Sieci Komputerowe Lokalne sieci bezprzewodowe (sieci WLAN)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieci Komputerowe Lokalne sieci bezprzewodowe (sieci WLAN)"

Transkrypt

1 Sieci Komputerowe Lokalne sieci bezprzewodowe (sieci WLAN) Standardy , , dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska Opole

2 Zagadnienia Fale elektromagnetyczne jako nośnik informacji. Rodzaje fal radiowych. Modulacja fal kodowanie sygnału cyfrowego za pomocą fali nośnej (sygnału analogowego). Standardy sieci bezprzewodowych. Fizyczna struktura sieci bezprzewodowych, urządzenia sieciowe: access point, przełącznik, router, karta sieciowa, budowa anten. Typy sieci bezprzewodowych. Topologie fizyczne sieci bezprzewodowych. Lokalne sieci bezprzewodowe, standardy IEEE , HyperLAN, Irda, BlueTooth. System radiowy z widmem rozproszonym. Metody dostępu do medium w sieciach bezprzewodowych. Standardy i protokoły sieci bezprzewodowych. Formaty ramek IEEE Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych, protokół WEP, WPA, TKIP, system RADIUS. 2

3 Rodzaje fal radiowych Rodzaje fal radiowych, według sposobu rozprzestrzeniania się: fale jonosferyczne (powyżej 60 km od powierzchni Ziemi), fale troposferyczne (do 12 km nad powierzchnią Ziemi, dla równika 18 km, bieguna 10 km), fale przyziemne o fale powierzchniowe, o fale przestrzenne (fale odbite, fale bezpośrednie). Na propagację fal radiowych w jonosferze mają wpływ następujące zjawiska: załamania, dyspersji (rozpraszania), absorpcji fal (pochłanianie). Na propagację fal radiowych w troposferze mają wpływ następujące zjawiska: refrakcji, ugięcie fal (zmiana kierunku ruchu fali radiowej spowodowane różną przenikalnością elektryczną atmosfery na różnych wysokościach), rozpraszanie fal, tłumienia fal. 3

4 Refrakcja fal radiowych Refrakcja fal: ujemna (odchylenie fal od powierzchni Ziemi), zerowa (brak refrakcji), dodatnia (odchylenie fal do powierzchni Ziemi), krytyczna (fala biegnie równolegle do powierzchni Ziemi), superrefrakcja (silne zakrzywienie fal do powierzchni Ziemi powrót fali na powierzchnię Ziemi). 4

5 Zakresy długości fal elektromagnetycznych mm = 10-3 m, 1 nm = 10-9 m Promieniowanie Gamma m Promieniowanie X (Roentegna) m m Widmo optyczne Ultrafiolet 1 nm nm Światło widzialne 380 nm nm (częstotliwość około Hz = 10 6 GHz) nm fiolet nm niebieski nm zielony nm żółty nm pomarańczowy nm czerwony Podczerwień 780 nm 10-3 m = 1 mm = 10 6 nm Mikrofale 1 mm - 30 cm (300 GHz 1 GHz) <- sieci WLAN 2,4 2,4835 GHz Fale radiowe 0,30 m 10 5 m fale ultrakrótkie 0,30 m 10m 30 MHz 1GHz fale krótkie 10 m - 75 m 4 MHz - 30 MHz fale średnie i pośrednie 75m - 1 km 300 KHz - 4 MHz fale długie 1 km - 10 km 30 KHz KHz fale bardzo długie 10 km km 3 KHz - 30 KHz 5

6 Zakresie częstotliwości dla transmisji radiowych Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz.U nr 171 poz Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego, Dz.U nr 138 poz Rozporządzenia Dz.U nr 138 poz. 972 reguluje min. zakresy częstotliwości pracy urządzeń ISM np.: 433,05 434,79 MHz, MHz (urządzenia stosujące rozpraszanie Frequency Hopping Spread Spectrum, Direct Sequence Spread Spectrum). Bez zgody odpowiednich instytucji, ale z homologacją Ministerstwa Łączności można używać urządzenia nadawcze o mocy nie większej niż 20 mw, pracujących na częstotliwościach do 800 MHz. 6

7 Sieci ISM - Industrial, Scientific & Medical Dla sieci lokalnych, typu ISM, Industrial, Scientific & Medical, wydzielono zakresy częstotliwości: MHz (USA), 2,4 2,4835 GHz (Europa, USA, Japonia), 5,725 5,85 GHz (USA). które można użytkować bez zgody i opłat. Urządzenia radiowe pracujące w tych zakresach muszą stosować rozpraszanie widma sygnału, moc nadajnika nie może być większa niż 1 W (USA), 100 mw (Europa), 10 mw (Japonia). Pasma ISM są specyfikowane w standardzie IEEE

8 Typy modulacji fal radiowych ω + ϕ Równanie fali S ( t) = A( t) sin( ( t) t ( t)) AM, modulacja amplitudą, szybkość transmisji 0,8 2,25 b/s o o o OOK (On/Off Key modulation), szybkość transmisji 0,8 b/s, QAM (Quadrature Amplitude Modulation), szybkość transmisji 1,7 b/s, QPR (Quadrature Partial Response modulation), szybkość transmisji 2,25 b/s, FM, modulacja częstotliwością, szybkość transmisji 0,8 1,9 b/s. o o o FSK (Frequency-Shift Keying), CP-SFK (Continuous Phase Frequency Shift Keying), MSK (Minimum-Shift Keying). PM, modulacja fazą, szybkość transmisji 0,8 2,9 b/s. Odmiany: o o o o BPSK (Binary Phase Shift Keying), DE-BPSK (Differentially Encoded Coherent Biphase Shift Keying), DPSK (Differential Phase Shift Keying), QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), DQPSK, 8-F PSK, 16-F PSK, Am/PM, (16-F APK, Amplitude-shift keying modulation), szybkość transmisji 3,1 b/s. 8

9 Typy modulacji fal radiowych S ( t) = A( t) sin( ω ( t) t + ϕ ( t)) 9

10 Szerokość pasma, przepustowość sieci Szerokość pasma w transmisji analogowej określa zakres częstotliwości stosowanej do transmisji danych, jednostka herz [Hz]. Szerokość pasma jest to ilość danych, które można przesłać siecią w określonym czasie, jednostką jest bit/sekundę [b/s]. Przepustowość w transmisji cyfrowej oznacza ilość bitów przesyłanych w ciągu jednostki czasu. Przepustowość oznacza rzeczywistą szerokość pasma (def. Cisco). Przykład: Sieć Ethernet ma przepustowość 10Mb/s. 10

11 Zasada Nyquista. Wzór Shanona. Zasada Nyquista (1924 r.) określa zależność między szerokością pasma urządzenia transmisyjnego a maksymalną liczbą bitów którą urządzenie może przesłać w ciągu 1s. Zasada określa teoretyczne ograniczenie na max. szybkość przesyłania danych. Jeżeli urządzenie stosuje: K - możliwych wartości napięcia, poziomów sygnału B - jest szerokością pasma to max. szybkość przesyłania danych R jest równa R = 2 B log 2 ( K ) Wzór Shanona (1948) określa zależność między R szybkością transmisji a B szerokością pasma, S średnią mocą sygnału, N średnim poziomem szumów. S R = B log 2 ( + 1) N 11

12 Transmisja baseband, narrowband, broadaband Transmisja w paśmie podstawowym (baseband transmision). Transmisja wąsko-pasmowa (narrowband transmision). Transmisja szeroko-pasmowa (broadband transmision) - transmisja z widmem rozproszonym. 12

13 Standardy sieci bezprzewodowych w Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) powstała grupa robocza IEEE Working Group dla opracowania standardu warstwy fizycznej (PHY layer) i warstwy MAC (mediumaccess control layer) dla bezprzewodowych sieci lokalnych (sieci WLAN) w paśmie ISM (Industrial, Scientific & Medical) IEEE opracowało standard Wydzielone pasma ISM (zakresy częstotliwości dla sieci lokalnych ): MHz (USA) 2,4 2,4835 GHz (Europa, USA, Japonia), 5,725 5,85 GHz (USA). które można użytkować bez zgody i opłat. Urządzenia radiowe pracujące w tych zakresach muszą: stosować rozpraszanie widma sygnału, moc nadajnika nie może być większa niż 1 W (USA), 100 mw (Europa), 10 mw (Japonia). 13

14 Elementy standardu standard warstwy łącza danych (MAC) i warstwy fizycznej (PHY) dla lokalnych sieci bezprzewodowych. Standard określa funkcje i usługi urządzeń sieci bezprzewodowych, zasady dostępu do warstwy MAC, protokół CSMA/CA, techniki sygnalizacyjne w warstwie PHY, zasady uwierzytelnienie stacji i poufności danych,

15 Elementy standardu standard warstwy łącza danych (MAC) i warstwy fizycznej (PHY) dla lokalnych sieci bezprzewodowych. Standard określa funkcje i usługi urządzeń sieci bezprzewodowych, zasady dostępu do warstwy MAC, protokół CSMA/CA, techniki sygnalizacyjne w warstwie PHY, zasady uwierzytelnienie stacji i poufności danych, IEEE b - standard sieci bezprzewodowych, transmisja w paśmie 2.4 GHz, przepustowość 11 Mbps, Schemat modulacji Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS). 15

16 Elementy standardu standard warstwy łącza danych (MAC) i warstwy fizycznej (PHY) dla lokalnych sieci bezprzewodowych. Standard określa funkcje i usługi urządzeń sieci bezprzewodowych, zasady dostępu do warstwy MAC, protokół CSMA/CA, techniki sygnalizacyjne w warstwie PHY, zasady uwierzytelnienie stacji i poufności danych, IEEE b - standard sieci bezprzewodowych, transmisja w paśmie 2.4 GHz, przepustowość 11 Mbps, Schemat modulacji Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS). IEEE a - standard sieci bezprzewodowych, transmisja w paśmie 5 GHz, przepustowość 54 Mbps, brak zgodności ze standardem IEEE b, Wykorzystywany schemat modulacji Orthogonal Frequency Division Multiplexing. IEEE c informacje do standardu IEEE 802.1D (ISO/IEC 10038). IEEE d uzupełnienie standardu , specyfikacja wymagań dotyczących pracy urządzeń bezprzewodowych. IEEE e - specyfikacja wymagań Quality of Service. IEEE f - specyfikacja określa wymagania dla komunikacji między punktami dostępowymi (AP). 16

17 Elementy standardu standard warstwy łącza danych (MAC) i warstwy fizycznej (PHY) dla lokalnych sieci bezprzewodowych. Standard określa funkcje i usługi urządzeń sieci bezprzewodowych, zasady dostępu do warstwy MAC, protokół CSMA/CA, techniki sygnalizacyjne w warstwie PHY, zasady uwierzytelnienie stacji i poufności danych, IEEE b - standard sieci bezprzewodowych, transmisja w paśmie 2.4 GHz, przepustowość 11 Mbps, Schemat modulacji Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS). IEEE a - standard sieci bezprzewodowych, transmisja w paśmie 5 GHz, przepustowość 54 Mbps, brak zgodności ze standardem IEEE b, Wykorzystywany schemat modulacji Orthogonal Frequency Division Multiplexing. IEEE c informacje do standardu IEEE 802.1D (ISO/IEC 10038). IEEE d uzupełnienie standardu , specyfikacja wymagań dotyczących pracy urządzeń bezprzewodowych. IEEE e - specyfikacja wymagań Quality of Service. IEEE f - specyfikacja określa wymagania dla komunikacji między punktami dostępowymi (AP). IEEE g - standard sieci bezprzewodowych, transmisja w paśmie 2,4 GHz, przepustowość 54 Mbps, Zastosowano typ modulacji OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). IEEE h uzupełnienie standardów MAC i a PHY o funkcje zarządzania i kontroli transmisji w paśmie 5GHz. IEEE i - uzupełnienie standardu MAC o nowe elementy bezpieczeństwa. 17

18 Elementy standardu standard warstwy łącza danych (MAC) i warstwy fizycznej (PHY) dla lokalnych sieci bezprzewodowych. Standard określa funkcje i usługi urządzeń sieci bezprzewodowych, zasady dostępu do warstwy MAC, protokół CSMA/CA, techniki sygnalizacyjne w warstwie PHY, zasady uwierzytelnienie stacji i poufności danych, IEEE b - standard sieci bezprzewodowych, transmisja w paśmie 2.4 GHz, przepustowość 11 Mbps, Schemat modulacji Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS). IEEE a - standard sieci bezprzewodowych, transmisja w paśmie 5 GHz, przepustowość 54 Mbps, brak zgodności ze standardem IEEE b, Wykorzystywany schemat modulacji Orthogonal Frequency Division Multiplexing. IEEE c informacje do standardu IEEE 802.1D (ISO/IEC 10038). IEEE d uzupełnienie standardu , specyfikacja wymagań dotyczących pracy urządzeń bezprzewodowych. IEEE e - specyfikacja wymagań Quality of Service. IEEE f - specyfikacja określa wymagania dla komunikacji między punktami dostępowymi (AP). IEEE g - standard sieci bezprzewodowych, transmisja w paśmie 2,4 GHz, przepustowość 54 Mbps, Zastosowano typ modulacji OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). IEEE h uzupełnienie standardów MAC i a PHY o funkcje zarządzania i kontroli transmisji w paśmie 5GHz. IEEE i - uzupełnienie standardu MAC o nowe elementy bezpieczeństwa.. IEEE n - standard sieci bezprzewodowych, transmisja w paśmie 2,4 GHz lub 5 GHz, przepustowość 600 Mbps. Wykorzystywane są typy modulacji Binary phase-shift keying (BPSK), Quadrature phase-shift keying (QPSK), Quadrature amplitude modulation (QAM). Sieci IEEE n wykorzystują technologię Multiple Input Multiple Output (MIMO). IEEE y 2008, uzupełnienie standardu , transmisja w paśmie MHz w USA. 18

19 Standardy sieci bezprzewodowych W 1999, rozpoczęła pracę Grupa Robocza Zadaniem grupy było opracowanie standardów i zalecanych praktyk dla krótko-zasięgowych sieci bezprzewodowych, nazwanych sieciami WPAN (wireless personal area networks): , standard sieci WPAN dla Bluetooth, , standard określający zasady współpracy między urządzeniami w sieciach WPAN i WLAN, , standard transmisji w paśmie wysokich częstotliwości w sieciach WPAN, , standard transmisji w paśmie niskich częstotliwości w sieciach WPAN. 19

20 Standardy sieci bezprzewodowych W 1999, rozpoczęła pracę Grupa Robocza zadaniem grupy było opracowanie standardów i zalecanych praktyk dla rozwoju i budowy szeroko-pasmowych sieci bezprzewodowych z zastosowaniem architektury PMP (Point-to- Multipoint): , Air Interface for GHz Recommended practice for coexistence among and a devices, a, Amendments to the MAC layer and an additional PHY layer for 2 11 GHz licensed frequencies, b, Amendments to the MAC layer and an additional PHY layer, license exempt frequencies, with a focus on 5-6 GHz. 20

21 Rodzaje sieci bezprzewodowych Podział sieci bezprzewodowych ze względu na wielkość: Wireless Wide Area Networks. Wireless Metropolitan Area Networks. Wireless Local Area Network. Wireless Personal Area Networks. Systemy cyfrowej transmisji bezprzewodowej: Sieci telefoniczne: sieci komórkowe GSM, DECT, Mobitex (Ericsson). Sieci rozległe: Aloha, Packet Radio, Cellular Digital Packet Data (CDPD), Tetra. Sieci lokalne: IEEE (802.11a, b, g, n), HyperLAN, BlueTooth, Infrared. 21

22 HiperLAN HiperLAN (High Performance Radio LAN), Standard sieci WLAN ETSI (European Telecommunications Standards Institute), opracowany jako projekt BRAN (Broadband Radio Access Networks). Alternatywa dla sieci IEEE dla transmisji LBR (Low Bit Rate), 1,4706 Mb/s, zasięg do 800 m dla transmisji HBR (High Bit Rate), 23,5294 Mb/s, zasięg do 50m Transmisja w paśmie 5,15-5,3 GHz i 17,1-17,3 GHz. HiperLAN 2 nowsza wersja standardu, definiuje sieci o zwiększonej przepustowości i uniwersalności (współpraca z sieciami Universal Mobile Telecommunication System). Szybkość transmisji dla danych do 54 Mb/s. 22

23 Bluetooth Bluetooth. Standard sieci WPAN, IEEE Opracowany w 1998 przez takie firmy, jak Ericsson, IBM, Intel, Nokia, Toshiba, 3Com, Lucent, Microsoft, Motorola. Nazwa Bluetooth pochodzi o nazwiska: Harold Blåtand - Bluetooth - króla Danii ( ). Głównym celem opracowania standardu było umożliwienie komunikacji między różnego typu urządzeniami w sieciach LAN, WLAN. Bluetooth wykorzystuje transmisję synchroniczną, metoda rozpraszania fast-frequency-hopping, z szybkością 1 Mbps, w paśmie 2.4 GHz sieci ISM. W trybie normalnym Bluetooth zmienia częstotliwość (hop) 1600 razy/sec., poprzez 79 różnych częstotliwości oddzielonych o 1 MHz każda, począwszy od GHz. 23

24 Bluetooth Bluetooth wykorzystuje typ modulacji GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying). Według siły sygnału urządzenia Bluetooth dzielą się na klasy od 20 dbm do 0 dbm (0 dbm = 1mW). Jednostka mocy dbm (db - decybel) oznacza odniesienie do mw (miliwat), np. (1 dbm = 1,3mW). Najbardziej popularne są urządzenia klasy-3 z mocą sygnału 0 dbm, nie wymagają zewnętrznego zasilania. Mocy sygnału wyrażona w dbm i w miliwatach (mw). 24

25 Infrared WLAN Przykładem sieci typu Infrared WLAN są sieci oparte na standardzie IrDA (Infrared Data Association). Standard IrDA wykorzystywany w sieciach ad-hoc, komunikacji punkt-punkt. W warstwie fizycznej IrDA wykorzystuje do transmisji sygnał świetlny z zakresu długości 850 nm to 950 nm. Sieci IrDA mają zakres do 1 m. Transmisja w paśmie podstawowym (baseband). Szybkość transmisji 9.6 kb/s - 16 Mb/s Stożek świetlny 30 o. Podział według szybkości transmisji: SIR (Serial Infrared), transmission speeds normally supported by an RS-232 port (9600 bit/s, 19.2 kbit/s, 38.4 kbit/s, 57.6 kbit/s, kbit/s) MIR (Medium Infrared), speeds of Mbit/s and Mbit/s. FIR (Fast Infrared), 4 Mbit/s, VFIR (Very Fast Infrared), do 16 Mbit/s, UFIR (Ultra Fast Infrared) do 100 Mbit/s 25

26 Stos protokołów standardu IRDA Protokoły standardu IRDA. IrLAP (Infrared Link Access Protocol). Usługi: kontrola dostępu, wykrywanie odbiorców, budowa połączenia, dystrybucja ról (Primary/Secondary) dla urządzeń, negocjacja parametrów QoS. IrLMP (Infrared Link Management Protocol) o LM-MUX (Link Management Multiplexer) Usługi: dzielenie na logiczne kanały, zmiana urządzeń Primary/Secondary. o LM-IAS (Link Management Information Access Service), dostarcza listy w której dostawcy usług mogą rejestrować usługi tak, aby urządzenia mogły mieć dostęp do nich poprzez LM-IAS. Tiny TP (Tiny Transport Protocol). Usługi: transmisja dużych widomości przy użyciu SAR (Segmentation and Reassembly), kontrola przepływu danych w kanałach logicznych. IrCOMM (Infrared Communications Protocol), umożliwia pracę urządzenia IRDA jako port szeregowy (COM) lub równoległy (LPT). IrOBEX, (Infrared Object Exchange), wymiana obiektów danych (np. vcard, vcalendar) między urządzeniami IRDA. IrLAN (Infrared Local Area Network), umożliwia dostęp urządzeniom IRDA do sieci LAN. 26

27 Stos protokołów standardu IRDA 27

28 Ultra Wide Band Ultra Wide Band (UWB), Technologia transmisji danych za pomocą widma rozproszonego, opracowana przez FCC (Federal Communications Commission). Szybkość transmisji do 2 Gb/s, zasięg do 10 metrów. Pasmo od 3.1 do 10.6 GHz. 28

29 WiMAX WiMAX (World Interoperability for Microwave Access), IEEE Grupa standardów szerokopasmowej, bezprzewodowej transmisji danych dla sieci WMAN. Standard opracowany przez firmę Nokia i Wi-LAN (http://www.wi-lan.com/). Zasięg maksymalnie do 50 km, prędkość transmisji do 70 Mbit/s. Pasmo 2.5 GHz, 3.5 GHz licencjonowane i 5.8 GHz nie licencjonowane 29

30 System radiowy z widmem rozproszonym (spread spectrum) Technologia rozpraszania widma została opracowana w 1924 przez Alfreda N. Goldsmitha, opatentowana w 1940 roku przez Hedy Lamarr. Rozpraszanie sygnału radiowego na cały zakres częstotliwości: daje dużą odporność na zakłócenia, umożliwia dostęp wielu użytkowników do jednego pasma, utrudnia wykrywanie i przechwytywanie transmitowanych danych, pojemność pasma nie jest ograniczona liczbą kanałów. Przykład: Transmisji wąskopasmowej, w paśmie 1 MHz i mocy nadajnika 10 W odpowiada transmisja szerokopasmowa w paśmie 20 MHz i moc nadajnika 0,1 W. 30

31 System radiowy z widmem rozproszonym - metody rozpraszania sygnału Metody rozpraszania sygnału: DS (direct sequence), kluczowanie sygnału pseudolosowym przebiegiem szerokopasmowym, FH (frequency hoping), przeskoki częstotliwości, TH (time hoping), przeskoki w czasie, LFM (linear frequency modulation), liniowa modulacja częstotliwością. 31

32 Typ modulacji fal radiowych, standard Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) rozpraszanie widma ze skokową zmianą częstotliwości. Technika modulacji mieszania sygnału danych z wąskopasmowym sygnałem zajętości, którego częstotliwość zmienia się (skacze) deterministycznie w czasie. Częstotliwości transmisji są określane przez rozproszony kod (skaczący sygnał kodu, spreading code). 32

33 Typ modulacji fal radiowych, standard Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) rozpraszanie widma ze skokową zmianą częstotliwości. Technika modulacji mieszania sygnału danych z wąskopasmowym sygnałem zajętości, którego częstotliwość zmienia się (skacze) deterministycznie w czasie. Częstotliwości transmisji są określane przez rozproszony kod (skaczący sygnał kodu, spreading code). Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), b. rozpraszanie widma z bezpośrednią sekwencją rozpraszającą. Sygnał transmitowanych danych jest mieszany jest z sygnałem szumu, zwanym (chipping code, processing gain). Sygnał szumu jest generowany pseudolosowo, o częstotliwości wyższej niż sygnał z danymi. Standard modulacji pozwalający transmitować dane z szybkością 1 Mbit/s i 2 Mbit/s dla a, 5,5 Mbit/s i 11 Mbit/s dla b. 33

34 Typ modulacji fal radiowych, standard Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) rozpraszanie widma ze skokową zmianą częstotliwości. Technika modulacji mieszania sygnału danych z wąskopasmowym sygnałem zajętości, którego częstotliwość zmienia się (skacze) deterministycznie w czasie. Częstotliwości transmisji są określane przez rozproszony kod (skaczący sygnał kodu, spreading code). Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), b. rozpraszanie widma z bezpośrednią sekwencją rozpraszającą. Sygnał transmitowanych danych jest mieszany jest z sygnałem szumu, zwanym (chipping code, processing gain). Sygnał szumu jest generowany pseudolosowo, o częstotliwości wyższej niż sygnał z danymi. Standard modulacji pozwalający transmitować dane z szybkością 1 Mbit/s i 2 Mbit/s dla a, 5,5 Mbit/s i 11 Mbit/s dla b. Complementary Code Keying (CCK), b, g Technika modulacji stosowana w sieciach b, g, dla szybkości 5.5 Mbit/s lub 11 Mbit/s, w paśmie GHz GHz. CCK oznacza wielofazowe uzupełnienia kodów 1, -1,i, -i. 34

35 Typ modulacji fal radiowych, standard Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) rozpraszanie widma ze skokową zmianą częstotliwości. Technika modulacji mieszania sygnału danych z wąskopasmowym sygnałem zajętości, którego częstotliwość zmienia się (skacze) deterministycznie w czasie. Częstotliwości transmisji są określane przez rozproszony kod (skaczący sygnał kodu, spreading code). Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), b. rozpraszanie widma z bezpośrednią sekwencją rozpraszającą. Sygnał transmitowanych danych jest mieszany jest z sygnałem szumu, zwanym (chipping code, processing gain). Sygnał szumu jest generowany pseudolosowo, o częstotliwości wyższej niż sygnał z danymi. Standard modulacji pozwalający transmitować dane z szybkością 1 Mbit/s i 2 Mbit/s dla a, 5,5 Mbit/s i 11 Mbit/s dla b. Complementary Code Keying (CCK), b, g Technika modulacji stosowana w sieciach b, g, dla szybkości 5.5 Mbit/s lub 11 Mbit/s, w paśmie GHz GHz. CCK oznacza wielofazowe uzupełnienia kodów 1, -1,i, -i. Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), a, g, wielotonowa ortogonalna modulacja częstotliwości. Technika modulacji stosowana w siecich a, g, w paśmie GHz GHz. Pojedyńczy sygnał o wysokiej częstotliwości jest zamieniany na kilka sygnałów o niższej częstotliowości, które są nadawane jednocześnie. 35

36 Sieci z widmem rozproszonym - standard Rozpraszanie sygnału metodą Frequency Hopping Spread Spectrum. 36

37 Sieci z widmem rozproszonym - rozkład częstotliwości w kanałach Rozkład częstotliwości w kanałach. Europa 13 kanałów. USA 11 kanałów. Odległość między środkowymi częstotliwościami kanałów wynosi 5 MHz. Szerokość każdego kanału wynosi 22 MHz. Kanały 1, 6, 11 nie nakładają się. Przerwa między 1, 6,11 kanałem wynosi 3 MHz. 37

38 Warstwa Łącza Danych. Protokoły dostępu do pasma. Aloha (Uniwersytet Hawajski, 1970) CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance), , BTMA (Busy Tone Multiple Access) SRMA (Slot Reservation Multiple Access) FAMA (Floor Acquisition Multiple Access) MACA (Multiple Access with Collision Avoidance), MACAW (MACA for Wireless) BAPU (Basic Access Protocol solutions) MSAP (MiniSlotted Alternating Priorities) BRAM (Broadcast Recognizing Access Method). 38

39 Fizyczna struktura sieci bezprzewodowych Stacja ( station) urządzenie sieciowe, posiadające kartę sieciową zgodną ze standardem Punkt dostępu (Access Point, AP) urządzenie służące do komunikacji między stacjami w sieciach bezprzewodowych (sieci z infrastrukturą) i łączenia stacji z sieciami LAN. AP zapewnia łączność bezprzewodową na obszarze zwanym komórką. Wielkość komórki zależy od wielkości i mocy sygnału anteny (wynosi od 90 do 150 metrów). 39

40 Sieci bezprzewodowe podstawowe pojęcia określa dwa typy (operation modes) funkcjonowania sieci: sieci z infrastrukturą, typ regularnej sieci WLAN, nazwanej IM-BSS (Infrastructure Mode - Basic Service Set), bez infrastruktury, sieci typu ad hoc, zwanymi IBSS (Independent Basic Service Set). W sieciach typu ad hoc hosty komunikują się bezpośrednio, bez pośrednictwa AP. BSS (Basic Service Set) sieć bezprzewodowa zbudowana co najmniej z dwóch stacji. IBSS (Independent Basic Service Set) sieć BSS nie połączona z AP, sieć ad-hoc (bezprzewodowa sieć nie połączona z siecią kablową). ESS (Extended Service Set) sieć bezprzewodowa zbudowana z klilku AP. DS (Distribution System) zbiór połączonych AP tworzących jedną sieć. SSID (Service Set Identifiers) identyfikator sieci bezprzewodowej (nazwa sieci). 40

41 Sieci CSMA/CA Dostęp do pasma w sieciach CSMA/CA jest kontrolowany przez funkcje koordynujące: Distributed coordination function (DCF). Stacje sprawdzają dostęp do pasma. Point coordination function (PCF). Istnieje stacja koordynująca (AP) dostęp do pasma. Hybrid coordination function (HCF). 41

42 Kojarzenie w sieciach Aby stacja mogła transmitować dane w sieci WLAN musi odnaleźć sieć (AP) i podłączyć się do niej. W procesach kojarzenia stacji i AP stosowane są następujące rodzaje ramek: ramka beacon, ramki stosowane przez stacje do ogłaszania obecności. ramka sondy, ramka stosowna przez stacje do odszukiwania sieci i AP. Stacja szuka sieci wysyłając SSID, parametry transmisji. AP zwraca SSID, parametry transmisji, konfigurację zabezpieczeń. ramka uwierzytelniające, stosowane w procesie uwierzytelnienia. ramki kojarzenia, ramki stosowane do budowy połączenia między stacją a AP. Stacja żąda przyłączenia do sieci (skojarzenia) wysyła adres MAC, adres MAC AP (adres BSSID), identyfikator grupy ESS (ESSID). AP zwraca identyfikator skojarzenia (AID). 42

43 Skanowanie sieci Skanowanie sieci host podłączony do sieci WLAN nasłuchuje, wyszukując AP z którym jest skojarzony. Skanowanie może odbywać się w trybie aktywnym lub pasywnym. Skanowanie aktywne host wysyła ramkę testową z określonym identyfikatorem sieci (SSID - Service Set Identifier) w celu dołączenia do sieci. AP o szukanym identyfikatorze SSID odpowiada przypisując hosta do sieci. Skanowanie pasywne host nasłuchuje, obierając ramki zarządzające wysyłane przez AP (sieci z infrastrukturą) lub przez inne hosty (sieci ad hoc). Po odebraniu ramki z identyfikator SSID, host łączy się z siecią. 43

44 Problemy bezprzewodowej transmisji danych Problemy bezprzewodowej transmisji danych dla protokołów rywalizujących: zjawisko ukrytej stacji (hidden terminal), nie wszystkie stacje mają bezpośrednią łączność, stacja jest ukryta, jeżeli jest w zasięgu stacji odbierającej ale poza zasięgiem stacji nadającej, zjawisko odkrytej stacji, stacja znajduje się w zasięgu nadawcy, ale poza zasięgiem odbiorcy, zniekształcenia sygnału radiowego spowodowane interferencją (nakładania się) fal, przechwytywanie (obieranie sygnału od stacji która nadaje mocniejszym sygnałem). 44

45 Problemy bezprzewodowej transmisji danych Kolizja w sieci bezprzewodowych następuje wtedy, gdy dwa lub więcej nadawców wysyła dane do jednego odbiorcy. Ponieważ, urządzenia bezprzewodowe nie mogą nasłuchiwać (wychwytywać sygnałów w sieci), więc do wykrywania kolizji stosuje się mechanizm potwierdzeń. Stacje mogą wysyłać komunikaty: Request To Send (RTS), zgłoszenie gotowości do nadawania, Clear To Send (CTS), zgłoszenie gotowości do odbioru, Request for RTS (RRTS ), wysyłany, gdy stacja nie może wcześniej odpowiedzieć na ramkę RTS z powodu wstrzymywania transmisji, Data Sending (DS), rozpoczęcia nadawania danych, ACK, potwierdzenie poprawnego odbiór ramki danych. 45

46 Problem ukrytej stacji Stacja A nadaje do stacji B poprzez AP. Stacja C jest ukryta, ponieważ znajduje się poza zasięgiem stacji nadającej A, jest w zasięgu odbiornika AP. Stacja C nie wykrywa transmisji od A do AP, może zacząć nadawać do AP powodując kolizję. A B AP CX Jednym z rozwiązań problemu ukrytej stacji jest funkcja negocjacji dostępu do kanału transmisyjnego między stacją a punktem dostępowym (AP). Stacja przed wysłaniem danych wysyła komunikat Request To Send (RTS), AP zgłasza gotowości do odbioru, wysyła komunikat Clear To Send (CTS). 46

47 Problem odkrytej stacji Stacja A nadaje do stacji B poprzez AP1. Stacja C jest odkryta, ponieważ znajduje się w zasięgu nadajnika AP1, poza zasięgiem odbiornika B. Stacja C wykrywa transmisję od AP1 do B, wstrzymuje nadawanie do AP2 i D aby nie spowodować kolizji. A B AP1 C AP2 D 47

48 Bezpieczeństwo sieci protokół WEP Protokół WEP (Wired Equivalent Privacy), protokół stosowany do: szyfrowania transmitowanych danych (zapewnia poufność danych) uwierzytelnienia (authentication) nadawcy danych. Stosowany algorytm kryptograficzny wykorzystuje 40,- 64- lub 128-bitowy wspólny klucz (shared key) i wektor inicjujący (initialization vector). Do szyfrowania WEP wykorzystuje symetryczny algorytm RC4 (Ron's Code 4). 24 bitowy wektor inicjujący (initialization vector - IV) jest to zbiór losowo wygenerowanych znaków stosowanych razem ze wspólnym kluczem do wygenerowania klucza RC4 stosowanego do szyfrowania danych. 48

49 Uwierzytelnienie WEP Uwierzytelnianie w sieci WLAN następuje w warstwie łącza danych. Proces uwierzytelniania dotyczy urządzeń (nie użytkownika). WEP stosuje dwa rodzaje uwierzytelnień: brak uwierzytelnienia (open system authentication). Dane transmitowane są otwartym tekstem, każda stacja może połączyć się z AP. uwierzytelnienie za pomocą wspólnego klucza (shared key authentication). Proces uwierzytelnienia WEP za pomocą wspólnego klucza. 49

50 Procedura uwierzytelnienie i szyfrowania WEP 1. Tworzony jest klucz z połączenia stringów wspólny klucz + wektor inicjujący. ConcatenatedKey = SharedKey + IV Klucz kryptograficzny stosowany do uwierzytelnienie i szyfrowania WEP generowany jest algorytmem RC4. EncryptionKey = RC4(ConcatenatedKey) 2. Szyfrowanie danych. Dla szyfrowanego tekstu wyliczana jest suma kontrolna algorytmem CRC-32 (4 bajty). CrcValue = CRC32(OriginalMessage) EncryptedMessage = (OriginalMessage +CrcValue) XOR EncryptionKey MessageSentToPeer = IV + EncryptedMessage 3. Deszyfrowanie danych. EncryptedMessage = MessageReceived - First24bits ConcatenatedKey = SharedKey + IV DecryptionKey = RC4(ConcatenatedKey) DecryptedMessage = (EncryptedMessage) XOR DecryptionKey 4. Uwierzytelnienie (authentication) zaszyfrowanych danych. CRC Value = CRC32(Decrypted Message) 50

51 Protokół EAP IEEE 802.1x, 2002, określa standard kontroli dostępu w sieciach LAN i WLAN oparty o serwery uwierzytelniające (np. RADIUS). Najczęściej stosowanym w sieciach bezprzewodowych serwerem uwierzytelniającym jest serwer RADIUS (Remote Authentication Dial in User Service). Protokół EAP (Extensible Authentication Protocol) stosowany jest do komunikacji między klientem (żądającym usługi) a serwerem uwierzytelnienia (authentication server). Warianty protokołu EAP: EAP MD5, EAP-Tunneled TLS (EAP-TTLS), Lightweight EAP (LEAP), Protected EAP (PEAP). LEAP jest głównie używany przez bezprzewodowe punkty dostępu firmy Cisco w sieciach WLAN. Specyfikacje RFC: RFC2869 RADIUS Extensions C. Rigney, W. Willats, P. Calhoun RFC 3579 RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) Support For Extensible Authentication Protocol (EAP) B. Aboba, P. Calhoun RFC 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) B. Aboba, L. Blunk, J. Vollbrecht, J. Carlson, H. Levkowetz. 51

52 Proces uwierzytelnienia EAP 52

53 Protokół WPA, WPA2 Protokół WPA model bezpieczeństwa sieci WLAN opracowany w 2003, w oparciu o standard IEEE i. Protokół jest standardem pośrednim między WEP I WPA2. WPA wykorzystuje: protokół TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), symetryczny algorytm kryptograficzny Michael (MIC, Message Integrity Code), protokół EAP (Extensible Authentication Protocol, 802.1x). Istnieją dwie odmiany standardu WPA: Personal, uwierzytelnienie w oparciu o klucz PSK (preshared key), Enterprise, uwierzytelnienie poprzez serwer RADIUS. 53

54 Protokół WPA, WPA2 Standard i, 2004, protokół WPA2 (WiFi Protected Access 2) i definiuje zbiór elementów (protokół uwierzytelnienia, funkcje haszujące, dynamiczne zarządzania kluczami) służących do poprawienia bezpieczeństwa protokołu WEP. Zbiór nowych elementów nazwano protokołem TKIP (Temporal Key Integrity Protocol ). Protokół WPA2 wykorzystuje: standard 802.1x (protokół TKIP), AES (Advanced Encryption Standard). protokół CCMP (CTR with CBC-MAC Protocol, czyli Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol). WPA2 wykorzystuje 128-bitowe klucze kryptograficzne i automatycznie je dystrybuuje. 54

55 Remote Authentication Dial-In User Service RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) system, protokół służący do: uwierzytelniania, autoryzacji zarządzania bezpieczeństwem w siecich LAN, WLAN (AAA - authentication, authorization and accounting). Specyfikacja systemu RADIUS jest częścią standardu i. RADIUS wykorzystuje w warstwie transportowe j protokół UDP, port RADIUS accounting protocol, port Specyfikacje RFC: RFC 2865, Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) C. Rigney, S. Willens, A. Rubens, W. Simpson. RFC 2866, RADIUS Accounting, C. Rigney. RFC 2867, RADIUS Accounting Modifications for Tunnel Protocol Support G. Zorn, B. Aboba, D. Mitton. RFC 2868, RADIUS Attributes for Tunnel Protocol Support G. Zorn, D. Leifer, A. Rubens, J. Shriver, M. Holdrege, I. Goyret. RFC 2869, RADIUS Extensions C. Rigney, W. Willats, P. Calhoun. RFC 3580, IEEE 802.1X Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) Usage Guidelines P. Congdon, B. Aboba, A. Smith, G. Zorn, J. Roese 55

Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI)

Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Bezprzewodowa transmisja danych - przykłady wybrane Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci bezprzewodowe. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. dr inż. Andrzej Opaliński. www.agh.edu.

Sieci komputerowe. Sieci bezprzewodowe. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. dr inż. Andrzej Opaliński. www.agh.edu. Sieci komputerowe Sieci bezprzewodowe Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej dr inż. Andrzej Opaliński Plan wykładu Wprowadzenie Transmisja sygnału, fale elektromagnetyczne Topologie sieci

Bardziej szczegółowo

WYBRANE TECHNOLOGIE BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH

WYBRANE TECHNOLOGIE BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH ZESZYTY NAUKOWE 87-101 Dariusz CHAŁADYNIAK 1 WYBRANE TECHNOLOGIE BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH Streszczenie Artykuł dotyczy podstawowych informacji o możliwościach i działaniu wybranych technologii

Bardziej szczegółowo

Projekt przejściowy. Temat: Problemy uwierzytelniania i bezpiecznej transmisji danych w sieciach WLAN 802.11.

Projekt przejściowy. Temat: Problemy uwierzytelniania i bezpiecznej transmisji danych w sieciach WLAN 802.11. Projekt przejściowy Temat: Problemy uwierzytelniania i bezpiecznej transmisji danych w sieciach WLAN 802.11. Opracował : st. plut. pchor. Grzegorz Moranowski Promotor : por. mgr inż. Mariusz Bednarczyk

Bardziej szczegółowo

WLAN wiadomości wstępne

WLAN wiadomości wstępne WLAN wiadomości wstępne Wstęp Wymagania stawiane sieciom WLAN Niezawodność. Bezprzewodowa sieć WLAN powinna oferować taką samą jakość transmisji jak sieci przewodowe, zapewniając ciągłość transmisji w

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Sieci komputerowe Podstawy działania sieci bezprzewodowych. Dariusz Chaładyniak

Wszechnica Popołudniowa: Sieci komputerowe Podstawy działania sieci bezprzewodowych. Dariusz Chaładyniak Wszechnica Popołudniowa: Sieci komputerowe Podstawy działania sieci bezprzewodowych Dariusz Chaładyniak Podstawy działania sieci bezprzewodowych Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa Tytuł: Podstawy działania

Bardziej szczegółowo

Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia

Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Prace dotyczące systemów radiokomunikacyjnych III i następnych generacji w szczególności dla potrzeb sieci inteligencji otoczenia Praca nr 01 30 001 5 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe połączenia sieciowe. Autor: Krzysztof Przybyłek IV FDS

Bezprzewodowe połączenia sieciowe. Autor: Krzysztof Przybyłek IV FDS Bezprzewodowe połączenia sieciowe Autor: Krzysztof Przybyłek IV FDS 2 Spis treści Wstęp...2 1. Sieci bezprzewodowe wykorzystujące częstotliwości podczerwone standard IrDA...3 1.1 Charakterystyka ogólna...3

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Standardy i rodzaje sieci

Sieci Komputerowe Standardy i rodzaje sieci Sieci Komputerowe Standardy i rodzaje sieci dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Podstawowe pojęcia dotyczące sieci:

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sieci lokalne

Bezprzewodowe sieci lokalne Bezprzewodowe sieci lokalne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Bezprzewodowe sieci lokalne Karol Kuczyński Waldemar Suszyński Lublin 2012

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Sieci urządzeń mobilnych

Sieci urządzeń mobilnych Sieci urządzeń mobilnych Część 3 wykładu Mobilne-1 Mapa wykładu Wprowadzenie Dlaczego mobilność? Rynek dla mobilnych urządzeń Dziedziny badań Transmisja radiowa Protokoły wielodostępowe Systemy GSM Systemy

Bardziej szczegółowo

Sieci i technologie bezprzewodowe. Maciej Przeor, Adrian Witlib

Sieci i technologie bezprzewodowe. Maciej Przeor, Adrian Witlib Sieci i technologie bezprzewodowe Maciej Przeor, Adrian Witlib Technologie bezprzewodowe Technologia Pasmo Przepustowość Zasięg gprs / umts 0,9-2,1 GHz 2 mb/s 3km bluetooth 2,4 GHz 5 mb/s 100 m wifi 2,4/5

Bardziej szczegółowo

Technologie komunikacji bezprzewodowej Wprowadzenie do przedmiotu

Technologie komunikacji bezprzewodowej Wprowadzenie do przedmiotu Technologie komunikacji bezprzewodowej Wprowadzenie do przedmiotu Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka

Bardziej szczegółowo

USB-N66. Dwupasmowy, bezprzewodowy adapter (dla sieci bezprzewodowych 802.11g / b / n) Przewodnik szybkiego startu

USB-N66. Dwupasmowy, bezprzewodowy adapter (dla sieci bezprzewodowych 802.11g / b / n) Przewodnik szybkiego startu USB-N66 Dwupasmowy, bezprzewodowy adapter (dla sieci bezprzewodowych 802.11g / b / n) Przewodnik szybkiego startu PL7253 Druga Edycja Marsz 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

www.dzyszla.aplus.pl Seminarium Sieci Lokalnych Temat: Sieci bezprzewodowe standardy i sprzęt sieciowy

www.dzyszla.aplus.pl Seminarium Sieci Lokalnych Temat: Sieci bezprzewodowe standardy i sprzęt sieciowy Opole, dn. 24 stycznia 2008 Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Informatyka Seminarium Sieci Lokalnych Temat: Sieci bezprzewodowe standardy i sprzęt sieciowy Autorzy: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Cisco Systems Poland. Sieci Bezprzewodowe. W Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Cisco Systems Poland. Sieci Bezprzewodowe. W Jednostkach Samorządu Terytorialnego Cisco Systems Poland Sieci Bezprzewodowe W Jednostkach Samorządu Terytorialnego Cisco Systems Poland Al. Jerozolimskie 146C Warszawa, 02-305 Polska http://www.cisco.pl Spis treści 1. Wstęp...3 2. Szkic

Bardziej szczegółowo

Rys.1 Struktura warstwowa protokołu DFWMAC standardu IEEE 802.11

Rys.1 Struktura warstwowa protokołu DFWMAC standardu IEEE 802.11 PODWARSTWA MAC. Typy dostępu MAC Specjalnie dla bezprzewodowych sieci lokalnych zaprojektowano protokół DFWMAC (Distributed Foundation Wireless Medium Access Control), który specyfikuje funkcje i zasady

Bardziej szczegółowo

terminologia sieci Ryszard Kijanka

terminologia sieci Ryszard Kijanka terminologia sieci Ryszard Kijanka 802.11a Standard IEEE sieci bezprzewodowej o maksymalnej, szybkości przesyłania danych wynoszącej 54 Mb/s i częstotliwości pracy 5 GHz. 802.11b Standard IEEE sieci bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja algorytmów wyboru trybu pracy stacji w sieciach standardu IEEE 802.11 łączności nomadycznej i ruchomej

Optymalizacja algorytmów wyboru trybu pracy stacji w sieciach standardu IEEE 802.11 łączności nomadycznej i ruchomej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozprawa doktorska Marek Sikora Optymalizacja algorytmów wyboru trybu pracy stacji w sieciach

Bardziej szczegółowo

Sieć bezprzewodowa (ang. Wireless LAN) sieć lokalna zrealizowana bez użycia przewodów używa fal elektromagnetycznych (radiowych lub podczerwonych) do

Sieć bezprzewodowa (ang. Wireless LAN) sieć lokalna zrealizowana bez użycia przewodów używa fal elektromagnetycznych (radiowych lub podczerwonych) do SIECI BEZPRZEWODOWE Sieć bezprzewodowa (ang. Wireless LAN) sieć lokalna zrealizowana bez użycia przewodów używa fal elektromagnetycznych (radiowych lub podczerwonych) do przesyłania informacji z jednego

Bardziej szczegółowo

[1] 1394 - patrz hasło "FireWire". szukaj produktu»

[1] 1394 - patrz hasło FireWire. szukaj produktu» [1] 1394 - patrz hasło "FireWire". szukaj [8] 802.1 - rodzina standardów opisujących bezpieczeństwo sieci, połączeń pomiędzy sieciami LAN, MAN i WAN, zarządzanie sieciami i protokoły warstw

Bardziej szczegółowo

Postępy w standaryzacji i analiza kierunków rozwoju pakietowych sieci bezprzewodowych. K. Gierłowski

Postępy w standaryzacji i analiza kierunków rozwoju pakietowych sieci bezprzewodowych. K. Gierłowski Postępy w standaryzacji i analiza kierunków rozwoju pakietowych sieci bezprzewodowych K. Gierłowski Ponad 300 instalacji w obszarze 3 km 2. Klasyfikacja sieci bezprzewodowych Osobiste (Pesonal Area Networks

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.27/T28. Budowa sieci w modelu Infrastructure Budowa Sieci w modelu Ad-Hoc. 1 1.Sieci w modelu ad-hoc Sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

VPN. IPsec PPTP (ang. Point to Point Tunneling Protocol) OpenVPN L2TP (ang. Layer Two Tunneling Protocol) Hamachi

VPN. IPsec PPTP (ang. Point to Point Tunneling Protocol) OpenVPN L2TP (ang. Layer Two Tunneling Protocol) Hamachi Połączenia tunelowe Porty TCP UDP BOOTP serwer 67, klient 68 DNS 53 FTP 20, przesyłanie danych FTP 21, przesyłanie poleceń HTTP 80, dodatkowe serwery, np. proxy, są najczęściej umieszczane na porcie 8080

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe na przykładzie WiFi i WiMAX.

Sieci bezprzewodowe na przykładzie WiFi i WiMAX. Sieci bezprzewodowe na przykładzie WiFi i WiMAX. Autor: Paweł Melon. pm209273@zodiac.mimuw.edu.pl Podział sieci ze względu na zasięg lub sposób użycia: WAN MAN LAN PAN VPN Możemy też do każdego skrótu

Bardziej szczegółowo

Praktyczne podejście do problemu Home Automation Zastosowanie jako urządzeń sterujących popularnych telefonów wyposażonych w OS Symbian.

Praktyczne podejście do problemu Home Automation Zastosowanie jako urządzeń sterujących popularnych telefonów wyposażonych w OS Symbian. Sławomir Jaros praca dyplomowa magisterska ( inżynierska ) Praktyczne podejście do problemu Home Automation Zastosowanie jako urządzeń sterujących popularnych telefonów wyposażonych w OS Symbian. Promotor:

Bardziej szczegółowo

Badanie bezpieczeństwa sieci Bluetooth

Badanie bezpieczeństwa sieci Bluetooth Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Badanie bezpieczeństwa sieci Bluetooth Krzysztof Kucharski Spis treści 1 STANDARD BLUETOOTH...4 1.1 Czym jest Bluetooth?...4 1.2 Stos

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie M5. BADANIE ŁĄCZA Wi-Fi.

Ćwiczenie M5. BADANIE ŁĄCZA Wi-Fi. Laboratorium Podstaw Miernictwa Wiaczesław Szamow Ćwiczenie M5 BADANIE ŁĄCZA Wi-Fi. opr. tech. Mirosław Maś Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny Siedlce 2012 1 W skład zestawu laboratoryjnego wchodzą:

Bardziej szczegółowo

WAR-54G 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1

WAR-54G 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1 WAR-54G 54M Bezprzewodowy Router Instrukcja obsługi Ver1.1 Prawa autorskie i znaki handlowe Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo