Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o Warszawa ul. Rydygiera 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8"

Transkrypt

1 Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o Warszawa ul. Rydygiera 8 Nr projektu: 7086 Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie Wola Dalsza 375a; Łańcut PROJEKT WYKONAWCZY Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa... Oczyszczalni Ścieków w Łańcucie... Tom II C Projekt architektoniczno - konstrukcyjny Tytuł:... Ob. 20 Komora rozdzielcza osadów biologicznych; Ob. 21 Wydzielona komora fermentacji; Ob. 23 Zbiornik osadu przefermentowanego; Ob. 30 Suszarnia słoneczna mgr inż. arch Stanisław Konopiński upr. nr MA/KK/007/02 ; spec. architektoniczna Projektant architektury (imię nazwisko) (podpis) mgr inż. Mariusz Brudek upr. nr Wa-179/92; spec. konstrukcyjno-budowlana Projektant konstrukcji (imię nazwisko) (podpis) mgr inż. arch. Tomasz Wekka upr. nr St-78/90; spec. architektoniczna Sprawdzający architekturę: (imię nazwisko) (podpis) mgr inż. Dariusz Syncerz upr. nr 19/93 Sk-ce; spec. konstrukcyjno-budowlana Sprawdzający konstrukcję: (imię nazwisko) (podpis) Warszawa, maj 2010 r (miejscowość i data) (nr egzemplarza)

2 WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Projekt wykonawczy Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łańcucie składa się z następujących tomów: Tom I Tom II A Tom II B Tom II C Tom III Tom IV A Tom IV B Tom IV C Tom V A Tom V B Projekt dróg i placów wewnętrznych Projekt architektoniczno konstrukcyjny ob.1. Budynek technologiczny, ob.2. Punkt zlewny, ob.5c. Reaktor biologiczny, ob. 6.3, 6.4 Osadniki wtórne, ob. 9C. Pompownia osadu recyrkulowanego, ob.10. Zbiornik osadów zmieszanych, ob.11. Budynek prasy, ob.13. Budynek techniczno-socjalny, ob.17. Osadnik wstępny, ob.18. Pompownia pośrednia ścieków, ob.19. Zagęszczacz osadu wstępnego, ob.25. Zbiornik biogazu, ob.26. Separator H 2 S, ob.27. Węzeł rozdzielczopomiarowy, ob.28. Pochodnia, ob.31 Pompownia cyrkulacyjna osadu wstępnego, K2. Komora rozdzielcza, K8. Komora rozdziału do ob. 5C, KZ. Komora zasuw Projekt architektoniczno konstrukcyjny ob.24. Budynek wielofunkcyjny Projekt architektoniczno konstrukcyjny ob.20. Komora rozdzielcza osadów biologicznych, ob.21. Wydzielona komora fermentacji WKF, ob.23. Zbiornik osadu przefermentowanego, ob.30. Suszarnia słoneczna Projekt technologiczny Projekt instalacyjny agregatornia, kotłownia Projekt instalacyjny c.o., wentylacja Projekt wod-kan Projekt elektryczny Projekt AKPiA

3 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania Przedmiot, cel i zakres opracowania Opracowania związane Warunki geologiczne i gruntowo wodne na terenie oczyszczalni Wykaz obiektów zawartych w opracowaniu Opis obiektów OB. 20 KOMORA ROZDZIELCZA OSADÓW BIOLOGICZNYCH Lokalizacja Ukształtowanie obiektu Wielkość obiektu Konstrukcja obiektu Materiały Roboty izolacyjne Kraty pomostowe Roboty wykończeniowe OB. 21 WYDZIELONA KOMORA FERMENTACJI WKF Z KLATKĄ SCHODOWĄ I POMOSTAMI DLA OBSŁUGI WKF Lokalizacja Ukształtowanie obiektu Funkcja Wielkość obiektów Konstrukcja obiektu Materiały Roboty izolacyjne Roboty wykończeniowe Opaska z kostki Stolarka okienna i drzwiowa Wentylacja grawitacyjna Pokrycie dachu OB. 23 ZBIORNIK OSADU PRZEFERMENTOWANEGO Lokalizacja Ukształtowanie obiektu Funkcja Wielkość obiektu Konstrukcja obiektu Materiały Roboty izolacyjne Roboty wykończeniowe OB. 30 SUSZARNIA SŁONECZNA Lokalizacja Ukształtowanie obiektu Funkcja Wielkość obiektów Konstrukcja obiektu, materiały Roboty izolacyjne Roboty wykończeniowe, posadzki Uwagi końcowe DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE CZĘŚĆRYSUNKOWA Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod - Warszawa Sp. z o.o. 2

4 SPIS RYSUNKÓW Ob. 20 KOMORA ZBIORCZA OSADÓW BIOLOGICZNYCH A-01 Rzut, przekrój i widok z góry. K-02 Rysunek szalunkowy. K-03 Zbrojenie dna. K-04 Zbrojenie ścian. K-05 Widok z góry, detale. Ob. 21 WYDZIELONA KOMORA FERMENTACYJNA A-06 Rzut parteru z wejściem. A-07 Widok z góry. Szczegóły rozwiązania podestu. A-08 Zbiornik i klatka schodowa. Rzuty i przekroje. A-09 Elewacja zachodnia. A-10 Elewacja wschodnia. A-11 Elewacja południowa. A-12 Elewacja północna. A-13 Katalog stolarki okiennej i drzwiowej. K-14 Rzut rys. szalunkowy. K-15 Rzut przekrycia rys. szalunkowy. K-16 Przekroje rys. szalunkowy. K-17 Zbrojenie dna. K-18 Zbrojenie ścian. K-19 Zbrojenie przekrycia. K-20 Zbrojenie gzymsu i podestu. K-21 Klatka schodowa. Zbrojenie. Ob. 23 ZBIORNIK OSADU PRZEFERMENTOWANEGO A-22 Rzut i przekroje. A-23 Elewacje. K-24 Rysunek szalunkowy. K-25 Zbrojenie. Ob. 30 SUSZARNIA SŁONECZNA A-26 Rzut przyziemia. A-27 Rzut dachu. A-28 Przekrój A-A. K-29 Rzut fundamentów. Przekrój E-E i szczegóły zakotwienia. K-30 Przekrój A-A, B-B, C-C K-31 Rzut konstrukcji dachu. Szczegół K. K-32 Widok D-D. K-33 Szczegóły połączeń profili stalowych. Przekrój A-A. Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod - Warszawa Sp. z o.o. 3

5 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Umowa nr 271/P4/2009 z dn zawarta między Zamawiającym tj. Oczyszczalnią Ścieków w Łańcucie z siedzibą w Woli Dalszej 375a, Łańcut, a Biurem Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod - Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rydygiera 8. Dokumentacja geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych dla potrzeb Przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Łańcucie wykonana w listopadzie 2009 przez firmę Geotech z Rzeszowa 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania Inwestycja Przedmiotem opracowania jest Projekt architektoniczno-konstrukcyjny projektu wykonawczego inwestycji Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Łańcucie. Inwestor Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie Łańcut, ul. Wola Dalsza 375a Wykonawca dokumentacji Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o Warszawa, ul. Rydygiera 8 Faza dokumentacji Niniejsze opracowanie stanowi część architektoniczno konstrukcyjną projektu wykonawczego. Obejmuje ono rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Łańcucie dla następujących obiektów: - ob. 20 Komora zbiorcza osadów biologicznych, - ob. 21 Wydzielona komora fermentacyjna, - ob. 23 Zbiornik osadu przefermentowanego, - ob. 30 Suszarnia słoneczna. Celem opracowania jest przedstawienie rozwiązań projektowych rozbudowy i przebudowy przedmiotowej oczyszczalni ścieków w aspekcie wymagań Zamawiającego przedstawionych w SIWZ (skorygowane o ustalenia w trakcie projektowania) oraz zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji. Kompletny Projekt Wykonawczy składa się z niżej wymienionych opracowań branżowych, których wykonawcą jest BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o., Warszawa, ul. Rydygiera 8: Tom I Projekt zagospodarowania terenu, dróg i placów wewnętrznych Tom II A Projekt architektoniczno konstrukcyjny Tom II B Projekt architektoniczno konstrukcyjny Tom II C Projekt architektoniczno konstrukcyjny Tom III Projekt technologiczny Tom IV A Projekt instalacyjny agregatorownia, kotłownia, Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod - Warszawa Sp. z o.o. 4

6 Tom IV B Projekt instalacyjny co, wentylacja Tom IV C Projekt instalacyjny - wod - kan Tom V A Projekt instalacji elektrycznych Tom V B Projekt AKPiA Tom VI Informacja BIOZ 2.1. Opracowania związane Z w/w dokumentacją związane są następującego opracowania : - dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne podłoża w rejonie projektowanej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Łańcucie wykonana przez Geotech Rzeszów, 2009r - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, - opracowanie: EKO GEO - Lublin, październik 2009, - mapa do celów projektowych. Ponadto w dokumentacji wykorzystano: decyzja nr z o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie do rzeki Wisłok oczyszczonych ścieków komunalnych, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością wypis z rejestru gruntów, ustalenia robocze. 3. Warunki geologiczne i gruntowo wodne na terenie oczyszczalni W rejonie przyszłej lokalizacji projektowanych obiektów wykonano przekroje geotechniczne nr. I I, II II i VII VII. Teren opada łagodnie w kierunku południowo wschodnim. Rzędne terenu w miejscach wykonywania wierceń wahają się od poziomu 189,01m n.p.m do 188,30m n.p.m. We wszystkich otworach napotkano podobny układ warstw gruntowych. Przypowierzchniową warstwę gruntu o grubości do 30cm tworzą gleba lub nasypy niebudowlane. Pod nimi, do głębokości 3,50 4,50m p.p.t. zalegają osady rzeczne w postaci przemieszanych glin pylastych, pyłów i glin piaszczystych o rosnącym z głębokością stopniu plastyczności. Najpłycej występują grunty twardoplastyczne o I S = 0,10 0,20 o miąższości od 2,40 do 3,00m podścielone glinami plastycznymi (I S = 0,45) o grubości warstwy od 0,40 do 1,70m. Poniżej do głębokości wykonania odwiertów (6,0m p.p.t.) natrafiono na piaski drobne lub średnie średniozagęszczone stopień zagęszczenia I D = 0,35 0,45. W jednym z otworów zlokalizowanym pod zachodnim końcem suszarni słonecznej pomiędzy warstwą glin i piasków na głębokości 4,00m p.p.t stwierdzono występowanie około 70-cio cm grubości warstwy namułów organicznych. Ze względu na dużą głębokość występowania tej warstwy oraz na niewielkie obciążenia z budynku suszarni przyjęto,że namuły te nie mają wpływu na fundamentowanie. Woda gruntowa o napiętym zwierciadle, występuje na poziomie stropu warstwy piasków czyli na głębokości 3,50 4,50m p.p.t. Po przewierceniu poziomu spągu gruntów spoistych woda stabilizuje się na głębokości 3,30 3,70m p.p.t. co odpowiada rzędnym bezwzględnym 184,83m 185,31m n.p.m. Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod - Warszawa Sp. z o.o. 5

7 4. Wykaz obiektów zawartych w opracowaniu Obiekty projektowane: Ob. 20 Komora zbiorcza osadów biologicznych, Ob. 21 Wydzielona komora fermentacji WKF z klatka schodową i pomostami, Ob. 23 Zbiornik osadu przefermentowanego, Ob. 30 Suszarnia słoneczna. 5. Opis obiektów W ramach obecnie wykonywanego projektu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków przez Biuro Projektów Biprowod-Warszawa prowadzone są prace projektowe obejmujące głównie budowę nowych obiektów gospodarki osadowej. Będą to nowe komory fermentacyjne z poprzedzającą je instalacją termicznej hydrolizy i dezintegracji osadu oraz instalacja suszenia i spalania osadów OB. 20 KOMORA ROZDZIELCZA OSADÓW BIOLOGICZNYCH Lokalizacja Obiekt Nr 20 zlokalizowany jest na terenie Oczyszczalni Ścieków dla miasta Łańcut Ukształtowanie obiektu Żelbetowy zbiornik o rzucie prostokąta podzielony na 7 komór Wielkość obiektu Wymiary zewnętrzne 6,20 x 6,00 [m], Wysokość 5,90 m, Powierzchnia zabudowy 6,20m x 6,00m = 37,20 m² Kubatura 37,20 m 2 x 5,90 m = 219,48 m Konstrukcja obiektu Obiekt zaprojektowano w formie żelbetowego monolitycznego częściowo zamkniętego zbiornika, podzielonego żelbetowymi ścianami na cztery wewnętrzne komory. Jedną z wewnętrznych komór podzielono dodatkowo na cztery mniejsze części. Komory zewnętrzne przekryte żelbetowymi monolitycznymi stropami z otworami zamkniętymi kwadratowymi żeliwnymi włazami typu lekkiego. Pod włazami w ścianie zaprojektowano osadzone w betonie klamry złazowe. Komory wewnętrzne przekryte pomostem z kratek stalowych, ze stali nierdzewnej. W ścianie środkowej zaprojektowano 4 kwadratowe otwory z których 3 będą zamykane zasuwami typ zasuw i sposób mocowania ich prowadnic według specyfikacji producenta. Czwarty otwór tymczasowo należy zamurować cegłą pełną. W pozostałych ścianach działowych większych komór, oraz w dwóch spośród ścian zewnętrznych należy osadzić w szalunku i zabetonować tuleje przejść szczelnych ze stali nierdzewnej. Na dnie każdej z komór przewidziano wykonanie betonowych nadlewek różnicujących zagłębienie każdej z nich i wyprofilujących spadki. Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod - Warszawa Sp. z o.o. 6

8 Komora zagłębiona będzie w gruncie na głębokość 5,10m co odpowiada rzędnej bezwzględnej +184,00m n.p.m. Poziom posadowienia znajdować się będzie w strefie piasków średnich. Zwierciadło wody gruntowej w rejonie komory (otwór nr.5) nawiercono na rzędnej +185,31m n.p.m. Zaleca się roboty prowadzić w suchym okresie roku, przy możliwie najniższym poziomie wód gruntowych. W każdym jednak wypadku wykonywanie prac wiąże się z koniecznością uprzedniego obniżenia zwierciadła wody. Projekt odwodnienia nie jest przedmiotem niniejszego opracowania i pozostaje w gestii wyłonionego na drodze przetargu wykonawcy robót. Pompowanie wody należy prowadzić aż do całkowitego zakończenia robót betoniarskich, łącznie z wykonaniem płyt stropowych oraz nadlewek na dnie komór Materiały - podłoże betonowe pod fundamenty - beton B10 - płyta denna i ściany komory - beton B25 W8, stal A-III N - strop nad zewnętrznymi komorami - beton B25, stal A-III N - wewnętrzne nadlewki w komorach - beton B15 - elementy stalowe - stal nierdzewna zamurowanie otworu w ścianie wewn. - cegła pełna kl. 10 na zaprawie klasy M Roboty izolacyjne Przewiduje się izolację powłokową z masy bitumiczno kauczukowej dla części podziemnej, od zewnątrz zbiornika, zgodnie z częścią rysunkową. Górną płytę żelbetową należy zabezpieczyć od góry, nakładając emulsję asfaltowo kauczukową z posypką mineralną. Szczegóły w części rysunkowej Kraty pomostowe Kraty pomostowe ażurowe, zabezpieczające otwory, należy wykonać ze stali nierdzewnej. Wymiary elementów zgodnie z wykazem w części rysunkowej Roboty wykończeniowe Na krawędziach zewnętrznych zbiornika należy wykonać obróbki blacharskie z blachy stalowej, nierdzewnej. Fragment (cokół) wystający powyżej poziomu terenu wykończyć tynkiem mozaikowym na siatce, w kolorze cokołu budynku wielofunkcyjnego. Elementy drabin złazowych ze stali nierdzewnej OB. 21 WYDZIELONA KOMORA FERMENTACJI WKF Z KLATKĄ SCHODOWĄ I POMOSTAMI DLA OBSŁUGI WKF Lokalizacja Obiekt Nr 21 zlokalizowany jest na terenie Oczyszczalni Ścieków dla miasta Łańcut. Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod - Warszawa Sp. z o.o. 7

9 Ukształtowanie obiektu Żelbetowy zbiornik w kształcie walca. W części dolnej i górnej w formie stożka ściętego, połączony pomostem na wys.+8,91 z murowaną klatką schodową w kształcie prostokąta Funkcja Zbiornik stanowiący komorę fermentacyjną będzie wyposażony w urządzenia umożliwiające jej pracę, zabezpieczające przed awarią oraz umożliwiające prowadzenie prac konserwatorskich i remontowych. Wyposażenie to stanowią: - mieszadło mechaniczne zapewniające pełne wymieszanie komory (min. 10 wymian objętości komory na dobę) wraz z mocowaniem; - komora przelewowa o wymiarach 1,0 x 1,2 m w planie i wysokości 1,3 m będąca elementem komory, zlokalizowana została na stropie komory i zaprojektowana została jako zbiornik żelbetowy Wielkość obiektów ZBIORNIK: średnica - 13,00 m, wysokość części cylindrycznej - 10,60 m, średnica części płaskiej stropu - 3,00 m, wysokość części stożkowej stropu - 3,30 m, średnica części płaskiej dna - 2,00 m, wysokość części stożkowej dolnej - 0,90 m, nachylenie dna (żelbet) - 10 o, pojemność komory - ok m 3, KLATKA SCHODOWA: Długość 5,05 m Szerokość 3,24 m Wysokość 12,08 m Powierzchnia zabudowy 16,4 m² Kubatura 198,1 m Konstrukcja obiektu Wydzieloną komorę fermentacji zaprojektowano w formie żelbetowego monolitycznego zbiornika o korpusie w formie walca o osi skierowanej pionowo i średnicy wewnętrznej 13,00m. Dno komory w formie odwróconego ściętego stożka, zamkniętym monolityczną płytą kołową, końcem ku dołowi. Spód płyty dennej znajduje się na głębokości około 4,50m poniżej poziomu terenu co odpowiada rzędnej bezwzględnej +184,16m n.p.m. Uwzględniając 20cm grubości warstwy izolacyjne wraz z chudym betonem, oznacza to, że dno wykopu znajdzie się na poziomie +183,96m n.p.m. Poziom posadowienia znajdować się będzie w strefie piasków średnich. Zwierciadło wody gruntowej w rejonie komory (otwór nr.5) nawiercono na rzędnej +185,31m n.p.m. Zaleca się roboty prowadzić w suchym okresie roku, przy możliwie najniższym poziomie wód gruntowych. W każdym jednak wypadku wykonywanie prac wiąże się z koniecznością uprzedniego obniżenia zwierciadła wody. Projekt odwodnienia nie jest przedmiotem niniejszego opracowania i pozostaje w gestii wyłonionego na drodze przetargu wykonawcy robót. Pompowanie wody należy zgrać w Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod - Warszawa Sp. z o.o. 8

10 czasie z wykonywaniem prac przy komorze zbiorczej osadów biologicznych (Ob. Nr.20). Pompowanie prowadzić aż do całkowitego zakończenia robót betoniarskich, łącznie z wykonaniem płyty stropowej zbiornika. Strop komory również w postaci powłoki o kształcie stożka ściętego z przykryciem płaską płytą kołową. W ścianach i stropie komory przewidziano osadzenie w szalunku przed betonowaniem tulei ze stali nierdzewnej dla przejść szczelnych (ściany) lub gazoszczelnych (strop) dla rurociągów technologicznych, włazów rewizyjnych oraz tulei dla osadzenia trzonu mieszadła. Przewidziano betonowanie żelbetowych ścian i dna korpusu zbiornika odcinkami z pozostawieniem niezabetonowanych biegnących pionowo przerw przeciwskurczowych o szerokości 80cm. Przewidziano ponadto wykonanie 4 przerw roboczych poziomych dzielących betonowanie każdego ze zbiorników co najmniej na 5 faz. W przerwach tych, a także we wszystkich przerwach przeciwskurczowych należy zabetonować taśmy dylatacyjne z PCW o szerokości 250 mm. Wybór rodzaju taśm dylatacyjnych oraz rodzaju przejść szczelnych dostosowanych do ciśnienia co najmniej 0,2 MPa na drodze przetargu. Na powierzchni stożka stropowego komory zaprojektowano otwartą komorę dla zaworów na rurociągach technologicznych. Zaprojektowano wejście na dach zbiornika WKF klatką schodową oddylatowaną od komory na wysokości pomostu (+8,88m n.p.t.). Pomost, na wysokości dachu zbiornika, przewidziano jako betonowy zabezpieczony żelbetowym wspornikiem, będącym przedłużeniem walcowej ściany zbiornika. Wejście na płytę górną ZKF odbywać się będzie po betonowych schodach ułożonych na powierzchni warstw ocieplenia. Obarierowanie pomostów i schodów zaprojektowano ze stali nierdzewnej. Obok zbiornika zaprojektowano klatkę schodową, prowadzącą na dach komory fermentacyjnej. Budynek będzie niepodpiwniczony, czterokondygnacyjny, o konstrukcji tradycyjnej, oddylatowany od zbiornika. Fundamenty przewidziano w postaci żelbetowej płyty posadowionej za pośrednictwem warstwy chudego betonu powyżej poziomu wód gruntowych. Ściany fundamentowe klatki schodowej do poziomu izolacji podposadzkowych murowane z bloczków betonowych, powyżej (ściany nadziemia) z pustaków ceramicznych z zewnętrznym ociepleniem ze styropianu. Nadproża w ścianach stanowią żelbetowe belki prefabrykowane typu L-19. Ściany przewiązane żelbetowymi wieńcami co jedną kondygnację (tj. co ok. 2,96m). Stropodach nad budynkiem z prefabrykowanych żelbetowych płyt korytkowych zamkniętych typu DKZ-300. Wieniec na poziomie +8,88 przewidziano z żelbetowym wspornikiem stanowiącym wejście na pomost na dach zbiornika WKF. Schody żelbetowe monolityczne płytowe o biegach grubości 8cm opartych na monolitycznych płytach podestowych gr.14cm opartych na ścianach bocznych klatki Materiały - podłoże betonowe pod fundamenty - beton B15 - konstrukcja zbiornika WKF - beton B37 W8, stal A-III N - płyta fundamentowa budynku klatki schodowej - beton B25, stal A-III N - biegi schodów i wieńce kaltki schodowej - beton B25, stal A-III N - elementy stalowe balustrady, przejścia szczelne - stal nierdzewna kl ściany nośne murowane - pustaki ceramiczne kl. 10 na zaprawie klasy M5 - dach nad klatką schodową - płyty prefabrykowane korytkowe DKZ Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod - Warszawa Sp. z o.o. 9

11 Roboty izolacyjne Ze względu na podwyższone oddziaływanie czynników chemicznych konieczne jest wykonanie wewnętrznej powłokowej izolacji chemoodpornej na powierzchniach leja osadowego, części walcowej i stożka górnego kopuły. Na kopule musi to być izolacja gazoszczelna. Izolację należy wykonać na bardzo wysokiej jakości materiałach. Wyboru firmy powinien dokonać wykonawca w porozumieniu z zamawiającym. Przy wykonywaniu wybranej powłoki należy ściśle przestrzegać warunków jej wykonywania zgodnie z instrukcją firmy i koniecznie pod nadzorem przedstawicieli firmy, która powinna przyjąć na siebie odpowiedzialność za odpowiednie przygotowanie powierzchni i skuteczność zastosowanego materiału. Powierzchnia pod izolację musi być czysta, sucha, gładka, bez "raków" ubytków i porowatości, bez zanieczyszczeń i zatłuszczenia. Do wyrównania powierzchni betonowych pod powierzchnię chemoodporną można użyć szpachlówki. Zabezpieczenie chemoodporne ścian i leja powinno polegać na ułożeniu 3-warstwowej powłoki z żywicy epoksydowej, zabezpieczenie kopuły górnej i pasa górnego o wysokości 2,0 m części walcowej - na ułożeniu 3-warstwowego laminatu epoksydowego na macie szklanej 300. Zarówno część nadziemna jak i podziemna zostanie zaizolowana termicznie, tak aby współczynnik przenikania ciepła nie przekroczył wartości 0,25W/m 2. Izolacja termiczna zbiornika z wełny mineralnej lamelowej, wełny hydrofobizowanej i styroduru: Część podziemna styrodur o grubości 10cm Elementy obłe zbiornika (ściany i skośny fragment przekrycia wełna mineralna lamelowa15cm Elementy obłe ścian cokołu wełna lamelowa hydrofobizowana 10cm Płyta wierzchnia (płaska) styropian twardy 15cm. Elementy żelbetowe poniżej poziomu terenu należy zabezpieczyć zewnętrznie poprzez nałożenie izolacji powłokowej z emulsji bitumiczno kauczukowej. Szczegóły w części rysunkowej Roboty wykończeniowe Obróbki blacharskie i parapety okienne klatki schodowej z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej, w kolorze jasno brązowym. Elementy balustrad zewnętrznych ze stali nierdzewnej, zgodnie z częścią rysunkową. Balustrady wewnętrzne klatki schodowej obudowanej stalowe typowe, malowane proszkowo. Klatka schodowa docieplona styropianem, zgodnie z częścią rysunkową. Posadzka schodów gress mrozoodporny, antypoślizgowy, na zaprawie elastycznej. Elementy żelbetowych pomostów zewnętrznych należy również pokryć gressem, stosując uprzednio gruntowanie powierzchni betonowej oraz nałożenie warstwy folii w płynie Opaska z kostki Należy przewidzieć szeroką opaskę z kostki, zgodnie z częścią rysunkową (głównie 126cm). Przed wejściem do klatki schodowej dojście wyprofilowaniem terenu lub dwa schodki z kostki betonowej na podsypce cementowej, zgodnie z częścią rysunkową. Kostka typu holland, o grubości 6cm, w kolorze ceglastym Stolarka okienna i drzwiowa Drzwi aluminiowe, ocieplane, wyposażone w zamek podklamkowy z atestem. Okna PCV, zgodnie z wykazem stolarki, rozwierne, z zabezpieczeniem ustawienia w pozycji otwartej (np. dla konieczności przewietrzania lub mycia). W oknach należy zainstalować nawiewniki. Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod - Warszawa Sp. z o.o. 10

12 Wentylacja grawitacyjna Przewidziano wentylację grawitacyjną klatki schodowej 2 kratki ścienne w górnej części, zgodnie z częścią rysunkową. Nawiew poprzez nawiewniki okienne Pokrycie dachu Pokrycie dachu stanowić będzie 2x papa termozgrzewalna, przy czym wierzchnia warstwa z posypką w kolorze ceglastym. Na zbiorniku żelbetowym należy wykonać pokrycie, uwzględniając technologię maskowania połączeń arkuszy papy poprzez wgrzewanie posypki. Pokrycie dachu klatki schodowej z papy termozgrzewalnej w kolorze dowolnym OB. 23 ZBIORNIK OSADU PRZEFERMENTOWANEGO Lokalizacja Obiekt Nr 21 zlokalizowany jest na terenie Oczyszczalni Ścieków dla miasta Łańcut Ukształtowanie obiektu Żelbetowy zbiornik w kształcie otwartego walca Funkcja Osad po fermentacji doprowadzany będzie do zbiornika przewodem stalowym o średnicy 200 mm, natomiast odprowadzany przewodem 150 mm. Zbiornik posiadać będzie przelew awaryjny o średnicy 150 mm odprowadzający nadmiar osadu do najbliższej studzienki kanalizacyjnej. W zbiorniku zamontowane będzie mieszadło zatapialne. Mieszadło osadzone będzie na konstrukcji jednosłupowej tj. na pojedynczej prowadnicy. Do montażu i demontażu mieszadła zamówiony zostanie oddzielny żurawik Wielkość obiektu Średnica zewnętrzna 4,60 m Średnica wewnętrzna 4,00 m Wysokość 3,95 m Powierzchnia zabudowy π x 2,30 2 = 16,61 m² Kubatura 16,61 m 2 x 4,00 m = 66,44 m Konstrukcja obiektu Zbiornik zaprojektowano jako żelbetowy monolityczny otwarty walec o średnicy wewnętrznej 4,00m. Ściany i dno grubości 30cm. Dno zbiornika płaskie z zagłębieniem tworzącym studzienkę odpływową. Na powierzchni płyty dennej nadlewka betonowa ze spadkiem do studzienki. Na koronie ścian zbiornika przewidziano wspornikowy pomost żelbetowy o wymiarach 1,20x1,20m. Wejście na pomost po drabince ze stali nierdzewnej. Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod - Warszawa Sp. z o.o. 11

13 Barierka na pomoście oraz tuleje przejść szczelnych w ścianach zbiornika również ze stali nierdzewnej. Obiekt zagłębiony w gruncie na 1,55m p.p.t., wyniesiony natomiast 2,25m powyżej.p.t. i obsypany do wysokości 1,10m poniżej korony ścian. Posadowenie płyty dennej za pośrednictwem chudego betonu w warstwie glin pylastych twardoplastycznych. Rzędna posadowienia 186,75m n.p.m., czyli około 1,15m powyżej poziomu wody gruntowej (184,90m n.p.m.). Roboty fundamentowe wykonywać w wykopie otwartym. Wobec występowania w podłożu gruntów spoistych w trakcie robót nie należy dopuszczać do ich rozmoczenia chroniąc dno wykopów przed wodą opadową. Zaleca się wykonywanie robót w suchym okresie roku. Odpompowanie wody, jeśli się pojawi, za pośrednictwem usytuowanej na dnie wykopu tymczasowej studni zbiorczej. W przypadku napotkania w podłożu gruntów nienośnych lub uplastycznionych należy je wymienić na pospółkę zagęszczoną do wskaźnika I S = 0,95 lub chudy beton Materiały - podłoże betonowe pod fundamenty - beton B10 - konstrukcja zbiornika - beton B25 W8, stal A-III N - elementy stalowe balustrady, przejścia szczelne - stal nierdzewna kl Roboty izolacyjne Przewiduje się izolację powłokową z masy bitumiczno kauczukowej dla części podziemnej, od zewnątrz zbiornika, zgodnie z częścią rysunkową. Górną krawędź zbiornika należy zabezpieczyć poprzez wykonanie obróbki z blachy nierdzewnej. Szczegóły w części rysunkowej Roboty wykończeniowe Fragment (cokół) wystający powyżej poziomu terenu wykończyć tynkiem mineralnym cienkowarstwowym na siatce, malowanym farbami silikonowymi, zgodnie z kolorystyką w części rysunkowej. Elementy balustrad i drabin ze stali nierdzewnej, zgodnie z częścią rysunkową OB. 30 SUSZARNIA SŁONECZNA Lokalizacja Obiekt Nr 30 zlokalizowany jest na terenie Oczyszczalni Ścieków dla miasta Łańcut Ukształtowanie obiektu Słoneczna suszarnia osadów to stalowa hala o rzucie prostokątnym i dachu dwuspadowym. Długość całkowita w obiektu wynosi 120,48m, szerokość w osiach słupów 12,00m, wysokość od poziomu terenu do kalenicy wynosi 6,53m. Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod - Warszawa Sp. z o.o. 12

14 Funkcja Suszarnia osadów ściekowych wykorzystująca energię promieniowania słonecznego Wielkość obiektów Długość 120,48 m Szerokość całkowita 13,00 m Wysokość 6,53 m Powierzchnia zabudowy 1506 m² Kubatura 7493 m Konstrukcja obiektu, materiały Halę suszarni zaprojektowano jako obiekt o konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych. Układ nośny stanowią symetryczne ramy stalowe o rozpiętości 12,0m w osiach słupów. Szkielet hali składa się z 60 ram rozmieszczonych w rozstawie modularnym równym 2,0m. Elementami głównymi ram są słupy i dwuspadowe kratownice (kąt nachylenia 25 stopni) o pasie górnym z kształtowników zamkniętych prostokątnych oraz słupkach i krzyżulcach z rur stalowych okrągłych. Pasy górne (rygle) ram zespawane ze słupami, połączenia pozostałych elementów skręcane na śruby. Ramy połączone wzdłużnymi ryglami z rur okrągłych i płatewkami z ceowników walcowanych Usztywnieniem podłużnym konstrukcji są skratowania ze skręcanych na śruby rur stalowych okrągłych zaprojektowane zarówno w ścianach jak i w płaszczyźnie dachu w czterech spośród 60-ciu przęseł hali. Fundamenty suszarni stanowią żelbetowe monolityczne ławy fundamentowe wraz z cokołami podzielone dylatacjami na odcinki długości po około 20,0m. Ławy posadowione na warstwie chudego betonu 1,00m poniżej poziomu terenu. Przestrzeń między fundamentami wypełniona nasypem piaszczysto-żwirowym zagęszczonym warstwami grub. 30cm do osiągnięcia wskaźnika I s =1,00. Cokoły od strony zewnętrznej wyposażone w półkę na poziomie posadzki (±0,00) z wykotwieniami z nagwintowanych prętów Ø12 służącą jako podstawa do mocowania słupów stalowych konstrukcji. Od wewnątrz cokoły w formie żelbetowej ścianki grubości 20cm i wysokości 85cm ponad posadzkę. Wewnętrzne krawędzie ścianek stanowią tory jezdne dla urządzenia mieszalniczego. W celu zapewnienia równej powierzchni oraz w celu uniknięcia możliwości ich ukruszenia się, zaprojektowano wykończenie krawędzi zakotwionym w betonie kątownikami ze stali ocynkowanej. Wnętrze hali dostosowane jest do technologii osuszania osadów. Wymusza to wykonanie wzmocnionej płyty posadzkowej. Płyta posadzkowa zaprojektowana została jako żelbetowa (siatka prętów górą i dołem) oddylatowana od obu opisanych wyżej cokołów. Dylatacje poprzeczne posadzki zaprojektowano średnio co 12,0m unikając pokrycia się linii szczeliny dylatacyjnej posadzki z dylatacją cokołów i fundamentów. Jako pokrycie hali zastosowano dwukomorowe płyty poliwęglanowe. Wykorzystano bezbarwną płytę grubości 16mm o współczynniku przenikania ciepła K ok. 2,2 W/m 2 K oraz przepuszczalności światła ok. 72%. Montaż płyt należy wykonać od strony zewnętrznej do szkieletu hali na wkręty samogwintujące do płatewek walcowanych. Sposób montażu płyt oraz niezbędnego ze względów wentylacyjnych okna uchylnego (znajdującego się na całej długości połaci dachowej) pozostawiono w gestii rozwiązania systemowego dostawcy płyt. Hala posiada bramy wjazdowe znajdujące się w obu ścianach szczytowych. Bramy składają się z pary wrót przesuwnych o wymiarach 600x400cm. Bramy wykonane będą z lekkiej konstrukcji aluminiowej również z wykorzystaniem płyt poliwęglanowych. Wrota Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod - Warszawa Sp. z o.o. 13

15 wyposażone w element łożyskowy zapewniający ich przesuwność. System suwny ukryty w profilu aluminowym przymocowanym do skrajnych elementów nośnych hali. Detale konstrukcji bramy znajdują się na rysunkach jednak rozwiązanie szczegółowe należy ustalić z dostawcą systemu mocowania płyt. Aby zapewnić liniowy i niezakłócony ruch przesuwny bramy - w poziomie fundamentów zabetonowano pas jezdny z ocynkowanych profili stalowych. Zakończenie cokołu w tym miejscu wykonać według potrzeb zaistniałych na miejscu budowy tak aby zapewnić szczelność hali w sytuacji zamknięcia wrót Roboty izolacyjne Górną powierzchnię chudego betonu zaizolować folią PE. Ławę fundamentową oraz cokół do wysokości 30cm powyżej poziomu terenu pokryć dwukrotnie izolacją powłokową z masy bitumicznej. Pokrycie ścian i dachu z poliwęglanu komorowego Roboty wykończeniowe, posadzki Obróbki blacharskie na elementach cokołu żelbetowego, należy wykonywać z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo. Posadzkę stanowić będzie płyta żelbetowa impregnowana (zacierana posadzka przemysłowa). 6. Uwagi końcowe Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z: - projektem technologicznym, - projektem elektrycznym. Wszystkie roboty wykonać należy zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztuką budowlaną oraz Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Wszystkie użyte materiały winny posiadać atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych należy przestrzegać przepisów BHP. Opracował: mgr inż. arch. Stanisław Konopiński upr. MA/KK/007/02 Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod - Warszawa Sp. z o.o. 14

16 PROJEKT WYKONAWCZY Tom II C Projekt architektoniczno - konstrukcyjny OŚWIADCZENIE Zgodnie z treścią ustawy z dnia 26 czerwca 2008 r. nowelizującą ustawę Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 145 poz. 914) oświadczamy, że Projekt Wykonawczy Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łańcucie tom II C został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Projekt Imię i Nazwisko Podpis Część architektoniczna Projektant: mgr inż. arch. Stanisław Konopiński upr. proj. MA/KK/007/02, spec. architektoniczna Część konstrukcyjna Sprawdzający: mgr inż. arch. Tomasz Wekka upr. proj. St-78/90, spec. architektoniczna Projektant: mgr inż. Mariusz Brudek upr. proj. Wa-179/92, spec. konstrukcyjno - budowlana Sprawdzający: mgr inż. Dariusz Syncerz upr. proj. 19/93 Sk-ce, spec. konstrukcyjno - budowlana Warszawa, maj 2010 r. Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod-Warszawa Sp. z o.o.

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8 Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8 Nr projektu: 7086 Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie Wola Dalsza 375a; 37-100 Łańcut PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej 2 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 4 2 Podstawa opracowania 4 3 Warunki gruntowe 4 4 Opis konstrukcyjno-budowlany

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID Spis treści 1.Podstawa i zakres opracowania projektu. 2.Projekt wykonawczy- branża architektoniczna. 2.1.Przedmiot inwestycji. 2.2.Projekt zagospodarowania terenu. 2.3.Zestawienie powierzchni i kubatury.

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8 Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8 Nr projektu: 7086 Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie Wola Dalsza 375a; 37-100 Łańcut PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05 Egz. nr 5 BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO ADRES: KORNELÓWKA 22-424 Sitno dz.nr geod. 241/3 ZAMAWIAJĄCY: GMINA SITNO SITNO 73 PROJEKTOWAŁ: inż. Jan

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

FUNAM Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław, tel./fax (0-71) 364 3757, 364 3744 OPIS TECHNICZNY

FUNAM Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław, tel./fax (0-71) 364 3757, 364 3744 OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ V U =150m 3 I BUDYNKU KONTENEROWEGO Spis treści 1. Opis ogólny... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Warunki gruntowe... 2 4. Opis konstrukcyjno-budowlany

Bardziej szczegółowo

www. malydomek.pl... OPIS TECHNICZNY Miastków Kościelny, dz. nr 556, gm. Miastków Kościelny POWIERZCHNIA ZABUDOWY 78,00 m 2

www. malydomek.pl... OPIS TECHNICZNY Miastków Kościelny, dz. nr 556, gm. Miastków Kościelny POWIERZCHNIA ZABUDOWY 78,00 m 2 ... OPIS TECHNICZNY 1. Informacje ogólne o obiekcie. OBIEKT ADRES INWESTYCJI Budynek gospodarczo - garażowy Miastków Kościelny, dz. nr 556, gm. Miastków Kościelny INWESTOR Nadleśnictwo Garwolin ADRES INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna

PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna Nazwa obiektu : Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Piszu. Temat : Komory ATSO Ob. Nr. 15.1, 15.2 Instalacja do dezodoryzacji Ob. Nr. 18.1 Stacja dmuchaw

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Orłowo wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek nr ew. 271.5, 271/9,139 i 271/2 1. Podstawa opracowania - zlecenie

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA III. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE: 1 Rzut fundamentów 2 Strop nad parterem 3 I piętro elementy konstrukcyjne 4 Więźba dachowa 5 Ławy fundamentowe 6 Wieńce

Bardziej szczegółowo

35-060 Rzeszów ul. J. Słowackiego 24/72 tel. +48 693 751 504 e-mail. a.wilkos@arch-kon.pl PROJEKT BUDOWLANY KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU

35-060 Rzeszów ul. J. Słowackiego 24/72 tel. +48 693 751 504 e-mail. a.wilkos@arch-kon.pl PROJEKT BUDOWLANY KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU INWESTOR : Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów ul. Sucharskiego 4 INESTYCJA : PRZEBUDOWA WRAZ Z DOBUDOWĄ EWAKUACYJNYCH KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU INTERNATU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna

PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna Nazwa obiektu : Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Piszu. Temat : ZBIORNIK RETENCYJNY Ob. Nr. 16 Adres inwestycji : Oczyszczalnia ścieków w Piszu Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY

WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY TEL.: (32) 67 15 661-2; FAX. (32) 67 15 663; TEL. KOM.: 501 315 007 PROJEKT WYKONAWCZY NR 01.462.15.01 Tytuł opracowania GARAŻ O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ (szerokość

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY 1. TEMAT OPRACOWANIA Tematem niniejszego projektu budowlanego jest przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. BENEDYKTYŃSKIEJ 6 POŁOŻONEGO WE WROCŁAWIU NA DZIAŁCE NR 67, SEKCJA 480d, 490b, Obręb Plac Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI STALOWYCH Komór reaktora biologicznego, oczyszczalni mechanicznej i pomostów

OPIS KONSTRUKCJI STALOWYCH Komór reaktora biologicznego, oczyszczalni mechanicznej i pomostów OPIS KONSTRUKCJI STALOWYCH Komór reaktora biologicznego, oczyszczalni mechanicznej i pomostów Oczyszczalnię Biologiczną stanowi stalowy zbiornik sześciokomorowy. Komory posiadają ściany z blachy stalowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15 BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI ul.dokerów 15, 80-812 Gdańsk NIP 583-014-01-70 TEL/FAX 058 302-36-22 e-mail: puzyrewski@post.pl OPRACOWANIE: PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 9 Kosztorys inwestorski Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 106,40 0,35 37,24

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MIEJSCOWOŚĆ: TARNÓW. DZIAŁKA NR: 1/297, 1/299 obr. [0200] MAŁOPOLSKA IZBA ROLNICZA UL. KRAKOWIAKÓW 45a/15 31-964 KRAKÓW

PROJEKT WYKONAWCZY MIEJSCOWOŚĆ: TARNÓW. DZIAŁKA NR: 1/297, 1/299 obr. [0200] MAŁOPOLSKA IZBA ROLNICZA UL. KRAKOWIAKÓW 45a/15 31-964 KRAKÓW PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: OBIEKT: KONSTRUKCJA BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I UTWARDZENIEM TERENU NA DZIAŁKACH NR 1/297, 1/299 ORAZ BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Targu

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1.0. Podstawa opracowania: OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1.1. Zlecenie Inwestora 1.2. Projekt techniczny architektoniczny Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami: PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 4 - Konstrukcja Zespół

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANY

PROJEKT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANY PROJEKT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ INWESTOR : Gmina Woźniki ul. Rynek 11 42-289 Woźniki ADRES BUDOWY

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu kanalizacji deszczowej w północnej części śukowa

Budowa systemu kanalizacji deszczowej w północnej części śukowa Nr zlecenia: Bd 4434 Budowa systemu kanalizacji deszczowej w północnej części śukowa Rodzaj opracowania: BRANśA KONSTRUKCYJNA Stadium dokumentacji: Projekt wykonawczy Zamawiający: Gmina śukowo ul. Gdańska

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI AGROPROJEKT Sp. z o.o. ul. Piaskowa 5, 05-800 Pruszków H U P R O FIRMA INŻYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE Nr projektu: 34735 Inwestor: ASE Sp. z o. o. 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 6 Nr arch. Biura: 08238 Stadium: PW Przedsięwzięcie: Projekt wykonawczy konstrukcji stalowych i żelbetowych Budynku biurowego Centrum

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC PROJEKTU 1. SPIS ZAWARTOŚCI 2. OPIS TECHNICZNY PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPIS OBIEKTU DANE KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE UWAGI I ZALECENIA 3. CZĘŚD

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne 1.Strona tytułowa 2.Zaświadczenie z izby inżynierów projektantów 3.Wypis z uchwały nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%;

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; OPIS KONSTRUKCJI I. UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI DACHOWEJ 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; 2. Należy stosować połączenia na

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA ZADASZENIA PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU URZĘDU GMINY JEŻOWE

Przedmiar robót BUDOWA ZADASZENIA PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU URZĘDU GMINY JEŻOWE Przedmiar robót Data: 2013-03-14 Budowa: BUDYNEK URZĄDU GMINY JEŻOWE Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262310-7 Zbrojenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PODZIEMNEGO ZBIORNIKA P.POŻ. o pojemności 250 m3 BUDYNEK INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO

PROJEKT PODZIEMNEGO ZBIORNIKA P.POŻ. o pojemności 250 m3 BUDYNEK INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO realizowana w ramach PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO II ETAP na działkach nr ewid. 1867/168 obr. Jasionka, gm. Trzebownisko; 425/12 obr. Tajęcina, gm. Trzebownisko,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 4 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres modernizacji pomieszczeń 5. Opis konstrukcji 6. Prace wykończeniowe 7.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

I.OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

I.OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA I.OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Mapa sytuacyjno wysokościowa 1: 500. 1.3. Inwentaryzacja 2. Inwestor: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Dokumenty formalno prawne 3. rys. nr 1 Wejście główne (A) skala 1 : 50 / 1 : 25 4. rys. nr 2 Wiatrołap (B) skala 1 : 50 / 1 : 25 5. Ekspertyza techniczna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na OPIS TECHNICZNY Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na wykonaniu w ścianach zewnętrznych elewacji północnej i południowej otworów drzwiowych i okiennych, poszerzeniu istniejących

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 336,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA : 1. Opis do projektu konstrukcyjnego 2. Uprawnienia i zaświadczenia przynależności do izby CZĘŚĆ RYSUNKOWA K/01 RZUT FUNDAMENTÓW K/02 RZUT KONSTRUKCJI STROPÓW CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowej Palmiarni

Projekt Nowej Palmiarni Projekt Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 PROJEKT WYKONAWCZY Konstrukcja -fundamenty dla Inwestora: MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE w WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ MIASTA BOCHNIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90, 626 45 39 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Opis do projektu konstrukcyjnego budynku Hotelowca

Opis do projektu konstrukcyjnego budynku Hotelowca Opis do projektu konstrukcyjnego budynku Hotelowca 1. Podstawa opracowania: -projekt architektoniczny budynku wykonany przez mgr inż. arch. Krzysztofa Degórskiego - inwentaryzacja budynku części istniejącej

Bardziej szczegółowo

do PB branży konstrukcyjnej dla zadania: PRZEBUDOWA KINA PEGAZ W CKIS

do PB branży konstrukcyjnej dla zadania: PRZEBUDOWA KINA PEGAZ W CKIS CZĘŚĆ OPISOWA do PB branży konstrukcyjnej dla zadania: PRZEBUDOWA KINA PEGAZ W CKIS 1. Podstawa opracowania : - zlecenie inwestora - założenia i wytyczne branży architektonicznej - projekt branży technologicznej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: PROJEKT KONSTRUKCYJNO BUDOWLANY OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA, KOPIA UPRAWNIENIEŃ I ZAŚWIADCZENIA Z IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA STATYCZNO

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW OBIEKT: Kompleks hodowlany głuszca ADRES: Brzóza Królewska działka nr 6425, gmina LeŜajsk BRANśA: Architektoniczno konstrukcyjna INWESTOR: Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo