Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoła Podstawowa i Gimnazjum"

Transkrypt

1 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Towarzystwa Edukacyjnego Vizja informator 2013 EDUKACJA TO NASZA PASJA - tworzymy ją z Vizją! ul. Patriotów 148, Warszawa-Wawer

2 Spis treści Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja...4 Lokalizacja szkoły...6 I etap edukacyjny...7 II etap edukacyjny...9 III etap edukacyjny...12 Program dydaktyczny...17 Sześciolatek w szkole...18 Gimnazjum - szkoła Dobrego Wyboru...19 Program kształtowania postaw moralnych...20 Nauka języków obcych...21 Akademickie Centrum Językowe Vizja...22 Kadra pedagogiczna i specjaliści...24 Zajęcia dodatkowe...34 Zdrowa dieta i zdrowe życie...36 Nie boimy się alergii...38 Nowoczesna komunikacja z rodzicami...39 Wakacje z Vizją...40 Zasady rekrutacji i opłaty...42 Miejsce zajęć i wypoczynku...44 Doświadczenie w edukacji...50 Zapraszamy na dni otwarte...51

3 Mój syn Andrzej chodzi do Szkoły Towarzystwa Edukacyjnego Vizja w Wawrze z prawdziwą przyjemnością. Nie zawsze tak było w przypadku innych szkół, do których uczęszczał wcześniej. Sądzę, że wynika to głównie z miłej i przyjaznej atmosfery panującej w szkole oraz indywidualnego podejścia do każdego ucznia. Miłą atmosferą wyróżniają się nie tylko kontakty Szkoły z dziećmi, ale również co uważam za bardzo istotne kontakty z rodzicami. To ważne, że Szkoła jest tak otwarta na rodziców. mama Andrzeja z klasy IV Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja 3

4 Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja Nowocześnie i na wysokim poziomie Nasza szkoła korzysta z nowoczesnych, dobrze opracowanych i ciekawych programów nauczania, które pozwalają realizować cele edukacyjne w sposób efektywny, ale też wolny od nudy i rutyny. Stosujemy nowoczesne pomoce dydaktyczne, które urozmaicają zajęcia oraz przygotowują dzieci do życia w społeczeństwie, w którym informatyzacja i przekaz informacji odgrywają tak istotną rolę. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do programów wychowawczych, dbając o dobrą współpracę z rodzicami i spójność treści wychowawczych przekazywanych w szkole i w domu. Nasi uczniowie mogą korzystać z szerokiej oferty zajęć dodatkowych, rozwijając swoje talenty i poszerzając wiedzę. Zdrowo i smacznie Chcemy, aby nasze dzieci były zdrowe i znały zasady dobrego odżywiania. Jednocześnie pragniemy pokazać im różnorodność smaków, barw i form potraw tak, aby z chęcią sięgały po rozmaite posiłki. Utrwalamy dobre nawyki żywienia oraz zasady higieny. Przede wszystkim jednak przygotowujemy posiłki smaczne, świeże i ładnie podane, które zapewniają dzieciom wszystkie składniki pokarmowe niezbędne dla ich harmonijnego rozwoju. Szkoła przyjazna dla 6-latków W myśl przepisów zawartych w nowelizacji ustawy o systemie oświaty, rodzice mogą zadecydować o tym, aby dziecko rozpoczęło edukację w szkole w wieku 6 lat. Wiemy, że wielu rodziców ma obawy o właściwe przygotowanie szkoły na przyjęcie 6-latków. Nasze programy edukacyjne są specjalnie przystosowane do łagodnego i bezstresowego wprowadzenia najmłodszych uczniów w świat nauki. Dzięki temu nauczyciele mogą odpowiednio dostosować poziom nauczania do możliwości grupy. Zwracamy szczególną uwagę na to, aby nauczanie wczesnoszkolne było naturalną kontynuacją nauczania przedszkolnego. 4 Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja

5 Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja Ekologicznie Współczesna edukacja poświęca ekologii coraz większą uwagę, włączając wychowanie ekologiczne do programów kształcenia i promując proekologiczne działania wychowawcze. W naszej szkole przygotowujemy dzieci do dobrego rozumienia ekologii. Nie poprzez pryzmat segregacji śmieci, czy zbierania odpadków, lecz przez zwrócenie uwagi na dobro wspólne całego świata, jakim jest nasza planeta, jej klimat i życie, które nas otacza. Chcemy, aby dzieci wyrosły na ludzi świadomie wybierających rozwiązania ekologiczne, dzięki wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody. Dlatego podczas wszystkich szkolnych etapów edukacyjnych wskazujemy uczniom, jak ważna jest teraz i jak ważna będzie w przyszłości, właściwa postawa proekologiczna. W miłym i życzliwym gronie Naszą szkołę stworzyli ludzie, dla których edukacja jest pasją. Dzięki temu jest ona miejscem przyjaznym i bezpiecznym. Budujemy atmosferę zaufania i wzajemnego zrozumienia tak, aby czas spędzony w szkole był dla dzieci wartościowy. Dążymy do tego, aby nasza szkoła była nie tylko dobrze wyposażonym budynkiem, lecz także miejscem, do którego dzieci przychodzą z radością, w którym odkryją, że nauka jest ciekawą przygodą, a nauczyciele życzliwymi przewodnikami. Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja 5

6 Lokalizacja szkoły Adres: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Towarzystwa Edukacyjnego Vizja Oddział: Warszawa-Wawer ul. Patriotów 148, Warszawa-Wawer tel. kom.: Świetlica Dysponujemy świetlicą, w której dzieci przebywają pod stałą opieką wychowawców. Podczas pobytu w świetlicy nasi podopieczni mogą uczestniczyć w ciekawych zajęciach artystycznych, różnorodnych grach i zabawach, doświadczeniach i obserwacjach naukowych. Uczniowie mogą tutaj odrobić także lekcje zadane do domu. Staramy się, aby podczas zajęć w świetlicy nasi podopieczni mogli spędzić czas kreatywnie i ciekawie. Godziny otwarcia W naszej szkole uczniowie mają zapewnioną opiekę w godzinach Zajęcia odbywają się według stałego harmonogramu. Wyznaczony jest czas na odpoczynek oraz na zabawy ruchowe, które - jeśli pogoda pozwala - odbywają się na świeżym powietrzu. 6 Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja

7 I etap edukacyjny - klasy I-III Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych dzieli się na dwa etapy edukacyjne: I etap edukacyjny obejmujący klasy I III szkoły podstawowej edukacja wczesnoszkolna realizowana w formie kształcenia zintegrowanego oraz II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV VI szkoły podstawowej. Obszary edukacji wczesnoszkolnej W ramach edukacji wczesnoszkolnej wyodrębnione są następujące obszary: Edukacja polonistyczna Język obcy nowożytny Edukacja muzyczna Edukacja plastyczna Edukacja społeczna Edukacja przyrodnicza Edukacja matematyczna Zajęcia komputerowe Zajęcia techniczne Wychowanie fizyczne Religia / Etyka Cel ogólny edukacji wczesnoszkolnej Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. Ważne jest również, takie wychowanie, aby dziecko w miarę swoich możliwości było dobrze przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. Dbamy o to, aby dziecko odróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę. Jednocześnie dążymy do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku w poznawaniu i rozumieniu świata, radzeniu sobie w codziennych, a przede wszystkim niezbednych do kontynuowania nauki w klasach IV VI szkoły podstawowej. Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja 7

8 Program dydaktyczny - I etap edukacyjny Programy Nowej Ery W naszych szkołach w klasach I-III obowiązują programy Nowe raz, dwa, trzy teraz My, Elementarz XXI wieku, Nowe już w szkole, wydawnictwa Nowa Era. To programy zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, realizujące cele edukacyjne zawarte w nowej Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów z dnia 23 grudnia 2008 roku. Program Nowe raz, dwa, trzy teraz My Najnowsza aktualizacja, popularnej serii przeznaczonej dla sześciolatków. Struktura programu została ściśle dostosowana do wieku i możliwości uczniów: na potrzeby klasy pierwszej powstał zintegrowany podręcznik z ćwiczeniami. Takie rozwiązanie ułatwia prowadzenie lekcji z grupą złożoną z dzieci młodszych czy zróżnicowanych pod względem gotowości szkolnej. Jeden podręcznik na ławce upraszcza organizację nauki, szczególnie gdy układ treści umożliwia pracę strona po stronie, krok po kroku, a przemyślane rozwiązania wspomagają indywidualizację. Pakiet podręczników Elementarz XXI wieku Seria podręczników świetnie dostosowana do potrzeb współczesnych dzieci: wspiera kreatywne myślenie, zawiera rozwiązania dające pewność dobrego przygotowania do nauki w klasie czwartej, zachwyca realistycznymi ilustracjami. Seria Elementarz XXI wieku została opracowana na podstawie programu nauczania Szkoła na miarę wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. Program Nowe już w szkole Odświeżone, unikalne na rynku pakiety dla klas I-III. Wyróżniają się dużą dojrzałością szkolną i najwyższej jakości materiałami zgodnymi z obecnie obowiązującą podstawą programową. W skład pakietów wchodzą: Podręczniki z płytami multimedialnymi Zeszyty ćwiczeń zintegrowanych Matematyka Wycinanki Zajęcia komputerowe z płytami multimedialnymi 8 Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja

9 II etap edukacyjny -klasy IV-VI II etap edukacyjny obejmuje klasy od IV do VI. Na tym etapie realizowane są następujące przedmioty: Język polski Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Tworzenie wypowiedzi w języku polskim. Język obcy nowożytny Znajomość środków językowych. Rozumienie i tworzenie wypowiedzi w języku obcym. Przetwarzanie i reagowanie na wypowiedzi. Muzyka Odbiór form muzycznych. Ekspresja przez muzykę. Analiza i interpretacja utworów. Plastyka Percepcja sztuki. Ekspresja przez sztukę. Recepcja sztuki. Historia i społeczeństwo Chronologia, analiza i interpretacja historyczna. Tworzenie narracji historycznej. Zainteresowanie problematyką społeczną. Współdziałanie w sprawach publicznych. Przyroda Stawianie hipotez na temat zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie i ich weryfikacja. Praktyczne wykorzystanie wiedzy przyrodniczej. Poszanowanie przyrody. Obserwacje, pomiary i doświadczenia. Matematyka Sprawność rachunkowa. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Modelowanie matematyczne. Rozumowanie i tworzenie strategii. Zajęcia komputerowe Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno - komunikacyjnych. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera. Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań. Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja 9

10 II etap edukacyjny - klasy IV-VI - c.d. Zajęcia techniczne Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu). Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym. Wychowanie fizyczne Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia dla zdrowia. Udział w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport. Stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej. Poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz praktykowanie zachowań prozdrowotnych. do rozpoznawania podstawowych wartości i dokonywania właściwej ich hierarchizacji. Dostrzeganie różnorodności postaw i zachowań ludzi. Wyrażanie opinii i wartościowanie zjawisk społecznych na poziomie społeczności szkolnej i społeczności lokalnej. Religia Rozwijanie po zna nia wiary. Wychowanie liturgiczne. Formacja moralna. Nauczanie modli twy. Wychowanie do życia we wspól nocie. Wychowanie do życia w rodzinie Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Etyka Kształtowanie refleksyjnej postawy wobec człowieka, jego natury, powinności moralnych oraz wobec różnych sytuacji życiowych. Rozpoznawanie swoich obowiązków wobec najbliższego otoczenia, rodziny i szkoły. Przygotowanie 10 Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja

11 Program dydaktyczny - II etap edukacyjny Wydawnictwo Nowa Era Jest to wiodące wydawnictwo edukacyjne, którego kompleksowa i nowoczesna oferta obejmuje wszystkie przedmioty i etapy kształcenia. Język polski Skłania dzieci nie tylko do myślenia, lecz przede wszystkim do rozmawiania o literaturze, o świecie i o własnych przeżyciach, zachęca do dzielenia się emocjami. Kładzie duży nacisk na naukę nowych słów i przyswajanie znaczeń. Historia i społeczeństwo Kształci konkretne umiejętności ucznia zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej. W żywy i atrakcyjny sposób skupia uwagę na tym, co istotne, dzięki rozwiązaniom graficznym i multimedialnym. Przyroda Nowe rozwiązania dydaktyczne, między innymi liczne instrukcje i doświadczenia oraz tablice, rozwijają niezbędne umiejętności: obserwacji, dostrzegania zależności i zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Matematyka Duża liczba zadań o zróżnicowanym stopniu trudności oraz dodatkowe rozwiązania metodyczne ułatwiają pracę ze wszystkimi uczniami, przy jednoczesnym uwzględnieniu ich indywidualnych predyspozycji. Muzyka Podręcznik zawiera mnóstwo ćwiczeń i zadań, dzięki którym uczniowie doskonalą umiejętność śpiewania, grania na instrumentach, ruchu przy muzyce i świadomego słuchania utworów muzycznych. Plastyka Wprowadza w tajniki świata sztuki i zachęca do rozwijania zainteresowań plastycznych. Dzięki pomysłowym ćwiczeniom uczniowie nie tylko doskonalą warsztat plastyczny, lecz także wyrażają siebie poprzez działania twórcze oraz rozwijają wrażliwość. Zajęcia techniczne Kształci praktyczne umiejętności uczniów. Dzięki infografikom oraz prostym i atrakcyjnym ćwiczeniom łatwiej prowadzić ciekawe lekcje. Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja 11

12 III etap edukacyjny - gimnazjum - klasy I-III III etap edukacyjny obejmuje gimnazjum. Na tym etapie realizowane są następujące przedmioty: Język polski Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Tworzenie wypowiedzi w języku polskim. Język obcy nowożytny Znajomość środków językowych. Rozumienie i tworzenie wypowiedzi w języku obcym. Przetwarzanie i reagowanie na wypowiedzi. Wiedza o społeczeństwie Wykorzystanie i tworzenie informacji. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. Współdziałanie w sprawach publicznych. Znajomość zasad i procedur demokracji. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Rozumienie zasad gospodarki rynkowej. Geografia Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce. Kształtowanie postaw. Muzyka Odbiór form muzycznych. Ekspresja przez muzykę. Analiza i interpretacja utworów. Plastyka Percepcja sztuki. Ekspresja przez sztukę. Recepcja sztuki. Historia Chronologia, analiza i interpretacja historyczna. Tworzenie narracji historycznej. Biologia Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Znajomość metodyki badań biologicznych. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Rozumowanie i argumentacja. Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka. Chemia Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Opanowanie czynności praktycznych. 12 Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja

13 III etap edukacyjny - gimnazjum - klasy I-III c.d. Fizyka Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularno-naukowych). Matematyka Wykorzystanie i tworzenie informacji. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. Modelowanie matematyczne. Użycie i tworzenie strategii. Rozumowanie i argumentacja. Informatyka Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań. Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań informatyki. Wychowanie fizyczne Umiejętność oceny własnej sprawności fizycznej i przebiegu rozwoju fizycznego w okresie dojrzewania. Gotowość do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej oraz ich organizacji. Zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem. Umiejętności osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu i bezpieczeństwu. Edukacja dla bezpieczeństwa Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Przygotowanie do działania ratowniczego. Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia techniczne Rozpoznawanie urządzeń technicznych i rozumienie zasad ich działania. Opracowywanie koncepcji rozwiązań typowych problemów technicznych oraz przykładowych rozwiązań konstrukcyjnych. Planowanie pracy o różnym stopniu złożoności, przy różnych formach organizacyjnych pracy. Bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyrządami. Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja 13

14 III etap edukacyjny - gimnazjum - klasy I-III c.d. Wychowanie do życia w rodzinie Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie. Przyjęcie integralnej wizji osoby; wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi; kierowanie własnym rozwojem. Znajomość organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian oraz akceptacja własnej płciowości; przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności. Korzystanie ze środków przekazu w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem. Umiejętność korzystania z systemu poradnictwa dla dzieci i młodzieży. Religia Rozwijanie po zna nia wiary. Wychowanie liturgiczne. Formacja moralna. Nauczanie modli twy. Wychowanie do życia we wspól nocie. Wpro wa dzenie do misji. Etyka Kształtowanie refleksyjnej postawy wobec człowieka, jego natury, powinności moralnych oraz wobec różnych sytuacji życiowych. Rozpoznawanie podstawowych wartości i dokonywanie właściwej ich hierarchizacji. Poznanie specyficznych norm i wartości leżących u podstaw działalności publicznej w szkole, społeczności lokalnej i państwie demokratycznym. Podjęcie odpowiedzialności za siebie i innych oraz za dokonywane wybory moralne. Stosowanie zasad harmonijnego współistnienia i współdziałania ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym. 14 Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja

15 Program dydaktyczny - III etap edukacyjny Wydawnictwo Nowa Era Ciekawe i inspirujące podręczniki, renomowanego wydawnictwa, dostosowane do nowej podstawy programowej. Język polski Spiralne ujęcie ułatwia dostrzeżenie uniwersalności omawianych motywów, a także umożliwia zrozumienie ich związku z tradycją literacką. Pozwala to na pogłębioną analizę utworów, a w konsekwencji na lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego. Matematyka Jest przygotowana według sprawdzonej w praktyce szkolnej koncepcji nauczania matematyki. Zawiera mnóstwo różnorodnych zadań, także odwołujących się do życia codziennego. Uwzględnia zróżnicowanie umiejętności uczniów. Od pierwszej klasy gimnazjum przygotowuje ucznia do egzaminu gimnazjalnego. Geografia Znana i sprawdzona seria do nauczania geografii, nagrodzona na XVI Targach Edukacyjnych EDUKACJA W pełni realizuje założenia nowej podstawy programowej. Fizyka Nawet najtrudniejsze zagadnienia przedstawione są w przystępny sposób. Zwięźle przekazywane treści oraz przyjazny dla ucznia język pomagają lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia. Wiele prostych doświadczeń uczeń może wykonać samodzielnie za pomocą przedmiotów codziennego użytku. Muzyka Jedyny podręcznik do muzyki dla gimnazjum z programem multimedialnym dla ucznia. Do podręcznika dołączona jest płyta CD-ROM nowoczesne narzędzie wspomagające nauczanie, atrakcyjna forma przekazu treści edukacyjnych. Historia Nowej jakości infografiki z poleceniami w ciekawy i przystępny sposób wyjaśniają zagadnienia z zakresu architektury oraz sztuki wojennej. Właściwie dobrane i czytelne mapy ilustrują omawiane wydarzenia. Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja 15

16 Program dydaktyczny - III etap edukacyjny c.d. Biologia Wprowadza ona uczniów w świat organizmów, krok po kroku omawia kolejne grupy systematyczne, przedstawiając ich środowisko życia, budowę i wybrane czynności życiowe. Zajęcia techniczne Odpowiada na zapotrzebowanie środowiska została przygotowana z uwzględnieniem opinii 1248 nauczycieli zajęć technicznych, którzy uczestniczyli w badaniu ankietowym, przekazując informacje i sugestie dotyczące budowy i zawartości serii wydawniczej. Edukacja dla bezpieczeństwa: Kształtuje nawyki działania ratowniczego. Czytelne i sugestywne ilustracje pokazują kolejne etapy udzielania pierwszej pomocy. Sposób i forma przekazu treści zapewniają realizację celów określonych w nowej podstawie programowej, jakimi są: a) znajomość powszechnej samoobrony i obrony cywilnej. b) przygotowanie ucznia do działania ratowniczego. c) nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Informatyka Zawiera wszystko, co niezbędne w nauczaniu informatyki: wiedzę teoretyczną, legalne oprogramowanie oraz mnóstwo praktycznych ćwiczeń. Umożliwia każdemu uczniowi, bez względu na stopień zaawansowania i zainteresowania informatyką, samodzielną pracę i opanowania praktycznych umiejętności. Wiedza o społeczeństwie Dostosowany do możliwości percepcyjnych gimnazjalistów tekst główny z wyróżnionymi najważniejszymi pojęciami, a także podsumowania oraz testy ułatwiają uczniom przyswojenie omawianych zagadnień. 16 Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja

17 Program dydaktyczny Świat dziecka w obiektywie Fotografowanie sprawia dzieciom ogromną radość i satysfakcję, a przy tym uczy twórczego myślenia, poprawia koncentrację, uwrażliwia i rozwija wyobraźnię. Dlatego w naszej szkole uruchomiliśmy innowacyjne zajęcia z wykorzystaniem aparatów fotograficznych. Zdjęcia obiektów, krajobrazów, osób, miejsc i sytuacji wykonane przez dzieci, służą jako materiał do omawiania wielu tematów i zagadnień z różnych dziedzin. Uczniowie dowiadują się dzięki obiektywowi aparatu, że każdy człowiek jest niepowtarzalny, każdy może patrzeć na świat inaczej i każdy, poprzez tworzenie, może wyrażać swoją indywidualność. Uczą się dostrzegania ulotności chwili oraz obserwacji zmieniającego się otoczenia. Kształtują umiejętność wyrażania własnej opinii, dokonywania wyborów oraz prezentowania kreatywnych pomysłów i nieszablonowego spojrzenia na świat. Poprzez fotografowanie dzieci uczą się jak wyrażać własne emocje, nazywać je i opowiadać o nich. W dzisiejszym świecie bardzo trudno znaleźć wartościową edukację i rzetelną opiekę dla swojego dziecka. Brak czasu zmusza nas do przełożenia większości obowiązków wobec naszego dziecka na szkołę. Dlatego jej wybór jest tak ważny. Vizja jak sama nazwa wskazuje wybiega w przyszłość. Promuje indywidualność przy zachowaniu umiejętności działania w grupie. Jest otwarta na dialog, dbając jednocześnie o system dwunastu wartości, którym jest wierna. Daje dziecku ogromne poczucie bezpieczeństwa, co stwarza możliwości kształtowania osobowości młodego człowieka w otaczającym go świecie. Ja wybrałam i był to słuszny wybór. Mama Zosi z klasy I Ponadto ze zdjęć, które wykonują uczniowie tworzymy kolaże, kompozycje, ilustracje do bajek, wierszy i opowiadań. Rezultaty prac naszych artystów prezentowane są na szkolnych wystawach oraz w specjalnych galeriach na stronie internetowej i w systemie Extranet. Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja 17

18 Sześciolatek w szkole W naszej szkole mała liczba dzieci w klasach sprawia, że nauczyciele mogą w sposób indywidualny podchodzić do uczniów. Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci rozpoczynających naukę w wieku 6 lat. Wychowawca ma możliwość ukierunkowania procesu nauki u każdego dziecka, pomaga rozwiązywać zauważone trudności oraz rozwijać uzdolnienia. W związku z bardzo niskim poziomem socjalnym i dydaktycznym szkół publicznych, podjęliśmy decyzję o posłaniu córki do szkoły Vizja. Jesteśmy przyjemnie zaskoczeni wysokim poziomem edukacyjnym placówki, różnorodnością zajęć pozalekcyjnych i bogatą ofertą językową placówki. Moja córka chętnie uczęszcza na zajęcia, ponadto w domu stara się poszerzyć wiedzę z przedmiotów, które ją zainteresowały w szkole. Rodzice Neli z klasy IV Program nauczania przyjazny dla 6-latków W klasie pierwszej realizujemy program, który jest dostosowany do nowej reformy programowej wprowadzonej przez MEN. Umożliwia on dzieciom uczenie się poprzez aktywne wykorzystanie wszystkich zmysłów. Treści programowe zostały ujęte w układ spiralny umożliwia to wielokrotne powroty do omawianych zagadnień w szerszej i bogatszej formie. Dzieci poznają litery, uczą się czytać i pisać. Poprzez różnorodne aktywne ćwiczenia kształcą też inne umiejętności wycinają, naklejają, malują, rysują, śpiewają. Część zajęć realizowana jest w formie zabawy wszystko to sprawia, że zarówno siedmio-, jak i sześciolatki, uczą się z pasją. Budynek dostosowany do potrzeb dzieci Budynek szkoły jest przyjazny dla naszych najmłodszych uczniów. W salach nauczania początkowego znajdują się wydzielone miejsca wolne od ławek szkolnych tak, aby dzieci mogły swobodnie bawić się lub usiąść w kółku i posłuchać bajek. 18 Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja

19 Gimnazjum - szkoła Dobrego Wyboru Działanie i funkcjonowanie Gimnazjum TE Vizja jest ukierunkowane na potrzeby ucznia i jego środowiska rodzinnego. Szkoła zapewnia dobre przygotowanie ucznia do następnego etapu kształcenia, poprzez odpowiedni dobór programów nauczania oraz szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych dedykowanych dla młodzieży. Sprzyja temu mała liczba uczniów w oddziałach, co warunkuje indywidualne podejście do każdego ucznia. Działania podejmowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, umożliwiają gimnazjalistom odkrywanie świata w sposób niekonwencjonalny i twórczy, budując zintegrowany obraz rzeczywistości. Rodzice, jako pierwsi wychowawcy swoich dzieci, uczestniczą aktywnie w życiu szkoły, są partnerami w podejmowanych działaniach mających na celu wspomaganie rozwoju fizycznego i kulturowego młodzieży. Program edukacyjny na kolejnych poziomach nauczania Integracja (klasa I) - W szkole nie Jesteś sam - zauważ drugiego - doceń Siebie Twórcze działanie (klasa II) - Możesz wiedzieć więcej i być Kimś więcej Odpowiedzialność (klasa III) - Uczysz się dla siebie Wizja szkoły Tworząc realną wizję szkoły Dobrego Wyboru, chcemy, aby: wspierała talenty uczniowskie i promowała sukcesy; dysponowała fachowym zespołem nauczycieli, stale podnoszącym swoje kwalifikacje i zintegrowanym, który przekazuje uczniom rzeczywistą wiedzę; rozwijała zdolności i zainteresowania przez szeroki katalog zajęć dedykowanych dla młodzieży - także pozalekcyjnych; rozwijała zdolności poliglotyczne poprzez nauczanie kilku języków obcych; integrowała rodziców i całe środowisko szkolne; uwrażliwiała na potrzeby innych ludzi i środowiska; była wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne; była funkcjonalna, kolorowa, otoczona terenami zielonymi i sportoworekreacyjnymi, wyposażona w bibliotekę i czytelnię z bogatym księgozbiorem i zasobami multimedialnymi; była bezpieczna i przyjazna; organizowała atrakcyjne wycieczki, rozrywki i twórcze zabawy. Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja 19

20 Program kształtowania postaw moralnych Opis programu W naszej szkole dzieci i rodzice mogą uczestniczyć w ciekawym programie 12 uniwersalnych wartości. Szkoła jest miejscem, w którym nie brakuje okazji, żeby w oparciu o wydarzenia znane uczniom z własnego doświadczenia, uczyć wartości moralnych. Program ten jest realizowany przy zachowaniu następujących założeń: w jednym okresie czasowym omawiana i prezentowana jest jedna z 12 wartości; nauczyciele i rodzice współdziałają, przekazując dziecku aktualny temat wychowawczy; dzieci zapoznają się z promowaną wartością poprzez ciekawe i aktywizujące metody takie jak: gry i zabawy, konkursy plastyczne, przedstawienia; właściwe postawy i zachowania są nagradzane zarówno w szkole, jak i w domu. Zalety programu Program 12 wartości umożliwia szkole i rodzicom realizację spójnej ścieżki wychowawczej, wzmacniając tym samym skuteczność działań zarówno rodziców, jak i wychowawców. Dzięki ciekawym formom prezentacji oraz systemowi nagród, dzieci chętniej i aktywniej włączają się w proces wychowawczy.program jest odpowiednio dopasowany do wieku dzieci w poszczególnych klasach szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a wprowadzany jest już na etapie przedszkola.i gimnazjum. 20 Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja

21 Nauka języków obcych Rozszerzony program nauki języka angielskiego W szkole podstawowej i gimnazjum TE Vizja realizowany jest rozszerzony program nauki języka angielskiego. Zajęcia dostosowane są do poziomu wiedzy z zakresu języka i prowadzone w małych 10 osobowych grupach. Podczas nauki w szerokim stopniu wykorzystujemy materiały multimedialne wizualne, dźwiękowe, interaktywne. Warto podkreslić, że program nauczania wzbogacono o liczne aktywne ćwiczenia (activities) takie jak: malowanki, wyklejanki, zabawy ruchowe, ćwiczenia, zgadywanki, gry językowe oraz dialogi. STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Materiały dydaktyczne Cambridge University Naukę języka angielskiego opieramy na podręcznikach i materiałach wydawnictwa Cambridge University. Z najmłodszymi dziećmi pracujemy z wykorzystaniem serii Playway to English. Dla starszych klas nasi eksperci wybrali serię More!, a także podręczniki przygotowujące do egzaminów Cambridge ESOL. Autoryzowane centrum egzaminacyjne Szkoła TE Vizja współpracuje w zakresie nauczania języków obcych z Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym Cambridge ESOL Examinations, prowadzonym przez Studium Języków Obcych WSFiZ. Dzięki temu oferujemy możliwość zdawania egzaminów na terenie naszej placówki i zdobycia uznanego w wielu krajach certyfikatu Cambridge Young Learners English Tests. Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja 21

22 Akademickie Centrum Językowe Vizja Akademickie Centrum Językowe Vizja powstało w oparciu o Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. W czasie dziesięciu lat funkcjonowania SJO naukę języków obcych podjęło z nami ponad 16 tys. studentów, ten fakt wskazuje na ogrom doświadczenia jakim dysponują nasi akademiccy metodycy i lektorzy. Warto podkreślić, że wysoka ocena i zaufanie, jakimi obdarzyli nas eksperci University of Cambridge ESOL Examinations sprawiły, że Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, jako jedyna niepubliczna uczelnia akademicka w Polsce uzyskała uprawnienia do przeprowadzania egzaminów językowych Cambridge English. Dzięki temu, także słuchacze Akademickiego Centrum Językowego Vizja, mają możliwość zdobycia renomowanych certyfikatów językowych Cambridge English na terenie naszej placówki. Obecnie prowadzimy zajęcia w dwóch, dogodnie zlokalizowanych i znakomicie wyposażonych oddziałach warszawskich: przy ul. Patriotów 148 oraz ul. Pawiej 55. Oferta edukacyjna Nasza oferta obejmuje obecnie 7 języków obcych: angielski, chiński, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. Kształcimy na zróżnicowanych poziomach znajomości języka, od początkującego(a1) po zaawansowany(c2), z podziałem na grupy wiekowe i branżowe: Learn & Smile - kursy dla dzieci w wieku od 3-5 lat; London Bus - zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 6-10 lat; Let s chat oferta skierowana do nastolatków; 5 o clock kursy dla młodzieży i dorosłych. 22 Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja

23 Akademickie Centrum Językowe Vizja kursy szyte na miarę, czyli zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb. Liczna, doświadczona i wysoko wykwalifikowana akademicka kadra lektorska gwarantuje najwyższy poziom nauczania oparty o nowoczesne i sprawdzone metody dydaktyczne. Zajęcia odbywają się w małych grupach, w znakomicie wyposażonych, multimedialnych pracowniach językowych. Dodatkowa oferta Nasze Centrum Językowe organizuje także: kursy przygotowujące do zdobycia certyfikatu Cambridge English (KET, PET, FCE, CAE, CEP); kursy przygotowawcze do egzaminu gimnazjalnego lub maturalnego; intensywne, wakacyjne kursy językowe; szkolenia dla firm w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznego; Nasze atuty status Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Cambridge; akademicka renoma oraz pełny profesjonalizm w edukacji; wysoka jakość nauczania i skuteczne metody dydaktyczne; kadra doświadczonych, wysoko wykwalifikowanych lektorów; konkurencyjne ceny oraz atrakcyjne promocje i rabaty; małe grupy i nowoczesne, multimedialne pracownie językowe; indywidualne podejście do uczniów oraz miła atmosfera nauki. Więcej informacji na stronie Akademickiego Centrum Językowego Vizja: Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja 23

24 Kadra pedagogiczna i specjaliści Doskonałe przygotowanie Wszyscy nauczyciele i wychowawcy Towarzystwa Edukacyjnego Vizja legitymują się wykształceniem kierunkowym, często poszerzonym o dodatkowe wykształcenie specjalistyczne. Dbamy też o to, aby nasza kadra stale doskonaliła swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach specjalistycznych. Zaangażowanie i twórcza aktywność Nasi nauczyciele wyróżniają się prawdziwą pasją w pracy z dziećmi i nauczaniu, pełnym zaangażowaniem w pracy i doskonałym przygotowaniem merytorycznym. Są to ludzie twórczy, którzy pomagają swoim podopiecznym w rozwoju intelektualnym, sprawnościowym i moralnym, unikając jednocześnie nudy i rutyny, pracując nieszablonowo i wykorzystując indywidualne cechy osobowości dzieci oraz ich spontaniczną aktywność podczas lekcji. Współpraca z rodzicami Zadaniem naszej kadry jest także współpraca z rodzicami oraz wspieranie ich w zadaniach wychowawczych. W szkole TE Vizja realizowany jest program 12 wartości, który doskonale koordynuje i wzmacnia działania wychowawcze rodziców i nauczycieli. Dzięki temu nasza szkoła jest miejscem, w którym uczniowie znajdują potwierdzenie mądrych i ponadczasowych wartości przekazywanych przez rodzinę i tradycję. 24 Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja

25 Kadra pedagogiczna i specjaliści Sylwetki wybranych pedagogów Katarzyna Majewska-Jurczyńska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Ukończyłam Wydział Pedagogiki Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie im. M. Curie Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe - ponad 20 letnią praktykę - zdobyłam ucząc w Publicznej Szkole Podstawowej im. Braci Andrzeja i Józefa Załuskich w Radomiu, następnie w Międzynarodowej Szkole Podstawowej Meridian oraz w Międzynarodowej Szkole Podstawowej Argonaut w Warszawie. Zostałam nauczycielką ponieważ moją pasją jest praca z dziećmi, badanie i odkrywanie razem z nimi tego, co ważne, interesujące i fascynujące. Pasjonuję się tańcem i teatrem, a także choreografią i reżyserią. Ukończyłam wiele kursów i szkoleń m.in. kurs I i II stopnia dramy i technik teatralnych, Teatru I stopnia oraz Szkołę Aktorską Machulskich w Polskim Ośrodku ASSITEJ. Praca w TE Vizja jest dla mnie spełnieniem, satysfakcją i wyzwaniem. Lubię wykorzystywać nowe rozwiązania i innowacyjne metody pracy z dziećmi. W czasie wolnym czytam książki, słucham muzyki, a razem z moim młodszym synem układam klocki LEGO i jeżdżę na wyprawy rowerowe. Beata Sobiecka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. W 2011 roku uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego. Doświadczenie zawodowe zdobyłam na stażu w szkole podstawowej jako nauczyciel wspomagający w klasie pierwszej. Przez ponad dwa lata prowadziłam świetlicę w Szkole Podstawowej im. M Kopernika w Radzanowie. Cały czas dokształcam się, aby być jak najlepszym wychowawcą i nauczycielem. Praca z dziećmi, to dla mnie szansa na ciągły rozwój. Staram się angażować uczniów w pracę twórczą - poprzez formy plastyczne mogą opowiadać o świecie, wyrażać swoje uczucia, poglądy, rozwijać wyobraźnię. Wszelkie prace manualne uczą koncentracji, wyobraźni przestrzennej, usprawniają pracę rąk. Potrafię stymulować rozwój dziecka tak, by zapewnić mu możliwość doskonalenia talentu. Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja 25

26 Kadra pedagogiczna i specjaliści Sylwia Lenar - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Ukończyłam historię na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim, Kształcenie Zintegrowanege, Zarządzanie i Marketing w Oświacie oraz Mediację i Negocjację w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Jestem nauczycielem kontraktowym. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w nauczaniu na wszystkich szczeblach edukacyjnych, od klasy pierwszej po liceum. Moje życie zawodowe podporządkowane jest edukacji, zarówno jako nauczyciela jak i osoby uczącej się. Już w klasie pierwszej szkoły podstawowej wiedziałam, że będę nauczycielem. Konsekwentnie i z uporem realizowałam swoje marzenie. Lubię pracę z dziećmi, bo daje mi ona możliwość wprowadzania młodego człowieka w świat wartości i nieprzebytych jeszcze krain wiedzy, otwierania drogi do twórczego realizowania własnej ekspresji. Prywatnie uwielbiam rower i podróże w nieznane. Liliana Kupisz - opiekun, wychowawca świetlicy. Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna, specjalizacja resocjalizacja, wychowanie do życia w rodzinie oraz resocjalizacja z profilaktyką społeczną. Obecnie studiuję psychologię w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Stworzyłam program warsztatów tematycznych Świetlica aktywnie i kreatywnie. Dzięki niemu w naszej świetlicy dzieci miło, twórczo i aktywnie spędzają swój wolny czas. Razem z dziećmi bawię się, żartuję, ale także rozmawiam na poważne tematy. Codziennie malujemy, budujemy zamki z klocków, czytamy bajki, pieczemy ciasta, szyjemy, tańczymy, gramy w gry - robimy wszystko, co sprawia nam radość. Dzieci często mówią: Pani Lila to nas rozpieszcza! Jednak najlepszym dowodem na to, że w naszej świetlicy jest bardzo miło, jest fakt, że nasze urwisy nie chcą wracać ze szkoły do domu! Zawsze chciałam pracować z dziećmi i młodzieżą. Marzyłam o pracy, która będzie pozwalała mi na realizację moich własnych pasji i zamiłowań, w której będę mogła wykazać się swoją kreatywnością i twórczością. Dlatego dobrze czuję się jako opiekun świetlicy, a moja praca sprawia mi wiele przyjemności i daje ogromną satysfakcję zawodową. 26 Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja

27 Kadra pedagogiczna i specjaliści Hanna Gilberts - nauczyciel języka angielskiego. Studiowałam na Clark University Worcester, U.S.A - EU Division, a także w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka w Warszawie. Doświadczenie zdobywałam w National Teachers Institute w kształceniu ogólnym, metodyce nauczania, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Prowadziłam lekcje angielskiego i w języku angielskim (literatura, nauki społeczne) w szkole podstawowej, szkołach dla dorosłych i przedszkolach. Mam też doświadczenie w prowadzeniu z dziećmi zajęć teatralnych oraz muzyczno - ruchowych. Pracowałam w Cambridge School of English, English for You i innych znaczących szkołach warszawskich. Od dzieiciństwa zajmuje mnie również Gospel. Śpiewałam w kilku grupach muzycznych. Jestem autorką piosenek, poematów, opowiadań dla dzieci oraz dramatów. Niektóre z nich zyskały uznanie BBC World Service i lokalnych gazet. Jestem osobą kreatywną, uwielbiam grać na gitarze i pianinie oraz śpiewać razem z podopiecznymi. Kocham dzieci i pracę z nimi. Mocno angażuję się w ich rozwój i postęp, przecież to nasi Liderzy przyszłości. Kinga Kornacka - nauczycielka języka angielskiego. Ukończyłam Studia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe na Wydziale Pedagogicznym Szkoły Wyższej Gospodarstwa Wiejskiego. Pierwszą z moich życiowych pasji jest przekazywanie wiedzy innym. Cenię sobie pracę zarówno z dziećmi i młodzieżą jak i z osobami dorosłymi. Języka angielskiego uczę się od najmłodszych lat, myślę, że jest on fantastycznym narzędziem umożliwiającym komunikację międzyludzką. Interesuję się różnicami pomiędzy brytyjską a amerykańską odmianą języka angielskiego, często w prowadzone przeze mnie zajęcia wplatam lekcje kulturowe by przybliżyć moim uczniom świat krajów anglojęzycznych ich kulturę, tradycje i dzień powszedni. Moją drugą życiową pasją są konie i jeździectwo. Kocham wszystkie zwierzęta, ale to właśnie konie zajmują w moim sercu szczególne miejsce. Jeżdżę od 4 roku życia, jestem Instruktorem rekreacji ruchowej i mam dwa własne konie o imionach Diana Demeter i Duke of Diamonds. Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja 27

28 Kadra pedagogiczna i specjaliści Anna Komorowska - nauczycielka języka angielskiego. W dzieciństwie lubiłam śpiewać po angielsku usłyszane w radio piosenki oraz bawić się w szkołę z dziećmi z sąsiedztwa. Dziś mogę powiedzieć, że udaje mi się kontynuować moją dziecięcą przygodę z angielskim, ponieważ swoją pasję i fascynację językiem przelałam na zawód nauczyciela. Nieco czasu musiało upłynąć zanim zorientowałam się, że nie wystarczy lubić dzieci, znać swój przedmiot i umieć go przekazywać, aby uczniowie osiągali znaczące postępy w nauce. Teraz wiem, że najpierw należy sprawić, aby dzieci gotowe były słuchać i przyswajać materiał. Ten cel osiągam akceptując i szanując uczucia uczniów. 28 Moim sukcesem jest sukces każdego mojego ucznia, a maksymą myśl Seneki: Nauczając, uczymy się. Jestem absolwentką Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam też filologię angielską w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, specjalizacja tłumaczenia. Łukasz Nagórka - nauczyciel muzyki. Jestem absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Fortepianu, Klawesynu i Organów. Ukończyłem studia magisterskie z realizacją programu nauczania muzyki w szkołach ogólnokształcących i z uprawnieniami do nauczania w szkolnictwie artystycznym. W 2011 w ramach programu Erasmus byłem stypendystą Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu. Obecnie prowadzę też klasę fortepianu w Warszawskiej Szkole Muzycznej. Występowałem w wielu prestiżowych salach koncertowych (min. w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Krakowskiej, Radio ORF w Wiedniu, Łazienkach Królewskich). Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałem jako nauczyciel fortepianu. Jestem wolontariuszem przy parafii św. Floriana w Brwinowie, nauczycielem w ramach projektu unijnego Z małej szkoły w wielki świat oraz animatorem-wychowawcą podczas różnych wyjazdów wakacyjnych z dziećmi i młodzieżą. Muzyka to moje życie, a dopełnieniem tego jest radość, jaką czerpię z faktu, że mogę dzielić się nią z innymi i swoją wiedzę oraz umiejętności przekazywać młodszym. Wprowadzanie najmłodszych w świat muzyki, obserwowanie ich zapału i dostrzeganie efektów naszej pracy sprawiają mi wielką radość i satysfakcję. Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja

29 Kadra pedagogiczna i specjaliści Aleksander Sadomski - nauczyciel Wychowania fizycznego. Ukończyłem Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Mam uprawnienia instruktora windsurfingu, narciarstwa zjazdowego oraz lekkiej atletyki. Sport i dziennikarstwo to moje dwie pasje. Jestem człowiekiem aktywnym, pełnym pomysłów i angażującym się w to, co robię. Podstawą prowadzonych przez mnie zajęć jest program zatwierdzony przez MENiS, wzbogacony o treści, które uważam ze kluczowe dla rozwoju młodych ludzi. Za cel numer jeden stawiam sobie wykształcenie u dzieci określonych postaw. Świadomość aktywnego, zdrowego trybu życia i umiejętność wprowadzania dobrych nawyków są bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Lata treningów sportowych utwierdziły mnie w przekonaniu, że sportowa kariera nie może być jedynym pomysłem na życie, ale rywalizacja z rówieśnikami, czy to na szczeblu zabawowym czy wyczynowym, kształtuje charakter, daje poczucie satysfakcji i jest niezapomnianym doświadczeniem na całe życie. Zachęcam dzieci, aby brały udział w różnych zawodach i reprezentowały naszą szkołę. Ilość dyscyplin jakie proponuję dzieciom sprawia, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie, na boisku piłkarskim, lekkoatletycznej bieżni lub pływalni. Elwira Budzyła - nauczyciel języka polskiego, opiekun świetlicy. Jestem absolwentką Akademii Podlaskiej w Siedlcach, specjalność pedagogiczna i edytorska. Przy wyborze studiów kierowałam się swoimi zainteresowaniami humanistycznymi i miłością do książek. Już wtedy wiedziałam, że zdobytą wiedzę chcę przekazywać dalej, kolejnym pokoleniom. Po studiach rozpoczęłam pracę z dziećmi z kl. IV-VI, prowadziłam zajęcia wyrównawcze. Pomagałam im pokonywać słabości, uczyłam wiary w siebie i cieszyłam się z ich postępów. Pracując z dziećmi spełniam swoje marzenia. Satysfakcję sprawia mi towarzyszenie im przy poznawaniu przez nich pierwszych liter, składaniu prostych słów, czy wreszcie, z wypiekami na twarzy w śledzeniu losów ulubionych bohaterów. Pragnę uwrażliwiać dzieci na piękno języka, zaszczepiać w nich pasję do książek. Chcę, by moi uczniowie prawidłowo posługiwali się językiem ojczystym w mowie i piśmie. Jednym z moich zainteresowań jest film. Wierzę, że będę mogła przybliżyć swoim uczniom tajemnice X muzy. Chcę pokazać im wartościowe filmy i nauczyć ich interpretacji. Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja 29

30 Kadra pedagogiczna i specjaliści Monika Pawlak - nauczyciel przyrody. Ukończyłam Wydział Biologii na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie. Moje zainteresowania zawsze były związane z biologią, którą postrzegam jako najciekawszą z nauk. Podczas studiów miałam okazję nie tylko zdobywać książkową wiedzę, ale również rozwijać swoją pasję w kole naukowym, które organizowało wyjazdy w różne zakątki Polski. By zdobyć przygotowanie pedagogiczne ukończyłam trzyletni kurs pedagogiczny w Centrum Edukacji Nauczycielskiej w Olsztynie. Rok po zdobyciu tytułu magistra podjęłam Podyplomowe Studia z Przyrody, dzięki którym zdobyłam kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu. Posiadam trzyletni staż i stopień nauczyciela kontraktowego. Pracowałam zarówno z młodzieżą gimnazjalną, jak też z uczniami szkoły podstawowej. Prowadziłam zajęcia dodatkowe z przyrody dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej oraz koło przyrodnicze dla klas 4-6. Myślę, że zadaniem każdego nauczyciela jest pokazywanie świata przez pryzmat nauczanego przedmiotu, w taki sposób, by uczeń czuł się jak odkrywca. Chciałabym, by wiedza i umiejętności zdobyte na moich lekcjach były dla dzieci źródłem radości i satysfakcji, a może początkiem pasji. Praca w szkole TE Vizja jest dla mnie okazją do dalszego doskonalenia swojego warsztatu pracy. Massimo Brusadelli - nauczyciel języka włoskiego i hiszpańskiego. Ukończyłem filologię angielską i niemiecką. Mieszkałem w wielu miastach w Europie (Lipsk, Edynburg, Barcelona, Sybin). Od trzech lat moim domem jest Warszawa. Uczę tu zarówno dzieci, jak i dorosłych języków: włoskiego, hiszpańskiego, angielskiego oraz niemieckiego. Hasło, które przyświeca prowadzonym przeze mnie zajęciom to Uczymy się zabawą. Zawsze dbam o to, by moje lekcje były dynamiczne i interaktywne, a uczniowie już od samego początku mówili w obcym języku. Powtarzanie jest jedynym sposobem, żeby zapamiętać mówią psychologowie. Rzeczywiście - to niezbędny aspekt nauki języków obcych. Dla mnie wyzwaniem jest znalezienie ciekawych i niekonwencjonalnych sposobów utrwalania słówek, zwrotów i reguł. Na zajęciach korzystam z moich autorskich materiałów - piosenek, rysunków, ćwiczeń i nagrań. 30 Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja

31 Kadra pedagogiczna i specjaliści Rafał Woźniak - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Jestem absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ukończyłem także studia doktoranckie ze specjalizacją w historii wojskowości. W moim dorobku znajdują się krajowe i zagraniczne publikacje naukowe. W ciągu ostatnich lat byłem uczestnikiem kilkunastu konferencji naukowych, na których przedstawiłem wyniki prowadzonych przeze mnie badań poświęconych różnym aspektom historii wojskowości. Posiadam ugruntowane doświadczenie dydaktyczne, które zdobyłem, jako nauczyciel historii i wychowawc w szkole średniej oraz akademickie, jako asystent w Wydziale Politologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Staram się zaszczepić moim uczniom umiłowanie tradycji i patriotycznych wartości. Dążę do tego, aby zrozumieli procesy historyczne, społeczne i polityczne jakie zaszły lub zachodzą w Polsce i na świecie. Moją największą pasją jest historia. Czerpię ogromną satysfakcję z nauczania historii w szkole, a także z popularyzowania tej nauki w społeczeństwie. Jestem pomysłodawcą, organizatorem lub czynnym uczestnikiem licznych inicjatyw popularnonaukowych. Od siedmiu lat współorganizuję jedną z największych imprez popularyzujących historię czyli Pola Chwały, która maja miejsce na Zamku Królewskim w Niepołomicach (www.polachwaly.pl). Poza tym, od kilkunastu lat biorę czynny udział w wielu innych imprezach popularnonaukowych takich, jak m.in. Piknik Naukowy Radiowej Trójki i Centrum Kopernik, a także Warszawski Festiwal Nauki. Jestem członkiem dwóch Grup Rekonstrukcji Historycznej odtwarzających dawne formacje wojskowe: Żuawi Śmierci (okres Powstania Styczniowego) oraz 58th New York Volunteer Infantry Regiment (okres Wojny Secesyjnej w USA). Czuje się spełniony, kiedy w czasie inscenizacji historycznych dzieci, młodzież i dorośli zyskują okazję dotknięcia tzw. żywej historii i lepszego zrozumienia dziejów. W wolnym czasie czytam dobre książki, strzelam z broni palnej i fechtuję rapierem. W słoneczne dni wsiadam na swój ukochany motocykl i z wdziękiem husarii szarżuję ulicami Warszawy. Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja 31

32 Jestem zadowolona z wyboru szkoły TE Vizja dla swojego syna. Jest to miejsce, w którym nauka i kreatywna zabawa przeplatają się codziennie. Bogata i nietypowa oferta zajęć dodatkowych sprawia, że Gustaw chętnie spędza tam czas, a każdy nowy dzień nauki wita z uśmiechem na ustach. Mama Gustawa z klasy I 32 Szkoła Towarzystwa Edukacyjnego Vizja

Szkoła Podstawowa i Przedszkole Gdańsk - ul. Piekarnicza 16b. www.tevizja.pl

Szkoła Podstawowa i Przedszkole Gdańsk - ul. Piekarnicza 16b. www.tevizja.pl Szkoła Podstawowa i Przedszkole Gdańsk - ul. Piekarnicza 16b www.tevizja.pl Jak kształcimy (szkoła podstawowa i przedszkole) Nasze standardy...4 Szkoła Roku 2014...5 Nauka i wychowanie (szkoła podstawowa

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej Sylwia Rapacka Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową określoną w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO Dobre praktyki szkół laureatów II edycji (2014) konkursu promującego działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Sylwester Bębas Skrypt dla opiekunów praktyk Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Projekt pn. Najlepsze programy praktyk

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SCHERZO INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW Z KLASY 0, I

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SCHERZO INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW Z KLASY 0, I PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SCHERZO INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW Z KLASY 0, I ROK SZKOLNY 2013/2014 1 Szanowni Państwo, Bardzo nam miło powitać Państwa w naszej szkole w nowym roku szkolnym 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa im.m.skłodowskiej Curie Fundacji "Serce Szkole" Dąbrowa Górnicza Śląski Kurator Oświaty Kuratorium

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu Zgierz Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych Poradnik dla nauczycieli Celina Zbrzeźna, Anita Przybyszewska-Pietrasiak Grażyna Ratajczak-Nadolska Praca z uczniem zdolnym na zajęciach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 UCHWALONY PRZEZ RADĘ RODZICÓW W POROZUMIENIU z RADĄ PEDAGOGICZNĄ w dniu 28 września 2012 Pęgów, wrzesień 2012 I PODST A W Y PRAWNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner Bielsko-Biała Śląski Kurator

Bardziej szczegółowo

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik Poradnik dla dyrektora gimnazjum Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia & Dorota Kulesza & Jacek Rudnik PORADNIK DLA DYREKTORA GIMNAZJUM Ramowe plany nauczania Wydawca:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Stargard Szczeciński Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo