-~ ~ J ' 1 SK WSKI. o

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "-~ ~ J ' 1 SK WSKI. o 15 240"

Transkrypt

1 o B 253 o o Zakup podręczników i wyposażenia dla uczniów romskich Pobyt dzieci romskich w przedszkolach Pokrycie kosztów ubezpieczenia uczniów z tytułu nieszczęśliwych wypadków Miasto Legnica Gmina Miejska Kamienna Góra Gmina Miejska Kamienna Góra o 700 o o o BO o o o 26 22B o 7B 945 o Moja rodzina ABC pierwszej pomocy Dbam o swoje zęby Zakup podręczników i wyprawki szkolnej dla uczniów romskich Zajęcia edukacyjne i świetlicowe dla dzieci i młodzieży romskiej w placówkach Legnickiej Biblioteki Publicznej Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich Opłaty w przedszkolach dla dzieci romskich Remont mieszkań i budynków zamieszkałych przez społeczność romską Miasto Legnica Miasto Legnica Miasto Legnica Miasto Legnica Miasto Legnica B o o o o o o Szkolenia dla nauczycieli i urzędników- "Historia, kultura obyczaje i sposób życia społeczności romskiej" Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich Wychowanie przedszkolne Zatrudnienie asystenta ds. społeczności romskiej Organizacja zajęć wyrównawczych dla uczniów romskich Remonty lokali zamieszkałych przez społeczność romską na terenie miasta Kłodzka 7. B BOO o o 5 OOB o o o Zajęcia dodatkowe dla romskich uczniów Remont mieszkań romskich Wyprawka szkolna dla dzieci romskich Organizacja półkolonii letnich dla uczniów romskich Opłata PZU dla uczniów romskich Organizacja Dolnośląskiego Konkursu lywego Słowa "Śladami Papuszy" województwo dolnośląskie Gmina Ziębice Gmina Ziębice Gmina Ziębice propozycja dotacji rezerwa celowa części30 tytuł zadania uczestnik nr -~ ~ J ' 1 SK WSKI AKCEPTUJE: w "''~~~~~rz Stanu Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie podziału środków przeznaczonych na realizację zadań Programu integracji społeczności romskiej w?n 1 ~.n'l 'l 1 Polsce w 2015 r. Minister Administracji l Cyfryzacji

2 o o Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodziezy pochodzenia romskiego z terenu miasta Kłodzka Prowadzenie punktu przedszkolnego dla dzieci pochodzenia romskiego z terenu miasta Kamienna Góra 49. Fundacja Pornocy Dzieciom i Młodzieży Salvator 50. Fundacja Pornocy Dzieciom i Młodziezy Salvator 45. Fundacja Pornocy Dzieciom i Młodziezy Salvator Prowadzenie punktu przedszkolnego dla dzieci pochodzenia romskiego z terenu miasta Wałbrzych o 46. Fundacja Pornocy Dzieciom i Młodzieży Salvator Wypoczynek letni dla dzieci i młodziezy z Wałbrzycha o Organizacja i funkcjonowanie Integracyjnego Punktu Przedszkolnego dla dzieci 47. Fundacja Pornocy Dzieciom i Młodzieży Salvator pochodzenia romskiego z terenu Miasta Kłodzka 48. Fundacja Pornocy Dzieciom i Młodziezy Salvator Wypoczynek dla dzieci i młodziezy z Kłodzka o o o 6000 o Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodziezy pochodzenia romskiego z terenu miasta Wałbrzycha Warsztaty antydyskryminacyjne i dotyczące kultury romskiej dla dzieci i młodziezy z miasta Wałbrzycha 43. Fundacja Pornocy Dzieciom i Młodziezy Salvator 44. Fundacja Pornocy Dzieciom i Młodziezy Salvator 25. Gmina Miejska Kamienna Góra Zakup przyborów dla klas "O" oraz podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów o romskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 26. Gmina Miejska Kowary Wyrównanie szans dzieci i młodziezy szkolnej o 27. Gmina Miejska Kowary Wychowanie przedszkolne o 28. Gmina Miejska Kowary Remont lokali romskich o 29. Gmina Miejska Kowary Praca za dług czynszowy o 30. Gmina Miejska Kowary Wyprawki szkolne o Gmina Bystrzyca Kłodzka Wyjazd integracyjny do Wrocławia o 32. Gmina Bystrzyca Kłodzka Warsztaty artystyczne i zakup instrumentów dla zespołu romskiego "MRODO DZIWEŁ o 33. Gmina Bystrzyca Kłodzka Nowy Dom- XI etap o 34. Gmina Bystrzyca Kłodzka Podręczniki 2015 o Gmina Strzelin Stypendium motywacyjne o 36. Gmina Strzelin Pornoc dla społeczności romskiej w zakresie remontów lokali mieszkalnych 37. Gmina Strzelin Wyprawka szkolna o Zespół Szkół Specjalnych/Kłodzko Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 39. Gmina Miejska Lubań Remont budynków i lokali komunalnych najmowanych przez rodziny romskie o 40. Gmina Niemcza Remont kuchni w lokalu przy ul. Piastowskiej nr 6/1 w Niemczy o 41. Starostwo Powiatowe Kłodzko Zakup wyprawek szkolnych dla dzieci romskich na rok 2015 o Gmina Oława Zakup wyprawek szkolnych dla dzieci społeczności romskiej z terenu Oławy o 1 800

3 W zdrowym ciele zdrowy duch o Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Terenowy oddział we Wrocławiu 74. Działania prozdrowotne-zakup ciśnieniomierzy, okularów oraz szczepionek dla Romów z Wrocławia 73. Stowarzyszenie Romów we Wrocławiu "Romani Bacht" 70. Stowarzyszenie Romów we Wrocławiu "Roman i Bacht" Dziecięcy zespół wokalno-taneczny "Romani Bacht" o 71. Stowarzyszenie Romów we Wrocławiu "Roman i Bacht" Centrum Kultury Romskiej na Brochowie we Wrocławiu o 72. Stowarzyszenie Romów we Wrocławiu "Roman i Bacht" Kolonie dla dzieci romskich z Brochowa o o o Zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów pochodzenia romskiego z Wrocławia Zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów pochodzenia romskiego ze Świebodzic 68. Fundacja Integracji Społecznej "PROM" 69. Fundacja Integracji Społecznej "PROM" Renowacja i podwyższenie standardu pomieszczenie Centrum Integracji przy ul. 66. Fundacja Integracji Społecznej "PROM" o Kniaziewicza 28 we Wrocławiu 67. Fundacja Integracji Społecznej "PROM" "Nasze mamy-zdrowe mamy" edukacja prozdrowotna matek romskich 4300 o o Warsztaty edukacyjno-kulturalne dla dzieci romskich w formie integracyjnego zespołu ''Terni Romani Bacht" 65. Fundacja Integracji Społecznej "PROM" 52. Fundacja Pornocy Dzieciom i Młodz ieży Salvator Prace remontowe budynku w którym mieścić się będzie świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży pochodzenia romskiegoz terenu miasta Kłodzka 53. Dom Spotkań im. Angelusa Silasiusa Dwie kultury - jedno przedszkole o 54. Stowarzyszenie Przyjaznych Romów Świetlica Romska 55. Stowarzyszenie Przyjaznych Romów Wakacje w Taborze 56. Stowarzyszenie Przyjaznych Romów Wyprawki szkolne o Fundacja Integracji Społecznej "PROM" Wycieczki edukacyjne dla dzieci romskich z Wrocławia o 58. Fundacja Integracji Społecznej "PROM" Stypendium motywacyjne dla uczniów pochodzenia romskiego z Wrocławia za wyniki w o nauce 59. Fundacja Integracji Społecznej "PROM" Centrum Integracji dla dzieci i młodzieży romskiej we Wrocławiu, ul. Ruska 46 b o 60. Fundacja Integracji Społecznej "PROM" Centrum Integracji dla dzieci i młodzieży romskiej we Wrocławiu ul. Kniaziewicza o 61. Fundacja Integracji Społecznej "PROM" Kolonia edukacyjna dla dzieci romskich z Wrocławia o 62. Fundacja Integracji Społecznej "PROM" Wycieczki edukacyjne dla dzieci romskich ze Świebodzic o 63. Fundacja Integracji Społecznej "PROM" Edukacja przedszkolna dla dzieci romskich w Świebodziach o 64. Fundacja Integracji Społecznej "PROM" Kolonia dla dzieci romskich ze Świebodzic o Remont lokalu w którym mieści się placówka wsparcia dziennego - świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego z terenu miasta Wałbrzycha 51. Fundacja Pornocy Dzieciom i Młodzieży Salvator

4 89. Stowarzyszenie Pornocy Dzieci i ich Rodzinom Iskierka Zwiększenie poziomu wiedzy szkolnej oraz specjalistycznej dzieci i młodzieży romskiej o poprzez działania w zakresie edukacji we Wrodawiu 90. Towarzystwo Przyjaciół Ziębie "Ducatus" Warsztaty komputerowe o 91. Towarzystwo Przyjaciół Ziębie "Ducatus" Dokształcanie dzieci romskich ze szkół podstawowych i gimnazjum w formie zajęć dodatkowych z matematyki o 92. Towarzystwo Przyjaciół Ziębie "Ducatus" Edukacja dorosłych 93. Towarzystwo Przyjaciół Ziebic "Ducatus" Staż zawodowy o 94. Stowarzyszenie Romów w Polkowicach Organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży romskiej o 95. Stowarzyszenie Romów w Polkowicach VI Ogólnopolski Festiwal Romsko-Polskich Dziecięcych Zespołów Taneczno-Wokalnych o 96. Stowarzyszenie Romów w Polkowicach Zobaczyć historię na własne oczy o 97. Stowarzyszenie Romów w Polkowicach Taniec i śpiew jako nauka kultury i języka romskiego 6480 o 98. Stowarzyszenie Romów w Polkowicach Wyprawka szkolna dzieci i młodzieży romskiej o Stowarzyszenie Pornocy Rodzinie a Jutro? Integracyjny wyjazd na zieloną szkołę o Kolonia letnia "Na wakacje z Romami" o Konkurs wiedzy o Romach o Działalność integracyjnej świetlicy środowiskowej o Staże zawodowe dla osób pochodzenia romskiego o ME SOM ROM l SOM KADAŁESTAR RADU Stowarzyszenie Asystentów Edukacji Romskiej Kamienna Góra Stowarzyszenie Asystentów Edukacji Romskiej Kamienna Góra Stowarzyszenie Asystentów Edukacji Romskiej Kamienna Góra Stowarzyszenie Asystentów Edukacji Romskiej Kamienna Góra Program integracji społeczności romskiejftelewizja Sudecka Towarzystwo Społeczne "Razem" "Na Tropach Przeszłośći" - organizacja wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży romskiej o 78. Towarzystwo Społeczne "Razem" Wypoczynek letni dzieci i młodzieży romskiej o 79. Stowarzyszenie Edukacji Romskiej Strzelin Kolonia do Zakopanego o 80. Stowarzyszenie Edukacji Romskiej Strzelin Dofinansowanie Szkoły o 81. Stowarzyszenie Edukacji Romskiej Strzelin Poznaj Romski Świat 82. Stowarzyszenie Edukacji Romskiej Strzelin Walka z rakiem małej Olivii 83. Stowarzyszenie Edukacji Romskiej Strzelin Wyprawka do szkoły o Towarzystwo Społeczne "Razem" Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rewalidacyjne dla dzieci i młodzieży romskiej o Znasz li ten kraj o Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Terenowy oddział we Wrocławiu 75.

5 Nasza "Mała Ojczyzna" Romowie dbają o zdrowie o Integracja przez zabawę o Idę do szkoły 11 Wtelokulturowa Bydgoszcz Roma Net- kontynuacja o Remon tradycyjnego wozu cygańskieg o Usłysz Nas - kontynuacja Tradycja, obyczaje, historia i język romski część l Stowarzyszenie Kultury Edukacji i Integracji Romów "Nasz Świat" - Jamaro Sveto Stowarzyszenie Kultury Edukacji i Integracji Romów "Nasz Świat" - Jamaro Sveto Stowarzyszenie Kultury Edukacji i Integracji Romów "Nasz świat" - Jamaro Sveto Stowarzyszenie Kultury Edukacji i Integracji Romów "Nasz Świat" - Jamaro Sveto Stowarzyszenie Kultury Edukacji i Integracji Romów "Nasz Świat" - Jamaro Sveto Stowarzyszenie Romów w Bydgoszczy "Romano Dzipen" Stowarzyszenie Romów w Bydgoszczy "Romano Dzipen" Stowarzyszenie Romów w Bydgoszczy "Romano Dzipen" Stowarzyszenie Romów w Bydgoszczy "Romano Dzipen" Ja też jestem ważny - wspieranie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży z romskich rodzin dysfunkcyjnych o Chcę się uczyć!!! o 7. Fundacja "Szansa Dzieciom" 8. Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Romów "ROMA-UNION" Wyprawka szkolna dla dzieci pochodzenia romskiego o Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Stowarzyszenie Romów w Lubaniu Wyprawka Szkolna o 4000 województwo kujawsko-pomorskle Remont- wykonanie instalacji c.o. etażowego w mieszkaniach społeczności romskiej w 1. Burmistrz Koronowa Koronowie ul. Przyrzecze Prezydent Bydgoszczy "GODNE l.yć"- remont łazienek i utworzenie kącika sanitarnego o 3. Prezydent Bydgoszczy Wymiana okien to nie tylko "okno na świat" o 4. Prezydent Bydgoszczy Piec kaflowy - jedyne źródło ciepła o 5. Prezydent Bydgoszczy Stypendia dla Dzieci Pochodzenia Romskiego o Nabywanie umiejętności zawodowych poprzez udział w specjalistycznych kursach zawodowych 104. Stowarzyszenie Romów w Lubaniu 101. Stowarzyszenie Pornocy Rodzinie a Jutro? Zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych dla uczniów pochodzenia romskieg Fundacja Równi choć Różni l dzieci romskie Równajmy szanse o 103. Fundacja Równi choć Różn i l dzieci romskie Zielone światło dla integracji o o Zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych dla uczniów pochodzenia romskiego w szkołach ponadgimnazjalnych 100. Stowarzyszenie Pornocy Rodzinie a Jutro?

6 Niezależne Stowarzyszenie Romów w Polsce z siedzibą Edukacja i integracja społeczności romskiej w Polsce o Nowej Soli Stowarzyszenie Romów w Nowej Soli Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży romskiej - wyprawka szkolna o Stowarzyszenie Romów w Nowej Soli Świetlica środowiskowa o 6. Stowarzyszenie Romów w Nowej Soli Wypoczynek letni o Działalnośc edukacyjna i świetlicowa na rzecz dzieci i młodzieży romskiej mniejszości etnicznej 3. Związek Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. UM Gorzów Wlkp. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzowie Wyrównanie szans edukacyjnych - zakup podręczników i ćwiczeń o Wlkp. UM Gorzów Wlkp. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzowie Wyrównanie szans edukacyjnych- wyposażenie sali rewalidacyjno-kompensacyjnej o Wlkp województwo lubelskie Gmina Miejska Świdnik Wsparcie dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego z terenu Gminy Miejskiej Świdnik o Miasto Puławy Roma edukacja i aktywizacja społeczna puławskich Romów - kontynuacja o 3. Miasto Puławy Zakup wyprawki szkolnej dla uczniów społeczności romskiej o Gmina Lublin Zakup podręczników szkolnych dla uczniów romskich o 5. Gmina Lublin Zakup przyborów szkolnych dla uczniów romskich o Gmina Lublin Zakup strojów sportowych na zajęcia z wychowania fizycznego dla uczniów romskich o 7. Gmina Lublin Integracyjny wyjazd na kolonie dla dzieci romskichi polskich o 8. Gmina Lublin Szkolna świetlica integracyjna w Zespole Szkół nr 4 w Lublinie o 9. Gmina Lublin Poprawa sytuacji bytowej Romów poprzez remont dwóch lokali mieszkalnych w Lublinie o 10. Miasto Chełm Zakup podręczników dla dzieci i młodzieży pochodzenia romskieg Miasto Chełm Zakup przyborów szkolnych dla uczniów pochodzenia romskiego o 12. Miasto Chełm Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i polskich przy ZSO nr 7 w Chełmie o wojewódzlwolubusk~ o Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Pornocy Rodzinie Poprawa warunków mieszkaniowych rodzin romskich poprzez remonty i modernizację ich "RÓWNE SZANSE" lokali mieszkalnych Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Pornocy Rodzinie Szczepienia ochronne Romów (dzieci, młodzieży i dorosłych) oraz badania/zabiegi "RÓWNE SZANSE" specjalistyczne i stomatologiczne Świetlica dla dzieci i młodzieży romskiej z terenu Miasta Bydgoszczy o Świetlica dla dzieci i młodzieżyromskiej z terenu Miasta Świecia o Stowarzyszenie Romów w Bydgoszczy "Romano Dzipen" Stowarzyszenie Romów w Bydgoszczy "Romano Dzipen"

7 województwo małopolskie Urząd Miasta Andrychów Wsparcie remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie. 2. Urząd Miasta Andrychów Zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego dla uczniów romskich. o Urząd Miasta Andrychów Ubezpieczenie uczniów romskich. 920 o 4. Urząd Miasta Andrychów Stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej o 5. Urząd Miasta Andrychów, Szkoła?odstawowa nr. 2 Aktywizacja kulturalnświatowa dzieci narodowości romskiej o 6. Urząd Miasta Andrychów, Szkoła Podstawowa nr. 2 Integracyjny świąteczny turniej mikołajkowy o 7. Urząd Miasta Andrychów, Szkoła Podstawowa nr. 2 Modernizacja świetlicy integracyjnej. 8. Urząd Miasta Andrychów Poprawa sytuacji zdrowotnej rodzin romskich w Andrychowie o 9. Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska Remont budynków mieszkalnych na osiedlu Romów w Czarnej Górze o Świetlica integracyjna dla dzieci pochodzenia romskiego i dla Romów. 18+" w Skierniewicach 11. Stowarzyszenie Romów w Skierniewicach Punkt Wsparcia Rodziny Romskiej o Historia ważnym elementem edukacji i tożsamośc i 7440 o Som sasty-jestem zdrowa o Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Romskiej.Zefiry n" Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Romskiej.Zefiryn" Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Romskiej.Zefiryn" Program edukacyjny dla dzieci romskich w św ietlicy środowiskowej.starówka" w Piotrkowie o Trybunalskim Wyprawka szkolna Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddz. Paw. 7. Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Romskiej.Zefiry n" Zajęcia pozaszkolne dla dzieci z Konstantynowa Łódzkiego, Łodzi, Zgierza i Pabianic o Zakup podręczników i wyprawek szkolnych o Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce Prezydent Miasta Łodzi Doposażenie Świetlicy Integracyjnej w Szkole?odstawowej nr 170 im. A. Krzywoń w Łodzi o o o Wyposażenie uczniów romskich w wyprawki szkolne w Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie Szkolna świetlica integracyjna, miejscem wyrównywania szans edukacyjnych uczniów romskich 1. Gmina Opoczno 2. Gmina Opoczno 8. Stowarzyszenie Graf & Group w Słubicach Integracyjna świetlica Sinti wojewóc:lzlwo łódzkie

8 32. Urząd Miasta Nowy Sącz Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i polskich w budynku socjalnym przy ul o Nawojowskiej 43 w Nowym Sączu. 33. Urząd Miasta Nowy Sącz Dodatkowe zajęcia muzyczne i plastyczne o 34. Urząd Miasta Nowy Sącz Zatrudnienie asystentów edukacji romskiej i nauczycieli wspomagających o Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i polskich w budynku socjalnym przy ul. Jana Pawła w Nowym Sączu. 31. Urząd Miasta Nowy Sącz 17. Urzad Gminy Kraścienko nad Dunajcem Zakup wyprawki szkolnej oraz pomocy edukacyjnych dla uczniów pochodzenia romskiego. o Urząd Miasta Limanowa Wyprawka szkolna. o Urząd Miasta Limanowa Ubezpieczenie uczniów o 20. Urząd Miasta Limanowa Wycieczka dla uczniów romskich o 21. Urząd Miasta Limanowa Likwidacja analfabetyzmu wśród dorosłych członków spoleczności romskiej, zamieszkałych na terenie Miasta Limanowa. 22. Urząd Miasta Limanowa Asystent społeczności romskiej o 23. Urząd Miasta Limanowa Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności romskiej o 24. Urząd Gminy Łącko Organizowanie dodatkowych zajęć wyrownawczych z języka polskiego w klasach o 25. Urząd Gminy Łącko Pokrycie kosztów dowożenia do szkoły o 26. Urząd Gminy Łącko Zorganizowanie wycieczek integracyjnych. 27. Urząd Gminy Łącko Zakup podręczników i ubezpieczenia od NNW. o Urząd Gminy Łącko Zakup podręczników i przyborów szkolnych Szkoła Gimnazjum. o III Międzyszkolna Olimpiada Romsko-Polska. Konkurs plastyczny "Ilustracja do wybranego 29. Urząd Gminy Łącko o wiersza B. Wajs-Papuszy". Zajęcia artystyczno-kulturalne. 30. Urząd Gminy Łącko Zakup podreczników i ubezpieczenia NW o o 660 o Romowie są wśród nas- zajęcia integracyjno-edukacyjne z tańca, śpiewu, gwary oraz kultywowanie tradycji romskiej wśród spoleczności lokalnej. Zakup wyprawki szkolnej oraz pomocy edukacyjnych dla uczniów pochodzenia romskiego. Ubezpieczenie. 15. Urzad Gminy Kraścienko nad Dunajcem 16. Urzad Gminy Kraścienko nad Dunajcem Zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznegraz ubezpieczenia NW 12. Urząd Gminy Kęty 320 o dla uczniów pochodzenia romskiego. 13. Urząd Miasta Krakowa Edukacja przedszkolna dla krakowskich uczniow romskich 2015 r o 14. Urząd Miasta Krakowa Wyprawka szkolna Zakup podręczników i przyborów szkolnych o o Zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznegraz ubezpieczenia NW dla uczniów pochodzenia romskiego. 11. Urząd Gminy Kęty 10. Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska Zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i wyprawki szkolnej dla uczniów

9 Dwudniowa wycieczka integracyjna dla uczniów pochodzenia romskiego z Gimnazjum nr. 3 w Ochotnicy Górnej. 60. Urząd Gminy Ochotnica Dolna 50. Urząd Gminy Ochotnica Dolna Dofinansowanie zakupu podręczników i przyborów szkolnych. o Urząd Gminy Ochotnica Dolna Zakup strojów i obuwia sportowego. Szkoła podstawowa. o Urząd Gminy Ochotnica Dolna Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla Romów w Ochotnicy Górnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o 53. Urząd Gminy Ochotnica Dolna Organizacja integracyjnej kolonii letniej dla uczniow nad jezioro żywieckie o 54. Urząd Gminy Ochotnica Dolna Zatrudnienie asystentki romskiej. 55. Urząd Gminy Ochotnica Dolna Zajęcia dodatkowe - nauka tańca romskiego o 56. Urząd Gminy Ochotnica Dolna Zakup sprzętu multimedialnego do zajęć z uczniami romskimi. 57. Urząd Gminy Ochotnica Dolna Wyjazd do teatru na spektakl i warsztaty teatralne 6250 o 58. Urząd Gminy Ochotnica Dolna Sfinansowanie ubezpieczenia NW uczniów romskich. 480 o 59. Urząd Gminy Ochotnica Dolna Zakup strojów dla grupy tanecznej uczniów romskich o o o o 3200 Wyposażenie uczniow romskich z Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej w obawiązujacy strój uczniowski oraz opłacenie im ubezpieczenia NW. Wyposażenie uczniow romskich z Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej w obawiązujacy strój uczniowski oraz opłacenie im ubezpieczenia NW Wyposażenie uczniow romskich z Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej w podręczniki i przybory szkolne. 47. Urząd Gminy Ochotnica Dolna 48. Urząd Gminy Ochotnica Dolna 49. Urząd Gminy Ochotnica Dolna 36. Urząd Miasta Nowy Sącz Pornoc w wyposażeniu uczniów romskich w wyprawki szkolne - uczniów szkół o podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 37. Urząd Miasta Nowy Sącz Sportowa olimpiada polsko-romska o 38. Urząd Gminy Nowy Targ Wspieranie edukacji dorosłych o 39. Urząd Gminy Nowy Targ Poprawa stanu edukacji dzieci pochodzących ze społeczności romskiej o 40. Urząd Gminy Nowy Targ Wyposażenie uczniów w wyprawki szkolne oraz ubezpieczenie uczniów. o Urząd Gminy Nowy Targ Wyposażenie uczniów w wyprawki szkolne oraz ubezpieczenie uczniów. 800 o 42. Urząd Gminy Nowy Targ Podnoszenie kwalifikacji zawodowych Romów w Gminie Nowy Targ o 43. Urząd Gminy Nowy Targ Wymiana pieców c.o. w w budynkach mieszkalnych o Remonty budynków mieszkalnych w miejscowości Ostrowska oraz przygotowanie 44. Urząd Gminy Nowy Targ o dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę. 45. Urząd Miasta Nowy Targ Zajęcia pozalekcyjne o 46. Urząd Miasta Nowy Targ Wyprawka szkolna dla uczniów pochodzenia romskiego. o o Zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej dla społeczności romskiej Nowego Sącza i Maszkowic. Profilaktyka, szczepienia, oraz zakup leków i materiałów medycznych. 35. Urząd Miasta Nowy Sącz

10 Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne Romów "Centrum Wyrównywanie szans poprzez zajęcia dodatkowe dla dzieci o Kultury Romów w Polsce" Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne Romów "Centrum Silna motywacja źródłem do sukcesu D Kultury Romów w Polsce" Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne Romów "Centrum Wsparcie społeczności romskiej poprzez remont świetlicy środowiskowej w Maszkowicach D Kultury Romów w Polsce" Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne Romów "Centrum Edukacja i integracja dzieci romskich z Maszkowic D Kultury Romów w Polsce" D D Akademia "podniesienie efektywności kształcenia uczniow wielojęzycznych i odmiennych kulturowo ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pochodzenia romskiego". 78. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 70. Urząd Miasta Tarnów Podniesienie jakości życia i poziomu swiadomości zdrowotnej społeczności romskiej w Tarnowie poprzez zatrudnienie pielegniarki środowiskowej. 71. Urząd Miasta Wadowice Ubezpieczenie NW o 72. Urząd Miasta Wadowice Edukacja - wyprawka szkolna o Urząd Miasta Wadowice Poprawa warunków mieszkaniowych rodzin romskich w Gminie Wadowice. 120 ODO o 74. Urząd Miasta Wadowice Poprawa sytuacji zdrowotnej rodzin romskich w Gminie Wadowice D 75. Urząd Miasta Wadowice Praca szansą na godne życie wadowickich Romów o 76. Urząd Miasta Wadowice Kolonia letnia - integracyjna dla dzieci z rodzin romskich z gminy Wadowice D 77. Urząd Miasta Wadowice Remonty mieszkań własności Gminy Wadowice zamieszkiwanych przez rodziny romskie D o D D Remont świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Kobiet Romskich Kcher w Tarnowie. Wyrównanie szans edukacyjnych oraz integracja ze środowiskiem przedszkolnym i szkolnym dzieci i młodzieży romskiej mniejszości etnicznej. 68. Urząd Miasta Tarnów 69. Urząd Miasta Tarnów Udzielenie wsparcia dzieci i młodzieży romskiej mniejszości etnicznej w celu wyóownania 67. Urząd Miasta Tarnów ich szans edukacyjnych oraz integracji ze środowiskiem szkolnym i społecznością Miasta D 28 DOO Tarnowa. o D Wyposażenie uczniów pochodzenia romskiego w podręczniki i przybory szkolne oraz ubezpieczenie uczniów Wyposażenie uczniów pochodzenia romskiego w podręczniki i przybory szkolne oraz ubezpieczenie uczniów 65. Urząd Gminy Szaflary 66. Urząd Gminy Szaflary 63. Urząd Gminy Szaflary Integracyjne wycieczki krajoznawcze z rodzicami D 64. Urząd Gminy Szaflary Działalność zespołu romskiego "Terna Ćhawe" - kontynuacja D 2 ODO D D D Promowanie wysokiej frekwencji uczniów romskich z Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej i egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego. Rozwijanie umiejętności muzyczno-tanecznych uczniów pochodzenia romskiego z Gimnazjum nr. 3 w Ochotnicy Górnej. 61. Urząd Gminy Ochotnica Dolna 62. Urząd Gminy Ochotnica Dolna

11 91. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" Turnus rehabilitacyjny o 92. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" świetlica Amaro KHer- kontynuacja o 93. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" Remont świetlicy Amaro Kher o 94. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" Miedzynarodowy Dzień Romów o 95. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" Rozmówki angielskie. 96. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" Asystent rodziny. 97. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" Bajki romskie. 98. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" Warsztaty na temat kultury romskiej o 99. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" Zdrowe zęby o 100. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" Romski Pstryk Integracyjne warsztaty fotograficzno-edukacyjne Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" Roma - Poema Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" Dofinansowanie do leków. Kham -ART. - Słoneczna Sztuka - Integracyjne warsztaty artystyczno edukacyjne dla dzieci romskich i nie-romskich. 90. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" 89. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" Kolonia o JAW DIKH Spotkanie Miedzynarodowe Aartystów Romskich i aktywistów oraz uzdolnioneh młodzieży romskiej z Polski. 88. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" 87. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" Droga do sukcesu o Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne Romów "Centrum Aktywna integracja szansą na lepsze jutro o Kultury Romów w Polsce" Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne Romów "Centrum Edukacja poprzez zabawy z literaturą o Kultury Romów w Polsce" Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne Romów "Centrum Aktywizacja społeczno - zawodowa o Kultury Romów w Polsce" Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne Romów "Centrum Silna motywacja źródłem do sukcesu - Maszkowice. Kultury Romów w Polsce"

12 Mogę i chcę - program profilaktyczno - wychowawczy dla dzieci romskich o Nowosądeckie Centrum Wsparcia Rodzin Romskich. BO 000 o $wietlica dla dzieci i młodzieży z salą komputerową o Siłownia dla dzieci i młodzieży o Kolonia dla dzieci i młodzieży o Wyjazd leczniczy dla osób starszych o Stowarzyszenie Profesjonalnego Samorządu - Nowy Sącz Małopolskie Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych - tukowica Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej "Kale Jakha" Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej "Kale Jakha" Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej "Kale Jakha" Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej "Kale Jakha" Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny w Nowym Sączu Wypoczynek letni dla dzieci romskich i polskich z Nowego Sącza o $wietlica srodowiskowa dla dzieci. 1B 500 o $wietlica dla dzieci im Jana Pawła 11 - Siostry Nazaretanki 11B Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" Profilaktyka i korekcja wady wzroku u dzieci i osób starszych o 104. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" Sfinansowanie biura Stowarzyszenie Romów w Krakowie Czytam i rozumiem- nowatorska metoda nauki czytania dla Romów- kontunuacja o 106. Stowarzyszenie Romów w Krakowie Rozwijanie pasji artystycznych - kontynuacja o 107. Stowarzyszenie Romów w Krakowie Pracownia komputerowa dla dzieci i młodzieży. 10B. Stowarzyszenie Romów w Krakowie $wietlica integracyjno- terapeutyczna dla dzieci i młodzieży. BO 000 o 109. Stowarzyszenie Romów w Krakowie Integracyjna kolonia dla dzieci i młodzieży o 110. Stowarzyszenie Romów w Krakowie Cykl spotkań na temat kontroli płodności i zdrowia kobiety oraz przeprowadzenie badań o 111. Stowarzyszenie Romów w Krakowie Cykl szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zycia i zdrowia. 12 BOO o 112. Stowarzyszenie Romów w Krakowie Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród społeczności romskiej o 113. Stowarzyszenie Romów w Krakowie Staże zawodowe drogą do przyszłej kariery zawodowej Romów w Krakowie o 114. Stowarzyszenie Romów w Krakowie Asystent zatrudnienia wspieranego o 115. Caritas Diecezji Tarnowskiej Prowadzenie świetlicy ćawengry w Koszarach, a w tym kontynuacja koła komputerowego, polonistycznego, muzyczno-tanecznego o 116. Krajowy Duszpasterz Romów w Wietrzychowieach Wycieczka kulturalno-krajoznawcza do Warszawy i Lichenia Krajowy Duszpasterz Romów w Wietrzychowieach XXX Jubileuszowa Pielgrzymka Romów do Limanowej o

13 Poprawa warunków technicznych, bezpieczeństwa i życiowych w lokalach mieszkalnych 144. BOA Biuro Obsługi Administracyjnej Tarnów zajmowanych przez społeczność romską objętą patronatem Stowarzyszenia Kobiet Romskich "KCHER" Integracyjne Stowarzyszenie JAGORY w Krakowie Dni kultury Romskiej- Szczurowa Integracyjne Stowarzyszenie JAGORY w Krakowie Glos kobiet Poprawa warunków bytowych i sanitarnych oraz bezpieczeństwa pracownikom, w siedzibie Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego Romów Centrum Kultury Romów w Polsce BOA Biuro Obsługi Administracyjnej Tarnów Poprawa warunków korzystania ze świetlicy integracyjnej i edukacyjnej społeczności romskiej. Partner zadania: Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Romów BOA Biuro Obsługi Administracyjnej Tarnów 137. Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie XVI Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów o 138. Fundacja Krok Naprzód w Chrzanewie Nadara tut te pchenel UKS REKORD Nowy Sącz Zajęcia sportowe z elementami pomocy przedmedycznej o 140. UKS REKORD Nowy Sącz Zajęcia taneczno-muzyczne. Poprawa warunków bytowych społeczności romskiej poprzez remonty, modernizację oraz 141. BOA Biuro Obsługi Administracyjnej Tarnów konserwację w lokalach mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem usuwania zagrożeń dla zdrowia. Wypoczynek. (Lepsze życie dla Romów- wycieczka, bulwar taboru romskiego). Małopolsko-Śląskie Stowarzyszenie Romów w Andrychowie Małopolskie Stowarzyszenie Romów "Jamaro" - Andrychów Spółdzielnia socjalna Uczniowski Klub Sportowy "Biack Dragon" Wypoczynek Uczniowski Klub Sportowy "Biack Dragon" Organizacja konkursów fotograficznych, plastycznych Uczniowski Klub Sportowy "Biack Dragon" Wycieczki Stowarzyszenie Romów w Polsce Wspólna przyszłość. Jedno społeczeństwo, różne grupy Stowarzyszenie Romów w Polsce Przenikanie kultur. Romowie kiedyś i dziś o Wypoczynek. $wietlica środowiskowa o Małopolskie Stowarzyszenie Romów "Jamaro" - Andrychów Małopolskie Stowarzyszenie Romów "Jamaro" - Andrychów Stowarzyszenie Kobiet Romskich "Kcher'' w Tarnowie W świetlicy- zajęcia rozwijające dla dzieci romskich o Warsztat szkoleniowo edukacyjny "Integracja dla przyszłości. Funkcjonowanie mniejszości romskiej w Polsce" Fundacja MIFGASH w Krakowie

14 2. Gmina Brzeg Zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów pochodzenia romskiego B Gmina Glubczyce Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych 67 26B o o Zakup ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci pochodzenia romskiego 1. Gmina Brzeg Centralna Rada Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i Integracyjne zajęcia dodatkowe dla dzieci Informacji dla Romów 15. Stowarzyszenie Romów w Polsce Dzień Romów 14. ~opolskie Centralna Rada Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i Podręczniki i przybory szkolne dla dzieci romskich na rok szkolny 2015/2016 o Informacji dla Romów Centralna Rada Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i Szkolenie-prawo na co dzień o Informacji dla Romów Centralna Rada Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i Zajęcia dodatkowe dla dzieci o Informacji dla Romów Centralna Rada Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i Gra edukacyjna dla dzieci Informacji dla Romów o Stowarzyszenie Romów w Bydgoszczy "Romano Muzeum Kultury Romskiej w Warszawie - wsparcie merytoryczne dla osób organizujących Dzipen" edukację dzieci i młodzieży romskiej oraz edukację międzykulturową uczniów Radomskie Stowarzyszenie Romów "Romano Waśt" Edukacja i tożsamość B. Radomskie Stowarzyszenie Romów "Romano Waśt" Język i tożsamość Sercowe sprawy o Kwadrans z edukacją 16 B15 o Miejski Ośrodek Pornocy Społecznej w Plocku Miejski Ośrodek Pornocy Społecznej w Plocku Ośrodek Pornocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st Warszawy Program Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży "Stokrotka" o 3. Miasto Ostrolęka Wsparcie edukacji przedszkolnej i szkolnej 10 B50 o 4. Miasto Ostrolęka Profilaktyka zdrowotna na rzecz społeczności romskiej w Ostrołęce o Ośrodek Pornocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe "Dwie kultury -jedno podwórko" o m.st. Warszawy Integracyjne Stowarzyszenie JAGORY w Krakowie Kolonia letnia. 14B. Integracyjne Stowarzyszenie JAGORY w Krakowie Szczurowa. województwo mazowleckle

15 Działalność świetlicy dla brzeskiej społeczności romskiej przy Stow. Parni Ciercheń o Działalność świetlicy integracyjno-edukacyjnej o Opłata gry na instrumentach Brzeskie Stowarzyszenie Romów i Miłośników Kultury Romskiej "Parni Ciercheń" Biala Gwiazda Towarzystwo Kulturalno Społeczno Romów w Głubczycach Towarzystwo Kulturalno Społeczno Romów w Głubczycach Urząd Miejski w Oleśnie, Wydz. Gospodarki ''Wyodrębnienie łazienek i w.c. w lokalach romskich w Oleśnie przy ul. Grunwaldzkiej 1/1 a i Nieruchomościami i Lokalami UM ulicy Pieloka 15a/4" o 19. Urząd Miejski w Prudniku Działalność instruktora promującego kulturę romską w regionie o 20. Urząd Miejski w Prudniku Mu Itimedialność dla każdeg o 21. Urząd Miejski w Prudniku Wszędzie dużo śmieci co wy na to dzieci o 22. Urząd Miejski w Prudniku Na wszystkich czeka wielki świat. Savoir vivre, czyli o zachowaniu się nie tylko przy stole o Starosta Powiatu Głubczyckiego Zespół Szkół 23. $wietlica integracyjna "Przystań" przy Zespole Szkół Specjalnych w Głubczycach Specjalnych o 24. Starostwo Powiatowe Kędzierzyn Kożle Ubezpieczenia uczniów romskich 840 o Organizacja wycieczek integracyjnych dla uczniów romskich "Razem poznajemy nasz 25. Starostwo Powiatowe Kędzierzyn Kożle kraj wycieczka do Warszawy, Wrocławia i Srebrnej Góry 26. Starostwo Powiatowe Kędzierzyn Kożle Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów romskich o o o Godne warunki mieszkaniowe, uzyskane w wyniku remontów - drogą do integracji społecznej rodzin romskich w Lewinie Brzeskim (etap 11) 17. Gmina Lewin Brzeski 4. Gmina Głubczyce Romowie pracują za dług o 5. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Zakupu wyprawki szkolnej oraz ubezpieczenia dla uczniów romskich o Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle "Baw się razem ze mną" gry i zabawy dla wspólnej sprawy. Zabawy integracyjne o 7. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle $cieżką gier i zabaw ku integracji 4968 o 8. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Talentownia Odkrywamy ukryte w nas talenty 4674 o Wyjazd uczniów romskich na zieloną szkołę w ramach promowania wysokiej frekwencji na 9. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle o 10. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Doposażenie gabinetu logopedycznego w PSP nr o zajęciach edukacyjnych 11. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Doposażenie pracowni asystenta romskiego w PSP nr o 12. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Działalność pracowni romskiej w PSP nr o 13. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Dzień kultury i tradycji romsklej w PSP nr o 14. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Doposażenie szkolnego zespołu Romano Kheliben w PSP nr o 15. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Dofinansowanie do wyjazdów zespołu szkolnego "Romano Kheliben" o 16. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Zajęcia integracyjne "Przerwy na sportowo" o

16 550 o o o o Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków uczniów romskich uczęszczających do Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej. Zakup podręczników dla uczniów romskich uczęszczających do Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej. Zakup przyborów szkolnych dla uczniów romskich uczęszczających do Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej. Zajęcia integracyjne dla dzieci romskich i polskich w ramach Koła Przyjaciół Romów - Romano lło. 10. Wójt Chorkówki 11. Wójt Chorkówki 12. Wójt Chorkówki 13. Wójt Chorkówki województwo podkarpackie Stowarzyszenie Romów "Bahtale Roma" Działalność bieząca świetlicy środow iskowej romskiej dla dzieci i młodzieży romskiej o 2. Stowarzyszenie Romów "Bahtałe Roma" Pokrycie kosztów opieki/edukacji przedszkolnej dla dzieci romskich o 3. Stowarzyszenie Romów "Bahtałe Roma" Wyprawka szkolna dla dzieci romskich o 4. Stowarzyszenie Parne Roma Pobyt dzieci romskich w przedszkolach o 5. Stowarzyszenie Parne Roma Ubezpieczenie dzieci romskich w szkołach. 800 o 6. Stowarzyszenie Parne Roma Zakup podręczników dla dzieci klas podstawowych i wyzszych oraz przedszkoli o 7. Stowarzyszenie Parne Roma Wycieczka nad Solinę. 8. Stowarzyszenie Parne Roma Wycieczka dzieci do Chorzowa. 9. Burmistrz Jasła Modernizacja lokali mieszkalnych o Stowarzyszenie Romów "Jedność" w Strzelcach Dzialalność świetlicowa i edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży na lezącej do Opolskich romskiej mniejszości etnicznej Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Romów w RP z/s w Kędzierzynie - Koźlu Działalność świetlicy integracyjnej o 32. Stowarzyszenie Romów w Prudniku, Dzialalność świetlicy integracyjnej o 33. Stowarzyszenie Kultury i Edukacji Romów w Prudniku Centrum Integracji dla dzieci romskich z Prudnika 34. Stowarzyszenie Kultury i Edukacji Romów w Prudniku Wyprawka szkolna dla dzieci romskich z Prudnika 35. Stowarzyszenie Kultury i Edukacji Romów w Prudniku Wyjazdy edukacyjne dla dzieci romskich z Prudnika 36. Stowarzyszenie Kultury i Edukacji Romów w Prudniku Szkolenie zawodowe dla społeczności romskiej z Prudnika 8000 o 37. Stowarzyszenie Kultury i Edukacji Romów w Prudniku Kolonie dla dzieci romskich z Prudnika o 38. Stowarzyszenie Kultury i Edukacji Romów w Prudniku Profilaktyka stomatologiczna, wykonanie szczepień dla rodzin romskich z Prudnika 7000 o Zakup podręczników i wyprawek o Towarzystwo Kulturalno Społeczno Romów w Głubczycach 30.

17 35. Burmistrz Gminy Jedlicze Zakup materiałów i przyborów szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół w Moderówce. o Burmistrz Gminy Jedlicze Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów Zespołu Szkół w Moderówce. o Burmistrz Gminy Jedlicze Ubezpieczenie uczniów Zespołu Szkól w Moderówce. 165 o 38. Burmistrz Gminy Jedlicze Organizacja imprezy integracyjnej dla uczniów Zespołu Szkół w Moderówce. 300 o 900 o Dofinansowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów do kina, teatru dla uczniów Zespołu Szkół w Moderówce w ramach integracji dzieci romskich i polskich. 34. Burmistrz Gminy Jedlicze Prowadzenie grupy romskiej w świetlicy TPD. 30 ODO o Zakup wyprawek szkolnych dla dzieci ze społeczności romskiej w Mielcu o Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- Oddział Miejski w Mielcu Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- Oddział Miejski w Mielcu Prezydent Krosna Zakup wyprawki szkolnej dla uczniów romskich SP4. o Prezydent Krosna Działania integracyjne dla uczniów romskich SP o 19. Prezydent Krosna Doposażenie świetlicy szkolnej w SP4 w niezbędne pomoce i materiały. 20. Prezydent Krosna Zakup podręczników dla uczniów społeczności romskiej w MZS 1. o Prezydent Krosna Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów SP6. o Prezydent Krosna Zakup przyborów, tornistrów, strojów szkolnych oraz strojów do wychowania fizycznego dla uczniów romskich SP6. o Prezydent Krosna Zakup pomocy do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów romskich SP Prezydent Krosna Działania integracyjne na rzecz uczniów romskich w SP o 25. Prezydent Krosna Pornoce do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów romskich SP Prezydent Krosna Zakup przyborów szkolnych i tornistrów dla uczniów romskich SP7. o Prezydent Krosna Zakup podręczników dla uczniów romskich SP7. o Prezydent Krosna Ubezpieczenie uczniów romskich SOSW. 450 o 29. Prezydent Krosna Zakup pomocy do prowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów romskich SOSW. 30. Prezydent Krosna Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i materiałów do zajęć wyrównawczych z uczniami romskimi w SOSW. 31. Prezydent Krosna Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków o Wspomaganie organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka polskiego dla uczniów romskich uczęszczających do klas Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 11 w Kopytowej. Zakup pomocy dydaktycznych i przyborów szkolnych do zajęć świetlicowych dla dzieci romskich SOSW. Zakup pomocy do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających zainteresowania dla uczniów romskich SP Wójt Chorkówki 15. Prezydent Krosna 16. Prezydent Krosna

18 2. Fundacja Pamięci Księdza Prałata Pawła Krafczyka w Bytomiu Prowadzenie zajęć w świetlicy Amaro Strychos w SP16 w Bytomiu o 3. Gmina Bytom - Urząd Miejski w Bytomiu.. Wspólne drogi- popołudniowe zajęcia edukacyjne- integracyjne" o 4. Gmina Bytom - Urząd Miejski w Bytomiu Pozalekcyjne zajęcia edukacyjno-kulturowe.,razem na lekcjach, razem po lekcjach" 5. Urząd Miasta Chorzów "Żyjemy godnie, dbamy o higienę i zdrowie. Remont dziewięciu mieszkań" o 6. Urząd Miasta Chorzów Udział dzieci romskich i polskich w treningach w dyscyplinie sportowej - karate 7. Urząd Miasta Chorzów.Romowie jutra"- świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży z romskiej mniejszości etnicznej oraz dla ich przyjaciół o 8. Urząd Miasta Chorzów Morze naszych marzeń - kolonie integracyjne dla 45 dzieci o 9. Urząd Miasta Chorzów "Romowie jutra"- pokrycie kosztów wyprawki szkolnej ( kontynuacja ) o Europejskie Stowarzyszenie Romów Polskich w świetlica Środowiskowa.,Barwy Nadziei" Będzinie Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko - Romska z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach Zakup podręczników i przyborów szkolnych o Burmistrz Miasta Siemiatycze Poprawa sytuacji mieszkaniowej rodzin Romskich na terenie miasta Siemiatycze województwo pomorskie 4284 o Wyposażenie w podręczniki i artykuły szkolne uczniów romskich uczęszczających w roku 1. Prezydent Miasta Wejherowo szkolnym 2015/2016 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta 4284 o Wejherowo.województwo śląskie Zatrudnienie aystentów romskich o Zatrudnienie nauczycieli wspomagających o Wycieczka szkolna o Zajęcia edukacyjno - teraputyczne 4628 o Ubezpieczenie NNW 672 o Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko - Romska z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko - Romska z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko - Romska z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko - Romska z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko - Romska z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach Prezydent Przemyśla Zakup podręczników, zeszytów ćwiczeń, pomocy dydaktycznych oraz przyborów szkolnych o województwo podlaskle o o 3545 Ubezpieczenie dzieci romskich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny oraz obowiązek nauki. Organizacja wycieczek i wyjazdów integracyjnych w Szkole Podstawowej Nr 5 im Bohaterów Września w Przemyślu 39. Prezydent Przemyśla 40. Prezydent Przemyśla

19 Promyk nadziei na lepsze jutro - poprawa w zakresie mieszkalnictwa wśród społeczeństwa romskiego 30. Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju w Sosnowcu 29. Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju w Sosnowcu Ananasy z romskiej klasy o Dofinansowanie do wyposażenia w pomoce dydaktyczne (komputer wraz z 24. Miasto Ruda Śląska oprogramowaniem) sali informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 36 im. Juliusza Słowackiego w Rudzie Śląskiej 25. Miasto Ruda Śląska Wyjazdy integracyjne do kina 2600 o Zakup podręczników oraz przyborów szkolnych dla dzieci pochodzenia romskiego klas 26. Urząd Miasta Siemianowice Śląskie zerowych, szkół podstawowych oraz gimnazjów 27. Urząd Miasta Siemianowice Śląskie Kolonie oraz obozy letnie dla dzieci romskich z Siemianowic Śląskich o o Stawaszyszenie Romów - Romano Drom w Sosnowcu Łacio waśt- Asystent Romski o Zakup obuwia i dresów dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w Szkole Podstawowej Nr 36 im. Juliusza Słowackiego w Rudzie Śląskiej 23. Miasto Ruda Śląska Zakup podręczników oraz ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków dla uczniów 22. Miasto Ruda Śląska pochodzenia romskiego uczących się w Szkole Podstawowej Nr 36 im. Juliusza o Słowackiego w Rudzie Śląskiej o 8000 ROMOWIE - POLACY DO DIALOGU l WSPÓŁPRACY- zapewnienie niezbędnych artykułów szkolnych dla dzieci romskich uczących się w szkołach 21. Urząd Miasta Katowice 20. Prezydent Miasta Gliwice Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci romskich i polskich z terenu osiedla Zatorze o o Organizacja półkolonii letnich dla dzieci romskichi polskich z terenu Osiedla Zatorze w Gliwicach 19. Prezydent Miasta Gliwice 18. Prezydent Miasta Gliwice Wyprawka szkolna dla dzieci romskich z dzielnicy Zatorze na rok szkolny 2015/ o Wspieranie rozwoju edukacji Romów- pomoc w opłatach czesnegraz zakup książek dla studentki pochodzenia romskiego Wyjazd osób do Państwowego Muzeum w Oświęcimiu roku -71 rocznica likwidacji obozu cygańskiego.zigeunelager" 16. Stowarzyszenie "Szansa dla Romów" w Chorzowie 17. Stowarzyszenie "Szansa dla Romów" w Chorzowie 10. Urząd Miasta Chorzów "Romowie jutra" - pokrycie kosztów ubezpieczenia dzieci romskich ( kontynuacja) o 11. Urząd Miasta Chorzów.świat wokół nas". Cztery wycieczki edukacyjno-integracyjne 8000 o 12. Urząd Miasta Chorzów Zatrudnienie instruktora tańca oraz trenera drużyny piłkarskiej o 13. Stowarzyszenie "Szansa dla Romów" w Chorzowie Asystent romski do spraw edukacji o 14. Stowarzyszenie "Szansa dla Romów" w Chorzowie Kontynuacja Programu -.Drużyna piłkarska" 15. Stowarzyszenie "Szansa dla Romów" w Chorzowie Udział dzieci romskich i polskich w treningach sportowych - karate

20 o Świetlica środowiskowa dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w szczególności należącej do romskiej mniejszości etnicznej 55. Stowarzyszenie "MISERICORDIA" w Zabrzu.Do szkoły czas!" Kształcenie na poziomie l klasy gminazjum dla dorosłych 10 asystentów 53. Stowarzyszenie "MISERICORDIA" w Zabrzu o edukacji romskiej oraz osób aspirujących do tej funkcji 54. Stowarzyszenie "MISERICORDIA" w Zabrzu Edukacja prozawodowa młodzieży romskiej o PINDŻIAR MAN 11 - POZNAJMY SIĘ 11. Aktywizacja edukacyjna zabrzańskich Romów o Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych "FRIS" w Toszku 52. Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych "FRIS" w PINDŻIAR MAN: POZNAJMY SWOJĄ HISTORIĘ Zajęcia z historii dla zabrzańskich Toszku Romów 51. BARWY l SMAKI ROMSKI E. Opowieść o mniejszości przez pryzmat kultury Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych "FRIS" w Toszku 50. Sfinansowanie wyjazdów śródrocznych dzieci romskich-.zielona szkoła"- organizator SP Nr o Aktywizacja społeczno-zawodowa romskiej mniejszości etnicznej w Zabrzu o 48. Miasto Zabrze 49. Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych "FRIS" w Toszku o Pokrycie kosztów wyjść do kina, muzeum, teatru i na basen kąpielowy dzieci i młodzieży romskiej 47. Miasto Zabrze 31. Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju w Sosnowcu Romowie na nowej drodze -szkolenia, aktywizacja zawodowo-społeczna o Poprawa warunków mieszkaniowych dla mniejszości romskiej zamieszkałej w 32. Gmina Szczekociny o Szczekocinach - etap Urząd Miejski w Tarnowskich Górach Ubezpieczenie dzieci romskich 950 o 34. Urząd Miejski w Tarnowskich Górach Wyprawka szkolna o Gmina Zabrze - Prezydent Miasta Zabrze Projekt na rzecz podniesienia poziomu aktywności społeczno-zawodowej Romów Zabrzu o 36. Miasto Zabrze Drużyna piłkarska FC Roma - kontynuacja o 37. Miasto Zabrze Remonty i modernizacja mieszkań romskich o 38. Miasto Zabrze Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla dzieci i młodzieży romskiej 3644 o 39. Miasto Zabrze Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla dzieci i młodzieży romskiej o 40. Miasto Zabrze Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży romskiej 4000 o 41. Miasto Zabrze Zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży romskiej 42. Miasto Zabrze Zajęcia sportowe jako eliminacja agresji u dzieci romskich 750 o 43. Miasto Zabrze Ubezpieczenie uczniów pochodzenia romskiego o 44. Miasto Zabrze Zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich o Miasto Zabrze Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów pochodzenia romskiego i asystentów romskich 46. Miasto Zabrze Pokrycie kosztów wycieczek klasowych dzieci i młodzieży romskiej o

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012 ZOK.4323.92.2012 Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2011/2012 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 1 Art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 Wizja rozwoju miasta: Miasto do życia Misja Miasta: rozwój wartości wspólnotowych w nawiązaniu do tradycji miasta kupieckiego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie darowizn przyznanych przez Fundację Polska Miedź w 2013 r.

Zestawienie darowizn przyznanych przez Fundację Polska Miedź w 2013 r. Zestawienie darowizn przyznanych przez Fundację Polska Miedź w 2013 r. Lp. Nazwa instytucji Nazwa projektu 1. 2. 3. 4. 5. p.w. Wniebowzięcia NMP w Chocianowie Klub Strzelecki AGAT w Złotoryi Zjednoczenie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pomocy i Integracji Społecznej SPRAWOZDANIE

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Pomocy i Integracji Społecznej SPRAWOZDANIE Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej SPRAWOZDANIE za rok 2014 z wykonania zadań w Programie Świetlica Dzieci Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA ZA 2014 ROK A. CZĘŚĆ OPISOWA I. U W A G I O G Ó L N E Budżet Gminy Skarżysko Kamienna uchwalony przez Radę Miasta w dniu 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2012

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2012 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2012 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania jakości życia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 11 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 11 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ NA LATA 2015-2020

PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ NA LATA 2015-2020 PROGRAM ROZWOJU OŚWIATY W GMINIE WIEPRZ NA LATA 1 1. WSTĘP Podstawą rozwoju i postępu cywilizacyjnego każdego społeczeństwa jest potencjał ludzki. Od tego jak przebiega kształcenie i wychowanie młodego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Załącznik

Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego. Załącznik Strategia Rozwoju Obszaru Społeczno Gospodarczego Powiatu Rypińskiego Załącznik Spis treści Tabela 1. Najwięksi pracodawcy prywatni... 3 Tabela 2. Ankieta dla Przedsiębiorcy... 4 Tabela 3. Pomoc społeczna...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne.

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne. WSTĘP W roku 2007 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku skupił się na zadaniach wynikających z przepisów prawa, które co warto podkreślić, często ulegały zmianom. W zakresie pracy kontynuowano działania

Bardziej szczegółowo

Raport o finansach publicznych na działania organizacji pozarządowych oraz jednostek pomocniczych gminy w województwie pomorskim 2008 2009

Raport o finansach publicznych na działania organizacji pozarządowych oraz jednostek pomocniczych gminy w województwie pomorskim 2008 2009 Raport o finansach publicznych na działania organizacji pozarządowych oraz jednostek pomocniczych gminy w województwie pomorskim 2008 2009 Spis treści Od wydawców... 5 XV Edycja Bursztynowego Mieczyka...

Bardziej szczegółowo

Białostockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Białostockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera WYKAZ organizacji pozarządowych z województwa: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i świętokrzyskiego pomagajacym osobom niepełnosprawnym, chorym i ich rodzinom. Źródło: informator dla osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna: art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu W LATACH 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu I Diagnoza aktualnego stanu 1. Publiczne Przedszkole nr 4 w Prudniku znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły. Od wielu lat placówki współpracują

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r.

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r. ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r. I WSTĘP Sprawozdanie z działalności programowo-organizacyjnej Polskiego

Bardziej szczegółowo

I. Szkoła wczoraj i dziś.

I. Szkoła wczoraj i dziś. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUMINIE NA LATA 2013-2018 ( zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr XV/2013/2014 z dnia 14 października 2013 r.) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK

REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK 2014 1 I. Wprowadzenie Gminny program wspierania rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2013-2015 został ustanowiony uchwałą NR XLIV/312/13 z dnia 27 listopada

Bardziej szczegółowo