23FAŁSZYWY ALARM BOMBOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "23FAŁSZYWY ALARM BOMBOWY"

Transkrypt

1

2 M

3 Styczeń PRACOWNIA BADAŃ NEUROFIZJOLOGICZNYCH Od stycznia br. przy Oddziale Neurologii funkcjonuje Pracownia badań neurofizjologicznych. Uruchomienie możliwe było dzięki modernizacji pomieszczeń dotychczasowej pracowni EEG, sfinansowanej z funduszu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Neurologii Szpitala Specjalistycznego im. F l o r i a n a C e y n o w y o r a z d a r c z y ń c o m z f i r m p r y w a t n y c h. Z urzędu marszałkowskiego pozyskano kwotę 120 tys. złotych na zakup nowego sprzętu do wykonywania badań EEG, ENG ( przewodnictwo ner wowomięśniowe) oraz EMG (badania elektromiograficzne).stworzenie pracowni znacznie rozszerzyło zakres wykonywanych badań, podniosło ich jakość i zwiększyło dostępność. 23FAŁSZYWY ALARM BOMBOWY W dniu 23 stycznia br. około godziny 11:00 wszystkich pracowników i pacjentów Szpitala zaskoczyło nietypowe wydarzenie. Anonimowy informator powiadomił o podłożeniu ładunku wybuchowego na terenie Szpitala. Na miejsce przybyły służby ratunkowe, Pogotowie Gazowe, Policja i Straż Pożarna. Odwołano wizyty planowe oraz ewakuowano część pacjentów. Zamknięto też drogi dojazdowe. Czynności prewencyjne zakończono około godziny Pirotechnicy sprawdzili budynki, na szczęście bomby nie znaleziono. W n i e s p e ł n a 2 4 g o d z i n y po zdarzeniu Policja zatrzymała sprawcę, który za pomocą wiadomości SMS poinformował Szpital o rzekomym ładunku. Okazał się nim 36 letni m i e s z k a n i e c p o w i a t u w e j h e r o w s k i e g o, nieodpowiedzialny, bezmyślny człowiek, który narażając bezpieczeństwo pacjentów chciał zwrócić na siebie uwagę. Luty SZKOLENIE RIS 14 lutego br. odbyło się szkolenie dla użytkowników nowo wdrażanego systemu informatycznego Szpitala w zakresie obsługi diagnostyki obrazowej. Uczestników szkolenia podzielono na trzy grupy: pracowników odpowiedzialnych za obsługę pacjentów (rejestracja), techników odpowiedzialnych za prawidłowe wykonanie zdjęć oraz lekarzy opisujących, przeszkolono 42 osoby. Marzec REMONT W ODDZIALE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII W ostatnich dniach lutego br. zakończony został trwający od listopada 2011 remont na Oddziale Położnictwa i Ginekologii. Głównym celem modernizacji była poprawa komfortu pacjentek. W ramach prac, sfinansowanych dzięki działalności stowarzyszenia Ad Operam, wykonano renowację ścian holu oraz wymianę sufitu podwieszanego i oświetlenia.

4 3 Pn Wt Śr Cz Pt So N Kalendarium - I półrocze 2012 Wymieniono również drzwi wejściowe do pomieszczeń oraz przebudowano dyżurkę położnych, tworząc zaplecze socjalne i sanitarne dla personelu. Niewątpliwie najważniejszym dla pacjentek elementem modernizacji był remont łazienek i sanitariatów. Małe łazienki przekształcono w przestronne kabiny natryskowe, a sanitariaty powiększono mając na uwadze wygodę kobiet w ciąży. Aby zapewnić trwałość materiałów i instalacji, przeprowadzono totalną renowację systemu wentylacji łazienek, wdrażając nowoczesne, efektywne rozwiązania. 05 MODERNIZACJA SOR PEDIATRIA 5 marca br. rozpoczął działalność zmodernizowany SOR Pediatria. Remont, pierwszy od początku lat 80, rozpoczął się na początku stycznia i trwał przez dwa miesiące. W ramach prac gruntownie zmieniono strukturę SOR, tworząc dużą poczekalnię, dwie sale obserwacyjne oraz pokój konsultacyjno-zabiegowy. Pokój konsultacyjno-zabiegowy jest wyposażony w funkcjonalną zabudowę oraz stanowisko dla lekarza i pielęgniarki. W strukturze SOR znajdują się również dwie nowe łazienki, nowocześnie wyposażone i przyjazne dla najmłodszych pacjentów. Głównym celem remontu było niewątpliwie podniesienie komfortu pobytu pacjentów, zarówno oczekujących, jak i korzystających z opieki lekarsko-pielęgniarskiej. Modernizacja była możliwa, dzięki środkom pozyskanym przez Dyrekcję, jak również dzięki wsparciu sponsorów (wyposażyli łazienki w armaturę sanitarną oraz zainstalowali klimatyzację). 19 REMONT W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ Zakończony został kolejny etap przebudowy i remontu wejścia głównego do Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej. 19 marca br., po gruntownej przebudowie, część wejściową Oddziału wyposażono w nowe drzwi wejściowe (z systemem video-domofon), oraz monitor LCD z informacjami dla pacjentów. Na ścianach oddziału udostępniono ekspozycję, podzieloną na cztery działy tematyczne. Pierwszy z nich poświęcony jest doktoratom, które powstały w oddziale i ma na celu uhonorowanie ich autorów. Dział drugi dotyczy najważniejszych publikacji oraz osiągnięć naukowych m.in. pierwszej w Polsce operacji wykonanej techniką NOTES oraz pierwszej na świecie operacji NOTES/SAGB. Część ekspozycji poświęcono również pielęgniarkom Oddziału Chirurgii, ponieważ ich praca, często niedoceniona, tworzy codzienny obraz Oddziału. Ostatni dział stanowi galeria fotografii, zawierająca ciekawe zdjęcia ze zjazdów czy misji, w których uczestniczyli lekarze z Oddziału Chirurgii, m.in. misji humanitarnej w Afryce. W ekspozycji nie zabrakło również miejsca na informację o historii chirurgii ziemi wejherowskiej i kaszubskiej. Przedstawiono życiorysy poprzednich nauczycieli i mistrzów zawodu lekarza - dr. Majeranowskiego i dr. Jagalskiego oraz lekarzy kaszubskich dr. Ceynowy (który był chirurgiem) oraz dr. Majkowskiego. Stanowi to nawiązanie do tradycji kaszubskiej. Całość remontu sfinansowano ze środków Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Oddziałów Urologii oraz Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, które pozyskiwane są m.in. dzięki warsztatom laparoskopowym. Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej - Dr n. med. Maciej Michalik, tak podsumowuje prace remontowe: Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, dlatego chciałem żeby wejście nie było smutne ( ), ale żeby było ciepłe i estetyczne. Oddział dorósł do tego, aby wytworzyć własną tradycję. Są powody do tego, żeby pokazywać niektóre rzeczy z dumą, ale nie są one wyrazem pychy. Musimy pokazać, że prowadzimy działalność medyczną, ale także uczestniczymy w życiu naukowym na światowym poziomie.

5 Pn Wt Śr Cz Pt So N Kalendarium - I półrocze V PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA W tym roku w naszej placówce miał miejsce V już Przegląd Zarządzania. Dnia 22 marca na spotkaniu w Sali konferencyjnej Nr 1 kadra kierownicza Szpitala podsumowała kolejny rok funkcjonowania naszej placówki oraz wymieniła spostrzeżenia dotyczące jakości pracy. Coroczne spotkania personelu zarządzającego są elementem oceny systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001:2008. Kwiecień K I O S K I N T E R N E T O W Y NA ODDZIALE PEDIATRII Od początku kwietnia mali pacjenci Oddziału Pediatrii korzystają z Kiosku Internetowego. Nowoczesne stanowisko z komputerem wyposażonym w monitor dotykowy dostarcza rozrywki w jednej ze świetlic Oddziału. Dzięki urządzeniu, dzieci mogą grać w gry, oglądać bajki i słuchać słuchowisk. Kącik uruchomiono dzięki Fundacji Orange, która kilkukrotnie przyczyniała się do poprawy komfortu pacjentów Oddziału Pediatrii, poprzez m.in. wyposażenie i artystyczne malowanie ścian w świetlicach oraz instalację Telefonu do Mamy. 04 II AUDYT NADZORU 4 kwietnia br. w naszej placówce odbywał się II Audyt Nadzoru, który zakończył nasz drugi cykl certyfikacyjny ISO. Podczas audytu zbadano wdrożenie i skuteczność Systemu Zarządzania Jakością. Raport przesłany p r ze z f i r m ę c e r t y f i ka c y j n ą D e k ra potwierdził, już po r a z k o l e j n y, zgodność system u za r z ą d za n i a w naszym Szpitalu z wymaganiami n o r m y I S O 9001: W Y B R A N E C E N T R U M MEDYCZNE DLA UEFA EURO 2012 Nasz Szpital został Wybranym Centrum Medycznym dla UEFA EURO Dnia 5 kwietnia br. Dyrektor Naczelny podpisał list intencyjny stanowiący potwierdzenie wysokiej jakości usług, wyspecjalizowanej kadry medycznej oraz komfortowych warunków pobytu w naszej placówce. W ramach współpracy Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy objął opieką medyczną drużynę Hiszpanii, stacjonującą w Centrum Pobytowym w Gniewinie, oraz pracowników UEFA i Euro2012 Polska Sp. z o.o POWIAT WEJHEROWSKI PRZEKAZAŁ DOTACJĘ Dnia 5 kwietnia br. miało miejsce uroczyste podpisanie umowy dot. przekazania przez Powiat Wejherowskie dotacji dla Szpitala. Środki finansowe pozwoliły na zakup lasera holmowego dla Oddziału Urologii oraz łóżka z wagą na potrzeby Oddziału Neurologii. 12 POMORSKA WIOSNA ORTOPEDYCZNA W dniach odbyła się Pomorska Wiosna Ortopedyczna. W siódmej już konferencji udział wzięło 220 uczestników. Tematem konferencji była diagnostyka i leczenie stawów rzekomych i stawów rzekomych zakażonych. Konferencja naukowa organizowana przez Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Wejherowie, wpisana jest w kalendarz PTOiTr (Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne). Udział wzięli lekarze i instrumentariuszki z całej Polski. Wykładowcami byli znani polscy profesorowie i doktorzy z dziedziny ortopedii. W kwestii zagadnień mikrobiologicznych ekspertem był dr Paweł Grzesiowski, członek Europejskiego Centrum Kontroli Chorób, konsultant w dziedzinie zakażeń szpitalnych. Największa dyskusja rozgorzała w sesji naukowej perły i wpadki, gdzie przedstawiano nie zawsze najłatwiejsze przypadki dotyczące zakażeń i powikłanych złamań. Konferencja jak zwykle cieszyła się wielkim powodzeniem i zainteresowaniem lekarzy i instrumentariuszek.

6 5 Maj 2012 Pn Wt Śr Cz Pt So N Kalendarium - I półrocze VIII KONFERENCJA ZAAWANSOWANE OPERACJE LAPAROSKOPOWE W dniach maja odbyła się ósma już konferencja chirurgiczna poświęcona zaawansowanym operacjom laparoskopowym. W tym roku miała charakter spotkania eksperckiego. Wśród gości obecny był doktor Brice-Gayet z Paryża, który mówił na temat operacji raka odbytnicy wykonywanych laparoskopowo i w technice N.O.T.E.S. W trakcie spotkania powołano grupę ekspertów, która stworzy Polski Rejestr Laparoskopowych Operacji Raka Odbytnicy. Zaproponowano również Polskie Badanie Wieloośrodkowe dotyczące tego zagadnienia. W drugim dniu odbyło się spotkanie z amerykańskim profesorem Henrym Buchwaldem, jednym z pionierów chirurgii bariatrycznej w świecie. Profesor Buchwald dał doskonały wykład na temat chirurgii metabolicznej. W trakcie drugiego dnia powołano również dwie grupy eksperckie. Pierwszą, do stworzenia Polskiego Rejestru Operacji Bariatrycznych i drugą do powstania Polskiej Pracy Wieloośrodkowej dotyczącej efektów metabolicznych chirurgii bariatrycznej. Wszyscy uczestnicy szkolenia w trakcie konferencji przeszli dwa kursy: dotyczący profesjonalnych wystąpień publicznych oraz informujący jak zrealizować publikacje w renomowanym czasopiśmie naukowym. Po konferencji dr M. Michalik, na prośbę profesora H. Buchwalda, odbyli wspólną wizytę w Aushwitz. Korzenie profesora H. Buchwalda wywodzą się z Polski. 15 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ 15 maja obchodziliśmy święto pielęgniarek i położnych. Podczas uroczystości, pielęgniarkom i położnym Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie wręczono Złote czepki oraz wyróżnienia. Na obchody zaproszono gości, m.in. delegację z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. W drugiej części spotkania, po smacznym poczęstunku podczas przerwy kawowej, przeprowadzono serię wykładów dotyczących tematów bezpośrednio związanych z zawodem. W trakcie wykładów, niespodziewanie, wszystkim pielęgniarkom i położnym wręczono czerwone róże. Uroczystość przebiegła w wyjątkowo przyjemnej atmosferze. đfotorelacja na stronie OTWARTE MISTRZOSTWA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Ratowników Medycznych Zatoka odbyły się 19 maja w Pucku. W mistrzostwach wzięło udział 11 zespołów z województwa pomorskiego. Uczestnicy musieli się zmierzyć z takimi zadaniami jak wypadki na plaży, w porcie i na drogach. Zawody wygrała ekipa Stacji Pogotowia z Pruszcza Gdańskiego, drugie miejsce zdobył kartuski szpital, a trzecia lokata przypadła Stacji Pogotowia Nakło - Szubin. Ratownicy z naszego Szpitala zajęli 6 miejsce. Wygrali w konkurencji przypadkowy świadek, uzyskując najlepszy wynik w jakości uciskania klatki piersiowej. Zespół otrzymał nagrodę specjalną - nowy zestaw do intubacji. Mistrzostwa zorganizowali ratownicy medyczni z puckiego szpitala. Czerwiec KONKURS PLASTYCZNY W SZKOLE PRZYSZPITALNEJ Upłynął termin składania prac do Ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla uczniów szkół przyszpitalnych na temat : "KRÓL MACIUŚ PIERWSZY" ORAZ "JÓZKI, JAŚKI I FRANKI" OCZAMI MŁODEGO CZYTELNIKA. Konkurs jest realizowany w ramach Roku Korczakowskiego, 80-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. J. Korczaka w Wejherowie oraz 30-lecia Szkoły Przyszpitalnej przy SOSW w Wejherowie. Organizatorem konkursu jest Przyszpitalny Zespół Kształcenia Specjalnego. Prace zwycięzców opublikujemy w grudniowym wydaniu Biuletynu.

7 6

8 7

9 8 Od początku funkcjonowania Szpital Specjalistyczny w Wejherowie nie przechodził remontu w tak szerokim zakresie jak przeprowadzana obecnie termomodernizacja. W ramach przedsięwzięcia modernizowanych jest siedem szpitali z Województwa Pomorskiego. Cztery z nich znajdują się na terenia Gdańska, dwa to szpitale Gdyńskie. Spośród remontowanych placówek nasz Szpital jest największym beneficjentem, pod względem kubatury i ogrzewanej powierzchni. Docieplamy prawie 29 tysięcy metrów kwadratowych ścian i stropów, co odpowiada pomieszczeniom o kubaturze 105 tysięcy metrów sześciennych. Zakres prac obejmuje następujące zadania: źdocieplenie ścian źdocieplenie stropodachów źwymiana zewnętrznej stolarki okiennej źmodernizacja centralnego ogrzewania źmodernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej źmodernizacja instalacji pary technologicznej Prace przeprowadzane są w pięciu budynkach Szpitala wraz z dwoma łącznikami tj: Budynek Łóżkowy + łącznik 1E Budynek Diagnostyczno - Zabiegowy + łącznik 1 F Budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Budynek Przychodni Specjalistycznej Pawilon Łóżkowy tęcza nad odnowionym budynkiem Szpitala fot. Marian Iwasiuta

10 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN Docieplenie ścian styropianem o grubości 15 cm wykonywane jest dla pięciu budynków Szpitala. Główną korzyścią z przeprowadzanej modernizacji będzie zmniejszenie strat ciepła w okresie zimowym oraz zabezpieczenie przed nadmiernym nagrzewaniem się pomieszczeń w okresie letnim. Wiążą się z tym spore oszczędności energii cieplnej. Wraz z nową warstwą izolacyjną ściany zewnętrzne Szpitala uzyskają nową, atrakcyjną kolorystykę. DOCIEPLENIE STROPODACHÓW malowanie logo szpitala na elewacji Podobnie jak w przypadku ścian zewnętrznych, docieplenie pozwoli na obniżenie strat ciepła w sezonie zimowym. Modernizacja przeprowadzona będzie poprzez ułożenie warstwy i zo l a c j i z wełny m i n e ra l n e j o g r u b o ś c i c m 2 w przestrzeń wentylowaną. Łącznie docieplonych zostanie 5243 m powierzchni stropodachu. WYMIANA OKIEN Wymiana okien obejmuje montaż nowych okien o współczynniku przenikania ciepła 2 U = 1,5W / m *K, umożliwiającymi ich rozwieranie lub uchylanie. 2 Łącznie w całej placówce wymieniamy ponad 2850 m okien! MODERNIZACJA C. O. W ramach modernizacji na każdym grzejniku zamontowany zostanie zawór termostatyczny. Przewidziano także płukanie instalacji c.o, następnie zamontowane zostaną automatyczne zawory odpowietrzające. Ponadto w węźle cieplnym Budynku Diagnostyczno - Zabiegowego zamontowane zostaną ciepłomierze obliczające ilość zużytego ciepła (na podstawie wielkości przepływu oraz temperatury na zasilaniu i powrocie) dla wszystkich budynków. MODERNIZACJA INSTALACJI C.W.U. W ramach modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej przeprowadzony będzie montaż zaworów termostatycznych u podstawy pionów cyrkulacyjnych. W punktach odbioru wody zamontowane zostaną nowe perlatory, łącznie w Szpitalu będzie ich 1001 sztuk. W każdym modernizowanym budynku zamontowane będą wodomierze na instalacji zasilającej i powrotnej. modernizacja węzła cieplnego w zaworze C.O. i C.W.U MODERNIZACJA INSTALACJI PARY TECHNOLOGICZNEJ Modernizacja polega na wymiane instalacji parowej w budynku łóżkowym, diagnostyczno-zabiegowym oraz w łączniku E. Wykonanie kompleksowej termomodernizacji pozwoli docelowo zmniejszyć zużycie energii cieplnej o około 36%, tj.: GJ/ rok, jak również ograniczyć zanieczyszczenie środowiska. Do modernizacji pozostaje jeszcze system klimatyzacyjny i wentylacyjny, co pozwoli na uzyskanie kolejnych oszczędności energetycznych.

11 termomodernizacja w obiektywie 10 warstwa izolacyjna w stropodachach

12 11 Podstawowym wymiarem jakości opieki jest bezpieczeństwo pacjentów, stanowi ono integralny element systemu poprawy opieki zdrowotnej. W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, placówki ochrony zdrowia winny nieustannie i w regularnych odstępach monitorować, analizować i doskonalić procesy kliniczne. Stworzenie sprawnego systemu pozwalającego nie tylko na stałe identyfikowanie i analizowanie tych zdarzeń, ale i na właściwe wyciąganie wniosków oraz wdrażanie procesów naprawczych, jest niezbędnym elementem na drodze ku poprawie bezpieczeństwa opieki nad chorymi. O tym jak ważne są to działania świadczy chociażby fakt, iż w nowych standardach akredytacyjnych CMJ 2009 został im poświęcony cały rozdział. Aby poprawa jakości była efektywna potrzebne są skoordynowane działania wszystkich osób zatrudnionych. W tym celu w Szpitalu wprowadzono Karty monitoringu bezpieczeństwa pacjenta w oddziałach: zabiegowym, zachowawczym i pracowni endoskopowej oraz analizę zdarzeń niepożądanych. N r s t a n d a r d u C O 8 O P 5 Z A Z A Z A P J 2.1 P J 2.2 P J 2.3 S t a n d a r d Z b io rc z a a n a liz a p rz y c z y n o d m ó w h o s p ita liz a c ji ( lic z e b n o ś ć, p rz y c z y n y ) Z b io rc z a a n a liz a cz ę s to ś c i i s k u t e c z n o ś c i p o d ję t y c h c z y n n o ś c i r e a n im a c y jn y c h Z b io rc z a a n a liz a w y k o n a n y c h z n ie c z u le ń ( p rz e b i e g i s k u tk i) Z b io rc z a a n a liz a p rz e b ie g u w y k o n y w a n y c h z a b ie g ó w i ic h s k u t k ó w ( p o w ik ła ń ) w tra k c ie h o s p ita liz a c ji Z b io rc z a a n a liz a o d le g ły c h s k u t k ó w ( p o w ik ła ń ) p rz e p ro w a d z o n y c h z a b ie g ó w A n a liz a p rz y c z y n p rz e d łu ż o n e g o p o b y tu p a c je n tó w A n a liz a p rz y c z y n z g o n ó w p a c je n tó w A n a liz a p rz y c z y n z g o n ó w o k o ło o p e r a c y jn y c h P J 2.4 A n a liz a n ie p la n o w a n y c h, p o w tó rn y c h h o s p ita liz a c ji W j a k ic h o d d z ia ł a c h p r o w a d z o n a Nowością w zakresie analizy zd a r ze ń n i e p oż ą d a nyc h d o t y c z ą c y c h p o b y t u Jolanta Jelińska Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości Do sukcesu nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach Anonim pacjentów jest wprowadzenie szczegółowej analizy, czyli tzw. analizy źródłowej (Root Cause Analysis RCA), która będzie wykonywana w przypadkach tego wymagających. Analizą zostaną objęte w szczególności: upadki pacjentów, odleżyny powstałe w Szpitalu, ciało obce pozostawienie w polu operacyjnym, niewłaściwy pacjent/miejsce/strona operowana/niewłaściwa procedura operacyjna, uszkodzenie ciała powstałe w wyniku zabiegu operacyjnego, omyłkowo wykonana procedura medyczna, niewłaściwe podanie leku (nie ten lek, dawka, pacjent, czas podania, droga podania), samobójstwo w Szpitalu. Analiza źródłowa będzie wykonywana na obecnym etapie metodą 5 WHY (5 X DLACZEGO), a sposób jej przeprowadzenia ustali się indywidualnie. Analiza źródłowa powinna być przeprowadzona w ciągu 2-3 dni (max. do 7 dni) od wystąpienia zdarzenia niepożądanego. W celu systematycznego monitorowania wskaźników (analiz k l i n i c z nyc h ) w p r o w a d zo n o h a r m o n o g ra m n a d zo r u nad bezpieczeństwem pacjentów, który obejmuje: J a k c z ę s t o K t o z b ie r a d a n e K t o a n a liz a i w n io s k i D o k ie d y a n a liz a w s z y s tk ie 1 / 0,5 ro k u D O ir Ś Z D O ir Ś Z 3 1 m a rz e c 3 0 w rz e s ie ń A iit S O R 1 / 0,5 ro k u L e k a rz e A ii T L e k a rz e i R a to w n ic y S O R W. W in ia rs k i W. H la d n y A iit 1 / 0,5 ro k u L e k a rz e A iit M. A d a m c z e w s k a L. L e w a n d o w s k i W s z y s tk ie z a b ie g o w e + o d d z ia ły w k tó ry c h w y k o n y w a n e s ą p ro c e d u r y in w a z y jn e W s z y s tk ie z a b ie g o w e + o d d z ia ły w k tó ry c h w y k o n y w a n e s ą p ro c e d u r y in w a z y jn e 1 / 0,5 ro k u L e k a rz w y z n a c z o n y p rz e z O rd y n a to ra 1 / 0,5 ro k u L e k a rz w y z n a c z o n y p rz e z O rd y n a to ra w s z y s tk ie 1 / 0,5 ro k u Z -c a k ie r. D O ir Ś Z w s z y s tk ie 1 / 0,5 ro k u L e k. K u rz ę p a + L e k a rz w y z n a c z o n y p rz e z O rd y n a to ra O d d z ia ły z a b ie g o w e P J 2.5 R e g u la r n a a n a liz a re o p e r a c ji O d d z ia ły z a b ie g o w e 1 / 0,5 ro k u L e k. K u rz ę p a + L e k a rz w y z n a c z o n y p rz e z O rd y n a to ra w s z y s tk ie 1 / 0,5 ro k u Z -c a k ie r. D O ir Ś Z 1 / 0,5 ro k u K ie ro w n ik B l. O p e r., + L e k a rz w y z n a c z o n y p rz e z O rd y n a to ra O rd y n a to rz y lu b o s o b y w y z n a c z o n e O rd y n a to rz y lu b o s o b y w y z n a c z o n e O rd y n a to rz y lu b o s o b y w y z n a c z o n e O rd y n a to rz y lu b o s o b y w y z n a c z o n e + L e k. K u rz ę p a O rd y n a to rz y lu b o s o b y w y z n a c z o n e + L e k. K u rz ę p a O rd y n a to rz y lu b o s o b y w y z n a c z o n e O rd y n a to rz y lu b o s o b y w y z n a c z o n e 3 1 m a rz e c 3 0 w rz e s ie ń 3 1 m a rz e c 3 0 w rz e s ie ń 3 1 m a rz e c 3 0 w rz e s ie ń 3 1 m a rz e c 3 0 w rz e s ie ń 3 1 m a rz e c 3 0 w rz e s ie ń 3 1 m a rz e c 3 0 w rz e s ie ń 3 1 m a rz e c 3 0 w rz e s ie ń 3 1 m a rz e c 3 0 w rz e s ie ń 3 1 m a rz e c 3 0 w rz e s ie ń Pamiętajmy, że analizy wykonujemy po to, aby wyciągać wnioski na podstawie faktów. Nie ma medycyny intuicyjnej, medycyna jest oparta na faktach! D o k o g o a n a liz a z w n io s k a m i L e k a rz N a c z e l n y L e k a rz N a c z e l n y L e k a rz N a c z e l n y L e k a rz N a c z e l n y L e k a rz N a c z e l n y L e k a rz N a c z e l n y L e k a rz N a c z e l n y L e k a rz N a c z e l n y L e k a rz N a c z e l n y L e k a rz N a c z e l n y

13 EPIDEMIOLOGIA pierwszy w naszych progach!!! VRE-Enterokoki oporne na Wankomycynę po raz Zakażenia enterokokowe są jednym z p o w a ż n i e j s z y c h z a g r o ż e ń d l a h o s p i t a l i z o w a n y c h p a c j e n t ó w. Wynika to przede wszystkim z trudności w wyborze skutecznego leczenia. W warunkach naturalnych enterokoki kolonizują dolny odcinek układu pokarmowego, jamę ustną i drogi płciowe ludzi. Najczęstszymi zakażeniami o etiologii Enterococcus sp. są zakażenia układu moczowego (ZUM). Drobnoustroje te mogą wywołać przewlekłe lub nawrotowe ZUM, szczególnie u osób z nieprawidłowościami b u d owy n a r z ą d ów m o c zowyc h i p o cewnikowaniu. Ponadto bakterie te mogą powodować: zakażenia uogólnione powstałe po zabiegach chirurgicznych, zakażenia ran oparzeniowych, infekcje przy zabiegach diagnostycznych lub leczniczych w obrębie układu moczowego, zapalenia wsierdzia, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zakażenia uogólnione w noworodków i niemowląt, zakażenia w obrębie jamy brzusznej (zapalenie pęcherzyka i dróg żółciowych), posocznice, owrzodzenia podudzi i odleżyn. Pojawienie się enterokoków opornych na wiele czynników antybakteryjnych przyśpieszyło konieczność opracowania strategii w leczeniu zakażeń tymi bakteriami. Enterokoki- poza łatwością pozyskiwania nowych dysponują wieloma naturalnymi mechanizmami oporności. Najważniejszy to brak wrażliwości na wszystkie antybiotyki cefalosporynowe. Największe niebezpieczeństwo niosą szczepy oporne na glikopeptydy (wankomycyna i teikoplanina), zwłaszcza na wankomycynę (VRE). Najczęściej są one niewrażliwe na wszystkie dostępne antybiotyki z wyjątkiem linezolidu, daptomycyny i tygecyliny. Występują dwa feotypy oporności na glikopeptydy: Van A warunkujący oporność zarówno na wankomycynę jak i teikoplaninę i Van B tylko na wankomycynę. Geny oporności warunkujące brak wrażliwości na glikopeptydy są zlokalizowane na plazmidach/transpozonach, co znacząco wpływa na łatwość rozprzestrzeniania się, zwłaszcza w środowisku o dużym zużyciu antybiotyków jakim jest szpital. Wyniki badań sugerują, że środowisko szpitalne może mieć duży udział w transmisji zakażeń powodowanych przez bakterie z rodzaju E n t e r o c o c c u s. D a n e e p i d e m i o l o g i c z n e w y k a z a ł y, że do rozprzestrzeniania między pacjentami dochodziło przez zanieczyszczone ręce, fartuchy pracowników służby zdrowia, powierzchnie urządzeń medycznych. VRE przeżywają na powierzchniach wielu sprzętów z otoczenia od 5 dni do 4 miesięcy. Do zakażeń enterokokami dochodziło najczęściej w oddziałach nefrologii u pacjentów osłabionych, wielokrotnie przyjmowanych do szpitala i leczonych wankomycyną ze względu na zakażenia o etiologii Staphylococcus sp. M Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych 12 Wyniki amerykańskich badań w ramach systemu NHSN wskazują, że enterokoki stanowią trzecią, co do częstości przyczynę zakażeń związanych z opieką medyczną (szczególne częsta etiologia zakażeń miejsca operowanego, występującego po zabiegach w obrębie jamy brzusznej). Rezerwuar szczepów wankomycynoopornych stanowili zarówno skolonizowani przez te bakterie pacjenci, jak i pracownicy służby zdrowia (kolonizacja Mobejmowała głównie przewód pokarmowy i skórę). Mimo występowania ognisk epidemicznych s p owodowa nyc h p r zez o p o r n e n a wa n ko myc y n ę lub teikoplaninę E. faecalis i E. faecium niebezpieczeństwo szerzenia się VRE nie jest w Polsce wystarczająco dostrzegane. Pierwszy szczep WREF wyizolowano od pacjenta oddziału hematologicznego i opisano w Polsce w roku Od tego czasu odnotowywano zakażenia i ogniska nie tylko w oddziałach hematologii, czy intensywnej opieki medycznej, ale także zakażenia pod postacią ognisk w innych oddziałach. Na wielu oddziałach, w których pojawiły się VRE, odnotowano bardzo znaczny odsetek nosicieli wśród pacjentów, zwłaszcza w przewodzie pokarmowym. Nosicielstwo w przewodzie pokarmowym może utrzymać się miesiącami, nawet latami. Jedynym sposobem jego pozbycia się jest droga naturalnej eliminacji. To sprawia, że VRE na niektórych oddziałach trudno opanować, aczkolwiek właściwe przestrzeganie procedur kontroli zakażeń mogą w takich sytuacjach pomóc. Skuteczne leczenie zakażenia może nie eliminować nosicielstwa, co z kolei może ułatwić nawroty infekcji. Trzeba jednak pamiętać, że nosicielstwa nie należy leczyć. Tylko ścisłe przestrzeganie procedur epidemiologicznych zapobiega rozprzestrzenianiu się VRE w szpitalu. ciąg dalszy đ

14 13 Opis przypadku Pacjentka lat 60 przyjęta do jednego z oddziałów Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie z kliniki po zabiegu chirurgicznym układu moczowego. W klinice stosowano antybiotykoterapię, m.in.wankomycynę. Zgodnie z procedurą przy przyjęciu do oddziału pobrano badania mikrobiologiczne z miejsca zakażenia (oraz z odbytu i skóry) i w kierunku nosicielstwa. Cztery doby po przyjęciu stwierdzono mikrobiologicznie wielooporne zakażenie układu moczowego VRE (E. faecium-oporność na wankomycynę i teikoplaninę) oraz nosicielstwo VRE w posiewie wymazu z odbytu. Odstawiono dotychczasową antybiotykoterapię (wankomycynę), włączono leczenie zgodne z antybiogramem (linezolid) i izolację pacjentki zgodnie z wymogami izolacji kontaktowej. Szczepy Enterokoków VRE potwierdzono przez Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów. Pacjentkę umieszczono w sali jednoosobowej, wydzielono węzeł sanitarny oraz dedykowano pacjentowi wydzielony sprzęt medyczny (termometr, aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego, stetoskop, itp.). Rygorystycznie nakazano przestrzegać zasad izolacji -zakładać fartuchy jednorazowe, stosować rękawice diagnostyczne, lub sterylne w zależności od czynności wykonywanych przy pacjentce, odpady z sali chorego traktowano jako odpad medyczny, posiłki podawano w naczyniach jednorazowych. Poinformowano pacjentkę i odwiedzające ją osoby o zasadach izolacji. Leczenie zakończyło się sukcesem. Chora została wypisana w dobrym stanie ogólnym, bez cech zakażenia. Po wypisaniu pacjentki ze Szpitala wykonano badania przesiewowe w kierunku VRE wśród personelu opiekującego się pacjentką (lekarze, pielęgniarki, pracownicy higieny szpitalnej), okazały się ujemne. Świadczy to o tym, że prawidłowe leczenie i przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych uchroniło przed kolonizacją VRE zarówno środowisko szpitalne jak i samych pracowników. Powyższy przypadek pokazuje, że pacjentów przekazywanych z innych ośrodków medycznych do naszego Szpitala należy traktować jak osoby skolonizowane alert patogenem. Do uzyskania wyników badań mikrobiologicznych, pobranych przy przyjęciu do Szpitala, należy stosować w stosunku do nich zasady izolacji zgodnie z obowiązującymi procedurami. Referencje: 1. Waleria Hryniewicz : Możliwości leczenia zakażeń wywołanych przez szczepy enterokoków oporne na wankomycynę 2. Monika Eliza Strycharczyk i wsp. :, Zakażenia powodowane przez bakterie z rodzaju Enterococcus sp. na oddziałach urologii 3. Patrycja Szachta i wsp.: Wankomycynooporne enterokoki charakterystyka zagrożeń i perspektyw terapeutycznych PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE ODZNACZONE ZŁOTYM CZEPKIEM ZŁOTE CZEPKI I WYRÓŻNIENIA DLA NASZYCH PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PPodczas uroczystości obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w naszej placówce przedstawiciele Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku wręczyli zasłużonym pracownicom Szpitala odznaczenia i wyróżnienia. Prestiżowa odznaka Złotego Czepka przyznawana jest pielęgniarkom i położnym za kwalifikację i zaangażowanie w wykonywanie zawodu. PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE WYRÓŻNIONE źtatiana Wojciechowska Oddział Urologii źteresa Dzięcielska Oddział Neurologii źaleksandra Nowicka Oddział Kardilologii źmałgorzata Dorawa SOR źteresa Hebel Oddział AiI.T źdorota Dziobiak Oddział Położniczo Ginekologiczny źjolanta Jelińska Z-ca Naczelnej Pielęgniarki/Pełnomocnik ds.jakości źdorota Rutkowska Poradnia Onkologiczna źmałgorzata Szymkowiak Oddział Chorób Wewnętrznych źmirela Miotk - Oddział Pediatrii źalicja Pieper Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy źewa Czoska Blok Operacyjny źmałgorzata Olejnik Oddział Neonatologii źbarbara Kaczykowska Oddział Chirurgii Dziecięcej źżaneta Cirocka Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej źsylwia Malinowska Oddział Ortopedii źjoanna Litewska Oddział Chorób Wewnętrznych źbarbara Martyka Oddział Okulistyki źbarbara Richert Oddział Otolaryngologii

15 Pielęgniarka zaawansowanej praktyki - wizja czy rzeczywistość? Zawód pielęgniarki jest zawodem samodzielnym jednakże kompetencje uzyskane w toku kształcenia nie są w pełni wykorzystywane w praktyce zawodowej, głównie z powodu niespójności w aktach prawnych regulujących wykonywanie zawodu pielęgniarki w Polsce. Pielęgniarki Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie były inicjatorem i współorganizatorem Debaty o profesjonalizmie w pielęgniarstwie Jak jest, a do czego zmierzamy? podczas XI Kongresu Pielęgniarek Polskich, który odbył się w tym roku w dniach maja w Elblągu. Debata była ukierunkowana na ustalenie pożądanego kursu rozwoju kompetencji polskiej pielęgniarki. Uczestnikiem debaty była Pani Beata Cholewka Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych. Nad poprawnością merytoryczną debaty czuwała dr Aleksandra Gaworska - Krzemińska. Jak jest? DDebatę rozpoczęły pielęgniarki pracujące w Wejherowskim Szpitalu wystąpieniem Spojrzenie na kompetencje pielęgniarki z perspektywy pielęgniarki-praktyka Ewa Kurek, Barbara Rogksz, Urszula Cymanowska, Magdalena Dykas. Praca zbiorowa miała na celu przedstawienie sylwetki każdej pielęgniarki z uwzględnieniem jej doświadczenia i wykształcenia, a co za tym idzie jej kompetencji. Część poświęcona zagadnieniom związanym z zarządzaniem oraz tworzeniem ścieżki kariery zawodowej pielęgniarki na stanowisku pracy oraz problemów z tym związanych z uwagi na dylematy kompetencyjne została przedstawiona przez Beatę Wieczorek-Wójcik w prezentacji Spojrzenie na kompetencje pielęgniarki z perspektywy zarządzającego opieką pielęgniarską. a do czego zmierzamy? NNa świecie od lat funkcjonuje stopniowanie kompetencji pielęgniarskich w zależności od poziomu wykształcenia. W Polsce obecnie dokonuje się przesunięcie zadań między lekarzami i pielęgniarkami, między pielęgniarkami i zawodami pielęgniarskimi oraz innymi profesjami, które wzmacniają pielęgniarstwo. Sytuacja ta wymaga zdefiniowania kompetencji klinicznych w zespole terapeutycznym. Pielęgniarstwo musi rozwijać nowe kompetencje, podejmować nowe role i odpowiedzialność za samodzielne działania. Podczas Debaty Spojrzenie na kompetencje pielęgniarki z p e r s p e k t y w y p i e l ę g n i a r z a z d o ś w i a d c z e n i e m międzynarodowym przedstawił Artur Sołtysiak (stypendysta programu Sentinel Reader Uniwersytetu McMaster w Kanadzie), wnosząc do debaty szersze spojrzenie na przyczyny obecnych niespójności i dylematów. Prof.. Jarosław Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, a jednocześnie lekarz praktykujący w USA, przedstawił Spojrzenie na kompetencje pielęgniarki z perspektywy zarządzającego szpitalem z doświadczeniem międzynarodowym. 14 Beata Wieczorek - Wójcik Naczelna Pielęgniarka Pielęgniarka Zaawansowanej Praktyki wizja czy rzeczywistość? Pielęgniarka Zaawansowanej Praktyki (APN) według Międzynarodowej Rady Pielęgniarek to zarejestrowana pielęgniarka, która nabyła fachową igruntowną, poszerzoną wiedzę (zalecaną na poziomie magisterskim), zespół umiejętności podejmowania decyzji i kliniczne kompetencje oraz cechy właściwe dla udoskonalonej praktyki,sformułowane w kraju, w którym uzyskała zezwolenie do jej wykonywania (ICN 2002). Pielęgniarstwo APN rozwija się od drugiej połowy XX wieku, najwcześniej wprowadzono tę rolę w USA, gdzie w roku 1960 r., wprowadzono Pielęgniarkę Praktyki (NP). Wprowadzeniu tego poziomu pielęgniarstwa sprzyjała wzrastająca liczba pacjentów pozbawionych opieki w rolniczych gminach Stanu Kolorado (Houser&Player 2004). Ponad 40 lat intensywnego rozwoju APN spowodowało, że dla pielęgniarek jest to pożądana ścieżka kariery zawodowej. Dodatkowo wyniki analizy koszt-efekt wykazały, że APN w znacznym stopniu poprawia dostępność klientów do świadczeń opieki zdrowotnej (Gott/Goodyear/Ford 2006). W Wielkiej Brytanii wprowadzono ten poziom kompetencji pod koniec lat 80. XX wieku. Kształcenie w zakresie pielęgniarki praktyki/np zainicjował Royal College of Nursing. Wzrastający popyt pacjentów na świadczenia NP i reforma publicznej służby zdrowia (NHS), a także dowody wynikające z badań naukowych spowodowały szerokie uznanie kompetencji APN w Zjednoczonym Królestwie i dalsze rozwijanie tej roli. W Australii powodem wprowadzenia APN było przystąpienie do analizy koszt-efekt opieki zdrowotnej (Gott 2000), oraz podobnie jak w innych krajach brak zainteresowania lekarzy do prowadzenia praktyki w odosobnionych australijskich obszarach i odległych terenach wiejskich. Nawet w Chinach APN została włączona do planu strategicznego Ministra Zdrowia na lata W innych państwach Azji już wcześniej powołano pielęgniarki APN, miało to miejsce m.in. w: Macao 2006; Hong Kong 1993 czy Korei Południowej 1950, gdzie jako pierwsze status APN uzyskały pielęgniarki anestezjologiczne. W Singapurze pierwszą pielęgniarkę APN zarejestrowano w 2003 r., w 2004 r. ten status posiadało 1,4 % pielęgniarek. Wcześniej APN wprowadzono w Tajlandii (1998 r.) w następujących specjalnościach w pielęgniarstwie: chirurgia, pediatria, położnictwo i kształcenie w tym kierunku do 2009 r. zakończyło 7000 pielęgniarek - obecnie rejestrację i status pielęgniarki APN posiada 4100 pielęgniarek (ICN, Durban 2009). W Europie sytuacja jest zróżnicowana, ale stale obserwuje się rozszerzanie kształcenia na tym poziomie jak i określania uprawnień dla rozwoju praktyki, w tym wypisywaniu recept. W Wielkiej Brytanii (pielęgniarki mogą przepisywać leki po specjalnym przeszkoleniu) Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii, Holandii, Niemczech (pielęgniarka jest nazywana Community Medicine Nurse, ale jej zadania są zbliżone do zadań APN). ciąg dalszy đ

16 15 Rolę tę ostatnio wprowadzono również w Rosji. Zainteresowanie wprowadzeniem APN zgłosiły do ICN: Włochy, Francja, Luxemburg, Hiszpania, Austria oraz Szwecja. W Holandii pierwsze starania podjęto starania o wprowadzenie APN w 1997 r., gdzie w 9 miastach wprowadzono system nauczania APN, opracowano jednolite kompetencje na poziomie kraju, pielęgniarki APN posiadają regulacje prawne, autoryzację w zakresie przepisywania leków. Wprowadzenie APN doprowadziło do uzupełnienia niedoborów w opiece lekarskiej, zintegrowanie opieki i zmniejszenie jej kosztów efektywnych. Pielęgniarki APN prowadzą też samodzielne zarządzanie swoją praktyką, powołują centra opieki dla pacjentów, tym samym czyniąc ją łatwiej dostępną dla klientów (ICN 2009/PTP 2010). Pielęgniarka Zaawansowanej Praktyki jest to najwyższy poziom zawodowstwa uczestniczki debaty w pielęgniarstwie. W Polsce nie ma jeszcze ram prawnych normalizujących jego funkcjonowania. Wprowadzenie APN do systemu polskiej ochrony zdrowia wymagałoby dokonania koniecznych regulacji prawnych tj. m. in.: prawo do diagnozowania medycznego w wybranych obszarach (badanie fizykalne obecnie jest elementem kształcenia na studiach pierwszego stopnia, jego rozszerzony zakres obejmuje ocenę stanu pacjenta), kompetencje do przepisywania określonych leków (zgodnie z wypracowanymi standardami kompetencji w oparciu o kształcenie ustawiczne), kompetencje do stosowania leczenia w wybranych obszarach praktyki, kompetencje do kierowania klientów do innych specjalistów, kompetencje do wysyłania pacjentów do szpitala. Kształcenie pielęgniarek na studiach drugiego stopnia połączonych ze specjalizacją jest wymogiem czasów, zmieniających się oczekiwań w stosunku do pielęgniarek, daje szersze kompetencje, ale przede wszystkim, co jest najbardziej korzystne dla samych pielęgniarek- daje im gruntowną wiedzę. Pielęgniarki kończące tę formę kształcenia powinny otrzymywać tytuł magistra ze specjalizacją w głównych dziedzinach pielęgniarstwa, strategicznych dla systemu ochrony zdrowia w Polsce. Pozwoliło by to przede wszystkim na doprecyzowanie roli magistra pielęgniarstwa, który pod względem kompetencyjnym ma niestety niejasną pozycję w polskim systemie ochrony zdrowia. Uczestnicy Debaty podczas Kongresu Pielęgniarek Polskich w Elblągu wypracowali stanowisko w sprawie wprowadzenia w Polsce Pielęgniarki Zaawansowanej Praktyki. Badania Opinii Pacjentów - nowe zasady Obowiązek czy usprawnienie? BBadanie Opinii Pacjenta jest procesem, którego realizacja przez Szpital jest obowiązkiem zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Oczywistym celem badania (wydrukowanym na każdym arkuszu ankietowym) jest eliminowanie niedociągnięć w procesie hospitalizacji pacjentów. Jest to więc narzędzie, które z założenia ma umożliwić pomiar, i w efekcie podjętych działań korygujących, wpłynąć na poprawę zadowolenia pacjentów, ale także na usprawnienie pracy personelu. Proces hospitalizacji pacjentów obejmuje bowiem zarówno naszych klientów jak i pracowników świadczących im usługi medyczne. Badania Opinii mają dla Szpitala charakter obowiązkowy, jednak możemy je wykorzystać dla ułatwienia naszej pracy i ujawnienia obszarów wymagających większej uwagi. BOP od czerwca w poradniach specjalistycznych W naszej placówce Badania Opinii Pacjenta realizowane są od roku Mają więc długą tradycję, znacznie dłuższą niż obowiązywanie w Szpitalu normy ISO. Obecnie proces realizowany jest w sposób ciągły, w cyklu kwartalnym. Podobnie jak w pierwszych latach funkcjonowania procesu, od początku roku 2012 ilość ankiet trafiających na oddziały (i do innych komórek), koresponduje z ilością hospitalizacji (zabiegów/porad) i stanowi dokładnie 10% pacjentów. W Badaniach uczestniczy 12 oddziałów, Zakład Rehabilitacji oraz od 1 czerwca br. 6 poradni specjalistycznych i Pracownia Endoskopowa. Rozszerzenie zakresu Badania Opinii jest kolejnym krokiem do podnoszenia jakości usług medycznych Szpitala. Paweł Bonisławski Marketing i Public Relations Ankiety PProces badań opinii realizowany jest przy wykorzystaniu trzech różnych ankiet. W dyżurkach pielęgniarskich na 12 oddziałach pacjentom przekazywana jest ankieta dot. hospitalizacji z podziałem na dorosłych i dzieci. Nasza dziecięca ankieta została bardzo pozytywnie oceniona przez firmę certyfikującą podczas tegorocznego audytu. Poradnie specjalistyczne oraz Zakład Rehabilitacji i Pracownia Endoskopowa, przekazują pacjentom podczas rejestracji ankietę przygotowaną specjalnie na potrzeby pacjentów nie podlegających hospitalizacji. W roku 2011 pacjenci Szpitala wypełnili 589 arkuszy ankietowych. W związku z niekoniecznie reprezentatywną ilością respondentów, Dyrekcja Szpitala podjęła decyzję o zmianie zasad przekazywania ankiet komórkom organizacyjnym Szpitala. Według założeń nowego systemu, w grudniu 2012 roku poznamy opinię około 1000 pacjentów hospitalizowanych oraz 1400 klientów poradni. Wyniki JJest coraz lepiej! Praktycznie w każdym aspekcie ocenianym przez naszych podopiecznych obserwujemy poprawę w stosunku do ubiegłego roku. Bardzo istotne jest, iż naszymi najmocniejszymi atutami są jakość opieki medycznej i pielęgniarskiej oraz życzliwość wobec pacjentów, oceniane pozytywnie przez ponad 90 % respondentów ankietowanych w Pozytywna opinia o Szpitalu jest zasługą nas wszystkich, i najlepszym potwierdzeniem sensu ciągłych starań o podnoszenie jakości usług.

17 Od 2 kwietnia 2012r. Zakład Diagnostyki Obrazowej zmienił formułę funkcjonowania z systemu analogowego, opartego na klasycznych technikach fotograficznych na system cyfrowy. Pytanie o wdrożenie systemów RIS i PACS nie brzmi obecnie: czy wdrażać, ale kiedy będziemy zmuszeni je wdrożyć? To jest pochodna postępu technologicznego urządzeń diagnostycznych. Informatyzacja Zakładów Diagnostyki Obrazowej jest podyktowana przede wszystkim koniecznością usprawnienia obiegu informacji, w sytuacjach, w których przykładowo, badania dokonujemy w innym miejscu, niż opisy zdjęć, podejmujemy się konfrontacji z klinicystami nie koniecznie w sposób bezpośredni, lecz np. przez telefon. Dzięki wdrożeniu prawidłowo działającego systemu RIS i PACS jesteśmy w stanie zagwarantować minimalne ryzyko pomyłki, polegającej na niewłaściwym powiązaniu zdjęcia z danymi pacjenta. Wdrożenie systemów RIS i PACS jest wymuszane przez postęp technologiczny, który bardzo szybko zmienia radiologię. Odchodzi się od klasycznych błon radiograficznych, które mogliśmy oglądać na negatoskopach. Obecnie mamy do czynienia z informacją cyfrową, którą trzeba w jakiś sposób przetwarzać, archiwizować, wyświetlać lub przesyłać na dalekie odległości. Żeby to zrobić w sposób bezpieczny, musimy posiadać system wspierający proces zbierania dokumentacji medycznej, czy gromadzenia informacji diagnostycznej i właśnie takim systemem jest tzw. RIS, czyli radiologiczny system informatyczny. Odpowiada on za zarządzanie informacją związaną z danymi pacjenta, opisami badań, informacjami dotyczącymi konkretnych obrazów, takimi jak dawka promieniowania przy badaniu, czas ekspozycji. System archiwizacyjny, obrazowy tzw. PACS odpowiada za przekazywanie obrazów z urządzeń do serwera, archiwizację obrazów, przekazywanie obrazów do celów opisowych od stacji diagnostycznych.. Te dwa elementy w Szpitalu w Wejherowie działają od 2 kwietnia 2012r. i wielu z Państwa ma okazję na co dzień z nich korzystać. Dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej zmiana jest z jednej strony niemal rewolucyjna i mam tu na myśli sposób tworzenia obrazu, który w całości eliminuje labilny proces obróbki fotograficzno-ciemniowej, co pociąga za sobą zdecydowanie lepszą jakość obrazu końcowego, niemal całkowitą redukcję artefaktów ciemniowych oraz brak ubocznych efektów pracy pod postacią zużytej, agresywnej chemii. Z drugiej strony dla manualnej pracy technika nic się nie zmieniło, jedne maszyny zastąpiły inne, i tak zamiast dane wypisywać na karteczce na maszynie do pisania, a potem te dane za pomocą naświetlarki nanosić na kliszę, technik dzisiaj wbija dane z klawiatury komputera do systemu, ale tak samo musi założyć kasetę pod pacjenta, tak samo jak do ciemni musi ją po ekspozycji zanieść do skanera. Podobnie rzecz ma się na stanowisku lekarskim większość czynności jest powielana tak jak w klasycznej radiologii z tą ogromną różnicą, że na konsoli radiologicznej z obrazem można uczynić niemal wszystko, tzn: z jednej ekspozycji uzyskać zdj. w oknie miękkim lub twardym, powiększyć lub zmniejszyć obraz, przekształcić w negatyw itp. RIS - PACS 16 Tomasz Damaszke Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Nowe możliwości sprawiają, że opis niektórych zdjęć, tych trudniejszych do interpretacji, bardziej zawiłych, m n i e j j e d n o - znacznych, trwa wyraźnie dłużej, ale dzięki zastosowanej technice może być bardziej dokładny, precyzyjny i w sposób znaczny powodują ograniczenie tzw. doróbek. Archiwizacja obrazów w systemie PACS daje dodatkowe możliwości obejrzenia zdjęcia z każdego komputera podłączonego do systemu co pozwala nam konsultować zdjęcia na odległość czy to między sobą, czy z klinicystami. Dodatkowo przy każdym kolejnym badaniu danego pacjenta możemy odtworzyć badania archiwalne i ich opisy co w jeszcze większym stopniu pozwala poprawić diagnostykę, no i oszczędzić nogi rejestratorek medycznych, które dotychczas biegały ze zdjęciami pomiędzy oddziałami a tzw. rentgenem. A gdzie w tej całej technice zagubił się pacjent i czy on też na tym korzysta? Już od momentu rejestracji następuje skracanie czasu oczekiwania, raz wpisany do systemu pacjent będzie w nim figurował przy każdym następnym zgłoszeniu, więc nie trzeba jego danych wpisywać kolejny raz, jedynie dodać zadane na skierowaniu badanie. Zarejestrowany pacjent jest automatycznie dodawany do tzw. work listy i technik wywołuje z niej zadaną osobę. Zastosowanie dwóch technologii CR cyfrowa radiologia pośrednia i DRx radiologia cyfrowa bezpośrednia spowodowało, że ilość promieniowania potrzebnego do uzyskania takiego samego efektu co w radiologii klasycznej jest wyraźnie mniejsza ( o ok.20-30%). Po ekspozycji technik opracowuje uzyskany obraz, dodaje parametry ekspozycji i na końcu akceptuje wykonane zdjęciu. Akceptacja zdjęcia jest momentem w którym staje się ono dostępne dla wszystkich użytkowników systemu. W praktyce oznacza to, że w chwili kiedy pacjent opuszcza ZDO lekarz oddziałowy ma już m o ż l i w o ś ć w g l ą d u w w y k o n a n e z d j ę c i e. Reasumując wdrożenie systemów RIS i PACS służy wszystkim ogniwom biorącym udział w procesie diagnostyki obrazowej, ale przede wszystkim konsekwencją wdrożenia prawidłowego systemu radiologicznego i systemu do archiwizacji danych obrazowych, jest znacznie lepsza opieka nad pacjentem. To jest najważniejszy powód wdrażania tych systemów. Dla pełnego zamknięcia całości procesu informatyzacji niezbędny jest jeszcze ostatni etap jakim jest wdrożenie szpitalnego systemu informatycznego HIS, który obok diagnostyki obrazowej pozwoli na swobodny przepływ danych pomiędzy poszczególnymi jednostkami strukturalnymi Szpitala od oddziałów poczynając, przez część diagnostyczno-laboratoryjną oraz administrację i służby pomocnicze. Całość inwestycji pozwala ulokować Naszą Placówkę w zupełnie innej lidze, można by powiedzieć, że w ekstraklasie Zakładów Opieki Zdrowotnej.

18 17 Unia Europejska wspiera małych pacjentów Powiat Wejherowski we września 2011 r. przystąpił do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł projektu Dajmy warunki, by wzrastali lepsi wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych specjalnych Powiatu Wejherowskiego nawiązuje do idei Janusza Korczaka, patrona SOSW nr 1 w Wejherowie. Małgorzata Woźniak Dyrektor szkoły przyszpitalnej Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2013 r., a łączna jego wartość to złotych. Powiat nabył usługi edukacyjnoterapeutyczne, wynajął konia wraz z opiekunem oraz dokonał zakupu niezbędnych do realizacji projektu pomocy dydaktycznych. Projekt jest realizowany w dwóch szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wejherowski: Szkoła Podstawowa nr 7 i Szkoła Podstawowa Przyszpitalna, obie w SOSW nr 1 im. Janusza Korczaka w Wejherowie. Szkoła w Szpitalu wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne, uczniowie ucieszyli się z laptopa ze słuchawkami, zestawu bajek na CD, książek, klocków, J puzzli i domina sylabowego o łącznej wartości 3 046,99 zł. Jednym z głównych zadań szkoły przyszpitalnej jest współuczestniczenie w procesie leczenia hospitalizowanych uczniów, poprzez zapewnienie im interesujących zajęć dostosowanych do stopnia wydolności chorych i organizowanych w atmosferze sprzyjającej terapii leczniczej. Pomoc choremu uczniowi w przezwyciężaniu trudności związanych z chorobą, obniżoną sprawnością psychofizyczną, a także zmianą sytuacji osobistej realizowana jest poprzez zajęcia terapeutyczne bajkoterapii i zajęcia specjalistyczne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji. SSzczególną wartość dla małych pacjentów mają zajęcia bajkoterapii, które wpływają na obniżanie stresu związanego z hospitalizacją. Bajki relaksacyjne odprężają i uspokajają. Relaksacja ma tu na celu odprężenie mięśni, a im relaks głębszy, tym łatwiej o lepsze samopoczucie i szybszy powrót do zdrowia. Bajki psychoterapeutyczne wytyczają nowy kierunek terapii, zastępczo zaspokajają potrzeby dziecka, które jest w trudnej sytuacji związanej z chorobą, dają wsparcie poprzez zrozumienie, akceptację, budowanie pozytywnych emocji. Rodzice uczniów, którzy w oparciu o regulamin rekrutacji zostali zakwalifikowani do zajęć dodatkowych, wykazują duże zainteresowanie wsparciem projektowym. Bowiem dzięki dodatkowym zajęciom czytania i pisania dzieci mają zapewniony bezstresowy powrót do nauki w szkole macierzystej, bez dużych zaległości szkolnych. Realizatorzy projektu są przekonani, że indywidualna praca z dziećmi przyniesie oczekiwane efekty, przyczyni się do poprawy wyników edukacyjnych i podniesie samoocenę dzieci wśród rówieśników.

19 PACJENCI O NAS Dobra opieka w Szpitalu DDzień dobry!!! Chciałabym podzielić się z Państwem uwagami na temat szpitala.dzisiaj rano ze względu na upadek mojego dziecka musiałam skorzystać z usług szpitalnego pogotowia ratunkowego. Chciałabym serdecznie podziękować za opiekę, a przede wszystkich skierować słowa uznania do Pana dr Janusza Toczka. Rzadko można już spotkać tak życzliwego, otwartego lekarza, dbającego przede wszystkim o dobro pacjenta. Panie pielęgniarki także były życzliwe, pogodne i pomocne. Pan doktor udzielał niezbędnych rad i w końcu mogę stwierdzić, że byłam dziś tak potraktowana, jakbym tego zawsze oczekiwała. Życzę wszystkim ludziom takich ludzi na swej drodze,... takiego wsparcia, dziękuję. od pacjentki A.Lesner PPrzyjął mnie Pan dr Tadeusz Krawczyk, jak się później dowiedziałem Orynator Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy i Pani dr Magdalena Mazurkiewicz, która wraz z p.dr. Krawczykiem opiekowali się mną do mojego wyjścia (...) równe 20 dni. (...) Po rozpoznaniu mojej choroby zostałem poddany prawidłowemu leczeniu - bardzo dobremu leczeniu i takiego podejścia do pacjenta, jak na Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy nie spotkałem nigdy, chociaż leżałem dużo w szpitalach i na różnych oddziałach. Podejście do chorego przez lekarzy, siostry i pomoc medyczna to się rzadko zdarza i to nie zależnie od statusu pacjenta czy wieku. Po raz pierwszy spotkałem się, żeby sam Ordynator tak się troszczył o swoje owieczki, tak uśmiechał - szczera rozmowa, chociaż nie pracuje w najlepszych warunkach - ale liczy się serce szefa i jego całego personelu. (...) (...) Dlatego serdecznie dziękuję Panie dr. Zieleniewski, że ma pan wśród swoich pracowników takie skarby. Dziękuje Panu i całemu Oddziałowi Chorób Płuc i Gruźlicy. Fragmenty listu od pacjenta Edwarda Łapa WWbrew różnym niepochlebnym opiniom o leczeniu przez NFZ pragnę wyrazić swoje uznanie dla Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie, gdzie na Oddz. Urologii otoczona byłam bardzo troskliwą opieką wszystkich lekarzy i pielęgniarek. Zupełnie niespodziewanie dla mnie, stwierdzono dość zaawansowany nowotwór pęcherza, rozwijał się szybko, a pan Ordynator dr M. Lubocki praktycznie uratował mi życie, przeprowadzając wielogodzinną, bardzo skomplikowaną operację. Miałam przy tym zabezpieczone wszystkie konieczne badania i odpowiednią opiekę. Pół roku po operacji czuje się doskonale, normalnie funkcjonuję, korzystam z życia. Jestem bezgranicznie wdzięczna i pełna uznania dla Szpitala i całego personelu lekarskiego. list od pacjentki Eulalia Wasilewska OOd 9-ciu dni korzystam z masaży w Poradni Rehabilitacyjnej w Szpitalu w Wejherowie. Jestem bardzo zadowolona z zabiegów, a szczególnie w gabinetach masażu wirowego i masażu limfatycznego. Rehabilitanci to bardzo mili i sympatyczni ludzie, którzy wczuwają się w sprawy ludzi chorych - nie szczędzą czasu na opisy ćwiczeń które pacjenci mogą przeprowadzać w domu. Moje gratulacje dla Dyrekcji Szpitala oraz pracowników Poradni Rehabilitacyjnej. od pacjentki Krystyna Kazimierska W tutejszym Szpitalu na Oddziale Neurologii jest hospitalizowany nasz brat Jerzy Ś. Pacjent doznał udaru mózgu dodatkowo zdiagnozowano u niego zapalenie płuc. Stan pacjenta po przewiezieniu do Szpitala był ciężki. Pacjent jest w wieku 69 lat, kawaler, mieszka samotnie. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że dzięki bardzo troskliwej opiece personelu, wracają powoli funkcje życiowe. Szczególną troskę zawdzięczamy opiekującej się bratem dr Kur. Tą drogą chcemy wyrazić nasze podziękowanie i wdzięczność dla całego personelu medycznego na Oddziale Neurologii. List rodziny pacjenta Maria Konkel i Janina Dębrowski Składam wyrazy najwyższego uznania i podziękowania Ordynatorowi Urologii Panu dr Lubockiemu za najwyższy poziom leczenia, profesjonalizm i wybór skutecznej metody postępowania. Dziękuję też za szacunek jaki mi Pan Ordynator okazał oraz za troskliwą opiekę na oddziale szpitalnym wszystkim pielęgniarkom - doceniłem to i doświadczyłem jako trudny pacjent lekarz. dr Jacek Garganisz Dobra opieka w szpitalu Gdy nasza Czytelniczka,mieszkanko Rumi otrzymala skieropotencjalny wanie do szpitala, nie byla zachwycona. Jak ka2dy pacjent, obawiala siqpobytu t1tszpitalu, o zwlaszcza koniecznego zobiegu.tymczasem kilkudniowy pobyt no Oddziale Polo2nictwo i Ginekologii Szpitala Specjolistycznego w Wejherowie okazal siq bardzo mily, mimo problem6w zdrowotnych. - Hospitalizacja jest dla ka2dego stresujqca, ja te2 siqbalam i denerwowalam, zwlaszcza 2e o naszych szpitalach styszysiq niezbyt pochlebne opinie - m6wilucjo gowikowska. - Jedprzeiylam wielkie zaskoczenie. nak w wejherowskim szpitalu Spotkalam siq z bardzo dobrq opiekq ze strony 2yczliwych i troskliwych pielqgniarek oraz z bardzo dobrymi warunkami. Co najwa2niejsze,bylom pod opiekq doiwiadczonych lekarzy na czelez panem ordynatorem, lek. med. Krzysztofem Maciejew- skim.to iwietny specjalista iorganizator, o czym Swiadczy nie tylko sprawowana funkcja. Przekonalam siq naocznie, jak vvyglqda oddzial ginekologiczny ijak panuje w nim przyjazna atmosfera. A do tego na sali zabiegowej pojawily siq dwie sympatyczne lekarki anestezjolozki,cieple i serdecznenie tylko mnie znieczulily, ale te2 dodaly otuchy. Podobnie bylo z pielqgniarkami, kt6re byly uczynne i opiekuhcze nie tylko wobec mnie. Po powrocie do domu, pani t-ucja rozmawiola o szpitalu ze znajomymi. Spotkala siq z podobnymi pochlebnymi opiniami, nie tylko o oddziale ginekologii, kt6ry cieszy siq m.in. du2ym zainteresowaniem ciq2arnych kobiet. Do Wejherowa czqsto traprzyszle mamy ztr6jmiasta i innych miejscowoici Kaszub. fiajq - Bardzo prosze o opublikowanie mojej opinii, bo to nieprawda, 2e w szpitalu brakuje wlaiciwej opieki medycznej i innej. Chorzy wprawdzie zmagajq siq z chorobami i dolegliwoiciami, ale opiekq majq bardzo dobrq, przynajmniej w Wejherowie - twierdzi L. Slowikowska. PULS WEJHEROWA

20

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

NASZ SZPITAL. www.jurasza.pl. Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Nr 3(16)2015

NASZ SZPITAL. www.jurasza.pl. Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Nr 3(16)2015 NASZ SZPITAL Biuletyn Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy Nr 3(16)2015 www.jurasza.pl Ostatnie kilometry akredytacyjnego Tour de France Tour de France jest jednym z trzech

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. ISSN 1644-8162 NR 28/2 kwiecień maj czerwiec 2010....tak świętowaliśmy!

Kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. ISSN 1644-8162 NR 28/2 kwiecień maj czerwiec 2010....tak świętowaliśmy! Kwartalnik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ISSN 1644-8162 NR 28/2 kwiecień maj czerwiec 2010...tak świętowaliśmy! Drodzy Czytelnicy Rok 2010 jest wyjątkowy dla naszego szpitala. Już

Bardziej szczegółowo

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym.

Gazeta Szpitalna 1. Życzę, oby następny rok był czasem patrzenia w przyszłość, a nie tylko rozważaniem nad czasem minionym. Gazeta Szpitalna 1 Czas przełomu roku, to czas podsumowań, podziękowań i życzeń. Podsumowując nie sposób pominąć wydarzeń, w których uczestniczyliśmy i które odcisnęły swój ślad na wizerunku Szpitala.

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA SZPITALI

AKREDYTACJA SZPITALI AKREDYTACJA SZPITALI Akredytacja organizacji opieki zdrowotnej to dobrowolny, usystematyzowany proces oceny nakierowany na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki, prowadzony przez niezależnych

Bardziej szczegółowo

Od Dyrektora Naczelnego

Od Dyrektora Naczelnego Od Dyrektora Naczelnego Rozpoczęliśmy czas zmian. Początek jest bardzo dobry. Jednak dużo ważniejsze od tego jak się zaczyna, jest to, jak się koń czy. Po pełnej mobilizacji wszystkich pracowników ACK

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny KWIECIEŃ 2013, WYDANIE DZIEWIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

IX Zjazd. Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Pielęgniarka EPIDEMIOLOGICZNA

IX Zjazd. Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Pielęgniarka EPIDEMIOLOGICZNA IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych 25 1 DO ALBUMU podziękuj za cierpienie czy umiesz czy nie umiesz bez niego nigdy nie wiesz ile miłość kosztuje NIC jakie to dziwne tak

Bardziej szczegółowo

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Nr 10/grudzień 2014 O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl PAKIET ONKOLOGICZNY Czas na zmiany w polskiej onkologii Spotkanie liderów

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233 4731 Biuletyn Lekarski Rok XVI Styczeń 2005 Numer 86 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie W NUMERZE: Menedżerowie Roku 2004......... 3 I po LEP-ie......................

Bardziej szczegółowo

Spis treści UWAGA! Biblioteka OIPiP w Gdańsku jest czynna w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 17:00. Justyna Grabowska Biblioteka OIPiP

Spis treści UWAGA! Biblioteka OIPiP w Gdańsku jest czynna w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 17:00. Justyna Grabowska Biblioteka OIPiP Spis treści Sprawozdanie ze stanu realizacji Pakietu obejmującego kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Konferencja Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego", dla pielęgniarek/pielęgniarzy

Konferencja Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego, dla pielęgniarek/pielęgniarzy Konferencja Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego", dla pielęgniarek/pielęgniarzy Warszawa 29.01.2010 r. prof. Andrzej Basiński Kierownik

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu

Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu ISSN 1899-97-86 www.nowoczesna-klinika.pl maj-czerwiec (5-6) 2013 Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu W NUMERZE WYDARZENIA 4-13 WYWIAD 14-19 Oddziały

Bardziej szczegółowo

Cztery wymiary człowieka Rozmowa z Krystyną Kosińską, psychologiem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

Cztery wymiary człowieka Rozmowa z Krystyną Kosińską, psychologiem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie 2 PULS SZPITALA sierpień październik 2007 Cztery wymiary człowieka Rozmowa z Krystyną Kosińską, psychologiem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie Gdy myślimy o zdrowiu, zazwyczaj przychodzi

Bardziej szczegółowo

KS-MEDIS Z A K A Ż E N I A S Z P I T A L N E. Zakażenia Szpitalne Projekt Informatyczny Czynnego Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi

KS-MEDIS Z A K A Ż E N I A S Z P I T A L N E. Zakażenia Szpitalne Projekt Informatyczny Czynnego Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi Z A K A Ż E N I A S Z P I T A L N E Zakażenia Szpitalne Projekt Informatyczny Czynnego Nadzoru nad Zakażeniami Szpitalnymi Nowoczesny nadzór nad zakażeniami PTZS i KAMSOFT w profilaktyce zakażeń szpitalnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok. Olsztyn 25.03.2014r.

SPRAWOZDANIE. z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok. Olsztyn 25.03.2014r. za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok Olsztyn 25.03.2014r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek

Spis treści. Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek Spis treści Wstęp dr Barbara Kot-Doniec Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgrniarek i Położnych Projekt Systemowy Profesjonalne pielęgniarstwo sys temu ratownictwa medycznego w Polsce wsparcie

Bardziej szczegółowo

Szanowne Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze! Koleżanki i Koledzy!

Szanowne Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze! Koleżanki i Koledzy! W numerze: Kalendarium Opieka długoterminowa... ZOL w Brzegu Nadzór nad DPS i ZOL... Zakażenia w placówkach opieki długoterminowej Projekt edukacyjny Damy Radę... Jakość w opiece zdrowotnej - nowy standard

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Kraków, marzec 2010 r. Strona

Bardziej szczegółowo

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA

LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA LIDERZY ZMIAN W OCHRONIE ZDROWIA Warszawa 2014 Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Łamanie Kamila Tomecka Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Studio Kozak Źródło zdjęcia

Bardziej szczegółowo

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem WROCŁAW, 03 PAŹDZIERNIKA 2011 R. SPONSORZY:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r.

Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r. Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 29 listopada 2007 roku o godz. 14.00. Miejscem obrad była sala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Pięknych Świąt, pełnych najlepszych uczuć. życzy Małgorzata Tafil-Klawe. Kolęda

Pięknych Świąt, pełnych najlepszych uczuć. życzy Małgorzata Tafil-Klawe. Kolęda Kolęda Gdy w ciszy nocnej Rozlegnie się głos kolędy rzewnej, Gdy wyschną łzy- Sercu nadzieja przybędzie, Bo Pan przybył z nieba na ten padół ziemski, by nie zabrakło chleba, byśmy dźwignęli się z klęski:

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (4) Grudzień 2012

Nr 4 (4) Grudzień 2012 Nr 4 (4) Grudzień 2012 10 14 12 18 20 22 25 21 22 28 Wizerunek pielęgniarki XXI wieku Kariera w pielęgniarstwie - zacznij od CV Transkulturowo na święta Nie oceniaj książki po okładce ABC pielęgnowania

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny Ochrony Zdrowia GRUDZIEŃ 2012, WYDANIE SIÓDME Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

SZPITAL NA PLACU KASZUBSKIM

SZPITAL NA PLACU KASZUBSKIM SZPITAL NA PLACU KASZUBSKIM Biulet yn Szpit ala Miejskiego im. J. Brudzińskiego nr 16/2011 W numerze: Wstępniak s. 1 Rozwój infrastruktury s. 2-4 Dbając o jakość s. 5-6 Transplantologia s. 7-8 Zakład Medycyny

Bardziej szczegółowo

program terapeutyczny w zarządzaniu um w Łodzi medicup2013 obozy studentów pem konferencja amee 2013 miesiąc rynku Wewnętrznego

program terapeutyczny w zarządzaniu um w Łodzi medicup2013 obozy studentów pem konferencja amee 2013 miesiąc rynku Wewnętrznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biuletyn program terapeutyczny w zarządzaniu um w Łodzi Wywiad z Kanclerzem um w Łodzi Jackiem grabowskim www.umed.pl medicup2013 obozy studentów pem konferencja amee 2013

Bardziej szczegółowo

Kontrola oczyszcza szpital

Kontrola oczyszcza szpital Kontrola oczyszcza szpital Pod takim tytułem 22 października w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł informujący o wyniku kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia w sprawie martwo urodzonego

Bardziej szczegółowo