Administracja sieciami LAN/WAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Administracja sieciami LAN/WAN"

Transkrypt

1 Administracja sieciami LAN/WAN Lokalne sieci bezprzewodowe (sieci WLAN) Standardy , , dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska Opole

2 Zagadnienia Fale elektromagnetyczne jako nośnik informacji. Rodzaje fal radiowych. Modulacja fal kodowanie sygnału cyfrowego za pomocą fali nośnej (sygnału analogowego). Standardy sieci bezprzewodowych. Fizyczna struktura sieci bezprzewodowych, urządzenia sieciowe: access point, switch, router, karta sieciowa, budowa anten. Typy sieci bezprzewodowych. Topologie fizyczne sieci bezprzewodowych. Lokalne sieci bezprzewodowe, standardy IEEE , HyperLAN, Irda, BlueTooth. System radiowy z widmem rozproszonym. Metody dostępu do medium w sieciach bezprzewodowych. Standardy i protokoły sieci bezprzewodowych. Formaty ramek IEEE Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych, protokół WEP, WPA, TKIP, system RADIUS. 2

3 Rodzaje fal radiowych Rodzaje fal radiowych, według sposobu rozprzestrzeniania się: fale jonosferyczne (powyŝej 60 km od powierzchni Ziemi), fale troposferyczne (do 12 km nad powierzchnią Ziemi, dla równika 18km, bieguna 10km), fale przyziemne: o o fale powierzchniowe, fale przestrzenne (fale odbite, fale bezpośrednie). Na propagację fal radiowych w jonosferze mają wpływ następujące zjawiska: załamania, dyspersji (rozpraszania), absorpcji fal (pochłanianie). Na propagację fal radiowych w troposferze mają wpływ następujące zjawiska: refrakcji, ugięcie fal (zmiana kierunku ruchu fali radiowej spowodowane róŝną przenikalnością elektryczną atmosfery na róŝnych wysokościach), rozpraszanie fal, tłumienia fal. 3

4 Refrakcja fal radiowych Refrakcja fal: ujemna (odchylenie fal od powierzchni Ziemi), zerowa (brak refrakcji), dodatnie (odchylenie fal do powierzchni Ziemi), krytyczna (fala biegnie równolegle do powierzchni Ziemi), superrefrakcja (silne zakrzywienie fal do powierzchni Ziemi powrót fali na powierzchnię Ziemi). 4

5 Zakresy długości fal elektromagnetycznych mm = 10-3 m, 1 nm = 10-9 m Promieniowanie Gamma m Promieniowanie X (Roentegna) m m Widmo optyczne Ultrafiolet 1 nm nm Światło widzialne 380 nm nm (częstotliwość Hz = 10 6 GHz) nm fiolet nm niebieski nm zielony nm Ŝółty nm pomarańczowy nm czerwony Podczerwień 780 nm 10-3 m = 1 mm = 10 6 nm Mikrofale 1 mm - 30 cm (300 GHz 1 GHz) <- sieci WLAN 2,4 2,4835 GHz Fale radiowe 0,30 m 10 5 m fale ultrakrótkie 0,30 m 10m 30 MHz 1GHz fale krótkie 10 m - 75 m 4 MHz - 30 MHz fale średnie i pośrednie 75m - 1 km 300 KHz - 4 MHz fale długie 1 km - 10 km 30 KHz KHz fale bardzo długie 10 km km 3 KHz - 30 KHz 5

6 Zakresie częstotliwości dla transmisji radiowych Przepisy pozwalają wykorzystywać fale radiowe do transmisji danych w zakresie częstotliwości: 299,5-299,975 MHz, 333,5-335,975MHz, dla szerokości kanału 25 khz i maks. mocy nadajnika 10W. Bez zgody odpowiednich instytucji, ale z homologacją Ministerstwa Łączności moŝna uŝywać urządzenia nadawcze o mocy nie większej niŝ 20mW, pracujących na częstotliwościach do 800 MHz. 6

7 Sieci ISM - Industrial, Scientific & Medical Dla sieci lokalnych, typu ISM, Industrial, Scientific & Medical, wydzielono zakresy częstotliwości: MHz (USA), 2,4 2,4835 GHz (Europa, USA, Japonia), 5,725 5,85 GHz (USA). które moŝna uŝytkować bez zgody i opłat. Urządzenia radiowe pracujące w tych zakresach muszą stosować rozpraszanie widma sygnału, moc nadajnika nie moŝe być większa niŝ 1 W (USA), 100 mw (Europa), 10 mw (Japonia). Pasma ISM są specyfikowane w standardzie IEEE

8 Typy modulacji fal radiowych ω + ϕ Równanie fali S ( t) = A( t) sin( ( t) t ( t)) AM, modulacja amplitudą, szybkość transmisji 0,8 2,25 b/s o o o OOK (On/Off Key modulation), szybkość transmisji 0,8 b/s, QAM (Quadrature Amplitude Modulation), szybkość transmisji 1,7 b/s, QPR (Quadrature Partial Response modulation), szybkość transmisji 2,25 b/s, FM, modulacja częstotliwością, szybkość transmisji 0,8 1,9 b/s. o o o FSK (Frequency-Shift Keying), CP-SFK (Continuous Phase Frequency Shift Keying), MSK (Minimum-Shift Keying). PM, modulacja fazą, szybkość transmisji 0,8 2,9 b/s. Odmiany: o o o o BPSK (Binary Phase Shift Keying), DE-BPSK (Differentially Encoded Coherent Biphase Shift Keying), DPSK (Differential Phase Shift Keying), QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), DQPSK, 8-F PSK, 16-F PSK, Am/PM, (16-F APK, Amplitude-shift keying modulation), szybkość transmisji 3,1 b/s. 8

9 Typy modulacji fal radiowych S ( t) = A( t) sin( ω ( t) t + ϕ ( t)) 9

10 Szerokość pasma, przepustowość sieci Szerokość pasma w transmisji analogowej określa zakres częstotliwości stosowanej do transmisji danych, jednostka herz [Hz]. Szerokość pasma jest to ilość danych, które moŝna przesłać siecią w określonym czasie, jednostką jest bit/sekundę [b/s]. Przepustowość w transmisji cyfrowej oznacza ilość bitów przesyłanych w ciągu jednostki czasu. Przepustowość oznacza rzeczywistą szerokość pasma (def. Cisco). Przykład: Sieć Ethernet ma przepustowość 10Mb/s. 10

11 Zasada Nyquista. Wzór Shanona. Zasada Nyquista (1924 r.) określa zaleŝność między szerokością pasma urządzenia transmisyjnego a maksymalną liczbą bitów którą urządzenie moŝe przesłać w ciągu 1s. Zasada określa teoretyczne ograniczenie na max. szybkość przesyłania danych. JeŜeli urządzenie stosuje: K - moŝliwych wartości napięcia, poziomów sygnału B - jest szerokością pasma to max. szybkość przesyłania danych R jest równa R = 2 B log 2 ( K ) Wzór Shanona (1948) określa zaleŝność między R szybkością transmisji a B szerokością pasma, S średnią mocą sygnału, N średnim poziomem szumów. S R = B log 2 ( + 1) N 11

12 Transmisja baseband, narrowband, broadaband Transmisja w paśmie podstawowym (baseband transmision). Transmisja wąsko-pasmowa (narrowband transmision). Transmisja szeroko-pasmowa (broadband transmision) - transmisja z widmem rozproszonym. 12

13 Standardy sieci bezprzewodowych w Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) powstała grupa robocza IEEE Working Group dla opracowania standardu warstwy fizycznej (PHY layer) i warstwy MAC (medium-access control layer) dla bezprzewodowych sieci lokalnych (sieci WLAN) w paśmie ISM (Industrial, Scientific & Medical) IEEE opracowało standard Wydzielone pasma ISM (zakresy częstotliwości dla sieci lokalnych ): MHz (USA) 2,4 2,4835 GHz (Europa, USA, Japonia), 5,725 5,85 GHz (USA). które moŝna uŝytkować bez zgody i opłat. Urządzenia radiowe pracujące w tych zakresach muszą: stosować rozpraszanie widma sygnału, moc nadajnika nie moŝe być większa niŝ 1 W (USA), 100 mw (Europa), 10 mw (Japonia). 13

14 Elementy standardu standard warstwy łącza danych (MAC) i warstwy fizycznej (PHY) dla lokalnych sieci bezprzewodowych. Standard określa funkcje i usługi urządzeń sieci bezprzewodowych, zasady dostępu do warstwy MAC, protokół CSMA/CA, techniki sygnalizacyjne w warstwie PHY, zasady uwierzytelnienie stacji i poufności danych, IEEE b - standard sieci bezprzewodowych, transmisja w paśmie 2.4 GHz, przepustowość 11 Mbps, Schemat modulacji Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS). IEEE a - standard sieci bezprzewodowych, transmisja w paśmie 5 GHz, przepustowość 54 Mbps, brak zgodności ze standardem IEEE b, Wykorzystywany schemat modulacji Orthogonal Frequency Division Multiplexing. IEEE c informacje do standardu IEEE 802.1D (ISO/IEC 10038). IEEE d uzupełnienie standardu , specyfikacja wymagań dotyczących pracy urządzeń bezprzewodowych. IEEE e - specyfikacja wymagań Quality of Service. IEEE f - specyfikacja określa wymagania dla komunikacji między punktami dostępowymi (AP). IEEE g - standard sieci bezprzewodowych, transmisja w paśmie 2,4 GHz, przepustowość 54 Mbps, Zastosowano typ modulacji OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). IEEE h uzupełnienie standardów MAC i a PHY o funkcje zarządzania i kontroli transmisji w paśmie 5GHz. IEEE i - uzupełnienie standardu MAC o nowe elementy bezpieczeństwa.. IEEE n - standard sieci bezprzewodowych, transmisja w paśmie 2,4 GHz lub 5 GHz, przepustowość 600 Mbps. Wykorzystywane są typy modulacji Binary phase-shift keying (BPSK), Quadrature phase-shift keying (QPSK), Quadrature amplitude modulation (QAM). Sieci IEEE n wykorzystują technologię Multiple Input Multiple Output (MIMO). IEEE y 2008, uzupełnienie standardu , transmisja w paśmie MHz w USA. 14

15 Standardy sieci bezprzewodowych W 1999, rozpoczęła pracę Grupa Robocza Zadaniem grupy było opracowanie standardów i zalecanych praktyk dla krótko-zasięgowych sieci bezprzewodowych, nazwanych sieciami WPAN (wireless personal area networks): , standard sieci WPAN dla Bluetooth, , standard określający zasady współpracy między urządzeniami w sieciach WPAN i WLAN, , standard transmisji w paśmie wysokich częstotliwości w sieciach WPAN, , standard transmisji w paśmie niskich częstotliwości w sieciach WPAN. 15

16 Standardy sieci bezprzewodowych W 1999, rozpoczęła pracę Grupa Robocza zadaniem grupy było opracowanie standardów i zalecanych praktyk dla rozwoju i budowy szeroko-pasmowych sieci bezprzewodowych z zastosowaniem architektury PMP (Point-to-Multipoint): , Air Interface for GHz Recommended practice for coexistence among and a devices, a, Amendments to the MAC layer and an additional PHY layer for 2 11 GHz licensed frequencies, b, Amendments to the MAC layer and an additional PHY layer, license exempt frequencies, with a focus on 5-6 GHz. 16

17 Rodzaje sieci bezprzewodowych Podział sieci bezprzewodowych ze względu na wielkość: Wireless Wide Area Networks. Wireless Metropolitan Area Networks. Wireless Local Area Network. Wireless Personal Area Networks. Systemy cyfrowej transmisji bezprzewodowej: Sieci telefoniczne: sieci komórkowe GSM, DECT, Mobitex (Ericsson). Sieci rozległe: Aloha, Packet Radio, Cellular Digital Packet Data (CDPD), Tetra. Sieci lokalne: IEEE (802.11a, b, g, n), HyperLAN, BlueTooth, Infrared. 17

18 HiperLAN HiperLAN (High Performance Radio LAN), Standard sieci WLAN ETSI (European Telecommunications Standards Institute), opracowany jako projekt BRAN (Broadband Radio Access Networks). Alternatywa dla sieci IEEE dla transmisji LBR (Low Bit Rate), 1,4706 Mb/s, zasięg do 800 m dla transmisji HBR (High Bit Rate), 23,5294 Mb/s, zasięg do 50m Transmisja w paśmie 5,15-5,3 GHz i 17,1-17,3 GHz. HiperLAN 2 nowsza wersja standardu, definiuje sieci o zwiększonej przepustowości i uniwersalności (współpraca z sieciami Universal Mobile Telecommunication System). Szybkość transmisji dla danych do 54 Mb/s. 18

19 Bluetooth Bluetooth. Standard sieci WPAN, IEEE Opracowany w 1998 przez takie firmy, jak Ericsson, IBM, Intel, Nokia, Toshiba, 3Com, Lucent, Microsoft, Motorola. Nazwa Bluetooth pochodzi o nazwiska: Harold Blåtand - Bluetooth - króla Danii ( ). Głównym celem opracowania standardu było umoŝliwienie komunikacji między róŝnego typu urządzeniami w sieciach LAN, WLAN. Bluetooth wykorzystuje transmisję synchroniczną, metoda rozpraszania fast-frequency-hopping, z szybkością 1 Mbps, w paśmie 2.4 GHz sieci ISM. W trybie normalnym Bluetooth zmienia częstotliwość (hop) 1600 razy/sec., poprzez 79 róŝnych częstotliwości oddzielonych o 1 MHz kaŝda, począwszy od GHz. 19

20 Bluetooth Bluetooth wykorzystuje typ modulacji GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying). Według siły sygnału urządzenia Bluetooth dzielą się na klasy od 20 dbm do 0 dbm (0 dbm = 1mW). Jednostka mocy dbm (db - decybel) oznacza odniesienie do mw (miliwat), np. (1 dbm = 1,3mW). Najbardziej popularne są urządzenia klasy-3 z mocą sygnału 0 dbm, nie wymagają zewnętrznego zasilania. Mocy sygnału wyraŝona w dbm i w miliwatach (mw). 20

21 Infrared WLAN Przykładem sieci typu Infrared WLAN są sieci oparte na standardzie IrDA (Infrared Data Association). Standard IrDA wykorzystywany w sieciach ad-hoc, komunikacji punkt-punkt. W warstwie fizycznej IrDA wykorzystuje do transmisji sygnał świetlny z zakresu długości 850 nm to 950 nm. Sieci IrDA mają zakres do 1 m. Transmisja w paśmie podstawowym (baseband). Szybkość transmisji 9.6 kb/s - 16 Mb/s StoŜek świetlny 30 o. Podział według szybkości transmisji: SIR (Serial Infrared), transmission speeds normally supported by an RS-232 port (9600 bit/s, 19.2 kbit/s, 38.4 kbit/s, 57.6 kbit/s, kbit/s) MIR (Medium Infrared), speeds of Mbit/s and Mbit/s. FIR (Fast Infrared), 4 Mbit/s, VFIR (Very Fast Infrared), do 16 Mbit/s, UFIR (Ultra Fast Infrared) do 100 Mbit/s 21

22 Stos protokołów standardu IRDA Protokoły standardu IRDA. IrLAP (Infrared Link Access Protocol). Usługi: kontrola dostępu, wykrywanie odbiorców, budowa połączenia, dystrybucja ról (Primary/Secondary) dla urządzeń, negocjacja parametrów QoS. IrLMP (Infrared Link Management Protocol) o o LM-MUX (Link Management Multiplexer) Usługi: dzielenie na logiczne kanały, zmiana urządzeń Primary/Secondary. LM-IAS (Link Management Information Access Service), dostarcza listy w której dostawcy usług mogą rejestrować usługi tak, aby urządzenia mogły mieć dostęp do nich poprzez LM-IAS. Tiny TP (Tiny Transport Protocol). Usługi: transmisja duŝych widomości przy uŝyciu SAR (Segmentation and Reassembly), kontrola przepływu danych w kanałach logicznych. IrCOMM (Infrared Communications Protocol), umoŝliwia pracę urządzenia IRDA jako port szeregowy (COM) lub równoległy (LPT). IrOBEX, (Infrared Object Exchange), wymiana obiektów danych (np. vcard, vcalendar) między urządzeniami IRDA. IrLAN (Infrared Local Area Network), umoŝliwia dostęp urządzeniom IRDA do sieci LAN. 22

23 Stos protokołów standardu IRDA 23

24 Ultra Wide Band Ultra Wide Band (UWB), Technologia transmisji danych za pomocą widma rozproszonego, opracowana przez FCC (Federal Communications Commission). Szybkość transmisji do 2 Gb/s, zasięg do 10 metrów. Pasmo od 3.1 do 10.6 GHz. 24

25 WiMAX WiMAX (World Interoperability for Microwave Access), IEEE Grupa standardów szerokopasmowej, bezprzewodowej transmisji danych dla sieci WMAN. Standard opracowany przez firmę Nokia i Wi-LAN ( Zasięg maksymalnie do 50 km, prędkość transmisji do 70 Mbit/s. Pasmo 2.5 GHz, 3.5 GHz licencjonowane i 5.8 GHz nie licencjonowane 25

26 System radiowy z widmem rozproszonym (spread spectrum) Technologia rozpraszania widma została opracowana w 1924 przez Alfreda N. Goldsmitha, opatentowana w 1940 roku przez Hedy Lamarr. Rozpraszanie sygnału radiowego na cały zakres częstotliwości: daje duŝą odporność na zakłócenia, umoŝliwia dostęp wielu uŝytkowników do jednego pasma, utrudnia wykrywanie i przechwytywanie transmitowanych danych, pojemność pasma nie jest ograniczona liczbą kanałów. Przykład: Transmisji wąskopasmowej, w paśmie 1 MHz i mocy nadajnika 10 W odpowiada transmisja szerokopasmowa w paśmie 20 MHz i moc nadajnika 0,1 W. 26

27 System radiowy z widmem rozproszonym - metody rozpraszania sygnału Metody rozpraszania sygnału: DS (direct sequence), kluczowanie sygnału pseudolosowym przebiegiem szerokopasmowym, FH (frequency hoping), przeskoki częstotliwości, TH (time hoping), przeskoki w czasie, LFM (linear frequency modulation), liniowa modulacja częstotliwością. 27

28 Typ modulacji fal radiowych, standard Typ modulacji fal radiowych stosowane w standardzie : Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS), Technika modulacji mieszania sygnału danych z wąskopasmowym sygnałem zajętości, którego częstotliwość zmienia się (skacze) deterministycznie w czasie. Częstotliwości transmisji są określane przez rozproszony kod (skaczący sygnał kodu, spreading code). Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), b. Sygnał transmitowanych danych jest mieszany jest z sygnałem szumu, zwanym (chipping code, processing gain). Sygnał szumu jest generowany pseudolosowo, o częstotliwości wyŝszej niŝ sygnał z danymi. Standard modulacji pozwalający transmitować dane z szybkością 1 Mbit/s i 2 Mbit/s dla a, 5,5 Mbit/s i 11 Mbit/s dla b. Complementary Code Keying (CCK), b, g Technika modulacji stosowana w sieciach b, g, dla szybkości 5.5 Mbit/s lub 11 Mbit/s, w paśmie GHz GHz. CCK oznacza wielofazowe uzupełnienia kodów 1, -1,i, -i. Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), a, g. Technika modulacji stosowana w siecich a, g, w paśmie GHz GHz. Pojedyńczy sygnał o wysokiej częstotliwości jest zamieniany na kilka sygnałów o niŝszej częstotliowości, które są nadawane jednocześnie. 28

29 Sieci z widmem rozproszonym - standard Rozpraszanie sygnału metodą Frequency Hopping Spread Spectrum. 29

30 Sieci z widmem rozproszonym - rozkład częstotliwości w kanałach Rozkład częstotliwości w kanałach. Europa 11 kanałów. USA 13 kanałów. Odległość między środkowymi częstotliwościami kanałów wynosi 5 MHz. Szerokość kaŝdego kanału wynosi 22 MHz. Kanały 1, 6, 11 nie nakładają się. Przerwa między 1, 6,11 kanałem wynosi 3 MHz. 30

31 Warstwa Łącza Danych. Protokoły dostępu do pasma. Aloha (Uniwersytet Hawajski, 1970) CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance), , BTMA (Busy Tone Multiple Access) SRMA (Slot Reservation Multiple Access) FAMA (Floor Acquisition Multiple Access) MACA (Multiple Access with Collision Avoidance), MACAW (MACA for Wireless) BAPU (Basic Access Protocol solutions) MSAP (MiniSlotted Alternating Priorities) BRAM (Broadcast Recognizing Access Method). 31

32 Fizyczna struktura sieci bezprzewodowych Stacja ( station) urządzenie sieciowe, posiadające kartę sieciową zgodną ze standardem Punkt dostępu (Access Point, AP) urządzenie słuŝące do komunikacji między stacjami w sieciach bezprzewodowych (sieci z infrastrukturą) i łączenia stacji z sieciami LAN. AP zapewnia łączność bezprzewodową na obszarze zwanym komórką. Wielkość komórki zaleŝy od wielkości i mocy sygnału anteny (wynosi od 90 do 150 metrów). 32

33 Sieci bezprzewodowe podstawowe pojęcia określa dwa typy (operation modes) funkcjonowania sieci: sieci z infrastrukturą, typ regularnej sieci WLAN, nazwanej IM-BSS (Infrastructure Mode - Basic Service Set), bez infrastruktury, sieci typu ad hoc, zwanymi IBSS (Independent Basic Service Set). W sieciach typu ad hoc hosty komunikują się bezpośrednio, bez pośrednictwa AP. BSS (Basic Service Set) sieć bezprzewodowa zbudowana co najmniej z dwóch stacji. IBSS (Independent Basic Service Set) sieć BSS nie połączona z AP, sieć ad-hoc (bezprzewodowa sieć nie połączona z siecią kablową). ESS (Extended Service Set) sieć bezprzewodowa zbudowana z klilku AP. DS (Distribution System) zbiór połączonych AP tworzących jedną sieć. SSID (Service Set Identifiers) identyfikator sieci bezprzewodowej (nazwa sieci). 33

34 Sieci CSMA/CA Dostęp do pasma w sieciach CSMA/CA jest kontrolowany przez funkcje koordynujące: Distributed coordination function (DCF). Stacje sprawdzają dostęp do pasma. Point coordination function (PCF). Istnieje stacja koordynująca (AP) dostęp do pasma. Hybrid coordination function (HCF). 34

35 Kojarzenie w sieciach Aby stacja mogła transmitować dane w sieci WLAN musi odnaleźć sieć (AP) i podłączyć się do niej. W procesach kojarzenia stacji i AP stosowane są następujące rodzaje ramek: ramka beacon, ramki stosowane przez stacje do ogłaszania obecności. ramka sondy, ramka stosowna do stacje do odszukiwania sieci i AP. Stacja szuka sieci wysyłając SSID, parametry transmisji. AP zwraca SSID, parametry transmisji, konfigurację zabezpieczeń. ramka uwierzytelniające, stosowane w procesie uwierzytelnienia ramki kojarzenia, ramki stosowane do budowy połączenia między stacją a AP. Stacja Ŝąda przyłączenia do sieci (skojarzenia) wysyła adres MAC, adres MAC AP (adres BSSID), identyfikator grupy ESS (ESSID). AP zwraca identyfikator skojarzenia (AID). 35

36 Skanowanie sieci Skanowanie sieci host podłączony do sieci WLAN nasłuchuje, wyszukując AP z którym jest skojarzony. Skanowanie moŝe odbywać się w trybie aktywnym lub pasywnym. Skanowanie aktywne host wysyła ramkę testową z określonym identyfikatorem sieci (SSID - Service Set Identifier) w celu dołączenia do sieci. AP o szukanym identyfikatorze SSID odpowiada przypisując hosta do sieci. Skanowanie pasywne host nasłuchuje, obierając ramki zarządzające wysyłane przez AP (sieci z infrastrukturą) lub przez inne hosty (sieci ad hoc). Po odebraniu ramki z identyfikator SSID, host łączy się z siecią. 36

37 Problemy bezprzewodowej transmisji danych Problemy bezprzewodowej transmisji danych dla protokołów rywalizujących: zjawisko ukrytej stacji (hidden terminal), nie wszystkie stacje mają bezpośrednią łączność, stacja jest ukryta, jeŝeli jest w zasięgu stacji odbierającej ale poza zasięgiem stacji nadającej, zjawisko odkrytej stacji, stacja znajduje się w zasięgu nadawcy, ale poza zasięgiem odbiorcy, zniekształcenia sygnału radiowego spowodowane interferencją (nakładania się) fal, przechwytywanie (obieranie sygnału od stacji która nadaje mocniejszym sygnałem). 37

38 Problemy bezprzewodowej transmisji danych Kolizja w sieci bezprzewodowych następuje wtedy, gdy dwa lub więcej nadawców wysyła dane do jednego odbiorcy. PoniewaŜ, urządzenia bezprzewodowe nie mogą nasłuchiwać (wychwytywać sygnałów w sieci), więc do wykrywania kolizji stosuje się mechanizm potwierdzeń. Stacje mogą wysyłać komunikaty: Request To Send (RTS), zgłoszenie gotowości do nadawania, Clear To Send (CTS), zgłoszenie gotowości do odbioru, Request for RTS (RRTS ), wysyłany, gdy stacja nie moŝe wcześniej odpowiedzieć na ramkę RTS z powodu wstrzymywania transmisji, Data Sending (DS), rozpoczęcia nadawania danych, ACK, potwierdzenie poprawnego odbiór ramki danych. 38

39 Problem ukrytej stacji Stacja A nadaje do stacji B poprzez AP. Stacja C jest ukryta, poniewaŝ znajduje się poza zasięgiem stacji nadającej A, jest w zasięgu odbiornika AP. Stacja C nie wykrywa transmisji od A do AP, moŝe zacząć nadawać do AP powodując kolizję. A B AP CX Jednym z rozwiązań problemu ukrytej stacji jest funkcja negocjacji dostępu do kanału transmisyjnego między stacją a punktem dostępowym (AP). Stacja przed wysłaniem danych wysyła komunikat Request To Send (RTS), AP zgłasza gotowości do odbioru, wysyła komunikat Clear To Send (CTS). 39

40 Problem odkrytej stacji Stacja A nadaje do stacji B poprzez AP1. Stacja C jest odkryta, poniewaŝ znajduje się w zasięgu nadajnika AP1, poza zasięgiem odbiornika B. Stacja C wykrywa transmisję od AP1 do B, wstrzymuje nadawanie do AP2 i D aby nie spowodować kolizji. A B AP1 C AP2 D 40

41 Bezpieczeństwo sieci protokół WEP Protokół WEP (Wired Equivalent Privacy), protokół stosowany do: szyfrowania transmitowanych danych (zapewnia poufność danych) uwierzytelnienia (authentication) nadawcy danych. Stosowany algorytm kryptograficzny wykorzystuje 40,- 64- lub 128-bitowy wspólny klucz (shared key) i wektor inicjujący (initialization vector). Do szyfrowania WEP wykorzystuje symetryczny algorytm RC4 (Ron's Code 4). 24 bitowy wektor inicjujący (initialization vector - IV) jest to zbiór losowo wygenerowanych znaków stosowanych razem ze wspólnym kluczem do wygenerowania klucza RC4 stosowanego do szyfrowania danych. 41

42 Uwierzytelnienie WEP Uwierzytelnianie w sieci WLAN następuje w warstwie łącza danych. Proces uwierzytelniania dotyczy urządzeń (nie uŝytkownika). WEP stosuje dwa rodzaje uwierzytelnień: brak uwierzytelnienia (open system authentication). Dane transmitowane są otwartym tekstem, kaŝda stacja moŝe połączyć się z AP. uwierzytelnienie za pomocą wspólnego klucza (shared key authentication). Proces uwierzytelnienia WEP za pomocą wspólnego klucza. 42

43 Procedura uwierzytelnienie i szyfrowania WEP 1. Tworzony jest klucz z połączenia stringów wspólny klucz + wektor inicjujący. ConcatenatedKey = SharedKey + IV Klucz kryptograficzny stosowany do uwierzytelnienie i szyfrowania WEP generowany jest algorytmem RC4. EncryptionKey = RC4(ConcatenatedKey) 2. Szyfrowanie danych. Dla szyfrowanego tekstu wyliczana jest suma kontrolna algorytmem CRC-32 (4 bajty). CrcValue = CRC32(OriginalMessage) EncryptedMessage = (OriginalMessage +CrcValue) XOR EncryptionKey MessageSentToPeer = IV + EncryptedMessage 3. Deszyfrowanie danych. EncryptedMessage = MessageReceived - First24bits ConcatenatedKey = SharedKey + IV DecryptionKey = RC4(ConcatenatedKey) DecryptedMessage = (EncryptedMessage) XOR DecryptionKey 4. Uwierzytelnienie (authentication) zaszyfrowanych danych. CRC Value = CRC32(Decrypted Message) 43

44 Protokół EAP IEEE 802.1x, 2002, określa standard kontroli dostępu w sieciach LAN i WLAN oparty o serwery uwierzytelniające (np. RADIUS). Protokół EAP (Extensible Authentication Protocol) stosowany jest do komunikacji między klientem (Ŝądającym usługi) a serwerem uwierzytelnienia (authentication server). Najczęściej stosowanym w sieciach bezprzewodowych serwerem uwierzytelniającym jest serwer RADIUS (Remote Authentication Dial in User Service). Warianty protokołu EAP: EAP MD5, EAP-Tunneled TLS (EAP-TTLS), Lightweight EAP (LEAP), Protected EAP (PEAP). LEAP jest głównie uŝywany przez bezprzewodowe punkty dostępu firmy Cisco w sieciach WLAN. Specyfikacje RFC: RFC2869 RADIUS Extensions C. Rigney, W. Willats, P. Calhoun RFC 3579 RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) Support For Extensible Authentication Protocol (EAP) B. Aboba, P. Calhoun RFC 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) B. Aboba, L. Blunk, J. Vollbrecht, J. Carlson, H. Levkowetz. 44

45 Proces uwierzytelnienia EAP 45

46 Protokół WPA, WPA2 Protokół WPA model bezpieczeństwa sieci WLAN opracowany w 2003, w oparciu o standard IEEE i. Protokół jest standardem pośrednim między WEP I WPA2. WPA wykorzystuje: protokół TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), symetryczny algorytm kryptograficzny Michael (MIC, Message Integrity Code), protokół EAP (Extensible Authentication Protocol, 802.1x). Istnieją dwie odmiany standardu WPA: Personal, uwierzytelnienie w oparciu o klucz PSK (preshared key), Enterprise, uwierzytelnienie poprzez serwer RADIUS. 46

47 Protokół WPA, WPA2 Standard i, 2004, protokół WPA2 (WiFi Protected Access 2) i definiuje zbiór elementów (protokół uwierzytelnienia, funkcje haszujące, dynamiczne zarządzania kluczami) słuŝących do poprawienia bezpieczeństwa protokołu WEP. Zbiór nowych elementów nazwano protokołem TKIP (Temporal Key Integrity Protocol ). Protokół WPA2 wykorzystuje: standard 802.1x (protokół TKIP), AES (Advanced Encryption Standard). protokół CCMP (CTR with CBC-MAC Protocol, czyli Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol). WPA2 wykorzystuje 128-bitowe klucze kryptograficzne i automatycznie je dystrybuuje. 47

48 Remote Authentication Dial-In User Service RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) system, protokół słuŝący do: uwierzytelniania, autoryzacji zarządzania bezpieczeństwem w siecich LAN, WLAN (AAA - authentication, authorization and accounting). Specyfikacja systemu RADIUS jest częścią standardu i. RADIUS wykorzystuje w warstwie transportowe j protokół UDP, port RADIUS accounting protocol, port Specyfikacje RFC: RFC 2865, Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) C. Rigney, S. Willens, A. Rubens, W. Simpson. RFC 2866, RADIUS Accounting, C. Rigney. RFC 2867, RADIUS Accounting Modifications for Tunnel Protocol Support G. Zorn, B. Aboba, D. Mitton. RFC 2868, RADIUS Attributes for Tunnel Protocol Support G. Zorn, D. Leifer, A. Rubens, J. Shriver, M. Holdrege, I. Goyret. RFC 2869, RADIUS Extensions C. Rigney, W. Willats, P. Calhoun. RFC 3580, IEEE 802.1X Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) Usage Guidelines P. Congdon, B. Aboba, A. Smith, G. Zorn, J. Roese 48

Sieci Komputerowe Lokalne sieci bezprzewodowe (sieci WLAN)

Sieci Komputerowe Lokalne sieci bezprzewodowe (sieci WLAN) Sieci Komputerowe Lokalne sieci bezprzewodowe (sieci WLAN) Standardy 802.11, 802.15, 802.16 dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Topologie sieci WLAN. Sieci Bezprzewodowe. Sieć stacjonarna (infractructure) Sieć tymczasowa (ad-hoc) Access Point. Access Point

Topologie sieci WLAN. Sieci Bezprzewodowe. Sieć stacjonarna (infractructure) Sieć tymczasowa (ad-hoc) Access Point. Access Point dr inż. Krzysztof Hodyr Sieci Bezprzewodowe Część 4 Topologie sieci WLAN sieć tymczasowa (ad-hoc) sieć stacjonarna (infractructure) Topologie sieci WLAN Standard WiFi IEEE 802.11 Sieć tymczasowa (ad-hoc)

Bardziej szczegółowo

WLAN 2: tryb infrastruktury

WLAN 2: tryb infrastruktury WLAN 2: tryb infrastruktury Plan 1. Terminologia 2. Kolizje pakietów w sieciach WLAN - CSMA/CA 3. Bezpieczeństwo - WEP/WPA/WPA2 Terminologia Tryb infrastruktury / tryb ad-hoc Tryb infrastruktury - (lub

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe na przykładzie WiFi i WiMAX.

Sieci bezprzewodowe na przykładzie WiFi i WiMAX. Sieci bezprzewodowe na przykładzie WiFi i WiMAX. Autor: Paweł Melon. pm209273@zodiac.mimuw.edu.pl Podział sieci ze względu na zasięg lub sposób użycia: WAN MAN LAN PAN VPN Możemy też do każdego skrótu

Bardziej szczegółowo

300 ( ( (5 300 (2,4 - (2, SSID:

300 ( ( (5 300 (2,4 - (2, SSID: Access Point Sufitowy Dwuzakresowy AC1200 Gigabit PoE 300 Mb/s N (2.4 GHz) + 867 Mb/s AC (5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 26 dbm Part No.: 525688 Features: Punkt dostępowy oraz WDS do zastosowania

Bardziej szczegółowo

Topologie sieci WLAN. Sieci Bezprzewodowe. Access Point. Access Point. Topologie sieci WLAN. Standard WiFi IEEE 802.11 Bezpieczeństwo sieci WiFi

Topologie sieci WLAN. Sieci Bezprzewodowe. Access Point. Access Point. Topologie sieci WLAN. Standard WiFi IEEE 802.11 Bezpieczeństwo sieci WiFi dr inż. Krzysztof Hodyr Sieci Bezprzewodowe Część 4 Topologie sieci WLAN sieć tymczasowa (ad-hoc) sieć stacjonarna (infractructure) Topologie sieci WLAN Standard WiFi IEEE 802.11 Bezpieczeństwo sieci WiFi

Bardziej szczegółowo

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID:

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID: Access Point Dwuzakresowy o Dużej Mocy Gigabit PoE AC1750 450 Mb/s Wireless N ( 2.4 GHz) + 1300 Mb/s Wireless AC ( 5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 27.5 dbm, Mocowanie ścienne Part No.:

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Sieci przewodowe Ethernet Standard IEEE 802.3 Wersja Base-T korzystająca ze skrętki telefonicznej jest w chwili obecnej jedynym powszechnie używanym standardem

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych. WLAN (Wireless Local Area Network) 1. Technologie sieci. 2. Urządzenia sieci WLAN

Wykład 7. Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych. WLAN (Wireless Local Area Network) 1. Technologie sieci. 2. Urządzenia sieci WLAN Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych Wykład 7 1. Technologie sieci WLAN (Wireless Local Area Network) 2. Urządzenia sieci WLAN dr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Łukasz Sturgulewski

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok I, semestr II

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok I, semestr II SIECI KOPMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (SKiTI) Wykład 9 Sieci WLAN - WiFi Opracowanie: dr inż. Tomasz Rutkowski Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sieci komputerowe

Bezprzewodowe sieci komputerowe Bezprzewodowe sieci komputerowe Dr inż. Bartłomiej Zieliński Różnice między sieciami przewodowymi a bezprzewodowymi w kontekście protokołów dostępu do łącza Zjawiska wpływające na zachowanie rywalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Technologie Architectura Elementy sieci Zasada działania Topologie sieci Konfiguracja Zastosowania Bezpieczeństwo Zalety i wady

Technologie Architectura Elementy sieci Zasada działania Topologie sieci Konfiguracja Zastosowania Bezpieczeństwo Zalety i wady Sieci bezprzewodowe WiMax Wi-Fi Technologie Architectura Elementy sieci Zasada działania Topologie sieci Konfiguracja Zastosowania Bezpieczeństwo Zalety i wady Technologie bezprzewodowe stanowią alternatywę

Bardziej szczegółowo

Poufność (słaba) Integralność (niekryptograficzna) Uwierzytelnienie (słabe) Brak kontroli dostępu Brak zarządzania kluczami

Poufność (słaba) Integralność (niekryptograficzna) Uwierzytelnienie (słabe) Brak kontroli dostępu Brak zarządzania kluczami Bezpieczeństwo w sieciach WLAN 802.11 1 2 Aspekty bezpieczeństwa Poufność (słaba) Integralność (niekryptograficzna) Uwierzytelnienie (słabe) Brak kontroli dostępu Brak zarządzania kluczami wszystkie usługi

Bardziej szczegółowo

Seminarium Katedry Radiokomunikacji, 8 lutego 2007r.

Seminarium Katedry Radiokomunikacji, 8 lutego 2007r. Bezpieczeństwo w sieciach WLAN 802.11 1 2 3 Aspekty bezpieczeństwa Poufność (słaba) Integralność (niekryptograficzna) Uwierzytelnienie (słabe) Brak kontroli dostępu Brak zarządzania kluczami wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Sieci komputerowe Podstawy działania sieci bezprzewodowych. Dariusz Chaładyniak

Wszechnica Popołudniowa: Sieci komputerowe Podstawy działania sieci bezprzewodowych. Dariusz Chaładyniak Wszechnica Popołudniowa: Sieci komputerowe Podstawy działania sieci bezprzewodowych Dariusz Chaładyniak Podstawy działania sieci bezprzewodowych Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa Tytuł: Podstawy działania

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 SIECI BEZPRZEWODOWE I STANDARD 802.11

ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 SIECI BEZPRZEWODOWE I STANDARD 802.11 ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 Zespół Szkół im. ks. S. Staszica w Tarnobrzegu SIECI BEZPRZEWODOWE I STANDARD 802.11 Streszczenie Bezprzewodowa sieć lokalna (WLAN)

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych CONFidence 2005 // Kraków // Październik 2005 Agenda Sieci bezprzewodowe LAN 802.11b/g 802.11a Sieci bezprzewodowe PAN Bluetooth UWB Sieci bezprzewodowe PLMN GSM/GPRS/EDGE

Bardziej szczegółowo

Features: Specyfikacja:

Features: Specyfikacja: Router bezprzewodowy dwuzakresowy AC1200 300 Mb/s Wireless N (2.4 GHz) + 867 Mb/s Wireless AC (5 GHz), 2T2R MIMO, QoS, 4-Port Gigabit LAN Switch Part No.: 525480 Features: Stwórz bezprzewodowa sieć dwuzakresową

Bardziej szczegółowo

WYBRANE TECHNOLOGIE BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH

WYBRANE TECHNOLOGIE BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH ZESZYTY NAUKOWE 87-101 Dariusz CHAŁADYNIAK 1 WYBRANE TECHNOLOGIE BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH Streszczenie Artykuł dotyczy podstawowych informacji o możliwościach i działaniu wybranych technologii

Bardziej szczegółowo

Alokacja zasobów w kanałach komunikacyjnych w LAN i MAN

Alokacja zasobów w kanałach komunikacyjnych w LAN i MAN Alokacja zasobów w kanałach komunikacyjnych w LAN i MAN Single broadcast channel - random access, multiaccess Statyczna ( FDM,TDM etc.) Wady słabe wykorzystanie zasobów, opóznienia Dynamiczne Założenia:

Bardziej szczegółowo

Dwuzakresowy Router Bezprzewodowy AC Mb/s Wireless N (2.4 GHz) Mb/s Wireless AC (5 GHz), QoS, 4-portowy przełącznik LAN Part No.

Dwuzakresowy Router Bezprzewodowy AC Mb/s Wireless N (2.4 GHz) Mb/s Wireless AC (5 GHz), QoS, 4-portowy przełącznik LAN Part No. Dwuzakresowy Router Bezprzewodowy AC750 300 Mb/s Wireless N (2.4 GHz) + 433 Mb/s Wireless AC (5 GHz), QoS, 4-portowy przełącznik LAN Part No.: 525541 Features: Stwórz dwuzakresową sieć bezprzewodową w

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej. Kierunek: Inżynieria biomedyczna. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Wydział Elektryczny. Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej. Kierunek: Inżynieria biomedyczna. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Kierunek: Inżynieria biomedyczna Temat ćwiczenia: Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Konfiguracja i badanie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci bezprzewodowe. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. dr inż. Andrzej Opaliński. www.agh.edu.

Sieci komputerowe. Sieci bezprzewodowe. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. dr inż. Andrzej Opaliński. www.agh.edu. Sieci komputerowe Sieci bezprzewodowe Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej dr inż. Andrzej Opaliński Plan wykładu Wprowadzenie Transmisja sygnału, fale elektromagnetyczne Topologie sieci

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Opracowanie na postawie: Islam S. K., Haider M. R.: Sensor and low power signal processing, Springer 2010 http://en.wikipedia.org/wiki/modulation

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sieci komputerowe

Bezprzewodowe sieci komputerowe Bezprzewodowe sieci komputerowe Dr inż. Bartłomiej Zieliński Przesłanki stosowania transmisji bezprzewodowej Podział fal elektromagnetycznych Fale radiowe Fale optyczne Cyfrowy system transmisji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 6. Marcin Tomana marcin@tomana.net WSIZ 2003

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 6. Marcin Tomana marcin@tomana.net WSIZ 2003 Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 6 Marcin Tomana WSIZ 2003 Ogólna Tematyka Wykładu Lokalne sieci bezprzewodowe System dostępowy LMDS Technologia IRDA Technologia Bluetooth Sieci WLAN [2/107] Materiały

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy serwer obrazu Full HD 1080p, 300N Mb/s Part No.:

Bezprzewodowy serwer obrazu Full HD 1080p, 300N Mb/s Part No.: Bezprzewodowy serwer obrazu Full HD 1080p, 300N - 300 Mb/s Part No.: 524759 Zapomnij o kablach po prostu połącz się z siecią bezprzewodową i rozpocznij prezentację! Bezprzewodowy Serwer Prezentacji 300N

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Standardy i rodzaje sieci

Sieci Komputerowe Standardy i rodzaje sieci Sieci Komputerowe Standardy i rodzaje sieci dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Podstawowe pojęcia dotyczące sieci:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w sieciach bezprzewodowych WiFi. Krystian Baniak Seminarium Doktoranckie Październik 2006

Bezpieczeństwo w sieciach bezprzewodowych WiFi. Krystian Baniak Seminarium Doktoranckie Październik 2006 Bezpieczeństwo w sieciach bezprzewodowych WiFi Krystian Baniak Seminarium Doktoranckie Październik 2006 Wprowadzenie Agenda Problemy sieci bezprzewodowych WiFi Architektura rozwiązań WiFi Mechanizmy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Sieci Lokalnych i Rozległych wykład 7: rozległe sieci bezprzewodowe

Projektowanie Sieci Lokalnych i Rozległych wykład 7: rozległe sieci bezprzewodowe Projektowanie Sieci Lokalnych i Rozległych wykład 7: rozległe sieci bezprzewodowe Dr inż. Jacek Mazurkiewicz Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Konferencja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej O autorach......................................................... 9 Wprowadzenie..................................................... 11 CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej 1. Komunikacja bezprzewodowa.....................................

Bardziej szczegółowo

Podstawy działania sieci bezprzewodowych. Dariusz Chaładyniak Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki dchalad@wwsi.edu.pl

Podstawy działania sieci bezprzewodowych. Dariusz Chaładyniak Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki dchalad@wwsi.edu.pl Podstawy działania sieci bezprzewodowych Dariusz Chaładyniak Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki dchalad@wwsi.edu.pl < 174 > Informatyka + Wszechnica Popołudniowa > Podstawy działania sieci bezprzewodowych

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 9 -

Technologie informacyjne - wykład 9 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 9 - Prowadzący: Dmochowski

Bardziej szczegółowo

Sieci Bezprzewodowe. Systemy modulacji z widmem rozproszonym. DSSS Direct Sequence. DSSS Direct Sequence. FHSS Frequency Hopping

Sieci Bezprzewodowe. Systemy modulacji z widmem rozproszonym. DSSS Direct Sequence. DSSS Direct Sequence. FHSS Frequency Hopping dr inż. Krzysztof Hodyr Sieci Bezprzewodowe Część 2 Systemy modulacji z widmem rozproszonym (spread spectrum) Parametry warunkujące wybór metody modulacji Systemy modulacji z widmem rozproszonym Zjawiska

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy Gigabit 450N dwuzakresowy 450 Mb/s, a/b/g/n, GHz, 3T3R MIMO, QoS, 4-portowy przełącznik Gigabit Part No.

Router bezprzewodowy Gigabit 450N dwuzakresowy 450 Mb/s, a/b/g/n, GHz, 3T3R MIMO, QoS, 4-portowy przełącznik Gigabit Part No. Router bezprzewodowy Gigabit 450N dwuzakresowy 450 Mb/s, 802.11a/b/g/n, 2.4 + 5 GHz, 3T3R MIMO, QoS, 4-portowy przełącznik Gigabit Part No.: 524988 Features: Obsługa jednoczesnej pracy w trybach 2.4 GHz

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo bezprzewodowych sieci LAN 802.11

Bezpieczeństwo bezprzewodowych sieci LAN 802.11 Bezpieczeństwo bezprzewodowych sieci LAN 802.11 Maciej Smoleński smolen@students.mimuw.edu.pl Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego 16 stycznia 2007 Spis treści Sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

Warstwa łącza danych. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa. Sieciowa.

Warstwa łącza danych. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa. Sieciowa. Warstwa łącza danych Model OSI Model TCP/IP Aplikacji Prezentacji Aplikacji Sesji - nadzór nad jakością i niezawodnością fizycznego przesyłania informacji; - podział danych na ramki Transportowa Sieciowa

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci bezprzewodowe. dr inż. Andrzej Opaliński.

Sieci komputerowe. Sieci bezprzewodowe. dr inż. Andrzej Opaliński. Sieci komputerowe Sieci bezprzewodowe dr inż. Andrzej Opaliński Plan wykładu Wprowadzenie Transmisja sygnału, fale elektromagnetyczne Topologie sieci bezprzewodowych Typy transmisji, modulacja sygnału

Bardziej szczegółowo

Adapter bezprzewodowy istream HD do Gier oraz Multimediów 300Mb/s, b/g/n, 2T2R MIMO Part No.:

Adapter bezprzewodowy istream HD do Gier oraz Multimediów 300Mb/s, b/g/n, 2T2R MIMO Part No.: Adapter bezprzewodowy istream HD do Gier oraz Multimediów 300Mb/s, 802.11b/g/n, 2T2R MIMO Part No.: 525282 Graj w gry, oglądaj filmy i dużo więcej z prędkością 300 Mb/s! Intellinet Network Solutions istream

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sieci komputerowe

Bezprzewodowe sieci komputerowe Bezprzewodowe sieci komputerowe Dr inż. Bartłomiej Zieliński Podział systemów i standardów cyfrowej transmisji bezprzewodowej Bezprzewodowe sieci lokalne (WLAN) IEEE 802.11, 802.11b, 802.11a, 802.11g HiPeRLAN/1,

Bardziej szczegółowo

Marcin Szeliga marcin@wss.pl. Sieć

Marcin Szeliga marcin@wss.pl. Sieć Marcin Szeliga marcin@wss.pl Sieć Agenda Wprowadzenie Model OSI Zagrożenia Kontrola dostępu Standard 802.1x (protokół EAP i usługa RADIUS) Zabezpieczenia IPSec SSL/TLS SSH Zapory Sieci bezprzewodowe Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 ostatnim czasie ogromną popularność zdobywają sieci bezprzewodowe. Zapewniają dużą wygodę w dostępie użytkowników do zasobów W informatycznych. Jednak implementacja sieci

Bardziej szczegółowo

Sieci Bezprzewodowe. Charakterystyka fal radiowych i optycznych WSHE PŁ wshe.lodz.pl.

Sieci Bezprzewodowe. Charakterystyka fal radiowych i optycznych WSHE PŁ wshe.lodz.pl. dr inż. Krzysztof Hodyr 42 6315989 WSHE 42 6313166 PŁ khodyr @ wshe.lodz.pl Materiały z wykładów są umieszczane na: http:// sieci.wshe.lodz.pl hasło: ws123he Tematyka wykładu Charakterystyka fal radiowych

Bardziej szczegółowo

Wielodostęp a zwielokrotnienie. Sieci Bezprzewodowe. Metody wielodostępu TDMA TDMA FDMA

Wielodostęp a zwielokrotnienie. Sieci Bezprzewodowe. Metody wielodostępu TDMA TDMA FDMA dr inż. Krzysztof Hodyr Sieci Bezprzewodowe Część 3 Metody wielodostępu w sieciach WLAN Protokoły dostępu do łączy bezprzewodowych Wielodostęp a zwielokrotnienie Wielodostęp (ang. multiple access) w systemach

Bardziej szczegółowo

Sieć bezprzewodowa (ang. Wireless LAN) sieć lokalna zrealizowana bez użycia przewodów używa fal elektromagnetycznych (radiowych lub podczerwonych) do

Sieć bezprzewodowa (ang. Wireless LAN) sieć lokalna zrealizowana bez użycia przewodów używa fal elektromagnetycznych (radiowych lub podczerwonych) do SIECI BEZPRZEWODOWE Sieć bezprzewodowa (ang. Wireless LAN) sieć lokalna zrealizowana bez użycia przewodów używa fal elektromagnetycznych (radiowych lub podczerwonych) do przesyłania informacji z jednego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej

Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej Część 1 Dr hab. inż. Grzegorz Blakiewicz Katedra Systemów Mikroelektronicznych Politechnika Gdańska Ogólna charakterystyka Zalety:

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy design Dzięki swoim rozmiarom, można korzystać z urządzenia gdzie tylko jest to konieczne.

Kompaktowy design Dzięki swoim rozmiarom, można korzystać z urządzenia gdzie tylko jest to konieczne. TOTOLINK IPUPPY 5 150MBPS 3G/4G BEZPRZEWODOWY ROUTER N 69,90 PLN brutto 56,83 PLN netto Producent: TOTOLINK ipuppy 5 to kompaktowy bezprzewodowy Access Point sieci 3G. Pozwala użytkownikom na dzielenie

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Sieci komputerowe Podstawy działania sieci bezprzewodowych. Dariusz Chaładyniak

Wszechnica Popołudniowa: Sieci komputerowe Podstawy działania sieci bezprzewodowych. Dariusz Chaładyniak Wszechnica Popołudniowa: Sieci komputerowe Podstawy działania sieci bezprzewodowych Dariusz Chaładyniak Podstawy działania sieci bezprzewodowych Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa Tytuł: Podstawy działania

Bardziej szczegółowo

132 4 Konfigurowanie urządzeń sieci bezprzewodowych

132 4 Konfigurowanie urządzeń sieci bezprzewodowych 132 4 Konfigurowanie urządzeń sieci bezprzewodowych ZAGADNIENIA 1. Z czego składa się infrastruktura sieci bezprzewodowych? 2. W jakich trybach mogą pracować sieci bezprzewodowe? 3. Jakie standardy dotyczą

Bardziej szczegółowo

ANDROID (5) dr Marek Piasecki Warsztaty programowania urządzeń mobilnych 16.XI.2011

ANDROID (5) dr Marek Piasecki Warsztaty programowania urządzeń mobilnych 16.XI.2011 ANDROID (5) dr Marek Piasecki Warsztaty programowania urządzeń mobilnych 16.XI.2011 MoŜliwe aplikacje w TouristPOI: lokalizacja identyfikacja pozycji na podstawie wykrywania sygnału BT (~10m) komunikacja

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

celowym rozpraszaniem widma (ang: Spread Spectrum System) (częstotliwościowe, czasowe, kodowe)

celowym rozpraszaniem widma (ang: Spread Spectrum System) (częstotliwościowe, czasowe, kodowe) 1. Deinicja systemu szerokopasmowego z celowym rozpraszaniem widma (ang: Spread Spectrum System) 2. Ogólne schematy nadajników i odbiorników 3. Najważniejsze modulacje (DS, FH, TH) 4. Najważniejsze własności

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Bezpieczeństwo teleinformatyczne Bezpieczeństwo teleinformatyczne BIULETYN TEMATYCZNY Nr 1 /czerwiec 2007 Bezpieczeństwo sieci WiFi www.secuirty.dga.pl Spis treści Wstęp 3 Sieci bezprzewodowe 4 WEP 4 WPA 6 WPA2 6 WPA-PSK 6 Zalecenia 7

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE PODEJŚCIE - ALOHA

PIERWSZE PODEJŚCIE - ALOHA PIERWSZE PODEJŚCIE - ALOHA ALOHA standard Stosowana w Packet Radio Kiedy stacja posiada dane do wysłania, formuje ramkę i wysyła ją. Stacja nadawcza nasłuchuje nośnik (czas ustalany losowo) i oczekuje

Bardziej szczegółowo

Podstawy bezpieczeństwa w sieciach bezprzewodowych

Podstawy bezpieczeństwa w sieciach bezprzewodowych 1 Podstawy bezpieczeństwa w sieciach bezprzewodowych Protokół WEP - sposób działania, możliwe ataki, możliwe usprawnienia, następcy Filip Piękniewski, Wydział Matematyki i Informatyki UMK, członek IEEE

Bardziej szczegółowo

(Nie)bezpieczeństwo bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN)

(Nie)bezpieczeństwo bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN) (Nie)bezpieczeństwo bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN) Krzysztof Szczypiorski Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej K.Szczypiorski@tele.pw.edu.pl http://krzysiek.tele.pw.edu.pl Konferencja

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo sieci WiFi. Krzysztof Cabaj II PW Krzysztof Szczypiorski IT PW

Bezpieczeństwo sieci WiFi. Krzysztof Cabaj II PW Krzysztof Szczypiorski IT PW Bezpieczeństwo sieci WiFi Krzysztof Cabaj II PW Krzysztof Szczypiorski IT PW Plan wykładu Wprowadzenie WiFi a inne sieci radiowe Podstawy działania sieci WiFi Zagrożenia Sposoby zabezpieczania Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16 Poz. A Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16 Szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze

Bardziej szczegółowo

Projekt przejściowy. Temat: Problemy uwierzytelniania i bezpiecznej transmisji danych w sieciach WLAN 802.11.

Projekt przejściowy. Temat: Problemy uwierzytelniania i bezpiecznej transmisji danych w sieciach WLAN 802.11. Projekt przejściowy Temat: Problemy uwierzytelniania i bezpiecznej transmisji danych w sieciach WLAN 802.11. Opracował : st. plut. pchor. Grzegorz Moranowski Promotor : por. mgr inż. Mariusz Bednarczyk

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 2 Warstwa fizyczna. 3 Bezprzewodowe sieci lokalne 802.11* 4 Literatura. 1 bezprzewodowe sieci łaczenia systemów:

Plan wykładu. 2 Warstwa fizyczna. 3 Bezprzewodowe sieci lokalne 802.11* 4 Literatura. 1 bezprzewodowe sieci łaczenia systemów: Plan wykładu SIECI BEZPRZEWODOWE CZEŚĆ I Michał Kalewski Instytut Informatyki Politechnika Poznańska $Id: wireless_part1.lyx,v 1.15 2007-12-12 15:27:01 mkalewski Exp $ 1 Wstęp Sieci bezprzewodowe Standardy

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Bezprzewodowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami

Bardziej szczegółowo

Rodzaje sieci bezprzewodowych

Rodzaje sieci bezprzewodowych Rodzaje sieci bezprzewodowych Bezprzewodowe sieci rozległe (WWAN) Pozwala ustanawiad połączenia bezprzewodowe za pośrednictwem publicznych lub prywatnych sieci zdalnych. Połączenia są realizowane na dużych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Sieci Lokalnych i Rozległych wykład 1: fale i kanał radiowy

Projektowanie Sieci Lokalnych i Rozległych wykład 1: fale i kanał radiowy Projektowanie Sieci Lokalnych i Rozległych wykład 1: fale i kanał radiowy Dr inż. Jacek Mazurkiewicz Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Sprawy formalne (1)

Bardziej szczegółowo

SIECI BEZPRZEWODOWE WYKORZYSTUJĄCE TECHNOLOGIE WIRTUALNEJ KOMÓRKI I WIRTUALNEGO PORTU NA PRZYKŁADZIE MERU NETWORKS

SIECI BEZPRZEWODOWE WYKORZYSTUJĄCE TECHNOLOGIE WIRTUALNEJ KOMÓRKI I WIRTUALNEGO PORTU NA PRZYKŁADZIE MERU NETWORKS SIECI BEZPRZEWODOWE WYKORZYSTUJĄCE TECHNOLOGIE WIRTUALNEJ KOMÓRKI I WIRTUALNEGO PORTU NA PRZYKŁADZIE MERU NETWORKS Mariusz Piwiński 1, Grzegorz Marczak 2 1 Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA W EKSPERYMENCIE FIZYCZNYM

ELEKTRONIKA W EKSPERYMENCIE FIZYCZNYM ELEKTRONIKA W EKSPERYMENCIE FIZYCZNYM D. B. Tefelski Zakład VI Badań Wysokociśnieniowych Wydział Fizyki Politechnika Warszawska, Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, PL 28 marzec 2011 Modulacja i detekcja, rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Sieci Lokalnych i Rozległych wykład 9: sieci bezprzewodowe różnorakie

Projektowanie Sieci Lokalnych i Rozległych wykład 9: sieci bezprzewodowe różnorakie Projektowanie Sieci Lokalnych i Rozległych wykład 9: sieci bezprzewodowe różnorakie Dr inż. Jacek Mazurkiewicz Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Ślęża (1)

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE 1300 Dwupasmowy punkt dostępowy Enterprise EE 1300 jest dwupasmowym bezprzewodowym punktem dostępowym Enterprise EEE 802.11a i 802.11b/g. Jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm w celu

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

IrDA. Infrared Data Association

IrDA. Infrared Data Association to grupa skupiająca kilkudziesięciu producentów elektroniki mająca na celu tworzenie i kontrolowanie międzynarodowych standardów transmisji w zakresie promieniowania podczerwonego. Długość fali: Typ transmisji:

Bardziej szczegółowo

Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej

Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej Tomasz Kawalec 12 maja 2010 Zakład Optyki Atomowej, Instytut Fizyki UJ www.coldatoms.com Tomasz Kawalec Festiwal Nauki, IF UJ 12 maja 2010 1 / 20 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Minisłownik pojęć sieciowych

Minisłownik pojęć sieciowych Rozdział 11 Minisłownik pojęć sieciowych Pracując nad niniejszą książką, starałem się używać możliwie jak najmniej fachowych słów i pojęć, ale niestety nie zawsze było to możliwe. Dlatego w tym rozdziale

Bardziej szczegółowo

terminologia sieci Ryszard Kijanka

terminologia sieci Ryszard Kijanka terminologia sieci Ryszard Kijanka 802.11a Standard IEEE sieci bezprzewodowej o maksymalnej, szybkości przesyłania danych wynoszącej 54 Mb/s i częstotliwości pracy 5 GHz. 802.11b Standard IEEE sieci bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start

SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start SAGEM Wi-Fi 11g CARDBUS ADAPTER Szybki start Informacje o tym podręczniku Podręcznik ten opisuje sposób instalacji i eksploatacji adaptera CARDBUS WLAN (Wireless Local Access Network). Prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w 802.11

Bezpieczeństwo w 802.11 Bezpieczeństwo w 802.11 WEP (Wired Equivalent Privacy) W standardzie WEP stosuje się algorytm szyfrujący RC4, który jest symetrycznym szyfrem strumieniowym (z kluczem poufnym). Szyfr strumieniowy korzysta

Bardziej szczegółowo

Sieci urządzeń mobilnych

Sieci urządzeń mobilnych Sieci urządzeń mobilnych Część 3 wykładu Mobilne-1 Mapa wykładu Wprowadzenie Dlaczego mobilność? Rynek dla mobilnych urządzeń Dziedziny badań Transmisja radiowa Protokoły wielodostępowe Systemy GSM Systemy

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Włostowski pok. 467 tel

Krzysztof Włostowski   pok. 467 tel Systemy z widmem rozproszonym ( (Spread Spectrum) Krzysztof Włostowski e-mail: chrisk@tele tele.pw.edu.pl pok. 467 tel. 234 7896 1 Systemy SS - Spread Spectrum (z widmem rozproszonym) CDMA Code Division

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo bezprzewodowych sieci WiMAX

Bezpieczeństwo bezprzewodowych sieci WiMAX Bezpieczeństwo bezprzewodowych sieci WiMAX Krzysztof Cabaj 1,3, Wojciech Mazurczyk 2,3, Krzysztof Szczypiorski 2,3 1 Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska, email: kcabaj@elka.pw.edu.pl 2 Instytut

Bardziej szczegółowo

Asmax PCI-411g 54Mbps Wireless Network PCI Adapter

Asmax PCI-411g 54Mbps Wireless Network PCI Adapter Asmax PCI-411g 54Mbps Wireless Network PCI Adapter Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji IEEE 802.11b/g Asmax Wireless LAN USB Adapter Instrukcja instalacji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Bezpiecze nstwo systemów komputerowych Igor T. Podolak

Bezpiecze nstwo systemów komputerowych Igor T. Podolak Wykład 12 Wireless Fidelity główne slajdy 21 grudnia 2011 i, WPA, WPA2 Instytut Informatyki Uniwersytet Jagielloński 12.1 Wireless Personal Area Network WPAN Bluetooth, IrDA, HomeRF, etc. niska moc, przepustowość

Bardziej szczegółowo

WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB

WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB PLANET WNL-U555HA to bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB i odłączaną anteną 5dBi. Zwiększona moc

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja WDS na module SCALANCE W Wstęp

Konfiguracja WDS na module SCALANCE W Wstęp Konfiguracja WDS na module SCALANCE W788-2 1. Wstęp WDS (Wireless Distribution System), to tryb pracy urządzeń bezprzewodowych w którym nadrzędny punkt dostępowy przekazuje pakiety do klientów WDS, które

Bardziej szczegółowo

Karta sieci bezprzewodowej AirPlus Xtreme G 2.4 GHz Cardbus. Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika)

Karta sieci bezprzewodowej AirPlus Xtreme G 2.4 GHz Cardbus. Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem Opakowanie karty powinno zawierać następujące pozycje: DWL-G650 Karta sieci bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe informacje ogólne. Marek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej

Sieci bezprzewodowe informacje ogólne. Marek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej Sieci bezprzewodowe informacje ogólne Marek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej 1 Historia sieci bezprzewodowych 1820 duński naukowiec Hans Oersted odkrywa, że drut w którym płynie prąd, wytwarza

Bardziej szczegółowo

Kryteria bezpiecznego dostępu do sieci WLAN

Kryteria bezpiecznego dostępu do sieci WLAN Paweł RYGIELSKI, Dariusz LASKOWSKI Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, E mail: pawelryg@gmail.com, dariusz.laskowski@wel.wat.edu.pl Kryteria bezpiecznego dostępu do sieci WLAN Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOSTĘP DO INTERNETU WIRELESS ACCESS TO THE INTERNET. 1. Wprowadzenie. STUDIA INFORMATICA 2003 Volume 24 Number 2B (54)

BEZPRZEWODOWY DOSTĘP DO INTERNETU WIRELESS ACCESS TO THE INTERNET. 1. Wprowadzenie. STUDIA INFORMATICA 2003 Volume 24 Number 2B (54) STUDIA INFORMATICA 2003 Volume 24 Number 2B (54) Bartłomiej ZIELIŃSKI, Krzysztof TOKARZ Politechnika Śląska, Instytut Informatyki BEZPRZEWODOWY DOSTĘP DO INTERNETU Streszczenie.. Pokazano metody bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Transmisja danych i sieci komputerowe. Rodzaje nośników. Piotr Kolanek

Wykład 2 Transmisja danych i sieci komputerowe. Rodzaje nośników. Piotr Kolanek Wykład 2 Transmisja danych i sieci komputerowe Rodzaje nośników Piotr Kolanek Najważniejsze technologie Specyfikacja IEEE 802.3 przedstawia m.in.: 10 Base-2 kabel koncentryczny cienki (10Mb/s) 100 Base

Bardziej szczegółowo

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym. (http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym. (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym (http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Sieć komórkowa infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca łączność bezprzewodową swoim abonentom w zakresie przekazywania

Bardziej szczegółowo

Transmisja w paśmie podstawowym

Transmisja w paśmie podstawowym Rodzaje transmisji Transmisja w paśmie podstawowym (baseband) - polega na przesłaniu ciągu impulsów uzyskanego na wyjściu dekodera (i być moŝe lekko zniekształconego). Widmo sygnału jest tutaj nieograniczone.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo lokalnych sieci bezprzewodowych IEEE

Bezpieczeństwo lokalnych sieci bezprzewodowych IEEE Bezpieczeństwo lokalnych sieci bezprzewodowych IEEE Krzysztof Szczypiorski Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej e-mail: K.Szczypiorski@tele.pw.edu.pl http:krzysiek.tele.pw.edu.pl Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wykład 6: DNS. Sieci bezprzewodowe. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Sieci komputerowe. Wykład 6: DNS. Sieci bezprzewodowe. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe Wykład 6: DNS. Sieci bezprzewodowe. Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Sieci komputerowe (II UWr) Wykład 6 1 / 34 DNS (protokół pomocniczy warstwy piatej) Sieci

Bardziej szczegółowo

SIECI BEZPRZEWODOWE Wireless networks. Forma studiów: Stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 1W E, 1L

SIECI BEZPRZEWODOWE Wireless networks. Forma studiów: Stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 1W E, 1L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium SIECI BEZPRZEWODOWE Wireless networks Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie: Wykład 5 Ethernet IEEE 802.3 Ethernet Ethernet Wprowadzony na rynek pod koniec lat 70-tych Dzięki swojej prostocie i wydajności dominuje obecnie w sieciach lokalnych LAN Coraz silniejszy udział w sieciach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 z dnia : 2013-05-06 zakup środków trwałych: Router (1szt.) Access Point (3szt.) Kontroler sieci bezprzewodowej (1szt.) na : zakup usług informatycznych: Wdrożenie i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo technologii Bluetooth

Bezpieczeństwo technologii Bluetooth Bezpieczeństwo technologii Bluetooth Leszek Wawrzonkowski lwawrzon@elka.pw.edu.pl Leszek Wawrzonkowski Bezpieczeństwo technologii Bluetooth 1 z 22 Plan prezentacji Opis standardu Bluetooth Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE PODSTAWOWE POJĘCIA

SIECI KOMPUTEROWE PODSTAWOWE POJĘCIA SIECI KOMPUTEROWE PODSTAWOWE POJĘCIA WAN (Wide Area Network, rozległa sieć komputerowa) Sieć WAN sieć komputerowa znajdująca się na obszarze wykraczającym poza jedno miasto (bądź kompleks miejski). Połączenie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Wykład 3

Sieci komputerowe Wykład 3 aplikacji transportowa Internetu dostępu do sieci Stos TCP/IP Warstwa dostępu do sieci Sieci komputerowe Wykład 3 Powtórka z rachunków 1 System dziesiętny, binarny, szesnastkowy Jednostki informacji (b,

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA BEZPIECZEŃSTWA SIECI RADIOWYCH Algorytm szyfrowania AES. Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

PROBLEMATYKA BEZPIECZEŃSTWA SIECI RADIOWYCH Algorytm szyfrowania AES. Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska PROBLEMATYKA BEZPIECZEŃSTWA SIECI RADIOWYCH Algorytm szyfrowania AES Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Wprowadzenie Problemy bezpieczeństwa transmisji Rozwiązania stosowane dla

Bardziej szczegółowo