Rozszerzone konfiguracje WLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozszerzone konfiguracje WLAN"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Zakład Teleinformatyki 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest realizacja złożonych konfiguracji sieci WLAN takich jak most wielopunktowy oraz łańcuch WDS. Dodatkowo w urządzeniach sieciowych uruchomiona będzie funkcjonalność rutera, co pozwoli dołączyć sieć bezprzewodową do łącza udostępnionego przez ISP. Skonfigurowany będzie protokół WEP oraz NAT i DHCP. 2. Podstawy teoretyczny 2.1. Tryby pracy urządzeń laboratoryjnych Planet 4035Pro Tryb AP (Access Point) W trybie punktu dostępu urządzenie pozwala korzystać urządzeniom bezprzewodowym z zasobów sieci kablowej LAN. W tym trybie punkt dostępu działa podobnie jak wieloportowy przełącznik przekazując ruch pomiędzy siecią LAN i WLAN. Komputery dołączone w obu technologiach warstwy dostępu znajdują się w tej samej sieci Ethernet. Laboratorium Sieci Komputerowych ćwiczenie: 6 Rozszerzone konfiguracje WLAN Bydgoszcz prowadzący: mgr inż. Piotr Żmudziński Tryb APC (Access Point Client - klient punktu bezprzewodowego) W trybie APC urządzenie pozwala dołączyć lokalną sieć Ethernet do zdalnego punktu dostępowego. Urządzenie staje się klientem innego AP, podobnie jak dowolna karta sieciowa. Celem stosowania tego trybu jest dołączenie grupy użytkowników do innej sieci lokalnej przez pojedyncze łącze radiowe. Tryb Bridge Master Punkt dostępu pracujący w trybie Bridge Master umożliwia połączenie ze sobą nawet pięciu sieci LAN (Rys.4). Dzieje się tak po podłączeniu do niego maksymalnie czterech urządzeń AP pracujących w trybie Bridge Slave -każde z nich tworzy most radiowy do nadrzędnego AP. Tak skonfigurowany most ma nieco większą wydajność niż typowe połączenie punktu dostępu z klientem (AP - APC). Tryb Bridge Slave Punkt dostępu pracujący w trybie Bridge Slave umożliwia konfigurację mostu z innym urządzeniem skonfigurowanym jako Bridge Master. Tryb WISP (podział łącza radiowego) Tryb WISP używany jest do podziału łącza radiowego między wielu klientów. W trybie WISP urządzenie pracuje jako stacja kliencka APC, ale dodatkowo aktywna jest funkcja routingu pomiędzy łączem bezprzewodowym a portami LAN. Dzięki włączonej translacji adresów IP (NAT) możliwe jest podłączenie kilku urządzeń bezprzewodowych poprzez jeden AP przez bezprzewodowe łącze np. do dostawcy usług ISP. Tryb Wireless Router (podział łącza WAN) Tryb pozwala dzielić łącze WAN w technologii 100BaseTX między klientów sieci bezprzewodowej i LAN. Niezbędne jest włączenie translacji adresów (NAT) między sieciami LAN i WAN. P.Żmudziński, r., ver 3.0 1

2 Tryb WDS/Repeater Urządzenia AP pracujące w trybie WDS (Wireless Distribution System) umożliwiają pokrycie zasięgiem sieci bezprzewodowej dużego obszaru. Każda ze stacji bazowych WDS może nawiązywać jednoczesne połączenia z wieloma hostami bezp.zewodowymi a zarazem komunikować się w trybie mostu bezprzewodowego z sześcioma innymi stacjami bazowymi. Stacje bazowe muszą pracować na tym samym kanale i w tym samym standardzie (802.11b lub g) Identyfikacja sieci bezprzewodowych Aby dowolna stacja była członkiem sieci IBSS/ BSS czyli była z nią skojarzona konieczne jest uzyskanie kilku istotnych informacji: typu BSS, BSSID, SSID (nazwy sieci), kanału transmisji. Dostępne są dwa mechanizmy skanowania: pasywny i aktywny. Pasywny mechanizm polega na wykorzystaniu mechanizmu oszczędzania energii, który narzuca na AP wysyłanie co określony interwał czasu rozgłoszenia Beacon w którym można otrzymać potrzebne informacje i podjąć próbę skojarzenia z AP wysyłając Association Request. Skanowanie aktywne polega na wysłaniu ramki Probe Request na MAC adres rozgłoszeniowy (same jedynki). AP ma obowiązek odpowiedzenia ramką Probe Response. Na podstawie odebranych odpowiedzi stacja może wybrać AP o najsilniejszym sygnale i podjąć próbę skojarzenia. Warto nadmienić, że ramka pola MAC, jednak najczęściej ostatnie pole adresowe jest pomijane i przesyła się jedynie: MAC adres odbiorcy, MAC adres nadawcy, BSSID MAC adres AP Aspekt bezpieczeństwa sieci WLAN Karta sieciowa lub interfejs radiowy AP emituje falę EM zgodnie z charakterystyką anteny. Bardzo często jest to charakterystyka dookólna, co sprawia że potencjalni użytkownicy systemu mogą znajdować się na określonym obszarze, który producenci zwykle określają jako m w pomieszczeniach oraz 300m na wolnej przestrzeni. Bezpieczeństwo sieci WLAN zapewniają dwa mechanizmy: - mechanizm uwierzytelniania czyli kontroli, który z klientów może być obsługiwany przez AP, - mechanizm poufności czyli uniemożliwienia użytkownikowi postronnemu na dostęp do przesyłanych danych w postaci możliwej do interpretacji, czyli niezaszyfrowanej. Oba mechanizmy muszą być stosowanie jednocześnie aby zabezpieczenie miało sens. Standard zakłada wiarygodność AP, zatem problem uwierzytelnienia spada na stację sieciową. Jest to słabość sytemu, ponieważ agresor może uruchomić fałszywy AP i podszywając się pod atakowany AP rozsyłać fałszywe ramki Bacon. W dalszej kolejności stacje klienckie starają się skojarzyć z AP agresora, który może analizować zawartość wszystkich ramek przechodzących przez nowy AP. Rys. 1 Bezpieczeństwo sieci WLAN Uwierzytelnienie typu open-system W tym trybie AP nie wymaga od stacji sieciowych żadnych informacji na temat tożsamości. Pierwsza ramka jest formalnie żądaniem uwierzytelnienia (Authentication Request) zawierającym pole algorytm uwierzytelnienia (Authentication Algorithm Identification), ustawione na wartość 0. Ramka Authentication Response, odsyłana przez punkt dostępowy, zawiera wynik operacji uwierzytelnienia Status Code. W praktyce oznacza to akceptację wszystkich klientów Uwierzytelnianie typu shared-key Uwierzytelnianie typu shared-key (Rys.6) wykorzystuje klucz współdzielony przez oba urządzenia [1]. W pierwszej ramce pole algorytm uwierzytelniania (Ąuthentication Algorithm) ma wartość 1. Odpowiedź od punktu dostępowego zawiera żądanie uwierzytelnienia oraz pole Challenge Text będące 128-bajtowym, losowo wygenerowanym tekstem. Trzecia ramka zostaje zaszyfrowana za pomocą protokołu WEP. Jeśli po odebraniu przez punkt dostępowy uda mu się odszyfrować tekst zawarty w polu Challenge Text i okaże się on identyczny z poprzednio wysłanym, stacja zostaje uwierzytelniona. Potwierdzeniem jest wysłanie czwartej ramki z polem Status Code zawierającym wynik uwierzytelnienia Szyfrowanie W specyfikacji poufność danych zapewnia algorytm RC4. Ponieważ algorytm ten jest symetryczny, odpowiadające sobie klucze WEP (40 lub 104 bity) zostały statycznie skonfigurowane na AP i urządzeniu klienckim Budowa WAP-4035pro AP posiada odseparowane logiczne interfejsy sieciowe, oznaczone przez producenta jako, LAN1, LAN2, WLAN i WDS. W urządzeniu wbudowany jest 4 portowy przełącznik niezarządzalny mostujący fizyczne porty rutera, oznaczone na obudowie cyframi 2-5. Logicznie jednak porty te reprezentowane są jako jeden interfejs LAN1, widoczny w oprogramowaniu zarządzającym APPro. Fizyczny port 1 reprezentowany jest w oprogramowaniu jaki LAN2, Tab.1. P.Żmudziński, r., ver 3.0 2

3 Tab. 1 Mapowanie portów w AP4035 typ port interfejs logiczny RJ45 (eth) 1 WAN RJ45 (eth) 2 LAN1-4 RJ45 (eth) 3 LAN1-4 RJ45 (eth) 4 LAN1-4 RJ45 (eth) 5 LAN1-4 RP-SMA - WLAN (antena) most (Bridged) Aby poprawnie skonfigurować funkcje sieciowe urządzenia, należy zwrócić uwagę które fizyczne porty łączone są z innymi urządzeniami lub komputerami. W zależności od wyboru funkcji urządzenia można wybierać tryb współpracy logicznych interfejsów wewnątrz urządzenia. Do wyboru jest przełączanie na poziomie warstwy łącza danych mostowanie lub przełączanie w warstwie sieciowej rutowanie albo połączenie obu funkcjonalności. Jeśli AP pracuje jako ruter dostępowy, należy wybrać funkcję rutingu. Nadto dostępnych jest kilka wartościowych mechanizmów wspierających, takich jak: NAT, DHCP, QoS, traffiic management, modyfikacja nagłówka wychodzącego pakietu IP. Na przednim panelu urządzenia widoczne są diody sygnalizujące poprawność działania łączy ethernetowych, zgodnie z oznaczeniami portów 1-5, interfejsu WLAN oraz dioda Power. Zgaszenie diody po włączeniu urządzenia oznacza ładowanie firmware lub inny stan autokonfiguracji. Nie należy w tym czasie wciskać przycisku reset ani wydawać poleceń konfiguracyjnych Podstawy konfiguracji WAP-4035pro Punkt dostępu posiada wbudowane serwery http, telnet i ssh umożliwiające konfigurację jego funkcji. W trakcie zajęć AP konfigurowany będzie z dowolnego komputera połączonego przez port o numerze 1.4. W trakcie zajęć urządzenia AP konfigurowane będą przez połączenie ethernetowe używając dowolnej przeglądarki internetowej. Po poprawnym połączeniu komputera do AP należy zalogować się za pomocą przeglądarki internetowej wpisać domyślne wartości adresu IP: , następnie podać użytkownika/hasło: admin/admin. W lewym panelu widać kolejne grupy opcji, logicznie uporządkowane zgodnie modelem OSI. W celu poprawnego wykonania ćwiczenia należy poprawnie ustalić MAC adres interfejsu radiowego dla każdego z punktów dostępu. Należy w wybrać SATUS > AP Status a następnie odczytać i zanotować: Wireless Cnfiguration > BSSID (Rys.2). Aby sprawdzić czy do AP dołączeni są klienci lub łącza WDS należy wybrać STA- TUS> Active Clients (Rys.3). Strona normalnie budowana jest około 30 sekund! Rys. 2 Ustalenie MAC adresu AP 2.6. Tryb WDS Tryb ten pozwala na jednoczesną pracę urządzenia jako repeater i punkt dostępowy. W trybie tym muszą pracować wszystkie urządzenia obsługujące daną sieć. Konfiguracja Wireless Distribution System stosowana jest w celu pokrycia dużego obszaru zasięgiem sieci bezprzewodowej. W trybie WDS każda ze stacji bazowych może przy pomocy tego samego interfejsu radiowego nawiązywać jednoczesne połączenia z wieloma stacjami klienckimi i komunikować się w trybie bezprzewo- P.Żmudziński, r., ver 3.0 3

4 dowego mostu z innymi stacjami bazowymi. Poszczególne stacje bazowe muszą pracować przy tej samej częstotliwości i w tym samym standardzie. Podstawową zaletą WDS jest możliwość szybkiego pokrycia stosunkowo dużego obszaru zasięgiem sieci bezprzewodowej bez konieczności przeznaczania dodatkowych nakładów pieniężnych sprzęt i okablowanie służące wyłącznie zapewnieniu komunikacji pomiędzy stacjami bazowymi. Technika ta ma wiele zastosowań, najbardziej popularnym jest wykorzystanie tego trybu m.in. w hotelach i pensjonatach lub obiektach zabytkowych, gdzie jest potrzeba zapewnienia dostępu do sieci na obszarze większym niż jest w stanie obsłużyć jeden punkt dostępowy, a jednocześnie w miejscu tym nie ma rozbudowanej infrastruktury kablowej. Przykładem konfiguracji jest łańcuch Rys.7. Następnie należy wskazać adresy fizyczne pozostałych urządzeń sytemu WDS. W tym celu wybrać Wireless > WDS Settings. Rys. 5 Konfiguracja połączenia WDS Rys. 3 Weryfikacja połączenia WDS Aby skonfigurować tryb WDS na AP, należy wybrać tyb AP dla każdego z urządzeń. Tab. 2 MAC adresów AP używanych w laboratorium Punk dostępu WAN MAC adres AP1 00:30:4F:52:CC:FF AP2 00:30:4F:50:43:EF AP3 00:30:4F:50:45:BF 2.7. Tryb Rutera W sytuacji gdy dostawca usług internetowych przyznaje odbiorcy jeden adres IP, konfiguracja AP w trybie AP traci sens. Aby współdzielić łącze między kilku użytkowników, niezbędne jest uruchomienie w AP funkcjonalności rutera (jeśli przewidziano przez producenta). W AP znajdujących się w laboratorium możliwa jest obsługa łącza dostępowego w technologii Ethernet (802.3) i WiFi (802.11b/g). Aby poprawnie skonfigurować urządzenie, niezbędne będzie: - wydzielenie prywatnej puli adresów IP do obsługi klientów, - poprawna konfiguracja interfejsów uplink (sieć nadrzędna, Internet) i downlink (sieć lokalna z urządzeniami klienckimi), - aktywacja NAT, czyli translacji adresów między sieciami, - aktywna funkcja rutingu między sieciami. Rys. 4 Konfiguracja trybu pracy AP P.Żmudziński, r., ver 3.0 4

5 2.8. Przywracanie ustawień domyślnych dla AP Planet APpro Jeśli urządzenie pracuje poprawie, świeci się zielona dioda PWR. Aby przywrócić ustawienie domyślne, należy delikatnie wcisnąć mikroprzełącznik znajdujący się na tylnej obudowie w lewej strony gniazda zasilania następnie i przytrzymać do momentu zgaśnięcia diody PWR. Nie wolno czynności powtarzać do momentu ponownego zapalenia diody PWR, co trwa około sekund. 3. Zagadnienia do przestudiowania 1. Co to jest technologia MIMO? 2. Czego jednostką jest dbm? 3. Jakie są rodzaje anten i zastosowanie w technologii ? 4. Co to jest technologia VoWLAN? 5. Wymienić zasadnicze różnice między g i a. 4. Bibliografia [1] R. Pejman, L. Jonathan, Bezprzewodowe sieci LAN podstawy, Mikom, Gliwice,2004 [2] K. Krysiak, Sieci komputerowe Kompendium, wyd. II, Helion, Gliwice 2006 [3] Vademecum teleinformatyka I / II / III, Warszawa, IDG P.Żmudziński, r., ver 3.0 5

6 5. Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie 6 wykonywane będą na stanowisku oznaczonym literą B przy wykorzystaniu PC4/5/6, wyposażonych w karty WLAN USB ruterów bezprzewodowych AP1/AP2/AP3 firmy Planet z oprogramowaniem APPro. Do realizacji ćwiczenia niezbędne będzie połączenie sieci zgodnie z Rys.6 a następnie Rys.7. Konfiguracja warstwy fizycznej sprowadza się do połączenia odpowiednich portów E1-E20, oznaczających interfejsy Ethernet komputerów PC1- PC20, z portami krosowymi I-VIII, wiodącymi do prawej szafy. Na każdym z komputerów należy skonfigurować protokół IP powiązany z dwoma kartami obsługującymi połączenia: LAB (ethernet): Adres IP: x, gdzie x oznacza komputer np. PC4 x=104, PC18 x=118 maska podsieci: brama domyślna i DNS: ; WLAN (karta bezprzewodowa): Adres IP: x, gdzie x oznacza komputer np. PC4 x=204, PC18 x=218 maska podsieci: brama domyślna i DNS: ; Login i hasło do punktów dostępu: admin / admin. Proszę nie zmieniać! Konfiguracja protokołu IP w systemie Windows XP: Start > Ustawienia > Połączenia sieciowe > LAB / WLAN > Właściwości > TCP/IP> Właściwości i wpisać odpowiednie wartości. Do konfiguracji warstwy łącza danych sieci bezprzewodowej wykorzystywana będzie aplikacja wspomagająca, dostarczona przez producenta karty sieciowej D-Link AirPlus. Należy program ten uruchomić, w zasobniku pojawi się ikona symbolizująca słupki. Identyczne czynności można wykonać za pomocą oprogramowania obsługi sieci bezprzewodowej dostępnego w systemie Windows. Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia przywrócić ustawienia domyślne dla wszystkich punktów dostępu. W tym celu włączyć urządzenia. Po około minucie będą one gotowe do pracy, o czym świadczy zielona dioda PWR. Następnie przycisnąć mikroprzełącznik RESET (obok gniazda zasilania). Urządzenie uruchomi się z domyślnymi ustawieniami. Do konfiguracji warstwy łącza danych sieci bezprzewodowych wykorzystywana będzie aplikacja wspomagająca zastosowaną kartę sieciową. Ikona programu symbolizująca słupki znajduje się w zasobniku obok zegara. Skrót do programu D-link AirPlus znajduje się na Pulpicie. Identyczne czynności można wykonać za pomocą oprogramowania obsługi sieci bezprzewodowej Windows. Jeśli sterownik D-Link zgłasza pomyśle skojarzenie z AP natomiast nie widoczne są kolorowe wskaźniki jakości łącza, należy wyłączyć i włączyć ponownie połączenie WLAN Konfiguracja MULTI BRIDGE (czasem oznaczane jako master/slave) Zaletą konfiguracji mostu wielopunktowego jest możliwość łączenia kilku segmentów sieci LAN znajdujących się w niewielkiej odległości. Z zagadnieniem wiąże się dobór anten i kierunkowości wiązki radiowej, jednak wykracza to poza zakres ćwiczenia laboratoryjnego /24 MASTER Port 2-5 AP1 PC / /24 SLAVE Port 2-5 Kanał 9 AP2 wireless PC /24 ethernet /24 SLAVE Port 2-5 AP3 Rys. 6 Konfiguracja mostu wielopunktowego PC /24 Dobrą praktyką jest, aby początkową konfigurację urządzenia bezprzewodowego wykonywać po przyłączeniu hosta do urządzenia za pomocą przewodowego interfejsu ethernet, czyli kabla UTP. W tej konfiguracji należy rozróżnić AP skonfigurowany jako master (nadrzędny), pozostałe AP skonfigurowane powinny zostać jako slave (podrzędne). 1. Połączyć sieć zgodnie z schematem sieci Rys.6 2. Zalogować się do panela administracyjnego każdego z urządzeń na domyślny adres , użytkownika/hasło: admin/admin. P.Żmudziński, r., ver 3.0 6

7 3. Zanotować w pierwszej tabeli sprawozdania MAC adresy urządzeń AP1/2/3, dostępne w Menu AP Status > WLAN MAC Address ( ). 4. Zmienić adresy IP punktów dostępu zgodnie ze schematem sieci. Zastosować zmiany, co spowoduje restart urządzeń W menu TCP/IP > Basic Settings ustawić: adres IP Konfiguracja mostu AP1 - MASTER AP Zalogować się do AP na bieżący adres IP 6 W grupie Wireless > Basic Settings ustawić: - tryb pracy: Bridge Master - nazwę ESSID: MULTI - wprowadzić MAC adresy (BSSID) zdalnych zakończeń mostów, w tym przypadku AP2 i AP3 tabela sprawozdania - kanał 9 - zmniejszyć moc nadawczą do 10dBm Transmitter Power 7. W grupie Wireless > Advanced Settings: - zmniejszyć czułość odbiornika do -76 dbm Receiver Sensitivity 8. W grupie TCP/IP > Advanced Settings: ---- Konfiguracja mostów AP2 i AP3 - SLAVE AP Zalogować się do AP na bieżący adres IP 10. W grupie Wireless > Basic Settings ustawić: - tryb pracy: Bridge Slave - nazwę ESSID: MULTI - wprowadzić adresy zarządcy mostu Peer MAC Address, czyli AP1 - kanał 9 - zmniejszyć moc nadawczą do 10dBm Transmitter Power. 11. W grupie Wireless > Advanced Settings odznaczyć: - zmniejszyć czułość odbiornika do -76 dbm Receiver Sensitivity 12. W grupie TCP/IP > Advanced Settings: 13. Sprawdzić wzajemną osiągalność PC4/6/7 14. Zanotować średni czas odpowiedzi na ping ( ) 15. Zanotować informację o parametrach łącza aktywnych klientów dla AP1. W grupie Starus > Active Clients 5.2. Konfiguracja WDS (w układzie łańcucha) Konfiguracja WDS z funkcjonalnością repeatera pozwala zwiększyć istotnie obszar objęty dostępem do sieci WLAN. Aby sprawnie wykonać zadanie, realizować Konfiguracje w dwóch etapach: (1) połączyć komputerów do AP za pomocą Ethernetu miedzianego i skonfigurować łącza między AP. (2) połączyć komputery za pomocą interfejsów radiowych do poszczególnych AP. Rys. 7 Konfiguracja WDS W danej chwili czasu proszę włączyć tylko jedno połączenie LAB albo WLAN. Połączyć PC4 do AP1 łączem miedzianym Zalogować się do AP1 1. W grupie Wireless > Basic Settings ustawić - tryb pracy: AP Access Point - nazwę ESSID: WDS - kanał 11 - zmniejszyć moc nadawczą do 10dBm Transmitter Power 2. W grupie Wireless > Advanced Settings odznaczyć: - zmniejszyć czułość odbiornika do -76 dbm Receiver Sensitivity 3. W grupie Wireless > WDS Settings - zaznaczyć enable WDS mode - wpisać MAC adres AP połączonego z AP1 za pomocą WDS. W tym przypadku będzie to AP2. 4. W grupie TCP/IP > Basic Settings - wybrać w której warstwie ma dokonać łączenia sieci WLAN, LAN1-4, i WAN: Bridge, - ustawić adres dla AP1: maska podsieci default gateway: P.Żmudziński, r., ver 3.0 7

8 . 5. W grupie TCP/IP > Advanced Settings: Połączyć PC6 do AP2 łączem miedzianym Zalogować się do AP2 1. W grupie Wireless > Basic Settings ustawić - tryb pracy: AP Access Point - nazwę ESSID: WDS - kanał 11 - zmniejszyć moc nadawczą do 10dBm Transmitter Power 2. W grupie Wireless > Advanced Settings odznaczyć: - zmniejszyć czułość odbiornika do -76 dbm Receiver Sensitivity 3. W grupie Wireless > WDS Settings - zaznaczyć enable WDS mode - wpisać MAC adres AP połączonego z AP2 za pomocą WDS. W tym przypadku będzie to AP1 i AP3. 4. W grupie TCP/IP > Basic Settings - wybrać w której warstwie ma dokonać łączenia sieci WLAN, LAN1-4, i WAN: Bridge, - ustawić adres dla AP1: maska podsieci default gateway: W grupie TCP/IP > Advanced Settings: - wpisać MAC adres AP połączonego z AP3 za pomocą WDS. W tym przypadku będzie to AP2 4. W grupie TCP/IP > Basic Settings - wybrać w której warstwie ma dokonać łączenia sieci WLAN, LAN1-4, i WAN: Bridge, - ustawić adres dla AP1: maska podsieci default gateway: W grupie TCP/IP > Advanced Settings: Odłączyć komputery od punktów dostępu, wyłączyć połączenie LAB, uruchomić połączenie WLAN. Uruchomić aplikację D-link AirPlus. Wybrać Site Survey, aby sprawdzić, jakie są dostępne punkty dostępu. Ponieważ wszystkie AP mają tą samą nazwę, w oknie inspekcji pojawią się 3 punkty dostępu w tym samym SSID: WDS. Wybrać AP o najwyższej sile sygnału a następnie wskazać przycisk Connect. Weryfikacja konfiguracji sieci 1. Sprawdzić osiągalność PC4 <-> AP1, PC6, <-> AP2 oraz PC5 <-> AP3 ( ) 2. Sprawdzić wzajemną osiągalność PC4, PC6 i PC5 ( ) Konfiguracja ACCESS POINT z funkcją RUTERA Prezentowana konfiguracja jest często spotykana w segmencie SOHO, gdzie jedno łącze dostępowe dostarczane przez ISP współdzielone jest między użytkownikami dołączonymi medium miedzianym oraz użytkownikami bezprzewodowymi. W tej sytuacji urządzenie powinno nie tyko realizować funkcje punktu dostępu ale także być ruterem brzegowym między siecią prywatną a siecią operatora. Połączyć PC5 do AP3 łączem miedzianym Zalogować się do AP3 1. W grupie Wireless > Basic Settings ustawić - tryb pracy: AP Access Point - nazwę ESSID: WDS - kanał 11 - zmniejszyć moc nadawczą do 10dBm Transmitter Power 2. W grupie Wireless > Advanced Settings odznaczyć: - zmniejszyć czułość odbiornika do -76 dbm Receiver Sensitivity 3. W grupie Wireless > WDS Settings - zaznaczyć enable WDS mode P.Żmudziński, r., ver 3.0 8

9 - Uplink interface: WAN - Downlink interface: WLAN, LAN1-4, -. 6 W grupie TCP/IP > Enhanced DHCP ustawić: - DHCP Server: Enable, - DHCP Client on: WLAN LAN1-4 - DHCP Client IP Range: , - zastosować zmiany OK. 7. Przeładować AP z nowymi ustawieniami Apply Changes i odczekać aż dioda statusu na przednim panelu zacznie się świecić około 40 sekund. 8. W konfiguracji IP dla karty bezprzewodowej PC6 wybrać automatyczne uzyskanie adresów IP. 9. Ponownie skojarzyć PC6 z AP3. Sprawdzić czy adresy zostały przyznane za pomocą c:\> ipconfig /all ( ) Autoryzacja i szyfrowanie połączenia WEP 128 Łącząc dowolne dwa interfejsy za pomocą łącza bezprzewodowego pociąga za sobą realne zagrożenie utraty poufności danych przesyłanych przez sieć komputerową. Konieczne jest zatem używanie mechanizmów redukujących możliwość nieautoryzowanego dostępu. Rys. 8 Konfiguracja AP z funkcją rutera 1. Przed rozpoczęciem zadania przywrócić ustawienia domyślne. 2. Przyłączyć PC4 do fizycznego portu 2 AP3. Przyłączyć port 1 AP3 do dowolnego portu SW1. 3. W grupie Wireless > Basic Settings ustawić - tryb pracy: AP Access Point - nazwę ESSID: RUTER - kanał W grupie TCP / IP > Basic Setting - tryb pracy (mode) : Router (WLAN, LAN1-4, Bridged) Wybranie trybu router automatycznie włącza funkcję kierowania pakietów IP czyli routingu. - LAN1-4 interface settings: /24 - WAN Interface settings (LAN2): /8 - Default Gateway W grupie TCP/IP > Advanced Settings ustawić: - NAT: Enable aktywacja translacji portów i adresów (NAT/NAPT) - Outside interface: WAN - Inside Interface: WLAN, LAN1-4 Zadanie realizowane będzie w sieci skonfigurowanej w punkcie Zalogować się z PC4 do AP3 2. W grupie Wireless >Security - Authentication Type wybrać Shared Key (autoryzacja odbywa się na podstawie uprzednio skonfigurowanego klucza WEP). - Encryption Method wybrać WEP - Key Length: 128 bit - Key Format: ASCII - Encryption Key 1: sieci-kompute (13 znaków) 3. Przeładować AP z nowymi ustawieniami Apply Changes 4. W oprogramowaniu D-link PC4 Encryption zaznaczyć Data Encryption - Auth. Mode: Shared Authentication - Key Format: ASCII - klucz numer 1, wybrać długość 128, wpisać klucz: sieci-kompute - zatwierdzić przyciskiem Apply 5. W zakładce aplikacji D-link odszukać sieć SSID: RUTER i przyłączyć się do sieci 6. Sprawdzić wzajemną osiągalność PC4, PC6 i PC5 za pomocą ping ( ). Lepszą metodą szyfrowania jest algorytm WPA-PSK. Ponieważ karta DWL-520+ nie obsługuje WPA, nie ma zatem technicznej możliwości przetestowania mechanizmu. 6. Sprawozdanie P.Żmudziński, r., ver 3.0 9

10 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO, WMFiT, ZT Laboratorium Sieci Komputerowych Sprawozdanie z wykonania ćwiczenia 6.2 Konfiguracja WDS Średni czas osiągalności (ping) między hostami a punktami dostępu [ms] PC4 <->AP1 PC4 <->AP2 nr ćwiczenia: 6 grupa : zespół: data: ocena : Rozszerzone konfiguracje WLAN Imię i Nazwisko członków zespołu (drukowanymi literami) PC4 <->AP3 Średnie czasy odpowiedzi na ping miedzy hostami [ms] PC4 PC5 PC6 PC4 - PC5 - PC6-6.1 Konfiguracja MULTI BRIDGE MAC adresy punktów dostępu. No. MAC adres (BSSID) AP1 AP2 AP3 Średni czas na ping w konfiguracji mostu wielopunktowego [ms] PC4 PC5 PC6 PC4 - PC5 - PC6 - Dlaczego czas odpowiedzi PC4 PC5 jest najdłuższy? Konfiguracja ACCESS POINT z funkcją RUTERA Jakie adresy przyznał AP3 hostowi PC6? IP adres maska brama domyślna DNS czas przyznania Aktywni klienci zarządcy mostu AP1 MAC add. IP add Mode TX pk Rx pk RSSI Tx rate 6.4 Autoryzacja i szyfrowanie połączenia WEP 128 Średni czas osiągalności (ping) PC4->PC5 PC4->PC6 PC4->AP3 P.Żmudziński, r., ver 3.0 2

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 1. W zakładce panelu konfiguracyjnego (adres IP strony konfiguracyjnej urządzenia to: 192.168.1.254) Advanced Setup --> LAN, w sekcji Domain

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe WLAN

Sieci bezprzewodowe WLAN UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Zakład Teleinformatyki 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z możliwościami konfiguracji bezprzewodowych sieci Ethernet

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja WDS na module SCALANCE W Wstęp

Konfiguracja WDS na module SCALANCE W Wstęp Konfiguracja WDS na module SCALANCE W788-2 1. Wstęp WDS (Wireless Distribution System), to tryb pracy urządzeń bezprzewodowych w którym nadrzędny punkt dostępowy przekazuje pakiety do klientów WDS, które

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway.

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway. Black Box BlackBox to urządzenie oparte na popularnym układzie Realteka RTL8186. Dzięki wielu zaawansowanym opcjom konfiguracyjnym, przeznaczony jest on głównie dla dostawców internetu bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

APPro 54G dla Planet 4035 szybki przewodnik użytkownika

APPro 54G dla Planet 4035 szybki przewodnik użytkownika APPro 54G dla Planet 4035 szybki przewodnik użytkownika 1 Informacje wstępne 1.1 Podłączenie i uruchamianie urządzenia Punkt dostępowy Planet WAP-4035 jest nowoczesnym urządzeniem służącym do budowy sieci

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji IEEE 802.11b/g Asmax Wireless LAN USB Adapter Instrukcja instalacji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Aby utworzyć WDS w trybie bridge należy wykonać poniższe kroki:

Aby utworzyć WDS w trybie bridge należy wykonać poniższe kroki: WDS (ang. Wireless Distribution System) jest to bezprzewodowy system dystrybucji. Służy on do bezprzewodowego połączenia dwóch punktów dostępu AP. Zaimplementowano dwa tryby pracy systemu WDS: bridge -

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Zalety Współdzielenie łącza internetowego - Szerokopasmowe łącze internetowe umożliwia wielu komputerom jednoczesne

Bardziej szczegółowo

Router z punktem Dostępowym

Router z punktem Dostępowym Seria Instant Wireless Router z punktem Dostępowym Jak zainstalować urządzenie: BEFW11S4 Router z punktem dostępowym Wireless B Krok 1: Podłączanie urządzenia W rozdziale tym zajmiemy się poprawnym podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

WDS tryb repeater. Aby utworzyć WDS w trybie repeater należy wykonać poniższe kroki:

WDS tryb repeater. Aby utworzyć WDS w trybie repeater należy wykonać poniższe kroki: WDS (ang. Wireless Distribution System) jest to bezprzewodowy system dystrybucji. Służy on do bezprzewodowego połączenia dwóch punktów dostępu AP. Zaimplementowano dwa tryby pracy systemu WDS: bridge -

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Numer produktu 318532 Strona 1 z 12 Funkcje ogólne Wzmacniacz sygnału Huawei WS320, może współpracować routerem Wi-Fi,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wireless-N Mini Router

Konfiguracja Wireless-N Mini Router Konfiguracja Wireless-N Mini Router Przed przystąpieniem do konfiguracji należy sprawdzić IP komputera w sieci wewnętrznej. W systemie Windows należy kliknąć w menu Start następnie Uruchom, pokaże się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-624 Ruter bezprzewodowy 2.4 GHz AirPlus Xtreme G Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Wirtualne laboratorium - Packet Tracer

Wirtualne laboratorium - Packet Tracer UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Zakład Teleinformatyki 1. Cel ćwiczenia Zasadniczym celem ćwiczenia jest zapoznanie z możliwościami i słabościami środowiska symulacji

Bardziej szczegółowo

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT Przewodnik szybkiej instalacji DN-70690 Spis treści Zawartość pakietu... Strona 1 Podłączenie sieci... Strona 2 Ustawienia sieciowe... Strona 3

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE, AiR r. I, sem. II Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

NIP: 684-250-86-53 REGON 180253193 INSTRUKCJA KONFIGURACJI WIFI NA PRZYKŁADZIE ROUTERA TP-LINK TL-WR740N.

NIP: 684-250-86-53 REGON 180253193 INSTRUKCJA KONFIGURACJI WIFI NA PRZYKŁADZIE ROUTERA TP-LINK TL-WR740N. INSTRUKCJA KONFIGURACJI WIFI NA PRZYKŁADZIE ROUTERA TP-LINK TL-WR740N. Urządzenie to posiada 1 port WAN (niebieski na zdjęciu) oraz 4 porty LAN (żółte na zdjęciu). Port WAN służy do podłączenia przyjścia

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routera WINSTARS WS-WN513N1U do pracy w trybie repeater. /tutorial by piosylant/

Konfiguracja routera WINSTARS WS-WN513N1U do pracy w trybie repeater. /tutorial by piosylant/ Konfiguracja routera WINSTARS WS-WN513N1U do pracy w trybie repeater /tutorial by piosylant/ 1. Ustawiamy WS-WN513N1U (będę go dalej nazywał repeaterem) w miejscu, gdzie laptop z Windowsem 7 lub 8 pokaże

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE, Macintosh OS X (wersja 10.2.x lub nowsza). Przed rozpoczęciem Karta USB do

Bardziej szczegółowo

Urządzenie posiada domyślny adres do logowania, który powraca zawsze po zresetowaniu produktu.

Urządzenie posiada domyślny adres do logowania, który powraca zawsze po zresetowaniu produktu. Intrukcja EWR-523N Logowanie do interfejsu Urządzenie posiada domyślny adres do logowania, który powraca zawsze po zresetowaniu produktu. Domyślne ustawienia: Adres IP: 192.168.10.253 Login: admin Hasło:

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

polski Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej

polski Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej 100 101 Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej USB 2.0 GW-7200U oraz jej oprogramowania. W celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N Instrukcja obsługi DN-70182 Otwarty kod źródłowy Urządzenie wykorzystuje kody oprogramowania opracowane przez osoby trzecie. Kody te podlegają Powszechnej Licencji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi routera bezprzewodowego

Instrukcja obsługi routera bezprzewodowego Instrukcja obsługi routera bezprzewodowego Mikrotik RB951G-2HnD Strona 1 UWAGA: Przepustowość sieci bezprzewodowej WiFi jest uzależniona od wielu czynników zewnętrznych i warunków panujących w najbliższym

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Instrukcja instalacji Macintosh

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Instrukcja instalacji Macintosh EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Instrukcja instalacji Macintosh 09-2012 / v2.0 0 PIERWSZE KROKI Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu, sprawdź czy niczego nie brakuje w opakowaniu, a jeśli czegoś brakuje,

Bardziej szczegółowo

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006 Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 1/2006 ZyXEL P-336M - wprowadzenie Bezprzewodowy router ZyXEL P-336M XtremeMIMO TM 802.11b/g to brama,

Bardziej szczegółowo

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1 POLSKI Informacje ogólne Prestige to router szerokopasmowy z wbudowanym, czteroportowym

Bardziej szczegółowo

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 ostatnim czasie ogromną popularność zdobywają sieci bezprzewodowe. Zapewniają dużą wygodę w dostępie użytkowników do zasobów W informatycznych. Jednak implementacja sieci

Bardziej szczegółowo

Wirtualne laboratorium - Cisco Packet Tracer

Wirtualne laboratorium - Cisco Packet Tracer 1. Cel ćwiczenia Zasadniczym celem ćwiczenia jest zapoznanie z możliwościami i słabościami środowiska symulacji sieci złożonej z produktów firmy Cisco - Packet Tracer. 2. Podstawy teoretyczne Cisco Packet

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie i budowa Instalacja i podłączenie Konfiguracja modułu Opis złącza interfejsu... 6

1. Przeznaczenie i budowa Instalacja i podłączenie Konfiguracja modułu Opis złącza interfejsu... 6 Redakcja 1.0 Spis treści 1. Przeznaczenie i budowa... 2 2. Instalacja i podłączenie... 2 3. Konfiguracja modułu... 4 4. Opis złącza interfejsu... 6 5. Specyfikacja techniczna... 7 1 1. Przeznaczenie i

Bardziej szczegółowo

Współpraca modułu Access Point SCALANCE W788-2PRO ze stacjami klienckimi Windows.

Współpraca modułu Access Point SCALANCE W788-2PRO ze stacjami klienckimi Windows. Współpraca modułu Access Point SCALANCE W788-2PRO ze stacjami klienckimi Windows. Moduły SCALANCE W mogą pracować zarówno w trybie Access Point, jak i Client. Jeżeli posiadamy w naszej sieci AP oraz stacje

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

REPEATER WiFi 300Mbps 8level WRP-300

REPEATER WiFi 300Mbps 8level WRP-300 Informacje o produkcie Repeater WiFi 300Mbps 8level WRP-300 Cena : 74,50 zł Nr katalogowy : MKAKS0054 Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji REPEATER WiFi 300Mbps

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START MP01. Wersja: V1.0 PL

SZYBKI START MP01. Wersja: V1.0 PL SZYBKI START MP01 Wersja: V1.0 PL 2014 Spis treści SZYBKI START MP01... 2 1. UŻYJ MP01 DO UTWORZENIA SIECI TELEFONICZNEJ WIFI I WEWNĘTRZNYCH POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH... 2 1.1 KROK 1-LOGOWANIE DO INTERFEJSU

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bezpiecznego tunelu IPSec VPN w oparciu o bramę ZyWall35 i klienta ZyXEL RSC (Remote Security Client).

Konfiguracja bezpiecznego tunelu IPSec VPN w oparciu o bramę ZyWall35 i klienta ZyXEL RSC (Remote Security Client). . ZyXEL Communications Polska, Dział Wsparcia Technicznego Konfiguracja bezpiecznego tunelu IPSec VPN w oparciu o bramę ZyWall35 i klienta ZyXEL RSC (Remote Security Client). Niniejszy dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZ ZASIĘGU SYGNAŁU REPEATER WiFi. model: AW8

WZMACNIACZ ZASIĘGU SYGNAŁU REPEATER WiFi. model: AW8 WZMACNIACZ ZASIĘGU SYGNAŁU REPEATER WiFi model: AW8 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Dziękujemy za zakup wzmacniacza zasięgu sygnału. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REPEATERA WI-FI OMEGA ΩMEGA O25W - WIRELESS N 300M.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REPEATERA WI-FI OMEGA ΩMEGA O25W - WIRELESS N 300M. INSTRUKCJA OBSŁUGI REPEATERA WI-FI OMEGA ΩMEGA O25W - WIRELESS N 300M. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego repeatera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

(BSS) Bezpieczeństwo w sieciach WiFi szyfrowanie WEP.

(BSS) Bezpieczeństwo w sieciach WiFi szyfrowanie WEP. Do wykonania ćwiczenia będą potrzebne dwa komputery wyposażone w bezprzewodowe karty sieciową oraz jeden Access Point. 1. Do interfejsu sieciowego komputera, z uruchomionym systemem Windows XP podłącz

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 18. ZASADY ADRESOWANIA IP cz. I. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 18. ZASADY ADRESOWANIA IP cz. I. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 18 ZASADY ADRESOWANIA IP cz. I Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z teoretycznymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ!

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ! Konfiguracja połączenia sieciowego z siecią PRIMANET 1. Instalujemy kartę sieciową w systemie operacyjnym z dołączonej płyty CD. Następnie przechodzimy do START ustawienia połączenia sieciowe połączenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N

Instrukcja szybkiej instalacji. Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N Instrukcja szybkiej instalacji Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N Instalacja Podłączanie urządzenia na czas konfiguracji Podłącz przewód zasilacza do gniazda zasilania z tyłu punktu dostępowego

Bardziej szczegółowo

Medion Repeater skrócona instrukcja obsługi

Medion Repeater skrócona instrukcja obsługi Urządzenie to może nam służyć jako trzy różne urządzenia. Zastępuje ono Access Point, bezprzewodową kartę sieciową, a może być repeterem, który pozwoli na zwiększenie zasięgu sieci Wi-Fi w twoim domu.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik PRE 10/20/30

Przewodnik PRE 10/20/30 Przewodnik PRE 10/20/30 PRE10/20/30 służy do podłączenia i zarządzania urządzeniami ELEKTROBOCK (jednostka centralna PocketHome,termostat PT41 itp.) przez internet. Po podłączeniu do sieci LAN za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TELEINFORMATYKI W GÓRNICTWIE

LABORATORIUM TELEINFORMATYKI W GÓRNICTWIE KATEDRA ELEKTRYFIKACJI I AUTOMATYZACJI GÓRNICTWA LABORATORIUM TELEINFORMATYKI W GÓRNICTWIE Bezprzewodowa transmisja danych wg standardu 802.11 realizacja z wykorzystaniem ruterów MIKROTIK (INSTRUKCJA LABORATORYJNA)

Bardziej szczegółowo

Encore :: ENDSL-A2+WIG :: modem ADSL/ADSL2+ ENDSL-A2+WIG

Encore :: ENDSL-A2+WIG :: modem ADSL/ADSL2+ ENDSL-A2+WIG Encore :: ENDSL-A2+WIG :: modem ADSL/ADSL2+ ENDSL-A2+WIG Spis treści 1. Charakterystyka Modemu 2 1.1. Panel Przedni 2 1.2. Panel Tylni 2 2. Zawartość Opakowania 3 3. Instalacja Modemu 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo