CEREMONIAŁ SZKOLNY Z WYKORZYSTANIEM SZTANDARU W GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁOBRZEGU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CEREMONIAŁ SZKOLNY Z WYKORZYSTANIEM SZTANDARU W GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁOBRZEGU"

Transkrypt

1 CEREMONIAŁ SZKOLNY Z WYKORZYSTANIEM SZTANDARU W GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁOBRZEGU

2 WSTĘP Ceremoniał Szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru. Jest pomocny w organizacji ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną oraz harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych. I. Sztandar szkolny 1 1. Dla społeczności szkolnej sztandar jest symbolem Polski Narodu Ziemi, symbolem małej ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania. 2. Uroczystość nadania szkole imienia Bolesława Chrobrego i wręczenia sztandaru miały miejsce 17 czerwca 2004 r. Wygląd sztandaru ( lewą i prawą stronę) przedstawiają zdjęcia : 3. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. W tej samej gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.

3 2 Poczet sztandarowy 1. Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klas II wyróżniających się w nauce o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: chorąży (sztandarowy) i asystujący. 2. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas oraz samorząd szkolny na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone. 3. Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego). 4. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego. 5. Chorąży i asysta ubrani są w strój galowy obowiązujący w szkole: uczeń-ciemne spodnie lub ciemny garnitur, biała koszula; uczennice-białe bluzki i ciemne spódniczki. 3 Insygnia pocztu sztandarowego 1. Insygniami pocztu sztandarowego są: 1) biało czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym, kolorem białym do góry, 2) białe rękawiczki. 4 Chwyty sztandaru W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem sztandaru ustala się następujące chwyty sztandaru: 1. Postawa sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka jak w postawie zasadniczej". 2. Postawa sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie spocznij". 3. Postawa na ramię chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45. Płat sztandaru musi być oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni. 4. Postawa prezentuj z postawy zasadniczej" chorąży pochyla sztandar w przód o 45 z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy. Przytrzymuje sztandar również lewą dłonią poniżej prawej dłoni.

4 5. Salutowanie sztandarem w miejscu wykonuje się z postawy prezentuj"; chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45. Po czasie salutowania" przenosi sztandar do postawy prezentuj". 6. Salutowanie sztandarem w marszu z położenia na ramię" w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu. Komendy: na prawo patrz" - pochyla sztandar; baczność" - bierze sztandar na ramię. II. Ceremoniał wewnątrzszkolny Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły: a) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, b) ślubowanie klas pierwszych, c) Święto Komisji Edukacji Narodowej, d) rocznica walk o Kołobrzeg, e) Święto Patrona Szkoły- ostatni tydzień kwietnia, f) uroczystości rocznicowe : Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości, g) uroczyste zakończenie roku szkolnego połączone ze ślubowaniem klas trzecich. 1 2 Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru: a) wprowadzenie sztandaru L.p. Komendy Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie 1. Proszę o powstanie uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru 2. baczność - uczestnicy w postawie wprowadzić zasadniczej sztandar Poczet sztandarowy przygotowanie do wejścia - wprowadzenie sztandaru - zatrzymanie na ustalonym miejscu 3. do hymnu jak wyżej 4. po hymnie uczestnicy w postawie 5. można usiąść uczestnicy siadają -postawa Sztandar na ramię - w postawie na ramię w marszu prezentuj salutowanie w miejscu prezentuj b) wyprowadzenie sztandaru

5 L.p. Komendy Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie 1. Proszę o powstanie uczestnicy powstają przed wyprowadzeniem sztandaru 2. baczność - uczestnicy w postawie wyprowadzić zasadniczej sztandar 3. spocznij uczestnicy siadają Poczet sztandarowy -postawa - wyprowadzenie sztandaru Sztandar na ramię w marszu c) przekazanie sztandaru L.p. Komendy Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie Poczet sztandarowy 1. Proszę wstać uczestnicy wstają 2. poczet sztandarowy uczestnicy oraz nowy skład - nowy skład pocztu pocztu (lub występuje i ustawia się z przodu wytypowani sztandaru uczniowie kl. II) do przekazania sztandaru - wystąp 3. baczność - przekazać sztandar uczestnicy - dotychczasowa asysta przekazuje insygnia, ustawia się obok nowej asysty po lewej i prawej stronie - chorąży podaje sztandar jednej z asysty, - przekazuje szarfę, potem rękawiczki - następnie odbiera sztandar i przekazuje go nowemu chorążemu i mówi rotę ślubowania. - nowy chorąży klęka na prawym kolanie, całuje rąbek sztandaru, powstaje i wypowiada słowa przysięgi Sztandar prezentuj - sztandar w postawie

6 4. baczność - ustępujący poczet odmaszerować uczestnicy w postawie zasadniczej nagradzają brawami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejsce prezentuj Rota ślubowania podczas przekazywania pocztu sztandarowego: - chorąży ustępujący: Przekazujemy Wam sztandar szkoły-symbol patriotyzmu i tradycji, noście go z dumą i honorem. - przysięga nowego chorążego: Przyjmujemy od was sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami naszej szkoły. d) ślubowania klas pierwszych Opis sytuacyjny zachowania się L.p. Komendy uczestników po komendzie 1. Proszę wstać uczestnicy wstają 2. baczność - wprowadzić sztandar uczestnicy w postawie zasadniczej 3. do ślubowania uczestnicy w postawie zasadniczej, ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania ( palce na wysokości oczu ) i powtarzają rotę ślubowania 4. po ślubowaniu uczestnicy, ślubujący opuszczają rękę 5. baczność - wyprowadzić sztandar postawa 6. uczestnicy siadają Poczet sztandarowy -wprowadzenie sztandaru, zatrzymanie na ustalonym miejscu wyprowadzenie sztandaru Sztandar na ramię w marszu prezentuj salutowanie w miejscu prezentuj na ramię w marszu Rota ślubowania uczniów klas pierwszych: ( czyta przewodniczący Samorządu Uczniowskiego) My uczniowie Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu Tobie Szkoło uroczyście ( wszyscy powtarzają) - godnie reprezentować szkołę w każdej sytuacji i miejscu, - w pełni wykorzystać czas przeznaczony na naukę i rzetelną pracę nad

7 poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności, - dbać o honor szkoły oraz współtworzyć jej autorytet, - okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, - troszczyć się o mienie i estetyczny wygląd naszej szkoły, - dbać o piękno mowy ojczystej, - szanować poglądy i przekonania innych, - przeciwstawiać się wszelkim objawom wulgarności oraz brutalności d) ślubowanie uczniów klas trzecich L.p. Komendy 1. Proszę wstać, delegacje klas III do ślubowania wystąp! 2. baczność! do ślubowania Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie uczestnicy wstają, delegacje klas po 1 osobie kierują się do sztandaru uczestnicy w postawie zasadniczej - absolwenci mają podniesione 2 palce prawej dłoni (palce na wysokości oczu), delegacje - po 1 osobie z klasy mają palce skierowane w stronę sztandaru) i powtarzają tekst ślubowania. Poczet sztandarowy postawa Sztandar prezentuj salutowanie w miejscu 4. po ślubowaniu, delegacje klas III wstąp uczestnicy, ślubujący opuszczają rękę, udają się na swoje miejsca prezentuj Rota ślubowania uczniów klas trzecich: ( czyta uczeń klas trzecich przewodniczący Samorządu Uczniowskiego) My absolwenci Gimnazjum nr 1 imienia Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu naszej ojczyźnie i Tobie Szkoło ŚLUBUJEMY! (wszyscy powtarzają) : - zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać w dalszym swym życiu ŚLUBUJEMY! - zawsze pracować sumiennie i uczciwie ŚLUBUJEMY! - czynnie współuczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym kraju ŚLUBUJEMY! - wysoko nieść zaszczytnie miano wychowanka szkoły imienia Bolesława Chrobrego

8 ŚLUBUJEMY! III. Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych, a także na zaproszenie, np. innych szkół, instytucji. Udział sztandaru w uroczystościach pogrzebowych lub w czasie żałoby narodowej 1 W przypadku, gdy sztandar uczestniczy w uroczystości pogrzebowej lub ogłoszono żałobę narodową sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem (czarna wstążka; przywieszona w miejscu zamocowania sztandaru na drzewcu od lewej górnej strony do prawej. Jej szerokość nie jest określona. Długość do 2/3 szerokości płachty sztandaru. 1. Pochylenie sztandaru do pozycji prezentuj odbywa się podczas: a) opuszczania trumny do grobu, b) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci, c) na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną prowadzącą uroczystość osobę. 2 Udział sztandaru w czasie uroczystości kościelnych 1. Sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. 2. W czasie wprowadzania sztandaru uczestnicy uroczystości stoją. 3. Po przejściu przez Kościół poczet sztandarowy ustawia się po wskazanej stronie, bokiem do ołtarza, przyjmując postawę zasadniczą. 4. Członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji zasadniczej. 5. Pochylenie sztandaru do pozycji prezentuj odbywa się podczas: a) podniesienia Hostii, w czasie Przemienienia, przed Komunią Świętą, w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji, przy Wystawieniu Najświętszego Sakramentu, b) na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną prowadzącą

9 uroczystość osobę. 3 Udział sztandaru podczas innych uroczystości pozaszkolnych: 1. Komendy podaje organizator. 2. Pochylenie sztandaru do pozycji prezentuj odbywa się podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy. 3. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się trzymanie sztandaru w postawie na ramię. 4. Podczas wciągania flagi państwowej należy pochylić sztandar do pozycji prezentuj. IV. Logo ( godło) szkoły Logo szkoły przedstawia poniższe zdjęcie: Logo prezentowane jest: a) nad głównym wejściem do budynku szkolnego lub holu głównym, b) na papierze firmowym, c) na zaproszeniach, dyplomach, d) na witrynie internetowej szkoły. V. Symbole państwowe Godło, flaga i hymn są symbolami państwa, do których należy odnosić się z należną czcią i szacunkiem. Znaki państwowe mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem, np. znakami samorządowymi, organizacji, instytucji, itp. Godło Godło należy umieszczać w sposób zapewniający mu należną cześć i szacunek. Jeżeli poza godłem umieszcza się również inny znak (np. godło województwa, miasta lub gminy) godło państwowe powinno być umieszczone na pozycji uprzywilejowanej. Hymn Podczas wykonywania hymnu państwowego obowiązuje postawa zasadnicza, zachowanie powagi i spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy (mężczyźni). 1 2

10 3 Flaga 1. Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi. Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w : a) święta państwowe : Święto Odzyskania Niepodległości, Święto Pracy, rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, b) wybory parlamentarne, prezydenckie i samorządowe, c) uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie, np. rocznica wybuchu II wojny światowej, rocznica walk o Kołobrzeg. d) czasie żałoby narodowej. 2. Eksponowanie flagi RP z innymi flagami, np. organizacji krajowych, innych krajów lub organizacji międzynarodowych: a) jeżeli wraz z flagą RP eksponowane są flagi różnych krajów i organizacji, maszty powinny być tej samej wysokości, b) flaga RP powinna być podnoszona jako pierwsza i opuszczana jako ostatnia, c) flaga państwowa nie powinna być wywieszana na jednym maszcie lub drzewcu razem z inną flagą lub flagami, d) jeżeli flaga państwowa jest eksponowana w jednej linii z innymi flagami,(np. samorządowymi) lub flagami innych krajów, powinna zajmować pozycję uprzywilejowaną, tj. skrajną na prawo, e) flagi organizacji międzynarodowych (np. Unia Europejska lub NATO) nie mają statusu flag państwowych i powinny zajmować drugie miejsce w stosunku do flagi państwowej, tj. po lewej stronie, f) miejscem pierwszym (uprzywilejowanym) jest zawsze prawa strona osoby stojącej tyłem do budynku lub na prawo od godła, patrząc od strony godła (tj. kierunek, w którym patrzy orzeł). VI. Precedencja to porządek witania, przemawiania, zajmowania miejsc podczas oficjalnych spotkań władz państwowych. 1. Precedencja stanowisk umocowanych konstytucyjnie i kierowniczych państwowych: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, marszałek Sejmu, marszałek Senatu, prezes Rady Ministrów, prezes Trybunału Konstytucyjnego, prezes Sądu Najwyższego, ministrowie, prezes NBP, prezes NSA, prezes NIK, rzecznik praw obywatelskich, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, parlamentarzyści, szef Kancelarii Prezydenta, szefowie Kancelarii Sejmu i Senatu, szef Kancelarii Premiera, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, sekretarz stanu, kierownik urzędu centralnego, wojewoda.

11 2. Precedencja stanowisk administracji rządowej i samorządowej w województwie: wojewoda, marszałek województwa, przewodniczący Sejmiku Województwa, wicewojewoda, kurator oświaty prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej, przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wiceprzewodniczący Zarządu Województwa, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa, wizytator kuratorium oświaty członek Zarządu Województwa, radny województwa, dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego, skarbnik województwa. inni zaproszeni goście. 3. Precedencja stanowisk w gminie (mieście): wójt (burmistrz, prezydent miasta), przewodniczący rady gminy (miasta), zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), dyrektor wydziału oświaty wiceprzewodniczący rady gminy (miasta), radny gminy (miasta), sekretarz gminy (miasta), skarbnik gminy (miasta), inspektor nadzorujący placówkę sołtys, przewodniczący zarządu dzielnicy (osiedla) inni zaproszeni goście. VII. Wykaz aktów prawnych dotyczących symboli, barw narodowych oraz hymnu państwowego: 1. Konstytucja RP (Dz.U. z 1997 r. Nr78, poz.483) 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych(dz.u.nr.235 poz.2000) 3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej(Dz.U nr 172 poz. 1439) 4. Ustawa z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U nr 49 poz. 467) 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad podnoszenia flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne oficjalne przedstawicielstwa i misje za granicą (Dz.U nr 34 poz. 324) 6. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 1990 r. w sprawie ochrony nazwy państwa polskiego ( M.P nr 39 poz. 306.) 7. Ustawa z dnia 18 maja 1990 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz innych ustaw( Dz.U nr 34 poz. 199) 8. Ustawa z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U nr 10 poz. 60.)

12 9. Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach (Dz.U nr 23 poz. 100.) 10. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle,barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.Nr7 poz..18 ze zm.) 11. Dekret z dnia 7 grudnia 1955 roku o godle i barwach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych( Dz.U Nr 47, poz. 3146ze zm.)

CEREMONIAŁ SZKOLNY I TRADYCJA SZKOLNA GIMNAZJUM NR 4 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W STARACHOWICACH

CEREMONIAŁ SZKOLNY I TRADYCJA SZKOLNA GIMNAZJUM NR 4 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W STARACHOWICACH CEREMONIAŁ SZKOLNY I TRADYCJA SZKOLNA GIMNAZJUM NR 4 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W STARACHOWICACH Opracowanie: mgr Anna Czajka mgr Agnieszka Pietras mgr Beata Stanecka I. CEREMONIAŁ Ceremoniał szkolny Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Propozycja ceremoniału szkolnego dla szkół i placówek województwa wielkopolskiego

Propozycja ceremoniału szkolnego dla szkół i placówek województwa wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu Propozycja ceremoniału szkolnego dla szkół i placówek województwa wielkopolskiego oraz ważne informacje na temat godła, barw i hymnu Rzeczpospolitej Polskiej Poznań, styczeń

Bardziej szczegółowo

Kielce 2006 2. Propozycja ceremoniału szkolnego dla placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Spis treści. Wstęp...1

Kielce 2006 2. Propozycja ceremoniału szkolnego dla placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Spis treści. Wstęp...1 Propozycja ceremoniału szkolnego dla szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim Spis treści Wstęp....1 Uroczystości i symbole szkolne....4 Poczet sztandarowy w szkole.... Załącznik nr 1...7

Bardziej szczegółowo

Ceremoniał szkolny w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Ceremoniał szkolny w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Ceremoniał szkolny w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Olsztyn, marzec 2012 Ceremoniał szkolny Ilekroć w regulaminie jest mowa o ceremoniale, należy przez to rozumieć opis

Bardziej szczegółowo

CEREMONIAŁ SZKOŁY. Rozdział I Tradycje szkoły

CEREMONIAŁ SZKOŁY. Rozdział I Tradycje szkoły CEREMONIAŁ SZKOŁY Rozdział I Tradycje szkoły 1. Każdy uczeo Szkoły Podstawowej w Andrzejewie ma prawo do poznania historii szkoły, jej znaczenia i osiągnięd na rzecz społeczności lokalnej. 2. Z tradycjami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO w Radomiu realizowany w latach: 2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO w Radomiu realizowany w latach: 2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO w Radomiu realizowany w latach: 2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017 SPIS TREŚCI 1. Informacja o szkole.... str. 3 2. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Vir honestus et bonus civis Człowiek godziwy i zacny obywatel STATUT. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr1 w Gdyni

Vir honestus et bonus civis Człowiek godziwy i zacny obywatel STATUT. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr1 w Gdyni Vir honestus et bonus civis Człowiek godziwy i zacny obywatel STATUT Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr1 w Gdyni STATUT Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr1 w Gdyni, który tworzą szkoły publiczne o następujących

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY

PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY Pojęcie protokołu dyplomatycznego Jeśli zajrzymy do słownika: Termin protokół (protokolon) pochodzi z greki, gdzie oznaczało 'spis zawartości' - określenie pochodzące od złożenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2015 r. Poz. 1515 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu. Spis Treści

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu. Spis Treści Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. w Żyrardowie. Spis treści: Rozdział VII Organizacja zespołu

STATUT. Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. w Żyrardowie. Spis treści: Rozdział VII Organizacja zespołu Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 5/2013/2014 z dnia 17.03.2014 STATUT Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Żyrardowie Spis treści: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 398

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 398 Zarząd Szkolenia P7 Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 398 [Wpisz DECYZJA Nr 445/MON cytat z MINISTRA OBRONY NARODOWEJ dokumentu al- z dnia 30 grudnia 2013 r. bo pod- w sprawie wprowadzenia do użytku

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU

STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU uchwalony na podstawie art. 60 ust.1, w powiązaniu z art. 42 ust.1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp

35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA. Wstęp 35 REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA Wstęp Regulamin zobowiązuje wszystkich uczniów do rzetelnej nauki i tworzenia przyjaznej atmosfery w Szkole. Zachęca uczniów do stawiania sobie wymagań na miarę własnych

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 75 Warszawa ul. Bartosika 5

Statut Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 75 Warszawa ul. Bartosika 5 Statut Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 75 Warszawa ul. Bartosika 5 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425) z późniejszymi zmianami w obwieszczeniu

Bardziej szczegółowo

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa G I M N A Z J U M NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa TEKST UJEDNOLICONY Uchwalony, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 6

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 6 STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 6 w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku Białej ul. Konopnickiej 6 opracowany w oparciu o niżej wymienione akty prawne: 1. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. SENATORA Podstawowe informacje praktyczne, prawa i obowiązki

PRZEWODNIK. SENATORA Podstawowe informacje praktyczne, prawa i obowiązki PRZEWODNIK SENATORA Podstawowe informacje praktyczne, prawa i obowiązki Kancelaria Senatu Warszawa, listopad 2013 OPRACOWANIE Zespół Redakcja Grażyna Skibińska, Piotr Świątecki Zdjęcia Joanna Sawicka OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 679. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 679. USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1997 Nr 106 poz. 679 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne Art. 1. Ustawa określa ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Języka Polskiego. w New Britain ZAŁĄCZNIK #1 PORZĄDEK OBRAD WALNYCH ZGROMADZEŃ ZWYCZAJNYCH

Statut Szkoły Języka Polskiego. w New Britain ZAŁĄCZNIK #1 PORZĄDEK OBRAD WALNYCH ZGROMADZEŃ ZWYCZAJNYCH ZAŁĄCZNIK #1 PORZĄDEK OBRAD WALNYCH ZGROMADZEŃ ZWYCZAJNYCH A. Walne Zgromadzenie w celu wyborczym I. Jest powoływane przez Zarząd raz w roku w maju. Zarząd Szkoły decyduje o terminie Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze ISSN 1730-606X Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny Nr 5 / 2013 IV edycja Witkowskiej Ligi Piłki Nożnej na Sztucznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2010 r.) Dz.U.2010.97.624 2012-02-23 zm. Dz.U.2012.205 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia 7

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 16 IM.BŁOGOSŁAWIONEGO KS. MICHAŁA SOPOĆKI W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Publiczne Gimnazjum Nr 16 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku

Bardziej szczegółowo