dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego."

Transkrypt

1 EDZ /14 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) , fax: NIP: REGON : Lublin, dn r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany SIWZ- Załącznika nr 1, poprzez prawidłowe nadanie numeracji w Zestawieniu wymaganych parametrów granicznych i oceny jakościowej. Konsekwencją są poniższe modyfikacje SIWZ: Jest: pkt. IX Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań małych narządów, tarczycy i piersi + przystawka dystansująca do badania narządów/struktur powierzchownych: pkt. X Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert pkt. XII.8 Kierunkowy Tryb Dopplera o wysokiej czułości i rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów pkt. XII.9 Rozbudowa o głowicę sektorową dla dzieci Wybierana częstotliwości pracy min. 3,0-6,0 MHz, licza elementów tej głowicy min. 90 pkt. XI Gwarancja i serwis otrzymuje brzmienie: Powinno być: XI Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań małych narządów, tarczycy i piersi + przystawka dystansująca do badania narządów/struktur powierzchownych pkt. XII Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert pkt. XII. 5 Kierunkowy Tryb Dopplera o wysokiej czułości i rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów pkt. XII. 6 Rozbudowa o głowicę sektorową dla dzieci Wybierana częstotliwości pracy min. 3,0-6,0 MHz, licza elementów tej głowicy min. 90 pkt. XIII Gwarancja i serwis Dodatkowo poza wskazanymi powyżej zmianami Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w paragrafie 4 pkt. 8 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ poprzez nadanie nowego brzmienia o treści: 8. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy w stosunku do Szpitala bez zachowania procedur wynikających z ustawy z dn r. o działalności leczniczej (Dz. U. 112/11 poz. 654 ze zm) tj. uzyskania zgody podmiotu tworzącego Szpitala, którym jest Uniwersytet Medyczny. W związku z zapytaniami uczestników postępowania dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w zamówienia wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego: 1. Czy zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf mający możliwość uruchomienia oprogramowania do elastografii jedynie na głowicy o zakresie częstotliwości od 5 do 13 MHz? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ. 2. Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy ultrasonografu wyposażonego w głowice 192 elementowe oraz elastografie, o zakresie wybieranych częstotliwości pracy dla trybu 2D równym od 1 do 16 MHz. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zmieniając wymaganą wartość graniczną w punkcie I.1 na: min MHz 3. Wnioskujemy o wyjaśnieni i dopuszczenie wysokiej klasy ultrasonografu wyposażonego w głowice 192 elementowe oraz elastografię o maksymalnej wartości dynamiki równej 200 db. W praktyce wykorzystywane wartości dynamiki nie przekraczają 160 db, a obrazy o zbyt wysokiej dynamice są mało diagnostyczne. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zmieniając wymaganą wartość graniczną w punkcie I.2 na: min. 200dB Strona 1 z 11

2 4. Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie ultrasonografu o wadze maksymalnej równej 120 kg. Ultrasonograf wyposażony jest w podstawę jezdną z czterema skrętnymi kołami, która pozwala na swobodny transport ultrasonografu między pokojami badań. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zmieniając brzmienie pkt. I.14 na treść: Waga aparatu max. 120 kg. 5. Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie do przetargu ultrasonografu wyposażonego w 192 elementowe głowice oraz elastografię bez wymogu przedstawienia testu procesora, w który jest wyposażony. Producent największej na świecie firmy elektronicznej w tym ultrasonografu, będącego przedmiotem niniejszego wniosku, wyposaża swoje ultrasonografy w procesory o wydajności odpowiedniej do obsługi tak zaawansowanych funkcji ultrasonografu jak: Obrazowanie krzyżowe Oprogramowanie do przetwarzania obrazu w czasie rzeczywistym tzw. Dynamic MR Obrazowanie 4D Elastografię i wiele innych zapewniając jednocześnie jako jedyni na świecie obsługę 21 monitora głównego rozdzielczości HD, ekranu dotykowego, oraz bardzo płynną pracę również trybach dopplerowskich. Producent zapewniając konfigurację sprzętową która gwarantuje płynną i stabilną pracę ultrasnografu nie udostępnia wyników testu procesora o którym mowa w wymogu postawionym przez Zamawiającego w pkt. 23. Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji w pkt. I.23 poprzez nadanie nowego brzmienia o treści: Stacja robocza tj. odrębny (niezależny) zestaw komputerowy oferowany w zestawie z ultrasonografem o wymogach min.: Procesor klasy x86, zaprojektowany do Pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający w teście wydajności PassMark Performance Test (wynik dostępny na: co najmniej wynik 3200 punktów Passmark CPU Mark(wynik nie wcześniej niż publikacja ogłoszenia o zamówieniu i nie później niż na dzień otwarcia ofert) z kolorowym monitorem o przekątnej min.19 cali, klawiatura, mysz optyczna. 6. Czy Zamawiający stawiając wymóg w pkt. 23 dotyczący wydajności procesora miał na myśl niezależną od ultrasonografu stację roboczą wyposażoną dodatkowo w monitor i mysz optyczną? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 5 niniejszego pisma. 7. Wnioskujemy o wyjaśnieni i podanie nazwy dostawcy/producenta systemu RIS/PACS istniejącego w ZRiMN w celu weryfikacji pełnej integracji urządzenia. Odpowiedź: Dostawcą systemu RIS/PACS jest firma Alteris. 8. Wnioskujemy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że ultrasonograf wyposażony w moduł DICOM 3.0 z obsługą klas (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report) spełni wymóg postawiony w pkt. 26 dotyczącym integracji z systemem RIS/PACS. Wnioskujemy o potwierdzenie, że integracja ultrasongrafu z istniejącym systemem RIS/PACS w ZRiMN będzie polegać na: Dostarczeniu ultrasonografu wyposażonego w moduł DICOM z obsługą klas: Dicom Storage, Dicom Print, Dicom Worklist, Dicom Structure Report Konfiguracji ultrasonografu po otrzymaniu danych konfiguracyjnych od dostawcy istniejącego systemu RIS/PACS oraz potwierdzenie, że od dostawcy ultrasonografu nie wymaga się wykupienia żadnych licencji od producenta/dostawcy istniejącego systemu RIS/PACS. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż ultrasonograf wyposażony w moduł DICOM 3.0 z obsługą klas (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report) spełni wymóg postawiony w pkt. 26 dotyczącym integracji z systemem RIS/PACS. Zamawiający posiada własną licencję RIS/PACS i jej kosztów nie należy wliczać w koszt oferty, a jedynie konfigurację (połączenie) aparatu z systemem. 9. Wnioskujemy o wyjaśnieni i dopuszczeni ultrasonografu wyposażonego w 192 elementowe głowice oraz elastografię z technologią przetwarzania sygnału opartą na RAW DATA, która pozwala po zamrożeniu obrazu na zmianę wzmocnienia, zmianę położenia linii bazowej oraz kąta korekcji w trybie PW mode. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie dla funkcjonalności w pkt. II.15. Strona 2 z 11

3 10. Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie ultrasonografu wyposażonego w 192 elementowe głowice oraz elastografię z dwoma zakresami częstotliwości w trybie Dopplera Pulsacyjncego i Color Dopplera oraz 3 zakresach częstotliwości w trybie B-mode 11. Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie ultrasonografu wyposażonego w 192 elementowe głowice oraz elastografię z możliwością zmiany szerokości bramki dopplerowskiej w zakresie od 0,5 mm do 15 mm. Możliwość ustawienia szerokości bramki poniżej 1 mm pozwala na detekcję i pomiar przepływów w naczyniach położonych bardzo blisko siebie. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie podane w pytaniu, jednocześnie dokonuje modyfikacji w pkt. VI.2 poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści: Wielkość bramki Dopplerowekiej (mm) min Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie ultrasonografu wyposażonego w 192 elementowe głowice oraz elastografię o maksymalne prędkości w trybie TRIPLEX 145 cm/s. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania podanego w pytaniu, jednocześnie dokonuje modyfikacji w pkt. VI.8 poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści: Zakres prędkości w trybie TRIPLEX min. 7m/sek przy zerowym kącie. 13. Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie ultrasonografu wyposażonego w 192 elementowe głowice oraz elastografię z funkcją automatycznej optymalizacji zapisów dopplerowskich: skali, linii bazowej działającej jedynie w trybie Dopplera Pulsacyjnego. Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ i odpowiedzią na pytanie nr Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie ultrasonografu wyposażonego w 192 elementowe głowice oraz elastografię, którego kąt skanowania na głowicy convex jest równy 58 stopni. Mniejszy kąt przy tej samej ilości elementów głowicy zwiększa rozdzielczość otrzymywanych obrazów. Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji w pkt. X.4 poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści: Kąt pola skanowania ( widzenia) min. 58 stopni. 15. Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie ultrasonografu wyposażonego w elastografię oraz 192 elementową głowicę liniową o szerokości czoła głowicy równym 38,4 mm. Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji w pkt. XI. 4 ( uprzednio IX.4- str. 16) poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści: Szerokość czoła głowicy min. 38mm- max. 65 mm. 16. Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie ultrasonografu wyposażonego w 192 elementowe głowice oraz elastografię z możliwością pracy z oprogramowaniem kontrastowym jedynie na głowicy convex. 17. Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie ultrasonografu wyposażonego w 192 elementowe głowice oraz elastografię wyposażonego w obrazowanie harmoniczne oraz harmoniczne z odwróconym impulsem, ale bez możliwości rozbudowy o nowej generacji obrazowanie harmoniczne opisane w pkt. 1 Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z parametru opisanego w pkt. XII.1 ( uprzednio X.1- str. 16) 18. Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie ultrasonografu wyposażonego w 192 elementowe głowice oraz elastografię bez możliwości rozbudowy o głowicę śródoperacyjną convex i możliwością rozbudowy o głowicę sektorową jedynie o zakresie częstotliwości od 2 do 4 MHz. Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w pkt. XII. 3 ( uprzednio X.3- str. 16) i w pkt. XII. 6 ( uprzednio X.9- str. 17) poprzez nadanie brzmienia o treści: Lp. XII ( ) Opis parametrów Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert ( ) Wymagana wartość graniczna TAK 3 Głowica śródoperacyjna convex min MHz NIE 6 Rozbudowa o głowice sektorową dla dzieci Wybierane częstotliwości pracy min. 3,0-6,0 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 90 NIE Zakres oceny za jakość xxx TAK-10 pkt NIE- 0 pkt. TAK-10 pkt NIE- 0 pkt. Opis dokonany przez Wykonawcę (parametry oferowane przez Wykonawcę- należy dokonać opisu) Strona 3 z 11

4 19. Wnioskujemy o zmniejszeni kar umownych: Z 0,5 % wartości brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Na 0,1% wartości brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy i brak kar umownych w przypadku wstawienia ultrasonografu zastępczego na czas dostawy Z 5 % za rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy lub Zamawiającego Na 1 % za rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy lub Zamawiającego Z 0,5 % za zwłokę w usuwaniu wad za każdy dzień w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawianego (kary nie będą naliczane, jeśli zostanie wstawiony aparat zastępczy) Na 0,1 % za zwłokę w usuwaniu wad za każdy dzień w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawianego (kary nie będą naliczane, jeśli zostanie wstawiony aparat zastępczy) Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umownych i wymaga zgodnie z treścią SIWZ. 20. pkt.15. Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, którego liczba obrazów w Cine loop dla prezentacji 2D wynosi 2200 klatek? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie podane w pytaniu, jednocześnie dokonuje modyfikacji treści SIWZ w pkt. I.15 poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści: Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) min obrazów 21. pkt.17. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat posiadający system archiwizacji z możliwością zapisu w formatach: JPEG, AVI, DICOM? Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w pkt. I.17 poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści: System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej AVI, DICOM 22. pkt.23. Czy Zamawiający miał na myśli zewnętrzny system archiwizacji danych na komputerze stacjonarnym? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 5 niniejszego pisma. 23. pkt.26. Czy Zamawiający będzie wymagał licencji na oprogramowanie do podłączenia systemu do RIS/PACS? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 8 niniejszego pisma 24. pkt.vi. Czy Zamawiający dopuści system posiadający tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) 1 częstotliwość dla każdej głowicy? 25. pkt.vii/1. Czy Zamawiający dopuści system posiadający prędkość odświeżania dla CD 120klatek/sek.? 26. pkt. XI/2. Czy Zamawiający dopuści system posiadający 8 kursorów pomiarowych? Odpowiedź: Punkt XI.2 nie zawiera elementów, o których mowa a pytaniu. Jeśli chodzi o kursory pomiarowe- Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w pkt. IX.2 poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści: Liczba par kursorów pomiarowych- min pkt. X/3 Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, który w możliwościach rozbudowy posiada głowicę liniową śródoperacyjną o częstotliwości pracy 5-17MHz? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 18 niniejszego pisma. 28. pkt.vi. Czy Zamawiający dopuści system posiadający tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM)1 częstotliwość dla każdej głowicy? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga w pkt. VII zgodnie z treścią SIWZ pkt.vii. Czy Zamawiający dopuści system posiadający zakres prędkości w trybie TRIPLEX 7,2m/s przy zerowym kacie bramki? Przy obecnej konfiguracji i przeznaczenia aparatu funkcja wyróżnia tylko jednego producenta,nie pozwoli to na przystąpienie do przetargu innym znaczącym oferentom, co nie jest zgodne z zasadą uczciwej konkurencji. Strona 4 z 11

5 Odpowiedź: Pkt. VII nie zawiera opisu podanego w pytaniu. Jeśli chodzi o tryb TRIPLEX Zamawiający wymaga zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 12 niniejszego pisma. 30. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z zakresem częstotliwości 1-16MHz? Różnica jest minimalna, a wszystkie z wymaganych przez Zamawiającego głowic mieszczą się w tym zakresie. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 2 niniejszego pisma. 31. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z wagą 106kg? Oferowany aparat ma kompaktową budowę a dzięki kół wykonanych w nowoczesnej technologii możliwy jest jego prosty transport niemal na każdej powierzchni. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 4 niniejszego pisma. 32. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z dynamiką systemu 200dB? Różnica jest znikoma i nie ma istotnego wpływu na jakość obrazowania a pozwoli to na przystąpienie do przetargu innym znaczącym oferentom, co jest zgodne z zasadą uczciwej konkurencji. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 3 niniejszego pisma. 33. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z wielkością bramki Dopplerowskiej 0,5-15mm? Niższy próg wielkości bramki umożliwia na detekcję słabszych przepływów. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 11 niniejszego pisma. 34. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z 2 częstotliwościami w trybie Dopplera kolorowego? 35. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z prędkością odświeżania 186 klatek/sek dla CD? 36. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z możliwością rozbudowy o głowicę śródoperacyjną liniową o częstotliwości 5-13MHz? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ. 37. dot. pkt. I.1 diagnostyki obrazowej o częstotliwości obrazowania systemu: 1,0 MHz do 17,0 MHz oraz zakresie pasma częstotliwości głowic obrazowych podłączanych do aparatu (dostępnych na dzień składania ofert): 1,0MHz do 12,0MHz? Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z aparatem głowic (oraz głowic, o które można rozbudować system) o zakresie częstotliwości pracy od 2,0MHz do 12,0 MHz. Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ. 38. dot. pkt. I.2 diagnostyki obrazowej, którego całkowity zakres dynamiki systemu wynosi 205 db? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 3 niniejszego pisma. 39. dot. pkt. I.4 diagnostyki obrazowej posiadającego niezależnych kanałów odbiorczych? Parametr ten nie wpływa na jakość oferowanego aparatu, jest indywidualnie przez każdego producenta wyliczany a przez to nie jest też parametrem, który w sposób obiekty informuje o klasie oferowanego sprzętu. 40. dot. pkt. I.7 diagnostyki obrazowej o rozdzielczości monitora LCD 1600x900? Oferowany aparat USG posiada 20- Strona 5 z 11

6 calowy kolorowy monitor LCD (podświetlany LED) o wysokiej rozdzielczości, wyświetlający obraz bez przeplotu, wyposażony w matrycę IPS (ang. in plane switching). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednocześnie dokonuje modyfikacji treści SIWZ w pkt. I.7 poprzez nadanie nowego brzmienia w kolumnie wymagana wartość graniczna o treści: min x dot. pkt. I.14 diagnostyki obrazowej, którego waga bez dodatkowych akcesoriów wynosi 98 kg? Wartość ta nieznacznie różni się od wymaganej, a zmiana jej pozwoli nam na złożenie ważnej oferty. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 4 niniejszego pisma. 42. dot. pkt. I.15 diagnostyki obrazowej, którego możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) wynosi 2729 obrazów? Wartość ta nieznacznie różni się od wymaganej, a pozwoli nam na złożenie ważnej oferty. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 20 niniejszego pisma. 43. dot. pkt. I.17 diagnostyki obrazowej, który posiada system archiwizacji, z możliwością zapisu w formatach TIFF, AVI, DICOM? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 21 niniejszego pisma. 44. dot. pkt. I.24 diagnostyki obrazowej posiadającego wbudowane w aparat dwa wyjścia cyfrowe DVI oraz wyjście VGA? Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w pkt. I.24 poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści: Co najmniej dwa wbudowane w aparat wyjścia: DVI i/lub S-VHS i/lub HDMI i/lub VGA. 45. dot. pkt. I.26 Zamawiający wymaga w tym punkcie: Integracja z istniejącym w ZRiMN systemem RIS/PACS,oprogramowaniem do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report) Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga, aby w cenę oferty wchodziły licencje na urządzenie i system RIS/PACS Zamawiającego wraz z podłączeniem do obecnie posiadanego systemu RIS/PACS? Jeżeli tak, to czy Zamawiający mógłby podać nazwę producenta oprogramowania oraz zwrócić się do firmy o ofertę na licencje wraz z podłączeniem/integracją do systemu PACS, obowiązującą wszystkich ewentualnych wykonawców? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytania nr 7 i 8 niniejszego pisma. 46. dot. pkt. II.7 diagnostyki obrazowej nie posiadającego funkcji automatycznej optymalizacji parametrów PWD przy pomocy jednego przycisku? Oferowany aparat umożliwia przesunięcie linii bazowej oraz ustawienie kąta korekcji na obrazie zamrożonym. 47. dot. pkt. II.15 diagnostyki obrazowej posiadającego technologię przetwarzania obrazu nieopartą na technologii RAW DATA ale umożliwiającą zmianę dynamiki po zamrożeniu obrazu? 48. dot. pkt. VI diagnostyki obrazowej, który posiada tryb spektralny Doppler Pulsacyjny z możliwością wyboru 2 częstotliwości na każdej głowicy? Strona 6 z 11

7 49. dot. pkt. VI.6 diagnostyki obrazowej nie posiadającego technologii optymalizującej zapisu spektrum w czasie rzeczywistym? Oferowany aparat umożliwia przesunięcie linii bazowej oraz ustawienie kąta korekcji na obrazie zamrożonym. 50. dot. pkt. VI.8 diagnostyki obrazowej o zakresie prędkości w trybie TRIPLEX z minimum 350cm/s przy zerowym kącie korekcji? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 12 niniejszego pisma. 51. dot. pkt. VII diagnostyki obrazowej, który posiada tryb Doppler kolorowy z możliwością wyboru 2 częstotliwości na każdej głowicy? 52. dot. pkt. VII.1 diagnostyki obrazowej, który posiada tryb Doppler kolorowy z prędkością odświeżania na poziomie 177 klatek/sek.? 53. dot. pkt. VII.4 diagnostyki obrazowej nie posiadającego funkcji optymalizacji zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy)? Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w pkt. VII. 4 poprzez nadanie brzmienia o treści: Lp. Opis parametrów Wymagana wartość graniczna Zakres oceny za jakość VII ( ) TAK xxx ( ) ( ) 4 Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy) NIE TAK-10 pkt NIE- 0 pkt. Opis dokonany przez Wykonawcę (parametry oferowane przez Wykonawcę- należy dokonać opisu) 54. dot. pkt. IX.2 diagnostyki obrazowej o liczbie par kursorów pomiarowych równej 8? W praktyce nie wykorzystuje się tak dużej liczby par kursorów pomiarowych. Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją udzieloną w odpowiedzi na pytanie nr 26 niniejszego pisma. 55. dot. pkt. IX.7 diagnostyki obrazowej, który posiada oprogramowanie kontrastowe z zastosowaniem niskiego MI, dostępne tylko na głowicy convex? 56. dot. pkt. IX.8 diagnostyki obrazowej posiadającego oprogramowanie kontrastowe bez możliwości zastosowania podwójnego ogniska? W oferowanym aparacie głowica współpracująca z oprogramowaniem kontrastowym wykonana jest w technologii Hanafy Lens zapewniająca ogniskowanie w dwóch płaszczyznach wiązki ultradźwiękowej? Strona 7 z 11

8 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką funkcjonalność, a tym samym dokonuje modyfikacji w pkt. IX. 8 nadając mu brzmienie o treści: Oprogramowanie kontrastowe ma mieć możliwość: regulacja czasów impulsów Flash, tryb dual obrazowanie 2D/2D z kontrastem, zastosowania podwójnego ogniska lub równoważnej technologii 57. dot. pkt. X.4 diagnostyki obrazowej, który posiada głowicę convex wieloczęstotliwościową do badań ogólnodiagnostycznych, której kąt skanowania (widzenia) wynosi 66 stopni? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 14 niniejszego pisma. 58. dot. pkt. IX.6 diagnostyki obrazowej z głowicą liniową bez możliwości pracy z oprogramowaniem do elastografii? Wymóg ten nie ma uzasadnienia, skoro Zamawiający wcześniej określił zaoferowanie oprogramowania do elastografii, jako nieobligatoryjne. Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w pkt. IX. 6 i wymaga zgodnie z treścią SIWZ. Oprogramowanie do elastografii jest parametrem obligatoryjnym. 59. dot. pkt. IX.7 ( obecnie pkt. XI) diagnostyki obrazowej z głowicą liniową bez możliwości pracy z oprogramowaniem kontrastowym? Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w pkt. XI. 7 i wymaga zgodnie z treścią SIWZ. 60. dot. pkt. X.3 diagnostyki obrazowej nie posiadającego możliwości rozbudowy o głowicę śródoperacyjną convex? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 18 niniejszego pisma. 61. dot. pkt. X.4 (obecnie XII.4) diagnostyki obrazowej, który ma możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań powierzchownych i ortopedycznych ale nie pracującą z oprogramowaniem do elastografii. Wymóg ten nie ma uzasadnienia, skoro we wcześniejszych punktach Zamawiający określił zaoferowanie oprogramowania do elastografii, jako nieobligatoryjne. Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w pkt. XII. 4 i wymaga zgodnie z treścią SIWZ. Oprogramowanie do elastografii jest parametrem obligatoryjnym. 62. dot. pkt. X.9 ( obecnie XII.6) diagnostyki obrazowej bez możliwości rozbudowy o głowicę sektorową dla dzieci? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną modyfikacją w pytaniu nr 18 niniejszego pisma. 63. W Pkt I. 23 Zamawiający wymaga: 23 Procesor klasy x86, zaprojektowany do TAK xxx pracy w komputerach stacjonarnych. Osiągający w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 3200 punktów Passmark CPU Mark (wynik nie wcześniej niż publikacja ogłoszenia o zamówieniu i nie później niż na dzień otwarcia ofert) Z kolorowym monitorem o przekątnej min.19 cali, klawiatura, mysz optyczna Obecny zapis uniemożliwia nam zaoferowanie jakiegokolwiek aparatu z oferty. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie parametru opisanego w pkt. I.23 z Załącznika nr 1, lub uprzejmie prosimy o wprowadzenie modyfikacji opisu pkt I.23 w następujący sposób: 23 Stacja robocza oferowana w zestawie z ultrasonografem o wymogach: Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w TAK xxx Strona 8 z 11

9 komputerach stacjonarnych. Osiągający w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 3200 punktów Passmark CPU Mark (wynik nie wcześniej niż publikacja ogłoszenia o zamówieniu i nie później niż na dzień otwarcia ofert) Z kolorowym monitorem o przekątnej min.19 cali, klawiatura, mysz optyczna Powyższa zmiana pozwoli złożyć nam ważną ofertę, niepodlegającą odrzuceniu. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 5 niniejszego pisma. 64. W Pkt I. 26 Zamawiający wymaga: 23 Integracja z istniejącym w ZRiMN systemem RIS/PACS, oprogramowaniem do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report) TAK xxx Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje wykupioną licencją na podłączenie aparatu (nie wymagającej dokupienia) oraz jakiej firmy system PACS/RIS posiada Zamawiający? Jeśli Zamawiający wymaga zaoferowania licencji PACS/RIS, prosimy o udostępnienie wszystkim potencjalnym Wykonawcom oferty na podłączenie wraz z licencją firmy dostarczającej PACS/RIS. ( jeśli Zamawiający nie dysponuje ofertą. prosimy by Zamawiający wystąpił o jedną ofertę od dostawcy PAC/RIS dla wszystkich potencjalnych oferentów ) żeby zapewnić wszystkim równe szanse. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 7 i 8 niniejszego pisma. 65. Ze względu na skomplikowaną specyfikę napraw sprzętu ( reakcja na zgłoszenie, diagnoza, naprawa, ściągnięcie części, testowanie, ew. domówienie innych części), uprzejmie prosimy o zmianę zapisu odnośnie maksymalnego czasu na usunięcie usterki, uwzględniającej czas liczony od postawienia diagnozy ( nie od daty zgłoszenia), lub o wprowadzenie zapisów: Maksymalny czas usunięcia usterki liczony w dniach od daty zgłoszenia, nie dłużej niż 7 dni roboczych, bez potrzeby wymiany części. Maksymalny czas usunięcia usterki liczony w dniach od daty zgłoszenia, nie dłużej niż 9 dni roboczych, w przypadku wymiany i sprowadzenia części z zagranicy. Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji w Charakterystyce warunków gwarancji stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ poprzez nadanie nowego brzmienia w wierszu 3 o treści: Maksymalny czas usunięcia usterki ( liczony w dniach od daty zgłoszenie) nie dłużej niż 7 dni roboczych, z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin ten wynosi 9 dni roboczych 66. Dotyczy wzoru umowy 5 ust. 1 a) i c) - W naszej ocenie zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w naprawie. W związku z tym prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu. Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umownych i wymaga zgodnie z treścią SIWZ. 67. Dotyczy wzoru umowy 2 ust czy zamawiający rozumie wykonywanie we własnym zakresie dodatkowych prób, pomiarów i innych czynności mających na celu zbadanie (sprawdzenie) zgodności przedmiotu dostawy z umową jako działania podejmowane przez użytkownika we własnym zakresie zgodnie z instrukcją użytkownika? Uzasadnienie: Firma nie bierze odpowiedzialności za działania niezgodne z instrukcją i że takie czynności jako działania nieuprawione nie mogą podlegać gwarancji. Odpowiedź: Tak. 68. Dot. Pkt. I.11 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny aparat ultrasonograficzny o dynamice sięgającej 270 db, ponad niezależnych kanałach przetwarzania, wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej min. 7 z przyciskami funkcyjnymi, z możliwością programowania ilości Strona 9 z 11

10 Lp. I ( ) 11 wirtualnych klawiszy funkcyjnych, bez zmiany ich położenia? Funkcje na oferowanym ekranie są ułożone w sposób logiczny, prowadzący użytkownika przez całość badania. Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ. Pragniemy nadmienić, iż jest to parametr fakultatywny ( nie obligatoryjny), gdzie dla najlepszej oferty, która posiada cechy zawarte w tymże punkcie przyznanych zostanie 10 punktów, zgodnie z poniższą zmianą. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w pkt. I.11 poprzez nadanie nowego brzmienia o treści: Opis parametrów Jednostka główna ( ) Ekran dotykowy min. 7 z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji Wymagana wartość graniczna NIE Zakres oceny za jakość TAK-10 pkt NIE- 0 pkt. Opis dokonany przez Wykonawcę (parametry oferowane przez Wykonawcęnależy dokonać opisu) 69. Dot. Pkt. I.17 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z systemem archiwizacji z możliwością zapisu w formatach JPEG, JPEG2000, AVI, WMV, DICOM, ale bez formatu BMP? Format BMP jest formatem przestarzałym, był stosowany w aparatach starej generacji i nie daje żadnych wymiernych korzyści płynących z jego zastosowania, natomiast wymienione wcześniej oferowane formaty pozwalają na efektywniejsze wykorzystanie uzyskanych na aparacie obrazów. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 21 niniejszego pisma. 70. Dot. Pkt. I.23 - Czy Zamawiający oczekuje w tym punkcie dostarczenia zewnętrznego komputera o opisanych parametrach? Prosimy o doprecyzowanie. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 5 niniejszego pisma. 71. Dot. Pkt. I Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf wyposażony w nowoczesne wyjście cyfrowe HDMI zamiast oczekiwanego DVI i S-VHS? Złącze HDMI jest standardem w nowoczesnej transmisji obrazu i w przypadku konieczności pozwala na konwersję sygnału do dowolnego formatu analogowego. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 44niniejszego pisma. 72. Dot. Pkt. I.26 - Czy Zamawiający poprzez brzmienie punktu I.26. rozumie dostarczenie ultrasonografu wyposażonego w aktywny interfejs DICOM 3.0 z wymienionymi modalnościami oraz jego przyłączenie do systemu pracującego w ZRiMN, oraz potwierdza posiadanie koniecznych do integracji aktywnych licencji systemu RIS/PACS pozwalających na przyłączenie do niego oczekiwanego ultrasonografu? Prosimy o potwierdzenie. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 7 i 8 niniejszego pisma. 73. Dot. Pkt. VI.2 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat o bramce dopplerowskiej regulowanej w zakresie 1-15 mm? W praktyce najczęściej używane są zakresy z przedziału 3-4 mm, więc oferowany zakres regulacji jest wystarczający do nawet zaawansowanej diagnostyki przepływów, a subtelne różnice względem zakresu wymaganego nie mają przełożenia na jakość diagnostyczną oferowanego sprzętu. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 11 niniejszego pisma. 74. Dot. Pkt. VI.8 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, w którym zakres prędkości w trybie Triplex to min. 10 m/sek przy zerowym kącie korekcji? Taka wartość prędkości maksymalnych odpowiada poziomowi gradientu ciśnienia 400 mmhg, więc jest wystarczająca do zaawansowanej diagnostyki przepływów. Dodatkowo, Zamawiający wymaga w punkcie VI.1. zakresu min. 300 cm/sek., czyli prędkości dużo niższej niż w trybie Triplex, a z reguły to w trybie Triplex wartości osiągane są niższe ze względu na ograniczenia metody. Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją udzieloną w odpowiedzi na pytanie nr 12 niniejszego pisma 75. Dot. Pkt. VII.4 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat bez optymalizacji zapisów CD za pomocą jednego przycisku? W trybie CD nastawy prędkości wyświetlanych mają bezpośredni wpływ na jakość diagnostyki, wizualizację drobnych naczyń, wolnych i śladowych przepływów, a używane w trybach automatycznych uśrednianie wymaga korekt manualnych. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 53 niniejszego pisma 76. Dot. Pkt. IX.2. - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z liczbą par kursorów pomiarowych wyświetlanych jednocześnie na ekranie pojedynczego obrazu USG równą 9? Najczęściej spotyka się Strona 10 z 11

11 konieczność umieszczenia maksimum 3-5 kursorów pomiarowych na jednym obrazie, a większa ich ilość ogranicza czytelność obrazu diagnostycznego. Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją udzieloną w odpowiedzi na pytanie nr 26 niniejszego pisma 77. Dot. Pkt. IX.7 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wyposażony w obrazowanie kontrastowe z zachowaniem niskiego MI, spełniające pozostałe parametry określone w punkcie IX.8, ale dostępne tylko na sondzie typu convex? 78. Dot. Pkt. IX.7 (powinno być XI.7) - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wyposażony w sondę liniową spełniającą wszystkie oczekiwane parametry, jednak bez możliwości pracy z oprogramowaniem kontrastowym? 79. Dot. Pkt. X.1 (XII.I) - Wnioskujemy o wykreślenie tego punktu. Zapis Nowej generacji obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające większej liczby częstotliwości do uzyskania obrazu wskazuje jednoznacznie na technologię ApliPure jednej z firm i pozostawienie go w wymaganiach uniemożliwi pozostałym oferentom złożenie konkurencyjnych ofert. Każdy z oferentów posiada w swoich urządzeniach szereg unikatowych rozwiązań poprawiających rozdzielczość i penetrację, niekoniecznie używając do tego większej liczby częstotliwości. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 17 niniejszego pisma. 80. Dot. Pkt. X.3. (XII.3.) - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z możliwością rozbudowy o wysokoczęstotliwościową głowicę liniową o paśmie 5-18MHz i zastosowaniu jako głowica śródoperacyjna, bądź głowicę mikrokonweksową o wymaganym paśmie 4-10 MHz? Takie głowice będą dużo bardziej użyteczne w praktyce ZRiMN Zamawiającego. Typowa głowica convex śródoperacyjna może mieć zastosowanie w warunkach bloku operacyjnego i utrzymanie takiego zapisu uniemożliwi oferentom złożenie konkurencyjnych ofert. Odpowiedź: Zgodnie z wprowadzoną modyfikacją w pytaniu nr 18 niniejszego pisma. 81. Dot. Pkt. X.8. (XII.5.) - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z trybem obrazowania małych przepływów o wysokiej czułości i rozdzielczości, z możliwością odwzorowania kierunku przepływu, ale niewykorzystujący technik dopplerowskich? Takie rozwiązanie umożliwia obrazowanie pozbawione wad techniki dopplerowskiej (nakładanie koloru na ścianki naczynia) i jest rozwiązaniem co najmniej równoważnym do wymaganego przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmieniając wymaganą wartość w punkcie XII. 5 na brzmienie Kierunkowy Tryb Dopplera o wysokiej czułości i rozdzielczości w obrazowaniu małych przepływów lub równoważny 82. Z uwagi na znaczną objętość (kilkaset stron) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, której obowiązek złożenia wraz z ofertą nakłada na wykonawcę art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na załączenie ww. dokumentu w formie elektronicznej (na nośniku CD). Załączenie listy do oferty w formie papierowej jest utrudnieniem zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy. Odpowiedź: Zgodnie z brzmieniem ustawy Pzp w szczególności art. 26 ust. 2d Wykonawca wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej ( ) oraz zapisami SIWZ ofertę należy składać w formie pisemnej. W związku z powyższym niedopuszczalne są inne formy składania dokumentów. Prosimy o uwzględnienie w/ w odpowiedzi oraz zmian i zapraszamy do składania ofert w dniu r. Z poważaniem, Strona 11 z 11

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Wrocław, 2014-11-13 Wykonawcy Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr WCZ/ZP/D -10/2014 na zamówienie pn.: Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicą typu convex, głowicą

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr WCZ/ZP/D -10/2014 prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :...

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :... Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :..... Lp Parametry techniczne Warunek graniczny 1 Nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Wymagane Parametry Techniczne. Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna

Wymagane Parametry Techniczne. Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna Załącznik nr 2 Wymagane Parametry Techniczne Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna Pełna nazwa urządzenia: -------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Załącznik do ogłoszenia o zamówieniu nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA APARAT USG 1 szt. Nazwa Wykonawcy Pełna nazwa urządzenia: Producent: Kraj: Rok

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa montaż i uruchomienie wyposażenia SOR część D

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa montaż i uruchomienie wyposażenia SOR część D EDZ.242-164/11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy :

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy : Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

EDZ.242-25/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia budynku Bloku Operacyjnego.

EDZ.242-25/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia budynku Bloku Operacyjnego. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych. Informacje ogólne

Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych. Informacje ogólne Załącznik nr 2 Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych Producent Informacje ogólne Model / Typ Kraj pochodzenia Lp. 1. Konstrukcja Parametry graniczne 2. Najwyższej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny

Bardziej szczegółowo

Parametry/Opis techniczny Załącznik Nr 2. APARAT USG Z DWIEMA GŁOWICAMI 1 SZT ROK PRODUKCJI - 2013 Nazwa sprzętu.. Producent.. Nr seryjny..

Parametry/Opis techniczny Załącznik Nr 2. APARAT USG Z DWIEMA GŁOWICAMI 1 SZT ROK PRODUKCJI - 2013 Nazwa sprzętu.. Producent.. Nr seryjny.. APARAT USG Z DWIEMA GŁOWICAMI 1 SZT ROK PRODUKCJI - 2013 Nazwa sprzętu.. Producent.. Nr seryjny.. Parametry techniczne Lp. Wymagania techniczne Wymagania ogólne System wielofunkcyjny do aplikacji: jamy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-53/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, PRZENOŚNYCH I MONITORÓW 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania. INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50 E-mail: urszula.paszko@iczmp.edu.pl Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 17.06.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.30.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.30.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.30.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU: KOMPUTERY STACJONARNE, ROUTERY, TELEFONY

Bardziej szczegółowo

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 AC01-4 QMS, EMS Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 Dotyczy: postępowania nr PN-21/14 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: 1/2009/TELERADIOLOGIA Wrocław, dnia 17 lipca 2009 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego

Bardziej szczegółowo

I. Zmiana terminu składania ofert:

I. Zmiana terminu składania ofert: Rzeszów, dnia 15 lutego 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 5 sierpnia 2014 r. Protokolant: Paweł Puchalski

WYROK. z dnia 5 sierpnia 2014 r. Protokolant: Paweł Puchalski WYROK z dnia 5 sierpnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 sierpnia 2014 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

MANLEY, TELETRONIX, PULTEC.

MANLEY, TELETRONIX, PULTEC. Kraków, dnia 15.05.2015 r. ZP/4/5.3-2/2015/wyjaśnienia SIWZ 1 Do wszystkich wykonawców I. Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp)

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo