Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o Warszawa ul. Rydygiera 8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o. 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8"

Transkrypt

1 Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o Warszawa ul. Rydygiera 8 Nr projektu: 7086 Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie Wola Dalsza 375a; Łańcut PROJEKT WYKONAWCZY Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa... Oczyszczalni Ścieków w Łańcucie... Tom II C Projekt architektoniczno - konstrukcyjny Tytuł:... Ob. 20 Komora rozdzielcza osadów biologicznych; Ob. 21 Wydzielona komora fermentacji; Ob. 23 Zbiornik osadu przefermentowanego; Ob. 30 Suszarnia słoneczna mgr inż. arch Stanisław Konopiński upr. nr MA/KK/007/02 ; spec. architektoniczna Projektant architektury (imię nazwisko) (podpis) mgr inż. Mariusz Brudek upr. nr Wa-179/92; spec. konstrukcyjno-budowlana Projektant konstrukcji (imię nazwisko) (podpis) mgr inż. arch. Tomasz Wekka upr. nr St-78/90; spec. architektoniczna Sprawdzający architekturę: (imię nazwisko) (podpis) mgr inż. Dariusz Syncerz upr. nr 19/93 Sk-ce; spec. konstrukcyjno-budowlana Sprawdzający konstrukcję: (imię nazwisko) (podpis) Warszawa, maj 2010 r (miejscowość i data) (nr egzemplarza)

2 WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Projekt wykonawczy Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łańcucie składa się z następujących tomów: Tom I Tom II A Tom II B Tom II C Tom III Tom IV A Tom IV B Tom IV C Tom V A Tom V B Projekt dróg i placów wewnętrznych Projekt architektoniczno konstrukcyjny ob.1. Budynek technologiczny, ob.2. Punkt zlewny, ob.5c. Reaktor biologiczny, ob. 6.3, 6.4 Osadniki wtórne, ob. 9C. Pompownia osadu recyrkulowanego, ob.10. Zbiornik osadów zmieszanych, ob.11. Budynek prasy, ob.13. Budynek techniczno-socjalny, ob.17. Osadnik wstępny, ob.18. Pompownia pośrednia ścieków, ob.19. Zagęszczacz osadu wstępnego, ob.25. Zbiornik biogazu, ob.26. Separator H 2 S, ob.27. Węzeł rozdzielczopomiarowy, ob.28. Pochodnia, ob.31 Pompownia cyrkulacyjna osadu wstępnego, K2. Komora rozdzielcza, K8. Komora rozdziału do ob. 5C, KZ. Komora zasuw Projekt architektoniczno konstrukcyjny ob.24. Budynek wielofunkcyjny Projekt architektoniczno konstrukcyjny ob.20. Komora rozdzielcza osadów biologicznych, ob.21. Wydzielona komora fermentacji WKF, ob.23. Zbiornik osadu przefermentowanego, ob.30. Suszarnia słoneczna Projekt technologiczny Projekt instalacyjny agregatornia, kotłownia Projekt instalacyjny c.o., wentylacja Projekt wod-kan Projekt elektryczny Projekt AKPiA

3 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY Podstawa opracowania Przedmiot, cel i zakres opracowania Opracowania związane Warunki geologiczne i gruntowo wodne na terenie oczyszczalni Wykaz obiektów zawartych w opracowaniu Opis obiektów OB. 20 KOMORA ROZDZIELCZA OSADÓW BIOLOGICZNYCH Lokalizacja Ukształtowanie obiektu Wielkość obiektu Konstrukcja obiektu Materiały Roboty izolacyjne Kraty pomostowe Roboty wykończeniowe OB. 21 WYDZIELONA KOMORA FERMENTACJI WKF Z KLATKĄ SCHODOWĄ I POMOSTAMI DLA OBSŁUGI WKF Lokalizacja Ukształtowanie obiektu Funkcja Wielkość obiektów Konstrukcja obiektu Materiały Roboty izolacyjne Roboty wykończeniowe Opaska z kostki Stolarka okienna i drzwiowa Wentylacja grawitacyjna Pokrycie dachu OB. 23 ZBIORNIK OSADU PRZEFERMENTOWANEGO Lokalizacja Ukształtowanie obiektu Funkcja Wielkość obiektu Konstrukcja obiektu Materiały Roboty izolacyjne Roboty wykończeniowe OB. 30 SUSZARNIA SŁONECZNA Lokalizacja Ukształtowanie obiektu Funkcja Wielkość obiektów Konstrukcja obiektu, materiały Roboty izolacyjne Roboty wykończeniowe, posadzki Uwagi końcowe DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE CZĘŚĆRYSUNKOWA Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod - Warszawa Sp. z o.o. 2

4 SPIS RYSUNKÓW Ob. 20 KOMORA ZBIORCZA OSADÓW BIOLOGICZNYCH A-01 Rzut, przekrój i widok z góry. K-02 Rysunek szalunkowy. K-03 Zbrojenie dna. K-04 Zbrojenie ścian. K-05 Widok z góry, detale. Ob. 21 WYDZIELONA KOMORA FERMENTACYJNA A-06 Rzut parteru z wejściem. A-07 Widok z góry. Szczegóły rozwiązania podestu. A-08 Zbiornik i klatka schodowa. Rzuty i przekroje. A-09 Elewacja zachodnia. A-10 Elewacja wschodnia. A-11 Elewacja południowa. A-12 Elewacja północna. A-13 Katalog stolarki okiennej i drzwiowej. K-14 Rzut rys. szalunkowy. K-15 Rzut przekrycia rys. szalunkowy. K-16 Przekroje rys. szalunkowy. K-17 Zbrojenie dna. K-18 Zbrojenie ścian. K-19 Zbrojenie przekrycia. K-20 Zbrojenie gzymsu i podestu. K-21 Klatka schodowa. Zbrojenie. Ob. 23 ZBIORNIK OSADU PRZEFERMENTOWANEGO A-22 Rzut i przekroje. A-23 Elewacje. K-24 Rysunek szalunkowy. K-25 Zbrojenie. Ob. 30 SUSZARNIA SŁONECZNA A-26 Rzut przyziemia. A-27 Rzut dachu. A-28 Przekrój A-A. K-29 Rzut fundamentów. Przekrój E-E i szczegóły zakotwienia. K-30 Przekrój A-A, B-B, C-C K-31 Rzut konstrukcji dachu. Szczegół K. K-32 Widok D-D. K-33 Szczegóły połączeń profili stalowych. Przekrój A-A. Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod - Warszawa Sp. z o.o. 3

5 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Umowa nr 271/P4/2009 z dn zawarta między Zamawiającym tj. Oczyszczalnią Ścieków w Łańcucie z siedzibą w Woli Dalszej 375a, Łańcut, a Biurem Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod - Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rydygiera 8. Dokumentacja geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych dla potrzeb Przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Łańcucie wykonana w listopadzie 2009 przez firmę Geotech z Rzeszowa 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania Inwestycja Przedmiotem opracowania jest Projekt architektoniczno-konstrukcyjny projektu wykonawczego inwestycji Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Łańcucie. Inwestor Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie Łańcut, ul. Wola Dalsza 375a Wykonawca dokumentacji Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o Warszawa, ul. Rydygiera 8 Faza dokumentacji Niniejsze opracowanie stanowi część architektoniczno konstrukcyjną projektu wykonawczego. Obejmuje ono rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Łańcucie dla następujących obiektów: - ob. 20 Komora zbiorcza osadów biologicznych, - ob. 21 Wydzielona komora fermentacyjna, - ob. 23 Zbiornik osadu przefermentowanego, - ob. 30 Suszarnia słoneczna. Celem opracowania jest przedstawienie rozwiązań projektowych rozbudowy i przebudowy przedmiotowej oczyszczalni ścieków w aspekcie wymagań Zamawiającego przedstawionych w SIWZ (skorygowane o ustalenia w trakcie projektowania) oraz zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji. Kompletny Projekt Wykonawczy składa się z niżej wymienionych opracowań branżowych, których wykonawcą jest BIPROWOD - WARSZAWA Sp. z o.o., Warszawa, ul. Rydygiera 8: Tom I Projekt zagospodarowania terenu, dróg i placów wewnętrznych Tom II A Projekt architektoniczno konstrukcyjny Tom II B Projekt architektoniczno konstrukcyjny Tom II C Projekt architektoniczno konstrukcyjny Tom III Projekt technologiczny Tom IV A Projekt instalacyjny agregatorownia, kotłownia, Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod - Warszawa Sp. z o.o. 4

6 Tom IV B Projekt instalacyjny co, wentylacja Tom IV C Projekt instalacyjny - wod - kan Tom V A Projekt instalacji elektrycznych Tom V B Projekt AKPiA Tom VI Informacja BIOZ 2.1. Opracowania związane Z w/w dokumentacją związane są następującego opracowania : - dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne podłoża w rejonie projektowanej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Łańcucie wykonana przez Geotech Rzeszów, 2009r - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, - opracowanie: EKO GEO - Lublin, październik 2009, - mapa do celów projektowych. Ponadto w dokumentacji wykorzystano: decyzja nr z o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie do rzeki Wisłok oczyszczonych ścieków komunalnych, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością wypis z rejestru gruntów, ustalenia robocze. 3. Warunki geologiczne i gruntowo wodne na terenie oczyszczalni W rejonie przyszłej lokalizacji projektowanych obiektów wykonano przekroje geotechniczne nr. I I, II II i VII VII. Teren opada łagodnie w kierunku południowo wschodnim. Rzędne terenu w miejscach wykonywania wierceń wahają się od poziomu 189,01m n.p.m do 188,30m n.p.m. We wszystkich otworach napotkano podobny układ warstw gruntowych. Przypowierzchniową warstwę gruntu o grubości do 30cm tworzą gleba lub nasypy niebudowlane. Pod nimi, do głębokości 3,50 4,50m p.p.t. zalegają osady rzeczne w postaci przemieszanych glin pylastych, pyłów i glin piaszczystych o rosnącym z głębokością stopniu plastyczności. Najpłycej występują grunty twardoplastyczne o I S = 0,10 0,20 o miąższości od 2,40 do 3,00m podścielone glinami plastycznymi (I S = 0,45) o grubości warstwy od 0,40 do 1,70m. Poniżej do głębokości wykonania odwiertów (6,0m p.p.t.) natrafiono na piaski drobne lub średnie średniozagęszczone stopień zagęszczenia I D = 0,35 0,45. W jednym z otworów zlokalizowanym pod zachodnim końcem suszarni słonecznej pomiędzy warstwą glin i piasków na głębokości 4,00m p.p.t stwierdzono występowanie około 70-cio cm grubości warstwy namułów organicznych. Ze względu na dużą głębokość występowania tej warstwy oraz na niewielkie obciążenia z budynku suszarni przyjęto,że namuły te nie mają wpływu na fundamentowanie. Woda gruntowa o napiętym zwierciadle, występuje na poziomie stropu warstwy piasków czyli na głębokości 3,50 4,50m p.p.t. Po przewierceniu poziomu spągu gruntów spoistych woda stabilizuje się na głębokości 3,30 3,70m p.p.t. co odpowiada rzędnym bezwzględnym 184,83m 185,31m n.p.m. Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod - Warszawa Sp. z o.o. 5

7 4. Wykaz obiektów zawartych w opracowaniu Obiekty projektowane: Ob. 20 Komora zbiorcza osadów biologicznych, Ob. 21 Wydzielona komora fermentacji WKF z klatka schodową i pomostami, Ob. 23 Zbiornik osadu przefermentowanego, Ob. 30 Suszarnia słoneczna. 5. Opis obiektów W ramach obecnie wykonywanego projektu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków przez Biuro Projektów Biprowod-Warszawa prowadzone są prace projektowe obejmujące głównie budowę nowych obiektów gospodarki osadowej. Będą to nowe komory fermentacyjne z poprzedzającą je instalacją termicznej hydrolizy i dezintegracji osadu oraz instalacja suszenia i spalania osadów OB. 20 KOMORA ROZDZIELCZA OSADÓW BIOLOGICZNYCH Lokalizacja Obiekt Nr 20 zlokalizowany jest na terenie Oczyszczalni Ścieków dla miasta Łańcut Ukształtowanie obiektu Żelbetowy zbiornik o rzucie prostokąta podzielony na 7 komór Wielkość obiektu Wymiary zewnętrzne 6,20 x 6,00 [m], Wysokość 5,90 m, Powierzchnia zabudowy 6,20m x 6,00m = 37,20 m² Kubatura 37,20 m 2 x 5,90 m = 219,48 m Konstrukcja obiektu Obiekt zaprojektowano w formie żelbetowego monolitycznego częściowo zamkniętego zbiornika, podzielonego żelbetowymi ścianami na cztery wewnętrzne komory. Jedną z wewnętrznych komór podzielono dodatkowo na cztery mniejsze części. Komory zewnętrzne przekryte żelbetowymi monolitycznymi stropami z otworami zamkniętymi kwadratowymi żeliwnymi włazami typu lekkiego. Pod włazami w ścianie zaprojektowano osadzone w betonie klamry złazowe. Komory wewnętrzne przekryte pomostem z kratek stalowych, ze stali nierdzewnej. W ścianie środkowej zaprojektowano 4 kwadratowe otwory z których 3 będą zamykane zasuwami typ zasuw i sposób mocowania ich prowadnic według specyfikacji producenta. Czwarty otwór tymczasowo należy zamurować cegłą pełną. W pozostałych ścianach działowych większych komór, oraz w dwóch spośród ścian zewnętrznych należy osadzić w szalunku i zabetonować tuleje przejść szczelnych ze stali nierdzewnej. Na dnie każdej z komór przewidziano wykonanie betonowych nadlewek różnicujących zagłębienie każdej z nich i wyprofilujących spadki. Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod - Warszawa Sp. z o.o. 6

8 Komora zagłębiona będzie w gruncie na głębokość 5,10m co odpowiada rzędnej bezwzględnej +184,00m n.p.m. Poziom posadowienia znajdować się będzie w strefie piasków średnich. Zwierciadło wody gruntowej w rejonie komory (otwór nr.5) nawiercono na rzędnej +185,31m n.p.m. Zaleca się roboty prowadzić w suchym okresie roku, przy możliwie najniższym poziomie wód gruntowych. W każdym jednak wypadku wykonywanie prac wiąże się z koniecznością uprzedniego obniżenia zwierciadła wody. Projekt odwodnienia nie jest przedmiotem niniejszego opracowania i pozostaje w gestii wyłonionego na drodze przetargu wykonawcy robót. Pompowanie wody należy prowadzić aż do całkowitego zakończenia robót betoniarskich, łącznie z wykonaniem płyt stropowych oraz nadlewek na dnie komór Materiały - podłoże betonowe pod fundamenty - beton B10 - płyta denna i ściany komory - beton B25 W8, stal A-III N - strop nad zewnętrznymi komorami - beton B25, stal A-III N - wewnętrzne nadlewki w komorach - beton B15 - elementy stalowe - stal nierdzewna zamurowanie otworu w ścianie wewn. - cegła pełna kl. 10 na zaprawie klasy M Roboty izolacyjne Przewiduje się izolację powłokową z masy bitumiczno kauczukowej dla części podziemnej, od zewnątrz zbiornika, zgodnie z częścią rysunkową. Górną płytę żelbetową należy zabezpieczyć od góry, nakładając emulsję asfaltowo kauczukową z posypką mineralną. Szczegóły w części rysunkowej Kraty pomostowe Kraty pomostowe ażurowe, zabezpieczające otwory, należy wykonać ze stali nierdzewnej. Wymiary elementów zgodnie z wykazem w części rysunkowej Roboty wykończeniowe Na krawędziach zewnętrznych zbiornika należy wykonać obróbki blacharskie z blachy stalowej, nierdzewnej. Fragment (cokół) wystający powyżej poziomu terenu wykończyć tynkiem mozaikowym na siatce, w kolorze cokołu budynku wielofunkcyjnego. Elementy drabin złazowych ze stali nierdzewnej OB. 21 WYDZIELONA KOMORA FERMENTACJI WKF Z KLATKĄ SCHODOWĄ I POMOSTAMI DLA OBSŁUGI WKF Lokalizacja Obiekt Nr 21 zlokalizowany jest na terenie Oczyszczalni Ścieków dla miasta Łańcut. Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod - Warszawa Sp. z o.o. 7

9 Ukształtowanie obiektu Żelbetowy zbiornik w kształcie walca. W części dolnej i górnej w formie stożka ściętego, połączony pomostem na wys.+8,91 z murowaną klatką schodową w kształcie prostokąta Funkcja Zbiornik stanowiący komorę fermentacyjną będzie wyposażony w urządzenia umożliwiające jej pracę, zabezpieczające przed awarią oraz umożliwiające prowadzenie prac konserwatorskich i remontowych. Wyposażenie to stanowią: - mieszadło mechaniczne zapewniające pełne wymieszanie komory (min. 10 wymian objętości komory na dobę) wraz z mocowaniem; - komora przelewowa o wymiarach 1,0 x 1,2 m w planie i wysokości 1,3 m będąca elementem komory, zlokalizowana została na stropie komory i zaprojektowana została jako zbiornik żelbetowy Wielkość obiektów ZBIORNIK: średnica - 13,00 m, wysokość części cylindrycznej - 10,60 m, średnica części płaskiej stropu - 3,00 m, wysokość części stożkowej stropu - 3,30 m, średnica części płaskiej dna - 2,00 m, wysokość części stożkowej dolnej - 0,90 m, nachylenie dna (żelbet) - 10 o, pojemność komory - ok m 3, KLATKA SCHODOWA: Długość 5,05 m Szerokość 3,24 m Wysokość 12,08 m Powierzchnia zabudowy 16,4 m² Kubatura 198,1 m Konstrukcja obiektu Wydzieloną komorę fermentacji zaprojektowano w formie żelbetowego monolitycznego zbiornika o korpusie w formie walca o osi skierowanej pionowo i średnicy wewnętrznej 13,00m. Dno komory w formie odwróconego ściętego stożka, zamkniętym monolityczną płytą kołową, końcem ku dołowi. Spód płyty dennej znajduje się na głębokości około 4,50m poniżej poziomu terenu co odpowiada rzędnej bezwzględnej +184,16m n.p.m. Uwzględniając 20cm grubości warstwy izolacyjne wraz z chudym betonem, oznacza to, że dno wykopu znajdzie się na poziomie +183,96m n.p.m. Poziom posadowienia znajdować się będzie w strefie piasków średnich. Zwierciadło wody gruntowej w rejonie komory (otwór nr.5) nawiercono na rzędnej +185,31m n.p.m. Zaleca się roboty prowadzić w suchym okresie roku, przy możliwie najniższym poziomie wód gruntowych. W każdym jednak wypadku wykonywanie prac wiąże się z koniecznością uprzedniego obniżenia zwierciadła wody. Projekt odwodnienia nie jest przedmiotem niniejszego opracowania i pozostaje w gestii wyłonionego na drodze przetargu wykonawcy robót. Pompowanie wody należy zgrać w Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod - Warszawa Sp. z o.o. 8

10 czasie z wykonywaniem prac przy komorze zbiorczej osadów biologicznych (Ob. Nr.20). Pompowanie prowadzić aż do całkowitego zakończenia robót betoniarskich, łącznie z wykonaniem płyty stropowej zbiornika. Strop komory również w postaci powłoki o kształcie stożka ściętego z przykryciem płaską płytą kołową. W ścianach i stropie komory przewidziano osadzenie w szalunku przed betonowaniem tulei ze stali nierdzewnej dla przejść szczelnych (ściany) lub gazoszczelnych (strop) dla rurociągów technologicznych, włazów rewizyjnych oraz tulei dla osadzenia trzonu mieszadła. Przewidziano betonowanie żelbetowych ścian i dna korpusu zbiornika odcinkami z pozostawieniem niezabetonowanych biegnących pionowo przerw przeciwskurczowych o szerokości 80cm. Przewidziano ponadto wykonanie 4 przerw roboczych poziomych dzielących betonowanie każdego ze zbiorników co najmniej na 5 faz. W przerwach tych, a także we wszystkich przerwach przeciwskurczowych należy zabetonować taśmy dylatacyjne z PCW o szerokości 250 mm. Wybór rodzaju taśm dylatacyjnych oraz rodzaju przejść szczelnych dostosowanych do ciśnienia co najmniej 0,2 MPa na drodze przetargu. Na powierzchni stożka stropowego komory zaprojektowano otwartą komorę dla zaworów na rurociągach technologicznych. Zaprojektowano wejście na dach zbiornika WKF klatką schodową oddylatowaną od komory na wysokości pomostu (+8,88m n.p.t.). Pomost, na wysokości dachu zbiornika, przewidziano jako betonowy zabezpieczony żelbetowym wspornikiem, będącym przedłużeniem walcowej ściany zbiornika. Wejście na płytę górną ZKF odbywać się będzie po betonowych schodach ułożonych na powierzchni warstw ocieplenia. Obarierowanie pomostów i schodów zaprojektowano ze stali nierdzewnej. Obok zbiornika zaprojektowano klatkę schodową, prowadzącą na dach komory fermentacyjnej. Budynek będzie niepodpiwniczony, czterokondygnacyjny, o konstrukcji tradycyjnej, oddylatowany od zbiornika. Fundamenty przewidziano w postaci żelbetowej płyty posadowionej za pośrednictwem warstwy chudego betonu powyżej poziomu wód gruntowych. Ściany fundamentowe klatki schodowej do poziomu izolacji podposadzkowych murowane z bloczków betonowych, powyżej (ściany nadziemia) z pustaków ceramicznych z zewnętrznym ociepleniem ze styropianu. Nadproża w ścianach stanowią żelbetowe belki prefabrykowane typu L-19. Ściany przewiązane żelbetowymi wieńcami co jedną kondygnację (tj. co ok. 2,96m). Stropodach nad budynkiem z prefabrykowanych żelbetowych płyt korytkowych zamkniętych typu DKZ-300. Wieniec na poziomie +8,88 przewidziano z żelbetowym wspornikiem stanowiącym wejście na pomost na dach zbiornika WKF. Schody żelbetowe monolityczne płytowe o biegach grubości 8cm opartych na monolitycznych płytach podestowych gr.14cm opartych na ścianach bocznych klatki Materiały - podłoże betonowe pod fundamenty - beton B15 - konstrukcja zbiornika WKF - beton B37 W8, stal A-III N - płyta fundamentowa budynku klatki schodowej - beton B25, stal A-III N - biegi schodów i wieńce kaltki schodowej - beton B25, stal A-III N - elementy stalowe balustrady, przejścia szczelne - stal nierdzewna kl ściany nośne murowane - pustaki ceramiczne kl. 10 na zaprawie klasy M5 - dach nad klatką schodową - płyty prefabrykowane korytkowe DKZ Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod - Warszawa Sp. z o.o. 9

11 Roboty izolacyjne Ze względu na podwyższone oddziaływanie czynników chemicznych konieczne jest wykonanie wewnętrznej powłokowej izolacji chemoodpornej na powierzchniach leja osadowego, części walcowej i stożka górnego kopuły. Na kopule musi to być izolacja gazoszczelna. Izolację należy wykonać na bardzo wysokiej jakości materiałach. Wyboru firmy powinien dokonać wykonawca w porozumieniu z zamawiającym. Przy wykonywaniu wybranej powłoki należy ściśle przestrzegać warunków jej wykonywania zgodnie z instrukcją firmy i koniecznie pod nadzorem przedstawicieli firmy, która powinna przyjąć na siebie odpowiedzialność za odpowiednie przygotowanie powierzchni i skuteczność zastosowanego materiału. Powierzchnia pod izolację musi być czysta, sucha, gładka, bez "raków" ubytków i porowatości, bez zanieczyszczeń i zatłuszczenia. Do wyrównania powierzchni betonowych pod powierzchnię chemoodporną można użyć szpachlówki. Zabezpieczenie chemoodporne ścian i leja powinno polegać na ułożeniu 3-warstwowej powłoki z żywicy epoksydowej, zabezpieczenie kopuły górnej i pasa górnego o wysokości 2,0 m części walcowej - na ułożeniu 3-warstwowego laminatu epoksydowego na macie szklanej 300. Zarówno część nadziemna jak i podziemna zostanie zaizolowana termicznie, tak aby współczynnik przenikania ciepła nie przekroczył wartości 0,25W/m 2. Izolacja termiczna zbiornika z wełny mineralnej lamelowej, wełny hydrofobizowanej i styroduru: Część podziemna styrodur o grubości 10cm Elementy obłe zbiornika (ściany i skośny fragment przekrycia wełna mineralna lamelowa15cm Elementy obłe ścian cokołu wełna lamelowa hydrofobizowana 10cm Płyta wierzchnia (płaska) styropian twardy 15cm. Elementy żelbetowe poniżej poziomu terenu należy zabezpieczyć zewnętrznie poprzez nałożenie izolacji powłokowej z emulsji bitumiczno kauczukowej. Szczegóły w części rysunkowej Roboty wykończeniowe Obróbki blacharskie i parapety okienne klatki schodowej z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej, w kolorze jasno brązowym. Elementy balustrad zewnętrznych ze stali nierdzewnej, zgodnie z częścią rysunkową. Balustrady wewnętrzne klatki schodowej obudowanej stalowe typowe, malowane proszkowo. Klatka schodowa docieplona styropianem, zgodnie z częścią rysunkową. Posadzka schodów gress mrozoodporny, antypoślizgowy, na zaprawie elastycznej. Elementy żelbetowych pomostów zewnętrznych należy również pokryć gressem, stosując uprzednio gruntowanie powierzchni betonowej oraz nałożenie warstwy folii w płynie Opaska z kostki Należy przewidzieć szeroką opaskę z kostki, zgodnie z częścią rysunkową (głównie 126cm). Przed wejściem do klatki schodowej dojście wyprofilowaniem terenu lub dwa schodki z kostki betonowej na podsypce cementowej, zgodnie z częścią rysunkową. Kostka typu holland, o grubości 6cm, w kolorze ceglastym Stolarka okienna i drzwiowa Drzwi aluminiowe, ocieplane, wyposażone w zamek podklamkowy z atestem. Okna PCV, zgodnie z wykazem stolarki, rozwierne, z zabezpieczeniem ustawienia w pozycji otwartej (np. dla konieczności przewietrzania lub mycia). W oknach należy zainstalować nawiewniki. Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod - Warszawa Sp. z o.o. 10

12 Wentylacja grawitacyjna Przewidziano wentylację grawitacyjną klatki schodowej 2 kratki ścienne w górnej części, zgodnie z częścią rysunkową. Nawiew poprzez nawiewniki okienne Pokrycie dachu Pokrycie dachu stanowić będzie 2x papa termozgrzewalna, przy czym wierzchnia warstwa z posypką w kolorze ceglastym. Na zbiorniku żelbetowym należy wykonać pokrycie, uwzględniając technologię maskowania połączeń arkuszy papy poprzez wgrzewanie posypki. Pokrycie dachu klatki schodowej z papy termozgrzewalnej w kolorze dowolnym OB. 23 ZBIORNIK OSADU PRZEFERMENTOWANEGO Lokalizacja Obiekt Nr 21 zlokalizowany jest na terenie Oczyszczalni Ścieków dla miasta Łańcut Ukształtowanie obiektu Żelbetowy zbiornik w kształcie otwartego walca Funkcja Osad po fermentacji doprowadzany będzie do zbiornika przewodem stalowym o średnicy 200 mm, natomiast odprowadzany przewodem 150 mm. Zbiornik posiadać będzie przelew awaryjny o średnicy 150 mm odprowadzający nadmiar osadu do najbliższej studzienki kanalizacyjnej. W zbiorniku zamontowane będzie mieszadło zatapialne. Mieszadło osadzone będzie na konstrukcji jednosłupowej tj. na pojedynczej prowadnicy. Do montażu i demontażu mieszadła zamówiony zostanie oddzielny żurawik Wielkość obiektu Średnica zewnętrzna 4,60 m Średnica wewnętrzna 4,00 m Wysokość 3,95 m Powierzchnia zabudowy π x 2,30 2 = 16,61 m² Kubatura 16,61 m 2 x 4,00 m = 66,44 m Konstrukcja obiektu Zbiornik zaprojektowano jako żelbetowy monolityczny otwarty walec o średnicy wewnętrznej 4,00m. Ściany i dno grubości 30cm. Dno zbiornika płaskie z zagłębieniem tworzącym studzienkę odpływową. Na powierzchni płyty dennej nadlewka betonowa ze spadkiem do studzienki. Na koronie ścian zbiornika przewidziano wspornikowy pomost żelbetowy o wymiarach 1,20x1,20m. Wejście na pomost po drabince ze stali nierdzewnej. Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod - Warszawa Sp. z o.o. 11

13 Barierka na pomoście oraz tuleje przejść szczelnych w ścianach zbiornika również ze stali nierdzewnej. Obiekt zagłębiony w gruncie na 1,55m p.p.t., wyniesiony natomiast 2,25m powyżej.p.t. i obsypany do wysokości 1,10m poniżej korony ścian. Posadowenie płyty dennej za pośrednictwem chudego betonu w warstwie glin pylastych twardoplastycznych. Rzędna posadowienia 186,75m n.p.m., czyli około 1,15m powyżej poziomu wody gruntowej (184,90m n.p.m.). Roboty fundamentowe wykonywać w wykopie otwartym. Wobec występowania w podłożu gruntów spoistych w trakcie robót nie należy dopuszczać do ich rozmoczenia chroniąc dno wykopów przed wodą opadową. Zaleca się wykonywanie robót w suchym okresie roku. Odpompowanie wody, jeśli się pojawi, za pośrednictwem usytuowanej na dnie wykopu tymczasowej studni zbiorczej. W przypadku napotkania w podłożu gruntów nienośnych lub uplastycznionych należy je wymienić na pospółkę zagęszczoną do wskaźnika I S = 0,95 lub chudy beton Materiały - podłoże betonowe pod fundamenty - beton B10 - konstrukcja zbiornika - beton B25 W8, stal A-III N - elementy stalowe balustrady, przejścia szczelne - stal nierdzewna kl Roboty izolacyjne Przewiduje się izolację powłokową z masy bitumiczno kauczukowej dla części podziemnej, od zewnątrz zbiornika, zgodnie z częścią rysunkową. Górną krawędź zbiornika należy zabezpieczyć poprzez wykonanie obróbki z blachy nierdzewnej. Szczegóły w części rysunkowej Roboty wykończeniowe Fragment (cokół) wystający powyżej poziomu terenu wykończyć tynkiem mineralnym cienkowarstwowym na siatce, malowanym farbami silikonowymi, zgodnie z kolorystyką w części rysunkowej. Elementy balustrad i drabin ze stali nierdzewnej, zgodnie z częścią rysunkową OB. 30 SUSZARNIA SŁONECZNA Lokalizacja Obiekt Nr 30 zlokalizowany jest na terenie Oczyszczalni Ścieków dla miasta Łańcut Ukształtowanie obiektu Słoneczna suszarnia osadów to stalowa hala o rzucie prostokątnym i dachu dwuspadowym. Długość całkowita w obiektu wynosi 120,48m, szerokość w osiach słupów 12,00m, wysokość od poziomu terenu do kalenicy wynosi 6,53m. Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod - Warszawa Sp. z o.o. 12

14 Funkcja Suszarnia osadów ściekowych wykorzystująca energię promieniowania słonecznego Wielkość obiektów Długość 120,48 m Szerokość całkowita 13,00 m Wysokość 6,53 m Powierzchnia zabudowy 1506 m² Kubatura 7493 m Konstrukcja obiektu, materiały Halę suszarni zaprojektowano jako obiekt o konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych. Układ nośny stanowią symetryczne ramy stalowe o rozpiętości 12,0m w osiach słupów. Szkielet hali składa się z 60 ram rozmieszczonych w rozstawie modularnym równym 2,0m. Elementami głównymi ram są słupy i dwuspadowe kratownice (kąt nachylenia 25 stopni) o pasie górnym z kształtowników zamkniętych prostokątnych oraz słupkach i krzyżulcach z rur stalowych okrągłych. Pasy górne (rygle) ram zespawane ze słupami, połączenia pozostałych elementów skręcane na śruby. Ramy połączone wzdłużnymi ryglami z rur okrągłych i płatewkami z ceowników walcowanych Usztywnieniem podłużnym konstrukcji są skratowania ze skręcanych na śruby rur stalowych okrągłych zaprojektowane zarówno w ścianach jak i w płaszczyźnie dachu w czterech spośród 60-ciu przęseł hali. Fundamenty suszarni stanowią żelbetowe monolityczne ławy fundamentowe wraz z cokołami podzielone dylatacjami na odcinki długości po około 20,0m. Ławy posadowione na warstwie chudego betonu 1,00m poniżej poziomu terenu. Przestrzeń między fundamentami wypełniona nasypem piaszczysto-żwirowym zagęszczonym warstwami grub. 30cm do osiągnięcia wskaźnika I s =1,00. Cokoły od strony zewnętrznej wyposażone w półkę na poziomie posadzki (±0,00) z wykotwieniami z nagwintowanych prętów Ø12 służącą jako podstawa do mocowania słupów stalowych konstrukcji. Od wewnątrz cokoły w formie żelbetowej ścianki grubości 20cm i wysokości 85cm ponad posadzkę. Wewnętrzne krawędzie ścianek stanowią tory jezdne dla urządzenia mieszalniczego. W celu zapewnienia równej powierzchni oraz w celu uniknięcia możliwości ich ukruszenia się, zaprojektowano wykończenie krawędzi zakotwionym w betonie kątownikami ze stali ocynkowanej. Wnętrze hali dostosowane jest do technologii osuszania osadów. Wymusza to wykonanie wzmocnionej płyty posadzkowej. Płyta posadzkowa zaprojektowana została jako żelbetowa (siatka prętów górą i dołem) oddylatowana od obu opisanych wyżej cokołów. Dylatacje poprzeczne posadzki zaprojektowano średnio co 12,0m unikając pokrycia się linii szczeliny dylatacyjnej posadzki z dylatacją cokołów i fundamentów. Jako pokrycie hali zastosowano dwukomorowe płyty poliwęglanowe. Wykorzystano bezbarwną płytę grubości 16mm o współczynniku przenikania ciepła K ok. 2,2 W/m 2 K oraz przepuszczalności światła ok. 72%. Montaż płyt należy wykonać od strony zewnętrznej do szkieletu hali na wkręty samogwintujące do płatewek walcowanych. Sposób montażu płyt oraz niezbędnego ze względów wentylacyjnych okna uchylnego (znajdującego się na całej długości połaci dachowej) pozostawiono w gestii rozwiązania systemowego dostawcy płyt. Hala posiada bramy wjazdowe znajdujące się w obu ścianach szczytowych. Bramy składają się z pary wrót przesuwnych o wymiarach 600x400cm. Bramy wykonane będą z lekkiej konstrukcji aluminiowej również z wykorzystaniem płyt poliwęglanowych. Wrota Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod - Warszawa Sp. z o.o. 13

15 wyposażone w element łożyskowy zapewniający ich przesuwność. System suwny ukryty w profilu aluminowym przymocowanym do skrajnych elementów nośnych hali. Detale konstrukcji bramy znajdują się na rysunkach jednak rozwiązanie szczegółowe należy ustalić z dostawcą systemu mocowania płyt. Aby zapewnić liniowy i niezakłócony ruch przesuwny bramy - w poziomie fundamentów zabetonowano pas jezdny z ocynkowanych profili stalowych. Zakończenie cokołu w tym miejscu wykonać według potrzeb zaistniałych na miejscu budowy tak aby zapewnić szczelność hali w sytuacji zamknięcia wrót Roboty izolacyjne Górną powierzchnię chudego betonu zaizolować folią PE. Ławę fundamentową oraz cokół do wysokości 30cm powyżej poziomu terenu pokryć dwukrotnie izolacją powłokową z masy bitumicznej. Pokrycie ścian i dachu z poliwęglanu komorowego Roboty wykończeniowe, posadzki Obróbki blacharskie na elementach cokołu żelbetowego, należy wykonywać z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo. Posadzkę stanowić będzie płyta żelbetowa impregnowana (zacierana posadzka przemysłowa). 6. Uwagi końcowe Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z: - projektem technologicznym, - projektem elektrycznym. Wszystkie roboty wykonać należy zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztuką budowlaną oraz Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Wszystkie użyte materiały winny posiadać atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych należy przestrzegać przepisów BHP. Opracował: mgr inż. arch. Stanisław Konopiński upr. MA/KK/007/02 Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod - Warszawa Sp. z o.o. 14

16 PROJEKT WYKONAWCZY Tom II C Projekt architektoniczno - konstrukcyjny OŚWIADCZENIE Zgodnie z treścią ustawy z dnia 26 czerwca 2008 r. nowelizującą ustawę Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 145 poz. 914) oświadczamy, że Projekt Wykonawczy Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łańcucie tom II C został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Projekt Imię i Nazwisko Podpis Część architektoniczna Projektant: mgr inż. arch. Stanisław Konopiński upr. proj. MA/KK/007/02, spec. architektoniczna Część konstrukcyjna Sprawdzający: mgr inż. arch. Tomasz Wekka upr. proj. St-78/90, spec. architektoniczna Projektant: mgr inż. Mariusz Brudek upr. proj. Wa-179/92, spec. konstrukcyjno - budowlana Sprawdzający: mgr inż. Dariusz Syncerz upr. proj. 19/93 Sk-ce, spec. konstrukcyjno - budowlana Warszawa, maj 2010 r. Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej Biprowod-Warszawa Sp. z o.o.

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t b u d o w l a n y

P r o j e k t b u d o w l a n y SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO... 4 1. Przedmiot i zakres opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 1. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu... 5 2. Warunki gruntowo-wodne...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY SW-30/2006 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : SW- 134/SWOKK/2011. Dominik Plato

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY SW-30/2006 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : SW- 134/SWOKK/2011. Dominik Plato PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : Opracowała : Sprawdził : mgr inż. arch. Kamil Biskup SW-30/2006 11.2013 uprawnienia do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium stadium projekt PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ADAMOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 46/, JEDN. EWID. 0600_2, ADAMÓW, OBRĘB EWID. 060_2.000, ADAMÓW, NR DZ. PODGIK 784/202 WRAZ

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz, biuro: Ul. Żeromskiego nr 5, Sandomierz tel. (015) 833-28-74 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA STACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWY I KODY CPV DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ROBÓT:

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWY I KODY CPV DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ROBÓT: PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWY I KODY CPV DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ROBÓT: A. Projektowanie. 71000000-0 Usługi architektoniczne i podobne. 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego. 71221000-3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch.

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch. PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY ZADASZENIA DZIEDZIŃCA ZAMKOWEGO MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ - ZAMEK SUŁKOWSKICH Działka nr ew. 200 obręb 0002 Bielsko Miasto ul. Wzgórze 16 43-300 Bielsko-Biała Kod CPV 45100000-8:

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego

Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego BUDEKSPERT Marek Miętus ul. Reja 20 86-260 Unisław BIURO: Pawilon Merkury Ip. ul. Lipowa 66 86-260 Unisław tel.: 6 0 2 8 8 1 4 0 8 e-mail: budekspert_mm@wp.pl OBIEKT: FAZA: PROJEKT BUDOWLANY Przedszkole

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38 A SPIS TREŚCI A SPIS TREŚCI... 1 B WYKAZ OPRACOWAŃ WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO... 3 C OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA... 4 C.1 KOPIE NADANIA UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH... 4 C.2

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 32,33/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 32,33/A1 3. Rzut dachu...rys. nr 32,33/A2

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem Mapa do celów projektowych Archiwalna dokumentacja techniczna obiektów szpitala

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI... 1 OPIS INWESTYCJI... 2 ST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 3-39 SST-01.00.00. ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE... 40-44 SST-02.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA

PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA Foto GEOCONTROL PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA ROZDZIAŁ 1 A - CZĘŚĆ OGÓLNA B - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI C - PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo