TOKARKA WARSZTATOWA 700 MM

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOKARKA WARSZTATOWA 700 MM"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI TOKARKA WARSZTATOWA 700 MM NUMER KATALOGOWY OTELO MARKA OTMT TYP 0T252700

2 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY UśYCIU TOKARKI 1. NaleŜy upewnić się, czy wszystkie osłony zostały prawidłowo zainstalowane. 2. Przed uruchomieniem obrabiarki naleŝy upewnić się czy przedmiot obrabiany został właściwie zamocowany w uchwycie i czy zostały przeprowadzone próby bez skrawania. 3. Wyregulować imak noŝowy, sprawdzić swobodne obracanie imaka wraz z narzędziami i brak kolizji w elementami obrabiarki i przedmiotu obrabianego. 4. NaleŜy dobrać właściwy zakres obrotów wrzeciona w stosunku do technologii, rodzaju materiału oraz narzędzia; naleŝy przeprowadzić próbę maksymalnych obrotów przed skrawaniem. 5. Nie wolno zmieniać kierunku obrotów wrzeciona, kiedy wrzeciono obraca się. 6. Nie wolno zatrzymywać wrzeciona ręką. 7. Nie wolno zostawiać obrabiarki w czasie pracy bez nadzoru. 8. Nie wolno zostawiać klucza w uchwycie tokarskim. 9. Nie naleŝy uŝywać obrabiarki z uszkodzeniami lub z zuŝytymi narzędziami; NaleŜy przestrzegać rutynowych przeglądów oraz obsługi serwisowej. 10. NaleŜy obrabiarkę wyłączyć z zasilania przed czynnościami serwisowymi, regulacyjnymi, przeglądowymi. 11. Wszelkie artykuły ochronne takie jak odzieŝ ochronną, rękawice jak równieŝ biŝuterię, długie włosy naleŝy trzymać z dala od wrzeciona. 12. NaleŜy uŝywać wyłączne dobrych, ostrych narzędzi, prawidłowo zamocowanych w odpowiednich, przewidzianych dla nich miejscach. 13. NaleŜy uŝywać klocków drewnianych jako podpory przy wymianie uchwytów tokarskich, wiertarskich, frezarskich. UWAGA KaŜde otoczenie warsztatowe jest odmienne i wymienione zasady przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy są nie w pełni adekwatne do indywidualnych warunków pracy. NaleŜy zawsze kierować się indywidualnym bezpieczeństwem pracy, naleŝy uŝywać urządzeń, obrabiarek, narzędzi wyjątkowo ostroŝnie. Brak indywidualnej ostroŝności moŝe spowodować wypadek przy pracy, uszkodzenie zdrowia, uszkodzenia wyposaŝenia oraz wykonywanej pracy. OSTRZEśENIE Brak znajomości prawidłowej funkcjonalności obrabiarki jak równieŝ podstawowych zasad bezpieczeństwa w zakresie obróbki skrawaniem moŝe spowodować wypadek przy pracy. INSTRUKCJ Ę OBSŁUGI NALEśY PRZECZYTAĆ PRZED UśYCIEM URZĄDZENIA. UZIEMIENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NaleŜy przestrzegać zasad podłączenia urządzenia do uziemionej instalacji elektrycznej. OTELO Sp. z o.o. Ul. Armii Krajowej 49, Grójec, Polska

3 SPIS TREŚCI 1. ZASTOSOWANIE I OBSŁUGA 4 2. DANE TECHNICZNE 5 3. SCHEMAT KINEMATYCZNY 7 4. INSTALACJA I TEST PRACY OBSŁUGA KONSERWACJA I SMAROWANIE WYPOSAśENIE ELEKTRYCZNE ŁOśYSKOWANIE WYPOSAśENIE WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE KARTA GWARANCYJNA 21 OTELO Sp. z o.o. Ul. Armii Krajowej 49, Grójec, Polska

4 1. ZASTOSOWANIE I OBSŁUGA Tokarka typ OT posiada liczne zalety, takie jak: niewielkie rozmiary, doskonała wydajność, wysoka precyzja oraz łatwość i wszechstronność uŝytkowania. Instalacja urządzenia oraz jego naprawa i konserwacja są łatwe i proste. Tokarka moŝe być montowana na bardzo sztywnej podstawie o konstrukcji metalowej np. stół warsztatowy umoŝliwiającej usuwanie wiórów. Tokarki wyposaŝone w podstawę mogą być instalowane indywidualnie na solidnym, wytrzymałym podłoŝu. Pozwala to uŝytkownikowi na uniknięcie konieczności zakupu dodatkowego stołu warsztatowego, ułatwiając równocześnie czyszczenie stołu roboczego z wiórów. Tokarka wyposaŝona jest w wzdłuŝny posuw mechaniczny oraz w przekładnię gitarową umoŝliwiającą nacinanie gwintów metrycznych i calowych. Końcówka wrzeciona wyposaŝona jest w gniazdo ze stoŝkiem Morse a 4. Uchwyt tokarski zamocowany jest do wrzeciona poprzez tarczę zabierakową. Konik wyposaŝony jest w pinolę z gniazdem ze stoŝkiem Morse a 2. Wrzeciono jest napędzane za pomocą pasa napędowego połączonego z silnikiem elektrycznym umieszczonym w tylnej części łoŝa. Obrót wrzeciona odbywa się za pośrednictwem skrzynki posuwów. Tokarka posiada 6 zakresów obrotów od 115 do 1620 obrotów/minutę. Nastawianie wartości obrotów następuje za pomocą dźwigni. Tokarka posiada specjalny przełącznik kierunku obrotów. OTELO Sp. z o.o. Ul. Armii Krajowej 49, Grójec, Polska

5 2. DANE TECHNICZNE Wznios kłów 125mm Maksymalna średnica toczenia nad łoŝem 250 mm Odległość kłów 700 mm Przelot wrzeciona 27 mm Gniazdo wrzeciona MK4 Ilość zakresów obrotów wrzeciona 6 Zakres obrotów wrzeciona obr./min Ilość gwintów metrycznych 20 Zakres skoków gwintów metrycznych 0,2-3,5 mm Ilość gwintów calowych 20 Zakres skoków gwintów calowych 8-56 zwojów/cal. Ilość gwintów typowych standardowych 10 Zakres skoków gwintów typowych standardowych 0,2-1,25 mm Zakres posuwów wzdłuŝnych 0.05,0.1/2 mm Skręt imaka ± 45 Podziałka podstawowa skali suportu wzdłuŝnego 0.04 mm Podziałka podstawowa skali suportu poprzecznego 0.04 mm Maksymalny przesuw szufladki 70 mm Maksymalny przesuw suportu poprzecznego 115 mm Gniazdo pinoli konika MK2 Maksymalny wysuw pinoli konika 70 mm Silnik 550W Zasilanie 240V, 50Hz Wymiary gabarytowe (D X S X W) 1470x550x410 mm Waga 151kg Rys. 1. Wymiary gabarytowe tokarki OTELO Sp. z o.o. Ul. Armii Krajowej 49, Grójec, Polska

6 Rys. 2. Wymiary gabarytowe tokarki Rys. 3. Schemat tokarki na podstawie OTELO Sp. z o.o. Ul. Armii Krajowej 49, Grójec, Polska

7 3. SCHEMAT KINEMATYCZNY Rys. 4. Schemat kinematyczny* *) Schemat pokazuje głowicę frezarską (dotyczy innego typu) OTELO Sp. z o.o. Ul. Armii Krajowej 49, Grójec, Polska

8 3.1. Toczenie 3.1. PołoŜenie dźwigni nastawiania zakresu obrotów wrzeciona. Pozycje dźwigni = Obr./min Rys. 5. PołoŜenie dźwigni nastawiania obrotów wrzeciona 3.2. Posuwy Na poniŝszym rysunku 6 pokazany został sposób sterowania posuwem wzdłuŝnym przez przekładnię zębatą oraz mechanizm napędowy. Posuw fabrycznie nastawiony wynosi 0,10 obr./min. W niektórych przypadkach, szczególnie przy toczeniu gwintów calowych, naleŝy korzystać w wałka pośredniego przekładni gitarowej. UmoŜliwia to specjalna obsada do zainstalowania pomiędzy kołami B i C, dostarczonej jako wyposaŝenie standardowe. Kombinacje kół zmianowych dla posuwów i gwintów zawiera tablica 1. Rys.6. PołoŜenie kół zmianowych przekładni gitarowej (odczyt zgodnie z kierunkiem obrotu wskazówek zegara) Wałek napędowy (wejściowy) Wałek pośredni Gitara Wałek napędowy (wyjściowy) OTELO Sp. z o.o. Ul. Armii Krajowej 49, Grójec, Polska

9 Obudowa Tablica. 1. Kombinacje kół zmianowych dla posuwów i gwintów OTELO Sp. z o.o. Ul. Armii Krajowej 49, Grójec, Polska

10 3.3. Wykaz elementów przekładni gitarowej Tablica 2. Wykaz elementów przekładni gitarowej Opis Nr części Część Ilość zębów Skok Kąt pochyle nia zębów Uwagi Wrzeciono 1 3 koła zębate x= x= x= Koło zębate x= Koło zębate x= Koło zębate x= koła zębate x= x= Koło zębate 72 1.x= Wałek zębaty 25 1x= Koło zębate 75 1x= Gitara 9 Koło zmianowe Koło zmianowe Koło zmianowe Koło zmianowe Koło zmianowe Koło zmianowe Koło zmianowe Koło zmianowe Koło zmianowe Koło zmianowe Koło zmianowe Koło zmianowe Koło zmianowe Koło zmianowe Reduktor 23 Sprzęgło Suport 24 Wałek zębaty Koło zębate Wałek zębaty Zębatka Śruba pociągowa Nakrętka ZQsn6-6-3 Suport 30 Śruba 1 2(obroty lewostronne) Nakrętka 1 2(obroty lewostronne) 30 ZQsn6-6-3 Imak 32 Śruba Nakrętka ZQsn6-6-3 Konik 34 Śruba 1 2(obroty lewostronne) Nakrętka 1 2(obroty lewostronne) 30 ZQsn6-6-3 OTELO Sp. z o.o. Ul. Armii Krajowej 49, Grójec, Polska

11 4. INSTALACJA I TEST PRACY 4.1. Transport i instalacja Obrabiarka wraz z wyposaŝeniem standardowym jest pakowana fabrycznie w jednym opakowaniu. Dokumentacja Techniczno Ruchowa znajduje się w opakowaniu lub wysyłana jest oddzielnie wraz z fakturą Po wyjęciu wszystkich części z opakowania naleŝy przede wszystkim sprawdzić, czy obrabiarka nie jest uszkodzona oraz czy wyposaŝenie standardowe jest kompletne Po rozpakowaniu obrabiarki naleŝy sprawdzić, czy poszczególne elementy wyglądają w sposób opisany poniŝej: Suport powinien być zmontowany i zablokowany na łoŝu, uchwyt tokarski umieszczony oddzielnie w opakowaniu obrabiarki. W celu przeniesienia obrabiarki, naleŝy zaczepić pasy transportowe na wysokości łoŝa. Podczas podnoszenia tokarki naleŝy zwracać szczególną uwagę na połoŝenie jej środka cięŝkości przechylenie maszyny moŝe spowodować, Ŝe się ona przewróci, co grozi powaŝnym wypadkiem Tokarka powinna być instalowana na solidnym, płaskim podłoŝu Ŝelaznym lub drewnianym oraz zamocowana za pomocą śrub kotwowych i nakrętek. Na rysunku 7 pokazane zostały wymiary instalacyjne urządzenia Na rysunku 8 przedstawiony jest schemat instalacyjny tokarki na podstawie. Nie naleŝy instalować urządzenia na zwykłym stole drewnianym Powierzchnie współpracujące zostały zabezpieczone fabrycznie środkiem przeciw korozyjnym. Przed rozpoczęciem instalacji, naleŝy wyczyścić elementy współpracujące ze smaru i oleju, uŝywając do tego celu obojętnego środowisku środka czyszczącego Podczas instalacji, tokarkę naleŝy poziomować. Szczególnie waŝne jest poziomowanie prowadnic łoŝa. Rys.7. Wymiary instalacyjne tokarki OTELO Sp. z o.o. Ul. Armii Krajowej 49, Grójec, Polska

12 Rys. 8. Schemat instalacyjny tokarki na podstawie 4.2. Test pracy tokarki Po wykonaniu regulacji obrabiarki i sprawdzeniu, czy została ustawiona dokładnie poziomo, naleŝy nasmarować skrzynkę posuwów, napełniając ją olejem maszynowym nr 10 do 20 do wysokości określonej przez wskaźnik poziomu oleju, znajdujący się na końcu wrzeciennika. Olejem muszą zostać napełnione wszystkie otwory słuŝące do nalewania oleju smarującego, znajdujące się w róŝnych miejscach urządzenia. Następnie naleŝy sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie i niezawodność wszystkich dźwigni oraz innych elementów regulacyjnych. Upewnić się, Ŝe luz na suporcie jest wyregulowany prawidłowo kręcąc ręcznie pokrętłem powinien być wyczuwalny lekki opór. JeŜeli jest nieprawidłowy, naleŝy go wyregulować za pomocą klinów regulacyjnych Przed rozpoczęciem testu pracy obrabiarki, naleŝy dokładnie sprawdzić podłączenie silnika elektrycznego oraz prawidłowość izolacji instalacji elektrycznej. Obrabiarka musi zostać podłączona do instalacji elektrycznej uziemionej Podczas rozpoczynania pierwszego testu pracy maszyny, wrzeciono powinno poruszać się z minimalną prędkością obrotową przez 20 minut w tym czasie naleŝy sprawdzić, czy wszystkie części obrabiarki pracują prawidłowo, bez jakichkolwiek nagłych wstrząsów. JeŜeli w określonym powyŝej czasie nie zostały stwierdzone Ŝadne nieprawidłowości, prędkość obrotowa wrzeciona moŝe być stopniowo zwiększana. OTELO Sp. z o.o. Ul. Armii Krajowej 49, Grójec, Polska

13 4.2.4 Nie naleŝy w Ŝadnym wypadku zmieniać prędkości obrotowej wrzeciona lub wymieniać kół przekładni zębatej, dopóki obrabiarka nie została całkowicie zatrzymana Przed uruchomieniem urządzenia w normalnym trybie pracy, uŝytkownik powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, aby poznać wszystkie zasady dotyczące funkcjonowania i wydajności maszyny, smarowania oraz prac konserwacyjnych itp. Zapewni to prawidłowe uŝytkowanie tokarki zgodnie z jej przeznaczeniem oraz przedłuŝenie trwałości narzędzi. OTELO Sp. z o.o. Ul. Armii Krajowej 49, Grójec, Polska

14 5. OBSŁUGA 5.1. Wrzeciennik Na rysunku 5 zilustrowany został sposób zmiany biegów poprzez zmianę połoŝenia dźwigni regulacji prędkości obrotowej wrzeciona. JeŜeli koła zębate nie zazębiają się prawidłowo, naleŝy ręcznie przekręcić uchwyt tokarski aŝ do uzyskania zazębienia się kół. Przełącznik (2) słuŝy do uruchamiania obrotów, zatrzymania oraz zmiany kierunku obrotów na prawo- lub lewostronne. Wyłącznik bezpieczeństwa (1) znajduje się po lewej stronie przełącznika. Wciśnięcie wyłącznika spowoduje natychmiastowe odcięcie zasilania. Zasilanie jest przywracane po zwolnieniu przycisku do połoŝenia początkowego Suport Ustawić dźwignię przełączającą (4) w połoŝeniu otwartym (3). MoŜliwe jest teraz ręczne przesuwania suportu wzdłuŝnego. Dla toczenia wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni walcowych oraz gwintowania, dźwignia (4) musi znajdować się w połoŝeniu zamkniętym. Posuw oraz skok gwintu uzyskuje się poprzez odpowiednią modyfikację kół zębatych A, B, C i D, w sposób pokazany w tabeli obsługi kół zębatych zmianowych skrzynki gitary lub w sposób zgodny z Tabelą 1. Obrabiarka moŝe wykonywać gwinty w systemie metrycznym i calowym o 20 róŝnych skokach, jak równieŝ gwinty typowe standardowe (10 rodzajów skoków gwintów typowych) Konik Nakrętka sześciokątna (5) jest wykorzystywana do zaciskania i mocowania konika na łoŝu tokarki. Aby wysunąć pinolę, naleŝy poluzować dźwignię (7) i ręcznie kręcić pokrętłem (6). Wysuw pinoli moŝe być odczytywany na noniuszu. KaŜda kreska podziałki noniusza oznacza zakres 0,05 mm. Blokowanie wysuwu pinoli za pomocą dźwigni (7). Regulację konika do osi wrzeciona przeprowadza się za pomocą śrub znajdujących się z przodu i z tyłu korpusu konika Szufladka i imak narzędziowy Pokrętło (8) słuŝy do przesuwania szufladki. Dźwignia (9) słuŝy do blokowania i odblokowywania imaka narzędziowego. Imak narzędziowy moŝe obracać się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tylko wówczas, kiedy dźwignia (9) jest poluzowana. Szufladka moŝe obracać się w obu kierunkach o kąt 45 stopni, w celu umoŝliwienia toczenia wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni stoŝkowych. Dźwignia (10) słuŝy do posuwu poprzecznego. Nakrętka (11) słuŝy do blokowania suportu na łoŝu. NaleŜy ją blokować podczas planowania czołowego oraz wiercenia otworów. OTELO Sp. z o.o. Ul. Armii Krajowej 49, Grójec, Polska

15 6. KONSERWACJA I SMAROWANIE Prace konserwacyjne powinny być wykonywane w regularnych odstępach czasu, aby zapewnić prawidłową pracę obrabiarki, trwałość narzędzi oraz jakość toczenia. 6.1 W najbliŝszych dniach po uruchomieniu obrabiarki w normalnym trybie produkcyjnym konieczne jest przeprowadzenie wymiany oleju we wrzecienniku. W tym celu naleŝy odkręcić korek spustowy zbiornika oleju, znajdujący się w dolnej części wrzeciennika, opróŝnić olej i dokładnie przepłukać zbiornik, aby usunąć wszelkie zabrudzenia, pozostałości oleju itp. Następnie wlać do wrzeciennika zalecaną ilość oleju. Kolejne wymiany oleju powinny być przeprowadzane w regularnych odstępach czasu Obrabiarka powinna być smarowana zgodnie z zaleceniami (rysunek 9 i tablica 3). NaleŜy regularnie sprawdzać poziom oleju w skrzynce posuwów. W przypadku, jeśli poziom oleju jest niŝszy niŝ wskazanie w okienku kontrolnym, naleŝy go uzupełniać. NaleŜy nalewać odpowiednią ilość oleju i unikać rozlewania Wióry spadające na prowadnice podczas pracy tokarki muszą być odpowiednio szybko usuwane, aby nie mogły się dostać pod powierzchnie współpracujące suportów i łoŝa. Zgarniacze wiórów, zainstalowane po obu stronach suportu powinny być regularnie czyszczone Po zakończeniu kaŝdego dnia pracy, wióry powinny być natychmiast usuwane. Obrabiarka powinna zostać wytarta z brudu. Powierzchnie współpracujące naleŝy posmarować olejem smarującym, podobnie takŝe pozostałe powierzchnie niepracujące, aby zapobiec korozji NaleŜy zwracać szczególną uwagę na utrzymanie w odpowiednim stanie gniazda wrzeciona, uchwytu tokarskiego, prowadnic, gniazda pinoli konika. UŜytkownik powinien we właściwy sposób dbać, aby Ŝadne części obrabiarki nie zostały uszkodzone lub przedwcześnie zuŝyte poprzez nieprawidłowe lub nierozsądne uŝytkowanie. OTELO Sp. z o.o. Ul. Armii Krajowej 49, Grójec, Polska

16 Rys. 9. Schemat punktów smarowania (Głowica frezarska jako wyposaŝenie specjalne) OTELO Sp. z o.o. Ul. Armii Krajowej 49, Grójec, Polska

17 Tablica 3. Instrukcja smarowania Pozycja Zespół Opis Metoda smarowania Olej Częstotliwość smarowania 1 Skrzynka ŁoŜyska Spray smarowanie po przekładniowa 10 dniach od uruchomienia, 2 smarowanie po 20 dniach od uruchomienia, następne, co 60 dni. 2 Suport Prowadnice Praska smarownicza 3 Suport Zębatka Praska Konik Śruba Pinola smarownicza Praska smarownicza Codziennie przed i po pracy 5 Śruba pociągowa Vis Praska smarownicza 6 Suport poprzeczny, Praska szufladka smarownicza OTELO Sp. z o.o. Ul. Armii Krajowej 49, Grójec, Polska

18 7. WYPOSAśENIE ELEKTRYCZNE 7.1. Obrabiarka jest napędzana przez silnik elektryczny o mocy 550W, 50 Hz, o prędkości obrotowej 1400 obr./min., zasilany napięciem 240 V. Na schemacie połączeń elektrycznych okablowania pokazany został sposób podłączenia wyłącznika silnika elektrycznego do źródła zasilania. Tokarka posiada wyłącznik słuŝący do włączania i wyłączania ruchu wrzeciona oraz zmiany kierunku obrotów wrzeciona oraz wyłącznik bezpieczeństwa Podczas uŝytkowania obrabiarki, uŝytkownik zobowiązany jest systematycznie kontrolować wszystkie jej części pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami i wymogami technicznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do pracy, uŝytkownik zobowiązany jest wykonać uziemienie obrabiarki jak równieŝ zapewnić odpowiednią izolację. OTELO Sp. z o.o. Ul. Armii Krajowej 49, Grójec, Polska

19 Rys. 10. Schemat elektryczny - silnik 1- fazowy OTELO Sp. z o.o. Ul. Armii Krajowej 49, Grójec, Polska

20 8. ŁOśYSKOWANIE Tablica 4. Wykaz łoŝysk Pozycja Typ Opis Specyfikacja Ilość Zespół 1 D ŁoŜysko giełkowe 45X75X20 1 Wrzeciennik 2 D ŁoŜysko giełkowe 45X68X ŁoŜysko kulkowe 15X32X ŁoŜysko skośne 20X32X ŁoŜysko skośne 20X35X10 1 Skrzynka przekładniowa 6 E107 ŁoŜysko kulkowe 35X62X14 2 Wrzeciennik 9. WYPOSAśENIE STANDARDOWE Tablica 5. WyposaŜenie standardowe Pozycja Typ Opis Specyfikacja Ilość 1 0 Pas klinowy Pas klinowy Uchwyt 3-szczękowy Kieł stały MK Kieł stały MK Klucz GB70-85 Śruba (do uchwytu) M8X Klucz 6-kątny Klucz Klucz Klucz Koło zębate Z Koło zębate Z Koło zębate Z Koło zębate Z Koło zębate Z Koło zębate Z Koło zębate Z Koło zębate Z Koło zębate Z Koło zębate Z Koło zębate Z Koło zębate Z Koło zębate Z Koło zębate Z110 1 OTELO Sp. z o.o. Ul. Armii Krajowej 49, Grójec, Polska

21 10. WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH Tablica 6. Wykaz części zamiennych Pozycja Typ Opis Specyfikacja Uwagi 1 BB22A- Nakrętka ZQSn BB22A- Pół-nakrętka ZQSn GB Kołek 45 4 MK 2 Tuleja T10A- Do pinoli 5 GB83-88 Śruba suportu poprzecznego 35 Do imaka OTELO Sp. z o.o. Ul. Armii Krajowej 49, Grójec, Polska

22 DEKLARACJA ZGODNOŚCI "CE" UpowaŜniony przedstawiciel producenta OTELO 48/50 Av du Maréchal Foch BP CONFLANS CEDEX Francja OŚWIADCZA, śe NASTĘPUJĄCY PRODUKT: Typ: 0T Nr katalogowy: Marka: OTMT JEST ZGODNY Z postanowieniami załącznika I do Dyrektywy europejskiej 98/37CEE (dyrektywa maszynowa). Z postanowieniami Dyrektywy europejskiej 89/336CEE, zmodyfikowanej dyrektywą 93/68CEE (dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej); EN ; EN ; EN ; EN Z postanowieniami dekretu nr z dnia 29/07/92, stanowiącego transpozycję Dyrektywy europejskiej 98/37CEE w zakresie norm technicznych oraz obowiązujących procedur certyfikacji zgodności. Zgodność z normą EN Sporządzono w Conflans Sainte Honorine, dnia: Yvon Charles Dyrektor Generalny OTELO SA, BP 4, 50 Av du Maréchal FOCH, CONFLANS CEDEX-Francja Tel FAX OTELO Sp. z o.o. Ul. Armii Krajowej 49, Grójec, Polska

23 KARTA GWARANCYJNA WARUNKI GWARANCJI Niniejszy produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją, począwszy od dnia zakupu (według dowodu dostawy lub faktury). Wszystkie produkty firmy OTMT są przed wysyłką kontrolowane, zgodnie z obowiązującymi normami. Firma OTELO zobowiązuje się usunąć wszelkie wady fabryczne, zarówno materiałowe, jak i dotyczące wykonawstwa. Karta gwarancyjna musi zostać prawidłowo wypełniona przez sprzedawcę i załączona lub przesłana nabywcy. Udzielana gwarancja obejmuje wymianę uszkodzonych części na terenie Polski. Niniejsza gwarancja traci waŝność w przypadku wykorzystywania urządzenia w sposób niezgodny z obowiązującymi normami, uszkodzeń wynikających z dokonania przez uŝytkownika jakichkolwiek przeróbek urządzenia bez uzgodnienia z producentem oraz wszelkich uszkodzeń powstałych z winy uŝytkownika. JeŜeli obrabiarka wykorzystywane jest przez 24 godziny na dobę, okres gwarancyjny zostanie skrócony o połowę. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie wymianę uszkodzonych części, bez jakiegokolwiek odszkodowania dla uŝytkownika z tego powodu. Wykonanie jakichkolwiek napraw gwarancyjnych nie powoduje przedłuŝenia okresu gwarancyjnego. Naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez firmę OTELO lub autoryzowanych specjalistów serwisowych. W wyniku dokonanych napraw nie jest udzielana Ŝadna dodatkowa gwarancja. Typ: 0T Nr katalogowy: Marka: OTMT Zamówienie nr: Historia napraw/inspekcji: Przy zgłaszaniu reklamacji, kartę gwarancyjną naleŝy przesłać na adres: OTELO Sp z o.o. Dział Obsługi Klienta Ul. Armii Krajowej 49, Grójec Tel , Fax OTELO Sp. z o.o. Ul. Armii Krajowej 49, Grójec, Polska

NUMER KATALOGOWY OTELO 92 223 010 MARKA OTMT

NUMER KATALOGOWY OTELO 92 223 010 MARKA OTMT INSTRUKCJA OBSŁUGI TOKARKA KOMBI Toczenie frezowanie wiercenie NUMER KATALOGOWY OTELO 92 223 010 MARKA OTMT TYP 0T22LM2 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY UśYCIU GŁOWICY FREZARSKO-WIERTARSKIEJ 1. NaleŜy

Bardziej szczegółowo

NUMER KATALOGOWY OTELO

NUMER KATALOGOWY OTELO INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIK ZEGAROWY 3D NUMER KATALOGOWY OTELO 49 141 730 MARKA OTELO TYP 3D Czujnik 3D (trójwymiarowy) jest precyzyjnym przyrządem pomiarowym, przeznaczonym do stosowania na obrabiarkach,

Bardziej szczegółowo

Tokarka uniwersalna SPC-900PA

Tokarka uniwersalna SPC-900PA Tokarka uniwersalna SPC-900PA Tokarka uniwersalna SPC-900PA Charakterystyka maszyny. Tokarka uniwersalna SPC-900PA przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac tokarskich. MoŜliwa jest obróbka zgrubna

Bardziej szczegółowo

PRZYRZĄD DO POMIARU LINII KRZYWYCH Z ODCZYTEM CYFROWYM

PRZYRZĄD DO POMIARU LINII KRZYWYCH Z ODCZYTEM CYFROWYM INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYRZĄD DO POMIARU LINII KRZYWYCH Z ODCZYTEM CYFROWYM NUMER KATALOGOWY OTELO 46 000 010 MARKA Otelo Sp. z o.o.,ul. Armii Krajowej 49, 05-600 Grójec, Polska +48 48 664 07 00 +48 48 664

Bardziej szczegółowo

Tokarka uniwersalna SPA-700P

Tokarka uniwersalna SPA-700P Tokarka uniwersalna SPA-700P Tokarka uniwersalna SPA-700P Charakterystyka maszyny. Tokarka uniwersalna SPA-700P przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac tokarskich. MoŜliwa jest obróbka zgrubna i wykańczająca

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA TOKARKA WARSZTATOWA Ø 210 X 450 NUMER KATALOGOWY OTELO: 92 222 090 TYP 222450 MARKA OTMT Otelo Sp. z o.o.,ul. Armii Krajowej 49, 05-600 Grójec, Polska +48 48 664 07 00 +48

Bardziej szczegółowo

TOKARKA WARSZTATOWA 550 MM

TOKARKA WARSZTATOWA 550 MM INSTRUKCJA OBSŁUGI TOKARKA WARSZTATOWA 550 MM NUMER KATALOGOWY OTELO 92 222 020 MARKA OTMT TYP 0T222550 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY UśYCIU TOKARKI 1. NaleŜy upewnić się, czy wszystkie osłony zostały

Bardziej szczegółowo

Frezarka uniwersalna

Frezarka uniwersalna Frezarka uniwersalna Dane ogólne 1) uniwersalna frezarka konwencjonalna, wyposażona we wrzeciono poziome i pionowe, 2) przeznaczenie do obróbki żeliwa, stali, brązu, mosiądzu, miedzi, aluminium oraz stopy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA TOKARKA WARSZTATOWA Ø 330 X 1000 NUMER KATALOGOWY OTELO 92 252 040 i 92 252 042 MARKA OTMT 1 TYP OT2521000 i OT2521003 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY UśYCIU TOKARKI

Bardziej szczegółowo

TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE

TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE TRP 63 / TRP 72 / TRP 93 / TRP 110 TOKARKI KŁOWE PODSTAWOWE PARAMETRY Maks. moment obrotowy wrzeciona: Maks. masa detalu w kłach: 5.600 Nm 6 ton Długość toczenia: 1.000 16.000 mm W podstawowej wersji tokarki

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT2B-160 CNC WT2B-200 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość obrabianego otworu 40000 Nm

Bardziej szczegółowo

Wiertarka kolumnowa B-1850FE/400

Wiertarka kolumnowa B-1850FE/400 Wiertarka kolumnowa B-1850FE/400 Wiertarka kolumnowa B-1850FE/400 Charakterystyka maszyny. Wiertarka kolumnowa B-1850FE/400 przystosowana jest wiercenia, rozwiercania, gwintowania, pogłębiania walcowego

Bardziej szczegółowo

STÓŁ PODZIAŁOWY TYPY: TSL 200/250/320

STÓŁ PODZIAŁOWY TYPY: TSL 200/250/320 STÓŁ PODZIAŁOWY TYPY: TSL 200/250/320 POZIOMY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 I. Zastosowanie Poziomy stół obrotowy typu TSL200/250/320 jest jednym z podstawowych wyposaŝeń dla frezarek pionowych i poziomych, wiertarek,

Bardziej szczegółowo

TRB 115 / TRB 135 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TRB 115 / TRB 135 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TRB 115 / TRB 135 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach (bez podtrzymek): Długość toczenia: Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC2B-160 CNC TC2B-200 CNC TC2B-224 CNC TC2B-250 CNC TC2B-275 CNC TC2B-300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu

Bardziej szczegółowo

Gappa PPH WYSOKA JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ! Wysokoobrotowe precyzyjne tokarki

Gappa PPH WYSOKA JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ! Wysokoobrotowe precyzyjne tokarki Gappa PPH WYSOKA JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ! Wysokoobrotowe precyzyjne tokarki Gappa SERIA-SJ S J - 3 5 6 x 10 0 0 G / 14 4 0 G Firma ECOCA zajmuje się produkcją tokarek od 1980r. Wszystkie maszyny - tokarki

Bardziej szczegółowo

TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCE 200 / TCE 250 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia: Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC. Max. moment obrotowy wrzeciona. Max. długość obrabianego otworu

TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC. Max. moment obrotowy wrzeciona. Max. długość obrabianego otworu TOKARKO-WIERTARKA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ STEROWANA NUMERYCZNIE WT3B-250 CNC Podstawowe parametry: Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Max. długość obrabianego otworu 130000 Nm 80 ton

Bardziej szczegółowo

TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC

TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCF 160 CNC TCF 200 CNC TCF 224 CNC TCF 250 CNC TCF 275 CNC TCF 300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA WIERTARKO FREZARKA 40 MM NUMER KATALOGOWY OTELO: 92 254 040 i 92 254 041 MARKA OTMT TYP OT25040FG i OT25040FG3 Otelo Sp. z o.o.,ul. Armii Krajowej 49, 05-600 Grójec, Polska

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC T CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T30-160 CNC T30-200 CNC T30-224 CNC T30-250 CNC T30-275 CNC T30-300 CNC Podstawowe parametry: Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3L-420 CNC Podstawowe parametry: Łoże pod suport 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000

Bardziej szczegółowo

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

TC3-200 CNC TC3-250 CNC

TC3-200 CNC TC3-250 CNC TOKARKA KŁOWA SUPERCIĘŻKA STEROWANA NUMERYCZNIE TC3-200 CNC TC3-250 CNC Podstawowe parametry: Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 180000 Nm 80

Bardziej szczegółowo

TZL 420 TOKARKA KŁOWA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TZL 420 TOKARKA KŁOWA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TZL 420 TOKARKA KŁOWA PŁYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 4-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia: Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE T9D-115/135 CNC Podstawowe parametry: Max. średnica obrabianych rur Max. ciężar detalu w kłach Długość toczenia 300/420 mm 9 ton 2-4 m Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC

TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TR2D-93 CNC Podstawowe parametry: Max. średnica obrabianych rur Max. ciężar detalu w kłach 204/300/370 mm 6 ton Długość toczenia 2-4m Transporter wiórów w standardzie

Bardziej szczegółowo

1. Tokarka pociągowa uniwersalna TUG-48

1. Tokarka pociągowa uniwersalna TUG-48 . Tokarka pociągowa uniwersalna TUG-48.. Charakterystyka techniczna Tokarka pociągowa uniwersalna TUG-48 jest przeznaczona do obróbki zgrubnej i dokładnej przedmiotów stalowych, żeliwnych i ze stopów metali

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

SZLIFIERKA TARCZOWA STOŁOWA

SZLIFIERKA TARCZOWA STOŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SZLIFIERKA TARCZOWA STOŁOWA 305 mm NUMER KATALOGOWY OTELO: 92 2 0 MARKA OTMT TYP: OT305 UWAGA Dla własnego bezpieczeństwa, przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem uŝytkownik powinien

Bardziej szczegółowo

Powiat Ostrowiecki WYKAZ WYPOSAŻENIA

Powiat Ostrowiecki WYKAZ WYPOSAŻENIA 1 Załącznik Nr 1 Powiat Ostrowiecki WYKAZ WYPOSAŻENIA Nowoczesne Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim zakup wyposażenia techno dydaktycznego do Pracowni obróbki mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL UWAGA! Przed uruchomieniem nagrzewnicy dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się zachowanie

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W30-160 W30-200 Obrabiarka wyposażona w urządzenia umożliwiające wykonywanie wiercenia i obróbki otworów do długości 8000 mm z wykorzystaniem wysokowydajnych specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa obrabiarki. 1 Centrum poziome 4-osiowe H6B ze stołem obrotowym, sterowanie Fanuc 0iMC (Mitsui Seiki Japonia)... 2

Nazwa obrabiarki. 1 Centrum poziome 4-osiowe H6B ze stołem obrotowym, sterowanie Fanuc 0iMC (Mitsui Seiki Japonia)... 2 Nazwa obrabiarki Strona 1 Centrum poziome 4-osiowe H6B ze stołem obrotowym, sterowanie Fanuc 0iMC (Mitsui Seiki Japonia)... 2 2 Frezarka CNC pionowa FYJ-40RN, stół 400 x 2000 mm, sterowanie Pronum 640FC

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W80-250

WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W80-250 WIERTARKA POZIOMA DO GŁĘBOKICH WIERCEŃ W80-250 Obrabiarka wyposażona w urządzenia umożliwiające wykonywanie wiercenia i obróbki otworów do długości 12000 mm z wykorzystaniem wysokowydajnych specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i uŝytkowania. Młynki do mięsa S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D

Instrukcja instalacji i uŝytkowania. Młynki do mięsa S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D Instrukcja instalacji i uŝytkowania Młynki do mięsa Typ : T-8, S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D 1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Producent oświadcza, Ŝe urządzenia spełniają

Bardziej szczegółowo

ŚREDNICÓWKI 3 PUNKTOWE Z ODCZYTEM CYFROWYM

ŚREDNICÓWKI 3 PUNKTOWE Z ODCZYTEM CYFROWYM INSTRUKCJA OBSŁUGI ŚREDNICÓWKI 3 PUNKTOWE Z ODCZYTEM CYFROWYM NUMERY KATALOGOWE OTELO: 42490106, 42490112, 42490120, 42490150 MARKA Otelo Sp. z o.o.,ul. Armii Krajowej 49, 05-600 Grójec, Polska +48 48

Bardziej szczegółowo

TOKAREK UNIWERSALNYCH

TOKAREK UNIWERSALNYCH JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. Oferta TOKAREK UNIWERSALNYCH Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A. Produkcja: frezarek konwencjonalnych frezarek CNC maszyn specjalnych Remonty obrabiarek Usługi przemysłowe

Bardziej szczegółowo

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ ĆWICZENIE NR 1. 1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ 1.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym wałka wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUC

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. TOKARKI UNIWERSALNE

JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. TOKARKI UNIWERSALNE JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. TOKARKI UNIWERSALNE CU325; C400TM; CU400; CU500; CU400M; CU500M; CU580M; C11MT; CU500MT; CU630; CU730; C10T; C10TM; C10TH CU800; CU1000; CU1250; CU1410RD C10T.10; C10T.12;

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ

ĆWICZENIE NR OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ ĆWICZENIE NR 6. 6. OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ 6.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi

Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Wersje Prąd przemienny Dane techniczne Pojedynczy noŝny przełącznik bezpieczeństwa Podwójny noŝny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WIERTARKA WARSZTATOWA Ø 20 Z BEZSTOPNIOWĄ REGULACJĄ OBROTÓW MARKA OTMT TYP: OT21520V

INSTRUKCJA OBSŁUGI WIERTARKA WARSZTATOWA Ø 20 Z BEZSTOPNIOWĄ REGULACJĄ OBROTÓW MARKA OTMT TYP: OT21520V INSTRUKCJA OBSŁUGI WIERTARKA WARSZTATOWA Ø 20 Z BEZSTOPNIOWĄ REGULACJĄ OBROTÓW NUMER KATALOGOWY OTELO: 92 215 032 MARKA OTMT TYP: OT21520V Uwaga: przed przystąpieniem do pracy z wiertarką naleŝy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Szlifierka stołowa DS 175 W. Art. Nr 50148

Szlifierka stołowa DS 175 W. Art. Nr 50148 Szlifierka stołowa DS 175 W Art. Nr 50148 Informacje ogólne Szlifierka stołowa przeznaczona jest do ostrzenia narzedzi skrawających oraz do obróbki niewielkich elementów metalowych. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A 1. FREZARKA KONWENCJONALNA

OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A 1. FREZARKA KONWENCJONALNA OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A 1. FREZARKA KONWENCJONALNA W MIEJSCACH OZNACZONYCH ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE Załącznik nr 2a do SIWZ Lp. Wymagane parametry Wymagany zakres 1 Wymiary robocze stołu

Bardziej szczegółowo

ŻŁOBIARKA ROWKARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŻŁOBIARKA ROWKARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI ŻŁOBIARKA ROWKARKA MODEL MSM 250 C INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Spis Treści I.Wygląd zewnętrzny maszyny... II.Specyfikacja... III.Ostrzeżenia... IV.Części elektryczne... V.Smarowanie i konserwacja... VI.Rysunek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

PODZIELNICE. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa i Lista Części

PODZIELNICE. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa i Lista Części PODZIELNICE Dokumentacja Techniczno-Ruchowa i Lista Części Podzielnice przeznaczone są do operacji frezowania, szlifowania i wiercenia. Tarcza podziałowa z 24 nacięciami umoŝliwia bezpośrednie podziały:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA Opis techniczny 1.1. Przeznaczenie urządzenia W skład motoreduktora wchodzi silnik elektryczny i przekładnia różnicowa. Zadaniem przekładni różnicowej jest zmiana momentu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Montaż York SB-300. Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10).

Montaż York SB-300. Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). 2 3 4 Rysunek montaŝu Montaż York SB-300 Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę kierownicy (23) do ramy głównej.

Bardziej szczegółowo

Radzionków 17.01.2017 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ELEKTRON/1/2017 Maszyny do obróbki metali CPV 42630000-1 OBRABIARKI DO OBRÓBKI METALI Pieczęć Oferenta OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.

Bardziej szczegółowo

TOKARKA UNIWERSALNA CORMAK TYTAN 500

TOKARKA UNIWERSALNA CORMAK TYTAN 500 STOKEXPRES tel: 692 640 460 Paweł Krasuski stokexpres@wp.pl Stok Lacki NIP 821-229-64-69 ul. Dolina Helenki 7 08-110 Siedlce ======================================================================= TOKARKA

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania ĆWICZENIE NR 2 2. OBRÓBKA TARCZY NA TOKARCE 2.1. Zadanie technologiczne Dla zadanej rysunkiem wykonawczym tarczy wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUR-50. -

Bardziej szczegółowo

Hydrauliczna praska ręczna

Hydrauliczna praska ręczna Hydrauliczna praska ręczna Instrukcja obsługi Artykuł nr 17000 Hydrauliczna praska ręczna Instrukcja obsługi Cieszymy się z Państwa decyzji o zastosowaniu naszej hydraulicznej praski ręcznej w Waszej firmie.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OR.272.8.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa wyposażenia pracowni obrabiarek skrawających dla Zespołu Szkół Technicznych

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHIK WYTWARZAIA I AUTOMATYZACJI ISTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJYCH Przedmiot: MASZYY TECHOLOGICZE Temat: Frezarka wspornikowa UFM 3 Plus r ćwiczenia: 2 Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZADŁA WIELOFUNKCYJNEGO BM 92

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZADŁA WIELOFUNKCYJNEGO BM 92 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZADŁA WIELOFUNKCYJNEGO BM 92 Producent: KABE-Labortechnik GmbH. Dystrybutor: ADC-ELTEK sp. z o.o. Jaegerhofstr. 17 ul. Naddnieprzańska 31 K 51588 NUEMBRECHT-ELSENRORTH 04-205 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

MYJKA ULTRADŹWIEKOWA CLEAN 120 HD. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA. Wyłączny Dystrybutor:

MYJKA ULTRADŹWIEKOWA CLEAN 120 HD. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA. Wyłączny Dystrybutor: MYJKA ULTRADŹWIEKOWA CLEAN 120 HD INSTRUKCJA UśYTKOWANIA Wyłączny Dystrybutor: TPH Pol-Intech Sp. z o.o. 93-176 Łódź, ul. ŁomŜyńska 3 tel./fax. +48 42 682 78 75, +48 42 682 16 83 +48 42 684 64 78, email:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WIERTARKA KOLUMNOWA (Φ 25 mm ) Nr katalogowy WIERTARKA KOLUMNOWA (Φ 32 mm ) Nr katalogowy MARKA OTMT

INSTRUKCJA OBSŁUGI. WIERTARKA KOLUMNOWA (Φ 25 mm ) Nr katalogowy WIERTARKA KOLUMNOWA (Φ 32 mm ) Nr katalogowy MARKA OTMT INSTRUKCJA OBSŁUGI WIERTARKA KOLUMNOWA (Φ 25 mm ) Nr katalogowy 92 216 000 WIERTARKA KOLUMNOWA (Φ 32 mm ) Nr katalogowy 92 216 010 NUMERY KATALOGOWE OTELO: 92 216 000 / 92 216 010 MARKA OTMT TYPY: OT21625

Bardziej szczegółowo

Centra. tokarskie DUGARD 100. ze skośnym łożem. www.jafo.com.pl DUGARD

Centra. tokarskie DUGARD 100. ze skośnym łożem. www.jafo.com.pl DUGARD Centra tokarskie DUGARD 100 ze skośnym łożem DUGARD www.jafo.com.pl DUGARD 100 Tokarki CNC Szybkie posuwy 30m/min, prowadnice liniowe w osiach X i Z Prowadnice liniowe zapewniają duże prędkości przesuwów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MARKA OTMT. OTELO Sp z o.o. Armii Krajowej 49, Grójec (048) (048)

INSTRUKCJA OBSŁUGI MARKA OTMT. OTELO Sp z o.o. Armii Krajowej 49, Grójec (048) (048) INSTRUKCJA OBSŁUGI WIERTARKA WARSZTATOWA Ø 16 Nr katalogowy 92 215 020 WIERTARKA WARSZTATOWA Ø 20 Nr katalogowy 92 215 030 WIERTARKA WARSZTATOWA Ø 23 Nr katalogowy 92 215 031 NUMERY KATALOGOWE OTELO: 92

Bardziej szczegółowo

A U T O Z B Y T WYCENA STOWARZYSZENIE

A U T O Z B Y T WYCENA STOWARZYSZENIE A U T O Z B Y T STOWARZYSZENIE 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 46A INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW tel/fax 0-81 744-02-32/601-827-585 Nr 13/2018 POLSKICH NIP : 712-006-45-55 Zleceniodawca : Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie AP-4 BADANIE CYKLU PRACY AUTOMATU REWOLWEROWEGO

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie AP-4 BADANIE CYKLU PRACY AUTOMATU REWOLWEROWEGO POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie AP-4 Temat: BADANIE CYKLU PRACY AUTOMATU REWOLWEROWEGO Opracowanie: mgr. inż. J. Jaworski Opracowanie elektroniczne: dr inż.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania ĆWICZENIE NR 3 3. OBRÓBKA TULEI NA TOKARCE REWOLWEROWEJ 3.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym tulei wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce rewolwerowej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą ; Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie Stronami, a każdy z nich indywidualnie Stroną.

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą ; Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie Stronami, a każdy z nich indywidualnie Stroną. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/2017/3.2.2 wzór umowy WZÓR UMOWY zawarta w dniu... roku w Kraczkowej, pomiędzy Witoldem Bryk, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą P.P.U.H. "BRYK" Witold

Bardziej szczegółowo

Głowica do nitonakrętek

Głowica do nitonakrętek Głowica do nitonakrętek ND 1. OBSZAR ZASTOSOWANIA Głowica do montażu nitonakrętek stalowych oraz aluminiowych. Nitonakrętki stalowe M3 M4 M5 M6 M8 Nitonakrętki aluminiowe M3 M4 M5 M6 M8 2. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nazwa Jedn. TBI FT 550 TBI FT 650

Nazwa Jedn. TBI FT 550 TBI FT 650 Cechy maszyny ręczne przesuwanie suportów za pomocą pokręteł elektronicznych stopniowe dołączanie nowych cykli roboczych do posiadanego programu graficzna symulacja przebiegu cyklu roboczego natychmiast

Bardziej szczegółowo

Walce do zwijania blach DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Walce do zwijania blach DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Walce do zwijania blach DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 10 Strona 1 Spis treści I. Rysunek poglądowy maszyny 2 II. Podstawowe dane techniczne 4 III. Konstrukcja i przeznaczenie 4 IV. Układ napędowy 8 V.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZADŁA WIELOFUNKCYJNEGO BM 24

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZADŁA WIELOFUNKCYJNEGO BM 24 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZADŁA WIELOFUNKCYJNEGO BM 24 Producent: KABE-Labortechnik GmbH. Dystrybutor: ADC-ELTEK sp. z o.o. Jaegerhofstr. 17 ul. Naddnieprzańska 31 K 51588 NUEMBRECHT-ELSENRORTH 04-205 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NITOWNICY RĘCZNEJ DWURAMIENNEJ VNG 361

INSTRUKCJA OBSŁUGI NITOWNICY RĘCZNEJ DWURAMIENNEJ VNG 361 INSTRUKCJA OBSŁUGI NITOWNICY RĘCZNEJ DWURAMIENNEJ VNG 361 DYSTRYBUTOR: NIROSTAL Sp. z o.o. Al. Niepodległości 710A, 81-853 Sopot tel/fax 058 341 92 02 tel. 058 741 87 25 fax. 058 741 87 26 tel kom. +48

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI608D2 WI418D2

WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI608D2 WI418D2 WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI608D2 WI418D2 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. FREZARKO / WIERTARKA (20 mm i 32 mm) NUMER KATALOGOWY OTELO i MARKA OTMT. TYP OT25020 i OT25032

INSTRUKCJA OBSŁUGI. FREZARKO / WIERTARKA (20 mm i 32 mm) NUMER KATALOGOWY OTELO i MARKA OTMT. TYP OT25020 i OT25032 INSTRUKCJA OBSŁUGI FREZARKO / WIERTARKA (20 mm i 32 mm) NUMER KATALOGOWY OTELO 92 254 010 i 92 254 020 MARKA OTMT TYP OT25020 i OT25032 1 Bardzo dziękujemy za dokonanie zakupu naszej obrabiarki. Prawidłowa

Bardziej szczegółowo

R O W K A R K A M E C H A N I C Z N A L X...

R O W K A R K A M E C H A N I C Z N A L X... R O W K A R K A M E C H A N I C Z N A L X... 1 Indeks 1. Główne parametry techniczne... 2 2. Konfiguracja i zastosowanie... 2 3. Podstawa... 3 4. Układ elektryczny... 3 5. Sposób smarowania... 3 6. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

Zaciskarka pneumatyczna AIRHANDPRESS

Zaciskarka pneumatyczna AIRHANDPRESS Zaciskarka pneumatyczna AIRHANDPRESS Instrukcja obsługi Artykuł nr 12470 Artykuł nr 11680 (tylko cylinder) Zaciskarka pneumatyczna AIRHANDPRESS HILPRESS Instrukcja obsługi Cieszymy się z Państwa decyzji

Bardziej szczegółowo

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi.

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi. Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

Servoturn 410. Servoturn 410. Tokarka. Precyzyjna, konwencjonalna tokarka z serwonapędami. www.knuth.pl

Servoturn 410. Servoturn 410. Tokarka. Precyzyjna, konwencjonalna tokarka z serwonapędami. www.knuth.pl Tokarka Precyzyjna, konwencjonalna tokarka z serwonapędami łatwiejsza w obsłudze, wydajniejsza, bardziej niezawodna, precyzyjniejsza, bardziej obciążalna i łatwiejsza w serwisowaniu Korpus maszyny z żeliwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI PODGRZEWANA WITRYNA VEC 105/108, 205/208 / VEN 105/108, 205/208 / BAC 10 Spis treści 1. Oświadczenie zgodności norm... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Instalacja i regulacja...

Bardziej szczegółowo

Roll Up 28. PL Instrukcja. Ref A

Roll Up 28. PL Instrukcja. Ref A Roll Up 28 WT PL Instrukcja Ref. 5122117A Copyright 2013 Somfy SAS. All rights reserved - V1-02/2013 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 35 1.1 Zakres stosowania 35 1.2 odpowiedzialność 36 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PW200 Elektromechaniczny siłownik bram skrzydłowych

PW200 Elektromechaniczny siłownik bram skrzydłowych PW200 Elektromechaniczny siłownik bram skrzydłowych Instrukcja instalacji MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90A Tel. 042 616 21 00, fax 042 616 21 13 e-mail: miwi@miwiurmet.pl, web: http://www.miwiurmet.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Stół prasowalniczy Rotondi 388

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Stół prasowalniczy Rotondi 388 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stół prasowalniczy Rotondi 388 Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję naleŝy przechowywać w bezpiecznym miejscu,

Bardziej szczegółowo

Mechaniczna praska ręczna

Mechaniczna praska ręczna Mechaniczna praska ręczna Instrukcja obsługi Artykuł nr 11100 do końcówek kabla zgodnie z DIN 46234, DIN 46235, końcówek rurowych i Ŝył z tulejami Waga: 2 kg Długość: 420 mm Mechaniczna praska ręczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA WIERTARKO FREZARKA 32 MM NUMER KATALOGOWY OTELO: 92 254 030 i 92 254 033 MARKA OTMT TYP OT25032G i OT25032G3 1 Bardzo dziękujemy za dokonanie zakupu naszej obrabiarki.

Bardziej szczegółowo

Oryginalna instrukcja obsługi Bęben boczny Jasopels

Oryginalna instrukcja obsługi Bęben boczny Jasopels Oryginalna instrukcja obsługi Bęben boczny Jasopels 1. Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UE Producent: Jasopels A/S tel. +45 76 94 35 00 Adres: Fabriksvej 19 7441 Bording Urządzenie: Bęben boczny

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do zdejmowania izolacji i zakręcania kabli

Urządzenie do zdejmowania izolacji i zakręcania kabli Urządzenie do zdejmowania izolacji i zakręcania kabli Instrukcja obsługi Nr artykułu 11683 Urządzenie do zdejmowania izolacji i zakręcania kabli Instrukcja obsługi Cieszymy się, Ŝe zdecydowaliście się

Bardziej szczegółowo

Frezarki ,- Obrabiarki. Frezarka narzędziowa FNS-55PD. (40 902,- bez VAT)

Frezarki ,- Obrabiarki. Frezarka narzędziowa FNS-55PD. (40 902,- bez VAT) Frezarki Frezarka narzędziowa FNS-55PD 2,25 kw/400 V Maks. zalecana wiercenia 45 mm Maks. zalecana frezu 60 mm Maks. zalecana głowicy do frezowania 100 mm ISO 40 Obroty wrzeciona 65-4 500/min. (płynna

Bardziej szczegółowo

ELEKTRO-OSTRZARKA DO WIERTEŁ KRĘTYCH Ø3-10 MM

ELEKTRO-OSTRZARKA DO WIERTEŁ KRĘTYCH Ø3-10 MM INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRO-OSTRZARKA DO WIERTEŁ KRĘTYCH Ø3-10 MM NUMER KATALOGOWY OTELO: 94 003 010 MARKA OTMT Dane techniczne Zasilanie: 230V ~ 50 Hz 0,3 A Moc: 50W Obroty: 1600 min -1 Średnica wierteł

Bardziej szczegółowo

GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/A

GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/A GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/A Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA DŁUTOWNICY FELLOWSA

ĆWICZENIE NR OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA DŁUTOWNICY FELLOWSA ĆWICZENIE NR 5. 5. OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA DŁUTOWNICY FELLOWSA 5.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OBROTNIKA BY 10

INSTRUKCJA OBSŁUGI OBROTNIKA BY 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI OBROTNIKA BY 10 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA. UWAGA : przed przystąpieniem do pracy naleŝy bezwzględnie uziemić obrotnik do gniazda uziemiającego oraz w przypadku prowadzenia prac spawalniczych

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK

NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK Air Power 4 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Praca z narzędziem... 6 3.

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2

WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2 WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR TYPU K. MODELE: 8801 i 8803 WSTĘP

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR TYPU K. MODELE: 8801 i 8803 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR TYPU K MODELE: 8801 i 8803 WSTĘP Modele 8801 i 8803 są ręcznymi termometrami wyposaŝonymi w trzy i pół cyfrowe wyświetlacze, i są zaprojektowane do podłączenia termopary typu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Podnośnika hydraulicznego Art. nr

Instrukcja obsługi. Podnośnika hydraulicznego Art. nr Instrukcja obsługi Podnośnika hydraulicznego Art. nr 0715 93 80 Bezpieczna praca z urządzeniem jest możliwa tylko po dokładnym przeczytaniu oraz przestrzeganiu instrukcji obsługi i wskazówek bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

NAPĘD SILNIKOWY NM DO ROZŁĄCZNIKÓW typu NAL i NALF

NAPĘD SILNIKOWY NM DO ROZŁĄCZNIKÓW typu NAL i NALF NAPĘD SILNIKOWY NM 24...220 DO ROZŁĄCZNIKÓW typu NAL i NALF Zaprojektowany do sterowania zdalnego Instrukcja montażu i eksploatacji 1. WSTĘP Napęd silnikowy można montować bezpośrednio na rozłączniku lub

Bardziej szczegółowo