-~ ~ J ' 1 SK WSKI. o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "-~ ~ J ' 1 SK WSKI. o 15 240"

Transkrypt

1 o B 253 o o Zakup podręczników i wyposażenia dla uczniów romskich Pobyt dzieci romskich w przedszkolach Pokrycie kosztów ubezpieczenia uczniów z tytułu nieszczęśliwych wypadków Miasto Legnica Gmina Miejska Kamienna Góra Gmina Miejska Kamienna Góra o 700 o o o BO o o o 26 22B o 7B 945 o Moja rodzina ABC pierwszej pomocy Dbam o swoje zęby Zakup podręczników i wyprawki szkolnej dla uczniów romskich Zajęcia edukacyjne i świetlicowe dla dzieci i młodzieży romskiej w placówkach Legnickiej Biblioteki Publicznej Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich Opłaty w przedszkolach dla dzieci romskich Remont mieszkań i budynków zamieszkałych przez społeczność romską Miasto Legnica Miasto Legnica Miasto Legnica Miasto Legnica Miasto Legnica B o o o o o o Szkolenia dla nauczycieli i urzędników- "Historia, kultura obyczaje i sposób życia społeczności romskiej" Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich Wychowanie przedszkolne Zatrudnienie asystenta ds. społeczności romskiej Organizacja zajęć wyrównawczych dla uczniów romskich Remonty lokali zamieszkałych przez społeczność romską na terenie miasta Kłodzka 7. B BOO o o 5 OOB o o o Zajęcia dodatkowe dla romskich uczniów Remont mieszkań romskich Wyprawka szkolna dla dzieci romskich Organizacja półkolonii letnich dla uczniów romskich Opłata PZU dla uczniów romskich Organizacja Dolnośląskiego Konkursu lywego Słowa "Śladami Papuszy" województwo dolnośląskie Gmina Ziębice Gmina Ziębice Gmina Ziębice propozycja dotacji rezerwa celowa części30 tytuł zadania uczestnik nr -~ ~ J ' 1 SK WSKI AKCEPTUJE: w "''~~~~~rz Stanu Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie podziału środków przeznaczonych na realizację zadań Programu integracji społeczności romskiej w?n 1 ~.n'l 'l 1 Polsce w 2015 r. Minister Administracji l Cyfryzacji

2 o o Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodziezy pochodzenia romskiego z terenu miasta Kłodzka Prowadzenie punktu przedszkolnego dla dzieci pochodzenia romskiego z terenu miasta Kamienna Góra 49. Fundacja Pornocy Dzieciom i Młodzieży Salvator 50. Fundacja Pornocy Dzieciom i Młodziezy Salvator 45. Fundacja Pornocy Dzieciom i Młodziezy Salvator Prowadzenie punktu przedszkolnego dla dzieci pochodzenia romskiego z terenu miasta Wałbrzych o 46. Fundacja Pornocy Dzieciom i Młodzieży Salvator Wypoczynek letni dla dzieci i młodziezy z Wałbrzycha o Organizacja i funkcjonowanie Integracyjnego Punktu Przedszkolnego dla dzieci 47. Fundacja Pornocy Dzieciom i Młodzieży Salvator pochodzenia romskiego z terenu Miasta Kłodzka 48. Fundacja Pornocy Dzieciom i Młodziezy Salvator Wypoczynek dla dzieci i młodziezy z Kłodzka o o o 6000 o Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodziezy pochodzenia romskiego z terenu miasta Wałbrzycha Warsztaty antydyskryminacyjne i dotyczące kultury romskiej dla dzieci i młodziezy z miasta Wałbrzycha 43. Fundacja Pornocy Dzieciom i Młodziezy Salvator 44. Fundacja Pornocy Dzieciom i Młodziezy Salvator 25. Gmina Miejska Kamienna Góra Zakup przyborów dla klas "O" oraz podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów o romskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 26. Gmina Miejska Kowary Wyrównanie szans dzieci i młodziezy szkolnej o 27. Gmina Miejska Kowary Wychowanie przedszkolne o 28. Gmina Miejska Kowary Remont lokali romskich o 29. Gmina Miejska Kowary Praca za dług czynszowy o 30. Gmina Miejska Kowary Wyprawki szkolne o Gmina Bystrzyca Kłodzka Wyjazd integracyjny do Wrocławia o 32. Gmina Bystrzyca Kłodzka Warsztaty artystyczne i zakup instrumentów dla zespołu romskiego "MRODO DZIWEŁ o 33. Gmina Bystrzyca Kłodzka Nowy Dom- XI etap o 34. Gmina Bystrzyca Kłodzka Podręczniki 2015 o Gmina Strzelin Stypendium motywacyjne o 36. Gmina Strzelin Pornoc dla społeczności romskiej w zakresie remontów lokali mieszkalnych 37. Gmina Strzelin Wyprawka szkolna o Zespół Szkół Specjalnych/Kłodzko Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 39. Gmina Miejska Lubań Remont budynków i lokali komunalnych najmowanych przez rodziny romskie o 40. Gmina Niemcza Remont kuchni w lokalu przy ul. Piastowskiej nr 6/1 w Niemczy o 41. Starostwo Powiatowe Kłodzko Zakup wyprawek szkolnych dla dzieci romskich na rok 2015 o Gmina Oława Zakup wyprawek szkolnych dla dzieci społeczności romskiej z terenu Oławy o 1 800

3 W zdrowym ciele zdrowy duch o Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Terenowy oddział we Wrocławiu 74. Działania prozdrowotne-zakup ciśnieniomierzy, okularów oraz szczepionek dla Romów z Wrocławia 73. Stowarzyszenie Romów we Wrocławiu "Romani Bacht" 70. Stowarzyszenie Romów we Wrocławiu "Roman i Bacht" Dziecięcy zespół wokalno-taneczny "Romani Bacht" o 71. Stowarzyszenie Romów we Wrocławiu "Roman i Bacht" Centrum Kultury Romskiej na Brochowie we Wrocławiu o 72. Stowarzyszenie Romów we Wrocławiu "Roman i Bacht" Kolonie dla dzieci romskich z Brochowa o o o Zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów pochodzenia romskiego z Wrocławia Zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów pochodzenia romskiego ze Świebodzic 68. Fundacja Integracji Społecznej "PROM" 69. Fundacja Integracji Społecznej "PROM" Renowacja i podwyższenie standardu pomieszczenie Centrum Integracji przy ul. 66. Fundacja Integracji Społecznej "PROM" o Kniaziewicza 28 we Wrocławiu 67. Fundacja Integracji Społecznej "PROM" "Nasze mamy-zdrowe mamy" edukacja prozdrowotna matek romskich 4300 o o Warsztaty edukacyjno-kulturalne dla dzieci romskich w formie integracyjnego zespołu ''Terni Romani Bacht" 65. Fundacja Integracji Społecznej "PROM" 52. Fundacja Pornocy Dzieciom i Młodz ieży Salvator Prace remontowe budynku w którym mieścić się będzie świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży pochodzenia romskiegoz terenu miasta Kłodzka 53. Dom Spotkań im. Angelusa Silasiusa Dwie kultury - jedno przedszkole o 54. Stowarzyszenie Przyjaznych Romów Świetlica Romska 55. Stowarzyszenie Przyjaznych Romów Wakacje w Taborze 56. Stowarzyszenie Przyjaznych Romów Wyprawki szkolne o Fundacja Integracji Społecznej "PROM" Wycieczki edukacyjne dla dzieci romskich z Wrocławia o 58. Fundacja Integracji Społecznej "PROM" Stypendium motywacyjne dla uczniów pochodzenia romskiego z Wrocławia za wyniki w o nauce 59. Fundacja Integracji Społecznej "PROM" Centrum Integracji dla dzieci i młodzieży romskiej we Wrocławiu, ul. Ruska 46 b o 60. Fundacja Integracji Społecznej "PROM" Centrum Integracji dla dzieci i młodzieży romskiej we Wrocławiu ul. Kniaziewicza o 61. Fundacja Integracji Społecznej "PROM" Kolonia edukacyjna dla dzieci romskich z Wrocławia o 62. Fundacja Integracji Społecznej "PROM" Wycieczki edukacyjne dla dzieci romskich ze Świebodzic o 63. Fundacja Integracji Społecznej "PROM" Edukacja przedszkolna dla dzieci romskich w Świebodziach o 64. Fundacja Integracji Społecznej "PROM" Kolonia dla dzieci romskich ze Świebodzic o Remont lokalu w którym mieści się placówka wsparcia dziennego - świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego z terenu miasta Wałbrzycha 51. Fundacja Pornocy Dzieciom i Młodzieży Salvator

4 89. Stowarzyszenie Pornocy Dzieci i ich Rodzinom Iskierka Zwiększenie poziomu wiedzy szkolnej oraz specjalistycznej dzieci i młodzieży romskiej o poprzez działania w zakresie edukacji we Wrodawiu 90. Towarzystwo Przyjaciół Ziębie "Ducatus" Warsztaty komputerowe o 91. Towarzystwo Przyjaciół Ziębie "Ducatus" Dokształcanie dzieci romskich ze szkół podstawowych i gimnazjum w formie zajęć dodatkowych z matematyki o 92. Towarzystwo Przyjaciół Ziębie "Ducatus" Edukacja dorosłych 93. Towarzystwo Przyjaciół Ziebic "Ducatus" Staż zawodowy o 94. Stowarzyszenie Romów w Polkowicach Organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży romskiej o 95. Stowarzyszenie Romów w Polkowicach VI Ogólnopolski Festiwal Romsko-Polskich Dziecięcych Zespołów Taneczno-Wokalnych o 96. Stowarzyszenie Romów w Polkowicach Zobaczyć historię na własne oczy o 97. Stowarzyszenie Romów w Polkowicach Taniec i śpiew jako nauka kultury i języka romskiego 6480 o 98. Stowarzyszenie Romów w Polkowicach Wyprawka szkolna dzieci i młodzieży romskiej o Stowarzyszenie Pornocy Rodzinie a Jutro? Integracyjny wyjazd na zieloną szkołę o Kolonia letnia "Na wakacje z Romami" o Konkurs wiedzy o Romach o Działalność integracyjnej świetlicy środowiskowej o Staże zawodowe dla osób pochodzenia romskiego o ME SOM ROM l SOM KADAŁESTAR RADU Stowarzyszenie Asystentów Edukacji Romskiej Kamienna Góra Stowarzyszenie Asystentów Edukacji Romskiej Kamienna Góra Stowarzyszenie Asystentów Edukacji Romskiej Kamienna Góra Stowarzyszenie Asystentów Edukacji Romskiej Kamienna Góra Program integracji społeczności romskiejftelewizja Sudecka Towarzystwo Społeczne "Razem" "Na Tropach Przeszłośći" - organizacja wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży romskiej o 78. Towarzystwo Społeczne "Razem" Wypoczynek letni dzieci i młodzieży romskiej o 79. Stowarzyszenie Edukacji Romskiej Strzelin Kolonia do Zakopanego o 80. Stowarzyszenie Edukacji Romskiej Strzelin Dofinansowanie Szkoły o 81. Stowarzyszenie Edukacji Romskiej Strzelin Poznaj Romski Świat 82. Stowarzyszenie Edukacji Romskiej Strzelin Walka z rakiem małej Olivii 83. Stowarzyszenie Edukacji Romskiej Strzelin Wyprawka do szkoły o Towarzystwo Społeczne "Razem" Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rewalidacyjne dla dzieci i młodzieży romskiej o Znasz li ten kraj o Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Terenowy oddział we Wrocławiu 75.

5 Nasza "Mała Ojczyzna" Romowie dbają o zdrowie o Integracja przez zabawę o Idę do szkoły 11 Wtelokulturowa Bydgoszcz Roma Net- kontynuacja o Remon tradycyjnego wozu cygańskieg o Usłysz Nas - kontynuacja Tradycja, obyczaje, historia i język romski część l Stowarzyszenie Kultury Edukacji i Integracji Romów "Nasz Świat" - Jamaro Sveto Stowarzyszenie Kultury Edukacji i Integracji Romów "Nasz Świat" - Jamaro Sveto Stowarzyszenie Kultury Edukacji i Integracji Romów "Nasz świat" - Jamaro Sveto Stowarzyszenie Kultury Edukacji i Integracji Romów "Nasz Świat" - Jamaro Sveto Stowarzyszenie Kultury Edukacji i Integracji Romów "Nasz Świat" - Jamaro Sveto Stowarzyszenie Romów w Bydgoszczy "Romano Dzipen" Stowarzyszenie Romów w Bydgoszczy "Romano Dzipen" Stowarzyszenie Romów w Bydgoszczy "Romano Dzipen" Stowarzyszenie Romów w Bydgoszczy "Romano Dzipen" Ja też jestem ważny - wspieranie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży z romskich rodzin dysfunkcyjnych o Chcę się uczyć!!! o 7. Fundacja "Szansa Dzieciom" 8. Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Romów "ROMA-UNION" Wyprawka szkolna dla dzieci pochodzenia romskiego o Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Stowarzyszenie Romów w Lubaniu Wyprawka Szkolna o 4000 województwo kujawsko-pomorskle Remont- wykonanie instalacji c.o. etażowego w mieszkaniach społeczności romskiej w 1. Burmistrz Koronowa Koronowie ul. Przyrzecze Prezydent Bydgoszczy "GODNE l.yć"- remont łazienek i utworzenie kącika sanitarnego o 3. Prezydent Bydgoszczy Wymiana okien to nie tylko "okno na świat" o 4. Prezydent Bydgoszczy Piec kaflowy - jedyne źródło ciepła o 5. Prezydent Bydgoszczy Stypendia dla Dzieci Pochodzenia Romskiego o Nabywanie umiejętności zawodowych poprzez udział w specjalistycznych kursach zawodowych 104. Stowarzyszenie Romów w Lubaniu 101. Stowarzyszenie Pornocy Rodzinie a Jutro? Zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych dla uczniów pochodzenia romskieg Fundacja Równi choć Różni l dzieci romskie Równajmy szanse o 103. Fundacja Równi choć Różn i l dzieci romskie Zielone światło dla integracji o o Zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych dla uczniów pochodzenia romskiego w szkołach ponadgimnazjalnych 100. Stowarzyszenie Pornocy Rodzinie a Jutro?

6 Niezależne Stowarzyszenie Romów w Polsce z siedzibą Edukacja i integracja społeczności romskiej w Polsce o Nowej Soli Stowarzyszenie Romów w Nowej Soli Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży romskiej - wyprawka szkolna o Stowarzyszenie Romów w Nowej Soli Świetlica środowiskowa o 6. Stowarzyszenie Romów w Nowej Soli Wypoczynek letni o Działalnośc edukacyjna i świetlicowa na rzecz dzieci i młodzieży romskiej mniejszości etnicznej 3. Związek Romów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. UM Gorzów Wlkp. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzowie Wyrównanie szans edukacyjnych - zakup podręczników i ćwiczeń o Wlkp. UM Gorzów Wlkp. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzowie Wyrównanie szans edukacyjnych- wyposażenie sali rewalidacyjno-kompensacyjnej o Wlkp województwo lubelskie Gmina Miejska Świdnik Wsparcie dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego z terenu Gminy Miejskiej Świdnik o Miasto Puławy Roma edukacja i aktywizacja społeczna puławskich Romów - kontynuacja o 3. Miasto Puławy Zakup wyprawki szkolnej dla uczniów społeczności romskiej o Gmina Lublin Zakup podręczników szkolnych dla uczniów romskich o 5. Gmina Lublin Zakup przyborów szkolnych dla uczniów romskich o Gmina Lublin Zakup strojów sportowych na zajęcia z wychowania fizycznego dla uczniów romskich o 7. Gmina Lublin Integracyjny wyjazd na kolonie dla dzieci romskichi polskich o 8. Gmina Lublin Szkolna świetlica integracyjna w Zespole Szkół nr 4 w Lublinie o 9. Gmina Lublin Poprawa sytuacji bytowej Romów poprzez remont dwóch lokali mieszkalnych w Lublinie o 10. Miasto Chełm Zakup podręczników dla dzieci i młodzieży pochodzenia romskieg Miasto Chełm Zakup przyborów szkolnych dla uczniów pochodzenia romskiego o 12. Miasto Chełm Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i polskich przy ZSO nr 7 w Chełmie o wojewódzlwolubusk~ o Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Pornocy Rodzinie Poprawa warunków mieszkaniowych rodzin romskich poprzez remonty i modernizację ich "RÓWNE SZANSE" lokali mieszkalnych Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Pornocy Rodzinie Szczepienia ochronne Romów (dzieci, młodzieży i dorosłych) oraz badania/zabiegi "RÓWNE SZANSE" specjalistyczne i stomatologiczne Świetlica dla dzieci i młodzieży romskiej z terenu Miasta Bydgoszczy o Świetlica dla dzieci i młodzieżyromskiej z terenu Miasta Świecia o Stowarzyszenie Romów w Bydgoszczy "Romano Dzipen" Stowarzyszenie Romów w Bydgoszczy "Romano Dzipen"

7 województwo małopolskie Urząd Miasta Andrychów Wsparcie remontów lokali zajmowanych przez rodziny romskie. 2. Urząd Miasta Andrychów Zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego dla uczniów romskich. o Urząd Miasta Andrychów Ubezpieczenie uczniów romskich. 920 o 4. Urząd Miasta Andrychów Stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej o 5. Urząd Miasta Andrychów, Szkoła?odstawowa nr. 2 Aktywizacja kulturalnświatowa dzieci narodowości romskiej o 6. Urząd Miasta Andrychów, Szkoła Podstawowa nr. 2 Integracyjny świąteczny turniej mikołajkowy o 7. Urząd Miasta Andrychów, Szkoła Podstawowa nr. 2 Modernizacja świetlicy integracyjnej. 8. Urząd Miasta Andrychów Poprawa sytuacji zdrowotnej rodzin romskich w Andrychowie o 9. Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska Remont budynków mieszkalnych na osiedlu Romów w Czarnej Górze o Świetlica integracyjna dla dzieci pochodzenia romskiego i dla Romów. 18+" w Skierniewicach 11. Stowarzyszenie Romów w Skierniewicach Punkt Wsparcia Rodziny Romskiej o Historia ważnym elementem edukacji i tożsamośc i 7440 o Som sasty-jestem zdrowa o Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Romskiej.Zefiry n" Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Romskiej.Zefiryn" Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Romskiej.Zefiryn" Program edukacyjny dla dzieci romskich w św ietlicy środowiskowej.starówka" w Piotrkowie o Trybunalskim Wyprawka szkolna Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddz. Paw. 7. Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Romskiej.Zefiry n" Zajęcia pozaszkolne dla dzieci z Konstantynowa Łódzkiego, Łodzi, Zgierza i Pabianic o Zakup podręczników i wyprawek szkolnych o Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce Prezydent Miasta Łodzi Doposażenie Świetlicy Integracyjnej w Szkole?odstawowej nr 170 im. A. Krzywoń w Łodzi o o o Wyposażenie uczniów romskich w wyprawki szkolne w Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie Szkolna świetlica integracyjna, miejscem wyrównywania szans edukacyjnych uczniów romskich 1. Gmina Opoczno 2. Gmina Opoczno 8. Stowarzyszenie Graf & Group w Słubicach Integracyjna świetlica Sinti wojewóc:lzlwo łódzkie

8 32. Urząd Miasta Nowy Sącz Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i polskich w budynku socjalnym przy ul o Nawojowskiej 43 w Nowym Sączu. 33. Urząd Miasta Nowy Sącz Dodatkowe zajęcia muzyczne i plastyczne o 34. Urząd Miasta Nowy Sącz Zatrudnienie asystentów edukacji romskiej i nauczycieli wspomagających o Świetlica integracyjna dla dzieci romskich i polskich w budynku socjalnym przy ul. Jana Pawła w Nowym Sączu. 31. Urząd Miasta Nowy Sącz 17. Urzad Gminy Kraścienko nad Dunajcem Zakup wyprawki szkolnej oraz pomocy edukacyjnych dla uczniów pochodzenia romskiego. o Urząd Miasta Limanowa Wyprawka szkolna. o Urząd Miasta Limanowa Ubezpieczenie uczniów o 20. Urząd Miasta Limanowa Wycieczka dla uczniów romskich o 21. Urząd Miasta Limanowa Likwidacja analfabetyzmu wśród dorosłych członków spoleczności romskiej, zamieszkałych na terenie Miasta Limanowa. 22. Urząd Miasta Limanowa Asystent społeczności romskiej o 23. Urząd Miasta Limanowa Poprawa warunków mieszkaniowych społeczności romskiej o 24. Urząd Gminy Łącko Organizowanie dodatkowych zajęć wyrownawczych z języka polskiego w klasach o 25. Urząd Gminy Łącko Pokrycie kosztów dowożenia do szkoły o 26. Urząd Gminy Łącko Zorganizowanie wycieczek integracyjnych. 27. Urząd Gminy Łącko Zakup podręczników i ubezpieczenia od NNW. o Urząd Gminy Łącko Zakup podręczników i przyborów szkolnych Szkoła Gimnazjum. o III Międzyszkolna Olimpiada Romsko-Polska. Konkurs plastyczny "Ilustracja do wybranego 29. Urząd Gminy Łącko o wiersza B. Wajs-Papuszy". Zajęcia artystyczno-kulturalne. 30. Urząd Gminy Łącko Zakup podreczników i ubezpieczenia NW o o 660 o Romowie są wśród nas- zajęcia integracyjno-edukacyjne z tańca, śpiewu, gwary oraz kultywowanie tradycji romskiej wśród spoleczności lokalnej. Zakup wyprawki szkolnej oraz pomocy edukacyjnych dla uczniów pochodzenia romskiego. Ubezpieczenie. 15. Urzad Gminy Kraścienko nad Dunajcem 16. Urzad Gminy Kraścienko nad Dunajcem Zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznegraz ubezpieczenia NW 12. Urząd Gminy Kęty 320 o dla uczniów pochodzenia romskiego. 13. Urząd Miasta Krakowa Edukacja przedszkolna dla krakowskich uczniow romskich 2015 r o 14. Urząd Miasta Krakowa Wyprawka szkolna Zakup podręczników i przyborów szkolnych o o Zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznegraz ubezpieczenia NW dla uczniów pochodzenia romskiego. 11. Urząd Gminy Kęty 10. Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska Zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i wyprawki szkolnej dla uczniów

9 Dwudniowa wycieczka integracyjna dla uczniów pochodzenia romskiego z Gimnazjum nr. 3 w Ochotnicy Górnej. 60. Urząd Gminy Ochotnica Dolna 50. Urząd Gminy Ochotnica Dolna Dofinansowanie zakupu podręczników i przyborów szkolnych. o Urząd Gminy Ochotnica Dolna Zakup strojów i obuwia sportowego. Szkoła podstawowa. o Urząd Gminy Ochotnica Dolna Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla Romów w Ochotnicy Górnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o 53. Urząd Gminy Ochotnica Dolna Organizacja integracyjnej kolonii letniej dla uczniow nad jezioro żywieckie o 54. Urząd Gminy Ochotnica Dolna Zatrudnienie asystentki romskiej. 55. Urząd Gminy Ochotnica Dolna Zajęcia dodatkowe - nauka tańca romskiego o 56. Urząd Gminy Ochotnica Dolna Zakup sprzętu multimedialnego do zajęć z uczniami romskimi. 57. Urząd Gminy Ochotnica Dolna Wyjazd do teatru na spektakl i warsztaty teatralne 6250 o 58. Urząd Gminy Ochotnica Dolna Sfinansowanie ubezpieczenia NW uczniów romskich. 480 o 59. Urząd Gminy Ochotnica Dolna Zakup strojów dla grupy tanecznej uczniów romskich o o o o 3200 Wyposażenie uczniow romskich z Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej w obawiązujacy strój uczniowski oraz opłacenie im ubezpieczenia NW. Wyposażenie uczniow romskich z Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej w obawiązujacy strój uczniowski oraz opłacenie im ubezpieczenia NW Wyposażenie uczniow romskich z Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej w podręczniki i przybory szkolne. 47. Urząd Gminy Ochotnica Dolna 48. Urząd Gminy Ochotnica Dolna 49. Urząd Gminy Ochotnica Dolna 36. Urząd Miasta Nowy Sącz Pornoc w wyposażeniu uczniów romskich w wyprawki szkolne - uczniów szkół o podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 37. Urząd Miasta Nowy Sącz Sportowa olimpiada polsko-romska o 38. Urząd Gminy Nowy Targ Wspieranie edukacji dorosłych o 39. Urząd Gminy Nowy Targ Poprawa stanu edukacji dzieci pochodzących ze społeczności romskiej o 40. Urząd Gminy Nowy Targ Wyposażenie uczniów w wyprawki szkolne oraz ubezpieczenie uczniów. o Urząd Gminy Nowy Targ Wyposażenie uczniów w wyprawki szkolne oraz ubezpieczenie uczniów. 800 o 42. Urząd Gminy Nowy Targ Podnoszenie kwalifikacji zawodowych Romów w Gminie Nowy Targ o 43. Urząd Gminy Nowy Targ Wymiana pieców c.o. w w budynkach mieszkalnych o Remonty budynków mieszkalnych w miejscowości Ostrowska oraz przygotowanie 44. Urząd Gminy Nowy Targ o dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę. 45. Urząd Miasta Nowy Targ Zajęcia pozalekcyjne o 46. Urząd Miasta Nowy Targ Wyprawka szkolna dla uczniów pochodzenia romskiego. o o Zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej dla społeczności romskiej Nowego Sącza i Maszkowic. Profilaktyka, szczepienia, oraz zakup leków i materiałów medycznych. 35. Urząd Miasta Nowy Sącz

10 Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne Romów "Centrum Wyrównywanie szans poprzez zajęcia dodatkowe dla dzieci o Kultury Romów w Polsce" Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne Romów "Centrum Silna motywacja źródłem do sukcesu D Kultury Romów w Polsce" Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne Romów "Centrum Wsparcie społeczności romskiej poprzez remont świetlicy środowiskowej w Maszkowicach D Kultury Romów w Polsce" Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne Romów "Centrum Edukacja i integracja dzieci romskich z Maszkowic D Kultury Romów w Polsce" D D Akademia "podniesienie efektywności kształcenia uczniow wielojęzycznych i odmiennych kulturowo ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pochodzenia romskiego". 78. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 70. Urząd Miasta Tarnów Podniesienie jakości życia i poziomu swiadomości zdrowotnej społeczności romskiej w Tarnowie poprzez zatrudnienie pielegniarki środowiskowej. 71. Urząd Miasta Wadowice Ubezpieczenie NW o 72. Urząd Miasta Wadowice Edukacja - wyprawka szkolna o Urząd Miasta Wadowice Poprawa warunków mieszkaniowych rodzin romskich w Gminie Wadowice. 120 ODO o 74. Urząd Miasta Wadowice Poprawa sytuacji zdrowotnej rodzin romskich w Gminie Wadowice D 75. Urząd Miasta Wadowice Praca szansą na godne życie wadowickich Romów o 76. Urząd Miasta Wadowice Kolonia letnia - integracyjna dla dzieci z rodzin romskich z gminy Wadowice D 77. Urząd Miasta Wadowice Remonty mieszkań własności Gminy Wadowice zamieszkiwanych przez rodziny romskie D o D D Remont świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Kobiet Romskich Kcher w Tarnowie. Wyrównanie szans edukacyjnych oraz integracja ze środowiskiem przedszkolnym i szkolnym dzieci i młodzieży romskiej mniejszości etnicznej. 68. Urząd Miasta Tarnów 69. Urząd Miasta Tarnów Udzielenie wsparcia dzieci i młodzieży romskiej mniejszości etnicznej w celu wyóownania 67. Urząd Miasta Tarnów ich szans edukacyjnych oraz integracji ze środowiskiem szkolnym i społecznością Miasta D 28 DOO Tarnowa. o D Wyposażenie uczniów pochodzenia romskiego w podręczniki i przybory szkolne oraz ubezpieczenie uczniów Wyposażenie uczniów pochodzenia romskiego w podręczniki i przybory szkolne oraz ubezpieczenie uczniów 65. Urząd Gminy Szaflary 66. Urząd Gminy Szaflary 63. Urząd Gminy Szaflary Integracyjne wycieczki krajoznawcze z rodzicami D 64. Urząd Gminy Szaflary Działalność zespołu romskiego "Terna Ćhawe" - kontynuacja D 2 ODO D D D Promowanie wysokiej frekwencji uczniów romskich z Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej i egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego. Rozwijanie umiejętności muzyczno-tanecznych uczniów pochodzenia romskiego z Gimnazjum nr. 3 w Ochotnicy Górnej. 61. Urząd Gminy Ochotnica Dolna 62. Urząd Gminy Ochotnica Dolna

11 91. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" Turnus rehabilitacyjny o 92. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" świetlica Amaro KHer- kontynuacja o 93. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" Remont świetlicy Amaro Kher o 94. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" Miedzynarodowy Dzień Romów o 95. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" Rozmówki angielskie. 96. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" Asystent rodziny. 97. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" Bajki romskie. 98. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" Warsztaty na temat kultury romskiej o 99. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" Zdrowe zęby o 100. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" Romski Pstryk Integracyjne warsztaty fotograficzno-edukacyjne Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" Roma - Poema Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" Dofinansowanie do leków. Kham -ART. - Słoneczna Sztuka - Integracyjne warsztaty artystyczno edukacyjne dla dzieci romskich i nie-romskich. 90. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" 89. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" Kolonia o JAW DIKH Spotkanie Miedzynarodowe Aartystów Romskich i aktywistów oraz uzdolnioneh młodzieży romskiej z Polski. 88. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" 87. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" Droga do sukcesu o Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne Romów "Centrum Aktywna integracja szansą na lepsze jutro o Kultury Romów w Polsce" Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne Romów "Centrum Edukacja poprzez zabawy z literaturą o Kultury Romów w Polsce" Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne Romów "Centrum Aktywizacja społeczno - zawodowa o Kultury Romów w Polsce" Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne Romów "Centrum Silna motywacja źródłem do sukcesu - Maszkowice. Kultury Romów w Polsce"

12 Mogę i chcę - program profilaktyczno - wychowawczy dla dzieci romskich o Nowosądeckie Centrum Wsparcia Rodzin Romskich. BO 000 o $wietlica dla dzieci i młodzieży z salą komputerową o Siłownia dla dzieci i młodzieży o Kolonia dla dzieci i młodzieży o Wyjazd leczniczy dla osób starszych o Stowarzyszenie Profesjonalnego Samorządu - Nowy Sącz Małopolskie Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych - tukowica Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej "Kale Jakha" Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej "Kale Jakha" Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej "Kale Jakha" Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej "Kale Jakha" Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny w Nowym Sączu Wypoczynek letni dla dzieci romskich i polskich z Nowego Sącza o $wietlica srodowiskowa dla dzieci. 1B 500 o $wietlica dla dzieci im Jana Pawła 11 - Siostry Nazaretanki 11B Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" Profilaktyka i korekcja wady wzroku u dzieci i osób starszych o 104. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos" Sfinansowanie biura Stowarzyszenie Romów w Krakowie Czytam i rozumiem- nowatorska metoda nauki czytania dla Romów- kontunuacja o 106. Stowarzyszenie Romów w Krakowie Rozwijanie pasji artystycznych - kontynuacja o 107. Stowarzyszenie Romów w Krakowie Pracownia komputerowa dla dzieci i młodzieży. 10B. Stowarzyszenie Romów w Krakowie $wietlica integracyjno- terapeutyczna dla dzieci i młodzieży. BO 000 o 109. Stowarzyszenie Romów w Krakowie Integracyjna kolonia dla dzieci i młodzieży o 110. Stowarzyszenie Romów w Krakowie Cykl spotkań na temat kontroli płodności i zdrowia kobiety oraz przeprowadzenie badań o 111. Stowarzyszenie Romów w Krakowie Cykl szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zycia i zdrowia. 12 BOO o 112. Stowarzyszenie Romów w Krakowie Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród społeczności romskiej o 113. Stowarzyszenie Romów w Krakowie Staże zawodowe drogą do przyszłej kariery zawodowej Romów w Krakowie o 114. Stowarzyszenie Romów w Krakowie Asystent zatrudnienia wspieranego o 115. Caritas Diecezji Tarnowskiej Prowadzenie świetlicy ćawengry w Koszarach, a w tym kontynuacja koła komputerowego, polonistycznego, muzyczno-tanecznego o 116. Krajowy Duszpasterz Romów w Wietrzychowieach Wycieczka kulturalno-krajoznawcza do Warszawy i Lichenia Krajowy Duszpasterz Romów w Wietrzychowieach XXX Jubileuszowa Pielgrzymka Romów do Limanowej o

13 Poprawa warunków technicznych, bezpieczeństwa i życiowych w lokalach mieszkalnych 144. BOA Biuro Obsługi Administracyjnej Tarnów zajmowanych przez społeczność romską objętą patronatem Stowarzyszenia Kobiet Romskich "KCHER" Integracyjne Stowarzyszenie JAGORY w Krakowie Dni kultury Romskiej- Szczurowa Integracyjne Stowarzyszenie JAGORY w Krakowie Glos kobiet Poprawa warunków bytowych i sanitarnych oraz bezpieczeństwa pracownikom, w siedzibie Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego Romów Centrum Kultury Romów w Polsce BOA Biuro Obsługi Administracyjnej Tarnów Poprawa warunków korzystania ze świetlicy integracyjnej i edukacyjnej społeczności romskiej. Partner zadania: Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Romów BOA Biuro Obsługi Administracyjnej Tarnów 137. Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie XVI Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów o 138. Fundacja Krok Naprzód w Chrzanewie Nadara tut te pchenel UKS REKORD Nowy Sącz Zajęcia sportowe z elementami pomocy przedmedycznej o 140. UKS REKORD Nowy Sącz Zajęcia taneczno-muzyczne. Poprawa warunków bytowych społeczności romskiej poprzez remonty, modernizację oraz 141. BOA Biuro Obsługi Administracyjnej Tarnów konserwację w lokalach mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem usuwania zagrożeń dla zdrowia. Wypoczynek. (Lepsze życie dla Romów- wycieczka, bulwar taboru romskiego). Małopolsko-Śląskie Stowarzyszenie Romów w Andrychowie Małopolskie Stowarzyszenie Romów "Jamaro" - Andrychów Spółdzielnia socjalna Uczniowski Klub Sportowy "Biack Dragon" Wypoczynek Uczniowski Klub Sportowy "Biack Dragon" Organizacja konkursów fotograficznych, plastycznych Uczniowski Klub Sportowy "Biack Dragon" Wycieczki Stowarzyszenie Romów w Polsce Wspólna przyszłość. Jedno społeczeństwo, różne grupy Stowarzyszenie Romów w Polsce Przenikanie kultur. Romowie kiedyś i dziś o Wypoczynek. $wietlica środowiskowa o Małopolskie Stowarzyszenie Romów "Jamaro" - Andrychów Małopolskie Stowarzyszenie Romów "Jamaro" - Andrychów Stowarzyszenie Kobiet Romskich "Kcher'' w Tarnowie W świetlicy- zajęcia rozwijające dla dzieci romskich o Warsztat szkoleniowo edukacyjny "Integracja dla przyszłości. Funkcjonowanie mniejszości romskiej w Polsce" Fundacja MIFGASH w Krakowie

14 2. Gmina Brzeg Zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów pochodzenia romskiego B Gmina Glubczyce Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych 67 26B o o Zakup ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci pochodzenia romskiego 1. Gmina Brzeg Centralna Rada Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i Integracyjne zajęcia dodatkowe dla dzieci Informacji dla Romów 15. Stowarzyszenie Romów w Polsce Dzień Romów 14. ~opolskie Centralna Rada Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i Podręczniki i przybory szkolne dla dzieci romskich na rok szkolny 2015/2016 o Informacji dla Romów Centralna Rada Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i Szkolenie-prawo na co dzień o Informacji dla Romów Centralna Rada Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i Zajęcia dodatkowe dla dzieci o Informacji dla Romów Centralna Rada Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i Gra edukacyjna dla dzieci Informacji dla Romów o Stowarzyszenie Romów w Bydgoszczy "Romano Muzeum Kultury Romskiej w Warszawie - wsparcie merytoryczne dla osób organizujących Dzipen" edukację dzieci i młodzieży romskiej oraz edukację międzykulturową uczniów Radomskie Stowarzyszenie Romów "Romano Waśt" Edukacja i tożsamość B. Radomskie Stowarzyszenie Romów "Romano Waśt" Język i tożsamość Sercowe sprawy o Kwadrans z edukacją 16 B15 o Miejski Ośrodek Pornocy Społecznej w Plocku Miejski Ośrodek Pornocy Społecznej w Plocku Ośrodek Pornocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st Warszawy Program Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży "Stokrotka" o 3. Miasto Ostrolęka Wsparcie edukacji przedszkolnej i szkolnej 10 B50 o 4. Miasto Ostrolęka Profilaktyka zdrowotna na rzecz społeczności romskiej w Ostrołęce o Ośrodek Pornocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe "Dwie kultury -jedno podwórko" o m.st. Warszawy Integracyjne Stowarzyszenie JAGORY w Krakowie Kolonia letnia. 14B. Integracyjne Stowarzyszenie JAGORY w Krakowie Szczurowa. województwo mazowleckle

15 Działalność świetlicy dla brzeskiej społeczności romskiej przy Stow. Parni Ciercheń o Działalność świetlicy integracyjno-edukacyjnej o Opłata gry na instrumentach Brzeskie Stowarzyszenie Romów i Miłośników Kultury Romskiej "Parni Ciercheń" Biala Gwiazda Towarzystwo Kulturalno Społeczno Romów w Głubczycach Towarzystwo Kulturalno Społeczno Romów w Głubczycach Urząd Miejski w Oleśnie, Wydz. Gospodarki ''Wyodrębnienie łazienek i w.c. w lokalach romskich w Oleśnie przy ul. Grunwaldzkiej 1/1 a i Nieruchomościami i Lokalami UM ulicy Pieloka 15a/4" o 19. Urząd Miejski w Prudniku Działalność instruktora promującego kulturę romską w regionie o 20. Urząd Miejski w Prudniku Mu Itimedialność dla każdeg o 21. Urząd Miejski w Prudniku Wszędzie dużo śmieci co wy na to dzieci o 22. Urząd Miejski w Prudniku Na wszystkich czeka wielki świat. Savoir vivre, czyli o zachowaniu się nie tylko przy stole o Starosta Powiatu Głubczyckiego Zespół Szkół 23. $wietlica integracyjna "Przystań" przy Zespole Szkół Specjalnych w Głubczycach Specjalnych o 24. Starostwo Powiatowe Kędzierzyn Kożle Ubezpieczenia uczniów romskich 840 o Organizacja wycieczek integracyjnych dla uczniów romskich "Razem poznajemy nasz 25. Starostwo Powiatowe Kędzierzyn Kożle kraj wycieczka do Warszawy, Wrocławia i Srebrnej Góry 26. Starostwo Powiatowe Kędzierzyn Kożle Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów romskich o o o Godne warunki mieszkaniowe, uzyskane w wyniku remontów - drogą do integracji społecznej rodzin romskich w Lewinie Brzeskim (etap 11) 17. Gmina Lewin Brzeski 4. Gmina Głubczyce Romowie pracują za dług o 5. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Zakupu wyprawki szkolnej oraz ubezpieczenia dla uczniów romskich o Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle "Baw się razem ze mną" gry i zabawy dla wspólnej sprawy. Zabawy integracyjne o 7. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle $cieżką gier i zabaw ku integracji 4968 o 8. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Talentownia Odkrywamy ukryte w nas talenty 4674 o Wyjazd uczniów romskich na zieloną szkołę w ramach promowania wysokiej frekwencji na 9. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle o 10. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Doposażenie gabinetu logopedycznego w PSP nr o zajęciach edukacyjnych 11. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Doposażenie pracowni asystenta romskiego w PSP nr o 12. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Działalność pracowni romskiej w PSP nr o 13. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Dzień kultury i tradycji romsklej w PSP nr o 14. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Doposażenie szkolnego zespołu Romano Kheliben w PSP nr o 15. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Dofinansowanie do wyjazdów zespołu szkolnego "Romano Kheliben" o 16. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Zajęcia integracyjne "Przerwy na sportowo" o

16 550 o o o o Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków uczniów romskich uczęszczających do Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej. Zakup podręczników dla uczniów romskich uczęszczających do Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej. Zakup przyborów szkolnych dla uczniów romskich uczęszczających do Zespołu Szkół Publicznych w Kopytowej. Zajęcia integracyjne dla dzieci romskich i polskich w ramach Koła Przyjaciół Romów - Romano lło. 10. Wójt Chorkówki 11. Wójt Chorkówki 12. Wójt Chorkówki 13. Wójt Chorkówki województwo podkarpackie Stowarzyszenie Romów "Bahtale Roma" Działalność bieząca świetlicy środow iskowej romskiej dla dzieci i młodzieży romskiej o 2. Stowarzyszenie Romów "Bahtałe Roma" Pokrycie kosztów opieki/edukacji przedszkolnej dla dzieci romskich o 3. Stowarzyszenie Romów "Bahtałe Roma" Wyprawka szkolna dla dzieci romskich o 4. Stowarzyszenie Parne Roma Pobyt dzieci romskich w przedszkolach o 5. Stowarzyszenie Parne Roma Ubezpieczenie dzieci romskich w szkołach. 800 o 6. Stowarzyszenie Parne Roma Zakup podręczników dla dzieci klas podstawowych i wyzszych oraz przedszkoli o 7. Stowarzyszenie Parne Roma Wycieczka nad Solinę. 8. Stowarzyszenie Parne Roma Wycieczka dzieci do Chorzowa. 9. Burmistrz Jasła Modernizacja lokali mieszkalnych o Stowarzyszenie Romów "Jedność" w Strzelcach Dzialalność świetlicowa i edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży na lezącej do Opolskich romskiej mniejszości etnicznej Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Romów w RP z/s w Kędzierzynie - Koźlu Działalność świetlicy integracyjnej o 32. Stowarzyszenie Romów w Prudniku, Dzialalność świetlicy integracyjnej o 33. Stowarzyszenie Kultury i Edukacji Romów w Prudniku Centrum Integracji dla dzieci romskich z Prudnika 34. Stowarzyszenie Kultury i Edukacji Romów w Prudniku Wyprawka szkolna dla dzieci romskich z Prudnika 35. Stowarzyszenie Kultury i Edukacji Romów w Prudniku Wyjazdy edukacyjne dla dzieci romskich z Prudnika 36. Stowarzyszenie Kultury i Edukacji Romów w Prudniku Szkolenie zawodowe dla społeczności romskiej z Prudnika 8000 o 37. Stowarzyszenie Kultury i Edukacji Romów w Prudniku Kolonie dla dzieci romskich z Prudnika o 38. Stowarzyszenie Kultury i Edukacji Romów w Prudniku Profilaktyka stomatologiczna, wykonanie szczepień dla rodzin romskich z Prudnika 7000 o Zakup podręczników i wyprawek o Towarzystwo Kulturalno Społeczno Romów w Głubczycach 30.

17 35. Burmistrz Gminy Jedlicze Zakup materiałów i przyborów szkolnych dla uczniów Zespołu Szkół w Moderówce. o Burmistrz Gminy Jedlicze Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów Zespołu Szkół w Moderówce. o Burmistrz Gminy Jedlicze Ubezpieczenie uczniów Zespołu Szkól w Moderówce. 165 o 38. Burmistrz Gminy Jedlicze Organizacja imprezy integracyjnej dla uczniów Zespołu Szkół w Moderówce. 300 o 900 o Dofinansowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów do kina, teatru dla uczniów Zespołu Szkół w Moderówce w ramach integracji dzieci romskich i polskich. 34. Burmistrz Gminy Jedlicze Prowadzenie grupy romskiej w świetlicy TPD. 30 ODO o Zakup wyprawek szkolnych dla dzieci ze społeczności romskiej w Mielcu o Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- Oddział Miejski w Mielcu Towarzystwo Przyjaciół Dzieci- Oddział Miejski w Mielcu Prezydent Krosna Zakup wyprawki szkolnej dla uczniów romskich SP4. o Prezydent Krosna Działania integracyjne dla uczniów romskich SP o 19. Prezydent Krosna Doposażenie świetlicy szkolnej w SP4 w niezbędne pomoce i materiały. 20. Prezydent Krosna Zakup podręczników dla uczniów społeczności romskiej w MZS 1. o Prezydent Krosna Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów SP6. o Prezydent Krosna Zakup przyborów, tornistrów, strojów szkolnych oraz strojów do wychowania fizycznego dla uczniów romskich SP6. o Prezydent Krosna Zakup pomocy do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów romskich SP Prezydent Krosna Działania integracyjne na rzecz uczniów romskich w SP o 25. Prezydent Krosna Pornoce do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów romskich SP Prezydent Krosna Zakup przyborów szkolnych i tornistrów dla uczniów romskich SP7. o Prezydent Krosna Zakup podręczników dla uczniów romskich SP7. o Prezydent Krosna Ubezpieczenie uczniów romskich SOSW. 450 o 29. Prezydent Krosna Zakup pomocy do prowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów romskich SOSW. 30. Prezydent Krosna Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i materiałów do zajęć wyrównawczych z uczniami romskimi w SOSW. 31. Prezydent Krosna Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków o Wspomaganie organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka polskiego dla uczniów romskich uczęszczających do klas Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 11 w Kopytowej. Zakup pomocy dydaktycznych i przyborów szkolnych do zajęć świetlicowych dla dzieci romskich SOSW. Zakup pomocy do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających zainteresowania dla uczniów romskich SP Wójt Chorkówki 15. Prezydent Krosna 16. Prezydent Krosna

18 2. Fundacja Pamięci Księdza Prałata Pawła Krafczyka w Bytomiu Prowadzenie zajęć w świetlicy Amaro Strychos w SP16 w Bytomiu o 3. Gmina Bytom - Urząd Miejski w Bytomiu.. Wspólne drogi- popołudniowe zajęcia edukacyjne- integracyjne" o 4. Gmina Bytom - Urząd Miejski w Bytomiu Pozalekcyjne zajęcia edukacyjno-kulturowe.,razem na lekcjach, razem po lekcjach" 5. Urząd Miasta Chorzów "Żyjemy godnie, dbamy o higienę i zdrowie. Remont dziewięciu mieszkań" o 6. Urząd Miasta Chorzów Udział dzieci romskich i polskich w treningach w dyscyplinie sportowej - karate 7. Urząd Miasta Chorzów.Romowie jutra"- świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży z romskiej mniejszości etnicznej oraz dla ich przyjaciół o 8. Urząd Miasta Chorzów Morze naszych marzeń - kolonie integracyjne dla 45 dzieci o 9. Urząd Miasta Chorzów "Romowie jutra"- pokrycie kosztów wyprawki szkolnej ( kontynuacja ) o Europejskie Stowarzyszenie Romów Polskich w świetlica Środowiskowa.,Barwy Nadziei" Będzinie Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko - Romska z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach Zakup podręczników i przyborów szkolnych o Burmistrz Miasta Siemiatycze Poprawa sytuacji mieszkaniowej rodzin Romskich na terenie miasta Siemiatycze województwo pomorskie 4284 o Wyposażenie w podręczniki i artykuły szkolne uczniów romskich uczęszczających w roku 1. Prezydent Miasta Wejherowo szkolnym 2015/2016 do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta 4284 o Wejherowo.województwo śląskie Zatrudnienie aystentów romskich o Zatrudnienie nauczycieli wspomagających o Wycieczka szkolna o Zajęcia edukacyjno - teraputyczne 4628 o Ubezpieczenie NNW 672 o Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko - Romska z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko - Romska z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko - Romska z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko - Romska z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko - Romska z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach Prezydent Przemyśla Zakup podręczników, zeszytów ćwiczeń, pomocy dydaktycznych oraz przyborów szkolnych o województwo podlaskle o o 3545 Ubezpieczenie dzieci romskich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny oraz obowiązek nauki. Organizacja wycieczek i wyjazdów integracyjnych w Szkole Podstawowej Nr 5 im Bohaterów Września w Przemyślu 39. Prezydent Przemyśla 40. Prezydent Przemyśla

19 Promyk nadziei na lepsze jutro - poprawa w zakresie mieszkalnictwa wśród społeczeństwa romskiego 30. Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju w Sosnowcu 29. Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju w Sosnowcu Ananasy z romskiej klasy o Dofinansowanie do wyposażenia w pomoce dydaktyczne (komputer wraz z 24. Miasto Ruda Śląska oprogramowaniem) sali informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 36 im. Juliusza Słowackiego w Rudzie Śląskiej 25. Miasto Ruda Śląska Wyjazdy integracyjne do kina 2600 o Zakup podręczników oraz przyborów szkolnych dla dzieci pochodzenia romskiego klas 26. Urząd Miasta Siemianowice Śląskie zerowych, szkół podstawowych oraz gimnazjów 27. Urząd Miasta Siemianowice Śląskie Kolonie oraz obozy letnie dla dzieci romskich z Siemianowic Śląskich o o Stawaszyszenie Romów - Romano Drom w Sosnowcu Łacio waśt- Asystent Romski o Zakup obuwia i dresów dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w Szkole Podstawowej Nr 36 im. Juliusza Słowackiego w Rudzie Śląskiej 23. Miasto Ruda Śląska Zakup podręczników oraz ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków dla uczniów 22. Miasto Ruda Śląska pochodzenia romskiego uczących się w Szkole Podstawowej Nr 36 im. Juliusza o Słowackiego w Rudzie Śląskiej o 8000 ROMOWIE - POLACY DO DIALOGU l WSPÓŁPRACY- zapewnienie niezbędnych artykułów szkolnych dla dzieci romskich uczących się w szkołach 21. Urząd Miasta Katowice 20. Prezydent Miasta Gliwice Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci romskich i polskich z terenu osiedla Zatorze o o Organizacja półkolonii letnich dla dzieci romskichi polskich z terenu Osiedla Zatorze w Gliwicach 19. Prezydent Miasta Gliwice 18. Prezydent Miasta Gliwice Wyprawka szkolna dla dzieci romskich z dzielnicy Zatorze na rok szkolny 2015/ o Wspieranie rozwoju edukacji Romów- pomoc w opłatach czesnegraz zakup książek dla studentki pochodzenia romskiego Wyjazd osób do Państwowego Muzeum w Oświęcimiu roku -71 rocznica likwidacji obozu cygańskiego.zigeunelager" 16. Stowarzyszenie "Szansa dla Romów" w Chorzowie 17. Stowarzyszenie "Szansa dla Romów" w Chorzowie 10. Urząd Miasta Chorzów "Romowie jutra" - pokrycie kosztów ubezpieczenia dzieci romskich ( kontynuacja) o 11. Urząd Miasta Chorzów.świat wokół nas". Cztery wycieczki edukacyjno-integracyjne 8000 o 12. Urząd Miasta Chorzów Zatrudnienie instruktora tańca oraz trenera drużyny piłkarskiej o 13. Stowarzyszenie "Szansa dla Romów" w Chorzowie Asystent romski do spraw edukacji o 14. Stowarzyszenie "Szansa dla Romów" w Chorzowie Kontynuacja Programu -.Drużyna piłkarska" 15. Stowarzyszenie "Szansa dla Romów" w Chorzowie Udział dzieci romskich i polskich w treningach sportowych - karate

20 o Świetlica środowiskowa dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w szczególności należącej do romskiej mniejszości etnicznej 55. Stowarzyszenie "MISERICORDIA" w Zabrzu.Do szkoły czas!" Kształcenie na poziomie l klasy gminazjum dla dorosłych 10 asystentów 53. Stowarzyszenie "MISERICORDIA" w Zabrzu o edukacji romskiej oraz osób aspirujących do tej funkcji 54. Stowarzyszenie "MISERICORDIA" w Zabrzu Edukacja prozawodowa młodzieży romskiej o PINDŻIAR MAN 11 - POZNAJMY SIĘ 11. Aktywizacja edukacyjna zabrzańskich Romów o Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych "FRIS" w Toszku 52. Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych "FRIS" w PINDŻIAR MAN: POZNAJMY SWOJĄ HISTORIĘ Zajęcia z historii dla zabrzańskich Toszku Romów 51. BARWY l SMAKI ROMSKI E. Opowieść o mniejszości przez pryzmat kultury Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych "FRIS" w Toszku 50. Sfinansowanie wyjazdów śródrocznych dzieci romskich-.zielona szkoła"- organizator SP Nr o Aktywizacja społeczno-zawodowa romskiej mniejszości etnicznej w Zabrzu o 48. Miasto Zabrze 49. Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych "FRIS" w Toszku o Pokrycie kosztów wyjść do kina, muzeum, teatru i na basen kąpielowy dzieci i młodzieży romskiej 47. Miasto Zabrze 31. Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju w Sosnowcu Romowie na nowej drodze -szkolenia, aktywizacja zawodowo-społeczna o Poprawa warunków mieszkaniowych dla mniejszości romskiej zamieszkałej w 32. Gmina Szczekociny o Szczekocinach - etap Urząd Miejski w Tarnowskich Górach Ubezpieczenie dzieci romskich 950 o 34. Urząd Miejski w Tarnowskich Górach Wyprawka szkolna o Gmina Zabrze - Prezydent Miasta Zabrze Projekt na rzecz podniesienia poziomu aktywności społeczno-zawodowej Romów Zabrzu o 36. Miasto Zabrze Drużyna piłkarska FC Roma - kontynuacja o 37. Miasto Zabrze Remonty i modernizacja mieszkań romskich o 38. Miasto Zabrze Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla dzieci i młodzieży romskiej 3644 o 39. Miasto Zabrze Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla dzieci i młodzieży romskiej o 40. Miasto Zabrze Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży romskiej 4000 o 41. Miasto Zabrze Zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży romskiej 42. Miasto Zabrze Zajęcia sportowe jako eliminacja agresji u dzieci romskich 750 o 43. Miasto Zabrze Ubezpieczenie uczniów pochodzenia romskiego o 44. Miasto Zabrze Zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich o Miasto Zabrze Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów pochodzenia romskiego i asystentów romskich 46. Miasto Zabrze Pokrycie kosztów wycieczek klasowych dzieci i młodzieży romskiej o

1 1 / D 5 / 2012 Burmistrz - Bystrzyca Kłodzka Nowy dom - VII etap 304 000,00 zł 103 382,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Zarząd Budynków Komunalnych

1 1 / D 5 / 2012 Burmistrz - Bystrzyca Kłodzka Nowy dom - VII etap 304 000,00 zł 103 382,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Zarząd Budynków Komunalnych MINISTERSTWO Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 ADMINISTRACJI i CYFRYZACJI Zbiorcza informacja dotycząca decyzji Ministra AiC w sprawie podziału środków przeznaczonych na realizację zadań Programu na rzecz

Bardziej szczegółowo

1 1 / D 5 / 2013 Burmistrz Bystrzyca Kłodzka Nowy Dom - VIII etap 203 000,00 zł 60 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Zarząd Budynków Komunalnych

1 1 / D 5 / 2013 Burmistrz Bystrzyca Kłodzka Nowy Dom - VIII etap 203 000,00 zł 60 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Zarząd Budynków Komunalnych MINISTERSTWO ADMINISTRACJI i CYFRYZACJI Zbiorcza informacja dotycząca decyzji Ministra AiC w sprawie podziału środków przeznaczonych na realizację zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury instrumentalnego i tanecznego zespołu

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury instrumentalnego i tanecznego zespołu MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI Zbiorcza informacja dotycząca decyzji Ministra SWiA w sprawie podziału środków przeznaczonych na realizację zadań Programu na rzecz społeczności romskiej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej Lista umów podpisanych w ramach konkursu nr 2/1.3.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej Lista umów podpisanych w ramach konkursu nr 2/1.3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej Lista umów podpisanych w ramach konkursu nr 2/1.3.1 PO KL Lp. Tytuł projektu Beneficjent Siedziba Wartość projektu

Bardziej szczegółowo

Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Wydział ds. Mniejszości Romskiej

Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Wydział ds. Mniejszości Romskiej Wydział ds. Mniejszości Romskiej Działania podejmowane na rzecz przekraczania barier z doświadczeń Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce Romowie w Polsce Romowie to mniejszość etniczna, do której

Bardziej szczegółowo

Lista umów podpisanych w ramach konkursu nr 5/1.3.1 PO KL

Lista umów podpisanych w ramach konkursu nr 5/1.3.1 PO KL Lista umów podpisanych w ramach konkursu nr 5/1.3.1 PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej Lista umów podpisanych w ramach konkursu nr 5/1.3.1

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej Lista umów podpisanych w ramach konkursu nr 5/1.3.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej Lista umów podpisanych w ramach konkursu nr 5/1.3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej Lista umów podpisanych w ramach konkursu nr 5/1.3.1 PO KL Lp. Tytuł projektu Beneficjent Siedziba Wartość projektu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 69 PATRON TADEUSZ KOŚCIUSZKO Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi. 100 lecie powstania szkoły Sportowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0151/48/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0151/48/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lutego 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 0151/48/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie zmian budŝetu i układu wykonawczego budŝetu miasta Tychy na 2007 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie Załącznik 2 Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia Lp Województwo Placówka 1. dolnośląskie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 1. Adres gminy Województwo Lubelskie Miejscowość Łaziska Ulica - Nr domu 76 Nr lokalu - Kod pocztowy 24-335 PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 2. Osoba do

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 lipca 2010 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 lipca 2010 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2009 r. dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 Oświata i wychowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.

Sprawozdanie z działalności pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych. Wiesława Kacperek-Biegańska Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Sprawozdanie z działalności pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka MISJA SZKOŁY : W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami, wspólnie pracują, uczą się i współzawodnicząc, pomagają sobie wzajemnie, aby osiągnąć sukces. Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Zespół Samodzielnych Stanowisk Budżetu i Rachunkowości w/m

Zespół Samodzielnych Stanowisk Budżetu i Rachunkowości w/m Piława Górna 18.02.2016r Zespół Samodzielnych Stanowisk Budżetu i Rachunkowości w/m Sprawozdanie przekazanych środków finansowych zgodnie z Ustawą pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach dotacji

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Zdrowia i zapobiegania patologiom

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Zdrowia i zapobiegania patologiom Załącznik do Zarządzenia nr 34/2014 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z

Bardziej szczegółowo

śeromskiego w Brzegu

śeromskiego w Brzegu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 29 marca 2010 r. LOP-410-17-08/2009 P/09/074 Pani Dorota Majewska Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stefana śeromskiego w Brzegu Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2015 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2015 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zielona Góra, 8..5 r. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 5 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zarządzeniem Nr 96.4 Prezydenta Miasta Zielona

Bardziej szczegółowo

Przyznana kwota dotacji (w zł) 1 2 3 4 5 6 7 8. Wnioskowana kwota (w zł) Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji (w zł) 1 2 3 4 5 6 7 8. Wnioskowana kwota (w zł) Nazwa zadania Lp. Wykaz ofert, które zostały złoŝone na dotacje w 2010r. do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi z zakresu pomocy społecznej i spełniły wymogi formalne i merytoryczne. Nr wniosku Nazwa organizacji,

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 63/174/15 z dnia 20.05.2015r. Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2015 roku WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY OGÓŁEM: 9 306 900 + 12 880,49 27

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem BĄDŹ ZDRÓW 20 lutego 2016r. (sobota) w godz NABÓR 2016

Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem BĄDŹ ZDRÓW 20 lutego 2016r. (sobota) w godz NABÓR 2016 Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem BĄDŹ ZDRÓW 20 lutego 2016r. (sobota) w godz. 9.30. - 12.00. NABÓR 2016 PROGRAM DNIA OTWARTEGO : 1. godz. 9.30. 10.15. zwiedzanie przez gości placówki, udział dzieci w zajęciach

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów Warszawa Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów 117 04-349 Warszawa tel. 22 610 67 72 faks: 22 610 67 72 wew.26 email: sp141@edu.um.warszawa.pl www.sp141warszawa.edupage.org Dyrektor:

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 1 Dział Wydatki razem 2 899 967,62 2 899 967,62 Zadania własne 2 892 586,00 2 892 586,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 631 809,00 632 009,00 60004 LOKALNY TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W KLUCZBORKU

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W KLUCZBORKU PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W KLUCZBORKU W zabytkowych murach mieszczą się obecnie nowocześnie wyposażone: dwie sale gimnastyczne, ścianka wspinaczkowa, sala ping-pongowa, siłownia, dwie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.../2015 Rady Miasta Płocka z dnia... 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2015 rok Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE : 1. Konstytucji Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008

Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008 Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008 Zadania Sposoby realizacji Uwagi Rozwój osobowości ucznia 1. Uczestnictwo w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka Chudobczyce 27 Gmina Kwilcz

Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka Chudobczyce 27 Gmina Kwilcz Elżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu Lista ów, które złożyły oferty w konkursie Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówce Polskiego Związku Głuchych w Malborku

Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówce Polskiego Związku Głuchych w Malborku W odpowiedzi na OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie realizacji zadań publicznych w 2010 roku w róŝnych obszarach działalności poŝytku publicznego (w tym ochrona zdrowia,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok Wydatki Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 26 292 509,00 zł 7 389 500,00 zł Dotacje podmiotowe 6 000

Bardziej szczegółowo

NR czerwiec Uwaga - Dzieci i Rodzice!!! (informacja o działalności klubów osiedlowych w

NR czerwiec Uwaga - Dzieci i Rodzice!!! (informacja o działalności klubów osiedlowych w NR. 33 - czerwiec 2008 - Uwaga - Dzieci i Rodzice!!! (informacja o działalności klubów osiedlowych w UWAGA DZIECI I RODZICE!!! Akcja Lato 2008 Zbliża się lato i jak co roku podczas wakacji Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WSTĘP 1. Szkolny Program Edukacji Kulturalnej (SzPEK) został

Bardziej szczegółowo

Całkowity koszt zadania (w zł)

Całkowity koszt zadania (w zł) Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1117/54/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.06.2015 r. Lista rankingowa ocenionych merytorycznie ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/225/2012 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH. z dnia 30 sierpnia 2012r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/225/2012 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH. z dnia 30 sierpnia 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 3 września 2012 r. Poz. 1619 UCHWAŁA NR XXIX/225/2012 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia... Roku Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zielona Góra, 2.02.204 r. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 204 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zarządzeniem Nr 08.203 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 649 UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 2 marca 2015 r.

Rzeszów, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 649 UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 2 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 649 UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na

Bardziej szczegółowo

NASZA DZIAŁALNOŚĆ ROK -

NASZA DZIAŁALNOŚĆ ROK - NASZA DZIAŁALNOŚĆ - 2015 ROK - Poznajemy właściwości lecznicze groty solnej Poznajemy właściwości lecznicze groty solnej Poznajemy właściwości lecznicze groty solnej Zabawa integracyjna w Oleśnie Zabawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA LATA 2009-2012 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA LATA 2009-2012 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY NA LATA 2009-2012 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE OPRACOWAŁ ZESPÓŁ NAUCZYCIELI: JOANNA WOŁOSZYŃSKA ANNA KUŹNIAR-SOBEK Program został opracowany zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Budowa szkoły podstawowej w Czarnym Dunajcu przy ulicy Jana Pawła II

Budowa szkoły podstawowej w Czarnym Dunajcu przy ulicy Jana Pawła II Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr 3/2009/6.2.b dla Schematu 6.2 B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Gmina Brzozów i Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przysietnicy

Gmina Brzozów i Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przysietnicy Gmina Brzozów i Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przysietnicy Przykłady komplementarności działań podejmowanych w ramach programów operacyjnych skierowanych do placówek oświatowych Realizowane projekty Utworzenie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 14 277,00 34 277,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 20 00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/

Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ Załącznik nr 6 Wykaz dotacji przekazanych fundacjom, stowarzyszeniom, jednostkom samorządu terytorialnego i innym osobom prawnym na realizację zadań gminy w 2011 roku Dział Rozdział Treść Kwota dotacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Kultury fizycznej i sportu: 1. organizacja imprez sportowych, a także udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych, 1

SPRAWOZDANIE. Kultury fizycznej i sportu: 1. organizacja imprez sportowych, a także udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych, 1 SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014. Przyjęty uchwałą Nr XXXVII/338/13

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Z REALIZACJI W 2009 ROKU PROGRAMU NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE

SPRAWOZDANIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Z REALIZACJI W 2009 ROKU PROGRAMU NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE SPRAWOZDANIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Z REALIZACJI W 2009 ROKU PROGRAMU NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE Warszawa, luty 2010 r. I. CZĘŚĆ BUDŻETOWA Sprawozdanie z realizacji Programu na rzecz społeczności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Jednym z głównych celów działalności szkoły jest stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków nauki i pracy dla uczniów.

Bardziej szczegółowo

Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek

Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek Warszawa, 8 lutego 2012 r. Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek Stołeczne Biuro Edukacji rusza z nowym projektem. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej ponad 30 tys. warszawskich uczniów będzie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu. pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013 rok

Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu. pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013 rok Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013 rok pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY Nowe Szanse w MOPS REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

- projekt - Uchwała Nr... Rady Gminy Jodłowa. z dnia...

- projekt - Uchwała Nr... Rady Gminy Jodłowa. z dnia... - projekt - Uchwała Nr... Rady Gminy Jodłowa Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 64/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19.12.2005 z dnia... w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych.

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych. PROGRAM ROZWOJU - KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 225 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Nadrzędnym celem pracy szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, osiąganie sukcesów w konkursach, opanowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE SZEŚCIOLATEK W SZKOLE Przyjazna adaptacja dziecka do nauki szkolnej ASPEKTY PRAWNE PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie merytoryczne Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski z działalności w 2010 r. Sprawozdanie merytoryczne 2010 r. Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców,

Bardziej szczegółowo

Koszt ogólny realizacji zadania w zł

Koszt ogólny realizacji zadania w zł WYKAZ OFERT KONKURSOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE ŁOMŻYŃSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2005 ROK Dział 851 Ochrona Zdrowia Rozdział 85154 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom:

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom: Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, nauki, edukacji, kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, profilaktyki uzależnień,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH Na lata 2011 2016 Motto: SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA DLA KAŻDEGO UCZNIA Misja szkoły Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Człowiek Najlepsza inwestycja!

Człowiek Najlepsza inwestycja! Lp Tytuł projektu 1. Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie ogólnopolski program rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno przyrodniczych i przedsiębiorczości dla uczniów gimnazjów 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI /392/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2013r. Dział Ogółem gmina 18 131 975 Dotacje dla jednostek

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (z późn. zm.

opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (z późn. zm. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 40 W ZABRZU NA rok szkolny 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU

KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU Lp. Nazwa jednostki i miejsce zajęć (nr telefonu) Program (rodzaj proponowanych zajęć) Daty i godziny zajęć Grupy wiekowe uczestników UKS Świetlica Społeczna (wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. L.p. Zadania do Formy Termin 1. Poznanie procedury Analiza przepisów VIII 2010 awansu zawodowego i prawa oświatowego przygotowanie planu dotyczących oświaty. Wniosek o IX 2010 rozpoczęcie stażu. Dowody

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE : 1. Konstytucji Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce

Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Wartość podpisanych umów (zł) stan

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Zaangażowane środki a) osobowe b) materialne. środki finansowe. Środki własne szkoły oraz pozyskane środki z EFS ok. 320 tyś. zł.

Zaangażowane środki a) osobowe b) materialne. środki finansowe. Środki własne szkoły oraz pozyskane środki z EFS ok. 320 tyś. zł. Kuratorium Oświaty w Opolu Przykład dobrej praktyki Nazwa szkoły / placówki Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach Dyrektor szkoły / placówki Koordynator DP Adres mgr Małgorzata Stelmach mgr Iwona Grabowska

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2011

Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2011 Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2011 LP TYTUŁ PROJEKTU PEŁNA NAZWA WNIOSKODAWCY SIEDZIBA 1 Z Warsztatu do pracy 2 Chcemy i możemy pracować Polskie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU Podstawa prawna Statut przedszkola, Koncepcja pracy przedszkola, Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

opracowała: Maria Krzysztoporska koordynator edukacji kulturalnej w szkole (KEKS)

opracowała: Maria Krzysztoporska koordynator edukacji kulturalnej w szkole (KEKS) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie (SzPEK) w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Maria Krzysztoporska

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2011 ROK

FERIE ZIMOWE 2011 ROK FERIE ZIMOWE 2011 ROK Organizator Termin Rodzaj zajęć Gimnazjum im. Jana Pawła II w 14.02.2011r. Wyjazd na lodowisko do Goleniowa Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w 14.02.2011r. Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

Wykaz organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie tarnowskim

Wykaz organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie tarnowskim Wykaz organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób w powiecie tarnowskim LP Nazwa organizacji Adres Kontakt Strona internetowa Zakres działalności 1. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=96 ZARZĄDZENIE Nr 000/ 00 /6 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia marca 06 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 97 927 1 758 Różne rozliczenia

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY Organem prowadzącym Ośrodek jest Rada Powiatu Słupskiego. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie TRADYCJA I OBRZĘDOWOŚĆ SZKOŁY GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie w roku szkolnym 2016/2017 Załącznik do Programu Wychowawczego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Comenius- Regio partnerska współpraca

Comenius- Regio partnerska współpraca Comenius- Regio partnerska współpraca Lokalnie na rzecz Edukacji. Polsko Niemiecka wymiana doświadczeń w ramach rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych Doświadczenia Zespołu Szkół Specjalnych w

Bardziej szczegółowo

Poz. 16 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 6 marca 2015 r.

Poz. 16 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 6 marca 2015 r. Poz. 16 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2014 r. dotacje celowe w ustawowo określonym

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy

Szkolny Program Wychowawczy Szkolny Program Wychowawczy 246 Wizja szkoły: Przygotowanie każdego ucznia do życia zawodowego i społecznego oraz odpowiedzialnego korzystania z wolności. Misja szkoły: 247 1. zapewnienie zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły 4 1. Szkoła realizuje zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkoły,

Bardziej szczegółowo

Nr projektu Oddział Beneficjent Krótki opis. Liczba wolontariuszy. Liczba godzin. Liczba beneficjentów. Lp.

Nr projektu Oddział Beneficjent Krótki opis. Liczba wolontariuszy. Liczba godzin. Liczba beneficjentów. Lp. Lp. Nr projektu Oddział Beneficjent Krótki opis Liczba wolontariuszy Liczba godzin Liczba beneficjentów Budżet Uzasadnienie, jeśli budżet nie został przyznany 1 1 Białystok Komitet Założycielski "Gramy

Bardziej szczegółowo