Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku"

Transkrypt

1 Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego otworzył posiedzenie Zarządu Województwa o godz Obradom przewodniczył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Waldemar Achramowicz. W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu, Skarbnik Województwa, Zaproszeni: Pan Roman Pawłowski - Prezes WFOŚIGW w Toruniu, Pan Bartosz Szymański - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Pan Edward Reszkowski - Dyrektor Departamentu Środowiska, Pan Marian Wilmanowicz Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Pan Grzegorz Kasprzycki - Pełnomocnik Zarządu do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień, Pan Ryszard Jagodziński - z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury, Pan Piotr Łacwik - Pełnomocnik Zarządu do spraw Kolei Regionalnych, Pan Grzegorz Frankowski - Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Pan Jacek Kuźniewicz - Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Regionalnych, Pan Kazimierz Chojnacki - dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Pan Stefan Baca z Departamentu Wdrażania Programów Regionalnych, Pan Andrzej Potoczek - z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, Pani Elżbieta Wykrzykowska - dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, Pan Andrzej Kręgiel - Dyrektor Departamentu Zdrowia, Pani Anna Ociepa z Departamentu Środowiska, zgodnie z listą obecności. Porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 2. Rozpatrzenie proponowanych poprawek do wstępnego projektu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2006 rok. 3. Wniosek o dofinansowanie w zakresie sportu.

2 2 4. Kontynuacja rozpatrywania poprawek do wstępnego projektu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2006 rok Przedstawienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych. 6. Przedstawienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych. 7. Przedstawienie informacji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w sprawie realizacji Uchwały Nr 12/135/2005 z 23 lutego 2005 r. dotyczącej opracowania dokumentacji projektowych przebudowy dróg wojewódzkich z terminem płatności w 2006 r. 8. Wnioski Gabinetu Marszałka o dofinansowanie zadania. 9. Wniosek dot. dokonany zmiany w budżecie: 10. Zatwierdzenie zmian do wstępnego projektu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2006 rok. Pkt 1 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął jednogłośnie protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu. Pkt 2 Zarząd Województwa rozpatrzył i wniósł poprawki do projektu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2006 rok. Pkt 3 Wniosek o dofinansowanie w zakresie sportu przedstawił Pan Jan Szopiński Wicemarszałek Województwa. Lp. Wnioskodawca: Nazwa zadania Przyznana

3 3 1. Departamentu Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki uhonorowanie grawertonami: - Ludowy Klub Sportowy Sparta w Janowcu Wielkopolskim z okazji obchodów 80-lecia Klubu br. - Klub Wioślarski Wisła w Grudziądzu z okazji 70-lecia działalności Klubu 3.12.br. kwota dotacji 900 przerwa w obradach - godz wznowienie obrad po przerwie - godz Pkt 4 Zarząd Województwa kontynuował rozpatrywanie poprawek do projektu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2006 rok. Marszałek zamknął obrady o godz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego otworzył posiedzenie Zarządu Województwa o godz Pkt 5 Projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych (Druk nr 177/05) przedstawiła Pani Maria Kurnatowska - członek Zarządu Województwa Zarząd Województwa jednogłośnie przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych. Pkt 6 Projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych (Druk nr 178/05) przedstawiła Pani Maria Kurnatowska - członek Zarządu Województwa Zarząd Województwa jednogłośnie przyjął projekt uchwały Sejmiku Woje-

4 4 wództwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych. Pkt 7 Zarząd Województwa zapoznał się i informacją Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w sprawie realizacji Uchwały Nr 12/135/2005 ZWK-P z 23 lutego 2005 r. dotyczącej opracowania dokumentacji projektowych przebudowy dróg wojewódzkich z terminem płatności w 2006 r. (załącznik do protokołu) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w terminie 2 tygodni przed planowanym terminem realizacji danej umowy na dokumentację projektową przedłoży Zarządowi Województwa informację o stanie realizacji umowy. Pkt 8 Wnioski Gabinetu Marszałka o dofinansowanie zadania przedstawił Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Waldemar Achramowicz Lp. Wnioskodawca: Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji 1. Gabinet Marszałka współorganizacja XXII Przeglądu Dorobku Kulturalnego Osób Niepełnosprawnych i Seniorów Toruń, r Pkt 9 Wniosek dot. dokonany zmiany w budżecie: Lp. Wnioskodawca: Treść wniosku Decyzja Zarządu 1. Departament Zdrowia przyznanie środków finansowych w wysokości zł dla Wojewódzkiej Przychodni Reumatologiczno-Rehabilitacyjnej w Bydgoszczy na pokrycie kosztów nieprzewidzianych robót. pozytywnie Pkt 10 Zarząd Województwa zatwierdził następujące zmiany do wstępnego projektu budżetu wg wersji z 2.11.br. 1. Dział 010 a) Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i - zwiększenie do kwoty zł

5 Urządzeń Wodnych we Włocławku bieżące utrzymanie jednostki b) Spółki wodne - zwiększenie do kwoty zł c) organizacja dożynek - zwiększenie do kwoty zł d) targi, wystawy, itp. - zwiększenie do kwoty zł e) granty, aktywizacja terenów wiejskich - zwiększenie do kwoty zł f) centrum praktycznej nauki rolników - zwiększenie do kwoty zł Dział 150 a) Żnińska Kolej Powiatowa objęcie - zwiększenie do kwoty zł udziałów b) Kujawsko-Pomorskie Centrum Badawczo-Szkoleniowe - zwiększenie do kwoty zł Systemów Informacji Geograficznej Sp. z o. o. Dział 600 a) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - remonty - zakup sprzętu - wydatki inwestycyjne opracowanie dokumentacji projektowej - zwiększenie do kwoty zł - zwiększenie do kwoty zł - zwiększenie do kwoty zł b) zakup autobusów szynowych - zwiększenie do kwoty zł Dział 630 Regionalna organizacja turystyczna - zmniejszenie do kwoty zł Dział 710 a) Kujawsko-Pomorskie Analizy Regionalne - zwiększenie o kwotę zł b) Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego Dział 730 Regionalny Fundusz Badań i Wdrożeń granty zł zł - granty nauka - zwiększenie do kwoty zł Dział promocja województwa - zwiększenie do kwoty zł - zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego - zmniejszenie do kwoty zł Dział 754 bezpieczeństwo publiczne - inwestycje - zmniejszenie do kwoty zł - granty - zwiększenie do kwoty zł Dział 757 poręczenia i gwarancje - zmniejszenie do kwoty zł Dział 801 a) Szkoła Policealna Medyczna im. Mikołaja zł Kopernika w Toruniu - wydatki re- montowe b) Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Toruniu - wydatki bieżące zł c) Szkoła Policealna Medyczno - Społeczna w Inowrocławiu - wydatki bieżące zł

6 wydatki remontowe zł d) Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku bieżąca działalność zł e) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy remonty zł f) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji zł Nauczycieli w Toruniu - remonty g) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji zł Nauczycieli we Włocławku inwestycje h) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka zł w Bydgoszczy remont i inwestycje Dział 803 a) Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy zł b) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa zł we Włocławku c) Centrum Onkologii we Włocławku zł Dział 851 a) Województwo Promujące Zdrowie zł b) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Toruniu zł c) Budowa Wydziału farmacji Collegium zł Medium UMK Toruń Dział 852 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - bieżące utrzymanie zł - inwestycje zł - granty, wiejskie świetlice zł Dział 853 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty zł Dział 900 a) Wojewódzki Bank Emisji w Toruniu zł - bieżące utrzymanie zł - inwestycje zł b) ochrona środowiska edukacja zł Dział 921 a) Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - inwestycje zł b) Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu - remont zł - inwestycje zł c) Ośrodek Chopinowski w Szafarni - inwestycje zł d) Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu zł e) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w zł Toruniu inwestycje f) Wojewódzka i Miejska Biblioteka w zł Bydgoszczy - remonty zł - inwestycje zł

7 7 17. g) Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zł we Włocławku remonty i inwe- stycje h) Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu zł i) upowszechnianie kultury zł j) granty pożytek publ zł k) ochrona zabytków zł l) stypendia artystyczne zł Dział 926 stypendia sportowe zł Rezerwa ogólna: Rezerwy celowe: a) na realizację lub współorganizacja nowych zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych b) na pokrycie zobowiązań likwidowanych jednostek zł zł zł zł Marszałek zamknął obrady o godz Na tym protokół zakończono.

Poz. Wyszczególnienie Rozdział Dochody Wydatki

Poz. Wyszczególnienie Rozdział Dochody Wydatki Załącznik Nr do Uchwały Nr // Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 0.0 r. Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań budŝetowych w 0 roku w złotych Poz.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad.

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad. Protokół nr XXXVIII/2013 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 10/55/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego OR.II.0022.1.26.2015 PROTOKÓŁ NR 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI...

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI... SPIS TREŚCI ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO... 38 I. REALIZACJA DOCHODÓW... 39 II. REALIZACJA WYDATKÓW... 50 III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. Ad. 1 34 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 15 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 189/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR 189/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR 189/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2012 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 010, 758,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 80/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 8 kwietnia 2009 r.

Protokół Nr 80/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 8 kwietnia 2009 r. Protokół Nr 80/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 8 kwietnia 2009 r. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta p. Ludwik Ekiert, Wicestarosta p. Lech Brzozowski członkowie Zarządu: p. Bożena

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 Wnosi Zarząd Województwa Katowice 2004 rok Spis treści strona I II Część opisowa projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok... 4 Materiały informacyjno-porównawcze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r.

Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne ROZDZIAŁ 80120. Licea ogólnokształcące ROZDZIAŁ 80130. Szkoły zawodowe 2.13 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie wykonano w I półroczu 2007r. w 46,88%. Wykonanie wynagrodzeń osobowych ( 4010) po I półroczu 2007r. kształtuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XXVIII /1 /2012 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 13 listopada 2012 r. do 17 grudnia 2012 r./ Lublin 2012 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/174 Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 118/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2009r.

Protokół Nr 118/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2009r. Protokół Nr 118/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2009r. I. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokółu. II. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, listopad 2010 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1

Bardziej szczegółowo

Do punktu 1- go Do punktu 2 ego Do punktu 3- go

Do punktu 1- go Do punktu 2 ego Do punktu 3- go Protokół Nr 34.2013 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku oraz Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 117/02 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 14 maja 2002 r.

Protokół Nr 117/02 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 14 maja 2002 r. Protokół Nr 117/02 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 14 maja 2002 r. Obecni: - radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu - p. T.Chromik Z-ca Skarbnika

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LV/14 sesji Rady Miasta Opola 27 lutego 2014 r.

Protokół nr LV/14 sesji Rady Miasta Opola 27 lutego 2014 r. Protokół nr LV/14 sesji Rady Miasta Opola 27 lutego 2014 r. Sesja odbyła się w opolskim ratuszu, w sali konferencyjnej im. Karola Musioła i trwała od godziny 10 00 do godziny 17 30. 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 3TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 2496 Nr 3/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach z dnia 12 października 2005

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku

Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku Obrady odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ryn w godz.15,00 do 17,20. W obradach uczestniczyli: - Radni Rady

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo