WLAN wiadomości wstępne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WLAN wiadomości wstępne"

Transkrypt

1 WLAN wiadomości wstępne Wstęp Wymagania stawiane sieciom WLAN Niezawodność. Bezprzewodowa sieć WLAN powinna oferować taką samą jakość transmisji jak sieci przewodowe, zapewniając ciągłość transmisji w przypadku niesprawności węzłów lub pogorszenia parametrów kanału. Przezroczystość. Oznacza to bezproblemową współpracę systemu bezprzewodowego z systemem kablowym tzn. brak konieczności wprowadzania zmian w terminalach lub przewodowej części sieci, za wyjątkiem instalacji odpowiednich kart. Wysoka przepustowość. Sieci bezprzewodowe oferują transmisję danych z prędkością 20 Mb/s. Bezpieczeństwo. Charakteryzuje się odpowiednim zabezpieczeniem danych przed podsłuchem. Jest to trudne w sieciach bezprzewodowych ze względu na łatwy dostęp osób niepowołanych do kanału radiowego w którym odbywa się transmisja. W celu zwiększenia bezpieczeństwa stosuje się kontrole dostępu oraz identyfikację użytkownika. Mobilność. Główną zaletą sieci bezprzewodowych, która czyni je atrakcyjnymi dla użytkowników jest mobilność terminali. Dzięki temu możliwy jest odbiór i wysyłanie danych w czasie ruchu stacji roboczej w obrębie zasięgu sieci. Ekonomiczność. Koszt sieci bezprzewodowej, wraz z instalacją, nie powinien być wyższy niż koszt porównywalnej sieci przewodowej. Mimo wyższych kosztów instalacji sieci bezprzewodowej, rekonfiguracja tej sieci jest zdecydowanie tańsza niż sieci przewodowej.

2 Widmo elektromagnetyczne Rys.1 Zastosowanie widma elektromagnetycznego w telekomunikacji Sieci WLAN działają w zakresie mikrofal. Powyżej 100MHz fale rozchodzą się niemal w linii prostej, dzięki czemu mogą być dobrze ogniskowane. Cechą ujemną mikrofal jest ich załamywanie w atmosferze, różne dla różnych warunków pogodowych. Efektem jest wielodrożny zanik sygnału (multipath fading), zależny od pogody i częstotliwości. Rys.2 Spektrum elektromagnetyczne Dla sieci WLAN przeznaczone są nielicencjonowane pasma ISM Industrial, Scientific and Medical. Pasma te utworzono dla współpracy drogą radiową urządzeń przemysłowych, naukowych i medycznych, która nie wymaga zezwolenia. Jedynym ograniczeniem jest maksymalna moc sygnału wypromieniowanego przez anteny nadawcze. Sieci WLAN działały początkowo w paśmie ISM 2,4GHz, potem również w paśmie ISM 5GHz, nazwanego U-NII Unlicensed National Information Infrastructure. W USA pasmo U-NII wykorzystane jest w całości przez sieć W Europie pasmo to jest podzielone w sposób następujący: 5,15-5,25 GHz dedykowane dla sieci HIPERLAN

3 5,25-5,35 GHz dedykowane dla sieci HIPERLAN 5,725 5,825 GHz dedykowane ewentualnie dla sieci Tabela 1 Częstotliwość Zastosowanie MHz Radio AM MHz Radio - fale krótkie MHz Radio FM 600 MHz TV 900 MHz Telefony komórkowe GSM, telefony bezprzewodowe domowe GHz GPS 1.8 GHz Telefony komórkowe GSM 2.4 GHz Bluethooth,802.11b/b+/b++/g 5 GHz a, HIPERLAN 5.8 GHz Przemysł i business. 12 GHz telewizja satelitarna Moc sygnału wypromieniowanego z anteny jako istotny parametr jest podawana w mw lub w dbm. Rys.3 podaje przeliczenie jednych jednostek na drugie: Rys.3 - dbm a mw

4 Strefa Fresnela (czyt. frenela) to jedno z najważniejszych pojęć pojawiające się w tematyce radiowej. Jest to obszar aktywnie uczestniczący w przenoszeniu energii sygnału radiowego. Kształt tego obszaru w przekroju wzdłużnym jest elipsą, a w przekroju poprzecznym jest okręgiem. Promień tego okręgu zmienia się na długości całego łącza radiowego i przyjmuje wartość maksymalną w połowie odległości między antenami (rys.4). Rys.4 Strefa Fresnela Technologie sieci bezprzewodowych Rys.5 Podział technologii pod kątem zasięgu

5 Rys.6 Zależność szybkości transmisji od prędkości poruszania się terminala ruchomego Rys.7 Współpraca sieci 2G, 3G i WLAN na jednym obszarze. Czerwona linia to przykładowa trasa abonenta

6 Rozwój standardu (bezprzewodowego Ethernetu) Rys.8 Grupy robocze 802 Rys.9 Rodzina IEEE 802 i jej związek z modelem OSI Warstwa fizyczna jest w sieciach bezprzewodowych złożona i w standardzie dzieli się na 2 podwarstwy: wyższą PLCP Physical Layer Convergence Procedure obejmującą procedurę mapowania ramek MAC na medium niższą PMD Physical Medium Dependent do przesyłania tych ramek

7 Najważniejsze daty w rozwoju : 1997 pierwsza wersja standardu WLAN: IEEE druga wersja standardu: IEEE b (ISO/IEC : 1999); powstaje standard IEEE a; powstaje Wireless Ethernet Compatibility Alliance (od 2002 Wi-Fi Alliance) 2000 czołowe amerykańskie uniwersytety wprowadzają sieci WLAN w swoich campusach; jesień pierwszy dokument w ramach IEEE podważający bezpieczeństwo WLAN (autor: Jesse Walker Intel) 2001 zima pierwszy spoza IEEE dokument (z Berkeley) opisujący zagrożenia w IEEE ; wiosna IEEE wydziela w ramach grupę (TGi) poświęconą bezpieczeństwu; wiosna IEEE udostępnia bezpłatnie standardy 802 po 6 miesiącach od ich publikacji 2002 jesień Wi-Fi ogłasza Wi-Fi Protected Access (WPA) jako zbiór przejściowych zasad zwiększających bezpieczeństwo WLAN 2003 połowa czerwca ratyfikacja standardu g 2004 przewidywana ostateczna ratyfikacja specyfikacji i oraz prace nad standardem e Grupy robocze mające na celu rozwijanie standardu w różnych jego aspektach:

8 802.11d jej zadaniem jest zdefiniowanie takich parametrów użytkowych i wymogów, aby standard w wersji a mógł być używany w innych krajach poza Stanami Zjednoczonymi, e mająca za zadanie zdefiniowanie zarządzania jakością usług QoS, f grupa stworzona do zajmowania się rozwojem protokołu IAPP (Inter- Access Point Protocol) służącego do roamingu w sieciach bezprzewodowych , h wynikiem pracy tej grupy ma być zapewnienie lepszych mechanizmów transmisji radiowej poprzez dynamiczny przydział kanałów radiowych i kontrolę mocy, i grupa, której zadaniem jest rozszerzenie i polepszenie mechanizmów bezpieczeństwa i autoryzacji użytkowników sieci, j grupa, mająca za zadanie opracowanie w przyszłości globalnego standardu zgodnego z IEEE, ETSI Hiperlan 2, m grupa, która ma na celu poprawianie błędów w dotychczasowych specyfikacjach. Standard b w chwili obecnej jest najbardziej rozpowszechnionym standardem lokalnych sieci bezprzewodowych WLAN. Związana jest z nim nazwa Wi-Fi (Wireless Fidelity). Każde urządzenie oznaczone takim znakiem przeszło pomyślnie proces certyfikacji w specjalnie utworzonej do tego celu instytucji WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance), obecnie Wi-Fi Alliance. Certyfikat Wi-Fi gwarantuje pełną zgodność z protokołem b.

9 Topologia sieci Sieci składają się z czterech głównych elementów fizycznych (rys.10). Rys.10 Elementy lokalnych sieci bezprzewodowych

10 Typy sieci Podstawowy element składowy sieci to BSS Basic Service Set funkcjonujący na obszarze zwanym komórką cell lub podstawowym obszarem usług BSA Basic Service Area. BSS występuje w dwóch odmianach: jako niezależny IBSS (rys.11) i strukturalny BSS (rys.12). Rys.11 Sieć ad-hoc (Independent BSS) Stacje wyposażone są w adaptery bezprzewodowe jako zewnętrzne moduły lub wewnętrzne karty radiowe (Wireless PCI Adapter, Wireless USB Adapter, Wireless PC Card). Muszą znajdować się w odległościach gwarantujących bezpośrednią komunikację. Stacje pozostają w relacjach sąsiedzkich (łączność każdego z każdym). Rys.12 Sieć strukturalna z jedną komórką (BSS) W sieci strukturalnej łączność między stacjami realizowana jest wyłącznie przez punkty dostępowe AP, zwane czasem stacjami bazowymi. Wszystkie stacje muszą znajdować się w zasięgu AP, lecz nie musza widzieć się wzajemnie. Takie rozwiązanie ma następujące zalety: upraszcza procedury w warstwie fizycznej w porównaniu z relacjami sąsiedzkimi AP może uczestniczyć w oszczędzaniu energii buforują ramki przeznaczone dla stacji znajdującej się w trybie oszczędnym (uśpienia). W sieciach z AP stacje, aby korzystać z usług sieciowych, muszą dokonać powiązania (skojarzenia) (association) z konkretnym AP. Jest to proces inicjowany wyłącznie przez stacje, a AP może przydzielić dostęp.

11 Punkty dostępu, które łączą się ze sobą za pomocą sieci przewodowej, zapewniają rozszerzenie zasięgu komunikacji. Sieć, w której mamy połączonych ze sobą kilka AP nosi nazwę rozszerzonego zbioru obsługi (ESS- Extended Service Set).Terminale ruchome mogą się przemieszczać pomiędzy różnymi podstawowymi zespołami obsługi (BSS) nie tracąc przy tym połączenia (rys.13). Rys.13 Różne typy sieci WLAN obsługuje mobilność w warstwie liniowej w ramach ESS, ale tylko wtedy, gdy sieć szkieletowa jest pojedynczą domeną warstwy liniowej, taką jak współdzielony Ethernet lub VLAN. To ograniczenie musi być brane pod uwagę podczas projektowania sieci AP w ESS działają zespołowo, reprezentowane są na zewnątrz przez jeden 48 bitowy adres MAC. Router w sieci szkieletowej dostarcza ramki do dowolnego AP, który musi zlokalizować stację docelową. Sieć szkieletowa jest nośnikiem systemu dystrybucyjnego, logicznie utworzonego przez AP współpracujące ze sobą. Konkretny AP najczęściej pełni rolę mostu, posiadając przynajmniej jeden bezprzewodowy i jeden przewodowy interfejs sieciowy. Wymiana informacji między stacjami zawsze odbywa się za pośrednictwem takiego mostu. Różne niezależne BSS-y mogą dzielić przepustowość pojedynczego kanału radiowego, możliwy jest zatem negatywny wzajemny wpływ. Precyzyjnie opracowane reguły warstwy MAC w sieciach umożliwiają współistnienie różnych sieci w tej samej przestrzeni.

12 Oczywiście AP mogą być połączone łączem radiowym (rys.14), wykorzystując anteny kierunkowe (mamy system dystrybucyjny z nośnikiem bezprzewodowym). Przy widzialności optycznej anten zasięg dochodzi do 30 km. Rys.14 Przykład połączeń p2p Bezprzewodowe sieci z architekturą stałą są często wykorzystywane przez dostawców usług internetowych. Takie rozwiązanie daje możliwość łatwego doprowadzenia łącza internetowego do użytkowników indywidualnych np. na osiedlu domków jednorodzinnych. W budynku, gdzie znajduje się punkt dostępowy stosuje się antenę dookólną, a abonenci korzystają z anten kierunkowych. Warunkiem dla zestawienia takiego połączenia jest widzialność optyczna kierunkowych anten nadawczo-odbiorczych zamontowanych u abonentów z anteną na punkcie dostępowym. Hot Spot Hot spoty to miejsca szczególnie atrakcyjne komercyjnie (hotele, porty lotnicze, centra handlowe itp.) dla dostawców usług internetowych WISP (Wireless Internet Service Provider). Przy użyciu notebooka czy komputera PDA użytkownik może uzyskać dostęp do Internetu, czy też zalogować się do swojej sieci przy wykorzystaniu technologii VPN. Punkt dostępu komunikuje się z komputerem użytkownika (dokładnie rzecz biorąc z zainstalowanym w nim interfejsem bezprzewodowym). Użytkownik może zalogować się używając strony logowania wyświetlonej przez przeglądarkę sieci web. Zasięg między punktem dostępu a użytkownikiem wynosi najczęściej od 50 do 150 m. Szybkość połączenia to 11 Mbps przy zastosowaniu technologii IEEE b (znanej jako Wi-Fi), zatem ograniczeniem ze względu na przepustowośc jest stałe łącze do Internetu, a nie sieć bezprzewodowa. Rys.15 przedstawia prostą konfigurację sieci Hot Spot zainstalowanej w kawiarni.

13 Rys.15 Przykładowa sieć Hot Spot Wireless Gateway łączy funkcjonalność punktu dostępowego, routera oraz firewalla w jednym urządzeniu. Użycie np. Wireless Gateway DSA-3100 firmy D-Link umożliwia udostępnianie istniejącego łącza DSL lub modemu kablowego 50 użytkownikom. Wireless Gateway pracuje jako brama pomiędzy użytkownikami a siecią zewnętrzną (na przykład siecią Internet). Gateway ten oferuje interfejs administracji, nie wymaga instalacji specjalnego oprogramowania oraz zarządza identyfikacją użytkowników. Pierwsze zapytanie http jest przekierowane do serwera uwierzytelniającego celem logowania. Współpracuje on z różnymi metodami uwierzytelniania, np. poprzez konta zdefiniowane w lokalnej bazie lub z wykorzystaniem serwerów RADIUS. Dodatkową cechą jest zarządzenie pasmem. Wireless Gateway rozpoznaje tzw. zaufaną sieć oraz sieć administrowaną, w tym przypadku użytkowników bezprzewodowych. Usługi w sieci

14 Mobilność W ramach BSS Stan ten w zaleceniu definiowany jest jako bez przejścia. Przejście między BSS-ami w ramach ESS Zalecenie gwarantuje usługę mobilności. Stacje ruchome w sposób ciągły monitorują moc i jakość sygnału od wszystkich AP w ramach ESS. Przy przejściu między AP (dezasocjacja z pierwszym i asocjacja z drugim AP) wymagana jest wymiana informacji niestandaryzowanym protokołem IAAP między tymi AP w DS, stąd AP powinny pochodzić od tego samego producenta. Przejście między ESS-ami nie gwarantuje mobilności, tzn. połączenia w wyższych warstwach zostaną przerwane, chyba że stosowane są odpowiednie protokoły, np. Mobile IP w przypadku protokołów TCP/IP. Warstwa fizyczna W podstawowej wersji standardu zostały zdefiniowane trzy różne typy warstwy fizycznej PHY i jedna podwarstwa MAC (rys.16). W kolejnych rozszerzeniach a, b i g zdefiniowano kolejne trzy nowe warstwy fizyczne, standard e będzie opisywał nową podwarstwę MAC.

15 Rys.16 Warstwa fizyczna w Na warstwę fizyczną składają się dwie podwarstwy. Są to: - PLCP (Physical Layer Convergence Protocol) - PMD (Physical Medium Dependent) Podwarstwa PLCP jest niezależna od medium, zapewnia przekształcenie jednostki MPDU (MAC Protocol Data Unit ) otrzymywanych z podwarstwy MAC, w ramki w formacie PPDU (PLCP Protocol Data Unit), które mają format odpowiedni do stosowanej techniki transmisji. Natomiast podwarstwa PMD jest zależna od medium i obsługuje rzeczywistą transmisję danych a więc np.: kodowanie i modulację. Podstawowa wersja standardu definiuje trzy różne typy warstw fizycznych: - transmisja radiowa z wykorzystaniem techniki DS-SS (Direct Sequence Spread Spectrum) metoda rozpraszania widma poprzez kluczowanie bezpośrednie - transmisja radiowa z wykorzystaniem techniki FH-SS (Frequency Hopping Spread Spectrum) metoda rozpraszania widma poprzez przeskoki po częstotliwościach - transmisja w podczerwieni (nie będzie omawiana) Transmisja radiowa odbywa się w ogólnie dostępnym paśmie ISM 2,4000-2,4835 GHz o szerokości 83,5MHz. Podstawową szybkością transmisji jest 1Mb/s. Standard definiuje również rozszerzoną szybkość do 2 Mb/s, która ma zastosowanie przy przesyłaniu danych użytkowych. Warstwa fizyczna DS-SS Technika DS-SS wiąże strumień danych z kodem cyfrowym o znacznie większej prędkości (rys.17). W rzeczywistości jest jedyną, która zyskała popularność w praktycznym zastosowaniu.

16 Stosując technikę DS-SS czyli bezpośredniego rozpraszania ciągiem losowym, dane są reprezentowane jako ciąg impulsów wysyłanych znacznie szybciej niż oryginalne bity danych. Efekt jest taki, że widmo sygnału ulega rozproszeniu na osi częstotliwości. Jako ciąg rozpraszający stosuje się 11-symbolowy kod Barkera (+1,-1,+1,+1,-1,+1,+1,+1,-1,-1,-1). Rys.18 Istota rozpraszania sygnału przy użyciu kodu Barkera Operacja daje nam ciąg o szybkości 11Mb/s, który służy następnie jako sygnał modulujący nośną. Do modulacji używa się metody DBPSK (modulacja z różnicowym kluczowaniem fazy)- dla prędkości 1Mb/s lub DQPSK (modulacja z różnicowym kwadraturowym kluczowaniem fazy)- dla prędkości 2Mb/s. Uzyskujemy zatem pasmo sygnału rzędu 22MHz. W systemie DS-SS pasmo 83,5MHz podzielono na 14 kanałów (tab.2), oddalonych od siebie o 5 MHz. Ponieważ pasmo sygnału jest większe od odległości kanałów, kanały częściowo nachodzą na siebie. Jeśli zaistnieje sytuacja, że zespoły BSS będą się częściowo pokrywać obszarem, to aby mogły równocześnie pracować, częstotliwości nośnych będą musiały różnić się o co najmniej 30MHz. W praktyce oznacza to, że bez wzajemnego zakłócania, na tym samym obszarze będą mogły funkcjonować tylko trzy kanały. Styk radiowy tworzony przy użyciu metody DS-SS, zapewnia duży zasięg, odporność na zaniki oraz wysoką prędkość transmisji. Poprzez zastosowanie kluczowania bezpośredniego, każdy transmitowany bit obrazowany jest jako 11-chipowowy wzorzec. Dobór odpowiedniego wzorca (kod Barkera) minimalizuje autokorelację z własnym sygnałem, przesuniętym w wyniku wielodrogowości i korelację wzajemną z ciągami pseudolosowymi generowanymi przez inne nadajniki. Do wad można zaliczyć niską pojemność systemu oraz wysoki pobór mocy. Technika ta jest także droższa w produkcji w porównaniu do metody FH-SS.

17 W procesie przekazywania danych, podwarstwa PLCP otrzymuje od podwarstwy MAC jednostkę MPDU, która zostaje przekształcona w jednostkę PPDU (rys.19). Podwarstwa PLCP dodaje preambułę oraz nagłówek. Dodawane informacje: preambuła i nagłówek są zawsze transmitowane z prędkością 1 Mb/s, natomiast jednostka MPDU może być przesyłana z prędkością 1 Mb/s lub 2 Mb/s. Rys.19 Budowa ramki stosowanej w technice DS-SS Elementy ramki obsługiwane przez warstwę PLCP pełnią następujące funkcje: - SYNC (Synchronization) - służy do synchronizacji, ustalania siły sygnału, kompensacji przesunięcia częstotliwości - SFD (Start Frame Delimiter) umożliwia wykrycie przez odbiornik początku ramki. - SIG (Signal) informuje o szybkości transmisji jednostki MPDU, danych użytkownika - SERV (Service) zarezerwowane na przyszłość - LEN (Lenght) określa długość jednostki MPDU - CRC (Cyclic Redundancy Check) kontrola poprawności nagłówka - MPDU dane użytkownika, ramka z podwarstwy MAC Warstwa fizyczna FHSS Technika z rozproszonym widmem i skakaniem po częstotliwościach FH-SS, wybiera kolejne nośne przy użyciu sekwencji pseudolosowych (rys.20, 21). Sekwencje są tak dobrane, aby zminimalizować wzajemne interferencje, pracujących we wzajemnym obszarze zespołów BSS. Szybkość przeskoków jest regulowana, a ustala je punkt dostępu. Najniższa stosowana częstotliwość przeskoku to 2.5Hz, a minimalna odległość skoku nośnej to 6MHz.

18 Rys. 21 Istota rozpraszania sygnału przez przeskoki częstotliwości. W systemie określono 96 kanałów w odstępie 1MHz w przedziale 2,400-2,495GHz. (tab.3). W transmisji stosowana jest modulacja GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying). Przy transmisji z prędkością 1Mb/s modulacja jest dwuwartościowa, przy prędkości 2Mb/s

19 stosowana jest czterowartościowa modulacja, stąd w obu przypadkach sygnał zajmuje takie samo pasmo. Styk radiowy oparty na metodzie FH-SS charakteryzuje wiele zalet takich jak: wysoka odporność na zakłócenia, duża pojemność systemu, małym pobór mocy oraz niski koszt produkcji nadajnika i odbiornika. Zasięg można określić jako średni. Technika skakania po częstotliwościach jest także pewnym dodatkowym zabezpieczeniem przed podsłuchem. Standard b Poszerzenie standardu dotyczy utworzenia nowej warstwy fizycznej, pracujacej również w paśmie 2.4GHz i noszącej nazwę HR-DSSS (High Rate DSSS). Standard b wprowadza dwie nowe prędkości transmisji 5,5Mb/s oraz 11Mb/s. Ponieważ częstotliwość sekwencji rozpraszania jest również 11MHz, zachowano taką samą zajętość pasma. Aby uzyskać większą prędkość transmisji prz takim samym pasmie, zastosowano nową metodę modulacji CCK (Complementary Code Keying).W procesie kodowania zamiast kodu Barkera zastosowano kodowanie CCK, tzw. kluczowanie kodem komplementarnym, wynalezionym przez Golay a. Standard b definiuje również drugi nowy, bardziej wydajny tryb modulacji, który jest opcjonalny, PBCC (Packet Binary Convolutional Coding. W nowej warstwie fizycznej HR-DSSS format ramki PPDU jest taki sam jak w DSSS. Ustanowiono natomiast dwie długości ramek PPDU Rys. 22 Budowa ramek stosowanych w technice HR-DSSS. Pierwsza ramka, określana jako długa ramka PPDU (HR-DSSS/long) jest identyczna jak ramka w warstwie fizycznej DSSS standardu Wprowadzenie ramki tego typu zapewnia zgodność wstecz i umożliwia współpracę tych systemów. Preambuła wraz z nagłówkiem są przesyłane z prędkością taką samą jak w czyli 1Mb/s, natomiast ramka MPDU może być przesłana z dowolną prędkością - 1, 2, 5,5 lub 11Mb/s. Nowością jest druga ramka, nazywana krótką ramką PPDU (HR-DSSS/short), jest ona opcjonalna. Część sterująca ramki uległa skróceniu i trwa 96µs zamiast 192µs. Uzyskano to poprzez skrócenie pola preambuły SYNC do 56 bitów oraz przesyłanie całego nagłówka z prędkością 2Mb/s. Pole MPDU może być przesłane z prędkościami 2, 5,5 lub 11Mb/s. Poprzez taką budowę, ramki te nie są kompatybilne z podstawowym standardem DSSS i nie jest możliwa wymiana ich ze starszymi stacjami. Stosowanie krótkich ramek zmniejsza nadmiarowość informacji, zapewniając tym samym efektywniejsze wykorzystanie kanału transmisyjnego.

20 IEEE b+ oraz IEEE b++ Istnieją nieoficjalne rozszerzenia standardu b. Poprzez zastosowanie kodowania PBCC, osiąga się większy zysk kodowy w porównaniu do CCK. W praktyce binarne kodowanie splotowe PBCC, przy takiej samej zajętości pasma jak CCK (pracującego przy prędkości 5,5 i 11Mb/s) potrafi osiągnąć szybkość transmisji 22Mb/s. Urządzenia pracujące w tej technice oznaczane są jako b+. Jednak producenci nie poprzestali na tym, w chwili obecnej funkcjonuje już kolejna nieoficjalna odmiana b, pod oznaczeniem b++ potrafiąca przesyłać dane z prędkością 44Mb/s a (Wi-Fi 5) Wprowadzony w roku 1999 nowy standard rozszerzający, a, definiuje zupełnie nową warstwę fizyczną z modulacją wielotonową OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). W modulacji wielotonowej, strumień danych przesyłany jest w postaci sygnału zbiorczego, złożonego z wielu ciągów danych przesyłanych z niższą prędkością w modulowanych odpowiednio (tab.4) podpasmach. Ortogonalność nośnych w podpasmach oznacza ich wzajemną niezależność. Druga kolumna w tab.4 podaje parametry korekcyjnego kodowania splotowego. Tab.4 Tryby pracy warstwy fizycznej Modulacja Sprawność Szybkość ilość bitów kodowania Transmisji danych/symbol OFDM BPSK 1/2 6 Mb/s 24 BPSK 3/4 9 Mb/s 36 QPSK 1/2 12 Mb/s 48 QPSK 3/4 18 Mb/s 72 16QAM 1/2 24 Mb/s 96 16QAM 3/4 36 Mb/s QAM 2/3 48 Mb/s QAM 3/4 54 Mb/s 216 System pracuje w mniej zakłóconym od 2,4MHz paśmie określanym jako U-NII (Unlicensed National Information Infrastructure), (tab.5). Nowe dostępne pasmo jest znacznie szersze i wynosi 300MHz, podzielone jest na trzy podpasma po 100MHz każde.. W każdym podpaśmie wydzielone zostały cztery kanały o nośnych oddalonych od siebie o 20MHz. Trzy podpasma z czterema kanałami daję łączną liczbę 12 dostępnych kanałów. Tabela 5. Kanały i częstotliwości używane w protokole a Pasmo Numer kanału Częstotliwość Dolne U-NII 5,15GHz 5,25GHz Środkowe U-NII 5,25GHz 5,35GHz Górne U-NII 5,725GHz 5,825GHz 36 5,180 GHz 40 5,200 GHz 44 5,220 GHz 48 5,240 GHz 52 5,260 GHz 56 5,280 GHz 60 5,300 GHz 64 5,320 GHz 149 5,745 GHz 153 5,765 GHz 157 5,785 GHz 161 5,805 GHz Maksymalna moc nadawcza 50mW 250mW 1000mW

21 Dużej zmianie w protokole a uległa również budowa ramki PPDU. Rys. 23 Budowa ramki stosowanej w technice OFDM W budowie ramki można wyszczególnić, tak jak w poprzednich wersjach protokołu trzy podstawowe człony preambułę (zawierającą sekwencję synchronizacyjną, wielkość 12 symboli OFDM), nagłówek (bez pola SERV ma wielkość 1 symbol OFDM) oraz pole danych MPDU. Pola nagłówka oznaczają kolejno: - RATE informuje z jaką prędkością (jedna z ośmiu) przesyłana jest część DATA - X zarezerwowane - LEN (Lenght) - podaje długość pola MPDU w bajtach - PAR (Parity) bit parzystości dla póle RATE i LEN - TAIL 6-bitowe pole wypełnione zerami - SERV (Service) sekwencja bitów umożliwiająca synchronizację odbiornika. Na samym końcu, za jednostką MPDU, umieszczone jest jeszcze raz pole TAIL oraz wyrównujące odpowiednio rozmiar pole PAD. Jedną z motywacji dla OFDM jest zgodność z europejskim systemem HiperLan 2. Podstawową wadą a jest większa moc urządzeń nadawczo-odbiorczych (zasilanie bateryjne w MS) i mniejszy zasięg, co wymusza stosowanie dużej liczby AP g Standard g, pracuje w paśmie ISM 2,4GHz, i jest zgodny z poprzednia wersją protokołu b. Dla zapewnienia zgodności z b jest używana modulacja CCK dla prędkości 5,5Mb/s i 11Mb/s. Kolejną obowiązkową modulacją jest taka sama jak w a modulacja OFDM, dając maksymalną prędkości 54Mb/s.. Tab. 5 pokazuje porównanie wykorzystywanych technik. Tab.5 Porównanie dostępnych trybów pracy w protokołach b, a i g Prędkość Rodzaj b 2,4GHz a 5GHz g 2,4Ghz nośnej Wymagane Opcjonalne Wymagane Opcjonalne Wymagane Opcjonalne 1 Mb/s P Barker Barker 2 Mb/s P Barker Barker 5,5 Mb/s P CCK PBCC CCK PBCC 6 Mb/s W OFDM OFDM CCK-OFDM 9 Mb/s W OFDM OFDM, CCK-OFDM 11 Mb/s P CCK PBCC CCK PBCC 12 Mb/s W OFDM OFDM CCK-OFDM 18 Mb/s W OFDM OFDM, CCK-OFDM 22 Mb/s P PBCC

22 24 Mb/s W OFDM OFDM CCK-OFDM 33 Mb/s P PBCC 36 Mb/s W OFDM OFDM, CCK-OFDM 48 Mb/s W OFDM OFDM, CCK-OFDM 54 Mb/s W OFDM OFDM, CCK-OFDM P modulacja z jedną nośną, W modulacja z wieloma nośnymi wielotonowa Mimo wysokich wartości przesyłu, nie należy spodziewać się łatwego osiągnięcia wartości 54 Mb/s w paśmie 2,4GHz, gdyż zakres ten już w chwili obecnej jest mocno obciążony i zaszumiony. W podstawowych technikach CCK oraz OFDM, cała transmitowana ramka: preambuła z nagłówkiem oraz cześć danych modulowana oraz kodowana jest tą samą metodą. Natomiast dwie pozostałe, które są opcjonalne posiadają hybrydową budowę ramki. W technice CCK-OFDM preambuła oraz nagłówek przesyłane są metodą CCK, natomiast reszta dane, modulacją OFDM. Taki typ transmisji został wprowadzony dla sieci w których pracują starsze urządzenia standardu b. Urządzenia te są w stanie odczytać nagłówek, uzyskując informacje o długości całej transmisji. Oczywiście nie są one w stanie odebrać części danych, ale informacje odczytane z nagłówka umożliwią efektywniejszy bezkolizyjny ruch w kanale radiowym. Technika PBCC jest podobnie jak poprzednia zbudowana jako hybryda dwóch metod. Tutaj również nagłówek transmitowany jest metodą CCK, a pole danych metodą PBCC. Stosowanie CCK zapewnia zgodność pracy sieci z poprzednim standardem b. Przewidziane są cztery prędkości transmisji 5,5 i 11MB/s jak w standardzie b oraz dwie nowe 22 i 33Mb/s. Poważnym problemem w nowym standardzie g jest uzyskanie dobrej współpracy metod pracujących na jednej nośnej Barker, CCK, PBCC z metodą wielotonową OFDM. Sama technika unikania kolizji CSMA/CA nie będzie tutaj efektywna. Na szczęście problem ten może rozwiązać inne rozwiązanie, zaimplementowane już w podstawowym standardzie Nowy problem jest podobny do problemu ukrytej stacji i poprzez zastosowanie mechanizmu RTS/CTS będzie możliwa rezerwacja kanału dla niesłyszalnej przez niektóre stacje transmisji OFDM.

Topologie sieci WLAN. Sieci Bezprzewodowe. Sieć stacjonarna (infractructure) Sieć tymczasowa (ad-hoc) Access Point. Access Point

Topologie sieci WLAN. Sieci Bezprzewodowe. Sieć stacjonarna (infractructure) Sieć tymczasowa (ad-hoc) Access Point. Access Point dr inż. Krzysztof Hodyr Sieci Bezprzewodowe Część 4 Topologie sieci WLAN sieć tymczasowa (ad-hoc) sieć stacjonarna (infractructure) Topologie sieci WLAN Standard WiFi IEEE 802.11 Sieć tymczasowa (ad-hoc)

Bardziej szczegółowo

300 ( ( (5 300 (2,4 - (2, SSID:

300 ( ( (5 300 (2,4 - (2, SSID: Access Point Sufitowy Dwuzakresowy AC1200 Gigabit PoE 300 Mb/s N (2.4 GHz) + 867 Mb/s AC (5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 26 dbm Part No.: 525688 Features: Punkt dostępowy oraz WDS do zastosowania

Bardziej szczegółowo

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID:

VLAN 450 ( 2.4 + 1300 ( 5 27.5 525787 1.3 (5 450 (2.4 (2,4 5 32 SSID: Access Point Dwuzakresowy o Dużej Mocy Gigabit PoE AC1750 450 Mb/s Wireless N ( 2.4 GHz) + 1300 Mb/s Wireless AC ( 5 GHz), WDS, Izolacja Klientów Bezprzewodowych, 27.5 dbm, Mocowanie ścienne Part No.:

Bardziej szczegółowo

Features: Specyfikacja:

Features: Specyfikacja: Router bezprzewodowy dwuzakresowy AC1200 300 Mb/s Wireless N (2.4 GHz) + 867 Mb/s Wireless AC (5 GHz), 2T2R MIMO, QoS, 4-Port Gigabit LAN Switch Part No.: 525480 Features: Stwórz bezprzewodowa sieć dwuzakresową

Bardziej szczegółowo

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH 1. WSTĘP Radiofonię cyfrową cechują strumienie danych o dużych przepływnościach danych. Do przesyłania strumienia danych o dużych przepływnościach stosuje się transmisję z wykorzystaniem wielu sygnałów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej O autorach......................................................... 9 Wprowadzenie..................................................... 11 CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej 1. Komunikacja bezprzewodowa.....................................

Bardziej szczegółowo

WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB

WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB WNL-U555HA Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB PLANET WNL-U555HA to bezprzewodowa karta sieciowa 802.11n High Power z interfejsem USB i odłączaną anteną 5dBi. Zwiększona moc

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy Gigabit 450N dwuzakresowy 450 Mb/s, a/b/g/n, GHz, 3T3R MIMO, QoS, 4-portowy przełącznik Gigabit Part No.

Router bezprzewodowy Gigabit 450N dwuzakresowy 450 Mb/s, a/b/g/n, GHz, 3T3R MIMO, QoS, 4-portowy przełącznik Gigabit Part No. Router bezprzewodowy Gigabit 450N dwuzakresowy 450 Mb/s, 802.11a/b/g/n, 2.4 + 5 GHz, 3T3R MIMO, QoS, 4-portowy przełącznik Gigabit Part No.: 524988 Features: Obsługa jednoczesnej pracy w trybach 2.4 GHz

Bardziej szczegółowo

Adapter bezprzewodowy istream HD do Gier oraz Multimediów 300Mb/s, b/g/n, 2T2R MIMO Part No.:

Adapter bezprzewodowy istream HD do Gier oraz Multimediów 300Mb/s, b/g/n, 2T2R MIMO Part No.: Adapter bezprzewodowy istream HD do Gier oraz Multimediów 300Mb/s, 802.11b/g/n, 2T2R MIMO Part No.: 525282 Graj w gry, oglądaj filmy i dużo więcej z prędkością 300 Mb/s! Intellinet Network Solutions istream

Bardziej szczegółowo

Technologie Architectura Elementy sieci Zasada działania Topologie sieci Konfiguracja Zastosowania Bezpieczeństwo Zalety i wady

Technologie Architectura Elementy sieci Zasada działania Topologie sieci Konfiguracja Zastosowania Bezpieczeństwo Zalety i wady Sieci bezprzewodowe WiMax Wi-Fi Technologie Architectura Elementy sieci Zasada działania Topologie sieci Konfiguracja Zastosowania Bezpieczeństwo Zalety i wady Technologie bezprzewodowe stanowią alternatywę

Bardziej szczegółowo

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01

WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 WLAN bezpieczne sieci radiowe 01 ostatnim czasie ogromną popularność zdobywają sieci bezprzewodowe. Zapewniają dużą wygodę w dostępie użytkowników do zasobów W informatycznych. Jednak implementacja sieci

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1 Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu R. Krenz 1 Wstęp Celem projektu było opracowanie cyfrowego system łączności dla bezzałogowych statków latających średniego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa:

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Dlaczego architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Brak konieczności planowania kanałów i poziomów mocy na poszczególnych AP Zarządzanie interferencjami wewnątrzkanałowymi, brak zakłóceń od

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe na przykładzie WiFi i WiMAX.

Sieci bezprzewodowe na przykładzie WiFi i WiMAX. Sieci bezprzewodowe na przykładzie WiFi i WiMAX. Autor: Paweł Melon. pm209273@zodiac.mimuw.edu.pl Podział sieci ze względu na zasięg lub sposób użycia: WAN MAN LAN PAN VPN Możemy też do każdego skrótu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 SIECI BEZPRZEWODOWE I STANDARD 802.11

ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 SIECI BEZPRZEWODOWE I STANDARD 802.11 ZESZYTY ETI ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOBRZEGU Nr 1 Seria: Teleinformatyka 2012 Zespół Szkół im. ks. S. Staszica w Tarnobrzegu SIECI BEZPRZEWODOWE I STANDARD 802.11 Streszczenie Bezprzewodowa sieć lokalna (WLAN)

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych. WLAN (Wireless Local Area Network) 1. Technologie sieci. 2. Urządzenia sieci WLAN

Wykład 7. Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych. WLAN (Wireless Local Area Network) 1. Technologie sieci. 2. Urządzenia sieci WLAN Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych Wykład 7 1. Technologie sieci WLAN (Wireless Local Area Network) 2. Urządzenia sieci WLAN dr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Łukasz Sturgulewski

Bardziej szczegółowo

Topologie sieci WLAN. Sieci Bezprzewodowe. Access Point. Access Point. Topologie sieci WLAN. Standard WiFi IEEE 802.11 Bezpieczeństwo sieci WiFi

Topologie sieci WLAN. Sieci Bezprzewodowe. Access Point. Access Point. Topologie sieci WLAN. Standard WiFi IEEE 802.11 Bezpieczeństwo sieci WiFi dr inż. Krzysztof Hodyr Sieci Bezprzewodowe Część 4 Topologie sieci WLAN sieć tymczasowa (ad-hoc) sieć stacjonarna (infractructure) Topologie sieci WLAN Standard WiFi IEEE 802.11 Bezpieczeństwo sieci WiFi

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 6. Marcin Tomana marcin@tomana.net WSIZ 2003

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 6. Marcin Tomana marcin@tomana.net WSIZ 2003 Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 6 Marcin Tomana WSIZ 2003 Ogólna Tematyka Wykładu Lokalne sieci bezprzewodowe System dostępowy LMDS Technologia IRDA Technologia Bluetooth Sieci WLAN [2/107] Materiały

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Akademia OSBRIDGE

Biuletyn Akademia OSBRIDGE Biuletyn Akademia OSBRIDGE Temat: Standard 802.11n w paśmie 2,4GHz nowe możliwości, które warto wykorzystać w praktycznych zastosowaniach Standard 802.11n Mimo został opracowany i może być stosowany dla

Bardziej szczegółowo

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty

System trankingowy. Stacja wywołująca Kanał wolny Kanał zajęty SYSTEMY TRANKINGOWE Systemy trankingowe Tranking - automatyczny i dynamiczny przydział kanałów (spośród wspólnego i ograniczone do zbioru kanałów) do realizacji łączności pomiędzy dużą liczbę użytkowników

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Rodzaje sieci bezprzewodowych

Rodzaje sieci bezprzewodowych Rodzaje sieci bezprzewodowych Bezprzewodowe sieci rozległe (WWAN) Pozwala ustanawiad połączenia bezprzewodowe za pośrednictwem publicznych lub prywatnych sieci zdalnych. Połączenia są realizowane na dużych

Bardziej szczegółowo

Sieć bezprzewodowa (ang. Wireless LAN) sieć lokalna zrealizowana bez użycia przewodów używa fal elektromagnetycznych (radiowych lub podczerwonych) do

Sieć bezprzewodowa (ang. Wireless LAN) sieć lokalna zrealizowana bez użycia przewodów używa fal elektromagnetycznych (radiowych lub podczerwonych) do SIECI BEZPRZEWODOWE Sieć bezprzewodowa (ang. Wireless LAN) sieć lokalna zrealizowana bez użycia przewodów używa fal elektromagnetycznych (radiowych lub podczerwonych) do przesyłania informacji z jednego

Bardziej szczegółowo

REPEATER WiFi 300Mbps 8level WRP-300

REPEATER WiFi 300Mbps 8level WRP-300 Informacje o produkcie Repeater WiFi 300Mbps 8level WRP-300 Cena : 74,50 zł Nr katalogowy : MKAKS0054 Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji REPEATER WiFi 300Mbps

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point Routery Vigor oznaczone symbolem G (np. 2900Gi), dysponują trwale zintegrowanym koncentratorem radiowym, pracującym zgodnie ze standardem IEEE 802.11g i b. Jest to zbiór protokołów, definiujących pracę

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok I, semestr II

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok I, semestr II SIECI KOPMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (SKiTI) Wykład 9 Sieci WLAN - WiFi Opracowanie: dr inż. Tomasz Rutkowski Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Podstawowe wiadomości

SIECI KOMPUTEROWE. Podstawowe wiadomości SIECI KOMPUTEROWE Podstawowe wiadomości Co to jest sieć komputerowa? Sieć komputerowa jest to zespół urządzeń przetwarzających dane, które mogą wymieniać między sobą informacje za pośrednictwem mediów

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92

MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92 SPRZĘT SIECIOWY Urządzenia sieciowe MODEM Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92 Zewnętrzny modem USB 2.0 DATA/FAX/VOICE (V.92) 56Kbps Zewnętrzny modem 56Kbps DATA/FAX/VOICE V.92 (RS-232) MODEM

Bardziej szczegółowo

Modem LTE Huawei E3272s-153 + Router WIFI TP-LINK

Modem LTE Huawei E3272s-153 + Router WIFI TP-LINK Informacje o produkcie Modem LTE Huawei E3272s-153 + Router WIFI TP-LINK Cena : 267,48 zł (netto) 329,00 zł (brutto) Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów)

PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów) PODSTAWY TELEKOMUNIKACJI Egzamin I - 2.02.2011 (za każde polecenie - 6 punktów) 1. Dla ciągu danych: 1 1 0 1 0 narysuj przebiegi na wyjściu koderów kodów transmisyjnych: bipolarnego NRZ, unipolarnego RZ,

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Bezprzewodowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami

Bardziej szczegółowo

WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n

WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n WNAP-7205 Zewnętrzny punkt dostępowy 5GHz 802.11a/n Zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowej PLANET WNAP-7205 to zewnętrzny bezprzewodowy punkt dostępowy umożliwiający łatwe zwiększenie zasięgu i polepszenie

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 9 -

Technologie informacyjne - wykład 9 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 9 - Prowadzący: Dmochowski

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Modem Huawei E3372h Router TP-LINK MR 3420

Modem Huawei E3372h Router TP-LINK MR 3420 Informacje o produkcie Modem LTE Huawei E3372h-153 + Router WIFI TP-LINK MR 3420 Cena : 350,00 zł 259,35 zł (netto) 319,00 zł (brutto) Utworzono 30-12-2016 Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : bardzo

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

Interfejsy systemów pomiarowych

Interfejsy systemów pomiarowych Interfejsy systemów pomiarowych Układ (topologia) systemu pomiarowe może być układem gwiazdy układem magistrali (szyny) układem pętli Ze względu na rodzaj transmisji interfejsy możemy podzielić na równoległe

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne Łącza WAN Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 28 listopada 2002 roku Strona 1 z 18 1. Nośniki transmisyjne pozwalające łączyć sieci lokalne na większe odległości: Linie telefoniczne Sieci światłowodowe

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Gąsiewski. Zastosowanie Access Pointa w szkole.

Ireneusz Gąsiewski. Zastosowanie Access Pointa w szkole. Ireneusz Gąsiewski Zastosowanie Access Pointa w szkole. Spis treści: 1. Wstęp;...str.3 2. Sieć internetowa; str.3 3. Access Point;..str.4 4. Budowa szkolnej sieci;.. str.6 5. Zakończenie;.str.9 6. Bibliografia;..str.10

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Program Testów SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady prowadzenia testów (Regulamin)... 3 3 Wykaz testowanych elementów... 4 4 Środowisko testowe... 4 4.1 Środowisko testowe nr 1.... Błąd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy

USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Seminarium poświęcone sieci bezprzewodowej w Politechnice Krakowskiej - projekt Eduroam USŁUGI DODATKOWE W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH VoIP oraz multimedia w sieciach WiFi problemy Wprowadzenie Problematyka

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16 Poz. A Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 16 Szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

ISO/OSI warstwach 2 i 1 Standardy IEEE podwarstwy

ISO/OSI warstwach 2 i 1 Standardy IEEE podwarstwy Ethernet Standard Ethernet zorganizowany jest w oparciu o siedmiowarstwowy model ISO/OSI. Opisuje funkcje toru komunikacyjnego, umieszczonego w modelu ISO/OSI w warstwach 2 i 1 (fizyczna i łącza danych).

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych CONFidence 2005 // Kraków // Październik 2005 Agenda Sieci bezprzewodowe LAN 802.11b/g 802.11a Sieci bezprzewodowe PAN Bluetooth UWB Sieci bezprzewodowe PLMN GSM/GPRS/EDGE

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 2 Wprowadzenie część 2 Treść wykładu modulacje cyfrowe kodowanie głosu i video sieci - wiadomości ogólne podstawowe techniki komutacyjne 1 Schemat blokowy Źródło informacji

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe informacje ogólne. Marek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej

Sieci bezprzewodowe informacje ogólne. Marek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej Sieci bezprzewodowe informacje ogólne Marek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej 1 Historia sieci bezprzewodowych 1820 duński naukowiec Hans Oersted odkrywa, że drut w którym płynie prąd, wytwarza

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Sieci bezprzewodowe. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. dr inż. Andrzej Opaliński. www.agh.edu.

Sieci komputerowe. Sieci bezprzewodowe. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. dr inż. Andrzej Opaliński. www.agh.edu. Sieci komputerowe Sieci bezprzewodowe Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej dr inż. Andrzej Opaliński Plan wykładu Wprowadzenie Transmisja sygnału, fale elektromagnetyczne Topologie sieci

Bardziej szczegółowo

Metody wielodostępu do kanału. dynamiczny statyczny dynamiczny statyczny EDCF ALOHA. token. RALOHA w SALOHA z rezerwacją FDMA (opisane

Metody wielodostępu do kanału. dynamiczny statyczny dynamiczny statyczny EDCF ALOHA. token. RALOHA w SALOHA z rezerwacją FDMA (opisane 24 Metody wielodostępu podział, podstawowe własności pozwalające je porównać. Cztery własne przykłady metod wielodostępu w rożnych systemach telekomunikacyjnych Metody wielodostępu do kanału z możliwością

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system zbierania danych.

Rozproszony system zbierania danych. Rozproszony system zbierania danych. Zawartość 1. Charakterystyka rozproszonego systemu.... 2 1.1. Idea działania systemu.... 2 1.2. Master systemu radiowego (koordynator PAN).... 3 1.3. Slave systemu

Bardziej szczegółowo

celowym rozpraszaniem widma (ang: Spread Spectrum System) (częstotliwościowe, czasowe, kodowe)

celowym rozpraszaniem widma (ang: Spread Spectrum System) (częstotliwościowe, czasowe, kodowe) 1. Deinicja systemu szerokopasmowego z celowym rozpraszaniem widma (ang: Spread Spectrum System) 2. Ogólne schematy nadajników i odbiorników 3. Najważniejsze modulacje (DS, FH, TH) 4. Najważniejsze własności

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH Pojęcie sieci komputerowych Sieć komputerowa jest to zbiór niezależnych komputerów połączonych ze sobą. Mówimy, że dwa komputery są ze sobą połączone, jeśli mogą

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wymagania edukacyjne w technikum SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wiadomości Umiejętności Lp. Temat konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach typowych W sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA W EKSPERYMENCIE FIZYCZNYM

ELEKTRONIKA W EKSPERYMENCIE FIZYCZNYM ELEKTRONIKA W EKSPERYMENCIE FIZYCZNYM D. B. Tefelski Zakład VI Badań Wysokociśnieniowych Wydział Fizyki Politechnika Warszawska, Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, PL 28 marzec 2011 Modulacja i detekcja, rozwiązania

Bardziej szczegółowo

GuestGate MK II Bezprzewodowa Bramka Hotspot 300N, 300 Mb/s, MIMO, 4-portowy przełącznik LAN 10/100 Mb/s Part No.:

GuestGate MK II Bezprzewodowa Bramka Hotspot 300N, 300 Mb/s, MIMO, 4-portowy przełącznik LAN 10/100 Mb/s Part No.: GuestGate MK II Bezprzewodowa Bramka Hotspot 300N, 300 Mb/s, MIMO, 4-portowy przełącznik LAN 10/100 Mb/s Part No.: 524827 Zapewnij gościom dostęp do Internetu przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznej sieci.

Bardziej szczegółowo

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji IEEE 802.11b/g Asmax Wireless LAN USB Adapter Instrukcja instalacji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Bezprzewodowa sieć 2,4 GHz, optymalizowana dla transferu danych z małą prędkością, z małymi opóźnieniami danych pomiędzy wieloma węzłami ANT Sieć PAN (ang. Personal

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja WDS na module SCALANCE W Wstęp

Konfiguracja WDS na module SCALANCE W Wstęp Konfiguracja WDS na module SCALANCE W788-2 1. Wstęp WDS (Wireless Distribution System), to tryb pracy urządzeń bezprzewodowych w którym nadrzędny punkt dostępowy przekazuje pakiety do klientów WDS, które

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system pomiarowy z transmisją bezprzewodową Wi-Fi i GSM z wykorzystaniem modułu FieldPoint

Rozproszony system pomiarowy z transmisją bezprzewodową Wi-Fi i GSM z wykorzystaniem modułu FieldPoint Rozproszony system pomiarowy z transmisją bezprzewodową Wi-Fi i GSM z wykorzystaniem modułu FieldPoint Robert Łukaszewski, Arkadiusz Prus, Wiesław Winiecki* Przedmiotem rozważań jest projekt rozproszonego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa:

Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Dlaczego Meru Networks architektura jednokanałowa Architektura jednokanałowa: Brak konieczności planowania kanałów i poziomów mocy na poszczególnych AP Zarządzanie interferencjami wewnątrzkanałowymi, brak

Bardziej szczegółowo

Minimum projektowania jeden kanał radiowy Szybki roaming 3 ms, bez zrywania sesji, połączeń VoIP Quality of Service już na poziomie interfejsu

Minimum projektowania jeden kanał radiowy Szybki roaming 3 ms, bez zrywania sesji, połączeń VoIP Quality of Service już na poziomie interfejsu Łukasz Naumowicz Minimum projektowania jeden kanał radiowy Szybki roaming 3 ms, bez zrywania sesji, połączeń VoIP Quality of Service już na poziomie interfejsu radiowego Zwielokrotnienie przepływności

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy radiowe szansą na efektywną i szybką budowę sieci na terenach słabo zurbanizowanych. Łukasz Grzelak, Country Manager

Nowoczesne systemy radiowe szansą na efektywną i szybką budowę sieci na terenach słabo zurbanizowanych. Łukasz Grzelak, Country Manager Nowoczesne systemy radiowe szansą na efektywną i szybką budowę sieci na terenach słabo zurbanizowanych. Łukasz Grzelak, Country Manager Architektura sieci WAN Światłowód Systemy radiowe Sieć transportowa

Bardziej szczegółowo

www.dzyszla.aplus.pl Seminarium Sieci Lokalnych Temat: Sieci bezprzewodowe standardy i sprzęt sieciowy

www.dzyszla.aplus.pl Seminarium Sieci Lokalnych Temat: Sieci bezprzewodowe standardy i sprzęt sieciowy Opole, dn. 24 stycznia 2008 Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Informatyka Seminarium Sieci Lokalnych Temat: Sieci bezprzewodowe standardy i sprzęt sieciowy Autorzy: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Wykład 3

Sieci komputerowe Wykład 3 aplikacji transportowa Internetu dostępu do sieci Stos TCP/IP Warstwa dostępu do sieci Sieci komputerowe Wykład 3 Powtórka z rachunków 1 System dziesiętny, binarny, szesnastkowy Jednostki informacji (b,

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Punkt dostępowy AirMax5 AirLive Cena : 255,00 zł (netto) 313,65 zł (brutto) Producent : Air Live Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 17-02-2017

Bardziej szczegółowo

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie: Wykład 5 Ethernet IEEE 802.3 Ethernet Ethernet Wprowadzony na rynek pod koniec lat 70-tych Dzięki swojej prostocie i wydajności dominuje obecnie w sieciach lokalnych LAN Coraz silniejszy udział w sieciach

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

TCP/IP. Warstwa łącza danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko

TCP/IP. Warstwa łącza danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko TCP/IP Warstwa łącza danych mgr inż. Krzysztof Szałajko Modele odniesienia 7 Aplikacji 6 Prezentacji 5 Sesji 4 Transportowa 3 Sieciowa 2 Łącza danych 1 Fizyczna Aplikacji Transportowa Internetowa Dostępu

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE PODEJŚCIE - ALOHA

PIERWSZE PODEJŚCIE - ALOHA PIERWSZE PODEJŚCIE - ALOHA ALOHA standard Stosowana w Packet Radio Kiedy stacja posiada dane do wysłania, formuje ramkę i wysyła ją. Stacja nadawcza nasłuchuje nośnik (czas ustalany losowo) i oczekuje

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Metoda zwiększenia odległości w sieciach WSN Transmisja wieloskokowa (ang. multi-hop) Sensor Koordynator / Brama 2 Transmisja radiowa Według Frank

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Sieci przewodowe Ethernet Standard IEEE 802.3 Wersja Base-T korzystająca ze skrętki telefonicznej jest w chwili obecnej jedynym powszechnie używanym standardem

Bardziej szczegółowo

Bluetooth. Rys.1. Adapter Bluetooth

Bluetooth. Rys.1. Adapter Bluetooth Bluetooth 1. Wprowadzenie Bluetooth jest darmowym standardem opisanym w specyfikacji IEEE 802.15.1. Jest to technologia bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Zadania warstwy łącza danych Organizacja bitów danych w tzw. ramki Adresacja fizyczna urządzeń Wykrywanie błędów Multipleksacja

Bardziej szczegółowo

WNRT-300G Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G

WNRT-300G Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G WNRT-300G Przenośny bezprzewodowy router 802.11n z obsługą 3G Współdzielenie szerokopasmowych połączeń 3G/3.5G Bezprzewodowy przenośny router szerokopasmowy PLANET WNRT-300G pozwala na stworzenie szybkiej

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

Sieci urządzeń mobilnych

Sieci urządzeń mobilnych Sieci urządzeń mobilnych Część 3 wykładu Mobilne-1 Mapa wykładu Wprowadzenie Dlaczego mobilność? Rynek dla mobilnych urządzeń Dziedziny badań Transmisja radiowa Protokoły wielodostępowe Systemy GSM Systemy

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych Architektura Systemów Komputerowych Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych 1 Transmisja szeregowa Idea transmisji szeregowej synchronicznej DOUT Rejestr przesuwny DIN CLK DIN Rejestr

Bardziej szczegółowo

Sieci Bezprzewodowe. Charakterystyka fal radiowych i optycznych WSHE PŁ wshe.lodz.pl.

Sieci Bezprzewodowe. Charakterystyka fal radiowych i optycznych WSHE PŁ wshe.lodz.pl. dr inż. Krzysztof Hodyr 42 6315989 WSHE 42 6313166 PŁ khodyr @ wshe.lodz.pl Materiały z wykładów są umieszczane na: http:// sieci.wshe.lodz.pl hasło: ws123he Tematyka wykładu Charakterystyka fal radiowych

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sieci komputerowe

Bezprzewodowe sieci komputerowe Bezprzewodowe sieci komputerowe Dr inż. Bartłomiej Zieliński Przesłanki stosowania transmisji bezprzewodowej Podział fal elektromagnetycznych Fale radiowe Fale optyczne Cyfrowy system transmisji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Interfejs DXI dostępu do sieci szerokopasmowej opartej na technice ATM

Interfejs DXI dostępu do sieci szerokopasmowej opartej na technice ATM Zbigniew Zakrzewski Jacek Majewski Instytut elekomunikacji AR - Bydgoszcz Interfejs dostępu do sieci szerokopasmowej opartej na technice AM W referacie przedstawiono realizację podłączenia strumienia danych

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Standardy i rodzaje sieci

Sieci Komputerowe Standardy i rodzaje sieci Sieci Komputerowe Standardy i rodzaje sieci dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Podstawowe pojęcia dotyczące sieci:

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Interfejsy USB, FireWire

Wykład 4. Interfejsy USB, FireWire Wykład 4 Interfejsy USB, FireWire Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB Interfejs USB

Bardziej szczegółowo

coaxdata Coaxdata Homeplug i Coaxdata Gigabit 200 Mbps 700 Mbps

coaxdata Coaxdata Homeplug i Coaxdata Gigabit 200 Mbps 700 Mbps COAXDATA ADAPTER ETHERNET PRZEZ KABEL KONCENTRYCZNY QR-A00171 Coaxdata Homeplug i Coaxdata Gigabit Szerokość pasma kabla koncentrycznego pozwala na multipleksację innych usług, bez zakłócania dystrybuowanego

Bardziej szczegółowo

Standard transmisji równoległej LPT Centronics

Standard transmisji równoległej LPT Centronics Standard transmisji równoległej LPT Centronics Rodzaje transmisji szeregowa równoległa Opis LPT łącze LPT jest interfejsem równoległym w komputerach PC. Standard IEEE 1284 został opracowany w 1994 roku

Bardziej szczegółowo

WDRT-730 Dwuzakresowy router 300Mbps 802.11n Gigabit

WDRT-730 Dwuzakresowy router 300Mbps 802.11n Gigabit WDRT-730 Dwuzakresowy router 300Mbps 802.11n Gigabit Jednoczesna łączność bezprzewodowa na dwóch pasmach 2.4 i 5 GHz Ze względu na duże zagęszczenie urządzeń bezprzewodowych pracujących w paśmie, kanały

Bardziej szczegółowo

Omówienie doświadczeń z wdrażania i eksploatacji szerokopasmowej bezprzewodowej infrastruktury klasy MAN (Metropolitan Area Network)

Omówienie doświadczeń z wdrażania i eksploatacji szerokopasmowej bezprzewodowej infrastruktury klasy MAN (Metropolitan Area Network) Omówienie doświadczeń z wdrażania i eksploatacji szerokopasmowej bezprzewodowej infrastruktury klasy MAN (Metropolitan Area Network) 20 października 2016 r. Typowa sieć światłowodowa (FTTH) Skomplikowane

Bardziej szczegółowo

Interfejsy. w systemach pomiarowych. Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego

Interfejsy. w systemach pomiarowych. Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Interfejsy w systemach pomiarowych Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Interfejsy w systemach pomiarowych Układ (topologia) systemu pomiarowe może być układem gwiazdy

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zadania warstwy łącza danych. Ramka Ethernet. Adresacja Ethernet

Sieci komputerowe. Zadania warstwy łącza danych. Ramka Ethernet. Adresacja Ethernet Sieci komputerowe Zadania warstwy łącza danych Wykład 3 Warstwa łącza, osprzęt i topologie sieci Ethernet Organizacja bitów danych w tzw. ramki Adresacja fizyczna urządzeń Wykrywanie błędów Multipleksacja

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo