REDNET WIELOWIĄZKOWA BARIERA PODCZERWIENI RN4/10-25 RN4/25-75 RN4/ INSTRUKCJA INSTALACJI I STROJENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REDNET WIELOWIĄZKOWA BARIERA PODCZERWIENI RN4/10-25 RN4/25-75 RN4/75-150 INSTRUKCJA INSTALACJI I STROJENIA"

Transkrypt

1 REDET WIELWIĄZKWA ARIERA PDZERWIEI R4/10-25 R4/25-75 R4/ ISTRUKJA ISTALAJI I STRJEIA PIS REDET jest systemem zewnętrznych barier podczerwieni o zasięgu działania od 10 do 150m. Zestaw składa się z 4 głowic nadajników i 4 głowic odbiorników fabrycznie połączonych w oddzielne układy wyposażone w oddzielne moduły sterowania, które montuje się w kolumnach wolnostojących lub kolumnach mocowanych na ścianie. DZIAŁAIE System wykorzystuje sekwencyjną transmisję wiązki podczerwieni rozpoczynając od głowicy umieszczonej najwyżej (głowica A) aż do głowicy D umieszczonej najniżej. Elektroniczny system synchronizacji pozwala na rezygnacje z zastosowania przewodu synchronizacji nadajników i odbiorników. Wszystkie odbiorniki znajdują się w polu widzenia wszystkich nadajników, a wszystkie nadajniki w polu widzenia wszystkich odbiorników, to tworzy sieć 16 wiązek. Zestaw jest fabrycznie ustawiony na kanał komunikacji A i ustawienia tego nie można zmieniać. W przypadku rozbudowanych instalacji, w których zestawy barier mogłyby zakłócać się wzajemnie możliwe możliwe jest przygotowanie, na specjalne zamówienie, zestawów z innymi kanałami komunikacji. Wszystkie głowice są wyposażone w podgrzewacze mające na celu podniesienie temperatury powietrza w sąsiedztwie pokrywy dla osuszenia z rosy i usunięcia oszronienia. Podgrzewacze sterowane są przez termostaty (dostarczone w zestawie) i są załączane przy temperaturze poniżej 15. System posiada trzy tryby działania: 1) SZYKA REAKJA - dwie sąsiednie wiązki są jednocześnie zablokowane na 40ms 2) WLA REAKJA - jedna wiązka jest zablokowana w regulowanym czasie 120ms ms 3) RAK REAKJI przy zablokowaniu JEDEJ WIĄZKI - ustawiane przełącznikiem Tryb SZYKIEJ REAKJI działa przy zablokowaniu wiązek przez obiekt większy niż odległość pomiędzy blokowanymi sąsiednimi wiązkami. (patrz Rys. 6) WYJŚIA ALARMWE Wyjście alarmu i sygnalizacji zamglenia obsługiwane są przez przekaźniki typu. Wyjście sygnalizacji zamglenia reaguje z 10-sekundowym opóźnieniem, dla uniknięcia fałszywych alarmów. zułość układu sygnalizacji zamglenia może być regulowana. ależy pamiętać, że sygnalizacja zamglenia odbywa się nie tylko w przypadku pojawienia się mgły ograniczającej widoczność pomiędzy kolumną nadajnika i odbiornika, ale także w przypadku wystąpienia zaroszenia czy oszronienia pokrywy kolumny w wyniku nieprawidłowo działającego układu podgrzewania. MTAŻ Głowice nadajników i odbiorników montuje się w dwustronnych kolumnach wolnostojących lub jednostronnych kolumnach montowanych na ścianie. Uchwyty głowic są dopasowane do szyn montażowych w kolumnach. Głowice można regulować w pionie i w poziomie. Panel sterowania należy zamontować w pobliżu podstawy, a 4 głowice umieścić nad nim. Można go też umieścić pomiędzy pierwszą i drugą najniżej umieszczoną głowicą. (patrz Rys. 1A i 1)

2 Kolumny wyposażone są w styk sabotażowy reagujący na zdjęcie górnej pokrywy kolumny. Kolumny wolnostojące można wyposażyć w opcjonalną pokrywę z czujnikiem nacisku RTT, której zadaniem jest wykrycie próby wspinania się na kolumnę. Kolumny mocowane na ścianie należy umieszczać na płaskiej, stabilnej powierzchni (np. mur z cegły) i mocować za pomocą kotw dopasowanych do rodzaju podłoża. UWAGA: jeżeli wiązki podczerwieni w kolumnie zamontowanej na ścianie mogą być zablokowane przez przeszkody wystające z powierzchni ściany, należy zastosować elementy dystansowe. Do montażu kolumn na słupkach można zastosować opcjonalne zestawy uchwytów RPK. Przewody należy prowadzić przez otwory w tylnej ścianie ramy. Jeżeli do prowadzenia przewodów wykorzystane są otwory w dolnej pokrywie służące do odprowadzania wody, przed wierceniem otworów należy zdjąć pokrywę. Panel sterowania mocuje się do szyn montażowych kolumny za pomocą obrotowych zaczepów. Dostęp do śrub blokujących zaczepy jest możliwy po zdjęcie pokrywy panelu sterującego przymocowanego za pomocą dwóch śrub. Panel sterowania może być umieszczony pomiędzy głowicami i D lub w pobliżu podstawy kolumny i głowicami umieszczonymi powyżej. Wybór sposobu montażu zależy od rodzaju i wyrównania podłoża. Zalecane jest, aby głowice umieszczać w kolejności A-D patrząc od góry kolumny. Głowica D odpowiada za wykrywanie stopnia zamglenia i dlatego musi być umieszczona jak najbliżej podłoża. Wymagane jest, aby wszystkie nadajniki i wszystkie odbiorniki znajdowały się wzajemnie w polu widzenia, a najniżej umieszczona głowica D nie była blokowana przez przeszkody wystające z podłoża (patrz Rys. 1). Przewody łączące głowice należy umieszczać w prowadnicach uchwytów głowic, a pozostałe przewody należy prowadzić za uchwytami głowic. W czasie projektowania systemu należy sprawdzić, czy odbiorniki nie będą znajdowały się w zasięgu nadajników z innego zestawu. Rysunki 1-4 przedstawiają zalecane rozmieszczenie elementów systemu. Zalecane jest, aby w jednej kolumnie znajdował się tylko jeden rodzaj głowic - albo tylko nadajniki, albo tylko odbiorniki. PŁĄZEIA ELEKTRYZE pis zacisków umieszczony jest na pokrywie panelu sterowania. adajnik posiada 3 zaciski: H: 12V D (+) zasilanie podgrzewacza za pośrednictwem termostatu +: 12V D zasilanie nadajnika - : wspólna masa masa dla dwóch układów dbiornik wyposażony jest w 10 zacisków - 2 umieszczone w górnej części do zasilania podgrzewacza i 8 umieszczonych w dolnej części obsługujących wyjście alarmowe, układ sygnalizacji zamglenia i zasilanie. pis połączeń znajduje się na Rys. 5. Podgrzewacze wymagają prądu o natężeniu 450mA na zestaw (ok. 0,5A po uwzględnieniu spadku napięcia na przewodach; kolumna z zamontowanymi 2 zestawami nadajników/odbiorników potrzebuje prądu o natężeniu ok. 1A)

3 ISTALAJA Kolumny muszą być stabilnie zamocowane do podłoża. Kolumny wolnostojące należy zamocować w twardym podłożu za pomocą dostarczonych kotw. Jeżeli kolumny miałyby zostać ustawione na miękkim podłożu, koniecznie należy wykonać betonowy fundament. Można wykorzystać opcjonalną podstawę do montażu w fundamencie betonowym R, którą umieszcza się w betonie przed zastygnięciem tak, aby później możliwe było przykręcenie kolumny do 4 wystających kotw. A D A D KTRLER A D A D Rys. 1A Rys. 1 Linia lub ścieżka Rys. 2 chrona obwodowa (wieże wolnostojące) chrona obwodowa (wieże montowane na ścianie) Rys. 3 Fig. 4

4 STERWAIE I KTRLA Panel sterowania nadajnika (Tx) posiada 4 przełączniki do oddzielnego sterowania każdej głowicy nadajnika. Można je wykorzystać w czasie strojenia, jeżeli dostarczone przesłony zostały zagubione zerwona dioda LED sygnalizuje zasilane nadajnika. IE ALEŻY USTAWIAĆ PRZEŁĄZIKÓW PAELU STERWAIA ADAJIKA I DIRIKA IAZEJ, IŻ PISA W ISTRUKJI. Panel sterowania odbiornika (Rx) także posiada 4 przełączniki, które odpowiadają za sygnalizację pracy poszczególnych głowic na diodzie LED mocy wiązki, złącze testowe oraz układ sygnalizacji zamglenia. apięcie na złączu testowym jest proporcjonalne do mocy wiązki sygnalizowanej za pomocą diody LED i może być wykorzystane do strojenia, jeśli niedostępny jest tester R TEST (dostarczany w zestawie). apięcie na złączu testowym wynosi odpowiednio 0V przy braku sygnału do 3,5V przy sygnale o maksymalnej mocy. REDET pozwala na sterowanie zablokowaniem pojedynczej wiązki lub reakcją na zablokowanie przez obiekt o niewielkich wymiarach. Do sterowania wykorzystuje się przełącznik i potencjometr (patrz Rys. 5). Jeżeli przełącznik ilości naruszonych wiązek znajduje się w górnym położeniu SIGLE, można ustawić czas zablokowania od 120 do 1500ms (1,5s), po przekroczeniu którego będzie wysłany sygnał alarmowy. Przełącznik ustawiony w dolne położenie DUAL spowoduje, że alarm nie będzie wysyłany jeżeli zablokowana będzie tylko jedna wiązka lub obiekt jest mniejszy niż odległość pomiędzy dwiema sąsiednimi wiązkami (Rys. 6). Jeżeli obiekt blokujący wiązki jest większy niż odległość pomiędzy dwiema sąsiednimi wiązkami, wysyłany jest sygnał alarmowy w trybie SZYKA REAKJA (czas naruszenia ok. 40ms) bez względu na położenie przełącznika ilości wiązek i ustawienia potencjometru czasu naruszenia. PAMIĘTAJ: Zablokowanie najniższej głowicy D na czas powyżej 10s aktywuje układ i diodę LED sygnalizacji zamglenia. Potencjometr reakcji na zamglenie oznaczony FG pozwala na ustawienie stopnia przejrzystości powietrza (także częściowego przesłonięcia pokrywy kolumny przez rosę lub szron), po przekroczeniu którego zadziała układ sygnalizacji zamglenia. W większości przypadków zalecane jest położenie środkowe potencjometru. Instalacje o wysokim stopniu ochrony, w których wymagana jest szybka reakcja na obniżenie czułości systemu obróć pokrętło w prawo. Wyjście sygnalizacji zamglenia aktywuje się po 10s dla uniknięcia występowania fałszywych alarmów. PREDURA STRJEIA Warunkiem prawidłowego działania systemu jest precyzyjne dostrojenie głowic. System można stroić z wykorzystaniem sygnalizacji diod LED, ale taka metoda nie jest zalecana. ajlepsze rezultaty daje strojenie przy zastosowaniu wizjera do celowania, testera R TEST oraz 8 przesłon do zakrywania głowic. Procedura strojenia opisana jest w dalszej części niniejszej instrukcji. Przed rozpoczęciem strojenia należy sprawdzić, czy kolumny są stabilnie zamocowane do podłoża. Każde poruszenie głowicy skutkuje naruszeniem osi optycznej i może być przyczyną fałszywych alarmów. R TEST Tester R TEST jest sygnalizatorem świetlno-dźwiękowym. Posiada 4 intensywnie świecące diody LED widoczne przez soczewkę służące do strojenia odbiorników oraz brzęczyk do strojenia nadajników.

5 PRZEŁĄZIKI WYRU GŁWIY ADAJIK (Tx) PRZEŁĄZIKI WYRU GŁWIY DIRIK (Rx) GÓRA A DÓŁ D GÓRA A DÓŁ D ZŁĄZA TESTWE GŁWI ILŚĆ ARUSZYH WIĄZEK ZAS REAKJI ZASILAIA 120mSec ZŁĄZE TESTWE M WIĄZKI 1500mSec SILE SŁAE REAKJA A ZAMGLEIE SYGALIZAJA ALARMU SYGALIZAJA ZAMGLEIA TERMSTAT 12V D ZASILAIE V A ZASILAIE ~ ~ Rys. 5 TERMSTAT biekt mniejszy niż X Przełącznik ilości wiązek: SIGLE, czas reakcji: 120msec do 1,5s DUAL, brak alarmu X biekt większy niż X SZYKA REAKJA 40msec Rys. 6

6 STRJEIE Z WYKRZYSTAIEM TESTERA R TEST Krok 1. Krok 2. Kolumna nadajnika Zamontuj wizjer kolejno w gniazdach głowic nadajników (Rys. 8) i skieruj wszystkie głowice nadajników na środek kolumny odbiornika Dokręć lekko głowice. Wyłącz (FF) głowice A, i D w nadajniku (na panelu sterowania przełącznik 1, 2 i 4 przesunięte w prawo). Przełącznik 3 w położenie (w lewo). Załóż i otwórz przesłony na wszystkich głowicach w nadajniku. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Kolumna odbiornika Zamontuj wizjer kolejno w gniazdach głowic odbiorników (Rys. 8) i skieruj wszystkie głowice odbiorników na środek kolumny nadajnika. Dokręć lekko głowice. Wyłącz głowice A, i D w odbiorniku (na panelu sterowania przełącznik 1, 2 i 4 przesunięte w prawo (FF)). Przełącznik 3 w położenie (w lewo). Załóż i otwórz przesłony na wszystkich głowicach w odbiorniku. Ustaw przełącznik ILŚĆ ARUSZYH WIĄZEK w górne położenie SIGLE (pojedyncza). Ustaw tester R TEST w tryb sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej (DŹWIGIA W GÓRĘ) i podłącz żółty przewód do złącza testowania mocy wiązki (pętla pomiędzy czerwonymi diodami LED). Ustaw R TEST za pomocą wizjera tak, aby był skierowany na środek kolumny nadajnika. Wyreguluj głowicę w nadajniku tak, aby uzyskać maksymalną częstotliwość błysków/dźwięków. Stopniowo zasłaniaj głowicę przesłoną (Rys. 10) i reguluj położenie tak, aby uzyskać największą częstotliwość błysków/dźwięków. Po zakończeniu strojenia odsłoń głowicę w odbiorniku. Krok 6. Krok 7. Krok 8. Kolumna nadajnika Wyreguluj głowicę w nadajniku tak, aby uzyskać maksymalną częstotliwość błysków/dźwięków. Stopniowo zasłaniaj głowicę przesłoną (Rys. 10) i reguluj położenie tak, aby uzyskać największą częstotliwość błysków/dźwięków. Po wykonaniu strojenia pozostaw przysłonę w ostatnim położeniu. Dokręć śruby głowicy tak, aby ją unieruchomić. Przy ustawianiu głowicy D przesuń przełącznik 4 w lewo (), a przełączniki 1, 2 i 3 w prawo (FF). Postępuj zgodnie z opisem w Kroku 6. Przy ustawianiu głowicy A przesuń przełącznik 1 w lewo (), a przełączniki 2, 3 i 4 w prawo (FF). Postępuj zgodnie z opisem w Kroku 6. Przy ustawianiu głowicy przesuń przełącznik 2 w lewo (), a przełączniki 1, 3 i 4 w prawo (FF). Postępuj zgodnie z opisem w Kroku 6. Sprawdź, czy przesłony znajdują się w podobnym położeniu na wszystkich głowicach. Jeżeli tak nie jest, wykonaj strojenie ponownie zgodnie z opisem w Kroku 6. Zdejmij wszystkie przesłony z głowic nadajników i przesuń wszystkie przełączniki na panelu sterowania nadajnika położenie (1, 2, 3, 4 w lewo). Krok 9. Krok 10. Kolumna odbiornika Przestaw wszystkie przełączniki odbiorników w położenie FF (w prawo) i przełącz tester R TEST w tryb wykrywania impulsowego (DŹWIGIA W DÓŁ).. Podłącz żółty przewód testera do złącza testowego głowicy A (oznaczonego (A) YELLW). Krok 11. dwróć tester R TEST lub wyjmij go z uchwytu tak, aby można było obserwować jednocześnie soczewkę i 4 diody LED na panelu sterowania. Jeżeli diody LED migają, ostrożnie reguluj głowicę A do momentu, kiedy wszystkie diody LED będą świeciły światłem ciągłym. Jeśli jedna lub więcej diod LED nie świeci, sprawdź czy wiązki nie są zablokowane przez przeszkody lub wykonaj strojenie ponownie. Stopniowo zasłaniaj głowice przesłonami aż do uzyskania ciągłego świecenia diod LED. Po uzyskaniu maksymalnej mocy wiązek dokręć śruby blokujące głowice.

7 Krok 12. Przy ustawianiu głowicy podłącz żółty przewód testera do złącza testowego głowicy (oznaczonego () YELLW). Postępuj zgodnie z opisem w kroku 11. Przy ustawianiu głowicy podłącz żółty przewód testera do złącza testowego głowicy (oznaczonego () YELLW). Postępuj zgodnie z opisem w kroku 11. Przy ustawianiu głowicy D podłącz żółty przewód testera do złącza testowego głowicy (oznaczonego (D) YELLW). Postępuj zgodnie z opisem w kroku 11. Sprawdź, czy przesłony znajdują się w podobnym położeniu na wszystkich głowicach. Jeżeli tak nie jest, wykonaj strojenie ponownie zgodnie z opisem w Kroku 11. Dioda sygnalizacji alarmu nie powinna świecić. Zdejmij wszystkie przesłony i sprawdź poprawność działania. SPRAWDŹ, ZY WSZYSTKIE PRZEŁĄZIKI DIRIKA ZAJDUJĄ SIĘ W PŁŻEIU FF (przesunięte w prawo) dłącz przewody testera i zdemontuj go. System powinien pracować prawidłowo. Dioda LED mocy wiązki powinna świecić, wyjście alarmowe powinno być aktywne w trybie alarmu, a diody LED sygnalizacji mgły powinna być wyłączona Zablokowanie co najmniej jednej głowicy powinno skutkować alarmem WLA REAKJA, zablokowanie dwóch sąsiednich wiązek powinno skutkować alarmem SZYKA REAKJA. pis strojenia i działania wyjścia sygnalizacji zamglenia znajduje się na początku niniejszej instrukcji. bsługa głowic wymaga zachowania ostrożności ze względu na zastosowane delikatne elementy optyczne Rys. 7 Montaż testera R TEST Rys. 8 Posługiwanie się wizjerem Złącza testowe głowic Przełącznik głowicy A Przełącznik głowicy Przełącznik głowicy Przełącznik głowicy D ILŚĆ ARUSZYH WIĄZEK ZAS REAKJI 120mSec ZŁĄZE TESTWE M WIĄZKI 1500mSec REAKJA A ZAMGLEIE SILE SŁAE SYGALIZAJA ALARMU Rys. 10 Posługiwanie się przesłoną SYGALIZAJA ZAMGLEIA żółty czerwony czarny 12V+ -VE Rys. 9

8 KSERWAJA Pokrywy akrylowe należy zdejmować do czyszczenia. zyszczenie należy wykonywać PRZY PMY WDY. zyszczenie na sucho może spowodować porysowanie gładkiej powierzchni pokrywy i spadek skuteczności działania (rozpraszanie wiązek, podobnie, jak w przypadku mgły). ależy sprawdzić, czy głowice nie są zanieczyszczone przez owady. Przy sprawdzaniu nie wolno poruszać głowic. Po zdjęciu pokrywy zespołu sterującego należy sprawdzić, czy wewnątrz nie znajdują się owady, korozja lub zawilgocenie. Sprawdź poziom sygnału obserwując wskazania diody LED lub za pomocą woltomierza podłączonego do złącza testowego. Jeżeli system pracuje nieprawidłowo, sprawdź czy obszar detekcji nie jest zarośnięty przez trawę lub inną roślinność. Zawsze sprawdzaj dostrojenie zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w instrukcji obsługi. ie próbuj stroić pojedynczych głowic bez użycia testera R. TEST. Zawsze postępuj zgodnie z procedurą strojenia. Przed założeniem pokryw w kolumnach mocowanych na ścianie, sprawdź, czy rama jest dobrze przymocowana do ściany (mogła się samoczynnie obluzować po pewnym czasie). SPEYFIKAJA Model R4/10-25 R4/25-75 R4/ Zasięg 10-25m 25-75m m Zasilanie 11-15V D Pobór prądu adajnik 40mA (maks.) przy 12V D dbiornik 60mA (maks.) przy 12V D Zasilanie (podgrzewacz) 10-15V A/D Pobór prądu adajnik 400mA nominalnie (450mA (maks.)) przy 12VD (podgrzewacz) dbiornik 400mA nominalnie (450mA (maks.)) przy 12VD Synchronizacja niewymagany kabel synchronizacyjny Temperatura pracy -25 do +60 Sterowanie podgrzewaniem Wbudowany termostat włączający system poniżej +15 ILŚĆ ARUSZYH WIĄZEK SIGLE / DUAL Przełączniki PTEJMETR ZASU ARUSZEIA 120ms ms PTEJMETR REAKJI A ZAMGLEIE SILE - SŁAE (pozostałe ustawienia zablokowane fabrycznie) 1) 40ms przy zablokowanych 2 wiązkach Tryby pracy 2) od 120ms do 1500ms przy zablokowanej 1 wiązce (czas naruszenia) 3) brak alarmu przy zablokowanej 1 wiązce Wyjście alarmowe Przekaźnik typu 24V D 1A Wyjście sygnalizacji zamglenia Przekaźnik typu 24V D 1A Sygnalizacja Moc wiązki, diody LED alarmu i sygnalizacji mgły Styk sabotażowy. otwarty po zdjęciu pokrywy 28V D 0,1A Dostarczane akcesoria wizjer, klucz do mocowania, przesłony do strojenia (8), tester R TEST AKESRIA DDATKWE RT175 Wolnostojąca kolumna do montażu głowic (wys. 175cm) RW175 Kolumna do montażu głowic montowana na ścianie (wys. 175cm) R Podstawa z kotwami do kolumny zalewana betonem RT175 RTT Pokrywa z czujnikiem nacisku do RT175 RTEST Automatyczny elektroniczny tester do strojenia RPK Uchwyt do zamontowania na słupku kolumny RW175 (średnica 48mm) IR2000 8/L Akrylowa pokrywa kolumny UWAGA Urządzenia serii zostały zaprojektowane do wykrywania intruza i aktywacji centrali alarmowej. Są one jedynie częścią kompletnego systemu i dlatego nie bierzemy odpowiedzialności za szkody i straty wynikające z włamania. Urządzenia spełniają wymagania EM Directive 89/336/E. PTEX., LTD. (JAPA) PTEX IRPRATED (USA) PTEX (EURPE) LTD. (UK) PTEX SEURITY SAS (FRAE) PTEX SEURITY SP.Z... (PLAD) (IS 9001 ertified by LRQA) (IS ertified by JET) goto tsu,shiga, Japan Tel : Fax: URL enson Ave., ldg. hino, A U.S.A. Tel: (909) Fax:(090) URL (IS 9001 ertified by QA) livemont Road, Maidenhead, erkshire, SL6 7U UK Tel: Fax: , Rue Piani Amberieux d Azergues France Tel: Fax: ul. itwy Warszawskiej 1920 r Warszawa PLAD main: Fax:

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni SPIS TREŚCI 1. OPIS... 3 1.1 OPIS... 3 2. INSTALACJA... 3 3. MONTA Ż... 3 4. PODŁĄCZENIA... 3 5. STROJENIE... 4 6. ZABEZPIECZENIA... 4 7. PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

PE-30T (zasięg na zewnątrz 30m) PE-60T (zasięg na zewnątrz 60m)

PE-30T (zasięg na zewnątrz 30m) PE-60T (zasięg na zewnątrz 60m) ul. Płomyka 2 02-490 Warszawa tel. (22) 863-63-53 INSTRUKCJA INSTALACJI AKTYWNYCH BARIER PODCZERWIENI PE-30T (zasięg na zewnątrz 30m) PE-60T (zasięg na zewnątrz 60m) 1. OPIS 2. Pokrycie oraz regulacja

Bardziej szczegółowo

fit seria INSTRUKCJA MONTAŻU Niewielka czujka zewnętrzna

fit seria INSTRUKCJA MONTAŻU Niewielka czujka zewnętrzna Niewielka czujka zewnętrzna fit seria INSTRUKCJA MTAŻU N219 Niewielkie wymiary Model standardowy 2 PIR z antymaskingiem Uchwyt regulowany 190 w poziomie Inteligentna logika AND Cyfrowy antymasking (model

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-100, AX-200

INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-100, AX-200 INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-00, AX-200 BARIERY PODCZERWIENI OPTEX AX-00/200 PLUS, AX-00/200TF INSTRUKCJA INSTALACYJNA Bariera podczerwieni wykrywa intruza jeśli górny i dolny promień podczerwieni

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ

INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl CZUJKA DUALNA PIR + MIKROFALA OPTEX

Bardziej szczegółowo

1. ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

1. ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA > Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z instrukcją montażu Optex prezentuje nową koncepcję BOUNDRYGUARD do ochrony ścian zewnętrznych budynku i wykrywania intruza przed

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Niezastosowanie się do tak oznaczonych wskazówek oraz niewłaściwa obsługa może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

Niezastosowanie się do tak oznaczonych wskazówek oraz niewłaściwa obsługa może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami. CZUJKA ZEWNĘTRZNA Z REGULACJĄ ZASIĘGU VX-402R Model zasilany bateryjnie WŁAŚCIWOŚCI Niski pobór prądu Układ oszczędzania baterii Szeroki zakres napięcia zasilania Miejsce na nadajnik bezprzewodowy Regulacja

Bardziej szczegółowo

1 OPIS OGÓLNY 2 ZASADY INSTALACJI 3 POLE DETEKCJI. Przeznaczenie urządzenia

1 OPIS OGÓLNY 2 ZASADY INSTALACJI 3 POLE DETEKCJI. Przeznaczenie urządzenia Przeznaczenie urządzenia Zewnętrzny pasywny czujnik podczerwieni TX-114SR przeznaczony jest do pracy jako czujnik bezprzewodowy we współpracy z wbudowanym do niego dowolnym rodzajem nadajnika. Bardzo niski

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A

WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A WIELOFUNKCYJNY TRASER KABLI EM422A INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... - 3-2. DANE TECHNICZNE...- 3-3. NADAJNIK...- 3-4. ODBIORNIK...- 4-5. WYKRYWANIE TRASY PRZEWODU... - 5-6. WYKRYWANIE

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Nieprzestrzeganie zaleceń oznaczonych w ten sposób i nieprawidłowa obsługa może spowodować poważne obrażenia i/lub szkody w mieniu.

Nieprzestrzeganie zaleceń oznaczonych w ten sposób i nieprawidłowa obsługa może spowodować poważne obrażenia i/lub szkody w mieniu. INSTRUKCJA MONTAŻU BARIERA AKTYWNEJ PODCZERWIENI Seria Smart Line Model SL-00QN SL-50QN SL-650QN Zasięg detekcji 60m 00m 00m WŁAŚCIWOŚCI 4 wiązki wysokiej mocy Funkcjonalne rozwiązania konstrukcyjne -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKA AC-101 WERSJA 1.0 AC-101 Instrukcja instalacji AC-101 Mikrofonowa czujka zbicia szyby Czujka AC-101 jest nowoczesną mikrofonową czujką zbicia szyby. Dzięki zastosowaniu układów

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

Jak zamontować. 1 Naciśnij uchwyt pokrywy wałka uchwytu. 2 Wykręć śrubę blokującą góra-dół. 3 Poluzuj śrubę regulacyjną.

Jak zamontować. 1 Naciśnij uchwyt pokrywy wałka uchwytu. 2 Wykręć śrubę blokującą góra-dół. 3 Poluzuj śrubę regulacyjną. Jak zamontować 1 Naciśnij uchwyt pokrywy wałka uchwytu 2 Wykręć śrubę blokującą góra-dół 3 Poluzuj śrubę regulacyjną 45 stopni 4 Odchyl uchwyt 5 Przeciągnij przewody 6 Ustal kierunek (w PRAWO) Obróć o

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI. w w w. k a u b e r. e u -1-

EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI. w w w. k a u b e r. e u -1- EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU MIDI -1- -2- MIDI to seria wielkoformatowa elektrycznych ekranów projekcyjnych w aluminiowych obudowach. Ponadczasowe wzornictwo oraz szeroki wybór powierzchni projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Właściwości AX-350/650DH MKIII

Właściwości AX-350/650DH MKIII WSKAZÓWKI INSALACYJNE Właściwości AX-350/650DH MKIII AX-350/650DH MKIII jest pierwszą na Świecie barierą podczerwieni z dwukierunkową komunikacją cyfrową. System Pomiaru Sygnału Wykorzystanie w AX-350/650DH

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CZUJKI LX-402, LX-802N

INSTALACJA CZUJKI LX-402, LX-802N INSTALACJA CZUJKI LX-, LX-8N AAT Trading Copany Sp. z o.o. -8 Warszawa, ul. Puławska, tel., fax 9 e-ail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl LX-, LX-8N - Instrukcja instalacji ZEWNĘTRZNE PASYWNE CZUJKI PODCZERWIENI

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-250PLUS AX-500PLUS, AX-350MK II, AX-650MK II

INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-250PLUS AX-500PLUS, AX-350MK II, AX-650MK II INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-50PLUS AX-500PLUS, AX-50MK II, AX-650MK II AX - 50PLUS / 500PLUS, AX - 50MK II / 650MK II - Instrukcja instalacji BARIERY PODCZERWIENI OPTEX AX-50PLUS, AX-500PLUS, AX-50MK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1

Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 Instrukcja podłączenia i obsługi Systemu kontroli losowej CTK-LS1-1 System CTK-LS1 jest rozbudowanym systemem posiadającym możliwość podpięcia dwóch paneli: 1) PANEL UŻYTKOWNIKA Jest to panel posiadający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKI SERIA SHOCKGUARD SS-101, SS-102 WERSJA 1.0 Czujki Instrukcja instalacji SS-101 & SS-102 Cyfrowe czujki wibracyjne Czujki wibracyjne SS-101 i SS-102 zostały zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Bezprzewodowy czujnik opadu deszczu RAIN SENSOR RS1000

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Bezprzewodowy czujnik opadu deszczu RAIN SENSOR RS1000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy czujnik opadu deszczu RAIN SENSOR RS1000 Wprowadzenie Wyłącznik Rain Sensor RS1000 może pracować jako normalnie otwarty (NO) lub jako normalnie zamknięty (NC). Odbiornik

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa czujka pasywnej podczerwieni

Bezprzewodowa czujka pasywnej podczerwieni Bezprzewodowa czujka pasywnej podczerwieni EVW / RFW8 / RFI / EVNT 9 0 V 6 7 8.0 m max.. m nom..8 m min. Rys. +V Lithium J J J J BI STD 6 MTR 0 MTR Rys. SENS RANGE Rys. 00 Interlogix B.V. Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany 1 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany Instrukcja Obsługi 2 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

SAEL 2010 LED. Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny. Instrukcja serwisowa. Wersja dokumentu 2.2 Ostatnia edycja 02/2013

SAEL 2010 LED. Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny. Instrukcja serwisowa. Wersja dokumentu 2.2 Ostatnia edycja 02/2013 SAEL 2010 LED Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny Instrukcja serwisowa Wersja dokumentu 2.2 Ostatnia edycja 02/2013 Tłumaczenie Polska H I - T E C H N O L O G Y & D E S I G N W O R L D W I D E

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji BATERIA PODCZERWIENI AX-70TN, AX-130TN, AX-200TN, AX-100TF, AX-200TF WERSJA 1.0 SPIS TREŚCI 1. ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI - SYTUACJE, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ...3 2. CZĘŚCI SKŁADOWE...4

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia:

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: Niezawodna i bezpieczna obsługa, elektrolityczna zasada pomiaru Opad identyfikowany

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

IQ PROFILER PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI INSTRUKCJA INSTALACJI

IQ PROFILER PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 1 IQ PROFILER PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI INSTRUKCJA INSTALACJI Pasywny czujnik podczerwieni o prostym montażu posiada inteligentny system analizy sygnałów oraz wysoka odporność na fałszywe

Bardziej szczegółowo

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Przed przystąpieniem do montażu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi i montażu ponieważ bezpieczne użytkowanie zależy od poprawnego zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Wersja 1.0 CZM 503/SC DTR (v1.0)

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP strona 1 z 6 1. Instrukcja montażu urządzenia Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy podczas transportu lub składowania nie doszło do jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

BARIERA MIKROFALOWA MW-50

BARIERA MIKROFALOWA MW-50 BARIERA MIKROFALOWA MW-50 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Autoryzowany dystrybutor Dziękujemy za zakup naszej bariery mikrofalowej MW-50. Poprawna instalacja urządzenia, zgodnie z poniższą instrukcją obsługi

Bardziej szczegółowo

System sygnalizacji pożaru > Adresowalne > Sygnalizatory > SO-Pd13 Sygnalizator optyczny. elshop

System sygnalizacji pożaru > Adresowalne > Sygnalizatory > SO-Pd13 Sygnalizator optyczny. elshop System sygnalizacji pożaru > Adresowalne > Sygnalizatory > Model : - Producent : Inny Przeznaczenie: Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji optycznej w wewnętrznych systemach sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E.

Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. 1 Instrukcja instalacji modułów wejść M910E M920E, modułu wejść/wyjść M921E oraz modułu wyjść M901E. Informacje ogólne: Seria 900 jest rodziną mikroprocesorowych urządzeń służących do monitorowania stanów

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 70197/01 07/04 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa bezdotykowo obiekty i materiały oraz wskazuje

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REH www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REH Podstawowe parametry techniczne Model Moc (W) Napięcie (V) Klasa B IP Wymiary (mm) REH 09/ REHs 09 900 REH 12/

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 ul. Pojezierska 90A MIWI-URMET Sp. z o. o. Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 91-341 Łódź OPIS

Bardziej szczegółowo

PIRAMID XL2 zewn. czujka dualna (PIR+MW)

PIRAMID XL2 zewn. czujka dualna (PIR+MW) PIRAMID XL2 zewn. czujka dualna (PIR+MW) czujka dualna procesorowa przeznaczona do zastosowania zewnętrznego; optyka Fresnela (z możliwością wymiany) temp. pracy: od - 34 C do + 54 C częstotliwość mikrofal:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CZUJKI VX-402, VX-402REC

INSTALACJA CZUJKI VX-402, VX-402REC INSTALACJA CZUJKI VX-402, VX-402REC AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl SPIS TREŚCI: 1. ZALECENIA

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia.

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia. Spis treści PRODUCENT 4 WSTĘP 4 PRZEZNACZENIE LOKALIZATORA GPS SMOK L 4 BUDOWA I DZIAŁANIE LOKALIZATORA 4 SPECYFIKACJA SYGNAŁÓW NA ZŁĄCZACH LOKALIZATORA 5 ZALECENIA MONTAŻOWE 6 DIODY SYGNALIZACYJNE INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42. Aktualizacja 100519 INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ TABLICY SYNOPTYCZNEJ - MTS42 Aktualizacja 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl Strona 2 z 6 1. PRZEZNACZENIE MTS42 - moduł tablicy

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K Spis treści 1. Charakterystyka ogólna sygnalizatorów 3 2. Współpraca z wyłącznikiem WSD-1 3 3. Parametry sygnalizatorów serii SA-K 4 3.a. Wymiary SA-K5 5 3.b.

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA

INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA MONTAŻ SIŁOWNIKÓW 1. Ostrożnie zdejmij płyty drzwiowe. 2. Umieść siłownik w odpowiednim kierunku jak pokazano na ilustracji 1-a, 1-b i ilustracji 2. Upewnij się, że

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU BLUE LABEL XL. w w w. k a u b e r. e u -1-

EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU BLUE LABEL XL. w w w. k a u b e r. e u -1- EKRAN PROJEKCYJNY INSTRUKCJA MONTAŻU BLUE LABEL XL -1- -2- Blue Label to seria elektrycznych ekranów projekcyjnych w aluminiowych obudowach. Ponadczasowe wzornictwo oraz szeroki wybór powierzchni projekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg. Wersja 2A. Strona 1

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg. Wersja 2A. Strona 1 Sterownik sieciowy Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg Wersja 2A Strona 1 Autor Z.Czujewicz Strona 2 Spis treści 1. Na skróty...3 2. Wersje modułów dodatkowych portów cyfrowych...3

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu AS-80/AS-81

System kontroli dostępu AS-80/AS-81 S t r o n a 1 System kontroli dostępu AS-80/AS-81 System kontroli dostępu AS-80 może sterować urządzeniami elektrycznymi takimi jak elektro-zaczep, brama lub system zabezpieczeń. Składa się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI 1 SIŁOWNIKI 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE STRONA 4 CZUJNIKI POZYCJI LTS STRONA 5 SIŁOWNIKI CZUJNIKI POZYCJI LTL STRONA 9 SPIS TREŚCI CZUJNIKI POZYCJI LTE STRONA 12 3 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

MICROSENS GmbH & Co. KG - Küferstraße 16-59067 Hamm - Tel. 0 23 81/94 52-0 - FAX -100 - www.microsens.com

MICROSENS GmbH & Co. KG - Küferstraße 16-59067 Hamm - Tel. 0 23 81/94 52-0 - FAX -100 - www.microsens.com Przemysłowy konwerter - MICROSENS Informacje ogólne Dla połączeń urządzeń, rozdzielni i systemów sterujących wyposażonych w interfejsy szeregowe MICROSENS oferuje specjalne konwertery mediów w wersji przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Moduł kontroli dostępu podwójnych drzwi

Moduł kontroli dostępu podwójnych drzwi Moduł kontroli dostępu podwójnych drzwi 995012, 995012ENH (rozszerzony) Moduł kontroli dostępu podwójnych drzwi zaprojektowany został jako interfejs dla dwóch czytników kart, z dostępnymi wejściami i wyjściami,

Bardziej szczegółowo

PANELE DOMOFONOWE MODUŁY ROZMÓWNE

PANELE DOMOFONOWE MODUŁY ROZMÓWNE PANELE DOMOFONOWE MODUŁY ROZMÓWNE Mod. 1129 Panel domofonowy z 1 przyciskiem wywołania nr ref. 1129/1 Panel domofonowy z 2 przyciskami wywołania nr ref. 1129/2 Moduł rozmówny nr ref. 1128/500 Moduł rozmówny

Bardziej szczegółowo

Katalog czujników ruchu i obecności

Katalog czujników ruchu i obecności Katalog czujników ruchu i obecności Zalety stosowania czujników ruchu i obecności : Oszczędność zużycia energii elektrycznej poprzez automatyczne wyłączenie obwodów zasilania np. oświetlenia, ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

TWT AUTOMATYKA 02-971 Warszawa, ul. Waflowa 1 Tel./faks (022) 648 20 89, (0) 501 399 301, (0) 501 777 938 twt@twt.com.pl www.twt.com.

TWT AUTOMATYKA 02-971 Warszawa, ul. Waflowa 1 Tel./faks (022) 648 20 89, (0) 501 399 301, (0) 501 777 938 twt@twt.com.pl www.twt.com. Tel./faks (022) 648 20 89, (0) 501 399 301, (0) 501 777 938 CZUJNIKI OPTYCZNE ODBICIOWE TOO Nadajnik i odbiornik umieszczone są we wspólnej obudowie. Reagują na obiekty wprowadzane w strefę działania czujnika.

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY

WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY WYŚWIETLACZ UNIWERSALNY WP-1 Dokumentacja techniczno ruchowa V1.0 Wrocław, luty 2012 Wyświetlacz uniwersalny WP-1 v1.0 Strona 1 z 8 Spis treści dokumentacji wyświetlacza uniwersalnego WP-1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS

Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z produktem. W tym celu

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Czujnik ruchu i obecności PIR

Czujnik ruchu i obecności PIR lektro rządzenia tv, gd Czujnik ruchu i obecności PIR zewnętrzny Instrukcja obs³ugi i specyfikacja techniczna *Występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: - ES-052 B z obudową w kolorze czarnym - ES-052

Bardziej szczegółowo

Sterownik przekaźników S4P-01

Sterownik przekaźników S4P-01 EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Sterownik przekaźników Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris Uno W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris Uno, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

PT-4 TRAFO ZASILACZ WE STER. GND + 12V WY OC. Sieć 220V + - ZASTOSOWANIE.

PT-4 TRAFO ZASILACZ WE STER. GND + 12V WY OC. Sieć 220V + - ZASTOSOWANIE. PT-4 ZASTOSOWANIE. Płytka PT-4 służy do wygenerowania informacji o zaniku napięcia (np. sieciowego) przez czas dłuższy niż określony. Fabrycznie czas jest ustalony na 4h. W zależności od potrzeb może być

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym

Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym Nr produktu 710068 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Za pomocą czujnika ruchu PIR produkt aktywuje generator ultradźwiękowy o częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Poczti. by Visionary Devices. Instrukcja obsługi

Poczti. by Visionary Devices. Instrukcja obsługi Poczti by Visionary Devices Instrukcja obsługi 1 Czym jest Poczti? Poczti to urządzenie służące do zdalnego sprawdzania, czy w skrzynce na listy znajduje się korespondencja. Zasada działania Poczti składa

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-B

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-B SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY SA-3-B Dokumentacja techniczno ruchowa V2.0 Wrocław, wrzesień 2013 Sygnalizator akustyczny SA-3-B Strona 1 z 12 Spis treści dokumentacji sygnalizatora akustycznego SA-3-B Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa zewnętrzna czujka PIR. Instrukcja instalacji WatchOUT Bezprzewodowy WL T312

Bezprzewodowa zewnętrzna czujka PIR. Instrukcja instalacji WatchOUT Bezprzewodowy WL T312 Bezprzewodowa zewnętrzna czujka PIR Instrukcja instalacji WatchOUT Bezprzewodowy WL T312 2 Spis treści Instalacja... 4 Wstęp... 4 Montaż... 4 Zalecenia montażowe... 4 Instalacja na ścianie... 5 Montaż

Bardziej szczegółowo

Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100. file://c:\program Files\cosids\DATA\TMP\01001754.rtf.html. Wym.

Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100. file://c:\program Files\cosids\DATA\TMP\01001754.rtf.html. Wym. Strona 1 z 24 Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100 Wym., zdemontowanie 1. Odłączyć akumulator. 2. Wymontować konsolę środkową 3. Wymontować przednią popielniczkę Wyjąć wkład popielniczki

Bardziej szczegółowo

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg. Wersja 2F Autor Z.Czujewicz Strona 1

Sterownik sieciowy. Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg. Wersja 2F Autor Z.Czujewicz Strona 1 Sterownik sieciowy Rozszerzenie 8 portów quasi dwukierunkowych. RaT8NO RaT8OC RaT8Wg Wersja 2F Autor Z.Czujewicz Strona 1 Spis treści 1. Na skróty...3 2. Wersje modułów dodatkowych portów cyfrowych...3

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy detektor zajętości miejsca parkingowego SON-1 z zewnętrznym sygnalizatorem świetlnym LED o wysokiej jasności

Ultradźwiękowy detektor zajętości miejsca parkingowego SON-1 z zewnętrznym sygnalizatorem świetlnym LED o wysokiej jasności Ultradźwiękowy detektor zajętości miejsca parkingowego SON-1 z zewnętrznym sygnalizatorem świetlnym LED o wysokiej jasności Zastosowanie: Systemy sygnalizacji zajętości parkingu Opis: Detektor zajętości

Bardziej szczegółowo

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH JMY8-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE... 2 II. DANE TECHNICZNE... 3 III. OBSŁUGA... 3 IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 4 V. SCHEMAT... 4 I. INFORMACJE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo