Zadanie III I. Zadanie - SYSTEM PACS i stacje opisowe i przeglądowe I. SYSTEM PACS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie III I. Zadanie - SYSTEM PACS i stacje opisowe i przeglądowe I. SYSTEM PACS"

Transkrypt

1 Zadanie III I. Zadanie - SYSTEM PACS i stacje opisowe i przeglądowe I. SYSTEM PACS W czasie prowadzenia prac wdrożeniowych należy przestrzegać wszystkich norm i przepisów prawnych odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 1. System musi spełniać wymogi wynikające z ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 czerwca 1997 (Dz.U nr 101 poz. 926). 2. System musi spełniać wymogi wynikające z rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz systemów technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U nr 100 poz. 1024). 3. W odniesieniu do wymogów opisanych w punktach 1 i 2 system musi przechowywać między innymi następujące informacje: a) data wprowadzenia danych osobowych; b) identyfikator użytkownika wprowadzającego dane; c) źródłach danych (o ile dane nie pochodzą od osoby, której dotyczą); d) odbiorcach danych; e) data i zakres udostępnienia danych; f) data modyfikacji danych osobowych; g) identyfikator operatora modyfikującego dane. 4. System musi być zgodny z Ustawą Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 roku - tekst jednolity Dz.U. z 2012 roku, poz. 264, z późniejszymi zmianami. 5. System musi spełniać wymogi wynikające z Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 roku (Dz.U. z dnia 20 kwietnia 2005 roku). 6. System musi spełniać wymogi wynikające z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. z dnia 6 października 2005 roku) 7. System musi być zgodny z przepisami i wymogami NFZ. 8. System musi być zgodny ze szczegółowymi wymogami standardu DICOM System musi być zgodny z innymi szczegółowymi zarządzeniami i wymogami w zakresie przetwarzania danych wrażliwych.

2 10. System musi być zgodny z Ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 roku. 11. System musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2005 roku w sprawie minimalnych wymagań systemów teleinformatycznych. 12. System musi być zgodny z Rozporządzenie, Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 roku zmieniające rozporządzenie z dnia 29 lipca 2005 roku w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. 13. System musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 roku. 14. System musi być zgodny z Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. nr 112, poz. 654). 15. System musi obsługiwać polskie znaki diakrytyczne A. Wymagania ogólne Parametr wymagany graniczny Wartość oferowana 1. Producent systemu / Nazwa handlowa i oznaczenie wersji Podać 2. System musi wykorzystywać relacyjny motor bazy danych przynajmniej w zakresie przechowywania metadanych archiwizowanych plików DICOM. Dopuszcza się transakcyjny serwer relacyjnych baz danych ORACLE / Microsoft SQL / Sybase / MySQL / DB2. Musi istnieć możliwość jest wykupienia asysty technicznej u producenta, dla oferowanej wersji silnika bazy danych. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy dostarczy licencję, gwarancję oraz opiekę autorską przez czas trwania umowy na wykorzystany przez system relacyjny motor bazy danych. 3. Umiejscowienie bazy danych w systemie plikowym. Pliki bazy danych na macierzy dyskowej RAID 4. Automatyczne uruchomienie serwera PACS do pełnej funkcjonalności po restarcie bez udziału administratora np. po awarii zasilania.

3 5. System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (serwer baz danych). 6. System musi archiwizować wyniki obrazowe w jakości diagnostycznej (DICOM) 7. System musi archiwizować badania obrazowe w archiwum on-line, którego pojemność może być przez Szpital rozszerzana. 8. System musi automatycznie tworzyć kopie zapasową danych obrazowych na wskazanej macierzy zapasowej i w razie awarii archiwum głównego, automatycznie przełączać się na pracę z archiwum zapasowym 9. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Szpitalowi licencji bezterminowo i bez ograniczeń dla wszystkich programów wymaganych do poprawnego działania systemu w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (np. sam system radiologiczny, systemy baz danych, systemy operacyjne, oprogramowanie zarządzające procesem starzenia się informacji i inne). Określenie licencji jako bezterminowych i bez ograniczeń oznacza, że muszą one charakteryzować się następującymi cechami: a) nie są ograniczone czasowo i nie wygasną po zakończeniu trwania umowy; b) nie ograniczają liczby zarejestrowanych w systemie użytkowników; c) nie mają ograniczeń stanowiskowych - Szpital będzie mógł zainstalować dostarczone oprogramowanie na dowolnej liczbie posiadanych stanowisk komputerowych; d) nie ograniczają ani liczby rekordów wpisywanych do baz danych, ani liczby rekordów przechowywanych w systemie. 10. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Szpitalowi licencji dla potrzeb administracyjnych, umożliwiających konfigurowanie uprawnień dostępu do systemu PACS dla co najmniej 2 użytkowników korzystających z dowolnego uprawnionego komputera pracującego w sieci szpitalnej. 11. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Szpitalowi licencji bezterminowo i bez ograniczeń na moduł dystrybucji sieciowej PACS dla systemu HIS (otwieranie obrazów z PACS przez system HIS).

4 12. System PACS musi być przygotowany do pracy niezależnie od HIS (np. przy wyłączonym systemie HIS). 13. Liczba licencji usług serwera PACS (w przypadku limitowania) musi wystarczyć do zaspokojenia potrzeb Szpitala czyli: - 1 x serwer obsługujący min badań/rok - klient diagnostyczny RTG (według szczegółowego poniżej) - bez limitu dystrybucja na oddziały dla lekarzy klinicystów (klient kliniczny przeglądowy) - podłączenie do 15 urządzeń DICOM (DICOM Store SCU) (opis szczegółowy w załączniku nr 1 do niniejszej tabeli) - 1 x połączenie HL7 z systemem HIS - 2 x obsługa duplikatora płyt (opis szczegółowy w załączniku nr 1 do niniejszej tabeli) 14. Wszystkie moduły (archiwum PACS / obsługa DICOM Modality Worklist / klient kliniczny przeglądowy / klient diagnostyczny RTG) jednego producenta B System archiwizacji oraz dystrybucji danych obrazowych PACS 1. System dystrybucji i udostępniania danych obrazowych posiada własne oprogramowanie diagnostyczne oraz kliniczne działające w technice pełny klient-serwer. Aplikacje klienckie korzystają wyłącznie z bazy danych serwera PACS. Możliwość skonfigurowania systemu tak, aby obrazy nie były przechowywane na stacji klienta, mogły być przechowywane w pamięci podręcznej stacji roboczej tylko w czasie pracy aplikacji klienckiej, lub były przechowywane w pamięci podręcznej przez określony czas po zakończeniu pracy aplikacji klienckiej.

5 2. Możliwość automatycznego udostępniania danych pacjenta i badania dla aparatów diagnostycznych (DICOM WorkList ). 3. System umożliwia skonfigurowanie dostępu do danych dla użytkowników z dowolnego komputera w sieci. Możliwość wymuszenia szyfrowanego połączenia między serwerem a stacją kliencką bez instalacji dodatkowego oprogramowania. 4. System umożliwia archiwizację i wyświetlanie danych przesyłanych w oparciu o standard DICOM 3.0, min. klasy SOP (SCU): - Standard CR Image Storage Standard Digital X-ray Image Storage (presentation, processing) , Standard Mammography Image Storage (presentation, processing) , Standard Intra-oral X-ray Image Storage (presentation, processing) , Standard CT Image Storage Enhanced CT Image Storage Standard US Multiframe Image Storage (retired) Standard US Multiframe Image Storage Standard MR Image Storage Enhanced MR Image Storage Standard US Image Storage (retired) Standard US Image Storage Standard Secondary Capture Image Storage Multi-frame Single Bit Secondary Capture Image Storage Multi-frame Grayscale Byte Secondary Capture Image Storage

6 Multi-frame Grayscale Word Secondary Capture Image Storage Multi-frame True Color Secondary Capture Image Storage Standard Overlay Storage Standard Modality LUT Storage Standard VOI LUT Storage Grayscale Softcopy Presentation State Storage Standard X-ray Angio Image Storage Standard X-ray Radio Fluoroscopy Image Storage Standard NM Image Storage Raw Data Storage Spatial Registration Storage Spatial Fiducials Storage Standard VL Image Storage (retired) Standard VL Multi-frame Image Storage Standard VL Endoscopic Image Storage Standard Video Endoscopic Image Storage Standard VL Microscopic Image Storage Standard Video Microscopic Image Storage Standard VL Slide Microscopic Storage Standard VL Photographic Image Storage Standard Video Photographic Image Storage Standard Ophthalmic Photographic 8 Bit Image Storage

7 Standard Ophthalmic Photographic 16 Bit Image Storage Structured Reporting Storage (Basic Text, Enhanced SR, Comprehensive) , , Mammography CAD SR Key Object Selection Document Storage Chest CAD SR Standard PET Image Storage Standard PET Curve Storage Standard RT Image Storage System umożliwia archiwizację i wyświetlanie danych przesyłanych w oparciu o standard DICOM 3.0, min. klasy SOP (SCP): - Standard Echo Storage Commitment Standard Digital X-ray Image Storage (presentation, processing) , Standard Mammography Image Storage (presentation, processing) , Standard Intra-oral X-ray Image Storage (presentation, processing) , Standard CR Image Storage

8 - Standard CT Image Storage Enhanced CT Image Storage Standard US Multiframe Image Storage (retired) Standard US Multiframe Image Storage Standard MR Image Storage Enhanced MR Image Storage Standard US Image Storage (retired) Standard US Image Storage Standard Secondary Capture Image Storage Multi-frame Single Bit Secondary Capture Image Storage Multi-frame Grayscale Byte Secondary Capture Image Storage Multi-frame Grayscale Word Secondary Capture Image Storage Multi-frame True Color Secondary Capture Image Storage Standard Overlay Storage

9 - Standard Curve Storage Standard Modality LUT Storage Standard VOI LUT Storage Grayscale Softcopy Presentation State Storage Standard X-ray Angio Image Storage Standard X-ray Radio Fluoroscopy Image Storage Standard NM Image Storage Raw Data Storage Spatial Registration Storage Spatial Fiducials Storage Standard VL Image Storage (retired) Standard VL Multi-frame Image Storage Standard VL Endoscopic Image Storage Standard Video Endoscopic Image Storage Standard VL Microscopic Image Storage

10 - Standard Video Microscopic Image Storage Standard VL Slide Microscopic Storage Standard VL Photographic Image Storage Standard Video Photographic Image Storage Standard Ophthalmic Photographic 8 Bit Image Storage Standard Ophthalmic Photographic 16 Bit Image Storage Structured Reporting Storage (Basic Text, Enhanced SR, Comprehensive) , , Mammography CAD SR Key Object Selection Document Chest CAD SR Standard PET Image Storage Standard PET Curve Storage Standard RT Image Storage

11 - Patient Root Query/Retrieve - FIND Patient Root Query/Retrieve - MOVE Patient Root Query/Retrieve - GET Study Root Query/Retrieve - FIND Study Root Query/Retrieve - MOVE Study Root Query/Retrieve - GET Patient Study Only Query/Retrieve - FIND Patient Study Only Query/Retrieve - MOVE Patient Study Only Query/Retrieve - GET Obsługa poniższych Transfer Syntax: - Implicit VR Little Endian Transfer Syntax - Explicit VR Little Endian Transfer Syntax - Explicit VR Big Endian Transfer Syntax - JPEG Baseline Transfer Syntax - JPEG Lossless Transfer Syntax - JPEG 2000 Image compression (Lossless Only) Transfer Syntax - JPEG 2000 Image compression Transfer Syntax

12 - RLE Transfer Syntax 7. System umożliwia konfigurację wielu ścieżek, w których będą przechowywane pliki obrazowe. Możliwość określenia typu badań i źródła obrazów które będą zapisywane w wybranej ścieżce. 8. Możliwość nadania priorytetu wybranej ścieżce określającego kolejność zapisywania danych w dostępnych ścieżkach (min 8 priorytetów). Możliwość określenia maksymalnego zapełnienia dysku wybranej ścieżki, po przekroczeniu którego dane nie będą w niej zapisywane. 9. System umożliwia tworzenie kopii zapasowej obrazu w zdefiniowanej ścieżce. W przypadku awarii archiwum głównego następuje automatyczne przełączenie system na pracę z kopią zapasową bez przerwania pracy. 10. Walidacja odebranych badań na poziomie protokołu DICOM w stosunku do informacji z RIS/HIS, co najmniej statusy sygnalizujące błędne dane badania, poprawne dane badania. 11. Procesy aplikacji nie mogą pracować na koncie z prawami administratora. 12. Panel / menedżer licencji umożliwiający centralne zarządzanie licencjami. Poszczególne licencje na oprogramowanie kliencie może być przypisywane do wybranych grup lub użytkowników. 13. Archiwizacja wszystkich danych przekazywanych przez urządzenia diagnostyczne. Dane muszą być zapisywane w archiwum on-line a także w kopii zapasowej w formacie DICOM, bez utraty żadnych informacji.

13 14. Automatyczna zmiana informacji w odbieranych plikach DICOM. 15. Autorouting badań po zadanych regułach, min: typ badania, klasa SOP, ID pacjenta, nazwy badania, stacji źródłowej, lekarza zlecającego, ram czasowych ze względu na dzień tygodnia i godzinę. Możliwość określenia czy badanie ma być anonimizowane, przesłane zdekompresowane, skompresowane bezstratnie lub stratnie. Możliwość nagrania płyty CD / DVD z badaniami po anonimizacji. 16. Przechowywanie obrazów bez kompresji, skompresowanych bezstratnie algorytmem JPEG2K. 17. Graficzny panel administracyjny pozwalający na zmianę danych pacjenta i badania, dzielenie badania oraz łączenie badań, przenoszenie serii między badaniami. 18. Graficzny panel administracyjny umożliwiający: - zarządzanie użytkownikami - zarządzanie grupami użytkowników i prawami tych grup - zarządzanie węzłami DICOM - zarządzanie regułami autoroutingu 19. Rejestrowanie zdarzeń systemowych z datą i godzina oraz stacją źródłową, min: logowanie/wylogowanie użytkownika, otworzenie badania, zmiana danych pacjenta. 20. Graficzny panel statystyczny z możliwością eksportu danych do formatu akceptowanego przez MS Excel, min: liczba badań ze względu na typ, lekarza zlecającego; liczby opisanych badań ze względu na radiologa.

14 21. Obsługa nagrywania (duplikatora) płyt z badaniami dla pacjenta: Na płytę nagrywany musi być: - wybrany zestaw badań w formacie DICOM w jakości diagnostycznej, - przeglądarka DICOM producenta systemu PACS pracująca w systemie MS Windows XP lub nowszym, z możliwością obróbki obrazów: ustawienia okna, płynne powiększenie, lupa, pomiar odległości, pomiar kątów - opis do nagranego badania dostępny z nagranej na płytę przeglądarki DICOM Możliwość nagrywania, za pomocą automatycznego duplikatora, płyt CD/DVD dla pacjentów z wybranym zestawem badań obrazowych (obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG wraz z opisami) i przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC. - Dane do nadruku etykiet na CD/DVD nagrywanych dla pacjenta przez robot automatyczny: imię i nazwisko pacjenta; PESEL pacjenta; rodzaj badania; data badania; nazwa instytucji; logo instytucji. - Możliwość selektywnego nagrywania wyników badań dla pacjenta (jednosesyjny zapis wielu wyników badań dla pacjenta). - Przeglądarka DICOM nagrywana na CD/DVD dla pacjentów jest w polskiej wersji językowej. - Przeglądarka DICOM nagrywana na CD/DVD dla pacjentów jest kompatybilna min. z MS Windows XP/Windows7. - Zapis na płycie CD/DVD wybranych badań w zakresie: danych pacjenta, danych zlecenia, opisu,

15 wyniku obrazowego, w jakości referencyjnej i diagnostycznej plik DICOM DIR. - Możliwość podziału dużego badania na kilka płyt oraz konfiguracji w przypadku dużego badania automatycznego wyboru nagrania na DVD a małego na CD, jeśli do systemu podłączone jest urządzenie posiadające 2 zasobniki na płyty, tj. zasobnik na CD i zasobnik na DVD. - Możliwość wyświetlenia listy zleconych płyt do nagrania na wszystkich zdefiniowanych stacjach nagrywających w systemie. Przy każdej pozycji na liście znajduje się nr badania, nazwisko pacjenta oraz nazwa stacji nagrywającej. - Obsługa duplikatorów min. Rimage 2000i i Epson PP Oprogramowanie komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. - Oprogramowanie prezentuje listę zadań do wykonania przez duplikator oraz możliwość ich filtrowania. - Na liście zadań prezentowane są pola przynajmniej : unikalny numer zadania; nazwa zadania; typ zadania; status zadania; postęp wykonania zadania. - Oprogramowanie pozwala na zarządzanie kolejką zadań do nagrania w zakresie: wstrzymanie zadania; anulowanie zadania; wznowienie zadania; usunięcie zadania. - Oprogramowanie umożliwia przechowywanie i prezentację historii wykonanych zadań. - Oprogramowanie umożliwia weryfikację poprawności nagranych płyt. - Oprogramowanie umożliwia wykonanie nadruku na płytach. - Oprogramowanie umożliwia edycję szablonu nadruku płyty, w tym dodanie danych teleadresowych i logo szpitala.

16 22. Możliwość tworzenia naukowej bazy badań, pozwalającej na przypisywanie badań lub obrazów do dowolnie skonfigurowanych kategorii 23. Możliwość dostępu z oddalonej lokalizacji po szyfrowanym łączu do badań i opisów wraz z możliwością uruchomienia przeglądarki diagnostycznej 24. Deklaracja potwierdzająca zgodność z wymogami zawartymi wyżej zarówno dla serwera PACS jak i oprogramowania klienckiego, tzw. DICOM Conformance Statement 25. Produkt musi posiadać certyfikat klasy minimum IIa, właściwy dla urządzeń lub oprogramowania medycznego używanego w procesie bezpośredniego diagnozowania lub/i monitorowania życiowych procesów fizjologicznych, załączyć 26. System musi prezentować przepływ danych pomiędzy urządzeniami DICOM a serwerem PACS. 27. Aplikacja musi zapewniać możliwość sprawdzenia aktualnego stanu połączenia serwera PACS z urządzeniem za pomocą polecenia PING i C-ECHO. 28. Aplikacja musi udostępniać narzędzie diagnostyczne do sprawdzenia podłączonych urządzeń i stacji diagnostycznych do PACS w zakresie komunikacji i informować o niedostępności węzłów DICOM 29. Aplikacja musi umożliwiać konfigurowanie automatycznego przesyłania (Autorouting) obiektów DICOM do wskazanych stacji w zależności od charakterystycznych cech badania m.in. urządzenie, na którym zostało wykonane badanie, typ wykonanego badania. 30. Aplikacja musi umożliwiać konfigurowanie list roboczych (MWL, Modality Worklist) dla poszczególnych urządzeń. 31. Administrator ma dostęp do plików logów dla innych usług powiązanych z systemem PACS - w tym dla następujących usług: autorouting; administrator PACS;

17 listy robocze MWL; interfejs wymiany danych HL7; system dystrybucji obrazów. 32. Aplikacja musi umożliwiać przeglądanie zawartości archiwum DICOM 33. Aplikacja musi umożliwiać wyszukiwanie badań w PACS na podstawie kryteriów: nazwisko i imię pacjenta; data urodzenia pacjenta; numer pacjenta; numer badania; zakres dat wykonania badania; opis badania; lekarz zlecający; modalność; urządzenie, z którego zostało wysłane badanie. 34. Aplikacja musi umożliwiać wyszukiwanie badań na urządzeniach DICOM podłączonych do PACS - wraz możliwością pobrania ich do PACS lub przesłania do innych urządzeń DICOM podłączonych do PACS. 35. Aplikacja musi zapewniać możliwość przenoszenia badań pomiędzy pacjentami. 36. Aplikacja musi umożliwiać zmianę danych pacjenta i badania znajdującego się w archiwum DICOM w zakresie: imię, nazwisko pacjenta; data urodzenia pacjenta; płeć pacjenta; numer badania; opis badania. 37. Aplikacja musi umożliwiać przenoszenie pomiędzy badaniami (np. w przypadku błędu technika): jednej lub wielu serii obrazów; jednego lub wielu obrazów.

18 38. Aplikacja musi umożliwiać śledzenia oraz wycofania dokonanych zmian danych pacjenta i badania w bazie danych. 39. Aplikacja musi udostępniać możliwość przeglądania historii zmian danych pacjenta i badania oraz listy wykonanych operacji modyfikacji badania 40. Administrator ma możliwość skonfigurowanie serwera PACS w zakresie zmian następujących parametrów: nazwa AE, numer portu nasłuchu, poziom logowania zdarzeń, ilość połączeń do serwera, Storage Commitment, parametry komunikacji HL7 z RIS. 41. Administrator musi mieć możliwość podgląd stanu i kontroli usług (start - stoprestart) związanych z serwerem PACS min.: autorouting; moduł list roboczych (MWL); interfejs wymiany danych HL7; system dystrybucji obrazów. 42. Aplikacja musi pozwalać na podgląd wykorzystania licencji w dostępie do serwera PACS. 43. Aplikacja musi pozwalać na zarządzanie grupami użytkowników i przypisywanie uprawnień do grupy: Archiwizacja badań Ustawienia autoroutingu Ustawienia prefetchingu Usuwanie badań Eksport badań Zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników Przesyłanie badań pomiędzy węzłami Zarządzanie węzłami możliwość określenia dostępu do badań przechowywanych w PACS na

19 podstawie typu badania (modalność) oraz jednostki kierującej. 44. Integracja z systemem HIS Szpital zapewni licencję na korzystanie z funkcjonalności (modułu) realizującej integrację/komunikację z zewnętrznymi systemami za pośrednictwem standardu HL7 (standard HL7 w interpretacji producenta HIS). Szpital dopuszcza integrację za pomocą tabel bazy danych wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca uzyska zgodę od producenta systemu HIS i dołączy ją do oferty. Szpital wymaga integracji rozumianej jako uruchomienie komunikacji pomiędzy oprogramowaniem HIS, a oferowanym oprogramowaniem radiologicznym w zakresie opisanym szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia. Szpital wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia prac integracyjnych i poniesienia kosztów wyłącznie po stronie dostarczanego rozwiązania. Szpital udostępni Wykonawcy szczegółową dokumentację HL7 umożliwiającą integrację systemu HIS Zamawiającego z systemem radiologicznym PACS w trakcie analizy przedwdrożeniowej. Minimalne wymagania dla integracji systemu radiologicznego z systemem HIS: - Integracja musi umożliwić komunikację pomiędzy HIS i systemem radiologicznym w zakresie niezbędnym do obsługi aparatów i wykonywania opisów. - Umożliwienie rejestracji przyjęcia pacjenta w jednym systemie, system HIS

20 jest systemem nadrzędnym. Jeśli pacjentowi zarejestrowanemu w systemie HIS zostanie zlecone badanie diagnostyczne to niezbędne dane do wygenerowania listy roboczej DICOM i zwrócenia wyniku badania zostaną przekazane do systemu PACS. - Warstwa transportowa oparta jest o protokół TCP/IP z potwierdzeniami transportowymi ACK. - System HIS wysyła komunikaty HL7 informujące system radiologiczny o dopisaniu (ADT^A28), modyfikacja (ADT^A31). Dodatkowo wysyłany jest komunikat połączenia dwóch rekordów pacjenta w jeden wpis (ADT^A30). - System HIS wysyła komunikaty dotyczące zleceń: Nowe zlecenie, Zmiana zlecenia, Anulowanie: ORM^O01. - System PACS odsyłała komunikat ORM^O01 zmiany stanu zlecenia (np. wykonane badanie, anulowanie / odrzucenie badania z podaniem powodu). Scenariusz podstawowy realizacji: System HIS: - Wprowadzenie zlecenia na badanie, skierowanie do rejestracji pracowni diagnostycznej. - Rejestracja: Przyjęcie pacjenta do realizacji. Następuje wygenerowanie komunikatu HL7: ORM^O01 do systemu radiologicznego PACS System Radiologiczny PACS: - Przyjęcie zlecenia, przygotowanie listy roboczej DICOM na aparacie. - Realizacja zleconego badania na aparacie. Po realizacji system radiologiczny

21 generuje komunikat ORM^O01 do HIS informujący o wykonaniu badania. Pola komunikatu HL7: ORC.1=SC, ORC.5=CM (zmienią status zlecenia w HIS na NWYK (wykonane nieautoryzowane). W wiadomości przekazywany jest odnośnik do umożliwiający otworzenie obrazów konkretnego badania w przeglądarce PACS System HIS: - Po przyjęciu komunikatu zmiany stanu z systemu radiologicznego PACS, zmiana stanu zlecenia na Wykonane nieautoryzowane. Automatyczne dodanie informacji, która umożliwi wywołanie przeglądarki obrazów z PACS z wybranym badaniem. System Radiologiczny PACS: C - Realizacja opisu badania, wprowadzenie danych rozliczeniowych, autoryzacja wyniku. Po autoryzacji wynik przesyłany jest do systemu HIS za pomocą wiadomości ORU. Klient kliniczny przeglądowy / dystrybucja sieciowa (Brak limitu liczby licencji) 1. Klient kliniczny przeglądowy tego samego producenta to system PACS. 2. Automatyczna instalacja z sieci oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych. Aplikacja nie wymaga żadnej ingerencji użytkownika podczas instalacji na dowolnym komputerze w sieci. 3. Automatyczna aktualizacja oprogramowania bez ingerencji użytkownika 4. Dostęp do systemu chroniony hasłem. Możliwość automatycznego wylogowania użytkownika po zadanym okresie nieaktywności. Możliwość

22 blokowania konta użytkownika po zadanej próbie nieudanych logowań. 5. Aplikacja automatycznie wykrywa ilość podłączonych monitorów i wybiera odpowiedni tryb wyświetlania na podstawie informacji zapisanych w profilu użytkownika, min: protokoły wyświetlania na poszczególnych monitorach. 6. W przypadku podłączenia czterech monitorów system umożliwia podział na następujące obszary wyświetlania: ; 1-3; 1-2-1; 3-1; 1-1-2; 2-2; 2-1-1; 4 7. Wyszukiwanie badań co najmniej wg numeru ID badania, numeru ID pacjenta, nazwiska (imienia) pacjenta, daty wykonania, rodzaju badania, typu urządzenia, nazwy badania. Możliwość tworzenia i zapisywania własnych filtrów na podstawie zadanych kryteriów 8. Zakładki Ulubione w którym przechowywane są odnośniki do wybranych przez użytkownika badań. Możliwość podziału zakładek na foldery i podfoldery. 9. Po wybraniu badania na liście roboczej oprogramowanie sygnalizuje obecność innych badań wygranego pacjenta, wyświetla opis badania oraz miniatury obrazów badania. 10. Automatyczną aktualizacja list roboczych w wybranych przez użytkownika interwałach czasowych. 11. Możliwość wydruku opisu badania na drukarce lokalnej 12. Możliwość definiowania indywidualnych pasków narzędziowych z dostępnych narzędzi do obróbki obrazu. Graficzny edytor pasków. 13. Graficzny edytor definiowania indywidualnych protokołów wyświetlania w zależności od min. liczby podłączonych monitorów, typu badania, AETitle

23 źródła badania, nazwy badania. Konfiguracja min: wybrania monitorów na którym mają być wyświetlane obrazy; podział obszaru min. 1x1,2x2,2x3,3x4,4x5; wybranego paska narzędziowego, wyświetlania poprzednich badań pacjenta, rozmieszczenia serii na ekranie i ustawień okna dla wybranej serii. 14. System umożliwia zapisanie indywidualnych ustawień wyświetlania dla każdego użytkownika centralnie, tak żeby były one dostępne na każdej stacji roboczej. Indywidualne ustawienia zawierają indywidualne: protokoły wyświetlania z podziałem na ilość podłączonych monitorów do stacji klienckiej, skróty klawiszowe, ustawienia konfiguracji listy roboczej, predefiniowane filtry wyszukiwania badań Użytkownik logujący się z dowolnej maszyny otrzymuje ustawienia ze swojego profilu. 15. Wyświetlanie min. badań typu CR, DX, MG, USG, MR, CT, ECG, SC, OT, NM i PET 16. Możliwość wyświetlenia badan różnych pacjentów 17. Sortowanie obrazów w serii według znaczników DICOM min. wg numeru ID obrazu, pozycji warstwy, czasu akwizycji 18. Możliwość ręcznego ustalenia dowolnej kolejności obrazów w serii. 19. Możliwość otworzenia badania z wyświetleniem tylko obrazów istotnych 20. Organizowanie przeglądania sekwencji obrazów, min: - zmiana kolejności;

24 - tryb animacji (ustawianie prędkości, kierunku, początku i końca zapętlanie animacji); - scalanie obrazów wybranych serii 21. System musi umożliwiać zapis (eksport) na lokalnym dysku obrazu z adnotacjami jako plik JPEG BMP, TIFF, DICOM, AVI 22. System musi umożliwiać podział badania wieloklatkowego na pojedyncze obrazy 23. Obróbka obrazów w zakresie podstawowym, min. - ustawienia okna; - negatyw / pozytyw; - blendowanie; - obroty 90 i 180, odbicia lustrzane; - wyświetlanie w trybie skali 1:1 - funkcja ruchomej lupy z płynnym powiększaniem; - ukrywanie danych pacjenta; - płynne powiększanie całości obrazu; - określenie zakresu działania modyfikacji obrazu jeden obraz, cała seria; - filtr wyostrzający i wygładzający. 24. Pomiary na obrazach w zakresie podstawowym, min.: - Odległości po linii prostej; - Odległość po krzywej; - Histogram; - Kalibracja geometryczna; - Kąty między dwoma nieprzecinającymi się prostymi; - Automatyczne kreślenie linii łączącej środki dwóch innych odcinków; - Kąt między dwoma liniami łączącymi środki par innych odcinków;

25 - Wskaźnik sercowo-płucny; - Wskaźnik rozbieżności długości kości udowych; - Pomiar objętości obszaru na podstawie obrazów 2D z wyborem algorytmu eliptycznego, sferycznego i Lamberta; - Wyznaczanie linii centralnej; - Wartość piksela znajdującego się pod kursorem myszy (w przypadku badan TK, wartość HU); - Pomiary statystyczne na wybranym ROI w kształcie elipsy, wielokąta lub dowolnego kształtu z wyznaczeniem wartości minimalnej, maksymalnej średniej i odchylenia standardowego. 25. Nanoszenie i usuwanie adnotacji na obrazach - Tekst dowolny; - Tekst predefiniowany przez użytkownika; - Linie proste; - Strzałki z podpisem; - Notatka dodawana do wybranego miejsca obrazu, z wyświetleniem tylko tytułu tej notatki, z możliwością otworzenia pełnego tekstu; - Prostokąty; - Wielokąty regularne; - Okręgi; - Edycja (przesuwanie i zmiany zawartości / kształtów); - Szybkie ukrywanie i przywracanie; - Szybkie usuwanie wybranych oraz wszystkich adnotacji; - Etykietowanie kręgów. 26. Predefiniowanie indywidualnych ustawień okna z podziałem na typ badania, min. 10 ustawień

26 27. Automatyczna synchronizacja i przeglądanie synchroniczne serii TK i MR w obrębie badania. Ręczna synchronizacja i przeglądanie synchroniczne serii TK i MR w różnych badaniach. 28. Możliwość skopiowania wybranego kawałka obrazu do schowka systemowego 29. Znacznik informujący użytkownika i wyświetleniu wszystkich badań w serii 30. Progresywne wczytywanie obrazów z indywidualnym określeniem domyślną ilością wczytanych danych ze względu na typ badania. 31. Indywidualnie definiowane skróty klawiszowe, min. wyświetl opis badania, zamknij badanie, otwórz badanie, zmiana okna, minimalizacja, lista robocza, włącz/wyłącz dane demograficzne, włącz/wyłącz adnotacje i pomiary. 32. Możliwość odtworzenia głosowego opisu badania. 33. Prezentacja statusu badania w liście roboczej. min. status informujący o oczekiwaniu na opis, zakończeniu opisu, zatwierdzeniu opisu. 34. System umożliwia ustawienie aplikacji stacji klienckiej w stan czuwania, tak, że badania spełniające zdefiniowane kryteria są ściągane do pamięci podręcznej stacji diagnostycznej bez ingerencji użytkownika. 35. Odbieranie komunikatów pozwalających na automatyczne otwarcie okna klienta PACS (przeglądarki DICOM) po zlokalizowaniu badania w zewnętrznej aplikacji (np. systemie RIS lub HIS). 36. Możliwość wyświetlenia listy badań z DICOMDIR znajdujących się na nośniku optycznym umieszczonym w lokalnym napędzie CD. Możliwość importu tych badań do systemu PACS z edycją podstawowych danych pacjenta.

27 37. Możliwość pobierania badań z innych systemów za pomocą DICOM Query/Retrieve 38. Możliwość otworzenia pojedynczych plików DICOM z lokalnego folderu D Klient opisowy 8 licencji 1. Klient opisowy RIS umożliwiający wprowadzanie wyników dla badań zarejestrowanych w systemie RIS/PACS o funkcjach: - Możliwość wprowadzania opisu badania z udokumentowaniem kto i kiedy wykonał opis. - Możliwość definiowania gotowych fraz wykorzystywanych w opisie. Szablony mogą być globalne, zakładowe i użytkownika. Możliwość przypisania frazom skrótów klawiszowych. - Możliwość kopiowania opisów z poprzednich wyników badań pacjenta. - Możliwość utworzenia opisu wstępnego, który może być edytowany tylko przez autora lub użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia. - Możliwość definiowania wielu szablonów wydruku opisu z automatycznie uzupełnianymi informacjami o pacjencie i badaniu. - Otworzenie okna do opisywania na jednej stacji klienckiej blokuje możliwość opisywania wybranego badania na innych stacjach. - Możliwość aktualizacji wyniku zatwierdzonego tylko przez jego autora lub użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia. - Możliwość pracy nad kilkoma opisami jednocześnie (bez zamykania poprzednich). - Przypisywanie badaniom słów kluczowych prywatnych, zakładowych, globalnych. - Funkcja automatycznego zapisywania wprowadzanego wyniku co określony czas. - Pełna dokumentacja operacji przeprowadzanych na badaniu, kto, kiedy jaką operacje na badaniu wykonał. - Możliwość autoryzacji opisu badania przez lekarza rezydenta a następnie wysłania tego badania do wybranego lekarza specjalisty do zatwierdzenia.

28 - Tylko opis zatwierdzony przez lekarza specjalisty jest wynikiem ogólnodostępnym. E INNE WYMAGANIA dla systemu 1. Grupowanie użytkowników Możliwość definiowania uprawnień na poziomie grup użytkowników (ról) 2. Dzienniki zdarzeń Serwera PACS Rejestrowanie zdarzeń związanych z pracą systemu PACS 3. Dzienniki zdarzeń systemu dystrybucji sieciowej Rejestrowanie zdarzeń związanych z pracą systemu webowej dystrybucji badań 4. Notowanie zdarzenia protokołów Przychodzące i wychodzące wiadomości DICOM i HL7 (DICOM Modality Worklist, MPPS, C-FIND) 5. Notowanie zdarzenia walidacji badań Zmiany numerów i nazwisk pacjentów, numerów badań, dowiązywanie badań, negatywne weryfikacje 6. W cenie oferowanego kompleksowego rozwiązania należy uwzględnić koszt licencji, wdrożenie, szkolenie oraz aktualizacje systemu i wsparcie przez okres gwarancji od momentu podpisania protokołu odbioru. 7. W cenie oferowanego systemu należy uwzględnić migrację danych DICOM. Zamawiający wymaga przeniesienia obrazów DICOM do dostarczonego rozwiązania PACS z obecnie użytkowanego systemu ARCHIMEDIC firmy IM s.c. A.Bielicki, C.Ścisiński. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do danych obecnego rozwiązania archiwum DICOM. 8. Serwis dostarczonego systemu Zgłaszanie awarii: w elektronicznym systemie zgłoszeń udostępnionym

29 przez Wykonawcę (lub drogą mailową w przypadku braku takiego systemu), a także telefonicznie w dni robocze w godzinach 7:00-15:00. Zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) w systemie w godzinach 7:00-15:00 we wszystkie dni robocze. Usuniecie awarii (oprogramowania lub sprzętu) w następnym dniu roboczym od daty zgłoszenia Awaria zgłoszona w godzinach pomiędzy a dnia roboczego traktowana jest jak przyjęta o godz następnego dnia roboczego; Awaria zgłoszona w godzinach pomiędzy 0.00 a 8.00 dnia roboczego - traktowana jest jak przyjęty o godz danego dnia roboczego; Awaria zgłoszona w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od pracy - traktowana jest jak przyjęty o godz najbliższego dnia roboczego; Wykonawca obejmie opieką serwisową wszystkie dostarczone elementy. Przez objecie opieką serwisową zamawiający rozumie utrzymanie wyposażenia w niezakłóconym działaniu, konserwacje zgodnie z wymogami producenta oraz dokonywanie wszelkich potrzebnych napraw. Wykonawca zapewni zdalne wsparcie systemu umożliwiające dokonywanie diagnozy awarii i napraw oprogramowania, oraz przedstawi imienny wykaz osób uprawnionych do pracy zdalnej. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmujący w szczególności: rozmowy telefoniczne, pisma, zmiany konfiguracji oprogramowania oraz wykonane czynności serwisowe co będzie załącznikiem do co miesięcznego rozliczenia usługi serwisowej. Zamawiający wymaga objęcia ochroną antywirusową zaoferowanych systemów posiadanym przez Zamawiającego programem antywirusowym. Rozbudowa sprzętowa systemu o dodatkowe zasoby dyskowe (rozbudowa macierzy archiwum PACS) nie będzie wymagała od Zamawiającego wykupywania dodatkowych licencji a konfiguracja nowego sprzętu odbędzie się w ramach obowiązującej umowy. W przypadku wymiany przez Zamawiającego urządzeń

30 diagnostycznych podłączonych do zaoferowanych systemów Wykonawca wykona nieodpłatnie podłączenia nowych węzłów DICOM w ramach posiadanych licencji. Firma serwisująca musi posiadać ISO na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta oprogramowaniadokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 9. Nadzór autorski nad systemem - wymagany czas trwania 36 miesięcy Zgłaszanie i usuwanie błędów w oprogramowaniu odbywać się będzie na zasadach zgłaszania awarii systemu opisanych w punkcie wyżej Udostępnianie nowych wersji oprogramowania zgodnie z zaleceniami producenta. Nowe wersje oprogramowania są instalowane u Zamawiającego przez Wykonawcę, w sposób i liczbie pozwalającej na niezakłócone funkcjonowanie oprogramowania. Za aktualizację wersji oprogramowania u Zamawiającego odpowiedzialność ponosi Wykonawca, który ma zaplanować i przeprowadzić proces aktualizacji oprogramowania, w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania po zakończeniu procesu aktualizacji, na wszystkich stanowiskach objętych oprogramowaniem. Instalacja aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego dostosowujących systemy do zmian ustawowych i wymogów jakie Zamawiający musi spełniać w obszarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom w terminach wejścia ich w życie. Rozwój oprogramowania (nowe elementy systemu objętego niniejszym postępowaniem zgodnie ze zmieniającymi się powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przepisami prawa wewnętrznie obowiązującymi wydanymi na podstawie delegacji ustawowej). Wykonawca ma obowiązek dostarczać zamawiającemu nieodpłatnie oprogramowanie podlegające każdorazowo aktualizacji wynikającej ze zmieniających się przepisów prawa, dotyczy to również wszelkich zmian i aktualizacji zakresu przepisów wydawanych przez NFZ. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wszystkich przepisów i regulaminów obowiązujących u Zamawiającego, które mogą mieć zastosowanie w realizacji niniejszego zamówienia, w tym

31 obowiązujących wykładni prawnych lub wskazówek jednostek nadrzędnych (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Samorządowy Wydział Zdrowia, Organ Założycielski, inne).

32 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do tabeli wymagań PACS - INSTALACJA I PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ Udostępniona przez zamawiającego baza sprzętowa: Zamawiający zapewni środowisko sprzętowe lub wirtualne na potrzeby zainstalowania dostarczonego oprogramowania, w tym systemy operacyjne Microsoft Windows 2008 Server R2 lub Linux CentOS x64. Urządzenia pamięci masowych o pojemności minimum 5TB. Zamawiający udostępni 2 komputery z zainstalowanym środowiskiem Windows 7 Professional na potrzeby zainstalowania przez Wykonawcę oprogramowania sterującego pracą duplikatorów. Zamawiający dopuszcza dostarczenie przez Wykonawcę innego sprzętu niezbędnego do prawidłowej pracy duplikatorów. Zamawiający udostępni sieć teleinformatyczną szpitala, na której pracować mają systemy HIS oraz radiologiczny. Wykonawca podłączy aparaty do PACS oraz konsole i skonfiguruje listy robocze dla tych urządzeń (MWL ang. Modality Work List) Aparaty i stacje do podłączenia do systemu radiologicznego: APARAT RTG typ PRECISION Rxi Producent: GENERAL ELECTRIC Rok produkcji: 2005 Uwagi: Zamawiający posiada kompletny zestaw ucyfrowienia pośredniego firmy Kodak CR850 i zabezpieczy koszty podłączenia po stronie urządzenia; APARAT RTG typ BuckyDiagnost Producent: PHILIPS Rok produkcji: 2008 Uwagi: aparat będzie ucyfrowiony w ramach innego zadania i objęty umową serwisową zabezpieczającą koszty podłączenia do oferowanych systemów po stronie aparatu; REZONANS MAGNETYCZNY typ GYROSCAN ACS-NT Producent: PHILIPS Rok produkcji: 1999 Uwagi: aparat obecnie jest podłączony do eksploatowanego systemu PACS i Zamawiający zabezpieczy przyłączenie aparatu do nowego systemu; Stacja robocza PHILIPS typ EasyVision Rel.4; TOMOGRAF KOMPUTEROWY typ LIGHTSPEED16 Pro Producent: GE HEALTHCARE Rok produkcji: 2005 Uwagi: aparat obecnie jest podłączony do eksploatowanego systemu PACS i Zamawiający zabezpieczy przyłączenie aparatu do nowego systemu; 2 stacje robocze GE typ Advantage Windows 4.2

33 ANGIOGRAF PHILIPS z oprogramowaniem PHILIPS ALLURA 3D oraz oprogramowanie Xcelera 1.1 Uwagi: Aparat obecnie nie jest podłączony do eksploatowanego systemu PACS i Zamawiający zabezpieczy przyłączenie aparatu do nowego systemu Drukarka klisz RTG Kodak Dry View 8150 Robot nagrywający (duplikator) EPSON PP100 + komputer z systemem Windows XP Uwagi: wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszy podłączenia do zaoferowanych systemów oraz zaoferować oprogramowanie komunikacyjne z duplikatorem Dodatkowy robot nagrywający (duplikator) + komputer z systemem Windows 7 Pro Uwagi: zostanie zakupiony przez Zamawiającego w ramach innego zadania; Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszy podłączenia do zaoferowanych systemów oraz zaoferować oprogramowanie komunikacyjne z duplikatorem Składowe elementy obecnie wykorzystywanych systemów radiologicznych: Do serwera PACS są obecnie podłączone (jako Dicom Store SCP oraz jako Dicom Q/R SCU) następujące urządzenia: - Konsola TK GE typ Light Speed16 pro - Stacje robocze GE typ Advantage Windows szt. - Konsola MR Philips Gyroscan ACS-NT - Stacja robocza Philips typ EasyVision Rel.4 - System nagrywania płyt pacjenta ARCHIMEDIC2-IMARCH - Przeglądarki ARCHIMEDIC2-rsr2 w ZDO i na oddziałach - 15 szt. Procesor video OLYPMUS - 2 szt. Uwagi: Podłączeniu do systemu przy pomocy dostarczanych przez Wykonawcę urządzeń do konwersji sygnału video na DICOM o parametrach: 1. Możliwość stosowania na sali zabiegowej / operacyjnej. 2. Galwaniczna izolacja pomiędzy szpitalną siecią Ethernet, a urządzeniem. 3. Praca w oparciu o DICOM Modality Worklist oraz DICOM C Store wraz z aktywnymi bezterminowymi licencjami. Możliwość pobrania wpisu DMWL i odesłania zarejestrowanego sygnału wideo w postaci pliku DICOM do systemu PACS. 4. Dostęp do urządzenia zapewniający możliwość samodzielnej rekonfiguracji ustawień (adres IP, serwer PACS, serwer DMWL, źródło sygnału video) bez udziału serwisu zewnętrznego. 5. Możliwość ręcznej rejestracji pacjenta na badanie z podaniem minimum: - nazwisko i imię pacjenta - ID pacjenta 6. Oprogramowanie sterujące w polskiej wersji językowej. 7. Możliwość rejestracji statycznych obrazów z wejściowego sygnału wideo i ich wysyłka do serwera PACS za pomocą komunikacji DICOM. 8. Kolorowy ekran dotykowy z możliwością dezynfekcji o przekątnej minimum 7". Stopień ochrony minimum IP54.

34 9. Pogląd przechwytywanego obrazu na żywo 10. Możliwość przechwytywania obrazu przy użyciu synchronizacji z urządzeniem diagnostycznym. Wymagana możliwość synchronizacji z urządzeniami firm PENTAX, OLYMPUS, FUJINON 11. NAGRYWANIE sekwencji wideo 12. Możliwość rejestracji pętli filmowych (ang. cine) dowolnej długości z użyciem lub bez kompresji JPEG. 13. Nagrywanie w trybie cache (pojedyncze obrazy, jak i filmy) po utracie połączenia sieciowego i możliwość późniejszego przesłania zgromadzonych danych do systemu PACS 14. PRZESYŁANIE DANYCH 15. Korzystanie z najnowszego standardu DICOM dla listy roboczej i przechowywania 16. KONFIGURACJA 17. Pasywne chłodzenie, brak elementów ruchomych 18. Zasilacz medyczny V AC, Hz 19. Ethernet: 2x1000 Mb/s 20. Standardowe wejścia sygnału wideo: S-Video/Composite o rozdzielczości do 768x576 z możliwością dodatkowej rozbudowy do RGB, DVI lub HD-SDI z rozdzielczością do 1920x Jednostka sterująca wyposażona w dysk twardy SSD do zapisu danych 22. BEZPIECZEŃSTWO 23. Standardowy sieciowy izolator medyczny 1000 Mbit/s 24. Wyrób medyczny w klasie minimum I według 93/42 EEC, załącznik IX. Zgodność z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw WE 2002/95/WE (RoHS) i 2002/96/WE 25. OPCJE 26. Możliwość przełączania pomiędzy dwoma źródłami wejściowymi wideo w przypadku zastosowania więcej niż jednej karty przechwytującej obraz 27. Wejście video o rozdzielczości do 1920x1080 RGB (VGA/DVI) 28. Wejście video HD-SDI do 1080i (1920x1080) 29. Możliwość rozpoczęcia/zakończenia przechwytywania obrazu przy użyciu przycisku, włącznika nożnego

35 II. STACJE OPISOWE I PRZEGLĄDOWE Wymagania Parametr wymagany/o ceniany / graniczny Wartość oferowana A-1 STACJA OPISOWA RADIOLOGICZNA - sztuk 4 1. Procesor Intel Xeon W3550 lub równoważny osiągający nie gorsze wyniki testów wydajnościowych zgodnie z testami na stronie Pamięć min. RAM 8 GB Dyski twarde min. 1 szt. 250 GB SATA Karta sieciowa min. 1 Gb 1szt. Napęd optyczny DVDRW System operacyjny Windows 7 Proffesional lub równoważny Klawiatura Mysz Monitor LCD min. 20 Zasilacz awaryjny Gwarancja min. 36 miesięcy, naprawa w siedzibie zamawiającego, usunięcie awarii nie później niż następnego dnia roboczego Tak 2. Para monitorów diagnostycznych monochromatycznych 2MP Wielkość przekątnej ekranu - 21,3 cala (54 cm) Typ ekranu - LCD, aktywna matryca TFT monochromatyczna potrafiąca wyświetlić odcienie szarości w 10 bitach z podświetleniem LED Rozdzielczość naturalna x 1600 Tak, podać nazwę, typ i parametry, przy dostawie

36 Wielkość plamki - 0,27 mm załączyć Jasność min cd/m2 certyfikat Wymagany układ stabilizacji jasności monitora po jego włączeniu lub wyjściu ze producenta stanu czuwania. dot. Kontrast panela min :1 fabrycznego Odcienie szarości - Minimum 1024 z tonów parowania Kąty widzenia /176 w pionie i poziomie Całkowity czas reakcji matrycy (white-black-white) - Nie więcej niż 40 ms Kalibracja monitora - Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla każdego trybu pracy. Wbudowany kalibrator nie ograniczający pola widzenia na monitorze podczas kalibracji. Funkcjonalność pozwalająca na samodzielne kalibrowanie monitora bez systemu operacyjnego uruchamiane z menu monitora. Pomiar czasu pracy Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora oraz podświetlenia Definiowane tryby pracy monitora - 5 trybów pracy: standard DICOM, dwa tryby kalibracji, tryb hybrydowy dla obrazów DICOM i innych wyświetlanych jednocześnie, tryb uwzględniający korektę krzywej DICOM względem oświetlenia zewnętrznego Złącza 1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x USB upstream, 2 x USB downstream Komplet kabli zasilających i połączeniowych Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem i pozwalający na jego automatyczne wyłączenie po odejściu użytkownika Automatyczne wyłączanie/włączanie monitora zsynchronizowane z wygaszaczem ekranu po zainstalowaniu dołączonej do monitora aplikacji Czujnik mierzący jasność otoczenia Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD Zgodność z standardem CE ( Medical Device Directive ) Gwarancja producenta 60 miesięcy

37 3. Oświadczenie producenta monitora lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie RP, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem dokumenty potwierdzające załączyć do oferty oraz dostarczonego sprzętu. Firma serwisująca musi posiadać ISO na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta monitora- dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. A-2 Klient diagnostyczny RTG - Podstawowy (4 licencje pływające) Klient diagnostyczny RTG tożsamy z klientem klinicznym opisanym w zadaniu 1 rozszerzony o poniższe funkcjonalności 1. Zapisywanie w systemie PACS i udostępnianie zmian wprowadzonych na obrazach, min: adnotacje i pomiary, ustawienia okna, kalibracja, obrót, odbicie lustrzane. 2. Możliwość wykonywania tzw. zrzutów ekranowych min. z wybranego obraz, całego ekranu i dodanie ich do badania w archiwum jako nowa seria. 3. Możliwość oznaczenia wybranego obrazu w badaniu jako istotny. 4. Możliwość umieszczania na wydruku opisu obrazów z badania lub wykonanych zrzutów. 5. Wtórne rekonstrukcje MPR warstw CT i MR (2D) płaszczyznach min, wieńcowej, strzałkowej, skośnej 6. Wtórne rekonstrukcje MPR warstw TK i MR po dowolnej krzywej (3DMPR). Możliwość zapisania rekonstrukcji jako nowa seria w badaniu 7. Określenie grubości warstwy rekonstrukcji.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I

Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I L.P. 1. 2. 3. 4. Wymagania ogólne System PACS posiada możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości (rozbudowa macierzy nie wymaga

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej 1 0. ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE.

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej 1 0. ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE. Załącznik nr 2 ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Miejscowość Data Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej Załącznik nr 2 Specyfikacja asortymentu

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA przedmiot zamówienia: ZAKUP SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Nazwa: System radiografii pośredniej (CR) dla radiografii Założenia ogólne Parametr Jedn. Zakres

Bardziej szczegółowo

Tak. Podac producenta i typ. Tak. Załączyć

Tak. Podac producenta i typ. Tak. Załączyć Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt. Tak. Podac producenta i typ 1. Głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do stacji Min. 12 bit podać roboczej i do kamery cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych

Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych Załącznik nr 6 do SIWZ Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych L.p. OPIS PARAMETRÓW WYMAGANE 1. Dodatkowa stacja technika z ekranem dotykowym min. 19 cali.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ED.042.6.2014 Częstochowa, 2014-07-14 Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmiana SIWZ dot. zakupu i dostawy

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Windows 7 / Maria Sokół. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Rozdział 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (materiał wewnętrzny: aktualizacja 2010-10-26 Pilotaż Egzaminów Online) Wprowadzenie: 1. Wirtualny Serwer Egzaminacyjny ma niewielkie wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu radiografii pośredniej CR

Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu radiografii pośredniej CR Zał. nr 9 Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu radiografii pośredniej CR Rok produkcji systemu radiografii pośredniej CR: 2009 (sprzęt fabrycznie nowy). Lp WYMAGANIA WARTOŚĆ WYMAGANA POTWIERDZENIE:

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OGŁOSZENIA Znak sprawy: ZAŁĄCZNIK NR DO UMOWY Przedmiot przetargu: APARAT EEG DLA POTRZEB PRACOWNI EEG ODDZIAŁU NEUROLOGII PRZY ULICY BIALSKIEJ 104/118

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Wersja z dnia 9 grudnia 2010 roku

Strona 1 z 5 Wersja z dnia 9 grudnia 2010 roku Strona 1 z 5 Załącznik nr 7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE STANOWISKA DO INTERPRETACJI (STANOWISKA OPI- SOWEGO) DLA RADIOLOGII CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii cyfrowej uŝywa się dwóch podstawowych rodzajów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do zaproszenia 1. Komputer (szt. 3) Opis przedmiotu zamówienia Parametry oferowane (dokładne parametry oferowanego asortymentu) Płyta główna Gniazdo procesora Socket 1151, 1x PCIE 3.0, 2 x SATA3,

Bardziej szczegółowo

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH INFORMACJI Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI WWW DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA DO WYMOGÓW PRAWA W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZYJAZNY INTERFEJS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Nr sprawy: DAS-251-2/15 Załącznik F PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego: notebook 1.1. Dostawa urządzenia Notebook z akcesoriami (Typ 1) [1 szt.]: ekran RAM

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Grupa I wysokonakładowe, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne 5szt. Grupa II wysokonakładowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 10 szt. Grupa III monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MODYFIKACJA W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z instalacją sprzętu komputerowego 106/09.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja LTO i duplikatory. Razem budujemy jakość w radiologii

Archiwizacja LTO i duplikatory. Razem budujemy jakość w radiologii Archiwizacja LTO i duplikatory Razem budujemy jakość w radiologii Wydawanie wyników Stacja wydawania wyników, to automatyczny robot do generowania wyników badań z nadrukiem na płyty CD / DVD i Blu-ray,

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Platforma ArPACS. Razem budujemy jakość w radiologii

Platforma ArPACS. Razem budujemy jakość w radiologii Platforma ArPACS Razem budujemy jakość w radiologii Platforma ArPACS Platforma systemów informatycznych ArPACS dla radiologii została zaprojektowana w sposób umożliwiający stworzenie jednolitego środowiska

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto

nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto Załacznik nr, znak sprawy DZ-250/32/5 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY producenta/ Zadanie zestaw komputerowy o parametrach podanych w załączniku nr a do siwz zestaw nr : laptop

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA

Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Nowy interfejs w wersji 11.0 C8 BETA Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 Załącznik nr 3.3 do SIWZ Załącznik nr 2 do oferty 1. Nazwa dostawcy systemu informatycznego...

ZADANIE 3 Załącznik nr 3.3 do SIWZ Załącznik nr 2 do oferty 1. Nazwa dostawcy systemu informatycznego... ZADANIE 3 Załącznik nr 3.3 do SIWZ Załącznik nr 2 do oferty 1. Nazwa dostawcy systemu informatycznego...... 2. Kraj pochodzenia systemu 3. Nazwa oferowanego systemu informatycznego.... 4. Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia

Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661. Opis urządzenia. Instalacja urządzenia Instrukcja obsługi przełącznika KVM ATEN CS661 Opis urządzenia Przełącznik ATEN CS661 jest urządzeniem małych rozmiarów, które posiada zintegrowane 2 kable USB do podłączenia komputera lokalnego (głównego)

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 19 października 2012 r. ZP-226-30/12 Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy 1. Zestaw komputerowy liczba zestawów: 70 Obudowa Typu Ultra Slim, o rozmiarach nie przekraczających (wysokość x szerokość x długość cm przy ustawieniu poziomym)

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo