REDNET WIELOWIĄZKOWA BARIERA PODCZERWIENI RN4/10-25 RN4/25-75 RN4/ INSTRUKCJA INSTALACJI I STROJENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REDNET WIELOWIĄZKOWA BARIERA PODCZERWIENI RN4/10-25 RN4/25-75 RN4/75-150 INSTRUKCJA INSTALACJI I STROJENIA"

Transkrypt

1 REDET WIELWIĄZKWA ARIERA PDZERWIEI R4/10-25 R4/25-75 R4/ ISTRUKJA ISTALAJI I STRJEIA PIS REDET jest systemem zewnętrznych barier podczerwieni o zasięgu działania od 10 do 150m. Zestaw składa się z 4 głowic nadajników i 4 głowic odbiorników fabrycznie połączonych w oddzielne układy wyposażone w oddzielne moduły sterowania, które montuje się w kolumnach wolnostojących lub kolumnach mocowanych na ścianie. DZIAŁAIE System wykorzystuje sekwencyjną transmisję wiązki podczerwieni rozpoczynając od głowicy umieszczonej najwyżej (głowica A) aż do głowicy D umieszczonej najniżej. Elektroniczny system synchronizacji pozwala na rezygnacje z zastosowania przewodu synchronizacji nadajników i odbiorników. Wszystkie odbiorniki znajdują się w polu widzenia wszystkich nadajników, a wszystkie nadajniki w polu widzenia wszystkich odbiorników, to tworzy sieć 16 wiązek. Zestaw jest fabrycznie ustawiony na kanał komunikacji A i ustawienia tego nie można zmieniać. W przypadku rozbudowanych instalacji, w których zestawy barier mogłyby zakłócać się wzajemnie możliwe możliwe jest przygotowanie, na specjalne zamówienie, zestawów z innymi kanałami komunikacji. Wszystkie głowice są wyposażone w podgrzewacze mające na celu podniesienie temperatury powietrza w sąsiedztwie pokrywy dla osuszenia z rosy i usunięcia oszronienia. Podgrzewacze sterowane są przez termostaty (dostarczone w zestawie) i są załączane przy temperaturze poniżej 15. System posiada trzy tryby działania: 1) SZYKA REAKJA - dwie sąsiednie wiązki są jednocześnie zablokowane na 40ms 2) WLA REAKJA - jedna wiązka jest zablokowana w regulowanym czasie 120ms ms 3) RAK REAKJI przy zablokowaniu JEDEJ WIĄZKI - ustawiane przełącznikiem Tryb SZYKIEJ REAKJI działa przy zablokowaniu wiązek przez obiekt większy niż odległość pomiędzy blokowanymi sąsiednimi wiązkami. (patrz Rys. 6) WYJŚIA ALARMWE Wyjście alarmu i sygnalizacji zamglenia obsługiwane są przez przekaźniki typu. Wyjście sygnalizacji zamglenia reaguje z 10-sekundowym opóźnieniem, dla uniknięcia fałszywych alarmów. zułość układu sygnalizacji zamglenia może być regulowana. ależy pamiętać, że sygnalizacja zamglenia odbywa się nie tylko w przypadku pojawienia się mgły ograniczającej widoczność pomiędzy kolumną nadajnika i odbiornika, ale także w przypadku wystąpienia zaroszenia czy oszronienia pokrywy kolumny w wyniku nieprawidłowo działającego układu podgrzewania. MTAŻ Głowice nadajników i odbiorników montuje się w dwustronnych kolumnach wolnostojących lub jednostronnych kolumnach montowanych na ścianie. Uchwyty głowic są dopasowane do szyn montażowych w kolumnach. Głowice można regulować w pionie i w poziomie. Panel sterowania należy zamontować w pobliżu podstawy, a 4 głowice umieścić nad nim. Można go też umieścić pomiędzy pierwszą i drugą najniżej umieszczoną głowicą. (patrz Rys. 1A i 1)

2 Kolumny wyposażone są w styk sabotażowy reagujący na zdjęcie górnej pokrywy kolumny. Kolumny wolnostojące można wyposażyć w opcjonalną pokrywę z czujnikiem nacisku RTT, której zadaniem jest wykrycie próby wspinania się na kolumnę. Kolumny mocowane na ścianie należy umieszczać na płaskiej, stabilnej powierzchni (np. mur z cegły) i mocować za pomocą kotw dopasowanych do rodzaju podłoża. UWAGA: jeżeli wiązki podczerwieni w kolumnie zamontowanej na ścianie mogą być zablokowane przez przeszkody wystające z powierzchni ściany, należy zastosować elementy dystansowe. Do montażu kolumn na słupkach można zastosować opcjonalne zestawy uchwytów RPK. Przewody należy prowadzić przez otwory w tylnej ścianie ramy. Jeżeli do prowadzenia przewodów wykorzystane są otwory w dolnej pokrywie służące do odprowadzania wody, przed wierceniem otworów należy zdjąć pokrywę. Panel sterowania mocuje się do szyn montażowych kolumny za pomocą obrotowych zaczepów. Dostęp do śrub blokujących zaczepy jest możliwy po zdjęcie pokrywy panelu sterującego przymocowanego za pomocą dwóch śrub. Panel sterowania może być umieszczony pomiędzy głowicami i D lub w pobliżu podstawy kolumny i głowicami umieszczonymi powyżej. Wybór sposobu montażu zależy od rodzaju i wyrównania podłoża. Zalecane jest, aby głowice umieszczać w kolejności A-D patrząc od góry kolumny. Głowica D odpowiada za wykrywanie stopnia zamglenia i dlatego musi być umieszczona jak najbliżej podłoża. Wymagane jest, aby wszystkie nadajniki i wszystkie odbiorniki znajdowały się wzajemnie w polu widzenia, a najniżej umieszczona głowica D nie była blokowana przez przeszkody wystające z podłoża (patrz Rys. 1). Przewody łączące głowice należy umieszczać w prowadnicach uchwytów głowic, a pozostałe przewody należy prowadzić za uchwytami głowic. W czasie projektowania systemu należy sprawdzić, czy odbiorniki nie będą znajdowały się w zasięgu nadajników z innego zestawu. Rysunki 1-4 przedstawiają zalecane rozmieszczenie elementów systemu. Zalecane jest, aby w jednej kolumnie znajdował się tylko jeden rodzaj głowic - albo tylko nadajniki, albo tylko odbiorniki. PŁĄZEIA ELEKTRYZE pis zacisków umieszczony jest na pokrywie panelu sterowania. adajnik posiada 3 zaciski: H: 12V D (+) zasilanie podgrzewacza za pośrednictwem termostatu +: 12V D zasilanie nadajnika - : wspólna masa masa dla dwóch układów dbiornik wyposażony jest w 10 zacisków - 2 umieszczone w górnej części do zasilania podgrzewacza i 8 umieszczonych w dolnej części obsługujących wyjście alarmowe, układ sygnalizacji zamglenia i zasilanie. pis połączeń znajduje się na Rys. 5. Podgrzewacze wymagają prądu o natężeniu 450mA na zestaw (ok. 0,5A po uwzględnieniu spadku napięcia na przewodach; kolumna z zamontowanymi 2 zestawami nadajników/odbiorników potrzebuje prądu o natężeniu ok. 1A)

3 ISTALAJA Kolumny muszą być stabilnie zamocowane do podłoża. Kolumny wolnostojące należy zamocować w twardym podłożu za pomocą dostarczonych kotw. Jeżeli kolumny miałyby zostać ustawione na miękkim podłożu, koniecznie należy wykonać betonowy fundament. Można wykorzystać opcjonalną podstawę do montażu w fundamencie betonowym R, którą umieszcza się w betonie przed zastygnięciem tak, aby później możliwe było przykręcenie kolumny do 4 wystających kotw. A D A D KTRLER A D A D Rys. 1A Rys. 1 Linia lub ścieżka Rys. 2 chrona obwodowa (wieże wolnostojące) chrona obwodowa (wieże montowane na ścianie) Rys. 3 Fig. 4

4 STERWAIE I KTRLA Panel sterowania nadajnika (Tx) posiada 4 przełączniki do oddzielnego sterowania każdej głowicy nadajnika. Można je wykorzystać w czasie strojenia, jeżeli dostarczone przesłony zostały zagubione zerwona dioda LED sygnalizuje zasilane nadajnika. IE ALEŻY USTAWIAĆ PRZEŁĄZIKÓW PAELU STERWAIA ADAJIKA I DIRIKA IAZEJ, IŻ PISA W ISTRUKJI. Panel sterowania odbiornika (Rx) także posiada 4 przełączniki, które odpowiadają za sygnalizację pracy poszczególnych głowic na diodzie LED mocy wiązki, złącze testowe oraz układ sygnalizacji zamglenia. apięcie na złączu testowym jest proporcjonalne do mocy wiązki sygnalizowanej za pomocą diody LED i może być wykorzystane do strojenia, jeśli niedostępny jest tester R TEST (dostarczany w zestawie). apięcie na złączu testowym wynosi odpowiednio 0V przy braku sygnału do 3,5V przy sygnale o maksymalnej mocy. REDET pozwala na sterowanie zablokowaniem pojedynczej wiązki lub reakcją na zablokowanie przez obiekt o niewielkich wymiarach. Do sterowania wykorzystuje się przełącznik i potencjometr (patrz Rys. 5). Jeżeli przełącznik ilości naruszonych wiązek znajduje się w górnym położeniu SIGLE, można ustawić czas zablokowania od 120 do 1500ms (1,5s), po przekroczeniu którego będzie wysłany sygnał alarmowy. Przełącznik ustawiony w dolne położenie DUAL spowoduje, że alarm nie będzie wysyłany jeżeli zablokowana będzie tylko jedna wiązka lub obiekt jest mniejszy niż odległość pomiędzy dwiema sąsiednimi wiązkami (Rys. 6). Jeżeli obiekt blokujący wiązki jest większy niż odległość pomiędzy dwiema sąsiednimi wiązkami, wysyłany jest sygnał alarmowy w trybie SZYKA REAKJA (czas naruszenia ok. 40ms) bez względu na położenie przełącznika ilości wiązek i ustawienia potencjometru czasu naruszenia. PAMIĘTAJ: Zablokowanie najniższej głowicy D na czas powyżej 10s aktywuje układ i diodę LED sygnalizacji zamglenia. Potencjometr reakcji na zamglenie oznaczony FG pozwala na ustawienie stopnia przejrzystości powietrza (także częściowego przesłonięcia pokrywy kolumny przez rosę lub szron), po przekroczeniu którego zadziała układ sygnalizacji zamglenia. W większości przypadków zalecane jest położenie środkowe potencjometru. Instalacje o wysokim stopniu ochrony, w których wymagana jest szybka reakcja na obniżenie czułości systemu obróć pokrętło w prawo. Wyjście sygnalizacji zamglenia aktywuje się po 10s dla uniknięcia występowania fałszywych alarmów. PREDURA STRJEIA Warunkiem prawidłowego działania systemu jest precyzyjne dostrojenie głowic. System można stroić z wykorzystaniem sygnalizacji diod LED, ale taka metoda nie jest zalecana. ajlepsze rezultaty daje strojenie przy zastosowaniu wizjera do celowania, testera R TEST oraz 8 przesłon do zakrywania głowic. Procedura strojenia opisana jest w dalszej części niniejszej instrukcji. Przed rozpoczęciem strojenia należy sprawdzić, czy kolumny są stabilnie zamocowane do podłoża. Każde poruszenie głowicy skutkuje naruszeniem osi optycznej i może być przyczyną fałszywych alarmów. R TEST Tester R TEST jest sygnalizatorem świetlno-dźwiękowym. Posiada 4 intensywnie świecące diody LED widoczne przez soczewkę służące do strojenia odbiorników oraz brzęczyk do strojenia nadajników.

5 PRZEŁĄZIKI WYRU GŁWIY ADAJIK (Tx) PRZEŁĄZIKI WYRU GŁWIY DIRIK (Rx) GÓRA A DÓŁ D GÓRA A DÓŁ D ZŁĄZA TESTWE GŁWI ILŚĆ ARUSZYH WIĄZEK ZAS REAKJI ZASILAIA 120mSec ZŁĄZE TESTWE M WIĄZKI 1500mSec SILE SŁAE REAKJA A ZAMGLEIE SYGALIZAJA ALARMU SYGALIZAJA ZAMGLEIA TERMSTAT 12V D ZASILAIE V A ZASILAIE ~ ~ Rys. 5 TERMSTAT biekt mniejszy niż X Przełącznik ilości wiązek: SIGLE, czas reakcji: 120msec do 1,5s DUAL, brak alarmu X biekt większy niż X SZYKA REAKJA 40msec Rys. 6

6 STRJEIE Z WYKRZYSTAIEM TESTERA R TEST Krok 1. Krok 2. Kolumna nadajnika Zamontuj wizjer kolejno w gniazdach głowic nadajników (Rys. 8) i skieruj wszystkie głowice nadajników na środek kolumny odbiornika Dokręć lekko głowice. Wyłącz (FF) głowice A, i D w nadajniku (na panelu sterowania przełącznik 1, 2 i 4 przesunięte w prawo). Przełącznik 3 w położenie (w lewo). Załóż i otwórz przesłony na wszystkich głowicach w nadajniku. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Kolumna odbiornika Zamontuj wizjer kolejno w gniazdach głowic odbiorników (Rys. 8) i skieruj wszystkie głowice odbiorników na środek kolumny nadajnika. Dokręć lekko głowice. Wyłącz głowice A, i D w odbiorniku (na panelu sterowania przełącznik 1, 2 i 4 przesunięte w prawo (FF)). Przełącznik 3 w położenie (w lewo). Załóż i otwórz przesłony na wszystkich głowicach w odbiorniku. Ustaw przełącznik ILŚĆ ARUSZYH WIĄZEK w górne położenie SIGLE (pojedyncza). Ustaw tester R TEST w tryb sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej (DŹWIGIA W GÓRĘ) i podłącz żółty przewód do złącza testowania mocy wiązki (pętla pomiędzy czerwonymi diodami LED). Ustaw R TEST za pomocą wizjera tak, aby był skierowany na środek kolumny nadajnika. Wyreguluj głowicę w nadajniku tak, aby uzyskać maksymalną częstotliwość błysków/dźwięków. Stopniowo zasłaniaj głowicę przesłoną (Rys. 10) i reguluj położenie tak, aby uzyskać największą częstotliwość błysków/dźwięków. Po zakończeniu strojenia odsłoń głowicę w odbiorniku. Krok 6. Krok 7. Krok 8. Kolumna nadajnika Wyreguluj głowicę w nadajniku tak, aby uzyskać maksymalną częstotliwość błysków/dźwięków. Stopniowo zasłaniaj głowicę przesłoną (Rys. 10) i reguluj położenie tak, aby uzyskać największą częstotliwość błysków/dźwięków. Po wykonaniu strojenia pozostaw przysłonę w ostatnim położeniu. Dokręć śruby głowicy tak, aby ją unieruchomić. Przy ustawianiu głowicy D przesuń przełącznik 4 w lewo (), a przełączniki 1, 2 i 3 w prawo (FF). Postępuj zgodnie z opisem w Kroku 6. Przy ustawianiu głowicy A przesuń przełącznik 1 w lewo (), a przełączniki 2, 3 i 4 w prawo (FF). Postępuj zgodnie z opisem w Kroku 6. Przy ustawianiu głowicy przesuń przełącznik 2 w lewo (), a przełączniki 1, 3 i 4 w prawo (FF). Postępuj zgodnie z opisem w Kroku 6. Sprawdź, czy przesłony znajdują się w podobnym położeniu na wszystkich głowicach. Jeżeli tak nie jest, wykonaj strojenie ponownie zgodnie z opisem w Kroku 6. Zdejmij wszystkie przesłony z głowic nadajników i przesuń wszystkie przełączniki na panelu sterowania nadajnika położenie (1, 2, 3, 4 w lewo). Krok 9. Krok 10. Kolumna odbiornika Przestaw wszystkie przełączniki odbiorników w położenie FF (w prawo) i przełącz tester R TEST w tryb wykrywania impulsowego (DŹWIGIA W DÓŁ).. Podłącz żółty przewód testera do złącza testowego głowicy A (oznaczonego (A) YELLW). Krok 11. dwróć tester R TEST lub wyjmij go z uchwytu tak, aby można było obserwować jednocześnie soczewkę i 4 diody LED na panelu sterowania. Jeżeli diody LED migają, ostrożnie reguluj głowicę A do momentu, kiedy wszystkie diody LED będą świeciły światłem ciągłym. Jeśli jedna lub więcej diod LED nie świeci, sprawdź czy wiązki nie są zablokowane przez przeszkody lub wykonaj strojenie ponownie. Stopniowo zasłaniaj głowice przesłonami aż do uzyskania ciągłego świecenia diod LED. Po uzyskaniu maksymalnej mocy wiązek dokręć śruby blokujące głowice.

7 Krok 12. Przy ustawianiu głowicy podłącz żółty przewód testera do złącza testowego głowicy (oznaczonego () YELLW). Postępuj zgodnie z opisem w kroku 11. Przy ustawianiu głowicy podłącz żółty przewód testera do złącza testowego głowicy (oznaczonego () YELLW). Postępuj zgodnie z opisem w kroku 11. Przy ustawianiu głowicy D podłącz żółty przewód testera do złącza testowego głowicy (oznaczonego (D) YELLW). Postępuj zgodnie z opisem w kroku 11. Sprawdź, czy przesłony znajdują się w podobnym położeniu na wszystkich głowicach. Jeżeli tak nie jest, wykonaj strojenie ponownie zgodnie z opisem w Kroku 11. Dioda sygnalizacji alarmu nie powinna świecić. Zdejmij wszystkie przesłony i sprawdź poprawność działania. SPRAWDŹ, ZY WSZYSTKIE PRZEŁĄZIKI DIRIKA ZAJDUJĄ SIĘ W PŁŻEIU FF (przesunięte w prawo) dłącz przewody testera i zdemontuj go. System powinien pracować prawidłowo. Dioda LED mocy wiązki powinna świecić, wyjście alarmowe powinno być aktywne w trybie alarmu, a diody LED sygnalizacji mgły powinna być wyłączona Zablokowanie co najmniej jednej głowicy powinno skutkować alarmem WLA REAKJA, zablokowanie dwóch sąsiednich wiązek powinno skutkować alarmem SZYKA REAKJA. pis strojenia i działania wyjścia sygnalizacji zamglenia znajduje się na początku niniejszej instrukcji. bsługa głowic wymaga zachowania ostrożności ze względu na zastosowane delikatne elementy optyczne Rys. 7 Montaż testera R TEST Rys. 8 Posługiwanie się wizjerem Złącza testowe głowic Przełącznik głowicy A Przełącznik głowicy Przełącznik głowicy Przełącznik głowicy D ILŚĆ ARUSZYH WIĄZEK ZAS REAKJI 120mSec ZŁĄZE TESTWE M WIĄZKI 1500mSec REAKJA A ZAMGLEIE SILE SŁAE SYGALIZAJA ALARMU Rys. 10 Posługiwanie się przesłoną SYGALIZAJA ZAMGLEIA żółty czerwony czarny 12V+ -VE Rys. 9

8 KSERWAJA Pokrywy akrylowe należy zdejmować do czyszczenia. zyszczenie należy wykonywać PRZY PMY WDY. zyszczenie na sucho może spowodować porysowanie gładkiej powierzchni pokrywy i spadek skuteczności działania (rozpraszanie wiązek, podobnie, jak w przypadku mgły). ależy sprawdzić, czy głowice nie są zanieczyszczone przez owady. Przy sprawdzaniu nie wolno poruszać głowic. Po zdjęciu pokrywy zespołu sterującego należy sprawdzić, czy wewnątrz nie znajdują się owady, korozja lub zawilgocenie. Sprawdź poziom sygnału obserwując wskazania diody LED lub za pomocą woltomierza podłączonego do złącza testowego. Jeżeli system pracuje nieprawidłowo, sprawdź czy obszar detekcji nie jest zarośnięty przez trawę lub inną roślinność. Zawsze sprawdzaj dostrojenie zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w instrukcji obsługi. ie próbuj stroić pojedynczych głowic bez użycia testera R. TEST. Zawsze postępuj zgodnie z procedurą strojenia. Przed założeniem pokryw w kolumnach mocowanych na ścianie, sprawdź, czy rama jest dobrze przymocowana do ściany (mogła się samoczynnie obluzować po pewnym czasie). SPEYFIKAJA Model R4/10-25 R4/25-75 R4/ Zasięg 10-25m 25-75m m Zasilanie 11-15V D Pobór prądu adajnik 40mA (maks.) przy 12V D dbiornik 60mA (maks.) przy 12V D Zasilanie (podgrzewacz) 10-15V A/D Pobór prądu adajnik 400mA nominalnie (450mA (maks.)) przy 12VD (podgrzewacz) dbiornik 400mA nominalnie (450mA (maks.)) przy 12VD Synchronizacja niewymagany kabel synchronizacyjny Temperatura pracy -25 do +60 Sterowanie podgrzewaniem Wbudowany termostat włączający system poniżej +15 ILŚĆ ARUSZYH WIĄZEK SIGLE / DUAL Przełączniki PTEJMETR ZASU ARUSZEIA 120ms ms PTEJMETR REAKJI A ZAMGLEIE SILE - SŁAE (pozostałe ustawienia zablokowane fabrycznie) 1) 40ms przy zablokowanych 2 wiązkach Tryby pracy 2) od 120ms do 1500ms przy zablokowanej 1 wiązce (czas naruszenia) 3) brak alarmu przy zablokowanej 1 wiązce Wyjście alarmowe Przekaźnik typu 24V D 1A Wyjście sygnalizacji zamglenia Przekaźnik typu 24V D 1A Sygnalizacja Moc wiązki, diody LED alarmu i sygnalizacji mgły Styk sabotażowy. otwarty po zdjęciu pokrywy 28V D 0,1A Dostarczane akcesoria wizjer, klucz do mocowania, przesłony do strojenia (8), tester R TEST AKESRIA DDATKWE RT175 Wolnostojąca kolumna do montażu głowic (wys. 175cm) RW175 Kolumna do montażu głowic montowana na ścianie (wys. 175cm) R Podstawa z kotwami do kolumny zalewana betonem RT175 RTT Pokrywa z czujnikiem nacisku do RT175 RTEST Automatyczny elektroniczny tester do strojenia RPK Uchwyt do zamontowania na słupku kolumny RW175 (średnica 48mm) IR2000 8/L Akrylowa pokrywa kolumny UWAGA Urządzenia serii zostały zaprojektowane do wykrywania intruza i aktywacji centrali alarmowej. Są one jedynie częścią kompletnego systemu i dlatego nie bierzemy odpowiedzialności za szkody i straty wynikające z włamania. Urządzenia spełniają wymagania EM Directive 89/336/E. PTEX., LTD. (JAPA) PTEX IRPRATED (USA) PTEX (EURPE) LTD. (UK) PTEX SEURITY SAS (FRAE) PTEX SEURITY SP.Z... (PLAD) (IS 9001 ertified by LRQA) (IS ertified by JET) goto tsu,shiga, Japan Tel : Fax: URL enson Ave., ldg. hino, A U.S.A. Tel: (909) Fax:(090) URL (IS 9001 ertified by QA) livemont Road, Maidenhead, erkshire, SL6 7U UK Tel: Fax: , Rue Piani Amberieux d Azergues France Tel: Fax: ul. itwy Warszawskiej 1920 r Warszawa PLAD main: Fax:

CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI

CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI I. Parametry techniczne Model ABH-200 Zasięg detekcji we wnętrzu na zewnątrz 200 m 600 m Liczba wiązek Tryb detekcji Źródło promieniowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni SPIS TREŚCI 1. OPIS... 3 1.1 OPIS... 3 2. INSTALACJA... 3 3. MONTA Ż... 3 4. PODŁĄCZENIA... 3 5. STROJENIE... 4 6. ZABEZPIECZENIA... 4 7. PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI BS-BD3 INSTRUKCJA INSTALACJI

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI BS-BD3 INSTRUKCJA INSTALACJI TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI BS-BD3 INSTRUKCJA INSTALACJI I. Parametry techniczne Model BS-BD3 150 BS-BD3 200 BS-BD3 250 Zasięg detekcji Liczba wiązek Tryb detekcji Źródło promieniowania

Bardziej szczegółowo

PE-30T (zasięg na zewnątrz 30m) PE-60T (zasięg na zewnątrz 60m)

PE-30T (zasięg na zewnątrz 30m) PE-60T (zasięg na zewnątrz 60m) ul. Płomyka 2 02-490 Warszawa tel. (22) 863-63-53 INSTRUKCJA INSTALACJI AKTYWNYCH BARIER PODCZERWIENI PE-30T (zasięg na zewnątrz 30m) PE-60T (zasięg na zewnątrz 60m) 1. OPIS 2. Pokrycie oraz regulacja

Bardziej szczegółowo

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABE DWUWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABT INSTRUKCJA INSTALACJI

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABE DWUWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABT INSTRUKCJA INSTALACJI TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABE DWUWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABT INSTRUKCJA INSTALACJI I. Parametry techniczne Model ABE-100 ABE-150 ABT-100 Zasięg detekcji we wnętrzu 100 m

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI AKTYWNYCH BARIER PODCZERWIENI

INSTRUKCJA INSTALACJI AKTYWNYCH BARIER PODCZERWIENI ul. Płomyka 2 02-490 Warszawa tel. (22) 863-63-53 INSTRUKCJA INSTALACJI AKTYWNYCH BARIER PODCZERWIENI SBT-30F SBT-60F SBT-100F SBT-30 SBT-60 SBT-100 Średnica promienia 1.Opis ogólny Otwór na Zaciski przewody

Bardziej szczegółowo

fit seria INSTRUKCJA MONTAŻU Niewielka czujka zewnętrzna

fit seria INSTRUKCJA MONTAŻU Niewielka czujka zewnętrzna Niewielka czujka zewnętrzna fit seria INSTRUKCJA MTAŻU N219 Niewielkie wymiary Model standardowy 2 PIR z antymaskingiem Uchwyt regulowany 190 w poziomie Inteligentna logika AND Cyfrowy antymasking (model

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-100, AX-200

INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-100, AX-200 INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-00, AX-200 BARIERY PODCZERWIENI OPTEX AX-00/200 PLUS, AX-00/200TF INSTRUKCJA INSTALACYJNA Bariera podczerwieni wykrywa intruza jeśli górny i dolny promień podczerwieni

Bardziej szczegółowo

BARIERA PODCZERWIENI Z CELOWNIKIEM LASEROWYM PB-30HD, PB-60HD, PB-80HD,PB,120HD

BARIERA PODCZERWIENI Z CELOWNIKIEM LASEROWYM PB-30HD, PB-60HD, PB-80HD,PB,120HD BARIERA PODCZERWIENI Z CELOWNIKIEM LASEROWYM PB-30HD, PB-60HD, PB-80HD,PB,120HD Właściwości: Zasięg: PB-30HD: Na zewnątrz 30m, Wewnątrz 60m PB-60HD: Na zewnątrz 60m, Wewnątrz 120m PB-80HD: Na zewnątrz

Bardziej szczegółowo

Załóż z powrotem pokrywę pojemnika na baterie NADAJNIK. Wyjmij zestaw imitacji baterii i znajdź typ odpowiadający baterii nadajnika

Załóż z powrotem pokrywę pojemnika na baterie NADAJNIK. Wyjmij zestaw imitacji baterii i znajdź typ odpowiadający baterii nadajnika Jak podłączyć pojemnik na baterie i nadajnik bezprzewodowy SPRAWDZENIE WYMIARÓW SPRAWDZENIE WYMIARÓW Wariant ) Wariant ) Pojemnik na baterie Sprawdź, czy wymiary nadajnika pasują do HX Nadajnik (*Jeżeli

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ

INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl CZUJKA DUALNA PIR + MIKROFALA OPTEX

Bardziej szczegółowo

SP-6500 SD-6000 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp6500_pl 03/13

SP-6500 SD-6000 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp6500_pl 03/13 SP-6500 SD-6000 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp6500_pl 03/13 Sygnalizator SP-6500 / SD-6000 informuje o sytuacjach alarmowych przy pomocy sygnalizacji akustycznej i optycznej. Przystosowany jest do

Bardziej szczegółowo

Dioda sygnalizacyjna Końcówki Dioda alarmowa Śruby regulacji Napięcie pionowej zasilania Potencjometr czasu. Podczerwieni Obiektyw podczerwieni

Dioda sygnalizacyjna Końcówki Dioda alarmowa Śruby regulacji Napięcie pionowej zasilania Potencjometr czasu. Podczerwieni Obiektyw podczerwieni BARIERY PODCZERWIENI A30/60/80/100 Właściwości: Zasięg: 1. A30: Na zewnątrz 30m, Wewnątrz 90m 2. A-60: Na zewnątrz 60m, Wewnątrz 180m 3. A-80: Na zewnątrz 80m, Wewnątrz 240 m 4. A-100: Na zewnątrz 100m,

Bardziej szczegółowo

1. ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

1. ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA > Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z instrukcją montażu Optex prezentuje nową koncepcję BOUNDRYGUARD do ochrony ścian zewnętrznych budynku i wykrywania intruza przed

Bardziej szczegółowo

SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13

SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13 SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13 Sygnalizator SP-4004 informuje o sytuacjach alarmowych przy pomocy sygnalizacji akustycznej i optycznej. Przystosowany jest do montażu na zewnątrz.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji 1 3 4 5 J1: Nieużywany J: Dioda LED wyłączona Dioda LED włączona J3 i J4: Patrz rysunek 6 J5: Styk 8 = D/N Styk 8 = Zdalny test J6: napięcie CV :+ ve napięcie CV: - ve Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Ogólny Zewnętrzny sygnalizator akustyczny optyczny AT-3600 przeznaczony jest do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz w systemach sygnalizacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SPL-2030

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SPL-2030 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SPL-2030 spl2030_pl 04/10 Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SPL-2030 jest przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu. Funkcję sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Niezastosowanie się do tak oznaczonych wskazówek oraz niewłaściwa obsługa może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

Niezastosowanie się do tak oznaczonych wskazówek oraz niewłaściwa obsługa może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami. CZUJKA ZEWNĘTRZNA Z REGULACJĄ ZASIĘGU VX-402R Model zasilany bateryjnie WŁAŚCIWOŚCI Niski pobór prądu Układ oszczędzania baterii Szeroki zakres napięcia zasilania Miejsce na nadajnik bezprzewodowy Regulacja

Bardziej szczegółowo

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 COTAG Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 IN 016PL Montaż Kontroler jest wyposażony w trzy otwory montażowe z tyłu obudowy. Kontroler powinien być zainstalowany wewnątrz strzeżonej części obiektu, to

Bardziej szczegółowo

maksymalny zasięg detekcji: 100m maksymalny zasięg detekcji: 200m górna/dolna wiązka przełączana AND/OR maksymalny zasięg detekcji: 100m

maksymalny zasięg detekcji: 100m maksymalny zasięg detekcji: 200m górna/dolna wiązka przełączana AND/OR maksymalny zasięg detekcji: 100m INSTRUKCJA INSTALACJI BARIERA PODCZERWIENI AX-350DH MKIII AX-650DH MKIII AX-350DH TS AX-350DH BT WŁAŚCIWOŚCI Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Przed rozpoczęciem instalacji należy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Czujnik ruchu McGuard Nr produktu

Czujnik ruchu McGuard Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik ruchu McGuard Nr produktu 000613154 Strona 1 z 5 Dziękujemy za wybór profesjonalnego czujnika ruchu McGuard firmy GROTHE GmbH. Ta nowa generacja czujników ruchu oferuje lepsze

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

1 OPIS OGÓLNY 2 ZASADY INSTALACJI 3 POLE DETEKCJI. Przeznaczenie urządzenia

1 OPIS OGÓLNY 2 ZASADY INSTALACJI 3 POLE DETEKCJI. Przeznaczenie urządzenia Przeznaczenie urządzenia Zewnętrzny pasywny czujnik podczerwieni TX-114SR przeznaczony jest do pracy jako czujnik bezprzewodowy we współpracy z wbudowanym do niego dowolnym rodzajem nadajnika. Bardzo niski

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... - 3-2. DANE TECHNICZNE...- 3-3. NADAJNIK...- 3-4. ODBIORNIK...- 4-5. WYKRYWANIE TRASY PRZEWODU... - 5-6. WYKRYWANIE

Bardziej szczegółowo

CURTAIN ZEWNĘTRZNA CZUJKA KURTYNOWA Z ANTYMASKINGIEM

CURTAIN ZEWNĘTRZNA CZUJKA KURTYNOWA Z ANTYMASKINGIEM CURTAIN ZEWNĘTRZNA CZUJKA KURTYNOWA Z ANTYMASKINGIEM DWA MODELE: 1. CURTAIN-P: czujka PIR 2. CURTAIN-PM: czujka PIR + MW CECHY: * Podwójny pyroelemnt * Czujnik mikrofalowy (CURTAIN-PM) * Wodoszczelna obudowa

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

6-2 Ustawienie nadajnika. 8-2 Ustawienia przełączników

6-2 Ustawienie nadajnika. 8-2 Ustawienia przełączników > BX-8NR Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z instrukcją montażu Optex prezentuje nową koncepcję do ochrony ścian zewnętrznych budynku i wykrywania intruza przed dostaniem

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

Nieprzestrzeganie zaleceń oznaczonych w ten sposób i nieprawidłowa obsługa może spowodować poważne obrażenia i/lub szkody w mieniu.

Nieprzestrzeganie zaleceń oznaczonych w ten sposób i nieprawidłowa obsługa może spowodować poważne obrażenia i/lub szkody w mieniu. INSTRUKCJA MONTAŻU BARIERA AKTYWNEJ PODCZERWIENI Seria Smart Line Model SL-00QN SL-50QN SL-650QN Zasięg detekcji 60m 00m 00m WŁAŚCIWOŚCI 4 wiązki wysokiej mocy Funkcjonalne rozwiązania konstrukcyjne -

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU AX-100TFR/AX-200 TFR WPROWADZENIE 1-1 PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY WŁAŚCIWOŚCI. Ostrzeżenie SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA MONTAŻU AX-100TFR/AX-200 TFR WPROWADZENIE 1-1 PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY WŁAŚCIWOŚCI. Ostrzeżenie SPIS TREŚCI IS TREŚCI 5 6 INSTRUKCJA MONTAŻU N9 BARIERA AKTYWNEJ PODCZERWIENI ZASILANA BATERYJNIE AX-00TFR/AX-00 TFR WŁAŚCIWOŚCI AX-00TFR : Zasięg detekcji: 0 m AX-00TFR : Zasięg detekcji: 60 m Zasilanie bateryjne

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

CZUJKI HX-40, HX-40AM

CZUJKI HX-40, HX-40AM Instrukcja instalacji CZUJKI HX-40, HX-40AM SPIS TREŚCI 1. ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI - SYTUACJE, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ... 4 2. CZĘŚCI SKŁADOWE... 5 3. OTWORY MONTAŻOWE... 5 4. USTAWIENIE POLA DETEKCJI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ogólna EvoPIR bezprzewodowa czujka ruchu

Instrukcja ogólna EvoPIR bezprzewodowa czujka ruchu Instrukcja ogólna EvoPIR bezprzewodowa czujka ruchu Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja EVOPIR Rev. 1.0. 2017 Genevo sp.

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKA AC-101 WERSJA 1.0 AC-101 Instrukcja instalacji AC-101 Mikrofonowa czujka zbicia szyby Czujka AC-101 jest nowoczesną mikrofonową czujką zbicia szyby. Dzięki zastosowaniu układów

Bardziej szczegółowo

AX-70TN, AX-130TN, AX-200TN AX-100TF, AX-200TF

AX-70TN, AX-130TN, AX-200TN AX-100TF, AX-200TF INSTRUKCJA INSTALACJI BARIERA PODCZERWIENI AX-70TN, AX-130TN, AX-200TN AX-100TF, AX-200TF < STANDARD > < 4 KANAŁY CZĘSTOTLIWOŚCI > N219 Właściwości < AX-70/130/200TN, AX-100/200TF > Obudowa o wysokiej

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Jak zamontować. 1 Naciśnij uchwyt pokrywy wałka uchwytu. 2 Wykręć śrubę blokującą góra-dół. 3 Poluzuj śrubę regulacyjną.

Jak zamontować. 1 Naciśnij uchwyt pokrywy wałka uchwytu. 2 Wykręć śrubę blokującą góra-dół. 3 Poluzuj śrubę regulacyjną. Jak zamontować 1 Naciśnij uchwyt pokrywy wałka uchwytu 2 Wykręć śrubę blokującą góra-dół 3 Poluzuj śrubę regulacyjną 45 stopni 4 Odchyl uchwyt 5 Przeciągnij przewody 6 Ustal kierunek (w PRAWO) Obróć o

Bardziej szczegółowo

TRIRED - zewnętrzna czujka podczerwieni - Przewodowa

TRIRED - zewnętrzna czujka podczerwieni - Przewodowa TRIRED - zewnętrzna czujka podczerwieni - Przewodowa Czujka TRIRED, wykorzystująca właściwości potrójnej podczerwieni, została stworzona z myślą o zabezpieczeniu drzwi, okien oraz każdej otwartej przestrzeni.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzeń serii Home Control

Instrukcja obsługi urządzeń serii Home Control Za pomocą bezprzewodowego, radiowego systemu sterowania AB440, można zdalnie włączać, wyłączać, lub przyciemnić lampy. Można też sterować innymi urządzeniami elektrycznymi. Sterowanie odbywa się przy użyciu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004 Instrukcja obsługi R Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH 701401/04 07/004 Funkcje i własności Optyczny czujnik dyfuzyjny wykrywa obiekty i materiały w sposób bezdotykowy i wskazuje ich obecność

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzna czujka podczerwieni NV780, NVR780

Zewnętrzna czujka podczerwieni NV780, NVR780 Zewnętrzna czujka podczerwieni NV780, NVR780 Czujka NV780 stosowana jest głównie do ochrony budynków wzdłuż elewacji. Działa jak kurtyna pionowa umożliwiając wykrycie włamywacza przed wejściem do budynku.

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316 EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur

Bardziej szczegółowo

Właściwości AX-350/650DH MKIII

Właściwości AX-350/650DH MKIII WSKAZÓWKI INSALACYJNE Właściwości AX-350/650DH MKIII AX-350/650DH MKIII jest pierwszą na Świecie barierą podczerwieni z dwukierunkową komunikacją cyfrową. System Pomiaru Sygnału Wykorzystanie w AX-350/650DH

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNA DUALNA CZUJKA RUCHU. OPAL / OPAL Plus

ZEWNĘTRZNA DUALNA CZUJKA RUCHU. OPAL / OPAL Plus opal_pl 10/15 ZEWNĘTRZNA DUALNA CZUJKA RUCHU OPAL / OPAL Plus Wersja oprogramowania 2.01 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CZUJKI PODCZERWIENI BX-80N

INSTALACJA CZUJKI PODCZERWIENI BX-80N INSTALACJA CZUJKI PODCZERWIENI BX-80N AAT Trading Company Sp. z o.o. 0-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 546 0 546, fax 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl ZEWNĘTRZNA PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-250PLUS AX-500PLUS, AX-350MK II, AX-650MK II

INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-250PLUS AX-500PLUS, AX-350MK II, AX-650MK II INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-50PLUS AX-500PLUS, AX-50MK II, AX-650MK II AX - 50PLUS / 500PLUS, AX - 50MK II / 650MK II - Instrukcja instalacji BARIERY PODCZERWIENI OPTEX AX-50PLUS, AX-500PLUS, AX-50MK

Bardziej szczegółowo

EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI. w w w. k a u b e r. e u -1-

EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI. w w w. k a u b e r. e u -1- EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI -1- -2- MIDI to seria wielkoformatowa elektrycznych ekranów projekcyjnych w aluminiowych obudowach. Ponadczasowe wzornictwo oraz szeroki wybór powierzchni projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005 Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 701809 / 0 0 / 005 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa przeźroczyste obiekty i materiały w sposób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE EL-120, EL-120S EL-350, EL-350S, EL-350WS EL-600SL, EL-600TSL EL-600DSL, EL-600WS EL-800SL, EL-800BSL, EL-800TSL EL-800DSL, EL-800WS EL-1200SL, EL-1200BSL,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 System CTK-LS1 jest rozbudowanym systemem posiadającym możliwość podpięcia dwóch paneli: 1) PANEL UŻYTKOWNIKA Jest to panel posiadający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji barier fotoelektrycznych o poczwórnej wiązce DS484Q / DS486Q

Instrukcja instalacji barier fotoelektrycznych o poczwórnej wiązce DS484Q / DS486Q Instrukcja instalacji barier fotoelektrycznych o poczwórnej wiązce DS484Q / DS486Q 1.0 Wstęp Urządzenia DS484Q i DS486Q to bariery fotoelektryczne o poczwórnej wiązce, które wyzwalają przekaźnik alarmowy

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zdalne sterowanie radiotelefonów. SGM-5 Jednoparowe TRX S.C

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zdalne sterowanie radiotelefonów. SGM-5 Jednoparowe TRX S.C SGM-5 Jednoparowe Zdalne sterowanie radiotelefonów INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 28.11.2012 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. (85) 662 88 11 fax. (85) 662 88 10 email. trx@trx.pl www.trx.pl

Bardziej szczegółowo

JA-89P Bezprzewodowy zewnętrzny czujnik ruchu

JA-89P Bezprzewodowy zewnętrzny czujnik ruchu S t r o na 1 JA-89P Bezprzewodowy zewnętrzny czujnik ruchu JA-89P to bezprzewodowy zewnętrzny czujnikiem pasywnej podczerwieni zaprojektowanym w taki sposób by wykrywać ruch człowieka na chronionym obszarze.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Bezprzewodowy czujnik opadu deszczu RAIN SENSOR RS1000

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Bezprzewodowy czujnik opadu deszczu RAIN SENSOR RS1000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy czujnik opadu deszczu RAIN SENSOR RS1000 Wprowadzenie Wyłącznik Rain Sensor RS1000 może pracować jako normalnie otwarty (NO) lub jako normalnie zamknięty (NC). Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Sterownik źródła zasilania STR-Z01

Sterownik źródła zasilania STR-Z01 Sterownik źródła zasilania STR-Z01 Instrukcja obsługi i instalacji v1.0 1 Instrukcja obsługi sterownika źródła zasilania STR-Z01 Spis treści 1. Parametry urządzenia... 2 2. Zasada działania sterownika...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł wykrywania obecności

INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł wykrywania obecności INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł wykrywania obecności MD-NIM09 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Moduł sterujący Moduł czujnika podczerwieni MD-NIM09/E to czujnik

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N 65-154 Zielona Góra ul. Dolina Zielona 46 a Tel/Fax

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno RTS INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Kurtyny świetlne GuardShield Typ 4 Zasięg do 18 m Rozdzielczość 14 lub 30 mm Możliwość programowania

Kurtyny świetlne GuardShield Typ 4 Zasięg do 18 m Rozdzielczość 14 lub 30 mm Możliwość programowania Komponenty bezpieczeństwa Kurtyny świetlne GuardShield Typ 4 Zasięg do m Rozdzielczość lub mm Możliwość programowania Funkcja Kurtyny GuardShield spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa, typ 4 zgodnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKI SERIA SHOCKGUARD SS-101, SS-102 WERSJA 1.0 Czujki Instrukcja instalacji SS-101 & SS-102 Cyfrowe czujki wibracyjne Czujki wibracyjne SS-101 i SS-102 zostały zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CZUJKI LX-402, LX-802N

INSTALACJA CZUJKI LX-402, LX-802N INSTALACJA CZUJKI LX-, LX-8N AAT Trading Copany Sp. z o.o. -8 Warszawa, ul. Puławska, tel., fax 9 e-ail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl LX-, LX-8N - Instrukcja instalacji ZEWNĘTRZNE PASYWNE CZUJKI PODCZERWIENI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIKA ŚWIATŁA I-R LIGHT SENSOR

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIKA ŚWIATŁA I-R LIGHT SENSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIKA ŚWIATŁA I-R LIGHT SENSOR I. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Stosować wyłącznie w pomieszczeniach suchych. 2. Używać wyłącznie oryginalnych części SELVE. 3. Ludzie i zwierzęta nie

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12

Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12 Art. Nr 85 26 36 Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12 www.conrad.pl Opis funkcjonowania Urządzenie alarmowe DIY-12 składa się z jednostki alarmowej z czujnikiem wstrząsowym, czujnika napięcia

Bardziej szczegółowo

EH9160CWDG. Mi Mi

EH9160CWDG. Mi Mi Art. EH9160CTDG EH9160CWDG Mi 2349 Mi2349-1 - Instalacja 1. Zamontuj w ścianie uchwyt ścienny 9083 na wysokości około 1,5m od podłogi. 2. Odłącz złącza blokowe z wideomonitora. 3. Wykonaj połączenia zgodnie

Bardziej szczegółowo

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany 1 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany Instrukcja Obsługi 2 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor

Bardziej szczegółowo

SOLARNA POMPA DO OCZEK WODNYCH BP-7963 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOLARNA POMPA DO OCZEK WODNYCH BP-7963 INSTRUKCJA OBSŁUGI SOLARNA POMPA DO OCZEK WODNYCH BP-7963 INSTRUKCJA OBSŁUGI INFORMACJE WSTĘPNE 2 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE... 2 II. OPIS ELEMENTÓW URZĄDZENIA... 2 III. MONTAŻ... 2 IV. WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa czujka pasywnej podczerwieni

Bezprzewodowa czujka pasywnej podczerwieni Bezprzewodowa czujka pasywnej podczerwieni EVW / RFW8 / RFI / EVNT 9 0 V 6 7 8.0 m max.. m nom..8 m min. Rys. +V Lithium J J J J BI STD 6 MTR 0 MTR Rys. SENS RANGE Rys. 00 Interlogix B.V. Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

fit seria INSTRUKCJA MONTAŻU Niewielka czujka zewnętrzna SPIS TREŚCI N219 Model standardowy 2 PIR zasilany bateryjnie FTN-R z antymaskingiem

fit seria INSTRUKCJA MONTAŻU Niewielka czujka zewnętrzna SPIS TREŚCI N219 Model standardowy 2 PIR zasilany bateryjnie FTN-R z antymaskingiem FTN-R FTN-RAM fit seria Długi czas pracy baterii Model standardowy 2 PIR zasilany bateryjnie FTN-R z antymaskingiem Łatwe podłączenie za pomocą gotowych przewodów Różne sposoby montażu pojemnika na baterie

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C Termostat umożliwia niezależne sterowanie 2 zewnętrznymi urządzeniami na podstawie temperatury. Odczyt temperatury jest aktualizowany co sekundę i cały

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

EL50RT 2PH 60m Zewnętrzna bariera podczerwieni

EL50RT 2PH 60m Zewnętrzna bariera podczerwieni PL EL50RT 2PH 60m Zewnętrzna bariera podczerwieni Instrukcja instalatora MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90a MIWI-URMET Sp. z o.o. EL50RT 2PH 60m 1/13 MIWI-URMET Sp. z o.o. EL50RT 2PH

Bardziej szczegółowo

SAEL 2010 LED. Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny. Instrukcja serwisowa. Wersja dokumentu 2.2 Ostatnia edycja 02/2013

SAEL 2010 LED. Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny. Instrukcja serwisowa. Wersja dokumentu 2.2 Ostatnia edycja 02/2013 SAEL 2010 LED Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny Instrukcja serwisowa Wersja dokumentu 2.2 Ostatnia edycja 02/2013 Tłumaczenie Polska H I - T E C H N O L O G Y & D E S I G N W O R L D W I D E

Bardziej szczegółowo

Tester ciągłości przewodów Extech CT20

Tester ciągłości przewodów Extech CT20 INSTRUKCJA OBSŁUGI Tester ciągłości przewodów Extech CT20 Nr produktu 101157 Strona 1 z 5 Wstęp Gratulujemy zakupu testera ciągłości przewodów Extech CT20. CT20 umożliwia użytkownikowi szybką identyfikację

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Wysoko mocowane reflektory. Ogólne informacje na temat wysoko mocowanych. Opcje połączeń

Wysoko mocowane reflektory. Ogólne informacje na temat wysoko mocowanych. Opcje połączeń Ogólne informacje na temat wysoko mocowanych reflektorów Ogólne informacje na temat wysoko mocowanych reflektorów Funkcja wysoko mocowanych reflektorów zastępuje zazwyczaj wykorzystywane reflektory i lampy

Bardziej szczegółowo

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Przed przystąpieniem do montażu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi i montażu ponieważ bezpieczne użytkowanie zależy od poprawnego zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altus RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altus RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY napęd z wbudowanym odbiornikiem radiowym, do rolet, markiz lub innych osłon przeciwsłonecznych, wyłącznik przeciążeniowy, dowolnie ustalana pozycja komfortowa Wskazówki montażowe NIE TAK Altus RTS pasuje

Bardziej szczegółowo

IQ PROFILER PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI INSTRUKCJA INSTALACJI

IQ PROFILER PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 1 IQ PROFILER PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI INSTRUKCJA INSTALACJI Pasywny czujnik podczerwieni o prostym montażu posiada inteligentny system analizy sygnałów oraz wysoka odporność na fałszywe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE EL-120S, EL-350, EL-350S EL-600SL, EL-600TSL EL-800SL, EL-800DSL, EL-800WS EL-1200SL, EL-1200DSL, EL-1200WS EL-1500SL, EL-1500DSL Importer: GDE POLSKA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA WPUSZCZANA EL-2400TS

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA WPUSZCZANA EL-2400TS INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA WPUSZCZANA EL-2400TS Importer: Włosań, ul. Świątnicka 88 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 25 +48 12 256 50 35 GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji BATERIA PODCZERWIENI AX-70TN, AX-130TN, AX-200TN, AX-100TF, AX-200TF WERSJA 1.0 SPIS TREŚCI 1. ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI - SYTUACJE, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ...3 2. CZĘŚCI SKŁADOWE...4

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNA BEZPRZEWODOWA DUALNA CZUJKA RUCHU AOD-200

ZEWNĘTRZNA BEZPRZEWODOWA DUALNA CZUJKA RUCHU AOD-200 aod-200_pl 03/16 ZEWNĘTRZNA BEZPRZEWODOWA DUALNA CZUJKA RUCHU AOD-200 Wersja oprogramowania 1.0 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

OUT LOOK - czujka dualna (PIR +MW) do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

OUT LOOK - czujka dualna (PIR +MW) do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. OUT LOOK - czujka dualna (PIR +MW) do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Czujka dualna (PIR+MW) zewnętrzna. Posiada antymasking, kilkustopniową regulację parametrów detekcji w strefie podejścia i

Bardziej szczegółowo

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Wersja 1.0 CZM 503/SC DTR (v1.0)

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

OCHRONA STREF SPECJALNYCH BARIERY PODCZERWIENI. Wykrywanie wtargnięć do stref szczególnie chronionych przed dokonaniem zniszczeń.

OCHRONA STREF SPECJALNYCH BARIERY PODCZERWIENI. Wykrywanie wtargnięć do stref szczególnie chronionych przed dokonaniem zniszczeń. Wykrywanie wtargnięć do stref szczególnie chronionych przed dokonaniem zniszczeń produits infrarouge DO OGRODZEŃ DO 200m I BRAM UNIRIS I BIRIS ZALETY Możliwość montażu na miejscu Niska cena Łatwy montaż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV

Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Samodzielny montaż

Bardziej szczegółowo