nr /2010 nr. nr /2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 3 2009/2010 nr. nr 1 2009/2010"

Transkrypt

1 ; Gazetka szkolna nr /2010 nr. nr /2010 W tym numerze: - Wiosna - przyszli dziennikarze z X LO - sportowy świat dziesiątki - DKF, Pro Sinfonika, Teatr Dycha i wiele innych atrakcji! Witaj szkoło! Dobry dziennikarz powinien być przede wszystkim dobrym człowiekiem. Ryszard Kapuściński I zaczęło się!!! Nowy rok szkolny ruszył pełną parą. jak równieŝ praca nad kolejnym numerem naszej gazetki TEEN IDEA. Informujemy, Ŝe zmienił się skład redakcji. Fotel redaktora naczelnego przejęła Ania Ceyza z kl.ii g, która zastąpiła na tym stanowisku tegorocznego maturzystę, dobrze zapowiadającego się przyszłego dziennikarza, Mateusza Bartosiewicza. Jako redakcyjny sekretarz i Wasza starsza koleŝanka, która zawsze słuŝy mądrą radą i pomocą, chciałabym serdecznie zaprosić do współpracy przy redagowaniu szkolnego czasopisma Drogich Pierwszoklasistów, którym głośno mówię Cześć. Trzeźwe spojrzenie na rzeczywistość bardzo się przyda. Czego Wam Ŝyczyć? Nie tylko dobrych, bardzo dobrych stopni (szczególnie z chemii ), bo o tym słyszycie codziennie od rodziców wychodząc z domu, ale przede wszystkim wytrwałości, pogodzenia nauki z zainteresowaniami, pasjami, moŝliwości realizowania wyznaczonych celów i najwaŝniejsze znalezienia osób, na których będziecie mogli polegać, zaufać im, dzięki którym chętniej przekroczycie próg naszej szkoły prawdziwych przyjaciół. Julia Tritt II G

2 Z wielką radością śpieszymy donieść, Ŝe wszystkie nasze starsze koleŝanki i koledzy z pierwszej w dziesiątce klasy dziennikarskiej (6 osób), są juŝ studentami I roku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Gratulujemy i liczymy na dalszą współpracę! Dokładnie trzy lata temu po raz pierwszy przekraczałam próg X LO. Wszystko było dla mnie takie nowe, inne i budziło grozę. Tymczasem zanim zdąŝyłam zmruŝyć oczy jestem absolwentką "dziesiątki". JuŜ niedługo październik, a wraz z nim studia. Powtórzy się historia sprzed trzech lat. W dalszym ciągu jestem otumaniona entuzjazmem związanym z dostaniem się na UAM. Gubiąc się w gąszczu progów punktowych, Internetowej Rekrutacji, wyników matur powoli traciłam nadzieję, Ŝe uda mi się pokonać prawie 6 osób, które równieŝ "czają się" na moje miejsce na wymarzonym kierunku: politologia. Ostatni stres 13 lipca, na dzień przed podaniem wyników i... jest! Udało się! Obecnie liczę na to, Ŝe lekcje Pana Profesora Wawrzynowskiego nie poszły w las i, Ŝe sporo jeszcze pamiętam z dyskusji na duŝych przerwach prowadzonych przez moją klasę w sali nr 10. Trzymajcie za mnie kciuki! Olga Milewska absolwentka klasy dziennikarskiej Trzecia klasa - a raczej jej drugi semestr był dla mnie okresem bardzo pracowitym. Wtedy trzeba było juŝ naprawdę zebrać wszystkie siły i wykorzystać jak najlepiej ten czas. W maju kaŝdy z moich znajomych marzył o tym, Ŝeby mieć to juŝ za sobą. Hmmm, sama matura to w zasadzie nic przyjemnego, zwłaszcza jeśli komuś zaleŝy na wynikach nieco wyŝszych niŝ 30% : - ). To dla kaŝdego stres - niezaleŝnie od ambicji, planów na przyszłość czy podejścia do sprawy. Na szczęście maj minął całkiem szybko i wyniki mnie zadowoliły. Niestety od ogłoszenia wyników matur (30 czerwca) pozostały jeszcze dwa tygodnie oczekiwania na wyniki rekrutacji na UAM-ie. Na Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym wyniki miały być podane kilka dni wcześniej, co uwaŝam za duŝą niesprawiedliwość. Na szczęście teraz, kiedy to piszę, jest właśnie 13 lipca, czyli dzień ogłoszenia wyników rekrutacji i juŝ wiem, Ŝe dostałam się na kierunek, o którym marzyłam od dłuŝszego czasu (archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na wydziale historycznym UAM). Dzięki temu będę mogła dalej uczyć się przedmiotu, który w czasach liceum (a właściwie od zawsze) najbardziej mnie interesował (zwłaszcza, jeśli chodzi o okres Polski Ludowej). Komuś mogłoby się wydawać, Ŝe historia to takie nudy - słyszałam taką opinie od wielu ludzi - ale przecieŝ, kto mógłby się nudzić na lekcjach historii w X LO z prof. Wawrzynowskim? (Ah, musiałam to napisać, bo to były niezapomniane lekcje : - ). Cieszę się, Ŝe mam przed sobą juŝ tylko ten ostatni etap nauki, a później mam nadzieję zacznie się inne Ŝycie, bo podobno lepiej jest chodzić do pracy niŝ do szkoły. (Tak przynajmniej mówią nieco starsi ode mnie). Myślę jednak, Ŝe w kaŝdym etapie Ŝycia jest coś fajnego np. na studiach: nie trzeba być gotowym do odpowiedzi, a to juŝ duŝy plus. Teraz cieszę się wakacjami, ale z drugiej strony jestem ciekawa jak to będzie w październiku. Wtedy na pewno napiszę kilka słów do gazetki. Hania Kurowska absolwentka klasy dziennikarskiej

3 Na początku września matura jawi się jako przeraŝający potwór, ziejący ogniem, absolutnie nie do pokonania. Z czasem jednak robimy ku niemu maleńkie kroki, zbliŝamy się, a on niespodziewanie pozwala się oswajać. Pod koniec maja zaś, chwyta nas przyjaźnie pod rękę i razem z nami maszeruje ku przyszłości. Klasa maturalna to oczywiście gro obowiązków, pierwsze powaŝne decyzje, wypełnianie deklaracji, próbne egzaminy, planowanie przyszłości... Ale to takŝe okres przyjemności! Spotkań ze znajomymi, ostatnich szkolnych wycieczek, zabawy studniówkowej. To właśnie wtedy dorosłość wystawia nas na pierwszą próbę, oczekując, Ŝe sami będziemy potrafili tak zaplanować czas, by odbierając świadectwo maturalne, móc odetchnąć z ulgą i szeroko się uśmiechnąć. Ja, ten szalony okres wkraczania w dorosłość w X LO wspominam z przyjemnością i jako studentka, juŝ z pewnym rozrzewnieniem, mając świadomość, Ŝe kończy się Ŝyciowa beztroska. Klasa dziennikarska, do której chodziłam, dała mi wiele moŝliwości rozwijania swoich zainteresowań, pozwoliła spojrzeć na szeroko pojęte nauki humanistyczne z wielu perspektyw i co najwaŝniejsze, z powodzeniem przygotowała mnie do matury. Pchnięta w kierunku tychŝe dziedzin, wybrałam politologię na Wydziale Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa UAM. Dostanie się na ten kierunek, uwaŝam za ukoronowanie mojej trzyletniej nauki w klasie o tym profilu. Rady dla maturzystów? Znajdźcie złoty środek. Nie dajcie się zwariować, nie pozwólcie, by maturalny stres przyćmił radość ostatnich nastoletnich chwil. Do egzaminów podejdźcie na luzie, ale przygotowani, mając pewność, Ŝe wszystko się powiedzie. Bądźcie zorganizowani, planujcie swój czas - starczy go i na ksiąŝki i na zabawę. Magdalena Królczyk, absolwentka klasy dziennikarskiej. Dyskusyjny Klub Filmowy Dziesiątki W dziesiątce działa dyskusyjny klub filmowy, którego opiekunem jest prof. Maciej Plewiński i prof. Maria Sołyga. Nasza szkoła wyposaŝona jest w duŝą salę projekcyjną, gdzie spotykamy się dwa razy w tygodniu na seansach filmowych. W ramach DKF-u organizowane są teŝ wykłady poświęcone historii filmu światowego i polskiego, które prowadzą dr Mikołaj Jazdoń i p. Andrzej Tomczak. KaŜdy uczeń moŝe włączyć się do działalności klubu, po wykupieniu rocznego karnetu. Wszyscy członkowie DKF mają obowiązek uczestniczyć w dyskusjach i comiesięcznych wykładach. Dla bardziej ambitnych, pełnych pomysłów i chętnych do działania istnieje Rada. Składa się ona z ok. 15 osób, które mają przydzielane dodatkowe zadania w poszczególnych sekcjach. Na pewno kaŝdy znajdzie tu coś dla siebie, bo pracy jest naprawdę duŝo. Tych, którzy lubią pisać zapraszamy do sekcji dziennikarskiej, gdzie opracowujemy sprawozdania z wykładów, aktualności i wiadomości o filmie. Wszystko ukazuje się w Syntezie, gablocie UKF (obok sali nr 10). Dziewczyny, które są chętne do robienia herbatki, przygotowywania smakołyków zapraszamy do kuchni. Potrzebujemy teŝ dyŝurnych do pomocy przy Małej Akademii Filmowej i cotygodniowych seansach filmowych. KaŜdy uczeń naleŝący do klubu zbiera na swoje konto punkty, które moŝna zdobyć za obecność na filmach, udział w dyskusji, dodatkowe zadania w sekcjach Rady i quiz z wiedzy o filmie pod koniec roku szkolnego.

4 Co roku w naszej szkole organizowane są seminaria filmowe, na które zapraszamy znanych aktorów i reŝyserów. W listopadzie 2008 r. obchodziliśmy 25 - lecie naszego klubu. Z tej okazji w murach dziesiątki gościli m.in. Maciej Stuhr, Cezary śak, Olgierd Łukaszewicz, Radosław Piwowarski, Janusz Zaorski, Alina Janowska, Dorota Stalińska, Iga Cembrzyńska. Tegoroczne XXVI Seminarium Młodzi a film odbędzie się listopada 2009 roku. Jego tematem są Śląskie klimaty w filmie i literaturze. Zostaną zorganizowane spotkania i dyskusje z wybitnymi postaciami kina i literatury, miedzy innymi z. Józefem Kłykiem- śląskim filmowcem, Alojzym Lysko - autorem publikacji o ślązakach, z Augustem Kowalczykiem aktorem i Kazimierzem Kutzem reŝyserem. Maj i czerwiec to czas wycieczek z DKF-em. W ubiegłym roku szkolnym gościliśmy na planie serialu Na dobre i na złe w Sękocinie. Byliśmy teŝ w Wytwórni Filmów Fabularnych w Warszawie. Najlepsi mogli teŝ odwiedzić Państwową WyŜszą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi. Podsumowując Dyskusyjny Klub Filmowy Dziesiątka jest godny polecenia. Włączając się w działalność nie unikniecie pracy, ale teŝ przyjemności. Na pewno wiele się nauczycie, a wszystkie wycieczki i seminaria będziecie miło wspominać. Zapraszamy zarówno uczniów naszej szkoły, jak i spoza dziesiątki. Współpracujemy m.in. z VI i XXV liceum w Poznaniu, jak i z liceum w Lesznie. Uczniowie tych szkół takŝe goszczą na naszych seminariach filmowych. Asia Jędrzejewska II G Pro Sinfonika Okres uczęszczania do liceum jest czasem niezwykłym. Świadome wybory klarują naszą osobowość, mają wpływ na zawieranie znajomości, wskazują kierunek rozwoju naszych zainteresowań. Piękny czas trzech lat, z którego warto brać jak najwięcej, bo te bajeczne lata naprawdę bardzo szybko uciekają. Złap ten czas, nie pozwól mu się wymknąć! Ty decydujesz jak będziesz wspominał swoją młodość. Czy przemkniesz bezszelestnie przez korytarze XLO niezauwaŝony przez nikogo i Twoje wspomnienia pozostaną jedynie szarym dymem, czy teŝ pozwolisz sobie na samorealizację i spoŝytkujesz swoją energię w ciekawy sposób. Pro Sinfonika umoŝliwia Ci ubarwienie Ŝycia nie tylko w czasie liceum. Jest to ruch miłośników muzyki skupiający osoby w kaŝdym wieku. Jeśli interesujesz się muzyką i lubisz jej odbiór na Ŝywo serdecznie zapraszamy właśnie Ciebie! UmoŜliwimy Ci spojrzenie na muzykę z innej strony. Wystarczy chcieć. Pro Sinfonika daje teŝ moŝliwość rozwoju w tej dziedzinie, którą lubisz. Jeśli masz talent plastyczny, muzyczny, recytatorski, pisarski, kucharski (!) lub po prostu jesteś osobą twórczą, gotową do podjęcia nowych wyzwań, pamiętaj: czekamy na Ciebie. "Muzyka to sztuka cieszenia się i smucenia bez powodu" (Tadeusz Kotarbiński). Wyzwala emocje jak Ŝadna inna ze sztuk. Nic nie pobudzi serca i umysłu tak, jak uczyni to muzyka klasyczna na Ŝywo, w sali koncertowej. Koncerty rockowe wyzwalają siłę, budzą lwa drzemiącego w kaŝdym z nas. Poezja śpiewana jest niczym muśnięcie delikatnych płatków pachnącej róŝy koniuszkami palców. Tylko muzyka klasyczna potrafi i jedno i drugie. Daj jej szansę zanim ją skreślisz.

5 Gwarantujemy świetną zabawę, poznanie niezwykłych ludzi, nawiązanie nowych znajomości (na lata!), obcowanie z tym, co niezwykłe. Spróbuj wprowadzić w swoje Ŝycie dewizy Ŝycia godziwego wg T. Kotarbińskiego: Kochaj kogoś Lub coś robić Nie bądź gałganem śyj powaŝnie. Pro Sinfonika umoŝliwia wprowadzenie kaŝdej z wyŝej wymienionych dewiz. Do zobaczenia! Aneta Malesińska Prezes Klubu Pro Sinfonika im Raula Koczalskiego przy X LO Teatr DYCHA Rozmaite wydarzenia naszej szkoły, takie jak święta patriotyczne lub tradycyjne juŝ otrzęsiny pierwszych klas uświetnia Teatr Dycha. W szeregach jego zespołu moŝna odnaleźć swoje powołanie lub ukryte talenty; potrzebujemy zarówno aktorów i muzyków, jak i operatorów sprzętu. Potrzeba ta jest pilna, poniewaŝ trzecie klasy, dotąd bardzo aktywne, muszą powaŝnie zająć się obowiązkiem szkolnym i czekającą nań maturą. Zatem serdecznie zapraszamy pierwszaków, aby teraz oni spróbowali swoich sił na deskach sceny i pokazali, na co ich stać. Teatr Dycha daje wiele moŝliwości twórczych; to, co przedstawiamy przygotowujemy sami, wspierani przez opiekunów. Opiekunów, którzy sami będąc ludźmi z pasją, występują często wspólnie z nami. Łucja Stachura III G WAKACYJNE WARSZTATY DZIENNIKARSKIE W REDAKCJI MM MOJE MIASTO POZNAŃ W ostatnich trzech tygodniach sierpnia brałam udział w warsztatach dziennikarskich w redakcji portalu MM Moje Miasto Poznań. Warunkiem udziału było napisanie pracy konkursowej. Do wyboru miałam dwa tematy zaproponowane przez organizatorów, bądź temat własny. Wszystkie wiązały się z Poznaniem i musiały być zilustrowane zdjęciami. PoniewaŜ jestem rodowitą Poznanianką, a moją pasją jest Kolejorz, nikogo nie zdziwiło, Ŝe tytuł mojej pracy był Fenomen kibiców poznańskiego Lecha. Na napisanie artykułu miałam ponad tydzień czasu. Pomysł był, pozostało mi zebranie materiałów do napisania tekstu oraz zrobienie kilku zdjęć i rozmowa z róŝnymi osobami, co myślą o kibicach Lecha. Bardzo się ucieszyłam, kiedy dostałam wiadomość, Ŝe zakwalifikowałam się i zadowolona czekałam na rozpoczęcie warsztatów. Codziennie w redakcji dostawałam temat, a moim zadaniem było pójść do miasta i zebrać materiały. Na ich podstawie pisałam artykuł, który był sprawdzany i zamieszczany na stronie internetowej. Prace pisałam na wiele tematów: sztuka, sport, praca policji i wiele innych. Oto tytuły niektórych moich artykułów: 20 lat fotografii Gazety Wyborczej, Koszykarze PBG Basket zaczynają treningi, Kredyt na fałszywe dokumenty, Zapomnieli o Polonii, pokaŝą to Belgom, Poznaj bogactwo kultury Romów, Czekasz na prawko? Urząd wyśle Ci SMS-a,, Skradzione "komórki" wracają do właścicieli, Poznaniacy nie interesują się mistrzostwami. Dzięki tym warsztatom miałam okazję być m.in. na konferencji prasowej Lecha z udziałem trenera Jacka Zielińskiego oraz na konferencji o zupełnie innym

6 charakterze w Urzędzie Miasta Poznania, byłam równieŝ na meczu Warty Poznań z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, gdzie robiłam zdjęcia. Czytając moje prace przed warsztatami i po nich, widzę ogromną róŝnicę, wiele się na nich nauczyłam. Zainteresowanych odsyłam na stronę Ania Ceyza II G To warto przeczytać: W ślepym zaułku wolności. Dzieci ulicy Jany Frey Seria Ossolineum wydała kilkanaście ksiąŝek, ksiąŝek szczególnych, bo prawdziwych, opartych na faktach. Imiona i niektóre fakty juŝ w wydaniu oryginalnym często są zmieniane dla dobra bohaterów, którzy autorom opowiadają swoje trudne, straszne, ale i wzruszające losy. Najbardziej podoba mi się styl Jany Frey, która w sposób czasami bardzo drastyczny sygnalizuje problemy, które niestety stają się codziennością wielu, przede wszystkim młodych, ludzi. Dlatego kiedy w bibliotece natrafiłam na jej dwie pozycje, od razu je przeczytałam. Jana Frey jest niemiecką pisarką, urodzoną 17 kwietnia 1969 roku w Düsseldorfie, autorką ksiąŝek dla dzieci i młodzieŝy. Jej najbardziej znanymi pozycjami są Chłód od raju o Hannah, która naleŝała do Świadków Jehowy, Odlot na samo dno o narkotykach, W ciemności o niewidomej po wypadku samochodowym Leonii i Oszaleć ze strachu o Norze, pacjentce szpitala psychiatrycznego... Moją uwagę przykuła jednak inna historia, Sofii - bohaterki ksiąŝki W ślepym zaułku wolności. Dzieci ulicy. Autorka próbuje odpowiedzieć w niej na pytanie, dlaczego w XXI wieku tyle osób Ŝyje na ulicy, wciąŝ na nowo zmagając się bez nadziei z samotnością i niebezpieczeństwami, które na nie czyhają. Na podstawie historii Sofii, którą poznała w Berlinie, opowiedziała losy takich ludzi, u kresu wytrzymałości nie wracających do domu... Nie jest to ksiąŝka lekka i przyjemna, ale na pewno prawdziwa. Ze szczegółami opisany fragment z Ŝycia dziewczyny porusza i zmusza do zastanowienia się nad skutkami rozpaczy i braku miłości. Czytając komentarze na róŝnych forach dowiedziałam się, Ŝe wiele osób ma o niej dobre zdanie, porównują ją m.in. do takich ksiąŝek jak My, dzieci z Dworca ZOO Kai Hermann i Horsta Riecka. Ja równieŝ polecam W ślepym zaułku wolności. Dzieci ulicy Jany Frey. To historia niosąca nadzieję. Nie mów nikomu Harlan Cohen Wiele razy polecano mi tę ksiąŝkę, ale dopiero kilka dni temu miałam okazję ją przeczytać. Podeszłam do niej sceptycznie, jako Ŝe kryminał nie jest moim ulubionym gatunkiem. Zainteresowało mnie jednak to, Ŝe zarówno czytelnicy, fani Cobena, jak i krytycy pozytywnie wypowiadali się o tej pozycji; ciekawsze zaś jest to, Ŝe Nie mów nikomu była znakomitym debiutem amerykańskiego pisarza. Harlan Coben urodził się 4 stycznia 1962 roku w Newark w stanie New Jersey, jest autorem powieści kryminalnych, w których bardzo często pojawiają się nierozwiązane, niedokończone sprawy z przeszłości oraz wielokrotne zwroty akcji. Od czasu wydania Nie mów nikomu Coben napisał jeszcze kilkanaście powieści, przez które zyskał rozgłos. W kilku pojawia się ulubiony bohater autora Myron Bolitar. Istnieje jednak opinia, Ŝe Nie mów nikomu było najlepszym dziełem Cobena. Powieść opowiada o historii dwóch bohaterów: doktora Davida Becka i jego Ŝony Elisabeth. W rocznicę ślubu Elisabeth zostaje zamordowana, jej ciało zidentyfikowano ponad wszelką wątpliwość. Osiem lat

7 później doktor Beck otrzymuje niepodwaŝalny dowód fakty, które znali tylko oni wskazujący na to, Ŝe jego Ŝona jednak Ŝyje i ostrzega go słowami Nie mów nikomu. Kto i dlaczego zaatakował wtedy doktora Becka i Elisabeth? Autor w zręczny sposób plącze wnioski, które moŝna wyciągnąć prawie na kaŝdej stronie. Na okładce ksiąŝki, którą moŝna wypoŝyczyć w naszej bibliotece szkolnej, przeczytałam, Ŝe zakończenia nie domyśli się nawet najbardziej przenikliwy czytelnik. Coś w tym jest... Nie jestem fanką sensacji, ale Nie mów nikomu czytałam z zapartym tchem, z trudem powstrzymując się przed zajrzeniem kilka stron dalej. Coben zdecydowanie napisał powieść wartą polecenia, ciekawą, z wyraźnie wykreowanymi postaciami i wciągającą akcją. Natalia Matuszewska I G Warszawa, Wytwórnia Filmów Fabularnych Na dobre i na złe, jednym słowem WYCIECZKA! Ładny, czerwcowy poranek. Za oknami jeszcze ciemno, a członkowie DKF juŝ na nogach! Wraz z prof. Maciejem Plewińskim i pozostałymi opiekunami zebraliśmy się pod szkołą 9 czerwca o godzinie Na wycieczkę wyruszyło ok. 15 osób, głównie przedstawiciele Rady DKF. Była to nagroda za dziesięć miesięcy pracy dla klubu. Celem podróŝy było odwiedzenie planu serialu Na dobre i na złe. Zaproszenie otrzymaliśmy od p. Radosława Piwowarskiego, który gościł na tegorocznym seminarium filmowym w naszej szkole. Drugą częścią naszego programu było obejrzenie, jak składany i obrabiany jest film przed pojawieniem się na ekranach; w tym celu odwiedziliśmy Wytwórnię Filmów Fabularnych w Warszawie. Wczesnym rankiem, jeszcze zmęczeni, nie do końca przebudzeni zapakowaliśmy się do ekskluzywnego autobusu. Pojazd był wyposaŝony w wiele nowoczesnych atrakcji. W autobusie panowała miła atmosfera, dlatego jak się mogło zdawać długa trasa okazała się jedną z miłych przygód wycieczki. Śpiochy, które przespały ten czas naprawdę niech Ŝałują. Jeszcze w autokarze uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa oraz zasadami zachowania na wycieczce. Nasza podróŝ trwała około cztery godziny. Późnym rankiem dotarliśmy do Sękocina, serialowej Leśnej Góry. Z trudnością rozpoznaliśmy miejsce kręcenia filmu, poniewaŝ był to mały, świecący pustkami park. Jednak całe otoczenie w rzeczywistości było równie pięknie jak na ekranie telewizora. Szpitalne pomieszczenia i korytarze zostały zbudowane wewnątrz hali naleŝącej do miejscowego nadleśnictwa. Po dojechaniu na miejsce jak najszybciej chcieliśmy dostać się do szpitala, gdzie kręcone są wszystkie sceny. Z wielkim zaangaŝowaniem dziewczyny wypatrywały pięknych aktorów. Za najprzystojniejszego okrzyknęłyśmy Bartosza Opanię, który wciela się w serialowego Latoszka. Po załatwieniu formalności, zapoznaniu się z zasadami zachowania i spotkaniu z reŝyserem, Januszem Piwowarskim wreszcie dostaliśmy się do wnętrza szpitala. Pod opieką reŝysera zwiedziliśmy wszystkie sale szpitalne, których w rzeczywistości jest zaledwie kilka. Pomieszczenia są podzielone na poszczególne oddziały. W czasie naszego spaceru kręcona była scena w pokoju ordynatora. Część osób obserwowała zmagania aktorów na ekranach, gdzie zasiada reŝyser. Wybrańcy mogli obserwować wszystko zza kamery i wraz z aktorami znajdować się w tym samym pomieszczeniu. Scena kręcona była z udziałem: Bartosza Opani, Andrzeja Zielińskiego, Jolanty Fraszyńskiej i Beaty Ścibakówny. W sumie w Leśnej Górze spędziliśmy ok. 3 godzin. Był czas na rozmowę z aktorami, autografy, zdjęcia i herbatę. Stamtąd zadowoleni udaliśmy się do centrum Warszawy, gdzie odwiedziliśmy Wytwórnię Filmów Fabularnych. Dowiedzieliśmy się tam wszystkiego o tworzeniu filmu. Zainteresowało nas teŝ jak zmieniały się taśmy filmowe na przełomie lat. Na koniec miłą niespodzianką było dla nas obejrzenie planu serialowego Na Wspólnej. Mieliśmy na

8 to trochę mało czasu, poniewaŝ mogliśmy odwiedzić to miejsce tylko w przerwach między kręceniem poszczególnych scen. Dlatego teŝ nie spotkaliśmy aktorów, z wyjątkiem Ilony Wrońskiej (Kinga Brzozowska), z którą zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Był teŝ czas na autograf i rozmowę. Na planie serialowym wszystkie pomieszczenia oddzielone były od siebie tekturowymi ściankami, gdzie znajdowały się juŝ w zupełności prawdziwe przedmioty. Było to dla nas dość ciekawe doświadczenie zobaczyć, juŝ nie na ekranie, ale w rzeczywistości całą otoczkę znanego wszystkim serialu Na Wspólnej. Ciekawe było teŝ, Ŝe pokazano nam nowe pomieszczenia, które zobaczymy na ekranie dopiero jesienią. Jednak nowości nie pozwolono nam fotografować, ale mogę się załoŝyć, Ŝe wszyscy zapamiętali je doskonale! Ja nie zdradzę jak będzie wyglądało nowe mieszkanie jednych z bohaterów serialu. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wróciliśmy do autokaru, aby dotrzeć do Poznania. Wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni opiekunom i sponsorom za zorganizowanie wycieczki do tak niesamowitych miejsc, gdzie zapewne nigdy byśmy sami nie dotarli. Swoimi przeŝyciami i wiadomościami podzieliliśmy się z innymi, sami zaś wzbogaciliśmy swoja wiedzę i doświadczenie. Myślę, Ŝe kaŝdy z wielkim uśmiechem na twarzy będzie wspominał tę wycieczkę. Asia Jędrzejewska II G Z Bartoszem Opanią Burza Burza, jaka rozgorzała od aresztowania Romana Polańskiego w Szwajcarii moŝe swoim kolorytem rywalizować z niejedną tęczą pojawiającą się niekiedy na naszym niebie. Jej zaskakująca wieloaspektowość wprawia w osłupienie, bo moim skromnym zdaniem, jak zwykle w swoim narodowym zamiłowaniu do kłótni uciekamy od meritum sprawy jak tylko moŝemy. Artyści swoim listem, skądinąd pisanym w dobrej intencji rozbudzili debatę na temat moralności gwałtu na nieletniej. Politycy skierowali naszą uwagę na międzynarodowy wymiar wydarzenia i jego skutki. Przewijały się jeszcze szwajcarskie uprzedzenia do Polaków, czy choćby nierówne traktowanie ludzi kultury i zwykłych obywateli. Wszystko to podszyte sporadycznymi komentarzami tych, których zwyczajnie bawi widok upadających celebrytów. Fakt, Ŝe w Ŝaden sposób nie jest to w stanie pomóc nikomu nie ma tu najmniejszego znaczenia. Nie da się ukryć, Ŝe moją reakcją na wieść o pułapce zastawionej na reŝysera Pianisty równieŝ było oburzenie. Bo jak moŝe nie bulwersować fakt, Ŝe polski obywatel i co trzeba podkreślić zasłuŝony jest podstępnie schwytany, by zaraz miał odsiedzieć karę sprzed 31 lat. Sprawy jednak specjalnie nie znałem, więc postanowiłem swój błąd naprawić i zapoznać się z tym epizodem z Ŝycia Polańskiego. Jak wszyscy dobrze juŝ wiedzą, chodziło o stosunek z nieletnią, co w rozumieniu prawa USA jest gwałtem. Do tego dochodzi jeszcze ucieczka przed karą i mamy cały obraz sytuacji (oczywiście wziąwszy pod uwagę, Ŝe w przypadku tego rodzaju przestępstwa nie występuje przedawnienie). Nad oceną moralną popełnionego czynu nie ma się za bardzo, co rozwodzić, bo wraz z biegiem lat nie ulega ona (przynajmniej nie powinna!) zmianie. Inaczej jest juŝ w przypadku samego człowieka. Właśnie większość artystów, na przedzie z Agnieszką Holland uderzało w tą nutę. Bądź, co bądź mają rację, trudno jest ocenić rzetelnie i sprawiedliwie człowieka za czyn dokonany w

9 przeszłości. Sprawca z całą pewnością jest juŝ kimś innym. Aczkolwiek budowanie na tym załoŝeniu usprawiedliwień dla reŝysera teŝ trafione nie jest, bo litera prawa ma to do siebie, Ŝe ocenia tylko i wyłącznie popełnione wykroczenie. Mnie osobiście niezmiernie dziwi fakt nie podnoszenia tematu samego działania wymiaru sprawiedliwości w USA. I nie chodzi mi tutaj o domniemane ambicje senatorskie sędziego, które miały być powodem ucieczki reŝysera, ale o instytucję przedawnienia, czy w zasadzie jej braku. Po głębszej analizie całego tematu, zrozumieniu bezsensowności debatowania nad winą, czy nie winą Polańskiego, (bo tak czy siak ekstradycja nastąpi) zrozumiałem, co tak naprawdę najbardziej razi mnie w całej sprawie. Jest to czas. Czas całej sprawy, który w tym konkretnym przypadku wg mnie staje się czarną plamą w historii działania organów odpowiedzialnych za egzekucję kary (w Stanach jest to prokuratura) i stawia pod wielkim znakiem zapytania sens braku przedawnienia. Oczywiście nie podwaŝam samego logicznego uzasadnienia jego istnienia, (bo tym samym jak mielibyśmy sądzić, choćby zbrodniarzy wojennych?). Lecz czy formuła ta musi być równieŝ usprawiedliwieniem dla zwyczajnej opieszałości? Bo czy inaczej moŝna to nazwać? Mnie osobiście nie chce się wierzyć, Ŝe nie udałoby się wcześniej wyegzekwować kary od reŝysera, skoro ten wielokrotnie przez owe 31 lat bywał zarówno w Szwajcarii, jak i choćby w Polsce podczas kręcenia zdjęć do Pianisty. To, Ŝe trzeba było czekać tak długo jest poraŝką sprawiedliwości kraju chełpiącego się wielkimi tradycjami z nią związanymi. Tylko i wyłącznie przez to sprawa ta wzbudza teraz tak wiele kontrowersji i choć wina Polańskiego wraz z upływem czasu nie ulega zmianie to sens wyciągania konsekwencji jak najbardziej. To trochę tak, jakby polscy sędziowie ograniczeni czasem 25 lat na orzeknięcie winy i ew. skazanie czekali do samego końca. Z punktu widzenia prawnego nie ma to moŝe znaczenia, ale z perspektywy choćby resocjalizacyjnej roli kary wydaję się wręcz farsą, bo przecieŝ skazany bardziej czuje się ofiarą niŝ winnym. Reasumując, Ŝyczyłbym sobie, by cała sprawa nie stała się przyczynkiem do podzielenia społeczeństwa na dwa obozy sprzeczające się o winie Polańskiego o tej orzekł juŝ sąd w 1978 roku jednak, by dała sygnał, Ŝe nad instytucjami państwa, a w szczególności tymi związanymi z sądownictwem trzeba ciągle pracować, by te z kolei nie stały się generatorami i wykonawcami prawa pozbawionego pewnej bardzo waŝnej cechy zdrowego rozsądku. Mikołaj, absolwent kl. dziennikarskiej, student I r. Wschodoznawstwa UAM września to dla wielu kibiców dzień smutku, Ŝałoby, a przede wszystkim wspomnień.

10 Dokładnie roku, w wieku 24 lat, w wypadku samochodowym w Griffen pod Austrią, zginął polski siatkarz - Arkadiusz Gołaś. Jechał ze swoją Ŝoną Agnieszką do Włoch, gdzie podpisał 3 letni kontrakt z włoskim klubem - Maceratą. Piątek, godzina 7:10, austriacka autostrada, samochód prowadzony przez Ŝonę siatkarza zjeŝdŝa na prawą stronę i uderza w ścianę dźwiękochłonną... Arek ginie na miejscu, a Aga zostaje przewieziona do szpitala. Siatkarz pochowany został w Ostrołęce. Śledztwo wykazało, Ŝe winę za spowodowanie wypadku ponosi Ŝona zmarłego siatkarza, a częstochowska prokuratura oskarŝyła ją o nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Wymierzono jej karę pozbawienia wolności na rok - w zawieszeniu na 3 lata, zakaz prowadzenia samochodu przez rok oraz karę finansową w wysokości 1000 zł. Arek występował w reprezentacji Polski, z którą na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach zajął 5 miejsce. Swoją karierę rozpoczynał w rodzinnej Ostrołęce. Następnie grał w Warszawie, a przed wyjazdem do włoskiej Padovy występował w barwach Częstochowy, z którą zdobył 3 srebrne medale Mistrzostw Polski, jeden brązowy oraz trzecie miejsce w Pucharze Top Teams Srebrny medal zdobyty przez reprezentację Polski podczas Mistrzostw Świata w 2006 roku został zadedykowany Arkowi. Podczas ceremonii wręczenia medali polscy siatkarze weszli na podium w koszulkach z numerem 16, z którym Gołaś występował w reprezentacji. Pośmiertnie został odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Złotym KrzyŜem Zasługi. Jego imieniem została nazwana hala sportowowidowiskowa w Ostrołęce, w której począwszy od 2006 r. odbywa się corocznie memoriał im. A. Gołasia. RównieŜ co roku w Częstochowie odbywa się memoriał poświęcony Arkowi Marta Kicińska I G Medal po 26 latach!!! 13 września 2009r. Polscy siatkarze po 26 latach zdobyli złoty medal na Mistrzostwach Europy w Turcji. Słuchać Mazurka Dąbrowskiego na podium to wielka sprawa mówili po zwycięstwie. W finale podopieczni Daniela Castellaniego pokonali Francuzów 3:1 i to oni mogli cieszyć się ze złotego krąŝka. Turniej w Izmirze Polacy rozpoczęli od zwycięstwa z Francją 3:1. Następnie wygrali siedem meczy z rzędu. Pokonali, prowadzonych przez Raula Lozano Niemców 3:1, Turków 3:0, Mistrzów Europy z 2007 roku Hiszpanów 3:2, Słowaków takŝe 3:2 oraz Greków 3:0. W półfinale pewnie wygrali z Bułgarami w trzech setach i w ostatnim meczu z Francją w czterech. Pod nieobecność Mariusza Wlazłego, Michała Winiarskiego oraz Sebastiana Świderskiego mało kto wierzył w sukces naszej reprezentacji. Jednak połączenie młodych zawodników (Bartek Kurek, Zbyszek Bartman, Kuba Jarosz, Piotr Nowakowski) z tymi starszymi, bardziej doświadczonymi (Paweł Zagumny, Piotr Gruszka, Michał Bąkiewicz, Daniel Pliński) dało mieszankę wybuchową, co zaowocowało tytułem Mistrza Starego Kontynentu. Paweł Zagumny został wybrany najlepszym

11 rozgrywającym imprezy, a Piotr Gruszka najbardziej wartościowym zawodnikiem Mistrzostw Europy. Miłym, a zarazem zaskakującym gestem było załoŝenie przez Gumę na ceremonię dekoracji koszulki z numerem 13, z którym w kadrze występuje Sebastian Świderski, który tuŝ przed wylotem do Turcji nabawił się powaŝnej kontuzji. To właśnie jemu siatkarze zadedykowali złoty medal. Złota czternastka Daniela Castellaniego: 1.Piotr Nowakowski 3. Piotr Gruszka 4.Daniel Pliński 5.Paweł Zagumny 6.Bartek Kurek 7.Kuba Jarosz 9.Zbyszek Bartman 10.Marcel Gromadowski 12.Paweł Woicki 14.Michał Ruciak 15.Piotr Gacek 16.Krzysztof Ignaczak 17.Michał Bąkiewicz 18.Marcin MoŜdŜonek. Marta Kicińska kl. I G Złota Julia i Srebrna Magda z X LO W minione wakacje Polacy mieli wiele powodów do radości i satysfakcji, a wszystko to za sprawą naszych sportowców. Po poraŝce (mówiąc delikatnie) druŝyny Leo Beenhakkera nie musieliśmy się długo smucić. 13 września druŝyna polskich siatkarzy zdobyła tytuł Mistrza Europy. W kraju zapanowała euforia. Nasza szkoła teŝ miała swój powód do radości i dumy. Absolwentka X LO, wioślarka Poznańskiego Towarzystwa Wioślarskiego - Tryton Julia Michalska, wraz ze swoją koleŝanką Małgorzatą Fularczyk zdobyły pierwszy w historii polskiego wioślarstwa złoty medal dla kobiecej osady na Mistrzostwach Świata w Wioślarstwie. Mistrzostwa odbywały się w dniach sierpnia br. w Poznaniu na Torze Regatowym Malta. na zdj. Julia Michalska (z lewej) i Magdalena Fularczyk Julia urodziła się w Kozienicach i jak sama mówi w wywiadzie dla Naszego Dziennika ( ) niewiele brakowało, a nie miałaby z wiosłami nic wspólnego. Jej tata pracował w stadninie koni, nic więc dziwnego, Ŝe wielką pasją małej Juli stały się konie. Pojawił się teŝ pomysł trenowania jeździectwa, bardzo niestety kosztownego sportu. Kiedy więc w szkole Juli pojawił się poszukujący kandydatów trener wioślarski, Julia zdecydowała się spróbować. Dalszy ciąg zdarzeń znamy. Mówi się, Ŝe tak właśnie narodził się największy kobiecy talent wioślarski ostatnich lat. Julia marzy o tym, by wygrywać, ale wie juŝ, Ŝe wiąŝe się to z bardzo cięŝką pracą i rzadkim pobytem w domu. Jej zdaniem wioślarstwo daje teŝ moŝliwość pięknego obcowania z naturą, czasami trenujemy przy niezwykłych wschodach lub zachodach słońca. A przy okazji jest po prostu sprawiedliwym sportem. Tu nie moŝna oszukiwać.

12 NajwaŜniejsze sukcesy: - mistrzostwo świata juniorów 2003r. - mistrzostwo świata do 23 lat, 2006r. - 8.miejsce na mistrzostwach świata seniorów Monachium 2007r- 6.miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie 2008r. - 1.miejsce w cyklu zawodów Pucharu Świata w dwójce podwójnej (z Magdaleną Fularczyk) PS. Po odniesieniu przez Julię wspaniałego sukcesu Redakcja TEEN IDEA wysłała jej gratulacje i pozdrowienia w imieniu dziesiątkowiczów, zapraszając na spotkanie, jeśli tylko czas jej pozwoli. Bardzo szybko otrzymaliśmy krótką odpowiedź: Dziękuję bardzo za te miłe słowa. Rzeczywiście jestem teraz zabiegana. Nie będzie mnie przez najbliŝszy czas w Poznaniu. Postaram się jakoś zorganizować czas, by móc X-tkę odwiedzić. Na razie pozostaje mi jedynie pozdrowić wszystkich bardzo serdecznie i prosić o pytania, na które z chęcią udzielę odpowiedzi drogą mailową Julia Michalska Gratulacje naleŝą się teŝ kolejnej absolwentce naszej szkoły Magdalenie Kemnitz, która razem ze swoją koleŝanką Agnieszką Renc zdobyła w tych mistrzostwach tytuł wicemistrzyni świata i srebrny medal. NA TORZE REGATOWYM Magdalena Kemnitz (z lewej) i Agnieszka Renc BoŜena Michalska

13 1.Polski Związek Towarzystw Wioślarskich 2. Medal zdobyty przez polską dwójkę podwójną 3. Stoją na nim zdobywcy medalu 4. Zawody sportowe prowadzone na wodzie 5. Magdalena, zdobywczyni medalu w dwójce podwójnej 6. Mistrzostwa świata w tej konkurencji odbyły się w Poznaniu 7. Trzecia nagroda na podium 8. Poznański klub wioślarski 9. NaleŜy do polskiej reprezentacji czwórki podwójnej 10. Imię zdobywczyni medalu w Mistrzostwach Świata w Poznaniu w 2009r. W zdrowym ciele, zdrowy duch Maksyma stara jak świat, zawsze aktualna. Dyrekcja naszej szkoły, przy finansowym wsparciu Miasta, postanowiła w pełni wcielić ją w Ŝycie, sprawiając 1 września 2009 r. wielką niespodziankę swoim uczniom. Na wszystkich, a szczególnie na tych, którzy mają w sobie nadmiar energii i potrzebują dla niej ujścia, czekało nowe boisko. Jak mówią specjaliści, czyli nauczyciele wychowania fizycznego, jest to boisko uniwersalne, na którym moŝna uprawiać wiele gier zespołowych. W dalszej kolejności dyrektor Małgorzata Roszyk obiecuje zbudowanie trybun dla publiczności. Mamy nadzieję, Ŝe na tym boisku wyrosną kolejne medalistki i medaliści z X LO. Wszystkim, dzięki którym Dziesiątka moŝe pochwalić się nowym obiektem sportowym dziękujemy! 11. Napęd łodzi wioślarskiej 12. Tam odbyła się Olimpiada w 2008r. 13. Bez niego polska czwórka zdobyła srebro w Pekinie 14. Tor Regatowy w Poznaniu 15. podwójna Polscy zdobywcy złotego medalu na Olimpiadzie w 2008r. 16. Nagroda za zwycięstwo w zawodach Ola Mytlak Paulina Jankowska II D

14 PUCHAR JEST NASZ SUPERPUCHAR TEś!!! Lechici po rzutach karnych pokonali Wisłę Kraków. Dzięki temu zwycięstwu zostali zdobywcami SUPERPUCHARU POLSKI! Na ten mecz czekało wielu kibiców zarówno poznańskich jak i krakowskich. No i w końcu doczekali się. W sobotę, 25 lipca na stadionie Zagłębia w Lubinie stanęli naprzeciwko siebie mistrz Wisła Kraków i zdobywca Pucharu Polski Lech Poznań. KaŜdy chciał wygrać. Wiślacy cały czas pamiętali o ostatnich przegranych meczach z Poznaniakami i mieli nadzieję, Ŝe zwycięstwem zrehabilitują się swoim kibicom za te poraŝki. Z kolei Lechici chcieli wynagrodzić swoim fanom to, Ŝe nie zdobyli majstra, chociaŝ mieli taką wielką okazję. I juŝ w 9 min. Lewy po świetnym podaniu przez Marcina Kikuta pokonał Mariusza Pawełka. Jednak nasi piłkarze wiedzieli, Ŝe Wiślacy tak łatwo meczu nie oddadzą. Niestety w 37 min. doszło do zderzenia Djurdjevica z Kasprzikiem i Junior Diaz wykorzystał okazję na doprowadzenie do remisu. Obie druŝyny walczyły do końca, Ŝeby strzelić jeszcze jednego gola. Nie udało im się to, musieli więc zmierzyć się w rzutach karnych, które wiadomo - są jak los na loterii. W takich sytuacjach wygrywa po prostu lepszy. Przez pierwsze trzy serie Ŝaden ze strzelających zawodników się nie pomylił. W czwartej Pawełka pokonał Sławomir Peszko, niestety nie udało się to chwilę później Semirowi Stilicowi. Jednak prawda jest taka, Ŝe dwie ostatnie serie to rehabilitacja Grzegorza Kasprzika za utratę bramki. Zarówno w przedostatniej, jak i ostatniej serii powstrzymał strzały Pawła BroŜka i Patryka Małeckiego a la Dudek dance. W rezultacie Lech Poznań pokonał Wisłę Kraków 1:1 (1:1; 1:1) w rzutach karnych 4:3. Ania Ceyza II G

15 I NA DOBRE I NA ZŁE W KOLEJORZU SERCE ME Mecze KKS LECH POZNAŃ w Lidze Europejskiej oraz w Ekstraklasie. Pierwszy mecz w Lidze Europejskiej 2009/2010 Lechici zagrali 30 sierpnia w Norwegii, z tamtejszym Fredrikstad FK. Spotkanie to przyniosło wiele radości, zarówno piłkarzom, jak i kibicom. Mecz rozpoczął się dla nas wspaniale. 8 min. i po golu Wilka KOLEJORZ prowadził 1 : 0, minuta 22 i Arboleda pokonuje bramkarza rywali. Niebiesko biali fani nie zdąŝyli ochłonąć, a juŝ w 25 min. znowu Manu podwyŝszył wynik na 3 : 0. piłkarze dali odpocząć kibicom do końca pierwszej połowy. Niestety w 48 min. wspaniały Kasprzik został pokonany przez Borgesa. Lechici nie byli z tego zadowoleni. Postanowili udowodnić rywalom, Ŝe ten mecz naleŝy do nich. Zaczęli juŝ w 50 min., gdy Lewy sam na sam z bramkarzem wygrał ten pojedynek. 3 minuty później Peszko podwyŝszył na 5 : 1. Kibice byli w euforii, ale Bander stwierdził chyba, Ŝe to jeszcze za mało i w 55 min. huknął zza pola karnego i było juŝ 6 : 1. Po tym meczu było prawie pewne, Ŝe jesteśmy w kolejnej rundzie LE. Niestety piłkarze Lecha za bardzo się rozluźnili i w rewanŝowym meczu przegrali 2 : 1. Na szczęście ogromna przewaga z pierwszego spotkania pozwoliła nam na dalszy udział w LE. W międzyczasie Lech zainaugurował rozgrywki Ekstraklasy. W pierwszym meczu pokonał na wyjeździe Piasta Gliwice 3 : 1. 7 sierpnia odbyło się losowanie, po którym mieliśmy poznać naszego kolejnego rywala w LE. Okazał się nim belgijski Club Brugge. Lechici nie mieli jednak czasu na rozpatrywanie Belgów, poniewaŝ juŝ 9 sierpnia pokonali na wyjeździe Koronę Kielce 5 : 0. Był to świetny początek sezonu. Niestety, co dobre szybko się kończy. W meczu z Polonią Warszawa nasi piłkarze przegrali 4 : 2, a zdobywca jednej z dwóch bramek Sławomir Peszko otrzymał czerwoną kartkę. Wszyscy zaczęli zastanawiać się jak pójdzie naszym w najbliŝszym meczu. W środę, 20 sierpnia podejmowaliśmy we Wronkach Belgów. Piłkarzom zaleŝało zarówno na zwycięstwie, jak i na tym by nie stracić bramki. Obie druŝyny za wszelką cenę chciały zdobyć gola. Jednak w ciągu 90 min. im się to nie udało. Sędzia doliczył 3 min. Nasi zrobili coś, czego mało kto by się spodziewał. Okrzyki kibiców GRAMY DO KOŃCA, KOLEJORZ GRAMY DO KOŃCA oraz znane kibicom Lecha hasło NIGDY SIĘ NIE PODDAWAJ sprawdziły się w tym meczu. Gdy do końca spotkania zostało ok. 10 sekund, mało kto wierzył w wygraną. Jednak Sławomir Peszko zrobił dokładnie to samo, co Rafał Murawski z Austrią Wiedeń, czyli pokonał bramkarza rywali w ostatniej chwili. Stadion eksplodował, Peszkin podbiegł do kibiców, by razem z nimi cieszyć się z wygranej. Niestety zrobił to przed gwizdkiem sędziego, za co dostał Ŝółtą kartkę, a poniewaŝ miał juŝ jedną na swoim koncie nie mógł zagrać w rewanŝowym meczu w Belgii. Nasi piłkarze, znowu rozluźnieni po ostatniej wygranej, w rozgrywkach Ekstraklasy przegrali z Cracovią Kraków 1 : 0. Nie lepiej było w Brugge, gdzie przegrali 1 : 0, po karnych 4 : 3. Tym meczem poŝegnali się z występami w LE. Pozostała im tylko gra w Ekstraklasie. Lechici jakby stanęli w miejscu. W 5 kolejce zremisowali z GKS Bełchatów 2 : 2. Przełom nastąpił 12 września. KOLEJORZ przegrywał juŝ z Jagiellonią Białystok 2 : 0. Wystarczyło 15 minut i był juŝ remis. Jednak obie druŝyny walczyły o 3 pkt. Lechici znowu ograli rywali w ostatnich minutach meczu. Arboleda pokonał Gikiewicza w 89 min. i Lech mógł się cieszyć ze zwycięstwa. Kolejny mecz równieŝ moŝna zaliczyć do udanych. Lech pokonał we Wronkach Odrę Wodzisław 1 : 0. Po dwóch wygranych wszyscy uwierzyli, Ŝe POZNAŃSKA LOKOMOTYWA się odrodziła. Jednak rzeczywistość okazała się inna. Daty 25 września nie chce pamiętać Ŝaden poznański fanatyk. Napiszę krótko, bo nie ma się co rozpisywać. Lech Poznań przegrał na wyjeździe z warszawską Legią 2: 0. Miejmy tylko nadzieję, Ŝe rewanŝ w Poznaniu będzie o wiele weselszy. RównieŜ o meczu w PP nikt nie chce pamiętać. Z powodu przegranej Lech stracił moŝliwość na obronę tytułu. Ania Ceyza II G

16 Redakcja TEEN IDEA Cześć Wszystkim! Jestem Ania, juŝ drugi rok jestem w X LO, oczywiście w klasie dziennikarskiej. Wybrałam ten profil, poniewaŝ w przyszłości chciałabym pracować jako dziennikarka sportowa. Interesuję się sportem, z którym miałam do czynienia równieŝ jako zawodnik. SPORT, dla jednych najgorsze, co moŝe spotkać człowieka, dla innych popisywanie się, bo ja się interesuję, czyli jestem fajny. Dla mnie jest to sens Ŝycia; zainteresowanie, dzięki któremu wiem, po co się urodziłam i po co mam Ŝyć. Sport w moich oczach to poezja, coś pięknego. Najbardziej lubię piłkę noŝną oraz siatkówkę. MOJA JEDYNA MIŁOŚĆ TO KOLEJORZ... poznański klub sportowy KKS LECH POZNAŃ, za którym poszłabym w ogień. Jest to moja ukochana druŝyna, z którą jestem na dobre i na złe, dla mnie zawsze ONA jest najlepsza. Nie przeszkadza mi słabsza dyspozycja piłkarzy, drogie bilety, czy złe warunki atmosferyczne, liczy się tylko LECH. W siatkówce moim ulubionym klubem jest Skra Bełchatów. Poza tym lubię podróŝować, słuchać muzyki i w ogóle aktywnie spędzać czas. Ania Ceyza IIg Mam na imię Klaudyna i chodzę do IIG, czyli klasy humanistyczno - dziennikarskiej. Wybrałam ten profil nie tylko z powodu rozszerzonego języka polskiego, historii i geografii, ale równieŝ dlatego, Ŝe interesuję się dziennikarstwem. Kiedy dowiedziałam się, Ŝe w naszej szkole działa redakcja gazetki, bez zastanowienia poszłam na pierwsze spotkanie. Okazało się, Ŝe zarówno ekipa jak i opiekun pani prof. BoŜena Michalska to naprawdę bardzo sympatyczni ludzie. W naszej gazetce piszemy o ciekawych zainteresowaniach nauczycieli, uczniów, o aktualnościach, ale największym powodzeniem cieszy się kącik sportowy oraz kulturalny. W redakcji panuje miła i luźna atmosfera, jednak, kiedy mamy coś do zrobienia wszyscy się spinamy, by tylko zdąŝyć na czas z wydaniem kolejnego numeru. Jesteśmy otwarci na Wasze nowe pomysły, propozycje. Zachęcam nie tylko klasy humanistyczne do pracy w gazetce, ale i klasy o profilu ścisłym. Myślę, Ŝe kaŝdy nowy uczeń wniesie do naszego zespołu coś zupełnie nowego, inspirującego. Czeka na Was duŝo pracy, ale jeŝeli lubicie pisać, działać, wyszukiwać informacje oraz poznawać nowych ludzi kółko dziennikarskie jest niewątpliwie miejscem dla was. Za cięŝką pracę są równieŝ nagrody. Bierzemy udział w fascynujących warsztatach z dziennikarzami np. w radiu czy Gazecie Wyborczej. Przyjdźcie, dowiecie się wszystkiego ze szczegółami. Czekamy w sali nr 10. Zapraszam Klaudyna Koczorowska IIG z piłkarzem Kolejorza Semirem Stilicem Cześć Wszystkim! Jestem Asia, uczęszczam do dziesiątki drugi rok, we wrześniu ubiegłego roku dołączyłam do redakcji. Pracę w gazetce traktuję jako nabieranie doświadczenia kaŝdy artykuł piszę z chęcią i zaangaŝowaniem mając nadzieję, Ŝe

17 moje teksty są ciekawe i godne przeczytania. Profil dziennikarski wybrałam poniewaŝ fascynuje mnie ten zawód. Lubię słuchać, pisać i opowiadać. Największą przyjemność sprawia mi pisanie o polityce oraz dzielenie się swoimi wraŝeniami poprzez opracowywanie recenzji filmowych. Kocham fotografię, uwielbiam patrzeć na świat z perspektywy obiektywu. Sztywno trzymam się załoŝenia Ryszarda Riedla, Ŝe W Ŝyciu piękne są tylko chwile. Mój świat składa się z mnóstwa niezapomnianych chwil, które rejestruje oko mojego aparatu. Jeszcze nie wiem, co dokładnie chcę robić po liceum, cichutko myślę o politologii, kulturoznawstwie, turystyce lub dziennikarstwie. Asia Jędrzejewska II G Hej! Mam na imię Julia, jestem uczennicą klasy IIg. Ciekawi mnie bardzo, czym Wy Drodzy pierwszoklasiści kierowaliście się przy wyborze profilu klasy? Przedmioty rozszerzone? Dodatkowe zajęcia? Tak, ja teŝ będąc humanistką darzącą szczerą sympatią historię, język ojczysty i geografię wiąŝę z tymi przedmiotami i zagadnieniami swoją przyszłość. Studia? Oczywiście. Kierunek? I tu zaczynają się schody! Kończąc gimnazjum chciałam pójść na turystyką i rekreację, poniewaŝ świat, kontynenty, a przede wszystkim podróŝe, kultura i dziedzictwo krajów europejskich szalenie mnie interesują. Będąc w pierwszej klasie liceum zapisałam się do DKF i co podkreślam, wytrwałam z uśmiechem do dziś, bo nie kaŝdemu udaje się ta sztuka. Historia kina i filmu zdobyta na kursach, moŝliwość poznania aktorów: np. Macieja Stuhra, Olgierda Łukaszewicza, Cezarego śaka, Mateusza Damięckiego, wycieczki na plan serialu Na dobre i na złe oraz do Łódzkiej Szkoły Filmowej pozwoliły mi myśleć o aktorstwie. Jednak, i tu chyba nie zaskoczę nikogo DZIENNIKARSTWO jest tematem moich ostatnich przemyśleń o zawodowej przyszłości. W ubiegłym roku ja, jak i równieŝ moja klasa uczestniczyliśmy w wielu wykładach organizowanych przez WSNHiD i prawdopodobnie wtedy połknęłam dziennikarskiego bakcyla, którego wykorzystuję przy redagowaniu szkolnej gazetki. Praca w radiu wiąŝąca się z ciekawymi audycjami, wywiadami czy w telewizji - komentowanie bądź emocjonujących meczów polskich złotych siatkarzy bądź budzących skrajne emocje wyścigów Formuły 1 z udziałem Roberta Kubicy na dzień dzisiejszy to jest moja wymarzona przyszłość. Wybór nie jest łatwy, ale aby zrealizować swoje cele jestem zmuszona w pewnym momencie podjąć decyzję. Mam nadzieję, Ŝe kiedyś, będąc juŝ spełnioną zawodowo kobietą powiem: to był strzał w dziesiątkę!!!. SIATKÓWKA Julia Tritt II G dla wielu osób to tylko kilka liter, dla mnie jest to przede wszystkim pasja, hobby oraz sposób na spędzenie miło wolnego czasu. Interesowałam się ją juŝ od dawna, bo od 2003 roku, kiedy polskie siatkarki dwa razy pod rząd zdobyły złoty medal Mistrzostw Europy. Jednak, dopiero po Mistrzostwach Świata w 2006 roku w Japonii, gdzie siatkarze zdobyli wicemistrzostwo świata zaczęłam patrzeć na siatkówkę inaczej. Mogłabym rzec, ze stała się sensem mojego Ŝycia. Sama w wolnym czasie grywam w siatkówkę oraz trenuję w poznańskim klubie UKS ZSMS Poznań. Wielu ludzi uwaŝa, Ŝe sport jest wyłącznie dla chłopaków. Wcale się z tym nie zgodzę. Robię to, co kocham i chciałabym, aby tak pozostało. Atmosfera podczas meczy reprezentacyjnych tzw. Światówki jest niezapomniana. Tysiące kibiców zawsze jest ze swoją druŝyną, wspiera ją, kiedy przegrywa, oraz cieszy z nią, kiedy wygrywa. Nie wyobraŝam sobie, aby mnie zabrakło na meczach ligowych i międzynarodowych. Tak, jak inni mam swoich ulubieńców. Są to: Michał Winiarski,

18 Mariusz Wlazły, Zbigniew Bartman czy teŝ mało znany Fabian Drzyzga. Z zagranicznych siatkarzy lubię Dantego, Gibę, Pierra Pujola, Stephana Antigę oraz Igora Yudina. Oprócz nich kibicuję oczywiście Skrze Bełchatów, która w ubiegłym sezonie po raz piąty z rzędu zdobyła Mistrzostwo Polski oraz AZS-owi Częstochowie. W przyszłości chciałabym zostać dziennikarką sportową. Wzorem do naśladowania są dla mnie Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga, siatkarscy komentatorzy Polsatu Sport, których miałam okazję spotkać na wielu meczach i rozmawiać. Marta Kicińska I G Z Danielem Castellanim trenerem Mistrzów Europy Nazywam się Karolina, mam 16 lat i jestem uczennicą klasy Ig. Interesuję się sportem, a konkretnie tenisem ziemnym i lekkoatletyką, z którymi to dyscyplinami miałam wiele wspólnego. Dla mnie sport to coś w rodzaju tabletki na stres; pomaga oderwać się od rzeczywistości i przenieść na boisko. Czasami oglądając mecz, czuję się jak dodatkowy zawodnik, przenoszę swoje emocje na plac gry i zapominam o codziennych problemach. Cieszę się ze zwycięstw swoich faworytów i czuję zdenerwowanie przed ich walką o zwycięstwo. Sport dla wielu to tylko słowo jak kaŝde inne, dla mnie jednak to całe Ŝycie. Kieruję się słowami Antoine a de Saint-Exupéry: Aby zdobyć wielkość, człowiek musi tworzyć, a nie odtwarzać. Myślę, Ŝe za kaŝdym rogiem czekają na nas nowe doświadczenia, przemyślenia, spostrzeŝenia refleksje i o nich chciałabym pisać jako członek redakcji Teen Idea. Chciałabym sprawić, aby czytelnik przeniósł się razem ze mną na sportowe boiska, przypomniał sobie wielkie legendy sprzed lat. Wprawdzie moim hobby jak juŝ wspominałam jest lekkoatletyka i tenis ziemny, to nie tylko o tym chciałabym pisać. Sport to rozbudowane pojęcie i właśnie on pomógł mi odnaleźć w sobie inną pasję. Od paru lat zajmuję się kolekcjonowaniem autografów, co pomaga mi bardziej zbliŝyć się do wielkich gwiazd. Moje hobby daje mi wiele przyjemności i pomysły na ciekawe artykuły o problemach sportowców. Skupiam się głównie na wyciąganiu wniosków z wydarzeń z przeszłości, dostrzeganiu podobieństw pomiędzy zawodnikami sprzed lat, a tymi, którzy reprezentują swoje kraje w czasie obecnym. Karolina Konstańczak I G

19 Nazywam się Natalia Matuszewska i w tym roku szkolnym rozpoczęłam naukę w X Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, w klasie 1g o profilu dziennikarsko-humanistycznym. Jestem typową humanistką, dlatego po skończeniu gimnazjum brałam pod uwagę klasy z rozszerzonym językiem polskim i historią. Czy chcę zostać dziennikarką? Nie wiem do końca, na pewno będę moją decyzję zmieniać jeszcze wielokrotnie, ale jestem zadowolona z wyboru tej szkoły i tej klasy. Chciałabym przystąpić do Redakcji Teen Idea, gazetki aktywnie działającej w naszej szkole. Kiedy o niej usłyszałam, od razu zapaliłam się do tego pomysłu. Uwielbiam pisać, zarówno tworzyć własne teksty, opowiadania, jak i artykuły na dane tematy, zwłaszcza recenzje ksiąŝek, które czytam w nadmiernych ilościach. Interesuję się wydarzeniami kulturalnymi w Poznaniu, a takŝe lubię poznawać ludzi i nawiązywać z nimi kontakty. UwaŜam, Ŝe obecnie zbyt mało osób docenia ksiąŝki, czyta je z przymusu i często jest nimi zawiedzionymi. Dlatego chciałabym na łamach Teen Idea polecać ksiąŝki, zarówno lektury, jak i te, które czyta się jedynie dla przyjemności. Myślę, Ŝe dzięki temu człowiek się ubogaca, poprawia swój język, zaczyna mieć więcej zainteresowań, a takŝe przeŝywa więcej niŝ jedno Ŝycie. poznania i godnych szacunku gości nie tylko muzyków, a ja nie ustaję w walce o powrót muzyki do szkół. Do opieki nad redakcją gazetki TEEN IDEA zaprosiła mnie 4 lata temu moja klasa, pierwsza w dziesiątce klasa o profilu dziennikarskim. Kocham działanie i ludzi, jak to się mówi zakręconych pozytywnie, więc natychmiast wzięliśmy się do pracy. Były chwile trudne, nie wszystkim chciało się brać na siebie dodatkowe, trudne zadania. Trzeba było takŝe pamiętać, Ŝe nikt w redakcji nie jest odpowiedzialny tylko za siebie. Gazetka przecieŝ reprezentuje naszą własną szkołę. Najwytrwalsi zostali. Obecnie rozpoczynają studia dziennikarskie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza. Ich miejsce w redakcji zajęli następni, którzy nadal starają się, Ŝeby była coraz ciekawsza, treściwsza i zawsze na poziomie. Jej redagowanie daje radość, satysfakcję, ale nie jest juŝ zabawą, a powaŝną pracą. BoŜena Michalska Natalia Matuszewska I G Moją wielką pasją jest muzyka i Fryderyk Chopin. Z wykształcenia jestem muzykiem, absolwentką poznańskiej Państwowej WyŜszej Szkoły Muzycznej (dziś Akademia Muzyczna). 22 lata temu objęłam w X LO muzykę i Klub Pro Sinfoniki obecnie Muzyczny Salon im. Raula Koczalskiego, wybitnego polskiego pianisty, chopinisty. Muzyki niestety juŝ (!) nie ma, ale Salon Muzyczny trwa i wciąŝ zaprasza znakomitych, wartych Z twórcą Polskiego Teatru Tańca - Conradem Drzewieckim

20 Redaktor naczelny: Ania Ceyza No tak! Nowy rok szkolny w pełni niektórzy znów będą się głowili, jak urwać się z lekcji, jakie wymyślić usprawiedliwienie, dlaczego nie byłem (byłam) na sprawdzianie, kartkówce, klasówce itp. Nie martwcie się. Redakcja gazetki w końcu nie na darmo nosi tytuł TEEN IDEA, więc spróbuje jakoś temu zaradzić. Polecamy wzór takiego usprawiedliwienia, ale zapowiadamy, Ŝe za konsekwencje nie bierzemy odpowiedzialności! Usprawiedliwienie Na polecenie mojej córki uprzejmie zawiadamiam, Ŝe córka moja w poniedziałek bm. nie była obecna w szkole, poniewaŝ w niedzielę podjęła takie postanowienie. Jako oficjalny powód nieobecności córka poleciła mi podać ból brzucha. Podając ten powód, córka moja dała mi równocześnie do zrozumienia, Ŝe przyczyny jej decyzji są głębsze i sięgają poniedziałkowej klasówki z polskiego, w której dopatruje się ona wyraźnej i niedwuznacznej szykany szkoły wobec niej. Podejmując naukę w Waszej szkole córka oczekiwała, Ŝe podobnie jak ona szkołę szkoła i ją otaczać będzie Ŝyczliwością, sympatią, zrozumieniem i Ŝe porozumienie to będzie wzajemne i bezwzględnie respektowane. Niestety, szereg faktów świadczy o tym, Ŝe szkoła systematycznie i jednostronnie to porozumienie narusza. Ograniczając się więc chwilowo do sankcji jednodniowej nieobecności, córka moja podkreśliła, Ŝe zastrzega sobie prawo w wypadku dalszego gwałcenia przez szkołę tego dwustronnego porozumienia ostrzejszych i bardziej zdecydowanych sankcji. Na polecenie mojej córki Matka Sekretarz: Julia Tritt Skład redakcji: Adriana Jędro, Joanna Jędrzejewska, Klaudyna Koczorowska, Natalia Witkowska, Marta Kicińska (1g), Karolina Konstańczak (1g), Natalia Matuszewska (1g). Fotoreporter: Stefania Bogacz Redaktorzy absolwenci twórcy gazetki, studenci Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM: Magda Królczyk, Olga Milewska, Mateusz Bartosiewicz Opiekun: prof. BoŜena Michalska

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

Przed podróŝą na Litwę

Przed podróŝą na Litwę Przed podróŝą na Litwę Źródło: http://www.hotels-europe.com/lithuania/images/lithuania-map-large.jpg BirŜai to niewielkie miasto litewskie wyznaczone jako miejsce kolejnego, juŝ piątego spotkania przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Piaski, r. Witajcie!

Piaski, r. Witajcie! Piszemy listy Witajcie! Na początek pozdrawiam Was serdecznie. Niestety nie znamy się osobiście ale jestem waszą siostrą. Bardzo się cieszę, że rodzice Was adoptowali. Mieszkam w Polsce i dzieli nas ocean.

Bardziej szczegółowo

NIECYKLICZNE PISMO DLA MŁODZIEŻY

NIECYKLICZNE PISMO DLA MŁODZIEŻY NIECYKLICZNE PISMO DLA MŁODZIEŻY Październik WIERZBICE 2009 1 VIII ZAWODY INTEGRACYJNE SUŁÓW 2009 24.10. 2009r. Grupa chłopców: Kamil Pisarek,Patryk Luty, Adam Matkowski i nasza koleżanka Beata Jankowska

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Najważniejszy mecz sezonu. Dzisiaj Jagiellonia zmierzy się z Legią Warszawa

Najważniejszy mecz sezonu. Dzisiaj Jagiellonia zmierzy się z Legią Warszawa Najważniejszy mecz sezonu. Dzisiaj Jagiellonia zmierzy się z Legią Warszawa Stawką tego pojedynku może być tytuł mistrza Polski. Na boisku rywalem Żółto-Czerwonych będzie aktualny obrońca tytułu, Legia

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2

PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2 PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2 (Redaktor) Witam państwa w audycji Blisko i daleko. Dziś o podróżach i wycieczkach będziemy rozmawiać z gośćmi. Zaprosiłem panią Iwonę, panią Sylwię i pana Adama, żeby opowiedzieli

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Imię i nazwisko Klasa III Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Zestaw humanistyczny Kurs fotografii Instrukcja dla ucznia 1. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. 2. Bardzo uważnie czytaj tekst

Bardziej szczegółowo

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com Raport o kursie Strona 0 Raport o kursie Marcin Tereszkiewicz Raport o kursie Strona 1 Oczyszczanie Umysłu Oczyść swój umysł aby myśleć pozytywnie i przyciągać to czego chcesz Raport o kursie Strona 2

Bardziej szczegółowo

TWOJA FIRMA LECH POZNAŃ OLDBOYS

TWOJA FIRMA LECH POZNAŃ OLDBOYS TWOJA FIRMA VS LECH POZNAŃ OLDBOYS Założenia Proponujemy Państwu zorganizowanie spotkania firmowego, konferencji lub imprezy integracyjnej w sportowym, piłkarskim duchu. Motywem przewodnim może być zabawa

Bardziej szczegółowo

Beniamin Krasicki: rugbiści zrobili na mnie duże wrażenie

Beniamin Krasicki: rugbiści zrobili na mnie duże wrażenie Beniamin Krasicki: rugbiści zrobili na mnie duże wrażenie 01.09.2013 Wszystko wskazuje na to, że dzięki wysiłkom między innymi Macieja Brażuka, reprezentacja Polski w rugby doczekała się swojego mecenasa.

Bardziej szczegółowo

Kielce, Drogi Mikołaju!

Kielce, Drogi Mikołaju! I miejsce Drogi Mikołaju! Kielce, 02.12.2014 Mam na imię Karolina, jestem uczennicą klasy 5b Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach. Uczę się dobrze. Zbliża się 6 grudnia. Tak jak każde dziecko, marzę o tym,

Bardziej szczegółowo

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego Adrian Szastok trener stycznia Trener zespołu KS Piekary Śląskie, który w tym sezonie z powodzeniem walczy o awans do Ligi Okręgowej jak na razie przed rundą rewanżową zajmuje trzecie miejsce. Zajmuję

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Markiem Twardowskim, kajkarzem AKS Sparta Augustów, złotym medalistą tegorocznych Mistrzostw Świata w konkurencji k-1 na 500 m.

Rozmowa z Markiem Twardowskim, kajkarzem AKS Sparta Augustów, złotym medalistą tegorocznych Mistrzostw Świata w konkurencji k-1 na 500 m. Z Augustowa po złote medale Mistrzostw Świata Rozmowa z Markiem Twardowskim, kajkarzem AKS Sparta Augustów, złotym medalistą tegorocznych Mistrzostw Świata w konkurencji k-1 na 500 m. Idź złoto, do złota,

Bardziej szczegółowo

ARTUR SIÓDMIAK. "Trening, zaangażowanie, zespół. Oto trzy składowe sukcesu." Artur Siódmiak

ARTUR SIÓDMIAK. Trening, zaangażowanie, zespół. Oto trzy składowe sukcesu. Artur Siódmiak ARTUR SIÓDMIAK "Trening, zaangażowanie, zespół. Oto trzy składowe sukcesu." Artur Siódmiak ARTUR SIÓDMIAK Sportowiec Olimpijski Reprezentant Polski ur. 7.10.1975r. w Wągrowcu polski piłkarz ręczny, grający

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili

LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili papierosy a później wieczorem po szkole tez Ŝeśmy się

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej Chcielibyśmy podzielić się z wami naszymi przeżyciami, zmartwieniami, oraz pokazać jak wyglądała nasza fantastyczna przygoda w obcym ale

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE Zapraszamy do przeczytania relacji z projektu realizowanego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie przez uczniów klasy III

Bardziej szczegółowo

PALIĆ CZY NIE PALIĆ OTO JEST PYTANIE. SZKOLNY KONKURS ANTYNIKOTYNOWY.

PALIĆ CZY NIE PALIĆ OTO JEST PYTANIE. SZKOLNY KONKURS ANTYNIKOTYNOWY. PALIĆ CZY NIE PALIĆ OTO JEST PYTANIE. SZKOLNY KONKURS ANTYNIKOTYNOWY. DRODZY PIĄTOKLASIŚCI! Palić, czy nie palić - oto jest pytanie, na które uczniowie będą mieli okazję odpowiedzieć już w środę 3 listopada

Bardziej szczegółowo

Polska na urlop oraz Polska Pełna Przygód to nasze wakacyjne propozycje dla Was

Polska na urlop oraz Polska Pełna Przygód to nasze wakacyjne propozycje dla Was Polska na urlop oraz Polska Pełna Przygód to nasze wakacyjne propozycje dla Was Nie tylko człowiek internetem żyje, miło mieć pod ręka ciekawą książkę. Od wydawnictwa Burda Książki otrzymaliśmy dwie ciekawe

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

SIATKÓWKA. Ukochany sport milionów Polaków (mój też)

SIATKÓWKA. Ukochany sport milionów Polaków (mój też) SIATKÓWKA Ukochany sport milionów Polaków (mój też) TROCHĘ HISTORII Pomysłodawcą reguł gry w piłkę siatkową był William G. Morgan na co dzień nauczyciel wychowania fizycznego w Young Men's Christian Associaton

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkolna WANDA I BANDA

Gazetka Szkolna WANDA I BANDA SZKOŁA PODSTAWOWA W KIEŁCZOWIE Gazetka Szkolna WANDA I BANDA Redaktorzy wydania Wiosna lato 2013: Paulina Zapiór Marta Kalińska Jonatan Domański Str. 2 KONKURSOWO. Drodzy Uczniowie! 20 lutego 2013 uczniowie

Bardziej szczegółowo

CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM. Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie

CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM. Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie nauczania zintegrowanego. Jego głównym celem jest rozwijanie aktywności czytelniczej naszych

Bardziej szczegółowo

Turniej World Grand Prix

Turniej World Grand Prix 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Turniej World Grand Prix siatkówka kobiet Polska Niemcy USA Dominicana 06-08 sierpnia

Bardziej szczegółowo

145 cm i mniej 146 cm-154 cm 155 cm-164 cm 165 cm-174 cm 175 cm i więcej

145 cm i mniej 146 cm-154 cm 155 cm-164 cm 165 cm-174 cm 175 cm i więcej ILE MAMY 145 cm i mniej 146 cm-154 cm 155 cm-164 cm 165 cm-174 cm 175 cm i więcej 10 8 6 4 2 0 JAKIEGO KOLORU MAMY OCZY Niebieskie Zielone Piwne 12 10 8 6 4 2 0 Niebieskie Zielone Piwne Kiedy się urodziliśmy???

Bardziej szczegółowo

Marian Chwastniewski. Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa

Marian Chwastniewski. Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa Marian Chwastniewski Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa WYSPA ODKRYĆ A WYSPA ZAGADEK Laboratorium ma na celu wdroŝenie autorskiego programu pedagogicznego WYSPA rozwijającego postawy twórcze i badawcze

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt Leonardo da Vinci w ZSZ Nr 3. "Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej"

Nowy projekt Leonardo da Vinci w ZSZ Nr 3. Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej Nowy projekt Leonardo da Vinci w ZSZ Nr 3 "Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej" w marcu 2012 r. do Plymouth w Wielkiej Brytanii, na praktyki zagraniczne pojedzie: 9 elektroników i 5 elektryków.

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wójcik: Nasz cel? Rozwój młodych talentów

Krzysztof Wójcik: Nasz cel? Rozwój młodych talentów Data publikacji 03.06.2014 Wywiad z trenerem Krzysztofem Wójcikem na portalu STREFA SIATKÓWKI Na portalu Strefa Siatkówki redaktor Tomasz Tadrała rozmawia z naszym trenerem Krzysztofem Wójcikem o drugoligowym

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Warszawa, 2011 Kim jesteśmy Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów rozpoczął działalność w 2005 roku. Aktualnie w klubie działają 3 sekcje: - sekcja pływacka, -

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce dziewcząt i chłopców. Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce dziewcząt - srebro naszego zespołu!

Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce dziewcząt i chłopców. Liga Szkół Ponadgimnazjalnych w koszykówce dziewcząt - srebro naszego zespołu! i chłopców Siatkarskie drużyny LO VII zakończyły zmagania ligowe. Niespodziewany sukces odniosły dziewczęta zajmując w lidze bardzo wysokie II miejsce. Chłopcy zakończyli sezon na miejscu VI. Dziewczynom

Bardziej szczegółowo

Psychologia gracza giełdowego

Psychologia gracza giełdowego Psychologia gracza giełdowego Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A. Hipoteza rynku efektywnego 2 Ceny papierów wartościowych w pełni odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje. Hipoteza rynku efektywnego (2)

Bardziej szczegółowo

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka To My! Wydanie majowe! W numerze: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka Redakcja gazetki: redaktor naczelny - Julia Duchnowska opiekunowie - pan

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kampanii społecznej

Podsumowanie kampanii społecznej Podsumowanie kampanii społecznej Kampania społeczno-edukacyjna Twoja krew Moje Ŝycie trwała od października 2010 do marca 2011. Z badań przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie Polaków wynika, Ŝe zetknęło

Bardziej szczegółowo

Pierwsza lub druga randka przewodnik Pytanie od czytelnika: Witam postępuje według twoich rad i mam pewien dylemat znam ją od 3 tygodni i wiem Ŝe teraz nie długo ma imieniny i chce ją zabrać do kina i

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

Wymiana uczniów w ramach projektu unijnego COMENIUS Część 2 wyjazd do Finlandii

Wymiana uczniów w ramach projektu unijnego COMENIUS Część 2 wyjazd do Finlandii Wymiana uczniów w ramach projektu unijnego COMENIUS Część 2 wyjazd do Finlandii Drugi z kolei wyjazd w ramach programu unijnego COMENIUS-Achieve! rozpoczął się dnia 30 kwietnia 2013 na lotnisku Kraków-Balice.

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione. Nelson Mandela. Te słowa są idealnym poparciem mojej kandydatury na

Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione. Nelson Mandela. Te słowa są idealnym poparciem mojej kandydatury na Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione. Nelson Mandela. Te słowa są idealnym poparciem mojej kandydatury na przewodniczącego naszej szkoły. Jestem zdeterminowany do

Bardziej szczegółowo

Oni teŝ lubią się dzielić. Najhojniejsi Olimpijczycy

Oni teŝ lubią się dzielić. Najhojniejsi Olimpijczycy Artykuł pochodzi z portalu Platine.pl Źródło: http://galerie.platine.pl/oni-tez-lubia-sie-dzielic-najhojniejsi-olimpijczycy- g466780.html 2012-07-28 Autor artykułu: Oni teŝ lubią się dzielić. Najhojniejsi

Bardziej szczegółowo

Wizyta w Gazecie Krakowskiej

Wizyta w Gazecie Krakowskiej Wizyta w Gazecie Krakowskiej fotoreportaż 15.04.2013 byliśmy w Gazecie Krakowskiej w Nowym Sączu. Dowiedzieliśmy, się jak ciężka i wymagająca jest praca dziennikarza. Opowiedzieli nam o tym pan Paweł Szeliga

Bardziej szczegółowo

VIII Memoriał. Huberta Jerzego Wagnera Z udziałem zespołów Polski, Brazylii, Bułgarii, Czech

VIII Memoriał. Huberta Jerzego Wagnera Z udziałem zespołów Polski, Brazylii, Bułgarii, Czech 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl VIII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera Z udziałem zespołów Polski, Brazylii, Bułgarii,

Bardziej szczegółowo

Podziękowania dla Rodziców

Podziękowania dla Rodziców Podziękowania dla Rodziców Tekst 1 Drodzy Rodzice! Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy nas w słoneczne i deszczowe dni, że jesteście blisko. Dziękujemy za Wasze wartościowe rady przez te wszystkie

Bardziej szczegółowo

Autor: Małgorzata Osica

Autor: Małgorzata Osica projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r.

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r. Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej 29.01.2017r. - 04.02.2017r. Dzień I - 29.01.2017r. O północy przyjechałam do Berlina. Stamtąd FlixBusem pojechałam do Hannoveru. Tam już czekała na mnie

Bardziej szczegółowo

Mikser GAZETKA SZKOLNA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 W RACIBORZU

Mikser GAZETKA SZKOLNA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 W RACIBORZU WITAMY WAS W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Witam Nazywam się Jolanta Otlik i jestem opiekunem Naszej gazetki szkolnej, która również w tym roku szkolnym będzie w wersji elektronicznej. Chyba bardziej dla

Bardziej szczegółowo

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 kod ucznia Drodzy Pierwszoklasiści! Niedawno rozpoczęliście naukę

Bardziej szczegółowo

Klasy sportowe w Gimnazjum nr 3 im. Jacka Kuronia w śorach

Klasy sportowe w Gimnazjum nr 3 im. Jacka Kuronia w śorach Klasy sportowe w Gimnazjum nr 3 im. Jacka Kuronia w śorach Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodzieŝy Dyrekcja Gimnazjum nr 3 im. Jacka Kuronia w śorach przy współpracy z klubami sportowymi: KS Hawajskie

Bardziej szczegółowo

Jak motywować uczniów do nauki

Jak motywować uczniów do nauki Jak motywować uczniów do nauki Właściwa nagroda/ pochwała zawiera konkretne i precyzyjne informacje, które dokładnie wskazują, co dziecko osiągnęło, w czym się poprawiło docenianie nie tylko końcowego

Bardziej szczegółowo

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracy z sekcją koszykówki Legia Warszawa. Koszykarska

Bardziej szczegółowo

Joanna Charms. Domek Niespodzianka

Joanna Charms. Domek Niespodzianka Joanna Charms Domek Niespodzianka Pomysł na lato Była sobie panna Lilianna. Tak, w każdym razie, zwracała się do niej ciotka Małgorzata. - Dzień dobry, Panno Lilianno. Czy ma Panna ochotę na rogalika z

Bardziej szczegółowo

Bokserzy szykują rękawice. Pierwsze starcie już wkrótce [FOTO]

Bokserzy szykują rękawice. Pierwsze starcie już wkrótce [FOTO] Bokserzy szykują rękawice. Pierwsze starcie już wkrótce [FOTO] Już 28 stycznia ponownie w sali sportowej płockiego MOSiR-u usłyszymy dźwięk gongu bokserskiego i słowa Ring Wolny, pierwsze starcie! Odbędzie

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

Interesuje się motoryzacją, a pasją zaraził się od taty. Od lat bierze udział w wyścigach motocyklowych, a w przyszłości chciałby jeździć w

Interesuje się motoryzacją, a pasją zaraził się od taty. Od lat bierze udział w wyścigach motocyklowych, a w przyszłości chciałby jeździć w KLASA 1A Interesuje się motoryzacją, a pasją zaraził się od taty. Od lat bierze udział w wyścigach motocyklowych, a w przyszłości chciałby jeździć w zagranicznym klubie lub pracować w dziedzinie motoryzacji.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA krok po kroku nasze wspomnienia

WARSZAWA krok po kroku nasze wspomnienia WARSZAWA krok po kroku nasze wspomnienia Warszawa da się lubić, Tutaj szczęście można znaleźć, Tutaj serce można zgubić Dnia 18.10.2011 r. uczniowie Gimnazjum nr 6 w Czerwionce-Leszczynach wzięli udział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2/POKL/9.5/2009

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2/POKL/9.5/2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2/POKL/9.5/2009 W roku szkolnym 2009/2010 i 2010/11 realizowany był w szkole projekt w ramach Kapitału Ludzkiego Człowiek w teatrze Ŝycia. W ramach projektu zrealizowano

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Szkoły Podstawowej nr 7 w Gliwicach wydawany przez bibliotekę szkolną

Miesięcznik Szkoły Podstawowej nr 7 w Gliwicach wydawany przez bibliotekę szkolną ORGANIZATOR PROJEKTU Szkoła Podstawowa nr 7 w Gliwicach im. Adama Mickiewicza Ul. Tarnogórska 59 44-100, Gliwice Numer 25 10/15 PARTNER Miesięcznik Szkoły Podstawowej nr 7 w Gliwicach wydawany przez bibliotekę

Bardziej szczegółowo

Poznaj mój świat prezentacja własnych zainteresowań i talentów

Poznaj mój świat prezentacja własnych zainteresowań i talentów Poznaj mój świat prezentacja własnych zainteresowań i talentów Uczniowie klasy IV a Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku 2009/2010 Jestem Maciek, pełnię funkcję przewodniczącego IV a.

Bardziej szczegółowo

Jesteś tutaj: Aktualności > Sukces zawodników Mustanga

Jesteś tutaj: Aktualności > Sukces zawodników Mustanga Jesteś tutaj: Aktualności > Sukces zawodników Mustanga 28 lipiec 2010 07:40:00 Sukces zawodników Mustanga W Lesznie i Zielonej Górze w dniach 23-25.07.2010 odbyły się Mistrzostwa Europy w Speedrowerze.

Bardziej szczegółowo

Nr 1/14 października Dzień Nauczyciela!

Nr 1/14 października Dzień Nauczyciela! Nr 1/14 października 2016 Dzień Nauczyciela! Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku - jest wykształcenie Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom życzymy dużo szczęścia

Bardziej szczegółowo

Drodzy czytelnicy, Klaudia Urban. Redator Naczelna

Drodzy czytelnicy, Klaudia Urban. Redator Naczelna Drodzy czytelnicy, W wasze ręce składam pierwszy tegoroczny numer naszej gazetki, wydawanej pod patronatem Studenckiego Koła Naukowego Etyki. Wraz z nowym rokiem startujemy z nową ekipą redakcji i nowym

Bardziej szczegółowo

Dane: Siatkarskie mistrzostwa świata. Dane: siatkarskie mistrzostwa świata Agora

Dane: Siatkarskie mistrzostwa świata. Dane: siatkarskie mistrzostwa świata Agora Dane: Siatkarskie mistrzostwa świata WAŻNE Uwagi dotyczące metodologii Infografika była ukierunkowana na wpisy w języku Polskim na temat drużyny Polskiej, dlatego najwięcej wpisów dotyczyło Polski! Co

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 3 września 2012 roku w naszej szkole rozpoczął się nowy rok szkolny. Pan dyrektor Zbigniew Turkowski uroczyście przywitał wszystkich uczniów. Pan dyrektor powitał wszystkich

Bardziej szczegółowo

JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI

JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI ŻEBY WYNIOSŁO Z NIEJ JAK NAJWIĘCEJ KORZYŚCI www.sportowywojownik.pl KORZYŚCI - DLA DZIECI: Korzyści, jakie książka Sportowy Wojownik zapewnia dzieciom, można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

Systemy rozgrywek sportowych OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA ROZGRYWEK SPORTOWYCH

Systemy rozgrywek sportowych OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA ROZGRYWEK SPORTOWYCH Systemy rozgrywek sportowych OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA ROZGRYWEK SPORTOWYCH Rozgrywki sportowe moŝna organizować na kilka róŝnych sposobów, w zaleŝności od liczby zgłoszonych druŝyn, czasu, liczby boisk

Bardziej szczegółowo

Walentynki w stylu Księżnej Elżbiety

Walentynki w stylu Księżnej Elżbiety Walentynki w stylu Księżnej Elżbiety Ach, te Walentynki... Któż nie poddaje się urokowi tego święta zakochanych? A nawet jeśli nie, to na pewno nie w I LO, ponieważ w tym roku Samorząd zrobił wiele, aby

Bardziej szczegółowo

Marzycielska Poczta: szczegółowy opis akcji

Marzycielska Poczta: szczegółowy opis akcji Marzycielska Poczta: szczegółowy opis akcji Czym jest Marzycielska Poczta? Marzycielska Poczta to ogólnopolska akcja, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci. Na

Bardziej szczegółowo

Mikser GAZETKA SZKOLNA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 W RACIBORZU

Mikser GAZETKA SZKOLNA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 W RACIBORZU WITAMY WAS W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Witamy. na stronie Naszej gazetki szkolnej, która również w tym roku szkolnym będzie w wersji elektronicznej. Chyba bardziej dla Was dostępnej. Każdy numer będziemy

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

WYJAZD DO TURCJI W RAMACH PROJEKTU COMENIUS EURO VILLAGES

WYJAZD DO TURCJI W RAMACH PROJEKTU COMENIUS EURO VILLAGES WYJAZD DO TURCJI W RAMACH PROJEKTU COMENIUS EURO VILLAGES PONIEDZIAŁEK, 13.05 Wczesnym porankiem nasz grupa składająca się z czterech uczniów klasy trzeciej i dwóch opiekunów udała się na lotnisko w Balicach,

Bardziej szczegółowo

SP 20 I GIM 14 WSPARŁY AKCJĘ DZIĘKUJEMY ZA WASZE WIELKIE SERCA!!!

SP 20 I GIM 14 WSPARŁY AKCJĘ DZIĘKUJEMY ZA WASZE WIELKIE SERCA!!! SP 20 I GIM 14 WSPARŁY AKCJĘ DZIĘKUJEMY ZA WASZE WIELKIE SERCA!!! Relacja ze spotkania z nr 1 rodziną przy wręczeniu paczki. Rodzina wyczekiwała wolontariuszy. Poza panią Anną i Mają był również dziadek,

Bardziej szczegółowo

Siatkówka. Wykonali: Piotr Pobiarżyn Michał Sołtykiewicz

Siatkówka. Wykonali: Piotr Pobiarżyn Michał Sołtykiewicz Siatkówka Wykonali: Piotr Pobiarżyn Michał Sołtykiewicz Historia Najlepszy zespół na świecie Najlepszy zespół w Polsce Najlepszy zespół w szkole Najlepszy gracz na świecie Najlepszy gracz w Polsce Zasady

Bardziej szczegółowo

SzPŻ 2014 eliminacje zakończone

SzPŻ 2014 eliminacje zakończone Jakub Krakowski SzPŻ 2014 eliminacje zakończone Zakończyły sie eliminacje do tegorocznej edycji Szkoły Pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego. Przebiegały dwutorowo: kandydatki i kandydaci z Rosji walczyli

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV VI

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV VI SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV VI Przez uszy Ellen reż Saskia Gubbels, Holandia 2011, 17 min. Ellen, tak jak jej koledzy ze szkoły, nie słyszy. Chciałaby jednak pójść do zwyczajnego gimnazjum dla słyszących

Bardziej szczegółowo

DUCZEK. Nr 8 czerwiec 2015 r. GAZETA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DUCZKACH

DUCZEK. Nr 8 czerwiec 2015 r. GAZETA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DUCZKACH DUCZEK Nr 8 czerwiec 2015 r. GAZETA GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DUCZKACH Str. 2 ze szkolnego podwórka Od dnia 1 czerwca naszą szkołą zarządza nowy dyrektor p. Małgorzata Wyszyńska. Życzymy Pani zatem

Bardziej szczegółowo

Ćwierćfinały siatkarzy - wyniki.

Ćwierćfinały siatkarzy - wyniki. Ćwierćfinały siatkarzy - wyniki. W hali sportowej przy ul. Sienkiewicza 4 ma miejsce trylogia - w ciągu trzech dni (27, 28.02 i 1.0) o przepustkę do Mistrzostwa Polski Kadetów w siatkówce walczą w ćwierćfinale

Bardziej szczegółowo

Gregory Junod znów najlepszy

Gregory Junod znów najlepszy 9 maja 2011 Informacja prasowa Gregory Junod znów najlepszy Drugiego dnia pierwszej rundy Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Polski Gregory Junod znów był bezkonkurencyjny w klasie Superbike. Reprezentant

Bardziej szczegółowo

Z reprezentacją zdobywam złoty medal w Sztokholmie

Z reprezentacją zdobywam złoty medal w Sztokholmie 51 Z reprezentacją zdobywam złoty medal w Sztokholmie 1989 Sztokholm podczas meczu ze Szwecja w finałach mistrzostw Europy Andrea zyskuje przydomek Nano (Krasnal), jeden z dwóch (drugim jest Nasty ), które

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz!

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi. Informujemy, iż nasza szkoła w okresie od 29.03.2016 r. do 15.12.2016 r. wykonała zadania

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY Często będę Ci mówić, że to ważna lekcja, ale ta jest naprawdę ważna! Bez niej i kolejnych trzech, czyli całego pierwszego tygodnia nie dasz rady zacząć drugiego. Jeżeli czytałaś wczorajszą lekcję o 4

Bardziej szczegółowo

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM

Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Mini Euro 2012 KIBICUJEMY RAZEM Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Klas czwartych Cel imprezy: Zainteresowanie dzieci klas czwartych piłką nożną oraz pogłębienie ich zainteresowań i umiejętności już

Bardziej szczegółowo

I dziewczyny i chłopaki pragn pozna zdrowia smaki - zaj

I dziewczyny i chłopaki pragn pozna zdrowia smaki - zaj I dziewczyny i chłopaki pragną poznać zdrowia smaki - zajęcia edukacyjno-kulinarne dla dzieci klas I-III zorganizowane przez ARR OT Kielce tym razem w Mostkach W dniu 17 listopada 2011 r. w Publicznej

Bardziej szczegółowo

PLYMOUTH raj Wielkiej Brytanii

PLYMOUTH raj Wielkiej Brytanii PLYMOUTH raj Wielkiej Brytanii W marcu 2015 roku spędziliśmy miesiąc w Plymouth. Na pewno nigdy go nie zapomnimy. Przedstawimy, gdzie odbywaliśmy praktyki, jakie mamy refleksje, wspomnienia i jak sami

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

Gościmy gimnazjalistów ze Społecznego Gimnazjum STO nr 8 w Krakowie. Augustów, 17-19 września 2014

Gościmy gimnazjalistów ze Społecznego Gimnazjum STO nr 8 w Krakowie. Augustów, 17-19 września 2014 Gościmy gimnazjalistów ze Społecznego Gimnazjum STO nr 8 w Krakowie Augustów, 17-19 września 2014 . Jarosław Pytlak - dyrektor Zespołu Szkół STO na Bemowie w Warszawie - zaproponował realizację projektu

Bardziej szczegółowo

SPORTOWA MAJÓWKA W WARSZAWIE

SPORTOWA MAJÓWKA W WARSZAWIE SPORTOWA MAJÓWKA W WARSZAWIE W dniach 1 3 maja Warszawski Klub Futbolu Stołowego zaproponował osobom, które kochają grać w futbol stołowy zwanymi przez wielu piłkarzykami, majówkę na sportowo. W klubie

Bardziej szczegółowo

Polska vs Brazylia. Oficjalny mecz Międzypaństwowy w siatkówce mężczyzn. Otwarcie nowej Hali Gdańsk-Sopot. 18 sierpnia 2010r. nowa Hala Gdańsk-Sopot

Polska vs Brazylia. Oficjalny mecz Międzypaństwowy w siatkówce mężczyzn. Otwarcie nowej Hali Gdańsk-Sopot. 18 sierpnia 2010r. nowa Hala Gdańsk-Sopot 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Oficjalny mecz Międzypaństwowy w siatkówce mężczyzn Polska vs Brazylia Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia WSPOMNIENIA Z LAT 70 NA PODSTAWIE KRONIK SZKOLNYCH. W ramach Internetowego Projektu Zbieramy Wspomnienia pomiędzy końcem jednych, a początkiem drugich zajęć wybrałam

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 15 ul. Sowińskiego 50/56 91-485 Łódź

GIMNAZJUM NR 15 ul. Sowińskiego 50/56 91-485 Łódź Telefon / fax: (0-42) 616-81-24 Poczta elektroniczna: gimnazjumxv@gmail.com Strona szkoły: gim15lodz.pl Sekretariat szkoły czynny: poniedziałek-piątek od 8:00 do 16:00 Dojazd do szkoły: Tramwaj (przystanek:

Bardziej szczegółowo

W dniach r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy

W dniach r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy W dniach 30. 10 05.11. 2011 r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy Festiwal Języka Rosyjskiego. Polskę reprezentowało czterech dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, w tym pan dyrektor Marian Klecha,

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Małopolsceszanse

Wolontariat w Małopolsceszanse Wolontariat w Małopolsceszanse i wyzwania Wolontariat w Polsce...od czynu społecznego do.. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie I mamy jeszcze Wolontariat

Bardziej szczegółowo

Gazetka szkolna Szkoły Podstawowej nr 15 w Zielonej Górze. Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer. Znajdziecie w nim

Gazetka szkolna Szkoły Podstawowej nr 15 w Zielonej Górze. Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer. Znajdziecie w nim Witajcie! Gazetka szkolna Szkoły Podstawowej nr 15 w Zielonej Górze. Nr 1 2008/2009 Witamy Was serdecznie po wakacjach. Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer. Znajdziecie w nim jak zwykle wiele interesujących

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. II Wakacyjnej Ligi Piłki NoŜnej Dzieci i MłodzieŜy o Mistrzostwo Jaworzna

R E G U L A M I N. II Wakacyjnej Ligi Piłki NoŜnej Dzieci i MłodzieŜy o Mistrzostwo Jaworzna R E G U L A M I N II Wakacyjnej Ligi Piłki NoŜnej Dzieci i MłodzieŜy o Mistrzostwo Jaworzna 1. Cel imprezy. 1) inspirowanie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieŝy z terenu miasta;

Bardziej szczegółowo