INSTALACJA CZUJKI PODCZERWIENI BX-80N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTALACJA CZUJKI PODCZERWIENI BX-80N"

Transkrypt

1 INSTALACJA CZUJKI PODCZERWIENI BX-80N AAT Trading Company Sp. z o.o Warszawa, ul. Puławska 431, tel , fax

2 ZEWNĘTRZNA PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI BX-80N BOUNDARY GARD BX-80N - Instrukcja instalacji INSTRUKCJA INSTALACYJNA PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI NALEŻY DOKŁAD PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ Przedstawiamy Państwu nowy produkt firmy OPTEX - zewnętrzną pasywną czujkę podczerwieni BX-80N przeznaczoną do zewnętrznej ochrony budynków. Zadaniem czujki jest wykrycie intruza jeszcze przed dokonaniem włamania. Oprócz przekazania informacji o alarmie do centrali alarmowej, BX-80N może wytwarzać odstraszający sygnał dźwiękowy w miejscu zdarzenia. Cechy charakterystyczne 1. Podwójne zaciski wyjściowe: oddzielne wyjścia alarmu N.O. i N.C.. Dźwiękowa sygnalizacja alarmu i testu: czujka posiada wbudowany brzęczyk który może być uruchamiany podczas alarmu lub w fazie testowania (patrz sekcja 8.3). 3. Regulacja zasięgu detekcji: aby powstał alarm konieczne jest jednoczesne wykrycie intruza przez oba czujniki: dolny i górny. Regulując pole widzenia dolnego czujnika zmieniamy zasięg detekcji czujki. 4. Ocena wielkości intruza małe obiekty (zwierzęta), które nie naruszą górnych obszarów pola detekcji nie będą powodować alarmu. W ten sposób ograniczono występowanie fałszywych alarmów. 5. Odporność na wilgoć IP ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Symbole trójkątów z wykrzyknikami w środku nakazują zachowanie ostrożności przy wykonywaniu jakichkolwiek czynności. Przekreślone symbole wewnątrz okręgu oznaczają działania, których należy unikać. UWAGA Nie używaj tego produktu do innych zastosowań niż wymienione w instrukcji. UWAGA Nie podłączaj do zacisków detektora urządzeń o parametrach elektrycznych (prąd, napięcie) innych niż zalecane w instrukcji. UWAGA Próba demontażu lub modyfikacji elementu może spowodować pożar lub uszkodzenie. UWAGA Bezpośrednie działanie wody na produkt (np. z rynny) zwiększa ryzyko jego uszkodzenia.. CHARAKTERYSTYKI OBSZARÓW DETEKCJI (m) (ft) Widok z góry ft Kąty poszczególnych pól detekcji są regulowane w poziomie (0 lub 3 ) ft (m) ft (m) Kąty poszczególnych pól detekcji są regulowane w poziomie (0 lub 3 ) [Pozycja A] Zasięg detekcji - 1 m (widok jednej strony z boku) ft Przy zasięgu 1 m - ok. 1,3 m [Pozycja B] Pole detekcji - 8 m (widok jednej strony z boku ) Regulacja pól detekcji w pionie i w poziomie jest niezależna dla lewej i prawej strony detektora (patrz sekcja 7). WAŻNE! Czujka wykrywa różnicę temperatur między ruchomym obiektem a tłem w polu detekcji. Jeśli obiekt jest nieruchomy, to nie będzie wykryty. Dodatkowo, temperatura obiektu może mieć wpływ na maksymalny zasięg wykrywania przez czujkę ft [Pozycja C] Pole detekcji - 5 m (widok jednej strony z boku ) ft [Pozycja D] Pole detekcji - m (widok jednej strony z boku ) ft

3 3. BUDOWA CZUJKI BX-80N - Instrukcja instalacji Wkręty mocujące Mocowanie soczewek Płyta tylna Obudowa Moduł czujki Soczewki Widok wnętrza pokrywy przedniej Pokrywa przednia Wskaźnik alarmu dźwiękowego/testu Przełącznik DIP (sekcja 8.3) Wskaźnik LED Wybór czułości (sekcja 8.1) Gąbka Głośność (sekcja 8.) Przepust Reflektor Zaciski Wkręty mocujące do tylnej płyty Moduł czujki - widok z przodu 4. WSKAZÓWKI INSTALACYJNE Wkręt blokujący Poniżej przedstawiono na rysunkach pewne zasady, których należy przestrzegać przy instalacji czujki. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może być przyczyną nieprawidłowości w działaniu urządzenia ,8 ~ 1, m Wysokość instalacji Zamocuj czujkę pionowo, górne pola detekcji równolegle do ziemi. W innej pozycji zdolność detekcyjna czujki zmniejsza się. Zamocuj czujkę tak, aby górne i dolne pola detekcji były równoległe do ściany. 4 5 Należy unikać kierowania pól detekcji czujki na obszar z poruszającymi się obiektami np. drzewami, krzewami, flagami. Jeśli nie można uniknąć takich sytuacji, patrz sekcja "Rozwiązywanie problemów". Unikaj kierowania pól detekcji czujki na obszar z obiektami odbijającymi promienie słoneczne np. kałuże, okna, itp. 3

4 BX-80N - Instrukcja instalacji 5. INSTALACJA 5.1 Przed instalacją: 1 3 Odkręć wkręt blokujący i zdejmij obudowę. Nie dotykaj soczewek. 5. Sposób montażu: Odkręć wkręty mocujące płytę tylną. Nie dotykaj elementów reflektorów. Przesuń w dół i odłącz płytę tylną od modułu czujki. 1 3 Przeciągnij przewód przez otwór i przykręć płytę tylną do ściany. Wysokość instalacji 0,8 m - 1, m. Poprowadź przewód przez przepust w module czujki i podłącz do zacisków. Zwróć uwagę, aby przewody były pomiędzy gąbkami ochronnymi. Załóż moduł czujki na płytę tylną i przykręć wkręty mocujące. Okablowanie powierzchniowe Gąbka Poprowadź przewód przez przepust w module czujki i podłącz do zacisków. Następnie poprowadź przewód do wycięcia w dolnej części modułu. Zwróć uwagę, aby przewody były pomiędzy gąbkami chroniącymi przed kurzem i wilgocią. Usuń szczypcami zaślepkę w obudowie czujki. Po wyprowadzeniu przewodów załóż obudowę i przykręć wkręt blokujący. 6. PODŁĄCZE PRZEWODÓW Wyjście alarmowe: N.C. Sabotaż: (N.C.) Wejście sterujące dźwiękiem (patrz sekcja 8.4) N.C. TAMPER A/C N.O. Wyjście alarmowe: N.O. Zasilanie : 10V - 8V= Przewody zasilające nie powinny przekraczać długości wymienionych w tabeli obok. Jeśli na jednym przewodzie umieszczonych jest więcej czujek, długość przewodu obliczana jest przez podzielenie dozwolonej długości przez ilość użytych czujek. Przekrój Długość przewodu zasilania 1 VDC 4 VDC 0,33 mm² 150 m 500 m 0,5 mm² 50 m 760 m 0,8 mm² 400 m 100 m 1,31 mm² 600 m 1800 m 4

5 BX-80N - Instrukcja instalacji 7. USTAWIA POLA DETEKCJI 7.1 Ustawianie kąta pola detekcji Jeśli w polu widzenia czujki, na ścianie, znajdują się zasłaniające przeszkody, to istnieje możliwość przestawienia pól detekcji w płaszczyźnie poziomej przez odsunięcie ich od ściany o 3 stopnie. WAŻNE! Soczewki reguluje się parami: górną i dolną. Wynika to z zasady działania czujki, gdzie do wywołania alarmu konieczne jest jednoczesne naruszenie górnej i dolnej wiązki. Jeśli zmieniony zostanie kąt poziomy wiązek detekcyjnych na 3 stopnie, czułość detektora powinna być ustawiona na H (ang. high - wysoka, patrz sekcja 8.1). 1 Odegnij trzy zaczepy z każdej strony obudowy soczewek. Wyjmij ramkę mocowania soczewek. Przesuń soczewki, aby wybrać kąt (0 lub 3 stopnie) pola detekcji tak jak to pokazano na rysunku powyżej. 3 Po wybraniu ustawienia wiązek detekcyjnych, włóż ramę mocowania soczewek w obudowę zewnętrzną zgodnie z wycięciami A, B i C. 7. Ustawianie zasięgu detekcji czujki 4 ŚCIANA Jeśli wybrałeś kąt pola detekcji 3 stopnie, wiązka na 1 metrze będzie oddalona od ściany o ok. 60 cm. ok. 0,6 m Górne pole detekcji czujki jest skierowane równolegle do poziomu ziemi. Dolne pole detekcji skierowane jest pod pewnym kątem do poziomu ziemi. Ponieważ detekcja obiektu następuje po naruszeniu dolnego i górnego pola detekcji, zatem regulacja dolnego pola jest zarazem regulacją zasięgu detekcji czujki. OBIEKT WYKRYTY Obiekt w górnym i dolnym polu detekcji. Obiekt tylko w górnym polu detekcji. Obiekt tylko w dolnym polu detekcji. OBIEKT WYKRYTY OBIEKT WYKRYTY Przesuwaj dolne soczewki po obu stronach w kierunku pionowym do odpowiednich pozycji odpowiadających żądanemu zasięgowi (rysunek poniżej). Uważaj, aby nie wygiąć soczewek. 1 m Pozycja A 0 40 ft m Pozycja B 0 40 ft Wyjmij ramkę mocowania soczewek z obudowy czujki (patrz 7.1). Przesuń dolne soczewki, aby ustawić zasięg detekcji (pozycja A,B, C lub D). Sprawdź pole detekcji poprzez wykonanie testu czujki. Dioda LED i dźwiękowa sygnalizacja testu może być wykorzystana do identyfikacji pól detekcji (8.3). Jeśli pola detekcji nie odpowiadają założonym, przesuń dolne soczewki do innej pozycji i powtórz procedurę testowania. Tabelka poniżej pokazuje zasięgi pól detekcji w poszczególnych pozycjach soczewek. POZYCJA A B C D ZASIĘG DETEKCJI 0~1 m 0~8 m 0~5 m 0~ m WAŻNE! Przy skrajnych temperaturach maksymalny zasięg detekcji może ulegać wahaniom. Uwaga! Wysokość montażu czujki 0,8-1, m. 1 m 1 m Pozycja C 0 40 ft Pozycja D 0 40 ft

6 BX-80N - Instrukcja instalacji 8. USTAWIA FUNKCJI 8.1 Regulacja czułości 8. Regulacja poziomu głośności HI MID 1 3 HI - największa czułość MID - średnia czułość LOW - niska czułość (zalecana, jeśli w pobliżu znajdują się potencjalne źródła fałszywych alarmów). 1 3 MAX MIN Wybierz poziom głośności sygnalizatora podczas alarmu (patrz 8.4) i/lub podczas testu czujki (patrz 8.3). Wybierz OFF, jeśli sygnalizacja nie jest używana. LOW OFF 8.3 Ustawianie przełącznika DIP ON Wskaźnik LED: wybierz czy dioda LED ma być aktywna (ON) czy nie (OFF). Wybór stanu: wybór sposobu sterowania sygnalizacją dźwiękową alarmu przez centralę alarmową (patrz 8.4). Ustaw OFF, jeśli głośna sygnalizacja alarmu nie będzie używana. 3. Tryb testu wybierz OFF dla normalnej pracy czujki lub ON dla aktywacji głośnego testu (ustaw poziom głośności w sekcji 8.). 8.4 Funkcja głośnej sygnalizacji alarmu Głośna sygnalizacja alarmu ostrzega o obecności intruza dźwiękiem (ok.. 70dB) przez 15 sekund. Następuje to podczas jednoczesnego naruszenia obu pól detekcji. Funkcja ta może być sterowana z wyjścia programowalnego centrali alarmowej. Wybór stanu (CH) ON 1 3 W stanie włączenia wyjście ma stan wysoki 5V-18V= W stanie włączenia w dozór wyjście ma stan niski 0V-1V= Przełącznik nr ustawia działanie funkcji głośnej sygnalizacji alarmu po wykryciu intruza. Włączanie i wyłączanie działania brzęczyka może być realizowane z centrali alarmowej lub przy użyciu wyłącznika. Wybierz opcję ON lub OFF w zależności od sposobu działania wyjścia sterującego w centrali alarmowej. (patrz poniżej na diagramy podłączeń do centrali). Jeśli wejście sterujące dźwięku (A/C) nie jest używane, ustaw wybór stanu (CH) na OFF. Stan centrali alarmowej Stan wyjścia sterującego Przełącznik Włączona w dozór Niski: 0~1 V= (zwarcie) Stan wysoki przy włączeniu Wyłączona Wysoki: 5~18 V= (rozwarcie) (rozwarcie) Włączona w dozór Wyłączona Wysoki: 5~18 V= (rozwarcie) Niski: 0~1 V= (zwarcie) Stan niski przy włączeniu (zwarcie do masy) <Diagramy podłączeń do centrali dla głośnej sygnalizacji alarmu dotyczą stanu, gdy centrala alarmowa jest włączona.> Sterowanie bezpotencjałowe Stosowane, gdy centrala nie ma napięciowych wyjść PGM. Gdy centrala nie posiada wcale wyjść - sterowanie ręczne Podłączenie, gdy centrala posiada wyjście przekaźnikowe (N.C. lub N.O.). Sterowanie napięciowe Ten rodzaj połączeń jest wymagany, gdy centrala ma napięciowe wyjście programowalne (PGM). N.C. TAMPER A/C N.O. N.C. TAMPER A/C N.O. N.C. TAMPER A/C N.O. Typ Opcjonalny wyłącznik Centrala Wyjście PGM Centrala 9. TESTOWA Po wykonaniu instalacji czujki należy wykonać test detekcji. Test czujki powinien być wykonywany nie rzadziej niż raz w roku. Wskaźnik działania LED (z każdej strony) Upewnij się, że wskaźnik działania LED nie świeci się, gdy w obszarze detekcji nie ma ruchu. Jeśli dioda LED świeci nawet jeśli nie nastąpiło naruszenie obu wiązek detekcyjnych jednocześnie, patrz sekcja 11. Test może być wykonywany przy użyciu opcji głośnej sygnalizacji testu (sekcja 8.3). Instalacja jest zakończona jeśli wskaźnik LED i/lub dźwiękowy sygnalizator alarmu działają po jednoczesnym naruszeniu obu pól detekcji. W przeciwnym razie odwołaj się do sekcji 11 (rozwiązywanie problemów). Po wykonaniu testu wyłącz Tryb testu (sekcja 8.3). 6

7 BX-80N - Instrukcja instalacji 10. PARAMETRY TECHNICZNE I WYMIARY Model BX 80N Metoda detekcji Pasywna detekcja podczerwieni Pole detekcji 4m (po 1m na każdą stronę) Ilość wiązek 4 (po na każdą stronę) Czułość 1,6 C przy 0,6 m/s Wykrywana prędkość ruchu 0,3,0 m/s Zasilanie 10-8 V= Pobór prądu Typowy 8 ma, 38 ma maks. Czas trwania alarmu ± 1 sekundy Wyjście alarmowe NC, NO 8V=, 0,A maks. Styk sabotażowy NC, otwarty po zdjęciu obudowy Tryb testu Włączany/Wyłączany Czas rozruchu po zasileniu Około 45 sekund (LED miga) Głośność Ok. 70dB w odległości 1 m Wskaźnik LED Wskazuje stan alarmu Zakres temperatur pracy -0 C +50 C Wilgotność Do 95% Odporność na zakłócenia radioelektryczne 0 V/m Montaż Na ścianach, wewnątrz i na zewnątrz Wysokość montażu Od 0,8 do 1, metra Ciężar 400 g Odporność na zawilgocenie IP 55 Akcesoria dodatkowe śruby montażowe 55 mm 68,7 mm 3,7 mm Odl. otworów 83,5 mm 11. ROZWIĄZYWA PROBLEMÓW Brak alarmu Brak alarmu Ciągłe miganie Ciągłe LED miganie LED Brak sygnału dźwiękowego Brak sygnału dźwiękowego Alarm mimo braku źródeł Alarm fałszywych mimo braku źródeł alarmów fałszywych alarmów Czy LED świeci? Czy wyjście alarmowe czujki jest podłączone prawidłowo? Czy napięcie zasilania jest między 10 a 8V? Czy przełącznik głośności jest na OFF? Czy napięcie zasilania jest Czy wskaźnik LED jest na pozycji ON? między 10 a 8V? Ustaw wskaźnik LED na ON (sekcja 8.3) Ustaw wskaźnik LED na ON (sekcja 8.3) Podłącz prawidłowo Podłącz prawidłowo Możliwy nie zakończony rozruch Możliwy po włączeniu nie zakończony zasilania rozruch po włączeniu zasilania Czy funkcja głośnej sygnalizacji alarmu jest ustawiona prawidłowo? Ustaw przełącznik poziomu głośności na "MAX" lub "MIN" Ustaw przełącznik poziomu głośności na "MAX" lub "MIN" Czy czujka znajduje się w pozycji pionowej? Czy dolne pole detekcji jest dłuższe niż planowane? Czy istnieją obiekty odbijające dolne pole detekcji? Czy czujka skierowana jest wprost na wschodzące lub zachodzące słońce? Czy istnieją źródła fałszywych alarmów (klimatyzatory, ruchome obiekty, itp.)? Odłącz przewody z zacisków wyjściowych zasilacza. Czy napięcie jest prawidłowe? Zasilacz może być uszkodzony. Zasilacz może być uszkodzony. Odczekaj 45 sekund po włączeniu Odczekaj zasilania 45 sekund po włączeniu zasilania Popraw ustawienia Popraw ustawienia Ustaw czujkę w pozycji pionowej. Linia zasilająca mogła zostać Linia uszkodzona zasilająca mogła zostać uszkodzona Kable zasilające mogły przekroczyć Kable zasilające dozwoloną mogły dla danego przekroczyć przekroju dozwoloną długość. dla Zastosuj danego inne przekroju przewody długość. lub dodatkowy Zastosuj inne zasilacz. przewody W lub przypadku dodatkowy wątpliwości zasilacz. W zadzwoń przypadku do serwisu. wątpliwości zadzwoń do serwisu. Linia zasilająca jest zwarta lub doziemiona. Linia zasilająca Usuń jest usterkę. zwarta lub doziemiona. Usuń usterkę. Ustaw czujkę w pozycji pionowej. Ustaw ponownie dolne pole detekcji. Ustaw ponownie dolne pole detekcji. Usuń obiekty odbijające lub przesuń dolne pole detekcji. Usuń obiekty odbijające lub przesuń dolne pole detekcji. Zmień lokalizację czujki (patrz sekcja 3) Zmień lokalizację czujki (patrz sekcja 3) Usuń obiekty z pola detekcji lub zmień lokalizację czujki. Usuń obiekty z pola detekcji lub zmień lokalizację czujki. Sporadyczny brak Sporadyczny detekcji brak detekcji Czy pole detekcji jest ustawione prawidłowo (patrz sekcja 7)? Czy przełącznik regulacji czułości ustawiony jest na LOW? Ustaw ponownie pole detekcji według opisu w sekcji 7. Ustaw ponownie pole detekcji według opisu w sekcji 7. Ustaw przełącznik regulacji czułości na MID i przeprowadź test działania Ustaw przełącznik czujki regulacji jak czułości opisano na w sekcji MID i 8. przeprowadź test działania czujki jak opisano w sekcji 8. 7

8 01.005

CZUJKA PODCZERWIENI BX-80N

CZUJKA PODCZERWIENI BX-80N Instrukcja instalacji CZUJKA PODCZERWIENI BX-80N ZEWNĘTRZNA PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI BX-80N BOUNDARY GARD INSTRUKCJA INSTALACYJNA PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI NALEśY DOKŁAD PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ

INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ INSTALACJA CZUJKI MX-40QZ AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl CZUJKA DUALNA PIR + MIKROFALA OPTEX

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CZUJKI LX-402, LX-802N

INSTALACJA CZUJKI LX-402, LX-802N INSTALACJA CZUJKI LX-, LX-8N AAT Trading Copany Sp. z o.o. -8 Warszawa, ul. Puławska, tel., fax 9 e-ail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl LX-, LX-8N - Instrukcja instalacji ZEWNĘTRZNE PASYWNE CZUJKI PODCZERWIENI

Bardziej szczegółowo

fit seria INSTRUKCJA MONTAŻU Niewielka czujka zewnętrzna

fit seria INSTRUKCJA MONTAŻU Niewielka czujka zewnętrzna Niewielka czujka zewnętrzna fit seria INSTRUKCJA MTAŻU N219 Niewielkie wymiary Model standardowy 2 PIR z antymaskingiem Uchwyt regulowany 190 w poziomie Inteligentna logika AND Cyfrowy antymasking (model

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CZUJKI VX-402, VX-402REC

INSTALACJA CZUJKI VX-402, VX-402REC INSTALACJA CZUJKI VX-402, VX-402REC AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl SPIS TREŚCI: 1. ZALECENIA

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzna czujka podczerwieni NV780, NVR780

Zewnętrzna czujka podczerwieni NV780, NVR780 Zewnętrzna czujka podczerwieni NV780, NVR780 Czujka NV780 stosowana jest głównie do ochrony budynków wzdłuż elewacji. Działa jak kurtyna pionowa umożliwiając wykrycie włamywacza przed wejściem do budynku.

Bardziej szczegółowo

CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI

CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI CZTEROWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABH INSTRUKCJA INSTALACJI I. Parametry techniczne Model ABH-200 Zasięg detekcji we wnętrzu na zewnątrz 200 m 600 m Liczba wiązek Tryb detekcji Źródło promieniowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni SPIS TREŚCI 1. OPIS... 3 1.1 OPIS... 3 2. INSTALACJA... 3 3. MONTA Ż... 3 4. PODŁĄCZENIA... 3 5. STROJENIE... 4 6. ZABEZPIECZENIA... 4 7. PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

CZUJKI HX-40, HX-40AM

CZUJKI HX-40, HX-40AM Instrukcja instalacji CZUJKI HX-40, HX-40AM SPIS TREŚCI 1. ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI - SYTUACJE, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ... 4 2. CZĘŚCI SKŁADOWE... 5 3. OTWORY MONTAŻOWE... 5 4. USTAWIENIE POLA DETEKCJI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKA MX-40QZ CZUJKA DUALNA PIR + MIKROFALA OPTEX MX-40QZ MX-50QZ INSTRUKCJA INSTALACYJNA CHARAKTERYSTYKA Szerokokątna 12 m x 12 m - MX-40QZ 15 m x 15 m - MX-50QZ Technologia QUAD

Bardziej szczegółowo

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI BS-BD3 INSTRUKCJA INSTALACJI

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI BS-BD3 INSTRUKCJA INSTALACJI TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI BS-BD3 INSTRUKCJA INSTALACJI I. Parametry techniczne Model BS-BD3 150 BS-BD3 200 BS-BD3 250 Zasięg detekcji Liczba wiązek Tryb detekcji Źródło promieniowania

Bardziej szczegółowo

JA-89P Bezprzewodowy zewnętrzny czujnik ruchu

JA-89P Bezprzewodowy zewnętrzny czujnik ruchu S t r o na 1 JA-89P Bezprzewodowy zewnętrzny czujnik ruchu JA-89P to bezprzewodowy zewnętrzny czujnikiem pasywnej podczerwieni zaprojektowanym w taki sposób by wykrywać ruch człowieka na chronionym obszarze.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKA SX-360Z SX-360Z Sufitowa, pasywna czujka podczerwieni (PIR) Charakterystyka : Sufitowa, pasywna czujka podczerwieni o kącie widzenia 360º Funkcja Zoom - regulacja kąta detekcji

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

POCZWÓRNE FOTOELEKTRYCZNE TORY PODCZERWIENI YOTOGI-S50/100/150/200/250

POCZWÓRNE FOTOELEKTRYCZNE TORY PODCZERWIENI YOTOGI-S50/100/150/200/250 POCZWÓRNE FOTOELEKTRYCZNE TORY PODCZERWIENI YOTOGI-S50/100/150/00/50 Instrukcja Instalacji 1 Dane techniczne MODEL Metoda detekcji zewnętrzny Zasięg wewnętrzny S - 50 S - 100 50m 100m 100m 00m S - 150

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

1. ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

1. ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA > Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z instrukcją montażu Optex prezentuje nową koncepcję BOUNDRYGUARD do ochrony ścian zewnętrznych budynku i wykrywania intruza przed

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-100, AX-200

INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-100, AX-200 INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-00, AX-200 BARIERY PODCZERWIENI OPTEX AX-00/200 PLUS, AX-00/200TF INSTRUKCJA INSTALACYJNA Bariera podczerwieni wykrywa intruza jeśli górny i dolny promień podczerwieni

Bardziej szczegółowo

6-2 Ustawienie nadajnika. 8-2 Ustawienia przełączników

6-2 Ustawienie nadajnika. 8-2 Ustawienia przełączników > BX-8NR Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z instrukcją montażu Optex prezentuje nową koncepcję do ochrony ścian zewnętrznych budynku i wykrywania intruza przed dostaniem

Bardziej szczegółowo

SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13

SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13 SP-4004 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp4004_pl 03/13 Sygnalizator SP-4004 informuje o sytuacjach alarmowych przy pomocy sygnalizacji akustycznej i optycznej. Przystosowany jest do montażu na zewnątrz.

Bardziej szczegółowo

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABE DWUWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABT INSTRUKCJA INSTALACJI

TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABE DWUWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABT INSTRUKCJA INSTALACJI TRÓJWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABE DWUWIĄZKOWY CZUJNIK AKTYWNEJ PODCZERWIENI ABT INSTRUKCJA INSTALACJI I. Parametry techniczne Model ABE-100 ABE-150 ABT-100 Zasięg detekcji we wnętrzu 100 m

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi Sygnalizator BLADE

Instrukcja instalacji i obsługi Sygnalizator BLADE Instrukcja instalacji i obsługi Sygnalizator BLADE Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji BLADE Rev. 1.0. 2016,

Bardziej szczegółowo

PE-30T (zasięg na zewnątrz 30m) PE-60T (zasięg na zewnątrz 60m)

PE-30T (zasięg na zewnątrz 30m) PE-60T (zasięg na zewnątrz 60m) ul. Płomyka 2 02-490 Warszawa tel. (22) 863-63-53 INSTRUKCJA INSTALACJI AKTYWNYCH BARIER PODCZERWIENI PE-30T (zasięg na zewnątrz 30m) PE-60T (zasięg na zewnątrz 60m) 1. OPIS 2. Pokrycie oraz regulacja

Bardziej szczegółowo

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600

Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Sygnalizator zewnętrzny AT-3600 Ogólny Zewnętrzny sygnalizator akustyczny optyczny AT-3600 przeznaczony jest do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz w systemach sygnalizacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI AKTYWNYCH BARIER PODCZERWIENI

INSTRUKCJA INSTALACJI AKTYWNYCH BARIER PODCZERWIENI ul. Płomyka 2 02-490 Warszawa tel. (22) 863-63-53 INSTRUKCJA INSTALACJI AKTYWNYCH BARIER PODCZERWIENI SBT-30F SBT-60F SBT-100F SBT-30 SBT-60 SBT-100 Średnica promienia 1.Opis ogólny Otwór na Zaciski przewody

Bardziej szczegółowo

TRIRED - zewnętrzna czujka podczerwieni - Przewodowa

TRIRED - zewnętrzna czujka podczerwieni - Przewodowa TRIRED - zewnętrzna czujka podczerwieni - Przewodowa Czujka TRIRED, wykorzystująca właściwości potrójnej podczerwieni, została stworzona z myślą o zabezpieczeniu drzwi, okien oraz każdej otwartej przestrzeni.

Bardziej szczegółowo

OUT LOOK - czujka dualna (PIR +MW) do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

OUT LOOK - czujka dualna (PIR +MW) do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. OUT LOOK - czujka dualna (PIR +MW) do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Czujka dualna (PIR+MW) zewnętrzna. Posiada antymasking, kilkustopniową regulację parametrów detekcji w strefie podejścia i

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SPL-2030

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SPL-2030 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SPL-2030 spl2030_pl 04/10 Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SPL-2030 jest przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu. Funkcję sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

CURTAIN ZEWNĘTRZNA CZUJKA KURTYNOWA Z ANTYMASKINGIEM

CURTAIN ZEWNĘTRZNA CZUJKA KURTYNOWA Z ANTYMASKINGIEM CURTAIN ZEWNĘTRZNA CZUJKA KURTYNOWA Z ANTYMASKINGIEM DWA MODELE: 1. CURTAIN-P: czujka PIR 2. CURTAIN-PM: czujka PIR + MW CECHY: * Podwójny pyroelemnt * Czujnik mikrofalowy (CURTAIN-PM) * Wodoszczelna obudowa

Bardziej szczegółowo

Niezastosowanie się do tak oznaczonych wskazówek oraz niewłaściwa obsługa może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

Niezastosowanie się do tak oznaczonych wskazówek oraz niewłaściwa obsługa może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami. CZUJKA ZEWNĘTRZNA Z REGULACJĄ ZASIĘGU VX-402R Model zasilany bateryjnie WŁAŚCIWOŚCI Niski pobór prądu Układ oszczędzania baterii Szeroki zakres napięcia zasilania Miejsce na nadajnik bezprzewodowy Regulacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

Dioda sygnalizacyjna Końcówki Dioda alarmowa Śruby regulacji Napięcie pionowej zasilania Potencjometr czasu. Podczerwieni Obiektyw podczerwieni

Dioda sygnalizacyjna Końcówki Dioda alarmowa Śruby regulacji Napięcie pionowej zasilania Potencjometr czasu. Podczerwieni Obiektyw podczerwieni BARIERY PODCZERWIENI A30/60/80/100 Właściwości: Zasięg: 1. A30: Na zewnątrz 30m, Wewnątrz 90m 2. A-60: Na zewnątrz 60m, Wewnątrz 180m 3. A-80: Na zewnątrz 80m, Wewnątrz 240 m 4. A-100: Na zewnątrz 100m,

Bardziej szczegółowo

SP-6500 SD-6000 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp6500_pl 03/13

SP-6500 SD-6000 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp6500_pl 03/13 SP-6500 SD-6000 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY sp6500_pl 03/13 Sygnalizator SP-6500 / SD-6000 informuje o sytuacjach alarmowych przy pomocy sygnalizacji akustycznej i optycznej. Przystosowany jest do

Bardziej szczegółowo

IQ PROFILER PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI INSTRUKCJA INSTALACJI

IQ PROFILER PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 1 IQ PROFILER PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI INSTRUKCJA INSTALACJI Pasywny czujnik podczerwieni o prostym montażu posiada inteligentny system analizy sygnałów oraz wysoka odporność na fałszywe

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Wprowadzenie Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD jest używana w systemach do programowania i operacji użytkownika, wyświetlania wiadomości

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CZUJKI VIBRO

INSTALACJA CZUJKI VIBRO INSTALACJA CZUJKI VIBRO AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl VIBRO - Instrukcja instalacji VIBRO

Bardziej szczegółowo

1 OPIS OGÓLNY 2 ZASADY INSTALACJI 3 POLE DETEKCJI. Przeznaczenie urządzenia

1 OPIS OGÓLNY 2 ZASADY INSTALACJI 3 POLE DETEKCJI. Przeznaczenie urządzenia Przeznaczenie urządzenia Zewnętrzny pasywny czujnik podczerwieni TX-114SR przeznaczony jest do pracy jako czujnik bezprzewodowy we współpracy z wbudowanym do niego dowolnym rodzajem nadajnika. Bardzo niski

Bardziej szczegółowo

Załóż z powrotem pokrywę pojemnika na baterie NADAJNIK. Wyjmij zestaw imitacji baterii i znajdź typ odpowiadający baterii nadajnika

Załóż z powrotem pokrywę pojemnika na baterie NADAJNIK. Wyjmij zestaw imitacji baterii i znajdź typ odpowiadający baterii nadajnika Jak podłączyć pojemnik na baterie i nadajnik bezprzewodowy SPRAWDZENIE WYMIARÓW SPRAWDZENIE WYMIARÓW Wariant ) Wariant ) Pojemnik na baterie Sprawdź, czy wymiary nadajnika pasują do HX Nadajnik (*Jeżeli

Bardziej szczegółowo

MD9260. Dualny detektor ruchu zasilany energią słoneczną. Podręcznik użytkownika. Wydrukowano w Chinach Wer.: MD9260-UM-PL-V1.0

MD9260. Dualny detektor ruchu zasilany energią słoneczną. Podręcznik użytkownika. Wydrukowano w Chinach Wer.: MD9260-UM-PL-V1.0 2015 SMANOS HOLDING LTD. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Chinach Wer.: MD9260-UM-PL-V1.0 MD9260 Dualny detektor ruchu zasilany energią słoneczną Podręcznik użytkownika Wprowadzenie MD9260 to

Bardziej szczegółowo

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101

COTAG. Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 COTAG Instrukcja Instalacji KONTROLER 4101 IN 016PL Montaż Kontroler jest wyposażony w trzy otwory montażowe z tyłu obudowy. Kontroler powinien być zainstalowany wewnątrz strzeżonej części obiektu, to

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

BARIERA PODCZERWIENI Z CELOWNIKIEM LASEROWYM PB-30HD, PB-60HD, PB-80HD,PB,120HD

BARIERA PODCZERWIENI Z CELOWNIKIEM LASEROWYM PB-30HD, PB-60HD, PB-80HD,PB,120HD BARIERA PODCZERWIENI Z CELOWNIKIEM LASEROWYM PB-30HD, PB-60HD, PB-80HD,PB,120HD Właściwości: Zasięg: PB-30HD: Na zewnątrz 30m, Wewnątrz 60m PB-60HD: Na zewnątrz 60m, Wewnątrz 120m PB-80HD: Na zewnątrz

Bardziej szczegółowo

EM3XX są certyfikowane zgodnie z EN i EN UWAGA!

EM3XX są certyfikowane zgodnie z EN i EN UWAGA! EM3xx Moduł 4 wejść / 4 wyjść i adapter 2 linii bocznych EM3XX są certyfikowane zgodnie z EN 54-17 i EN 54-18. UWAGA! Opis produktu Moduł EMxx umożliwia komunikację central adresowalnych SmartLoop i SmartLight

Bardziej szczegółowo

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15

APS Właściwości. ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 APS-412 ZASILACZ BUFOROWY aps-412_pl 04/15 Impulsowy zasilacz buforowy APS-412 umożliwia zasilanie urządzeń wymagających napięcia stałego 12 V. Posiada dedykowane złącze pozwalające na integrację z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji 1 3 4 5 J1: Nieużywany J: Dioda LED wyłączona Dioda LED włączona J3 i J4: Patrz rysunek 6 J5: Styk 8 = D/N Styk 8 = Zdalny test J6: napięcie CV :+ ve napięcie CV: - ve Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-250PLUS AX-500PLUS, AX-350MK II, AX-650MK II

INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-250PLUS AX-500PLUS, AX-350MK II, AX-650MK II INSTALACJA BARIER PODCZERWIENI AX-50PLUS AX-500PLUS, AX-50MK II, AX-650MK II AX - 50PLUS / 500PLUS, AX - 50MK II / 650MK II - Instrukcja instalacji BARIERY PODCZERWIENI OPTEX AX-50PLUS, AX-500PLUS, AX-50MK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Serwisowa. TRIRED - zewnętrzna czujka PIR - przewodowa

Instrukcja Serwisowa. TRIRED - zewnętrzna czujka PIR - przewodowa TRIRED - zewnętrzna czujka PIR - przewodowa Instrukcja Serwisowa ul.gen.józefa Sowińskiego 68 70-236 Szczecin tel.+48 091 452 40 51 fax.+48 091 452 4052 tel. kom. 0609 534 811 wersja: 0.1 ostatnia edycja:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004 Instrukcja obsługi R Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH 701401/04 07/004 Funkcje i własności Optyczny czujnik dyfuzyjny wykrywa obiekty i materiały w sposób bezdotykowy i wskazuje ich obecność

Bardziej szczegółowo

SAEL 2010 LED. Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny. Instrukcja serwisowa. Wersja dokumentu 2.2 Ostatnia edycja 02/2013

SAEL 2010 LED. Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny. Instrukcja serwisowa. Wersja dokumentu 2.2 Ostatnia edycja 02/2013 SAEL 2010 LED Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny Instrukcja serwisowa Wersja dokumentu 2.2 Ostatnia edycja 02/2013 Tłumaczenie Polska H I - T E C H N O L O G Y & D E S I G N W O R L D W I D E

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI System: Modele: Moduł styków bezprądowych (Dry contact) PQDSBC UWAGA Przed instalacją wyrobu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Prace instalacyjne muszą być wykonane

Bardziej szczegółowo

Detektor ruchu 180st. Nr produktu

Detektor ruchu 180st. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Detektor ruchu 180st. Nr produktu 000612852 Strona 1 z 6 Detektor ruchu 180 wersja 11/10 Nr produktu 61 28 51 (kolor: czarny) Nr produktu 61 28 52 (kolor: biały) Przeznaczenie do użycia

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa czujka pasywnej podczerwieni

Bezprzewodowa czujka pasywnej podczerwieni Bezprzewodowa czujka pasywnej podczerwieni EVW / RFW8 / RFI / EVNT 9 0 V 6 7 8.0 m max.. m nom..8 m min. Rys. +V Lithium J J J J BI STD 6 MTR 0 MTR Rys. SENS RANGE Rys. 00 Interlogix B.V. Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY POŻAROWY

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY POŻAROWY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY POŻAROWY SPP-100 SPP-101 Instrukcja instalacji spp-100_pl 07/13 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym

Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz zwierząt z czujnikiem ruchu i modułem solarnym Nr produktu 710068 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Za pomocą czujnika ruchu PIR produkt aktywuje generator ultradźwiękowy o częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKI LC-171 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. CHARAKTERYSTYKA...3 3. CZĘŚCI SKŁADOWE...3 4. CHARAKTERYSTYKA DETEKCJI...4 5. WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI...5 6. MONTAŻ URZĄDZENIA...5 7. OPIS

Bardziej szczegółowo

Zawartość pudełka. Przed pierwszym użyciem

Zawartość pudełka. Przed pierwszym użyciem 51 POL Zawartość pudełka 1 x PIR Bezprzewodowy czujnik ruchu niewrażliwy na zwierzęta 1 x Wspornik 1 x Podręcznik użytkownika ASA-40 PIR jest bezprzewodowym czujnikiem ruchu niewrażliwym na zwierzęta.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI CENTRALA ALARMOWA TCS-2 INSTRUKCJA INSTALACJI Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. 1. Wstęp Centrala alarmowa TCS-2 jest zintegrowanym systemem zawierającym większość elementów tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Przed przystąpieniem do montażu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi i montażu ponieważ bezpieczne użytkowanie zależy od poprawnego zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Czujnik ruchu McGuard Nr produktu

Czujnik ruchu McGuard Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik ruchu McGuard Nr produktu 000613154 Strona 1 z 5 Dziękujemy za wybór profesjonalnego czujnika ruchu McGuard firmy GROTHE GmbH. Ta nowa generacja czujników ruchu oferuje lepsze

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzeń serii Home Control

Instrukcja obsługi urządzeń serii Home Control Za pomocą bezprzewodowego, radiowego systemu sterowania AB440, można zdalnie włączać, wyłączać, lub przyciemnić lampy. Można też sterować innymi urządzeniami elektrycznymi. Sterowanie odbywa się przy użyciu

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WŁAŚCIWOŚCI

SPIS TREŚCI WŁAŚCIWOŚCI CZUJKA ZEWNĘTRZNA Z REGULACJĄ ZASIĘGU VX-402, Model standardowy VX-402REC Model z ostrzeganiem głosowym WŁAŚCIWOŚCI Ostrzeganie głosowe (tylko VX-402REC) Łatwe nagrywanie za pomocą wbudowanego mikrofonu

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86 Arkusz informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86 Opis Siłowniki AME 85 i AME 86 stosuje się z zaworami VFM 2 (DN 50 250), VFS 2 (DN 65 00), VF2/3 (DN 25, 50) i AFQM (DN 50 250).

Bardziej szczegółowo

rh-p1 Bateryjny czujnik ruchu systemu F&Home RADIO.

rh-p1 Bateryjny czujnik ruchu systemu F&Home RADIO. KARTA KATALOGOWA rh-p1 Bateryjny czujnik ruchu systemu F&Home RADIO. rh-p1 to niskoprądowy pasywny detektor ruchu. Czujnik wykrywa osoby poprzez detekcję zmian promieniowania podczerwonego. Każda zmiana

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pobór prądu (podczas alarmowania) 18W Ilość wejść 6 Max. prąd wyjścia na syrenę

Centrala alarmowa INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pobór prądu (podczas alarmowania) 18W Ilość wejść 6 Max. prąd wyjścia na syrenę INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala alarmowa CA - 2 Napięcie zasilania 230V AC Pobór prądu (podczas alarmowania) 18W Ilość wejść 6 Max. prąd wyjścia na syrenę 1,2A (12V) Pamięć ustawień przy zaniku zasilania TAK

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU KOMPATYBILNY Z ODBIORNIKAMI SERII WS3xx

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU KOMPATYBILNY Z ODBIORNIKAMI SERII WS3xx BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU WS380 KOMPATYBILNY Z ODBIORNIKAMI SERII WS3xx Regulowane parametry: czas włączenia 5 s do 10 min. czułość na światło 3-1000 Lux maksymalny promień detekcji 5 do 10 m NAŒCIENNY

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o bezpieczeństwie 3 2. Prawidłowe użytkowanie 3

1. Podstawowe informacje o bezpieczeństwie 3 2. Prawidłowe użytkowanie 3 307144 02 PL Instrukcja obsługi thepiccola S360-100 DE WH 1060200 1. Podstawowe informacje o bezpieczeństwie 3 2. Prawidłowe użytkowanie 3 Utylizacja 3 3. Opis urządzenia 4 4. Instalacja i podłączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

1471 aocd-250_pl 02/17

1471 aocd-250_pl 02/17 1471 aocd-250_pl 02/17 ZEWNĘTRZNA BEZPRZEWODOWA DUALNA CZUJKA KURTYNOWA AOCD-250 Wersja oprogramowania 1.00 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU KOMPATYBILNY Z ODBIORNIKAMI SERII WS3xx

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU KOMPATYBILNY Z ODBIORNIKAMI SERII WS3xx BEZPRZEWODOWY CZUJNIK RUCHU WS390 KOMPATYBILNY Z ODBIORNIKAMI SERII WS3xx Regulowane parametry: czas włączenia 5 s do 10 min. czułość na światło 3-1000 Lux maksymalny promień detekcji 2 do 4 m SUFITOWY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKI LC-151 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. CHARAKTERYSTYKA...3 3. CZĘŚCI SKŁADOWE...3 4. CHARAKTERYSTYKI DETEKCJI...4 5. WYBÓR MIEJSCA INSTALACJI...4 6. MONTAŻ URZĄDZENIA...5 7. OPIS

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNA BEZPRZEWODOWA DUALNA CZUJKA RUCHU AOD-200

ZEWNĘTRZNA BEZPRZEWODOWA DUALNA CZUJKA RUCHU AOD-200 aod-200_pl 03/16 ZEWNĘTRZNA BEZPRZEWODOWA DUALNA CZUJKA RUCHU AOD-200 Wersja oprogramowania 1.0 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI PIR500 CZUJNIK RUCHU PIR - DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące środowiska.

Bardziej szczegółowo

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 84 PxAqua 3 SH V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny... 3. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 8 7.

Bardziej szczegółowo

Gong elektroniczny CROMA 100/230 Nr produktu

Gong elektroniczny CROMA 100/230 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Gong elektroniczny CROMA 100/230 Nr produktu 000625142 Strona 1 z 9 Instrukcje w zakresie obsługi i instalacji CROMA100/230 Gong elektroniczny Szanowny kliencie, Kupując niniejszy produkt

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX 6 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005 Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 701809 / 0 0 / 005 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa przeźroczyste obiekty i materiały w sposób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zewnętrzny sygnalizator bezprzewodowy WT4911

Instrukcja instalacji Zewnętrzny sygnalizator bezprzewodowy WT4911 Instrukcja instalacji Zewnętrzny sygnalizator bezprzewodowy WT4911 WERSJA 1.0 WT4911 jest zewnętrznym, bezprzewodowym sygnalizatorem o komunikacji dwukierunkowej. W przypadku wystąpienia zdarzenia alarmowego

Bardziej szczegółowo

AS 520 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW:

AS 520 ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI OPIS URZĄDZENIA: OPIS ZACISKÓW: ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY INSTRUKCJA INSTALACJI UWAGA: Akumulator Ni-Cd. Niebezpieczeństwo uszkodzenia akumulatora w przypadku niewłaściwej obsługi. Akumulator wymieniać na identyczny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA MODUŁU PC4204CX

INSTALACJA MODUŁU PC4204CX INSTALACJA MODUŁU WERSJA 3.0 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl wer. 3.0 - Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

m = m = m = 1 Użyj maskownicy dla małych odległości. Między czujnikiem i odbłyśnikiem należy zachować pełną widoczność.

m = m = m = 1 Użyj maskownicy dla małych odległości. Między czujnikiem i odbłyśnikiem należy zachować pełną widoczność. Instalacja Informacje ogólne 50cm 50 100 m = 4 50cm cm Między czujnikiem i odbłyśnikiem należy zachować pełną widoczność. 8-100mm Montaż należy wykonać na wytrzymałych powierzchniach (na ścianach nośnych

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa zewnętrzna czujka PIR. Instrukcja instalacji WatchOUT Bezprzewodowy WL T312

Bezprzewodowa zewnętrzna czujka PIR. Instrukcja instalacji WatchOUT Bezprzewodowy WL T312 Bezprzewodowa zewnętrzna czujka PIR Instrukcja instalacji WatchOUT Bezprzewodowy WL T312 2 Spis treści Instalacja... 4 Wstęp... 4 Montaż... 4 Zalecenia montażowe... 4 Instalacja na ścianie... 5 Montaż

Bardziej szczegółowo

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m Nr produktu 00751274 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Produkt ten jest używany do wykrywania poziomu wody. Składa się

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z

Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek. Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Systemy Zabezpieczeń Bankowych Wojciech Pogorzałek Czytnik Kontroli Dostępu CZM 503/SC/1L CZM 503/SC/1P CZM 503/SC/1L/z CZM 503/SC/1P/z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Wersja 1.0 CZM 503/SC DTR (v1.0)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/12 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE CENTRALKI I SYGNALIZATORA str. 3 2. DANE TECHNICZNE str. 3 3. BUDOWA I DZIAŁANIE str. 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 Nr produktu 672503 Strona 1 z 7 Instalacja 1. Włóż okrągłą podstawę do słupka w tylnej części Twojej stacji pogodowej (jak pokazano

Bardziej szczegółowo

Czujnik ruchu i obecności PIR

Czujnik ruchu i obecności PIR lektro rządzenia tv, gd Czujnik ruchu i obecności PIR zewnętrzny Instrukcja obs³ugi i specyfikacja techniczna *Występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: - ES-052 B z obudową w kolorze czarnym - ES-052

Bardziej szczegółowo

Tester ciągłości przewodów Extech CT20

Tester ciągłości przewodów Extech CT20 INSTRUKCJA OBSŁUGI Tester ciągłości przewodów Extech CT20 Nr produktu 101157 Strona 1 z 5 Wstęp Gratulujemy zakupu testera ciągłości przewodów Extech CT20. CT20 umożliwia użytkownikowi szybką identyfikację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji CZUJKA AC-101 WERSJA 1.0 AC-101 Instrukcja instalacji AC-101 Mikrofonowa czujka zbicia szyby Czujka AC-101 jest nowoczesną mikrofonową czujką zbicia szyby. Dzięki zastosowaniu układów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł wykrywania obecności

INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł wykrywania obecności INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł wykrywania obecności MD-NIM09 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Moduł sterujący Moduł czujnika podczerwieni MD-NIM09/E to czujnik

Bardziej szczegółowo