Fundacja Dobrych Rozwiązań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundacja Dobrych Rozwiązań"

Transkrypt

1 Fundacja Dobrych Rozwiązań Tel./Faks 22/ Lp Imię i nazwisko mediatora Adres, miejsce wykonywania czynności mediatora Telefon, Rodzaj mediacji specjaliz acja Wykształcenie, szkolenia 1 Michał Czapski Wykształcenie wyższe: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; Polskie Centrum Mediacji - szkolenie podstawowe z mediacji, zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Polskie Centrum Mediacji- szkolenie z prowadzenia mediacji cywilnych i czych. Fundacja Partners Polska szkolenie z mediacji cywilnych Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW szkolenie z mediacji międzykulturowych Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych - mediacja w trans granicznych konfliktach rodzinnych (seminarium); Christopher Moore USA) Centrum Prawa Amerykańskiego Alternative Dispute Resolutions (prow. Prof. Don Peters, USA) Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW szkolenie z empatii w mediacji (prow. Prof. Marthy Peters, prof. Don Peters, USA) Udział w licznych seminariach i konferencjach poświęconych tematyce mediacji i innych rodzajów ADR. 2 Dorota Grabiec fdr.org.pl Wykształcenie wyższe: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wykształcenie podyplomowe: Zarządzanie i Kontrola Wewnętrzna; Polskie Centrum Mediacji - szkolenie z prowadzenia mediacji cywilnych i czych. 1

2 3 Joanna Kubiak fdr.org.pl, Wykształcenie wyższe Uniwersytet Warszawski - Katedra Filologii Włoskiej Wykształcenie podyplomowe: Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Warszawie - Integracja Europejska Polskie Centrum Mediacji - szkolenie z prowadzenia mediacji cywilnych; Polskie Centrum Mediacji 72-godzinne szkolenie dla koordynatorów konferencji sprawiedliwości naprawj realizowane w ramach programu Powrót do domu- zastosowanie sprawiedliwości naprawj w integracji społecznej nieletnich sprawców czynu karalnego realizowany przy wsparciu Ministerstwa Sprawiedliwości Mediacje tworzenie porozumienia szkolenie prowadzone przez mediatora i trenera Porozumienia bez przemocy Ike a Lasatera Christopher Moore USA) 4 Katarzyna Kwiatkowska katarzyna.kwiat Wykształcenie wyższe: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; Wydział Psychologii Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie (w trakcie) Wykształcenie podyplomowe: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - "Negocjacje, mediacje i alternatywne metody rozwiązywania sporów" (studia podyplomowe); Polskie Centrum Mediacji - szkolenie z prowadzenia mediacji cywilnych i czych; Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich - Szkolenie z zakresu mediacji wielokulturowych Markert Mediacje Mediacje pracowni i rozwiązywanie konfliktów w organizacji 5 Aleksandra Nazaruk aleksandra.nazar Wykształcenie wyższe: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej - szkolenie z podstaw (Prawo Rodzinne, Cywilne, Spadkowe, Postępowanie administracyjne, Prawo lokalowe);, Polskie Centrum Mediacji - szkolenie z prowadzenia mediacji cywilnych i czych, Ministerstwo Sprawiedliwości - specjalistyczne szkolenie z mediacji czych. 6 Małgorzata Ratajczyk Dobrowolska malgorzata.dobr g.pl, Wykształcenie wyższe: Wydział Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego; Wykształcenie podyplomowe kwalifikacyjne: Poradnictwo Psychologiczne Uniwersytet Jagielloński; Kurs z mediacji w ramach w/w studiów;, zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r.; Polskie Centrum Mediacji - szkolenie z prowadzenia mediacji rodzinnych; Polskie Centrum Mediacji - szkolenie z prowadzenia mediacji cywilnych i czych; Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej - szkolenie z podstaw (Prawo Rodzinne, Cywilne, Spadkowe, Postępowanie administracyjne, Prawo lokalowe); Komitet Ochrony Praw Dziecka - i potrzeby dziecka w kryzysie rozstania rodziców; Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych - mediacja w trans granicznych konfliktach rodzinnych (seminarium); 2

3 7 Adrianna Rudzińska Żurek adrianna.rudzins l Christopher Moore USA); Komitet Ochrony Praw Dziecka - budowanie wzajemnego zrozumienia między stronami a osiąganie porozumienia w mediacji; Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych - potrzeby rodziców a potrzeby dzieci w sytuacji kryzysu w rodzinie. Rola mediatora rodzinnego (dziecko w mediacji); Resolutia Italy - Mediacja w wymagających czasach (prow. William Ury, USA); Ministerstwo Sprawiedliwości - specjalistyczne szkolenie w zakresie mediacji czych; Udział w licznych seminariach i konferencjach; Wykształcenie wyższe: Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, specjalizacja Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Wykształcenie podyplomowe: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (studia doktoranckie), Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - "Negocjacje, mediacje i alternatywne metody rozwiązywania sporów" (studia podyplomowe);, Polskie Centrum Mediacji- szkolenie z prowadzenia mediacji cywilnych i czych, Ministerstwo Sprawiedliwości - specjalistyczne szkolenie z mediacji czych. 8 Halina Wolska dr.org.pl, Wykształcenie wyższe i podyplomowe: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Wydział Socjologii (studia doktoranckie); Polskie Centrum Mediacji - szkolenie z prowadzenia mediacji cywilnych i czych, Ministerstwo Sprawiedliwości - specjalistyczne szkolenie z mediacji czych 9 Agnieszka Zawadzka agnieszka.zawad ; międzyk ulturowe Wykształcenie wyższe: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet Wrocławski Polskie Centrum Mediacji - szkolenie podstawowe z mediacji, zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Polskie Centrum Mediacji - szkolenie z prowadzenia mediacji cywilnych i czych. Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych: Szkolenie dla Trenerów Mediacji Rodzinnej 3

4 SYLWETKI MEDIATORÓW FUNDACJI DOBRYCH ROZWIĄZAŃ Michał Czapski Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Mediuje od 2007 r., specjalizuje się w mediacjach cywilnych, czych i wielostronnych. Współpracownik Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości oraz Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynator programów dotyczących mediacji, współtwórca portalu mediacyjnego, autor artykułów i komentarzy poświęconych problematyce mediacji. Prywatnie: miłośnik podróży, krajów Kaukazu i dobrej książki. Mediuje w sch: cywilnych, czych i społecznych Kontakt: tel. kom Dorota Grabiec Mediator w sch cywilnych i czych. Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zarządzania i kontroli wewnętrznej. Na co dzień pracuje w jednej z polskich spółek akcyjnych. Mediuje w sch: cywilnych i czych Kontakt: tel. kom Joanna Kubiak Mediatorka i koordynatorka projektów edukacyjnych. Specjalizuje się w sch pracowniczych i czych, praktykuje od kwietnia 2005 r. Prowadzi szkolenia z zakresu rozwiązywania konfliktów skierowane do różnych grup społecznych, w tym uczniów i nauczycieli. Absolwentka filologii włoskiej na UW i studiów podyplomowych Integracja Europejska w Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Warszawie. Lubi pracę z ludźmi, spacery z psem oraz bliskie i dalekie podróże. Mediuje w sch: cywilnych, pracowniczych i czych Kontakt: tel. kom Katarzyna Kwiatkowska Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów przy Wydziale Prawa UW. Bogate doświadnie z zakresu handlowego, go i cywilnego, zdobyte podczas wieloletniej w międzynarodowych firmach prawniczych. Od 2010 r. zajmuje się mediacjami. Mediuje w sch: cywilnych i czych Kontakt: tel. kom Aleksandra Nazaruk Absolwentka SGH w Warszawie, mediuje od 2005 r. Ukończyła liczne szkolenia i warsztaty w zakresie mediacji karnych, cywilnych, rodzinnych, czych, a także szkolenia i warsztaty w zakresie Konferencji Sprawiedliwości Naprawj. Mediuje w sch karnych, cywilnych, rodzinnych i czych. Lubi pracować z ludźmi i stara się z optymizmem podchodzić do ich problemów. W chwilach wolnych słucha muzyki rozrywkowej, czyta prozę psychologicznoobyczajową oraz literaturę popularno-naukową. Mediuje w sch: cywilnych, rodzinnych i czych Kontakt: tel. kom FUNDACJA DOBRYCH ROZWIĄZAŃ, 36 lok. 215,, tel/fax.(22) ,

5 SYLWETKI MEDIATORÓW FUNDACJI DOBRYCH ROZWIĄZAŃ Małgorzata Ratajczyk Dobrowolska Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim i Poradnictwa Psychologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez wiele lat osadzona w biznesie. Z mediacjami związana od 2005 roku. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji rodzinnych, cywilnych, czych i społecznych. Koordynator programów dotyczących mediacji, współzałożyciel Klubu Mediatorów nieformalnej organizacji skupiającej mediatorów z różnych środowisk. Ukończyła wiele szkoleń, w tym mediacyjnych i z zakresu. W wolnym czasie czyta, podróżuje i jeździ konno. Mediuje w sch: cywilnych, rodzinnych, czych, i społecznych Kontakt: tel. kom Adrianna Rudzińska Żurek Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UW w zakresie negocjacji, mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Mediacjami zajmuje się od 2008 r., główny obszar zainteresowań to mediacje cywilne i. Jest absolwentką studiów na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, a także studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ma ponad 12 letnie doświadnie biznesowe, zwłaszcza w zakresie nadzoru korporacyjnego i zarządzania projektami. Mediuje w sch: cywilnych, czych i Kontakt: tel. kom Halina Wolska Absolwentka oraz socjologii w ramach studiów doktoranckich na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, trenerka szkoleń z zakresu zarządzania administracją publiczną, konsultantka ds. CAF, wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach. Ukończyła szkolenia prowadzone przez Polskie Centrum Mediacji: szkolenie ogólne oraz szkolenie z mediacji cywilnych i czych. Mediuje w sch: cywilnych, czych i, administracyjnych i społecznych Kontakt: tel. kom Agnieszka Zawadzka Ma pięcioletnie doświadnie w prowadzeniu mediacji czych, rodzinnych i karnych. Ukończyła Specjalizację Ekonomiczną na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowana trenerka mediacji z dyplomem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych i Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Od 2006 roku wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu mediacji rodzinnej, j oraz z zakresu. Mediuje w sch: cywilnych, rodzinnych i czych Kontakt: tel. kom FUNDACJA DOBRYCH ROZWIĄZAŃ, 36 lok. 215,, tel/fax.(22) ,

ZAPROSZENIE KONFERENCJĘ OTWIERAJĄCĄ

ZAPROSZENIE KONFERENCJĘ OTWIERAJĄCĄ ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ OTWIERAJĄCĄ Zespół Projektu Firmy Rodzinne ma przyjemność zaprosić na Konferencję otwierającą w ramach projektu Firmy Rodzinne 2 w dniach 28-29.01.2014 r. Uczestniczą Państwo

Bardziej szczegółowo

wykształcenie wyższe kierunek: pedagogika podyplomowe: Psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych

wykształcenie wyższe kierunek: pedagogika podyplomowe: Psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych 1 KAŁUŻA KORDIAN tel. kom. 600-135-035 kierunek: pedagogika podyplomowe: Psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych Mediator nie przeprowadzał postępowania mediacyjnego nie dysponuje neutralnym lokalem Mediacje

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

V Krakowskie Forum Wynagrodzeń

V Krakowskie Forum Wynagrodzeń 20 21 maja 2010 roku Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie V Krakowskie Forum Wynagrodzeń 20 lat Compensation & Benefits w Polsce Partner merytoryczny: Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Profesora

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA

STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA STUDIA PODYPLOMOWE PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA INSTYTUT PSYCHOLOGII UWR KADRA DYDAKTYCZNA dr Jagoda Stompór-Świderska, kierownik Studiów Podyplomowych z Psychologii Zarządzania w IP UWr, doktor nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1 Działamy Razem 3 Strona 1 Edycja III Przewodnik po projekcie luty grudzień 2014 Witamy w projekcie Działamy razem 3 Szanowni Państwo, Strona 2 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Przewodnik po III

Bardziej szczegółowo

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk

dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Sylwetki trenerów dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania działu HR w firmie

Praktyczne aspekty funkcjonowania działu HR w firmie Organizator: Patron honorowy: Praktyczne aspekty funkcjonowania działu HR w firmie GDZIE I KIEDY: 24-25 sierpnia 2011 r., Pałacyk Otrębusy, Otrębusy k. Warszawy, ul. Warszawska 2 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER KOLEJNA EDYCJA PRAKTYCZNEGO KURSU Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER 13-14.XI.14 PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Aktualnych problemach prawnych Funkcjonowaniu Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

profile menedżerów HR

profile menedżerów HR Marcin Adamczyk Dyrektor personalny, Project Manager K2 consulting Wyższe, magister socjologii, uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Project Management Office Manager Joanna Antkiewicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. + 48 022 552 00 00 www.uw.edu.pl Władze rektorskie : Rektor Prorektor ds. studenckich Prorektor ds. badań naukowych i współpracy

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA BTC ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO IT Informacje o projekcie szkoleniowym

AKADEMIA BTC ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO IT Informacje o projekcie szkoleniowym AKADEMIA BTC ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO IT Informacje o projekcie szkoleniowym PATRONAT Dostrzegając coraz większy stopień wykorzystania technologii IT w przedsiębiorstwach oraz rosnącą potrzebę zdobywania

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010

IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010 Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010 organizowana jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, prowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową,

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna DYREKTOR Monika Bochenek Wykształcenie wyższe ekonomiczne Ukończone w 2006r. studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, wydział ekonomii; specjalność: strategie rozwoju

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo