WYKORZYSTANIE INTERNETU W MARKETINGU I SPRZEDAŻY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE INTERNETU W MARKETINGU I SPRZEDAŻY"

Transkrypt

1 WYKORZYSTANIE INTERNETU W MARKETINGU I SPRZEDAŻY wykładowca: Dr I.Michalska-Dudek Studia podyplomowe 20 kwiecień 2013r.

2 Marketing jest taką dyscypliną, którą albo się czuje, albo nie. Jeśli nie złapiesz tego w 6 tygodni, to nawet 20 lat studiów nic nie da Don Peppers

3 20 kwiecień 2013 Wprowadzenie do marketingu, serwisy www, pozycjonowanie i optymalizacja stron, narzędzia promocji internetowej 18 maj 2013 Podejmowanie decyzji o zakupie, e- commerce. Prezentacje zaliczeniowe

4 WYKORZYSTANIE INTERNETU W MARKETINGU I SPRZEDAŻY TEMATYKA WYKŁADÓW WPROWADZENIE DO MARKETINGU Istota marketingu. Zasady postępowania marketingowego. 2 najczęściej spotykane mylne poglądy na marketing. Ewolucja i aktualne trendy w marketingu. Wartość dla klienta. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA INTERNETU W SPRZEDAŻY - Internet jako nowoczesne medium przekazu. Strona internetowa w działalności marketingowej przedsiębiorstw. Podstawowe elementy składowe serwisów internetowych. Dobre praktyki i 7 grzechów w projektowaniu stron www.

5 MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA INTERNETU W SPRZEDAŻY CD. - Web positioning. Pomiar ruchu i aktywności użytkowników na stronie internetowej - Google Analytics. Podstawowe i niestandardowe narzędzia promocji z wykorzystaniem Internetu. Kampanie promocyjne w Internecie. Media interaktywne w sprzedaży. Dobre praktyki komunikacji newsletterowej. 5 kluczowych elementów (etapów) tworzenia skutecznego newslettera, 7 grzechów głównych kampanii marketingowej.

6 Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze. "Jeśli nie potrafisz czegoś wyjaśnić w prosty sposób, oznacza to, że nie rozumiesz tego dostatecznie dobrze Albert Einstein

7 Materiały z wykładów: (materiały i artykuły) Studia Podyplomowe: Studia_podyplomowe_Walbrzych*.pdf

8 Temat prezentacji zaliczeniowej: Analiza i ocena wykorzystania STRON WWW w działalności marketingowej przedsiębiorstw na dowolnym przykładzie.

9 Struktura prezentacji: Każda prezentacja powinna zawierać następujące elementy: I. Krótką charakterystykę wybranego przedsiębiorstwa. II. Asortyment i opis rynku docelowego (segmentu(ów) docelowych według reguły STP) wybranego przedsiębiorstwa. III. Szczegółowe przedstawienie wybranej strony www IV. Autorską ocenę przedstawionego narzędzia (zawartość, grafika, nawigacja, interaktywność, pozycjonowanie, dopasowanie do potrzeb rynku docelowego). V. Propozycje udoskonalenia opisywanego narzędzia.

10 "Nie możesz mówić, że Twoja firma jest świetna, jeżeli nie jest świetna w marketingu Polly La Barre "Marketing to zbyt poważna sprawa, by powierzyć ją działowi marketingu David Packard

11 Czym jest marketing? Marketing jest funkcją zarządzania, która polega na organizacji i kierowaniu wszystkimi działaniami firmy zaangażowanymi w ocenę potrzeb klienta i zamianę siły nabywczej klienta na efektywne zapotrzebowanie na określony produkt lub usługę oraz na przekazywaniu tego produktu bądź usługi do końcowego klienta, tak, aby osiągnąć założone cele wyznaczone przez firmę.

12 Marketing zorientowanie firmy na klientów i na rynki, skuteczne zaspokojenie potrzeb nabywców poprzez dostarczenie właściwemu nabywcy, właściwego produktu, we właściwym czasie i miejscu, po właściwej cenie, przy zastosowaniu właściwych środków promocji.

13 Marketing = gra polegająca na czynieniu tego co skłoni klienta, aby chciał zrobić to co my byśmy chcieli, żeby on zrobił.

14 Kto jest podmiotem marketingu? Każda organizacja firmy zaangażowane w wytwarzanie, sprzedaż detaliczną, świadczące usługi, organizacje non-profit, miejsca, miasta, gminy, kraje, partie polityczne, pojedyncze osoby, aktorzy, artyści, politycy, etc.

15 Co jest przedmiotem marketingu? Przedmiotami marketingu są dobra, usługi i idee.

16 Aby zaspokoić potrzeby kupujących marketing musi być skoncentrowany na: - identyfikacji potrzeb i pragnień potencjalnych konsumentów; - sposobach ich zaspokajania. Identyfikacja potrzeb konsumenta Zaspokojenie potrzeb konsumenta poprzez właściwą kombinację: produktu, ceny, promocji i dystrybucji Informacja o potrzebach Dobra, usługi, idee Potencjalni konsumenci - rynek Potencjalni konsumenci - rynek

17 Ponieważ przedsiębiorstwo nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb konsumentów, musi skupić swoje wysiłki tylko na niektórych potrzebach określonej grupy potencjalnych nabywców (rynku docelowego) i do nich kieruje swój program marketingowy.

18 Na program marketingowy składają się elementy marketingu-mix tzw. 4P, są to zmienne kontrolowane przez przedsiębiorstwo: - Produkt (Product) dobro, usługa lub pomysł mający zaspokoić potrzeby konsumenta; - Cena (Price) wartość, na którą jest wymieniany dany produkt; - Promocja (Promotion) środek wymiany informacji między nabywcą a sprzedawcą; - Dystrybucja (Place) sposób dostarczenia produktu do rąk konsumenta.

19 ZASADY POSTĘPOWANIA MARKETINGOWEGO: Z istoty marketingu wynikają określone, ogólne zasady postępowania: zasada celowego wyboru i kształtowania rynku przedsiębiorstwa; zasada badania rynku; zasada zintegrowanego oddziaływania na rynek za pomocą kompozycji marketingowej; zasada planowania działań rynkowych; zasada kontroli skuteczności działań marketingowych.

20 DWA NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE, MYLNE POGLĄDY NA MARKETING: 1. Marketing = sprzedaż

21 DWA NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE, MYLNE POGLĄDY NA MARKETING: 2. Marketing to głównie dział marketingu

22 CYRUS McCORMICK skonstruował pierwszą mechaniczną żniwiarkę, która zrewolucjonizowała rolnictwo, ale także marketing

23 CYRUS McCORMICK prekursor marketingu Już w 1850 roku wynalazca pierwszej żniwiarki wprowadził w praktyce podstawowe narzędzia współczesnego marketingu: badanie i analizę rynku, pojęcie pozycji przedsiębiorstwa na rynku, nowoczesną politykę cen, współczesnego sprzedawcę usług, serwis, kredyt ratalny itp.

24 KIERUNKI EWOLUCJI MARKETINGU: od marketingu masowego, poprzez marketing segmentów, nisz, do marketingu indywidualnego; od marketingu typu wyprodukuj i sprzedaj do marketingu wyczuwaj i reaguj ; od posiadania majątku do posiadania marek; od działania wyłącznie na rynku do działania również w cyberprzestrzni; od zabiegania o udział w rynku do zabiegania o udział w świadomości klienta; od skupiania się na przyciąganiu klienta do skupiania się na zatrzymaniu klienta - od marketingu transakcji do marketingu relacji;

25 KIERUNKI EWOLUCJI MARKETINGU CD.: od monologu specjalisty od marketingu do dialogu z klientem; od odrębnego planowania komunikowania się z rynkiem do zintegrowanego komunikowania marketingowego; od marketingu, którym zajmuje się dział marketingu, do marketingu, którym zajmują się wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa; od wyzysku dostawców i dystrybutorów do partnerskich z nimi stosunków.

26 13 trendów w marketingu na 2013 rok wg Brand Strategy Insider

27 MARKETING OD STRONY KLIENTA

28 "Charakteru firmy nie określa jej nazwa, statut czy akty prawne. Określają go potrzeby klienta, które zostają zaspokojone, kiedy kupuje on jakiś produkt lub usługę. Zadowolenie klienta stanowi misję i cel każdej firmy. Odpowiedź na pytanie, czym jest nasza firma, można więc uzyskać, jedynie patrząc na nią z zewnątrz, z punktu widzenia klienta i rynku." Peter Drucker

29 Najlepsze pomysły przychodzą mi do głowy, kiedy sobie wyobrażę, że jestem własnym klientem Najwięcej rzeczy, których się uczymy, uczymy się od klientów Charles Lazarus przedsiębiorca amerykański założyciel Toys R Us

30 4P a 4C Transpozycja myślenia klienta o rynku 4P (punkt widzenia firmy) PRODUCT - produkt PRICE cena PLACE - dystrybucja PROMOTION - promocja 4C (punkt widzenia klienta) CUSTOMER VALUE - wartość produktu dla klienta, zbiór korzyści, jakie interesują klienta COST - koszt (wydatek) dla klienta CONVENIENCE wygoda nabycia produktu dla klienta, dostępność COMMUNICATION - komunikacja i dialog między sprzedającym, a kupującym

31 Podstawą skutecznego marketingu jest dostarczanie konsumentom jedynej w swoim rodzaju, unikatowej wartości. Wartość dostarczana klientowi jest różnicą między całkowitą wartością produktu dla klienta oraz kosztem, jaki musi on ponieść w związku z jego pozyskaniem.

32 Wyznacznik poziomu wartości dodanej konsumentowi

33 Firmy podnoszą wartość dostarczaną klientowi, wywierają wpływ na konsumentów poprzez jedną z trzech dróg zwiększenia wartości dostarczanej konsumentowi: podwyższenie wartości dla klienta; obniżenie kosztów cenowych; obniżenie kosztów pozacenowych:

34 "Wartość dodana to sposób, by klienci płacili marketerom podwójną cenę za to, że ci próbują ich oskubać" Alan Mitchell

35 Zadanie identyfikacja wartości Jakie pragnienia lub potrzeby konsumenta zaspakajają następujące produkty: Płatki śniadaniowe CiniMini; Buty do biegania Adidas; Telewizyjny program TeleZakupy; Konto internetowe w m-banku.

36 Zadanie identyfikacja wartości Każdy z wymienionych produktu posiada swoje substytuty, odpowiednie przykłady to: Jajecznica z szynką na śniadanie; Zwykłe tenisówki; Galeria handlowa; Tradycyjne konto w PKO BP S.A. Jakie korzyści mogą mieć te substytuty, które konsumenci mogą cenić bardziej?

37 Zadanie Proszę wskazać pragnienia lub potrzeby konsumenta jakie zaspokajają studia na PWSZ im. Angelusa Silesiusa?

38 Klient posiada pewne kwantum oczekiwań, dlatego wymienić można następujące 3 stany klienta: 1. NIEZADOWOLENIE (oczekiwania nie zostały spełnione - oczekiwania klienta były wyższe niż to co otrzymał, w związku z czym jest on niezadowolony, czuje brak satysfakcji); 2. ZADOWOLENIE (oczekiwania zrealizowane oczekiwania były równe z tym, co otrzymał, klient zadowolony); 3. ZACHWYT (przewyższenie oczekiwań - oczekiwania klienta zostały przewyższone. Jest to stan do którego dążą firmy).

39 Reakcja konsumentów na niezadowolenie

40

41 Plan prezentacji 1. Internet w polityce promocyjnej przedsiębiorstwa 2. Projektowanie stron www 3. Pozycjonowanie stron www 4. Google Analytics 5. Narzędzia e-promocji 6. Case studies: Koralina i tajemnicze drzwi, Beer Tycoon, Dangerous Woman, Bez tajemnic, Axe Relaunch Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies

42 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies "Stara reguła Internetu głosiła, że wygrywa ten, kto pierwszy się tam znajdzie. Dziś uważamy, że to kompletna bzdura. Nowa reguła brzmi: Pierwsza osoba, która zrobi to we właściwy sposób będzie miała lojalnych klientów." Karl Peterson

43 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies O spektakularnym sukcesie internetu decydują przede wszystkim takie jego cechy, jak: globalny zasięg, nieograniczona dostępność w czasie, interaktywność, możliwość indywidualizacji przekazu, elastyczność, taniość, możliwość ulepszania obsługi, szybkość.

44 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Zarówno w literaturze jak i w źródłach internetowych natrafić można na następujące określenia związane ze zjawiskiem implementacji marketingu w Internecie: web marketing, marketing internetowy, marketing sieciowy, marketing on-line, e-marketing.

45 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Główne zalety włączenia internetu do istniejących kanałów dystrybucyjnych to przede wszystkim: wzrost popytu, dotarcie do zamożniejszych klientów, możliwość stworzenia efektu synergii płynącego z jednoczesnego wykorzystania wielu kanałów.

46 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies NARZĘDZIA MARKETINGU W INTERNECIE Ilość narzędzi i sposobów, które wykorzystywane są w Sieci do osiągnięcia celów marketingowych, rośnie wraz z postępem technologicznymi, przepływem i obiegiem informacji oraz zwiększoną aktywnością ludzi w sieci. Część z tych narzędzi jest odpowiedzią na potrzeby informacyjne i marketingowe firm poszukujących nowych kanałów dotarcia do klienta, inne są wynikiem pewnych zjawisk społecznych, np. social media, blogi.

47 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies NARZĘDZIA SPRZEDAŻY W SIECI Domena Strona www Optymalizacja i pozycjonowanie stron Programy partnerskie i afiliacyjne Mailing, newsletter Bannery reklamowe, linki, artykuły sponsorowane, advergaming Blogi Kanały filmowe Social media Buzz marketing.

48 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Główną zaletą tych narzędzi jest ich rozmaitość, interaktywność oraz możliwość bardzo dokładnego zweryfikowania i zmierzenia ich efektów.

49 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies DOMENA

50 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Domena to inaczej adres internetowy, po którym można dotrzeć do witryny internetowej danego podmiotu. Domena stanowi bardzo ważne narzędzie marketingowe dla firmy ponieważ łatwa i prosta do zapamiętania nazwa umożliwia klientom szybkie odnalezienie strony internetowej firmy, produktu etc.

51 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Ważnym elementem domeny jest też jej rozszerzenie (pl, eu, com, org, gov, edu, itd.), które wskazuje na lokalizację firmy, profil jej działalności bądź charakter strony. Przykładowo rozszerzenie.pl wskazuje na lokalizację w Polsce,.eu w Unii Europejskiej,.edu na charakter edukacyjny,.com biznesowy itd. W sytuacji gdy domena jest istotna do osiągnięcia sukcesu marketingowego w sieci, firmy decydują się na wykupienie podobnych domen (np. Nasza-Klasa.pl zakupiła domenę nk.pl) lub pakietu rozszerzeń (np. unilever.pl, unilever.com.pl, unilever.eu, Unilever.com).

52 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Najczęściej domena zawiera nazwę firmy, organizacji, miejsca itp. dzięki czemu klientowi łatwiej jest skojarzyć i zapamiętać domenę, a następnie znaleźć daną firmę lub organizację w Internecie. W przypadku gdy nazwa firmy jest trudna do zapamiętania lub prowadzi ona osobną/e markę/i dla każdego produktu może rozważyć wykorzystanie domen produktowych.

53 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Przykładem takiego działania jest firma Unilever, która posiada własna stronę unilever.pl, jak i strony produktowe, np. lody Algida (algida.pl) kosmetyki Dove (www.idoveyou.pl) Axe (www.efektaxe.pl).

54 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Znaczenie domen dla efektywnego e- marketingu potwierdzają także kwoty jakie trzeba zapłacić za niektóre z nich, np.

55

56

57 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Projektowanie stron www GA Wnioski Znaczenie domen dla efektywnego e- marketingu potwierdzają także kwoty jakie trzeba zapłacić za niektóre z nich, np.

58 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies STRONA WWW

59 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies STRONA INTERNETOWA to miejsce, w którym dokonuje się kształtowanie wizerunku firmy, komunikowanie się z klientami i innymi podmiotami otoczenia, prowadzenie sprzedaży, budowanie relacji z klientami oraz ich lojalności. STRONA INTERNETOWA odbierana jest jako wirtualna siedziba przedsiębiorstwa. STRONA INTERNETOWA coraz częściej staje się miejscem pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem, a umiejętne przedstawienie na niej informacji jest warunkiem koniecznym do pomyślnego kształtowania jej wizerunku.

60 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Kluczem do sukcesu jest spełnienie potrzeb informacyjnych osób odwiedzających stronę. potencjalni kontrahenci i inwestorzy zainteresowani są zazwyczaj informacjami opisującymi działalność przedsiębiorstwa (np. wielkość udziału w rynku, dynamikę wzrostu sprzedaży); dziennikarze i pracownicy mediów poszukują specjalnej sekcji zawierającej bieżące informacje (press releases), materiały do dalszej publikacji (np. logo, sprawozdania, raporty, zdobyte nagrody, itp.); potencjalni klienci zainteresowani są najczęściej informacjami o oferowanych produktach i/lub samo przedsiębiorstwo;

61 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Większość osób odwiedzających serwisy www przedsiębiorstw to właśnie potencjalni klienci pragnący zdobyć informację o interesujących ich ofert. Warunkiem koniecznym jest dostarczenie informacji przedstawiającej oferowane oferty i ich zalety.

62 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Strona internetowa może przyczyniać się do wzrostu sprzedaży przedsiębiorstwa. Wsparcie sprzedaży odbywać się może na dwóch płaszczyznach: ułatwienia transakcji poza Internetem; sprzedaży poprzez Internet.

63 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Odpowiednio zaprojektowana i prowadzona strona WWW przedsiębiorstwa może wspierać jego działania w: dotarciu do nowych klientów, kształtowaniu wizerunku, promocji i wsparciu sprzedaży, nawiązaniu dialogu z klientami, gromadzeniu danych o klientach.

64 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Na etapie projektowania serwisu WWW należy zwrócić uwagę na: dostosowanie prezentowanych treści do faktycznych potrzeb odbiorcy, zaprojektowanie takiej struktury serwisu, która pozwoli łatwo znajdować potrzebne informacje, dostosowanie witryny do realnych możliwości zasilania ją treścią,

65 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies zapewnienie stabilnych i wiarygodnych źródeł danych, które powinno być na bieżąco aktualizowane, wyposażenie serwisu w narzędzia pozwalające łatwo zarządzać strukturą witryny oraz treścią stron.

66 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Poprawnie zaprojektowana i prowadzona strona internetowa zapewnia kontakt z klientem, który obejmować powinien: szczegółową i aktualną informację na temat oferty, porady i konsultacje dla klientów, adres kontaktowy, system wyszukujący najbliższy oddział obsługi klienta, forum dyskusyjne/ chat-rooms (miejsce spotkań klientów, gdzie mogą wymienić swoje opinie), Call/Contact Center za pomocą Internetu, interaktywne aplikacje wspomagające decyzje zakupu.

67 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Aby strona internetowa zapewniała maksymalnie dobry efekt przy jak najniższych nakładach należy zapewnić właściwe funkcjonowanie czterech części składowych serwisu, a mianowicie: ZAWARTOŚCI INFORMACYJNEJ, OPRAWY GRAFICZNEJ, NAWIGACJI, INTERAKTYWNOŚCI.

68 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA SERWISU posiada kluczowe znaczenie dla jego atrakcyjności, dlatego konstruując serwis internetowy, przedsiębiorstwo musi pamiętać o kilku ważnych zasadach dotyczących: - odpowiedniej budowy informacji; - właściwej ekspozycji treści; - aktualizacji; - wykorzystania standardowych rozwiązań sieciowych.

69 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies - odpowiednia budowa informacji - każda informacja powinna zostać skonstruowana pod kątem potencjalnego odbiorcy. Każdą wiadomość należy ponadto uzupełnić informacją o dacie jej powstania (bądź aktualizacji), pamiętając, że niektórzy będą ją czytali w oderwaniu od całości (np. jeśli trafią na podstronę dzięki wyszukiwarce),

70 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies - właściwa ekspozycji treści - informacje powinny zostać pogrupowane w działy, odpowiadające bądź obszarom działania firmy (np. historia, ludzie, produkty itd.), bądź też grupom odbiorców serwisu (np. informacje dla klientów, kontrahentów, prasy itd.). - aktualizacja - konieczność zamieszczania tylko aktualnych informacji,

71 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies - wykorzystanie standardowych rozwiązań sieciowych - jako, że internauci są przyzwyczajeni do pewnego standardu w Internecie, należy więc dopasować serwis WWW do tych wymagań. Absolutne minimum to zapewnienie możliwości wydruku zawartości stron oraz możliwości wysłania danej informacji pocztą na określony adres. Niezbędne jest również zamieszczenie odnośnika umożliwiającego kontakt oraz komentowanie poszczególnych informacji zawartych na stronie WWW.

72 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Projektowanie stron www Wyniki badań Wnioski OPRAWA GRAFICZNA SERWISU to bardzo ważny element strony internetowej. Udana grafika może znacznie poprawić komunikację przedsiębiorstwa ze społecznością internetową, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działań. Przedsiębiorstwo powinno zaprojektować na stronach www elementy graficzne nawiązujące do firmowej kolorystyki stosowanej poza siecią.

73 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Przy projektowaniu grafiki należy jednak pamiętać o tym, by nie zdominowała ona całości projektu internetowego oraz by nadmiernie nie obciążała łącz, ponieważ może się zdarzyć, że zbyt bogata grafika nadmiernie wydłuża czas oczekiwania na załadowanie strony, co może powodować rezygnowanie internautów z odwiedzenia danego serwisu, czyli utratę potencjalnych klientów.

74

75 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies SPRAWNA NAWIGACJA zwiększa komunikatywność serwisu www i poprawia odbiór treści, które przedsiębiorstwo chce przekazać internautom. Dobrze zaprojektowana nawigacja pozwala natychmiast odnaleźć poszukiwane informacje. Wśród najważniejszych stosowanych rozwiązań nawigacyjnych znajdują się: menu nawigacyjne, odnośnik do strony głównej, wyszukiwarka, mapa serwisu, odnośniki pozycyjne, itd.

76 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Interesująca zawartość serwisu, ciekawa grafika i sprawna nawigacja to nie wszystko - konieczne jest bowiem zapewnienie interaktywności serwisu. INTERAKTYWNOŚĆ SERWISU rozumiana jako sprzężenie zwrotne między serwisem a jego odbiorcą.

77 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Najważniejsze elementy interakcji użytkownika z firmowym serwisem www to: - korzystanie z odnośników (łącz). Podstawą działania stron internetowych jest hipertekstowość, czyli ich wzajemne połączenia umożliwiające użytkownikowi przemieszczanie się w dowolnym kierunku dzięki odnośnikom;

78 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies - możliwość wysłania wiadomości; - wirtualne dyskusje i zbieranie opinii; - narzędzia interaktywne mogą one być cennym uzupełnieniem serwisu firmowego - chodzi tu o różnego rodzaju kalkulatory (np. walutowe), interaktywne formularze (np. prognozy pogody w poszczególnych destynacjach), poradniki bądź przewodniki, czy też konfigurator narzędzie pozwalające na budowę produktu z gotowych elementów które potrafi podać cenę wybranej konfiguracji.

79 Promocja hotelu najskuteczniejsza w Internecie Dla 49% Polaków Internet jest najważniejszym źródłem informacji o hotelach wynika z badania On Board PR i PBS DGA. A w niektórych grupach społecznych (np. wśród Polaków z wyższym wykształceniem) Internet jest wskazywany jako jedno z najważniejszych źródeł informacji aż przez 60% respondentów. Drugim co do ważności źródłem informacji o hotelach są dla Polaków rekomendacje znajomych i przyjaciół (34%). Zaś reklamy, rekomendacje biur podróży czy informacje w przewodnikach są dużo mniej ważne.

80

81

82

83 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies przed dokonaniem rezerwacji, klient spędza na stronie www hotelu ok. 14 minut, nowy klient odwiedza średnio 10 różnych stron hotelowych przed dokonaniem rezerwacji, gość, który rezerwuje usługę na stronie hotelu, przed finalizacją transakcji odwiedza ją blisko 4 razy, 24% klientów, którzy rezerwują nocleg, pierwszy raz usłyszeli o obiekcie od przyjaciela lub członka rodziny, ponad 20% znajduje obiekt na stronach internetowych systemów rezerwacyjnych, jednak rezerwacji dokonuje bezpośrednio na stronach internetowych hotelu,

84 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies 16% klientów dowiaduje się o hotelu, dzięki opiniotwórczym serwisom społecznościowym takim jak np. Tripadvisor, 73% klientów, którzy rezerwują pokój na stronach internetowych hotelu, trafiają do niego za pośrednictwem wyszukiwarki, proces rezerwacji, tj. okres pomiędzy rozpoczęciem poszukiwań do finalizacji na stronach hotelu trwa ponad 6 dni, najczęściej odwiedzane strony w serwisie hotelowym to strona główna, pokoje oraz lokalizacja, ponad 3% rezerwacji jest inicjowanych poprzez marketing.

85 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Strony WWW są wizytówką firmy w Internecie. Bardzo często ich wygląd i funkcjonalność decyduje o tym, czy odwiedzający daną stronę stanie się klientem. Wraz z rozwojem różnych technologii internetowych, zmieniają się także strony WWW. Jednak bardzo często o sukcesie i skuteczności strony decyduje ciekawy pomysł i niestandardowe rozwiązania.

86 Innowacyjność, Oryginalność serwisu, Design, Użyteczność, Estetykę, Content, Multimedia, Interaktywność

87 Laureaci Konkursu Dobra Strona Turystyki 2012 Nagroda w kategorii Strona obiektu noclegowego Hotel Kossak za witrynę Za ładny, estetyczny layout i poprawny design. Jasny i przejrzysty podział na sekcje, co znacznie ułatwia nawigację oraz duże zdjęcia pozwalające z łatwością kupić usługę noclegową oczami. Prosto, klasycznie, czytelnie.

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies POZYCJONOWANIE

105 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Niezbędnym elementem działań promocyjnych w internecie staje się umiejętne wypromowanie adresu strony WWW. Cel ten może zostać osiągnięty na dwa sposoby: 1. Należy uzupełniać przekazy reklamowe rozpowszechniane w tradycyjnych mediach i innych kanałach o stosowne odwołanie do adresu firmy w Internecie;

106 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies 2. Należy ułatwiać użytkownikom znalezienie adresu WWW w Internecie poprzez skuteczne pozycjonowanie (web positioning) strony internetowej przedsiębiorstwa.

107

108 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Pozycjonowanie (web positioning) można określić jako szereg działań mających na celu zapewnienie wybranej stronie WWW wysokiej pozycji w rankingach wyszukiwarek internetowych. Celem pozycjonowania jest osiągnięcie poprzez adres danego serwisu najwyższego miejsca wśród wyników zwracanych przez wyszukiwarkę użytkownikom poszukujących konkretnej informacji

109 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Proces przygotowania witryny internetowej do jak najlepszego odczytania jej przez wyszukiwarkę i nadania jej jak najlepszej oceny nosi nazwę SEO (Search Engine Optimalization) Proces informowania wyszukiwarek o istnieniu danego serwisu to tzw. SEP (Search Engine Positioning).

110 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies W realizacji pozycjonowania (web positioning) strony internetowej pomocne mogą okazać się: dobór domeny internetowej - dobrze dobrana nazwa domeny zwiększa skuteczność kampanii marketingowej, wzmacnia markę firmy czy produktu, a użytkownikom Internetu pozwala na łatwe dotarcie do witryny przedsiębiorstwa.

111 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies rejestracja witryny internetowej w wyszukiwarkach - polegającą na przekazaniu do wybranej wyszukiwarki informacji o adresie strony internetowej, którą przedsiębiorstwo chce umieścić w indeksie wyszukiwarki.

112 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies znaczniki META stron internetowych - wygenerowanie poprawnego kodu strony, zoptymalizowanego pod kątem konkretnych słów kluczowych i fraz. Istotne znaczenie mają tutaj znaczniki META strony, czyli większość informacji umieszczanych w części nagłówkowej, niewidocznej dla osób oglądających daną stronę w przeglądarce.

113 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies udział w projektach partnerskich prowadzących do wymiany odnośników, a także aktywne szukanie witryn, serwisów tematycznych, portali/wortali, których administratorzy mogliby chcieć umieścić odnośnik do witryny naszej firmy. programy afiljacyjne to specyficzne powiązanie handlowe pomiędzy dwoma partnerami, w którym sprzedawca udostępnia swoje zasoby za pomocą odpowiedniego bannera lub specjalnej aplikacji zainstalowanej na witrynie afilianta.

114 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies MARKETING AFILIACYJNY RECEPTA NA EFEKT ARTYKUŁ DO DOCZYTANIA

115 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies O skuteczności pozycjonowania w wyszukiwarkach świadczą wyniki badań firm konsultingowych: IMT Strategies, informujące, iż 46% pierwszych odwiedzin stron wynika z wyszukiwarek; NPD Group stwierdzające, że web positioning generuje więcej sprzedaży on-line niż wszystkie inne formy promocji.

116 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies GENERACJA NEXT to urodzeni na początku lat 90- tych, dorastający w otoczeniu komputerów i Internetu. Dla nich Internet i Google czy Yahoo to coś oczywistego, wyznacznik. Są niecierpliwi i multitaskowi (robią wiele rzeczy jednocześnie). Nie potrafią żyć poza siecią. Elementem sieci jest wszystko: przyjaciel, firma, sprzedawca, reklama, gra wideo, film, serwis społecznościowy. Oczekują, żądają wręcz, reakcji w czasie rzeczywistym. Najgorszym grzechem Next jest brak odpowiedzi na smsa w ciągu 30 minut czy rozładowanie komórki.

117 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Jeśli czegoś nie można wygooglować to znaczy, że nie istnieje ;-) W 2012 roku w wyszukiwarce Google pojawiło się 1,2 biliona zapytań w 146 najbardziej popularnych językach.

118 Jesteśmy tym, co można o nas wygooglować

119 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies POMIAR RUCHU I AKTYWNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW NA STRONACH WWW

120 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Celem wszystkich prowadzonych działań marketingowych jest osiągnięcie wcześniej określonych efektów. Kluczowym problemem pozostaje ustalenie sposobu zmierzenia skuteczności tych przedsięwzięć. Na uwagę zasługuje fakt, że pomiar działań marketingowych w Internecie daje znacznie więcej informacji na temat zachowań klientów aniżeli media tradycyjne. Co więcej informacje te są nie tylko szybciej uzyskiwane i łatwiejsze do zmierzenia, ale również bardziej kompletne i pełne.

121 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Google Analytics (GA) to aplikacja do internetowej analizy serwisów WWW. Z jego wykorzystaniem, dzięki rozmaitym raportom firma może analizować ruch i jego jakość, zwiększać skuteczność podejmowanych działań marketingowych w Internecie, optymalizować swoją stronę internetową i tym samym poprawiać swój wskaźnik ROI (zwrotu z inwestycji/zwrotu zainwestowanych środków).

122 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Google Analytics oferuje szeroki wachlarz możliwości i dużą liczbę informacji, które można wykorzystywać do rozwoju i optymalizacji posiadanej witryny. Dodatkową zaletą jest fakt, że jest to zupełnie darmowe narzędzie do internetowej analityki WWW, rozwijane i udostępniane na bieżąco wszystkim użytkownikom.

123 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Aby uzyskać dostęp do Google Analytics konieczne jest posiadanie konta owego (Gmail) w serwisie Google. Dopiero potem możliwe jest utworzenie własnego konta w GA. Po zakończonym procesie rejestracyjnym udostępniony zostaje kod śledzący, który należy wkleić w kodzie html własnej witryny.

124 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Po poprawnej instalacji kodu narzędzie zaczyna zbierać dane nt. witryny, a zalogowany użytkownik może rozpocząć przeglądanie wygenerowanych raportów (rys.). Użytkownik posiadający uprawnienia do przeglądania może analizować raporty zarówno w formie tabel, wykresów jak i map.

125 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Google Analytics (GA) w badaniu ruchu oraz aktywności użytkowników serwisów internetowych posługuje się następującymi parametrami: Odwiedziny, Bezpośrednie odwiedziny, Odsłony, Odsłony niepowtarzalne, Użytkownicy, Współczynnik odrzuceń, Porzucenia, Cel, Konwersja, Treść.

126

127 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies ODWIEDZINY Parametr ten informuje o częstotliwości pojawiania się Internautów na stronie internetowej w danym okresie czasu. Jeżeli odwiedzający stronę nie będzie na niej aktywny lub opuści ją na okres dłuższy niż pół godziny wówczas kolejna jego wizyta liczona jest jako następne odwiedziny.

128 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies BEZPOŚREDNIE ODWIEDZINY Zakres raportów zgromadzonych w ramach tej sekcji obejmuje informacje nt. pochodzenia ruchu użytkowników, czyli w jaki sposób trafili oni na daną witrynę. Informacje te, przy wykorzystaniu dodatkowych wskaźników pozwalają wytypować najskuteczniejsze źródła dotarcia, formy reklamy itd.

129 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Analiza danych przedstawionych w ramach tej kategorii udziela odpowiedzi czy internauci dotarli do serwisu: znając adres internetowy firmy (odwiedziny bezpośrednie), posługując się wyszukiwarkami np. Google, Bing, Yahoo, wykorzystując witryny odsyłające (internetowe książki telefoniczne, strony partnerskie, strony reklamobiorców) lub linki np. onet.pl, zumi.pl, yellowpages.pl, jelonka.com.

130 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies ODSŁONY Wskaźnik ten informuje ile razy na ekranie użytkownika w ciągu jego odwiedzin pojawiła się dana podstrona. Istotne jest to, że każdorazowe odświeżenie witryny w przeglądarce uznawane jest za odsłonę. Duża ilość odsłon może informować o ciekawej z punktu widzenia użytkowników treści serwisu (zawierającej ważne i przydatne informacje), którzy mogli wielokrotnie powracać na tę stronę.

131 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies ODSŁONY NIEPOWTARZALNE Odsłony niepowtarzalne wskazują w ciągu ilu odwiedzin w zadanym okresie czasu daną stronę wyświetlono choć raz. Przykładowo jeżeli użytkownik w trakcie jednych odwiedzin był 5 razy na zakładce kontakt, wówczas liczba niepowtarzalnych odsłon wynosić będzie 1. Wskaźnik ten uwiarygadnia zainteresowanie daną stroną ponieważ nie zlicza on wielokrotnych odsłon w trakcie jednych odwiedzin.

132 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies UŻYTKOWNICY Parametr przedstawia liczbę osób, które odwiedziły w danym dniu stronę internetową.

133 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Sformułowanie nowi użytkownicy określa liczbę użytkowników, którzy odwiedzili stronę po raz pierwszy. Natomiast powracający użytkownicy to Internauci, którzy już wcześniej pojawili się na stronie internetowej. Pomiar wszystkich wymienionych kategorii odbywa się na podstawie odpowiednich plików cookie zapisujących się w przeglądarce internetowej danego komputera. Jeżeli zatem użytkownik wyczyści pliki cookie w swojej przeglądarce, wchodząc ponownie na witrynę będzie liczony jako nowy użytkownik.

134 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Parametr UŻYTKOWNICY pozwala uzyskać szczegółowe odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące użytkowników kim są, jaka jest ilość i jakość ich odwiedzin oraz jakim sprzętem i oprogramowaniem się posługują na co dzień.

135 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Informacje te gromadzone są w następujących pozycjach: - pochodzenia odwiedzających podając kontynent, kraj i miasto skąd pochodzą odwiedziny dzięki czemu firma może m.in. odkrywać nowe rynki docelowe, rozwijać swoją stronę i ofertę w kierunku tych klientów. Ciekawym rozwiązaniem jest wizualizacja odwiedzin nie tylko w formie tabeli i wykresów lecz również na mapie świata (rys.).

136

137 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies - języków jakimi posługują się użytkownicy. Dzięki tej informacji wiadomym jest czy witryna powinna posiadać wersje językowe i które z nich cieszą się największą popularnością. Może okazać się bowiem, że dodatkowe tłumaczenie strony na język Hiszpański może mocno podnieść sprzedaż, co nie dzieje się w przypadku innego języka i dlatego nie warto go dalej utrzymywać i rozwijać.

138 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies - portfela użytkowników witryny oraz ich zachowań dane dotyczące: odwiedzin, odsłon, średniej liczby odsłon, średniego czasu spędzonego na witrynie, wskaźnika odrzuceń, lojalności użytkowników, czasu od poprzednich odwiedzin, głębokości i długości odwiedzin. Dzięki tym informacjom wiadomo, czy użytkownicy lubią przebywać na witrynie czy wchodzą na nią tylko w celu uzyskania konkretnych informacji, czy też zawitali na niej przez pomyłkę.

139 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Sekcja Użytkownicy dostarcza również bogatych informacji technicznych dotyczących sprzętu (zarówno komputery jak i telefony komórkowe) jaki wykorzystywali odwiedzający firmową witrynę, np. wykorzystywane przeglądarki, systemy operacyjne i ich wersje, kolorystyki i rozdzielczości ekranów, wersji Flash i Java, nazwy operatorów, dostawców internetowych użytkowników, szybkość łączy. Informacje te bez wątpienia są bardzo cenne w przypadku technicznego rozwoju strony internetowej i jej interaktywności, tj. wykorzystywanych na niej modułów, filmów, muzyki etc.

140 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies WSPÓŁCZYNNIK ODRZUCEŃ Wskaźnik ten informuje jaki procent użytkowników po wejściu na daną stronę internetową (stronę wejściową) opuszcza ją po jej zobaczeniu. Wysoki współczynnik może oznaczać, że internauci trafiają na witrynę przez pomyłkę np. zapytanie odpowiada słowu kluczowemu/słowom kluczowym na stronie, ale witryna nie jest właściwym miejscem docelowym.

141 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies PORZUCENIA To wartość wyświetlana podczas analizy treści stron internetowych, która informuje jaki procent odwiedzających witrynę zrezygnował z jej dalszego przeglądania na danej stronie. Innymi słowy ile razy dana strona była ostatnią stroną, którą widział użytkownik / ile razy stała się ona stroną wyjścia z witryny.

142 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies CEL Mianem celu określa się efekt, który firma planuje osiągnąć poprzez stronę internetową. Celem w Google Analytics może być: strona docelowa, czas spędzony na witrynie (np. minimum 2 minuty) lub liczba odwiedzonych stron w trakcie jednych odwiedzin (strony/odwiedziny).

143 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies KONWERSJA Konwersja oznacza zrealizowanie założonego celu. Miara ta na podstawie zgromadzonych informacji informuje ile razy cel został osiągnięty. Współczynnik konwersji z kolei wyraża procentowo ilość osiągniętych konwersji. Wysoki współczynnik konwersji pokazuje, że strona spełnia postawione przed nią oczekiwania, a wszelkie podejmowane działania zmierzają do osiągnięcia celu.

144 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies TREŚĆ W zakładce Treść gromadzone są informacje nt. witryny internetowej firmy pod względem najchętniej poszukiwanych i czytanych przez użytkowników informacji i treści. Skuteczność mierzona może być pod względem zawartości merytorycznej (najlepsza treść) lub według najlepszego tytułu (treść wg tytułu). Analiza obu tych elementów pozwala tworzyć lepsze nagłówki artykułów i konstruować ciekawą treść na wszystkich podstronach serwisu.

145 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Jednak najbardziej absorbującą funkcją GA jest śledzenie zachowań Internautów bezpośrednio na stronie internetowej, dzięki czemu właściciel serwisu może sobie lepiej uzmysłowić jaką ścieżką podążał potencjalny klient i co widział na stronie (rys.).

146

147 Krzysztof Winnik 7 GRZECHÓW SPRZEDAŻY W INTERNECIE ARTYKUŁ DO DOCZYTANIA

148 Przykład zintegrowanej kampanii promocyjnej z wykorzystaniem strony internetowej Klucz do innej rzeczywistości Film Koralina i tajemnicze drzwi (Film oparty jest na książce Neila Gaimana pod tym samym tytułem, a reżyserem obrazu jest Henry Selick. Premierę światową miał w 6 lutego 2009, a do polskich kin wszedł w marcu 2009).

149

150 Analizowana kampania promocyjna była jednym z najbardziej udanych przykładów zintegrowanej kampanii promocyjnej. Jeszcze przed pierwszym pokazem filmu stronę internetową Coraline.com odwiedziło ponad 800 tys. osób, a w pierwszym tygodniu obecności obrazu na ekranach obejrzało go 16,5 mln widzów.

151 Najbardziej oczywistymi odbiorcami filmu były dzieci znające wcześniej książkę o Koralinie, jednak autorzy kampanii uznali, że ma on o wiele większy potencjał. Aby więc dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców niż ośmioletni miłośnicy prozy Gaimana, premierę filmu poprzedzono kilkumiesięczną, zintegrowaną kampanią promocyjną, składającą się z trzech etapów.

152 Autorzy akcji promocyjnej nie ograniczyli się do jednej formy przekazu, lecz wykorzystali wiele zróżnicowanych kanałów komunikacji.

153 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies ETAP 1 wybrano 51 osób (fanów animacji, Gaimana, Selicka), którym wysłano skrzynki z przedmiotami związanymi z treścią filmu. Wszystkie pudełka, tworzone z myślą o każdym konkretnym odbiorcy, zawierały kod umożliwiający wyłączny dostęp do krótkiego filmiku znajdującego się na stronie filmu, Coraline.com.

154 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Wiele osób spośród tych, które otrzymały przesyłkę, dzieliło się wieścią o niespodziewanym prezencie na blogach czy portalach społecznościowych: Wczoraj był dla mnie magiczny dzień (...) Gdy rano przyniosłem paczkę z poczty, okazało się, że jest w niej duża, ręcznie robiona skrzynia z namalowaną na żółto literą C (od Coraline) opowiadał Rio McCarthy w swoim wpisie na portalu poświęconym kolekcjonowaniu zabawek. W skrzynce był klucz z kodem, lalka przestawiająca Koralinę oraz list od twórców filmu.

155

156

157 Muszę powiedzieć, że czuję się zaszczycony tym niesamowitym prezentem. Jestem wielkim fanem»koraliny«i prozy Gaimana, a teraz nie mogę doczekać się na film! kończył swój wpis Rio. Podobnych entuzjastycznych reakcji było wiele, a przed premierą stronę www filmu odwiedziło blisko 850 tysięcy osób!

158 ETAP 2 W drugiej fazie kampanii starano się wzbudzić masowe zaciekawienie filmem, a jednocześnie zachować nastrój tajemniczości. W tym celu wyprodukowano tysiące kluczy uniwersalnych (ang. skeleton keys), na których umieszczono napis Coraline.com. Klucze pozostawiano w różnych miejscach wielkich metropolii w Stanach Zjednoczonych. Każdy, kto znalazł klucz i odwiedził stronę, był nagradzany pokazem filmiku przedstawiającego technikę tworzenia Koraliny.

159

160 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies ETAP 3. Ostatnia część akcji trwała już po premierze filmu i miała na celu dotarcie do jak największej liczby odbiorców. Składały się na nią: - interaktywne witryny sklepowe, - dziwaczne nadmuchiwane postacie, które krążyły wieczorami po nowojorskich chodnikach, - strona internetowa, na której za pomocą komputerowej myszki można zwiedzać świat Koraliny.

161

162

163

164

165

166 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Kulminacyjnym punktem kampanii było wyemitowanie: trailerów, bannerów internetowych, oryginalnych materiałów w sieci i telewizjach kablowych.

167

168

169 Internet w polityce promocyjnej Serwis internetowy Pozycjonowanie GA E- promocja Case studies Co Państwa zdaniem sprawiło, że kampania promocyjna filmu Koralina i tajemnicze drzwi okazała się tak skuteczna?

170 Dziękuję za uwagę

171 18 maja 2013 r. Prezentacje zaliczeniowe

Izabela Michalska-Dudek 1

Izabela Michalska-Dudek 1 Izabela Michalska-Dudek 1 Wpływ rozwoju technologii informacyjnej na zmiany zachodzące po stronie podaży turystycznej na przykładzie wykorzystania Internetu w działalności promocyjnej dolnośląskich zakładów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Strona internetowa w działalności promocyjnej przedsiębiorstw turystycznych

Wprowadzenie. Strona internetowa w działalności promocyjnej przedsiębiorstw turystycznych Andrzej Dudek, Izabela Michalska-Dudek (2009), ZASTOSOWANIE SKALOWANIA WIELOWYMIAROWEGO ORAZ DRZEW KLASYFIKACYJNYCH DO IDENTYFIKACJI CZYNNIKÓW WARUNKUJĄCYCH WYKORZYSTANIE INTERNETU W DZIAŁALNOŚCI PROMOCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

MARKETING PARTNERSKI

MARKETING PARTNERSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING PARTNERSKI Wykład 1 z Marketingu

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE FORMY MARKETINGU

NOWOCZESNE FORMY MARKETINGU Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Dr Izabela Michalska-Dudek NOWOCZESNE FORMY MARKETINGU Wykład 1 III

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy 1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy Łukasz Laskowski Zespół Systemów produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Brwinów

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE Dariusz GADECKI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA NA RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE IDM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik działań w Internecie dla NGO

Podręcznik działań w Internecie dla NGO Podręcznik działań w Internecie dla NGO 1 Opracowanie merytoryczne: Socjomania Redakcja: Marzena Żeber Autorki tekstów: Marzena Żeber, Justyna Kwiecień Opracowanie graficzne i skład: Małgorzata Spasiewicz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics

Przewodnik po Google Analytics Przewodnik po Google Analytics Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 1. Czym jest Google Analytics...5 1.1. Możliwości Google Analytics...5 1.1.1. ROI z reklam...5 1.1.2. Śledzenie multimedialne i wielokanałowe...5

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE 2012 - Krzysztof Morawski 1 Do swobodnego kopiowania i rozpowszechniania! Zezwala się na: łączenie tej publikacji z innymi

Bardziej szczegółowo

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski 1 Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014 Menedżer projektu: Radosław Karbowski Redakcja i korekta: Partnerzy: Vestigio Sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 02-663 Warszawa http://vestigio.pl

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Sponsor. Wydawca

Partnerzy. Sponsor. Wydawca Partnerzy Sponsor Wydawca Zwykło się już mawiać: jeśli czegoś nie ma w Google, to nie istnieje. Sporo racji jest w tym sloganie. Niestety, nadal nie wszyscy mają tego świadomość. Problemu nie dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie?

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? www.100eurodziennie.pl Jest to robocza wersja poradnika na temat zarabiania w Internecie. H. Bernaciak J. Gortatowska Sz. Miałkas M. Rogoziński P. Wójcik 1

Bardziej szczegółowo

BIURO PODRÓŻY W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH. Wyłącznie przykłady z turystyki! Praktyczny poradnik dla branży turystycznej

BIURO PODRÓŻY W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH. Wyłącznie przykłady z turystyki! Praktyczny poradnik dla branży turystycznej BIURO PODRÓŻY W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH Praktyczny poradnik dla branży turystycznej Facebook, YouTube, blog firmowy, wideo Twitter, Google+, mikroblog, fan page forum turystyczne, wirtualny klient Lubię

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

Efektywna komunikacja w internecie

Efektywna komunikacja w internecie Efektywna komunikacja w internecie Cztery najważniejsze obszary skutecznej e-komunikacji: WWW media społecznościowe monitoring mediów mobile Nowe standardy komunikacji W szkole uczono nas tego, jak przebiega

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych. Piotr Kopciał

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych. Piotr Kopciał Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych Piotr Kopciał Tworzenie serwisów internetowych Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Łukasz Kruszewski MARKETING OFERT NIERUCHOMOŚCI. Jak wzmacniać swój biznes?

Łukasz Kruszewski MARKETING OFERT NIERUCHOMOŚCI. Jak wzmacniać swój biznes? Łukasz Kruszewski MARKETING OFERT NIERUCHOMOŚCI Jak wzmacniać swój biznes? Wsparcie medialne Marketing ofert nieruchomości 2 Łukasz Kruszewski MARKETING OFERT NIERUCHOMOŚCI Jak wzmacniać swój biznes? www.lukaszkruszewski.pl

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-1936-8 Format: 158x235, stron: 432 Przewodnik po

Bardziej szczegółowo

Dla kogo jest ten poradnik?

Dla kogo jest ten poradnik? Partnerzy Wydawca Dla kogo jest ten poradnik? Chcesz tanio, a przede wszystkim skutecznie, zareklamować swoją firmę, produkt, usługę, markę? Wiesz mało na temat reklamy w internecie, bo jeszcze nie miałeś

Bardziej szczegółowo

Marketing społecznościowy w hotelarstwie

Marketing społecznościowy w hotelarstwie dr Rafał Marek praktyka doświadczenie - wiedza Praktyczny poradnik hotelarza: Marketing społecznościowy w hotelarstwie Zdobywaj klientów w internecie! Tytuł Marketing społecznościowy w hotelarstwie. Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie?

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? www.pwc.pl Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? Raport e-commerce 2011 Raport powstał dzięki współpracy z naszymi

Bardziej szczegółowo

Programy lojalnościowe i motywacyjne

Programy lojalnościowe i motywacyjne Media & Marketing Polska DODATEK BIURA REKLAMY Programy lojalnościowe i motywacyjne Badanie potencjału rynku BtoB Nowe trendy okiem ekspertów Skuteczny program w biznesie Mechanizmy społecznościowe a lojalność

Bardziej szczegółowo

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Lidia Danik Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Wprowadzenie Segmentacja i pozycjonowanie uznawane są za

Bardziej szczegółowo

Poradnik mobile Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej Mobile IAB Polska.

Poradnik mobile Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej Mobile IAB Polska. Poradnik mobile Fot. Corbis/FotoChannels Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej Mobile IAB Polska. Zespół redakcyjny: Agnieszka Ferenc, Natalia Malec, Anna Wątła. IAB Polska Poradnik mobile

Bardziej szczegółowo

Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej

Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej dr Ewa Badzińska Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej WPROWADZENIE Proces informatyzacji gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł E-mail marketing obiektów hotelarskich Autor dr Rafał Marek Copyright by Rafał Marek 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części niniejszej publikacji jest

Bardziej szczegółowo