dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego."

Transkrypt

1 EDZ /14 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) , fax: NIP: REGON : Lublin, dn r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany SIWZ- Załącznika nr 1, poprzez prawidłowe nadanie numeracji w Zestawieniu wymaganych parametrów granicznych i oceny jakościowej. Konsekwencją są poniższe modyfikacje SIWZ: Jest: pkt. IX Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań małych narządów, tarczycy i piersi + przystawka dystansująca do badania narządów/struktur powierzchownych: pkt. X Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert pkt. XII.8 Kierunkowy Tryb Dopplera o wysokiej czułości i rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów pkt. XII.9 Rozbudowa o głowicę sektorową dla dzieci Wybierana częstotliwości pracy min. 3,0-6,0 MHz, licza elementów tej głowicy min. 90 pkt. XI Gwarancja i serwis otrzymuje brzmienie: Powinno być: XI Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań małych narządów, tarczycy i piersi + przystawka dystansująca do badania narządów/struktur powierzchownych pkt. XII Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert pkt. XII. 5 Kierunkowy Tryb Dopplera o wysokiej czułości i rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów pkt. XII. 6 Rozbudowa o głowicę sektorową dla dzieci Wybierana częstotliwości pracy min. 3,0-6,0 MHz, licza elementów tej głowicy min. 90 pkt. XIII Gwarancja i serwis Dodatkowo poza wskazanymi powyżej zmianami Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w paragrafie 4 pkt. 8 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ poprzez nadanie nowego brzmienia o treści: 8. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy w stosunku do Szpitala bez zachowania procedur wynikających z ustawy z dn r. o działalności leczniczej (Dz. U. 112/11 poz. 654 ze zm) tj. uzyskania zgody podmiotu tworzącego Szpitala, którym jest Uniwersytet Medyczny. W związku z zapytaniami uczestników postępowania dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przesyłamy treść zapytań nadesłanych do w/w zamówienia wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego: 1. Czy zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf mający możliwość uruchomienia oprogramowania do elastografii jedynie na głowicy o zakresie częstotliwości od 5 do 13 MHz? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ. 2. Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy ultrasonografu wyposażonego w głowice 192 elementowe oraz elastografie, o zakresie wybieranych częstotliwości pracy dla trybu 2D równym od 1 do 16 MHz. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zmieniając wymaganą wartość graniczną w punkcie I.1 na: min MHz 3. Wnioskujemy o wyjaśnieni i dopuszczenie wysokiej klasy ultrasonografu wyposażonego w głowice 192 elementowe oraz elastografię o maksymalnej wartości dynamiki równej 200 db. W praktyce wykorzystywane wartości dynamiki nie przekraczają 160 db, a obrazy o zbyt wysokiej dynamice są mało diagnostyczne. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zmieniając wymaganą wartość graniczną w punkcie I.2 na: min. 200dB Strona 1 z 11

2 4. Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie ultrasonografu o wadze maksymalnej równej 120 kg. Ultrasonograf wyposażony jest w podstawę jezdną z czterema skrętnymi kołami, która pozwala na swobodny transport ultrasonografu między pokojami badań. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zmieniając brzmienie pkt. I.14 na treść: Waga aparatu max. 120 kg. 5. Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie do przetargu ultrasonografu wyposażonego w 192 elementowe głowice oraz elastografię bez wymogu przedstawienia testu procesora, w który jest wyposażony. Producent największej na świecie firmy elektronicznej w tym ultrasonografu, będącego przedmiotem niniejszego wniosku, wyposaża swoje ultrasonografy w procesory o wydajności odpowiedniej do obsługi tak zaawansowanych funkcji ultrasonografu jak: Obrazowanie krzyżowe Oprogramowanie do przetwarzania obrazu w czasie rzeczywistym tzw. Dynamic MR Obrazowanie 4D Elastografię i wiele innych zapewniając jednocześnie jako jedyni na świecie obsługę 21 monitora głównego rozdzielczości HD, ekranu dotykowego, oraz bardzo płynną pracę również trybach dopplerowskich. Producent zapewniając konfigurację sprzętową która gwarantuje płynną i stabilną pracę ultrasnografu nie udostępnia wyników testu procesora o którym mowa w wymogu postawionym przez Zamawiającego w pkt. 23. Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji w pkt. I.23 poprzez nadanie nowego brzmienia o treści: Stacja robocza tj. odrębny (niezależny) zestaw komputerowy oferowany w zestawie z ultrasonografem o wymogach min.: Procesor klasy x86, zaprojektowany do Pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający w teście wydajności PassMark Performance Test (wynik dostępny na: co najmniej wynik 3200 punktów Passmark CPU Mark(wynik nie wcześniej niż publikacja ogłoszenia o zamówieniu i nie później niż na dzień otwarcia ofert) z kolorowym monitorem o przekątnej min.19 cali, klawiatura, mysz optyczna. 6. Czy Zamawiający stawiając wymóg w pkt. 23 dotyczący wydajności procesora miał na myśl niezależną od ultrasonografu stację roboczą wyposażoną dodatkowo w monitor i mysz optyczną? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 5 niniejszego pisma. 7. Wnioskujemy o wyjaśnieni i podanie nazwy dostawcy/producenta systemu RIS/PACS istniejącego w ZRiMN w celu weryfikacji pełnej integracji urządzenia. Odpowiedź: Dostawcą systemu RIS/PACS jest firma Alteris. 8. Wnioskujemy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że ultrasonograf wyposażony w moduł DICOM 3.0 z obsługą klas (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report) spełni wymóg postawiony w pkt. 26 dotyczącym integracji z systemem RIS/PACS. Wnioskujemy o potwierdzenie, że integracja ultrasongrafu z istniejącym systemem RIS/PACS w ZRiMN będzie polegać na: Dostarczeniu ultrasonografu wyposażonego w moduł DICOM z obsługą klas: Dicom Storage, Dicom Print, Dicom Worklist, Dicom Structure Report Konfiguracji ultrasonografu po otrzymaniu danych konfiguracyjnych od dostawcy istniejącego systemu RIS/PACS oraz potwierdzenie, że od dostawcy ultrasonografu nie wymaga się wykupienia żadnych licencji od producenta/dostawcy istniejącego systemu RIS/PACS. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż ultrasonograf wyposażony w moduł DICOM 3.0 z obsługą klas (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report) spełni wymóg postawiony w pkt. 26 dotyczącym integracji z systemem RIS/PACS. Zamawiający posiada własną licencję RIS/PACS i jej kosztów nie należy wliczać w koszt oferty, a jedynie konfigurację (połączenie) aparatu z systemem. 9. Wnioskujemy o wyjaśnieni i dopuszczeni ultrasonografu wyposażonego w 192 elementowe głowice oraz elastografię z technologią przetwarzania sygnału opartą na RAW DATA, która pozwala po zamrożeniu obrazu na zmianę wzmocnienia, zmianę położenia linii bazowej oraz kąta korekcji w trybie PW mode. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie dla funkcjonalności w pkt. II.15. Strona 2 z 11

3 10. Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie ultrasonografu wyposażonego w 192 elementowe głowice oraz elastografię z dwoma zakresami częstotliwości w trybie Dopplera Pulsacyjncego i Color Dopplera oraz 3 zakresach częstotliwości w trybie B-mode 11. Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie ultrasonografu wyposażonego w 192 elementowe głowice oraz elastografię z możliwością zmiany szerokości bramki dopplerowskiej w zakresie od 0,5 mm do 15 mm. Możliwość ustawienia szerokości bramki poniżej 1 mm pozwala na detekcję i pomiar przepływów w naczyniach położonych bardzo blisko siebie. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie podane w pytaniu, jednocześnie dokonuje modyfikacji w pkt. VI.2 poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści: Wielkość bramki Dopplerowekiej (mm) min Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie ultrasonografu wyposażonego w 192 elementowe głowice oraz elastografię o maksymalne prędkości w trybie TRIPLEX 145 cm/s. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania podanego w pytaniu, jednocześnie dokonuje modyfikacji w pkt. VI.8 poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści: Zakres prędkości w trybie TRIPLEX min. 7m/sek przy zerowym kącie. 13. Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie ultrasonografu wyposażonego w 192 elementowe głowice oraz elastografię z funkcją automatycznej optymalizacji zapisów dopplerowskich: skali, linii bazowej działającej jedynie w trybie Dopplera Pulsacyjnego. Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ i odpowiedzią na pytanie nr Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie ultrasonografu wyposażonego w 192 elementowe głowice oraz elastografię, którego kąt skanowania na głowicy convex jest równy 58 stopni. Mniejszy kąt przy tej samej ilości elementów głowicy zwiększa rozdzielczość otrzymywanych obrazów. Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji w pkt. X.4 poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści: Kąt pola skanowania ( widzenia) min. 58 stopni. 15. Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie ultrasonografu wyposażonego w elastografię oraz 192 elementową głowicę liniową o szerokości czoła głowicy równym 38,4 mm. Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji w pkt. XI. 4 ( uprzednio IX.4- str. 16) poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści: Szerokość czoła głowicy min. 38mm- max. 65 mm. 16. Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie ultrasonografu wyposażonego w 192 elementowe głowice oraz elastografię z możliwością pracy z oprogramowaniem kontrastowym jedynie na głowicy convex. 17. Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie ultrasonografu wyposażonego w 192 elementowe głowice oraz elastografię wyposażonego w obrazowanie harmoniczne oraz harmoniczne z odwróconym impulsem, ale bez możliwości rozbudowy o nowej generacji obrazowanie harmoniczne opisane w pkt. 1 Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z parametru opisanego w pkt. XII.1 ( uprzednio X.1- str. 16) 18. Wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie ultrasonografu wyposażonego w 192 elementowe głowice oraz elastografię bez możliwości rozbudowy o głowicę śródoperacyjną convex i możliwością rozbudowy o głowicę sektorową jedynie o zakresie częstotliwości od 2 do 4 MHz. Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w pkt. XII. 3 ( uprzednio X.3- str. 16) i w pkt. XII. 6 ( uprzednio X.9- str. 17) poprzez nadanie brzmienia o treści: Lp. XII ( ) Opis parametrów Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert ( ) Wymagana wartość graniczna TAK 3 Głowica śródoperacyjna convex min MHz NIE 6 Rozbudowa o głowice sektorową dla dzieci Wybierane częstotliwości pracy min. 3,0-6,0 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 90 NIE Zakres oceny za jakość xxx TAK-10 pkt NIE- 0 pkt. TAK-10 pkt NIE- 0 pkt. Opis dokonany przez Wykonawcę (parametry oferowane przez Wykonawcę- należy dokonać opisu) Strona 3 z 11

4 19. Wnioskujemy o zmniejszeni kar umownych: Z 0,5 % wartości brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Na 0,1% wartości brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy i brak kar umownych w przypadku wstawienia ultrasonografu zastępczego na czas dostawy Z 5 % za rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy lub Zamawiającego Na 1 % za rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy lub Zamawiającego Z 0,5 % za zwłokę w usuwaniu wad za każdy dzień w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawianego (kary nie będą naliczane, jeśli zostanie wstawiony aparat zastępczy) Na 0,1 % za zwłokę w usuwaniu wad za każdy dzień w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawianego (kary nie będą naliczane, jeśli zostanie wstawiony aparat zastępczy) Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umownych i wymaga zgodnie z treścią SIWZ. 20. pkt.15. Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, którego liczba obrazów w Cine loop dla prezentacji 2D wynosi 2200 klatek? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie podane w pytaniu, jednocześnie dokonuje modyfikacji treści SIWZ w pkt. I.15 poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści: Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) min obrazów 21. pkt.17. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat posiadający system archiwizacji z możliwością zapisu w formatach: JPEG, AVI, DICOM? Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w pkt. I.17 poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści: System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej AVI, DICOM 22. pkt.23. Czy Zamawiający miał na myśli zewnętrzny system archiwizacji danych na komputerze stacjonarnym? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 5 niniejszego pisma. 23. pkt.26. Czy Zamawiający będzie wymagał licencji na oprogramowanie do podłączenia systemu do RIS/PACS? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 8 niniejszego pisma 24. pkt.vi. Czy Zamawiający dopuści system posiadający tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) 1 częstotliwość dla każdej głowicy? 25. pkt.vii/1. Czy Zamawiający dopuści system posiadający prędkość odświeżania dla CD 120klatek/sek.? 26. pkt. XI/2. Czy Zamawiający dopuści system posiadający 8 kursorów pomiarowych? Odpowiedź: Punkt XI.2 nie zawiera elementów, o których mowa a pytaniu. Jeśli chodzi o kursory pomiarowe- Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w pkt. IX.2 poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści: Liczba par kursorów pomiarowych- min pkt. X/3 Czy Zamawiający dopuści ultrasonograf, który w możliwościach rozbudowy posiada głowicę liniową śródoperacyjną o częstotliwości pracy 5-17MHz? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 18 niniejszego pisma. 28. pkt.vi. Czy Zamawiający dopuści system posiadający tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM)1 częstotliwość dla każdej głowicy? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga w pkt. VII zgodnie z treścią SIWZ pkt.vii. Czy Zamawiający dopuści system posiadający zakres prędkości w trybie TRIPLEX 7,2m/s przy zerowym kacie bramki? Przy obecnej konfiguracji i przeznaczenia aparatu funkcja wyróżnia tylko jednego producenta,nie pozwoli to na przystąpienie do przetargu innym znaczącym oferentom, co nie jest zgodne z zasadą uczciwej konkurencji. Strona 4 z 11

5 Odpowiedź: Pkt. VII nie zawiera opisu podanego w pytaniu. Jeśli chodzi o tryb TRIPLEX Zamawiający wymaga zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 12 niniejszego pisma. 30. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z zakresem częstotliwości 1-16MHz? Różnica jest minimalna, a wszystkie z wymaganych przez Zamawiającego głowic mieszczą się w tym zakresie. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 2 niniejszego pisma. 31. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z wagą 106kg? Oferowany aparat ma kompaktową budowę a dzięki kół wykonanych w nowoczesnej technologii możliwy jest jego prosty transport niemal na każdej powierzchni. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 4 niniejszego pisma. 32. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z dynamiką systemu 200dB? Różnica jest znikoma i nie ma istotnego wpływu na jakość obrazowania a pozwoli to na przystąpienie do przetargu innym znaczącym oferentom, co jest zgodne z zasadą uczciwej konkurencji. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 3 niniejszego pisma. 33. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z wielkością bramki Dopplerowskiej 0,5-15mm? Niższy próg wielkości bramki umożliwia na detekcję słabszych przepływów. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 11 niniejszego pisma. 34. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z 2 częstotliwościami w trybie Dopplera kolorowego? 35. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z prędkością odświeżania 186 klatek/sek dla CD? 36. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat renomowanego producenta w większości przypadkach przewyższający wymagane parametry z możliwością rozbudowy o głowicę śródoperacyjną liniową o częstotliwości 5-13MHz? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ. 37. dot. pkt. I.1 diagnostyki obrazowej o częstotliwości obrazowania systemu: 1,0 MHz do 17,0 MHz oraz zakresie pasma częstotliwości głowic obrazowych podłączanych do aparatu (dostępnych na dzień składania ofert): 1,0MHz do 12,0MHz? Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z aparatem głowic (oraz głowic, o które można rozbudować system) o zakresie częstotliwości pracy od 2,0MHz do 12,0 MHz. Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ. 38. dot. pkt. I.2 diagnostyki obrazowej, którego całkowity zakres dynamiki systemu wynosi 205 db? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 3 niniejszego pisma. 39. dot. pkt. I.4 diagnostyki obrazowej posiadającego niezależnych kanałów odbiorczych? Parametr ten nie wpływa na jakość oferowanego aparatu, jest indywidualnie przez każdego producenta wyliczany a przez to nie jest też parametrem, który w sposób obiekty informuje o klasie oferowanego sprzętu. 40. dot. pkt. I.7 diagnostyki obrazowej o rozdzielczości monitora LCD 1600x900? Oferowany aparat USG posiada 20- Strona 5 z 11

6 calowy kolorowy monitor LCD (podświetlany LED) o wysokiej rozdzielczości, wyświetlający obraz bez przeplotu, wyposażony w matrycę IPS (ang. in plane switching). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednocześnie dokonuje modyfikacji treści SIWZ w pkt. I.7 poprzez nadanie nowego brzmienia w kolumnie wymagana wartość graniczna o treści: min x dot. pkt. I.14 diagnostyki obrazowej, którego waga bez dodatkowych akcesoriów wynosi 98 kg? Wartość ta nieznacznie różni się od wymaganej, a zmiana jej pozwoli nam na złożenie ważnej oferty. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 4 niniejszego pisma. 42. dot. pkt. I.15 diagnostyki obrazowej, którego możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) wynosi 2729 obrazów? Wartość ta nieznacznie różni się od wymaganej, a pozwoli nam na złożenie ważnej oferty. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 20 niniejszego pisma. 43. dot. pkt. I.17 diagnostyki obrazowej, który posiada system archiwizacji, z możliwością zapisu w formatach TIFF, AVI, DICOM? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 21 niniejszego pisma. 44. dot. pkt. I.24 diagnostyki obrazowej posiadającego wbudowane w aparat dwa wyjścia cyfrowe DVI oraz wyjście VGA? Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w pkt. I.24 poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści: Co najmniej dwa wbudowane w aparat wyjścia: DVI i/lub S-VHS i/lub HDMI i/lub VGA. 45. dot. pkt. I.26 Zamawiający wymaga w tym punkcie: Integracja z istniejącym w ZRiMN systemem RIS/PACS,oprogramowaniem do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report) Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga, aby w cenę oferty wchodziły licencje na urządzenie i system RIS/PACS Zamawiającego wraz z podłączeniem do obecnie posiadanego systemu RIS/PACS? Jeżeli tak, to czy Zamawiający mógłby podać nazwę producenta oprogramowania oraz zwrócić się do firmy o ofertę na licencje wraz z podłączeniem/integracją do systemu PACS, obowiązującą wszystkich ewentualnych wykonawców? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytania nr 7 i 8 niniejszego pisma. 46. dot. pkt. II.7 diagnostyki obrazowej nie posiadającego funkcji automatycznej optymalizacji parametrów PWD przy pomocy jednego przycisku? Oferowany aparat umożliwia przesunięcie linii bazowej oraz ustawienie kąta korekcji na obrazie zamrożonym. 47. dot. pkt. II.15 diagnostyki obrazowej posiadającego technologię przetwarzania obrazu nieopartą na technologii RAW DATA ale umożliwiającą zmianę dynamiki po zamrożeniu obrazu? 48. dot. pkt. VI diagnostyki obrazowej, który posiada tryb spektralny Doppler Pulsacyjny z możliwością wyboru 2 częstotliwości na każdej głowicy? Strona 6 z 11

7 49. dot. pkt. VI.6 diagnostyki obrazowej nie posiadającego technologii optymalizującej zapisu spektrum w czasie rzeczywistym? Oferowany aparat umożliwia przesunięcie linii bazowej oraz ustawienie kąta korekcji na obrazie zamrożonym. 50. dot. pkt. VI.8 diagnostyki obrazowej o zakresie prędkości w trybie TRIPLEX z minimum 350cm/s przy zerowym kącie korekcji? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 12 niniejszego pisma. 51. dot. pkt. VII diagnostyki obrazowej, który posiada tryb Doppler kolorowy z możliwością wyboru 2 częstotliwości na każdej głowicy? 52. dot. pkt. VII.1 diagnostyki obrazowej, który posiada tryb Doppler kolorowy z prędkością odświeżania na poziomie 177 klatek/sek.? 53. dot. pkt. VII.4 diagnostyki obrazowej nie posiadającego funkcji optymalizacji zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy)? Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w pkt. VII. 4 poprzez nadanie brzmienia o treści: Lp. Opis parametrów Wymagana wartość graniczna Zakres oceny za jakość VII ( ) TAK xxx ( ) ( ) 4 Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy) NIE TAK-10 pkt NIE- 0 pkt. Opis dokonany przez Wykonawcę (parametry oferowane przez Wykonawcę- należy dokonać opisu) 54. dot. pkt. IX.2 diagnostyki obrazowej o liczbie par kursorów pomiarowych równej 8? W praktyce nie wykorzystuje się tak dużej liczby par kursorów pomiarowych. Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją udzieloną w odpowiedzi na pytanie nr 26 niniejszego pisma. 55. dot. pkt. IX.7 diagnostyki obrazowej, który posiada oprogramowanie kontrastowe z zastosowaniem niskiego MI, dostępne tylko na głowicy convex? 56. dot. pkt. IX.8 diagnostyki obrazowej posiadającego oprogramowanie kontrastowe bez możliwości zastosowania podwójnego ogniska? W oferowanym aparacie głowica współpracująca z oprogramowaniem kontrastowym wykonana jest w technologii Hanafy Lens zapewniająca ogniskowanie w dwóch płaszczyznach wiązki ultradźwiękowej? Strona 7 z 11

8 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką funkcjonalność, a tym samym dokonuje modyfikacji w pkt. IX. 8 nadając mu brzmienie o treści: Oprogramowanie kontrastowe ma mieć możliwość: regulacja czasów impulsów Flash, tryb dual obrazowanie 2D/2D z kontrastem, zastosowania podwójnego ogniska lub równoważnej technologii 57. dot. pkt. X.4 diagnostyki obrazowej, który posiada głowicę convex wieloczęstotliwościową do badań ogólnodiagnostycznych, której kąt skanowania (widzenia) wynosi 66 stopni? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 14 niniejszego pisma. 58. dot. pkt. IX.6 diagnostyki obrazowej z głowicą liniową bez możliwości pracy z oprogramowaniem do elastografii? Wymóg ten nie ma uzasadnienia, skoro Zamawiający wcześniej określił zaoferowanie oprogramowania do elastografii, jako nieobligatoryjne. Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w pkt. IX. 6 i wymaga zgodnie z treścią SIWZ. Oprogramowanie do elastografii jest parametrem obligatoryjnym. 59. dot. pkt. IX.7 ( obecnie pkt. XI) diagnostyki obrazowej z głowicą liniową bez możliwości pracy z oprogramowaniem kontrastowym? Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w pkt. XI. 7 i wymaga zgodnie z treścią SIWZ. 60. dot. pkt. X.3 diagnostyki obrazowej nie posiadającego możliwości rozbudowy o głowicę śródoperacyjną convex? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 18 niniejszego pisma. 61. dot. pkt. X.4 (obecnie XII.4) diagnostyki obrazowej, który ma możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań powierzchownych i ortopedycznych ale nie pracującą z oprogramowaniem do elastografii. Wymóg ten nie ma uzasadnienia, skoro we wcześniejszych punktach Zamawiający określił zaoferowanie oprogramowania do elastografii, jako nieobligatoryjne. Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w pkt. XII. 4 i wymaga zgodnie z treścią SIWZ. Oprogramowanie do elastografii jest parametrem obligatoryjnym. 62. dot. pkt. X.9 ( obecnie XII.6) diagnostyki obrazowej bez możliwości rozbudowy o głowicę sektorową dla dzieci? Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną modyfikacją w pytaniu nr 18 niniejszego pisma. 63. W Pkt I. 23 Zamawiający wymaga: 23 Procesor klasy x86, zaprojektowany do TAK xxx pracy w komputerach stacjonarnych. Osiągający w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 3200 punktów Passmark CPU Mark (wynik nie wcześniej niż publikacja ogłoszenia o zamówieniu i nie później niż na dzień otwarcia ofert) Z kolorowym monitorem o przekątnej min.19 cali, klawiatura, mysz optyczna Obecny zapis uniemożliwia nam zaoferowanie jakiegokolwiek aparatu z oferty. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie parametru opisanego w pkt. I.23 z Załącznika nr 1, lub uprzejmie prosimy o wprowadzenie modyfikacji opisu pkt I.23 w następujący sposób: 23 Stacja robocza oferowana w zestawie z ultrasonografem o wymogach: Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w TAK xxx Strona 8 z 11

9 komputerach stacjonarnych. Osiągający w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 3200 punktów Passmark CPU Mark (wynik nie wcześniej niż publikacja ogłoszenia o zamówieniu i nie później niż na dzień otwarcia ofert) Z kolorowym monitorem o przekątnej min.19 cali, klawiatura, mysz optyczna Powyższa zmiana pozwoli złożyć nam ważną ofertę, niepodlegającą odrzuceniu. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 5 niniejszego pisma. 64. W Pkt I. 26 Zamawiający wymaga: 23 Integracja z istniejącym w ZRiMN systemem RIS/PACS, oprogramowaniem do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report) TAK xxx Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje wykupioną licencją na podłączenie aparatu (nie wymagającej dokupienia) oraz jakiej firmy system PACS/RIS posiada Zamawiający? Jeśli Zamawiający wymaga zaoferowania licencji PACS/RIS, prosimy o udostępnienie wszystkim potencjalnym Wykonawcom oferty na podłączenie wraz z licencją firmy dostarczającej PACS/RIS. ( jeśli Zamawiający nie dysponuje ofertą. prosimy by Zamawiający wystąpił o jedną ofertę od dostawcy PAC/RIS dla wszystkich potencjalnych oferentów ) żeby zapewnić wszystkim równe szanse. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 7 i 8 niniejszego pisma. 65. Ze względu na skomplikowaną specyfikę napraw sprzętu ( reakcja na zgłoszenie, diagnoza, naprawa, ściągnięcie części, testowanie, ew. domówienie innych części), uprzejmie prosimy o zmianę zapisu odnośnie maksymalnego czasu na usunięcie usterki, uwzględniającej czas liczony od postawienia diagnozy ( nie od daty zgłoszenia), lub o wprowadzenie zapisów: Maksymalny czas usunięcia usterki liczony w dniach od daty zgłoszenia, nie dłużej niż 7 dni roboczych, bez potrzeby wymiany części. Maksymalny czas usunięcia usterki liczony w dniach od daty zgłoszenia, nie dłużej niż 9 dni roboczych, w przypadku wymiany i sprowadzenia części z zagranicy. Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji w Charakterystyce warunków gwarancji stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ poprzez nadanie nowego brzmienia w wierszu 3 o treści: Maksymalny czas usunięcia usterki ( liczony w dniach od daty zgłoszenie) nie dłużej niż 7 dni roboczych, z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin ten wynosi 9 dni roboczych 66. Dotyczy wzoru umowy 5 ust. 1 a) i c) - W naszej ocenie zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w naprawie. W związku z tym prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu. Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umownych i wymaga zgodnie z treścią SIWZ. 67. Dotyczy wzoru umowy 2 ust czy zamawiający rozumie wykonywanie we własnym zakresie dodatkowych prób, pomiarów i innych czynności mających na celu zbadanie (sprawdzenie) zgodności przedmiotu dostawy z umową jako działania podejmowane przez użytkownika we własnym zakresie zgodnie z instrukcją użytkownika? Uzasadnienie: Firma nie bierze odpowiedzialności za działania niezgodne z instrukcją i że takie czynności jako działania nieuprawione nie mogą podlegać gwarancji. Odpowiedź: Tak. 68. Dot. Pkt. I.11 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny aparat ultrasonograficzny o dynamice sięgającej 270 db, ponad niezależnych kanałach przetwarzania, wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej min. 7 z przyciskami funkcyjnymi, z możliwością programowania ilości Strona 9 z 11

10 Lp. I ( ) 11 wirtualnych klawiszy funkcyjnych, bez zmiany ich położenia? Funkcje na oferowanym ekranie są ułożone w sposób logiczny, prowadzący użytkownika przez całość badania. Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ. Pragniemy nadmienić, iż jest to parametr fakultatywny ( nie obligatoryjny), gdzie dla najlepszej oferty, która posiada cechy zawarte w tymże punkcie przyznanych zostanie 10 punktów, zgodnie z poniższą zmianą. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w pkt. I.11 poprzez nadanie nowego brzmienia o treści: Opis parametrów Jednostka główna ( ) Ekran dotykowy min. 7 z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji Wymagana wartość graniczna NIE Zakres oceny za jakość TAK-10 pkt NIE- 0 pkt. Opis dokonany przez Wykonawcę (parametry oferowane przez Wykonawcęnależy dokonać opisu) 69. Dot. Pkt. I.17 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z systemem archiwizacji z możliwością zapisu w formatach JPEG, JPEG2000, AVI, WMV, DICOM, ale bez formatu BMP? Format BMP jest formatem przestarzałym, był stosowany w aparatach starej generacji i nie daje żadnych wymiernych korzyści płynących z jego zastosowania, natomiast wymienione wcześniej oferowane formaty pozwalają na efektywniejsze wykorzystanie uzyskanych na aparacie obrazów. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 21 niniejszego pisma. 70. Dot. Pkt. I.23 - Czy Zamawiający oczekuje w tym punkcie dostarczenia zewnętrznego komputera o opisanych parametrach? Prosimy o doprecyzowanie. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 5 niniejszego pisma. 71. Dot. Pkt. I Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf wyposażony w nowoczesne wyjście cyfrowe HDMI zamiast oczekiwanego DVI i S-VHS? Złącze HDMI jest standardem w nowoczesnej transmisji obrazu i w przypadku konieczności pozwala na konwersję sygnału do dowolnego formatu analogowego. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 44niniejszego pisma. 72. Dot. Pkt. I.26 - Czy Zamawiający poprzez brzmienie punktu I.26. rozumie dostarczenie ultrasonografu wyposażonego w aktywny interfejs DICOM 3.0 z wymienionymi modalnościami oraz jego przyłączenie do systemu pracującego w ZRiMN, oraz potwierdza posiadanie koniecznych do integracji aktywnych licencji systemu RIS/PACS pozwalających na przyłączenie do niego oczekiwanego ultrasonografu? Prosimy o potwierdzenie. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 7 i 8 niniejszego pisma. 73. Dot. Pkt. VI.2 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat o bramce dopplerowskiej regulowanej w zakresie 1-15 mm? W praktyce najczęściej używane są zakresy z przedziału 3-4 mm, więc oferowany zakres regulacji jest wystarczający do nawet zaawansowanej diagnostyki przepływów, a subtelne różnice względem zakresu wymaganego nie mają przełożenia na jakość diagnostyczną oferowanego sprzętu. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 11 niniejszego pisma. 74. Dot. Pkt. VI.8 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, w którym zakres prędkości w trybie Triplex to min. 10 m/sek przy zerowym kącie korekcji? Taka wartość prędkości maksymalnych odpowiada poziomowi gradientu ciśnienia 400 mmhg, więc jest wystarczająca do zaawansowanej diagnostyki przepływów. Dodatkowo, Zamawiający wymaga w punkcie VI.1. zakresu min. 300 cm/sek., czyli prędkości dużo niższej niż w trybie Triplex, a z reguły to w trybie Triplex wartości osiągane są niższe ze względu na ograniczenia metody. Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją udzieloną w odpowiedzi na pytanie nr 12 niniejszego pisma 75. Dot. Pkt. VII.4 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat bez optymalizacji zapisów CD za pomocą jednego przycisku? W trybie CD nastawy prędkości wyświetlanych mają bezpośredni wpływ na jakość diagnostyki, wizualizację drobnych naczyń, wolnych i śladowych przepływów, a używane w trybach automatycznych uśrednianie wymaga korekt manualnych. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 53 niniejszego pisma 76. Dot. Pkt. IX.2. - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z liczbą par kursorów pomiarowych wyświetlanych jednocześnie na ekranie pojedynczego obrazu USG równą 9? Najczęściej spotyka się Strona 10 z 11

11 konieczność umieszczenia maksimum 3-5 kursorów pomiarowych na jednym obrazie, a większa ich ilość ogranicza czytelność obrazu diagnostycznego. Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją udzieloną w odpowiedzi na pytanie nr 26 niniejszego pisma 77. Dot. Pkt. IX.7 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wyposażony w obrazowanie kontrastowe z zachowaniem niskiego MI, spełniające pozostałe parametry określone w punkcie IX.8, ale dostępne tylko na sondzie typu convex? 78. Dot. Pkt. IX.7 (powinno być XI.7) - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat wyposażony w sondę liniową spełniającą wszystkie oczekiwane parametry, jednak bez możliwości pracy z oprogramowaniem kontrastowym? 79. Dot. Pkt. X.1 (XII.I) - Wnioskujemy o wykreślenie tego punktu. Zapis Nowej generacji obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające większej liczby częstotliwości do uzyskania obrazu wskazuje jednoznacznie na technologię ApliPure jednej z firm i pozostawienie go w wymaganiach uniemożliwi pozostałym oferentom złożenie konkurencyjnych ofert. Każdy z oferentów posiada w swoich urządzeniach szereg unikatowych rozwiązań poprawiających rozdzielczość i penetrację, niekoniecznie używając do tego większej liczby częstotliwości. Odpowiedź: Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 17 niniejszego pisma. 80. Dot. Pkt. X.3. (XII.3.) - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z możliwością rozbudowy o wysokoczęstotliwościową głowicę liniową o paśmie 5-18MHz i zastosowaniu jako głowica śródoperacyjna, bądź głowicę mikrokonweksową o wymaganym paśmie 4-10 MHz? Takie głowice będą dużo bardziej użyteczne w praktyce ZRiMN Zamawiającego. Typowa głowica convex śródoperacyjna może mieć zastosowanie w warunkach bloku operacyjnego i utrzymanie takiego zapisu uniemożliwi oferentom złożenie konkurencyjnych ofert. Odpowiedź: Zgodnie z wprowadzoną modyfikacją w pytaniu nr 18 niniejszego pisma. 81. Dot. Pkt. X.8. (XII.5.) - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z trybem obrazowania małych przepływów o wysokiej czułości i rozdzielczości, z możliwością odwzorowania kierunku przepływu, ale niewykorzystujący technik dopplerowskich? Takie rozwiązanie umożliwia obrazowanie pozbawione wad techniki dopplerowskiej (nakładanie koloru na ścianki naczynia) i jest rozwiązaniem co najmniej równoważnym do wymaganego przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmieniając wymaganą wartość w punkcie XII. 5 na brzmienie Kierunkowy Tryb Dopplera o wysokiej czułości i rozdzielczości w obrazowaniu małych przepływów lub równoważny 82. Z uwagi na znaczną objętość (kilkaset stron) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, której obowiązek złożenia wraz z ofertą nakłada na wykonawcę art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na załączenie ww. dokumentu w formie elektronicznej (na nośniku CD). Załączenie listy do oferty w formie papierowej jest utrudnieniem zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy. Odpowiedź: Zgodnie z brzmieniem ustawy Pzp w szczególności art. 26 ust. 2d Wykonawca wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej ( ) oraz zapisami SIWZ ofertę należy składać w formie pisemnej. W związku z powyższym niedopuszczalne są inne formy składania dokumentów. Prosimy o uwzględnienie w/ w odpowiedzi oraz zmian i zapraszamy do składania ofert w dniu r. Z poważaniem, Strona 11 z 11

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :...

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :... Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :..... Lp Parametry techniczne Warunek graniczny 1 Nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE Zestawienie parametrów techniczno użytkowych Aparat USG Doppler do badań naczyniowych Formularz Lp. PARAMETR/WARUNEK WARUNEK GRANICZNY Konstrukcja i konfiguracja 1. Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARATU USG

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARATU USG ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARATU USG Zał. nr 1 do SIWZ I. Dane ogólne: Pełna nazwa ultrasonografu Producent/ Kraj Rok produkcji Dystrybutor-Wykonawca Podać Podać Podać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ (wypełnić jeśli dotyczy Pakietu 5)

Załącznik nr 10 do SIWZ (wypełnić jeśli dotyczy Pakietu 5) Załącznik nr 10 do SIWZ (wypełnić jeśli dotyczy Pakietu 5) Pełna nazwa ultrasonografu Producent / Kraj Rok produkcji Dystrybutor - Wykonawca Lp. Opis parametrów Wymagana wartość graniczna Oferowane parametry

Bardziej szczegółowo

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty AE/ZP-27-101/14 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Dane ogólne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Dane ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIK NR do SIWZ Pełna nazwa ultrasonografu Producent / Kraj Rok produkcji Dystrybutor - Wykonawca Dane ogólne Lp. Opis parametrów Wymagana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy:... Adres:... e-mail:

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy:... Adres:... e-mail: ... pieczęć wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel./fax:. e-mail: Oferta dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Sądowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną Załącznik nr 1a do oferty CZĘŚĆ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

Wymagane Parametry Techniczne. Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna

Wymagane Parametry Techniczne. Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna Załącznik nr 2 Wymagane Parametry Techniczne Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna Pełna nazwa urządzenia: -------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja. II Obrazowanie i prezentacja obrazu. załącznik nr 1. Wymagane Parametry Techniczne aparatu USG

Konstrukcja. II Obrazowanie i prezentacja obrazu. załącznik nr 1. Wymagane Parametry Techniczne aparatu USG Wymagane Parametry Techniczne aparatu USG załącznik nr 1 L.p. Wymagane parametry techniczne Wymagania Parametry oferowane 1. Oferent/Producent (podać) 2. Pełna nazwa i typ (podać) 3. Kraj pochodzenia (podać)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Załącznik nr 1 Parametry techniczne Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Lp. Opis wymaganego parametru Wartość graniczna Parametry oferowane 1. 2 3 4 I WYMAGANIA OGÓLNE 1 Aparat stacjonarny

Bardziej szczegółowo

USG_-przetarg nieograniczony Załącznik nr 2 Wymagane Parametry Techniczne

USG_-przetarg nieograniczony Załącznik nr 2 Wymagane Parametry Techniczne Wymagane Parametry Techniczne Pełna nazwa ultrasonografu Producent Kraj Dystrybutor - Oferent Lp. Parametry / Warunek Parametr wymagany Odpowiedź oferenta 1. Aparat fabrycznie nowy 2015r. 2. Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii

Wyjaśnienia do siwz. Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Gliwice, dn. 19.10.2012r. Wyjaśnienia do siwz Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy p/t Aparat do echokardiografii Zamawiający, Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Załącznik nr 4 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH ZADANIE NR 1 Przedmiot zamówienia: dostawa ultrasonografu Producent :... Nazwa i typ:... Rok produkcji: 2013 Okres gwarancji na jednostkę główną:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Załącznik do ogłoszenia o zamówieniu nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA APARAT USG 1 szt. Nazwa Wykonawcy Pełna nazwa urządzenia: Producent: Kraj: Rok

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Nazwa aparatu /model.. Producent:. Kraj pochodzenia:. Rok produkcji... LP Parametr Wartość graniczna Oferowane parametry z kolumny

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO INFORMACJE OGÓLNE

PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO INFORMACJE OGÓLNE ZAŁĄCZNIK nr 2 DO ZAPROSZENIA SPZOZ-OiZP/2/24/241/30-10/2015 Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Miejscowość... Data... PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO L.p. Producent / Firma Kraj pochodzenia

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Wrocław, 2014-11-13 Wykonawcy Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr WCZ/ZP/D -10/2014 na zamówienie pn.: Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicą typu convex, głowicą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych Aparatu Ultrasonograficznego z trzema głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna Producent: Nazwa i typ aparatu: Kraj pochodzenia: Rok produkcji 2012 Ilość

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych. Informacje ogólne

Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych. Informacje ogólne Załącznik nr 2 Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych Producent Informacje ogólne Model / Typ Kraj pochodzenia Lp. 1. Konstrukcja Parametry graniczne 2. Najwyższej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny

Bardziej szczegółowo

3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z dynamiką systemu powyżej 199 db? Odpowiedź Zamawiającego: Tak

3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z dynamiką systemu powyżej 199 db? Odpowiedź Zamawiającego: Tak Dęblin, dnia 30 kwietnia 2010 r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie ul. Rynek 14, 08-530 Dęblin Dotyczy: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ, MONTAŻEM, URUCHOMIENIEM

Bardziej szczegółowo

Lp. wymagane. 1. Nazwa producenta podać. 2. Model/ Typ aparatu podać. 3. Kraj pochodzenia podać

Lp. wymagane. 1. Nazwa producenta podać. 2. Model/ Typ aparatu podać. 3. Kraj pochodzenia podać Parametry techniczno- użytkowe załącznik nr 1 do SIWZ Aparat USG 3D4D położniczo- ginekologiczny do diagnostyki wad prenatalnych z zestawem głowic i możliwością podłączenia do sieci teleinformatycznej

Bardziej szczegółowo

Pyt dot. SIWZ Zał. nr 1, Pak Nr 1 Aparat usg Wymagane parametry. Pyt Nr 2 Pyt dot. SIWZ Zał. nr 1, Pak Nr 1 Aparat usg Wymagane parametry

Pyt dot. SIWZ Zał. nr 1, Pak Nr 1 Aparat usg Wymagane parametry. Pyt Nr 2 Pyt dot. SIWZ Zał. nr 1, Pak Nr 1 Aparat usg Wymagane parametry Dotyczy: Postępowanie na dostawę na dostawę: Pak Nr 1- Aparat USG Pak Nr 2 Videogastroskop Pak Nr 3 Krioterapia Przetarg znak: 16/2014 Maków Mazowiecki 29.07.2014r Pyt Nr 1 Zamawiający opisując przedmiot

Bardziej szczegółowo

Graniczne wymagania techniczno - eksploatacyjne Zestaw 1 - Aparat USG wysokiej klasy z jedną głowicą typu convex

Graniczne wymagania techniczno - eksploatacyjne Zestaw 1 - Aparat USG wysokiej klasy z jedną głowicą typu convex Załącznik Nr 1 do SIWZ pieczęć adresowa firmy Wykonawcy Graniczne wymagania techniczno - eksploatacyjne Zestaw 1 - Aparat USG wysokiej klasy z jedną głowicą typu convex 1 Producent Podać 2 Nazwa i typ

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Ultrasonograf weterynaryjny

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Ultrasonograf weterynaryjny PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ultrasonograf weterynaryjny Załącznik nr 1A do SIWZ. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ 1. Aparat

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne

Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne Załącznik A dosiwz Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne Lp Parametry techniczne Parametry wymagane Opis oferowanego urządzenia (TAK lub NIE) uwagi I Ultrasonograf cyfrowy jednostka bazowa

Bardziej szczegółowo

SZP-2910-14(41/ZP/11)-

SZP-2910-14(41/ZP/11)- SZP-2910-14(41/ZP/11)- 11 ( 1 ) Płock, dnia 21.11.2011r. Do wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne znak: SZP-2910-14(41/ZP/11)-11 prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o maksymalnej dynamice systemu do 255dB?

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o maksymalnej dynamice systemu do 255dB? Stargard Szczeciński, 16.10.2015 r. OFERENCI dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 11/n/do/2015 r. na dostawę, instalację, i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicami dla Pracowni USG

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 GRANICZNE WYMAGANIA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE

Załącznik Nr 5 GRANICZNE WYMAGANIA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 5 GRANICZNE WYMAGANIA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE Parametry techniczne stacjonarnego ULTRASONOGRAFU KLINICZNEGO wysokiej klasy z głowicami: konweksową,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNYCH

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNYCH ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNYCH Pakiet Nr 1: Aparat USG - 1 szt. Wykonawca... Producent oraz model/typ urządzenia... Lp. 1 Aparat fabrycznie nowy, w pełni cyfrowy rok produkcji 2014, wyklucza się aparat

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ Nr 1

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ Nr 1 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Najświętszej Maryi Panny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa Dział Zamówień Publicznych tel., fax +48 34 367 36

Bardziej szczegółowo

Aparat USG z głowicami: convex i endokawitarną.

Aparat USG z głowicami: convex i endokawitarną. Załącznik Nr 5 Załącznik nr do SIWZ GRANICZNE PARAMETRY TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE Aparat USG z głowicami: convex i endokawitarną. Dane oferowanego aparatu USG: Nazwa, Typ, model:... Oferent:... Producent

Bardziej szczegółowo

Legnica, dnia 4 lipca 2008 r. WSzSL/FAZ/076-255/08. Do wszystkich zainteresowanych

Legnica, dnia 4 lipca 2008 r. WSzSL/FAZ/076-255/08. Do wszystkich zainteresowanych Legnica, dnia 4 lipca 2008 r. WSzSL/FAZ/076-255/08 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę ultrasonografu kardiologicznego z kolorowym Dopplerem z głowicami do badań

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dn..0.05r. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWA

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Strzelce Opolskie, 24 kwietnia 2009r Wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniŝej 206 000 Euro na dostawę aparatury medycznej w postaci ultrasonografu ogólnodiagnostycznego i aparatu do

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE DANE TECHNICZNE APARATU USG

PRZYKŁADOWE DANE TECHNICZNE APARATU USG PRZYKŁADOWE DANE TECHNICZNE APARATU USG L.p. Przykładowe parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru) 1. Rok produkcji 2013 lub 2014 - sprzęt fabrycznie nowy I Parametry techniczne 1. Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Aparat do diagnostyki ultrasonograficznej. funkcja - śródoperacyjny z obrazowaniem Dopplera. Lp. PARAMETR/WARUNEK Parametr wymagany Odpowiedź oferenta

Aparat do diagnostyki ultrasonograficznej. funkcja - śródoperacyjny z obrazowaniem Dopplera. Lp. PARAMETR/WARUNEK Parametr wymagany Odpowiedź oferenta Aparat do diagnostyki ultrasonograficznej funkcja - śródoperacyjny z obrazowaniem Dopplera 1) CECHY UŻYTKOWE - PARAMETRY GRANICZNE Lp. PARAMETR/WARUNEK Parametr wymagany Odpowiedź oferenta 1 Aparat fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna aparat USG. Wymagane Parametry Techniczne

Specyfikacja techniczna aparat USG. Wymagane Parametry Techniczne Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ, nr sprawy PN-51/15/DJ z dnia 13.05.2015 Specyfikacja techniczna aparat USG Wymagane Parametry Techniczne Kliniczny cyfrowy ultrasonograf klasy Premium z dwoma głowicami

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna aparatu ultrasonograficznego:

Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna aparatu ultrasonograficznego: Załącznik 1A Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna aparatu ultrasonograficznego: Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr wymagany 1 Producent podać 2 Nazwa i typ podać 3 Kraj pochodzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna aparatu USG

Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna aparatu USG Lp. 1. Nazwa sprzętu APARAT USG Z TRZEMA GŁOWICAMI 1SZT. Nazwa sprzętu producent Typ Cena jedn. netto [PLN] Cena jedn. brutto [PLN] 2. Rok produkcji 2013-3. Certyfikaty CE (świadectwo) 4. Autoryzacja na

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE WARUNKI GRANICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE WARUNKI GRANICZNE PARAMETRY TECHNICZNE WARUNKI GRANICZNE Ultrasonografu z sondą kardiologiczną zamówienie w trybie przetargu nr I/1/2012 wraz z wyposażeniem dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lecznica S.C. Maria

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28 53-208 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr WCZ/ZP/D -10/2014 prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10. (075) 744-9036 fax.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10. (075) 744-9036 fax. L.dz. 767z /11z/2009 Kamienna Góra, 22-10-2009r. WSZYSCY WYKONAWCY dotyczy: wyjaśnienia siwz w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr 11/2009 na dostawę wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

APARAT USG KLASY PREMIUM Z KOLOROWYM DOPLEREM Wartość Wartość oferowana wymagana

APARAT USG KLASY PREMIUM Z KOLOROWYM DOPLEREM Wartość Wartość oferowana wymagana Załącznik nr 2 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE Pieczęć Firmowa Parametr APARAT USG KLASY PREMIUM Z KOLOROWYM DOPLEREM Wartość Wartość oferowana wymagana I Jednostka główna 1 Najwyższej klasy, cyfrowy aparat

Bardziej szczegółowo

Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp z.o.o w Tarnowie ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1; 33-100 Tarnów Dostawa APARAT USG wraz z sondami

Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp z.o.o w Tarnowie ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1; 33-100 Tarnów Dostawa APARAT USG wraz z sondami Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca:... Producent:... Typ aparatu:... Kraj pochodzenia:... Rok produkcji:... Specyfikacja: APARAT USG - parametry techniczne Lp. Opis parametrów technicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA APARAT USG. Wymagana Wartość graniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA APARAT USG. Wymagana Wartość graniczna Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA APARAT USG I. Dane ogólne: Pełna nazwa ultrasonografu Producent/ Kraj Rok produkcji Dystrybutor-Wykonawca II. Dane szczegółowe: L.p. Opis parametrów Wymagana Wartość

Bardziej szczegółowo

Pyt dot. SIWZ Parametry techniczne USG pkt I.9

Pyt dot. SIWZ Parametry techniczne USG pkt I.9 Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o. 32-500 Chrzanów ul. Sokoła19 tel/fax.(32) 624 03 10 Dyrektor (32) 623 45 34 Księgowość (32) 623 27 15 Chrzanów 2014-05-07 dotyczy: Dostawy i montaŝ

Bardziej szczegółowo

DVD ) w minimum 2 formatach JPG i AVI zgodny ze standardem DICOM i wyjście do podłączenia sieci DICOM (wersja 3.0).

DVD ) w minimum 2 formatach JPG i AVI zgodny ze standardem DICOM i wyjście do podłączenia sieci DICOM (wersja 3.0). ... Znak: AE/ZP-27-12/15 Tarnów, 2015-02-13 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawę aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. I. Na podstawie art. 38

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (wymagany)

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (wymagany) Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Parametr wymagany Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z klawiatury

Bardziej szczegółowo

Parametry/Opis techniczny Załącznik Nr 2. APARAT USG Z DWIEMA GŁOWICAMI 1 SZT ROK PRODUKCJI - 2013 Nazwa sprzętu.. Producent.. Nr seryjny..

Parametry/Opis techniczny Załącznik Nr 2. APARAT USG Z DWIEMA GŁOWICAMI 1 SZT ROK PRODUKCJI - 2013 Nazwa sprzętu.. Producent.. Nr seryjny.. APARAT USG Z DWIEMA GŁOWICAMI 1 SZT ROK PRODUKCJI - 2013 Nazwa sprzętu.. Producent.. Nr seryjny.. Parametry techniczne Lp. Wymagania techniczne Wymagania ogólne System wielofunkcyjny do aplikacji: jamy

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

Parametry wymagane. Tak. Podać. Tak. Tak/Nie. Tak/Nie. Tak. Tak. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać

Parametry wymagane. Tak. Podać. Tak. Tak/Nie. Tak/Nie. Tak. Tak. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Aparat USG z kolorowym Dopplerem do badań śródoperacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPLB.02.01.00-08-164/09

Bardziej szczegółowo

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego Strona 1 z 6 Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego ul. Aleje Racławickie 5, 20-059 Lublin email: przetargpsb@gmail.com www.psb.lublin.pl Lublin, dn. 19.11.2013 r. Wykonawcy ubiegający

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) Opis przedmiotu zamówienia Tytuł zamówienia: dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego do Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie. (CPV: 38.00.00.00-5)

Bardziej szczegółowo

SPZOZ/P.N./30/2007 Tomaszów Lubelski dnia 2008-01-03 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

SPZOZ/P.N./30/2007 Tomaszów Lubelski dnia 2008-01-03 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski tel: (0 84) 664-44-11, fax: (0 84) 664-25-21, email: szpital@szpital-tomaszow.pl,

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Grupa nr 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Poz. 1 Przedmiot zamówienia: Aparat USG (mniejszy) wraz z głowicami i osprzętem dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Producent:... Nazwa i typ:...

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu - "Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Samborcu"

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Samborcu Wersja archiwalna Ogłoszenie o zamówieniu - "Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Samborcu" Ogłoszenie o zamówieniu - "Dostawa aparatu ultrasonograficznego

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia Echokardiograf 1 szt. Oferowany model (pełna nazwa urządzenia, model, typ, nr katalogowy):. Producent (+ adres, adres strony www): Kraj produkcji:... Rok

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich uczestników postępowania

Do wszystkich uczestników postępowania CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW Radom, 16.05.2016 r. CPD.ZP.272.5.2016.RZE.2 PN/1/16/RZE Do wszystkich uczestników postępowania dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28

SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28 SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę systemu monitorowania okołoporodowego Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ

IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ IW.2710.4.2015 Gostycyn, dnia 21.07.2015 r. MODYFIKACJA SIWZ Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7 Stowarzyszenie Na Rzecz Doskonalenia Białystok, 15.05.2013 Współczesnych Metod Diagnostyki i Leczenia Niepłodności Dziecko Adres biura projektu: ul. Białówny 7/1 15-437 Białystok tel: 668 870 617 email:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015 Warszawa, dnia 03 lutego 2016 r. BDG.741.79.2015 / 3 Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup monitorów multimedialnych; znak: BDG.741.079.2015 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII Dotyczy: Kraków, 19 kwietnia 2016 r. postępowania na Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie. PYTANIA I ODPOWIEDZI POSTĘPOWANIE A.I.271-10/16 Działając

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z instalacją sprzętu komputerowego 106/09.

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 2 Załącznik nr 2 do oferty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY TECHNICZNE PODLEGAJĄCE OCENIE ECHOKARDIOGRAF

ZADANIE 2 Załącznik nr 2 do oferty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY TECHNICZNE PODLEGAJĄCE OCENIE ECHOKARDIOGRAF Załącznik nr 3.2 do SIWZ ZADANIE 2 Załącznik nr 2 do oferty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAMETRY TECHNICZNE PODLEGAJĄCE OCENIE ECHOKARDIOGRAF Nazwa/Typ aparatu:.. Producent:. L.p. A. PARAMETRY OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dopuści skaner wyposażony w koła, dla którego max. waga wynosi 102 kg.

Zamawiający dopuści skaner wyposażony w koła, dla którego max. waga wynosi 102 kg. Chrzanów 2015-06-2015 dotyczy : przetrrgu nieograniczonego na dostawę sprzętu do ucyfrowienia pracowni rtg Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp.z o.o działając na podstawie art.38 ust.1 i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ 00-328 Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika 43, Sekretariat tel. (22) 83 05 400, fax. (22) 83 05 399, Centrala tel. (22) 83 05 300, e-mail: dyrekcja@wsdz.pl www.wsdz.pl

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka

Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.03.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.22.2015.DW WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

TAK węglowego 7. Płyta blatu z włókna węglowego TAK 8. Szerokość blatu stołu 54 cm TAK/PODAĆ 9. Długość blatu stołu 230 cm TAK/PODAĆ

TAK węglowego 7. Płyta blatu z włókna węglowego TAK 8. Szerokość blatu stołu 54 cm TAK/PODAĆ 9. Długość blatu stołu 230 cm TAK/PODAĆ (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znak: SW/ZP/251/N/32/2014 DO Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych Grupa 1 Stół z pływającym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014 Warszawa, dnia 25.07.2014 r. Zamawiający: Dorota Czuba Zembrzuska Centrum Zdrowia Rodziny - DORMED 03-140 Warszawa ul. Odkryta 1A NIP: 797-152-46-14, REGON: 015697297 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014 Dorota

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 19 października 2012 r. ZP-226-30/12 Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 05.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/68/15

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania: Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Suwałki, dnia 20.06.2013r. PSM-342/08/2013-1 W odpowiedzi na pismo z dnia 18.06.2013r. w sprawie pytań dotyczących postępowania na Dostawę

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. WIN. 271.2.6.1.2014 Łomża, dn. 16.06.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Nr sprawy: 46/EZP/380/ /EZP/380/NON/6/2011 Bystra, 06.12.2011 r. Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Wykonawcy - wg rozdzielnika Wszyscy zainteresowani Wyjaśnienie i zmiana

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r.

ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r. ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż w związku z zapytaniami skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Odpowiedzi na pytania Wykonawców Numer pisma: NJ/220/2013 Warszawa, dn. 10.06.2013 Wykonawcy Strona internetowa Odpowiedzi na pytania Wykonawców I W imieniu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego jako

Bardziej szczegółowo

Braniewo, 25.02.2013 r.

Braniewo, 25.02.2013 r. Braniewo, 25.02.2013 r. W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich zainteresowanych: Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy do w/w przetargu.

Do wszystkich zainteresowanych: Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy do w/w przetargu. ZOZ/ZP P/29/11 Busko Zdrój, dnia 11 lipca 2011 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyŝej 14.000 Euro, którego przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19.08.2013r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów EKG, nr postępowania 36/13.

Wrocław, dnia 19.08.2013r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów EKG, nr postępowania 36/13. Wrocław, dnia 19.08.2013r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów EKG, nr postępowania 36/13. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

Pytania z dnia 09.11.2012 r.

Pytania z dnia 09.11.2012 r. Toszek, 12.11.2012 r. dotyczy: postępowania nr 26/PN/DEG/SG/AC/2012 na dostawę aparatury medycznej, mebli medycznych, sprzętu komputerowego, testów psychologicznych oraz filmów DVD w ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, dn. 30 marca 201r. L.dz. SSM.DZP.200.22.201 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. I. W związku ze skierowanymi

Bardziej szczegółowo

dotyczy przetargu nieograniczonego nr 38/2015 Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa urządzeń medycznych

dotyczy przetargu nieograniczonego nr 38/2015 Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa urządzeń medycznych Poznań dn. 25.05.2015r 350/38/2015/ 464 Wg rozdzielnika dotyczy przetargu nieograniczonego nr 38/2015 Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa urządzeń medycznych Wielkopolskie Centrum Onkologii informuje,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi Pytanie: Proszę o doprecyzowanie wymagania odnośnie wymaganych procesorów w serwerach dostępowym i zarządzającym. Zaproponowany w SIWZ procesor e3-1286l v3 obsługuje max 32GB ram i

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne.

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne. Część I - Zadanie nr 2.2: Komputer przenośny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Komputerów

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

ZP/PN/38/2013 Załącznik nr 2

ZP/PN/38/2013 Załącznik nr 2 Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/38/2013 Przedmiot postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego. ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ Dostawa komputerów do pełnienia funkcji routera

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: Data: 06.10.2015 r. NZ/220/80/W1/2015 WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nasz znak: Data: 06.10.2015 r. NZ/220/80/W1/2015 WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 71 455 Szczecin, ul. Arkońska 4 Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09 Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl NIP 851-25-37-954 REGON:

Bardziej szczegółowo