Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ"

Transkrypt

1 Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika 43, Sekretariat tel. (22) , fax. (22) , Centrala tel. (22) , Warszawa, dn. 08 lipca 2015r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i montaż aparatu USG do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ znak sprawy: WSDZ.KZ Na podst. art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn zm.), w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Zamawiający przekazuje wyjaśnienia na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. PYTANIE 1 Dot. Pkt 3. Załącznika 2 do SIWZ Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do przetargu najwyższej klasy aparat USG z pulpitem wyposażonym w podświetlone klawisze, podnoszonym i obracanym w stosunku do podstawy aparatu, ale bez możliwości podnoszenia i obracania pulpitu w stosunku do monitora? Pragniemy wyjaśnić, że ramię monitora w oferowanym rozwiązaniu jest osadzone na pulpicie sterowania i pozwala na jego regulację w lewo/prawo, góra/dół i obrót wokół osi względem pulpitu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. PYTANIE 2 Dot. Pkt 9. i 15. Załącznika 2 do SIWZ Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie oczekiwał spełnienia warunku opisanego w pkt 9. Załącznika 2 do SIWZ, a tym samym jednoczesnego spełnienia pkt. 15.? Pragniemy zauważyć, że pkt 15 jest niepełnym zdublowaniem pkt 9. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. PYTANIE 3 Dot. Pkt 13. i 16. Załącznika 2 do SIWZ Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie oczekiwał spełnienia warunku opisanego w pkt. 16. Załącznika 2 do SIWZ? Pragniemy zauważyć, że wymóg zawarty w pkt 16. stoi

2 w sprzeczności z tym zapisanym w pkt 16. Dodatkowo wymagania zawarte w pkt 13 są rażąco niskie i z całą pewnością nie określają wysokiej klasy ultrasonografu. Zamawiający dopuszcza w obu punktach minimum 300 klatek na sekundę. PYTANIE 4 Dot. Pkt 20. Załącznika 2 do SIWZ USG posiadający 16-stopniowe, ale 8-krotne bezstratne powiększenie obrazu rzeczywistego, zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE? Pragniemy zauważyć, że do celów diagnostyki ultrasonograficznej oferowane powiększenie jest w pełni wystarczające. Tak, PYTANIE 5 Dot. Pkt 21. Załącznika 2 do SIWZ USG z dynamiką systemu wynoszącą 192dB? Wymagany przez Zamawiającego wymóg min. 200 db bardzo nieznacznie przekracza oferowany parametr i pozostaje bez wpływu na charakterystykę pracy systemu i jakość uzyskiwanych obrazów diagnostycznych. Tak, PYTANIE 6 Dot. Pkt 23. Załącznika 2 do SIWZ USG wykorzystujący technologię obrazowania nakładanego przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z możliwością wyboru maksymalnie 9 kierunków sterowania liniami obrazowymi? Oferowana technologia SonoCT jest powszechnie stosowana w aparatach USG firmy Philips i bardzo nieznacznie odbiega od wymogu opisanego przez Zamawiającego oraz w żaden sposób nie wpływa na pogorszenia jakości diagnostycznej uzyskiwanych obrazów. Tak, PYTANIE 7 Dot. Pkt 28. Załącznika 2 do SIWZ USG posiadający zakres wielkości bramki Dopplerowskiej od 0,05 do 2,0 cm? Pragniemy wyjaśnić, że 2

3 w praktyce nie stosuje się bramki szerszej niż 2,0 cm i zaoferowane przez nas rozwiązanie w żaden sposób nie wpłynie na pogorszenie uzyskiwanych wyników i nie utrudni badań diagnostycznych. Tak, PYTANIE 8 Dot. Pkt 31. Załącznika 2 do SIWZ USG z opcją kolorowego Dopplera posiadającego zakres pomiarowy prędkości przepływu minimum 1,5 do 300 cm/sek? Pragniemy wyjaśnić, że oferowany zakres niewiele odbiega od tego wymaganego przez Zamawiającego, a dodatkowo w najważniejszym, dolnym zakresie przy bardzo małych przepływach stosuje się opcję Power Dopplera, który dzięki swej czułości jest powszechnie stosowany do ich detekcji. Tak, PYTANIE 9 Dot. Pkt 33. Załącznika 2 do SIWZ USG z opcją obrazowania harmonicznego na wszystkich zaoferowanych głowicach z wyjątkiem głowicy microconvex? Specyfika badań pediatrycznych i noworodkowych oraz bliskość położenia badanych narządów od czoła głowicy, a co za tym idzie płytkość obrazowania nie wymagają obrazowania harmonicznego, bo nie przyniosłoby to żadnej korzyści diagnostycznej. Tak, PYTANIE 10 Dot. Pkt 35. Załącznika 2 do SIWZ Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oprócz opisanego oprogramowania aplikacyjnego i pomiarowego będzie wymagał także oprogramowania aplikacyjnego badań kardiologicznych i kardiologicznych pediatrycznych? Pragniemy zauważyć, że w pkt 39. i 64. Zamawiający wymaga dostarczenia głowic kardiologicznych, a tym samym logiczne byłoby bezwzględne wymagania takich opcji oprogramowania diagnostycznego. Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania pakietu kardiologicznego. PYTANIE 11 Dot. Pkt 39., 40. i 41. Załącznika 2 do SIWZ 3

4 USG z wieloczęstotliwościową głowicą sektorową typu phase array do badań kardiologicznych pediatrycznych, ale wykonaną w technologii tradycyjnej matrycy, zakresie częstotliwości pracy przetwornika od 3,0 do 8,0 MHz i liczbie elementów wynoszącej 96? Pragniemy wyjaśnić, że proponowana głowica jest powszechnie stosowana przez Philips w aparatach klasy Premium i pracując w wielu ośrodkach na terenie Polski nigdy nie zbierała negatywnych uwag co do jej jakości obrazowania w badaniach echa pediatrycznego. Tak, PYTANIE 12 Dot. Pkt 53., i 54. Załącznika 2 do SIWZ USG z głowicą typu Convex wykonaną w nowoczesnej technologii monokryształów PureWave zapewniającą najwyższej klasy jakość obrazowania zwłaszcza u trudnych diagnostycznie pacjentów, zakresie częstotliwości od 1,0 do 5,0 MHz? Pragniemy wyjaśnić, że prawie każdy z producentów ma swoją technologię budowy głowic, własne technologie i różne zakresy częstotliwości, niemniej jednak zakres od 1 do 5 MHz jest najczęściej stosowany w diagnostyce ultrasonograficznej jamy brzusznej. Tak, PYTANIE 13 Dot. Pkt 59., i 60. Załącznika 2 do SIWZ USG z głowicą microconvex do badań dzieci i noworodków, ale wykonaną w technologii tradycyjnej matrycy, z zakresem częstotliwości pracy przetwornika od 5,0 do 8,0 MHz? Pragniemy wyjaśnić, że w badaniach pediatrycznych i noworodkowych stosuje się wyższy zakres częstotliwości pracy przetwornika, a zatem oferowana głowica doskonale spełni wymogi diagnostyczne przy tego typu badaniach. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. PYTANIE 14 Dot. Pkt 65. Załącznika 2 do SIWZ USG z głowicą sektorową opisaną w pkt , ale o zakresie częstotliwości pracy od 1,0 do 6,0 MHz? Oferowane rozwiązanie bardzo nieznacznie odbiega od wymagań Zamawiającego i w żaden sposób nie wpływa na jakość diagnostyczną wykonywanych badań. Zamawiający w pkt 65 określił częstotliwości w granicach identycznych, co zawarte w pytaniu. 4

5 PYTANIE 15 Dot. Pkt 71. Załącznika 2 do SIWZ USG z opcją obrazowania panoramicznego w czasie rzeczywistym na głowicach convex i liniowych, ale tylko w trybie B-mode (2D)? Według naszej wiedzy opisaną przez Zamawiającego funkcjonalność obrazowania panoramicznego w trybie kolorowego Dopplera posiada tylko jeden producent na rynku ultrasonografów. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. PYTANIE 16 Dot. Pkt 72. Załącznika 2 do SIWZ USG bez opcji rozbudowy o zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń, natomiast z opcją XRes w standardzie, mającą na celu redukowanie sztucznych artefaktów, wyostrzanie krawędzi tkanek i naczyń, ale nie służącą do ich eliminacji? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. PYTANIE 17 Dot. Pkt 73. Załącznika 2 do SIWZ USG bez możliwości rozbudowy o głowice wewnątrzsercowe? Pragniemy wyjaśnić, że zastosowanie głowic wewnątrzsercowych ma sens tylko przy zaawansowanym inwazyjnych zabiegach kardiologicznych u pacjentów dorosłych. Tak, PYTANIE 18 Dot. Pkt 73. Załącznika 2 do SIWZ Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w związku z wymaganiem dostarczenia Zamawiającemu wraz z aparatem głowic sektorowych, kardiologicznych Zamawiający będzie wymagał, aby opisana możliwość rozbudowy o pakiet kardiologiczny wraz z pakietami pomiarowymi była wymogiem bezwzględnym? Zamawiający potwierdza taki wymóg. 5

6 PYTANIE 19 Dot. Pkt 84. Załącznika 2 do SIWZ Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie szkolenia pracownika Działu Technicznego w zakresie bieżącej konserwacji, ale bez szkolenia w zakresie drobnych napraw pogwarancyjnych i bez wystawiania certyfikatu? Procedury serwisowe nie przewidują tego typu szkoleń i jedynie pracownicy reprezentujący serwis producenta oferowanego sprzętu powinni dokonywać diagnostyki usterek i ich napraw. Jako zabezpieczenie interesów Klienta możliwe jest wykupienie przez niego pogwarancyjnych kontraktów serwisowych gwarantujących kompleksową opiekę inżynierską. Nie mamy możliwości certyfikować pracownika jakiejkolwiek firmy zewnętrznej w tym także Szpitala. Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu szkolenia w zakresie napraw pogwarancyjnych i wystawienia certyfikatu. PYTANIE 20 Dot. Pkt 84. Załącznika 2 do SIWZ Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i określenie, co Zamawiający rozumie pod nazwą materiały eksploatacyjne / zużywalne? W przypadku ultrasonografii jedynymi materiałami eksploatacyjnymi są żel i papier do videoprintera, a te zwyczajowo są dostarczane na tzw. start w postaci 1 butelki żelu i jednej rolki papieru do videoprintera. Zamawiający nie wymaga dostaw materiałów eksploatacyjnych / zużywalnych jednorazowych, w przypadku awarii wymaga natomiast naprawy / wymiany części dostarczanego urządzenia w czasie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy (np. głowice USG). (Zamawiający prosi o wyspecyfikowanie części aparatu objętych (lub nieobjętych) gwarancją). PYTANIE 21 p.2. Czy Zamawiający dopuści aparat o wadze 160 kg? Konstrukcja mocowania kół pozwala na swobodne manewrowanie oferowanym przez nas aparatem bez użycia znacznej siły przy masie aparatu 160kg. Na wagę aparatu ma wpływ funkcjonalne wieloprzegubowe ramię do mocowania monitora co pozwala na funkcjonalne ustawienie pozycji monitora do każdego rodzaju badania. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. PYTANIE 22 p.15 Czy przez tą transmisję należy rozumieć integrację dostarczonego ultrasonografu z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/PACS? Jeżeli tak to prosimy o podanie nazwy i producenta posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS/PACS oraz określenia czy Zamawiający posiada wolne licencje przyłączeniowego do tego systemu RIS/PACS? Zamawiający wymaga integracji przez moduł komunikacyjny pracujący w standardzie HL7 oraz DICOM 3.0 (Worklist, Storage, Send, Commitment, Query/Retrieve, Print) pozwalający na - 6

7 przyjmowanie danych pacjenta wprowadzonych w szpitalnym systemie informatycznym OPTIMED firmy ESA Projekt oraz przesyłania do PACS uzyskanych w trakcie badań obrazów łącznie z opisem diagnostycznym. Koszty integracji dostarczonych urządzeń z systemami Zamawiającego należy ująć w cenie oferty. Zamawiający nie posiada wolnych licencji przyłączeniowych do systemu RIS/PACS; oferent zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie zakupu licencji. PYTANIE 23 p.16. Czy Zamawiający dopuści aparat z liczbą klatek pamięci min. 300 (tak, jak jest wymagane w p. 13) oraz zapis Dopplera spektralnego min. 20 s? Wymagania te są ze sobą zbieżne i nie ograniczają konkurencji. Czas zapisu min 20s Doplera spektralnego pozwala na rejestrację całego badania, w którym wykorzystuje się Dopler spektralny. PYTANIE 24 p.40. Czy Zamawiający dopuści głowicę sektorową o zakresie częstotliwości 2,5-8 MHz? Jest to nieznaczna różnica w stosunku do wartości wymaganej i nie ma to praktycznego znaczenia dla funkcjonalności aparatu. Obecny zapis jest tendencyjny i ogranicza konkurencję. PYTANIE 25 p.51 Czy Zamawiający dopuści głowicę wykonaną w technologii innej niż matrycowa z min 192 elementami obrazowymi pozwalającej na ogniskowanie w dwóch płaszczyznach? Rozwiązanie to jest równoważne do technologii matrycowej. Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty. PYTANIE 26 p.54 Czy Zamawiający dopuści głowicę konweksową o zakresie 2-6 MHz? Jest to niewielka różnica w stosunku do wartości wymaganej a proponowana konstrukcja głowicy lepiej sprawdzi się w badaniach pediatrycznych. PYTANIE 27 p. 57 Czy Zamawiający dopuści głowicę z liczbą elementów 320 dla technologii matrycowej lub min. 192 elementy dla innej technologii zapewniającej ogniskowanie w dwóch płaszczyznach? Są to rozwiązania równoważne. Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty. 7

8 PYTANIE 28 p. 61 Czy Zamawiający dopuści głowice z 128 elementami akustycznymi wykonanej w technologii zapewniającej ogniskowanie w dwóch płaszczyznach? Wymóg 256 elementów akustycznych jest typowy dla głowicy wykonanej w technologii matrycowej. Jest to rozwiązanie równoważne. Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty. PYTANIE 29 p. 64 Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne użycie zamiast określenia "Pure Wave / Single Cristal" określenia " lub inna technologia zapewniająca ogniskowanie w dwóch płaszczyznach"? Jest to nazewnictwo równoważne. Obecny nazwa używana jest tylko przez jednego producenta aparatów USG. Dopuszczenie zmiany nazewnictwa umożliwi innym producentom stosujących inne nazewnictwo swoich technologii na złożenie oferty. PYTANIE 30 p.65 Czy Zamawiający dopuści głowicę sektorową o zakresie częstotliwości 1-4,5 MHz? Jest to niewielka różnica od wymaganej a wartość oferowana pozwala na wykonywanie badań kardiologicznych o bardzo dobrej jakości. PYTANIE 31 p Ze względu na to, że w tych punktach Zamawiający opisał parametry głowicy kardiologicznej to czy Zamawiający dla tej głowicy należy zaoferować na aparacie pakiet kardiologiczny w celu wykorzystania zamawianej głowicy kardiologicznej? Brak takiego pakietu uniemożliwia wykorzystanie możliwości wymaganej głowicy. Zamawiający wymaga zaoferowania pakietu kardiologicznego zawierającego przynajmniej ciągły Doppler oraz pakiety pomiarowe. PYTANIE 32 p. Możliwość rozbudowy systemu Czy przez to sformułowanie należy rozumieć, że oferowany aparat ma pozwalać na doinstalowanie wymaganych w tym punkcie funkcjonalności czy też może 8

9 rozbudowa ma polegać na dostarczeniu innego aparatu posiadającego wymienione w tym punkcie funkcjonalności? Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy zakupionego aparatu, a nie wymiany na inne urządzenie. PYTANIE 33 Dot. pkt.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy Premium o mobilnej konstrukcji z czterema niezależnymi kołami i możliwością ich blokownia do jazdy w przód o wadze 150 kg? TAK, Zamawiający wyraża zgodę. PYTANIE 34 Dot. pkt.4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy Premium z monitorem wysokiej rozdzielczości o matrycy 1280 x 1024 i przekątnej 19 cali? Pragniemy podkreślić, że rzeczywisty obraz /skan wyświetlany na monitorze jest taki sam zarówno na ekranie 19 calowym jak 21 calowym. Istotą tworzenia obrazu jest wielkość matrycy scan convertera, a ta w obu przypadkach jest taka sama. Ponadto należy podkreślić, że w praktyce diagnostycznej w ultrasonografach stosuje się monitor o przekątnej 19 cali. Preferowanie przez Zamawiającego cyfrowego monitora o przekątnej 21 cali nie ma uzasadnienia klinicznego. Modyfikacja ta w żaden sposób nie wpłynie na zdolności diagnostyczne ultrasonografu klasy Premium, a jednocześnie pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców. PYTANIE 35 Dot. pkt.16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy Premium z dynamiczną pamięcią cineloop o pojemności 256 MB pozwalającej na zapis Dopplera spektralnego czasie 30 sekund? Modyfikacja ta w żaden sposób nie wpłynie na zdolności diagnostyczne ultrasonografu klasy Premium, a jednocześnie pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców. TAK, Zamawiający wyraża zgodę. PYTANIE 36 Dot. pkt.22 Wymagana przez Zamawiającego Częstotliwość odświeżania w trybie B-mode min. 600 klatek. określona jest bez podania wymogów szczegółowych. Pragniemy podkreślić, że poszczególne firmy podają wartość tego parametru tj. częstotliwość odświeżania obrazu jako współczynnik Frame Rate FR, stosując różne oceny i kryteria przy jego wyznaczeniu. Nie wiadomo czy dotyczy on obrazu 9

10 diagnostycznego. Przypominamy, że na wartość FR wpływa wiele czynników takich jak: typ głowicy, wielkości skanowania tj. kąt lub pole obrazowania, głębokość penetracji itd.. Ponadto częstotliwość odświeżania może dotyczyć nie tylko ilości obrazów wyświetlanych na ekranie ale również obrazów tworzonych na matrycy scan convertera. W związku z tym, że parametr FR jest niejednoznaczny, nie powinien być warunkiem granicznym tzw. odcinającym. Prosimy o modyfikację SIWZ w punkcie 22 Załącznika nr 2 di SIWZ i wyrażenie zgody na zaoferowanie ultrasonografu klasy Premium o maksymalnej prędkości odświeżania obrazu B-mode - FR min. 500 klatek/sekundę dla obrazu diagnostycznego bez utraty rozdzielczości. Modyfikacja ta w żaden sposób nie wpłynie na zdolności diagnostyczne ultrasonografu klasy Premium, a jednocześnie pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców. PYTANIE 37 Dot. pkt.23 W nowoczesnych ultrasonografach istotą stosowania technologii obrazowania nakładanego przestrzennego wielokierunkowego tzw. compounding jest nie tylko ilość kierunków sterowania liniami obrazowymi ale również ilość emitowanych częstotliwości. Taka technika pozwala na jednakowe wyostrzanie krawędzi struktur anatomicznych na różnych głębokościach, czego nie pozwala klasyczna technika compounding. Pragniemy podkreślić fakt, że przy zastosowaniu powyżej sześciu linii, dokładność i rozdzielczość i tak nie wzrasta, a ponadto większa liczba linii znacząco zmniejsza częstotliwość odświeżania obrazu Frame Rate FR. W związku z powyższym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy Premium z 7 liniami obrazowania wielokierunkowego z 3 częstotliwościami, wielowiązkowego? Modyfikacja ta w żaden sposób nie wpłynie na zdolności diagnostyczne ultrasonografu klasy Premium, a jednocześnie pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców. PYTANIE 38 Dot. pkt.28 Zamawiający określił szerokość bramki Dopplerowskiej w granicach min. 0,1 3,0 cm. Wymaganie, aby maksymalna wielkość bramki Dopplerowskiej określona była w tak dużym zakresie nie ma uzasadnienia klinicznego. Należy podkreślić, że przy badaniu dużych naczyń o wielkości powyżej 20 mm w praktyce obliczenia są prowadzone z wartości średniej prędkości przepływu z obszaru wyznaczonego przez bramkę. W związku z tym, w praktyce używa się bramkę dopplerowską o wielkości maksymalnej ok. 20 mm. Z tych względów prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie ultrasonografu klasy Premium z szerokością bramki Dopplerowskiej w granicach 1-20 mm. Modyfikacja ta w żaden sposób nie wpłynie na zdolności diagnostyczne ultrasonografu klasy Premium, a jednocześnie pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców. Zamawiający wyraża zgodę. 10

11 PYTANIE 39 Dot. pkt.31 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy Premium z maksymalnym zakresem pomiarowym mierzącym prędkość przepływu dla Dopplera kolorowego ±400 cm/s ±5%? Pragniemy zwrócić uwagę, że Doppler kolorowy zaliczany jest do tzw. pomiarów wskaźnikowych, a więc mało dokładnych, gdzie prędkość przyporządkowana jest odcieniowi koloru. Modyfikacja ta w żaden sposób nie wpłynie na zdolności diagnostyczne ultrasonografu klasy Premium, a jednocześnie pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców. PYTANIE 40 Dot. pkt.32 Czy Zamawiający wymaga Dopplera Mocy pozwalającego określić kierunek przepływu? Zamawiający określił swoje wymagania w SIWZ. PYTANIE 41 Dot. pkt.32 Czy Zamawiający wymaga Dopplera Mocy pozwalającego określić kierunek przepływu w mikronaczyniach narządów miąższowych (nerki, wątroba) bardzo wolnych przepływów poniżej 2 cm/sek. pozwalając obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępnych na zaoferowanych głowicach convex i linia? Zamawiający określił swoje wymagania w SIWZ. PYTANIE 42 Dot. pkt Z opisu wynika, że Zamawiający wymaga zaoferowania głowicy sektorowej do badań kardiologicznych dzieci i noworodków. W związku z powyższym czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie głowicy sektorowej wykonanej w technologii phase array o częstotliwości 2,5-9 MHz z 128 elementami i kącie pola skanowania 90 0 do badań dzieci i noworodków? PYTANIE 43 Dot. pkt.51 Firmy stosują różne kryteria do opisywania cech konstrukcyjnych głowic, podając albo liczbę elementów albo liczbę elementów akustycznych lub ilość elementów tworzących obraz. Wynika to z faktu, że producenci stosują różne technologie do budowy głowic. Mogą to być sondy wykonane w technologii matrycowej wielorzędowej, Pure Wave, Honofy lens. Równoważnym rozwiązaniem świadczącym również o zaawansowanej technologii i wysokiej klasie sond, co przekłada się na bardzo 11

12 wysoką jakość obrazowania, jest nowa technologia BT i SBT Super Broad Transducer. Głowice sektorowe, liniowe, convexowe BT / SBT są wykonane z nowych materiałów kompozytowych i składają się odpowiednio z 96, 128 lub 192 elementów przetworników, dodatkowo ciętych na mniejsze fragmenty o wielkości 60µm. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać jednorodną wiązkę zarówno w polu bliskim jak i dalekim oraz zachować małą grubość elewacji porównywalną z parametrami dla głowic matrycowych. W wyniku tego jakość otrzymanych obrazów/skanów jest najwyższa w całym zakresie penetracji i stosowanych częstotliwości pracy. Ponadto głowice BT / SBT posiadają cechy przewyższające technologię matrycową tj. większą szybkość tworzenia obrazu - FR (akwizycja danych w matrycach czyli z większej ilości elementów trwa dłużej) oraz większą wartość współczynnika PRF (ponad 24 khz) dla Dopplera Pulsacyjnego - PWD, dając w ten sposób możliwość wykonywania pomiarów prędkości przepływów w naczyniach o wartościach ponad 20 m/sek. Pragniemy również podkreślić, że głowice wykonane z nowych materiałów piezoelektrycznych są lżejsze od głowic matrycowych, co pozwala na bardziej przyjazną pracę operatora i zmniejszenia ryzyka wystąpienia problemu tzw. nadgarstka. Z powyższych względów, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy Premium z głowicą liniową do badań naczyniowych i mięśniowo-szkieletowych wykonaną z nowych materiałów piezoelektrycznych w technologii BT o 192 elementach? Modyfikacja ta w żaden sposób nie wpłynie na zdolności diagnostyczne ultrasonografu klasy Premium, a jednocześnie pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców. PYTANIE 44 Dot. pkt.57 Firmy stosują różne kryteria do opisywania cech konstrukcyjnych głowic, podając albo liczbę elementów albo liczbę elementów akustycznych lub ilość elementów tworzących obraz. Wynika to z faktu, że producenci stosują różne technologie do budowy głowic. Mogą to być sondy wykonane z technologii matrycowej wielorzędowej, Pure Wave, Honofy lens, Single Crystal. Z tych względów, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy Premium z głowicą convex wykonaną z nowych materiałów piezoelektrycznych w technologii Single Crystal o 192 elementach? Modyfikacja ta w żaden sposób nie wpłynie na zdolność obrazowania i zdolności diagnostyczne ultrasonografu, jak również pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców. PYTANIE 45 Dot. pkt Firmy stosują różne kryteria do opisywania cech konstrukcyjnych głowic, podając albo liczbę elementów albo liczbę elementów akustycznych lub ilość elementów tworzących obraz. Wynika to z faktu, że producenci stosują różne technologie do budowy głowic. Mogą to być sondy wykonane z technologii matrycowej wielorzędowej, Pure Wave, Honofy lens, Single Crystal. Równoważnym rozwiązaniem świadczącym również o zaawansowanej technologii i wysokiej klasie sond, co przekłada się na bardzo wysoką jakość obrazowania, jest nowa technologia BT / SBT Super Broad Transducer. Głowice sektorowe, liniowe, convexowe BT / SBT są wykonane z nowych materiałów kompozytowych i składają się odpowiednio z 96, 128 lub 192 elementów przetworników, dodatkowo 12

13 ciętych na mniejsze fragmenty o wielkości 60µm. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać jednorodną wiązkę zarówno w polu bliskim jak i dalekim oraz zachować małą grubość elewacji, porównywalną z parametrami dla głowic matrycowych. W wyniku tego jakość otrzymanych obrazów/skanów jest najwyższa w całym zakresie penetracji i stosowanych częstotliwości pracy. Ponadto głowice BT / SBT posiadają cechy przewyższające technologię matrycową tj. większą szybkość tworzenia obrazu - FR (akwizycja danych w matrycach czyli z większej ilości elementów trwa dłużej) oraz większą wartość współczynnika PRF (ponad 24 khz) dla Dopplera Pulsacyjnego - PWD, dając w ten sposób możliwość wykonywania pomiarów prędkości przepływów w naczyniach o wartościach ponad 20 m/sek. Pragniemy również podkreślić, że głowice wykonane z nowych materiałów piezoelektrycznych są lżejsze od głowic matrycowych, co pozwala na bardziej przyjazną pracę operatora i zmniejszenia ryzyka wystąpienia problemu tzw. nadgarstka. Z tych względów, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy Premium z głowicą Microconvex do badań dzieci i noworodków wykonaną z nowych materiałów piezoelektrycznych w technologii BT o 128 elementach i zakresie częstotliwości 3,0 11 MHz i kącie pola widzenia 100 0? PYTANIE 46 Dot. pkt Firmy stosują różne technologie do budowy głowic. Mogą to być sondy wykonane z technologii matrycowej wielorzędowej, Pure Wave, Honofy lens. Równoważnym rozwiązaniem świadczącym również o zaawansowanej technologii i wysokiej klasie sond, co przekłada się na bardzo wysoką jakość obrazowania, jest nowa technologia BT i SBT Super Broad Transducer. Głowice sektorowe, liniowe, convexowe BT i SBT są wykonane z nowych materiałów kompozytowych i składają się odpowiednio z 96 lub 192 elementów przetworników, dodatkowo ciętych na mniejsze fragmenty o wielkości 60µm. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać jednorodną wiązkę zarówno w polu bliskim jak i dalekim oraz zachować małą grubość elewacji, porównywalną z parametrami dla głowic matrycowych. W wyniku tego jakość otrzymanych obrazów/skanów jest najwyższa w całym zakresie penetracji i stosowanych częstotliwości pracy. Ponadto głowice BT i SBT posiadają cechy przewyższające technologię matrycową tj. większą szybkość tworzenia obrazu - FR (akwizycja danych w matrycach czyli z większej ilości elementów trwa dłużej) oraz większą wartość współczynnika PRF (ponad 24 khz) dla Dopplera Pulsacyjnego - PWD, dając w ten sposób możliwość wykonywania pomiarów prędkości przepływów w naczyniach o wartościach ponad 20 m/sek. Pragniemy również podkreślić, że głowice wykonane z nowych materiałów piezoelektrycznych są lżejsze od głowic matrycowych, co pozwala na bardziej przyjazną pracę operatora i zmniejszenia ryzyka wystąpienia problemu tzw. nadgarstka. Z tych względów, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy Premium z głowicą sektorową wykonaną z nowych materiałów piezoelektrycznych w technologii BT o 96 elementach o zakresie częstotliwości pracy 2,2 6,2 MHz? Modyfikacja ta w żaden sposób nie wpłynie na zdolności diagnostyczne ultrasonografu klasy Premium, a jednocześnie pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców. 13

14 PYTANIE 47 Dot. pkt.69 W chwili obecnej można zaobserwować dynamiczny rozwój nowej techniki obrazowej jaką jest elastografia tkankowa. Znalazło to potwierdzenie w publikacji międzynarodowego towarzystwa EFSUMB Guidelines and Recommendations Elastography on the Clinical Use of Ultrasond. Part 1: Basic Priciples and Technology, gdzie podano kilka możliwych technik elastografii stosowanych przez firmy. Wynika z niej, że elastografię tkankową można podzielić na dwie główne grupy pracujące w oparciu o Strein i Shaer Wave. W zawiązku z powyższym, czy Zamawiający przez zapis Badania elastograficzne wymaga, aby zaoferowany ultrasonograf (w chwili złożenie oferty) posiadał możliwość rozbudowy aparatu zarówno o technologię elastografii Strain jaki i Shaer Wave? Zamawiający określił swoje wymagania w SIWZ. PYTANIE 48 Dot. pkt.70 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy najwyższej z możliwością rozbudowy o nowe techniki obrazowania bez fuzji? Zamawiający określił swoje wymagania w SIWZ. PYTANIE 49 Dot. pkt.70 Zamawiający zawarł w pkt. 70 zapis Fuzja, połączenie i synchronizacja obrazów 3D tomograficznych TK i rezonansowych MR z obrazowaniem ultrasonograficznym w czasie rzeczywistym, wymaga więc aby zaoferowany ultrasonograf posiadał możliwość rozbudowy o nową technologię, którą stosuje się przy łączeniu obrazów z różnych mediów tj. z TK, MRI na ultrasonografie. Pragniemy podkreślić, że w najnowszych aparatach istnieje możliwość użycia Fuzji zarówno do porównywaniu trybów pracy tj. B-mode, Kontrastów-CHI, Elastografii-TE, jak również możliwe jest wykonywanie biopsji pod kontrolą fuzji. W związku z powyższym, czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany ultrasonograf posiadał możliwość łączenia i synchronizacji obrazów z trybami pracy: Kontrast-CHI, Elastografia-TE oraz obrazy z różnych mediów CT i MRI, oraz miał możliwość wykonywania biopsji pod kontrolą Fuzji w czasie rzeczywistym? PYTANIE 50 Dot. pkt.71 Czy Zamawiający uzna możliwość rozbudowy obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym w B-mode na długości ponad 2 m i w trybie Dopplera kolorowego obrazowania z głowic liniowych i convexowych wolumetrycznych za spełniający wymóg zawarty w pkt. 71 Załącznika nr 2 do SIWZ? 14

15 PYTANIE 51 Dot. pkt.73 Czy Zamawiający uzna możliwość rozbudowy systemu o moduł kardiologiczny z pakietami pomiarowymi, głowicami przezklatkowymi, przezprzełykowymi oraz modułem Stress Echo i 2D Wall Motion Tracking bez głowic wewnątrzsercowych za spełniający wymóg zawarty w pkt. 73 Załącznika nr 2 do SIWZ? Głowica wewnątrzsercowa (tzw. cewnikowa) zaliczana jest do wysokospecjalistycznych sond mających zastosowanie jedynie w referencyjnych ośrodkach kardiologicznych, a takich Zamawiający nie posiada. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie tego zapisu. PYTANIE 52 Dot. pkt.73 Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch głowic sektorowych co świadczy o możliwości wykonywania podstawowych badań kardiologicznych. W związku z powyższym rozumiemy, że Zamawiający wymaga zaoferowania ultrasonografu z trybami pracy : Dopplera Ciągłego CWD o maksymalnym zakresie mierzonej prędkości minimum 20 cm/sek. i Dopplera Tkankowego TDI oraz M-mode? Zamawiający wymaga zaoferowania pakietu kardiologicznego zawierającego przynajmniej ciągły Doppler oraz pakiety pomiarowe. PYTANIE 53 Dot. pkt. 52, 56, 63 Biorąc pod uwagę opis przedmiotu Zamówienia, a zwłaszcza zapisy punktów 52, 56, 63 dotyczące możliwości pracy głowic z nasadkami biopsyjnymi Załącznika nr 2 do SIWZ "Opis przedmiotu zamówienia", należy wnioskować, że Zamawiający zamierza wykorzystywać zakupiony system nie tylko do badań, ale również do wykonywania zabiegów w warunkach sali zabiegowej. A- Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga aby zaoferowane głowice były sterylizowane w całości tj. zanurzane w roztworach chemicznych zarówno w części samej głowicy, jak i wraz z kablem? Pragniemy nadmienić, że stosowanie metody zanurzenia głowicy i kabla jest najczęściej stosowaną metodą dezynfekcji i sterylizacji ze względów na łatwość zastosowania jak również niskie koszty w odróżnieniu od innych metod i środków. B- Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby zaoferowane głowice były czyszczone i dezynfekowane środkami zawierającymi alkohol? Pragniemy nadmienić, że środki zawierające alkohol są najczęściej stosowaną metodą dezynfekcji i sterylizacji ze względów na łatwość zastosowania jak również niskie koszty w odróżnieniu od innych metod i środków. A Zamawiający nie wymaga sterylizacji całościowej (Łącznie z kablem) B Zmawiający wymaga możliwości stosowania ogólnie dostępnych środkach zimnych do sterylizacji powierzchniowej. 15

16 PYTANIE 54 Z uwagi na dużą ilość wymaganych głowic, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany ultrasonograf powinien posiadać minimum cztery równoważne gniazda wejściowe dla głowic obrazowych i minimum dwa gniazda parkingowe? PYTANIE 55 Z opisu SIWZ załącznik nr 2, wynika że Zamawiający wymaga ergonomicznego aparatu, m.in. ze względu na fakt, że pracować na nim będzie kilku operatorów o różnych specjalnościach. W związku z powyższym, czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany ultrasonograf posiadał funkcyjny ekran dotykowy min. 10 z przyciskami funkcyjnymi z możliwością ich programowania, rozmieszczenia oraz zmiany ich wielkości i przypisanych funkcji? PYTANIE 56 Czy zaoferowany ultrasonograf powinien posiadać cyfrowe przetwarzanie z min. ośmiokrotnym składaniem wiązki ultradźwiękowej oraz układem zapisu surowych danych wejściowych - Raw Data do dalszej analizy? PYTANIE 57 Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany ultrasonograf posiadał opcję tzw. Full Screen tj. możliwość wyświetlania obrazu / skanu o wielkości ponad 50% powierzchni monitora? Zamawiający określił swoje wymagania w SIWZ. PYTANIE 58 Mając na uwadze, iż przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa wysokospecjalistycznego sprzętu do diagnostyki obrazowej o znacznej wartości, czy Zamawiający jest zainteresowany rozszerzeniem możliwości diagnostycznych zakupowanego urządzenia o możliwość zastosowania go w zawansowanych badaniach kardiologicznych i/lub podniesieniem rozdzielczości obrazowania oraz zwiększeniem jego funkcjonalności? Jeśli tak, prosimy o wprowadzanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dziale "Możliwość rozbudowy systemu" wymogów granicznych o następującej treści: 16

17 A- Możliwość rozbudowy aparatu o moduł do wykonywania wysokospecjalistycznych badań kardiologicznch ze StressEchem, EKG do synchronizacji skanów, trybem obrazowana M-mode Anatomiczny i 2D Wall Motion Tracking B- Możliwość rozbudowy aparatu o Tryb pracy wykorzystujący oprogramowanie umożliwiające optymalizację obrazu w zależności od prędkości rozchodzenia się wiązki ultradźwiękowej C- Możliwość rozbudowy o Tryb pracy wirtualnej endoskopii D- Możliwość bezprzewodowego dostępu do sieci za pomocą Wi-Fi oraz Bluetooth E- Aparat zbudowany na mobilnej platformie składający się z jednostki centralnej i układu zapisu danych surowych RAW DATA z możliwością pracy z zewnętrzną stacją diagnostyczną Pragniemy zauważyć, że wszyscy czołowi producenci posiadają w swojej ofercie, w klasie systemów ultrasonograficznych Premium, urządzenia o parametrach jak zaproponowane. PYTANIE 59 Dot. pkt. 53, 59 oraz 64 Załącznika nr 2 do SIWZ W nawiązaniu do w/w punktów czy należy rozumieć, że Zamawiający stawia wymóg, że zaoferowany ultrasonograf ma współpracować z głowicami matrycowymi? Zamawiający potwierdza, że urządzenie ma pracować z głowicami matrycowymi PYTANIE 60 Dot. 5 pkt. 13 Załącznika nr 8 do SIWZ - UMOWA Czy poprzez treść pkt 13., Zamawiający rozumie, że wspomniane wady/usterki będą dotyczyły istotnych elementów/podzespołów zaoferowanego urządzenia i nie będą dotyczyły elementów pomniejszych typu przyciski funkcyjne, elementy eksploatacyjne itp.? Prosimy również o potwierdzenie, że zapis ten nie będzie dotyczył wad/usterek powstałych z winy Zamawiającego. Zamawiający wyjaśnia, że pkt 13 dotyczy wszystkich elementów urządzenia, które ulegną uszkodzeniu w okresie gwarancji; nie dotyczy on usterek powstałych z winy Zamawiającego (wada nie może powstać z winy użytkownika) ZMIANA SIWZ 1 Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na r. Godziny oraz miejsca składania i otwarcia pozostają bez zmian. ZATWIERDZAM: DYREKTOR SZPITALA mgr Izabela Marcewicz - Jendrysik 17

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Wrocław, 2014-11-13 Wykonawcy Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr WCZ/ZP/D -10/2014 na zamówienie pn.: Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicą typu convex, głowicą

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI MODYFIKACJA DO SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI MODYFIKACJA DO SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr WCZ/ZP/D -10/2014 prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Załącznik do ogłoszenia o zamówieniu nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA APARAT USG 1 szt. Nazwa Wykonawcy Pełna nazwa urządzenia: Producent: Kraj: Rok

Bardziej szczegółowo

Wymagane Parametry Techniczne. Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna

Wymagane Parametry Techniczne. Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna Załącznik nr 2 Wymagane Parametry Techniczne Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna Pełna nazwa urządzenia: -------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych. Informacje ogólne

Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych. Informacje ogólne Załącznik nr 2 Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych Producent Informacje ogólne Model / Typ Kraj pochodzenia Lp. 1. Konstrukcja Parametry graniczne 2. Najwyższej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 5 sierpnia 2014 r. Protokolant: Paweł Puchalski

WYROK. z dnia 5 sierpnia 2014 r. Protokolant: Paweł Puchalski WYROK z dnia 5 sierpnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 sierpnia 2014 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r.

MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/111/2014 ZAŁĄCZNIK NR 1.1.1 do SIWZ MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r. POZYCJA NR 1 Rezonans Magnetyczny 1.5 T (oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy

Bardziej szczegółowo

EDZ.242-25/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia budynku Bloku Operacyjnego.

EDZ.242-25/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia budynku Bloku Operacyjnego. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa montaż i uruchomienie wyposażenia SOR część D

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa montaż i uruchomienie wyposażenia SOR część D EDZ.242-164/11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 AC01-4 QMS, EMS Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 Dotyczy: postępowania nr PN-21/14 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla

Bardziej szczegółowo

MANLEY, TELETRONIX, PULTEC.

MANLEY, TELETRONIX, PULTEC. Kraków, dnia 15.05.2015 r. ZP/4/5.3-2/2015/wyjaśnienia SIWZ 1 Do wszystkich wykonawców I. Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna aparatu USG

Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna aparatu USG Lp. 1. Nazwa sprzętu APARAT USG Z TRZEMA GŁOWICAMI 1SZT. Nazwa sprzętu producent Typ Cena jedn. netto [PLN] Cena jedn. brutto [PLN] 2. Rok produkcji 2013-3. Certyfikaty CE (świadectwo) 4. Autoryzacja na

Bardziej szczegółowo

Parametry/Opis techniczny Załącznik Nr 2. APARAT USG Z DWIEMA GŁOWICAMI 1 SZT ROK PRODUKCJI - 2013 Nazwa sprzętu.. Producent.. Nr seryjny..

Parametry/Opis techniczny Załącznik Nr 2. APARAT USG Z DWIEMA GŁOWICAMI 1 SZT ROK PRODUKCJI - 2013 Nazwa sprzętu.. Producent.. Nr seryjny.. APARAT USG Z DWIEMA GŁOWICAMI 1 SZT ROK PRODUKCJI - 2013 Nazwa sprzętu.. Producent.. Nr seryjny.. Parametry techniczne Lp. Wymagania techniczne Wymagania ogólne System wielofunkcyjny do aplikacji: jamy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania. INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50 E-mail: urszula.paszko@iczmp.edu.pl Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne

Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne Załącznik A dosiwz Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne Lp Parametry techniczne Parametry wymagane Opis oferowanego urządzenia (TAK lub NIE) uwagi I Ultrasonograf cyfrowy jednostka bazowa

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/ 122 /11 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia

Znak sprawy: ZP/ 122 /11 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Katowice, 22.06.2011 r. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE im.prof. Leszka Gieca 40 635 Katowice ul. Ziołowa 45/47

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy :

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy : Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

I. Zmiana terminu składania ofert:

I. Zmiana terminu składania ofert: Rzeszów, dnia 15 lutego 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących Pakietów:

Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących Pakietów: Załącznik Nr 1 do odpowiedzi na pytania i modyfikację treści SIWZ. Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego.

SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego. SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego. Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :...

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :... Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :..... Lp Parametry techniczne Warunek graniczny 1 Nowoczesny

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE Urząd Zamówień Publicznych 2010 r. REKOMENDACJE 1. CEL REKOMENDACJI Niniejsze rekomendacje opracowano celem wskazania sposobu

Bardziej szczegółowo

Katalog Produktów. Najwyższej jakości sprzęt diagnostyczny

Katalog Produktów. Najwyższej jakości sprzęt diagnostyczny TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE ZDROWIU Katalog Produktów Najwyższej jakości sprzęt diagnostyczny Mar-Med TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE ZDROWIU Technologie w służbie zdrowiu Wierzymy, że w ochronie zdrowia ważna jest nie

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r.

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo