidywana temperatura wody C, pianki dozwolone, limit czasu na pływanie 30 min; - rower 20 km, trasa prowadzi częściowo drogą szutrową, drafting dozwolony, kaski obowiązkowe. Dozwolone wszystkie typy rowerów z wyłączeniem rowerów czasowych i szosowych. Oznaczenie trasy co 5 km; - bieg 5 km, 2 pętle po ok. 2,5 km, trasa w większości nieutwardzona. Oznaczenie trasy co 1 km. Limit na całość konkurencji 3h

2 Olimpijski: - pływanie m w jeziorze Powidzkim, 2 pętle z wybiegnięciem na plażę, start z brzegu, przewidywana temperatura wody C, pianki dozwolone, limit czasu na pływanie 45 min; - rower 40 km, trasa prowadzi częściowo drogą szutrową, drafting dozwolony, kaski obowiązkowe. Dozwolone wszystkie typy rowerów z wyłączeniem rowerów czasowych i szosowych. Oznaczenie trasy co 5 km; - bieg 10 km, 4 pętle po ok. 2,5 km, trasa w większości nieutwardzona. Oznaczenie trasy co 1 km. Limit na całość konkurencji 3,5 h. KLASYFIKACJE generalna Kobiet generalna Mężczyzn kategorie wiekowe K/M: M20 ( <29lat); M30 (30-39 lat); M40 (40-49 lat); powyżej 50 lat kategoria drużynowa W kategorii drużynowej będzie brana pod uwagę suma czasów 4 osobowej drużyny. Do czasu doliczany jest również czas najlepszych zmian. Aby drużyna została sklasyfikowana wszyscy zawodnicy muszą ukończyć całość konkurencji. NAGRODY Za miejsca I-VI w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn zawodnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy, za miejsca I-III nagrody rzeczowe, a za miejsce I statuetkę. Za miejsca I-III we wszystkich kategoriach wiekowych zawodnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy, za miejsca I nagrody rzeczowe. Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal. Nagrody w każdej z kategorii przyznawane będą jeżeli minimum 10 zawodników/5 zawodniczek ukończy w danej kategorii zawody. Otrzymane nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na inne nagrody, ani na ekwiwalent pieniężny. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród, na podstawie protokołu wydania nagrody. Do każdej nagrody rzeczowej Organizator, Producent lub Sponsor ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto nagrody rzeczowej. Od łącznej wartości nagród zostanie potrącona kwota podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zmianami) i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego. WARUNKI UCZESTNICTWA Prawo startu w zawodach posiadają pracownicy firm informatycznych, świadczących usługi teleinformatyczne a także informatycy i pracownicy działów IT firm innych branż. Dokonując zgłoszenia zawodnicy potwierdzają spełnienie tego kryterium. Na życzenie Organizatora zawodnicy okażą podczas weryfikacji dokument tożsamości, a także dokument potwierdzający przynależność do

3 w/w firm i potwierdzenie zajmowanego stanowiska. Zawodnicy dokonają opłaty startowej wg obowiązujących stawek. Warunkiem startu jest podpisanie oświadczenia o starcie w zawodach z własnej woli i na własne ryzyko. Zawodnicy dokonują zgłoszenia poprzez umieszczony na stronie formularz zgłoszeniowy potwierdzając znajomość oraz akceptując warunki regulaminu. Zawodnicy wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Samsung Knox Triathlon IT, a także związanej z wydarzeniem komunikacji Organizatora, Producenta i wszystkich Partnerów wydarzenia, w tym komunikacji promocyjnej bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszystkich polach eksploatacji. Zawodnicy wyrażają również zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji wydarzenia ze zgodą na wysyłanie informacji odnośnie imprezy, newslettera oraz materiałów promocyjnych Organizatora, Producenta oraz Partnerów wydarzenia. ZGŁOSZENIA, LISTA STARTOWA Zgłoszenie zawodnika startującego indywidualnie odbywa się poprzez wypełnienie znajdującego się na stronie internetowej formularza rejestracyjnego. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i akceptacji regulaminu następuje przekierowanie na stronę płatności. Nie ma możliwości zapłacenia za innego zawodnika z użyciem podanego podczas rejestracji linku do płatności. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia oraz wysokości opłaty startowej decyduje data dokonania wpłaty na konto Organizatora. Zgłoszenie drużyny odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dla drużyn. Drużyna musi liczyć 4 członków. Wszyscy członkowie drużyny wypełniają również indywidualny formularz rejestracyjny, wybierając odpowiedni dystans. Opłata startowa za start drużynowy jest bezpośrednio na konto podane przy formularzu zgłaszania drużyn. Zawodnik biorący udział w starcie drużynowym jest również klasyfikowany indywidualnie. DOSTĘPNE FORMY PŁATNOŚCI Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego każdy zawodnik zostanie przekierowany na stronę płatności, gdzie do wyboru będzie miał następujące opcje: a) przelew tradycyjny Każdy zawodnik otrzymuje indywidualnego maila z potwierdzeniem wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz danymi do dokonania przelewu za opłatę rejestracyjną. b) e-przelewy oraz płatności kartami płatniczymi za pomocą systemu PayU. WYNIKI Wyniki rywalizacji będą zamieszczone na stronie PAKIETY STARTOWE, STREFA ZMIAN Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów (Hotel Moran jezioro Powidz) odbywać się będzie w dniu zawodów 12 czerwca 2015 w godz

4 W ramach pełnego pakietu startowego zawodnik otrzyma m.in: numer startowy, czepek, pakiet informacyjny na temat zawodów i inne. Na mecie każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal ukończenia zawodów. Obowiązkowe wstawianie rowerów do strefy zmian - w dniu 12 czerwca 2015 w godz Odbiór rowerów ze strefy zmian - w dniu 12 czerwca 2015 w godz OPŁATY REJESTRACYJNE Opłata rejestracyjna obejmuje: pakiet startowy, opłatę za udział w pasta party w dniu 11 czerwca 2015, opłatę za udział w Sport&Business party w dniu 12 czerwca Start indywidualny Sprint i Olimpijski do 31 marca PLN do 31 maja PLN po 31 maja PLN Wysokość opłaty startowej zależna jest od daty wpływu na konto. W przypadku rezygnacji z zawodów po dokonaniu wpłaty wpisowe nie podlega zwrotowi. Start drużynowy Sprint i Olimpijski (opłata za 4 osoby): do 15 kwietnia PLN do 31 maja PLN po 31 maja PLN Wysokość opłaty startowej zależna jest od daty wpływu na konto. W przypadku rezygnacji z zawodów po dokonaniu wpłaty wpisowe nie podlega zwrotowi. W szczególnych przypadkach istnieje jednorazowa możliwość przepisania opłaconego zawodnika. REZYGNACJA Po dokonaniu rejestracji i opłat uczestnik zostaje wpisany na listę startową. W razie rezygnacji dokonane opłaty nie będą zwracane. ODWOŁANIE IMPREZY Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. W sytuacji, gdy odwołanie imprezy nastąpi z winy Organizatora i z przyczyn od niego zależnych, uczestnikom przysługuje zwrot dokonanej opłaty rejestracyjnej. W wypadku przyczyn niezależnych od Organizatora albo takich, których nie uniknął zachowując należytą staranność w działaniu, a w szczególności w wypadku zaistnienia siły wyższej lub decyzji Dyrektora Zawodów o odwołaniu imprezy ze względów bezpieczeństwa, zwroty opłat nie przysługują. UWAGI KOŃCOWE Wszelkie spory dotyczące spraw związanych z Samsung Knox Triathlon IT należy składać na piśmie do Organizatora na adres: Triathlon Pro Team Miłosz Sowiński (ul. Zimowa 65B, Nowa Iwiczna, mail: w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wydarzenia listem poleconym (decyduje data doręczenia). Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie

5 będą rozpatrywane. Organizator ma 30 dni na rozpatrzenie każdej ze spraw. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. UWAGI KOŃCOWE ORAZ ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne, poza sytuacją gdy organizatorzy ocenią, że ich przeprowadzenie byłoby niebezpieczne dla uczestników (siła wyższa). Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa zarówno na trasie pływackiej, biegowej jak i rowerowej. Podczas jazdy rowerem obowiązuje zawodników używanie zapiętych kasków rowerowego. Kask rowerowy musi być założony i zapięty przed podjęciem roweru ze stojaka w strefie zmian oraz nie może być rozpięty przed odstawienie roweru na stojak w strefie zmian. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu. Wszelkie naprawy roweru muszą być dokonane samodzielnie przez zawodnika. Po przekroczeniu linii mety zawodnik będzie miał możliwość skorzystania ze strefy gdzie dostępne będą napoje oraz jedzenie. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną. Zawody przeprowadzone będą wg przepisów Polskiego Związku Triathlonu i niniejszego regulaminu. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

EuCO Susz Triathlon 2015

EuCO Susz Triathlon 2015 EuCO Susz Triathlon 2015 Regulamin Mistrzostw Polski w triathlonie na dystansie sprinterskim w klasyfikacji generalnej i młodzieżowców (kobiet i mężczyzn) Otwartych zawodów na dystansie sprinterskim (grupy

Bardziej szczegółowo

Susz Triathlon 2013. Regulamin

Susz Triathlon 2013. Regulamin Susz Triathlon 2013 Regulamin Mistrzostw Polski w triathlonie na dystansie sprinterskim w klasyfikacji generalnej, młodzieżowców i juniorów (kobiet i mężczyzn) Otwartych zawodów na dystansie sprinterskim

Bardziej szczegółowo

IV Bieg Skawiński na Rolkach

IV Bieg Skawiński na Rolkach Regulamin!!! IV Bieg Skawiński na Rolkach w ramach XIII Międzynarodowego Biegu Skawińskiego Skawina 9 maja 2015r. I. ORGANIZATOR Uczniowski Klub Sportowy Jedynka. II. WSPÓŁORGANIZATORZY 1. Gmina Skawina.

Bardziej szczegółowo

G. 2 (87-100) 6, NIP: 9562286503, REGON:

G. 2 (87-100) 6, NIP: 9562286503, REGON: Regulamin 4. Półmaratonu Dwóch Mostów I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i zdrowego stylu życia. 2. Promocja miasta

Bardziej szczegółowo

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life 1. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy. 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. 4. Promowanie atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r.

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r. REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA bieg uliczny na dystansie 10 km Sosnowiec, 29 marca 2015 r. 1. ORGANIZATORZY - Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu - Międzyszkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III I.ORGANIZATOR 1. Klub Sportowy Optima Skawina II. WSPÓŁORGANIZATORZY 1. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie 2. Miasto i Gmina Skawina Projekt zrealizowano

Bardziej szczegółowo

Biegu na 10 km. 2015. I. Organizator. II. Termin i miejsce. III. Punkty odżywiania, kontrolne. IV. Uczestnictwo. V. Zgłoszenia

Biegu na 10 km. 2015. I. Organizator. II. Termin i miejsce. III. Punkty odżywiania, kontrolne. IV. Uczestnictwo. V. Zgłoszenia r e g u l a m i n Biegu na 10 km. 2015 I. Organizator Organizatorem biegu jest Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 45-221 Opole, ul. Chabrów 52, tel. 77 457 39 55, fax. 77 44-19-369, www.maratonopolski.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

II Otwarty Bieg na Wrotkach

II Otwarty Bieg na Wrotkach Regulamin!!! II Otwarty Bieg na Wrotkach w ramach XI Międzynarodowego Biegu Skawińskiego Skawina 11 maja 2013r. I. ORGANIZATOR 1. Gmina Skawina. 2. Uczniowski Klub Sportowy Jedynka. 3. Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

III PÓŁMARATON WIELKA PĘTLA IZERSKA PKO BP

III PÓŁMARATON WIELKA PĘTLA IZERSKA PKO BP REGULAMIN BIEGU III PÓŁMARATON WIELKA PĘTLA IZERSKA PKO BP 1 Organizator 1. Organizatorem biegu jest TS Regle Szklarska Poręba. 2. Współorganizatorem biegu jest MOKSiAL Szklarska Poręba. 3. Bieg jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r.

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Regulamin I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Gostyńskiego Nauczycieli w Półmaratonie pod patronatem Starosty Gostyńskiego Dystans 21,097

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV Półmaratonu Chmielakowego - Krasnystaw 2015 o Puchar Burmistrza Krasnegostawu

REGULAMIN IV Półmaratonu Chmielakowego - Krasnystaw 2015 o Puchar Burmistrza Krasnegostawu REGULAMIN IV Półmaratonu Chmielakowego - Krasnystaw 2015 o Puchar Burmistrza Krasnegostawu KATEGORIE DODATKOWE; -Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Służb Mundurowych w Półmaratonie -w tym; Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku

REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja Miasta Wrocławia.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r.

REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r. REGULAMIN TAURON LANG TEAM RACE 2015 r. 1. CEL IMPREZY Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Wspieranie pasji i zainteresowań młodzieży i dorosłych. Promocja miejscowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km

REGULAMIN. BIEGU Piotr i Paweł organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km Cele i założenia biegu REGULAMIN BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej promocja miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. XXV BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 2015 r. II BIEGU ZDOBYCIA PAST y 2015

REGULAMIN. XXV BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 2015 r. II BIEGU ZDOBYCIA PAST y 2015 REGULAMIN XXV BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 2015 r. II BIEGU ZDOBYCIA PAST y 2015 I. ORGANIZATOR Organizatorem XXV Biegu Powstania Warszawskiego oraz II Biegu Zdobycia PAST y jest Stołeczne Centrum Sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU URBANIAN RUN WARSAW

REGULAMIN BIEGU URBANIAN RUN WARSAW REGULAMIN BIEGU URBANIAN RUN WARSAW I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja sportowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. 2. Promocja Warszawy jako miasta atrakcyjnego dla osób uprawiających sport.

Bardziej szczegółowo

I. CEL. 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja Miasta Wrocławia. II.

I. CEL. 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja Miasta Wrocławia. II. REGULAMIN 33. PKO WROCŁAW MARATONU 14. Mistrzostw Polski Nauczycieli w Maratonie 4. Mistrzostw Polski Solidarności w Maratonie Wrocław, 13 września 2015 roku I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania

Bardziej szczegółowo

1.Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa Zbąszynia i okolic. 2.Popularyzacja masowych biegów jako jednej z form aktywnego wypoczynku.

1.Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa Zbąszynia i okolic. 2.Popularyzacja masowych biegów jako jednej z form aktywnego wypoczynku. XXVII OGÓLNOPOLSKI BIEG ZBĄSKICH VIII PÓŁMARATON I. CEL IMPREZY: 1.Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa Zbąszynia i okolic. 2.Popularyzacja masowych biegów jako jednej z form aktywnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV Półmaratonu Chmielakowego - Krasnystaw 2015 o Puchar Burmistrza Krasnegostawu

REGULAMIN IV Półmaratonu Chmielakowego - Krasnystaw 2015 o Puchar Burmistrza Krasnegostawu REGULAMIN IV Półmaratonu Chmielakowego - Krasnystaw 2015 o Puchar Burmistrza Krasnegostawu KATEGORIE DODATKOWE - Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Służb Mundurowych w Półmaratonie w tym: Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

I Bieg na Zakończenie Lata

I Bieg na Zakończenie Lata I Bieg na Zakończenie Lata I. ORGANIZATOR Maratończyk Maciej Łucyk, ul.żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704 oraz Grupa Biegający Wągrowiec II. WSPÓŁORGANIZATOR Urząd Miasta Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM

R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM R E G U L A M I N III MARATON MTB KOCIEWIE SZLAKIEM 1. ORGANIZATOR Stowarzyszenie Grupa Kolarska Starogard Gdański (GK STG) 2. CEL Popularyzacja maratonów MTB i turystyki rowerowej. Promowanie regionalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 5-10-15 RUN

REGULAMIN 5-10-15 RUN REGULAMIN 5-10-15 RUN ORGANIZATORZY: Inception A. Gortel-Maciuk, M. Kosioski, A. Szmitka sp. j. Patronat honorowy: Gmina Wyry TERMIN I MIEJSCE Data: Miejsce rozgrywania biegu: Miejsce startu i mety: 13.09.2015r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego

Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego 1. Cel zawodów - promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, - propagowanie zdrowego i sportowego tryb życia ukierunkowanego na ochronę i promocję zdrowia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V PABIANICKIEGO PÓŁMARATONU

REGULAMIN V PABIANICKIEGO PÓŁMARATONU REGULAMIN V PABIANICKIEGO PÓŁMARATONU I. CELE: - upowszechnienie masowego biegania, - propagowanie zdrowego trybu życia, - promocja miasta i powiatu, - zachęcenie do uprawiania sportu, - wdrażanie do systematycznego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota)

REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota) REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota) 1. NAZWA IMPREZY: - Rozalińska 13-tka 2. TERMIN I MIEJSCE: - zawody odbędą się 13 czerwca 2015 (sobota) w Lusówku - biuro zawodów zlokalizowane będzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin 16. PKO Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza. 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

Regulamin 16. PKO Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza. 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji. I. Cel Regulamin 16. PKO Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji. 2. Promocja Miasta Poznania w Polsce i na świecie. II. Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW BESKIDY ULTRA TRAIL

REGULAMIN ZAWODÓW BESKIDY ULTRA TRAIL Strona 1 z 7 REGULAMIN ZAWODÓW BESKIDY ULTRA TRAIL Aktualizacja: 12.04.2013 1. CEL ZAWODÓW Promocja regionu Beskidów w Polsce i na Świecie. Promocja miasta Bielska-Białej oraz okolicznych gmin. Promocja

Bardziej szczegółowo