PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

Transkrypt

1 Wrocław, Wykonawcy Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr WCZ/ZP/D -10/2014 na zamówienie pn.: Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicą typu convex, głowicą liniową oraz głowicą endokawitarną Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia od Wykonawców. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zgodnie z zapisem pkt. 8 IDW (część ISIWZ) przekazuję odpowiedzi na poniższe zapytania oraz na podstawie art. 38 ust. 4 tejże ustawy dokonuję zmian w treści SIWZ : 1. JEDNOSTKA GŁÓWNA - pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z monitorem LCD o wielkości matrycy roboczej 15 cali z maksymalizacją pola przeznaczonego na obrazy diagnostyczne? Dla diagnostyki ważna jest wielkość obrazu diagnostycznego na ekranie a w mniejszym stopniu wielkość samego ekranu. Odp. NIE. Wielkość matrycy należy przyjąć zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego przedstawionym w OPZ część II do SIWZ - JEDNOSTKA GŁÓWNA - pkt JEDNOSTKA GŁÓWNA - pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z monitorem LCD o rozdzielczości 1280x1024 pkt.? Odp. TAK, o ile będzie spełniać pozostałe wymagania SIWZ 3. JEDNOSTKA GŁÓWNA - pkt. 9 Czy Zamawiający nie uważa, że nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy powinien posiadać jak największą pamięć typu Cineloop? Zamawiający wymaga tylko zaledwie 2500 obrazów - taką wartość oferują starsze dostępne na rynku konstrukcje. Obecnym standardem jest pamięć Cineloop o pojemnościach powyżej obrazów. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał pamięci Cineloop o większej pojemności np ? Odp. W SIWZ są podane parametry brzegowe bądź minimalne. Zamawiający dopuszcza parametry lepsze lecz ich nie wymaga. 4. Tryb 2D (B-mode) - pkt. 23 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z częstotliwością odświeżania obrazu równą 900 obr/sek.? 5. GŁOWICE - pkt. 62 Zamawiający wymaga głowicy Endo do badań Ginekologiczno-Położniczych o kącie obrazowania powyżej 125 stopni, co jest wartością stosunkowo małą nawet w aparatach niższej klasy, obecnie absolutnym minimum są głowice o kącie obrazowanie 180 stopni. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał głowicy o kącie obrazowania min. 180 stopni? Odp. W SIWZ są podane parametry brzegowe bądź minimalne. Zamawiający dopuszcza parametry lepsze lecz ich nie wymaga. Strona 1 z 5

2 6. OPCJE - pkt. 71 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie 4D z głowic objętościowych (brzuszne oraz endo)? 7. Opis techniczno-jakościowy Zamawiający zmierza zakupić ultrasonograf do badań ginekologiczno-położniczych w których niezwykle ważna jest precyzyjna ocena przepływów. Czy w związku z tym Zamawiający nie uważa, że nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy powinien posiadać dostępną na rynku najnowszą generację obrazowania Dopplerowskigo tj. rozszerzonego obrazowania w trybie Color Doppler o wysokiej czułości i rozdzielczości znacznie przewyższającej obrazowanie z wykorzystaniem klasycznego kolorowego Dopplera? Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał obrazowania tego typu, które obecnie jest już standardowym wyposażeniem ultrasonografów najnowszej generacji? Wnosimy o dodanie podpunktu: Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach". 8. Opis techniczno-jakościowy Czy Zamawiający uważa, że nowoczesny ultrasonograf powinien posiadać najnowsze dostępne i powszechne na rynku oprogramowanie położnicze tj. automatyczny pomiar przezierności karkowej NT, które eliminuje przypadkowe błędy pomiaru uniezależniające je od doświadczenia badającego. Oprogramowanie to jest obecnie przyjętym standardem w położnictwie - czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał oprogramowania do automatycznego pomiaru przezierności karkowej? 9. Opis techniczno-jakościowy Czy Zamawiający nie uważa, że nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy powinien posiadać dostępną na rynku funkcję adaptacyjnego obrazowania, które w znaczący sposób eliminuje artefakty szumowe i uwypukla kontury obrazowanych struktur, przedstawiająca obraz usg w sposób zbliżony do obrazowania MR? Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał obrazowania tego typu? 10. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z zakresem częstotliwości pracy 2-12MHz? Różnica jest znikoma. Wszystkie wymagane głowice mieszczą się w oferowanym zakresie częstotliwości. Odp. NIE. Ze względu na planowany zakup innych głowic w przyszłości. Zamawiający przedstawił swoje oczekiwania techniczno-jakościowe przedmiotu zamówienia w Maksymalna tolerancja,którą zamawiający dopuszcza +-0,5 MHz 11. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z możliwością powiększania obrazu na żywo x16 lecz po zamrożeniu i z pamięci x4? W praktyce rzadko stosuje się zoom o tak wysokich wartościach. Zgoda Zamawiającego na powyższe rozwiązanie pozwoli na przystąpienie do przetargu innym znaczącym oferentom, co jest zgodne z zasadą uczciwej konkurencji. Strona 2 z 5

3 13. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z regulacją wielkości bramki dopplerowskiej 0,5-15mm i korekcją kąta bramki 70? Jest to standardowy zakres stosowany w większości ultrasonografach wysokiej klasy i pozwala na swobodną detekcję niemal każdego przepływu. Odp. NIE zgodnie z SIWZ. Przy dużych naczyniach zakres oferowany może być niewystarczający. Kąt możliwej korekcji bramki stopni. 14. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z głowicą convex o liczbie elementów 128 zapewniającej ogniskowanie wiązki w płaszczyźnie poprzecznej lecz nie wzdłużnej? Zamawiający dopuścił wariant 128 elementów, a takie rozwiązanie wyklucza ogniskowanie w dwóch płaszczyznach, gdyż jest to możliwe tylko dla głowic matrycowych o dużo większej liczbie elementów. Są głowice posiadające technologie zastępujące głowice wielorzędowe o takiej liczbie elementów. 15. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z głowicą endowaginalna o zakresie częstotliwości 4-9MHz? Różnica 0,5MHz jest nieznacząca. Zgoda Zamawiającego na powyższe rozwiązanie pozwoli na przystąpienie do przetargu innym znaczącym oferentom, co jest zgodne z zasadą uczciwej konkurencji. Odp. Zgodnie z SIWZ tolerancja +- 0,5 MHz od wymaganej 16. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry bez możliwości rozbudowy o badanie z użyciem kontrastu, głowicę przezprzełykową wielopłaszczyznową, głowicę cewnikową do badań wewnątrzsercowych? Powyższe możliwości są mocno specjalistyczne, rzadko używane w codziennej praktyce. Oferowany przez nas aparat jest pionierem w obrazowaniu 2D oraz 3D/4D. Model jest cały czas rozwijany i w najbliższej przyszłości będzie możliwość jego rozbudowy o powyższe funkcje. Zgoda Zamawiającego na powyższe rozwiązanie pozwoli na przystąpienie do przetargu innym znaczącym oferentom, co jest zgodne z zasadą uczciwej konkurencji. 17. Załącznik nr 1 pkt 3c Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zdanie ostanie przyjęło brzmienie: Również, Wykonawca zapewni odpłatny serwis pogwarancyjny świadczący usługi serwisowe prze okres co najmniej 2 lat, licząc od daty zakończenia gwarancji? Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zamianę i pozostawia zapis bez zmian. 18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji na zgłoszona usterkę biegł w dni robocze? Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zamianę. 19. Czy Zamawiający pod pojęciem dni roboczych rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? Odp. TAK 20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze? Odp. NIE 21. Dotyczy I.2 specyfikacji technicznej - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny jednego z największych producentów aparatury medycznej na świecie, który Strona 3 z 5

4 charakteryzuje się zakresem częstotliwości pracy na poziomie 1,2-13MHz? Pragniemy zauważyć, iż różnica w górnym paśmie częstotliwości od wymaganej wynosi zaledwie 0,5 MHz, co nie ma żadnego wpływu na jakość diagnostyczną oferowanego urządzenia. Odp. Tak dopuszczalna tolerancja częstotliwości dopuszczamy +-0,5 MHz 22. Dotyczy I.11 specyfikacji technicznej - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny jednego z największych producentów aparatury medycznej na świecie, który charakteryzuje się pojemnością dysku twardego na poziomie 160GB? Pragniemy zapewnić, iż oferowana pojemność pamięci aparatu jest w zupełności wystarczająca na potrzeby badań ultrasonograficznych, gdyż daję ona możliwość zapisu do obrazów. Chcemy podkreślić, iż aparat USG jest tylko przejściowym urządzeniem do archiwizacji badań, gdyż pełna archiwizacja powinna odbywać się na zewnętrznych serwerach ze względu na bezpieczeństwo danych medycznych. Po za tym do urządzenia można podłączać zewnętrzne urządzenia archiwizacyjne (dyski), dzięki którym w razie potrzeby można powiększyć pojemność archiwizacji badań. Odp. TAK (przewidywana archiwizacja DICOM na serwerze PACS) 23. Dotyczy I.17 specyfikacji technicznej - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny jednego z największych producentów aparatury medycznej na świecie wyposażonego w 3 porty USB? Gwarantujemy, iż oferowana przez nasz aparat ilość portów jest w zupełności wystarczająca dla charakteru wymaganego urządzenia. Regułą jest wykorzystywanie jednego portu USB do podłączenia drukarki (o ile nie wykorzystuje złącza BMC), drugiego do podłączenia dysku zewnętrznego. Odp. TAK 24. Dotyczy VII oraz XVII.71 specyfikacji technicznej - Biorąc pod uwagę fakt, iż Zamawiający nie wymaga wyposażenia aparatu w głowice objętościowe rozumiemy, że wymóg dotyczący obrazowania 3D w czasie rzeczywistym odnosi się do punktu XVII.71 specyfikacji technicznej, czyli do możliwości rozbudowy aparatu o tego typu obrazowanie. Odp. Tak zgodnie z SIWZ 25. [dotyczy pkt. 26] Czy dopuścicie Państwo do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf posiadający zakres bramki dopplerowskiej od 1 do 16 mm? 26. [dotyczy pkt. 49] Czy dopuścicie Państwo do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf którego głowica konweksowa wykonaną jest w technologii jednorzędowej, jednak zbudowana z 192 elementów? 27. [dotyczy pkt. 65] Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób komunikuje się z ultrasonografem Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1), czy konieczna jest transmisja danych w formacie DICOM? Odp.: Projekt P1 zakłada ogólną formę przechowywania i transmisji danych medycznych (https://p1.csioz.gov.pl/ ) Standard HL7 CDA wskazuje metodę strukturyzowania dokumentu medycznego. Standard tworzony był z przeznaczeniem dla ochrony zdrowia. W pierwszym przypadku może zawierać dane obrazowe (zapisane właśnie w formacie DICOM do opisu badań obrazowych). Wg tych standardów aparat ma się komunikować z planowanym serwerem PACS właśnie za pośrednictwem ww standardów. Strona 4 z 5

5 28. [dotyczy pkt. 67] Czy dopuścicie Państwo do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf nie posiadający możliwości rozbudowy o zintegrowane oprogramowanie do automatycznej detekcji wsierdzia i obliczenia frakcji wyrzutowej? Aparat posiada oprogramowanie do obliczania frakcji wyrzutowej powszechnie stosowaną i sprawdzoną metodą dwuwymiarową wg. Simpsona Odp: NIE. Zgodnie z SIWZ 29. [dotyczy pkt. 72] Czy dopuścicie Państwo do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf nie posiadający możliwość zastosowania głowicy cewnikowej elektronicznej do badań wewnątrzsercowych? Opisana głowicę stosuje się w wysokospecjalistycznych procedurach a jej stosowanie generuje koszty w postaci jednorazowych cewników wewnątrzsercowych. Odp: NIE. Zgodnie z SIWZ Proszę o uwzględnienie powyższych informacji w przygotowywanej ofercie przetargowej. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert. Nowy termin składania ofert: godz Zamawiający Strona 5 z 5

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :...

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :... Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :..... Lp Parametry techniczne Warunek graniczny 1 Nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Załącznik do ogłoszenia o zamówieniu nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA APARAT USG 1 szt. Nazwa Wykonawcy Pełna nazwa urządzenia: Producent: Kraj: Rok

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Wymagane Parametry Techniczne. Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna

Wymagane Parametry Techniczne. Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna Załącznik nr 2 Wymagane Parametry Techniczne Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna Pełna nazwa urządzenia: -------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych. Informacje ogólne

Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych. Informacje ogólne Załącznik nr 2 Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych Producent Informacje ogólne Model / Typ Kraj pochodzenia Lp. 1. Konstrukcja Parametry graniczne 2. Najwyższej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: 1/2009/TELERADIOLOGIA Wrocław, dnia 17 lipca 2009 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Pleszewie ul. Poznańska 79 63 300 Pleszew

Zarząd Powiatu w Pleszewie ul. Poznańska 79 63 300 Pleszew Pleszew, dn. 28. 05. 2010r Zarząd Powiatu w Pleszewie ul. Poznańska 79 63 300 Pleszew Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i Urządzeń teleinformatycznych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG.II.273.2.13.2011

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG.II.273.2.13.2011 Łódź, dnia 19 kwietnia 2011 r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG.II.273.2.13.2011 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa montaż i uruchomienie wyposażenia SOR część D

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa montaż i uruchomienie wyposażenia SOR część D EDZ.242-164/11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne

Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne Załącznik A dosiwz Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne Lp Parametry techniczne Parametry wymagane Opis oferowanego urządzenia (TAK lub NIE) uwagi I Ultrasonograf cyfrowy jednostka bazowa

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 5 sierpnia 2014 r. Protokolant: Paweł Puchalski

WYROK. z dnia 5 sierpnia 2014 r. Protokolant: Paweł Puchalski WYROK z dnia 5 sierpnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 sierpnia 2014 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

DA.III.272.2.86.2013 Zielona Góra, 2013-12 - 18 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

DA.III.272.2.86.2013 Zielona Góra, 2013-12 - 18 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.86.2013 Zielona Góra, 2013-12 - 18 Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia 12.07.2013 r. L. dz. CEZ-178-13

Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia 12.07.2013 r. L. dz. CEZ-178-13 Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2013 Warszawa, dnia 12.07.2013 r. L. dz. CEZ-178-13 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy :

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy : Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.26.2013 Zielona Góra, 2013-05-09 Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: System, który posiada support producenta.

Odpowiedź: System, który posiada support producenta. Warszawa, dnia 16.01.2008 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę serwerów do obsługi brokera lokalnego ADS xp oraz sprzętu informatycznego do obsługi kopii bazy operacyjnej i CEP-S

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków Nasz znak: ZP.271-171.8/2015 Kraków, dnia 7.05.2015 r. Do uczestników

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krotoszyn, dnia 18.09.2014 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę urządzeń peryferyjnych do tomografu komputerowego dla SPZOZ w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 30 grudnia 2013r. Oferenci biorący udział w postępowaniu

Łódź, dnia 30 grudnia 2013r. Oferenci biorący udział w postępowaniu Łódź, dnia 30 grudnia 2013r. MP D / DN/ 217 /13 Oferenci biorący udział w postępowaniu Dotyczy wyjaśnień do SIWZ i Załączników w postępowaniu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Dostawa i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

I. Zmiana terminu składania ofert:

I. Zmiana terminu składania ofert: Rzeszów, dnia 15 lutego 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 AC01-4 QMS, EMS Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 Dotyczy: postępowania nr PN-21/14 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo