Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA LOGOPEDIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA LOGOPEDIA"

Transkrypt

1 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA LOGOPEDIA

2 LOGOPEDIA SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent ma wiedzę w zakresie pedagogicznych, psychologicznych, medycznych i lingwistycznych podstaw dziedziny zajmującej się zaburzeniami w językowym porozumiewaniu się. Program studiów umożliwia opanowanie wiedzy z zakresu normy rozwoju mowy, profilaktyki logopedycznej oraz różnych form trudności w rozwoju mowy, głównie pochodzenia obwodowego u dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń wymowy (dyslalii) oraz stanów opóźnionego rozwoju mowy. Wprowadza także w podstawowe zagadnienia z neurologopedii (dział logopedii zajmujący się zaburzeniami mowy pochodzenia mózgowego)

3 LOGOPEDIA Absolwent logopedii ma umiejętności praktyczne w zakresie: prowadzenia logopedycznych badań przesiewowych, diagnozy i terapii dzieci przede wszystkim z zaburzeniami wymowy (dyslalii), opóźnionym rozwojem mowy, niepłynnością w mówieniu oraz zaburzeniami mowy o jednoznacznym patomechanizmie (np. z powodu niedosłuchu albo niepełnosprawności intelektualnej). Przygotowany jest do prowadzenia zajęć mających na celu likwidowanie trudności w czytaniu i pisaniu (pozostających w związku z zaburzeniami mowy).

4 LOGOPEDIA Absolwent studiów logopedii I stopnia zdobywa także podstawy umożliwiające dalsze kształcenie się (kontynuację na studiach II stopnia) w celu uzyskania pełnych kwalifikacji z tytułem magistra do wykonywania zawodu logopedy, czyli także pracy z osobami z zaburzeniami w komunikacji językowej o złożonym patomechanizmie, w różnym wieku (od noworodkowego do wieku starczego) zarówno w placówkach resortu oświaty, jak i służby zdrowia. Studia w zakresie logopedii zachęcają do dalszego rozwoju zawodowego, po studiach magisterskich do zdobywania specjalizacji z neurologopedii i surdologopedii.

5 LOGOPEDIA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Rok I podstawy lingwistyczne: gramatyka języka polskiego część 1, czyli fonetyka i fonologia, wybrane zagadnienia z wiedzy o języku podstawy medyczne: ortodoncja, foniatria i neurologia Rok II podstawy lingwistyczne c.d. : gramatyka języka polskiego część 2, czyli morfologia, składnia, semantyka podstawy medyczne: audiologia

6 LOGOPEDIA podstawowe umiejętności zawodowe: kompetencje językowe studenta, dykcja, emisja i higiena głosu, logorytmika, metody badań logopedycznych, profilaktyka logopedyczna, rozwój mowy dziecka w normie uzupełnienie do podstawowej wiedzy psychologicznej: podstawy neuropsychologii przedmioty dotyczące opóźnionego i zaburzonego rozwoju mowy: dyslalia (zaburzenia wymowy), oligofrenologopedia (dział dot. zaburzeń mowy u niepełnosprawnych intelektualnie), podstawy surdologopedii (dział dot. zaburzeń mowy u dzieci z wadą słuchu), balbutologopedia (dot. niepłynności w mówieniu)

7 LOGOPEDIA Rok III przedmioty dotyczące zaburzeń mowy pochodzenia mózgowego (neurologopedia) na podstawowym poziomie: dyzartria, afazja, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego (alalia), zaburzenia komunikacji w autyzmie (neurologopedia będzie kontynuowana na studiach II stopnia) oraz dysleksja rozwojowa (trudności w czytaniu i pisaniu) podstawowe umiejętności zawodowe c.d.: organizacja opieki logopedycznej, logopedyczne badania przesiewowe, wspomaganie rozwoju mowy dziecka, AAC, diagnozowanie logopedyczne

8 LOGOPEDIA MOŻLIOWŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTA Absolwent studiów specjalności logopedia otrzymuje tytuł licencjata pedagogiki specjalnej w zakresie logopedii i zdobywa kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy w następujących placówkach oświatowych: w przedszkolach, także specjalnych; w szkołach podstawowych i gimnazjach, także specjalnych oraz w specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych.

9 Nazwa specjalności LOGOPEDIA Warto jest studiować logopedię w APS, ponieważ mamy długoletnie doświadczenia w kształceniu logopedów (25 lat) przygotowujemy do zawodu logopedy nie tylko teoretycznie, ale przede wszystkim praktycznie wykładowcy mają długoletnie doświadczenie zawodowe (z bezpośredniej pracy logopedycznej z pacjentami), specjalizują się w wybranych formach patologii mowy nasi absolwenci są cenieni na rynku pracy

10 Nazwa specjalności LOGOPEDIA WYMAGANIA REKRUTACYJNE NA SPECJALNOŚĆ Kwalifikacja jest 2-stopniowa: rozmowa kwalifikacyjna podczas której oceniamy kandydata do zawodu logopedy pod względem: prawidłowego języka (bez regionalizmów i błędów językowych) i artykulacji, prawidłowej fonacji, łatwości nawiązywania kontaktu z drugą osobą (także kontaktu wzrokowego), zainteresowań problemami mowy i języka. Wymagany jest: prawidłowy słuch, brak wad wymowy i prawidłowe warunki twarzowo-zgryzowe. egzamin ustny na podstawie literatury i podanych zagadnień (nie warto uczyć się z Internetu!)

11 Nazwa specjalności : LOGOPEDIA EGZAMIN KWALIFIKACYJNY USTNY, na który rejestrują się w USOS WEB w terminach podanych w systemie tylko studenci, którzy mają pozytywny wynik I etapu, czyli rozmowy kwalifikacyjnej: 24.XI.14 godz , pok.3315 (1/3 grupy kandydatów na logopedię zarejestrowanych na ten egzamin) 25.XI.14 od godz do ostatniej zarejestrowanej osoby, pok.3315 (2/3 grupy kandydatów na logopedię zarejestrowanych na ten egzamin)

12 Nazwa specjalności LOGOPEDIA Literatura do egzaminu: T. Milewski Językoznawstwo (wybrane zagadnienia z rozdziału I i II). PWN, 2009 lub każde wydanie A. Markowski Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, 2006, tom II (wybrać hasła, które są odpowiedzią na podane zagadnienia) D. Emiluta-Rozya Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym CMPP-P, 2006 D. Emiluta-Rozya Modyfikacja zestawienia form zaburzeń mowy H. Mierzejewskiej i D. Emiluty-Rozya [w:] J. Porayski-Pomsta (red.) Diagnoza i terapia w logopedii. ELIPSA, 2008

13 Nazwa specjalności LOGOPEDIA Zagadnienia egzaminacyjne: 1.Pojęcie znaku; pojęcie systemu; pojęcie systemu znaków. 2.Podział znaków według rodzaju kanału informacji, według rodzaju funkcji i struktury znaku. 3.Definicja języka 4.Cechy języka - społeczność, abstrakcyjność, bycie tworem - krótko scharakteryzować każdą cechę. 5.Pojęcie mowy; fazy mowy; 6.Co to jest strukturalizm? Podstawowe założenia strukturalizmu; nazwiska twórców tego kierunku; 7.Pojęcie fonemu i opozycji fonologicznej;

14 Nazwa specjalności LOGOPEDIA 8.Co to jest norma językowa? Jakie poziomy normy wyróżnia się (proszę podać przykłady)? 9. Co to jest uzus językowy? Jaka jest relacja uzusu do normy? (proszę podać przykłady); 10. Co to jest kodyfikacja normy językowej? Wymienić słowniki poprawnościowe języka polskiego i ich autorów; 11. Co to jest błąd językowy? Jakie typy błędów wyodrębnia się? (proszę podać przykłady); 12. Co to jest akcent? Jaki typ akcentu jest w języku polskim? Jaka jest podstawowa reguła akcentowania polskich wyrazów? Jakie są odstępstwa od tej reguły? (proszę podać przykłady);

15 Nazwa specjalności LOGOPEDIA 13. Jakie odmiany języka polskiego wyróżnia się? Różnica między językiem ogólnopolskim a gwarami, językiem mówionym a pisanym, językiem potocznym a oficjalnym; style funkcjonalne polszczyzny ogólnej, 14. Jakie rodzaje ćwiczeń są prowadzone w ramach wspomagania rozwoju mowy dziecka, ich cele i krótka charakterystyka 15. Zasady prowadzenia ćwiczeń logopedycznych 16. Stan mowy dzieci w wieku przedszkolnym 17. Przedmiot i zadania logopedii 18. Krótka charakterystyka zaburzeń mowy (w oparciu o zestawienie form zaburzeń mowy)

16 Nazwa specjalności : LOGOPEDIA Opis specjalności dotyczy także studiów niestacjonarnych

17 LOGOPEDIA Kierownik specjalności : Dr Danuta Emiluta-Rozya Osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji w roku akadem. 2014/15 Dr Danuta Emiluta-Rozya

Program specjalizacji w SURDOLOGOPEDII

Program specjalizacji w SURDOLOGOPEDII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w SURDOLOGOPEDII Program dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra na kierunku logopedia Warszawa 2010 PROGRAM PRZYGOTOWAŁ ZESPÓŁ EKSPERTÓW:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 Wrocław 2007 Słowo wstępne Kształcenie ustawicznie staje się coraz powszechniej nieodłącznym elementem edukacji naszego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Logopedyczny 1/2010

Biuletyn Logopedyczny 1/2010 Biuletyn Logopedyczny 1/2010 WYDAWCA Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Logopedycznego REDAKCJA Tomasz Woźniak (redaktor) Joanna Stasiak (zastępca redaktora) Urszula Jęczeń (sekretarz) OPRACOWANIE REDAKCYJNE

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ MOWY DZIECKA PSL/P1. Nazwa przedmiotu

ROZWÓJ MOWY DZIECKA PSL/P1. Nazwa przedmiotu PSL/P1 Nazwa przedmiotu ROZWÓJ MOWY DZIECKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia IFP UR Podyplomowe Studia Logopedii PSL/P1 Kierunek studiów Poziom Forma studiów Logopedia Studia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informator o studiach podyplomowych 2015/16 Spis treści 3 WstęP 4-9 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 4 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 4 Broker informacji 5 Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH LOGOPEDII I MEDIALNEJ EMISJI GŁOSU SPECJALNOŚĆ NEUROLOGOPEDIA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH LOGOPEDII I MEDIALNEJ EMISJI GŁOSU SPECJALNOŚĆ NEUROLOGOPEDIA LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH LOGOPEDII I MEDIALNEJ EMISJI GŁOSU SPECJALNOŚĆ NEUROLOGOPEDIA 1 Podstawy językowe w neurologopedii Rodzaj zajęć: wykład + ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR REKRUTACYJNY 2014 / 2015 nauki HUMANISTYCZNE. AKADEMIA POLONIJNA ul. Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa

INFORMATOR REKRUTACYJNY 2014 / 2015 nauki HUMANISTYCZNE. AKADEMIA POLONIJNA ul. Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa INFORMATOR REKRUTACYJNY 2014 / 2015 nauki HUMANISTYCZNE AKADEMIA POLONIJNA ul. Pułaskiego 4/6 42-200 Częstochowa Kilka słów o kierunku... Kim jesteśmy? Konkurencyjne ceny Nasze programy SŁOWO REKTORA Studencie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

II A INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW OPIS OGÓLNY

II A INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW OPIS OGÓLNY II A INFORMACJE O PROGRAMACH STUDIÓW OPIS OGÓLNY 1 II.A 1. Przyznawane kwalifikacje (dyplomy, tytuły zawodowe, stopnie naukowe) Instytuty: Języka Angielskiego (IJA) oraz Kultur i Literatur Anglojęzycznych

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku INSTYTUT PEDAGOGIKI

Akademia Pomorska w Słupsku INSTYTUT PEDAGOGIKI Specjalności do wyboru w roku akadem. 2011/12 Specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalność nauczycielska) : Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku "pedagogika", specjalność:

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE Epodyplomowe

PODYPLOMOWE Epodyplomowe KIERUNKI PEDAGOGICZNE...otwieramy świat możliwości PODYPLOMOWE Epodyplomowe świat Poznaj możliwości nasze studia Szanowni Państwo, to kolejny rok, w którym mamy zaszczyt przedstawić naszą różnorodną ofertę

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014 Na

Bardziej szczegółowo

Część zajęć dydaktycznych prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Część zajęć dydaktycznych prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Studia licencjackie FILOLOGIA angielska, niemiecka, rosyjska 1. Lingwistyka stosowana (tłumacz) studia stacjonarne i niestacjonarne Absolwent specjalizacji Lingwistyka Stosowana - tłumacz włada biegle

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2014/2015 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

Nowe standardy kształcenia nauczycieli - ich cel, rola, zadania i dylematy realizacyjne. Małgorzata Sekułowicz

Nowe standardy kształcenia nauczycieli - ich cel, rola, zadania i dylematy realizacyjne. Małgorzata Sekułowicz Nowe standardy kształcenia nauczycieli - ich cel, rola, zadania i dylematy realizacyjne Małgorzata Sekułowicz Cel i rola nowych standardów kształcenia nauczycieli Wcześniejszy sposób kształcenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW... 3 Nazwa kierunku studiów... 3

SPIS TREŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW... 3 Nazwa kierunku studiów... 3 WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 2014/2015 SPIS TREŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW... 3 Nazwa kierunku studiów... 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ UZUPEŁNIAJĄCY DO PREZENTACJI PODNOSZENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW JST OFERTA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO UMCS

MATERIAŁ UZUPEŁNIAJĄCY DO PREZENTACJI PODNOSZENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW JST OFERTA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO UMCS UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego MATERIAŁ UZUPEŁNIAJĄCY DO PREZENTACJI PODNOSZENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW JST OFERTA

Bardziej szczegółowo

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich)

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Waldemar Furmanek ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Rzeszów 2009 1 Wprowadzenie Czas zakończenia studiów wiąŝe się z przygotowaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Studiów Edukacyjnych DROGA DO SUKCESU ZACZYNA SIĘ OD PASJI. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Studiów Edukacyjnych powstał

Bardziej szczegółowo