Projektowanie interfejsu użytkownika (1) Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowanie interfejsu użytkownika (1) Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych"

Transkrypt

1 Projektowanie interfejsu użytkownika (1) Jarosław Kuchta

2 Charakterystyki użytkowników Nazwa użytkownika Cel korzystania z systemu Klasyfikacja przynależność organizacyjna doświadczenie i umiejętności uprawnienia decyzyjne Dodatkowe cechy wiek poziom wykształcenia zastrzeżenia Krytyczne czynniki powodzenia potrzeby i możliwości preferencje i uprzedzenia Scenariusze zadań Projektowanie interfejsu użytkownika (1) 2/27

3 Podstawowe zasady projektowania interfejsu użytkownika Wygląd interfejs powinien być podzielony na różne obszary przeznaczone do różnych celów. Uświadamianie zawartości interfejs powinien uświadamiać użytkownika, w którym miejscu się znajduje i co oznaczają prezentowane informacje. Estetyka interfejs powinien zapewniać równowagę pomiędzy ilością prezentowanej informacji a jej atrakcyjnością wizualną. Doświadczenie użytkownika interfejs powinien uwzględniać zarówno łatwość nauki dla początkujących jak i łatwość użycia dla doświadczonych użytkowników. Spójność interfejs powinien być spójny dla ułatwienia użytkownikowi przewidywania skutków podejmowanych przez niego działań. Minimalizacja wysiłku interfejs powinien ułatwiać działania użytkownika, tak by ilość kroków wiodących do osiągnięcia celu była jak najmniejsza. Projektowanie interfejsu użytkownika (1) 3/27

4 Podział interfejsu na obszary Obszar nawigacji przeglądarki bszar nawigacji strony Obszar nawigacji strony Obszar nawigacji strony Obszar informacyjny strony Obszar statusu przeglądarki Projektowanie interfejsu użytkownika (1) 4/27

5 Zasady podziału Każdy obszar powinien mieć jasno wytyczone granice. Każdy obszar powinien mieć jasno określone przeznaczenie. Każdy obszar powinien zawierać tylko te informacje, które są potrzebne do realizacji określonego przeznaczenia. Obszary informacyjne powinny być uszeregowane w kolejności przetwarzania tej informacji przez użytkownika (z góry w dół, od lewej do prawej). Projektowanie interfejsu użytkownika (1) 5/27

6 Zasady uświadamiania zawartości (1) Wszystkie okna i raporty muszą mieć tytuły jednoznacznie identyfikujące ich zawartość. Menu musi pokazywać, w którym miejscu jest użytkownik (i jak się tu dostał). Przyciski powinny mieć napisy identyfikujące ich funkcje. Jeśli napisy te nie są pokazywane cały czas na ekranie, to powinny być pokazywane przy najechaniu na przycisk wskaźnikiem myszy. Przyciski odpowiedzi na oknach komunikatów powinny być łatwo interpretowane w kontekście treści komunikatu. Projektowanie interfejsu użytkownika (1) 6/27

7 Zasady uświadamiania zawartości (2) Forma informacji na sąsiadujących obszarach powinna być różna (np. tekst-grafika, różne czcionki). Rozróżnianie kolorem nie jest wystarczające. Jeśli informacje na sąsiadujących obszarach są podobne w formie, to muszą być oddzielone dodatkowym elementem (np. linią). Każde pole edycji musi mieć etykietę jednoznacznie identyfikującą zawartość pola. Pola edycji, których format wewnętrzny nie jest oczywisty (np. pola z datą), muszą mieć dodatkowe oznaczenie formatu wprowadzanych danych. Raporty powinny mieć datę sporządzenia. Projektowanie interfejsu użytkownika (1) 7/27

8 Zasady estetyki (1) Interfejs użytkownika powinien być zarówno funkcjonalny jak i przyjemny dla oka. Ilość wolnego miejsca pomiędzy elementami interfejsu powinna być dostosowana do wymagań użytkownika (50% dla początkujących, 10% dla zaawansowanych). Należy unikać tworzenia formularzy lub raportów dużych, zawierających ponad 50 pól danych. Formularz lub raport powinien zawierać tylko informacje, które mogą być jednorazowo przetworzone przez człowieka. Projektowanie interfejsu użytkownika (1) 8/27

9 Zasady estetyki (2) Tekst główny powinien być prezentowany czcionką 8-10 punktową. Na formularzach powinna być używana czcionka bezszeryfowa, na raportach czcionka szeryfowa. Należy unikać stosowania więcej niż dwóch różnych czcionek. Stanowczo trzeba unikać czcionek ozdobnych, lecz trudnych do czytania. Stosowane kolory powinny być stonowane (kontrastowe zwracają uwagę, lecz są męczące dla oka). Kolor nie może być jedynym wyróżnikiem informacji. Interfejs użytkownika nie może ukrywać informacji przed osobami cierpiącymi na daltonizm. Projektowanie interfejsu użytkownika (1) 9/27

10 Doświadczenie użytkownika (1) Interfejs użytkownika powinien być łatwy do nauczenia się posługiwania się nim przez początkujących użytkowników. Interfejs użytkownika powinien ułatwiać i przyspieszać wykonywanie działań przez zaawansowanych użytkowników. Menu powinno składać się nie więcej niż z trzech poziomów w przypadku menu głównego i nie więcej niż z dwóch poziomów w przypadku menu kontekstowych. Menu powinno prezentować wszystkie dostępne funkcje aplikacji, tzn. nie powinno być takiej funkcji, do której nie można by się było dostać z menu. Menu na każdym poziomie powinno zawierać nie więcej niż kilka pozycji. W przypadku bardziej rozbudowanego menu wskazane jest, by pozycje menu były logicznie pogrupowane oraz by częściej używane funkcje były w pewien sposób wyróżnione. Projektowanie interfejsu użytkownika (1) 10/27

11 Doświadczenie użytkownika (2) Częściej wykorzystywane funkcje powinny być dostępne bezpośrednio poprzez przyciski narzędziowe. Przyciski narzędziowe powinny mieć obrazek kojarzący się z wykonywaną funkcją oraz nazwę funkcji. Jeśli nazwy funkcji na przyciskach nie mogą być pokazane, to powinny być pokazywane przy najechaniu myszą na przycisk. Przyciski powinny być logicznie pogrupowane na paskach narzędziowych. W przypadku aplikacji realizującej liczne funkcje wskazane jest, aby umożliwiała ona konfigurację pasków narzędziowych, w tym umieszczanie na paskach przycisków wiodących do wszystkich funkcji aplikacji, również tych rzadziej wykorzystywanych. Projektowanie interfejsu użytkownika (1) 11/27

12 Doświadczenie użytkownika (3) Wskazane jest, aby bardziej złożona aplikacja prezentowała swoje możliwości za pomocą podpowiedzi. Jeśli podpowiedzi te zajmują istotnie dużo miejsca na ekranie, to aplikacja powinna umożliwić wyłączenie podpowiedzi i włączenie ich ponownie na żądanie. Aplikacja powinna umożliwiać szybki dostęp do funkcji za pomocą skrótów klawiszowych. W przypadku bardziej złożonej aplikacji wskazane jest zapewnienie możliwości definiowania własnych skrótów klawiszowych. Aplikacja powinna mieć system pomocy ekranowej wyjaśniającej podstawowe mechanizmy zastosowane w aplikacji i wyjaśniającej sposób wykorzystania tych mechanizmów. Projektowanie interfejsu użytkownika (1) 12/27

13 Spójność Interfejs użytkownika powinien być spójny dla zapewnienia przewidywalności podejmowanych działań przez użytkownika. Wszystkie formularze i raporty w aplikacji powinny być zaprojektowane w jednolity sposób, tzn. z użyciem jednolitego aparatu pojęciowego (terminologii) i z zastosowaniem jednolitej formy (takiego samego układu, czcionek i kolorów) oraz sposobu nawigacji. Interfejs użytkownika aplikacji powinien być spójny z innymi aplikacjami z tej samej dziedziny zastosowania wykorzystywanymi w określonym systemie operacyjnym. Projektowanie interfejsu użytkownika (1) 13/27

14 Minimalizacja wysiłku Interfejs użytkownika powinien ułatwiać użytkownikowi wykorzystanie funkcji aplikacji tak, aby wysiłek użytkownika była jak najmniejszy. Zaleca się, aby ilość kliknięć myszą wiodących poprzez menu lub przyciski narzędziowe do każdej funkcji nie przekraczała trzech. W przypadku funkcji wielokrotnie wykorzystywanych zaleca się zastosowanie mechanizmu powtarzania funkcji lub grupowania przedmiotów działania funkcji. W przypadku bardziej złożonych aplikacji zaleca się zastosowanie mechanizmu umożliwiającego łączenie wielu różnych funkcji w jedną. Projektowanie interfejsu użytkownika (1) 14/27

15 Proces projektowania interfejsu użytkownika Opracowanie scenariuszy użycia Ocena interfejsu Projektowanie struktury interfejsu Prototypowanie projektu interfejsu Projektowanie standardów interfejsu Projektowanie interfejsu użytkownika (1) 15/27

16 Scenariusz użycia Scenariusz użycia jest opisem podstawowych kroków, które musi przejść użytkownik dla osiągnięcia określonego celu. Podstawa do opracowania: model przypadków użycia, diagramy sekwencji (interakcji). Nie rozpatruje się wszystkich możliwych scenariuszy użycia, lecz dwa lub trzy najczęściej realizowane. Sposób prezentacji: opis tekstowy Projektowanie interfejsu użytkownika (1) 16/27

17 Scenariusz użycia 1.Klient przeglądający ofertę 1. Klient przegląda ofertę szukając interesujących go towarów w określonej kategorii 2. Klient przegląda podstawowe informacje dla kilku towarów. Porównuje informacje między sobą łącznie z ofertą cenową. 3. Klient umieszcza wybrany towar (towary) w koszyku i dalej przegląda ofertę. 4. Przed złożeniem zamówienia klient przegląda koszyk dla zorientowania się, czy łączna kwota do zapłaty jest do zaakceptowania. Ewentualnie klient usuwa pewne towary z koszyka. 5. Klient składa zamówienie wybierając formę płatności. Projektowanie interfejsu użytkownika (1) 17/27

18 Scenariusz użycia 2. Klient szukający określonego towaru 1. Klient szuka określonego towaru po nazwie lub typie. 2. Klient oczekuje podania ceny i terminu dostawy. 3. W przypadku niezadowolenia klient oczekuje innej oferty w tym samym typie. 4. Klient składa zamówienie lub przechodzi do innej witryny. Projektowanie interfejsu użytkownika (1) 18/27

19 Struktura interfejsu Struktura interfejsu określa podstawowe komponenty interfejsu i sposób ich współdziałania dla dostarczenia określonej funkcjonalności dla użytkowników. Sposób prezentacji: Window Navigation Diagram (WND) Projektowanie interfejsu użytkownika (1) 19/27

20 Window Navigation Diagram (WND) «window» Main Menu «window» Menu A «window» Menu B «form» Form A «form» Form B «form» Form C «report» Report A Projektowanie interfejsu użytkownika (1) 20/27

21 Standardy interfejsu (1) Standardy interfejsu są do wzorcowe elementy projektowe, które są wspólne dla wielu ekranów, formularzy i raportów w systemie. Tworzy się repozytorium elementów, które będą wykorzystywane przy prototypowaniu i projektowaniu interfejsu Ustala się nazwy elementów, ich znaczenie i formę (nazwę prezentowaną dla użytkownika, ikonę) Projektowanie interfejsu użytkownika (1) 21/27

22 Standardy interfejsu (2) Metafory interfejsu (np. koszyk na zakupy) Obiekty interfejsowe - klasy głównych komponentów interfejsu (np. Formularz zamówienia) Akcje interfejsowe - działania wiodące użytkownika przez interfejs (np. Zamówienie-nowe, Zamówieniezmiana, Zamówienie-anuluj) Ikony interfejsowe (zgodność ze standardami, czytelność, zrozumiałość) Szablony interfejsowe - wygląd głównych okien, formularzy, raportów Projektowanie interfejsu użytkownika (1) 22/27

23 Prototypowanie interfejsu Storyboard Prototypowanie HTML Prototypowanie w języku docelowym Projektowanie interfejsu użytkownika (1) 23/27

24 Storyboard Dane klienta Menu klienta Dodaj klienta Znajdź klienta Lista klientów DodajKlienta ZnajdźKlienta Imię Adres Miejscowość Nazwisko Kod poczt DodajKlienta Ulica Nr domu Nr lokalu ListaKlientów Znajdź klienta Imię Nazwisko Adres Miejscowość Kod poczt KlientZnaleziony PoprawDaneKlienta ZnajdźKlienta Ulica Nr domu Nr lokalu Lista klientów Dane klienta Abacki Adam Babacki Bartosz Cabacki Czesław PodajDaneKlienta ListaKlientów ZnajdźKlienta ListaKlientów Imię Adam Adres Miejscowość Nieznane Ulica Zapole Nazwisko Abacki Kod poczt Nr domu 13A Nr lokalu 13 Projektowanie interfejsu użytkownika (1) 24/27

25 Prototypowanie w HTML interaktywne szybkie w wykonaniu nie odpowiada obrazowi docelowemu języku docelowym interaktywne wolniejsze odpowiada obrazowi docelowemu Projektowanie interfejsu użytkownika (1) 25/27

26 Ocena interfejsu ocena heurystyczna ocena zgodności z zasadami min. 3 ekspertów przegląd interfejsu z użytkownikiem ocena interaktywna u użytkownika formalne testowanie użyteczności Projektowanie interfejsu użytkownika (1) 26/27

27 Literatura Dennis A., Wixom B.H., Tegarden D., Systems Analysis & Design. An Object-Oriented Approach with UML, John Wiley and Sons, USA, 2002 Rolf Hennicker, Nora Koch: Modeling the User Interface of Web Applications with UML, /personen/kochn/puml2001-hen-koch.pdf Coad P., Yourdon E.: Projektowanie obiektowe, Oficyna wydawnicza Read Me, Warszawa 1994 Projektowanie interfejsu użytkownika (1) 27/27

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Joanna Burawa PROJEKTOWANIE FUNKCJONALNYCH I DOSTĘPNYCH APLIKACJI INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE BAZY POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 05 06 Spis treści: 07. Wstęp 09 Cele projektu 09. Stan wiedzy Proces projektowania stron www Modele

Bardziej szczegółowo

CRMadar Instrukcja Obsługi.

CRMadar Instrukcja Obsługi. CRMadar Instrukcja Obsługi. MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 72 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 8 1.3. Cel zamówienia... 8 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Handel premium dla WINDOWS Wersja 3.40 Spis treści II Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL SA jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Baza danych Microsoft Access część 1

Baza danych Microsoft Access część 1 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI INSTYTUT METROLOGII ELEKTRYCZNEJ TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ĆWICZENIE 9 Baza danych Microsoft Access część 1 2.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Moduł CRM. Wersja 3.56.303

Moduł CRM. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 5 Charakterystyka modułu 7 1. Przeznaczenie modułu 7 2. Budowa modułu 8 3. Obsługa okien 11 4. Ikony i skróty klawiszowe 18 5. Drukowanie dokumentów 21 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r.

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Materiały szkoleniowe Z ZAKRESU UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Spis treści BLOK 1. WPROWADZENIE DO UŻYTECZNOŚCI... 4 1. Omówienie podstawowych pojęć używanych podczas

Bardziej szczegółowo

Biblioteki w internecie

Biblioteki w internecie Biblioteki w internecie AUDYT UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW BIBLIOTECZNYCH user experience studio user experience studio 2 Wprowadzenie - o poradniku Serwis WWW to dziś nieodłączny element funkcjonowania każdej

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Piotr Bubacz 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura

Sage Symfonia Start Faktura Sage Symfonia Start Faktura Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie.

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie. Portal Sprawozdawczy Krótki przewodnik Wymagania techniczne......2 - co powinienem mieć zainstalowane? Logowanie do Portalu......3 - gdzie znaleźć adres Portalu Sprawozdawczego, jak uzyskać dane uwierzytelniające?

Bardziej szczegółowo

Faktura Premium Podręcznik użytkownika

Faktura Premium Podręcznik użytkownika Faktura Premium Podręcznik użytkownika Wersja 2007 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o. o. jest zabronione. Copyright 2006

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika

Relacyjne bazy danych. Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika Relacyjne bazy danych Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika Cechy dobrego interfejsu użytkownika 1. Przyjazny i funkcjonalny dla użytkownika pomaga użytkownikowi w realizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Kadry i Płace

Symfonia Kadry i Płace Symfonia Kadry i Płace Podręcznik użytkownika Wersja 2010.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo