Wieści Gminne nr 8 (1) grudzień 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wieści Gminne nr 8 (1) grudzień 2011"

Transkrypt

1 1

2 2 Wieści Gminne nr 8 (1) grudzień 2011

3 3

4 Autor: Michał Ogrzewalski Tytuł: Tory donikąd 4

5 5

6 Urząd Gminy Gostycyn ul. Bydgoska 8, GOSTYCYN tel. 52/ , fax 52/ skrzynka podawcza >> folder skrzynka podawcza Kolegium redakcyjne: Ireneusz Kucharski, Iwona Śpica Zdjęcie okładki: Srebrna Brda Zdjęcie pochodzi z konkursu Gmina Gostycyn w Obiektywie r. Autor: Tomasz Kwasigroch Gostycyn Druk i skład: Drukarnia CHOJNICKA ul. Mastalerza 19, Chojnice tel. 52/ Ważniejsze telefony: Gminny Ośrodek Kultury: tel. 52/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: tel. 52/ Gminny Zespół Oświaty: tel. 52/ PUH Kamionka: tel. 52/ Posterunek Policji w Gostycynie: tel. 52/

7 7

8 Autor: Michał Ogrzewalski Tytuł: Na zakręcie 8

9 Aktualności 2010 Wieści Gminne nr 8 (1) grudzień 2011 Lokalna Grupa Rybacka BOROWIACKA RYBKA PODPISAŁA UMOWY! Dnia 23 listopada 2010 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyła się uroczystość podpisania umów z przedstawicielami lokalnych grup rybackich (LGR). Na uroczystość przybyli przedstawiciele Lokalnej Grupy Rybackiej Borowiacka Rybka. W podpisaniu umowy uczestniczyli ze strony LGR członkowie zarządu Jacek Czerwiński - prezes, Iwona Śpica - wiceprezes a MRiRW reprezentował minister Kazimierz Plocke. Umowa opiewa na sumę ponad 12 mln złotych. Natomiast w dniu 22 marca 2011r. w Toruniu podpisano umowę o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa określającej zasady, warunki i tryb udzielania dofinansowania. Umowa została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego a Lokalną Grupą Rybacką Borowiacka Rybka. Określa prawa i obowiązki Stron związane z realizacją operacji w zakresie Funkcjonowania lokalnej grupy rybackiej oraz nabywania umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności objętego osią priorytetową 4, zawartą w PO RYBY W roku 2011 Lokalnej Grupie Rybackiej została wypłacona kwota, na warunkach określonych w umowie, w wysokości ,94 złotych. W ramach konkursów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Rybacką, już od połowy tego roku, podmioty uprawnione do rybactwa, gminy, organizacje pozarządowe oraz wszyscy pełnoletni mieszkańcy obszaru LGR mogą składać przygotowane wnioski o dofinansowanie projektów, realizujące cele działania LGR. Więcej informacji na stronie Przypomnijmy, iż Lokalna Grupa Rybacka Borowiacka Rybka jako jedyna z województwa kujawsko-pomorskiego znalazła się wśród 26 grup rybackich z całej Polski wybranych w I konkursie do realizacji lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich. RADAR DLA POLICJI W GOSTYCYNIE W dniu 18 listopada 2010 r. Wójt Jacek Czerwiński uroczyście przekazał Kierownikowi Posterunku Policji w Gostycynie Panu Markowi Steinke miernik prędkości W październiku 2009 roku Komendant Powiatowy Policji w Tucholi złożył wniosek o pomoc finansową przy zakupie miernika prędkości dla Posterunku Policji w Gostycynie. Prośba motywowana była obserwacjami mieszkańców i dyrektorów placówek oświatowych dotyczącymi łamania przez kierowców ograniczeń prędkości. Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców i bardzo dobrą współpracę z policją, Wójt pozytywnie rozpatrzył wniosek. W maju 2010 roku na zakup radaru przekazano 3 000,00 złotych. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy w listopadzie 2010 r. zakupiła dla Posterunku Policji w Gostycynie radar ISKRA 1 o wartości 8.600,00 złotych. To niepozornie wyglądające urządzenie, ważące zaledwie 710 g, może kontrolować prędkość pojazdów z obu kierunków jednocześnie. Posiada trzy poziomy czułości. Poziom maksymalny w trybie stacjonarnym wynosi 800 metrów. Baterie zasilające umożliwiają pracę przez około 16 godzin. Ładowarka wbudowana w radar umożliwia ładowanie akumulatorów w samochodzie patrolowym bez konieczności przerywania pracy. Należy mieć nadzieję, że radar przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gminy. Ponadto Urząd Gminy przekazał w darowiźnie do eksploatacji w Posterunku Policji nowoczesny telefax. 9

10 10 Wieści Gminne nr 8 (1) grudzień 2011 Aktualności 2010 / 2011 W sołectwach gminy Gostycyn trwały zebrania wiejskie. Zebrania odbyły się w 10 istniejących sołectwach. Podczas spotkań wybrane zostały nowe rady sołeckie oraz sołtysi. Podsumowując nadal swoje funkcje pełnią sołtys z Łyskowa, Pruszcza ZŁOCI JUBILACI W dniu 14 grudnia 2010 r. w Urzędzie Gminy w Gostycynie odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie dla 5 par z terenu gminy Gostycyn. Urząd Stanu Cywilnego w Gostycynie swoją obecnością zaszczycili Złoci Jubilaci : - Państwo Zofia i Kazimierz Chełmowscy z Łyskowa, - Państwo Janina i Zenon Helmowie z Łyskowa, - Państwo Genowefa i Jan Kantakowie z Gostycyna, - Pani Zofia Szmelter z Łyskowa bez obecności małżonka, Zebrania Wiejskie 2011 i Przyrowy. Natomiast nowych sołtysów mamy w Wielkiej Kloni, Bagienicy i Wielkim Mędromierzu. Ze względu na główny temat spotkań, jakimi były wybory do samorządu sołectwa, zebrania wiejskie cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród - Państwo Prakseda i Marian Warmbierowie z Małej Kloni. Przybyłych gości powitał Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Podczas tej doniosłej uroczystości jubilaci Złotych Godów w obecności rodzin i znajomych podziękowali za wszystkie przeżyte lata, przyrzekając, że uczynią wszystko, aby ich małżeństwo było nadal szczęśliwe. Uroczystej dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie dokonał Wójt Gminy Gostycyn Jacek Czerwiński. Po złożeniu gratulacji i wręczeniu pamiątkowych dokumentów i kwiatów Wójt Gminy wzniósł toast lampką szampana. Spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze. mieszkańców. Nowymi sołtysami zostali: Wielka Klonia: Monika Bartlewska Bagienica: Piotr Marciocha Wielki Mędromierz: Ewelina Olejniczak Spotkanie z Sołtysami We wtorek, 15 lutego 2011 r. w sali narad Urzędu Gminy w Gostycynie odbyło sie pierwsze spotkanie Wójta oraz pracowników urzędu z nowo wybranymi sołtysami gminy Gostycyn. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia podziękowania sołtysom, którzy zakończyli swoją pracę wraz z upływem kadencji. Serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę z władzami samorządowymi gminy Gostycyn, za sumienne dbanie o dobro lokalnej społeczności we wszystkich dziedzinach życia, za troskę wyrażającą się podejmowaniem i skutecznym realizowaniem działań i inicjatyw służących rozwojowi sołectwa, otrzymali: Pani Grażyna Grzeca z Wielkiej Kloni, Pan Zenon Gąsiorowski z Bagienicy oraz Pan Edward Rohde z Wielkiego Mędromierza. Druga część spotkania miała na celu zapoznanie nowych sołtysów z przepisami regulującymi funkcjonowanie poszczególnych sołectw, przedstawienie informacji w zakresie poboru podatków i opłat lokalnych oraz zapoznanie się z pracownikami, z którymi sołtysi będą współpracować w trakcie pełnienia swoich obowiązków. Sołtysi gminy Gostycyn: Bagienica: Pan Piotr Marciocha Gostycyn: Pani Janina Górecka Łyskowo: Pan Jerzy Kądziela Mała Klonia: Pani Barbara Nahorska Pruszcz: Pani Janina Kołodziejska Przyrowa: Pani Krystyna Górna Wielka Klonia: Pani Monika Bartlewska Wielki Mędromierz: Pani Ewelina Olejniczak Kamienica: Pani Maria Hanczewska Piła: Pani Violetta Karwasz

11 Aktualności 2011 Wieści Gminne nr 8 (1) grudzień 2011 NAJMŁODSI CZYTELNICY MYSZKUJĄ W BIBLIOTECE Potrafią już czytać, świetnie znają tradycyjne baśnie i bajki, a więc nic nie stoi na przeszkodzie, by nie mogli sami myszkować w bibliotece. Mowa o 16 uczniach klasy pierwszej SP w Gostycynie (wychowawca Małgorzata Kołomyjska), którzy 17 lutego br. zostali w bibliotece uroczyście pasowani na jej czytelników. Pierwszaki zapoznały się z pomieszczeniami w bibliotece, jej regulaminem i godzinami otwarcia. Dyskutowali o swoich domowych biblioteczkach i Kąciku Czytelnika, który mają w klasie. Złożyły uroczystą przysięgę, a po pasowaniu na czytelnika mogły już same wypożyczyć swoją pierwszą książkę. Nie zabrakło pamiątkowych dyplomów i zakładek. Gratulujemy i zapraszamy do codziennych odwiedzin. XI GMINNY KONKURS RECYTATORSKI W ŚWIECIE POEZJI DZIECIĘCEJ 24 lutego 2011r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie odbył się XI Gminny Konkurs Recytatorski W świecie poezji dziecięcej organizowany przez GOK i GBP Gostycyn. W konkursie wzięło udział 16 dzieci z klas I-III i 14 dzieci z klas IV-VI. Komisja w składzie: Lucyna Partyka - przewodnicząca Bernadeta Brzuchalska- członek Agnieszka Hoffmann- członek po wysłuchaniu wszystkich prezentacji przyznała następujące nagrody i wyróżnienia: I kategoria, klasy I-III: Miejsce Imi i nazwisko Autor i tytuł wiersza Instytucja I Malwina Winowiecka Julian Tuwim, Dwa wiatry Filia Biblioteczna w Pruszczu II Julia Stopa Dorota Gellner, Królewna Szkoła Podstawowa w Wielkim M dromnierzu III Oliwia Babi ska Julian Tuwim, Lokomotywa Biblioteka Publiczna w Gostycynie Wyró nienie Patrycja Zakrzewska Krystyna Kleniewska- Kowaliszyn Szkoła Podstawowa w Pruszczu Wakacje za drzwiami, fragment Wyró nienie Agnieszka Grudzina Maria Konopnicka, Czytanie Szkoła Podstawowa w Pruszczu Wyró nienie Julia Weyna Jan Brzechwa, Kwoka Szkoła Podstawowa w Gostycynie II kategoria, klasy IV-VI: Miejsce Imi i nazwisko Autor i tytuł wiersza Instytucja I Angelika Karwasz Jan Brzechwa Szkoła Podstawowa w Gostycynie Na straganie II Pamela Megger Jan Brzechwa Sum Szkoła Podstawowa w Gostycynie III Dorota Błajek Anna wirszczy ska 11 lutego br. o godz odbyły się obchody rocznicy wyzwolenia Gostycyna. Farfurka królowej Bony fragment Szkoła Podstawowa w Wielkim M dromierzu Obchody wyzwolenia Gostycyna Wszystkie delegacje i mieszkańcy zebrali się przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie, skąd przeszły pod pomnik W hołdzie ofiarom faszyzmu obrońcom ojczyzny. Zebranych przedstawicieli samorządu, gminnych instytucji, kombatantów, dzieci i młodzież przywitał przewodniczący Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Benedykt Grabowski. Następnie zebrane delegacje złożyły kwiaty i wieńce, po czym przemówienie okolicznościowe wygłosił Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Bonna. Na zakończenie wszystkie zebrane delegacje, goście i kombatanci spotkali się przy kawie w sali kominkowej Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie. 11

12 Aktualności 2011 BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU DLA WÓJTA GMINY GOSTYCYN W dniu 1 marca br. w sali konferencyjnej Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się uroczyste wręczenie medali Za zasługi dla Obronności Kraju. Z okazji Międzynarodowego Dnia Obrony Cywilnej w uznaniu zasług w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej Turniej Wiedzy Pożarniczej W dniu 23 marca 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Uczestnikami byli uzniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum z gminy Gostycyn. Łącznie do zawodów stanęło 26 osób. Wiedzę uczestników oceniało jury w składzie: Mirosław Januszewski PSP Tuchola, Mariusz Wilkoński Komendant Gmin- Gmina Gostycyn w ramach projektu Praktyczne wdrożenie koncepcji good governance w Gminie Gostycyn uruchomiła nową stronę internetową gostycyn.pl. Strona finansowana jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Znajdują się na niej informacje o realizacji projektu, dokumenty do pobrania i galeria. Lokalna Grupa Rybacka Borowiac- Minister Obrony Narodowej, Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju uhonorował Wójta Gminy Gostycyn Jacka Czerwińskiego. Odznaczenie wręczyła Wojewoda Kujawsko Pomorski Pani Ewa Mes. Podczas spotkania gratulacje wójtowi przekazała także Starosta Tucholski Pani Dorota Gromowska. ny ZOSP RP, Tomasz Nakielski PSP Tuchola, Stanisław Wilkoński Prezes Gminny ZOSP RP. Turniej przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym młodzież rozwiązywała test. Do drugiej rundy zakwalifikowały się osoby, które w części pisemnej uzyskały największa liczbę punktów. Pięć osób z każdej grupy wiekowej / I grupa - szkoły podstawowe i II grupa - gimnazjum/ zmagało się z wylosowanymi pytaniami. W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco: Polecamy nowe strony internetowe! ka Rybka udostępniła swoją stronę internetową pod adresem Szata graficzna serwisu internetowego borowiackiej rybki jest nowoczesna i przyjazna użytkownikom. Pracownicy biura LGR BR będą uzupełniać ją sukcesywnie o kolejne elementy. Zachęcamy do odwiedzenia strony. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostycynie w ramach projektu Twoja aktywność Twoją szansą również otworzył stronę internetową pod adresem: Na witrynie oprócz wymienionego Ponadto w uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim udział wzięli przedstawiciele Pomorskiego Okręgu Wojskowego, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz administracji samorządowej. Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej obchodzony jest 1 marca od 1972 r. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury; ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny; współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. I grupa wiekowa: 1. Maciej Łąkowski 2. Mateusz Weyna 3. Mariusz Romczykowski 4. Maciej Cymerys 5. Łukasz Kitowski II grupa wiekowa: 1. Przemysław Piesik 2. Aneta Górniak 3. Karolina Weyna 4. Łukasz Kawski 5. Anna Majer Na zakończenie turnieju wszyscy uczestnicy otrzymali skromne upominki. projektu można uzyskać informacje na temat świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych oraz aktualności czy komunikatów. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gostycynie może pochwalić się swoją stroną pod adresem Znajdziemy tu harmonogram pracy poradni ogólnej, dziecięcej i ginekologicznej. Dowiemy się, w jakich godzinach pracuje zakład rehabilitacji. Wartą uwagi jest również informacja dotycząca dyżurów lekarskich pełnionych w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej POZ w Tucholi. Wszystkich internautów zapraszamy do korzystania ze stron. 12

13 Aktualności 2011 WYNIKI WYBORÓW DO POWIATOWEJ IZBY ROLNICZEJ Dnia 3 kwietnia 2011 r. odbyły się wybory do Powiatowej Kujawsko- Pomorskiej Izby Rolniczej. W głosowaniu brały udział 62 osoby z 676 uprawnionych do głosowania płatników podatku rolnego. Kandydatami do powiatowej rady byli: 1. Danuta Lutoborska lat 52 zam. Bagienica 73 Biblioteka w Gostycynie została wyróżniona w konkursie Pomyszkuj w bibliotece Tydzień z Internetem 2011, zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Udział polegał na zorganizowaniu spotkania w sali komputerowej z dostępem do Internetu dla osób powyżej 50. roku życia. Dnia 2 i 3 marca w Centrum Kształcenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie, który był współorganizatorem spotkań, odbyły się dwa szkolenia z zakresu obsługi komunikatora Skype. Pod- 2. Jan Bereda lat 32- zam. Mała Klonia 4 3. Marian Gierszewski lat 62 zam. Wielki Mędromierz 10 W wyniku przeprowadzonego głosowania do izby weszło dwóch przedstawicieli: - Danuta Lutoborska 35 głosów - Jan Bereda 34 głosy Biblioteka w Gostycynie WYRÓŻNIONA w ogólnopolskim konkursie Pomyszkuj w Bibliotece Tydzień z internetem 2011 X Gminny konkurs wiedzy o regionie KRAINA NAD TRZEMA RZEKAMI W piątek, 13 maja, uczniowie klas V i VI szkół podstawowych z gminy Gostycyn (Gostycyn, Pruszcz, Wielka Klonia, Wielki Mędromierz), brali udział w X Gminnym Konkursie Wiedzy o Regionie Kraina nad trzema rzekami. W latach ubiegłych rywalizowały ze sobą reprezentacje poszczególnych szkół, a w tym roku 8-osobowe grupy (Zielona, Niebieska, Żółta oraz Czerwona) składały się z dwóch przedstawicieli każdej szkoły. Zabieg ten miał na celu integrację młodzieży. Konkurs składał się z 3 tur pytań z wiedzy o regionie za 5, 10 lub 15 punktów, dwóch konkurencji czas dwóch godzin zajęć uczestnicy nie mieli czasu na nudę. Uczyli się logowania, dodawania i wyszukiwania kontaktów, ich usuwania, zmiany statusu, nareszcie wykonywania i odbierania połączeń, w tym wideo. Efekty przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Po przerwie kursanci dobrani w pary sami wykonywali połączenia, a ile było przy tym radości i śmiechu. Dzięki wyróżnieniu do biblioteki trafią podręcznik Akademii e-seniora UPC i 3 książeczki dla dzieci o bezpieczeństwie w sieci Baw i ucz się. sprawnościowych, kalamburów na podstawie gminnych legend oraz testu indywidualnego, który wyłonił 3 najlepszych laureatów: 1. Bartosz Karnowski - SP Gostycyn 2. Jakub Karwasz SP Gostycyn 3. Dorota Błajek SP Wielki Mędromierz W jury konkursu zasiedli sołtysi gminy Gostycyn, którzy ufundowali nagrody dla uczestników. Wszyscy otrzymali medale oraz dyplomy, na zakończenie kawałek słodkiej niespodzianki urodzinowego tortu. Organizatorami byli: Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie, Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie, Gminny Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Gostycynie. Wieści Gminne nr 8 (1) grudzień 2011 PREMIERA TEATRU DOROSŁEGO III 26 marca br. o godz w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się premiera Teatru Dorosłego III pt. Czarodziej ze Szmaragdowego Grodu Franka Bauma wg scenariusza Jana Skotnickiego i Ernesta Brylla. Tak, jak na poprzednich premierach teatru, sala widowiskowa GOK-u zapełniła się po brzegi. Widownia składała się z maluchów, dla których specjalnie zostało przygotowane miejsce przed sceną, rodziców, młodzieży i dziadków, a wiec przedział wiekowy był bardzo rozpięty. Należy tutaj dodać, że wszyscy, bez względu na wiek aktywnie uczestniczyli w przygodach Dorotki i jej przyjaciół. Była to wspaniała lekcja integracji naszego społeczeństwa. Dzięki temu aktorzy myślą już o następnej sztuce. Reżyserem spektaklu była Agnieszka Hoffmann- instruktor z Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie. Scenografię przygotowała Anna Żak, a muzykę Wojciech Rynduch. Opieką artystyczną zajęła się Barbara Piasecka. Wystąpili: Zuzanna Cemka, Joanna Stopa, Klaudia Kwasigroch, Joanna Karwasz, Marta Szamraj, Angelika Karwasz, Ewa Talaśka, Mateusz Cemka, Julia Karwasz, Dominika Kwiatkowska, Karolina Brząkała, Joanna Hoffmann oraz grupa wokalna LEGATO przygotowana przez Agnieszkę Zawidzką z Bydgoszczy. Spektakl odbył się dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Działaj Lokalnie VII Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Organizacji Grantowej (TMZC w Cekcynie) oraz Banku Spółdzielczego w Koronowie o/ Cekcyn dla Grupy Inicjatywnej LOKATA z Gostycyna. Kolejne odsłony już niedługo. 13

14 X Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP W dniu 9 kwietnia 2011 roku odbył się X Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z terenu naszej gminy, ustępujący Zarząd ZOSP RP oraz goście. Pastwową Straż Pożarna reprezentował dh Waldemar Kierzkowski a Zarząd Oddziału Powiatowego OSP RP dh Adam Ostrowicki. Wśród zaproszonych byli Andrzej Bonna Przewodniczący Rady Gminy Gostycyn, Jacek Czerwiński Wójt, Ireneusz Kucharski Sekretarz Gminy oraz Andrzej Kłos- Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy. Prezes ZOG ZOSP RP dh Stanisław Wilkoński przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatnią kadencję. Sprawozdanie na wniosek komisji rewizyjnej zostało przyjęte jednogłośnie. Ustępującym władzom komisja rewizyjna udzieliła absolutorium. W dalszej części zebrania dokonano wyboru nowego Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP. Członkami prezydium zostali : Prezes Henryk Łożyca Wiceprezes Marek Kwasigroch Wiceprezes Grzegorz Rybacki Komendant Gminny Paweł Piesik Sekretarz Danuta Jawor Skarbnik Janina Kołodziejska Członek prezydium Wiesław Anhalt W skład zarządu weszli: Zbigniew Czerwiński Mariusz Klaisa Zygmunt Waglewski Zbigniew Ratkowski Michał Olejnik Marek Fiegel Jarosław Doniecki Skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco: Przewodniczący Mirosław Frelke Członek Henryk Wiese Członek - Stanisław Fiegel Na zakończenie Wójt Jacek Czerwiński podziękował ustępującemu Prezesowi za wieloletnią działalność w Zarządzie Gminnym OSP RP, wręczając pamiątkowy grawerton i kwiaty. PRZEDSZKOLAKI W URZĘDZIE GMINY W dniu 18 maja br. dzieci z gostycyńskiego przedszkola odwiedziły nasz urząd. W rolę przewodnika wcielił się Sekretarz Gminy Ireneusz Kucharski, który oprowadził dzieci po biurach i opowiedział o działalności urzędu. Następnym punktem spotkania było zadawanie pytań. Najbardziej interesowały się WICEMARSZAŁEK Z WIZYTĄ W GMINIE GOSTYCYN 3 czerwca br. gminę Gostycyn odwiedził Wicemarszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego Michał Korolko, Naczelnik Wydziału Departamentu Polityki Regionalnej Wydziału Zarządzania PROW Urzędu Marszałkowskiego Bartosz Szymański oraz kierownik Biura Inicjatyw planowaną budową placu zabaw przy przedszkolu. Na zakończenie wizyty został zorganizowany mini konkurs z pytaniami o gminie Gostycyn, na które dzieci z chęcią odpowiadały, a w nagrodę mogły usiąść na fotelu wójta. Pierwszą decyzją nowego wójta przedszkolaka byłoby wybudowanie oceanarium. Rybackich Leader Elżbieta Siemiątkowska. Celem wizyty pana marszałka było zapoznanie się z działalnością Lokalnej Grupy Rybackiej Borowiacka Rybka. Gość zwiedził biura LGR oraz zapoznał się z celami Lokalnej Strategi Rozwoju Obszarów Rybackich. Ponadto interesował się podziałem środków na poszczególne operacje, ich wydatkowaniem i zaplanowanymi przedsięwzięciami. Przy okazji wizyty zwiedził nową, będącą w trakcie budowy, przetwórnię ryb w Kamienicy oraz zakończone inwestycje z innych programów unijnych m.in. nad jeziorem Średniak i Mędromierz. 14

15 Aktualności 2011 WIOSKA MIODOWA odżyła na wiosnę! Pod koniec maja br. w Wiosce Miodowej Wielki Mędromierz rozpoczęły się prace związane z zagospodarowaniem terenu przy domku miodowym. W miejscu porośniętym trawą stanął okazały kamień, na którym planuje się, już za dwa lata, umieszczenie tablicy upamiętniającej 700-lecie istnienia wsi. Zasadzono wiele krzewów i roślin skalniakowych. Uroczystość odbędzie się dopiero w 2013 roku, jednakże już teraz tak przygotowano plac, by w rocznicę jubileuszu, cieszył oko bujną zielenią nie tylko mieszkańców, ale również gości przybywających do wioski miodowej. Mieszkańcom marzy się, aby była to zielona wizytówka Wielkiego Mędromierza. I SESJA - Rady Gminy Gostycyn 1 grudnia 2010 r. odbyły się inauguracyjne obrady Rady Gminy Gostycyn. Otwarcia sesji dokonał radny senior Jerzy Kądziela. Podczas sesji odbyło się ślubowanie radnych gminy. Przewodniczącym Rady Gminy VI kadencji został Andrzej Bonna, a wiceprzewodniczącymi Andrzej Kłos i Adam Cymerys. Podczas posiedzenia powołane zostały również składy komisji rady gminy. Kolejne posiedzenie organu uchwałodawczego odbyło się 6 grudnia 2010 r., gdzie na sesji ślubowanie złożył wójt Jacek Czerwiński. WIELKI MĘDROMIERZ przygotowuje się na Lecie W roku 2013 wieś Wielki Mędromierz obchodzić będzie 700 lecie istnienia. Mając na uwadze tak ważne wydarzenie chcielibyśmy wydać monografię. Dlatego nadszedł czas, by już teraz zbierać wszelkie informacje, materiały, wspomnienia, legendy i spisywać historię na temat dziejów mieszkańców wsi, wydarzeń związanych z terenem. 3 czerwca br. odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące tego przedsięwzięcia. Wzięli w nim udział dwaj historycy Pan Marek Sass i Henryk Jabłoński, którzy zadeklarowali chęć napisania monografii. W zbiórce materiałów pomagać będzie nasza miejscowa bibliotekarka Pani Mirosława Przytarska, która sama dysponuje wieloma ciekawymi fotografiami oraz dyrektor szkoły podstawowej Pan Marek Szweda. Niniejszym chcielibyśmy zaprosić wszystkich mieszkańców wsi Wielki Mędromierz, tych obecnych i tych, którzy się stąd wyprowadzili wiele lat temu, do podzielenia się z nami wspomnieniami, fotografiami czy też innymi ciekawostkami ze swojego życia bądź też swoich przodków. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numer Informacje zbierają Iwona Śpica i sołtys wsi Ewelina Olejniczak. 15

16 Aktualności 2011 WOJEWÓDZKIE SPOTKANIE TEATRÓW OBRZĘDU LUDOWEGO W GOSTYCYNIE 4 czerwca br. na Hali Sportowo- Rehabilitacyjnej w Gostycynie odbyło się Wojewódzkie Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego. Przegląd rozpoczął się barwnym korowodem artystów, muzyków, śpiewaków i mieszkańców z całego województwa przez Gostycyn. Następnie Wójt Gminy Gostycyn, Pan Jacek Czerwiński wraz z Dyrektorom Wjewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki Stara Ochronka w Bydgoszczy Panem Maciejem Puto i Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie, Panią Barbarą Piasecką, przywitali wszystkich uczestników, mieszkańców oraz gości chlebem i solą. Imprezę, gwarą borowiacką, prowadził regionalny mówca pan Włodzimierz Dębicki. Konkursowe widowiska obrzędowe prezentowały następujące grupy: Klonowiaki z Klonowa- Zima w gospodarstwie reż. Maria Konieczna Lubominianki z Boniewa- Bójta się gajowygo reż. Marianna Dzięgielewska Zespół Pieśni i Tańca Swojaczki z Baruchowa Radosne dzieciństwo reż. Jolanta Gutowska Zespół Folklorystyczny Smólnik ze Smólnika - Po obłożynach w OBCHODY Z OKAZJI DNIA ZWYCIĘSTWA 9 maja br. o godz. 10:00 odbyły się obchody Dnia Zwycięstwa. O godz.9 55 delegacje zebrane przed GO- K-iem przeszły pod pomnik. Wszystkich zebranych przywitał przewodniczący Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Pan Benedykt Grabowski. Następnie odśpiewano hymn i głos zabrał Pan Marek Sass. Delegacje złożyły wieńce i kwiaty, po czym udano się do sali kominkowej GOK-u na spotkanie przy kawie. karczmie reż. Jolanta i Wiesław Cabanowie Stowarzyszenie Klubu Kawalerskiego z Szymborza - Przywołówki Szymborskie reż. Paweł Małachowski Zespół Pieśni i Tańca Swojacy z Baruchowa - Wesele na Kujawach reż. Jolanta Gutowska Stowarzyszenie Klubu Kawalerskiego z Szymborza - Chodzenie z Kozą reż. Paweł Małachowski W jury zasiadły same znakomitości. Przewodniczącym była Elżbieta Kornaszewska, a współpracowali z nią Bożena Kuhn i Jerzy Rochowiak. Przez cały czas trwania imprezy, na terenach zielonych wokół Hali Sportowo- Rehabilitacyjnej, swoje wyroby kulinarne prezentowały członkinie kół gospodyń wiejskich. Natomiast Bysławskie Frantówki umilały występem czas oczekiwania na kolejne prezentacje zespołów. W tym samym czasie, na boisku szkolnym odbywał się Festyn Rodzinny zorganizowany przez Radę Rodziców z Zespołu Szkół w Gostycynie. Spotkanie sfinansowane zostało z Pomocy Technicznej PROW ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Ale Jaja - Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej 15 kwietnia br. odbyło się w bibliotece w Gostycynie uroczyste ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród laureatom konkursu plastycznego na pisankę wielkanocną Ale jaja. Na konkurs wpłynęły aż 74 prace, które zostały ocenione w pięciu kategoriach wiekowych. Organizatorem przedsięwzięcia była Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie. Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy natomiast dyplomy za udział w konkursie oraz słodki upominek. Zapewnienie dostępu do internetu dla osób wykluczonych cyfrowo w województwie kujawsko - pomorskim W czerwcu br. ruszyła rekrutacja beneficjentów projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski, który zakłada nieodpłatne zapewnienie dostępu do internetu 3,5 tysiącom gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Projektem objęte zostaną osoby niepełnosprawne oraz rodziny o najniższych dochodach. Budżet programu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wynosi 25,7 mln złotych. 85 procent tej sumy to środki pozyskane z puli Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przedsięwzięcie obejmuje przekazanie zestawów komputerowych z oprogramowaniem i dostępem do internetu, gospodarstwom domowym wyposażonym w komputer, a także szkolenia, dzięki którym wszyscy objęci programem poznają podstawy obsługi komputera. Partnerami projektu są gminy i powiaty w całym województwie, które pomogą dotrzeć do osób potrzebujących i wybrać beneficjentów. Nabór wniosków trwał do końca miesiąca. Zbierały je miejskie, gminne i powiatowe ośrodki pomocy społecznej oraz ośrodki pomocy rodzinie w całym województwie kujawsko-pomorskim, a także Polski Związek Niewidomych. Spotkanie gminnych i powiatowych koordynatorów programu z przedstawicielami urzędu marszałkowskiego odbyło się 9 czerwca w urzędzie marszałkowskim. Nasza gmina podpisała porozumienie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego. Na jego podstawie 7 osób otrzyma bezpłatnie komputer wraz z internetem, a dla 2 osób przewidziano bezpłatny dostęp do internetu. Formularze dostępne były w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostycynie oraz Urzędzie Gminy w Gostycynie. 16

17 Zakończenie kursu komputerowego dla osób powyżej 50. roku życia Nie daj się wykluczyć! 21 osób ukończyło kurs komputerowy dla osób powyżej 50. roku życia w ramach projektu Nie daj się wykluczyć. Podczas czternastu 2-godzinnych zajęć kursanci poznali m.in. obsługę poczty elektronicznej, komunikatora Skype czy programu Word. Nauczyli się wyszukiwać informacje w Internecie, zarządzać folderami i wielu innych pożytecznych umiejętności. Po egzaminie nastąpiło uroczyste wręczenie zaświadczeń. Projekt był zrealizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gostycynie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie. KAROL ŚWITAŁA - zajął I MIEJSCE W wojewódzkim konkursie na plakat promujący Prezydencję Polski w Radzie Unii Europejskiej pierwsze miejsce zajął Karol Świtała. Jego praca została rodzajem wojewódzkiej wizytówki prezydencji przez pół roku i powiększona do potężnych rozmiarów, jest ozdobą gmachu Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pierwsza wystawa zwycięskich i wyróżnionych prac odbyła się podczas spotkania na temat prezydencji w regionie, 17 maja w Urzędzie Wojewódzkim. Dzieła zostały zaprezentowane również podczas uroczystej inauguracji, 1 lipca. W NASZYCH SZKOŁACH SĄ JUŻ TABLICE INTERAKTYWNE! Gmina Gostycyn w roku 2010/2011 brała udział w projekcie kluczowym pn. e-usługi - e-organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Celem przedsięwzięcia było stworzenie regionalnego systemu informacyjnego wykorzystującego możliwości technik ICT i multimedialnych w kształceniu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz usprawnieniu funkcjonowania placówek oświaty. W projekcie brały udział cztery szkoły podstawowe: 1) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gostycynie; 2) Szkoła Podstawowa w Pruszczu; 3) Szkoła Podstawowa w Wielkiej Kloni; 4) Szkoła Podstawowa w Wielkim Mędromierzu. Każda placówka w naszej gminie została doposażona w jeden zestaw tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem, projektor, notebook oraz wizualizer stacjonarny. Łączna wartość projektu wyniosła ,64 zł. Tablica interaktywna to fantastyczne narzędzie pracy i nauki dla uczniów i nauczycieli. Daje dzieciom możliwość posługiwania się nową technologią od najmłodszych lat. Projekt ten ma wyrównać szanse rozwojowe dzieci z różnych środowisk i miejscowości, a także umożliwić korzystanie z najnowszej techniki nie tylko mieszkańcom wielkich miast. Wieści Gminne nr 8 (1) grudzień 2011 PROJEKT PN. BOROWIACY W LABIRYNTACH WIEDZY - BĘDZIEMY CZEKAĆ NA KOLEJNE EDYCJE 21 czerwca 2011 r. w naszych szkołach zakończyły się zajęcia pozalekcyjne oraz wycieczki dydaktyczne realizowane w ramach projektu pn. Borowiacy w labiryntach wiedzy ( Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem przeprowadzonych zajęć było wyrównywanie szans edukacyjnych z zakresu nauk humanistycznych, jak również z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Podczas zajęć uczniowie mogli odkrywać swoje talenty, rozwijać i uzupełniać wiedzę, rozwijać pamięć, intuicję i logiczne myślenie. Dodatkowe zajęcia stwarzały dzieciom możliwości do osiągania własnego sukcesu poprzez przygotowania do konkursów. Młodzież zapoznała się także z zachowaniami sprzyjającymi bezpieczeństwu ludzi i przyrody. Miała okazję wykształcenia poczucia odpowiedzialności za środowisko. Zajęcia te wpłynęły na poprawę relacji koleżeńskich, doskonaliły posługiwanie się językiem ojczystym i obcym. Uczestnicy nauczyli się również pozytywnego nastawienia do wysiłku intelektualnego. Wpłynęło to na wyrobienie w nich systematyczności, pracowitości i wytrwałości. Dzieci biorące udział w wyjazdach dydaktycznych miały możliwość rozwinięcia swojej wrażliwości na piękno kultury sakralnej. Najmłodsi nauczyli się kulturalnego spędzenia wolnego czasu poprzez udział w spektaklach teatralnych i seansach filmowych. Dzięki wyjazdom na basen młodzież z naszej gminy mogła poprawić swoją sprawność fizyczną. 17

18 18 Wieści Gminne nr 8 (1) grudzień 2011 ZDRÓW JAK RYBA W dniu 22 czerwca br. w Toruniu Lokalna Grupa Rybacka podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. Kampania promocyjna Zdrów jak ryba w ramach środka 3.4 PO RYBY Umowa została podpisana z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwotę zł. W ramach projektu ZDRÓW JAK RYBA w 2012.r przeprowadzone zostaną zorganizowane w każdej z gmin obejmujących swym zasięgiem Lokalną Strategię Obszarów Rozwoju Obszarów Rybackich, imprezy promujące. W gminie Gostycyn odbędą się cztery imprezy, natomiast po dwie w gminie Cekcyn, Śliwice i Lubiewo oraz jedna w Świekatowie. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Unijnego ODNOWA I ROZWÓJ WSI 31 maja br. w Przysieku pod Toruniem zostały uroczyście podpisane umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania,,odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata Finansowe wspar- FESTYN KOLEJARSKI ZAPOMNIANA STACJA 30 lipca br. na stacji kolejowej Pruszcz- Bagienica odbył się Festyn Kolejarski Zapomniana Stacja. W centrum wsi odsłonięto tablicę informacyjną, na której zamieszczono mapę wsi z historią miejscowości Pruszcz. Podczas festynu turyści oraz mieszkańcy mogli posmakować specjałów regionalnej kuchni, pajdę kolejarską z kawą zbożową oraz śledzia w śmietanie z parowanymi kartoflami, które zostały przygoto- Nowy chodnik przy drodze powiatowej W ostatniej dekadzie lipca została zakończona budowa chodnika w Wielkiej Kloni. Nowy ciąg pieszej komunikacji powstał przy drodze powiatowej prowadzącej w kierunku Małej Kloni. Inwestycja została zrealizowana zgodnie cie trafiło również do gminy Gostycyn. Obecny na spotkaniu wójt Jacek Czerwiński podpisał umowy na dwa projekty. Pierwszy projekt dotyczy utworzenia świetlicy wiejskiej w Kamienicy. Szacuje się, iż prace budowlane wraz zakupem wyposażenia wyniosą około 141 tys. zł. Dotacja wyniesie 87 tys. zł. Druga podpisana umowa dotyczy projektu pn. Aktywność i współpraca zawsze się opłaca rekreacyjne zagospodarowanie terenów oraz doposażenie świetlic wiejskich w m. Pruszcz, Przyrowa, Łyskowo, Wielki Mędromierz, Gostycyn oraz Mała i Wielka Klonia. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się: 1. Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Łyskowie oraz przebudowę wane przez Koła Gospodyń Wiejskich w Pruszczu i w Klonowie. Przeprowadzono wiele konkursów, spośród których wyróżnić można karaoke kolejarskie czy wyścigi drezyn ręcznych. Dla najmłodszych uczestników przygotowany został plac zabaw oraz liczne konkursy z nagrodami na PERONIE 9 i ľ. Dużym zainteresowaniem cieszył się los szczęścia. W trakcie imprezy na scenie swoje umiejętności zaprezentowały zespoły z porozumieniem zawartym pomiędzy Wójtem Gminy Gostycyn a Starostą Tucholskim. Wartość robót wyniosła około 60 tys. zł., z czego 20 tys. zł przekazała gmina Gostycyn. parkingu i placu rekreacyjnego, w miejscowości Łyskowo. 2. Drugi etap budynku świetlicy wiejskiej wraz z utworzeniem siłowni w Pruszczu 3. Remont świetlicy w Przyrowie. 4. Wykonanie zadaszeń na placach rekreacyjnych w Małej i Wielkiej Kloni. 5. Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem przy przedszkolu w Gostycynie. Całkowity koszt szacunkowy realizacji całej umowy wynosi ,34 zł, dotacja ,00 zł. Łącznie gmina Gostycyn otrzymała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 521 tys. zł. Prace rozpoczną się w 2012r. taneczne z Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie: Gwiazdki, Agatki i Obsesja oraz Cyrk Tuptuś z Cekcyna. W ramach promocji turystycznej regionu w kasie biletowej rozdawane były materiały promocyjne: gazetka pt. Wiadomości z wagonu, foldery i pocztówki okolicznościowe. W wieży ciśnień przygotowano wystawę pamiątek oraz współczesnej i dawnej fotografii dotyczących kolei. Kolejną zabawą-ofertą dla turystów były podchody z nagrodami pod nazwą Wędrówka starą ścieżką z dworca do starej wsi. Zainteresowani mieli możliwość poszerzenia wiedzy

19 historycznej w trakcie pieszej wycieczki po stacji z przewodnikiem. Oprócz tego zorganizowano wystawę modeli pojazdów szynowych oraz przejażdżki pojazdami szynowymi: maluchem, drezyną ręczną czy kiwojką. Atrakcją był kurs maglowania z wydaniem certyfikatu. Na osoby ubrane w mundur kolejarski czekała miła niespodzianka. Tego dnia odbył się także pokaz strażacki w wykonaniu OSP w Gostycynie. Nową atrakcją, która na stałe wpisze się w obchody, była gra karciana Kolejarska Baśka. Zasady uczestnikom przedstawił emerytowany kolejarz. Wszyscy mieli możliwość wziąć udział w zmaganiach. Jeszcze przed końcem wakacji inwestycja pn. Przebudowa ulicy Projektowanej w Gostycynie została zakończona. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła ,04 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości ,02 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata Pozostałe koszty (50%) zostały pokryte z budżetu gminy Gostycyn. Wieści Gminne nr 8 (1) grudzień 2011 Prezentowali się twórcy z naszego regionu m.in. pani Marzena Przytarska, która wytwarza wyroby z wikliny. Młodzież z Klubu Wolontariusza AMBARASY działającego przy Świetlicy Wiejskiej w Pruszczu zaprezentowała pamiątki z wioski kolejarskiej, które zostały wykonane podczas warsztatów pamiątkarskich. W świetlicy powstała galeria kolejarska, gdzie obejrzeć można było pamiątki- eksponaty mające wartość historyczną. I tym razem nie zabrakło wspólnego czytania Lokomotywy Juliana Tuwima. Festyn Kolejarski odbył się dzięki dofinansowaniu powiatu tucholskiego i ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorzy: Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Burchat, Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie, OSP Pruszcz, Stowarzyszenie Pasmo, Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo nad Brdą Klon, OSP Gostycyn, Urząd Gminy Gostycyn, Rada Sołecka Pruszcz, Świetlica Wiejska w Pruszczu, KGW Pruszcz, Szkoła Podstawowa w Pruszczu, Zespół Szkól w Gostycynie, Klub Wolontariusza w Pruszczu, PKP Polskie linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych Bydgoszcz, Związek Zawodowy Kolejarzy Bydgoszcz, PRZEBUDOWA ULICY PROJEKTOWANEJ W GOSTYCYNIE ZAKOŃCZONA Podsumowanie wakacyjnego Dziecińca 12 sierpnia br. zakończył się Wakacyjny Dzieciniec, w ramach którego Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Burchat realizowało projekt pn. Tyle miłości dofinansowany przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach programu Pożyteczne Wakacje Do akcji dołączyli się pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie, Zespołu Szkół w Gostycynie, KGW w Gostycynie, Caritas Parfii Gostycyn i Rady Sołeckiej w Gostycynie. Zajęcia odbywały się przez pierwsze dwa tygodnie sierpnia w budynku Szkoły Podstawowej w Gostycynie, w godz. od do Adresowane były do dzieci w wieku od 5 do 15 roku życia. Główną tematyką spotkań była opieka nad zwierzętami domowymi i gospodarczymi. Pierwszego dnia porozmawialiśmy z dziećmi o traktowaniu zwierząt domowych oraz zapytaliśmy, jakie zwierzęta mają w domach i jakie chciałyby mieć. Pani Magda Jasińska z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu przeprowadziła zajęcia parateatralne i plastyczne polegające na tworzeniu masek teatralnych. W związku z tematyką zwierzęcą powstały maski zwierząt, które później zostały wykorzystane w przedstawieniu teatralnym, które powstało podczas zajęć. 19

20 Aktualności 2011 FIUUT - SYROP Z BU- RAKÓW MARZENY PRZYTARSKIEJ Z PRZYROWY Ten smakołyk o dziwnej nazwie zdobył wyróżnienie w kategorii Smaki Roku 2011 na tegorocznym Festiwalu Smaku w Grucznie. Syrop powstaje z buraka cukrowego. Jak zdradza nam Pani Marzena buraka cukrowego tnie się na małe kawałki, potem paruje w parowniku, wyciska się sok, a następnie gotuje aż zgęstnieje. Trzeba gotować go bardzo długo, nawet kilka dni. Fiuuut najlepiej smakuje z mlekiem, herbatą, budyniem, a także jako dodatek do ciast. Borowiacko - Krajeńskie spotkanie na pograniczu kultur połączone z promocją książki Edukacja Środowiska na Pograniczu Borowiacko-Krajeńskim. Zadania - Zakresy - Formy autorstwa Marka Sassa. W sobotę tj. 24 września br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie zaprezentowali się przedstawiciele 11 stowarzyszeń, towarzystw, instytucji oświaty, kultury i grup nieformalnych z terenu Krajny oraz Borów Tucholskich. A to za sprawą Borowiacko-krajeńskiego spotkania na pograniczu kultur. W poszczególnych blokach tematycznych wystąpiły osoby: I Doświadczenie animatora Maria Ollick, prezes Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi Renata Staniłko, sekretarz Stowa- Kolaż Nestora Klub Seniora Wrzos otrzymał dofinansowanie w kwocie 2500 zł na realizację zadania pt. Kolaż Nestora z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej. Głównym celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnych form spędzenia wolnego czasu dla Seniorów mieszkańców Gminy Gostycyn i ożywienie działalności tej grupy wiekowej. Zadanie przebiega w dwóch blokach tematycznych: Zdrowo a rzyszenia na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn II Oddolne inicjatywy mieszkańców na rzecz środowiska lokalnego Waleria Wilczek z nieformalnej grupy z Przymuszewa III Edukacja regionalna w placówkach oświatowych Ilona Kiełpińska, dyrektor Przedszkola Samorządowego Borowiaczek w Śliwicach Bożena Reinke z Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Wałdowie IV Wioski tematyczne szansą na rozwój wsi Marek Sass, współorganizator Festynu Kolejarskiego w Pruszczu Helena Pałkowska z Wioski Grzybowej w Krzywogońcu Mirosława Przytarska z Wioski Miodowej w Wielkim Mędromierzu Renata Borowiecka Gutsze z Ptasiej Wioski w Adamkowie Wojciech Weyna z Wioski Górniczej w Pile wesoło i Artystycznym. Projekt trwa 6 miesięcy, od września 2011r. do lutego 2012r. w bloku artystycznym realizowane są zajęcia wokalne i teatralne np. wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy. Działanie to ma na celu przybliżenie działań instytucji specjalnie powołanych do szerzenia kultury wokalnej. Blok zdrowo a wesoło obejmuje zajęcia Taj chi. Jest to forma aerobiku idealna dla osób starszych. Obejmuje ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe i gimnastykę korekcyjną, zajęcia Nordic Walking, zajęcia z kręglami, spotkania z lekarzem oraz z przedstawicielem WOPR-u. V Działalność ponad lokalna stowarzyszenie wartość realizacji zadania wynosi ,00 zł. Natomiast dotacja z RPO W K-P została przyznana na kwotę ,00 zł. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac rekultywacyjnych w obrębie zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gostycynie, a także mających na celu likwidację dzikich wysypisk śmieci, które powstały w ostatnim okresie na terenie gminy. Inwestycja polegać będzie na przeprowadzeniu rekultywacji technicznej, w ramach której kwatera składowiska odpadów zostanie odpowiednio zabezpieczona przed oddziaływaniem na elementy środowiska, m.in gleby, wody powierzchniowe czy podziemne, a także na wykonaniu zabiegów rekultywacji biologicznej, w trakcie której na teren składowiska zostaną wprowadzone odpowiednie gatunki roślin, dzięki czemu zostanie na nim wytworzona nowa warstwa glebotwórcza. 20

21 Aktualności 2011 Już od 1994 roku Borowiackie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe sukcesywnie organizuje akcje sprzątania świata. W tym roku za sprawą Samorządu Gminy Gostycyn oraz Tucholskiego Parku Krajobrazowego w akcję sprzątania (CLEAN UP THE WORLD) jednostka włączyła się w gminie Gostycyn. W dniu r. ratownicy BWOPR wspólnie z Tucholskim Parkiem Krajobrazowym, przedstawicielami harcerzy z Gostycyna, a także Towarzystwem Turystycznym Meander zadbali o posprzątanie dna akwenu oraz okolic jeziora Środkowego w Gostycynie. Wieści Gminne nr 8 (1) grudzień 2011 CLEAN UP THE WORLD 2011 AKTYWNOŚĆ I WSPÓŁPRACA ZAWSZE SIĘ OPŁACA Ruszyły szkolenia w ramach projektu pn. Aktywność i współpraca zawsze się opłaca - aktywne wspieranie osób objętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Gostycyn. Na przedsięwzięcie nasza gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł. z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Łączna wartość projektu wynosi 80 tys. zł. Jak co roku Urząd Gminy w Gostycynie realizuje zadania w ramach Klubu Integracji Społecznej. W tegorocznej edycji do klubu zakwalifikowano 10 osób. Są to osoby bezrobotne, z którymi zostały podpisane kontrakty socjalne. W październiku br. odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym, a listopadzie cykle szkoleń z obsługi komputera i przedsiębiorczości. W kolejnym etapie uczestnicy wezmą udział w zajęciach z psychologiem i terapeutą. Po zakończeniu cyklu szkoleń zostaną zatrudnieni w ramach robót publicznych na okres 5 miesięcy. Prace, które będą wykonywać to pielęgnacja zieleni i drobne prace remontowe. Łącznie realizacja projektu potrwa do końca sierpnia 2012 r. Warto przypomnieć, iż Klub Integracji Społecznej w Gostycynie działa już od 2005 roku. Rokrocznie zapewnia osobom uczestnictwo w zajęciach mających na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych oraz odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy. Audity Wewnętrzne Zgodnie z harmonogramem wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Gminy Gostycyn w listopadzie rozpoczęto przeprowadzanie auditów wewnętrznych na poszczególnych stanowiskach pracy. Pierwszy planowy audit odbył się w środę 2 listopada. Odpowiednie przygotowanie merytoryczne i nastawienie pracowników oraz cykl profesjonalnych szkoleń zaowocowały wzorcowo przeprowadzonym pierwszym auditem. Dzięki zaangażowaniu pracowników kolejne powinny przebiegać równie dobrze. Wszystkie planowe audity wewnętrzne zakończone i rozliczone zostały do 30 listopada br. Po tym terminie wdrożone zostaną ewentualne działania korygujące lub zapobiegawcze. 21

22 22 Wieści Gminne nr 8 (1) grudzień 2011 Aktualności 2011 DZIAŁAJ LOKALNIE VII Zadbajmy o zdrowie i kondycję to projekt Koła Gospodyń Wiejskich z Małej Kloni. Panie otrzymały grant na lokalne działania ze środków Programu Działaj Lokalnie VII realizowanego przez Lokalną Organizację Grantową Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz przy udziale środków od Towarzystwa Rozwoju Regionalnego Promocja Borów Tucholskich i Banku Spółdzielczego w Koronowie oddział w Cekcynie. Łączna kwota dofinansowania projektu wynosi zł. Aerobik i warsztaty z wizażu cieszą się wśród Pań dużym zainteresowaniem. W projekcie zaplanowano także pogadanki na temat zdrowego trybu życia. Przy okazji realizacji projektu mieszkańcy mogą wziąć udział także w warsztatach kulinarnych, a Panie z KGW wzbogaciły się o nowe wyposażenie zaplecza kuchennego. MAGICZNA NOC W BIBLIOTECE W tym roku już po raz drugi Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie wspólnie z Zespołem Szkół w Gostycynie zorganizowała dla dzieci Noc katarzynkowo - mikołajkową w bibliotece. W nocce, jak mawiają dzieci, wzięło udział 20 uczniów z klas I-III szkoły podstawowej. Imprezę rozpoczęliśmy od zabaw integracyjnych, by dzieci z różnych klas mogły się lepiej poznać. Następnie uczestnicy, pod okiem p. Magdaleny Górki, próbowali sił w własnoręcznym wykonaniu bombki na choinkę. Po kolacji odwiedził nas gość specjalny, ale na prezenty od Mikołaja trzeba było zapracować piosenką, wierszykiem lub tańcem. Najwięcej radości sprawiły dzieciom tradycyjne wróżby andrzejkowe: przekłuwanie szpileczką serca z imionami chłopców lub dziewcząt, wyścigi butów, losowanie zawodów i wiele innych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą zabawę, a współorganizatorom i wolontariuszom za pomoc. Pierwsze korzyści udziału w programie rozwoju biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie, jako biblioteka partnerska, uczestniczy w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. W ramach projektu do wszystkich filii bibliotecznych: w Pruszczu, Wielkiej Kloni i Wielkim Mędromierzu, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego przekazała sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne oraz oprogramowanie. Ponadto do wszystkich placówek, również do Gostycyna, trafiły cyfrowe aparaty fotograficzne. Nowy sprzęt został zainstalowany 16 i 17 listopada br. przez pracownika Firmy Talex z Poznania P. Piotra Kołdykę, który przeprowadził TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA TEATRU DOROSŁEGO W Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie trwają przygotowania Teatru Dorosłego do wystawienia sztuki pt. Malutka Czarownica Otfrieda Preusslera. Przypominamy, że jest to już czwarta edycja Teatru Dorosłego. Jest to kolejna próba tolerancji, sztuka kompromisu- sposób na udowodnienie, że teatr jest dobry na załagodzenie konfliktu pokoleń. Dzięki regularnym spotkaniom można poznać zwyczaje, sposób życia różnych generacji. Po raz kolejny udowodnimy, że razem możemy coś osiągnąć. Dzięki temu projektowi społeczeństwo z naszego środowiska weźmie czynny udział w życiu kulturalnym swojej miejscowości. Na odsłony Teatru Dorosłego przychodzą całe rodziny, więc jest to świetna okazja, aby być razem, spędzić w sposób pożyteczny wolny czas. Zadanie dofinansowano ze środków Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Organizacji Grantowej (TMZC) w Cekcynie. szkolenie pracowników, ucząc ich prawidłowej obsługi zainstalowanego sprzętu. Pracownicy filii od listopada uczestniczą w szkoleniach informatycznych prowadzonych w ramach PRB przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, gdzie doskonalą umiejętności obsługi i efektywnego udostępniania sprzętu mieszkańcom. Dodatkowo dwóch bibliotekarzy szkoli się już w zakresie planowania rozwoju biblioteki. Wszystkie biblioteki w gminie Gostycyn już oferują czytelnikom dostęp do komputerów i internetu, do czego zachęcają. Program Rozwoju Bibliotek realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z funduszy przekazanych przez Fundację Bila i Melindy Gates. PROJEKT GOOD GOVERNANCE POWOLI DOBIEGA KOŃCA Projekt Praktyczne wdrożenie koncepcji Good Governance w Gminie Gostycyn powoli dobiega końca. W listopadzie zakończyły się szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji miękkich. Pracownicy Urzędu Gminy w Gostycynie podnieśli swoje umiejętności interpersonalne z takich obszarów jak: komunikacja interpersonalna, asertywność w pracy urzędnika, praca zespołowa, savoir vivre w pracy urzędnika, skuteczny lider, ocenianie pracowników, motywowanie pracowników, rozwiązywanie konfliktów, autoprezentacja w pracy urzędnika oraz zarządzanie czasem. Ww. szkolenia były prowadzone przez firmę Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC z Kielc. W ramach oszczędności zorganizowano dwa dodatkowe szkolenia z zakresu znajomości Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Ochrony Danych Osobowych. Od maja do grudnia wszyscy pracownicy uczestniczą w szkoleniach z języka angielskiego. Zajęcia zorganizowane są przez Agencję Szkolenia Promocji Kadr SUPRA z Lęborka i odbywają się na platformie e-learningowej, poprzez kon-

Nr 4(1) 2008 2008 C Z E R - W I E C BIULETYN INFOR- MACYJNY URZĘDU GMINY W GOSTY-

Nr 4(1) 2008 2008 C Z E R - W I E C BIULETYN INFOR- MACYJNY URZĘDU GMINY W GOSTY- Nr 4(1) 2008 CZERW I E C 2008 BIULETYN I N F O R- M AC Y J N Y U R Z Ę D U G M I N Y W G O S T Y- w numerze Aktualności...4 Złote Gody 50 lecie małżeństwa Rozalii i Stanisława Kloska... 12 Poznaj swojego

Bardziej szczegółowo

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA NR 1 (15) / 2012 AKTUALNOŚCI GMINNE dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Gminy w Rakszawie uchwaliła budżet na 2012 rok. DOCHODY: 19 293 000,00 zł YDATKI: 18 363 000,00 zł

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Potwierdzone ślubowania Jubilatów

Potwierdzone ślubowania Jubilatów Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 4 (37) lipiec 2011 r., nakład 3000 egz. ISNN 1895-07-60 1 Potwierdzone ślubowania Jubilatów Jubileuszowe obchody Złotych i Srebrnych Godów, które odbyły się 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 11 (183) Listopad 2012 ISSN 1506-1957 PATRIOTYCZNE OBCHODY W Kończewicach miały miejsce listopadowe uroczystości Święta Niepodległości, które odbyły się w Miejscu Pamięci Narodowej

Bardziej szczegółowo

Więcej o promocji książki str. 15. Bysławek w Borach Tucholskich. Z dziejów wsi i klasztoru

Więcej o promocji książki str. 15. Bysławek w Borach Tucholskich. Z dziejów wsi i klasztoru www.lubiewo.pl ISSN 1734-4840 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NR 3/2014 LIPIEC W tym numerze: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo,,Bory organizuje II WYJAZD DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBIEWO NAD MORZE do DARŁÓWKA 23

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO + nnnnnnnnnnnnnnnnnn N r 2 ( 3 7 ) 2 0 1 4 ( k w i e c i e ń, m a j, c z e r w i e c ) k w a r t a l n i k BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

cena 2,15 z ł ( w tym 5% VAT) Franciszek Beciński Ziemia (fragm.)

cena 2,15 z ł ( w tym 5% VAT) Franciszek Beciński Ziemia (fragm.) cena 2,15 z ł ( w tym 5% VAT) Franciszek Beciński Ziemia (fragm.) Któż był ode mnie bliżej ciebie z miłością większą brał do rąk Nasycam piersi wonią ziemi i się zielenię trawą łąk. ( ) Schylam się schylam

Bardziej szczegółowo

Kuchnia regionalna Kujawy

Kuchnia regionalna Kujawy Kuchnia regionalna Kujawy Foto: LGD Razem dla Powiatu Radziejowskiego O kujawskiej kuchni i nie tylko czytaj w artykule pt. Z kujawskim smakiem, na kujawską nutę z Lokalną Grupą Działania (str. 4) Wieści

Bardziej szczegółowo

Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno

Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Gmina Nad Wieprzą Wiadomości Gminy Sławno Bobrowice Bobrowiczki Boleszewo Brzeście Gwiazdowo Janiewice Kwasowo Łętowo Noskowo Pomiłowo Radosław Żukowo Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r.

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Baran Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Oleszko W drodze na mszę św. w intencji strażaków Fot. G. Oleszko Kapliczka z figurką św. Floriana przy strażnicy OSP w Pszczelej Woli

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy zimowiska zorganizowanego w Piotrkowie Kujawskim Nicola i Sara w czasie zabaw w Kinder Parku w Toruniu. Foto: Anna Olejniczak

Uczestnicy zimowiska zorganizowanego w Piotrkowie Kujawskim Nicola i Sara w czasie zabaw w Kinder Parku w Toruniu. Foto: Anna Olejniczak Ferie 2014 Organizatorzy zimowego wypoczynku przygotowali ciekawy i atrakcyjny program, w którym każdy znalazł dla siebie coś ciekawego. Aktywne zabawy, pełne ruchu i radości, zrekompensowały brak śniegu.

Bardziej szczegółowo

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie. Życzymy, by Nowy 2015 Rok był bogaty w osobiste doznania, by spełnił

Bardziej szczegółowo

KURY OWSKIE WIEÂCI NR 23/03/2011

KURY OWSKIE WIEÂCI NR 23/03/2011 KURY OWSKIE WIEÂCI NR 23/03/2011 BRZYSKA WOLA * DÑBROWICA * JASTRZ BIEC * KOLONIA POLSKA * KULNO * KURY ÓWKA * O ANNA * S OBODA * TARNAWIEC * WÓLKA AMANA 1 WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 W GMINIE KURYŁÓWKA W

Bardziej szczegółowo

Z prac Rady Gminy. Maj 2009

Z prac Rady Gminy. Maj 2009 Maj 2009 Z prac Rady Gminy W okresie od grudnia 2008r. do kwietnia 2009r. odbyło się 5 Sesji Rady Gminy, które dotyczyły następujących spraw: - 30 grudnia 2008 r. odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy, na której

Bardziej szczegółowo

Na dworcu PKP w Piotrkowie Kujawskim po raz pierwszy w historii Fina³ów WOŒP zatrzyma³ siê specjalny poci¹g TVP. Przywitali go mieszkañcy miasta,

Na dworcu PKP w Piotrkowie Kujawskim po raz pierwszy w historii Fina³ów WOŒP zatrzyma³ siê specjalny poci¹g TVP. Przywitali go mieszkañcy miasta, Na dworcu PKP w Piotrkowie Kujawskim po raz pierwszy w historii Fina³ów WOŒP zatrzyma³ siê specjalny poci¹g TVP. Przywitali go mieszkañcy miasta, wolontariusze ze sztabu Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

cd.- str. 4 Kalendarium

cd.- str. 4 Kalendarium 3 4 Kalendarium T r z y m i e s i ą c e MAJ 8 maja pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym uczczono pamięć tych, którzy polegli na frontach II wojny światowej. W Dniu Zwycięstwa spotkali się kombatanci,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja postępy w realizacji. projektu. I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży. III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie Przyjazna Wieś

Informatyzacja postępy w realizacji. projektu. I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży. III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie Przyjazna Wieś ISSN 1731-7959 / 9 (228)/2012 miesięcznik informacyjno - publicystyczny Informatyzacja postępy w realizacji projektu I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie

Bardziej szczegółowo

FESTYN ZE STRONGMENAMI

FESTYN ZE STRONGMENAMI Czerwiec 2011/06 (136) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL FESTYN ZE STRONGMENAMI KOLNEŃSKI nr. 6(136)2011 1 IMPREZY KULTURALNE Imieniny Jana z Kolna 2011 W dniu 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Model aktywności społecznej tekst Ula Grzęda / Stowarzyszenie CAL towarzyszenie CAL od początku swojej działalności wspiera aktywność społeczną mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów NR 1/2015 STYCZEŃ - MARZEC Szanowni Mieszkańcy, Trafia do Państwa rąk pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Pątnów. Chciałbym, aby za jego pomocą byli Państwo

Bardziej szczegółowo

Liniewo. Aktualności Gminne. S a m o r z ą d o w c y w Starym Lesie

Liniewo. Aktualności Gminne. S a m o r z ą d o w c y w Starym Lesie Gazetka bezpłatna, marzec 2012 Liniewo Aktualności Gminne S a m o r z ą d o w c y w Starym Lesie W lutym 2012 roku samorządowcy z naszej gminy pojechali wraz z wójtem Mirosławem Warczakiem i przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków

hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków C hełmiecki Numer 2 Egzemplarz bezpłatny kwiecień - czerwiec 201 2 Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15 BRUSIEK STRZEBIŃ KOSZĘCIN CIESZOWA RUSINOWICE SADÓW WIERZBIE ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny WSPOMNIENIA CZAR Skończył się kolejny rok szkolny. Dla uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NOWINY SZASTARSKIE SZASTARSKIE NOWINY NR 2 (3) ISNN 2449-8106 Lipiec 2015 Blinów Pierwszy Blinów Drugi Brzozówka Brzozówka-Kolonia Cieślanki Huta Józefów Majdan-Obleszcze Podlesie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Szanowni Mieszkańcy Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem z Państwa strony za co serdecznie w imieniu zespołu dziękuję. Daje nam to motywację, aby nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo