Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ"

Transkrypt

1 Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika 43, Sekretariat tel. (22) , fax. (22) , Centrala tel. (22) , Warszawa, dn. 08 lipca 2015r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i montaż aparatu USG do Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ znak sprawy: WSDZ.KZ Na podst. art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn zm.), w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Zamawiający przekazuje wyjaśnienia na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. PYTANIE 1 Dot. Pkt 3. Załącznika 2 do SIWZ Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do przetargu najwyższej klasy aparat USG z pulpitem wyposażonym w podświetlone klawisze, podnoszonym i obracanym w stosunku do podstawy aparatu, ale bez możliwości podnoszenia i obracania pulpitu w stosunku do monitora? Pragniemy wyjaśnić, że ramię monitora w oferowanym rozwiązaniu jest osadzone na pulpicie sterowania i pozwala na jego regulację w lewo/prawo, góra/dół i obrót wokół osi względem pulpitu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. PYTANIE 2 Dot. Pkt 9. i 15. Załącznika 2 do SIWZ Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie oczekiwał spełnienia warunku opisanego w pkt 9. Załącznika 2 do SIWZ, a tym samym jednoczesnego spełnienia pkt. 15.? Pragniemy zauważyć, że pkt 15 jest niepełnym zdublowaniem pkt 9. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. PYTANIE 3 Dot. Pkt 13. i 16. Załącznika 2 do SIWZ Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie oczekiwał spełnienia warunku opisanego w pkt. 16. Załącznika 2 do SIWZ? Pragniemy zauważyć, że wymóg zawarty w pkt 16. stoi

2 w sprzeczności z tym zapisanym w pkt 16. Dodatkowo wymagania zawarte w pkt 13 są rażąco niskie i z całą pewnością nie określają wysokiej klasy ultrasonografu. Zamawiający dopuszcza w obu punktach minimum 300 klatek na sekundę. PYTANIE 4 Dot. Pkt 20. Załącznika 2 do SIWZ USG posiadający 16-stopniowe, ale 8-krotne bezstratne powiększenie obrazu rzeczywistego, zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE? Pragniemy zauważyć, że do celów diagnostyki ultrasonograficznej oferowane powiększenie jest w pełni wystarczające. Tak, PYTANIE 5 Dot. Pkt 21. Załącznika 2 do SIWZ USG z dynamiką systemu wynoszącą 192dB? Wymagany przez Zamawiającego wymóg min. 200 db bardzo nieznacznie przekracza oferowany parametr i pozostaje bez wpływu na charakterystykę pracy systemu i jakość uzyskiwanych obrazów diagnostycznych. Tak, PYTANIE 6 Dot. Pkt 23. Załącznika 2 do SIWZ USG wykorzystujący technologię obrazowania nakładanego przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z możliwością wyboru maksymalnie 9 kierunków sterowania liniami obrazowymi? Oferowana technologia SonoCT jest powszechnie stosowana w aparatach USG firmy Philips i bardzo nieznacznie odbiega od wymogu opisanego przez Zamawiającego oraz w żaden sposób nie wpływa na pogorszenia jakości diagnostycznej uzyskiwanych obrazów. Tak, PYTANIE 7 Dot. Pkt 28. Załącznika 2 do SIWZ USG posiadający zakres wielkości bramki Dopplerowskiej od 0,05 do 2,0 cm? Pragniemy wyjaśnić, że 2

3 w praktyce nie stosuje się bramki szerszej niż 2,0 cm i zaoferowane przez nas rozwiązanie w żaden sposób nie wpłynie na pogorszenie uzyskiwanych wyników i nie utrudni badań diagnostycznych. Tak, PYTANIE 8 Dot. Pkt 31. Załącznika 2 do SIWZ USG z opcją kolorowego Dopplera posiadającego zakres pomiarowy prędkości przepływu minimum 1,5 do 300 cm/sek? Pragniemy wyjaśnić, że oferowany zakres niewiele odbiega od tego wymaganego przez Zamawiającego, a dodatkowo w najważniejszym, dolnym zakresie przy bardzo małych przepływach stosuje się opcję Power Dopplera, który dzięki swej czułości jest powszechnie stosowany do ich detekcji. Tak, PYTANIE 9 Dot. Pkt 33. Załącznika 2 do SIWZ USG z opcją obrazowania harmonicznego na wszystkich zaoferowanych głowicach z wyjątkiem głowicy microconvex? Specyfika badań pediatrycznych i noworodkowych oraz bliskość położenia badanych narządów od czoła głowicy, a co za tym idzie płytkość obrazowania nie wymagają obrazowania harmonicznego, bo nie przyniosłoby to żadnej korzyści diagnostycznej. Tak, PYTANIE 10 Dot. Pkt 35. Załącznika 2 do SIWZ Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający oprócz opisanego oprogramowania aplikacyjnego i pomiarowego będzie wymagał także oprogramowania aplikacyjnego badań kardiologicznych i kardiologicznych pediatrycznych? Pragniemy zauważyć, że w pkt 39. i 64. Zamawiający wymaga dostarczenia głowic kardiologicznych, a tym samym logiczne byłoby bezwzględne wymagania takich opcji oprogramowania diagnostycznego. Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania pakietu kardiologicznego. PYTANIE 11 Dot. Pkt 39., 40. i 41. Załącznika 2 do SIWZ 3

4 USG z wieloczęstotliwościową głowicą sektorową typu phase array do badań kardiologicznych pediatrycznych, ale wykonaną w technologii tradycyjnej matrycy, zakresie częstotliwości pracy przetwornika od 3,0 do 8,0 MHz i liczbie elementów wynoszącej 96? Pragniemy wyjaśnić, że proponowana głowica jest powszechnie stosowana przez Philips w aparatach klasy Premium i pracując w wielu ośrodkach na terenie Polski nigdy nie zbierała negatywnych uwag co do jej jakości obrazowania w badaniach echa pediatrycznego. Tak, PYTANIE 12 Dot. Pkt 53., i 54. Załącznika 2 do SIWZ USG z głowicą typu Convex wykonaną w nowoczesnej technologii monokryształów PureWave zapewniającą najwyższej klasy jakość obrazowania zwłaszcza u trudnych diagnostycznie pacjentów, zakresie częstotliwości od 1,0 do 5,0 MHz? Pragniemy wyjaśnić, że prawie każdy z producentów ma swoją technologię budowy głowic, własne technologie i różne zakresy częstotliwości, niemniej jednak zakres od 1 do 5 MHz jest najczęściej stosowany w diagnostyce ultrasonograficznej jamy brzusznej. Tak, PYTANIE 13 Dot. Pkt 59., i 60. Załącznika 2 do SIWZ USG z głowicą microconvex do badań dzieci i noworodków, ale wykonaną w technologii tradycyjnej matrycy, z zakresem częstotliwości pracy przetwornika od 5,0 do 8,0 MHz? Pragniemy wyjaśnić, że w badaniach pediatrycznych i noworodkowych stosuje się wyższy zakres częstotliwości pracy przetwornika, a zatem oferowana głowica doskonale spełni wymogi diagnostyczne przy tego typu badaniach. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. PYTANIE 14 Dot. Pkt 65. Załącznika 2 do SIWZ USG z głowicą sektorową opisaną w pkt , ale o zakresie częstotliwości pracy od 1,0 do 6,0 MHz? Oferowane rozwiązanie bardzo nieznacznie odbiega od wymagań Zamawiającego i w żaden sposób nie wpływa na jakość diagnostyczną wykonywanych badań. Zamawiający w pkt 65 określił częstotliwości w granicach identycznych, co zawarte w pytaniu. 4

5 PYTANIE 15 Dot. Pkt 71. Załącznika 2 do SIWZ USG z opcją obrazowania panoramicznego w czasie rzeczywistym na głowicach convex i liniowych, ale tylko w trybie B-mode (2D)? Według naszej wiedzy opisaną przez Zamawiającego funkcjonalność obrazowania panoramicznego w trybie kolorowego Dopplera posiada tylko jeden producent na rynku ultrasonografów. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. PYTANIE 16 Dot. Pkt 72. Załącznika 2 do SIWZ USG bez opcji rozbudowy o zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń, natomiast z opcją XRes w standardzie, mającą na celu redukowanie sztucznych artefaktów, wyostrzanie krawędzi tkanek i naczyń, ale nie służącą do ich eliminacji? Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. PYTANIE 17 Dot. Pkt 73. Załącznika 2 do SIWZ USG bez możliwości rozbudowy o głowice wewnątrzsercowe? Pragniemy wyjaśnić, że zastosowanie głowic wewnątrzsercowych ma sens tylko przy zaawansowanym inwazyjnych zabiegach kardiologicznych u pacjentów dorosłych. Tak, PYTANIE 18 Dot. Pkt 73. Załącznika 2 do SIWZ Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w związku z wymaganiem dostarczenia Zamawiającemu wraz z aparatem głowic sektorowych, kardiologicznych Zamawiający będzie wymagał, aby opisana możliwość rozbudowy o pakiet kardiologiczny wraz z pakietami pomiarowymi była wymogiem bezwzględnym? Zamawiający potwierdza taki wymóg. 5

6 PYTANIE 19 Dot. Pkt 84. Załącznika 2 do SIWZ Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie szkolenia pracownika Działu Technicznego w zakresie bieżącej konserwacji, ale bez szkolenia w zakresie drobnych napraw pogwarancyjnych i bez wystawiania certyfikatu? Procedury serwisowe nie przewidują tego typu szkoleń i jedynie pracownicy reprezentujący serwis producenta oferowanego sprzętu powinni dokonywać diagnostyki usterek i ich napraw. Jako zabezpieczenie interesów Klienta możliwe jest wykupienie przez niego pogwarancyjnych kontraktów serwisowych gwarantujących kompleksową opiekę inżynierską. Nie mamy możliwości certyfikować pracownika jakiejkolwiek firmy zewnętrznej w tym także Szpitala. Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu szkolenia w zakresie napraw pogwarancyjnych i wystawienia certyfikatu. PYTANIE 20 Dot. Pkt 84. Załącznika 2 do SIWZ Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i określenie, co Zamawiający rozumie pod nazwą materiały eksploatacyjne / zużywalne? W przypadku ultrasonografii jedynymi materiałami eksploatacyjnymi są żel i papier do videoprintera, a te zwyczajowo są dostarczane na tzw. start w postaci 1 butelki żelu i jednej rolki papieru do videoprintera. Zamawiający nie wymaga dostaw materiałów eksploatacyjnych / zużywalnych jednorazowych, w przypadku awarii wymaga natomiast naprawy / wymiany części dostarczanego urządzenia w czasie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy (np. głowice USG). (Zamawiający prosi o wyspecyfikowanie części aparatu objętych (lub nieobjętych) gwarancją). PYTANIE 21 p.2. Czy Zamawiający dopuści aparat o wadze 160 kg? Konstrukcja mocowania kół pozwala na swobodne manewrowanie oferowanym przez nas aparatem bez użycia znacznej siły przy masie aparatu 160kg. Na wagę aparatu ma wpływ funkcjonalne wieloprzegubowe ramię do mocowania monitora co pozwala na funkcjonalne ustawienie pozycji monitora do każdego rodzaju badania. Tak, Zamawiający wyraża zgodę. PYTANIE 22 p.15 Czy przez tą transmisję należy rozumieć integrację dostarczonego ultrasonografu z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/PACS? Jeżeli tak to prosimy o podanie nazwy i producenta posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS/PACS oraz określenia czy Zamawiający posiada wolne licencje przyłączeniowego do tego systemu RIS/PACS? Zamawiający wymaga integracji przez moduł komunikacyjny pracujący w standardzie HL7 oraz DICOM 3.0 (Worklist, Storage, Send, Commitment, Query/Retrieve, Print) pozwalający na - 6

7 przyjmowanie danych pacjenta wprowadzonych w szpitalnym systemie informatycznym OPTIMED firmy ESA Projekt oraz przesyłania do PACS uzyskanych w trakcie badań obrazów łącznie z opisem diagnostycznym. Koszty integracji dostarczonych urządzeń z systemami Zamawiającego należy ująć w cenie oferty. Zamawiający nie posiada wolnych licencji przyłączeniowych do systemu RIS/PACS; oferent zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie zakupu licencji. PYTANIE 23 p.16. Czy Zamawiający dopuści aparat z liczbą klatek pamięci min. 300 (tak, jak jest wymagane w p. 13) oraz zapis Dopplera spektralnego min. 20 s? Wymagania te są ze sobą zbieżne i nie ograniczają konkurencji. Czas zapisu min 20s Doplera spektralnego pozwala na rejestrację całego badania, w którym wykorzystuje się Dopler spektralny. PYTANIE 24 p.40. Czy Zamawiający dopuści głowicę sektorową o zakresie częstotliwości 2,5-8 MHz? Jest to nieznaczna różnica w stosunku do wartości wymaganej i nie ma to praktycznego znaczenia dla funkcjonalności aparatu. Obecny zapis jest tendencyjny i ogranicza konkurencję. PYTANIE 25 p.51 Czy Zamawiający dopuści głowicę wykonaną w technologii innej niż matrycowa z min 192 elementami obrazowymi pozwalającej na ogniskowanie w dwóch płaszczyznach? Rozwiązanie to jest równoważne do technologii matrycowej. Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty. PYTANIE 26 p.54 Czy Zamawiający dopuści głowicę konweksową o zakresie 2-6 MHz? Jest to niewielka różnica w stosunku do wartości wymaganej a proponowana konstrukcja głowicy lepiej sprawdzi się w badaniach pediatrycznych. PYTANIE 27 p. 57 Czy Zamawiający dopuści głowicę z liczbą elementów 320 dla technologii matrycowej lub min. 192 elementy dla innej technologii zapewniającej ogniskowanie w dwóch płaszczyznach? Są to rozwiązania równoważne. Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty. 7

8 PYTANIE 28 p. 61 Czy Zamawiający dopuści głowice z 128 elementami akustycznymi wykonanej w technologii zapewniającej ogniskowanie w dwóch płaszczyznach? Wymóg 256 elementów akustycznych jest typowy dla głowicy wykonanej w technologii matrycowej. Jest to rozwiązanie równoważne. Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty. PYTANIE 29 p. 64 Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne użycie zamiast określenia "Pure Wave / Single Cristal" określenia " lub inna technologia zapewniająca ogniskowanie w dwóch płaszczyznach"? Jest to nazewnictwo równoważne. Obecny nazwa używana jest tylko przez jednego producenta aparatów USG. Dopuszczenie zmiany nazewnictwa umożliwi innym producentom stosujących inne nazewnictwo swoich technologii na złożenie oferty. PYTANIE 30 p.65 Czy Zamawiający dopuści głowicę sektorową o zakresie częstotliwości 1-4,5 MHz? Jest to niewielka różnica od wymaganej a wartość oferowana pozwala na wykonywanie badań kardiologicznych o bardzo dobrej jakości. PYTANIE 31 p Ze względu na to, że w tych punktach Zamawiający opisał parametry głowicy kardiologicznej to czy Zamawiający dla tej głowicy należy zaoferować na aparacie pakiet kardiologiczny w celu wykorzystania zamawianej głowicy kardiologicznej? Brak takiego pakietu uniemożliwia wykorzystanie możliwości wymaganej głowicy. Zamawiający wymaga zaoferowania pakietu kardiologicznego zawierającego przynajmniej ciągły Doppler oraz pakiety pomiarowe. PYTANIE 32 p. Możliwość rozbudowy systemu Czy przez to sformułowanie należy rozumieć, że oferowany aparat ma pozwalać na doinstalowanie wymaganych w tym punkcie funkcjonalności czy też może 8

9 rozbudowa ma polegać na dostarczeniu innego aparatu posiadającego wymienione w tym punkcie funkcjonalności? Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy zakupionego aparatu, a nie wymiany na inne urządzenie. PYTANIE 33 Dot. pkt.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy Premium o mobilnej konstrukcji z czterema niezależnymi kołami i możliwością ich blokownia do jazdy w przód o wadze 150 kg? TAK, Zamawiający wyraża zgodę. PYTANIE 34 Dot. pkt.4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy Premium z monitorem wysokiej rozdzielczości o matrycy 1280 x 1024 i przekątnej 19 cali? Pragniemy podkreślić, że rzeczywisty obraz /skan wyświetlany na monitorze jest taki sam zarówno na ekranie 19 calowym jak 21 calowym. Istotą tworzenia obrazu jest wielkość matrycy scan convertera, a ta w obu przypadkach jest taka sama. Ponadto należy podkreślić, że w praktyce diagnostycznej w ultrasonografach stosuje się monitor o przekątnej 19 cali. Preferowanie przez Zamawiającego cyfrowego monitora o przekątnej 21 cali nie ma uzasadnienia klinicznego. Modyfikacja ta w żaden sposób nie wpłynie na zdolności diagnostyczne ultrasonografu klasy Premium, a jednocześnie pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców. PYTANIE 35 Dot. pkt.16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy Premium z dynamiczną pamięcią cineloop o pojemności 256 MB pozwalającej na zapis Dopplera spektralnego czasie 30 sekund? Modyfikacja ta w żaden sposób nie wpłynie na zdolności diagnostyczne ultrasonografu klasy Premium, a jednocześnie pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców. TAK, Zamawiający wyraża zgodę. PYTANIE 36 Dot. pkt.22 Wymagana przez Zamawiającego Częstotliwość odświeżania w trybie B-mode min. 600 klatek. określona jest bez podania wymogów szczegółowych. Pragniemy podkreślić, że poszczególne firmy podają wartość tego parametru tj. częstotliwość odświeżania obrazu jako współczynnik Frame Rate FR, stosując różne oceny i kryteria przy jego wyznaczeniu. Nie wiadomo czy dotyczy on obrazu 9

10 diagnostycznego. Przypominamy, że na wartość FR wpływa wiele czynników takich jak: typ głowicy, wielkości skanowania tj. kąt lub pole obrazowania, głębokość penetracji itd.. Ponadto częstotliwość odświeżania może dotyczyć nie tylko ilości obrazów wyświetlanych na ekranie ale również obrazów tworzonych na matrycy scan convertera. W związku z tym, że parametr FR jest niejednoznaczny, nie powinien być warunkiem granicznym tzw. odcinającym. Prosimy o modyfikację SIWZ w punkcie 22 Załącznika nr 2 di SIWZ i wyrażenie zgody na zaoferowanie ultrasonografu klasy Premium o maksymalnej prędkości odświeżania obrazu B-mode - FR min. 500 klatek/sekundę dla obrazu diagnostycznego bez utraty rozdzielczości. Modyfikacja ta w żaden sposób nie wpłynie na zdolności diagnostyczne ultrasonografu klasy Premium, a jednocześnie pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców. PYTANIE 37 Dot. pkt.23 W nowoczesnych ultrasonografach istotą stosowania technologii obrazowania nakładanego przestrzennego wielokierunkowego tzw. compounding jest nie tylko ilość kierunków sterowania liniami obrazowymi ale również ilość emitowanych częstotliwości. Taka technika pozwala na jednakowe wyostrzanie krawędzi struktur anatomicznych na różnych głębokościach, czego nie pozwala klasyczna technika compounding. Pragniemy podkreślić fakt, że przy zastosowaniu powyżej sześciu linii, dokładność i rozdzielczość i tak nie wzrasta, a ponadto większa liczba linii znacząco zmniejsza częstotliwość odświeżania obrazu Frame Rate FR. W związku z powyższym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy Premium z 7 liniami obrazowania wielokierunkowego z 3 częstotliwościami, wielowiązkowego? Modyfikacja ta w żaden sposób nie wpłynie na zdolności diagnostyczne ultrasonografu klasy Premium, a jednocześnie pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców. PYTANIE 38 Dot. pkt.28 Zamawiający określił szerokość bramki Dopplerowskiej w granicach min. 0,1 3,0 cm. Wymaganie, aby maksymalna wielkość bramki Dopplerowskiej określona była w tak dużym zakresie nie ma uzasadnienia klinicznego. Należy podkreślić, że przy badaniu dużych naczyń o wielkości powyżej 20 mm w praktyce obliczenia są prowadzone z wartości średniej prędkości przepływu z obszaru wyznaczonego przez bramkę. W związku z tym, w praktyce używa się bramkę dopplerowską o wielkości maksymalnej ok. 20 mm. Z tych względów prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie ultrasonografu klasy Premium z szerokością bramki Dopplerowskiej w granicach 1-20 mm. Modyfikacja ta w żaden sposób nie wpłynie na zdolności diagnostyczne ultrasonografu klasy Premium, a jednocześnie pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców. Zamawiający wyraża zgodę. 10

11 PYTANIE 39 Dot. pkt.31 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy Premium z maksymalnym zakresem pomiarowym mierzącym prędkość przepływu dla Dopplera kolorowego ±400 cm/s ±5%? Pragniemy zwrócić uwagę, że Doppler kolorowy zaliczany jest do tzw. pomiarów wskaźnikowych, a więc mało dokładnych, gdzie prędkość przyporządkowana jest odcieniowi koloru. Modyfikacja ta w żaden sposób nie wpłynie na zdolności diagnostyczne ultrasonografu klasy Premium, a jednocześnie pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców. PYTANIE 40 Dot. pkt.32 Czy Zamawiający wymaga Dopplera Mocy pozwalającego określić kierunek przepływu? Zamawiający określił swoje wymagania w SIWZ. PYTANIE 41 Dot. pkt.32 Czy Zamawiający wymaga Dopplera Mocy pozwalającego określić kierunek przepływu w mikronaczyniach narządów miąższowych (nerki, wątroba) bardzo wolnych przepływów poniżej 2 cm/sek. pozwalając obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępnych na zaoferowanych głowicach convex i linia? Zamawiający określił swoje wymagania w SIWZ. PYTANIE 42 Dot. pkt Z opisu wynika, że Zamawiający wymaga zaoferowania głowicy sektorowej do badań kardiologicznych dzieci i noworodków. W związku z powyższym czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie głowicy sektorowej wykonanej w technologii phase array o częstotliwości 2,5-9 MHz z 128 elementami i kącie pola skanowania 90 0 do badań dzieci i noworodków? PYTANIE 43 Dot. pkt.51 Firmy stosują różne kryteria do opisywania cech konstrukcyjnych głowic, podając albo liczbę elementów albo liczbę elementów akustycznych lub ilość elementów tworzących obraz. Wynika to z faktu, że producenci stosują różne technologie do budowy głowic. Mogą to być sondy wykonane w technologii matrycowej wielorzędowej, Pure Wave, Honofy lens. Równoważnym rozwiązaniem świadczącym również o zaawansowanej technologii i wysokiej klasie sond, co przekłada się na bardzo 11

12 wysoką jakość obrazowania, jest nowa technologia BT i SBT Super Broad Transducer. Głowice sektorowe, liniowe, convexowe BT / SBT są wykonane z nowych materiałów kompozytowych i składają się odpowiednio z 96, 128 lub 192 elementów przetworników, dodatkowo ciętych na mniejsze fragmenty o wielkości 60µm. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać jednorodną wiązkę zarówno w polu bliskim jak i dalekim oraz zachować małą grubość elewacji porównywalną z parametrami dla głowic matrycowych. W wyniku tego jakość otrzymanych obrazów/skanów jest najwyższa w całym zakresie penetracji i stosowanych częstotliwości pracy. Ponadto głowice BT / SBT posiadają cechy przewyższające technologię matrycową tj. większą szybkość tworzenia obrazu - FR (akwizycja danych w matrycach czyli z większej ilości elementów trwa dłużej) oraz większą wartość współczynnika PRF (ponad 24 khz) dla Dopplera Pulsacyjnego - PWD, dając w ten sposób możliwość wykonywania pomiarów prędkości przepływów w naczyniach o wartościach ponad 20 m/sek. Pragniemy również podkreślić, że głowice wykonane z nowych materiałów piezoelektrycznych są lżejsze od głowic matrycowych, co pozwala na bardziej przyjazną pracę operatora i zmniejszenia ryzyka wystąpienia problemu tzw. nadgarstka. Z powyższych względów, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy Premium z głowicą liniową do badań naczyniowych i mięśniowo-szkieletowych wykonaną z nowych materiałów piezoelektrycznych w technologii BT o 192 elementach? Modyfikacja ta w żaden sposób nie wpłynie na zdolności diagnostyczne ultrasonografu klasy Premium, a jednocześnie pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców. PYTANIE 44 Dot. pkt.57 Firmy stosują różne kryteria do opisywania cech konstrukcyjnych głowic, podając albo liczbę elementów albo liczbę elementów akustycznych lub ilość elementów tworzących obraz. Wynika to z faktu, że producenci stosują różne technologie do budowy głowic. Mogą to być sondy wykonane z technologii matrycowej wielorzędowej, Pure Wave, Honofy lens, Single Crystal. Z tych względów, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy Premium z głowicą convex wykonaną z nowych materiałów piezoelektrycznych w technologii Single Crystal o 192 elementach? Modyfikacja ta w żaden sposób nie wpłynie na zdolność obrazowania i zdolności diagnostyczne ultrasonografu, jak również pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców. PYTANIE 45 Dot. pkt Firmy stosują różne kryteria do opisywania cech konstrukcyjnych głowic, podając albo liczbę elementów albo liczbę elementów akustycznych lub ilość elementów tworzących obraz. Wynika to z faktu, że producenci stosują różne technologie do budowy głowic. Mogą to być sondy wykonane z technologii matrycowej wielorzędowej, Pure Wave, Honofy lens, Single Crystal. Równoważnym rozwiązaniem świadczącym również o zaawansowanej technologii i wysokiej klasie sond, co przekłada się na bardzo wysoką jakość obrazowania, jest nowa technologia BT / SBT Super Broad Transducer. Głowice sektorowe, liniowe, convexowe BT / SBT są wykonane z nowych materiałów kompozytowych i składają się odpowiednio z 96, 128 lub 192 elementów przetworników, dodatkowo 12

13 ciętych na mniejsze fragmenty o wielkości 60µm. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać jednorodną wiązkę zarówno w polu bliskim jak i dalekim oraz zachować małą grubość elewacji, porównywalną z parametrami dla głowic matrycowych. W wyniku tego jakość otrzymanych obrazów/skanów jest najwyższa w całym zakresie penetracji i stosowanych częstotliwości pracy. Ponadto głowice BT / SBT posiadają cechy przewyższające technologię matrycową tj. większą szybkość tworzenia obrazu - FR (akwizycja danych w matrycach czyli z większej ilości elementów trwa dłużej) oraz większą wartość współczynnika PRF (ponad 24 khz) dla Dopplera Pulsacyjnego - PWD, dając w ten sposób możliwość wykonywania pomiarów prędkości przepływów w naczyniach o wartościach ponad 20 m/sek. Pragniemy również podkreślić, że głowice wykonane z nowych materiałów piezoelektrycznych są lżejsze od głowic matrycowych, co pozwala na bardziej przyjazną pracę operatora i zmniejszenia ryzyka wystąpienia problemu tzw. nadgarstka. Z tych względów, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy Premium z głowicą Microconvex do badań dzieci i noworodków wykonaną z nowych materiałów piezoelektrycznych w technologii BT o 128 elementach i zakresie częstotliwości 3,0 11 MHz i kącie pola widzenia 100 0? PYTANIE 46 Dot. pkt Firmy stosują różne technologie do budowy głowic. Mogą to być sondy wykonane z technologii matrycowej wielorzędowej, Pure Wave, Honofy lens. Równoważnym rozwiązaniem świadczącym również o zaawansowanej technologii i wysokiej klasie sond, co przekłada się na bardzo wysoką jakość obrazowania, jest nowa technologia BT i SBT Super Broad Transducer. Głowice sektorowe, liniowe, convexowe BT i SBT są wykonane z nowych materiałów kompozytowych i składają się odpowiednio z 96 lub 192 elementów przetworników, dodatkowo ciętych na mniejsze fragmenty o wielkości 60µm. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać jednorodną wiązkę zarówno w polu bliskim jak i dalekim oraz zachować małą grubość elewacji, porównywalną z parametrami dla głowic matrycowych. W wyniku tego jakość otrzymanych obrazów/skanów jest najwyższa w całym zakresie penetracji i stosowanych częstotliwości pracy. Ponadto głowice BT i SBT posiadają cechy przewyższające technologię matrycową tj. większą szybkość tworzenia obrazu - FR (akwizycja danych w matrycach czyli z większej ilości elementów trwa dłużej) oraz większą wartość współczynnika PRF (ponad 24 khz) dla Dopplera Pulsacyjnego - PWD, dając w ten sposób możliwość wykonywania pomiarów prędkości przepływów w naczyniach o wartościach ponad 20 m/sek. Pragniemy również podkreślić, że głowice wykonane z nowych materiałów piezoelektrycznych są lżejsze od głowic matrycowych, co pozwala na bardziej przyjazną pracę operatora i zmniejszenia ryzyka wystąpienia problemu tzw. nadgarstka. Z tych względów, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy Premium z głowicą sektorową wykonaną z nowych materiałów piezoelektrycznych w technologii BT o 96 elementach o zakresie częstotliwości pracy 2,2 6,2 MHz? Modyfikacja ta w żaden sposób nie wpłynie na zdolności diagnostyczne ultrasonografu klasy Premium, a jednocześnie pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców. 13

14 PYTANIE 47 Dot. pkt.69 W chwili obecnej można zaobserwować dynamiczny rozwój nowej techniki obrazowej jaką jest elastografia tkankowa. Znalazło to potwierdzenie w publikacji międzynarodowego towarzystwa EFSUMB Guidelines and Recommendations Elastography on the Clinical Use of Ultrasond. Part 1: Basic Priciples and Technology, gdzie podano kilka możliwych technik elastografii stosowanych przez firmy. Wynika z niej, że elastografię tkankową można podzielić na dwie główne grupy pracujące w oparciu o Strein i Shaer Wave. W zawiązku z powyższym, czy Zamawiający przez zapis Badania elastograficzne wymaga, aby zaoferowany ultrasonograf (w chwili złożenie oferty) posiadał możliwość rozbudowy aparatu zarówno o technologię elastografii Strain jaki i Shaer Wave? Zamawiający określił swoje wymagania w SIWZ. PYTANIE 48 Dot. pkt.70 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy najwyższej z możliwością rozbudowy o nowe techniki obrazowania bez fuzji? Zamawiający określił swoje wymagania w SIWZ. PYTANIE 49 Dot. pkt.70 Zamawiający zawarł w pkt. 70 zapis Fuzja, połączenie i synchronizacja obrazów 3D tomograficznych TK i rezonansowych MR z obrazowaniem ultrasonograficznym w czasie rzeczywistym, wymaga więc aby zaoferowany ultrasonograf posiadał możliwość rozbudowy o nową technologię, którą stosuje się przy łączeniu obrazów z różnych mediów tj. z TK, MRI na ultrasonografie. Pragniemy podkreślić, że w najnowszych aparatach istnieje możliwość użycia Fuzji zarówno do porównywaniu trybów pracy tj. B-mode, Kontrastów-CHI, Elastografii-TE, jak również możliwe jest wykonywanie biopsji pod kontrolą fuzji. W związku z powyższym, czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany ultrasonograf posiadał możliwość łączenia i synchronizacji obrazów z trybami pracy: Kontrast-CHI, Elastografia-TE oraz obrazy z różnych mediów CT i MRI, oraz miał możliwość wykonywania biopsji pod kontrolą Fuzji w czasie rzeczywistym? PYTANIE 50 Dot. pkt.71 Czy Zamawiający uzna możliwość rozbudowy obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym w B-mode na długości ponad 2 m i w trybie Dopplera kolorowego obrazowania z głowic liniowych i convexowych wolumetrycznych za spełniający wymóg zawarty w pkt. 71 Załącznika nr 2 do SIWZ? 14

15 PYTANIE 51 Dot. pkt.73 Czy Zamawiający uzna możliwość rozbudowy systemu o moduł kardiologiczny z pakietami pomiarowymi, głowicami przezklatkowymi, przezprzełykowymi oraz modułem Stress Echo i 2D Wall Motion Tracking bez głowic wewnątrzsercowych za spełniający wymóg zawarty w pkt. 73 Załącznika nr 2 do SIWZ? Głowica wewnątrzsercowa (tzw. cewnikowa) zaliczana jest do wysokospecjalistycznych sond mających zastosowanie jedynie w referencyjnych ośrodkach kardiologicznych, a takich Zamawiający nie posiada. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie tego zapisu. PYTANIE 52 Dot. pkt.73 Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch głowic sektorowych co świadczy o możliwości wykonywania podstawowych badań kardiologicznych. W związku z powyższym rozumiemy, że Zamawiający wymaga zaoferowania ultrasonografu z trybami pracy : Dopplera Ciągłego CWD o maksymalnym zakresie mierzonej prędkości minimum 20 cm/sek. i Dopplera Tkankowego TDI oraz M-mode? Zamawiający wymaga zaoferowania pakietu kardiologicznego zawierającego przynajmniej ciągły Doppler oraz pakiety pomiarowe. PYTANIE 53 Dot. pkt. 52, 56, 63 Biorąc pod uwagę opis przedmiotu Zamówienia, a zwłaszcza zapisy punktów 52, 56, 63 dotyczące możliwości pracy głowic z nasadkami biopsyjnymi Załącznika nr 2 do SIWZ "Opis przedmiotu zamówienia", należy wnioskować, że Zamawiający zamierza wykorzystywać zakupiony system nie tylko do badań, ale również do wykonywania zabiegów w warunkach sali zabiegowej. A- Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga aby zaoferowane głowice były sterylizowane w całości tj. zanurzane w roztworach chemicznych zarówno w części samej głowicy, jak i wraz z kablem? Pragniemy nadmienić, że stosowanie metody zanurzenia głowicy i kabla jest najczęściej stosowaną metodą dezynfekcji i sterylizacji ze względów na łatwość zastosowania jak również niskie koszty w odróżnieniu od innych metod i środków. B- Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby zaoferowane głowice były czyszczone i dezynfekowane środkami zawierającymi alkohol? Pragniemy nadmienić, że środki zawierające alkohol są najczęściej stosowaną metodą dezynfekcji i sterylizacji ze względów na łatwość zastosowania jak również niskie koszty w odróżnieniu od innych metod i środków. A Zamawiający nie wymaga sterylizacji całościowej (Łącznie z kablem) B Zmawiający wymaga możliwości stosowania ogólnie dostępnych środkach zimnych do sterylizacji powierzchniowej. 15

16 PYTANIE 54 Z uwagi na dużą ilość wymaganych głowic, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany ultrasonograf powinien posiadać minimum cztery równoważne gniazda wejściowe dla głowic obrazowych i minimum dwa gniazda parkingowe? PYTANIE 55 Z opisu SIWZ załącznik nr 2, wynika że Zamawiający wymaga ergonomicznego aparatu, m.in. ze względu na fakt, że pracować na nim będzie kilku operatorów o różnych specjalnościach. W związku z powyższym, czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany ultrasonograf posiadał funkcyjny ekran dotykowy min. 10 z przyciskami funkcyjnymi z możliwością ich programowania, rozmieszczenia oraz zmiany ich wielkości i przypisanych funkcji? PYTANIE 56 Czy zaoferowany ultrasonograf powinien posiadać cyfrowe przetwarzanie z min. ośmiokrotnym składaniem wiązki ultradźwiękowej oraz układem zapisu surowych danych wejściowych - Raw Data do dalszej analizy? PYTANIE 57 Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany ultrasonograf posiadał opcję tzw. Full Screen tj. możliwość wyświetlania obrazu / skanu o wielkości ponad 50% powierzchni monitora? Zamawiający określił swoje wymagania w SIWZ. PYTANIE 58 Mając na uwadze, iż przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa wysokospecjalistycznego sprzętu do diagnostyki obrazowej o znacznej wartości, czy Zamawiający jest zainteresowany rozszerzeniem możliwości diagnostycznych zakupowanego urządzenia o możliwość zastosowania go w zawansowanych badaniach kardiologicznych i/lub podniesieniem rozdzielczości obrazowania oraz zwiększeniem jego funkcjonalności? Jeśli tak, prosimy o wprowadzanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dziale "Możliwość rozbudowy systemu" wymogów granicznych o następującej treści: 16

17 A- Możliwość rozbudowy aparatu o moduł do wykonywania wysokospecjalistycznych badań kardiologicznch ze StressEchem, EKG do synchronizacji skanów, trybem obrazowana M-mode Anatomiczny i 2D Wall Motion Tracking B- Możliwość rozbudowy aparatu o Tryb pracy wykorzystujący oprogramowanie umożliwiające optymalizację obrazu w zależności od prędkości rozchodzenia się wiązki ultradźwiękowej C- Możliwość rozbudowy o Tryb pracy wirtualnej endoskopii D- Możliwość bezprzewodowego dostępu do sieci za pomocą Wi-Fi oraz Bluetooth E- Aparat zbudowany na mobilnej platformie składający się z jednostki centralnej i układu zapisu danych surowych RAW DATA z możliwością pracy z zewnętrzną stacją diagnostyczną Pragniemy zauważyć, że wszyscy czołowi producenci posiadają w swojej ofercie, w klasie systemów ultrasonograficznych Premium, urządzenia o parametrach jak zaproponowane. PYTANIE 59 Dot. pkt. 53, 59 oraz 64 Załącznika nr 2 do SIWZ W nawiązaniu do w/w punktów czy należy rozumieć, że Zamawiający stawia wymóg, że zaoferowany ultrasonograf ma współpracować z głowicami matrycowymi? Zamawiający potwierdza, że urządzenie ma pracować z głowicami matrycowymi PYTANIE 60 Dot. 5 pkt. 13 Załącznika nr 8 do SIWZ - UMOWA Czy poprzez treść pkt 13., Zamawiający rozumie, że wspomniane wady/usterki będą dotyczyły istotnych elementów/podzespołów zaoferowanego urządzenia i nie będą dotyczyły elementów pomniejszych typu przyciski funkcyjne, elementy eksploatacyjne itp.? Prosimy również o potwierdzenie, że zapis ten nie będzie dotyczył wad/usterek powstałych z winy Zamawiającego. Zamawiający wyjaśnia, że pkt 13 dotyczy wszystkich elementów urządzenia, które ulegną uszkodzeniu w okresie gwarancji; nie dotyczy on usterek powstałych z winy Zamawiającego (wada nie może powstać z winy użytkownika) ZMIANA SIWZ 1 Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na r. Godziny oraz miejsca składania i otwarcia pozostają bez zmian. ZATWIERDZAM: DYREKTOR SZPITALA mgr Izabela Marcewicz - Jendrysik 17

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ CENOWY Załącznik 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok produkcji: Wartość

Bardziej szczegółowo

Drezdenko, dnia 7 lipca 2016 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie

Drezdenko, dnia 7 lipca 2016 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie Drezdenko, dnia 7 lipca 2016 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę aparatu usg dla Powiatowego Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną Załącznik nr 1a do oferty CZĘŚĆ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE Zestawienie parametrów techniczno użytkowych Aparat USG Doppler do badań naczyniowych Formularz Lp. PARAMETR/WARUNEK WARUNEK GRANICZNY Konstrukcja i konfiguracja 1. Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy:... Adres:... e-mail:

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy:... Adres:... e-mail: ... pieczęć wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel./fax:. e-mail: Oferta dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Sądowa

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii

Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Gliwice, dn. 19.10.2012r. Wyjaśnienia do siwz Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Zamawiający, Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :...

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :... Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :..... Lp Parametry techniczne Warunek graniczny 1 Nowoczesny

Bardziej szczegółowo

3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z dynamiką systemu powyżej 199 db? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z dynamiką systemu powyżej 199 db? Odpowiedź Zamawiającego: Tak Dęblin, dnia 30 kwietnia 2010 r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie ul. Rynek 14, 08-530 Dęblin Dotyczy: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ, MONTAŻEM, URUCHOMIENIEM

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO INFORMACJE OGÓLNE

PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO INFORMACJE OGÓLNE ZAŁĄCZNIK nr 2 DO ZAPROSZENIA SPZOZ-OiZP/2/24/241/30-10/2015 Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Miejscowość... Data... PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO L.p. Producent / Firma Kraj pochodzenia

Bardziej szczegółowo

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o maksymalnej dynamice systemu do 255dB?

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o maksymalnej dynamice systemu do 255dB? Stargard Szczeciński, 16.10.2015 r. OFERENCI dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 11/n/do/2015 r. na dostawę, instalację, i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicami dla Pracowni USG

Bardziej szczegółowo

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty AE/ZP-27-101/14 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja. II Obrazowanie i prezentacja obrazu. załącznik nr 1. Wymagane Parametry Techniczne aparatu USG

Konstrukcja. II Obrazowanie i prezentacja obrazu. załącznik nr 1. Wymagane Parametry Techniczne aparatu USG Wymagane Parametry Techniczne aparatu USG załącznik nr 1 L.p. Wymagane parametry techniczne Wymagania Parametry oferowane 1. Oferent/Producent (podać) 2. Pełna nazwa i typ (podać) 3. Kraj pochodzenia (podać)

Bardziej szczegółowo

USG_-przetarg nieograniczony Załącznik nr 2 Wymagane Parametry Techniczne

USG_-przetarg nieograniczony Załącznik nr 2 Wymagane Parametry Techniczne Wymagane Parametry Techniczne Pełna nazwa ultrasonografu Producent Kraj Dystrybutor - Oferent Lp. Parametry / Warunek Parametr wymagany Odpowiedź oferenta 1. Aparat fabrycznie nowy 2015r. 2. Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARATU USG

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARATU USG ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARATU USG Zał. nr 1 do SIWZ I. Dane ogólne: Pełna nazwa ultrasonografu Producent/ Kraj Rok produkcji Dystrybutor-Wykonawca Podać Podać Podać

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 GRANICZNE WYMAGANIA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE

Załącznik Nr 5 GRANICZNE WYMAGANIA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 5 GRANICZNE WYMAGANIA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE Parametry techniczne stacjonarnego ULTRASONOGRAFU KLINICZNEGO wysokiej klasy z głowicami: konweksową,

Bardziej szczegółowo

SZP-2910-14(41/ZP/11)-

SZP-2910-14(41/ZP/11)- SZP-2910-14(41/ZP/11)- 11 ( 1 ) Płock, dnia 21.11.2011r. Do wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne znak: SZP-2910-14(41/ZP/11)-11 prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANIA GRANICZNE DLA APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO DLA PORADNI UROLOGICZNEJ

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANIA GRANICZNE DLA APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO DLA PORADNI UROLOGICZNEJ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do siwz Dostawa i montaż trzech sztuk aparatów ultrasonograficznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej l.p. 1. Nazwa urządzenia Aparat ultrasonograficzny dla

Bardziej szczegółowo

Lp. wymagane. 1. Nazwa producenta podać. 2. Model/ Typ aparatu podać. 3. Kraj pochodzenia podać

Lp. wymagane. 1. Nazwa producenta podać. 2. Model/ Typ aparatu podać. 3. Kraj pochodzenia podać Parametry techniczno- użytkowe załącznik nr 1 do SIWZ Aparat USG 3D4D położniczo- ginekologiczny do diagnostyki wad prenatalnych z zestawem głowic i możliwością podłączenia do sieci teleinformatycznej

Bardziej szczegółowo

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie.

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie. Warszawa, dn. 19.05.2016 r. Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na: Dostawa urządzeń medycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ (wypełnić jeśli dotyczy Pakietu 5)

Załącznik nr 10 do SIWZ (wypełnić jeśli dotyczy Pakietu 5) Załącznik nr 10 do SIWZ (wypełnić jeśli dotyczy Pakietu 5) Pełna nazwa ultrasonografu Producent / Kraj Rok produkcji Dystrybutor - Wykonawca Lp. Opis parametrów Wymagana wartość graniczna Oferowane parametry

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Załącznik nr 1 Parametry techniczne Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Lp. Opis wymaganego parametru Wartość graniczna Parametry oferowane 1. 2 3 4 I WYMAGANIA OGÓLNE 1 Aparat stacjonarny

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Tak

AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Tak AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

Do: wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Do: wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Braniewo, dnia 21.03.2016r. Do: wykonawców postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. : przetargu nieograniczonego nr sprawy D/1/2016 dla dostawy o wartości poniżej 207 000 euro Działając na

Bardziej szczegółowo

Wymagane Parametry Techniczne. Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna

Wymagane Parametry Techniczne. Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna Załącznik nr 2 Wymagane Parametry Techniczne Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna Pełna nazwa urządzenia: -------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Nazwa aparatu /model.. Producent:. Kraj pochodzenia:. Rok produkcji... LP Parametr Wartość graniczna Oferowane parametry z kolumny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ultrasonograf z trzema głowicami oraz kolorowym Dopplerem

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ultrasonograf z trzema głowicami oraz kolorowym Dopplerem Znak sprawy: 19/WOMP ZCLiP / 2013 Załącznik nr 1A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ultrasonograf z trzema głowicami oraz kolorowym Dopplerem Nazwa aparatu:... Producent:...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna aparatu ultrasonograficznego:

Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna aparatu ultrasonograficznego: Załącznik 1A Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna aparatu ultrasonograficznego: Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr wymagany 1 Producent podać 2 Nazwa i typ podać 3 Kraj pochodzenia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH. Echokardiograf. Lp. Opis parametru Warunek graniczny

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH. Echokardiograf. Lp. Opis parametru Warunek graniczny ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH Echokardiograf Lp. Opis parametru Warunek graniczny 1. Stacjonarny echokardiograf do badań kardiologiczno-naczyniowych Aparat fabrycznie nowy,

Bardziej szczegółowo

Graniczne wymagania techniczno - eksploatacyjne Zestaw 1 - Aparat USG wysokiej klasy z jedną głowicą typu convex

Graniczne wymagania techniczno - eksploatacyjne Zestaw 1 - Aparat USG wysokiej klasy z jedną głowicą typu convex Załącznik Nr 1 do SIWZ pieczęć adresowa firmy Wykonawcy Graniczne wymagania techniczno - eksploatacyjne Zestaw 1 - Aparat USG wysokiej klasy z jedną głowicą typu convex 1 Producent Podać 2 Nazwa i typ

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Wrocław, 2014-11-13 Wykonawcy Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr WCZ/ZP/D -10/2014 na zamówienie pn.: Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicą typu convex, głowicą

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie PACS - ArPACS SRV wersja Synektik, Oprogramowanie RIS - ArPACS RIS CRID wersja Comarch.

Oprogramowanie PACS - ArPACS SRV wersja Synektik, Oprogramowanie RIS - ArPACS RIS CRID wersja Comarch. ST/DZP//0 Górno, dn..0.0 r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie -0 Górno, ul. Rzeszowska, woj. podkarpackie WYJAŚNIENIA DO TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Ultrasonograf weterynaryjny

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Ultrasonograf weterynaryjny PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ultrasonograf weterynaryjny Załącznik nr 1A do SIWZ. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ 1. Aparat

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia PAKIET nr 1 Aparat USG 1 szt. L.p. Parametry Parametr wymagany (graniczny) Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane I II III IV 1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna zał. nr. 1 do SIWZ Producent: Nazwa aparatu, typ, model: Rok produkcji,( wymagany 2008, fabrycznie nowy, model nie używany do prezentacji) Jednostka/ wartość Szczegółowy opis Lp.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych. Informacje ogólne

Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych. Informacje ogólne Załącznik nr 2 Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych Producent Informacje ogólne Model / Typ Kraj pochodzenia Lp. 1. Konstrukcja Parametry graniczne 2. Najwyższej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Dane ogólne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Dane ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIK NR do SIWZ Pełna nazwa ultrasonografu Producent / Kraj Rok produkcji Dystrybutor - Wykonawca Dane ogólne Lp. Opis parametrów Wymagana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych granicznych przedmiotu zamówienia Aparat USG kardiologiczny z trzema głowicami i specjalistycznym oprogramowaniem oraz videoprinterem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne

Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne Załącznik A dosiwz Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne Lp Parametry techniczne Parametry wymagane Opis oferowanego urządzenia (TAK lub NIE) uwagi I Ultrasonograf cyfrowy jednostka bazowa

Bardziej szczegółowo

APARAT USG KLASY PREMIUM Z KOLOROWYM DOPLEREM Wartość Wartość oferowana wymagana

APARAT USG KLASY PREMIUM Z KOLOROWYM DOPLEREM Wartość Wartość oferowana wymagana Załącznik nr 2 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE Pieczęć Firmowa Parametr APARAT USG KLASY PREMIUM Z KOLOROWYM DOPLEREM Wartość Wartość oferowana wymagana I Jednostka główna 1 Najwyższej klasy, cyfrowy aparat

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku ul. Staicha 1; Chełmek

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku ul. Staicha 1; Chełmek Chełmek, 19 lipca 2016 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego - Aparat USG Nr sprawy: ZP- 2/16 1. Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ I.3 : Czy Zmawiający

Bardziej szczegółowo

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10. (075) 744-9036 fax.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10. (075) 744-9036 fax. L.dz. 767z /11z/2009 Kamienna Góra, 22-10-2009r. WSZYSCY WYKONAWCY dotyczy: wyjaśnienia siwz w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr 11/2009 na dostawę wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Aparat do diagnostyki ultrasonograficznej. funkcja - śródoperacyjny z obrazowaniem Dopplera. Lp. PARAMETR/WARUNEK Parametr wymagany Odpowiedź oferenta

Aparat do diagnostyki ultrasonograficznej. funkcja - śródoperacyjny z obrazowaniem Dopplera. Lp. PARAMETR/WARUNEK Parametr wymagany Odpowiedź oferenta Aparat do diagnostyki ultrasonograficznej funkcja - śródoperacyjny z obrazowaniem Dopplera 1) CECHY UŻYTKOWE - PARAMETRY GRANICZNE Lp. PARAMETR/WARUNEK Parametr wymagany Odpowiedź oferenta 1 Aparat fabrycznie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC im. dr O. SOKOŁOWSKIEGO UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE tel. (18) 20 150 45, fax. (18) 20 146 32 e-mail: administracja@szpitalsokolowski.pl www.szpitalsokolowski.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Załącznik do ogłoszenia o zamówieniu nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA APARAT USG 1 szt. Nazwa Wykonawcy Pełna nazwa urządzenia: Producent: Kraj: Rok

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNYCH

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNYCH ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNYCH Pakiet Nr 1: Aparat USG - 1 szt. Wykonawca... Producent oraz model/typ urządzenia... Lp. 1 Aparat fabrycznie nowy, w pełni cyfrowy rok produkcji 2014, wyklucza się aparat

Bardziej szczegółowo

Legnica, dnia 4 lipca 2008 r. WSzSL/FAZ/076-255/08. Do wszystkich zainteresowanych

Legnica, dnia 4 lipca 2008 r. WSzSL/FAZ/076-255/08. Do wszystkich zainteresowanych Legnica, dnia 4 lipca 2008 r. WSzSL/FAZ/076-255/08 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę ultrasonografu kardiologicznego z kolorowym Dopplerem z głowicami do badań

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych Aparatu Ultrasonograficznego z trzema głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna Producent: Nazwa i typ aparatu: Kraj pochodzenia: Rok produkcji 2012 Ilość

Bardziej szczegółowo

Pyt dot. SIWZ Zał. nr 1, Pak Nr 1 Aparat usg Wymagane parametry. Pyt Nr 2 Pyt dot. SIWZ Zał. nr 1, Pak Nr 1 Aparat usg Wymagane parametry

Pyt dot. SIWZ Zał. nr 1, Pak Nr 1 Aparat usg Wymagane parametry. Pyt Nr 2 Pyt dot. SIWZ Zał. nr 1, Pak Nr 1 Aparat usg Wymagane parametry Dotyczy: Postępowanie na dostawę na dostawę: Pak Nr 1- Aparat USG Pak Nr 2 Videogastroskop Pak Nr 3 Krioterapia Przetarg znak: 16/2014 Maków Mazowiecki 29.07.2014r Pyt Nr 1 Zamawiający opisując przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ.. pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE Wykonawca, oświadcza, iż oferowany APARAT ULTRASONOGRAFICZNY jest fabrycznie nowy, nie eksploatowany, kompletny,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Załącznik nr 4 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH ZADANIE NR 1 Przedmiot zamówienia: dostawa ultrasonografu Producent :... Nazwa i typ:... Rok produkcji: 2013 Okres gwarancji na jednostkę główną:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna aparat USG. Wymagane Parametry Techniczne

Specyfikacja techniczna aparat USG. Wymagane Parametry Techniczne Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ, nr sprawy PN-51/15/DJ z dnia 13.05.2015 Specyfikacja techniczna aparat USG Wymagane Parametry Techniczne Kliniczny cyfrowy ultrasonograf klasy Premium z dwoma głowicami

Bardziej szczegółowo

Aparat USG z głowicami: convex i endokawitarną.

Aparat USG z głowicami: convex i endokawitarną. Załącznik Nr 5 Załącznik nr do SIWZ GRANICZNE PARAMETRY TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE Aparat USG z głowicami: convex i endokawitarną. Dane oferowanego aparatu USG: Nazwa, Typ, model:... Oferent:... Producent

Bardziej szczegółowo

Aparat USG 1 szt. PARAMETR OFEROWANY WARUNEK GRANICZNY

Aparat USG 1 szt. PARAMETR OFEROWANY WARUNEK GRANICZNY Aparat USG 1 szt. PARAMETR/WARUNEK Konstrukcja i konfiguracja 1. Aparat ultrasonograficzny do badań ginekologiczno-położniczych Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji 2015 Model/typ Producent Kraj pochodzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna aparatu USG

Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna aparatu USG Lp. 1. Nazwa sprzętu APARAT USG Z TRZEMA GŁOWICAMI 1SZT. Nazwa sprzętu producent Typ Cena jedn. netto [PLN] Cena jedn. brutto [PLN] 2. Rok produkcji 2013-3. Certyfikaty CE (świadectwo) 4. Autoryzacja na

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych fabrycznie nowego echokardiografu. Należy opisać każde bez wyjątku z podanych wymagań Zamawiającego. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ Nr 1

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ Nr 1 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Najświętszej Maryi Panny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa Dział Zamówień Publicznych tel., fax +48 34 367 36

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Zestawienie parametrów granicznych

Załącznik nr 5 do SIWZ Zestawienie parametrów granicznych Znak sprawy: ZP/PN/12/2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Zestawienie parametrów granicznych PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: zakup i dostawę aparatu ultrasonograficznego wraz z wyposażeniem w głowice: sektorową, convexową

Bardziej szczegółowo

SPZOZ/P.N./30/2007 Tomaszów Lubelski dnia 2008-01-03 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

SPZOZ/P.N./30/2007 Tomaszów Lubelski dnia 2008-01-03 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski tel: (0 84) 664-44-11, fax: (0 84) 664-25-21, email: szpital@szpital-tomaszow.pl,

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego. EDZ.242-112/14 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Aparat USG (1 szt.) (nazwa producenta, model/typ urządzenia) LP ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH PARAMETR/ PARAMETR

Bardziej szczegółowo

Chmielnik r.

Chmielnik r. Szpital Powiatowy A w Chmielniku 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1 3, woj. świętokrzyskie 413542479, 413542017 fax 413542136 REGON 0 0 3 6 8 0 1 1 3 NIP 657-21-95-982 Chmielnik 16.06.2014 r. Do Wszystkich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (wymagany)

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (wymagany) Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Parametr wymagany Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z klawiatury

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE DANE TECHNICZNE APARATU USG

PRZYKŁADOWE DANE TECHNICZNE APARATU USG PRZYKŁADOWE DANE TECHNICZNE APARATU USG L.p. Przykładowe parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru) 1. Rok produkcji 2013 lub 2014 - sprzęt fabrycznie nowy I Parametry techniczne 1. Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Pyt dot. SIWZ Parametry techniczne USG pkt I.9

Pyt dot. SIWZ Parametry techniczne USG pkt I.9 Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o. 32-500 Chrzanów ul. Sokoła19 tel/fax.(32) 624 03 10 Dyrektor (32) 623 45 34 Księgowość (32) 623 27 15 Chrzanów 2014-05-07 dotyczy: Dostawy i montaŝ

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dn..0.05r. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWA

Bardziej szczegółowo

Parametry/Opis techniczny Załącznik Nr 2. APARAT USG Z DWIEMA GŁOWICAMI 1 SZT ROK PRODUKCJI - 2013 Nazwa sprzętu.. Producent.. Nr seryjny..

Parametry/Opis techniczny Załącznik Nr 2. APARAT USG Z DWIEMA GŁOWICAMI 1 SZT ROK PRODUKCJI - 2013 Nazwa sprzętu.. Producent.. Nr seryjny.. APARAT USG Z DWIEMA GŁOWICAMI 1 SZT ROK PRODUKCJI - 2013 Nazwa sprzętu.. Producent.. Nr seryjny.. Parametry techniczne Lp. Wymagania techniczne Wymagania ogólne System wielofunkcyjny do aplikacji: jamy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO RCZ/PPR/68/2016

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO RCZ/PPR/68/2016 Zadanie Nr 8 / Podzadanie 8.1 Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego RCZ w Lubinie, w ramach projektu pn. Rozbudowa, zakup sprzętu i wyposażenia wraz z budową lądowiska w celu utworzenia Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

Wymagana wartość. Tak. Tak. Tak. 10 cm Podać. Tak. 17 cali Podać. Tak. Tak. 100 kg

Wymagana wartość. Tak. Tak. Tak. 10 cm Podać. Tak. 17 cali Podać. Tak. Tak. 100 kg OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA L.p. Opis parametru I. Podstawowe dane oferowanego produktu Wymagana wartość Oferowana wartość 1. Model / typ Podać 2. Producent Podać 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Aparat fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) Opis przedmiotu zamówienia Tytuł zamówienia: dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego do Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie. (CPV: 38.00.00.00-5)

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE WARUNKI GRANICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE WARUNKI GRANICZNE PARAMETRY TECHNICZNE WARUNKI GRANICZNE Ultrasonografu z sondą kardiologiczną zamówienie w trybie przetargu nr I/1/2012 wraz z wyposażeniem dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lecznica S.C. Maria

Bardziej szczegółowo

Zał 3 Opis przedmiotu zamówienia / tabela techniczna

Zał 3 Opis przedmiotu zamówienia / tabela techniczna Zał 3 Opis przedmiotu zamówienia / tabela techniczna Lp. PARAMETR/WARUNEK Wymóg Wartość oferowana I. Konstrukcja i konfiguracja 1. Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 4 700 000 /podać

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 2 Załącznik nr 2 do oferty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY TECHNICZNE PODLEGAJĄCE OCENIE ECHOKARDIOGRAF

ZADANIE 2 Załącznik nr 2 do oferty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY TECHNICZNE PODLEGAJĄCE OCENIE ECHOKARDIOGRAF Załącznik nr 3.2 do SIWZ ZADANIE 2 Załącznik nr 2 do oferty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY TECHNICZNE PODLEGAJĄCE OCENIE ECHOKARDIOGRAF Nazwa/Typ aparatu:.. Producent:. L.p. A. PARAMETRY OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo cenowy

Formularz asortymentowo cenowy ( Oznaczenie Wykonawcy ) Formularz asortymentowo cenowy Załącznik Nr 1 do SIWZ Część nr 1 - Cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem 1 sztuka Formularz asortymentowy: L. p. Wymagania do

Bardziej szczegółowo

ECHOKARDIOGRAFU Parametr Lp. Parametry Parametr oferowany wymagany Głowice nowe wyprodukowane w 2013r.

ECHOKARDIOGRAFU Parametr Lp. Parametry Parametr oferowany wymagany Głowice nowe wyprodukowane w 2013r. Modyfikacja TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ECHOKARDIOGRAFU Lp. Parametry Parametr wymagany 1 Producent/Oferent Podać 2 Kraj pochodzenia Podać 3 Urządzenie rekondycjonowane rok produkcji nie starszy niż

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Strzelce Opolskie, 24 kwietnia 2009r Wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniŝej 206 000 Euro na dostawę aparatury medycznej w postaci ultrasonografu ogólnodiagnostycznego i aparatu do

Bardziej szczegółowo

Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp z.o.o w Tarnowie ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1; 33-100 Tarnów Dostawa APARAT USG wraz z sondami

Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp z.o.o w Tarnowie ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1; 33-100 Tarnów Dostawa APARAT USG wraz z sondami Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca:... Producent:... Typ aparatu:... Kraj pochodzenia:... Rok produkcji:... Specyfikacja: APARAT USG - parametry techniczne Lp. Opis parametrów technicznych

Bardziej szczegółowo

Ultrasonograf cyfrowy jednostka bazowa

Ultrasonograf cyfrowy jednostka bazowa O P I S P A R A M E T R Ó W T E C H N I C Z N Y C H Załącznik nr 3 Pakiet nr 9 Lp. Parametry Wymagana wartość Oferowane parametry z kolumny I II III IV Ultrasonograf cyfrowy jednostka bazowa Ultrasonograf

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia Echokardiograf 1 szt. Oferowany model (pełna nazwa urządzenia, model, typ, nr katalogowy):. Producent (+ adres, adres strony www): Kraj produkcji:... Rok

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr WCZ/ZP/D -10/2014 prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Urządzenie musi być kompatybilne z posiadanymi butlami TR -26

Urządzenie musi być kompatybilne z posiadanymi butlami TR -26 Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 Aparat do krioterapii ciekłym azotem + zbiornik 26L L.p. NAZWA J.M ILOŚĆ VAT % PRODUCENT 1. Aparat do krioterapii ciekłym azotem + zbiornik 26L szt. 1 RAZEM Wymagane

Bardziej szczegółowo

DVD ) w minimum 2 formatach JPG i AVI zgodny ze standardem DICOM i wyjście do podłączenia sieci DICOM (wersja 3.0).

DVD ) w minimum 2 formatach JPG i AVI zgodny ze standardem DICOM i wyjście do podłączenia sieci DICOM (wersja 3.0). ... Znak: AE/ZP-27-12/15 Tarnów, 2015-02-13 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawę aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. I. Na podstawie art. 38

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Grupa nr 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Poz. 1 Przedmiot zamówienia: Aparat USG (mniejszy) wraz z głowicami i osprzętem dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Producent:... Nazwa i typ:...

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne

Wymagane parametry techniczne ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ Wymagane parametry techniczne UWAGA: niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty. ZESTAW DIAGNOSTYCZNY DLA LEKARZA GINEKOLOGA 1. APARAT USG Z DWIEMA GŁOWICAMI

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu - "Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Samborcu"

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Samborcu Wersja archiwalna Ogłoszenie o zamówieniu - "Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Samborcu" Ogłoszenie o zamówieniu - "Dostawa aparatu ultrasonograficznego

Bardziej szczegółowo

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Warszawa, 05 sierpnia 2009 r. Powiat Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 ŁOWICZ fax (046) 837-56-78 email: rip@powiatlowicki.pl Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7 Stowarzyszenie Na Rzecz Doskonalenia Białystok, 15.05.2013 Współczesnych Metod Diagnostyki i Leczenia Niepłodności Dziecko Adres biura projektu: ul. Białówny 7/1 15-437 Białystok tel: 668 870 617 email:

Bardziej szczegółowo

Ultrasonograf z 3 głowicami dla Oddziału Radiologii i Onkologii Ginekologicznej - 1 szt.

Ultrasonograf z 3 głowicami dla Oddziału Radiologii i Onkologii Ginekologicznej - 1 szt. Pakiet 3 Ultrasonograf z 3 głowicami dla Oddziału Radiologii i Onkologii Ginekologicznej - 1 szt. Oferowany model/typ:.. Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Rok produkcji (nie wcześniej niż 2016 r.):... Urządzenie

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28

SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28 SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę systemu monitorowania okołoporodowego Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Sprawa nr ZP /15 Załącznik nr 4

Sprawa nr ZP /15 Załącznik nr 4 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH PRZEDMIOT PRZETARGU: Aparat USG PRODUCENT: MODEL: TYP: ROK PRODUKCJI: 2015 Lp. PARAMETR/WARUNEK Wymóg Wartość oferowana I. Konstrukcja i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

APARAT USG WYSOKIEJ KLASY Z 3 GŁOWICAMI USG

APARAT USG WYSOKIEJ KLASY Z 3 GŁOWICAMI USG Załącznik nr do siwz - Parametry Techniczne PAKIET NR Pozycja nr APARAT ULTRASONOGRAFICZNY WYSKOEJ KLASY Z GŁOWICAMI USG - szt Urządzenie model i typ :... Wytwórca:... Kraj pochodzenia urządzenia:... Rok

Bardziej szczegółowo

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARAT USG DO BADAŃ GINEKOLOGICZNYCH

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARAT USG DO BADAŃ GINEKOLOGICZNYCH TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH APARAT USG DO BADAŃ GINEKOLOGICZNYCH Załącznik Nr 2 do SIWZ Lp. Parametry Parametry wymagane Aparat USG 1 szt. Podać Model/typ Producent/Oferent. Kraj pochodzenia. Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 Aparat echokardiograficzny

Pakiet nr 1 Aparat echokardiograficzny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych. Instrukcja sporządzenia formularza szczegółowego oferty.

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych. Instrukcja sporządzenia formularza szczegółowego oferty. Załącznik nr 1. Zestawienie wymaganych parametrów technicznych. Instrukcja sporządzenia formularza szczegółowego oferty. WYKONAWCA SPORZĄDZI DOKUMENT WEDŁUG PONIśSZEGO WZORU: FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY.

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne i funkcjonalne ultrasonografów. A.) Specyfikacja techniczna Ultrasonograf nr 1. Parametr oferowany

Parametry techniczne i funkcjonalne ultrasonografów. A.) Specyfikacja techniczna Ultrasonograf nr 1. Parametr oferowany Parametry techniczne i funkcjonalne ultrasonografów A.) Specyfikacja techniczna Ultrasonograf nr 1 L.p. Wymagania Parametr wymagany 1 Aparat stacjonarny USG (1 szt.) do badań ogólnych, onkologicznych,

Bardziej szczegółowo

wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL )

wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Włocławek, dnia 12 maja 2009 Sz.W./DIZ/3/2009 wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Szpital Wojewódzki we Włocławku działając w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Parametry wymagane. Tak. Podać. Tak. Tak/Nie. Tak/Nie. Tak. Tak. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać

Parametry wymagane. Tak. Podać. Tak. Tak/Nie. Tak/Nie. Tak. Tak. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Aparat USG z kolorowym Dopplerem do badań śródoperacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPLB.02.01.00-08-164/09

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/24/2015 Rzeszów, 24.04.2015 r. Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów Do: Wykonawców WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 Dotyczy postępowania: ZP/UR/24/2015 Dostawa aparatury

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

TAK, podać TAK TAK TAK TAK TAK

TAK, podać TAK TAK TAK TAK TAK ( Oznaczenie Wykonawcy ) Formularz asortymentowo cenowy Załącznik Nr 1 do SIWZ Aparatu USG do badań położniczo-ginekologicznych: Formularz asortymentowy: L. p. Wymagania do przedmiotu zamówienia Parametry

Bardziej szczegółowo