CERTO. Nawilżacz powietrza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CERTO. Nawilżacz powietrza"

Transkrypt

1 CERTO Nawlżacz powetrza

2 Najnowsze opracowane nawlżacza otrzymało nową nazwę CERTO CERTO charakteryzuje sę nezawodnoścą bezpeczeństwem, spełnając w ten sposób dwa ważne krytera stawane nawlżaczom. Powetrze w pomeszczenach, w których przebywają ludze, pownno posadać wlgotność mędzy % a 6%. Odpowedna wlgotność powetrza jest ważnym parametrem dla naszego zdrowa dobrego samopoczuca, ogranczając rozwój nepożądanych zarazków bakter. Nawlżacze powetrza w budynkach pownny spełnać podstawowe cele, take jak: nawlżane powetrza nawewanego lub chłodzene powetrza, poprzez maksymalne nawlżene (nawlżene powetrza wylotowego w celu pośrednego chłodzena adabatycznego przy pomocy wymennka cepła). Nawlżane oparte na wysokocśnenowym rozpylanu wody, dzęk całej game zalet, domnuje wśród różnych, dostępnych na rynku systemów nawlżana powetrza. Mmo ż, wszystke nawlżacze wysokocśnenowe różnych producentów dzałają według takej samej ogólnej zasady, to mędzy urządzenam występują pewne różnce. Wysokocśnenowy nawlżacz powetrza frmy Klngenburg reprezentuje od lat najwyższy standard technczny dzęk swom zaletom energetycznym hgencznym (np. wykorzystane procesu uzdatnonej wody w procese odwróconej osmozy, wyjątkowe zdolnośc regulacyjne). Dzęk cągłej pracy badawczo-rozwojowej udaje sę wcąż uzyskać lepsze parametry technczne nawlżacza. Stopeń odparowana został zwększony, przy jednoczesnym zmnejszenu strat cśnena. Znacząco zostało zredukowane zużyce wody energ, przyczynając sę do znacznych oszczędnośc. Dobór materałów, rozwązana konstrukcyjne zastosowane procesu odwróconej osmozy gwarantuje najwyższy pozom hgeny, przez co ne ma potrzeby stosowana dodatkowych środków, takch jak: jony srebra, promenowane ultrafoletowe, tp.

3 Najnowsza konstrukcja nawlżacza frmy Klngenburg otrzymała nazwę CERTO odznacza sę nezawodnoścą bezpeczeństwem.

4 Podsumowując: Cechy charakterystyczne CERTO Właścwośc CERTO Najwyższa wydajność rozpylena, w zależnośc od trybu pracy, aż do 9% Nawlżene powetrza aż do osągnęca stanu nasycena we wszystkch punktach pracy Mnmalne straty cśnena Brak wody obegowej, brak powtórnego wykorzystana wody Urządzene wykonane ze stal szlachetnej Płynna regulacja nawlżana Całkowte odprowadzane wody z wanny odpływowej Zastosowane nowoczesnego przemennka częstotlwośc do sterowana układem Paket bezpeczeństwa CERTO Rzetelne dane dotyczące wydajnośc Dostosowane nawlżacza do potrzeb klentów. Dostarczany jako kompletne urządzene lub opcjonalne w modułach do montażu Idealny jako uzupełnene doposażena stnejącej już nstalacj Prosty montaż podzespołów Nawlżacze CERTO badane są na zgodność wg przepsów VDI (nemeckego SEP-u) 622* oraz Przemysłowej Normy Nemeckej DIN 196 Częśc * (*patrz 1 nżej) Całkowte spełnene wymagań hgencznych jake stawają urządzena wentylacyjne, bez stosowana środków chemcznych (np.jony srebra, tp.)

5 Stosowany gdy zapewnene hgeny utrzymane określonego pozomu wlgotnośc powetrza jest decydującym wymogem: Nawlżane powetrza służy ne tylko dobremu samopoczucu człoweka, ale odgrywa także ważną rolę w całym szeregu zastosowań technologcznych. Dokładna regulacja wlgotnośc powetrza stanow kluczowy parametr w przemysłowych procesach wytwarzana, drukarnach, lakernach oraz w przemyśle medycznym. Pomeszczena o wysokch wymaganach hgencznych Przemysł farmaceutyczny Cenne dobra kulturalne, bblotek, muzea, archwa Jest wele przykładów zastosowań, w których nawlżacze powetrza frmy Klngenburg stanową nezawodny element procesu: omeszczena o wysokch wymaganach odnośne czystośc (np. wyp twarzane chpów mkroelektroncznych, przemysł farmaceutyczny) bblotek, muzea, archwa przemysł motoryzacyjny drukarne lakerne nstalacje z pośrednm odparowywanem Przemysł motoryzacyjny

6 CERTO zasada dzałana Warant: urządzene kompletne (w jednym bloku) Nawlżacz powetrza CERTO dzała na zasadze wysokocśnenowego rozpylana wody. Wpływający strumeń powetrza przechodz poprzez opatentowaną komorę z zestawem dysz w której dochodz do wzdłużnego zawrowana powetrza, to zapewna optymalne nawlżane wewnątrz komory zraszana (2). W centrum każdego wygenerowanego zawrowana powetrza woda pod wysokm cśnenem zostaje rozpylona przez dysze (3). Powetrze pobera przy tym wlgoć zostaje adabatyczne schłodzone. Poprzez dodatkowy parownk () na wyloce powetrza, woda, która ne jest pobrana z powetrzem, zostaje oddzelona dodatkowo odparowana. Parownk ten składa sę z odpornego na wodę morską specjalnego proflu alumnowego bez ostrych krawędz, ze specjalną powłoką zeoltową, spełnając wysoke wymagana hgenczne. Nowatorsk system wytwarzana zawrowań powetrza z dyszam w powązanu ze specjalne skonstruowanym dodatkowym parownkem wtórnym, gwarantują wysok stopeń odparowywana. Urządzene wyposażone jest w komplece w wannę ocekową, wykonaną ze stal szlachetnej z dwustronnym spadkem (). Jest zatem zapewnony całkowty odpływ wody. Użyce Permeatu z procesu odwróconej osmozy zapewna wysok stopeń hgeny nezawodność eksploatacyjną. Wysoka wydajność parowana umożlwa stosowane śweżej wody bez zamknętego obegu wody jej gromadzena w nawlżaczu. Całość konstrukcj uwzględna wymagana hgenczne dla pracy w systemach HVAC bez użyca środków chemcznych. Stopeń nawlżena powetrza regulowany poprzez zmanę strumena dostarczanej wody. Zespół pompy oraz regulator został specjalne skonstruowany na potrzeby pracy nawlżacza wysokocśnenowego.

7 Dostępne waranty Warant zestawu do zabudowana: System wytworncy wrów z dyszam (1), dodatkowy parownk (2), zespół pomp wysokego cśnena (3) oraz regulator () są optymalne dopasowane do urządzana klmatyzacyjnego Klenta, co gwarantuje najlepszą ntegrację sytemu. Warant: urządzene kompletne (w jednym bloku) Warant: zestaw do zabudowy Obudowa urządzena CERTO jest zolowana (2 lub mm) wewnątrz wykonana całkowce ze stal szlachetnej (VA). Zewnętrzna konstrukcja ramowa wykonana jest z alumnum odpornego na wodę morską. Wzernk nspekcyjny umożlwa łatwy dostęp. Wszelke elementy są łatwo demontowalne, umożlwając sprawne czyszczene serwsowane urządzena. Zakres dostawy CERTO: jako kompletne urządzene do montażu w central klmatyzacyjnej lub oddzelny element systemu wentylacj: Zakres dostawy CERTO jako zestaw do zabudowy w stnejącej nstalacj: komora do wytwarzana zawrowań powetrza zespół dysz Dodatkowy parownk wtórny Zespół pomp Zespół regulacj Wąż nskego cśnena Wąż wysokego cśnena Obudowa CERTO z komorą do wytwarzana zawrowań powetrza zespołem dysz oraz parownkem wtórnym Wbudowane ośwetlene Szyba rewzyjna przycemnana Zespół pompy Zespół regulacj Wąż nskego cśnena Wąż wysokego cśnena Opcjonalne: demontowalna wersja obudowy ułatwająca transport

8 W odnesenu do sprawnośc energetycznej, nowe rozwązane CERTO CERTO zapewna najwyższy stopeń odparowana małe straty cśnena. Jest to wynk ntensywnych badań wyrobu w centrum badawczym Klngenburg. Przy określanu szybkośc parowana decydujące znaczene mają parametry powetrza wlo- towego. Przy zadanej wlgotnośc bezwzględnej na wloce do komory nawlżacza, można poprawć szybkość odparowana poprzez podwyższene temperatury powetrza. Wzajemne zależnośc pomędzy wyżej opsanym parametram na wloce obrazuje następujący wykres: 3 Wlg. względna [%] 1 Powetrze na wyloce 2 Nagrzewnca wstępna ewentualne odzysk cepła 2 3 Stan na wloce nawlżacza Stan na wyloce nawlżacza Wlgotność dla stanu nasycena przy temperaturze hgrometru/grancznej temperaturze schłodzena Temp. powetrza [ C] 1 Wlg. bezwzględna [g/kg] Nawlżane =, g/kg Defcyt nasycena = 8,3 g/kg Stopeń Nawlżane = = 6% nawlżena Defcyt nasycena

9 ne ma sobe równych W zależnośc od stawanych wymagań CERTO może być wyposażone w różne typy dysz. Pozwala to na optymalny wybór urządzena w relacj cena-wydajność. Stopeń odparowana [%] Dysza B: Stopeń odparowana [%] Dysza A: Stopeń nawlżena [%] Defcyt nasycena 8 g/kg 6 g/kg Stopeń nawlżena [%] g/kg Inną domnującą cechą CERO są małe spadk cśnena Spadek cśnena [Pa] Podobne jak dla nnych naszych wyrobów, także dla CERTO dostępny jest program doboru, dzęk któremu dla każdego konkretnego zastosowana możlwy jest dobór optymalnego nawlżacza. Prędkość przepływu powetrza [m/s] Komponenten für de Lufttechnk Components for Ventlaton Systems Produkt-Katalog Product Cataloge Klngenburg GmbH Boystraße 11, D-968 Gladbeck Tel.: Fax:

10 Przykłady zastosowana nawlżacza Zasadncze różnce w nawlżanu powetrza nawewanego wywewanego. Nawlżane powetrza nawewanego trze e e pow ewan wyw trze e e powewan naw Nagrzewnca wstępna 6 12 n [ F] Wlgotność bezwzględna 1 12 [g/kg] [gr/lb] Wlgotność bezwzględna 18 2 [g/kg] 12 1 [gr/lb] [ C] [ C] temperatury [ F] Wlgotność bezwzględna [gr/lb] [g/kg] 1 16 Wlgotność względna [%] [ F] Temperatury Wykres psychrometryczny dla 113 mbar -2 Wykres Mollera dla 113 mbar Proces z nagrzewncą wstępną Głównym celem nawlżana powetrza nawewanego jest osągnęce określonej wlgotnośc względnej utrzymywane jej na stałym pozome w zależnośc od zmenającej sę temperatury Temp. powetrza Wlgotność bezwzględna [gr/lb] Wlgotność względna [%] [g/kg] 16 1 Wlgotność względna [%] Wykres psychrometryczny dla 113 mbar 8 Wlgotność względna [%] Wykres Mollera dla 113 mbar 18 [ C] ze etr e w po ewan aw Nagrzewnca Nawlżacz trze e pow wane e wyw Wymennk cepła [ C] [ F] Temperatury Proces z nagrzewncą wstępną nagrzewncą wtórną

11 e etrz ne w po ewa wyw trze e e powewan naw Nawlżane powetrza wywewanego Wymennk cepła Wykres Mollera dla 113 mbar Wlgotność bezwzględna [g/kg] 1 [gr/lb] [ C] Znajduje zastosowane przy pośrednm schładzanu adabatycznym. Powetrze wywewane zostaje maksymalne nawlżone jednocześne schłodzone adabatyczne. Ochłodzone w ten sposób powetrze za pomocą wymennka cepła może zostać wykorzystane do schłodzena powetrza nawewanego. Wymennk cepła transferuje do powetrza nawewanego jedyne chłód, a ne wlgoć, przez co zawartość wlgoc w powetrzu nawewanym ne ulega zwększenu 1 1 [ F] Temp. powetrza [g/kg] 16 Wykres psychrometryczny dla 113 mbar 8 Wlgotność bezwzględna [gr/lb] 18 Wlgotność względna [%] n Wlgotność względna [%] ze etr e w po ewan aw -2 trze e pow wane e wyw Nawlżacz [ C] [ F] Temperatury 11

12 Urządzena pracujące przy wysokm cśnenu: Zespół pompy Woda, wprowadzona dyszam do komory nawlżacza, zostaje poddana tłoczenu przez pompę wysokocśnenową. Wydatek pompy jest regulowany poprzez przemennk częstotlwośc. Wykorzystuje sę pompę wysokego cśnena z ceramcznym tłokem, obudowa napędu wykonana z cśnenowo odlewanego alumnum, wał korbowy z łożyskam kulkowym wzernkem pozomu oleju. Opcjonalne mogą być także stosowane pompy ze smarowanem wodnym. Głowca pompy jest galwanczne nklowana dlatego nadaje sę do pracy na wodze przygotowanej w procese odwróconej osmozy. Dalsze własnośc: Stablna rama urządzena z blachy stalowej, emalowanej,kolor wg RAL 1 Z amortyzatoram drgań własnych dla montażu wewnątrz pomeszczena, na podłożu o odpowednej nośnośc Przyjazna w serwsowanu konstrukcja umożlwa łatwy dostęp do wszelkch podzespołów Regulacja obrotów napędu pompy umożlwa płynne dopasowywane wymaganej lośc wody w celu osągnęca zadanej wlgotnośc powetrza Przenesene napędu poprzez mocny pasek zębaty, ndywdualne dopasowany dla optymalnej sprawnośc w szerokm zakrese regulacj Paket bezpeczeństwa CERTO: Zntegrowany fltr wody dla zatrzymywana ewentualnych zaneczyszczeń na dopływe do systemu dla ochrony pompy wysokego cśnena przed cząstkam zaneczyszczeń Zamknęta pokrywa nspekcyjna obudowy napędu stanowąca ochronę przed obrażenam, spowodowanym przez obracające sę częśc Zawór zwrotny zawór elektromagnetyczny dla odcęca dopływu wody przy trybe czuwana nstalacj Manometr na wysoke nske cśnena dla optycznej kontrol cśneń w systeme Presostat na nske cśnena jako ochrona przed pracą pompy na sucho, presostat wysokego cśnena dla ogranczena maksymalnego dopuszczalnego cśnena roboczego Zacsk elektryczne są doprowadzone razem do rozdzelncy wstępne okablowane. Podłączene odbywa sę na lstwach zacskowych, które są połączone z takm samym zacskam na urządzenu regulacyjnym Slnk napędowy 7 Pompa wysokego cśnena z regulowaną lczbą obrotów 7 Rozdzelnca elektryczna z lstwam zacskowym Fltr wody z presostatem nskego cśnena Podstawa urządzena z amortyzatoram drgań 6 Zawór elektromagnetyczny / dopływ wody z nstalacj odwróconej osmozy 7 Blok wysokego cśnena z presostatem bezpeczeństwa wysokego cśnena dopływem wody do CERTO 8 Zawór elektromagnetyczny do zntegrowanej kontrol hgeny 9 Wanna ocekowa 1 2 3

13 Wyjątkowe możlwośc regulacyjne Regulacja odbywa sę przy pomocy nowoczesnych przemennków częstotlwośc, których parametry zostały opracowane specjalne dla CERTO. Własnośc przemennka częstotlwośc: Przemennk częstotlwośc sterowany jest za pomocą mkroprocesora Stopeń ochrony IP Wbudowany fltr secowy dla efektywnego tłumena napęć zakłócających z radatorem chłodzącym umeszczonym na zewnątrz obudowy Dodatkowa karta sterowana ze wszystkm funkcjam kontrolnym, przekaźnkem sygnalzacyjnym wejścam dla przetwarzana standardowych sygnałów regulacyjnych z jednostk nadrzędnej Prosta obsługa za pomocą 3 klawszy, 2-werszowy wyśwetlacz kolorowy LCD z jasnym tekstem możlwoścą ustawena parametrów sterowana menu, opcjonalna w różnych językach Wyśwetlane wartośc zadanej rzeczywstej oraz komunkatów o awarach Zntegrowany lcznk godzn pracy komunkaty serwsowe dla trzymana sę termnów serwsu Zntegrowane sterowane hgeną dla płukana rurocągów w trybe czuwana suszena nawlżacza Poprzez aktualzację oprogramowana możlwe jest zmodernzowane funkcj Opcjonalny nterfejs BUS umożlwa powązane z nnym urządzenam kontrolno pomarowym Wejśca: Wyzwalane styku bezpotencjałowego Wyberalne wejśca sygnału regulacyjnego -1 V,(napęcowe) lub /-2 ma (prądowe) Sygnał kontrol wlgotnośc wewnętrznej przy pomocy czujnka Wyjśca: (maks. 1A 2V~ AC1) PRACA styk bezpotencjałowy AWARIA styk bezpotencjałowy SERWIS styk bezpotencjałowy ZASILANIE WODĄ styk bezpotencjałowy CYKL SUSZENIA styk bezpotencjałowy Opcje: Język Menu - do wyboru, przełączalne na: nemeck, angelsk, francusk Interfejs BUS Rozszerzene zakresu kontrol przy nepełnym obcążenu ponżej 2% Mnejsze zużyce wody 13

14 Hgena Przy konstruowanu CERTO położono duży nacsk na aspekt hgencznośc urządzena: rak elementów gromadzących wodę B Brak powrotu wody do obegu Brak warunków do rozwoju bakter Gnazda dysz wewnętrzne ścany komory w wykonanu nerdzewnym Brak mejsc zastoju w wodnym układze zaslana Brak wnęk, gładke powerzchne spływu Wszelke elementy łatwo demontowalne wymenne Próby prototypu na zgodność wg VDI (nemeckego SEP-u) 622 oraz Przemysłowej Normy Nemeckej DIN 196 Częśc (patrz nformacja nżej) Ne jest wymagane dodawane środków chemcznych lub jonów srebra Normy: VDI 622 (wymagana hgenczne odnośne nstalacj urządzeń dla technk klmatyzacj powetrza dla pomeszczeń) DIN 196 Część (nstalacje dla technk klmatyzacj powetrza w budynkach pomeszczenach służby zdrowa) VDI 383 (Centrale nstalacj dla technk klmatyzacj powetrza dla pomeszczeń wymagana budowlane technczne) EN (Wentylacja budynków nemeszkalnych ogólne zasady wymagana dla nstalacj wentylacj klmatyzacj oraz systemów chłodzena pomeszczeń) Nawlżacze Klngenburg pracują bez zastrzeżeń w welu prestżowych obektach, mędzy nnym w jednej z najnowocześnejszych na śwece hal wdowskowo-sportowych (O2 Arena) w Berlne 1 Nawlżacze Klngenburg pracują równeż w zabytkowych sukenncach w Lpsku, w których ma swoją sedzbę orkestra symfonczna. Dzęk zastosowanu nawlżaczy, w budynku udało sę zachować optymalne parametry wlgotnoścowe dla cennych nstrumentów muzycznych, poneważ już nawet najmnejsze zmany wlgotnośc powetrza mogą doprowadzć do bezużytecznośc czułych nstrumentów.

15 Specyfkacja Wysokocśnenowy nawlżacz - system nawlżana CERTO jako kompletne urządzene lub moduł do zabudowy zgodne z warunkam hgencznym VDI 622 (patrz Info 1 nżej). Kompletne urządzene zawera wewnątrz zespół dysz ze stal szlachetnej z wymenną głowcą rozpylającą fltrem o mkronowej średncy Otwór nspekcyjny umożlwa łatwy dostęp do częśc wewnętrznych. Strumeń wlotowy powetrza zostaje ukerunkowany poprzez opatentowany system, tworzący stablne zawrowana wzdłużne pozwala na optymalne nawlżane. Dysze do wysokowydajnego rozpylana ze zntegrowanym zaworem zwrotnym dla drobnego rozpylana wody (woda przygotowana w procese odwróconej osmozy). Specjalny dodatkowy parownk na wyloce powetrza pozwala na odparowane wody. Poprzez zastosowane śweżej wody (brak obegu wody) ne ma konecznośc jej magazynowana. Płynna regulacja wydajnośc aż do pełnego nasycena powetrza. Nawlżene aż do pełnego nasycena strumena powetrza, przy udzale małej lośc wody. Po wyłączenu ne następuje żadne dalsze nawlżene przez meda gromadzące wodę. Małe straty cśnena, ponżej 3 Pa. Osobny zespół pompowo-slnkowy z paketem bezpeczeństwa CERTO. Wytwarzane cśnena za pomocą pompy z ceramcznym tłokem z regulacją częstotlwośc Prosta obsługa, regulacja trzema klawszam. Wyśwetlacz tekstowy LCD umożlwa ustawene parametrów menu w welu językach. An optonal bus nterface enables connecton to the buldng nstrumentaton and control system. Opcjonalny nterfejs BUS umożlwa powązane z nnym urządzenam kontrolno pomarowym. Dane technczne Strumeń objętoścowy m 3 /h Temperatura na wloce C Wlgotność na wloce Temperatura na wyloce C Wlgotność na wyloce Stopeń nawlżena % Zwlżane Wydajność nawlżacza Spadek cśnena Wymary Długość x Szerokość x Wysokość Cężar Oznaczene Wyrób Typ Praca pompy z regulacją obrotów umożlwa bezstopnową regulację wlgotnośc powetrza. Przenesene napędu za pomocą paska zębatego. Zapewnono łatwy dostęp do wszelkch podzespołów. Zastosowane wyłączne wody przygotowanej w procese odwróconej osmozy (Permeat), co gwarantuje wysoką hgenczność. Całość konstrukcj uwzględna wymagana hgenczne dla urządzeń wentylacyjnych bez dodatku środków chemcznych. Zgodność z Normam VDI 622 Ark. 1-3*, VDI 383*, EN13779*, DIN 196/* (*patrz nfo 1 ponżej) % wzgl. g/kg bezwzgl. % wzgl. g/kg bezwzgl. g/kg kg/h Pa mm kg Klngenburg CERTO 1

16 O nas KLINGENBURG Od trzech dzesęcolec dostarczamy podzespoły dla systemów obróbk powetrza na całym śwece: Jesteśmy rozwojową frmą, zajmującą sę od 3 lat wytwarzanem śwatową dystrybucją komponentów dla systemów wentylacyjno-klmatyzacyjnych. Produkujemy dostarczamy urządzena stosowane w układach wysokotemperaturowego odzysku energ dla szerokej gamy zastosowań przemysłowych. Nasze nnowacyjne wyroby stanową welk wkład w oszczędność źródeł energ oraz zmnejszene emsj CO 2. Wysoka jakość urządzeń frmy Klngenburg ch technczna przewaga, znana jest na rynku systemów odzysku cepła w technce wentylacyjno-klmatyzacyjnej. Obrotowy wymennk cepła Wykonane z alumnum, wersja epoksydowana oraz ze stal kwasoodpornej Wysokotemperaturowe regeneratory obrotowe ze stal nerdzewney Płytowy przecwprądowy wymennk cepła Wykonane z alumnum, wersja epoksydowana Wysoka efektywność odzysku Płytowy krzyżowy wymennk cepła Wykonane z alumnum, wersja epoksydowana oraz ze stal kwasoodpornej Nawlżacz Hgenczne nawlżane Chłodzene adabatyczne (wyparne) Klngenburg GmbH Boystraße 11 D-968 Gladbeck Germany Tel.: Fax: Mal: O d z y s k e n e r g c e p l n e j Regeneratory Rekuperatory Układy DEC Nawlżacze Budowa jachtów DN1111 PL

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8. BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia

Ćwiczenie 8. BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia Ćwczene 8 BADANIE MODELOWE SIECI WODOCIĄGOWEJ 1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane studentów z dzałanem modelu pompown zaslanej przez ną sec wodocągowej. Podczas ćwczena przeprowadzane jest

Bardziej szczegółowo

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006

P02. Zestaw norm CEN wspierających wdrażanie Dyrektywy EPBD w Krajach Członkowskich UE. [Information on standardisation] 11-04-2006 [Informaton on standardsaton] P02 11-04- Jaap Hogelng ISSO Char CEN-BT WG173 on EPBD Holanda wwwbuldngsplatformeu Dyrektywa wymaga od Krajów Członkowskch UE wprowadzenu regulacj w następujących kwestach:

Bardziej szczegółowo

04-C-PREVIEW-PL 8/12/03 17:42 Pagina 1. Rozrywka w samochodzie ä przegl±d oferty na rok 2004

04-C-PREVIEW-PL 8/12/03 17:42 Pagina 1. Rozrywka w samochodzie ä przegl±d oferty na rok 2004 04-C-PREVIEW-PL 8/1/03 17:4 Pagna 1 Rozrywka w samochodze ä przegl±d oferty na rok 004 04-C-PREVIEW-PL 8/1/03 17:43 Pagna ELEKTRYZUJĄCE INNOWACJE Jazda samochodem nabera całkowce nnej perspektywy dzęk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Drukarki Fiskalnej POSNET

Instrukcja Obsługi Drukarki Fiskalnej POSNET Instrukcja Obsług Drukark Fskalnej POSNET Posnet Polska SA ul. Muncypalna 33 02281 Warszawa tel: +48 22 8686888 www.posnet.com Ostrzeżena Zaslane 1. Drukarka system komputerowy pownny być zaslane z tej

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Informatyk ROZPRAWA DOKTORSKA Agneszka Olejnk-Krugły Model systemu nformatycznego montorowana jakośc produktu polgrafcznego na pozome operacyjnym

Bardziej szczegółowo

PRS PIONEER REFERENCE SERIES

PRS PIONEER REFERENCE SERIES PRS PIONEER REFERENCE SERIES d ź w ę k o w a p e r f e k c j a z d e f n o w a n a n a n o w o Dźwęk już po prostu ne może być lepszy nż z komponentów ser PRS Poneer Reference Seres. Jeśl chodz o najwyższej

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Norma PN EN 12831. Nowa metoda. obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Poradnik Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego obcążena ceplnego Poradnk Mchał Strzeszewsk Potr Wereszczyńsk Norma PN EN 12831 Nowa metoda oblczana projektowego

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OD JEDNEGO PRODUCENTA

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OD JEDNEGO PRODUCENTA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OD JEDNEGO PRODUCENTA Wyposażene magazynów, zakładów warsztatów KATALOG 2009 Rozdzał G Regały paletowe Wszechstronne modułowe systemy Regały paletowe f rmy SSI SCHÄFER zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OD JEDNEGO PRODUCENTA

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OD JEDNEGO PRODUCENTA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OD JEDNEGO PRODUCENTA Wyposażene magazynów, zakładów warsztatów KATALOG 2009 Rozdzał B Unwersalne regały półkowe W gospodarce magazynowej najważnejsza jest oszczędność mejsca czasu.

Bardziej szczegółowo

PRS SERIA REFERENCYJNA PIONEERA

PRS SERIA REFERENCYJNA PIONEERA PRS SRI RRNYJN PIONR DOSTRÓJ SIĘ DO PRKJI DŹWIĘKOWJ Zanurz sę w luksuse krystalczne czystego dźwęku dzęk produktom ser PRS Sera Referencyjna Poneera. Jeśl chodz o najwyższej jakośc dźwękowe dośwadczene,

Bardziej szczegółowo

MEMBRANY SELEKTYWNE I PROCESY MEMBRANOWE

MEMBRANY SELEKTYWNE I PROCESY MEMBRANOWE Membrany teora praktyka MEMBRANY SELEKTYWNE I PROCESY MEMBRANOWE Józef CEYNOWA Wydzał Chem, Unwersytet M. Kopernka, Toruń ul, Gagarna 7, 87-100 Toruń e-mal: ceynowa@chem.un.torun.pl 1. WPROWADZENIE Procesy

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii WYTYCZNE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA PLANOWANEGO EFEKTU ENERGETYCZNEGO I EKOLOGICZNEGO PROJEKTU, OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROJEKTU ORAZ OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU WRAZ Z UPROSZCZONYM

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem ZADANIE VIII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odnesenu do zadana "serwer - dostawa montaż serwera z oprogramowanem osprzętem A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy Szptal mus zostać wyposażony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH KSH Zapoznane sę z treścą nnejszej nstrukcj obsług umożlw prawdłową nstalację eksploatację urządze na, za pew na jąc jego długotrwałą nezawodną pracę

Bardziej szczegółowo

Ropam Elektronik cennik detaliczny aktualizacja: 2015-03-01. i = uwagi: Π=nowość %=promocja =wyższa cena =niższa cena ±=bez zmian!

Ropam Elektronik cennik detaliczny aktualizacja: 2015-03-01. i = uwagi: Π=nowość %=promocja =wyższa cena =niższa cena ±=bez zmian! Ropam Elektronk cennk detalczny aktualzacja: 2015-03-01 Sps treśc. system OptmaGSM system NeoGSM termnale GSM, moduły GSM system SmartPLC - IQPLC system SmartPLC - SmplePLC system SmartPLC - OneLnkPLC,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "interkom - dostawa i wdrożenie wewnętrznego systemu komunikacyjnego i przywoławczego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania interkom - dostawa i wdrożenie wewnętrznego systemu komunikacyjnego i przywoławczego ZADANIE XI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odnesenu do zadana "nterkom - dostawa wdrożene wewnętrznego systemu komunkacyjnego przywoławczego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. Medyczny system przywoławczy

Bardziej szczegółowo

Problematyka walidacji metod badań w przemyśle naftowym na przykładzie benzyn silnikowych

Problematyka walidacji metod badań w przemyśle naftowym na przykładzie benzyn silnikowych NAFTA-GAZ luty 013 ROK LXIX Zygmunt Burnus Instytut Nafty Gazu, Kraków Problematyka waldacj metod badań w przemyśle naftowym na przykładze benzyn slnkowych Wprowadzene Waldacja metody badawczej to szereg

Bardziej szczegółowo

Centrala wentylacyjna TROX Dane techniczne Poradnik projektanta

Centrala wentylacyjna TROX Dane techniczne Poradnik projektanta Centrala wentylacyjna TROX Dane techniczne Poradnik projektanta The art of handling air Poradnik Projektanta X-CUBE Centrale wentylacyjne TROX Spis Doświadczenie i innowacyjność Centrale wentylacyjne X-CUBE

Bardziej szczegółowo

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki Metody Planowana Eksperymentów Rozdzał 1. Strona 1 z 14 METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW dr hab. nż. Marusz B. Bogack Marusz.Bogack@put.poznan.pl www.fct.put.poznan.pl/cv23.htm Marusz B. Bogack 1 Metody

Bardziej szczegółowo

Rittal SK Klimatyzacja systemowa

Rittal SK Klimatyzacja systemowa Rittal SK Klimatyzacja systemowa Tworzymy klimat dla wydajności R Innowacje dostępne na całym świecie Energooszczędnie i ekologicznie ProOzon to program badawczy firmy Rittal tworzący innowacyjne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE. w w w. a i r p o l. c o m. p l. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o.

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE. w w w. a i r p o l. c o m. p l. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. SIEDZIBA FIRMY ul. Krańcowa 24 61-037 Poznań tel. +48 61 650 45 67 tel. / fax +48 61 650 45 77 e-mail: airpol@airpol.com.pl

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE POMPY CIEPŁA NIBE 1

Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE POMPY CIEPŁA NIBE 1 Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE POMPY CIEPŁA NIBE 1 Szwedzki koncern NIBE zajmuje się ogrzewaniem od 1952 roku, a pompami ciepła od ponad 30 lat. Obecnie jest jednym z największych producentów

Bardziej szczegółowo

PL 02 SPRĘŻARKI ŚRUBOWE O STAŁEJ WYDAJNOŚCI I ZMIENNEJ WYDAJNOŚCI (RS) L37 RS L132 RS L30 L132 INTELLIGENT AIR TECHNOLOGY

PL 02 SPRĘŻARKI ŚRUBOWE O STAŁEJ WYDAJNOŚCI I ZMIENNEJ WYDAJNOŚCI (RS) L37 RS L132 RS L30 L132 INTELLIGENT AIR TECHNOLOGY PL 02 SPRĘŻARKI ŚRUBOWE O STAŁEJ WYDAJNOŚCI I ZMIENNEJ WYDAJNOŚCI (RS) L30 L132 L37 RS L132 RS INTELLIGENT AIR TECHNOLOGY ŚRUBOWE SPRĘŻARKI POWIETRZA O MOCY OD 30 DO 132 kw STOPIEŃ ŚRUBOWY O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Bezkompromisowo intensywny. Loewe Audiodesign. Kreując dźwięk doskonały.

Bezkompromisowo intensywny. Loewe Audiodesign. Kreując dźwięk doskonały. Bezkompromsowo ntensywny. Loewe Audodesgn. Kreując dźwęk doskonały. Bezkompromsowo ntensywny. Loewe Audodesgn. Kreując dźwęk doskonały. Kreując dźwęk doskonały. Loewe Audodesgn. Nos nazwę Loewe Audodesgn,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 9-12 Pompy ciepła MSHRT (woda-powietrze) 13-19 Pompy ciepła HiWarm (woda-powietrze)

SPIS TREŚCI. 9-12 Pompy ciepła MSHRT (woda-powietrze) 13-19 Pompy ciepła HiWarm (woda-powietrze) SPIS TREŚCI 9 12 Pompy ciepła MSHRT (wodapowietrze) 13 19 Pompy ciepła HiWarm (wodapowietrze) Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych urządzeń bez wcześniejszego powiadomienia. 3

Bardziej szczegółowo

Więcej niż dobre pomysły

Więcej niż dobre pomysły Wydane 2006, nr 24 Magazyn Grupy KAEFER Grupa KAEFER Ekspansja w nowych regonach PRZEMYSŁ Duże zlecena w Abu Dhab KAEFER ApS nowym specjalstą w zakrese rusztowań w Dan OFFSHORE Projekt Snøhvt zmerza ku

Bardziej szczegółowo

KLIMOR klimor KLIMOR KLIMOR klimor KATALOG PRODUKTÓW 2012 KLIMOR klimor KLIMOR klimor

KLIMOR klimor KLIMOR KLIMOR klimor KATALOG PRODUKTÓW 2012 KLIMOR klimor KLIMOR klimor KLIMO KLIMOR KLIMOR KATALOG PRODUKTÓW 01 KLIMOR k KLIMOR został założony w 1967 roku. Na początku przedsiębiorstwo zajmowało się produkcją, dostawą i montażem instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych

Bardziej szczegółowo

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010!

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010! Pewne wkrocz w śwat baz danych z programem Access 2010! Poznaj zasady rządzące systemam baz danych Naucz sę nstalować program Access korzystać z jego możlwośc Dowedz sę, jak defnować modyfkować strukturę

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kutyłowski. Optymalizacja topologii kontinuum materialnego

Ryszard Kutyłowski. Optymalizacja topologii kontinuum materialnego Ryszard Kutyłowsk Optymalzacja topolog kontnuum materalnego Ofcyna Wydawncza Poltechnk Wrocławskej Wrocław 2004 Recenzje Leszek MIKULSKI Paweł ŚNIADY Opracowane redakcyjne korekta Mara IZBICKA Copyrght

Bardziej szczegółowo