Pracownia Budowlana mgr inŝ. Tomasz Rabęda- biuro: ul. śeromskiego 5,Sandomierz, tel PROJEKT BUDOWLANY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownia Budowlana mgr inŝ. Tomasz Rabęda- biuro: ul. śeromskiego 5,Sandomierz, tel. 832 02 43 PROJEKT BUDOWLANY"

Transkrypt

1 1 PROJEKT BUDOWLANY INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA OBIEKT: Kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach ADRES BUDOWY: msc. Iwaniska - nr ew. dz. 375 INWESTOR: Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej ul. Opatowska Iwaniska BRANśA : Architektoniczno - budowlana OPRACOWALI: mgr inŝ. Tomasz Rabęda mgr inŝ. Kamil Tokarz Sandomierz; maj 2010 r.

2 2 SPIS ZAWARTOŚCI A. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny do inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 4. Dokumentacja fotograficzna z oględzin obiektu / fot.1 do 14 / B. Część graficzna rys. nr I 1 Plan sytuacyjny obiektu 1 : 500 rys. nr I 2 Rzut fundamentów 1 : 50 rys. nr I 3 Rzut poziomy 1 : 50 rys. nr I 4 Rzut stropu 1 : 50 rys. nr I 5 Konstrukcja dachu 1 : 50 rys. nr I 6 Rzut dachu 1 : 50 rys. nr I 7 Przekrój podłuŝny A - A 1 : 50 rys. nr I 8 Przekrój poprzeczny B - B 1 : 50 rys. nr I 9 Elewacja północna i zachodnia 1 : 100 rys. nr I 10 Elewacja południowa i wschodnia 1 : 100

3 3 OPIS TECHNICZNY Inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej Kościoła parafialnego p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach I. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest inwentaryzacja istniejącego obiektu kościoła parafialnego p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej przy ul. Opatowskiej 2 w msc. Iwaniska na działce nr ew. 375 powiat opatowski. Obiekt kościoła wpisany do rejestru zabytków nr A. 13 II. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora umowa z dnia 02. luty Mapa sytuacyjno wysokościowa 1 : 500 do celów projektowych z klauzulą aktualności na dzień 13 kwietnia 2010 r. - Rysunki archiwalne dokumentacji rosyjskiej ocalałe fragmenty z roku Własne pomiary inwentaryzacyjne. III. Lokalizacja obiektu i stan istniejący Działka nr ewidencyjny 375 znajduje się w miejscowości Iwaniska powiat opatowski przy ul. Opatowskiej 2 i została oznaczona na mapie literami A B C D... H - I Na działce znajduje się obiekt kościoła, budynek plebani w części południowo-zachodniej z znajdującym się w pobliŝu obiektem dzwonnicy oraz budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi w części wschodniej. Przedmiotowy obiekt kościoła jest budynkiem jednokondygnacyjnym bez piwnic, wykonany w technologii tradycyjnej murowej z cegły pełnej, maszynowej, z dachem stromym dwuspadowym opisanym na konstrukcji drewnianej. Kościół jest obiektem o wymiarach zewnętrznych w planie 39,95 x 18,80 m Wysokość do okapu wynosi 13,20 m od poziomu terenu, wysokość w kalenicy 18,0 m Od strony elewacji frontowej budynek kościoła w części kruchty wejściowej zamknięty duŝą kubaturowo wieŝą opisaną na kwadracie o bokach 6,80 m i wysokości 43,10 m W części środkowej korpusu z kalenicy wystawiona strzelista sygnatura o wysokości 28,60 m nad poziom terenu. Pokrycie dachu i obróbki z blachy miedzianej. Budynek usytuowany jest w centralnej części działki. Odległości obiektu od budynków sąsiednich i granic podano na planie zagospodarowania terenu. Teren zagospodarowany istniejącymi chodnikami z kostki brukowej i betonu oraz zielenią. Teren działki ogrodzony od strony ulicy Opatowskiej murem kamiennym o wątku nieregularnym, pozostałe ogrodzenia na przęsłach stalowych i z siatki. Wjazdy na działkę od strony zachodniej i wschodniej z drogi gminnej i z drogi powiatowej Iwaniska Ujazd. Na działce znajdują się przyłącza infrastruktury technicznej : - wodociąg, - kanalizacja sanitarna z szambem szczelnym - energia elektryczna NN, - telefon

4 4 IV. Program uŝytkowy i rozwiązania architektoniczne 4.1. Zestawienie powierzchni i kubatury. powierzchnia uŝytkowa obiektu 472,2 m 2 powierzchnia zabudowy 712,6 m 2 kubatura obiektu ,0 m Układ i lokalizacja pomieszczeń Obiekt jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia z posadzką obniŝoną o 15 cm poniŝej terenu z wejściem głównym od zachodu i dwoma wejściami bocznymi w elewacjach podłuŝnych(południowej i północnej) oraz wejściem do zakrystii od zachodu. Układ wnętrza halowy, pięcioprzęsłowy z zamkniętym prostokątnie prezbiterium, zakrystią i kaplicą W poziomie parteru zlokalizowano: Pom. 1 kruchta wejściowa 13,9 m 2 Pom. 2 kruchta boczna 16,9 m 2 Pom. 3 kostnica 16,7 m 2 Pom. 4 nawa główna 346,0 m 2 Pom. 5 kaplica boczna 21,0 m 2 Pom. 6 prezbiterium 36,2 m 2 Pom. 7 zakrystia 21,5 m Z kruchty wejściowej, głównej wejście kolistą klatką po kamiennych stopniach na chór organowy i dalej na poziom stopu. Dostęp do części strychowej nad nawą główną i prezbiterium z poziomu stropu od strony zachodniej wejściem z wieŝy. Poddasza nas zakrystią i kaplicą boczną z dachami pulpitowymi w zasadzie niedostępne. Kończąca się na poziomie stropu, sklepień nad halą kościoła kołowa klatka schodowa umoŝliwia dostęp konstrukcją drewnianych, drabiniastych schodów na cztery poziomy drewnianych stropów w wieŝy do wysokości ok. 21,0 m nad poziom terenu. Symetrycznie, w naroŝniku północno-wschodnim wieŝy analogiczny do kolistej klatki, kołowy szyb transportowy otwarty na poziomie chóru i na kończącym go poziomie stropu nad nawami. V. Dane charakterystyczne obiektu Powierzchnia działki 11500,0 m 2 Powierzchnia zabudowy kościoła 712,6 m 2 Powierzchnia uŝytkowa kościoła 472,2 m 2 Kubatura obiektu kościoła ,0 m 3 VI. Dane konstrukcyjno-materiałowe 6.1. Konstrukcja obiektu - tradycyjna : murowana, z cegły pełnej maszynowej 6.2. Fundamenty : - mury fundamentowe kamienne z wapienia zbitego na zaprawie wapienno-piaskowej Ściany : - zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły, pełnej, maszynowej w przewadze o wątku główkowym a w części do wysokości parapetów okiennych o wątku krzyŝowym. Ściany o grubości od 92 cm do 155 cm wzbogacone od

5 zewnątrz elementami przypór i pilastrów, pokryte jednostronnie od wewnątrz tynkiem cementowo-wapiennym. Ściany o wystroju wzbogaconym detalami z piaskowca: cokół z płycin kamiennych, w wejściu głównym ostrołukowy portal drzwiowy, ujęte prostokątnymi obramieniami prostokątne otwory boczne w pozostałych trzech elewacjach. W fasadzie frontowej, w wieŝy maswerkowe okno. W górnej partii ścian dwie poziome linie gzymsów kamiennych z piaskowca, kordonowy na poziomie sklepień i okapowy pod pasem podrynnowym dachu. Profilowane rolki gzymsów z piaskowca na ścianach szczytowych zamykających zwieńczenia ścian. 6.4.Strop : - krzyŝowo-ŝebrowy, ceglany. Wysklepki z cegły pełnej grubości 20 cm ułoŝone w jodełkę, Ŝebra ceglane o wysokości 45 cm Pod chórem muzycznym sklepienie Ŝaglowe, ceglane. Sklepienia bezsłuŝkowe, oparte na ścianach zewnętrznych i słupach nawy głównej. 6.5.Dach : - drewniany w części nawy głównej, dwuspadowy o konstrukcji kratowej, kryty blachą miedzianą na deskowaniu pełnym bez ocieplenia o spadku ok. 30 stopni. Dźwigary kratowe, drewniane z podwieszonym pasem dolnym prętami stalowymi o średnicy 5 cm w rozstawie od 5,20 do 5,84 m Na dźwigarach płatwie i krokwie drewnianie. Szczyty murowane ceglane. - nad prezbiterium więźba dachowa krokwiowo-stolcowa z dachem dwuspadowym, oparta na jednym stolcu w środku rozpiętości z pokryciem blachą miedzianą. - nad zakrystią i kaplicą dach pulpitowy, krokwiowo-stolcowy ze spadkiem od kalenicy w kierunku ścian zewnętrznych. 6.6.Stolarka : - okienna : witraŝowa ze szkła białego i barwionego w oprawie metalowej. WitraŜe współczesne w kaplicy południowej i rozecie prezbiterium. - drzwiowa : pełna, drewniana klepkowa jedno- i dwu- skrzydłowa w stanie dobrym. VII. Elementy wykończeniowe 7.1. Tynki : - wewnętrzne wapienne i cementowo-wapienne, gładkie, malowane Posadzki :ceramiczne z terakoty, w prezbiterium i kaplicy kamienna z granitu i marmuru, współczesna Schody : - spiralne, kamienne na chór wpisane w kołowy otwór wieŝy o średnicy ok. 140 cm Schody zewnętrzne przy elewacji wschodniej kamienne Wystrój wewnętrzny neogotycki, cztery zabytkowe ołtarze, neogotycka drewniana ambona, chór muzyczny z wyposaŝeniem w organy 16-sto głosowe, dwa dębowe konfesjonały, chrzcielnica kamienna, ławki dębowe, ubogi w malowidła i detale ścienne Elewacje nie tynkowane, na wysokim kamiennym cokole z kamiennymi profilowanymi gzymsami. Ściany podzielone przyporami o jednym uskoku na wysokości około 6,5 m od poziomu terenu, w naroŝnikach przypory ukośne. Po 5 otworów okiennych w korpusie głównym hali, okna zamknięte ostrołukowymi nadproŝami ceglanymi, wysuniętymi poza lico muru i zamknięte kamiennym zwornikiem. Portal wejścia głównego kamienny, zamknięty ostrołukową archiwoltą wspartą na konsolach, zdobioną liśćmi akantu i zwieńczoną kamiennym krzyŝem. Nad wejściem duŝe okno (2,4 x 6,9 m) zakończone ostrym łukiem z dwulancetowatym 5

6 maswerkiem i czterolistną rozetą u góry. W ścianie wschodniej prezbiterium prostokątny portal kamienny o profilowanych ościeŝach, wyŝej blenda w cegle w kształcie krzyŝa i rozeta. W pozostałych ścianach prezbiterium mniejsze rozety. W ścianach przybudówek niewielkie, ostrołukowe okna zgrupowane w pary (od północy i południa) i pojedyncze po stronie wschodniej Obróbki blacharskie i odprowadzenie wody z dachu : - pokrycie dachu blachą miedzianą 0,55 mm na rąbek stojący, fartuchy ochronne z pasów blachy miedzianej nad gzymsami, rynny i rury spustowe miedziane, pokrycie wieŝy i sygnatury w kształcie ostosłupowego hełmu, opisanego na ośmioboku foremnym wykonane z blachy miedzianej, analogicznie obróbki pinakli z blachy miedzianej z kwiatonami i elementami ozdobnymi wykonanymi z blach miedzianych Parapety zewnętrzne obrobione blachą miedzianą. VIII. Instalacje - Elektryczne wewnętrzne, istniejące - Ogrzewanie elektrycznymi promiennikami. W OBIEKCIE NIE WYSTĘPUJĄ INSTALACJE WODY, KANALIZACJI I GAZU. 6 IX. Ochrona środowiska Budynek nie jest uciąŝliwy dla środowiska. Ogrzewanie elektryczne, promiennikowe. X. Opis architektoniczno-konserwatorski z rysem historycznym obiektu Kościół połoŝony jest we wschodniej części miejscowości, po południowo-wschodniej stronie dawnego rynku miejskiego, przy drodze Opatów Staszów oraz odbijającej na południe drodze do pobliskiego Ujazdu. Obiekt kościoła zlokalizowano na działce o nr ew. 375 (KW 23125) o powierzchni 1,15 ha Usytuowany na wzniesieniu, otoczonym murowanym ogrodzeniem, pełniącym w części funkcję muru oporowego. Od frontu fragment ogrodzenia o formach neogotyckich, od ulicy Opatowskiej prosty mur kamienny a pozostałe granice wydzielone siatką i przęsłami metalowymi, współczesnymi. W południowo-wschodnim naroŝniku działki zlokalizowana bezstylowa dzwonnica murowana i budynek współczesnej nowej plebani. Po stronie wschodniej teren dawnej plebani z budynkami gospodarczymi, oddzielony obecnie współczesnym ogrodzeniem. Przed fasadą kościoła, na wysokich cokołach umieszczone kamienne figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem i św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Historia kościoła w Iwaniskach (wym. nazwa Uniszów) sięga roku 1403 kiedy to okoliczna szlachta ufundowała pierwszy kościół drewniany p.w. BoŜego Ciała, Nawiedzenia NMB i św. Katarzyny. Erekcji dokonał biskup krakowski Piotr Wysz, potwierdzając uposaŝenie plebana obejmujące pola i łąki m.in. przy drodze do Połańca, dwie karczmy przy drodze do Szydłowa i młyn nad Koprzywianką. Kościół był filią parafii w Ujeździe. W roku 1552 dziedzice Iwanisk Zborowscy zamienili kościół na zbór kalwiński. Na początku XVII w. podstoli sandomierski Sebastian Ligęza, właściciel Iwanisk oddaje ponownie kościół w ręce katolików. Do 1646 roku kościół parafialny w Iwaniskach działa jako prepozytura wraz z

7 macierzystym kościołem w Ujeździe (prepozytura krzysztoporska erygowana w 1627 r.) Przy kościele funkcjonowała wówczas szkoła parafialna oraz szpital dla ubogich. W 1718 roku po poŝarze kościoła i miasta wojewoda sandomierski Władysław Morsztyn ufundował nowy kościół z drzewa modrzewiowego zbudowany w latach lipca 1898 roku drewniany kościół ulega poŝarowi za probostwa Ks. Maksymiliana Pinakiewicza. Według zapisów w księgach przyczyną spalenia było nie zagaszenie przez kościelnego Stanisława Sudę świecy. W roku 1899 ks. Marian Pinakiewicz rozpoczyna budowę obecnego, murowanego kościoła według projektu Antoniego Wieczorkowskiego absolwenta Petersburskiego Instytutu InŜynierów Cywilnych. Kościół fundowany ze składek parafian i funduszy kollatora Stanisława Łempickiego i jego małŝonki Katarzyny z hr. Kossakowskich. W roku 1905 kończy budowę kościoła proboszcz ks. Henryk SkowierŜak, a w roku 1917 biskup Marian Ryx dokonuje konsekracji kościoła. Kościół uszkodzony w latach okupacji II wojny światowej, skradziony jeden dzwon i ślady ostrzału artyleryjskiego z lat Kościół neogotycki jest wybudowany z cegły maszynowej układanej w wątku krzyŝowym w dolnej fazie ścian murowanych do poziomu parapetów okiennych, a wyŝej w wątku główkowym. Detale wykonane z piaskowca: cokół, portale, maswerk okna w fasadzie wieŝy, nakrywy uskoków przypór, gzymsy i konsole sklepienia w prezbiterium. Wewnątrz ściany i sklepienia tynkowane i malowane. Dachy nad korpusem i prezbiterium dwuspadowe, nad zakrystią i kaplicą pulpitowe, kryte blachą miedzianą. Dach wieŝy i hełm sygnaturki z dekoracyjną latarnią, ostrosłupowe kryte blachą miedzianą. Więźba drewniana o konstrukcji kratowej, kryta blachą miedzianą na deskowaniu pełnym bez ocieplenia o spadku ok. 30 stopni. Dźwigary kratowe, drewniane z podwieszonym pasem dolnym prętami stalowymi o średnicy 5 cm w rozstawie od 5,20 do 5,84 m Na dźwigarach płatwie i krokwie drewnianie. Nad prezbiterium konstrukcja płatwiowo-kleszczowa, jednostolcowa, dwuspadkowa z podparciem na płatwi kalenicowej. Nad zakrystią i kaplicą dachy jednospadkowe, pulpitowe. Sklepienia wewnątrz murowane z cegły, krzyŝowo-ŝebrowe. Wysklepki z cegły pełnej grubości 20 cm ułoŝone w jodełkę, Ŝebra ceglane o wysokości 45 cm Pod chórem muzycznym sklepienie Ŝaglowe, ceglane. Sklepienia bezsłuŝkowe, oparte na ścianach zewnętrznych i słupach nawy głównej. W nawach, zakrystii i kruchtach posadzka ceramiczna, terakotowa. W Prezbiterium i kaplicy południowej posadzka kamienna, marmurowa i granitowa, współczesna. Schody na chór muzyczny i dalej na strych, kamienne, spiralne o promieniu 70 cm Okna metalowe, ze współczesnymi witraŝami w kaplicy południowej i we wschodniej rozecie prezbiterium. Drzwi drewniane, jedno i dwuskrzydłowe, płycinowe z zewnątrz odeskowane, na zawiasach pasowych z dekoracyjnymi okuciami. Kościół orientowany, na planie prostokąta, z wyodrębnionym po stronie wschodniej prezbiterium i wysuniętą przed elewację zachodnią wieŝą z kruchtą i wejściem głównym. Kościół halowy, trójnawowy, opisany w pięcioprzęsłowym korpusie, z nawami bocznymi węŝszymi od nawy głównej. Wnętrze podzielone na nawy ośmiobocznymi filarami, połączonymi gurtami tworzącymi prostokątne przęsła. Prezbiterium kwadratowe, jednoprzęsłowe, ujęte zbliŝoną do kwadratu zakrystią od północy i analogiczną w planie kaplicą od południa. Kruchta w przyziemiu wieŝy kwadratowa, z szerokim arkadowym przejściem do nawy i kołową klatką schodową w części południowej z kręconymi, spiralnie schodami kamiennymi i kołowym otworem komunikacyjnym po stronie północnej. Z klatki wejście na chór muzyczny, rozpięty na arkadach po stronie zachodniej nawy głównej, przy wewnętrznej ścianie wieŝy. Wnętrze dostępne dla wiernych trzema wejściami, po stronie zachodniej, głównym przez kruchtę i dwoma bocznymi załoŝonymi w zachodnich przęsłach elewacji północnej i

8 południowej. Zakrystia dostępna wejściem w elewacji wschodniej. Ponadto we wschodniej elewacji prezbiterium wejście na zaplecze ołtarza głównego, dziś zamurowane. Bryła kościoła opisana na korpusie prostopadłościennym, przysadzista, nakryta niezbyt stromym, dwuspadowym dachem o kącie około 30 stopni. Opięta przyporami, przy naroŝnikach ukośnymi, zwieńczonych ośmiobocznymi pinaklami, nakrytymi stromymi, ostrosłupowymi o podstawie o ośmioboku foremnego daszkami z kwiatonami z blachy miedzianej. W osi drugiego przęsła od strony wschodniej z dachu wypuszczona strzelista sygnaturka z aŝurową latarnią, nakryta ostrosłupowym hełmem z blachy miedzianej. Po stronie wschodniej niŝsze prezbiterium, nakryte dachem dwuspadowym o nachyleniu zgodnym z główną połacią. Po bokach prezbiterium niŝsze jeszcze bryły zakrystii i kaplicy nakryte dachami pulpitowymi, o spadku w kierunkach północy i południa. Od strony zachodniej, w elewacji frontowej strzelista wieŝa dominująca nad bryłą kościoła o wysokości 43,1 m nad poziomem terenu. W dolnej części, do wysokości dachu korpusu, kwadratowa opięta przy naroŝnikach ukośnymi przyporami zwieńczonymi ośmiobocznym sterczynami pinakli. WyŜej ośmioboczna, opisana na wieloboku foremnym, przykryta stromych dachem w kształcie ostrosłupa. Elewacje nie tynkowane, na wysokim kamiennym cokole z kamiennymi profilowanymi gzymsami. W górnej partii ścian dwie poziome linie gzymsów kamiennych z piaskowca, kordonowy na poziomie sklepień i okapowy pod pasem podrynnowym dachu. Profilowane rolki gzymsów z piaskowca na ścianach szczytowych zamykających zwieńczenia ścian. Ściany podzielone przyporami o jednym uskoku na wysokości około 6,5 m od poziomu terenu, w naroŝnikach przypory ukośne. Po 5 otworów okiennych w korpusie głównym hali, okna zamknięte ostrołukowymi nadproŝami ceglanymi, wysuniętymi poza lico muru i zamknięte kamiennym zwornikiem. Portal wejścia głównego kamienny, zamknięty ostrołukową archiwoltą wspartą na konsolach, zdobioną liśćmi akantu i zwieńczoną kamiennym krzyŝem. Nad wejściem duŝe okno (2,4 x 6,9 m) zakończone ostrym łukiem z dwulancetowatym maswerkiem i czterolistną rozetą u góry. W ścianie wschodniej prezbiterium prostokątny portal kamienny o profilowanych ościeŝach, wyŝej blenda w cegle w kształcie krzyŝa i rozeta. W pozostałych ścianach prezbiterium mniejsze rozety. W ścianach przybudówek niewielkie, ostrołukowe okna zgrupowane w pary (od północy i południa) i pojedyncze po stronie wschodniej. Wnętrze kościoła tynkowane i malowane. Posadzka terrakotowa (czarno-biała) z Marwilu w Radomiu. Ściany boczne do wysokości 1,5 m wyłoŝone boazerią wykonaną w fabryce robót kościelnych Krzywickiego w Radomiu. Na ścianach wykonana współcześnie przez prof. Stanisława Jakubczyka mozaika z ceramiki z przedstawieniem Drogi KrzyŜowej. Wcześniejsze stacje Drogi KrzyŜowej, neogotyckie złoŝone w wieŝy, w stanie niszczejącym. W partii korpusu podzielone na nawy ośmiobocznymi filarami opartych na cokołach zwieńczonych profilem w formie simy. Zakończenia kolumn w formie profilowanych głowic. Na filarach i podobnych półfilarach przy ścianach bocznych oparte gurty podziału poprzecznego i przechodzące w pendytywy spływy łuków sklepień krzyŝowo-ŝebrowych. W kluczach sklepień nawy głównej okrągłe otwory na strych. Między półfilarami ostrołukowe okna rozglifione do wnętrza. Po stronie zachodniej, nad wejściem głównym chór muzyczny oparty na arkadzie wykrojonej w formie łuku Tudorów. Podobny łuk nad wejściem głównym prowadzącym z kruchty. Na boki podchórze otwarte mniejszymi arkadami ostrołukowymi, w całości antresoli chóru spięte sklepieniem Ŝaglowym. Empora chóru otwarta na wnętrze nawy ostrołukową arkadą, z parapetem rozczłonkowanym pilastrami i płycinami, przykryta krzyŝowym sklepieniem. Po bokach chóru muzycznego dwa ostanie przęsła naw bocznych otwarte z wnętrza ostrołukowymi arkadami. Ściany czołowe naw bocznych ślepe Kruchta przekryta sklepieniem Ŝaglowym, z wejściem z zewnątrz osadzonym w rozglifionej do wnętrza wnęce, zamkniętej odcinkowym nadproŝem. Przy arkadzie przejścia z kruchty do nawy głównej dwoje drzwi w ścianach bocznych, prowadzących do kołowych szybów 8

9 klatki i wyciągu transportowego. Po stronie wschodniej kościoła wydzielone ostrołukową tęczą prezbiterium, o posadzce wyniesionej trzema stopniami ponad poziom naw. Wnętrze prezbiterium nakryte ostrołukowym sklepieniem krzyŝowo-ŝebrowym opartym na profilowanych konsolach w naroŝnikach ścian. Oświetlone trzema okrągłymi rozetami, większą w ścianie wschodniej i mniejszymi od północy i południa. Za ołtarzem zamurowane wejście z zewnątrz. W prezbiterium od wewnątrz wejście do zakrystii a w ścianie południowej ostrołukowa arkada przejścia do kaplicy. Zakrystia dostępna z zewnątrz, wejściem w ścianie wschodniej i oświetlona trzema oknami, jednym przebitym wcześniej nad wtórnym wejściem i dwoma mniejszymi w ścianie północnej. W ścianie zachodniej dwie okrągło-łukowe wnęki. Wnętrze zakrystii przekryte ostrołukowym sklepieniem krzyŝowo-ŝebrowym. Kaplica południowa bez wejścia z zewnątrz, z takim samym jak w zakrystii rozmieszczeniem okien i sklepieniem. W ścianie zachodniej zamurowana ostrołukowa arkada do nawy bocznej. 9 WyposaŜenie kościoła, jednolite neogotyckie. Cztery ołtarze, neogotyckie z drewna dębowego, polichromowane ze złoconymi rzeźbami wykonane przez Zakład Robót Kościelnych W. Krzywieckiego i Morawskiego w Radomiu. Są to: ołtarz główny z mensą w kształcie skrzyni i nadstawionym retabulum o kompozycji neogotyckiej z rytmicznymi Ŝabkami, pinaklami zwieńczonymi kwiatonami i kolorowymi maswerkami. Po bokach ołtarza figury św. Piotra i Pawła. Obrazy Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Św. Katarzyny fundowany przez Łempickiego dziedzica Planty. Ołtarz boczny p.w. Matki Boskiej RoŜańcowej, polichromowany z drzewa dębowego. Ołtarz boczny p.w. Św. Józefa Oblubieńca, polichromowany z drzewa dębowego. W zasuwie obraz św. Józefa na płótnie namalowany przez Jana Kansika, profesora Szkoły Rysunkowej w Warszawie. Po prawej stronie ołtarza głównego ołtarz Matki Boskiej Sulisławskiej, polichromowany z drzewa dębowego, nad mensą nadstawa z obrazem patronki. Ambona z drzewa, polichromowana ze złoconymi rzeźbami i figurami: Chrystusa Pana i czterech ewangelistów wykona przez zakład z Radomia jak poprzednie obiekty. Chór muzyczny wyposaŝony w organy pneumatyczne o 16-stu głosach wykonane w fabryce Adolfa Hamana z Warszawy. Ławki z drewna dębowego. Konfesjonały dwa, dębowe z rzeźbami oksydowymi. Chrzcielnica neobarokowa, kamienna z nakryciem blaszanym, okrągła z 2 poł. XIX w. pochodząca z poprzedniego kościoła. W wieŝy umieszczony kiedyś zegar bijący godziny i półgodziny, wykonany w zakładzie zegarmistrzowskim Józefa Pazderskiego w Warszawie. Części jego mechanizmu w skrzyni zegarowej na wieŝy, na wysokości maswerkowego okna. Na tym zakończono projekt inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej. mgr inŝ. Tomasz Rabęda

10 10 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNE Z OGLĘDZIN OBIEKTU Kościoła Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach fot. Nr 1 Elewacja frontowa kościoła

11 11 fot. Nr 2 Kamienny profilowany portal wejścia głównego z archiwoltą na konsolach fot. Nr 3 Maswerkowe okno w elewacji frontowej

12 12 fot. Nr 4 Elewacja południowa widok na kaplice, prezbiterium i wsch. cz. korpusu fot. Nr 5 Elewacja południowa widok od strony zachodniej

13 Pracownia Budowlana mgr inŝ. Tomasz Rabęda- biuro: ul. śeromskiego 5,Sandomierz, tel fot. Nr 6 Elewacja południowa widok w kierunku wieŝy na przypory i pinakle fot. Nr 7 Elewacja południowa widok od wschodu Inwentaryzacja Kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach - maj 2010 r. 13

14 Pracownia Budowlana mgr inŝ. Tomasz Rabęda- biuro: ul. śeromskiego 5,Sandomierz, tel fot. Nr 8 Elewacja wschodnia ściana prezbiterium z nieczynnym wejściem fot. Nr 9 Elewacja wschodnia wtórne wejście do zakrystii Inwentaryzacja Kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach - maj 2010 r. 14

15 Pracownia Budowlana mgr inŝ. Tomasz Rabęda- biuro: ul. śeromskiego 5,Sandomierz, tel fot. Nr 10 Elewacja wschodnia z południową kaplicą fot. Nr 11 Elewacja północna widok od strony zakrystii i prezbiterium Inwentaryzacja Kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach - maj 2010 r. 15

16 16 fot. Nr 12 Elewacja północna widok na korpus główny fot. Nr 13 Widok wieŝy od strony korpusu hali ośmioboczny obrys ścian i pinakle

17 Pracownia Budowlana mgr inŝ. Tomasz Rabęda- biuro: ul. śeromskiego 5,Sandomierz, tel fot. Nr 14 Ostrołukowe okna w kaplicy południowej z współczesnymi witraŝami fot. Nr 15 Ośmioboczny filar nawy głównej w pierwszym przęśle Inwentaryzacja Kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach - maj 2010 r. 17

18 18 fot. Nr 16 Gurta w łuku tęczy i sklepienia krzyŝowo-ŝebrowe prezbiterium i nawy fot. Nr 17 Widok na ołtarz w prezbiterium i nawy z chóru muzycznego

19 Pracownia Budowlana mgr inŝ. Tomasz Rabęda- biuro: ul. śeromskiego 5,Sandomierz, tel fot. Nr 18 Widok z nawy w kierunku chóru podpartym na łuku Tudorów i organy fot. Nr 19 Ołtarz z neogotyckim retabulum i figurami apostołów Inwentaryzacja Kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach - maj 2010 r. 19

20 20 fot. Nr 20 Prolilowany kapitel kolumny z zejściem sklepień fot. Nr 21 Baza filara z Ŝłobkiem i simą przejścia w trzon kolumny

21 21 fot. Nr 22 Neogotycka polichromowana ambona z drewna dębowego fot. Nr 23 Sklepienie krzyŝowo-ŝebrowe nad nawą boczną

22 22 fot. Nr 24 Pas górny i krzyŝulce dźwigara kratowego z widokiem konstrukcji sygnatury fot. Nr 25 Oparcie drewnianego dźwigara kratowego DK1 na murłacie z płatwią dolną

23 23 fot. Nr 26 Dźwigar drewniany DK2 przy szczytowej ścianie zachodniej nad sklepieniem fot. Nr 27 Dźwigar drewniany z stalowym ściągiem nad ścianą w osi łuku tęczy

24 24 fot. Nr 28 Układ cegieł w sklepieniu krzyŝowo-ŝebrowym fot. Nr 29 Układ komunikacyjny drabiniastych schodów drewnianych w wieŝy

25 25 fot. Nr 30 Zachowana część mechanizmu zegara w skrzyni na wysokości maswerku w wieŝy (Zakład Zegarmistrzowski Józef Pazderski w Warszawie) fot. Nr 31 Neogotyckie stiukowe stacje Drogi KrzyŜowej złoŝone w wieŝy

26 26 fot. Nr 32 Konstrukcja mnichu w hełmie wieŝy fot. Nr 33 Napis w glifie latarni wieŝy z nazwiskami budowniczych kościoła

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBIEKT: Roboty budowlane zabezpieczenia obiektu i wzmocnienia jego konstrukcji wraz z przebudową infrastruktury technicznej Kościoła Parafialnego p.w.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY UL. śeromskiego 12 (DZ. 1211) W KIELCACH Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część 1.1 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKÓW - INWENTARYZACJA STANU

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 365/469

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 365/469 GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 365/469 1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ Dwór PODZAMCZE (BIAŁY DWÓR) 2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE 6. GMINA hotel cegła XV/XVI w., przebud. XVIII w. 19. UWAGI

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW NAZWA I ADRES OBIEKTU: ZESPÓŁ BUDYNKÓW HALI SPORTOWEJ ul. MICKIEWICZA 30 W PRZEMYŚLU, DZ. NR 1026, OBR. 207. INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

Bardziej szczegółowo

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 1. OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 2. OBECNA FUNKCJA MIESZKALNA 3. MATERIAŁ DREWNO, KAMIEŃ, BLACHA 4. DATOWANIE 1929 R 5. MIEJSCOWOŚĆ 22. FOTOGRAFIE 6. GMINA 7. POWIAT 8.WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA NAZWA I ADRES: REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALIK GM. ROZOGI DZ.NR 301 Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI INWESTOR : GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROZOGACH 12-114 ROZOGI,

Bardziej szczegółowo

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 348/469

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 348/469 GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 348/469 1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ Kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa PASTWA 2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE 6. GMINA sakralna cegła 1916

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

Willa przy ulicy Sobieskiego 67

Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Oferta bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu Szanowni Państwo oferujemy do bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu zabytkową dwukondygnacyjną willę przy ul. Sobieskiego 67. Jest

Bardziej szczegółowo

budynków NR 12 i NR 1

budynków NR 12 i NR 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA budynków NR 12 i NR 1 INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): ADRES OBIEKTÓW: EC1 ŁÓDŹ MIASTO KULTURY 90-022022 Łódź ul. Targowa 1/3 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Dariusz Dolecki UPR

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany budynek gospodarczy stadium Inwentaryzacja budowlana data 07.2012 adres obiektu budowlanego nr działki 31/2, obr. 51, arkusz 35. inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA USŁUGI PROJEKTOWE NADZORY BUDOWLANE Adam Szumniak 23-200 Kraśnik ul. Janowska 125a t.601815412 adamszumniak13_12 @ tlen.pl INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA Nazwa inwestycji: Domek pod kasztanem

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany Budynek sali gimnastycznej stadium Inwentaryzacja budowlana data 08.2012 adres obiektu budowlanego nr działki inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl. Kolegiacki 17 zespół

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA. BUDYNKU DAWNEJ PLEBANI PRZY ul. CENTRALNEJ W POŁOMI GMINA MSZANA

INWENTARYZACJA. BUDYNKU DAWNEJ PLEBANI PRZY ul. CENTRALNEJ W POŁOMI GMINA MSZANA Rybnik, październik 2010r. INWENTARYZACJA BUDYNKU DAWNEJ PLEBANI PRZY ul. CENTRALNEJ W POŁOMI GMINA MSZANA Zamawiający: GMINA MSZANA Opracował: Pracownia Architektury i Grafiki top PROJECT ul. Chrobrego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 55/469

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 55/469 GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 55/469 1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ Budynek mieszkalny GNIEWSKIE POLE 2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE 6. GMINA mieszkalna cegła pocz. XX w. 19. UWAGI ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego OBIEKT: Budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcją mieszkalną na wyższych kondygnacjach ADRES: INWESTOR: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

P R O N I E R Usługi Majątkowe Jan Kraus i Zbigniew Wróblewski spółka cywilna Żywiec ul. Komorowskich 95, tel/fax (0-33)

P R O N I E R Usługi Majątkowe Jan Kraus i Zbigniew Wróblewski spółka cywilna Żywiec ul. Komorowskich 95, tel/fax (0-33) P R O N I E R Usługi Majątkowe Jan Kraus i Zbigniew Wróblewski spółka cywilna 34-300 Żywiec ul. Komorowskich 95, tel/fax (0-33) 861-04-36 I N W E N T A R Y Z A C J A BUDYNKU UŻYTKOWEGO (szkoła podstawowa

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Chojnata jest starą wsią. Powstała nie później niż w XIII w. Niegdyś posiadała duże znaczenie dzięki zakonowi benedyktynów, którzy posiadali tutaj

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA KONSORCJUM FIRM STUDIO PROJEKTOWE URSZULA ŁODZIŃSKA 34-300 śywiec ul. Wodna 20 tel.0 602 770 020 RM PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAFAŁ MIREK 32-436 Tokarnia 427 tel. 0693398272 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 1 OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 I. DANE OGÓLNE : 1.1. INWESTOR : Gmina Pisz 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 5 1.2. TEMAT : Opis inwentaryzacyjny z oceną stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA 1. DANE EWIDENCYJNE 1.1 Obiekt: Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Kępnicy. 1.2 Lokalizacja: 48-303 Nysa Kępnica 33. 1.3 Zakres ekspertyzy: Elewacje kościoła. 1.4 Nr ewidencji gruntu:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW OBIEKT: Kompleks hodowlany głuszca ADRES: Brzóza Królewska działka nr 6425, gmina LeŜajsk BRANśA: Architektoniczno konstrukcyjna INWESTOR: Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA CZEŚĆ ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA - 2008 PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. TOMASZ KURIAŃSKI INWENTARYZACJA BUDOWLANA CZĘŚĆI BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO DOŁUJE, UL. SŁONECZNY SAD 61,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Mickiewicza 15 Opracowali ; Roboty budowlane:

Bardziej szczegółowo

1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ

1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 229/469 Budynek mieszkalny LIPIANKI mieszkalna drewno ok. 1880 r. - budynek drewniany, w konstrukcji wieńcowo-zrębowej, szczyty w konstrukcji szkieletowej odeskowane

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA NAZWA, ADRES OBIEKTU : INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDOWLANEGO UL. WARYŃSKIEGO 21 59-920 BOGATYNIA działka nr 30/4, AM-16, obręb II INWESTOR : POWIAT ZGORZELECKI ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Maciej Tokarz, kl. VIa Zabytkowy kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej

Maciej Tokarz, kl. VIa Zabytkowy kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej Maciej Tokarz, kl. VIa Zabytkowy kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki. Leonardo da Vinci 1 Tabaszowa - miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul.prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel.: (55) 235 47 25 e-mail: jankoperkiewicz@wp.pl REGON 170049655 OPINIA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku.

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku. OPIS TECHNICZNY strona nr: 1 OPRACOWANIE ZAWIERA: A. Opis techniczny. 1. Dane ogólne. 2. Dane podstawowe. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Zestawienie pomieszczeń. 5. Konstrukcja budynku. 6. Elementy wykończeniowe.

Bardziej szczegółowo

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 129/469

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 129/469 GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 129/469 1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela JANOWO 2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE 6. GMINA sakralna cegła l. 1867-1872 19. UWAGI

Bardziej szczegółowo

Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu. Gmina Sędziszów Małopolski Rynek Sędziszów Małopolski

Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu. Gmina Sędziszów Małopolski Rynek Sędziszów Małopolski INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Obiekt Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu Adres inwestycji Działka nr. 443/1, 443/2 obręb Będziemyśl pow. ropczycko-sędziszowski woj. podkarpackie Nazwa i adres Inwestora

Bardziej szczegółowo

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW Rż-14/149/240 1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ Budynek mieszkalny RÓŻYNY 2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE 6. GMINA Pszczółki mieszkalna cegła I poł. XIX w. / pocz. XX

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY Gmina Olsztyn Pl. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn. ARCHITEKTURA mgr inż. arch. Zbigniew Patalas upr. bud. nr 265/88/OL

ZAMAWIAJĄCY Gmina Olsztyn Pl. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn. ARCHITEKTURA mgr inż. arch. Zbigniew Patalas upr. bud. nr 265/88/OL INWNTRYZJ RHITKTONIZNO-UOWLN WYRNYH UYNKÓW ZSPOŁU WNYH KOSZR KWLRII W OLSZTYNI WRZ Z KONSTRUKYJNĄ ONĄ IH STNU THNIZNGO RS INWSTYJI udynki w ramach ZSPOŁU RHITKTONIZNGO WNYH ZUOWŃ KOSZR KWLRYJSKIH przy

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WIATY GOSPODARCZEJ WEŚ NOWE KOŚCIELISKA dz. nr ew. 14/3

BUDOWA WIATY GOSPODARCZEJ WEŚ NOWE KOŚCIELISKA dz. nr ew. 14/3 Osieck 10.02.2017 Inwestor : GMINA OSIECK Ul. Rynek 1 08-445 Osieck BUDOWA WIATY GOSPODARCZEJ WEŚ NOWE KOŚCIELISKA dz. nr ew. 14/3 Opracował : Mgr inż. Jarosław Olszewski Usługi Inżynierskie dla Budownictwa

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU GOSPODARCZEGO W DOBRYM MIEŚCIE PRZY ULICY ZWYCIĘSTWA 8

BUDYNKU GOSPODARCZEGO W DOBRYM MIEŚCIE PRZY ULICY ZWYCIĘSTWA 8 I K.RAWt KRAWT- PROJEKT, BUDOWA, NADZÓR mgr inż. Łukasz Krawiecki Kościelna 24,Lubawa www.krawt.pl tel. 791 256 635 EGZ. NR 1 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W DOBRYM MIEŚCIE PRZY ULICY

Bardziej szczegółowo

l.p. Załącznik nr 1 do uchwały nr V Rady Miasta Ełku z dnia 31 marca r.

l.p. Załącznik nr 1 do uchwały nr V Rady Miasta Ełku z dnia 31 marca r. Załącznik nr 1 do uchwały nr V.54.15 Rady Miasta Ełku z dnia 31 marca 29015 r. Wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanym

Bardziej szczegółowo

SOŁECTWO KRZYWORZEKA I i KRZYWORZEKA II

SOŁECTWO KRZYWORZEKA I i KRZYWORZEKA II SOŁECTWO KRZYWORZEKA I i KRZYWORZEKA II INSTYTUCJE, ORGANIZACJE SPOŁECZNE INSTYTUCJE: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzyworzece w roku szkolnym 2007/2008-6 oddziałów, 60 uczniów. 2. Publiczne Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Magazyn Skład Celny w Pęklewie Gdynia 2009

Magazyn Skład Celny w Pęklewie Gdynia 2009 Magazyn Skład Celny w Pęklewie Gdynia 2009 1 PołoŜenie: Nieruchomość znajduje się we wsi Pęklewo, gmina Tolkmicko około 20 km od Elbląga w kierunku na Frombork. Wieś Pęklewo jest połoŝona około 27 km od

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Nazwa opracowania : INWENTARYZACJA BUDOWLANA Branża : ARCHITEKTURA Nazwa i adres obiektu : Budynek biurowo - laboratoryjny Al. Krakowska 110/114, Warszawa Inwestor : INSTYTUT LOTNICTWA 02-256 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA NAZWA, ADRES OBIEKTU : INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDOWLANEGO UL. WARYŃSKIEGO 19 59-920 BOGATYNIA działka nr 30/4, AM-16, obręb II INWESTOR : POWIAT ZGORZELECKI ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

PSZCZÓŁKI KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW P-16/53/240

PSZCZÓŁKI KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW P-16/53/240 KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW P-16/53/240 1. OBIEKT Plebania kościoła rzymskokatolickiego p.w. św. Serca Jezusowego 5. MIEJSCOWOŚĆ PSZCZÓŁKI 2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE 6. GMINA Pszczółki

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania

1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 1. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest : Zlecenie Gminy Miasta Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 8, Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1 : 500, Wizje lokalne i pomiary istniejących obiektów,

Bardziej szczegółowo

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 161/469

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 161/469 GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 161/469 1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ Budynek mieszkalny KAMIONKA 2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE 6. GMINA mieszkalna cegła l. 30-te XX w. 19. UWAGI ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y 1 O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO "BOROWIEC" WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ.

DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO BOROWIEC WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ. Zn. spr. IR-3500/1/BSRKK/2013 Rej. w RZP- 370/3/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ WYCIĄG Z PROJEKTU BUDOWLANEGO WRAZ Z INWENTARYZACJĄ ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANĄ DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO PN.: DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

Dane ogólne s. 2 Opis techniczny s. 3

Dane ogólne s. 2 Opis techniczny s. 3 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA Dane ogólne s. 2 Opis techniczny s. 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Orientacja fragment mapy w skali 1:10 000 nr rys. 0 Plan sytuacyjny w skali 1: 500 nr rys. 1 Rzut fundamentów

Bardziej szczegółowo

Praca na konkurs pn. By czas nie zaćmił

Praca na konkurs pn. By czas nie zaćmił Praca na konkurs pn. By czas nie zaćmił Temat pracy: Historia i stan aktualny zabytków architektonicznych na terenie mojej miejscowości. Wykonanie: Ewelina Aftańska i Aleksandra Ambroziak Uczennice klasy

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. 3. DANE OGÓLNE. 4. KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU. 4.1. KONSTRUKCJA. 4.2. WYKOŃCZENIE. 4.3. INSTALACJE. 5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Bardziej szczegółowo

GMINA WROCŁAW PLAC NOWY TARG 1/8 50-141 WROCŁAW INWESTOR PRZEDSTAWICIEL INWESTORA JEDNOSTKA PROJEKTOWA JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI

GMINA WROCŁAW PLAC NOWY TARG 1/8 50-141 WROCŁAW INWESTOR PRZEDSTAWICIEL INWESTORA JEDNOSTKA PROJEKTOWA JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI INWESTOR PRZEDSTAWICIEL INWESTORA GMINA WROCŁAW PLAC NOWY TARG 1/8 50-141 WROCŁAW Wrrooccł łaawsskki iee IInnweessttyyccjjee SSpp.. zz oo..oo.. uul l.. Offi iaarr Ośświ ięęcci imsskki icchh 3366 5500--005599

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A D E M I U R G s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą S p. k. Z s i e d z i b ą w P o z n a n i u p r z y u l. F r a n c i s z k a L u b e c k i e g o 2, 6 0-3 4 8 P o z

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA. Projekt rozbudowy, odbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu przy ul.ozorkowskiej 68/70 Dz. nr ewid.

INWENTARYZACJA. Projekt rozbudowy, odbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu przy ul.ozorkowskiej 68/70 Dz. nr ewid. 1 INWENTARYZACJA Temat / obiekt: Projekt rozbudowy, odbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu przy ul.ozorkowskiej 68/70 Dz. nr ewid. 747/4 Branża: ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 1. RODZAJ DOKUMENTACJI Dz. nr ew. 125/1 : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2. NAZWA OBIEKTU : ZAGOSPODAROWANIE BOISKA SPORTOWEGO w KALINOWIE SOLKACH.

Bardziej szczegółowo

PSZCZÓŁKI KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW P-72/109/ MIEJSCOWOŚĆ 1. OBIEKT. Budynek mieszkalny. 6. GMINA Pszczółki 3. MATERIAŁ 4.

PSZCZÓŁKI KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW P-72/109/ MIEJSCOWOŚĆ 1. OBIEKT. Budynek mieszkalny. 6. GMINA Pszczółki 3. MATERIAŁ 4. KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW P-72/109/240 1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ Budynek mieszkalny PSZCZÓŁKI 2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE 6. GMINA Pszczółki mieszkalna cegła I ćwierć XX wieku 7. POWIAT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. ZIELONA 33 W ŁODZI - BUDYNEK FRONTOWY i OFICYNA LEWA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. ZIELONA 33 W ŁODZI - BUDYNEK FRONTOWY i OFICYNA LEWA INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. ZIELONA 33 W ŁODZI - Spis treści Opis techniczny do inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku mieszkalnego w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Z OPINIĄ TECHNICZNĄ

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Z OPINIĄ TECHNICZNĄ INWENTARYZACJA BUDOWLANA Z OPINIĄ TECHNICZNĄ OBIEKT : Gminne Centrum Kultury ADRES : Przelewice 53, 74-210 Przelewice działka nr 151, obręb Przelewice BRANŻA : Architektura i Konstrukcja INWESTOR : Gmina

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO działki nr geod. 379 położona w Turośni Kościelnej INWESTOR: ANDRZEJ SZUBZDA ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, 15-649 Białystok PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

Powiat: lubański Gmina: Lubań Adres: ul. Sikorskiego 4 Obręb AM Dz.

Powiat: lubański Gmina: Lubań Adres: ul. Sikorskiego 4 Obręb AM Dz. Nazwa: Budynek Komisariatu Policji Nr inwentarzowy w GEZ: 346 Funkcja obecna: publiczna Czas powstania: lata 20 te XX w. Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Sikorskiego 4 Obręb AM Dz. Własność: Gmina

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE 25-736 Strona 1 z 9 SPIS ZAWARTOŚCI A. część opisowa... 4 1.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z OCEN

INWENTARYZACJA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z OCEN Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT INWENTARYZACJA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

ULKOWY II UII-11/223/240 KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ. Budynek gospodarczy w zagrodzie nr

ULKOWY II UII-11/223/240 KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ. Budynek gospodarczy w zagrodzie nr KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW UII11/223/240 1. OBIEKT Budynek gospodarczy w zagrodzie nr 24 5. MIEJSCOWOŚĆ ULKOWY II 2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE 6. GMINA Pszczółki gospodarcza cegła,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84 Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Podstawy formalne i merytoryczne 4. Opis stanu istniejącego budynku szkoły 5. Ocena stanu technicznego 6.

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAMKU W POŁCZYNIE ZDROJU, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OBIEKT: BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 BRANśA: KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA. Obiekt: Piwnice pierwszej kondygnacji kamienic Rynek 4,5,6 dz. nr ewid. 2437, 2440/17, 2440/2,2354 37-500 Jarosław

INWENTARYZACJA BUDOWLANA. Obiekt: Piwnice pierwszej kondygnacji kamienic Rynek 4,5,6 dz. nr ewid. 2437, 2440/17, 2440/2,2354 37-500 Jarosław INWENTARYZACJA BUDOWLANA Obiekt: Piwnice pierwszej kondygnacji kamienic Rynek 4,5,6 dz. nr ewid. 2437, 2440/17, 2440/2,2354 37-500 Jarosław Inwestor : Gmina Miejska Jarosław 37-500 Jarosław ul. Rynek 1

Bardziej szczegółowo