mediacje dla potrzebujących*, mediacje cywilne, pracownicze, rodzinne, społeczne i organizacyjne ;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mediacje dla potrzebujących*, mediacje cywilne, pracownicze, rodzinne, społeczne i organizacyjne ;"

Transkrypt

1 Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów Warszawskiego oraz Lp. Imię i nazwisko mediatora Adres, miejsce wykonywania czynności mediatora Telefon, Mail Rodzaj mediacji, specjalizacja 1. Anna Cybulko Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów 2. Michał Czapski Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów 3. Agnieszka Dragon Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów 4. dr Ewa Gmurzyńska Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów, cywilne, pracownicze, rodzinne, społeczne i organizacyjne ; cywilne gospodarcze, karne cywilne, gospodarcze

2 5. Janusz Gwiazdowski Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów 6. dr Stanisław Kordasiewicz Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów 7. Monika Król Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów 8. Kinga Markert Centrum Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów 9. Lidia Mazowiecka Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów cywilne, rodzinne cywilne cywilne, rodzinne, gospodarcze, pracownicze cywilne, karne, nieletnich cywilne

3 10. dr Rafał Morek Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów 11. Natalia Osica Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów 12. Agnieszka Siedlecka- Andrychowicz Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów 13. Andrzej Szpor Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów 14. dr Paweł Waszkiewicz Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów, 1 cywilne, gospodarcze 1 pracownicze, karne karne, cywilne mediacje dla potrzebujących*, spory z zakresu administracji publicznej, konsumenckie, cywilne. karne, cywilne

4 15. Aleksandra Winiarska Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów 16. Ewa Zielińska Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów 17. Magdalena Żurawska Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów, mediacje dla potrzebujących*, sprawy cywilne, pracownicze, karne mediacje dla potrzebujących*, sprawy cywilne, rodzinne, karne mediacje dla potrzebujących*, sprawy z zakresu prawa pracy i gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji i ochrony znaków towarowych mediacje dla potrzebujących* - mediacje spraw, w których przynajmniej jedna ze stron korzysta ze zwolnienia od kosztów sądowych, lub przynajmniej jedna strona w ocenie sądu znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, chociaż nie jest zwolniona od kosztów sądowych

5 "X I Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów! przy Wydziale Prawa i Administracji I Uniwersytetu Warszawskiego Lista Mediatorów w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów Wydział Prawa i Administracji UW Anna Cybulko Specjalizacja: mediacje cywilne, pracownicze, rodzinne, społeczne i organizacyjne. Rzecznik Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego. Trenerka umiejętności społecznych. Moderatorka i mediatorka. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Psychologii UW, doktorantka SNS, IFIS PAN. Ukończyła dwuletnią ścieżkę z zakresu mediacji i negocjacji w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, odbyła zaawansowane szkolenia z mediacji i technik mediacyjnych oraz szkolenia nt. udziału dziecka w mediacji. Mediuje od 2004 r. - głównie w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw rodzinnych i pracowniczych. Prowadzi również mediacje w sporach społecznych i organizacyjnych. Mediatorka Wydziale Prawa i Administracji oraz Ośrodka Markert Mediacje. Michał Czapski Specjalizacja: sprawy cywilne i rodzinne Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Jest stałym mediatorem Polskiego Centrum Mediacji i do tej pory przeprowadził około 50 mediacji. Przygotowanie do prowadzenia mediacji: seminarium z negocjacji i mediacji prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UW; szkolenie podstawowe dla mediatorów organizowane prze Polskie Centrum Mediacji (55 godzin), szkolenie dla pracowników WPiA UW organizowane przez Partners Polska (20 godzin), szkolenie w zakresie mediacji rodzinnej organizowane przez Polskie Centrum Mediacji (55 godzin); szkolenie z mediacji cywilnej organizowane przez Polskie Centrum Mediacji (33 godziny). Zaangażowany w pracę Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości od momentu jej powstania..,

6 i Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów I przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego % Agnieszka Dragon Specjalizacja: sprawy gospodarcze i karne Ideę mediacji propaguje od 2002 roku. Mediuje głównie w sprawach karnych i gospodarczych. Jest wpisana na listę mediatorów sporów zbiorowych przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Znajduje się na liście mediatorów PCM w Warszawie oraz na liście osób godnych zaufania i mogących przeprowadzać postępowanie mediacyjne w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (Pedagogika). Ukończyła Podyplomowe Studium Negocjacji i Mediacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz wiele kursów i szkoleń z zakresu mediacji i prawa. Od 2004 roku pracuje jako nauczyciel akademicki prowadząc zajęcia dotyczące m. in. komunikacji interpersonalnej, procedur radzenia sobie z konfliktem oraz warsztatu pracy mediatora. Uczelnie: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (studia podyplomowe); Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie (studia podyplomowe); Wyższa Szkoła Nauk Społecznych "PEDAGOGIUM" w Warszawie (studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe). Uczestniczy w Programie doktoranckim z nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki prowadzonym przez Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat efektywności mediacji. Ewa Gmurzyńska Specjalizacja: sprawy cywilne, pracownicze i gospodarcze, spory akademickie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji UW oraz studia magisterskie LLM na University of Florida w Stanach Zjednoczonych. Uzyskała tytuł doktora praw na WPiA UW - Instytut Prawa Cywilnego. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Wykłada mediacje i negocjacje w sporach prawnych na WPiA UW. Współzałożycielka i członek zarządu Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW. Prowadzi mediacje gospodarcze, pracownicze, cywilne i akademickie. Jest mediatorem w Centrum Mediacji Gospodarczych przy Partners,

7 Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Polska, Centrum Mediacji przy Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan oraz mediatorem przy Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Przewodnicząca Prezydium Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów ADR przy Ministrze Sprawiedliwości. Odbyła liczne szkolenia w zakresie mediacji potwierdzone certyfikatami polskimi i zagranicznymi. Autorka artykułów o mediacji, książki Mediacje w systemie amerykańskim - studia porównawcze" oraz współautorka i red. naczelny książki Teoria i praktyka mediacji". Janusz Gwiazdowski Specjalizacja: sprawy cywilne, rodzinne i gospodarcze. chociaż jedna strona jest w trudnej sytuacji finansowej- mediacje dla potrzebujących *) Absolwent WPiA UW oraz student V roku Psychologii Społecznej SWPS, aplikant radcowski OiRP w Warszawie; mediator CRSiK, absolwent kursów: "Klinika Mediacji", Mediacje i negocjacje prawnicze" i "Rozwiązywanie sporów i konfliktów prawnych", jak również uczestnik międzynarodowego konkursu dotyczącego mediacji gospodarczej organizowanego przez ICC (International Chamber of Commerce) w Paryżu. Przez ponad rok był mediatorem pierwszego kontaktu i administrował sprawami skierowanymi z sądów do CRSiK. Stanisław Kordasiewicz Specjalizacja: sprawy cywilne (ze wzglądu na charakter CRiSK mediatorzy prowadza sprawy w zakresie swojej specjalizacji, w której s.kordasiewicz(s)wpia.uw.edu.pl Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW. Obecnie na drugim roku dziennych studiów doktoranckich na WPiA UW. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Neapolitańskiego Federico II" w ramach stypendium programu Socrates-Erasmus w roku akademickim 2006/07. Ukończył ścieżkę Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów" (300 godzin zajęć) w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, 20 godzinne szkolenie dotyczące mediacji i negocjacji dla pracowników WPiA prowadzone przez fundację Partners Polska, dwudniowe szkolenie w zakresie umiejętności mediacyjnych prowadzone przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, warsztaty - perswazja w negocjacjach, dwudniowe warsztaty negocjacyjne prowadzone przez Partners Polska. Współautor publikacji wydanej przez Centrum Mediacji Partner Polska: Dziecko w rozwodzie. Poradnik dla rodziców", Warszawa 2005.,

8 i Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów I przy Wydziale Prawa i Administracji I Uniwersytetu Warszawskiego Monika Król Specjalizacja: sprawy cywilne, pracownicze, rodzinne, gospodarcze. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu wykorzystania mediacji w prawie administracyjnym. Aplikant adwokacki Izby Warszawskiej. Absolwentka Kliniki Mediacji, organizowanej przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW. Współorganizator I Spotkania Mediatorów, które odbyło się w Warszawie w dniu 13 listopada 2009 r. Współkoordynator projektu Mediacje dla Potrzebujących", realizowanego w ramach projektu Obywatel i Prawo- V edycja, finansowanego przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych. Prowadzi szkolenia z zakresu mediacji w ramach: Krajowej Szkoły Sadownictwa i Prokuratury, Kliniki Mediacji oraz dla studentów. Odbyła wiele szkoleń z zakresu mediacji. Kinga Markert specjalizacja: sprawy cywilne, pracownicze, organizacyjne i gospodarcze. Absolwentka Wydziału Psychologii UW. Ukończyła staż w CDR Associates w Boulder, Colorado i szkolenia z zakresu mediacji cywilnej i gospodarczej. Mediator i trener biznesu, moderuje spotkania i sesje decyzyjne, konsultuje sytuacje kryzysu i konfliktu. Mediuje od 2005 roku, też na zlecenie sądów (mediator z listy Sądu Okręgowego w Warszawie). Łączy doświadczenie pracy zewnętrznego konsultanta ze znajomością realiów i kultury wewnątrz firmy - przez osiem lat była trenerem i kierownikiem projektów w biznesie. Założyła w 2007 r. i do tej pory prowadzi firmę Markert Mediacje, specjalizującą się w konfliktach organizacyjnych i społecznych. Lidia Mazowiecka Specjalizacja: sprawy cywilne Ukończyła Wydział Prawa i Administracji UW oraz Studia Podyplomowe z zakresu Pedagogiki na UW. Pełni funkcje prokuratora. Ukończyła 50 godziny trening dla,

9 Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów \ 1 i I przy Wydziale Prawa i Administracji I < ^ ^^ i uniwersytetu Warszawskiego mediatorów organizowany przez Polskie Centrum Mediacji. Wieloletni pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym zainicjowała działania na rzecz ofiar przestępstw, w tym Polskiej Karty Ofiary, której jest współautorem. Inicjator powstania Społecznej Rady ds. Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Ministerstwie Sprawiedliwości, której jest członkiem. Organizator wielu konferencji i szkoleń, w tym poświęconych sprawiedliwości naprawczej i mediacji. Autorka publikacji na rzecz ofiar przestępstw. Rafał Morek Specjalizacja: sprawy cywilne i gospodarcze Adwokat i doktor nauk prawnych. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UW, a także Instytut Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz magisterskie studia LL.M. w zakresie Prawa i Technologii na University of Ottawa w Kanadzie. Jest doktorantem w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW. Brał udział m.in. w 20 godzinnych warsztatach mediacyjnych prowadzonych przez Partners Polska, 55 godzinnym szkoleniu dla mediatorów organizowanym przez Polskie Centrum Mediacji, dwutygodniowych warsztatach mediacyjnych organizowanych przez Car dozo School of Law/Central European UniversitylHamline University School of Law (2006). Jest autorem książki "ADR w sprawach gospodarczych" (2004), komentarza do przepisów kpc o mediacji i arbitrażu (2006) oraz założycielem i członkiem Zarządu Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów na WPiA UW. Natalia Osica Specjalizacja: sprawy pracownicze i karne Z wykształcenia socjolog (absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW) ze specjalizacją z zakresu mediacji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Swoje zainteresowania koncertuje wokół problematyki sporów organizacyjnych i pracowniczych. Prowadzi szkolenia (SGH, UW) z zarządzana konfliktem oraz komunikacji interpersonalnej. Jest także doświadczonym konsultantem ds. PR - poprzez współpracę z mediami stara się wspierać proces upowszechniania mediacji jako alternatywnej formy rozwiązywania sporów. Na co dzień kieruje Biurem Prasowym SWPS.,

10 I I Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów l i i f przy Wydziale Prawa i Administracji! ; W :j Uniwersytetu Warszawskiego Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz Specjalizacja: sprawy cywilne i karne a.siedleckafo)wpia.uw.edu.pl Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikację prokuratorską. Obecnie jest słuchaczką studiów doktoranckich z kryminalistyki oraz Podyplomowych Studiów Negocjacji i Mediacji. Jest związana z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów na WPiA UW od momentu jego powstania. Wzięła udział w 20 godzinnym szkoleniu organizowanym przez Partners Polska oraz w wielu innych szkoleniach dotyczących negocjacji, mediacji i efektywnej komunikacji organizowanych przez instytucje polskie i zagraniczne. Organizowała szkolenia dla pracowników UW z zakresu mediacji i efektywnej komunikacji, jak również konferencje dotyczące alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Andrzej Szpor Specjalizacja: spory z zakresu administracji publicznej, konsumenckie, cywilne. chociaż jedna strona jest w trudnej sytuacji finansowej- mediacje dla potrzebujących *) Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Prawo), stypendysta w Aix-en-Provence we Francji; asystent w Zakładzie Nauki Administracji WPiA UW, kierowanym przez prof. Michała Kuleszę; w latach pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; ukończył kurs mediacji w Krajowej Szkole Administracji Publicznej; specjalizuje się w teorii administracji (instrumenty i metody działania administracji) i prawa administracyjnego (w szczególności prawa konkurencji i prawa telekomunikacyjnego); Przygotowuje rozprawę doktorską na temat ugody w sprawach praktyk ograniczających konkurencję. Paweł Waszkiewicz Specjalizacja: sprawy cywilne i karne Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz na Wydziale Socjologii ISNS ze specjalizacją mediacje, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów. Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW, trener w zakresie komunikacji interpersonalnej, negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów.,

11 V % I Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów LJ f przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Stypendysta Fundacji Landu Badenii-Wirtembergii na Uniwersytecie w Tybindze - praktyka w ośrodku mediacyjnym w Reutlingen: mediacje w sprawach nieletnich: mediacje w sprawach karnych i rodzinnych. Mediator w Ośrodku Mediacji Stowarzyszenia Interwencj i Prawnej. Aleksandra Winiarska Specjalizacja: sprawy cywilne, pracownicze i karne. Socjolog i kulturo znawca. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego: Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych (specjalizacja negocjacje, mediacje, rozwiązywanie konfliktów") oraz Studium Stosunków Międzykulturowych. Doktorantka Instytutu Socjologii UW. Odbyła liczne szkolenia z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów (również zagraniczne). Zawodowo zajmuje się tematyką partycypacji i konsultacji społecznych. Prowadzi też warsztaty i szkolenia z zakresu rozwiązywania konfliktów, dostosowane do specyfiki pracy różnych grup zawodowych, a także zajęcia w ramach studiów podyplomowych (na Uniwersytecie Warszawskim oraz SWPS). Mediatorka WPiA UW oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Mediuje od 2004 roku. Ewa Zielińska Specjalizacja: sprawy cywilne, rodzinne i karne, e Socjolog; absolwentka Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales" i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu gdzie realizowała między innymi specjalizację: Negocjacje, mediacje i rozwiązywanie konfliktów". Ukończyła kurs Klinika Mediacji" i półroczny staż w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów. Jest członkiem Zespołu do spraw Konsultacji Społecznych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Wchodzi w skład Grupy Eksperckiej, powołanej przy Forum Mieszkańców Dzielnicy Ochota, której zadaniem jest przeciwdziałanie konfliktom związanym z przeobrażeniami przestrzeni publicznej. Magdalena Żurawska Specjalizacja: sprawy cywilne, pracownicze i gospodarcze, dot. nieuczciwej konkurencji i ochrony znaków towarowych.,

12 r lx 1 Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego y Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisana na listę adwokatów. W 2006 roku ukończyła podyplomowe studia Negocjacje i mediacje" w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Odbyła liczne kursy, szkolenia i warsztaty dotyczące komunikacji, negocjacji i mediacji. Szczególne doświadczenie uzyskała podczas praktyki w jednej z amerykańskich kancelarii prawniczych w Filadelfii Jennings Sigmond, która specjalizuje się w arbitrażu w sprawach z zakresu prawa pracy. Jest wykładowcą na podyplomowych studiach Mediacji sądowej i pozasądowej na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie. Obecnie przygotowuje w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem Profesor Małgorzaty Gersdorf pracę doktorską na temat mediacji w sprawach z zakresu prawa pracy jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów. Jest mediatorem sądowym, jak również mediatorem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie. *Mediacje dla potrzebujących - mediacje w sprawach, w których przynajmniej jedna strona jest zwolniona z kosztów sadowych, lub przynajmniej jedna strona jest w ocenie sądu w trudnej sytuacji finansowej, chociaż nie jest zwolniona z kosztów sadowych,

Fundacja Dobrych Rozwiązań

Fundacja Dobrych Rozwiązań Fundacja Dobrych Rozwiązań Tel./Faks 22/ 849-92-53 www.fdr.org.pl e-mail: biuro@fdr.org.pl Lp Imię i nazwisko mediatora Adres, miejsce wykonywania czynności mediatora Telefon, e-mail Rodzaj mediacji specjaliz

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

prawo europejskie w praktyce

prawo europejskie w praktyce prawo europejskie w praktyce Kurs specjalistyczny kształcenia ustawicznego prawników Kurs realizowany jest w ramach projektu Odpowiedź na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania w

Bardziej szczegółowo

CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ GK

CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ GK Strona Tytułowa 23-24 kwiecień 2014 r. Hotel Sheraton, Warszawa Jaką odpowiedzialność prawną, cywilną i karną ponoszą członkowie zarządu? GŁÓWNE ZAGADNIENIA Aktualny stan prawny jak poradzić sobie z brakiem

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA

STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA dr Jagoda Stompór-Świderska, kierownik Studiów Podyplomowych z Psychologii Zarządzania w IP UWr, doktor nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Seminaria w ramach projektu samorządu Województwa Wielkopolskiego. Budzik kulturalny. Poznań Konin Kalisz Piła Leszno

Seminaria w ramach projektu samorządu Województwa Wielkopolskiego. Budzik kulturalny. Poznań Konin Kalisz Piła Leszno Seminaria w ramach projektu samorządu Województwa Wielkopolskiego Budzik kulturalny Ochrona własności intelektualnej Finansowanie projektów Psychologiczne aspekty zarządzania Strategie rozwoju i polityka

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Tradycja i nowoczesność

Tradycja i nowoczesność Tradycja i nowoczesność Dla kogo? Jaki jest nasz cel? Co nas wyróżnia? Skuteczny menedżer to studia podyplomowe z ponad dziesięcioletnią tradycją. Doczekały się już XVI edycji (wcześniej jako Skuteczny

Bardziej szczegółowo

Zapewniamy pełną obsługę prawną w wielu sektorach gospodarki. Nasi Klienci korzystają:

Zapewniamy pełną obsługę prawną w wielu sektorach gospodarki. Nasi Klienci korzystają: O Bird & Bird Bird & Bird jest międzynarodową siecią kancelarii, zatrudniającą ponad 900 prawników na całym świecie. Specjalizujemy się w profesjonalnej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, m.in. w takich

Bardziej szczegółowo

Program AKADEMII ROZWOJU KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

Program AKADEMII ROZWOJU KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Oferta Dla kogo? Jaki jest nasz cel? Co nas wyróżnia? AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH to nowe studia podyplomowe w ofercie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Program został skonstruowany

Bardziej szczegółowo

PRAWA GWIAZD WSCHODZĄCYCH. 26 września. Zobacz, kto zdobył tytuł. Prawnicy liderzy jutra 2014. Wyniki konkursu. w tygodniku Prawnik

PRAWA GWIAZD WSCHODZĄCYCH. 26 września. Zobacz, kto zdobył tytuł. Prawnicy liderzy jutra 2014. Wyniki konkursu. w tygodniku Prawnik Piątek niedziela 26 28 września 2014 SCHODZĄCYCH GIAZD PRAA Prawnicy liderzy jutra 2014 Zobacz, kto zdobył tytuł. yniki konkursu 26 września w tygodniku Prawnik Organizatorzy: Patronat honorowy: SHUTTERSTOCK

Bardziej szczegółowo

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1 Prowadzący Kamil Wyszkowski Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kodeks spó ek handlowych Komentarz

Kodeks spó ek handlowych Komentarz Kodeks spó ek handlowych Komentarz Tytu IV. Łàczenie, podział i przekształcanie spółek Tytu V. Przepisy karne Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy przejêciowe i przepisy koƒcowe tom 4

Bardziej szczegółowo

VI Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

VI Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie VI Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Hotel Novotel Warszawa Airport, ul. 1 sierpnia 1 20-21 września 2012 VI Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2015

Studium w DCP Jesień 2015 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2015 Studium w DCP Jesień 2015 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

materiały konferencyjne V Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

materiały konferencyjne V Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie materiały konferencyjne Warszawa, Hotel Marriott, 20-21 września 2011 Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa organizowana jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

Rozdział VII Sprawozdanie z działalności szkoleniowej prowadzonej w 2010r. przez Okręgowy Ośrodek Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie

Rozdział VII Sprawozdanie z działalności szkoleniowej prowadzonej w 2010r. przez Okręgowy Ośrodek Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie Rozdział VII Sprawozdanie z działalności szkoleniowej prowadzonej w 2010r. przez Okręgowy Ośrodek Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie 165 I. Aplikacja sądowa a/ zajęcia seminaryjne I półrocze 2010r.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONSUMENCKIE. w branży DEWELOPERSKIEJ i nieruchomościach. 29 30 września 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa. Warsztat

PRAWO KONSUMENCKIE. w branży DEWELOPERSKIEJ i nieruchomościach. 29 30 września 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa. Warsztat , Warsztat GŁÓWNE ZAGADNIENIA ZAWIERANIE UMÓW POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA - WPŁYW WYMOGÓW USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA NA ZAWIERANIE AKTÓW NOTARIALNYCH W RAMACH UMÓW Z DEWELOPEREM KLAUZULE ABUZYWNE W

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Zaletach i wadach Nadzoru Korporacyjnego w Polsce Wpływie Nadzoru Korporacyjnego na wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: 27-28 lutego 2013 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa IV FORUM Corporate Legal Counsel 2013 DOROCZNE SPOTKANIE BRANŻY PRAWNICZEJ: WIĘCEJ NIŻ DORADZTWO PRAWNE DLA BIZNESU! WŚRÓD PRELEGENTÓW: Wojciech

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie funkcjonowania ustawy deweloper skiej

Podsumowanie funkcjonowania ustawy deweloper skiej 9 10 grudnia 2014 r. Hotel Sheraton, Warszawa ustawy deweloper skiej Główne Zagadnienia Biorą w warsc udział otrzym ztatach ują 15 pun Państwo któ do prz edstaww w KRR ienia P Najczęstsze problemy dotyczące

Bardziej szczegółowo

W swojej 25 letniej karierze zawodowej związanej z Instytutem pełniła wiele funkcji na różnych

W swojej 25 letniej karierze zawodowej związanej z Instytutem pełniła wiele funkcji na różnych WYKŁADOWCY Wykładowcy prowadzący zajęcia a ze słuchaczami to przede wszystkim praktycy, menedżerowie, członkowie kadry zarządzającej, rozwijający przedsiębiorstwa w branży life science na terenie kraju

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r.

V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r. Organizatorzy: V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r. Komitet naukowy Maria Beisert Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska Maria Keller-Hamela Andrzej

Bardziej szczegółowo