REDNET WIELOWIĄZKOWA BARIERA PODCZERWIENI RN4/10-25 RN4/25-75 RN4/ INSTRUKCJA INSTALACJI I STROJENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REDNET WIELOWIĄZKOWA BARIERA PODCZERWIENI RN4/10-25 RN4/25-75 RN4/75-150 INSTRUKCJA INSTALACJI I STROJENIA"

Transkrypt

1 REDET WIELWIĄZKWA ARIERA PDZERWIEI R4/10-25 R4/25-75 R4/ ISTRUKJA ISTALAJI I STRJEIA PIS REDET jest systemem zewnętrznych barier podczerwieni o zasięgu działania od 10 do 150m. Zestaw składa się z 4 głowic nadajników i 4 głowic odbiorników fabrycznie połączonych w oddzielne układy wyposażone w oddzielne moduły sterowania, które montuje się w kolumnach wolnostojących lub kolumnach mocowanych na ścianie. DZIAŁAIE System wykorzystuje sekwencyjną transmisję wiązki podczerwieni rozpoczynając od głowicy umieszczonej najwyżej (głowica A) aż do głowicy D umieszczonej najniżej. Elektroniczny system synchronizacji pozwala na rezygnacje z zastosowania przewodu synchronizacji nadajników i odbiorników. Wszystkie odbiorniki znajdują się w polu widzenia wszystkich nadajników, a wszystkie nadajniki w polu widzenia wszystkich odbiorników, to tworzy sieć 16 wiązek. Zestaw jest fabrycznie ustawiony na kanał komunikacji A i ustawienia tego nie można zmieniać. W przypadku rozbudowanych instalacji, w których zestawy barier mogłyby zakłócać się wzajemnie możliwe możliwe jest przygotowanie, na specjalne zamówienie, zestawów z innymi kanałami komunikacji. Wszystkie głowice są wyposażone w podgrzewacze mające na celu podniesienie temperatury powietrza w sąsiedztwie pokrywy dla osuszenia z rosy i usunięcia oszronienia. Podgrzewacze sterowane są przez termostaty (dostarczone w zestawie) i są załączane przy temperaturze poniżej 15. System posiada trzy tryby działania: 1) SZYKA REAKJA - dwie sąsiednie wiązki są jednocześnie zablokowane na 40ms 2) WLA REAKJA - jedna wiązka jest zablokowana w regulowanym czasie 120ms ms 3) RAK REAKJI przy zablokowaniu JEDEJ WIĄZKI - ustawiane przełącznikiem Tryb SZYKIEJ REAKJI działa przy zablokowaniu wiązek przez obiekt większy niż odległość pomiędzy blokowanymi sąsiednimi wiązkami. (patrz Rys. 6) WYJŚIA ALARMWE Wyjście alarmu i sygnalizacji zamglenia obsługiwane są przez przekaźniki typu. Wyjście sygnalizacji zamglenia reaguje z 10-sekundowym opóźnieniem, dla uniknięcia fałszywych alarmów. zułość układu sygnalizacji zamglenia może być regulowana. ależy pamiętać, że sygnalizacja zamglenia odbywa się nie tylko w przypadku pojawienia się mgły ograniczającej widoczność pomiędzy kolumną nadajnika i odbiornika, ale także w przypadku wystąpienia zaroszenia czy oszronienia pokrywy kolumny w wyniku nieprawidłowo działającego układu podgrzewania. MTAŻ Głowice nadajników i odbiorników montuje się w dwustronnych kolumnach wolnostojących lub jednostronnych kolumnach montowanych na ścianie. Uchwyty głowic są dopasowane do szyn montażowych w kolumnach. Głowice można regulować w pionie i w poziomie. Panel sterowania należy zamontować w pobliżu podstawy, a 4 głowice umieścić nad nim. Można go też umieścić pomiędzy pierwszą i drugą najniżej umieszczoną głowicą. (patrz Rys. 1A i 1)

2 Kolumny wyposażone są w styk sabotażowy reagujący na zdjęcie górnej pokrywy kolumny. Kolumny wolnostojące można wyposażyć w opcjonalną pokrywę z czujnikiem nacisku RTT, której zadaniem jest wykrycie próby wspinania się na kolumnę. Kolumny mocowane na ścianie należy umieszczać na płaskiej, stabilnej powierzchni (np. mur z cegły) i mocować za pomocą kotw dopasowanych do rodzaju podłoża. UWAGA: jeżeli wiązki podczerwieni w kolumnie zamontowanej na ścianie mogą być zablokowane przez przeszkody wystające z powierzchni ściany, należy zastosować elementy dystansowe. Do montażu kolumn na słupkach można zastosować opcjonalne zestawy uchwytów RPK. Przewody należy prowadzić przez otwory w tylnej ścianie ramy. Jeżeli do prowadzenia przewodów wykorzystane są otwory w dolnej pokrywie służące do odprowadzania wody, przed wierceniem otworów należy zdjąć pokrywę. Panel sterowania mocuje się do szyn montażowych kolumny za pomocą obrotowych zaczepów. Dostęp do śrub blokujących zaczepy jest możliwy po zdjęcie pokrywy panelu sterującego przymocowanego za pomocą dwóch śrub. Panel sterowania może być umieszczony pomiędzy głowicami i D lub w pobliżu podstawy kolumny i głowicami umieszczonymi powyżej. Wybór sposobu montażu zależy od rodzaju i wyrównania podłoża. Zalecane jest, aby głowice umieszczać w kolejności A-D patrząc od góry kolumny. Głowica D odpowiada za wykrywanie stopnia zamglenia i dlatego musi być umieszczona jak najbliżej podłoża. Wymagane jest, aby wszystkie nadajniki i wszystkie odbiorniki znajdowały się wzajemnie w polu widzenia, a najniżej umieszczona głowica D nie była blokowana przez przeszkody wystające z podłoża (patrz Rys. 1). Przewody łączące głowice należy umieszczać w prowadnicach uchwytów głowic, a pozostałe przewody należy prowadzić za uchwytami głowic. W czasie projektowania systemu należy sprawdzić, czy odbiorniki nie będą znajdowały się w zasięgu nadajników z innego zestawu. Rysunki 1-4 przedstawiają zalecane rozmieszczenie elementów systemu. Zalecane jest, aby w jednej kolumnie znajdował się tylko jeden rodzaj głowic - albo tylko nadajniki, albo tylko odbiorniki. PŁĄZEIA ELEKTRYZE pis zacisków umieszczony jest na pokrywie panelu sterowania. adajnik posiada 3 zaciski: H: 12V D (+) zasilanie podgrzewacza za pośrednictwem termostatu +: 12V D zasilanie nadajnika - : wspólna masa masa dla dwóch układów dbiornik wyposażony jest w 10 zacisków - 2 umieszczone w górnej części do zasilania podgrzewacza i 8 umieszczonych w dolnej części obsługujących wyjście alarmowe, układ sygnalizacji zamglenia i zasilanie. pis połączeń znajduje się na Rys. 5. Podgrzewacze wymagają prądu o natężeniu 450mA na zestaw (ok. 0,5A po uwzględnieniu spadku napięcia na przewodach; kolumna z zamontowanymi 2 zestawami nadajników/odbiorników potrzebuje prądu o natężeniu ok. 1A)

3 ISTALAJA Kolumny muszą być stabilnie zamocowane do podłoża. Kolumny wolnostojące należy zamocować w twardym podłożu za pomocą dostarczonych kotw. Jeżeli kolumny miałyby zostać ustawione na miękkim podłożu, koniecznie należy wykonać betonowy fundament. Można wykorzystać opcjonalną podstawę do montażu w fundamencie betonowym R, którą umieszcza się w betonie przed zastygnięciem tak, aby później możliwe było przykręcenie kolumny do 4 wystających kotw. A D A D KTRLER A D A D Rys. 1A Rys. 1 Linia lub ścieżka Rys. 2 chrona obwodowa (wieże wolnostojące) chrona obwodowa (wieże montowane na ścianie) Rys. 3 Fig. 4

4 STERWAIE I KTRLA Panel sterowania nadajnika (Tx) posiada 4 przełączniki do oddzielnego sterowania każdej głowicy nadajnika. Można je wykorzystać w czasie strojenia, jeżeli dostarczone przesłony zostały zagubione zerwona dioda LED sygnalizuje zasilane nadajnika. IE ALEŻY USTAWIAĆ PRZEŁĄZIKÓW PAELU STERWAIA ADAJIKA I DIRIKA IAZEJ, IŻ PISA W ISTRUKJI. Panel sterowania odbiornika (Rx) także posiada 4 przełączniki, które odpowiadają za sygnalizację pracy poszczególnych głowic na diodzie LED mocy wiązki, złącze testowe oraz układ sygnalizacji zamglenia. apięcie na złączu testowym jest proporcjonalne do mocy wiązki sygnalizowanej za pomocą diody LED i może być wykorzystane do strojenia, jeśli niedostępny jest tester R TEST (dostarczany w zestawie). apięcie na złączu testowym wynosi odpowiednio 0V przy braku sygnału do 3,5V przy sygnale o maksymalnej mocy. REDET pozwala na sterowanie zablokowaniem pojedynczej wiązki lub reakcją na zablokowanie przez obiekt o niewielkich wymiarach. Do sterowania wykorzystuje się przełącznik i potencjometr (patrz Rys. 5). Jeżeli przełącznik ilości naruszonych wiązek znajduje się w górnym położeniu SIGLE, można ustawić czas zablokowania od 120 do 1500ms (1,5s), po przekroczeniu którego będzie wysłany sygnał alarmowy. Przełącznik ustawiony w dolne położenie DUAL spowoduje, że alarm nie będzie wysyłany jeżeli zablokowana będzie tylko jedna wiązka lub obiekt jest mniejszy niż odległość pomiędzy dwiema sąsiednimi wiązkami (Rys. 6). Jeżeli obiekt blokujący wiązki jest większy niż odległość pomiędzy dwiema sąsiednimi wiązkami, wysyłany jest sygnał alarmowy w trybie SZYKA REAKJA (czas naruszenia ok. 40ms) bez względu na położenie przełącznika ilości wiązek i ustawienia potencjometru czasu naruszenia. PAMIĘTAJ: Zablokowanie najniższej głowicy D na czas powyżej 10s aktywuje układ i diodę LED sygnalizacji zamglenia. Potencjometr reakcji na zamglenie oznaczony FG pozwala na ustawienie stopnia przejrzystości powietrza (także częściowego przesłonięcia pokrywy kolumny przez rosę lub szron), po przekroczeniu którego zadziała układ sygnalizacji zamglenia. W większości przypadków zalecane jest położenie środkowe potencjometru. Instalacje o wysokim stopniu ochrony, w których wymagana jest szybka reakcja na obniżenie czułości systemu obróć pokrętło w prawo. Wyjście sygnalizacji zamglenia aktywuje się po 10s dla uniknięcia występowania fałszywych alarmów. PREDURA STRJEIA Warunkiem prawidłowego działania systemu jest precyzyjne dostrojenie głowic. System można stroić z wykorzystaniem sygnalizacji diod LED, ale taka metoda nie jest zalecana. ajlepsze rezultaty daje strojenie przy zastosowaniu wizjera do celowania, testera R TEST oraz 8 przesłon do zakrywania głowic. Procedura strojenia opisana jest w dalszej części niniejszej instrukcji. Przed rozpoczęciem strojenia należy sprawdzić, czy kolumny są stabilnie zamocowane do podłoża. Każde poruszenie głowicy skutkuje naruszeniem osi optycznej i może być przyczyną fałszywych alarmów. R TEST Tester R TEST jest sygnalizatorem świetlno-dźwiękowym. Posiada 4 intensywnie świecące diody LED widoczne przez soczewkę służące do strojenia odbiorników oraz brzęczyk do strojenia nadajników.

5 PRZEŁĄZIKI WYRU GŁWIY ADAJIK (Tx) PRZEŁĄZIKI WYRU GŁWIY DIRIK (Rx) GÓRA A DÓŁ D GÓRA A DÓŁ D ZŁĄZA TESTWE GŁWI ILŚĆ ARUSZYH WIĄZEK ZAS REAKJI ZASILAIA 120mSec ZŁĄZE TESTWE M WIĄZKI 1500mSec SILE SŁAE REAKJA A ZAMGLEIE SYGALIZAJA ALARMU SYGALIZAJA ZAMGLEIA TERMSTAT 12V D ZASILAIE V A ZASILAIE ~ ~ Rys. 5 TERMSTAT biekt mniejszy niż X Przełącznik ilości wiązek: SIGLE, czas reakcji: 120msec do 1,5s DUAL, brak alarmu X biekt większy niż X SZYKA REAKJA 40msec Rys. 6

6 STRJEIE Z WYKRZYSTAIEM TESTERA R TEST Krok 1. Krok 2. Kolumna nadajnika Zamontuj wizjer kolejno w gniazdach głowic nadajników (Rys. 8) i skieruj wszystkie głowice nadajników na środek kolumny odbiornika Dokręć lekko głowice. Wyłącz (FF) głowice A, i D w nadajniku (na panelu sterowania przełącznik 1, 2 i 4 przesunięte w prawo). Przełącznik 3 w położenie (w lewo). Załóż i otwórz przesłony na wszystkich głowicach w nadajniku. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Kolumna odbiornika Zamontuj wizjer kolejno w gniazdach głowic odbiorników (Rys. 8) i skieruj wszystkie głowice odbiorników na środek kolumny nadajnika. Dokręć lekko głowice. Wyłącz głowice A, i D w odbiorniku (na panelu sterowania przełącznik 1, 2 i 4 przesunięte w prawo (FF)). Przełącznik 3 w położenie (w lewo). Załóż i otwórz przesłony na wszystkich głowicach w odbiorniku. Ustaw przełącznik ILŚĆ ARUSZYH WIĄZEK w górne położenie SIGLE (pojedyncza). Ustaw tester R TEST w tryb sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej (DŹWIGIA W GÓRĘ) i podłącz żółty przewód do złącza testowania mocy wiązki (pętla pomiędzy czerwonymi diodami LED). Ustaw R TEST za pomocą wizjera tak, aby był skierowany na środek kolumny nadajnika. Wyreguluj głowicę w nadajniku tak, aby uzyskać maksymalną częstotliwość błysków/dźwięków. Stopniowo zasłaniaj głowicę przesłoną (Rys. 10) i reguluj położenie tak, aby uzyskać największą częstotliwość błysków/dźwięków. Po zakończeniu strojenia odsłoń głowicę w odbiorniku. Krok 6. Krok 7. Krok 8. Kolumna nadajnika Wyreguluj głowicę w nadajniku tak, aby uzyskać maksymalną częstotliwość błysków/dźwięków. Stopniowo zasłaniaj głowicę przesłoną (Rys. 10) i reguluj położenie tak, aby uzyskać największą częstotliwość błysków/dźwięków. Po wykonaniu strojenia pozostaw przysłonę w ostatnim położeniu. Dokręć śruby głowicy tak, aby ją unieruchomić. Przy ustawianiu głowicy D przesuń przełącznik 4 w lewo (), a przełączniki 1, 2 i 3 w prawo (FF). Postępuj zgodnie z opisem w Kroku 6. Przy ustawianiu głowicy A przesuń przełącznik 1 w lewo (), a przełączniki 2, 3 i 4 w prawo (FF). Postępuj zgodnie z opisem w Kroku 6. Przy ustawianiu głowicy przesuń przełącznik 2 w lewo (), a przełączniki 1, 3 i 4 w prawo (FF). Postępuj zgodnie z opisem w Kroku 6. Sprawdź, czy przesłony znajdują się w podobnym położeniu na wszystkich głowicach. Jeżeli tak nie jest, wykonaj strojenie ponownie zgodnie z opisem w Kroku 6. Zdejmij wszystkie przesłony z głowic nadajników i przesuń wszystkie przełączniki na panelu sterowania nadajnika położenie (1, 2, 3, 4 w lewo). Krok 9. Krok 10. Kolumna odbiornika Przestaw wszystkie przełączniki odbiorników w położenie FF (w prawo) i przełącz tester R TEST w tryb wykrywania impulsowego (DŹWIGIA W DÓŁ).. Podłącz żółty przewód testera do złącza testowego głowicy A (oznaczonego (A) YELLW). Krok 11. dwróć tester R TEST lub wyjmij go z uchwytu tak, aby można było obserwować jednocześnie soczewkę i 4 diody LED na panelu sterowania. Jeżeli diody LED migają, ostrożnie reguluj głowicę A do momentu, kiedy wszystkie diody LED będą świeciły światłem ciągłym. Jeśli jedna lub więcej diod LED nie świeci, sprawdź czy wiązki nie są zablokowane przez przeszkody lub wykonaj strojenie ponownie. Stopniowo zasłaniaj głowice przesłonami aż do uzyskania ciągłego świecenia diod LED. Po uzyskaniu maksymalnej mocy wiązek dokręć śruby blokujące głowice.

7 Krok 12. Przy ustawianiu głowicy podłącz żółty przewód testera do złącza testowego głowicy (oznaczonego () YELLW). Postępuj zgodnie z opisem w kroku 11. Przy ustawianiu głowicy podłącz żółty przewód testera do złącza testowego głowicy (oznaczonego () YELLW). Postępuj zgodnie z opisem w kroku 11. Przy ustawianiu głowicy D podłącz żółty przewód testera do złącza testowego głowicy (oznaczonego (D) YELLW). Postępuj zgodnie z opisem w kroku 11. Sprawdź, czy przesłony znajdują się w podobnym położeniu na wszystkich głowicach. Jeżeli tak nie jest, wykonaj strojenie ponownie zgodnie z opisem w Kroku 11. Dioda sygnalizacji alarmu nie powinna świecić. Zdejmij wszystkie przesłony i sprawdź poprawność działania. SPRAWDŹ, ZY WSZYSTKIE PRZEŁĄZIKI DIRIKA ZAJDUJĄ SIĘ W PŁŻEIU FF (przesunięte w prawo) dłącz przewody testera i zdemontuj go. System powinien pracować prawidłowo. Dioda LED mocy wiązki powinna świecić, wyjście alarmowe powinno być aktywne w trybie alarmu, a diody LED sygnalizacji mgły powinna być wyłączona Zablokowanie co najmniej jednej głowicy powinno skutkować alarmem WLA REAKJA, zablokowanie dwóch sąsiednich wiązek powinno skutkować alarmem SZYKA REAKJA. pis strojenia i działania wyjścia sygnalizacji zamglenia znajduje się na początku niniejszej instrukcji. bsługa głowic wymaga zachowania ostrożności ze względu na zastosowane delikatne elementy optyczne Rys. 7 Montaż testera R TEST Rys. 8 Posługiwanie się wizjerem Złącza testowe głowic Przełącznik głowicy A Przełącznik głowicy Przełącznik głowicy Przełącznik głowicy D ILŚĆ ARUSZYH WIĄZEK ZAS REAKJI 120mSec ZŁĄZE TESTWE M WIĄZKI 1500mSec REAKJA A ZAMGLEIE SILE SŁAE SYGALIZAJA ALARMU Rys. 10 Posługiwanie się przesłoną SYGALIZAJA ZAMGLEIA żółty czerwony czarny 12V+ -VE Rys. 9

8 KSERWAJA Pokrywy akrylowe należy zdejmować do czyszczenia. zyszczenie należy wykonywać PRZY PMY WDY. zyszczenie na sucho może spowodować porysowanie gładkiej powierzchni pokrywy i spadek skuteczności działania (rozpraszanie wiązek, podobnie, jak w przypadku mgły). ależy sprawdzić, czy głowice nie są zanieczyszczone przez owady. Przy sprawdzaniu nie wolno poruszać głowic. Po zdjęciu pokrywy zespołu sterującego należy sprawdzić, czy wewnątrz nie znajdują się owady, korozja lub zawilgocenie. Sprawdź poziom sygnału obserwując wskazania diody LED lub za pomocą woltomierza podłączonego do złącza testowego. Jeżeli system pracuje nieprawidłowo, sprawdź czy obszar detekcji nie jest zarośnięty przez trawę lub inną roślinność. Zawsze sprawdzaj dostrojenie zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w instrukcji obsługi. ie próbuj stroić pojedynczych głowic bez użycia testera R. TEST. Zawsze postępuj zgodnie z procedurą strojenia. Przed założeniem pokryw w kolumnach mocowanych na ścianie, sprawdź, czy rama jest dobrze przymocowana do ściany (mogła się samoczynnie obluzować po pewnym czasie). SPEYFIKAJA Model R4/10-25 R4/25-75 R4/ Zasięg 10-25m 25-75m m Zasilanie 11-15V D Pobór prądu adajnik 40mA (maks.) przy 12V D dbiornik 60mA (maks.) przy 12V D Zasilanie (podgrzewacz) 10-15V A/D Pobór prądu adajnik 400mA nominalnie (450mA (maks.)) przy 12VD (podgrzewacz) dbiornik 400mA nominalnie (450mA (maks.)) przy 12VD Synchronizacja niewymagany kabel synchronizacyjny Temperatura pracy -25 do +60 Sterowanie podgrzewaniem Wbudowany termostat włączający system poniżej +15 ILŚĆ ARUSZYH WIĄZEK SIGLE / DUAL Przełączniki PTEJMETR ZASU ARUSZEIA 120ms ms PTEJMETR REAKJI A ZAMGLEIE SILE - SŁAE (pozostałe ustawienia zablokowane fabrycznie) 1) 40ms przy zablokowanych 2 wiązkach Tryby pracy 2) od 120ms do 1500ms przy zablokowanej 1 wiązce (czas naruszenia) 3) brak alarmu przy zablokowanej 1 wiązce Wyjście alarmowe Przekaźnik typu 24V D 1A Wyjście sygnalizacji zamglenia Przekaźnik typu 24V D 1A Sygnalizacja Moc wiązki, diody LED alarmu i sygnalizacji mgły Styk sabotażowy. otwarty po zdjęciu pokrywy 28V D 0,1A Dostarczane akcesoria wizjer, klucz do mocowania, przesłony do strojenia (8), tester R TEST AKESRIA DDATKWE RT175 Wolnostojąca kolumna do montażu głowic (wys. 175cm) RW175 Kolumna do montażu głowic montowana na ścianie (wys. 175cm) R Podstawa z kotwami do kolumny zalewana betonem RT175 RTT Pokrywa z czujnikiem nacisku do RT175 RTEST Automatyczny elektroniczny tester do strojenia RPK Uchwyt do zamontowania na słupku kolumny RW175 (średnica 48mm) IR2000 8/L Akrylowa pokrywa kolumny UWAGA Urządzenia serii zostały zaprojektowane do wykrywania intruza i aktywacji centrali alarmowej. Są one jedynie częścią kompletnego systemu i dlatego nie bierzemy odpowiedzialności za szkody i straty wynikające z włamania. Urządzenia spełniają wymagania EM Directive 89/336/E. PTEX., LTD. (JAPA) PTEX IRPRATED (USA) PTEX (EURPE) LTD. (UK) PTEX SEURITY SAS (FRAE) PTEX SEURITY SP.Z... (PLAD) (IS 9001 ertified by LRQA) (IS ertified by JET) goto tsu,shiga, Japan Tel : Fax: URL enson Ave., ldg. hino, A U.S.A. Tel: (909) Fax:(090) URL (IS 9001 ertified by QA) livemont Road, Maidenhead, erkshire, SL6 7U UK Tel: Fax: , Rue Piani Amberieux d Azergues France Tel: Fax: ul. itwy Warszawskiej 1920 r Warszawa PLAD main: Fax:

BARIERY PODCZERWIENI AX-250PLUS, AX-500PLUS, AX-350 MK II, AX-650 MK II

BARIERY PODCZERWIENI AX-250PLUS, AX-500PLUS, AX-350 MK II, AX-650 MK II Instrukcja instalacji BARIERY PODCZERWIENI AX-50PLUS, AX-500PLUS, AX-50 MK II, AX-650 MK II SPIS TREŚCI. CZĘŚCI SKŁADOWE.... ZALECENIA DOTYCZACE INSTALACJI.... METODY INSTALACJI... 5. AX - 50 / 500PLUS...

Bardziej szczegółowo

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m)

JSC FORTEZA FORTEZA PC (50m 100m 200m) Mikrofalowa bariera Bistatyczna Forteza 50, 100, 200 PC Instrukcja obsługi i Instrukcja serwisowa 2012-04-12 2012 Odwiedź naszą stronę internetową: www.forteza.pl Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

fit seria INSTRUKCJA MONTAŻU Niewielka czujka zewnętrzna

fit seria INSTRUKCJA MONTAŻU Niewielka czujka zewnętrzna Niewielka czujka zewnętrzna fit seria INSTRUKCJA MTAŻU N219 Niewielkie wymiary Model standardowy 2 PIR z antymaskingiem Uchwyt regulowany 190 w poziomie Inteligentna logika AND Cyfrowy antymasking (model

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI MANTA bariera mikrofalowa

INSTRUKCJA INSTALACJI MANTA bariera mikrofalowa INSTRUKCJA INSTALACJI MANTA bariera mikrofalowa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY 3 1.1. OPIS 3 2. INSTALACJA 4 2.1. BUDOWA BARIERY 4 2.2. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE INSTALACJI 4 2.3. WARUNKI PODŁOŻA 5 2.4. SZEROKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Rejestrator cyfrowy serii Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i

Bardziej szczegółowo

EXPLORER BUS. Instrukcja serwisowa. Cyfrowa bariera mikrofalowa zewnętrzna. Wersja dokumentu 0.7 Ostatnia edycja 09/2006

EXPLORER BUS. Instrukcja serwisowa. Cyfrowa bariera mikrofalowa zewnętrzna. Wersja dokumentu 0.7 Ostatnia edycja 09/2006 EXPLORER US Cyfrowa bariera mikrofalowa zewnętrzna Instrukcja serwisowa Wersja dokumentu 0.7 Ostatnia edycja 09/2006 Tłumaczenie Polska H I T E C H N O L O G Y & D E S I G N W O R L D W I D E F R O M T

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Czujki DSC kupisz na stronie http://www.alarm1.eu Instrukcja instalacji CZUJKI SERIA LC SPIS TREŚCI Czujka LC-100-PI... 4 Czujka LC-101-CAM... 7 Czujka LC-102-PIGBSS... 11 Czujka LC-103-PIMSK... 15 Czujka

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne...

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne... Instrukcja obsługi WAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia, niektóre funkcje

Bardziej szczegółowo

RC-Skorpion, ul. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin,

RC-Skorpion, ul. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin, Robbe-Captron, HeliCommand 3A & 3D & Rigid System stabilizacji i pozycjonowania helikoptera Gratulujemy zakupu systemu HeliCommand. Żaden inny seryjnie produkowany system stabilizacji modeli helikopterów

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +..

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +.. PL Instrukcja obsługi "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0 MEX 6 (typ 476 / 477 : +.. 01001) Sieczkarnia do kukurydzy Sieczkarnia do kukurydzy MEX 6 (Typ 48830071+48830046/7

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced

Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced Instrukcja instalacji i programowania systemu Advisor Advanced P/N 1069792-GR3 (PL) REV F ISS 04NOV14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Wersja Certyfikaty Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi

SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY. Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi SAMODZIELNY REJESTRATOR CYFROWY Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Comfort 580 / Control x.51 System napędu do bram obrotowych

Comfort 580 / Control x.51 System napędu do bram obrotowych Comfort 580 / Control.51 System napędu do bram obrotowych PL Podręcznik montażu i obsługi 1. Użyte symbole Symbole sterowania i agregatu silnikowego Wskazówki Zapora świetlna i zabezpieczenie krawędzi

Bardziej szczegółowo

SMART Board tablice interaktywne serii 600 i D600 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika

SMART Board tablice interaktywne serii 600 i D600 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika SMART Board tablice interaktywne serii 600 i D600 Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Niezwykłe stało się proste Rejestracja produktu Jeżeli zarejestrujesz swój produkt SMART, zawiadomimy Cię

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2

A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2 1 ISTSG REV 00.01 A B 1 SIGNO3 SIGNO4 SIGNO6 2 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 4 1 Ostrzeżenia...6 2 Opis produktu...6 2.1 Ograniczenia zastosowania...7 3 Instalowanie...7 3.1 Kontrola i przygotowanie wstępne...7

Bardziej szczegółowo

MX760/MX761 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy

MX760/MX761 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy MX760/MX761 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Witamy Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy

Bardziej szczegółowo

Mindy A6 - A6F A700F. Control unit

Mindy A6 - A6F A700F. Control unit Mindy Control unit A6 - A6F A700F Instructions and warnings for the fitter Istruzioni ed avvertenze per l installatore Instructions et recommandations pour l installateur Anweisungen und Hinweise für den

Bardziej szczegółowo

MP626/MP670 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy

MP626/MP670 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy MP626/MP670 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Witamy Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi

Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Status Check TM Przewodnik Szybkiego Startu i Instrukcja Obsługi Zrzeczenie się: Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Firma Timken

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamery kolorowe CCTV. Instrukcja obsługi WV-CP470 WV-CP474E. (Obiektyw opcjonalny)

Panasonic. Kamery kolorowe CCTV. Instrukcja obsługi WV-CP470 WV-CP474E. (Obiektyw opcjonalny) Panasonic Kamery kolorowe CCTV Instrukcja obsługi WV-CP470 WV-CP474E (Obiektyw opcjonalny) Urządzenie spełnia wszystkie normy i odnośne przepisy zgodnie z zaleceniami EEC/73/23/ i EEC/89/336. UWAGA: NIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż

Bardziej szczegółowo

Fotorapid CM Instrukcja Obsługi

Fotorapid CM Instrukcja Obsługi T11-IO-5808-8017 Fotorapid CM Instrukcja Obsługi OSTRÓW MAZOWIECKA 2 Fotorapid CM Instrukcja Obsługi SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. PRZEZNACZENIE 3 3. ZASADA DZIAŁANIA 4 4. DANE TECHNICZNE 6 5. BUDOWA 7 5.1.

Bardziej szczegółowo