CERTO. Nawilżacz powietrza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CERTO. Nawilżacz powietrza"

Transkrypt

1 CERTO Nawlżacz powetrza

2 Najnowsze opracowane nawlżacza otrzymało nową nazwę CERTO CERTO charakteryzuje sę nezawodnoścą bezpeczeństwem, spełnając w ten sposób dwa ważne krytera stawane nawlżaczom. Powetrze w pomeszczenach, w których przebywają ludze, pownno posadać wlgotność mędzy % a 6%. Odpowedna wlgotność powetrza jest ważnym parametrem dla naszego zdrowa dobrego samopoczuca, ogranczając rozwój nepożądanych zarazków bakter. Nawlżacze powetrza w budynkach pownny spełnać podstawowe cele, take jak: nawlżane powetrza nawewanego lub chłodzene powetrza, poprzez maksymalne nawlżene (nawlżene powetrza wylotowego w celu pośrednego chłodzena adabatycznego przy pomocy wymennka cepła). Nawlżane oparte na wysokocśnenowym rozpylanu wody, dzęk całej game zalet, domnuje wśród różnych, dostępnych na rynku systemów nawlżana powetrza. Mmo ż, wszystke nawlżacze wysokocśnenowe różnych producentów dzałają według takej samej ogólnej zasady, to mędzy urządzenam występują pewne różnce. Wysokocśnenowy nawlżacz powetrza frmy Klngenburg reprezentuje od lat najwyższy standard technczny dzęk swom zaletom energetycznym hgencznym (np. wykorzystane procesu uzdatnonej wody w procese odwróconej osmozy, wyjątkowe zdolnośc regulacyjne). Dzęk cągłej pracy badawczo-rozwojowej udaje sę wcąż uzyskać lepsze parametry technczne nawlżacza. Stopeń odparowana został zwększony, przy jednoczesnym zmnejszenu strat cśnena. Znacząco zostało zredukowane zużyce wody energ, przyczynając sę do znacznych oszczędnośc. Dobór materałów, rozwązana konstrukcyjne zastosowane procesu odwróconej osmozy gwarantuje najwyższy pozom hgeny, przez co ne ma potrzeby stosowana dodatkowych środków, takch jak: jony srebra, promenowane ultrafoletowe, tp.

3 Najnowsza konstrukcja nawlżacza frmy Klngenburg otrzymała nazwę CERTO odznacza sę nezawodnoścą bezpeczeństwem.

4 Podsumowując: Cechy charakterystyczne CERTO Właścwośc CERTO Najwyższa wydajność rozpylena, w zależnośc od trybu pracy, aż do 9% Nawlżene powetrza aż do osągnęca stanu nasycena we wszystkch punktach pracy Mnmalne straty cśnena Brak wody obegowej, brak powtórnego wykorzystana wody Urządzene wykonane ze stal szlachetnej Płynna regulacja nawlżana Całkowte odprowadzane wody z wanny odpływowej Zastosowane nowoczesnego przemennka częstotlwośc do sterowana układem Paket bezpeczeństwa CERTO Rzetelne dane dotyczące wydajnośc Dostosowane nawlżacza do potrzeb klentów. Dostarczany jako kompletne urządzene lub opcjonalne w modułach do montażu Idealny jako uzupełnene doposażena stnejącej już nstalacj Prosty montaż podzespołów Nawlżacze CERTO badane są na zgodność wg przepsów VDI (nemeckego SEP-u) 622* oraz Przemysłowej Normy Nemeckej DIN 196 Częśc * (*patrz 1 nżej) Całkowte spełnene wymagań hgencznych jake stawają urządzena wentylacyjne, bez stosowana środków chemcznych (np.jony srebra, tp.)

5 Stosowany gdy zapewnene hgeny utrzymane określonego pozomu wlgotnośc powetrza jest decydującym wymogem: Nawlżane powetrza służy ne tylko dobremu samopoczucu człoweka, ale odgrywa także ważną rolę w całym szeregu zastosowań technologcznych. Dokładna regulacja wlgotnośc powetrza stanow kluczowy parametr w przemysłowych procesach wytwarzana, drukarnach, lakernach oraz w przemyśle medycznym. Pomeszczena o wysokch wymaganach hgencznych Przemysł farmaceutyczny Cenne dobra kulturalne, bblotek, muzea, archwa Jest wele przykładów zastosowań, w których nawlżacze powetrza frmy Klngenburg stanową nezawodny element procesu: omeszczena o wysokch wymaganach odnośne czystośc (np. wyp twarzane chpów mkroelektroncznych, przemysł farmaceutyczny) bblotek, muzea, archwa przemysł motoryzacyjny drukarne lakerne nstalacje z pośrednm odparowywanem Przemysł motoryzacyjny

6 CERTO zasada dzałana Warant: urządzene kompletne (w jednym bloku) Nawlżacz powetrza CERTO dzała na zasadze wysokocśnenowego rozpylana wody. Wpływający strumeń powetrza przechodz poprzez opatentowaną komorę z zestawem dysz w której dochodz do wzdłużnego zawrowana powetrza, to zapewna optymalne nawlżane wewnątrz komory zraszana (2). W centrum każdego wygenerowanego zawrowana powetrza woda pod wysokm cśnenem zostaje rozpylona przez dysze (3). Powetrze pobera przy tym wlgoć zostaje adabatyczne schłodzone. Poprzez dodatkowy parownk () na wyloce powetrza, woda, która ne jest pobrana z powetrzem, zostaje oddzelona dodatkowo odparowana. Parownk ten składa sę z odpornego na wodę morską specjalnego proflu alumnowego bez ostrych krawędz, ze specjalną powłoką zeoltową, spełnając wysoke wymagana hgenczne. Nowatorsk system wytwarzana zawrowań powetrza z dyszam w powązanu ze specjalne skonstruowanym dodatkowym parownkem wtórnym, gwarantują wysok stopeń odparowywana. Urządzene wyposażone jest w komplece w wannę ocekową, wykonaną ze stal szlachetnej z dwustronnym spadkem (). Jest zatem zapewnony całkowty odpływ wody. Użyce Permeatu z procesu odwróconej osmozy zapewna wysok stopeń hgeny nezawodność eksploatacyjną. Wysoka wydajność parowana umożlwa stosowane śweżej wody bez zamknętego obegu wody jej gromadzena w nawlżaczu. Całość konstrukcj uwzględna wymagana hgenczne dla pracy w systemach HVAC bez użyca środków chemcznych. Stopeń nawlżena powetrza regulowany poprzez zmanę strumena dostarczanej wody. Zespół pompy oraz regulator został specjalne skonstruowany na potrzeby pracy nawlżacza wysokocśnenowego.

7 Dostępne waranty Warant zestawu do zabudowana: System wytworncy wrów z dyszam (1), dodatkowy parownk (2), zespół pomp wysokego cśnena (3) oraz regulator () są optymalne dopasowane do urządzana klmatyzacyjnego Klenta, co gwarantuje najlepszą ntegrację sytemu. Warant: urządzene kompletne (w jednym bloku) Warant: zestaw do zabudowy Obudowa urządzena CERTO jest zolowana (2 lub mm) wewnątrz wykonana całkowce ze stal szlachetnej (VA). Zewnętrzna konstrukcja ramowa wykonana jest z alumnum odpornego na wodę morską. Wzernk nspekcyjny umożlwa łatwy dostęp. Wszelke elementy są łatwo demontowalne, umożlwając sprawne czyszczene serwsowane urządzena. Zakres dostawy CERTO: jako kompletne urządzene do montażu w central klmatyzacyjnej lub oddzelny element systemu wentylacj: Zakres dostawy CERTO jako zestaw do zabudowy w stnejącej nstalacj: komora do wytwarzana zawrowań powetrza zespół dysz Dodatkowy parownk wtórny Zespół pomp Zespół regulacj Wąż nskego cśnena Wąż wysokego cśnena Obudowa CERTO z komorą do wytwarzana zawrowań powetrza zespołem dysz oraz parownkem wtórnym Wbudowane ośwetlene Szyba rewzyjna przycemnana Zespół pompy Zespół regulacj Wąż nskego cśnena Wąż wysokego cśnena Opcjonalne: demontowalna wersja obudowy ułatwająca transport

8 W odnesenu do sprawnośc energetycznej, nowe rozwązane CERTO CERTO zapewna najwyższy stopeń odparowana małe straty cśnena. Jest to wynk ntensywnych badań wyrobu w centrum badawczym Klngenburg. Przy określanu szybkośc parowana decydujące znaczene mają parametry powetrza wlo- towego. Przy zadanej wlgotnośc bezwzględnej na wloce do komory nawlżacza, można poprawć szybkość odparowana poprzez podwyższene temperatury powetrza. Wzajemne zależnośc pomędzy wyżej opsanym parametram na wloce obrazuje następujący wykres: 3 Wlg. względna [%] 1 Powetrze na wyloce 2 Nagrzewnca wstępna ewentualne odzysk cepła 2 3 Stan na wloce nawlżacza Stan na wyloce nawlżacza Wlgotność dla stanu nasycena przy temperaturze hgrometru/grancznej temperaturze schłodzena Temp. powetrza [ C] 1 Wlg. bezwzględna [g/kg] Nawlżane =, g/kg Defcyt nasycena = 8,3 g/kg Stopeń Nawlżane = = 6% nawlżena Defcyt nasycena

9 ne ma sobe równych W zależnośc od stawanych wymagań CERTO może być wyposażone w różne typy dysz. Pozwala to na optymalny wybór urządzena w relacj cena-wydajność. Stopeń odparowana [%] Dysza B: Stopeń odparowana [%] Dysza A: Stopeń nawlżena [%] Defcyt nasycena 8 g/kg 6 g/kg Stopeń nawlżena [%] g/kg Inną domnującą cechą CERO są małe spadk cśnena Spadek cśnena [Pa] Podobne jak dla nnych naszych wyrobów, także dla CERTO dostępny jest program doboru, dzęk któremu dla każdego konkretnego zastosowana możlwy jest dobór optymalnego nawlżacza. Prędkość przepływu powetrza [m/s] Komponenten für de Lufttechnk Components for Ventlaton Systems Produkt-Katalog Product Cataloge Klngenburg GmbH Boystraße 11, D-968 Gladbeck Tel.: Fax:

10 Przykłady zastosowana nawlżacza Zasadncze różnce w nawlżanu powetrza nawewanego wywewanego. Nawlżane powetrza nawewanego trze e e pow ewan wyw trze e e powewan naw Nagrzewnca wstępna 6 12 n [ F] Wlgotność bezwzględna 1 12 [g/kg] [gr/lb] Wlgotność bezwzględna 18 2 [g/kg] 12 1 [gr/lb] [ C] [ C] temperatury [ F] Wlgotność bezwzględna [gr/lb] [g/kg] 1 16 Wlgotność względna [%] [ F] Temperatury Wykres psychrometryczny dla 113 mbar -2 Wykres Mollera dla 113 mbar Proces z nagrzewncą wstępną Głównym celem nawlżana powetrza nawewanego jest osągnęce określonej wlgotnośc względnej utrzymywane jej na stałym pozome w zależnośc od zmenającej sę temperatury Temp. powetrza Wlgotność bezwzględna [gr/lb] Wlgotność względna [%] [g/kg] 16 1 Wlgotność względna [%] Wykres psychrometryczny dla 113 mbar 8 Wlgotność względna [%] Wykres Mollera dla 113 mbar 18 [ C] ze etr e w po ewan aw Nagrzewnca Nawlżacz trze e pow wane e wyw Wymennk cepła [ C] [ F] Temperatury Proces z nagrzewncą wstępną nagrzewncą wtórną

11 e etrz ne w po ewa wyw trze e e powewan naw Nawlżane powetrza wywewanego Wymennk cepła Wykres Mollera dla 113 mbar Wlgotność bezwzględna [g/kg] 1 [gr/lb] [ C] Znajduje zastosowane przy pośrednm schładzanu adabatycznym. Powetrze wywewane zostaje maksymalne nawlżone jednocześne schłodzone adabatyczne. Ochłodzone w ten sposób powetrze za pomocą wymennka cepła może zostać wykorzystane do schłodzena powetrza nawewanego. Wymennk cepła transferuje do powetrza nawewanego jedyne chłód, a ne wlgoć, przez co zawartość wlgoc w powetrzu nawewanym ne ulega zwększenu 1 1 [ F] Temp. powetrza [g/kg] 16 Wykres psychrometryczny dla 113 mbar 8 Wlgotność bezwzględna [gr/lb] 18 Wlgotność względna [%] n Wlgotność względna [%] ze etr e w po ewan aw -2 trze e pow wane e wyw Nawlżacz [ C] [ F] Temperatury 11

12 Urządzena pracujące przy wysokm cśnenu: Zespół pompy Woda, wprowadzona dyszam do komory nawlżacza, zostaje poddana tłoczenu przez pompę wysokocśnenową. Wydatek pompy jest regulowany poprzez przemennk częstotlwośc. Wykorzystuje sę pompę wysokego cśnena z ceramcznym tłokem, obudowa napędu wykonana z cśnenowo odlewanego alumnum, wał korbowy z łożyskam kulkowym wzernkem pozomu oleju. Opcjonalne mogą być także stosowane pompy ze smarowanem wodnym. Głowca pompy jest galwanczne nklowana dlatego nadaje sę do pracy na wodze przygotowanej w procese odwróconej osmozy. Dalsze własnośc: Stablna rama urządzena z blachy stalowej, emalowanej,kolor wg RAL 1 Z amortyzatoram drgań własnych dla montażu wewnątrz pomeszczena, na podłożu o odpowednej nośnośc Przyjazna w serwsowanu konstrukcja umożlwa łatwy dostęp do wszelkch podzespołów Regulacja obrotów napędu pompy umożlwa płynne dopasowywane wymaganej lośc wody w celu osągnęca zadanej wlgotnośc powetrza Przenesene napędu poprzez mocny pasek zębaty, ndywdualne dopasowany dla optymalnej sprawnośc w szerokm zakrese regulacj Paket bezpeczeństwa CERTO: Zntegrowany fltr wody dla zatrzymywana ewentualnych zaneczyszczeń na dopływe do systemu dla ochrony pompy wysokego cśnena przed cząstkam zaneczyszczeń Zamknęta pokrywa nspekcyjna obudowy napędu stanowąca ochronę przed obrażenam, spowodowanym przez obracające sę częśc Zawór zwrotny zawór elektromagnetyczny dla odcęca dopływu wody przy trybe czuwana nstalacj Manometr na wysoke nske cśnena dla optycznej kontrol cśneń w systeme Presostat na nske cśnena jako ochrona przed pracą pompy na sucho, presostat wysokego cśnena dla ogranczena maksymalnego dopuszczalnego cśnena roboczego Zacsk elektryczne są doprowadzone razem do rozdzelncy wstępne okablowane. Podłączene odbywa sę na lstwach zacskowych, które są połączone z takm samym zacskam na urządzenu regulacyjnym Slnk napędowy 7 Pompa wysokego cśnena z regulowaną lczbą obrotów 7 Rozdzelnca elektryczna z lstwam zacskowym Fltr wody z presostatem nskego cśnena Podstawa urządzena z amortyzatoram drgań 6 Zawór elektromagnetyczny / dopływ wody z nstalacj odwróconej osmozy 7 Blok wysokego cśnena z presostatem bezpeczeństwa wysokego cśnena dopływem wody do CERTO 8 Zawór elektromagnetyczny do zntegrowanej kontrol hgeny 9 Wanna ocekowa 1 2 3

13 Wyjątkowe możlwośc regulacyjne Regulacja odbywa sę przy pomocy nowoczesnych przemennków częstotlwośc, których parametry zostały opracowane specjalne dla CERTO. Własnośc przemennka częstotlwośc: Przemennk częstotlwośc sterowany jest za pomocą mkroprocesora Stopeń ochrony IP Wbudowany fltr secowy dla efektywnego tłumena napęć zakłócających z radatorem chłodzącym umeszczonym na zewnątrz obudowy Dodatkowa karta sterowana ze wszystkm funkcjam kontrolnym, przekaźnkem sygnalzacyjnym wejścam dla przetwarzana standardowych sygnałów regulacyjnych z jednostk nadrzędnej Prosta obsługa za pomocą 3 klawszy, 2-werszowy wyśwetlacz kolorowy LCD z jasnym tekstem możlwoścą ustawena parametrów sterowana menu, opcjonalna w różnych językach Wyśwetlane wartośc zadanej rzeczywstej oraz komunkatów o awarach Zntegrowany lcznk godzn pracy komunkaty serwsowe dla trzymana sę termnów serwsu Zntegrowane sterowane hgeną dla płukana rurocągów w trybe czuwana suszena nawlżacza Poprzez aktualzację oprogramowana możlwe jest zmodernzowane funkcj Opcjonalny nterfejs BUS umożlwa powązane z nnym urządzenam kontrolno pomarowym Wejśca: Wyzwalane styku bezpotencjałowego Wyberalne wejśca sygnału regulacyjnego -1 V,(napęcowe) lub /-2 ma (prądowe) Sygnał kontrol wlgotnośc wewnętrznej przy pomocy czujnka Wyjśca: (maks. 1A 2V~ AC1) PRACA styk bezpotencjałowy AWARIA styk bezpotencjałowy SERWIS styk bezpotencjałowy ZASILANIE WODĄ styk bezpotencjałowy CYKL SUSZENIA styk bezpotencjałowy Opcje: Język Menu - do wyboru, przełączalne na: nemeck, angelsk, francusk Interfejs BUS Rozszerzene zakresu kontrol przy nepełnym obcążenu ponżej 2% Mnejsze zużyce wody 13

14 Hgena Przy konstruowanu CERTO położono duży nacsk na aspekt hgencznośc urządzena: rak elementów gromadzących wodę B Brak powrotu wody do obegu Brak warunków do rozwoju bakter Gnazda dysz wewnętrzne ścany komory w wykonanu nerdzewnym Brak mejsc zastoju w wodnym układze zaslana Brak wnęk, gładke powerzchne spływu Wszelke elementy łatwo demontowalne wymenne Próby prototypu na zgodność wg VDI (nemeckego SEP-u) 622 oraz Przemysłowej Normy Nemeckej DIN 196 Częśc (patrz nformacja nżej) Ne jest wymagane dodawane środków chemcznych lub jonów srebra Normy: VDI 622 (wymagana hgenczne odnośne nstalacj urządzeń dla technk klmatyzacj powetrza dla pomeszczeń) DIN 196 Część (nstalacje dla technk klmatyzacj powetrza w budynkach pomeszczenach służby zdrowa) VDI 383 (Centrale nstalacj dla technk klmatyzacj powetrza dla pomeszczeń wymagana budowlane technczne) EN (Wentylacja budynków nemeszkalnych ogólne zasady wymagana dla nstalacj wentylacj klmatyzacj oraz systemów chłodzena pomeszczeń) Nawlżacze Klngenburg pracują bez zastrzeżeń w welu prestżowych obektach, mędzy nnym w jednej z najnowocześnejszych na śwece hal wdowskowo-sportowych (O2 Arena) w Berlne 1 Nawlżacze Klngenburg pracują równeż w zabytkowych sukenncach w Lpsku, w których ma swoją sedzbę orkestra symfonczna. Dzęk zastosowanu nawlżaczy, w budynku udało sę zachować optymalne parametry wlgotnoścowe dla cennych nstrumentów muzycznych, poneważ już nawet najmnejsze zmany wlgotnośc powetrza mogą doprowadzć do bezużytecznośc czułych nstrumentów.

15 Specyfkacja Wysokocśnenowy nawlżacz - system nawlżana CERTO jako kompletne urządzene lub moduł do zabudowy zgodne z warunkam hgencznym VDI 622 (patrz Info 1 nżej). Kompletne urządzene zawera wewnątrz zespół dysz ze stal szlachetnej z wymenną głowcą rozpylającą fltrem o mkronowej średncy Otwór nspekcyjny umożlwa łatwy dostęp do częśc wewnętrznych. Strumeń wlotowy powetrza zostaje ukerunkowany poprzez opatentowany system, tworzący stablne zawrowana wzdłużne pozwala na optymalne nawlżane. Dysze do wysokowydajnego rozpylana ze zntegrowanym zaworem zwrotnym dla drobnego rozpylana wody (woda przygotowana w procese odwróconej osmozy). Specjalny dodatkowy parownk na wyloce powetrza pozwala na odparowane wody. Poprzez zastosowane śweżej wody (brak obegu wody) ne ma konecznośc jej magazynowana. Płynna regulacja wydajnośc aż do pełnego nasycena powetrza. Nawlżene aż do pełnego nasycena strumena powetrza, przy udzale małej lośc wody. Po wyłączenu ne następuje żadne dalsze nawlżene przez meda gromadzące wodę. Małe straty cśnena, ponżej 3 Pa. Osobny zespół pompowo-slnkowy z paketem bezpeczeństwa CERTO. Wytwarzane cśnena za pomocą pompy z ceramcznym tłokem z regulacją częstotlwośc Prosta obsługa, regulacja trzema klawszam. Wyśwetlacz tekstowy LCD umożlwa ustawene parametrów menu w welu językach. An optonal bus nterface enables connecton to the buldng nstrumentaton and control system. Opcjonalny nterfejs BUS umożlwa powązane z nnym urządzenam kontrolno pomarowym. Dane technczne Strumeń objętoścowy m 3 /h Temperatura na wloce C Wlgotność na wloce Temperatura na wyloce C Wlgotność na wyloce Stopeń nawlżena % Zwlżane Wydajność nawlżacza Spadek cśnena Wymary Długość x Szerokość x Wysokość Cężar Oznaczene Wyrób Typ Praca pompy z regulacją obrotów umożlwa bezstopnową regulację wlgotnośc powetrza. Przenesene napędu za pomocą paska zębatego. Zapewnono łatwy dostęp do wszelkch podzespołów. Zastosowane wyłączne wody przygotowanej w procese odwróconej osmozy (Permeat), co gwarantuje wysoką hgenczność. Całość konstrukcj uwzględna wymagana hgenczne dla urządzeń wentylacyjnych bez dodatku środków chemcznych. Zgodność z Normam VDI 622 Ark. 1-3*, VDI 383*, EN13779*, DIN 196/* (*patrz nfo 1 ponżej) % wzgl. g/kg bezwzgl. % wzgl. g/kg bezwzgl. g/kg kg/h Pa mm kg Klngenburg CERTO 1

16 O nas KLINGENBURG Od trzech dzesęcolec dostarczamy podzespoły dla systemów obróbk powetrza na całym śwece: Jesteśmy rozwojową frmą, zajmującą sę od 3 lat wytwarzanem śwatową dystrybucją komponentów dla systemów wentylacyjno-klmatyzacyjnych. Produkujemy dostarczamy urządzena stosowane w układach wysokotemperaturowego odzysku energ dla szerokej gamy zastosowań przemysłowych. Nasze nnowacyjne wyroby stanową welk wkład w oszczędność źródeł energ oraz zmnejszene emsj CO 2. Wysoka jakość urządzeń frmy Klngenburg ch technczna przewaga, znana jest na rynku systemów odzysku cepła w technce wentylacyjno-klmatyzacyjnej. Obrotowy wymennk cepła Wykonane z alumnum, wersja epoksydowana oraz ze stal kwasoodpornej Wysokotemperaturowe regeneratory obrotowe ze stal nerdzewney Płytowy przecwprądowy wymennk cepła Wykonane z alumnum, wersja epoksydowana Wysoka efektywność odzysku Płytowy krzyżowy wymennk cepła Wykonane z alumnum, wersja epoksydowana oraz ze stal kwasoodpornej Nawlżacz Hgenczne nawlżane Chłodzene adabatyczne (wyparne) Klngenburg GmbH Boystraße 11 D-968 Gladbeck Germany Tel.: Fax: Mal: O d z y s k e n e r g c e p l n e j Regeneratory Rekuperatory Układy DEC Nawlżacze Budowa jachtów DN1111 PL

CERTO. Nawilżacz powietrza

CERTO. Nawilżacz powietrza CERTO Nawilżacz powietrza NOWOŚĆ! - wysokociśnieniowy nawilżacz powietrza firmy Klingenburg - CERTO CERTO charakteryzuje się niezawodnością i bezpieczeństwem, spełniając w ten sposób dwa ważne kryteria

Bardziej szczegółowo

ściski stolarskie NOWOŚĆ w naszym programie ściski stolarskie = oszczędność siły zaleta produktu

ściski stolarskie NOWOŚĆ w naszym programie ściski stolarskie = oszczędność siły zaleta produktu ścsk stolarske nezastąpone narzędze dla profesjonalnych dekarzy stolarzy ścsk stolarske = oszczędność sły Scsk z grzechotką to nezastąpone narzędze dla dekarzy stolarzy. Czy do wyprostowana węźby dachowej

Bardziej szczegółowo

na zabezpieczeniu z połączeniu

na zabezpieczeniu z połączeniu 2011 Montorng Zabezpeczane obektów Jesteśmy zespołem fachowców, którzy dostarczają wysokej jakośc usług. Nasza dzałalnośćć koncentruje sę przede wszystkm na doskonałym zabezpeczenu państwa dóbr. Dostarczamy

Bardziej szczegółowo

Wodny nawilżacz powietrza Condair FF2

Wodny nawilżacz powietrza Condair FF2 Wodny nawilżacz powietrza Condair FF2 WYSOKOCIŚNIENIOWY NAWILŻACZ WODNY. NIEZWYKŁA EFEKTYWNOŚĆ I PRECYZJA. www.swegon.pl Condair FF2 Inteligencja w działaniu Stacja pompy wysokociśnieniowej Układ sterowania

Bardziej szczegółowo

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka Zestaw przezbrojenowy na nne rodzaje gazu 8 719 002 262 0 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka PL (06.04) SM Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Ustawena nstalacj gazowej

Bardziej szczegółowo

Dźwigniki samochodowe dwukolumnowe symetryczne i asymetryczne SPO o napędzie elektrohydraulicznym i udźwigu 3500-6500 kg

Dźwigniki samochodowe dwukolumnowe symetryczne i asymetryczne SPO o napędzie elektrohydraulicznym i udźwigu 3500-6500 kg WIMAD Wyposażane serwsów samochodowych Dźwgnk samochodowe dwukolumnowe symetryczne asymetryczne SPO o napędze elektrohydraulcznym udźwgu 35006500 kg WIMAD Wyposażane serwsów samochodowych SPOA3TM/S5 Dźwgnk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 Instrukcja nstalacj systemu Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 SPIS TREŚCI INTRUKCJA 1 Instrukcja... 2 1.1 Uwag dotyczące dokumentacj...2 1.2 Dołączone dokumenty...2 1.3 Objaśnene symbol...2 1.4

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOTRONIC 100. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik odpowiedniego kotła grzewczego VITOTRONIC 100

VIESMANN VITOTRONIC 100. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik odpowiedniego kotła grzewczego VITOTRONIC 100 VIESMANN VITOTRONIC 100 Cyfrowy regulator obegu kotła Numer katalog. ceny: patrz cennk odpowednego kotła grzewczego Mejsce przechowywana: teczka Vtotec, rejestr 18 VITOTRONIC 100 Typ GC1 Do eksploatacj

Bardziej szczegółowo

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE

FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE FRAMEDIC SZAFY KLIMATYZACYJNE GŁÓWNE CECHY FRAMEDIC NOWA JAKOŚĆ KLIMATYZACJI SAL OPERACYJNYCH Kompaktowa szafa klimatyzacyjna w wykonaniu poziomym lub pionowym. PRZEZNACZENIE Klimatyzacja pomieszczeń o

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wejścia-wyjścia

Urządzenia wejścia-wyjścia Urządzena wejśca-wyjśca Klasyfkacja urządzeń wejśca-wyjśca. Struktura mechanzmu wejśca-wyjśca (sprzętu oprogramowana). Interakcja jednostk centralnej z urządzenam wejśca-wyjśca: odpytywane, sterowane przerwanam,

Bardziej szczegółowo

Pompy próżniowe z pierścieniem wodnym

Pompy próżniowe z pierścieniem wodnym Pompy próżniowe z pierścieniem wodnym Serie AWS i AWD Pompy próżniowe z pierścieniem wodnym w pakietach standardowych Pompy próżniowe z pierścieniem wodnym firmy Atlas Copco są oferowane w pakietach standardowych

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC

MPEC wydaje warunki techniczne KONIEC 1 2 3 1 2 2 1 3 MPEC wydaje warunk technczne 4 5 6 10 9 8 7 11 12 13 14 15 KONIEC 17 16 4 5 Chcesz wedzeć, czy masz możlwość przyłączena budynku Możlwośc dofnansowana wymany peców węglowych do sec mejskej?

Bardziej szczegółowo

Technologia Godna Zaufania

Technologia Godna Zaufania SPRĘŻARKI ŚRUBOWE ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ IVR OD 7,5 DO 75kW Technologia Godna Zaufania IVR przyjazne dla środowiska Nasze rozległe doświadczenie w dziedzinie sprężonego powietrza nauczyło nas że

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : Inkubator zamknięty. Producent: Nazwa i typ : TAK/NIE

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : Inkubator zamknięty. Producent: Nazwa i typ : TAK/NIE Załącznk nr 2 ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Mejscowość Data Przedmot zamówena : Inkubator zamknęty Producent: Nazwa typ : 1 2 3 4 5 Ops parametru Inkubator przeznaczony

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania systemowe. Budynki logistyczne

Rozwiązania systemowe. Budynki logistyczne Rozwiązania systemowe Budynki logistyczne Bezkonkurencyjne zalety Przegląd urządzeń Przegląd produktów Korzyści dla klienta! Więcej niż tylko z A do B Logistyka to coś więcej niż tylko transport ciężarowy.

Bardziej szczegółowo

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu Wysokowydajna pompa do wody pitnej Calio-Therm S Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Calio-Therm S Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana,

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL Spis treści 1. Standardowy zakres dostawy... 2. Opcje... 3. Moduły dodatkowe... 4. Wydajność chłodnicza

Bardziej szczegółowo

Systemair: Technologia EC

Systemair: Technologia EC Systemair: Technologia EC Kwestia ochrony środowiska naturalnego to dziedzina wymagająca zdecydowanych i szybkich działań. Dotyczy to zwłaszcza sektora przemysłowego współodpowiedzialnego, wraz z konsumentami

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Pompa ciepła powietrze/woda, wersja Split 3,0 do 10,6 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCAL 200-S Typ AWS Pompa ciepła z napędem elektrycznym w wersji Split

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

OnyX. Classic Dream Sky

OnyX. Classic Dream Sky OnyX Classic Dream Sky 2 OnyX Classic OnyX Classic Centrala OnyX Classic jest urządzeniem stanowiącym główny element systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Zapewnia ona ciągły dopływ

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wentylacyjne dla pomieszczeń czystych

Urządzenia wentylacyjne dla pomieszczeń czystych Urządzenia wentylacyjne dla pomieszczeń czystych Spis treści: 1. Autonomiczny moduł nawiewny AMF 2. Nawiew laminarny LSN 3. Skrzynka nawiewna SRFC I 4. Skrzynka nawiewna SRFC II 5. Nawiewnik NSC2k 6. Kratka

Bardziej szczegółowo

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 (04.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Specyfkacje urządzena 4 1.1 Deklaracja zgodnośc z odpowednm

Bardziej szczegółowo

I Wbudowana wytwornica pary

I Wbudowana wytwornica pary Peczęć Wykonawcy SWZ -- - -------- - - - ---------------~ ł- -.--- strona / ogólnej lczby "tron.specyfkacja technczna wyposażena technologcznego centralnej ste zatorn" L.p. 1 Nazwa wyposażena. Ops wymaganych

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła. Niezawodne ogrzewanie, duże oszczędności. Ciepło, które polubisz

Pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła. Niezawodne ogrzewanie, duże oszczędności. Ciepło, które polubisz Gruntowe pompy ciepła Pompy ciepła Niezawodne ogrzewanie, duże oszczędności Ciepło, które polubisz Supraeco STE-: pompa ciepła solanka/woda spełniająca wysokie wymagania Pompy geotermiczne serii STE- w

Bardziej szczegółowo

VUT ECO HEC/EHEC - wymiennik przeciwprądowy, bez nagrzewnicy/z nagrzewnicą elektryczną, silniki EC

VUT ECO HEC/EHEC - wymiennik przeciwprądowy, bez nagrzewnicy/z nagrzewnicą elektryczną, silniki EC VUT ECO HEC/EHEC - wymiennik przeciwprądowy, bez nagrzewnicy/z nagrzewnicą elektryczną, silniki EC Centrala wentylacyjne VUT H EC ECO oraz VUT EH EC ECO z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza Nawiewniki z filtrem RA DA RA DS RA - DFA Ogólnie Nawiewniki z filtrem są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach czystych. W zależności od przeznaczenia i krotności wymian

Bardziej szczegółowo

Ewolucja systemów klimatyzacji

Ewolucja systemów klimatyzacji LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Ewolucja systemów klimatyzacji Hybrid City Multi (HVRF) - pierwszy na świecie dwururowy system do równoczesnego chłodzenia i grzania z odzyskiem ciepła DLA INSTALATORÓW, PROJEKTANTÓW

Bardziej szczegółowo

Zimno z ciepła Katalog produktów 2011

Zimno z ciepła Katalog produktów 2011 Gabriel Miczka Przedsiębiorstwo tel/fax: +48 32 2319678; mobile: +48 601482447 http://powerauditing.com; e-mail: office@gabrielmiczka.com PowerAuditing.com Zimno z ciepła Chłodziarki adsorpcyjne Podsystemy

Bardziej szczegółowo

Neovent NIE. Centrale nawiewne Neovent NIE

Neovent NIE. Centrale nawiewne Neovent NIE Neovent NIE Centrale nawiewne Neovent NIE Neovent NIE to wysokiej jakości, bogato wyposażone nawiewne centrale wentylacyjne. Dzięki zastosowaniu wentylatora z silnikiem EC zapewniają niskie zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe rozmiary central wentylacyjnych do budownictwa mieszkaniowego.

Kompaktowe rozmiary central wentylacyjnych do budownictwa mieszkaniowego. Rekuperatory ITHO Centrale wentylacyjne przeciwprądowe ITHO 3, ITHO 150, CA 180 oraz centrale do wentylacji pojedyńczych pomieszczeń: CA 70 oraz CS 50 dedykowane są przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

V5004T Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM

V5004T Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM Spis treści Zastosowanie... 1 Właściwości... 1 Cechy użytkowe... 1 Dane techniczne... 2 Budowa... 2 Materiały... 2 Działanie... 2 Cechy identyfikacyjne... 2 Przegląd zaworów... 3 Wymiary... 4 Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie

Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Kontrola temperatury i chłodzenia Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Nasze urządzenia PulseTemp dają możliwość obsłużenia do 72 cykli chłodzenia w trybie impulsowym, regulację temperatury, monitoring

Bardziej szczegółowo

Ogrzewnictwo, klimatyzacja, chłodnictwo - Pompy bezdławnicowe o najwyższej sprawności. ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Ogrzewnictwo, klimatyzacja, chłodnictwo - Pompy bezdławnicowe o najwyższej sprawności. ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Ogrzewnictwo, klimatyzacja, chłodnictwo - Pompy bezdławnicowe o najwyższej sprawności Wilo-Stratos H[m] ()/- ()/- (,,,)/- ()/- /- /- /- /- ()/- /- /-9 /-9 /- Wilo-Stratos ()/- Ogrzewnictwo, klimatyzacja,

Bardziej szczegółowo

CENNIK / INDEX. Mod. Typy centrali Strona. Kompaktowe centrale wentylacyjne z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła - wersja pozioma lub pionowa

CENNIK / INDEX. Mod. Typy centrali Strona. Kompaktowe centrale wentylacyjne z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła - wersja pozioma lub pionowa CENNIK / INDEX Mod. Typy centrali Strona HESTOR DELUXE Kompaktowe centrale wentylacyjne z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła - wersja uniwersalna : leżąca i podwieszana. Multifunkcjonalne sterowanie zintegrowanez

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do wentylacji pomieszczeń Airblock FG

Urządzenie do wentylacji pomieszczeń Airblock FG Urządzenie do wentylacji pomieszczeń Airblock FG Dwukrotna wydajność dzięki technologii bliźniaczej Technologia bliźniacza optymalizuje przepływ powietrza i zwiększa wydajność, a jednocześnie umożliwia

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY BARBOR

KATALOG TECHNICZNY BARBOR KATALOG TECHNICZNY BARBOR AMBER 1 Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM Centrala nawiewno-wywiewna AMBER 1 stanowi główny element systemu wentylacji mechanicznej. Jej zadaniem jest zapewnienie ciągłego dopływu świeżego

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA DO ZABUDOWY

URZĄDZENIA DO ZABUDOWY 100% Profesjonalizmu URZĄDZENI DO ZBUDOWY przykładowe realizacje 78 2011 DOR METL Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone URZĄDZENI DO ZBUDOWY SZNOWNI KLIENCI! DOR METL wyspecjalizowany producent urządzeń

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-CronoLine-IL

Opis serii: Wilo-CronoLine-IL IL 40 IL 32 Opis serii: Wilo-CronoLine-IL H/m 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 IL 50 IL 65 IL 80 IL 100 IL 125 IL 150 Wilo-CronoLine-IL,. - IL 250 IL 200 100 200 300 400 500 600 700 Q/m³/h Budowa Pompa

Bardziej szczegółowo

Wysokoefektywne pompy ciepła Ciepło prosto z natury A++ LAT SYSTEM GWARANCYJNY

Wysokoefektywne pompy ciepła Ciepło prosto z natury A++ LAT SYSTEM GWARANCYJNY Wysokoefektywne pompy ciepła Ciepło prosto z natury A++ LAT SYSTEM GWARANCYJNY Nowe pompy ciepła marki Wolf, obok wysokiej efektywności energetycznej, charakteryzują się niewielkimi rozmiarami, niskim

Bardziej szczegółowo

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ

1. SPRAWDZENIE WYSTEPOWANIA RYZYKA KONDENSACJI POWIERZCHNIOWEJ ORAZ KONDENSACJI MIĘDZYWARSTWOWEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ Ćwczene nr 1 cz.3 Dyfuzja pary wodnej zachodz w kerunku od środowska o wyższej temperaturze do środowska chłodnejszego. Para wodna dyfundująca przez przegrody budowlane w okrese zmowym napotyka na coraz

Bardziej szczegółowo

Monoblokowe centrale klimatyzacyjne do hal krytych pływalni DP CF / DP CF HP

Monoblokowe centrale klimatyzacyjne do hal krytych pływalni DP CF / DP CF HP Monoblokowe centrale klimatyzacyjne do hal krytych pływalni DP CF / DP CF HP Monoblokowe centrale basenowe DP CF / DP CF HP Głównym zadaniem instalacji wentylacji obiektu basenowego jest utrzymywanie w

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 6 720 608 182 PL (06.09) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 6 720 608 182 PL (06.09) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV AE 23 ZS 14-2 DV AE 23 PL (06.09) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Schlüter -KERDI-BOARD Podłoże, płyta konstrukcyjna, uszczelnienie zespolone

Schlüter -KERDI-BOARD Podłoże, płyta konstrukcyjna, uszczelnienie zespolone Podłoże, płyta konstrukcyjna, uszczelnene zespolone Unwersalne podłoże pod płytk Istota sprawy! Czy to mozaka czy też welkoformatowe płyty o perfekcyjnej okładzne z płytek decyduje absolutne płaske podłoże

Bardziej szczegółowo

System zarządzania sprężonym powietrzem. SIGMA AIR MANAGER 2 Kluczowa technologia dla Industry 4.0. www.kaeser.com

System zarządzania sprężonym powietrzem. SIGMA AIR MANAGER 2 Kluczowa technologia dla Industry 4.0. www.kaeser.com System zarządzana sprężonym powetrzem SIGMA AIR MANAGER 2 Kluczowa technologa dla Industry 4.0 www.kaeser.com Kondensataufberetung SIGMA AIR MANAGER 2 Technologa sterowana sprężonym powetrzem 4.0 KAESER

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wykonanie standardowe 3 Opcje 3-4

Bardziej szczegółowo

Centrala klimatyzacyjna z podwójnym przeciwprądowym wymiennikiem ciepła do hal krytych pływalni

Centrala klimatyzacyjna z podwójnym przeciwprądowym wymiennikiem ciepła do hal krytych pływalni Centrala klimatyzacyjna z podwójnym przeciwprądowym wymiennikiem ciepła do hal krytych pływalni CF Pool Basic Wydatek powietrza: 1 800 40 000 m 3 /h Podstawowe cechy: Funkcje wentylacji, osuszania i ogrzewania

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE PRZECIWWYBUCHOWE DLA GÓRNICTWA. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o.

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE PRZECIWWYBUCHOWE DLA GÓRNICTWA. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. SPRĘŻARKI ŚRUBOWE PRZECIWWYBUCHOWE DLA GÓRNICTWA Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. w w w. a i r p o l. c o m. p l KILKA SŁÓW O NAS Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Airpol Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

Ich najważniejsze cechy to funkcjonalność połączona z najwyższymi parametrami technicznymi oraz wysoką jakością wykończenia.

Ich najważniejsze cechy to funkcjonalność połączona z najwyższymi parametrami technicznymi oraz wysoką jakością wykończenia. Rekuperatory R-VENT to centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła oferowane w trzech wariantach: ADVANCE(z wymiennikiem przeciwprądowym), ROTO (z wymienikiem obrotowym) i STANDARD (z wymiennikiem krzyżowym)

Bardziej szczegółowo

Więcej niż automatyka More than Automation

Więcej niż automatyka More than Automation Więcej niż automatyka More than Automation ZASTOSOWANIE SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE MEMBRANOWE WIELOSPRĘŻYNOWE TYP P5/R5 Z INTEGRALNYM USTAWNIKIEM ELEKTROPNEUMATYCZNYM Siłowniki pneumatyczne membranowe wielosprężynowe

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

NOWY WYMIAR WSPÓŁPRACY

NOWY WYMIAR WSPÓŁPRACY NOWY WYMIAR WSPÓŁPRACY Kreatywne Rozwiązanie Obudowy Wiedza naszych klientów, oraz wieloletnie doświadczenie naszego zespołu pozwoliły nam stworzyć nową generację central wentylacyjnych, które spełniają

Bardziej szczegółowo

Mistral SLIM Centrale wentylacyjne FIT

Mistral SLIM Centrale wentylacyjne FIT Mistral SLIM Centrale wentylacyjne FIT S P I S T R E Ś C I Przeznaczenie i opis Cechy charakterystyczne Zestawienie produkowanych central Dopuszczalne warunki eksploatacji Warunki montażu i wymagana przestrzeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA ECO ZE ŹRÓDŁEM CIEPŁA POWIETRZE / WODA. dla nowych budynków i domów niskoenergetycznych

POMPY CIEPŁA ECO ZE ŹRÓDŁEM CIEPŁA POWIETRZE / WODA. dla nowych budynków i domów niskoenergetycznych POMPY CIEPŁA ECO ZE ŹRÓDŁEM CIEPŁA POWIETRZE / WODA dla nowych budynków i domów niskoenergetycznych OCHSNER ELW - ECO POWIETRZE/WODA Pompy ciepła do ogrzewania Idealny system do każdego zastosowania Pompa

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odzysku ciepła w wersji plug and play

Urządzenie do odzysku ciepła w wersji plug and play AIRSTRAM Urządzenie do odzysku ciepła w wersji plug and play oraz większą wagę przywiązuje się do jakości powietrza jakim oddychamy wewnątrz budynków. Nierzadko, jedyną metodą sprostania tym wymaganiom

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

PGDX Chłodnice freonowe, prostokątne

PGDX Chłodnice freonowe, prostokątne Chłodnice freonowe, prostokątne Prostokątne chłodnice kanałowe korzystające z medium DX Chłodnice stosowane są centralnie w systemach wentylacyjnych do schładzania. Chłodnice używane są również do indywidualnego

Bardziej szczegółowo

NORDMANN Omega Pro VE PROFESJONALNE ROZWIAZĄNIE DLA WODY ZDEMINERALIZOWANEJ

NORDMANN Omega Pro VE PROFESJONALNE ROZWIAZĄNIE DLA WODY ZDEMINERALIZOWANEJ A SWISS COMPANY PROFESJONALNE ROZWIAZĄNIE DLA WODY ZDEMINERALIZOWANEJ NORDMANN Omega Pro VE Rezystancyjny nawilżacz parowy z użyciem wody zdemineralizowanej. Niezawodny, intuicyjny, łatwy w obsłudze. Instalacja

Bardziej szczegółowo

DMUCHAWY ROOTS'A. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. www.airpol.com.pl

DMUCHAWY ROOTS'A. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. www.airpol.com.pl DMUCHAWY ROOTS'A Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. www.airpol.com.pl KILKA SŁÓW O NAS Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Airpol Sp. z o.o. powstało w 1991 roku przez połączenie ponad 30-letniej

Bardziej szczegółowo

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz

Jakość cieplna obudowy budynków - doświadczenia z ekspertyz dr nż. Robert Geryło Jakość ceplna obudowy budynków - dośwadczena z ekspertyz Wdocznym efektem występowana znaczących mostków ceplnych w obudowe budynku, występującym na ogół przy nedostosowanu ntensywnośc

Bardziej szczegółowo

RPL 27518/02.03 Zastępuje Podwójny zawór dławiący zwrotny Typ Z2FS 10 Spis treści Cechy Zawartość Strona Kod zamówienia

RPL 27518/02.03 Zastępuje Podwójny zawór dławiący zwrotny Typ Z2FS 10 Spis treści Cechy Zawartość Strona Kod zamówienia RPL 27518/02.03 Zastępuje 11.02 Podwójny zawór dławiący zwrotny Typ Z2FS 10 Wielkość 10 Seria 3X Max. Ciśnienie robocze 315bar Max. Przpływ 160 L/min Spis treści Zawartość Strona Cechy 1 Kod zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zehnder Carboline. Dokumentacja techniczna. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Zehnder Carboline. Dokumentacja techniczna. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Dokumentacja techniczna Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Przegląd modeli Wymiary standardowych paneli promiennikowych 3000 x 600 mm 625 x 625 mm 2400 x 600 mm 1250 x 625 mm 1800

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. Wymagania techniczne dla pomp dławnicowych do c.o. i c.t. (przeznaczonych głównie do wyposażania węzłów cieplnych grupowych i ciepłowni

Bardziej szczegółowo

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Przewody wentylacyjne łączą wszystkie elementy systemu wentylacyjnego, gwarantując właściwą wymianę powietrza w budynkach. Dobór średnicy przewodów oraz materiał,

Bardziej szczegółowo

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury 1 782 1782P01 Symaro Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE2164... QAE2174... Aktywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35 V DC Sygnał

Bardziej szczegółowo

MŁOTY HYDRAULICZNE SERII EC. Wytrzymałe i niezawodne do codziennych prac wyburzeniowych.

MŁOTY HYDRAULICZNE SERII EC. Wytrzymałe i niezawodne do codziennych prac wyburzeniowych. MŁOTY HYDRAULICZNE SERII EC Wytrzymałe i niezawodne do codziennych prac wyburzeniowych. Potrzebujesz niezawodnego młota hydraulicznego do koparki? Prezentujemy młoty hydrauliczne serii EC Nasze nowe młoty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grupa N NM Data. Instrukcja montaŝu i obsługi centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła DUOLIX 4 4026 10/2009. Zastosowanie i budowa

Spis treści. Grupa N NM Data. Instrukcja montaŝu i obsługi centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła DUOLIX 4 4026 10/2009. Zastosowanie i budowa Instrukcja montaŝu obsług central wentylacyjnej z odzyskem cepła DUOLIX Grupa N NM Data 4 4026 10/2009 Wskaźnk modyf. J Sps treśc Zastosowane budowa...1 Instalacja montaŝ...2 MontaŜ...2 Schemat sec kanałów...3

Bardziej szczegółowo

VarioDry SPN 0003-0063

VarioDry SPN 0003-0063 Technologie VarioDry Osuszania SPN 0003-0063 Membranowy Osuszacz Powietrza VarioDry SPN 0003-0063 GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI: Bardzo niskie straty powietrza Lekka konstrukcja 9 typów o dopuszczalnym przepływie

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE

AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE ZASTOSOWANIE Agregaty wody lodowej stosujemy do schładzania wody (glikolu) na potrzeby systemów klimatyzacyjnych (hotele, budynki biurowe, szpitale, muzea itp.),

Bardziej szczegółowo

Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw

Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw Hoval Cosmo Ekonomiczny kocioł grzewczy o mocach 100 do 1450 kw Czujesz się dobrze, gdy zimową mroźną porą wchodzisz do ciepłych, dobrze nagrzanych pomieszczeń: hal, basenów, szpitali, biur czy centrów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G515 Ecostream Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G315 Logano G515 Logano G615 str. 9 003 do 9 005 str. 9 006 do 9 008 str. 9 009 do 9 013

Bardziej szczegółowo

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS WTD 14 AM1 E23 WTD 14 AM1 E31 (04.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Specyfkacje urządzena 4 1.1 Deklaracja zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła produkcji Systemair spełniają warunki i założenia przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktu SPINSAVER 1 SPINSAVER ITA, R5P

Prezentacja produktu SPINSAVER 1 SPINSAVER ITA, R5P Prezentacja produktu SPINSAVER 1 SPINSAVER ITA, R5P Wstęp SPINSAVER Jest najbardziej efektywnym urządzeniem monoblokowym dla instalacji scentralizowanych Urządzenie równocześnie w dowolnych proporcjach

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

CWK Okrągłe, wodne chłodnice kanałowe

CWK Okrągłe, wodne chłodnice kanałowe Okrągłe, wodne chłodnice kanałowe Okrągłe, wodne chłodnice kanałowe Nagrzewnice z okrągłym przyłączem kanałowym wykorzystują zimną wodę jako nośnik energii. Stosowane są do chłodzenia powietrza w systemach

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 moblny.mertumbank.pl Aktualzacja: grudzeń 2013 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

Systemy klimatyzacyjne na wodę lodową KaCool D

Systemy klimatyzacyjne na wodę lodową KaCool D Systemy klimatyzacyjne na wodę lodową KaCool D Zalety KaCool D Bezkonkurencyjne zalety Szczegóły Dane techniczne Warianty regulacji Wymiary Korzyści dla klienta! KaCool D: zaskakująco niewidoczny w suficie.

Bardziej szczegółowo

Systemy Just-in-time. Sterowanie produkcją

Systemy Just-in-time. Sterowanie produkcją Systemy Just-n-tme Sterowane proukcją MRP MRP II Just n tme OPT 1 Sterowane proukcją MRP MRP II Just n tme OPT Koszty opóźneń Kary umowne Utrata zamówena Utrata klenta Utrata t reputacj 2 Problemy z zapasam

Bardziej szczegółowo

COMPACT MSL seria 2,2-15 kw. Proste i kompletne rozwiązanie odpowiadające podstawowym wymogom.

COMPACT MSL seria 2,2-15 kw. Proste i kompletne rozwiązanie odpowiadające podstawowym wymogom. COMPACT MSL seria 2,2-15 kw Proste i kompletne rozwiązanie odpowiadające podstawowym wymogom. COMPACT Seria MSL Sprężarki MSL, w sposób idealny łączą w sobie prostotę budowy oraz przystępność cenową sprężarek

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

Agregaty wody lodowej chłodzone wodą

Agregaty wody lodowej chłodzone wodą Agregaty wody lodowej chłodzone wodą Agregaty wody lodowej chłodzone wodą Agregaty wody lodowej chłodzone wodą Agregat wody lodowej chłodzony wodą serii VWSA firmy Vicot został zaprojektowany do zastosowań

Bardziej szczegółowo

Napędy do bram przemysłowych

Napędy do bram przemysłowych Napędy do bram przemysłowych W dzisiejszych czasach wymaga się, aby napędy do bram przemysłowych były dostosowane do potrzeb i procesów w firmie. Napędy powinny być trwałe i wytrzymałe, a także umożliwiać

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA Wirówka dekantacyjna firmy Zentrifugen-Allianz ZA 10-4, stal szlachetna z napędem hydraulicznym VISCOTHERM lub z napędem mechanicznym CYCLO Opis Wirówka dekantacyjna ze ślimakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne do nowoczesnych budynków mieszkalnych

Centrale wentylacyjne do nowoczesnych budynków mieszkalnych Centrale wentylacyjne do nowoczesnych budynków mieszkalnych www.ithodaalderop.pl Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła ITHO Dzięki bezawaryjności oraz wysokiemu odzyskowi ciepła, przemyślanej zwartej

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS 0 WPL ACS / WPL AC WPL / AC(S) Inwerterowa, kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda z funkcją chłodzenia aktywnego, do ustawienia na zewnątrz budynku. Szeroki

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 4 136 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF46... Korpus odlewany z żeliwa szarego EN-GJL-250 (< DN 300) lub z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 ( DN 350) DN40... DN400 k vs 50... 14500 m 3 /h Do montażu

Bardziej szczegółowo