Raport z konsultacji społecznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z konsultacji społecznych"

Transkrypt

1 Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w sprawie przebiegu budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015

2 Raport sporządzili: Marek Jezierski Członek Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015 Joanna Rutkowska Koordynator ds. konsultacji społecznych z mieszkańcami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

3 Wstęp W warszawskich dzielnicach zgodnie z wytycznymi Prezydent m.st. Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz, w sprawie przygotowywania budżetu, wprowadzony ma zostać budżet partycypacyjny, polegający na tym, że mieszkańcy mają zadecydować o sposobie wydatkowania części środków z budżetu dzielnicy. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przeznaczył na realizację budżetu partycypacyjnego zł, czyli ok. 0,5% budżetu Dzielnicy 1. Wytyczne dotyczące przebiegu budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy zostały przekazane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Jednocześnie niektóre decyzje związane ze szczegółami przebiegu procesu w dzielnicy zostały wypracowane przez specjalnie powołane dzielnicowe Zespoły ds. budżetu partycypacyjnego. Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy to grupa 20 osób w skład, której wchodzi po 5 przedstawicieli: mieszkańców Woli, organizacji pozarządowych, radnych Rady Dzielnicy Wola oraz urzędników. Do prac w Zespole przeprowadzony został otwarty nabór - mógł zgłosić się mieszkaniec dzielnicy lub organizacja pozarządowa (po jednym przedstawicielu z organizacji) działająca na rzecz mieszkańców Woli. Pracownicy Urzędu zostali wskazani przez Burmistrza, natomiast radni wybrali spośród siebie przedstawicieli do pracy Zespole. Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy został powołany Uchwała Nr 7892/2013 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 22 października 2013r.Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (załącznik nr 1) do wypracowywania zasad budżetu partycypacyjnego w dzielnicy na 2015 roku. Na zdjęciach: mieszkańcy, którzy zgłosili się do pracy w Zespole (po lewej), przedstawiciele organizacji pozarządowych w Zespole (u góry po prawej) oraz przedstawiciele mieszkańców w Zespole (u dołu po prawej). 1 Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy postanowił zwiększyć kwotę przeznaczoną na realizację Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015 o zł Uchwała Nr 8483/2014 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2014 r. W sumie na realizację budżetu partycypacyjnego przeznaczona będzie kwota zł. 1

4 Efekt prac Zespołu Do głównych zadań Zespołu należało dokonanie podziału kwoty przeznaczonej na realizację budżetu partycypacyjnego oraz wspieranie przebiegu procesu konsultacji w Dzielnicy. Projekt regulaminu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015 dopuszczał możliwość realizacji projektów o charakterze ogólnodzielnicowym i lokalnym. Projekty ogólnodzielnicowe to takie, które dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednego z obszarów dzielnicy lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do jednego z obszarów dzielnicy. Projekty o charakterze lokalnym to takie, które dotyczą potrzeb mieszkańców jednego z obszarów terytorialnych wyznaczonych przez Zespoły. W związku z tym Zespół postanowił przeznaczyć połowę środków przeznaczonych na realizację budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wola na rok 2015, czyli zł na realizację projektów o charakterze lokalnym oraz zł na realizację projektów o charakterze ogólnodzielnicowym. Podział środków przeznaczonych na realizację projektów lokalnych dokonany został proporcjonalnie do liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na danym obszarze (według danych Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Wola stan na dzień 8 listopada 2013 r.). Przy podziale obszarów Dzielnicy Wola na potrzeby realizacji projektów lokalnych, Zespół skorzystał z podziału według Miejskiego Systemu Informacji w Warszawie. Aby możliwie wyrównać liczbę mieszkańców w poszczególnych obszarach, w trzech obszarach Zespół proponował połączenie rejonów Nowolipki z Powązkami, Odolan z Ulrychowem oraz Czyste z Mirowem. Szczegółowy podział środków finansowych na poszczególne obszary lokalne przedstawia poniższa tabela. Obszary Liczba mieszkańców Udział % Kwota (zaokrąglona do 1000 zł) Koło ,42% zł Ulrychów + Odolany ,02% zł Czyste + Mirów ,50% zł Młynów ,66% zł Muranów*/Nowolipki + Powązki ,40% zł ,00% zł * Według Miejskiego Systemu Informacji w Warszawie, Muranów jest rejonem Dzielnicy Śródmieście, natomiast nazwa obszaru często kojarzona jest z Wolą, i odnosi się do obszaru rejonu Nowolipki. 2

5 Tematyka konsultacji społecznych Konsultacje społeczne dotyczyły projektu przebiegu budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wola na 2015 rok proponowanego przez Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola. Konsultacje budżetu partycypacyjnego trwały od 2 do 31 grudnia 2013 r. i odbywały się na podstawie Uchwały Nr 8179/2013 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2013r. (załącznik nr 2). Celem konsultacji społecznych było poznanie opinii oraz zebranie uwag i propozycji zgłaszanych przez mieszkańców Dzielnicy Wola dotyczących podziału terytorialnego Dzielnicy oraz przydziału kwot na poszczególne obszary zaproponowanych przez Zespół w związku z realizacją procesu budżetu partycypacyjnego na rok 2015 oraz uzyskanie wniosków i uwag do procesów budżetu partycypacyjnego realizowanego w dzielnicy w kolejnych latach. 3

6 Akcja informacyjna W celu poinformowania mieszkańców o planach wdrożenia budżetu partycypacyjnego i konsultacjach społecznych skorzystano z kilku kanałów i środków komunikacji. Materiały informacyjne i ankiety rozmieszczone zostały w stałych punktach na terenie dzielnicy, opublikowane w prasie lokalnej i internecie. Mieszkańcy mogli też wziąć udział w spotkaniu oraz dyżurach, w trakcie których informacji udzielali członkowie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego. Członkowie Zespołu wiedzieli, że narzędzie budżetu partycypacyjnego jest czymś nowym (w Warszawie zostało wprowadzone, jako projekt pilotażowy). W związku z tym byli świadomi tego, że zachęcając mieszkańców do udziału w konsultacjach, dużo czasu trzeba będzie poświęcić na wytłumaczenie, na czym polega cały proces. Zespół ustalił szczegółowy plan konsultacji procesu budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wola, aby dotrzeć z informacją do jak największej liczby mieszkańców. Ponadto, ogromną uwagę zwrócono na przygotowanie niezbędnych materiałów informacyjnych miały być czytelne, atrakcyjnie wizualnie i zawierać jak najwięcej niezbędnych informacji. Zespół przygotował treść informacji o konsultacjach dotyczących budżetu partycypacyjnego oraz treść pytań kierowanych do mieszkańców dotyczących tematu konsultacji. Na podstawie tych materiałów została przygotowana ankieta, której wzór stanowi załącznik nr 3. W akcji informacyjnej niezwykle ważna była również obecność budżetu partycypacyjnego w internecie. Zdecydowano się na utworzenie zakładki dotyczącej budżetu partycypacyjnego na stronie Dzielnicy Wola, gdzie miały być publikowane wszystkie najważniejsze informacje. Mając na uwadze przejrzystość całego procesu dla mieszkańców, Zespół publikował na stronie informacje ze spotkań wraz z protokołami dokumentującymi ich przebieg, aby każdy zainteresowany mógł na bieżąco zapoznawać się z przebiegiem całego procesu. Koszt przeprowadzenia konsultacji: ok zł. Plakaty, ulotki i ankiety Zespół przygotował plakat w formacie A3 informujący o konsultacjach, który został wydrukowany w kolorze, w liczbie 300 sztuk przez Centrum Komunikacji Społecznej oraz w wersji czarno-białej, w liczbie 200 sztuk przez Urząd Dzielnicy Wola. Plakat zawierał informacje dotyczące dyżurów konsultacyjnych, spotkania informacyjno-konsultacyjnego oraz innych możliwości wzięcia udziału w konsultacjach (załącznik nr 4). Na podstawie plakatu powstała ulotka w formacie A5 (załącznik nr 5), która zawierała te same informacje i była rozdawana mieszkańcom razem z ankietami w czasie trwania dyżurów konsultacyjnych oraz podczas spotkania informacyjno-konsultacyjnego. 4

7 Pakiety ankiet (po 50 sztuk), plakatów informacyjnych i ulotek zostały rozmieszczone w 6 dzielnicowych jednostkach (łącznie 25 punktów wymienionych poniżej). W tych punktach znajdowały się również pudełka, gdzie mieszkańcy mogli wrzucać wypełnione ankiety: 1. Dom Kultury Działdowska, ul. Działdowska 6 2. Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego, ul. Obozowa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola Pływalnia Delfin, ul. Kasprzaka 1/3 Pływalnia Foka, ul. Esperanto 5 Pływalnia Nowa Fala, ul. Garbińskiego 1 Hala Sportowa Koło, ul. Obozowa 60 Hala Sportowa Redutowa, ul. Redutowa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Siedziba główna ZGN, ul. Bema 70 Administracja nr 1 Koło, ul. Ciołka 33 Administracja nr 2 Młynów, ul. Wawelberga 15 Administracja nr 3 Nowolipki, ul. Nowolipki 16 Administracja nr 4 Ogrodowa, ul. Ogrodowa 28/30 5. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 10, ul. Wolska 75 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 11, ul. Ciołka 20 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 14, ul. Młynarska 35 a Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 32, al. Solidarności 90 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 73, ul. Żytnia 64 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51, ul. M. Bielskiego 3 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 80, ul. Redutowa 48 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 91, ul. Chłodna 11 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 106, ul. Twarda 64 Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115, ul. Nowolipie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, ul. Bema Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Wydział Obsługi Mieszkańców, al. Solidarności 90 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Syreny 18 Plakaty przekazane do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami zostały wywieszone w budynkach administrowanych przez poszczególne Administracje. Plakaty (80 sztuk) zostały też przekazane do wspólnoty mieszkaniowej Hema-Dom, która rozwiesiła je w budynkach należących do wspólnoty. Plakaty, ankiety oraz informacje dotyczące budżetu partycypacyjnego były wywieszone na tablicach Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy al. Solidarności 90 oraz ul. Syreny 18. 5

8 Plakaty, ulotki i ankiety były dostępne również podczas dyżurów konsultacyjnych i spotkania konsultacyjno-informacyjnego. Prasa lokalna Artykuły informacyjne na temat konsultacji dotyczących budżetu partycypacyjnego opublikowano w trzech wydaniach Kuriera Wolskiego bezpłatnego miesięcznika Urzędu Dzielnicy Wola: 1. Kurier Wolski Nr 115/416 z 28 listopada 2013 W tym numerze, informacja na temat konsultacji dotyczących budżetu partycypacyjnego pojawiła się na stronie 3 (załącznik nr 6). Była tam opisana propozycja Zespołu, ankieta do wycięcia oraz informacja na temat możliwościach wzięcia udziału w konsultacjach. 2. Kurier Wolski Nr 116/417 z 12 grudnia 2013 Informacja na temat konsultacji dotyczących budżetu partycypacyjnego pojawiła się na dwóch stronach - stronie 3 (załącznik nr 7) oraz stronie nr 5 (załącznik nr 8). Na stronie 3 pojawił się plakat informujący o trwających konsultacjach, zachęcający do wycięcia i poinformowana sąsiadów. Na stronie 5 powtórzona została informacja dotycząca propozycji Zespołu, ankieta do wycięcia oraz informacja na temat możliwościach wzięcia udziału w konsultacjach. Dodatkowo, na stronie tytułowej odnośnik do informacji o budżecie partycypacyjnym na stronie 3 został wyróżniony kolorem niebieskim, aby był bardziej widoczny. 3. Świąteczne wydanie Kuriera Wolskiego - Kurier Świąteczny z 20 grudnia W tym numerze informacja na temat budżetu partycypacyjnego pojawiła się na stronie 7 (załącznik nr 9). Członkowie Zespołu zauważyli, że wielu mieszkańców nie wie czym jest budżet partycypacyjny oraz jakie możliwości im daje, w związku z tym zdecydowano się na umieszczenie ogólnej informacji na temat samego procesu budżetu partycypacyjnego, zachęcając jednocześnie do zapoznania się z propozycjami Zespołu oraz udziałem w trwających konsultacjach. Dodatkowo, pojawiła się krótka relacja z dyżuru konsultacyjnego, który miał miejsce 14 grudnia podczas Iluminacji Choinki na Chłodnej. Do udziału w konsultacjach zachęcał prowadzący wydarzenie aktor Piotr Pręgowski, co było bardzo cennym wizerunkowo wsparciem. 6

9 Warto wspomnieć również o tym, że temat budżetu partycypacyjnego pojawia się wielokrotnie w tym numerze m.in. w liście do mieszkańców Urszuli Kierzkowskiej Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz w rozmowie z Ewą Statkiewicz - Przewodniczącą Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Nakład każdego wydania Kuriera Wolskiego wynosił egzemplarzy i był kolportowany do różnych miejsc na Woli (pełną listę punktów dystrybucji Kuriera Wolskiego stanowi załącznik nr 10). Wszystkie wydania Kuriera Wolskiego można było przeczytać również w internecie lub pobrać ze strony Dzielnicy Wola pod adresem: Kurier Wolski był rozdawany również podczas wydarzeń organizowanych w grudniu 2013 r. przez Dzielnicę Wola. Plakaty z informacją o sposobie udziału w konsultacjach i terminami spotkań ukazały się również w Gazecie Południe nr 16(58) z 20 grudnia 2013 i Naszej Gazecie Woli i Bemowa nr 22 (193) z 17 grudnia Internet Na stronie Dzielnicy Wola powstała zakładka Budżet Partycypacyjny, w której zostały umieszczone wszystkie najważniejsze informacje dotyczące budżetu partycypacyjnego m.in. budżet partycypacyjny w Warszawie, aktualności dotyczące budżetu partycypacyjnego na Woli, informacje o wolskim Zespole ds. Budżetu Partycypacyjnego oraz informacje dotyczące konsultacji przebiegu budżetu partycypacyjnego na Woli. Zdecydowano się wprowadzić prosty link do zakładki: oraz mail: aby łatwiej komunikować adres strony i w trakcie trwania całego procesu budżetu partycypacyjnego. Informacje dotyczące budżetu partycypacyjnego miały się również pojawiać na stronie Facebook.com: Miejska Wola oficjalny profil prowadzony przez Dzielnicę Wola m.st. Warszawy, Budżet Partycypacyjny w Warszawie profil prowadzony przez Centrum Komunikacji Społecznej. Zdecydowano się na wykorzystanie profilu Dzielnicy Wola, ze względu na dużą liczbę użytkowników, którzy polubili profil i docierają do nich informacje pojawiające się na nim. Pojawiały się tam informacje zachęcające do wzięcia udziału w konsultacjach, powiadomienia o najbliższych spotkaniach oraz podsumowanie wydarzeń. Materiały informacyjne zamieszczone były na stronie głównej Urzędu Dzielnicy Wola: oraz na Warszawskiej Platformie Konsultacji Społecznych pod adresem: 7

10 Informację o wolskich konsultacjach zamieściły również inne strony internetowe, m.in.: Portal dla praktyków i animatorów kultury, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Wola, blog dotyczący rejonu Woli Odolany, Na blogu pojawiły się trzy informacje o budżecie partycypacyjnym: LVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu Zośka, Spółdzielnia Mieszkaniowa Mszczonowska, portal informacyjny Przegląd Wolski, Na stronie pojawił się banner (po prawej stronie) oraz dwie informacje: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, - Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja, - Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Nowa, - Stowarzyszenie Wola Zmian, Warszawski Portal Polityczny Na stronie pojawiły się dwie informacje dotyczące budżetu partycypacyjnego na Woli: Warszawski Portal Polityczny dokonał analizy dostępności informacji o budżecie partycypacyjnym w sieci oraz ocenił jak poszczególne dzielnice informują o tym mieszkańców. Wola podsumowana została w ten sposób: Co do samej informacji na stronie, to Wola wywiązała się wręcz wzorowo. Garść przydatnych informacji zaprezentowana w bardzo przejrzystej i wizualnie atrakcyjnej formie. Do tego wiele linków. Wszystko tak, jak być powinno. Na 18 dzielnic bardzo dobrze informują mieszkańców tylko trzy Praga Południe, Wola i Ochota. Dodatkowo, kilku członków Zespołu udzielało się w przestrzeni Internetu m.in. aktywnie uczestniczyło w otwartej grupie Budżet Partycypacyjny w Warszawie utworzonej na stronie facebook.com wymieniając się doświadczeniami z członkami innych Zespołów ds. Budżetu Partycypacyjnego oraz informując o trwających na Woli konsultacjach. 8

11 Maile, pisma Maile z informacją o konsultacjach, plakatem, ankietą, i mapą podziału Dzielnicy zostały rozesłane do 6 dzielnicowych jednostek, w których zorganizowane były punkty konsultacyjne, Wydziałów Urzędu z prośbą o przekazanie informacji do jednostek i współpracujących z Wydziałem organizacji pozarządowych, Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego oraz 25 spółdzielni mieszkaniowych (listę spółdzielni, do których wysłano maile stanowi załącznik nr 11). Pisma z informacją o trwających konsultacjach dotyczących budżetu partycypacyjnego zostały wysłane do 3 dużych centrów handlowych znajdujących się na Woli oraz do wolskich parafii (załącznik nr 12). Banner Zespół postanowił wykorzystać atrakcyjną lokalizację budynku Urzędu Dzielnicy Wola budynek znajduje się w dobrym komunikacyjnie miejscu. W związku z tym przygotowany został ogromny banner (załącznik 13) informujący o spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym oraz o stronie internetowej na której można było uzyskać niezbędne informacje o konsultacjach. Banner został wywieszony na ścianie budynku od strony al. Solidarności. W ten sposób był widoczny dla mieszkańców przechodzących obok Urzędu podróżujących środkami komunikacji miejskiej. Radio i telewizja Członkowie wolskiego Zespołu występowali w mediach, gdzie promowali ideę budżetu partycypacyjnego oraz zachęcali mieszkańców do udziału w konsultacjach Marek Ślusarz występował w Radio Dla Ciebie. Audycja dostępna jest pod tym adresem: (fragment dotyczący budżetu partycypacyjnego od 16:15). Aneta Skubida występowała w TVP Warszawa. Nagranie można obejrzeć pod tym adresem: (fragment dotyczący budżetu partycypacyjnego od 5:05). Działania dodatkowe - promocja strony internetowej Cały proces budżetu partycypacyjnego jest rozciągnięty w czasie, dlatego niezwykle ważne, aby na każdym etapie realizacji budżetu partycypacyjnego, każda zainteresowana osoba mogła znaleźć aktualne informacje w jednym miejscu. Dlatego, równolegle do promocji konsultacji Zespół starał się promować stronę internetową Zakładka na stronie Dzielnicy Wola miała stać się centrum informacji o przebiegu budżetu partycypacyjnego na Woli. Zespołowi zależało na tym, aby 9

12 od początku procesu komunikować jeden adres internetowy, co według Zespołu ma to bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia realizacji całego procesu. W związku z tym podjęto decyzję, że punkty, w których odbywały się dyżury konsultacyjne oraz spotkanie informacyjno-konsultacyjne powinni być specjalnie oznaczone oraz przede wszystkim powinny być widoczne. W tym celu wydrukowany został rollup (załącznik 14), w charakterystycznym kolorze niebieskim. Na rollupie pojawił się adres strony oraz adres mailowy co służyło promocji zakładki o budżecie partycypacyjnym na stronie Dzielnicy Wola. Adres strony wraz z adresem mailowym pojawił się na wydrukowanych wizytówkach (załącznik 15), które były rozdawane mieszkańcom w trakcie dyżurów konsultacyjnych. Wizytówki w liczbie 250 zostały wydrukowane przez Urząd Dzielnicy Wola. Dodatkowo, informacja o adresie strony i adresie mailowym pojawiła się we wszystkich publikowanych materiałach informacyjno-promocyjnych dotyczących prowadzonych konsultacji. 10

13 Prowadzenie konsultacji i sposoby zbierania opinii Centrum Komunikacji Społecznej dało Zespołom swobodę, jeśli chodzi o sposób zbierania uwag dotyczących podziału terytorialnego Dzielnicy oraz podziału środków finansowych na poszczególne obszary. Zespół zdecydował się na pozyskiwanie uwag za pomocą przygotowanej ankiety, mailowo na adres oraz w trakcie dyżurów konsultacyjnych i spotkania informacyjno-konsultacyjnego. Na potrzeby przeprowadzenia konsultacji, zdecydowano się na udostępnienie ankiety w różnych formach, aby mieszkańcy mogli wybrać preferowaną formę wzięcia udziału w konsultacjach. Ankieta była dostępna w wersji papierowej, w wersji formularza interaktywnego - do pobrania i wypełnienia elektronicznego oraz w formie ankiety online. Według wytycznych z Centrum Komunikacji Społecznej każda z dzielnic miała zorganizować przynajmniej jedno spotkanie z mieszkańcami w czasie trwania konsultacji. Zespół podjął decyzję, że oprócz spotkania informacyjno-konsultacyjnego dobrym rozwiązaniem będzie zorganizowanie dyżurów konsultacyjnych z udziałem członków Zespołu, podczas różnych grudniowych imprez i wydarzeń na Woli. Wydarzenia, na których miał być dyżur konsultacyjny, zostały wybrane w taki sposób, aby w każdym z zaproponowanych przez Zespół obszarów odbył się przynajmniej jeden dyżur. Ponadto, w trakcie dyżurów konsultacyjnych oraz spotkania informacyjno-konsultacyjnego zbierano również uwagi ogólne dotyczące przebiegu procesu budżetu partycypacyjnego. Punkty konsultacyjne Ankiety w wersji papierowej dostępne były w 25 stałych punktach konsultacyjnych w dniach 2-31 grudnia 2013 r. Punkty były dostępne dla mieszkańców w godzinach pracy poszczególnych jednostek. W tych punktach rozłożone były również ulotki i plakaty oraz pudełka, gdzie mieszkańcy mogli wrzucać wypełnione ankiety: 1. Dom Kultury Działdowska, ul. Działdowska 6 2. Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego, ul. Obozowa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola Pływalnia Delfin, ul. Kasprzaka 1/3 Pływalnia Foka, ul. Esperanto 5 Pływalnia Nowa Fala, ul. Garbińskiego 1 Hala Sportowa Koło, ul. Obozowa 60 Hala Sportowa Redutowa, ul. Redutowa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Siedziba główna ZGN, ul. Bema 70 Administracja nr 1 Koło, ul. Ciołka 33 Administracja nr 2 Młynów, ul. Wawelberga 15 Administracja nr 3 Nowolipki, ul. Nowolipki 16 11

14 Administracja nr 4 Ogrodowa, ul. Ogrodowa 28/30 5. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 10, ul. Wolska 75 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 11, ul. Ciołka 20 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 14, ul. Młynarska 35 a Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 32, al. Solidarności 90 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 73, ul. Żytnia 64 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51, ul. M. Bielskiego 3 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 80, ul. Redutowa 48 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 91, ul. Chłodna 11 Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 106, ul. Twarda 64 Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115, ul. Nowolipie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, ul. Bema Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Wydział Obsługi Mieszkańców, al. Solidarności 90 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Syreny 18 Dyżury konsultacyjne Ankiety w wersji papierowej dostępne były w trakcie 10 dyżurów konsultacyjnych zorganizowanych z uwzględnieniem ich dostępności dla mieszkańców każdego z obszarów powstałych na potrzeby realizacji budżetu partycypacyjnego. W trakcie dyżurów można było porozmawiać z członkami Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola, którzy opowiadali o idei budżetu partycypacyjnego oraz zachęcali do wzięcia udziału w konsultacjach. W trakcie dyżurów mieszkańcy mogli zapoznać się również z projektami: regulaminu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie i formularza zgłaszania propozycji do budżetu partycypacyjnego. W tych punktach rozłożone były również ulotki i plakaty oraz pudełka, gdzie mieszkańcy mogli wrzucać wypełnione ankiety. Poniżej znajduje się lista terminów i miejsc, w których zorganizowano dyżury konsultacyjne: 6 grudnia, godz Ośrodek Kultury im. Żeromskiego, ul Obozowa 85 7 grudnia, godz Ośrodek Sportu i Rekreacji - Hala Koło, ul. Obozowa 60 9 grudnia, godz AN-DOM, ul. Nowolipie 23B 12 grudnia, godz oraz AN-DOM, ul. Nowolipie 23B 12 grudnia, godz Dom Kultury "Działdowska", ul. Działdowska 6 14 grudnia, godz ul. Chłodna (Iluminacja Choinki na Chłodnej) 12

15 14 grudnia, godz Biała na Miłej, ul. Miła grudnia, godz Szkoła Podstawowa nr 166, ul. Żytnia grudnia, godz Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr Poliglotka, ul. Nowolipie grudnia, godz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 80, ul. Redutowa 48 Spotkanie informacyjno-konsultacyjne Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców odbyło się 18 grudnia 2013 r. w Sali sesji Urzędu Dzielnicy Wola przy al. Solidarności 90. W pierwszej części, uczestnikom spotkania przybliżona została tematyka budżetu partycypacyjnego - omówione zostały najważniejsze cechy budżetu partycypacyjnego, opowiedziano skąd wzięła się inicjatywa, omówiony został budżet na poziomie ogólnomiejskim oraz przedstawiono przykładowe projekty zrealizowane w innych miastach. Następnie, przedstawiony został harmonogram działań związanych z realizacją budżetu partycypacyjnego w Warszawie z uwzględnieniem rozwiązań wypracowanych przez wolski Zespół propozycji dotyczących podziału terytorialnego dzielnicy oraz podziału środków finansowych na poszczególne obszary. Druga część spotkania przeznaczona była na dyskusję. Wśród poruszanych przez uczestników kwestii znalazły się pytania o: Wzorce i antywzory budżetów partycypacyjnych na podstawie doświadczeń zebranych w innych miastach, Skuteczne sposoby zachęcenia mieszkańców do udziału w życiu społeczności lokalnej, w tym do tworzenia budżetu partycypacyjnego, Przebieg akcji informacyjno-edukacyjnej dotyczącej budżetu partycypacyjnego, w tym konsultacji społecznych, Przebieg procesu budżetu partycypacyjnego. 13

16 Spotkanie było moderowane przez Fundację Dobrych Rozwiązań organizację pozarządową, która wygrała otwarty konkurs na przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej budżetu partycypacyjnego w grudniu 2013 r. Internet Na stronie Dzielnicy Wola, w zakładce Budżet Partycypacyjny, dostępnej pod adresem: znajdowały się wszystkie niezbędne informacje dotyczące trwających konsultacji oraz zachęcające do wzięcia w nich udziału. Informacja wyświetlała się od razu na pierwszej stronie, aby była widoczna od razu po wejściu na stronę. W tym miejscu znajdowała się ankieta on-line, która została zaprojektowana w taki sposób, aby można było ją łatwo wypełnić. Wypełnione w ten sposób ankiety trafiały na adres Na stronie internetowej dostępny był również formularz interaktywny. Była to interaktywna wersja ankiety papierowej, która można było wypełnić elektronicznie i wydrukować, lub wysłać mailem. Dodatkowo, mieszkańcy mogli wysyłać na adres swoje uwagi dotyczące propozycji Zespołu dotyczących podziału terytorialnego dzielnicy oraz podziału środków finansowych na poszczególne obszary lub ogólnych uwag na temat przebiegu budżetu partycypacyjnego. 14

17 Podsumowanie Zespół zapoznał się z uwagami zgłoszonymi przez mieszkańców, które wpłynęły, w czasie trwania konsultacji, na adres były zgłoszone w formie uzasadnień odpowiedzi w złożonych ankietach oraz tymi, które zostały zgłoszone podczas spotkania informacyjno-konsultacyjnego w dniu 18 grudnia 2013 r. Wyniki konsultacji Jak wynika z opracowania ankiety przeprowadzonej w ramach konsultacji społecznych, większość respondentów opowiedziała się za rozwiązaniami wypracowanymi przez wolski Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego. Z propozycją podziału terytorialnego dzielnicy na 5 obszarów zgodziło się 76 proc. Osób biorących udział w konsultacjach, 12 proc. było przeciw i 12 proc. nie miało zdania na ten temat. Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Ogółem Brak danych Ważnych TAK NIE NIE MAM ZDANIA Liczba Procent 100% 76% 12% 12% Uzasadnienia do wyrażonych opinii dotyczących podziału terytorialnego dzielnicy podało 21 proc. respondentów, z czego chętniej (62 proc.) podawano uzasadnienia opinii pozytywnych. Opinię negatywną umotywowało 25 proc., a brak zdania 13 proc. respondentów. Zgadzając się z podziałem dzielnicy na 5 obszarów w celu rozdysponowania środków z budżetu partycypacyjnego, respondenci określali go jako sprawiedliwy, logiczny, słusznie bazujący na istniejących rejonach administracyjnych oraz ułatwiający zarządzanie środkami. Pojawiły się też uzasadnienia nieodnoszące się bezpośrednio do podziału terytorialnego, a podkreślające pozytywny wpływ udziału mieszkańców w wydawaniu środków publicznych. Uwzględnione są zarówno obszary historyczne, jak i liczba mieszkańców. Uważam, że podział ma sensowne uzasadnienie, ze względu na większe wniknięcie w sprawy mieszkańców i ich bolączek. Dzięki możliwości wywieranego wpływu na zmiany w swoim mieście, mieszkańcy czują się z nim bardziej związani. Wzrasta również poczucie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń. 15

18 Pozytywnym efektem tej formy demokracji jest wzrost udziału mieszkańców w życiu społeczności i wzrost ich odpowiedzialności za rozwój miasta. Tak, ponieważ łatwiej zarządza się częścią obszaru dzielnicy niż całym terenem wielkiej aglomeracji/dzielnicy. Negatywne opinie na temat podziału terytorialnego uzasadniane były głównie nieracjonalnym według respondentów stworzeniem jednego, zbyt dużego w stosunku do pozostałych, rejonu z Odolan i Ulrychowa. Pojawiły się też opinie o zbyteczności dokonywania podziału dzielnicy oraz dwie propozycje innych rozwiązań: połączenia rejonu Czyste z Młynowem i rejonu Muranowa z Młynowem. Zły podział. tzw. Ulrychów to obszar silnie rozbudowany - osiedla mieszkaniowe, a Odolany to w większości pustki, tereny poprzemysłowe itp. Łączenie Ulrychowa z Odolanami jest nieracjonalne z powodu zupełnie innych potrzeb inwestycyjnych zagospodarowanego Ulrychowa i nowopowstałych osiedli na Odolanach. Zbyteczny podział, biurokracja, dodatkowe stanowiska. Uważam, że podział byłby niesprawiedliwy i nie należy dokonywać rozbicia. Brak zdania respondenci uzasadniali brakiem informacji na temat idei budżetu partycypacyjnego i propozycji Zespołu. [Podział] Jest zbyt ogólny - nie wiadomo na co będą przeznaczone środki - więc podział jest zbyt uproszczony. Ponieważ nieważne jest ile i jak, a na co. Takiej informacji brak (jak zwykle). Większość respondentów (61 proc.) zaakceptowała również podział kwotowy, który został zaproponowany przez Zespół. Przeciwnego zdania było 25 proc. uczestników badania, a 14 proc. nie miało na ten temat zdania. Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Ogółem Brak danych Ważnych TAK NIE NIE MAM ZDANIA Liczba Procent 100% 61% 25% 14% Nieco więcej niż w przypadku pierwszego pytania, bo 32 proc. respondentów, uzasadniło swój wybór. Niemal tyle samo osób wypowiedziało się na temat pozytywnej (43,5 proc.), 16

19 jak i negatywnej (44,3 proc.) opinii dotyczącej podziału środków. Tylko 12,2 proc. umotywowało brak zdania. Respondenci zgadzający się z podziałem kwot według liczby zameldowanych mieszkańców określali go jako słuszny, sprawiedliwy, uczciwy. Podawano pomysły na przeznaczenie pieniędzy i (odnosząc się pośrednio do pytania) podkreślano pozytywny wpływ budżetu partycypacyjnego na aktywność obywatelską. Sprawiedliwy podział według ilości mieszkańców. Przeznaczone środki finansowe są zbyt małe na nowe inwestycje, ale można je przeznaczyć na kontynuację już zaczętych, np. ścieżki rowerowe, może parkingi osiedlowe. Udział w tworzeniu budżetu daje wgląd w proces zarządzania gminą. W rezultacie zmniejsza się bariera na linii mieszkańcy - władze gminy i wzrasta wzajemne zaufanie. Dzięki aktywnej obywatelskiej kontroli wydatków spada ryzyko korupcji, klientelyzmu i innych negatywnych zjawisk. Tak, o ile projekt ogólnodzielnicowy będzie angażować do współpracy wszystkie 5 obszarów a nie projektem do realizacji którego zostaną zatrudnione jakieś firmy zewnętrzne. Musi on mieć walor wychowawczy i kreować umiejętność współpracy miedzy 5-cioma obszarami. To samo odnosi się do podziału środków na lokalne projekty. Trzeba będzie wypracować system weryfikacji i unifikacji projektów tak by były to projekty angażujące ośrodki lokalne a nie firmy zewnętrzne wyspecjalizowane w realizacjach różnorodnych projektów. Celem musi być integracja społeczna i aktywność obywatelska! Odpowiedzi Nie najczęściej uzasadniano zdaniem, iż obszar Odolan otrzymał zbyt małą kwotę w stosunku do istniejącej tam słabo rozwiniętej infrastruktury drogowej i rekreacyjnej oraz szybkiego przyrostu mieszkańców w nadchodzących latach. Wątpliwości wzbudził też obszar Koła, który zdaniem respondentów otrzymał za mało pieniędzy wobec potrzeb remontowych. Pojawiły się też alternatywne propozycje podziału według potrzeb rejonów. Ul. Jana Kazimierza - duża liczba nowych mieszkańców, budynków; brak infrastruktury, dziurawe ulice, brak chodników, pasów. W 2014 r. mają być oddane nowe mieszkania. Mieszkańcy płacą za użytkowanie wieczyste, a brak inwestycji na ulicy. Zbyt małe środki na obszar Koła - teren z największą ilością najstarszej substancji mieszkaniowej, z dużą liczbą mieszkańców niezameldowanych na pobyt stały (np. akademiki studenckie), z bardzo złym stanem wielu lokalnych dróg, chodników oraz mniejszą liczbą sklepów osiedlowych i punktów usługowych i niewystarczającą ofertą kulturalno-rozrywkową. Nie wydaje mi się, że podział powinien być zależny od ilości mieszkańców. Powinien być raczej uzależniony od potrzeb na danym terenie. 17

20 Należałoby skrupulatniej przyjrzeć się potrzebom mieszkańców w skali globalnej dzielnicy, a nie brać pod uwagę podziału w myśl zasady, że wszyscy są wobec siebie równi. Podobnie jak w pytaniu pierwszym respondenci uzasadniali swój brak zdania niedostateczną informacją na temat idei i przebiegu budżetu partycypacyjnego oraz uzasadnienia podziału kwot. Według mnie w pierwszej kolejności powinny odbyć się spotkania informacyjne przedstawiające co to jest i co jest celem działania, a następnie akceptacja podziału środków; chociaż podział w stosunku do liczby mieszkańców jest uzasadniony. Brakuje informacji na co konkretnie mają być wydane pieniądze. W celu zebrania opinii na temat podziału terytorialnego Woli i rozdysponowania środków finansowych w ramach budżetu partycypacyjnego Urząd Dzielnicy Wola przeprowadził ankiety w formie papierowej i on-line. W dniach od 2 do 31 grudnia 2013 r. zebrano 363 ankiety (323 papierowe i 40 za pośrednictwem Internetu). Najwięcej ankiet papierowych (62 proc.) wypełniono w stałych punktach konsultacyjnych, a 38 proc. wpłynęło w trakcie dyżurów. Biorąc pod uwagę niereprezentatywny charakter próby, wyników konsultacji nie należy uogólniać na wszystkich mieszkańców Woli (próba celowa ankietę wypełniały osoby zainteresowane tematem). Ankiety otrzymane w trakcie konsultacji Liczba % papierowe punkty konsultacyjne % dyżury 122 on-line 40 11% SUMA % Pytania i odpowiedzi dotyczące najczęściej powtarzających się uwag Powinny być większe kwoty. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach. 18

21 Jakie kryterium Zespół przyjął przy podziale środków finansowych? Kryterium, według którego Zespół dokonał podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów o charakterze lokalnym na poszczególne obszary jest liczba osób zameldowanych na pobyt stały. Na jakie projekty będą przeznaczone środki z budżetu partycypacyjnego? Projekty składane w ramach budżetu partycypacyjnego mogą dotyczyć różnych potrzeb mieszkańców, mogą to być projekty inwestycyjne, ale mogą też być i inne np. kulturalne ważne, aby mieściły się w zakresie zadań własnych Miasta Stołecznego Warszawy, przypisanych do realizacji Dzielnicy. Kto będzie decydował o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu partycypacyjnego? To mieszkańcy będą decydowali, na co zostaną wydane środki przeznaczone na realizację budżetu partycypacyjnego zgłaszając projekty, dyskutując o nich, a następnie biorąc udział w głosowaniu. Na Odolanach będzie więcej mieszkańców. Dlaczego kwota na ten obszar jest taka mała? Zespół poddał analizie różne kryteria w tym m.in. liczbę osób zamieszkujących dany obszar, płacenia podatków na Woli, jakość infrastruktury technicznej i społecznej czy też jej wiek. Za najbardziej przejrzyste i aktualne Zespół uznał kryterium liczby osób zameldowanych na danym obszarze. Dane te, w przeciwieństwie do pozostałych kryteriów, są obiektywne i możliwe do zweryfikowania w każdej chwili na poziomie Dzielnicy. Niedostateczna informacja na temat procedury i uzasadnienia podziałów. We wszystkich materiałach informacyjnych staraliśmy się publikować kryteria, jakie Zespół przyjął dokonując takiego podziału. W trakcie trwania konsultacji dodaliśmy na stronie internetowej informację atrakcyjniejszą wizualnie, aby była bardziej widoczna. W każdym obszarze powinno być przyznane po tyle samo pieniędzy. Zespół rozważał taki wariant, ale na niektórych obszarach zameldowana jest mała liczba osób, więc uznano, że lepszym rozwiązaniem będzie podział środków na obszary proporcjonalnie do liczby zameldowanych mieszkańców. W pierwszej kolejności powinny odbyć się spotkania informacyjne przedstawiające co to jest budżet partycypacyjny i co jest przedmiotem konsultacji. Temu służyły konsultacje społeczne budżetu partycypacyjnego, które trwały od 2 do 31 grudnia 2013 r. Zespół podjął decyzję, że oprócz spotkania informacyjno-konsultacyjnego dobrym rozwiązaniem będzie zorganizowanie dyżurów konsultacyjnych z udziałem członków Zespołu, podczas różnych grudniowych imprez i wydarzeń na Woli. Wydarzenia, na których 19

22 miał być dyżur konsultacyjny, zostały wybrane w taki sposób, aby w każdym z zaproponowanych przez Zespół obszarów odbył się przynajmniej jeden dyżur. W załączniku znajduje się zestawienie uwag przesłanych na mailowo, zebranych w ankietach i zgłoszonych podczas spotkania informacyjno-konsultacyjnego, do których odniósł się Zespół. Zespół ustosunkował się do uwag dotyczących przedmiotu konsultacji, w których wpisano uzasadnienia odpowiedzi. Ponadto, w załączniku znajdują się również pełne wyniki zebranych ankiet. Decyzja Zespołu W związku z tym, że większość mieszkańców, którzy brali udział w konsultacjach zgodziła się z zaproponowanym przez Zespół kryterium podziału terytorialnego Dzielnicy na potrzeby realizacji budżetu partycypacyjnego (76%) oraz z zaproponowanym podziałem środków finansowych (61%), Zespół zdecydował, że nie będzie zmieniał przyjętych wcześniej kryteriów dotyczących podziału środków finansowych oraz podziału obszaru Woli. Zespół postanowił przeznaczyć połowę środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wola na rok 2015 na realizację projektów o charakterze ogólnodzielnicowym, a pozostałe środki przeznaczyć na realizację projektów o charakterze lokalnym. Kryterium, według którego Zespół dokonał podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów o charakterze lokalnym na poszczególne obszary jest liczba osób zameldowanych na pobyt stały (dane pozyskane z Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Wola). Kryterium, według którego Zespół określił granice obszarów terytorium Dzielnicy są obowiązujące granice rejonów według Miejskiego Systemu Informacji. Zespół zdecydował o połączeniu niektórych sąsiednich rejonów Woli w jeden obszar, w taki sposób, aby możliwie jak najbardziej wyrównać liczbę mieszkańców w każdym obszarze. W wyniku dużego zainteresowania wśród mieszkańców udziałem w konsultacjach dotyczących przebiegu procesu budżetu partycypacyjnego, Zarząd Dzielnicy postanowił zwiększyć kwotę przeznaczoną na realizację Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015 o zł. Zespół kierując się dotychczasowym podziałem połowa dostępnych środków finansowych na realizację budżetu partycypacyjnego przeznaczona na projekty o charakterze ogólnodzielnicowym, i druga połowa przeznaczona na projekty o charakterze lokalnym podjął decyzję, aby zwiększyć o zł kwotę na realizację projektów o charakterze ogólnodzielnicowym oraz zwiększyć o zł kwotę na realizację projektów lokalnych podział według dotychczasowego kryterium (wg. liczby zameldowanych mieszkańców). 20

23 W sumie, na realizację projektów mieszkańców w 2015 roku będzie to kwota zł, czyli ok. 0,6% prognozowanego na rok 2015 budżetu Dzielnicy Wola, a podział środków na poszczególne obszary kształtuje się następująco: zł na realizację projektów o charakterze ogólnodzielnicowym, zł na realizację projektów o charakterze lokalnym według następującego podziału: Obszary Liczba mieszkańców Udział % Kwota (zaokrąglona do 1000 zł) Koło ,42% zł Ulrychów + Odolany ,02% zł Czyste + Mirów ,50% zł Młynów ,66% zł Muranów*/Nowolipki + Powązki ,40% zł ,00% zł Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015 przekazał swoje rekomendacje Zarządowi Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc w przygotowaniu konsultacji oraz mieszkańcom, którzy wzięli w nich udział, i zachęcamy do uczestniczenia w kolejnych etapach realizacji Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola na rok

24 22

25 Załącznik nr 1 Uchwała Nr 7892/2013 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 22 października 2013r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok Na podstawie 50 ust. 1 Statutu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 17 do uchwały nr L/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dn. 14 stycznia 2010 r., w zw. z art. 6 i art. 11 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002 Nr 41, poz. 361 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy powołuje Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015, w którego skład wchodzą: 1. 1) Przedstawiciele mieszkańców: a) Burchardt Beata b) Staniszewski Michał c) Szymaniuk Paweł d) Ślusarz Marek e) Telakowiec Marcin 2) Przedstawiciele organizacji pozarządowych: a) Brześcińska Czesława b) Czechowski Mirosław c) Porzucek Danuta d) Skubida Aneta e) Wieczorek Artur 3) Przedstawiciele Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy: a) Hać Adam b) Milowański Piotr c) Pawlak Paweł d) Statkiewicz Ewa e) Wiśnioch Monika 4) Przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy: a) Jezierski Marek b) Kłusek Jacek c) Niewiadomska-Pasieka Natalia d) Starzyński Mirosław e) Weikum Małgorzata 23

26 Wykonanie uchwały powierza się koordynatorowi ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

27 Załącznik nr 2 Uchwała Nr 8179/2013 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przebiegu realizacji budżetu partycypacyjnego ustalonego przez Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok Na podstawie 50 ust. 1 Statutu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 17 do uchwały nr L/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dn. 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 32, poz. 453 i 454), art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594 ze zm.) oraz 11, 13 i 14 pkt 2 lit.a w związku z 3 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 uchwały nr LI/1691/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 8442), Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy uchwala, co następuje: Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących przebiegu realizacji budżetu partycypacyjnego ustalonego przez Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015, a w szczególności: 1) podziału terytorialnego dzielnicy, 2) podziału puli środków przeznaczonych na realizację budżetu partycypacyjnego. 2. Konsultacje, o których mowa w 1 będą trwały od 2 do 31 grudnia 2013 roku. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

28 Załącznik nr 3 26

29 27

30 Załącznik nr 4 28

31 Załącznik nr 5 29

32 Załącznik nr 6 30

33 Załącznik nr 7 31

34 Załącznik nr 8 32

35 Załącznik nr 9 33

36 Załącznik nr 10 1 Sklep spożywczy Społem al. Jana Pawła II Sklep spożywczy Społem al. Solidarności Sklep spożywczy Społem al. Solidarności 82 A Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Al. Solidarności Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Al. Solidarności Sklep spożywczy Społem al. Solidarności Sklep spożywczy - Sklepy Doroty Sp. z o.o. ul. Anielewicza Zakład Gospodarowania Nieruchomościami ul. Bema 70, pok Sklep spożywczy Społem ul. Bema Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola ul. Bema Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. Brożka 1a Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 91 ul. Chłodna Urząd Pracy m.st. Warszawy ul. Ciołka 10 A Samodzielny Zespół Publ. Zakł. Lecznictwa Otwartego ul. Ciołka Parafia Św. Józefa Oblubieńca NMP ul. Deotymy Dom Kultury Działdowska ul. Działdowska Amfiteatr, biuro-magazyn-zaplecze ul. Elekcyjna Przychodnia lekarska ul. Elekcyjna Sklep spożywczy Społem ul. Esperanto Pływalnia Foka ul. Esperanto Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego Przychodnia lekarska ul. Grzybowska Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska Parafia Św. Klemensa ul. Jaktorowska Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/ Przychodnia lekarska ul. Kasprzaka Teatr na Woli ul. Kasprzaka Sklep spożywczy Społem ul. Miedziana Zakład Gospodarowania Nieruchomościami ul. Nowolipki 16, pok Parafia Św. Augustyna ul. Nowolipki Hala Sportowa Koło ul. Obozowa Sklep spożywczy Społem ul. Okopowa Sklep spożywczy Społem ul. Pereca 13/ Przychodnia lekarska ul. Płocka Urząd Skarbowy W-wa Wola ul. Powstańców Śląskich 2 D Hala Sportowa Reduta ul. Redutowa Wypożyczalnia nr 80 ul. Redutowa Muzeum Woli ul. Srebrna Przychodnia lekarska ul. Szlenkierów Muzeum Kolejnictwa ul. Towarowa Mennica Polska ul. Waliców Zakład Gospodarowania Nieruchomościami ul. Wawelberga 15, pok Parafia prawosławna św. Jana ul. Wolska 138/ Parafia Św. Wojciecha ul. Wolska Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 10 ul. Wolska Ośrodek Wsparcia dla Seniorów ul. Zawiszy Parafia Miłosierdzia Bożego i Św. Faustyny ul. Żytnia Wypożyczalnia dla Dzieci i Dorosłych nr 73 ul. Żytnia Komenda Rejonowa Policji ul. Żytnia

37 Załącznik nr 11 Spółdzielnie mieszkaniowe: Międzyzakładowa Pracownicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa SAM-81, ul. Orla 6B Międzyzakładowe Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Mieszkalnych OCHOTA, ul. Opaczewska 43 Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Pawia 73 Pracownicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa PAN AKADEMIA, ul. Szymczaka 3 Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa DEMBUD Sp. z o. o., ul. Żelazna 41 lok. 9 Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa NASZA CHATA, ul. Osowska 27 Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa OGRODOWA, ul. Żelazna 82/84 Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa WOLSKA ŻELAZNA BRAMA, ul. Krochmalna 32 Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa ZACHÓD, ul. Śliska 10 Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Pracowników MZK DZIELNA, ul. Dzielna 78 lok 73 Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego NOWA, ul. Twarda 60/19 Spółdzielnia Mieszkaniowa CENTRUM WOLA, ul. Siedmiogrodzka 11 Spółdzielnia Mieszkaniowa FINANSOWIEC, ul. Zegadłowicza 1 lok. 39A Spółdzielnia Mieszkaniowa KOLONIA KASPRZAKA, ul. Kasprzaka 11 Spółdzielnia Mieszkaniowa KOŁO, ul. Brożka 4 Spółdzielnia Mieszkaniowa MIŁA, ul. Anielewicza 23A Spółdzielnia Mieszkaniowa Mszczonowska, ul. Jana Olbrachta 64 Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA SIENNA, ul. Sienna 66 Spółdzielnia Mieszkaniowa PA, al. St. Zjednoczonych 72 Spółdzielnia Mieszkaniowa PLATYNOWA 8, ul. Platynowa 8 Spółdzielnia Mieszkaniowa STROP, ul. Skierniewicka 21 Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Józefa Sowińskiego, ul. Redutowa 50 Spółdzielnia Mieszkaniowa MEGAWAT, ul. Wolska 87 lok. 27 Spółdzielnia Mieszkaniowa STARÓWKA, ul. Pańska 59 Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa KLUB DWUSTU, ul. Ekologiczna 22 35

38 Załącznik nr 12 Parafie: Parafia Św. Józefa Oblubieńca NMP, ul. Deotymy 41 Parafia Św. Wawrzyńca, ul. Wolska 140 A Parafia Św. Klemensa Hofbauera, ul. Karolkowa 49 Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ul. J. Bema 73/75 Parafia Św. Wojciecha, ul. Wolska 76 Parafia Św. Andrzeja Apostoła na Mirowie, ul. Chłodna 9 Parafia Św. Augustyna, ul. Nowolipki 18 Kościół Miłosierdzia Bożego i Św. Faustyny, ul. Żytnia 1 Kościół Św. Karola Boromeuszka, ul. Powązkowska 14 Parafia Cerkiew Św. Jana Klimaka, ul. Wolska 138/140 I Zbiór Kościoła Chrześcijan Baptystów, ul. Waliców 25 Kościół p.w. Dobrego Pasterza w Warszawie, ul. Szczecińskiego 5 Centra Handlowe: Dom Mody KLIF, ul. Okopowa 68/72 Centrum Handlowe FORT WOLA, ul. Połczyńska 4 Centrum Handlowe WOLA PARK, ul. Górczewska

39 Załącznik nr 13 37

40 Załącznik nr 14 38

41 Załącznik nr 15 39

42 40

43 Zestawienie uwag przesłanych na mailowo, do których odniósł się Zespół l.p. Sposób zgłoszenia uwagi / numer Odniesienie, czego dotyczyła uwaga Podział środków Podział obszaru Inne Treść Rozstrzygnięcie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy / Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015 Uwaga uwzględniona Uwaga nieuwzględniona 1. Mail Jako mieszkanka Odolan (ul. Jana Kazimierza 30/83) mam następujące uwagi co do kwoty przyznanej tej części Woli: Uważam, że niewłaściwym jest uzależnienie wysokości przyznanych środków od ilości zameldowanych mieszkańców. W znacznej części mieszkańcami odolańskich osiedli są najemcy. Pokazuje to przykład Osiedla Dobrolin, na którym jest ponad 600 mieszkań a tylko 429 osób zameldowanych (łącznie na JK 28, JK 30 i Gizów 3). Moim zdaniem najemcy są niesłusznie pomijani w tych statystykach. Powinno się raczej brać pod uwagę miejsce rozliczania podatku dochodowego, tak jak ma to miejsce dla potrzeb Karty Warszawiaka, a nie meldunek na pobyt stały. Wówczas na pewno aktualna liczba mieszkańców byłaby znacznie większa niż Kwota, która została przyznana Odolanom i Ulrychowie, nie uwzględnia, iż są to (w szczególności Odolany) najdynamiczniej rozwijające tereny Woli. Aktualnie liczba mieszkańców Odolan w dniu 8 listopada 2013 wynosi (wraz z Ulrychowem ). Do roku 2015 liczba mieszkańców Odolan wzrośnie, według moich szacunków, o ok Szacunki te wykonałam w oparciu o liczbę mieszkań, która aktualnie jest sprzedawana na rynku pierwotnym oraz zostanie ukończona w 2014 roku. Zgodnie ze słowami przedstawiciela jednego z deweloperów przyjęłam, iż każde mieszkanie będzie zamieszkane przez średnio dwóch mieszkańców. Informacje inwestycjach znalazłam na stronach internetowych deweloperów, bądź uzyskałam telefonicznie. Oczywiście wyliczenia są szacunkowe, ale dają obraz w jakim tempie przybywa ilość mieszkańców Odolan a tym samym w 2015 roku Odolany otrzymają mniej środków z budżetu partycypacyjnego na mieszkańca w stosunku do innych części Woli. Wzrost liczby mieszkańców na Odolanach o ok spowodowałby, że na obszar Odolany + Ulrychów przeznaczona byłaby kwota o zł większa (wzrost z do zł), która następnie byłaby pomniejszona proporcjonalnie, w związku z inwestycjami prowadzonymi na Młynowie i Mirowie. Zespół poddał analizie różne kryteria w tym m.in. liczbę osób zamieszkujących dany obszar, płacenia podatków na Woli, jakość infrastruktury technicznej i społecznej czy też jej wiek. Za najbardziej przejrzyste i aktualne uznaliśmy kryterium liczby osób zameldowanych na danym obszarze. Dane te, w przeciwieństwie do pozostałych kryteriów, są obiektywne i możliwe do zweryfikowania w każdej chwili na poziomie Dzielnicy. Cieszymy się, że taki podział poparła większość osób biorących udział w konsultacjach, dlatego zdecydowaliśmy się go nie zmieniać. Bardzo dziękujemy jednak za trud włożony w wyszukiwanie informacji doceniamy to. Być może zostanie to wykorzystane podczas planowania budżetu partycypacyjnego w latach kolejnych. 2. Mail nr 2 Uważam, że podział obszarowy i kwotowy budżetu jest w porządku. Nieco większą sumę przewidzianą dla Młynowa można wreszcie wykorzystać na modernizację Pola Elekcyjnego przy ul. Obozowej. Aż prosi się o jego uatrakcyjnienie, póki co jest przygnębiające i nieco opuszczone. Plac nieopodal przy cmentarzu można wykorzystać chociażby na Targ Śniadaniowy - cotygodniowy bazar z Żoliborza i Ursynowa. Cieszy nas dużo pomysłów na projekty, tym bardziej, że to właśnie mieszkańcy będą decydowali, które projekty zostaną zrealizowane. Zachęcamy do składania projektów, już od 20 stycznia 2014 r. 41

44 Zestawienie uwag zebranych w ankietach, dotyczących tematu konsultacji, do których odniósł się Zespół l.p. Sposób zgłoszenia uwagi / numer Odniesienie, czego dotyczyła uwaga Podział środków Podział obszaru Inne Treść Rozstrzygnięcie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy / Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015 Uwaga uwzględniona Uwaga nieuwzględniona 1. Ankieta nr 2 Nie Jestem z Koła. Jest tu wiele przedszkoli i szkół, które wymagają remontów i nikt się tym nie interesuje. Proponowana kwota jest na to za mała, a są jeszcze inne potrzeby. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków w obszarze Koło. Remont szkoły, czy przedszkola może być również projektem o charakterze ogólnodzielnicowym, gdyż może służyć mieszkańcom więcej niż jednego obszaru. 2. Ankieta nr 3 Nie mam zdania Brakuje informacji na co konkretnie mają być wydane pieniądze. To mieszkańcy będą decydowali, na co zostaną wydane środki przeznaczone na realizację budżetu partycypacyjnego zgłaszając projekty, dyskutując o nich, a następnie biorąc udział w głosowaniu. Postaramy się jednak lepiej informować, na czym polega cały proces. 3. Ankieta nr 4 Nie Według mnie podział środków wg liczby zameldowanych osób jest nieadekwatny do potrzeb poszczególnego podziału gminy. Uważam, że należałoby wziąć pod uwagę infrastrukturę a nie liczbę mieszkańców. Zespół poddał analizie różne kryteria w tym m.in. liczbę osób zamieszkujących dany obszar, płacenia podatków na Woli, jakość infrastruktury technicznej i społecznej czy też jej wiek. Za najbardziej przejrzyste i aktualne uznaliśmy kryterium liczby osób zameldowanych na danym obszarze. Dane te, w przeciwieństwie do pozostałych kryteriów, są obiektywne i możliwe do zweryfikowania w każdej chwili na poziomie Dzielnicy. 4. Ankieta nr 4 Nie Należałoby skrupulatniej przyjrzeć się potrzebom mieszkańców w skali globalnej dzielnicy, a nie brać pod uwagę podziału w myśl zasady, że wszyscy są wobec siebie równi. Udział w budżecie partycypacyjnym to świetna okazja, aby wyrazić swoje potrzeby zgłaszając projekty, dyskutując o tych, które powinny być zrealizowane i biorąc udział w głosowaniu. 5. Ankieta nr 9 Nie mam zdania Brak wyjaśnienia z czego te kwoty wynikają, tj. ich podział, a powinno być. 6. Ankieta nr 31 Nie Dobrze mi ze starym podziałem We wszystkich materiałach informacyjnych staraliśmy się publikować kryteria, jakie Zespół przyjął dokonując takiego podziału. W trakcie trwania konsultacji dodaliśmy na stronie internetowej informację atrakcyjniejszą wizualnie, aby była bardziej widoczna Proszę się nie martwić, to tylko na potrzeby realizacji budżetu partycypacyjnego na rok Podział na rejony jest nadal obowiązujący. 7. Ankieta nr 60 Nie Koło otrzymało teoretycznie za mało pieniędzy, ponieważ jest to dzielnica ludzi starszych, a oni mają dużo życiowych potrzeb i mają małe możliwości. Kryterium, według którego Zespół dokonał podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów o charakterze lokalnym na poszczególne obszary jest liczba osób zameldowanych na pobyt stały niezależnie od ich wieku. Zachęcamy, do złożenia projektu skierowanego do seniorów. 8. Ankieta nr 94 Nie Osiedle Koło mimo że, jest najstarszym osiedlem otrzymało najmniejsze środki pieniężne w stosunku do innych rejonów, a jest tam dużo mieszkańców. 9. Ankieta nr 98 Nie Odolany plus Ulrychów zbyt duży obszar. Kryterium, według którego Zespół dokonał podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów o charakterze lokalnym na poszczególne obszary jest liczba osób zameldowanych na pobyt stały Kryterium, które przyjął Zespół nie dotyczyło powierzchni obszaru, ale liczby zameldowanych na pobyt stały osób na danym obszarze. 10. Ankieta nr 98 Nie mam zdania Powinny być większe kwoty. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego na rok

45 l.p. Sposób zgłoszenia uwagi / numer Odniesienie, czego dotyczyła uwaga Podział środków Podział obszaru Inne Treść Rozstrzygnięcie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy / Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015 Uwaga uwzględniona Uwaga nieuwzględniona 11. Ankieta nr 101 Nie Zbyt duży obszar. 12. Ankieta nr 111 Nie Za duży obszar. 13. Ankieta nr 114 Nie Zbyt mała suma dla niektórych obszarów. 14. Ankieta nr 115 Nie Zdecydowanie za duży obszar Odolan i Ulrychowa. Teren realizacji budżetu partycypacyjnego na Woli ograniczony jest granicami Dzielnicy Wola. Zespół dokonując podziału obszaru zadbał o to, aby można było realizować projekty również na mniejszych niż Dzielnica obszarach. Teren realizacji budżetu partycypacyjnego na Woli ograniczony jest granicami Dzielnicy Wola. Zespół zadbał również o to, aby można było realizować projekty na mniejszych niż Dzielnica obszarach. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach. Zespół przyjął kryterium podziału środków liczba zameldowanych osób na pobyt stały. Kryterium, według którego Zespół dokonał podziału środków finansowych jest liczba osób zameldowanych na pobyt stały, a nie powierzchnia obszaru. Zespół zdecydował się połączyć Odolany i Ulrychów, aby możliwie wyrównać liczbę mieszkańców względem innych obszarów. 15. Ankieta nr 115 Nie Na taki obszar za mało pieniędzy. 16. Ankieta nr 116 Nie 17. Ankieta nr 116 Nie W porównaniu do innych obszarów Odolany plus Ulrychów jest zdecydowanie za duży!!! 220,00 dla Odolan plus Ulrychowa, gdzie obszar ten jest największy??? Czemu dużo mniejszy Czyste+Mirów ma więcej??? Nie mówiąc o Młynowie! Nie wiadomo, o którym obszarze mowa, ale Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co w efekcie przełożyło się na zwiększenie środków we wszystkich obszarach. Zespół zdecydował się połączyć Odolany i Ulrychów, aby możliwie wyrównać liczbę mieszkańców względem innych obszarów. O podziale środków finansowych decydowała liczba zameldowanych osób na pobyt stały, a nie powierzchnia obszaru. 18. Ankieta nr 117 Tak Jeżeli zrobiono dokładne potrzeby w poszczególnych obszarach dzielnic (szczególnie stan dróg). Projekty składane w ramach budżetu partycypacyjnego mogą dotyczyć różnych kwestii, mogą to być projekty z zakresu infrastruktury, kultury lub inne ważne, aby wpisywały się w zadania statutowe Dzielnicy. Kryterium, według którego Zespół dokonał podziału środków finansowych jest liczba osób zameldowanych na pobyt stały, a nie stan dróg. 19. Ankieta nr 119 Nie Koło jest mniejsze od Odolanów, Mirowa, Czystego. Także nie zgadzam się z Młynowem. Kryterium, według którego Zespół dokonał podziału środków finansowych jest liczba osób zameldowanych na pobyt stały, a nie powierzchnia obszaru. 20. Ankieta nr 120 Nie Nie Nie mam pieniędzy na życie. Uwaga nieuwzględniona - brak związku z tematem. 21. Ankieta nr 121 Nie Koło ma za mały budżet. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach, również na Kole. Zespół przyjął kryterium podziału środków liczba zameldowanych osób na pobyt stały. 43

46 l.p. Sposób zgłoszenia uwagi / numer Odniesienie, czego dotyczyła uwaga Podział środków Podział obszaru Inne Treść Rozstrzygnięcie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy / Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015 Uwaga uwzględniona Uwaga nieuwzględniona 22. Ankieta nr 121 Nie W każdej dzielnicy powinno być przyznane po tyle samo pieniędzy. Każda Dzielnica dysponuje budżetem w innej wysokości. Według wytycznych Prezydent m.st. Warszawy każda Dzielnica miała przeznaczyć od 0,5 do 1% budżetu, a więc kwota przeznaczona na realizację budżetu partycypacyjnego będzie inna w każdej Dzielnicy. Jeśli chodzi o poszczególne obszary to Zespół rozważał taki wariant, ale na niektórych obszarach zameldowana jest mała liczba osób, więc uznano, że lepszym rozwiązaniem będzie wysokość środków zależna od liczby zameldowanych mieszkańców. 23. Ankieta nr 143 Nie mam zdania Według mnie w pierwszej kolejności powinny odbyć się spotkania informacyjne przedstawiające co to jest i co jest celem działania, a następnie akceptacja podziału środków; chociaż podział w stosunku do liczby mieszkańców jest uzasadniony Temu służyły konsultacje społeczne budżetu partycypacyjnego, które trwały od 2 do 31 grudnia 2013 r. Zespół podjął decyzję, że oprócz spotkania informacyjno-konsultacyjnego dobrym rozwiązaniem będzie zorganizowanie dyżurów konsultacyjnych z udziałem członków Zespołu, podczas różnych grudniowych imprez i wydarzeń na Woli. Wydarzenia, na których miał być dyżur konsultacyjny, zostały wybrane w taki sposób, aby w każdym z zaproponowanych przez Zespół obszarów odbył się przynajmniej jeden dyżur. 24. Ankieta nr 169 Nie Zbyt małe środki na obszar Koła - teren z największą ilością najstarszej substancji mieszkaniowej, z dużą liczbą mieszkańców niezameldowanych na pobyt stały (np. akademiki studenckie), z bardzo złym stanem wielu lokalnych dróg, chodników oraz mniejszą liczbą sklepów osiedlowych i punktów usługowych i niewystarczającą ofertą kulturalno-rozrywkową. Zespół dokonał podziału środków finansowych proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały. Projekty niekoniecznie muszą być inwestycyjne mogą to być np. projekty kulturalne - to mieszkańcy określą swoje potrzeby - ważne, aby mieściły się w zakresie zadań własnych Miasta Stołecznego Warszawy, przypisanych do realizacji Dzielnicy. 25. Ankieta nr 172 Nie Projekty powinny być adekwatne do powierzchni obszarów!!! 26. Ankieta nr 173 Nie Koło - za mały obszar i od lat niedoinwestowany - brak ekranów akustycznych, np. Lasek na Kole. 27. Ankieta nr 173 Nie Koło - o 40% środków za mało. 28. Ankieta nr 175 Nie 29. Ankieta nr 178 Nie Ogromne pieniądze na Młynów w stosunku do obszaru i liczby mieszkańców. A co z resztą? Zbyt duża kwota przekazana na Młynów. Odpowiednia kwota na Czyste i Mirów. Zespół dokonał podziału środków finansowych proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały kwota / osobę jest taka sama w każdym obszarze. To mieszkańcy będą decydowali, na co zostaną wydane środki przeznaczone na realizację budżetu partycypacyjnego. Zespół dokonał podziału środków finansowych proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały kwota / osobę jest taka sama w każdym obszarze. Zespół dokonał podziału środków finansowych proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały kwota / osobę jest taka sama w każdym obszarze. Zespół dokonał podziału środków finansowych proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały kwota / osobę jest taka sama w każdym obszarze. 30. Ankieta nr 186 Nie Nie wydaje mi się, że podział powinien być zależny od ilości mieszkańców. Powinien być raczej uzależniony od potrzeb na danym terenie. Udział w budżecie partycypacyjnym to świetna okazja, aby wyrazić swoje potrzeby zgłaszając projekty, ale również dyskutując o tych, które powinny być zrealizowane i biorąc udział w głosowaniu. 31. Ankieta nr 188 Nie Uważam, że zdecydowanie za mało środków przeznaczonych jest na Koło. Jest tam wiele do zrobienia. Zespół dokonał podziału środków finansowych proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach, również na Kole 44

47 l.p. Sposób zgłoszenia uwagi / numer Odniesienie, czego dotyczyła uwaga Podział środków Podział obszaru Inne Treść Rozstrzygnięcie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy / Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015 Uwaga uwzględniona Uwaga nieuwzględniona 32. Ankieta nr 190 Nie Zbyt małe środki w obszarze Muranów - Nowolipki, mimo że jest to centralna część miasta, w której ogniskuje się życie mieszkańców pozostałych obszarów. Zespół dokonał podziału środków finansowych proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały kwota / osobę jest taka sama w każdym obszarze. 33. Ankieta nr 191 Nie Rejon Koło - obszar zaniedbany, mało inwestycji; być może mało mieszkańców, ale to dobry punkt przesiadkowy i handlowy (bazary), szczególnie w weekendy. Mało parkingów. Zespół dokonał podziału środków finansowych proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały kwota / osobę jest taka sama w każdym obszarze. Projekty niekoniecznie muszą być inwestycyjne mogą to być np. projekty z zakresu edukacji - to mieszkańcy określą swoje potrzeby - ważne, aby mieściły się w zakresie zadań własnych Miasta Stołecznego Warszawy, przypisanych do realizacji Dzielnicy. 34. Ankieta nr 216 Nie Obszar dzielnicy Odolany - Ulrychów jest największy. Wiem, że kierowano się liczbą mieszkańców, ale tereny parków służą nie tylko mieszkańcom dzielnicy. Uwaga nieuwzględniona - brak związku z tematem 35. Ankieta nr 220 Nie Odolany i Ulrychów to obszary z największą liczbą nowych bloków i najgorszą infrastrukturą - powinny otrzymać większe środki. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach, m.in. w obszarze Odolany + Ulrychów. Projekty niekoniecznie muszą dotyczyć infrastruktury mogą to być np. projekty z zakresu edukacji - to mieszkańcy określą swoje potrzeby - ważne, aby mieściły się w zakresie zadań własnych Miasta Stołecznego Warszawy, przypisanych do realizacji Dzielnicy. 36. Ankieta nr 221 Nie mam zdania Nie wiem kto decydował o podziale obszaru i środków finansowych. Nie było informacji na ten temat albo ja o tym nic nie wiem. Staraliśmy się o tym informować podczas trwania konsultacji. Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy został powołany uchwałą Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy do wypracowywania zasad budżetu partycypacyjnego w dzielnicy na 2015 roku. Do zadań Zespołu należało m.in. podjęcie decyzji dotyczących podziału terytorialnego Dzielnicy oraz przydziału kwot na poszczególne obszary. Postaramy się jednak lepiej informować o decyzjach Zespołu. 37. Ankieta nr 225 Nie Ponieważ to za mała kwota na projekty ogólnodzielnicowe. 38. Ankieta nr 228 Nie Nie Młynów - większość firm Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach. Kryterium, według którego Zespół dokonał podziału środków finansowych jest liczba osób zameldowanych na pobyt stały. Zespół dokonał podziału środków finansowych proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały. 39. Ankieta nr 235 Nie Zły podział. Tzw. Ulrychów to obszar silnie rozbudowany - osiedla mieszkaniowe, a Odolany to w większości pustki, tereny poprzemysłowe itp. Projekty składane w ramach budżetu partycypacyjnego mogą dotyczyć różnych potrzeb mieszkańców, mogą to być projekty z zakresu infrastruktury, kultury lub inne ważne, aby wpisywały się w zadania Dzielnicy. 40. Ankieta nr 235 Nie Zły podział terytorialny skutkuje błędnym podziałem środków finansowych. To pierwszy rok funkcjonowania budżetu partycypacyjnego. Jeśli podział środków finansowych i obszarów się nie sprawdzi, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmienić kryteria w kolejnych latach. Podział został jednak zaakceptowany przez większość osób biorących udział w konsultacjach, w związku z czym Zespół zdecydował się nie zmieniać kryterium. 45

48 l.p. Sposób zgłoszenia uwagi / numer Odniesienie, czego dotyczyła uwaga Podział środków Podział obszaru Inne Treść Rozstrzygnięcie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy / Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015 Uwaga uwzględniona Uwaga nieuwzględniona 41. Ankieta nr 236 Nie Kwoty do zagospodarowania z podziałem na obszary są zbyt niskie, aby za tę kwotę zrobić rozsądne inwestycje. Projekty składane w ramach budżetu partycypacyjnego mogą dotyczyć różnych potrzeb mieszkańców, niekoniecznie muszą to być inwestycje mogą to być np. projekty z zakresu edukacji - ważne, aby mieściły się w zakresie zadań własnych Miasta Stołecznego Warszawy, przypisanych do realizacji Dzielnicy. 42. Ankieta nr 239 Nie Ponieważ na Odolanach i Ulrychowie mieszka więcej ludzi niż wykazuje statystyka. Ponieważ jest to pierwszy rok funkcjonowania budżetu partycypacyjnego, Zespół zdecydował się przyjąć stałe kryterium, jakim jest liczba zameldowanych mieszkańców. Jeśli przyjęte kryterium nie sprawdzi się, nic nie stoi na przeszkodzie, aby je zmienić w kolejnych latach funkcjonowania budżetu partycypacyjnego. 43. Ankieta nr 249 Nie Nie zostałem poinformowany o planowanych inwestycjach mających pochłonąć opisywane fundusze, przez co nie potrafię ocenić trafności rozdysponowania środków. Środki przeznaczone na realizację budżetu partycypacyjnego będą mogły zostać wydane na zadania Dzielnicy to nie tylko wydatki inwestycyjne, to mogą być również projekty miękkie np. wydarzenia kulturalne. To mieszkańcy będą decydowali, na co zostaną wydane środki przeznaczone na realizację budżetu partycypacyjnego zgłaszając projekty, dyskutując o nich, a następnie biorąc udział w głosowaniu. 44. Ankieta nr 259 Nie Za małe środki. Dobra wiadomość. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach. 45. Ankieta nr 262 Nie Jest zbyt ogólny - nie wiadomo na co będą przeznaczone środki - więc podział jest zbyt uproszczony. To mieszkańcy będą decydowali, na co zostaną wydane środki przeznaczone na realizację budżetu partycypacyjnego zgłaszając projekty, dyskutując o nich, a następnie biorąc udział w głosowaniu. 46. Ankieta nr 262 Nie Pytanie mało precyzyjne, tzn. po 1 mln na każdy obszar = 5 mln czy na 1 obszar, a reszta? Zespół dokonał podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację budżetu partycypacyjnego na projekty lokalne (1 mln zł) proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały oraz na projekty ogólnodzielnicowe (1 mln) 47. Ankieta nr 265 Nie Nie Zbyteczny podział, biurokracja, dodatkowe stanowiska. Uważam, że podział byłby niesprawiedliwy i nie należy dokonywać rozbicia. Członkowie Zespołu nie pobierają wynagrodzenia za pracę w Zespole. Podział został dokonany tylko na potrzeby realizacji budżetu partycypacyjnego na rok Ankieta nr 273 Nie Nie Proszę o uzasadnienie podziału, z czego wynika? Podział środków na projekty lokalne dokonany został proporcjonalnie do liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na danym obszarze. Aby możliwie wyrównać liczbę mieszkańców w poszczególnych obszarach, w trzech obszarach Zespół proponował połączenie rejonów Nowolipki z Powązkami, Odolan z Ulrychowem oraz Czyste z Mirowem. 49. Ankieta nr 275 Nie Muranów+Młynów= jedna dzielnica! Uwaga nieuwzględniona brak związku z tematem. 50. Ankieta nr 275 Nie Więcej kasy dla Odolan - opustoszała i zaniedbana częśc Woli. Perspektywiczna. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach m.in. na Odolanach. 46

49 l.p. Sposób zgłoszenia uwagi / numer Odniesienie, czego dotyczyła uwaga Podział środków Podział obszaru Inne Treść Rozstrzygnięcie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy / Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015 Uwaga uwzględniona Uwaga nieuwzględniona 51. Ankieta nr 277 Nie Ul. Jana Kazimierza - duża liczba nowych mieszkańców, budynków; brak infrastruktury, dziurawe ulice, brak chodników, pasów. W 2014 r. mają być oddane nowe mieszkania. Mieszkańcy płacą za użytkowanie wieczyste, a brak inwestycji na ulicy. Podział środków na projekty lokalne dokonany został proporcjonalnie do liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na danym obszarze. Zdajemy sobie sprawę, że w każdym z obszarów mieszkańcy mogą mieć inne potrzeby, natomiast, ale według przyjętego kryterium jest równa kwota na osobę w każdym obszarze. 52. Ankieta nr 279 Nie Więcej środków dla największej poddzielnicy Odolany. Jest bardzo zaniedbana; ulice, parki, chodniki, brak siłowni miejskich. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach m.in. na Odolanach. 53. Ankieta nr 294 Nie mam zdania Nie mam zdania Ponieważ nieważne jest ile i jak, a na co. Takiej informacji brak (jak zwykle). To mieszkańcy będą decydowali, na co zostaną wydane środki przeznaczone na realizację budżetu partycypacyjnego zgłaszając projekty, dyskutując o nich, a następnie biorąc udział w głosowaniu. 54. Ankieta nr 313 Nie Za mało dla Koła Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach m.in. na Kole. 55. Ankieta nr 317 Nie Ponieważ podział środków finansowych nie jest adekwatny do podziału terenów (np. Mniejszy teren dostał więcej środków niż większy). Podział środków na projekty lokalne dokonany został proporcjonalnie do liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na danym obszarze. 56. Ankieta nr 321 Nie Zasadnym jest wydatkowanie 1 mln zł na projekty ogólnodzielnicowe, drugi milion powinien być wydatkowany na projekty zgłaszane przez najaktywniejsze ośrodki, grupy społeczne, nie zaś przydzielone z góry kwoty, które w rezultacie mogą nie zostać wydane. Liczymy na aktywność mieszkańców zarówno podczas zgłaszania projektów, dyskusji na ich temat, jak i podczas głosowania. Istnieje możliwość przesunięcia kwot na inne obszary, jeżeli zgłoszone projekty nie wyczerpią puli dostępnej na danym obszarze. 57. Ankieta nr 325 Nie Za mało pieniędzy dla rejonu Nowolipek. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach m.in. w połączonym obszarze Nowolipki + Powązki. 58. Ankieta nr 328 Nie Łączenie Urlychowa z Odolanami jest nieracjonalne z powodu zupełnie innych potrzeb inwestycyjnych zagospodarowanego Ulrychowa i nowopowstałych osiedli na Odolanach. Projekty składane w ramach budżetu partycypacyjnego mogą dotyczyć różnych potrzeb mieszkańców, mogą to być projekty inwestycyjne, ale mogą też być i inne np. kulturalne ważne, aby mieściły się w zakresie zadań własnych Miasta Stołecznego Warszawy, przypisanych do realizacji Dzielnicy. Zespół zdecydował się na połączenie obszarów, aby możliwie wyrównać liczbę mieszkańców, a co za tym idzie kwoty przeznaczone na poszczególne obszary. 59. Ankieta nr 330 [dane usunięte] Nie Jako mieszkaniec Odolan, w związku z obiecanym przez dzielnice uporządkowaniem kwestii parku Zielone Odolany, uważam, że kwota przypadająca na Odolany powinna zostać odpowiednio zwiększona tak, aby gwarantować możliwość odkupu przynajmniej niektórych działek objętych roszczeniami. właścicielskimi, a które to działki tworzą obszar Parku Zielone Odolany. [dane usunięte] Ponieważ jest to pierwszy rok funkcjonowania budżetu partycypacyjnego, Zespół zdecydował się przyjąć stałe kryterium, jakim jest liczba zameldowanych mieszkańców. Jeśli przyjęte kryterium nie sprawdzi się, nic nie stoi na przeszkodzie, aby je zmienić w kolejnych latach funkcjonowania budżetu partycypacyjnego. 47

50 l.p. Sposób zgłoszenia uwagi / numer Odniesienie, czego dotyczyła uwaga Podział środków Podział obszaru Inne Treść Rozstrzygnięcie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy / Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015 Uwaga uwzględniona Uwaga nieuwzględniona 60. Ankieta nr 331 [dane usunięte] Nie Za mało środków na Odolany (pamiętajmy o wykupie działek tworzących Park Zielone Odolany). [dane usunięte] Ponieważ jest to pierwszy rok funkcjonowania budżetu partycypacyjnego, Zespół zdecydował się przyjąć stałe kryterium, jakim jest liczba zameldowanych mieszkańców. Jeśli przyjęte kryterium nie sprawdzi się, nic nie stoi na przeszkodzie, aby je zmienić w kolejnych latach funkcjonowania budżetu partycypacyjnego. 61. Ankieta nr 332 Nie Do 2015 r. obszar Odolan, który rozwija się najdynamiczniej ze wszystkich, istotnie zwiększy liczbę mieszkańców. W związku z tym Odolany powinny otrzymać większą kwotę. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach m.in. na Odolanach. 62. Ankieta nr 335 Nie Nie znam powodów, które sprawiają, że Koło otrzyma najmniej środków, choć potrzeby ma takie same jak inne osiedla. Staraliśmy się komunikować kryteria jakie Zespół przyjął dokonując podziału środków finansowych na poszczególne obszary - proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały. Postaramy się robić to lepiej. 63. Ankieta nr 338 Nie Absurdalne odebranie ewentualnych inwestycji na Mirowie. Kto lobbuje za Czyste?? Czyste powinno być razem z Młynowem a nie Mirowem! Reszta części OK. Projekty składane w ramach budżetu partycypacyjnego mogą dotyczyć różnych potrzeb mieszkańców, mogą to być projekty inwestycyjne, ale mogą też być i inne np. kulturalne ważne, aby mieściły się w zakresie zadań własnych Miasta Stołecznego Warszawy, przypisanych do realizacji Dzielnicy. 64. Ankieta nr 340 Nie Nowolipki powinny dostać więcej. 65. Ankieta nr 344 Nie 66. Ankieta nr 347 Nie Na jakiej podstawie dokonano tego podziału? Stosunek liczebności mieszkańców/kwoty budżetu? Teren Koła posiada dużo mieszkańców, więc suma przeznaczona na ten teren jest zbyt skąpa i najmniejsza w porównaniu do innych terenów. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach m.in. w połączonym obszarze Nowolipki + Powązki. Zespół dokonał podziału środków finansowych na poszczególne obszary proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały. Zespół dokonał podziału środków finansowych na poszczególne obszary proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały w każdym obszarze jest równa kwota / osobę. 67. Ankieta nr 351 Nie Mirów jako poddzielnica ościenna do Śródmieścia powinna mieć większy budżet, aby stać się bardziej reprezentacyjną i dostosowywać się do centralnych standardów. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach. Zespół dokonał podziału środków finansowych na poszczególne obszary w oparciu o stałe kryterium - proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały w każdym obszarze jest równa kwota / osobę. 68. Ankieta nr 354 Nie Uważam, ze więcej środków (moja propozycja to równe 250 tys.) powinno być skierowane na Ulrychow/Odolany. W tej części Woli prowadzone są intensywne inwestycje mieszkaniowe i w ciągu 2014 i 2015 przybędzie tam wielu mieszkańców. W porównaniu do innych części woli infrastruktura tam jest słaba, a wszystkiego deweloperzy nie zapewnia. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach. Propozycja Zespołu to równe 275 tyś dla obszaru Odolany+Ulrychów. Ponieważ jest to pierwszy rok funkcjonowania budżetu partycypacyjnego, Zespół zdecydował się przyjąć stałe kryterium, jakim jest liczba zameldowanych mieszkańców. 69. Ankieta nr 355 Nie mam zdania Czy podział obszaru dzielnicy ma wpływ na moje życie? a może jest to bardziej decyzja administracyjna z uwzględnieniem logiki i faktów historycznych? Taki podział powinien być wypracowany dawno temu i stosowany, jeśli go nie ma do tej pory to pozostajemy daleko poza kręgiem cywilizacji rozwiniętych. Mam nadzieje ze uda się raz na zawsze ustalić ten podział i więcej takie pytanie się nie pojawi. Sam podział nie, ale aktywne włączenie się w realizację budżetu partycypacyjnego i współdecydowanie, na co zostaną przeznaczone środki na jego realizację, zdecydowanie tak. Proszę się jednak nie martwić, Zespół dokonał podziału tylko na potrzeby realizacji budżetu partycypacyjnego podział na rejony jest nadał obowiązujący. 48

51 l.p. Sposób zgłoszenia uwagi / numer Odniesienie, czego dotyczyła uwaga Podział środków Podział obszaru Inne Treść Rozstrzygnięcie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy / Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na rok 2015 Uwaga uwzględniona Uwaga nieuwzględniona 70. Ankieta nr 355 [dane usunięte] Tak Tak, o ile projekt ogólnodzielnicowy będzie angażować do współpracy wszystkie 5 obszarów, a nie będzie projektem do realizacji którego zostaną zatrudnione jakieś firmy zewnętrzne. Musi on mieć walor wychowawczy i kreować umiejętność współpracy miedzy 5-cioma obszarami. To samo odnosi się do podziału środków na lokalne projekty. Trzeba będzie wypracować system weryfikacji i unifikacji projektów tak by były to projekty angażujące ośrodki lokalne a nie firmy zewnętrzne wyspecjalizowane w realizacjach różnorodnych projektów. celem musi być integracja społeczna i aktywność obywatelska! Powodzenia [ usunięty] Budżet partycypacyjny służy również pobudzeniu aktywności mieszkańców. W trakcie realizacji budżetu partycypacyjnego przewidywane są spotkania projektodawców i spotkania z mieszkańcami, na których będą prezentowanie projekty. Ostatecznie, to mieszkańcy głosując na wybrane projekty, zdecydują, które z nich będą realizowane. 71. Ankieta nr 356 Nie mam zdania Chyba najlepszym wyjściem będzie podział historycznie uzasadniony, trzeba zapytać historyków. Podział został jednak zaakceptowany przez większość osób biorących udział w konsultacjach. Zespół zdecydował się nie zmieniać przyjętego kryterium. Budżet partycypacyjny jest wprowadzany po raz pierwszy, więc jeśli przyjęte kryterium się nie sprawdzi, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmienić je w kolejnych latach. 72. Ankieta nr 359 Nie Odolnany są najszybciej rozwijającym się obszarem i przyrost mieszkańców, nowych inwestycji jest nieproporcjonalnie większy w stosunku do zaproponowanego budżetu. Ponieważ jest to pierwszy rok funkcjonowania budżetu partycypacyjnego, Zespół zdecydował się przyjąć stałe kryterium, jakim jest liczba zameldowanych mieszkańców. Jeśli przyjęte kryterium nie sprawdzi się, nic nie stoi na przeszkodzie, aby je zmienić w kolejnych latach funkcjonowania budżetu partycypacyjnego. 73. Ankieta nr 360 Nie Odolany i Ulrychów zajmują największą powierzchnię Woli, a mimo to otrzymały bardzo ograniczone środki. Zwracam się o przesunięcie na tę część dzielnicy Wola środków lub zwiększenie kwoty budżetu obywatelskiego. Jeśli w tym roku jest to niemożliwe, zwracam się o przesunięcie środków w przyszłym budżecie. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach. Kryterium, według którego Zespół dokonał podziału środków finansowych jest liczba osób zameldowanych na pobyt stały. 74. Ankieta nr 361 Nie Największy obszar Odolany+Ulrychów dostaje dużo mniej niż mniejsze obszary, np. Mirów. Zaburzona proporcja. Zespół dokonał podziału środków finansowych na poszczególne obszary proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały. 75. Ankieta nr 362 Nie Teren Ulrychowa i Odolan terytorialnie jest największy, a Odolany są najbardziej rozwijającym się obszarem, gdzie w tym roku będzie dużo większa liczba mieszkańców. Więc środki finansowe powinny być większe. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację budżetu partycypacyjnego, co przełożyło się również na zwiększenie środków we wszystkich obszarach, również na Odolanach. Jeśli przyjęte kryterium nie sprawdzi się, nic nie stoi na przeszkodzie, aby je zmienić w kolejnych latach funkcjonowania budżetu partycypacyjnego. 76. Ankieta nr 363 Nie Dwa obszary Czyste + Mirów = Młynów. Jakie jest tego uzasadnienie? Tylko liczba mieszkańców? Tak. Zespół dokonał podziału środków finansowych na poszczególne obszary proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych na pobyt stały. 49

52 Zestawienie uwag, pytań i postulatów zgłoszonych podczas spotkania informacyjno-konsultacyjnego, do których odniósł się Zespół l.p. Rodzaj informacji przekazanej przez mieszkańców Treść Odpowiedź 1. Pytanie 2. Uwaga Jak uniknąć błędów popełnionych w innych miastach? Czy można ustalić wzorce i antywzory budżetów partycypacyjnych na podstawie doświadczeń zebranych w innych miastach? Trzeba zwrócić uwagę na pobudzenie aktywności mieszkańców, biorąc pod uwagę specyfikę Warszawy. Budżet partycypacyjny jest bardzo elastyczną formą, ale istotą procesu jest to, że decydujący głos mają mieszkańcy, którzy najlepiej znają specyfikę oraz potrzeby swojego miasta i dzielnicy. Nie ma dobrej praktyki, trudno jest mówić o jakichkolwiek wzorcach i antywzorach, ponieważ każde miasto ma swoja specyfikę. Zespół zdaje sobie sprawę ze specyfiki Warszawy, dlatego zorganizowane zostały punkty konsultacyjne m.in. podczas imprez organizowanych przez Urząd. Działania te miały na celu dotarcie do jak największej liczby mieszkańców. Im więcej będzie projektów tym większa szansa na znalezienie dobrego projektu. Jako Zespół zwrócimy uwagę na to, aby dotrzeć do mieszkańców skuteczniej, aby każdy miał świadomość, że ma wpływ na rzeczywistość. Konsultacje to dopiero początek realizacji budżetu partycypacyjnego, o każdym kolejnym etapie mieszkańcy będą informowani. 3. Pytanie W jaki sposób docierano z informacją? Organizując punkty konsultacyjne zdawaliśmy sobie sprawę, że najtrudniejszą ich częścią będzie dotarcie z informacją do mieszkańców. Informacje pojawiły się na bannerach, plakatach, w Kurierze Wolskim oraz na stronie internetowej Urzędu i na profilu facebook Miejska Wola. Ilość informacji nie przekłada się na ich skuteczne dotarcie do mieszkańców. Zespół będzie dyskutował o tym, co zrobić aby dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców aby osób, które będą składały projekty było jak najwięcej 4. Uwaga 5. Pytanie 6. Pytanie 7. Pytanie Aby skutecznie dotrzeć do mieszkańców, należy umieścić informacje w budynkach - nie ma bardziej bezpośredniego dotarcia do mieszkańców. Czy po zmianie władz samorządowych, kwoty, projekty zgłoszone w ramach budżetu partycypacyjnego się nie zmienią? Dlaczego nie ma możliwości składania projektów ogólnomiejskich? Powinna być taka możliwość. Kto może zgłaszać projekty czy będzie liczyło się miejsce zamieszkania, czy zameldowania? Nie zawsze jest taka możliwość, ale postaramy się to zrobić. Budżet partycypacyjny to umowa społeczna między sprawującymi władzę, a mieszkańcami. W związku z tym projekty wybrane przez mieszkańców, niezależnie od tego, kto będzie sprawował władzę. Realizując pierwszy budżet partycypacyjny w Warszawie zdecydowano, że będzie on realizowany na poziomie dzielnic. Projekty w danej dzielnicy będzie mógł zgłaszać każdy mieszkaniec Warszawy deklarując miejsca zamieszkania w Warszawie. 8. Pytanie Czy będzie wymagany wstępny kosztorys projektu? Jak to zrobić? Z założenia projekty mieszkańców mają być projektami nieprofesjonalnymi. Zdajemy sobie sprawę, że mieszkańcy nie są w stanie oszacować wszystkich kosztów realizacji projektu. Koszty realizacji projektu będą urealniane przez pracowników Urzędu podczas weryfikacji formalnofinansowej. Projekty, które zostaną złożone do 16 lutego 2014 r. będzie można uzupełnić lub poprawić. 9. Pytanie Co z projektami, które nie będą rekomendowane do realizacji (nie wystarczy środków na ich realizację, ponieważ pula środków będzie już wyczerpana, lub będą na niskiej pozycji po ogłoszeniu wyników głosowania) Projekt wciąż może wejść do planu budżetowego dzielnicy pod warunkiem, że Urząd będzie dysponował wolnymi środkami. Nawet jeżeli projekt nie zostanie zrealizowany zwróci uwagę dużej ilości osób, które będą go popierały co może zaowocować w przyszłości jego realizacją - projekty mogą być drogowskazem dla Dzielnicy, co jest naprawdę ważne dla mieszkańców. 10. Postulat Ogłoszenie listy zadań jakie można zgłaszać w danej dzielnicy Katalog zadań jest bardzo szeroki trudno wymienić wszystkie. Ważne, aby projekty mieściły się w zakresie zadań własnych Miasta Stołecznego Warszawy, przypisanych do realizacji Dzielnicy. Postaramy się opublikować dokumenty, w których można znaleźć te zadania. 11. Postulat Wykorzystanie ogólnomiejskiej linii telefonicznej do udzielania informacji o budżecie partycypacyjnym. Postulat przekazano Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, który koordynuje realizację procesu. 50

53 Zestawienie wszystkich ankiet zebranych podczas konsultacji społecznych Numer ankiety Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania 1 - Lepsza analiza potrzeb, obszary niezamieszkałe (lasy) odjąć 2 - Jestem z Koła. Jest tu wiele przedszkoli i szkół, którw wymagają remontów i nikt się tym nie interesuje. Proponowana kwota jest na to za mała, a są jeszcze inne potrzeby. 3 - Brakuje informacji na co konkretnie mają być wydane pieniądze 4 Wg mnie podział środków wg liczby zameldowanych osób jest nieadekwatny do potrzeb poszczególnego podziału gminy (rejonów - przyp. JR). Uważam, że należałoby wziąć pod uwagę infrastrukturę a nie liczbę mieszkańców. Należałoby skrupulatniej przyjrzeć się potrzebom mieszkańców w skali globalnej dzielnicy, a nie brać pod uwagę podziału w myśl zasady, że wszyscy są wobec siebie równi. 5 - Proporcje mieszkańców i ich potrzeby 6 - My też chcemy taką halę na Muranowie (ankieta z dyżuru w Hali Koło - przyp. JR) 7 Mieszkańcy mają wpływ na to, na co będą przeznaczone środki. Sprawiedliwy podział według ilości mieszkańców 8 Bardzo dobry pomysł, wydaje mi się, że jest dobrze opracowany. Tak jest to przemyślane i dobrze opracowany projekt 9 - Brak wyjaśnienia z czego te kwoty wynikają, tj. ich podział, a powinno być. 10 Tak zgadzam się ponieważ ścieżki rowerowe powinny być ze względu na to, żeby można było jeździć rowerami. Tak zgadzam się ze względu na to, że podział finansów lepiej wpłynie na państwowy budżet

54 Numer ankiety Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania Dobrze mi ze starym podziałem Uważam, że to dobry pomysł. Uważam, że to dobry pomysł Zgadzam się z projektem Ze względu na rosnącą ilość mieszkańców Młynowa My też chcemy taką halę na Muranowie (ankieta z dyżuru w Hali Koło - przyp. JR) Trafny Według mnie podział jest słuszny. Według mnie podział jest słuszny. 53 Według mnie zaproponowany podział jest słuszny. Również uważam, że zaproponowany podział jest słuszny

55 Numer ankiety Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania 55 - Podział sensowny bardzo Jestem za - 60 Jest dobrze Koło otrzymało teoretycznie za mało pieniędzy, ponieważ jest to dzielnica ludzi starszych, a oni mają dużo życiowych potrzeb i mają małe możliwości Nareszcie uczciwy podział Zajęli się tym odpowieni ludzie, możemy im ufać. Znają realia i najpilniejsze potrzeby Po prostu nie mam zdania. Po prostu nie mam zdania Pieniądze nie będą bezmyślnie wydane

56 Numer ankiety Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania Myślę, że to dobre rozwiązanie. Dobre rozwiązanie Przydałby się plac zabaw na podwórku przy Żytniej i Gibalskiego Jestem za pozytywnym patrzeniem w przyszłość Woli. Mniej ukradną 94 - Osiedle Koło mimo że, jest najstarszym osiedlem otrzymało najmniejsze środki pieniężne w stosunku do innych rejonów, a jest tam dużo mieszkańców Odolany plus Ulrychów zbyt duży obszar Powinny być większe kwoty Nie podnosić podatku gruntowego 101 Zbyt duży obszar Zbyt duży obszar za duży obszar za duży obszar 112 sprawiedliwy podział - 54

57 Numer ankiety Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania Zbyt mała suma dla niektórych obszarów Zdecydowanie za duży obszar Odolan i Ulrychowa Na taki obszar za mało pieniędzy 116 W porównaniu do innych obszarów Odolany plus Ulrychów jest zdecydowanie za duży!!! 220,00 dla Odolan plus Ulrychowa, gdzie obszar ten jest największy??? Czemu dużo mniejszy Czyste+Mirów ma więcej??? Nie mówiąc o Młynowie! 117 Uważam, że podział obszaru Dzielnicy jest wyważony. Jeżeli zrobiono dokładne potrzeby w poszczególnych obszarach dzielnic (szczególnie stan dróg) Koło mniejsze jest od Odolanów, Mirowa, Czystego. Także nie zgadzam się z Młynowem. 120 Nie mam pieniędzy na życie. Nie mam pieniędzy na życie. 121 Koło ma za mały budżet W każdej dzielnicy powinno być przyznane po tyle samo pieniędzy Dzięki możliwości wywieranego wpływu na zmiany w swoim mieście, mieszkańcy czują się z nim bardziej związani. Wzrasta również poczucie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń. Dzięki aktywnej obywatelskiej kontroli wydatków spada ryzyko korupcji, klientelyzmu i innych negatywnych zjawisk. 127 Podział ten wydaje się logiczny. Jak wyżej 128 Bardzo dobry pomysł. Dobry pomysł, sprawiedliwy, bo związany z całością mieszkańców. 129 Podział zgodny z historią i zasadami funkcjonowania rejonów. Podział odzwierciedla potrzeby lokalne. 130 Pozytywnym efektem tej formy demokracji jest wzrost udziału mieszkańców w życiu społeczności i wzrost ich odpowiedzialności za rozwój miasta. 131 Wzrost udziału mieszkańców w życiu społeczności i odpowiedzialności w swojej dzielnicy. Udział w tworzeniu budżetu daje wgląd w proces zarządzania gminą. W rezultacie zmniejsza się bariera na linii mieszkańcy - władze gminy i wzrasta wzajemne zaufanie. Zmniejsza się bariera na linii mieszkańcy - władze. 132 Mniejszy obszar - większa kontrola Mniejszy obszar - większa kontrola Mieszkam tu i się zgadzam z podziałem Popieram takie inicjatywy! Ponieważ mieszkańcy mogą mieć wpływ na wydawane środki

58 Numer ankiety Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania 138 Zdecydowanie popieram tego typu rozwiązanie ponieważ myślę, że przyniesie spodziewane efekty. A co za tym idzie zadowolenie wszystkich mieszkańców. 139 Zgadzam sięz podziałem obszaru Dzielnicy. Zgadzam się z podziałem środków finansowych. 140 Dobra inicjatywa Nie jestem mieszkańcem Dzielnicy i mam zbyt mało informacji, aby ustosunkować się do powyższego podziału. "Według mnie w pierwszej kolejności powinny odbyć się spotkania informacyjne przedstawiające co to jest i co jest celem działania, a następnie akceptacja podziału środków; chociaż podział w stosunku do liczby mieszkańców jest uzasadniony " Przeznaczone środki finansowe są zbyt małe na nowe inwestycje, ale można je przeznaczyć na kontynuację już zaczętych, np. ścieżki rowerowe, może parkingi osiedlowe. 145 Szansa dla małych dzielnic. Będzie uczciwie według procentowego udziału mieszkańców. 146 Nie jestem mieszkańcem Woli, więc nie chciałabym decydować o sprawach związanych z tą dzielnicą. Nie jestem mieszkańcem Woli, więc nie chciałabym decydować o sprawach związanych z tą dzielnicą. 147 Ciekawe pomysły Nareszcie. 148 Wydaje mi się, że podział jest uczciwy. Wydaje mi się, że podział jest uczciwy. 149 Dla poprawy życia mieszkańców Podoba mi się pomysł. Podoba mi się pomysł Mieszkańcy Woli powinni współdecydować o wydatkowaniu pieniędzy na lokalne potrzeby

59 Numer ankiety Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania Myślę, że środki rozdysponowane są dość sprawiedliwie Nie wiem w jakim stopniu zaproponowany podział różni się od dotychczasowego przebiegu granic obszarów. Zbyt małe środki na obszar Koła - teren z największą ilością najstarszej substancji mieszkaniowej, z dużą liczbą mieszkańców niezameldowanych na pobyt stały (np. akademiki studenckie), z bardzo złym stanem wielu lokalnych dróg, chodników oraz mniejszą liczbą sklepów osiedlowych i punktów usługowych i niewystarczajacą ofertą kulturalno-rozrywkową Projekty powinny być adekwatne do powierzchni obszarów!!! 173 Koło - za mały obszar i od lat niedoinwestowany - brak ekranów akustycznych, np. Lasek na Kole. Koło - o 40% środków za mało Ogromne pieniądze na Młynów w stosunku do obszaru i liczby mieszkańców. A co z resztą? 176 Nic nie wiem na ten temat. Nic nie wiem na ten temat Nie znam konkretnych projektów i ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat Zbyt duża kwota przekazana na Młynów. Odpowiednia kwota na Czyste i Mirów Proszę o zwiększenie środków dla udogodnienia starszym ludziom życia Nie wydaje mi się, że podział powinien być zależny od ilości mieszkańców. Powinien być raczej uzależniony od potrzeb na danym terenie

60 Numer ankiety Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania Uważam, że zdecydowanie za mało środków przeznaczonych jest na Koło. Jest tam wiele do zrobienia Zbyt małe środki w obszarze Muranów - Nowolipki, mimo że jest to centralna część miasta, w której ogniskuje się życie mieszkańców pozostałych obszarów "Rejon Koło - obszar zaniedbany, mało inwestycji; być może mało mieszkańców, ale to dobry punkt przesiadkowy i handlowy (bazary), szczególnie w weekendy. Mało parkingów. "

61 Numer ankiety Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania Z punktu widzenia Dzielnicy Odolany - Ulrychów - podział jest logiczny. Obszar dzielnicy Odolany - Ulrychów jest największy. Wiem, że kierowano się liczbą mieszkańców, ale tereny parków służą nie tylko mieszkańcom dzielnicy Pomysł dobry. Były Kierownik Rozbudowy Urzędu (podpis - przyp JR) Odolany i Ulrychów to obszary z największą liczbą nowych bloków i najgorszą infrastrukturą - powinny otrzymać większe środki Nie wiem kto decydował o podziale obszaru i środków finansowych. Nie było informacji na ten temat albo ja o tym nic nie wiem Ponieważ to za mała kwota na projekty ogólnodzielnicowe Młynów - większość firm Młynów - większość firm Uważam, że podział ma sensowne uzasadnienie, bo większe wniknięcie w sprawy mieszkańców i ch bolączek. Według mnie podział jest prawie jednakowy. 235 Zły podział. Tzw. Ulrychów to obszar silnie rozbudowany - osiedla mieszkaniowe, a Odolany to w większości pustki, tereny poprzemysłowe itp. Zły podział terytorialny skutkuje błędnym podziałem środków finansowych Kwoty do zagospodarowania z podziałem na obszary są zbyt niskie, aby za tę kwotę zrobić rozsądne inwestycje Ponieważ na Odolanach i Ulrychowie mieszka więcej ludzi niż wykazuje statystyka. Ponieważ na Odolanach i Ulrychowie mieszka więcej ludzi niż wykazuje statystyka. 59

62 Numer ankiety Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania Nie zostałem poinformowany o planowanych inwestycjach mających pochłonąć opisywane fundusze, przez co nie potrafię ocenić trafności rozdysponowania środków Za małe środki Jest zbyt ogólny - nie wiadomo na co będą przeznaczone środki - więc podział jest zbyt uproszczony. 263 Uważam, iż sprawiedliwie jest dzielić środki finansowe według liczby zameldowanych osób. - Pytanie mało precyzyjne, tzn. po 1 mln na każdy obszar = 5 mln czy na 1 obszar, a reszta? Zbyteczny podział, biurokracja, dodatkowe stanowiska. Uważam, że podział byłby niesprawiedliwy i nie należy dokonywać rozbicia. Zbyteczny podział, biurokracja, dodatkowe stanowiska. Uważam, że podział byłby niesprawiedliwy i nie należy dokonywać rozbicia

63 Numer ankiety Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania Wydaje się rozsądnym podziałem "Raczej tak; podział wydaje się być racjonalny" Zaufanie do zespołu konsultacji miejskich. Zaufanie do zespołu konsultacji miejskich Wszystko jest rozdane po równo. 273 Proszę o uzasadnienie podziału, z czego wynika? Proszę o uzasadnienie podziału, z czego wynika? Muranów+Młynów= jedna dzielnica! Więcej kasy dla Odolan - opustoszała i zaniedbana częśc Woli. Perspektywiczna "Ul. Jana Kazimierza - duża liczba nowych mieszkańców, budynków; brak infrastruktury, dziurawe ulice, brak chodników, pasów. W 2014 r. mają być oddane nowe mieszkania. Mieszkańcy płacą za użytkowanie wieczyste, a brak inwestycji na ulicy. " "Więcej środków dla największej poddzielnicy Odolany. Jest bardzo zaniedbana; ulice, parki, chodniki, brak siłowni miejskich. " logiczne logiczne Ponieważ to będzie sprawiedliwe dla każdego Powiatu. Iż, że jako Wola mamy mniej środków niż Śródmieście powinno podziałać. Nie wiem jak mam się odnieść do tego pytania i nie wiem, czy mam pojęcie o tym. 61

64 Numer ankiety Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania Ponieważ nieważne jest ile i jak, a na co. Takiej informacji brak (jak zwykle). Ponieważ nieważne jest ile i jak, a na co. Takiej informacji brak (jak zwykle) Za mało dla Koła Ponieważ podział środków finansowych nie jest adekwatny do podziału terenów (np.. Mniejszy teren dostał więcej środków niż większy) Uwzględnione są zarówno obszary historyczne, jak i liczba mieszkańców. Wydaje się, że to najbardziej proporcjonalny podział. 320 Jest równomierny, trudno dokonać sprawiedliwego podziału Zasadnym jest wydatkowanie 1 mln zł na projekty ogólnodzielnicowe, drugi milion powinien być wydatkowany na projekty zgłaszane przez 62

65 Numer ankiety Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania najaktywniejsze ośrodki, grupy społeczne, nie zaś przydzielone z góry kwoty, które w rezultacie mogą nie zostać wydane Odzwierciedla podział dzielnicy na rejony, osiedla. Zarówno lokalne jak i dzielnicowe inwestycje są potrzebne Za mało pieniędzy dla rejonu Nowolipek Łączenie Urlychowa z Odolanami jest nieracjonalne z powodu zupełnie innych potrzeb inwestycyjnych zagospodarowanego Ulrychowa i nowopowstałych osiedli na Odolanach, Jako mieszkaniec Odolan, w zwiazku z obiecanym przez dzielnice uporzadkowaniem kwestii parku Zielone Odolany, uwazam, ze kwota przypadajaca na Odolany powinna zostac odpowiednio zwiekszona tak, aby gwarantowac mozliwosc odkupu przynajmniej niektorych dzialek objetych roszczeniami wlascicielskimi, a ktore to dzialki tworza obszar Parku Zielone Odolany Za mało środków na Odolany (pamiętajmy o wykupie działek tworzących Park Zielone Odolany) Do 2015 r. obszar Odolan, który rozwija się najdynamiczniej ze wszystkich, istotnie zwiększy liczbę mieszkańców. W związku z tym Odolany powinny otrzymać większą kwotę Nie znam powodów, które sprawiają, że Koło otrzyma najmniej środków, choć potrzeby ma takie same jak inne osiedla Podział zgodny z granicami rejonów dzielnicy i poszczególnym charakterem ich okolic. 338 Absurdalne odebranie ewentualnych inwestycji na Mirowie. Kto lobbuje za Czyste?? Czyste powinno być razem z Młynowem a nie Mirowem! Reszta części OK.. Podział według rozsądnego kryterium. Wydaje się być fair. Reszta w rękach Zespołu Nowolipki powinny dostać więcej,

66 Numer ankiety Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania Tak, ponieważ łatwiej zarządza się częścią obszaru dzielnicy niż całym terenem wielkiej aglomeracji/dzielnicy. Na jakiej podstawie dokonano tego podziału? Stosunek liczebności mieszkańców/kwoty budżetu? Brak informacji o liczbie mieszkańców na podstawie której były rozdzielane pieniądze. 347 Teren Koła posiada dużo mieszkańców, więc suma przeznaczona na ten teren jest zbyt skąpa i najmniejsza w porównaniu do innych terenów. Teren Koła posiada dużo mieszkańców, więc suma przeznaczona na ten teren jest zbyt skąpa i najmniejsza w porównaniu do innych terenów Mieszkam w obszarze Młynów. Jestem mieszkańcem Młynowa Mirów jako poddzielnica ościenna do Śródmieścia powinna mieć większy budżet, aby stać się bardziej reprezentacyjną i dostosowywać się do centralnych standardów Uwazam, ze wiecej srodkow (moja propozycja to rowne 250 tys) powinno byc skierowane na ulrychow/odolany. W tej czesci woli prowadzone sa intensywne inwestycje mieszkaniowe i w ciagu 2014 i 2015 przybedzie tam wielu mieszkancow. W porownaniu do innych czesci woli infrastruktura tam jest slaba, a wszystkiego deweloperzy nie zapewnia. 355 Czy podział obszaru dzielnicy ma wpływ na moje życie? a może jest to bardziej decyzja administracyjna z uwzględnieniem logiki i faktów historycznych? Taki podział powinien być wypracowany dawno temu i stosowany, jeśli go nie ma do tej pory to pozostajemy daleko poza kręgiem cywilizacji rozwiniętych. Mam nadzieje ze uda się raz na zawsze ustalić ten podział i więcej takie pytanie się nie pojawi. 356 Chyba najlepszym wyjściem będzie podział historycznie uzasadniony, trzeba zapytać historyków. Tak, o ile projekt ogólnodzielnicowy będzie angażować do współpracy wszystkie 5 obszarów a nie projektem do realizacji którego zostaną zatrudnione jakieś firmy zewnętrzne. Musi on mieć walor wychowawczy i kreować umiejętność współpracy miedzy 5-cioma obszarami. To samo odnosi sie do podziału środków na lokalne projekty. Trzeba będzie wypracować system weryfikacji i unifikacji projektów tak by były to projekty angażujące ośrodki lokalne a nie firmy zewnętrzne wyspecjalizowane w realizacjach różnorodnych projektów. celem musi być integracja społeczna i aktywność obywatelska! powodzenia Wolę jednak głosować na konkretne projekty, a nie na abstrakcyjne pytania o podział środków. Co za te pieniądze będzie robione? Odolnany są najszybciej rozwijającym się obszarem i przyrost mieszkańców, nowych inwestychi jest nieproporcjonalnie większy w stosunku do zaproponowanego budżetu. Odolnany są najszybciej rozwijającym się obszarem i przyrost mieszkańców, nowych inwestychi jest nieproporcjonalnie większy w stosunku do zaproponowanego budżetu. 64

67 Numer ankiety Czy zgadzasz się z podziałem obszaru Dzielnicy zaproponowanym przez Zespół? Czy zgadzasz się z podziałem środków finansowych zaproponowanym przez Zespół? Tak Nie Nie mam zdania Tak Nie Nie mam zdania Odolany i Ulrychów zajmują największą powierzchnię Woli, a mimo to otrzymały bardzo ogrniaczone środki. Zwracam się o przesunięcie na tę część dzielnicy Wola środków lub zwiększenie kwoty budżetu obywatelskiego. Jeśli w tym roku jest to niemożliwe, zwracam się o przesunięcie środków w przyzłym budżecie Największy obszar Odolany+Ulrychów dostaje dużo mniej niż mniejsze obszary, np. Mirów. Zaburzona proporcja Teren Ulrychowa i Odolan terytorialnie jest największy, a Odolany są najbardziej rozwijającym się obszarem, gdzie w tym roku będzie dużo większa liczba mieszkańców. Więc środki finansowe powinny być większe. 363 Łamaniec granicy pomiędzy Muranowem a Młynowem Dwa obszary Czyste + Mirów = Młynów. Jakie jest tego uzasadnienie? Tylko liczba mieszkańców?

68 66

69

70

Protokół spotkania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego

Protokół spotkania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego Protokół spotkania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego W dniu 18 grudnia 2013 roku w Urzędzie Dzielnicy odbyło się spotkanie wolskiego Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego przy okazji spotkania informacyjnokonsultacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEBIEGU BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W DZIELNICY projekt

REGULAMIN PRZEBIEGU BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W DZIELNICY projekt REGULAMIN PRZEBIEGU BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W DZIELNICY projekt Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Kwota budżetu dzielnicy, poddana do dyskusji w procesie budżetu partycypacyjnego w dzielnicy.., wynosi

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY I. Wstęp 1) Czego dotyczyły konsultacje społeczne? Dlaczego były organizowane? W warszawskich dzielnicach zgodnie z wytycznymi Prezydent

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny w Warszawie ZASADY 2017

Budżet partycypacyjny w Warszawie ZASADY 2017 Budżet partycypacyjny w Warszawie ZASADY 2017 Budżet partycypacyjny CO TO JEST? to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta. w ramach budżetu partycypacyjnego

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego Raport z konsultacji społecznych budżetu Mając na uwadze rozwój społeczeństwa obywatelskiego, udział mieszkańców w formułowaniu priorytetów w zakresie kierunków rozwoju miasta i dzielnic, a także doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w sprawie przebiegu budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2015 I. Wstęp Zakończyły się konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny w Warszawie

Budżet partycypacyjny w Warszawie Budżet partycypacyjny w Warszawie Informacje ogólne: - Budżet Partycypacyjny Domu Kultury Śródmieście wrzesień-listopad 2012-17 lipca 2013 ogłoszenie o przystąpieniu do budżetu partycypacyjnego przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1186/16 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 15 listopada 2016 r.

Uchwała nr 1186/16 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 15 listopada 2016 r. Uchwała nr 1186/16 w sprawie: określenia szczegółowych zasad przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy oraz określenia zasad funkcjonowania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 października 2014 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 października 2014 roku O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 261 262 263 264 265 266 267 268 ul. E. Dahlbergha: cała, ul. Dalibora: cała, ul. Dobrogniewa: cała, ul. Kozielska: 4, ul. Obozowa: 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 77,

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 25 września 2015 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 25 września 2015 roku O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 Rzeczypospolitej Polskiej. 261 262 263 264 265 ul. E. Dahlbergha: cała, ul. Dalibora: cała, ul. Dobrogniewa: cała, ul. Kozielska: 4, ul. Obozowa: 64, 66, 68, 70,

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST BUDŻET PARTYCYPACYJNY?

CO TO JEST BUDŻET PARTYCYPACYJNY? CO TO JEST BUDŻET PARTYCYPACYJNY? To proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta. Mieszkańcy mogą ustalić na co zostanie spożytkowana określona pula

Bardziej szczegółowo

OBWODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DZIELNICY WOLA

OBWODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DZIELNICY WOLA Armatnia C Bema C Berestecka 20, 21 Bodzanty C Boguszewska C Falkowska C Gizów C Gniewkowska C Goleszewska C Grabowska C Grodziska P 10-do końca; N 1-7 Gumińska C Jana Kazimierza C Karlińskiego C Kasprzaka

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 kwietnia 2015 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 kwietnia 2015 roku O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011 r. 21, poz. 112, z późn.zm.) oraz uchwały XLV/1214/2012 Rady m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz 1 z 5 w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych, siedzib obwodowych zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku, podaje się do publicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. ZARZĄDU DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

UCHWAŁA Nr. ZARZĄDU DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY UCHWAŁA Nr. ZARZĄDU DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia w sprawie określenia szczegółowych zasad przebiegu budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na rok 2017 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 49 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, ul. Smocza 19 oraz zmiany obwodów niektórych

Bardziej szczegółowo

BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE na 2015 r. 13 stycznia 2014 r.

BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE na 2015 r. 13 stycznia 2014 r. BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE na 2015 r. 13 stycznia 2014 r. Budżet partycypacyjny co to takiego Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA BIAŁYSTOK. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad budżetu obywatelskiego 2016 w Mieście Białystok.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA BIAŁYSTOK. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad budżetu obywatelskiego 2016 w Mieście Białystok. UCHWAŁA NR RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad budżetu obywatelskiego 2016 w Mieście Białystok. Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA Nr L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA Nr L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2940 UCHWAŁA Nr L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 49 im. Stefana Starzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz miejsc, na których dopuszcza się prowadzenia handlu obwoźnego. DZIELNICA WOLA

Wykaz miejsc, na których dopuszcza się prowadzenia handlu obwoźnego. DZIELNICA WOLA Wykaz miejsc, na których dopuszcza się prowadzenia handlu obwoźnego. DZIELNICA WOLA lp. położenie miejsca (adres lub ulica albo nazwa skrzyżowania, numer działki ewidencyjnej i obręb) poza pasem / w pasie,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Tworzenie i konsultacje Programu. Warszawa, lipiec 2013 r.

WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Tworzenie i konsultacje Programu. Warszawa, lipiec 2013 r. WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Tworzenie i konsultacje Programu Warszawa, lipiec 2013 r. 2009 Cykl spotkań z ekspertami i opracowanie pierwotnej wersji Programu (21.04 16 osób; 12.05 21 osób). Wypracowanie

Bardziej szczegółowo

ZDJĘCIE DZIELNICY. BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE 2015 DZIELNICA Praga-Północ

ZDJĘCIE DZIELNICY. BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE 2015 DZIELNICA Praga-Północ ZDJĘCIE DZIELNICY BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE 2015 DZIELNICA Praga-Północ Kwota w naszej dzielnicy przeznaczona na Budżet Partycypacyjny KWOTA PRZEZNACZONA W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Kultura na Woli. Warszawa Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej

Raport z badania. Kultura na Woli. Warszawa Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej Raport z badania Kultura na Woli Warszawa 2015 Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej 1 Informacje o badaniu Głównym celem badania było poznanie postaw i opinii mieszkańców na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZAMOŚĆ. z dnia. w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Zamość

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZAMOŚĆ. z dnia. w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Zamość UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia w sprawie wprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Zamość Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego w Częstochowie Częstochowa, luty 2015

Ewaluacja pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego w Częstochowie Częstochowa, luty 2015 Ewaluacja pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego w Częstochowie Częstochowa, luty 2015 Autorki raportu: Agata Wierny Weronika Olawińska - Klimczak WSTĘP Jasne, że razem! W styczniu 2011 roku w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE 2015. Warszawa, 3.12.2013 r.

BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE 2015. Warszawa, 3.12.2013 r. BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE 2015 Warszawa, 3.12.2013 r. Jak to będzie przebiegało na Bemowie? ETAPY POWOŁANIE ZESPOŁÓW BP PODZIAŁ TERYTORIALNY I PRZYDZIAŁ KWOT ZGŁASZANIE PROPOZYCJI PROJEKTÓW PRZEZ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR /15 BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO. z dnia 29 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR /15 BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO. z dnia 29 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR /15 BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Krosno Odrzańskie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/2016 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20 lipca 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 42/2016 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20 lipca 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 42/2016 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Lipna dotyczących Budżetu Partycypacyjnego Gminy Miasta

Bardziej szczegółowo

BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE 2015 DZIELNICA TARGÓWEK

BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE 2015 DZIELNICA TARGÓWEK BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE 2015 DZIELNICA TARGÓWEK Kwota w naszej dzielnicy przeznaczona na Budżet Partycypacyjny KWOTA PRZEZNACZONA W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W DZIELNICY TARGÓWEK NA 2015

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r.

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Sala sesji Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Al. Solidarności 90 godz. 13.00 W dniu 14 lipca 2015 o godz. 13.00 w sali

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Budżet gminy Budżet gminy to plan jej dochodów i wydatków. Wyłączną kompetencję do uchwalania budżetu gminy oraz dokonywania w nim zmian w trakcie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 maja 2016 r. Poz. 2237 UCHWAŁA NR XXV/164/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu realizowania konsultacji

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy.

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny najważniejsze cechy 1. publiczna

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2016 2026 Gdańsk, 2016 Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Przedmiot konsultacji...3

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/160/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 r.

Gdańsk, dnia 22 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/160/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 kwietnia 2015 r. Poz. 1351 UCHWAŁA NR VIII/160/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 Dzielnica Wola m. st. Warszawy 103. Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego w Warszawie, ul.

1 2 3 4 5 6 7 Dzielnica Wola m. st. Warszawy 103. Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego w Warszawie, ul. 103. Gimnazjum nr 45 Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego ul. Żelazna 71 osią ul. Nowolipki na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Bellottiego, osią ul. Bellottiego do ul. Wolność osią ul. Wolność

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W GMINIE NOWY WIŚNICZ NA ROK Rozdział 1. Postanowienia ogólne

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W GMINIE NOWY WIŚNICZ NA ROK Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XII/84/15 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 17 lipca 2015 r. ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W GMINIE NOWY WIŚNICZ NA ROK 2016 Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Koszaliński Budżet Obywatelski Instrukcja Obsługi

Koszaliński Budżet Obywatelski Instrukcja Obsługi Koszaliński Budżet Obywatelski 2015 Instrukcja Obsługi Budżet Obywatelski? Koszaliński Budżet Obywatelski (Partycypacyjny) jest to wydzielona z budżetu miasta kwota, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

ZDECYDUJMY RAZEM! MASZ GŁOS, SPOŻYTKUJ GO! budzetpartycypacyjny.karczew.pl

ZDECYDUJMY RAZEM! MASZ GŁOS, SPOŻYTKUJ GO! budzetpartycypacyjny.karczew.pl ZDECYDUJMY RAZEM! MASZ GŁOS, SPOŻYTKUJ GO! Budżet Partycypacyjny Karczewa Urząd Miejski w Karczewie ul. Warszawska 28 05-480 Karczew tel. (22) 780 65 16 bp@karczew.pl Czym jest budżet partycypacyjny? Budżet

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/323/17 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/323/17 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM. z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/323/17 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017

Bardziej szczegółowo

ZDJĘCIE DZIELNICY BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE 2015 DZIELNICA WAWER

ZDJĘCIE DZIELNICY BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE 2015 DZIELNICA WAWER ZDJĘCIE DZIELNICY BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE 2015 DZIELNICA WAWER Kwota w naszej dzielnicy przeznaczona na Budżet Partycypacyjny KWOTA PRZEZNACZONA W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 Dzielnica Wola m.st. Warszawy 160. Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, ul.

1 2 3 4 5 6 7 Dzielnica Wola m.st. Warszawy 160. Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, ul. 160. Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Grzybowska 35 161. Podstawowa nr 26 im. Mirosława Biernackiego ul. Miedziana 8 osią ulic Chłodnej i Elektoralnej na odcinku od ul. Towarowej do

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych. projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta. Krakowa.

Raport z konsultacji społecznych. projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta. Krakowa. Raport z konsultacji społecznych projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Październik 2015 SPIS TREŚCI Spis treści... Lista załączników.. Wprowadzenie. 1. Przedmiot Raportu... 2. Cel

Bardziej szczegółowo

RADY DZIELNICY m.st. WARSZAWY z dnia. r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy m.st. Warszawy

RADY DZIELNICY m.st. WARSZAWY z dnia. r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy m.st. Warszawy UCHWAŁA NR./ /.. RADY DZIELNICY m.st. WARSZAWY z dnia. r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy m.st. Warszawy Na podstawie 13 ust. 1 pkt 9 oraz 59a Statutu Dzielnicy miasta stołecznego Warszawy

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH

CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH CZĘSTOCHOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI DLA MŁODYCH Jakie informacje znajdziesz w materiałach szkoleniowych? - Czym jest budżet obywatelski? - Co możesz zrobić by stać się czynnym uczestnikiem budżetu obywatelskiego?

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 Dzielnica Wola m. st. Warszawy 103. Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego w Warszawie, ul.

1 2 3 4 5 6 7 Dzielnica Wola m. st. Warszawy 103. Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego w Warszawie, ul. 103. Gimnazjum nr 45 Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego ul. Żelazna 71 osią ul. Nowolipki na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Bellottiego, osią ul. Bellottiego do ul. Wolność osią ul. Wolność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXIV/2174/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR LXXXIV/2174/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR LXXXIV/2174/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA KONSULTACJE SPOŁECZNE

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA KONSULTACJE SPOŁECZNE INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA KOŚCIERZYNA W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA Kościerzyna, marzec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2017 rok

REGULAMIN Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2017 rok REGULAMIN Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2017 rok Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Konsultacje z mieszkańcami Kalisza w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Kalisza na 2017 rok określa

Bardziej szczegółowo

Jakich błędów unikać, aby łatwo i szybko zgłosić projekt do Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

Jakich błędów unikać, aby łatwo i szybko zgłosić projekt do Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny Jakich błędów unikać, aby łatwo i szybko zgłosić projekt do Budżetu Partycypacyjnego 2018 1 grudnia 2016 23 stycznia 2017 Zgłaszanie projektów Internetowo Papierowo twojbudzet.um.warszawa.pl Wypełnij formularz

Bardziej szczegółowo

Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika. Rozdział I Zagadnienia ogólne

Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika. Rozdział I Zagadnienia ogólne Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika Rozdział I Zagadnienia ogólne 1. Budżet obywatelski Miasta Rybnika, zwanym dalej budżetem obywatelskim, stanowi część budżetu Miasta Rybnika. 2. Kwota budżetu

Bardziej szczegółowo

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014 Jasne, że konsultacje Częstochowa, styczeń 2014 Budżet partycypacyjny w Częstochowie stwórzmy go wspólnie! Miasto Częstochowa, w partnerstwie z Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej, realizuje projekt

Bardziej szczegółowo

chcielibyśmy wprowadzić możliwość zwiększenia przez Prezydent Miasta

chcielibyśmy wprowadzić możliwość zwiększenia przez Prezydent Miasta Uwagi mieszkańców/organizacji pozarządowych nadesłane przez Internet w dniach 19.04-9.05.2013 i zgłoszone na spotkaniu otwartym z mieszkańcami w dniu 9 maja br. Lp. Podmiot zgłaszający uwagę Treść uwagi

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Wola m. st. Warszawy 10

Dzielnica Wola m. st. Warszawy 10 Dzielnica Wola m st Warszawy 10 3 Gimnazjum nr 45 Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego ul Żelazna 71 osią ul Nowolipki na odcinku od al Jana Pawła II do ul Bellottiego, osią ul Bellottiego do ul Wolność

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OBYWATELSKI GMINY KÓRNIK na 2014 rok (BOGK 2014)

BUDŻET OBYWATELSKI GMINY KÓRNIK na 2014 rok (BOGK 2014) BUDŻET OBYWATELSKI GMINY KÓRNIK na 2014 rok (BOGK 2014) Kórnik, lipiec 2013 1 HARMONOGRAM Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na 2014 rok Zgłaszanie propozycji zadań inwestycyjnych do Budżetu Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny

Budżet partycypacyjny Budżet partycypacyjny I ja mogę decydować o wydatkach z budżetu miasta! Scenariusz zajęć dla uczniów szkół gimnazjalnych Podstawowe pojęcia związane z budżetem BUDŻET plan finansowy przygotowywany na określony

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2015 r. Regulamin budżetu obywatelskiego. Gminy Stary Sącz; na rok 2016

Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2015 r. Regulamin budżetu obywatelskiego. Gminy Stary Sącz; na rok 2016 Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2015 r Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Stary Sącz na rok 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 1470 UCHWAŁA NR XLIV/389/14 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dla realizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/25/2015. Rady Dzielnicy Wola m.st. WARSZAWY z dnia 01 kwietnia 2015 roku

Uchwała Nr V/25/2015. Rady Dzielnicy Wola m.st. WARSZAWY z dnia 01 kwietnia 2015 roku Uchwała Nr V/25/2015. Rady Dzielnicy Wola m.st. WARSZAWY z dnia 01 kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Na podstawie 13 ust. 1 pkt 9 oraz 59a Statutu Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w

Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w Warszawie. Obecnie jesteśmy świadkami intensywnych zmian

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 1808 UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY GMINY LEŻAJSK. z dnia 28 maja 2015 r.

Rzeszów, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 1808 UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY GMINY LEŻAJSK. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 1808 UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zagadnienia ogólne

Rozdział I Zagadnienia ogólne Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika Rozdział I Zagadnienia ogólne 1. Budżet obywatelski Miasta Rybnika, zwanym dalej budżetem obywatelskim, stanowi część budżetu Miasta Rybnika. 2. Kwota budżetu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET. Fot. Alina Zienowicz & Krzysztof Geppert, PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE 2015 PRAGA-POŁUDNIE Warszawa, r.

BUDŻET. Fot. Alina Zienowicz & Krzysztof Geppert,  PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE 2015 PRAGA-POŁUDNIE Warszawa, r. BUDŻET Fot. Alina Zienowicz & Krzysztof Geppert, www.wikipedia.org PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE 2015 PRAGA-POŁUDNIE Warszawa, 11.12.2013 r. Kwota w naszej dzielnicy przeznaczona na Budżet Partycypacyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/506/14 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 2 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR LXVII/506/14 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 2 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR LXVII/506/14 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji do budżetu Miasta Kościerzyna na 2015 rok Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Budżecie Obywatelskim Gminy Bobolice na 2015. Krok po Kroku

Przewodnik po Budżecie Obywatelskim Gminy Bobolice na 2015. Krok po Kroku Przewodnik po Budżecie Obywatelskim Gminy Bobolice na 2015 Krok po Kroku Bobolice, luty 2014 1 Budżet Obywatelski? Bobolicki Budżet Obywatelski (Partycypacyjny) jest to wydzielona z budżetu Gminy kwota,

Bardziej szczegółowo

Baltazara 2 Krzysztof Nowak Banderii

Baltazara 2 Krzysztof Nowak Banderii NAZWA ULICY Numer Numer Telefon DZIELNICOWY Posesji pokoju stacjonarny KOMÓRKA Agawy 1-11, 2-16 Piotrowski Maciej 105 603 79 63 600 997 727 Andrychowska 1-13 8-12 Prządka Seweryn 1 603 77 32 600 997 769

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 45/XII/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 27 sierpnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 45/XII/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 27 sierpnia 2015 roku UCHWAŁA Nr 45/XII/2015 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2015

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych. Projektu Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do 2020 r.

Raport z konsultacji społecznych. Projektu Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do 2020 r. Raport z konsultacji społecznych Projektu Programu Rozwoju Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do 2020 r. Urząd Dzielnicy Rembertów wspólnie z Centrum Komunikacji Społecznej przeprowadził konsultacje społeczne,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PODZIAŁ DZIELNICY WŁOCHY ZAPROPONOWANY PRZEZ ZESPÓŁ DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO. I Nowe Włochy: w obrębie zachodniopółnocnych

WSTĘP PODZIAŁ DZIELNICY WŁOCHY ZAPROPONOWANY PRZEZ ZESPÓŁ DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO. I Nowe Włochy: w obrębie zachodniopółnocnych Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w sprawie przebiegu budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na rok 2015 WSTĘP Zgodnie z wytycznymi Prezydent m.st Warszawy,

Bardziej szczegółowo

. ŚRÓDMIEJSKI KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM I BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM 2015

. ŚRÓDMIEJSKI KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM I BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM 2015 1 Mapa zamieszczona obok przedstawia podział Polski na: a) gminy b) powiaty c) województwa d) dzielnice 2 Zaznacz poprawne dokończenie zdania Rada gminy: a) wybierana jest co 4 lata w wyborach powszechnych,

Bardziej szczegółowo

Projekt Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017

Projekt Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017 Projekt Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Ze środków Budżetu Obywatelskiego Gminy Wieliczka na rok 2017, zwanego dalej Budżetem Obywatelskim,

Bardziej szczegółowo

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej 2. Rozbudowa hali sportowej Ośrodka Sztuk Walk Dalekiego Wschodu i Rekreacji Fizycznej przy ul. Korkowej 78 w Marysinie Wawerskim (Beneficjent: KRS Stadion TKKF) 3. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń pod

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/166/16 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 24 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/166/16 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 24 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 czerwca 2016 r. Poz. 5333 UCHWAŁA NR XV/166/16 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r.

PROJEKT. UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r. PROJEKT UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.. PROJEKT BURMISTRZA ŚWIEBODZINA z dnia czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu

ZARZĄDZENIE NR.. PROJEKT BURMISTRZA ŚWIEBODZINA z dnia czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu ZARZĄDZENIE NR.. PROJEKT BURMISTRZA ŚWIEBODZINA z dnia czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin na rok 2016 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Program "Lato w Mieście 2012" Dzielnica WOLA

Program Lato w Mieście 2012 Dzielnica WOLA Dzielnica WOLA Koordynatorzy: Sylwia Książek tel. 22 5048431 e-mail sylwia.ksiaze@wola.waw.pl Jolanta Piątkowska tel. 22 8380165 e-mail: jolanta.piatkowska@wola.waw.pl PUNKTY DZIENNEGO POBYTU Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRABUCKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRABUCKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/122/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 24 lutego 2016 r. REGULAMIN PRABUCKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prabucki Budżet Obywatelski

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 Miasta Stalowa Wola

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 Miasta Stalowa Wola Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 2014 r. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 Miasta Stalowa Wola Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk 1. Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza

Bardziej szczegółowo

w sprawie: Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2017.

w sprawie: Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2017. Uchwała Nr Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2017. Na podstawie art. 5 a i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2016 z 16 listopada 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2016 z 16 listopada 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2016 z 16 listopada 2016 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej. Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/140/16 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE. z dnia 19 maja 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/140/16 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE. z dnia 19 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 20 maja 2016 r. Poz. 1079 UCHWAŁA NR XXV/140/16 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Raport z konsultacji społecznych Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Sztum Opracował zespół S t r o n a 3 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 919/2017 BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO z dnia 3 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 919/2017 BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO z dnia 3 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 919/2017 BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno w 2017 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika

Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika (2014/019031) Regulamin budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika I. Zagadnienia ogólne. 1. Zgłaszane projekty muszą spełniać następujące warunki: a. możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym, b. zgodne

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA RADA SENIORÓW. Warszawa, 4 listopada 2014 r.

WARSZAWSKA RADA SENIORÓW. Warszawa, 4 listopada 2014 r. WARSZAWSKA RADA SENIORÓW Warszawa, 4 listopada 2014 r. PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM na lata 2013-2020 Uchwała nr LXXII/1870/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2013r. Diagnoza problemów i

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Lubaczowie

Rada Miejska w Lubaczowie UCHWAŁA NR 53/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Lubaczowa dotyczących budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów na rok 2016 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR O/111/2014 Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 lipca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR O/111/2014 Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 lipca 2014 roku OR 042.1.2014.BW ZARZĄDZENIE NR O/111/2014 Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 Gminy Jerzmanowice-Przeginia Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/51/2015 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/51/2015 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/51/2015 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Na podstawie 13 ust. 1 pkt 9 oraz

Bardziej szczegółowo

Program "Lato w Mieście 2012" Dzielnica WOLA

Program Lato w Mieście 2012 Dzielnica WOLA Program "Lato w Mieście 2012" Dzielnica WOLA Koordynatorzy: Sylwia Książek tel. 22 5048431 e-mail sylwia.ksiaze@wola.waw.pl Jolanta Piątkowska tel. 22 8380165 e-mail: jolanta.piatkowska@wola.waw.pl PUNKTY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Gminy Olecko na 2018 rok. Rozdział 1. (projekt)

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Gminy Olecko na 2018 rok. Rozdział 1. (projekt) REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Gminy Olecko na 2018 rok (projekt) Słownik pojęć: 1. Mieszkaniec gminy Olecko: osoba, która ukończyła 18 lat (najpóźniej w dniu głosowania) i nie jest ubezwłasnowolniona,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Bielska-Białej na temat budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/695/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych.

UCHWAŁA NR XXXVIII/695/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych. UCHWAŁA NR XXXVIII/695/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 5a ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 27 czerwca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 27 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia lipca 07 r. Poz. 9 UCHWAŁA NR LII.6.07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 7 czerwca 07 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

Bardziej szczegółowo

Trasy przewozu dzieci

Trasy przewozu dzieci Trasy przewozu dzieci Załącznik nr 8 do SIWZ Lp. 1 Miejsce zamieszkania dziecka ul. Okopowa 5, 01-063 W-wa Nazwa i adres szkoły/placówki Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 5 Uwagi o stopniu niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Społeczne Rady Seniorów. Warszawa r.

WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Społeczne Rady Seniorów. Warszawa r. WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Społeczne Rady Seniorów Warszawa 04.02.2014 r. PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM na lata 2013-2020 Uchwała nr LXXII/1870/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2013r. WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwiązania ruchu rowerowego i pieszego w Dzielnicy Żoliborz. Podsumowanie konsultacji społecznych

Koncepcja rozwiązania ruchu rowerowego i pieszego w Dzielnicy Żoliborz. Podsumowanie konsultacji społecznych Koncepcja rozwiązania ruchu rowerowego i pieszego w Dzielnicy Żoliborz w związku z projektami zgłoszonymi do budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy wraz z analizą ruchu Podsumowanie konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Budżet obywatelski - jak wyzwolić potencjał mieszkańców

Budżet obywatelski - jak wyzwolić potencjał mieszkańców Krzysztof Jakubowski prezes Fundacji Wolności, koordynator budżetu obywatelskiego w dzielnicy Rury Budżet obywatelski - jak wyzwolić potencjał mieszkańców Wpływ mieszkańców na budżet Nie będę daleki od

Bardziej szczegółowo