INTELIGENTNA SALA WYKŁADOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTELIGENTNA SALA WYKŁADOWA"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INTELIGENTNA SALA WYKŁADOWA Projekt zespołowy grupa 201 Wrocław 2012 Informacje: Prowadzący: Doc. dr inż. Mirosław Szymanowski Wydział Elektroniki Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Specjalnośd: Sieci Teleinformatyczne Semestr letni 2011/2012

2 1. INFORMACJE WSTĘPNE Projekt został zrealizowany w ramach zajęd podczas 6 semestru na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, specjalnośd Sieci Teleinformatyczne. Celem było zaprojektowanie inteligentnej sali wykładowej, a bazą do projektowania systemów miała byd sala 201 w budynku C1 Politechniki Wrocławskiej Skład zespołu Funkcja Nazwisko i Imię Nr albumu Kierownik Pizoo Barbara Audytor Dmochowski Paweł Członek Iwach Krystian Członek Liczbik Bartosz Członek Lis Michał Członek Moszczyoski Paweł Członek Urbaniak Piotr Członek Uzarowicz Mateusz Członek Waligóra Michał Tab. 1. Skład zespołu wraz z opisem wykonywanych funkcji W skład zespołu wchodziło łącznie 9 osób. Zadaniem kierownika było prowadzenie pracy grupy, wyznaczanie zadao oraz prezentacja wyników pracy na cotygodniowych zajęciach. Rolą audytora było czuwanie nad sprawnym przebiegiem spotkao zespołu, zastępowaniem kierownika w przypadku nieobecności na spotkaniach grupy lub zajęciach dydaktycznych. Spotkania zespołu miały charakter wirtualny(za pośrednictwem czatu w Google Docs). Używaliśmy grupy dyskusyjnej Google oraz dokumentu Google Docs, w którym kontrolowaliśmy postęp prac i zapisywaliśmy poszczególne uwagi Podział zadao Na początku naszej wspólnej pracy zostały rozdzielone zadania do opracowania z wyszczególnieniem konkretnych systemów, jakie będą znajdowały się w sali. Nazwisko Imię System Dmochowski Paweł, Moszczyoski Paweł Audiowizualny, nawigacyjny, ujednolicenie wymagao systemów Iwach Krystian Oświetlenia, eksploatacja systemów Liczbik Bartosz Sprawdzania obecności, eksploatacja systemów Lis Michał Okablowanie, integracja z salą 205 Pizoo Barbara Inne Urbaniak Piotr Przeciwpożarowy/alarmowy, archiwizacja danych Uzarowicz Mateusz System klimatyzacji, integracja z salą 205 Waligóra Michał Sied komputerowa/internetowa, archiwizacja danych Tab. 2. Podział zadao w zespole 2 S t r o n a

3 2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE Inteligentna sala wykładowa w naszym wyobrażeniu powinna zawierad kilka systemów, które przedstawiamy poniżej wraz z krótkim opisem: 1) System sprawdzania obecności Wyposażenie ławek studentów w czytniki legitymacji, które będę pobierad dane o studentach i wysyład je do wiadomości prowadzącego; Możliwośd zapisu ocen w pamięci legitymacji; Dane dostępne jedynie prowadzącemu. 2) System oświetlenia Oświetlenie sali podzielone na strefy; Autoregulacja naświetlenia sali względem warunków atmosferycznych. 3) System klimatyzacji Klimatyzacja sali podzielona na strefy; Wymiana powietrza na świeże po zakooczonych zajęciach. 4) System audio-wizualny Stały mikrofon dla prowadzącego zamieszczony przy katedrze; Mikrofony wbudowane w panele przy stanowiskach dla studentów sterowane przez prowadzącego; Mikrofon krtaniowy dla wykładowcy; Interaktywna tablica; Możliwośd podłączenia słuchawek (także słuchawki bezprzewodowej) do wejścia zintegrowanego z mikrofonem prowadzącego; Organizacja wideokonferencji. 5) System nawigacyjny Sterowanie wszystkimi systemami dostępnymi na sali z panelu prowadzącego; Wizualizacja stanu wszystkich czujników i odczytów na sali. 6) System przeciwpożarowy, alarmowy Zainstalowanie czujników przeciwpożarowych(czad, gaz), zraszaczy; Umieszczenie przy katedrze przycisków wzywających Straż Politechniki Wrocławskiej, umożliwiające kontakt z Policją, Pogotowiem, Strażą Pożarną. 7) Sied komputerowa/internetowa Udostępnianie wykładów w czasie rzeczywistym(dla niepełnosprawnych); Wyposażenie sali w panele dotykowe przy każdym stanowisku dla studentów i prowadzącego; Zainstalowanie sieci komputerowej umożliwiającej przesyłanie danych między prowadzącym a studentami(między panelami), a także pozwalającej na wysłanie danych do urządzeo zewnętrznych; Dostęp do poczty studenckiej; Dostosowanie systemu do organizacji elektronicznych testów, kolokwiów i egzaminów ze sterowaniem w panelu prowadzącego; Sied dostępna tylko dla danej sali, ograniczenie liczby użytkowników; Zastosowanie ekranów, które umożliwiają wgląd w wyświetlane dane wyłącznie osobom siedzącym na wprost ekranu. 3 S t r o n a

4 8) Inne Dostosowanie pierwszego rzędu siedzeo na sali oraz wejścia do użytkowania przez niepełnosprawnych; Wykonanie i wyprofilowanie siedzeo w taki sposób, aby były one wygodne dla słuchaczy; Oprócz paneli dotykowych stanowiska dla studentów wyposażone są w miejsce do notowania ręcznego. 3. OPIS PARAMETRÓW SALI 201 Aby uzyskad dostęp do sali, w celu zebrania wymiarów podjęliśmy kontakt z administracją budynku C1. Uzyskaliśmy również dostęp do archiwów budowlanych i projektowych, dzięki którym udało nam się uzyskad kilka rysunków potrzebnych w dalszej części projektowania. Rys. 1. Rozmieszczenie poszczególnych stanowisk w projektowanej sali S t r o n a

5 3.1. Wymiary sali Tab. 3. Zmierzone wymiary sali 201 Nazwa Strona Wymiar [m] Długośd ,53 Szerokośd ,40 Długośd dolnej ławki --- 9,13 Odległośd dolnej ławki od ściany przedniej --- 4,36 Wysokośd sali dół 5,73 góra 4,34 Odległośd rzutnika od ściany --- 5,50 Szerokośd sali bez korytarzy ,42 Długośd podjazdu dla niepełnosprawnych lewa 7,38 Szerokośd kabiny administratora --- 3,03 Długośd korytarzy lewa/prawa 12,85 Wysokośd korytarzy lewa/prawa 3,05 Wysokośd korytarzy na schodach lewa/prawa 2,38 Szerokośd korytarza (max) lewa 3,03 prawa 2, Przekrój sali --- Sala Fragment sali Pierwsze piętro bud. C1 --- Parter bud. C1 Rys. 2. Przekrój budynku C1 z widokiem na salę 201 Na wyżej przedstawionym przekroju, możemy zaważyd, ze sala 201 jest połączona z salą 205. W dalszej części projektu uwzględniliśmy między nimi integracje niektórych systemów. 5 S t r o n a

6 4. SYSTEM AUDIOWIZUALNY 4.1. Założenia, opis działania System audio-wizualny ujednolica sprzęt multimedialny w sali, który pozwala na przeprowadzanie wykładów, możliwośd prowadzenia wideokonferencji, jak i umożliwia większe zaangażowanie studentów w przekazywany materiał. System nawigacyjny ma za zadanie ujednolicone sterowanie wszystkimi systemami elektronicznymi w sali a także ich programowanie Możliwości, funkcjonalności Stały mikrofon dla prowadzącego zamieszczony przy katedrze Ten mikrofon pozwala na wyłapywanie rozmówcy w polu 180 o. Co najlepsze śledzi skąd dochodzi glos i go nie gubi. Posiada automatyczny system redukcji szumu i to w najlepszej postaci. Na stronie producenta można posłuchad jaki czysty dźwięk jest przy głośnej sali pełnej studentów. Jest wykorzystywany na wielu amerykaoskich uczelniach. Pracuje z wieloma programami do nagrywania dźwięku bądź prowadzenia wykładów, wiec nie będzie z tym jak najmniejszego problemu. Sadze, że jest to najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązanie co do mikrofonu stacjonarnego. Na stronie producenta: możemy zobaczyd jak dobrze radzi sobie z rozpoznawaniem głosu i przekładaniem go na tekst. Dlatego chcemy zaimplementowad to rozwiązanie jako dodatkowy atut naszego systemu i wykorzystad rozpoznawanie mowy przy konferencjach zagranicznych. Zostanie on także wykorzystany przy realizacji wideokonferencji, spisuje się znakomicie w wychwytywaniu mowy, nie potrzebuje żadnych dodatkowych sterowników, tak więc można zastosowad każdy system wideokonferencyjny i na pewno go obsłuży. Zarządzanie: Nie potrzeba żadnego dodatkowego oprogramowania, mikrofon posiada wbudowany dsp. Okablowanie: Złącze line in jack Złącze usb (nie potrzeba karty dźwiękowej) Złącze jack pozwoli na zastosowanie prostego technologicznie kabla, który będzie podłączony bezpośrednio do serwera. Wbudowany mikrofon przy stanowisku studenta. Mikrofon będzie wbudowany już w panel dotykowy przy każdym stanowisku. Jednak bardziej opisałbym tutaj system komunikacji z prowadzącym. Wyróżniamy kilka trybów dla komunikacji: Pozwolenie na zabranie głosu: student przyciska swój przycisk od mikrofonu na panelu dotykowym, wtedy u prowadzącego pojawia się komunikat, że dany student chce zabrad glos. Prowadzący musi zaakceptowad takie pozwolenie i dopiero wtedy mikrofon jest włączany; Automatyczne: w czasie burzy mózgów, prowadzący włącza ten tryb i wtedy kiedy student chce odpowiedzied zaczyna mówid odrazu, jednak każdy następny student jest dodawany do kolejki i czeka, aż skooczy ten który obecnie mówi; 6 S t r o n a

7 Ręcznie: kolejka mikrofonów jest wyłączona, prowadzący wybiera z kim chce rozmawiad; Grupa: grupa mikrofonów jest włączana jednocześnie max. 4, pierwsze 4 osoby które nacisną przycisk będą mogły rozmawiad odrazu, następna grupa jest w kolejce i czeka aż obecna grupa wyłączy swoje mikrofony. Zarządzanie: Mikrofon wbudowany w panel dotykowy dzięki czemu nie potrzeba prowadzenia dodatkowego okablowania, bądź używania zewnętrznego oprogramowania. Mikrofon krtaniowy Nie będzie żadnych szumów dochodzących z sali, bądź z ocierania o materiał. Wspominano, że niektórzy będą dbali o higienę bardziej i nie chcą czegoś takiego zakładad po innej osobie, a wiec są na rynku modele, które pozwalają na mycie właśnie tej części która odczytuje drgania z krtani, wiec z tym tez nie ma problemu. Można również znaleźd specjalne nakładki higieniczne które po każdym wykładzie można je zdjąd i założyd nową dzięki czemu jeden wykładowca nie musi zakładad mikrofonu po drugim bez możliwości obawy o higienę. Komunikacja: Eliminacja mikroportów na rzecz nadajnika bluetooth. Jeżeli chodzi o nagłośnienie ogólne sali, proponujemy podzielid sale na trzy strefy (dół, środek i góra), więc dla możliwości wykonania takiego podziału zalecane jest użycie głośników podwieszanych zamieszczonych nad studentami oraz umieszczeniu głośników z przodu sali. Dodatkowe zalety systemu nagłośnienia: Głośniki posiadają wbudowane zabezpieczenia, które w przypadku pożaru i uszkodzenia głośnika nie spowoduje awarii w obwodzie; Projektor dźwięku może byd stosowany w dźwiękowych systemach ostrzegawczych; Głośniki mają możliwośd przelotowego dołączania okablowania oraz miejsce na płytkę nadzoru poprawności działania linii głośnikowej lub głośnika; Głośniki posiadają ceramiczny zespół zacisków, bezpiecznik termiczny oraz odporne na wysoką temperaturę okablowanie; Zgodnośd z normą BS SYSTEM NAWIGACYJNY 5.1. Opis funkcjonalności 1) Sterowanie wszystkimi systemami dostępnymi na sali z panelu prowadzącego; 2) Wizualizacja stanu wszystkich czujników i odczytów na sali; 3) Najbardziej zaawansowany system jaki znalazłem, ma trochę zastosowao na które wpadliśmy: Dwie możliwości startu: Rozpoczęcie prezentacji; Po naciśnięciu przycisku, opuszcza się ekran dla projektora; Następuje uruchomienie projektora; Poziomy głosu oraz mikrofony się kalibrują; 7 S t r o n a

8 Uruchamiane są panele dotykowe które wyświetlają już pierwszy slajd z wykładu; Rozpoczęcie wideo konferencji; Uruchamiany jest system dla wideo konferencji. Wybór źródła obrazu: Możliwośd podłączenia komputera; Obraz ze skanera; Obraz z odtwarzacza blu-ray bądź dvd; Wybór przesyłania obrazu (lewy/prawy ekran). 4) Zarządzanie mikrofonami; 5) Zarządzanie oświetleniem; 6) Skanowanie legitymacji; 7) Zarządzanie klimatyzacją i ogrzewaniem. Zarządzanie: Wszystkie narzędzia potrzebne do prowadzenia wykładu oraz proste ustawienia podsystemów (ogrzewanie, oświetlenie, monitoring) przedstawione w intuicyjny graficzny sposób (prowadzący ma wykorzystywad potencjał systemu, a nie uczyd się go programowad); Zaawansowane ustawienia sali dostępne jedynie dla administratora sali przy terminalu znajdującego się w szafie z serwerem; Moduły kontroli sali znajdowad będą się w jednym miejscu (szafa z serwerem), tam także prowadzone jest całe okablowanie (centrum zarządzania) Rozwiązania sprzętowe Panel dotykowy Panelem dotykowym przez nas wykorzystywanym będzie tablet wbudowany w stanowiska dla studentów jak i dla prowadzącego wykład na katedrze. Model - WINSLATE ONE - 10" Posiada 10,1 calowy pojemnościowy ekran dotykowy o rozdzielczości 1366x768, jest ona rekomendowana przy użyciu najnowszej wersji systemu Windows 8, pod którym tablet będzie pracował. Pokrycie ekranu będzie wykonane w technologii CORNING GORILLA GLASS, co pozwoli nam na dłuższą bezawaryjną eksploatacje sprzętu w porównaniu ze zwykłym szkłem ochronnym. Grubośd tabletu to 14 mm, co pozwoli nam na bezproblemowe zamontowanie go na stanowiskach. Tablet będzie podłączony do wewnętrznej sieci sali za pomocą złącza RJ45 LAN oraz na wypadek awarii jest także wyposażony w moduł Wi-Fi, dzięki któremu automatycznie uzyska połączenie bezprzewodowe z siecią wewnętrzną co zabezpieczy nas przed utratą połączenia. Tablica interaktywna Hitachi fx duo Intensywna eksploatacja dzięki wytrzymałej powierzchni gwarantującej długą żywotnośd urządzenia; Możliwośd pisania palcem oraz piórem interaktywnym; Możliwośd równoczesnej pracy dwóch osób; 8 S t r o n a

9 Guziki skrótowe umieszczone po obu stronach tablicy; Specjalna antyodblaskowa powierzchnia tablicy idealna do projekcji; Oprogramowanie starboard zawierające ponad 5000 clipartów, a także plików flash; Oprogramowanie starboard umożliwia również pełna integrację z innymi urządzeniami multimedialnymi jak np. Panel dotykowy; Bezpłatna aktualizacja oprogramowania; Rozpoznawanie pisma, w tym polskie znaki fonetyczne. Do tablicy interaktywnej możemy również dodad przenośny panel hitachi wt-1 dla prowadzącego dzięki któremu, prowadzący będzie mógł pisad na tablicy interaktywnej nie zasłaniając przy tym studentom. Główne zalety: Import plików Microsoft Office; Rozpoznawanie pisma ręcznego; Eksport notatek do różnych formatów plików; Dodatkowe materiały dla nauczyciela; Pełna integracja z tablicą oraz panelami dotykowymi za pomocą oprogramowania starboard. Projektor multimedialny Projektor multimedialny który wybraliśmy to ProjectionDesign (model F p), jest to obecnie jeden z najlepszych projektorów który jest dostępny na rynku, projektory tej firmy są używane chociażby w toruoskim planetarium. Główne zalety: Wyświetlanie obrazu w jakości Full HD (1920x1080); Możliwośd regulacji ostrości za pomocą komputera; Posiada dwie lampy co umożliwia wyświetlanie dwóch różnych obrazów w tym samym czasie; Możliwośd dużego przybliżenia obrazu. Wideokonferencja Lifesize room 220 Zalety systemu: System przygotowany specjalnie pod duże sale konferencyjne lub sale wykładowe; Umożliwia uzyskiwanie połączeo wideo z udziałem wielu uczestników dzięki użyciu wbudowanego mostka wielopunktowego Full HD lub HD; Wideoterminale lifesize room prezentują obraz wielu uczestników z wykorzystaniem jednoczesnego podglądu użytkowników oraz w sposób automatyczny przełączają obraz między uczestnikami (tryb przełączania głosem); Możliwośd prowadzenia wideokonferencji w jakości Full HD. Panel na złącza + bluetooth Panel w którym znajdzie się możliwośd podłączenia pamięci zewnętrznej USB oraz słuchawek (które będzie można podłączyd zarówno przez kabel jak i bezprzewodowo za pomocą modułu bluetooth), dzięki 9 S t r o n a

10 czemu studenci którzy będą chcieli skupid się na wykładzie założą słuchawki które będą zintegrowane z systemem nagłośnienia i będą mogli słuchad wykładu. Zarządzanie: Regulacja głośności słuchawek na panelu dotykowym; W przypadku uszkodzenia wejśd, szybka możliwośd wymiany całego panelu). Wejścia: Panel wyposażony w dwa porty USB 2.0 (zastosowanie nadmiarowości); Wejście jack na słuchawki Wymagania sprzętowe Oprogramowanie dla administratora 1) Mikrofon na katedrze i przenośny krtaniowy Informacja na panelu administratora na temat jakości wbudowanego akumulatora (kondycja baterii, ilośd cyklów ładowao, napięcie, rodzaj ogniwa); Co do stacjonarnego mikrofonu informacja, czy fizyczne połączenie nie jest przerwane (czy kabel nie jest uszkodzony). 2) Panel ze złączami Po wykonaniu testu sprawności (self-test), pojawią się informacja zwrotna na temat tego które moduły trzeba wymienid, np. Ostrzeżenie, że przy stanowisku nr. 57, nie działają dwa złącza usb. 3) System nawigacyjny Możliwośd wybrania które opcje będą dostępne na panelu dla wykładowcy, np. Podczas konserwacji, napraw, uszkodzenia, możliwośd odłączenia pewnych funkcji dostępu, przykładowo, konserwacja klimatyzacji, prowadzący ma wyłączoną możliwośd dostępu do zakładki sterowania klimatyzacja do czasu jej sprawnego działania; Programowanie domyślnych ustawieo dla poszczególnych profili, np. Każdy wykładowca, może mied własne preferencje co do oświetlenia, rozmieszczenia obrazów na projektorze; Możliwośd programowania automatycznych zdarzeo, na zasadzie czasowym np. Coś ma działad od tej do tej godziny, bądź zdarzeo, jeżeli jest taka temp. To należy ją podnieśd/obniżyd; Logi z każdej sesji (wykład), na temat używanych urządzeo, prób dostępu przez te urządzenia, wykonywanych czynności; Zaprogramowanie czynności startowych, które i w jakiej kolejności mają byd uruchamiane urządzenia przy aktywacji trybu wykładu i trybu wideokonferencji; Możliwośd uzyskania informacji na temat fizycznych połączeo do urządzeo multimedialnych, czy każdy system potrzebny do przeprowadzenia wykładu (mikrofon, rzutnik, tablica, kamery itp. Jest sprawny połączeniowo. 4) Tablica interaktywna Możliwośd zarządzania zarchiwizowanymi zapiskami z tablicy (odczytywanie, usuwanie, przenoszenie na nośnik zewnętrzny) przez okres danego semestru. 5) system wideokonferencji Zarządzanie ustawieniami połączenia dla przeprowadzanych wideokonferencji (użycie kodeków, protokołów); Możliwośd wpisania kontaktów do szybszego wybierania połączeo przez panel prowadzącego; 10 S t r o n a

11 Przeprowadzanie testowych połączeo w celu weryfikacji możliwości ustanowienia danego połączenia. 6) Rzutnik multimedialny Informacja na panelu administratora o wymaganej zmianie jednej z lamp, stan kondycji lampy do wglądu; Kalibracja rzutnika (ustawienie ostrości, odległości, jasności) Eksploatacja Mikrofon na katedrze i przenośny krtaniowy Jedyną rzeczą eksploatacyjną która będzie dotyczyd mikrofonu krtaniowego, to informacja na panelu administratora na temat jakości wbudowanego akumulatora (kondycja baterii, ilośd cyklów ładowao, napięcie, rodzaj ogniwa). Co do stacjonarnego mikrofonu informacja, czy fizyczne połączenie nie jest przerwane (czy kabel nie jest uszkodzony). Panel ze złączami Informacja na temat sprawnych modułów, możliwośd wykonania self-test, czyli testu złączy na płytkach. Po wykonaniu testu, pojawią się informacja zwrotna na temat tego które moduły trzeba wymienid, np. ostrzeżenie, że przy stanowisku nr. 57, nie działają dwa złącza USB. Panel dotykowy (studenta + wykładowcy) Częścią podlegającą eksploatacji jest dotykowy wyświetlacz który w razie uszkodzenia można wymieniad jako pojedynczą częśd bez konieczności wymiany całego panelu. Drugą rzeczą która będzie się zużywad jest bezprzewodowe pióro za pomocą którego będziemy notowad (gdy przestanie działad z powodu usterki technicznej można go wymienid). Na panelu również będą się znajdowad informacje dotyczące temperatury panującej na Sali oraz ilości osób na wykładzie. Tablica interaktywna Jeżeli chodzi o tablicę to częśd która najbardziej jest narażona na uszkodzenie to powierzchnia po której będzie pisał wykładowca w przypadku jej uszkodzenia potrzebna jest wymiana całego tego elementu. Kolejną częścią która będzie się zużywad jest pisak służący do pisania po tablicy, a jeżeli chodzi o jego naprawę to w razie poważnego uszkodzenia wystarczy kupid nowy. System wideokonferencji Elementem najbardziej podatnym na uszkodzenia jest kamera którą można w razie czego po prostu wymienid. System nagłośnienia W razie jakichkolwiek uszkodzeo trzeba będzie wymieniad cały element nagłośnienia. Rzutnik multimedialny W rzutniku częścią najbardziej narażoną na uszkodzenia są właśnie lampy które po pewnym czasie się wypala i będzie trzeba wtedy je wymienid. 11 S t r o n a

12 6. SYSTEM PRZECIWPOŻAROWY I ALARMOWY 6.1. Opis systemu Celem tego systemu jest ochrona mienia i ludzi przed zagrożeniami pożarowymi a także wezwanie niezbędnych służb ratunkowych. System przeciwpożarowy/alarmowy składa się z detektorów ognia oraz czujników wszelkiego rodzaju, centrali sterującej, siatki rur ze środkiem gaśniczym wraz z dyszami wylotowymi oraz z przycisków szybkiego reagowania na katedrze Budowa i działanie systemu System będzie składał się z systemu czujek dymowych optoelektrycznych rozmieszczonych równomiernie w kilku punktach Sali wykładowej, zespół czujek optoelektrycznych ma zdecydowaną przewagę nad czujkami temperaturowymi ponieważ potrafią zasygnalizowad pożar nawet w bardzo wczesnej fazie sygnały z czujek przeciwpożarowych trafiają do centrali sterującej która uruchamia zraszacze w Sali z racji iż w ławkach będą znajdowały się urządzenia elektryczne w systemie rurek zraszaczy znajdował będzie się proszek gaśniczy pod ciśnieniem co umożliwi gaszenie urządzeo do 1000V. Natomiast w pomieszczeniu przy sali wykładowej przeznaczonym na serwerownie i urządzenia sterujące zastosowany będzie zraszacz gazowy działa on w taki sposób iż wtłacza dwutlenek węgla do powietrza co dławi płomieo dzięki braku wody jako środka gaśniczego pozostałe urządzenia elektryczne nie zajęte ogniem nie zostaną zniszczone. W Polsce szeroko stosowane są obojętne gazy gaśnicze typu FM200. W pomieszczeniu znajdował będzie się także system zasilania awaryjnego UPS. Dodatkowo gdy system uruchomi zraszacze uchyla także okna otwierane siłownikami aby odprowadzad dym i zanieczyszczenia w wyniku pożaru oraz zapobiega zaczadzeniu się osób wewnątrz jeżeli jeszcze nie zdążyły się ewakuowad. Centrala także automatycznie powiadamia straż pożarną oraz służby medyczne w celu natychmiastowej reakcji na zaistniałą sytuację. W podłodze w najniższym punkcie Sali zostanie zainstalowany zawór z czujnikiem zalewania dzięki któremu będzie można minimalizowad skutki zalania przez system przeciwpożarowy. Prócz systemu bezpośrednio działającemu przeciw pożarowi będzie zainstalowany także zestaw czujek gazu i tlenku węgla które będą sygnalizowały centrali przekroczenie stężenia w powietrzu a ta uruchomi alarm dźwiękowy i odpowiedni komunikat o zagrożeniu w systemie audio a także jak w przypadku pożaru uchyla okna w celu wietrzenia Sali oraz informuje odpowiednie służby. System alarmowy Sala zostanie wyposażona także w system monitoringu w postaci kamer przy wejściu do Sali oraz bezpośrednio na Sali oraz system czujek ruchu oraz czujek otwarcia lub stł2uczenia okna. W razie wykrycia włamania system uruchamia sygnał alarmowy wzywa straż politechniki oraz informuję policje o włamaniu. Do powyższych systemów zintegrowanych w jeden system alarmowo/przeciwpożarowy dodatkowo zostanie umieszczony na katedrze specjalny panel z przyciskami alarmowymi wzywającymi automatycznie po naciśnięciu odpowiednie służby ratunkowe na miejsce. 12 S t r o n a

13 6.3. Elementy systemu Czujnik tlenku węgla i gazu propan-butan Sterowany mikroprocesorem jest urządzeniem mogącym pracowad samodzielnie lub jako element większego systemu alarmowego. Monitorowanie przebiega w sposób ciągły. Po przekroczeniu stężenia gazu w powietrzu na poziomie 15% dolnej granicy wybuchowości uruchomiona zostaje sygnalizacja optyczna (miganie czerwonej diody "ALARM"). Jeśli alarm utrzymuje się przez 25 sekund, dodatkowo zostaje włączona sygnalizacja akustyczna z wbudowanej syreny o głośności na poziomie 85dB. Urządzenie posiada również drugą, zieloną diodę informującą o stanie zasilania a także wyjście przeznaczone do podłączenia dodatkowej, zewnętrznej syreny. Rys. 3. Czujnik tlenku węgla i gazu Optyczna czujka dymu OSD 23AR3% Przeznaczona jest do wykrywania obecności dymu w powietrzu, w początkowej fazie powstawania pożaru. Parametry czujki OSD23AR zgodne ze standardami światowymi, umożliwiają jej stosowanie z powodzeniem w większości systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz systemów włamania i napadu dostępnych na rynku. Czujnik dymu OSD 23AR3% posiada automatyczne resetowanie pamięci i nie wymaga włączenia/wyłączenia napięcia zasilania czujnika po wykryciu dymu. Elektroniczna funkcja auto resetu umożliwia zasilanie czujki z każdej centrali alarmowej. Detektor w wersji 3% posiada wyższą czułośd od standardowej czujki OSD23. Urządzenie posiada Certyfikat Zgodności CNBOP. Czujka OSD 23AR składa się z dwóch zasadniczych części: elektronicznej (tzw. korpus czujki) oraz optyczno-dymowej (tzw. komora optyczna - koszyk). Rys. 4. Czujka dymu Czujnik zalewania MCW-570 Zestaw urządzeo minimalizujących szkody powstałe w wyniku zalania wodą, to urządzenie odcinające dopływ wody w sytuacji zagrożenia zalaniem. Pełne zamknięcie dopływu wody, w przypadku wykrycia zalania, trwa tylko 5 sekund! MCW-570 to innowacyjny produkt do każdego pomieszczenia: łazienki, kuchni, piwnicy czy pralni. W jego skład wchodzą: bezprzewodowy czujnik zalania, sterownik oraz elektromechaniczny zawór kulowy dowody. Sercem systemu jest sterownik, który realizuje odbiór sygnałów z czujników zalania (max. 10 szt.) i zamyka zawór wody ( max. 2 szt.). Wyposażony jest również w dwa przyciski do ręcznego zamykania i otwierania dopływu wody. W zestawie znajduje się zawór do wody zimnej lecz jest możliwośd zainstalowania także zaworu dowody ciepłej. Rys. 5. Czujnik zalewania Średnica podłączenia w przypadku wody zimnej to 3/4" a wody ciepłej 1/2". Zawór wytrzymuje ciśnienie max. 8 bar i wyposażony jest we wskaźnik zamknięty/otwarty. Czujnik zalania wyposażony jest w długą sondę ułatwiającą instalację oraz w bezprzewodowy nadajnik transmitujący sygnały w formacie PowerCode. Format transmisji umożliwia wprogramowanie czujnika również do bezprzewodowych central Visonic - PowerMax, co daje użytkownikowi dodatkową funkcjonalnośd. 13 S t r o n a

14 Dzięki niemu użytkownik będzie poinformowany o zalaniu będąc jednocześnie świadomym, że system zareagował aby maksymalnie zmniejszyd jego skutki. Kontroler radiowy MCR-308 odbiornik radiowy powercode/securecode; 4 wyjścia z możliwością rozbudowy do 28; Pamięd do 112 nadajników; 4 dodatkowe wyjścia techniczne; Możliwośd programowania: czujników, wskaźników, pilotów sterujących, pilotów napadowych i wielu innych. Kratka ściekowa dla zraszaczy. System monitoringu CTTV 2x Kamera IP Eneo NXD-1502M, 12V DC, 24V DC. Kamera IP zewnętrzna 1/2,8 CMOS, rozdzielczośd 1920x1080, H.264, MJPEG, obiektyw 3-9 mm, kąt widzenia 75-28, czułośd 0,09 luxa. FNR-4004/500 to funkcjonalny rejestrator NVR firmy eneo, zaprojektowany z myślą o budowie niewielkich lecz skutecznych w działaniu systemów monitoringu wizyjnego CCTV IP. Prezentowany produkt zapewnia obsługę do 4 kamer sieciowych firmy eneo. Niezwykle istotną cechą użytkową rejestratora sieciowego FNR-4004/500 jest obsługa najlepszej metody kompresji H.264, pozwalającej na uzyskanie wysokich nagrao wideo, przy jednoczesnej redukcji kosztów ich archiwizacji. Ponadto, obsługa kodeka H.264 zapewnia optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów sieciowych. Rejestrator sieciowy FNR-4004/500 eneo zapewnia obsługę kamer megapikselowych generujących obraz w rozdzielczości do 1600x1200 pikseli (praca 2 kanałowa z zapisem na poziomie do 25 kl./s). Podczas pracy 4 kanałowej, rejestrator sieciowy FNR-4004/500 eneo oferuje zapis w rozdzielczości do 704x576 pikseli z prędkością do 25 klatek na sekundę dla każdego kanału. Standardowo na wyposażeniu rejestratora sieciowego NVR z serii FNR-4004/500 znajdziemy dysk twardy o pojemności 500GB (wewnętrzna pamięd masowa rejestratora może zostad rozbudowana do 2TB). Łatwą instalację i obsługę rejestratora zapewnia technologia Plug&Play, natomiast stabilną pracę system operacyjny LINUX. Idealne rozwiązanie dla niedużych systemów telewizji dozorowej IP.NR-4004/500 jest możliwośd zapisu zarówno sygnałów wideo, jak i audio (nasłuch otoczenia kamer). Czujniki ruchu Cyfrowa czujka dualna COBALT PRO SATEL; Poczwórny piroelement + mikrofala + antymasking; Zasięg pir: 9 m; Zasięg mikrofali: 3-20 m; Kąt widzenia: 101 ; Temperatura pracy: -10 do +50 C; Wymiary: 63 x 136 x 49mm; Regulowany uchwyt mocujący w komplecie. Rys. 6. Czujnik ruchu 14 S t r o n a

15 Wysokiej jakości pyroelement Filtr odcinający ultrafiolet oraz pasmo światła widzialnego; Duża odpornośd na zakłócenia elektromagnetyczne; Niski poziom szumów cyfrowa filtracja sygnału z pyroelementu i mikrofali oddzielne procesory dla pyroelementu i układu mikrofalowego2 tryby pracy; Tryb podstawowy: alarm jedynie w przypadku wykrycia ruchu; Przez czujniki pir i mw; Tryb licznikowy mikrofali: alarm zarówno w przypadku wykrycia; Ruchu przez oba czujniki, jak po określonej liczbie naruszeo mw funkcja antymaskingu mikrofalowego; Cyfrowa kompensacja temperatury, trzystopniowa regulacja czułości kontrola stanu zasilania, mały pobór prądu, szczelna optyka, wymienne soczewki fresnela; Ekstra szerokokątne 141 stopni; Szerokokątne 101 stopni; Dalekiego zasięgu z kontrolą strefy podejścia; Kurtyna pionowa regulowany uchwyt do montażu na ścianie lub suficie gwarancja 36 miesięcy. Centrala Alarmowa SATEL INTEGRA 64 Obsługa od 16 do 64 wejśd; Możliwośd podziału systemu na 32 strefy, 8 partycji; Obsługa od 16 do 64 programowalnych wyjśd; Magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeo; Wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania; Obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego; 64 niezależne timery do automatycznego sterowania; Funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej; Pamięd 6143 zdarzeo z funkcją wydruku; Obsługa do użytkowników; Port rs232 gniazdo rj; Możliwośd aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera; Wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 3 a z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki. Dodatkowo centrale rozszerzamy o moduły: Moduł komunikacyjny TCP/IP Monitoring TCP/IP; Programowanie za pomocą DLOADX to programy za pomocą których można sterowad centralą; Nadzór systemu za pomocą GUARDX; Obsługa systemu z poziomu przeglądarki WWW i telefonu komórkowego za pomocą aplikacji mobilekpd; Kodowanie transmisji danych; Obsługa automatycznej konfiguracji adresów DHCP. 15 S t r o n a

16 VMG16 Generator komunikatów głosowych Do 16 komunikatów głosowych wykorzystywanych do głośnego odtwarzania; Magistrala komunikacyjna; Wbudowany wzmacniacz pozwalający na bezpośrednie podłączenie głośnika; Możliwośd sterowania za pomocą 16 wejśd; Gniazdo typu minijack do podłączenia słuchawek lub wzmacniacza; Wyjście do bezpośredniego podłączenia głośnika; Port rs485. INTR Uniwersalny ekspander czytników kart/pastylek Moduł rozszerzeo dla central INTEGRA pozwalający na podłączenie czytników kart i/lub czytników pastylek ibutton w celu realizowania kontroli dostępu oraz załączania/wyłączenia czuwania strefy. Ekspander INTR współpracuje z centralami alarmowymi INTEGRA. Możliwośd podłączenia dwóch czytników kart/czytników pastylek ibutton; Przekaźnik do sterowania elektrozworą/ryglem elektrycznym; Wejście do kontroli stanu drzwi; Wejście umożliwiające otwieranie przejścia przy pomocy przycisku; Funkcja odblokowania drzwi przy alarmie pożarowym; Wejście przeciwsabotażowe. Czytnik kart zbliżeniowych CZEMM4 montaż bezpośrednio na ścianie lub futrynie drzwi; obsługa standardowych kart 125 khz. Karta zbliżeniowa KT STD 1 Transponder pasywny 125 khz; Wymiary standardowej karty kredytowej (85 x 55 mm). Manipulator sensoryczny INTKSGBSB Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem umożliwiający szczegółowe informowanie o stanie systemu; Podświetlana klawiatura ułatwiająca obsługę w nieoświetlonych pomieszczeniach; Nowy interfejs użytkownika ułatwiający codzienną obsługę; Ekran trybu gotowości z możliwością indywidualnego doboru przekazywanych informacji; 4 dodatkowe menu (do 16 pozycji każde) i funkcje szybkiego dostępu definiowane przez instalatora; Funkcje MAKRO umożliwiające wykonanie sekwencji działao po dotknięciu pojedynczego przycisku; Potwierdzanie zadziałania klawisza indywidualnym podświetleniem diody LED i dźwiękiem; Diody LED informujące o stanie systemu; Alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC uruchamiane z klawiatury dedykowanymi przyciskami; Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeo w systemie; 2 wejścia; Sygnalizacja utraty łączności z centralą. 16 S t r o n a

17 Czujniki: --- zalewania --- dymu --- ruchu --- czadu i gazu --- kamery IP --- przyciski napadowe --- zraszacze Rys. 7. Rozmieszczenie elementów systemu PPOŻ i alarmowego w sali Eksploatacja 1) Regularne kontrole sprzętu okresowe sprawdzanie działania sprzętu przez uprawnione jednostki, dwiczenia z alarmem przeciwpożarowym 2) Monitoring - sprawdzenie poprawności ustawienia kamer monitoringu oraz jakości nagrao, przechowywanie nagrao przez 4 tygodnie, potem nagrania są nadgrywane, czyszczenie kamery raz do roku, sprawdzanie 2 razy do roku przykręcenia styków i kabli 3) Testy sprzętu - test syreny alarmowej, czujniki dymu i gazu czasu raz w roku zgodnie z przepisami poddaje się testowi ze specjalnymi gazami w specjalnym urządzeniu: tester czujek dymu i CO, np. SOLO SIED KOMPUTEROWA/INTERNETOWA 7.1. Możliwości systemu Obsługa sieci przewodowej do 200 użytkowników. Zapewnienie dostępy do Internetu poprzez sied bezprzewodową dla urządzeo mobilnych (do 50 użytkowników). Na dyskach serwera archiwizowane na czas jednego semestru akademickiego 1 TB danych Wymagania sprzętowe Serwer spełnia wymagania sprzętowe do obsługi następujących systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server 2008 R2; Microsoft Windows Server 2008, Datacenter x64 Edition; Microsoft Windows 17 S t r o n a

18 Server 2008, Enterprise x64 Edition; Microsoft Windows Server 2008, Standard x64 Edition; Microsoft Windows Server 2008, Web x64 Edition; Windows Small Business Server 2008 Premium Edition; Windows Small Business Server 2008 Standard Edition; SUSE Linux Enterprise Server 11 AMD64/EM64T; SUSE Linux Enterprise Server 11 w/ Xen AMD64/EM64T; VMware ESX 4.1; VMware ESXi 4.1. Dodatkowo kontroler RAID M5014 na serwerze IBM x3650m3 2SC umożliwia obsługę do 32 dysków twardych. Potrzebne urządzenia sieciowe: 143 tablety użytkowników; 3 switche (48 portów); 2 switche (8 portów) ; Router Cisco 2911; PC prowadzącego; Serwer IBM x3650m3; Access Point Cisco Aironet z serii 3600; Modem; 7.3. Struktura sieci 7.4. Eksploatacja Rys. 8. Struktura sieci komputerowej w sali 201 1) Router Czasu, przez jaki będzie w stanie pracowad router bezawaryjnie, nie da się przewidzied. Natomiast, gdy już dojdzie do awarii nie powoduje to znacznych utrudnieo w pracy inteligentnej Sali wykładowej. Praca routera nie jest niezbędna do prowadzenia zajęd na Sali. Nie wprowadza to także zagrożenia dla przebywających tam ludzi. 2) Serwer Technika ochrony danych za pomocą macierzy dyskowych RAID Redundant Array of lnexpensive Discs) jest znacznie szerszą, ujednoliconą formą tworzenia bezpiecznych kopii oraz podniesienia poziomu bezpieczeostwa i przechowywania danych na nośnikach dyskowych. Obejmuje tradycyjne techniki bezpiecznej rejestracji mirroring i duplexing - stosowane samodzielnie we wcześniejszych 18 S t r o n a

19 rozwiązaniach ochrony, a także standaryzuje nowe formy w ulepszonej postaci. Proponowanym rozwiązaniem dla Sali jest użycie na serwerze standardu RAID 1. RAID poziom 1. W ochronie na poziomie 1 dane są rozdzielane między dwa dyski macierzy, przy czym dla każdego dysku jest tworzona zwierciadlana kopia na drugim dysku. W macierzy składającej się na przykład z czterech dysków dwa z nich pełnią rolę dysków podstawowych, a pozostałe dwa stanowią ich lustrzaną kopię. Na poziomie 1 istnieje pełna nadmiarowośd (100%), co w zasadzie odpowiada koncepcji dysków lustrzanych, umożliwiająca uzyskanie dużej wydajności. Oczywiście standard ten ma swoje wady - dostępna pamięd maleje o połowę. Dostępne będzie jedynie 1TB. Zastosowanie innych wersji RAID, o znacznie większym bezpieczeostwie nie jest potrzebne do przechowywania notatek, oraz materiałów do wykładu. 3) Skanowanie systemu administrator dba o aktualizację programu antywirusowego oraz regularne uruchamianie skanowania całego komputera, tabletów. 4) Kopie ustawieo administrator posiada kopie ustawieo konfiguracyjnych programów, aby szybko przywrócid je do domyślnego stanu. 5) Sprawdzanie prędkości działania sytemu wykonywanie testów szybkości działania sieci oraz pracy komputerów oraz podejmowanie działao optymalizacyjnych w przypadku spadku jakości. 8. OKABLOWANIE 8.1. Opis systemu Skrętka NETSET BOX FTP kategorii 5e E1515_305 to najwyższej jakości, skrętka komputerowa przeznaczona do wykonywania profesjonalnych instalacji wewnątrz budynków. Ekran wykonany z folii aluminiowej w większym stopniu pozwala zniwelowad przesłuchy i zakłócenia pochodzące ze środowiska zewnętrznego. Cechy wyróżniające skrętki NETSET BOX FTP kategorii 5e: Parametry znacznie przewyższające wymagania kategorii 5+ potwierdzone badaniami w centralnym laboratorium badawczym instytutu łączności w warszawie; Przedprodukcyjna kontrola jakości surowców oraz poprodukcyjna kontrola jakości gotowego wyrobu; Znacznik metrowy; Karton 305m samo rozwijalny; Żyły jednodrutowe miedziane o średnicy ø 0,511 mm (24 wg awg); Izolacja żył wykonana z polietylenu pe jednolitego, izolacyjnego, barwionego w masie, średnica żył: ø 0,93 mm, kolory izolacji żył: biało-zielony/zielony, biało-pomaraoczowy/pomaraoczowy, białobrązowy/brązowy, biało-niebieski/niebieski; Folia poliestrowa; Ekran aluminiowy; Powłoka kabla wykonana z pvc, w kolorze szarym ral 7032, średnica zewnętrzna ø 6,3 mm; Błąd w metrażu nadruku max. 0,5%; 19 S t r o n a

20 8.2. Wymagania sprzętowe 1) Skrętka NETSET BOX FTP kategorii 5e Rys. 9. Skrętka 2) Urządzenia sieciowe z wejściem RJ Eksploatacja 1) Projekt z zaznaczonym położeniem kabli w przypadku prac modernizacyjnych lub awarii należy mied dostępną mapkę z położeniem kabli, aby nie uszkodzid ich np. przy wierceniu. 2) Zapasowe okablowanie wolne kable, które można wykorzystad jako zamienniki dla uszkodzonych kabli, bez potrzeby instalowania nowych. Dodatkowe okablowanie jedynie dla najważniejszych kabli. 3) Lokalizowanie usterek ze względu na topologię gwiazdy jest znacznie ułatwione. Realizuje się to hierarchicznie. Tzn. jeśli nie działa stanowisko nr 100 sprawdzamy switch do którego jest podpięty itd. 4) Zapasowe złącza RJ45 w złączach zawsze jest możliwośd, że coś tam dostanie się do środka i przez to mogą byd problemy zapasowe złączki są tanie i dlatego będą przydatne. 9. SYSTEM OŚWIETLENIA 9.1. Opis działania 1) Oświetlenie sali podzielone na strefy; 2) Możemy ściemniad i rozjaśniad dowolną ilośd źródeł światła, w zakresie od 2% do 100% jasności. Żarówki możemy połączyd w grupy, dzięki temu łatwiej wprowadzid sterowanie nimi; 3) Sterowanie systemem z panelu nawigacyjnego prowadzącego; 4) Bezprzewodowy pilot. Łatwy w obsłudze: wybór profili oraz programowanie nowych; 5) Przycisk F, wyłączający wszystkie światła, ponowne naciśnięcie przywołuje poprzedni profil; 6) Autoregulacja naświetlenia sali względem warunków atmosferycznych; 7) Czujniki ruchu: podczerwieni oraz ultradźwiękowe, sufitowe i naścienne. Dzięki nim, gdy pomieszczenie jest puste automatycznie wyłączane jest oświetlenie. Gdy tylko ktoś wejdzie do pomieszczenia nie będzie błądził po ciemku, bo światło samo się włączy; 8) System kontroli przystosowuje wewnętrzne oświetlenie z rozróżnieniem do trzech stref, zapewniając optymalne wykorzystanie światła dziennego docierającego do pomieszczenia (ustawienie stałego poziomu natężenia światła). Zalety systemu Sterowanie bezprzewodowe włączanie i wyłączanie, ściemnianie i rozjaśnianie, kreowanie scen świetlnych za pomocą pilota radiowego; Prosta obsługa bardzo łatwe i intuicyjne programowanie systemu; Łatwa instalacja montaż niewymagający żadnych zmian w instalacji elektrycznej; 20 S t r o n a

21 Sceny świetlne szybkie przywoływania wcześniej zapamiętanych ustawieo oświetlenia; Konkurencyjna cena zaawansowany system sterowania oświetleniem za bardzo przystępną cenę Cechy inteligentnego sterowania oświetleniem Sterowanie oświetleniem elektrycznym polega na włączaniu, wyłączaniu oraz ściemnianiu bądź rozjaśnianiu oświetlenia elektrycznego. Realizowane może byd w różny sposób, począwszy od ręcznego sterowania wykonywanego przez użytkownika, aż do samoczynnego sterowania, które nie wymaga udziału użytkownika. W starszych systemach sterowania występuje opcja ręcznego sterowania poziomu natężenia oświetlenia przy automatycznym załączaniu i wyłączaniu urządzenia oświetleniowego. Dążenie do zapewnienia właściwego oświetlenia oraz jak najmniejszego zużycia energii elektrycznej przez urządzenie oświetleniowe, przyczyniło się do rozwoju systemów sterowania oświetleniem elektrycznym, które zapewniają odpowiednie oświetlenie stanowisk pracy przy pełnym wykorzystaniu światła dziennego. Te nowoczesne systemy sterowania określa się często mianem inteligentnych, gdyż: Samoczynnie dostosowują poziom emitowanego światła elektrycznego do zmian udziału (poziomu) światła dziennego, tak aby na płaszczyźnie roboczej utrzymad stały, zadany poziom natężenia oświetlenia; Automatycznie wyłączają oświetlenie elektryczne, gdy przez zadany przez użytkownika czas nikt nie przebywa w pomieszczeniu oraz włączają oświetlenie w momencie, gdy użytkownik wchodzi do pomieszczenia. Powyższe cechy inteligentnych systemów sterowania oświetleniem elektrycznym oraz koniecznośd stosowania elektronicznych układów stabilizująco-zapłonowych w oprawach oświetleniowych instalowanych w tych systemach przyczyniają się również do istotnych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Wśród całej gamy różnego rodzaju systemów sterowania, wykorzystujących zarówno systemy analogowe jak i cyfrowe w ostatnich latach na pierwsze miejsce wysuwają się cyfrowe systemy sterowania oświetleniem, które wykorzystują taki sam sposób komunikacji między komponentami sytemu nazwany protokołem DALI (Digital Addressable Lighting Interface). W odróżnieniu od innych systemów sterowania pozwala on sterowad każdą z opraw niezależnie, a zmiany w konfiguracji oświetlenia można dokonywad w dowolnym momencie użytkowania systemu bez ingerencji w instalację elektryczną Budowa podstawowe elementy 1) Moduł sterujący umożliwia komunikację z zainstalowanymi elementami systemu, jak: poszczególne czujniki, oprawy oświetleniowe, panel sterujący z wbudowanym czujnikiem podczerwieni oraz oprogramowaniem podłączonym do systemu poprzez interfejs 2) Czujnik zmian natężenia oświetlenia - umożliwia dostosowywanie poziomu natężenia oświetlenia elektrycznego do istniejących warunków oświetlenia dziennego. Jego zadaniem jest ciągły pomiar natężenia oświetlenia odbitego od płaszczyzny roboczej, nad którą jest zainstalowany i przesyłanie tej informacji do modułu sterującego. Kąt widzenia czujnika oświetlenia może wynosid 100 lub 40. Przy kącie widzenia 100 i zawieszeniu czujnika na wysokości 3 m od podłogi widziany przez niego obszar jest w kształcie koła o średnicy 7,1 m. W przypadku zmniejszenia kąta widzenia czujnika do 40, następuje zmniejszenie widzianego obszaru do średnicy 2,1 m. Czujnik ten nie może byd montowany w miejscach, w których może na niego padad bezpośrednie światło z okien lub opraw oświetleniowych. 21 S t r o n a

22 3) Czujnik ruchu - umożliwia wyłączenie i/lub ściemnienie oświetlenia, jeżeli w zaprogramowanym przez użytkownika czasie, w danym pomieszczeniu nie zostanie wykryty ruch oraz natychmiastowe włączenie oświetlenia w momencie wejścia użytkownika do pomieszczenia. Użytkownik ma do dyspozycji następujące opcje wyłączania oświetlenia: 4) PIR delay time czas, po którym, w przypadku nie wykrycia ruchu w danym pomieszczeniu, system sterowania ściemni świecenie oprawy do minimalnego poziomu; jest on ustawiony fabrycznie na 20 minut (istnieje możliwośd zmiany tego czasu w zakresie od 1 do 85 minut tylko w przypadku posiadania oprogramowania komputerowego) 5) PIR transition czas utrzymywania minimalnego świecenia opraw (po wcześniejszym ich ściemnieniu w ustawionym czasie PIR delay), po którym następuje ich wygaszenie w sytuacji braku ruchu w pomieszczeniu; czas ten fabrycznie ustawiony na 20 sekund (istnieje możliwośd zmiany ustawienia tego czasu w zakresie od 20 sekund do 85 minut, tylko w przypadku posiadania oprogramowania komputerowego) 6) PIR exit w przypadku wyłączenia systemu przez użytkownika, np. za pomocą pilota, jest to czas, w ciągu którego system nie włączy opraw pomimo wykrycia ruchu w tym pomieszczeniu; jest on fabrycznie ustawiony na 2 minuty (istnieje możliwośd zmiany ustawienia tego czasu w zakresie od 1 do 85 minut, tylko w przypadku posiadania oprogramowania komputerowego). Kąt widzenia czujnika ruchu wynosi w kierunku poprzecznym 60, a wzdłużnym 85. W rezultacie otrzymany obszar widziany przez czujnik jest w kształcie elipsy o wymiarach osi 3,5 m i 4,5 m przy wysokości zawieszenia czujnika wynoszą-cej 3 m. Wykrycie ruchu na tej powierzchni powoduje zadziałanie czujnika ruchu. 7) Panel sterujący z wbudowanym czujnikiem podczerwieni umożliwia ustawianie scen oświetleniowych (tj. zapamiętanie przez system ustawionych przez użytkownika 4 dowolnych poziomów natężenia oświetlenia), szybkie załączanie ustawionych scen oraz włączanie i wyłączanie oświetlenia. Umożliwia on również ściemnianie i rozjaśnianie oświetlenia Sprzęt Rys. 10. Schemat przykładowego połączenia urządzeo Centralnym elementem systemu jest moduł sterujący (na zdjęciu Luxtat Control). Do niego musi byd podłączone jakieś źródło zasilania. Reszta, czyli: Czujnik zmian natężenia oświetlenia; 22 S t r o n a

23 Czujnik ruchu; Panel sterujący (ten wspólny dla wszystkich systemów na katedrze prowadzącego) jest bezpośrednio podłączona do modułu. Moduł sterujący będzie umieszczony w pomieszczeniu administratora, więc tam będzie jeszcze podłączony do komputera z oprogramowaniem, z którego będzie można wgrywad gotowe profile, konfiguracje. Czujnik ruchu DCPIR360-S; Obsługa PIR; Nowoczesna technologia do kontroli oświetlenia; Współpraca z oprogramowaniem do kontroli systemu; Dokładne czujniki, dzięki użyciu 33 elementów kontrolujących strefę; Długi czas użytkowania; Montowany na wysokości do 5 m. Wykrywa 8 metrów na wysokości 2,4m; Przycisk regulujący czułośd (wysoka/niska). Rys. 11. Czujnik ruchu Czujnik zmian natężenia oświetlenia Wewnętrzny czujnik natężenia oświetlenia Xcomfort Moeller; Wewnętrzny czujnik natężenia oświetlenia; Czujnik mierzy natężenie oświetlenia i wystawia na wyjściu ; Sygnał analogowy 0-10V DC (im wyższe natężenie, tym wyższe napięcie na wyjściu); Czujnik współpracuje z nadajnikiem z wejściami analogowymi; Czujnik zasilany jest z napięcia 24V DC; Zakres pracy lux. Oprawy świetlne typu FLUXLIGHT Oprawy kasetonowe FLUXLIGHT to najczęściej spotykany typ oświetlenia, który znajduje zastosowanie w pomieszczeniach biurowych, salach wykładowych i konferencyjnych, czy w innych obiektach użyteczności publicznej. Jako źródła światła zastosowano świetlówki liniowe T8 i T5, jak i kompaktowe TC-L, oprawy zostały wyposażone w Rys. 12. Przykładowe rozwiązanie sprzętowe SMART 300 dedykowane odbłyśniki i elementy rozpraszające, kształtujące rozsył strumienia świetlnego. Oprawy kasetonowe FLUXLIGHT dzielą się, ze względu na sposób montażu na dostropowe i nastropowe, w ramach w ten sposób wyodrębnionych grup, na konkretne typoszeregi i grupy produktowe, ze względu na sposób kształtowania rozsyłu strumienia świetlnego i wykorzystane w tym celu elementy rozpraszające. Wymiary opraw są dostosowane do wielkości typowych modułów stropowych. Rys. 13. Przykładowy rozkład profili oświetlenia Oprawy SMART 300 zaprojektowano z myślą o wszelkiego typu obiektach użyteczności publicznej. Źródłem światła w oprawach tej grupy są świetlówki liniowe T5, osłonięte systemem odbłyśników w postaci rastra wykonanego z aluminium najwyższej jakości. Niewielkie gabaryty i 23 S t r o n a

24 oparty o geometryczne podziały, minimalistyczny design, stanowią kolejne, wizualne walory tej grupy Sterowanie Firma SERVODAN wprowadziła nowoczesny system sterowania oświetleniem Luxstat Jego oprogramowanie dla biur, pomieszczeo konferencyjnych, szkolnych, produkcyjnych, wystawienniczych oraz korytarzy zapewnia korzystne dla użytkownika sterowanie oświetleniem z maksymalną do uzyskania oszczędnością energii oraz bardzo korzystnym sterowaniem oświetlenia we wszystkich rodzajach pomieszczeo użytkowych. System kontroli SERVODAN Luxstat przystosowuje wewnętrzne oświetlenie z rozróżnieniem do trzech stref, zapewniając optymalne wykorzystanie światła dziennego docierającego do pomieszczenia. Po zainstalowaniu czujników jedynymi czynnościami, jakie musi wykonad użytkownik są: podłączenie urządzenia sterującego, wprowadzenie odczytu natężenia światła z poszczególnych stref oraz wybór programu. Sterownik Luxstat steruje wszystkimi niskonapięciowymi sygnałami wejścia i wyjścia. Jest zaprojektowany do instalacji w tablicach rozdzielczych z szynami DIN. Częśd sieciowa typ jest używana jako element doprowadzenia napięcia dla Luxstat Control w celu kontroli wyjścia Zasada działania sterownika Luxtat control, oznaczenie stref 1) Strefa 1 Czujnik oświetlenia jest zainstalowany jak najbliżej źródła padającego światła dziennego (z reguły otworu okiennego). Oświetlenie dzienne często jest wystarczające, więc rzadko występuje potrzeba włączania świateł podczas dnia. Sterowanie SERVODAN Luxtat dba o maksymalną oszczędnośd energii. 2) Strefa 2 W strefie 2 natężenie oświetlenia zapewnianego przez światło jest mniejsze niż w strefie 1, ponieważ strefa jest dalej od okna. Wyniki pomiaru czujnika światła są weryfikowane przez czujnik światła dziennego, a sterownik Luxtat dopasowuje dokładnie poziom przyciemniania w zależności od pożądanego natężenia światła. 3) Strefa 3 W strefie 3 zapotrzebowanie na doświetlenie jest największe i oświetlenie staje się odpowiednio mocniejsze. Ze sterownika wychodzi sygnał 1-10V który umożliwia sterowanie ściemniaczem którym możemy przyciemniad zarówno oświetlenia lampami żarowymi jaki i świetlówkami (98-2%). Inteligentne systemy sterowania są coraz częściej stosowane nie tylko w inteligentnych budynkach, ale i w pomieszczeniach codziennego użytku. Przyczyniają się do oszczędności energii elektrycznej, a co za tym idzie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Stosując te systemy obniża się koszty eksploatacyjne, a zwrot pieniędzy zainwestowanych w system sterowania może zwrócid się już po kilku miesiącach. Żarówki LED, które pozwalają nam na regulację natężenia światła oraz koloru świecenia z poziomu naszego centrum sterowania. Mają standardowe wejścia. Energooszczędne Eksploatacja Żarówki zawsze muszą byd zapasowe żarówki, zarządzanie nimi, awaria pojedynczych żarówek nie oznacza utraty funkcjonalności systemu, zarządzanie ułatwia oprogramowanie. Czujniki ruchu i natężenia światła elementy niezawodne, jest kilka sztuk, kontrola i regularne przeglądy. 24 S t r o n a

25 Czyszczenie lamp wykonuje zewnętrzna firma, która dysponuje sprzętem pozwalającym na bezpieczną pracę na wysokości. 10. SYSTEM KLIMATYZACJI Opis działania Podział sali na 6 niezależnych stref (góra i dół sali, strefa przy oknach i ścianie po drugiej stronie, korytarze). Ogrzewanie podłogowe: równomiernie rozprowadza ciepło po całej powierzchni podłogi. Czujniki temperatury: dokonuje pomiaru temperatury w pomieszczeniu za pomocą elementu pomiarowego, którego rezystancja zmienia się w funkcji temperatury. Sygnał pomiarowy z czujnika podłączany jest do odpowiedniego regulatora. Urządzenie montowane na ścianie. Przewody mogą byd doprowadzone od tyłu (kable podtynkowe) lub z dołu bądź z góry (kable natynkowe). Belki chłodzące: Powietrze chłodzące z belki rozprowadzane jest po pomieszczeniu za pomocą dysz wylotowych i otworów znajdujących się w dolnej części urządzenia. Dysze wywołują ruch powietrza przez wymiennik, gdzie jest ono chłodzone lub ogrzewane. Strumieo powietrza nawiewanego skierowany jest horyzontalnie wzdłuż sufitu. System HAQ jest używany do regulacji przepływu powietrza w pomieszczeniu za pomocą dysz. Przepływ powietrza jest regulowany za pomocą automatycznych dysz. Belka chłodząca CCC jest przeznaczona do montażu w sufitach podwieszanych Rys. 14. Złącze zaworu wydechowego wzdłuż lub w poprzek pomieszczenia. Belki powinny byd podłączone do uziemienia i posiadad bezpiecznik (max 10 A), źródło energii powinno byd zabezpieczone przed pożarem (30 ma). Nie więcej niż 6 belek w 1 obiegu. Belka chłodząca może byd zaopatrzona w zawór wydechowy, który zapewnia dopływ i odpływ powietrza w tym samym urządzeniu. Wymaga on minimum 300 mm długości belki. System Kontroli prędkości Halton (HVC) używany jest do dostosowywania warunków prędkości powietrza w pomieszczeniu w sytuacjach, gdy układ pomieszczenia został zmieniony (np. w sytuacjach, gdy belka chłodząca umieszczona jest blisko ścian działowych) lub gdy lokalne warunki przepływu powietrza musza byd zmienione. System ten ma wpływ na przepływ powietrza w pomieszczeniu poprzez wymiennik ciepła. Tak więc zmniejsza on lub zwiększa zarówno prędkośd powietrza w danej strefie jak i zdolnośd chłodzącą lub grzewczą belki. Chłodzenie: Zalecana masa przepływającej wody chłodzącej to kg/s. Wynikiem tego jest wzrost temperatury w wymienniku ciepła o 1-4º C. W celu uniknięcia skraplania woda docierająca do wymiennika ciepła powinna mied 14-16º C. Rozdzielacz: Rozdzielacze FHF stosuje się do kontroli przepływu w wodnych systemach ogrzewania podłogowego. Każda z pętli ogrzewania podłogowego podłączona jest do rozdzielacza, co daje możliwośd regulacji i kontroli przepływu wody oraz ilości ciepła dostarczanego do każdego z pomieszczeo. Rozdzielacz składa się z belki zasilającej i powrotnej. Belka zasilająca posiada możliwośd indywidualnego odcięcia obwodu lub może byd wyposażona w rotametry. Belka powrotna wyposażona jest we wkładki zaworowe z nastawą wstępną, co umożliwia optymalne zrównoważenie hydrauliczne systemu. 25 S t r o n a

26 10.2. Wymagania sprzętowe Belki chłodzące 10 sztuk Czujniki temperatury 6 sztuk Pompa ciepła 1 sztuka Rozdzielacz 1 sztuka --- czujniki temperatury --- belki chłodzące Rys. 15. Rozmieszczenie elementów klimatyzacji w sali Eksploatacja Czujniki ciepła Lokalizacja: Na wewnętrznej ścianie ogrzewanej lub klimatyzowanej przestrzeni. Czujnika nie należy umieszczad we wnękach, w regałach, za kotarami, naprzeciw lub w pobliżu źródeł ciepła. Czujnik nie może byd narażony na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego. Zakooczenie korytka kablowego przy czujniku powinno byd uszczelnione, aby zapobiec błędom pomiaru spowodowanym przepływem powietrza przez korytko. Belki chłodzące By wyczyścid belkę należy otworzyd panel przedni. W belkach dłuższych niż 2400 mm, panel przedni składa się z 2 części. Przy użyciu odkurzacza należy wyczyścid skrzynkę rozprężną, przewody powietrzne i lamelki wymiennika ciepła, zwracając uwagę by ich nie uszkodzid. Wilgotną szmatką można wytrzed panel przedni i panele boczne. Zasuwa powietrza nawiewanego może byd wyczyszczona poprzez zdjęcie panelu spodniego. Po otwarciu panelu dostępu w równych odstępach czasu należy sprawdzid czy zasuwa przepływu powietrza i zawory przepływu wody działają prawidłowo. Panel dostępu ( 145 mm x 131 mm) zapewnia dostęp do środka belki. Jest on przymocowany za pomocą śrub. W czasie czyszczenia należy zwrócid uwagę na kable. Wszystkie złącza powinny przejśd testy wytrzymałości. Maksymalne ciśnienie robocze nie powinno przekroczyd 1 MPa. Belka powinna posiadad zasuwę powietrza ( opcjonalnie) i zawór powietrza. Zawory wydechowe powinny byd zintegrowane z belką ( opcjonalnie). 26 S t r o n a

27 11. SYSTEM SPRAWDZANIA OBECNOŚCI Opis systemu Czytniki legitymacji zainstalowane przy każdym stanowisku zapisują datę oraz godzinę włożenia i wyjęcia legitymacji z czytnika, w związku z czym prowadzący wie dokładnie kto był na całym wykładzie, a kto tylko na części. Podłączenie czytnika poprzez: zwykły kabel USB 2.0; do magistrali jakie są zamontowane przy każdym stanowisku ; ze względu na długośd kabla (nawet do 180cm) podłączenie w niewidocznym miejscu przy stanowisku by nie można było odpiąd go w dowolnym momencie. Czytnik CardMan 5121 jest czytnikiem który obsługuje zarówno tradycyjne stykowe karty chipowe jak i również bezstykowe karty pracujące w systemie RFID. Czytnik ten może służyd użytkownikowi do takich zadao jak: logowanie się do systemu operacyjnego Windows, aplikacji czy też witryn internetowych dając przy tym pełną poufnośd haseł i danych osobowych. Podstawowym zastosowaniem tego urządzenia jest funkcja klucza kasjerskiego, umożliwiająca automatyczne (przez włożenie karty) logowanie studenta do systemu. Dodatkowo karty mogą byd zabezpieczone hasłem, co zdecydowanie zwiększa bezpieczeostwo systemu. Urządzenia są podłączane do dowolnego komputera poprzez port USB, lub poprzez port szeregowy. To prowadzący zarządza kiedy następuje sprawdzenie obecności poprzez przycisk na konsoli, może także w razie ewentualnych spóźnieo zarządzid ponowne sprawdzenie obecności. VG4-514-ECS0CF to szybkoobrotowa kamera AutoDome firmy Bosch serii 500i. Model VG ECS0CF cechuje się możliwością wymiany modułów umożliwiających szybkie i niedrogie unowocześnienie funkcji kamery. Urządzenie posiada funkcję AutoTrack II, które wykrywa ruch w obrazie oraz posiada zaawansowany mechanizm reguł obsługi alarmu. Znakomitym rozwiązaniem jest funkcja Bilinx. Technologia Bilinx wraz z sygnałem wizyjnym przesyła polecenia sterujące oraz konfiguracyjne umożliwiając pełną kontrolę nad kamerami za pośrednictwem kabla transmitującego obraz. Dotychczas taka kontrola wymagała bezpośredniego dostępu do kamery lub osobnego okablowania. Jest to zasadnicza zaleta w przypadku instalacji, w których kamery są umieszczone w trudno dostępnych miejscach lub gdzie czynności serwisowe mogą spowodowad przerwy w działaniu systemu. Możliwośd pracy dualnej oraz wysoka czułośd zapewnia znakomite parametry kamer AutoDome serii 500i w każdych warunkach oświetlenia. Przy słabym oświetleniu kamery automatycznie przełączają się z trybu kolorowego na monochromatyczny, z równoczesnym usunięciem filtru podczerwieni. Wymagania sprzętowe Czytnik CardMan 5121 w liczbie 143 Szybkoobrotowa kamera AutoDome firmy Bosch z serii 500i model VG4-514-ECS0CF - ilośd Eksploatacja Czytniki legitymacji Podłączenie czytnika poprzez zwykły kabel USB 2.0, albo do magistrali jakie są zamontowane przy każdym stanowisku albo ze względu na długośd kabla (nawet do 180cm) podłączenie w niewidocznym miejscu przy stanowisku by nie można było odpiąd go w dowolnym momencie. Żywotnośd cykli pozwoli mniej więcej obliczyd co jaki okres potrzebna będzie wymiana całego czytnika. Także system zapisywad będzie ilośd wkładania legitymacji i logowania się do systemu na każdym stanowisku co pozwoli na ustawienie przypomnienia przy np włożeniu legitymacji, pojawi 27 S t r o n a

28 się komunikat (na danym stanowisku lub/i na ekranie wykładowcy po skooczonych zajęciach) o tym że zostało już tylko i należy rozpatrzed wymianę czytników za jakiś czas. Monitorowanie pracy czytników będzie sprawdzane na bieżąco przy logowaniu się do systemu za każdym razem. Jeśli czytnik nie będzie sprawny stanowisko po prostu będzie wolne. Średni czas bezawaryjnej pracy to godzin. Kamery - zastosujemy tutaj technologie Bilinx która została stworzona przez firmę Bosch Security Systems dlatego też używamy kamery firmy Bosch. Technologia Bilinx wraz z sygnałem wizyjnym przesyła polecenia sterujące oraz konfiguracyjne umożliwiając pełną kontrolę nad kamerami za pośrednictwem kabla transmitującego obraz. Dotychczas taka kontrola wymagała bezpośredniego dostępu do kamery lub osobnego okablowania. Jest to zasadnicza zaleta w przypadku instalacji, w których kamery są umieszczone w trudno dostępnych miejscach lub gdzie czynności serwisowe mogą spowodowad przerwy w działaniu systemu. Obsługiwane funkcje obejmują pełne sterowanie kamerami obrotowymi i stałopozycyjnymi, konfigurowanie nastaw i regulację parametrów tych kamer, komunikaty alarmowe oraz komunikaty o stanie systemu, a także aktualizację oprogramowania układowego. Technologia Bilinx pozwala na przesył sygnału nie tylko kablem koncentrycznym, ale także nieekranowaną skrętką (tylko przy użyciu pasywnych nadajników i odbiorników) oraz światłowodem (tylko przy użyciu specjalnych nadajników i odbiorników dostępnych w ofercie firmy Bosch) Pełne możliwości sterowania kamerami serii AutoDome Pełna kontrola nad funkcjami kamer Bosch AutoDome, obejmuje sterowanie funkcjami obrotu, pochylenia oraz zoomu. Dodatkowo możliwe jest zdalne konfigurowanie nastaw kamery oraz uruchamianie poleceo dodatkowych, takich jak wywoływanie prepozycji, tras dozorowych czy funkcji automatycznego śledzenia obiektów z wykorzystaniem modułu AutoTrack. A wszystko to realizowane jest wyłącznie za pomocą kabla transmitującego sygnał wizyjny. Technologia Bilinx w znacznym stopniu obniża koszty instalacji oraz serwisu dzięki wyeliminowaniu części okablowania. Nastawy konfiguracyjne i regulacja parametrów kamery Technologia Bilinx umożliwia pobranie, zachowanie i przesłanie nastaw konfiguracyjnych do kamer serii Dinion i AutoDome bez konieczności uzyskania bezpośredniego dostępu do kamery. Za pomocą modułu konfiguracyjnego przyłączonego do kabla wizyjnego w dowolnym miejscu, wszystkie nastawy kamery mogą zostad dostosowane do specyficznych wymagao instalacji. Bezpośredni podgląd dokonanych zmian widoczny jest na monitorze. Nastawy konfiguracyjne mogą byd również zapisane i przesłane do innych kamer w celu przyspieszenia procesu konfiguracji systemu. Jest to szczególnie przydatne podczas instalacji wielu kamer w tym samym systemie lub w przypadku standardowych aplikacji z wieloma lokalizacjami. Zapisywanie do plików nastaw poszczególnych kamer, pozwala na tworzenie dokładniejszej dokumentacji powykonawczej systemu oraz znacząco ułatwia późniejszą konserwację i serwisowanie systemu. Alarmy i komunikaty o stanie Alarmy generowane przez funkcję wykrywania ruchu kamer Dinion są transmitowane wraz z sygnałem wizyjnym, eliminując tym samym koniecznośd tworzenia osobnego okablowania. Kamery AutoDome w połączeniu z technologią Bilinx umożliwiają przesyłanie wraz z sygnałem wizyjnym sygnałów ze źródeł zewnętrznych, takich jak czujki PIR, kontakty drzwiowe lub systemy kontroli dostępu. Takie rozwiązanie upraszcza budowę systemu i jednocześnie obniża koszty instalacji. 28 S t r o n a

29 Aktualizacja oprogramowania Jeśli możliwości kamer serii DinionXF oraz AutoDome zostaną rozszerzone o nowe funkcje, technologia Bilinx umożliwia zaktualizowanie oprogramowania układowego we wszystkich kamerach z jednego centrum nadzoru, eliminując koniecznośd uzyskania dostępu do każdej kamery z osobna. Modernizacja systemu Podczas rozbudowy istniejących systemów CCTV kamery Dinion lub AutoDome mogą byd instalowane bez dodatkowego okablowania. Dzięki technologii Bilinx konfigurowanie nastaw oraz sterowanie funkcjami przez kabel koncentryczny zapewnia szybką i łatwą instalację oraz obsługę. Szczególnie istotną wydaje się byd możliwośd prostej wymiany kamery stacjonarnej na obrotową - bez konieczności instalowania dodatkowego kabla sterującego! Szczególnie w gotowym obiekcie pozwoli to na uniknięcie wielu kosztów i problemów instalacyjnych. 12. INTEGRACJA Z SALĄ 205 Połączenie By zacząd jakąkolwiek integracje z salą 205 należy się połączyd w tym celu z menu głównego programu wybieramy opcję Łącznośd następnie wybieramy tryb w którym chcemy się połączyd: Tylko do odczytu, Odczyt i kopiowanie lub opcja full. Po wybraniu jednej z opcji na komputerze Sali 205 pojawi się okienko, że sala 201 chce się połączyd w danym trybie można zgodzid się lub odrzucid połączenie. Po wyrażeniu zgody odblokują się dodatkowe opcje. W przypadku opcji tylko do odczytu jest to tylko i wyłączenie podgląd udostępnionych danych, gdy będzie to odczyt i kopiowanie analogicznie możemy też te dany skopiowad na swój dysk. Jednak w opcji full znajdziemy: Sprawdzenie obecności w dwóch salach jednocześnie; Wymiana materiałów dydaktycznych; Sterowanie oświetleniem w obu salach; Sterowanie projektorami; Sterowanie dźwiękiem w obu salach; TEST sprawdzenie poprawności poszczególnych funkcji (dostępne tylko dla administratora po podaniu specjalnego hasła). Sprawdzenie obecności w dwóch salach jednocześnie Każda sala ma swój indywidualny system sprawdzania obecności, jednak oprogramowanie będzie miało możliwośd uruchomienia systemu odpowiedzialnego za sprawdzenie obecności oraz zapisanie tych danych w odpowiednim katalogu na dysku. Dzięki czemu łatwo będzie można odczytad dane. Program dodatkowo będzie zapisywał logi daty i godziny kiedy była ta opcja użyta. Wymiana materiałów dydaktycznych Do tej opcji będziemy mieli dostęp nawet z poziomu innych trybów niż full. Jest to po prostu wymiana plików udostępnionych sam odczyt lub opcjonalnie dodatkowo kopiowanie. Sterowanie oświetleniem w obu salach Jeśli chcemy korzystad z tej funkcji zalecane jest wczytanie ustawieo podstawowych (dokonane przez zarządcę Sali uznane za optymalne według jego subiektywnej oceny). Jednak istnieje również możliwośd ustawienia ręcznego oraz zapisania ustawieo do własnego indywidualnego pliku. Sterowanie oświetleniem 29 S t r o n a

30 odbywałoby się w dośd prosty sposób, by nie integrowad, aż nad to w system oświetlenia w programie ustawiony byłby jeden potencjometr, który regulowałby natężenie światła w całym pomieszczeniu. Sterowanie projektorami Z poziomu tej funkcji, mamy możliwośd pokazania obrazu na dwóch projektorach jednocześnie. Po uruchomieniu tej funkcji oraz wysłaniu zapytania, że chcemy dany obraz umieścid na dwóch projektorach. Obraz w postaci danych wysyłany jest do komputera w drugiej Sali, dane umieszczane są w katalogu tymczasowym temp oraz bezpośrednio z tego komputera zostaje obraz przesłany na drugi projektor. Od tego momentu, każda zmiana slajdu, przewrócenie strony pdf itd. Zostaje dokonana na dwóch projektorach jednocześnie. Sterowanie dźwiękiem w obu salach Ta funkcja z punktu widzenia zarządzania wygląda bardzo podobnie do funkcji sterowania oświetleniem. Zalecane jest również korzystanie z plików z gotową konfiguracją. Jednak istnieje również możliwośd dostosowania natężenia dźwięku do własnych indywidualnych potrzeb. Jednak jest tu pewną funkcja bezpieczeostwa, gdyż nie można przekroczyd granicy, której dźwięk byłby na tyle silny by uszkodzid słuch. Jest to rozwiązane po stronie programowej programu. Mimo iż system audio miałby takie możliwości, ten program nie wykorzystywałby 100% mocy. Funkcja TEST Do tej funkcji ma dostęp jedynie zarządca sali po podaniu odpowiedniego hasła zabezpieczającego. Z poziomu tej funkcji można testowad, połączenie oraz poprawnośd każdej funkcji z osobna, zalecane jest przeprowadzenie co najmniej jednego testu na tydzieo. Logi testów wraz z datą i godziną są zapisywane na dysku. Oprócz tego z poziomu tej funkcji zarządca sali może dokonywad zmian w innych katalogach programu. Może np. usunąd lub edytowad pliki konfiguracyjne (z poziomu innych funkcji można było tylko tworzyd). 13. ARCHIWIZACJA DANYCH Zastosowanie w Sali tabletów, na których studenci będą mieli możliwośd tworzenia własnych notatek wymaga stworzenia miejsca, w którym te notatki będą przechowywane. Do tego posłuży serwer zaproponowany przez nas model IBM x3650m3 2SC spełnia wszystkie stawiane wymagania. Każdy student będzie miał możliwośd po zalogowaniu się do systemu zachowanie swoich notatek, do których dostęp w domu uzyska przez stworzoną do tego platformę. Student będzie miał możliwośd pobrania wszystkich stworzonych przez siebie notatek na swój komputer osobisty. Takie rozwiązanie znacznie przyśpieszy studentom zabieranie swoich notatek eliminuje potrzebę kopiowania tych rzeczy na własne pamięci przenośne, bądź wysyłanie ich drogą mailową. Dodatkowo prowadzący będą mieli możliwośd umieszczania swoich slajdów, bądź innych danych, którymi chcieliby się podzielid ze studentami na tym serwerze, bezpośrednio ze swoich prywatnych komputerów. Ułatwi to przygotowanie się do wykładu. Dodatkowo na serwera zapisywane będą pliki log z urządzeo i systemów zainstalowanych w inteligentnej Sali pozwoli to na odpowiednie monitorowanie stanu systemów jak i odpowiednią reakcję ze strony administracji w razie ujawnienia usterki. Pomimo dużej pamięci macierzy dyskowych (4 dyski twarde, po 500GB każdy) przechowywane dane studentów będą usuwane z serwera po zakooczeniu semestru, aby zapobiec przepełnieniu pamięci danymi, z których nikt już nie korzysta. 30 S t r o n a

31 Rozwiązanie sprzętowe : IBM x3650m3 2SC Dysk serwerowy Seagate Constellation ES.2, 3.5'', 500GB, SAS, 7200RPM, 16MB cache ST500NM0001 Serial Attached SCSI (SAS) - interfejs komunikacyjny, będący następcą SCSI, używany do podłączania napędów (głównie dysków twardych). Stosowany przede wszystkim w serwerach. SAS jest częściowo kompatybilny z SATA - dyski SATA prawidłowo współpracują z kontrolerami SAS. 14. REGULAMIN SALI WYKŁADOWEJ Postanowienia ogólne 1) Regulamin sali wykładowej obowiązuje każdego Słuchacza, który odbywa zajęcia teoretyczne wykłady i dwiczenia w ramach swojego kierunku oraz wszystkie osoby które są upoważnione do korzystania z sali wykładowej. 2) Korzystając z zaplecza lokalowego uczelni Słuchacz zobowiązany jest do dbałości o mienie uczelni, zachowanie czystości i prawidłowe korzystanie z elementów wyposażenia i sprzętu. 3) Korzystanie z aparatury i sprzętu audiowizualnego odbywad się może tylko pod nadzorem prowadzącego zajęcia. 4) Przebywając na terenie sali wykładowej należy stosowad przepisy BHP i PPOŻ. 5) Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęd edukacyjnych. 6) Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia na terenie sali. Palid można tylko na zewnątrz budynku w miejscu do tego wyznaczonym. Ponieważ obiekt jest wyposażony w czujniki dymu i ognia, w przypadku włączenia się alarmu, czujek i przyjazdu straży pożarnej z winy Słuchacza, ponosi on pełne koszty bezpodstawnej interwencji. 7) W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia elementu wyposażenia lub sprzętu, dokonanego samowolnie bez nadzoru prowadzącego zajęcia, Słuchacz ponosi pełną odpowiedzialnośd materialną. 8) Uczelnia nie bierze odpowiedzialności za zaginięcie rzeczy osobistych Słuchacza. 9) Prowadzący zajęcia ma prawo blokowania dostępu do określonych danych lub usług oraz monitorowania poczynao osób korzystających z pracowni, bez konieczności dalszego informowania o tym Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia 1) W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z urządzeo, dymu, wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodowad pożar, należy natychmiast powiadomid o tym fakcie prowadzącego zajęcia, który powinien niezwłocznie wyłączyd zasilanie główne. 2) W razie alarmu przeciw pożarowego należy natychmiast udad się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego. 31 S t r o n a

32 15. ZASADY BHP 1) Podstawowe zasady BHP Znajomośd podstawowych zasad BHP jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdej osoby przebywającej w sali. Obowiązki osoby prowadzącej zajęcia: Prowadzący ma obowiązek wejśd do sali pierwszy, by sprawdzid czy warunki do prowadzenia zajęd nie zagrażają bezpieczeostwu zarówno uczniów jak i jego. Szczególną uwagę powinien zwrócid na stan szyb w oknach (czy nie są uszkodzone), stan instalacji elektrycznej (czy np. nie są powyrywane kontakty), czy nie ma mebli tak zniszczonych, by mogło to zagrażad bezpieczeostwu. Jeśli sala nie odpowiada warunkom bezpieczeostwa, prowadzący ma obowiązek zgłosid to do zarządcy sali celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek prowadzący ma prawo odmówid prowadzenia zajęd w danym miejscu. Przed rozpoczęciem zajęd prowadzący powinien zadbad o wywietrzenie sali, zapewnid właściwe oświetlenie i temperaturę w niej. W razie stwierdzenia niedyspozycji słuchacza do obowiązków prowadzącego należy powiadomienie o tym służb medycznych. Jeśli zaistnieje taka potrzeba należy udzielid słuchaczowi pierwszej pomocy. W razie wybuchu pożaru, bądź stwierdzenia możliwości wystąpienia takiego zagrożenia prowadzący powinien wezwad straż pożarną. Obowiązki innych osób korzystających z sali Osoby korzystające z sali wykładowej przed zajęciem miejsca powinny sprawdzid czy miejsce w którym zamierzają usiąśd nie zostało wcześniej uszkodzone. Na salę nie wolno wnosid jedzenia oraz napojów. Zabrania się wnoszenia ostrych narzędzi mogących uszkodzid sprzęt elektroniczny oraz resztę wyposażenia sali. W razie uszkodzenia jakiegokolwiek elementu sali należy to niezwłocznie zgłosid osobie odpowiedzialnej za salę. 2) Powinności w przypadku zagrożenia pożarowego. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodowad pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności: używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjowad zapłon występujących materiałów; zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie. 3) Postępowanie podczas wypadku Należy zapewnid natychmiastową pomoc osobie, która uległa wypadkowi; Jeśli zajdzie taka potrzeba należy natychmiast wezwad pogotowie ratunkowe; Niezwłocznie zawiadomid o wypadku osoby zainteresowane. 32 S t r o n a

33 16. INNE Dostosowanie pierwszego rzędu siedzeo na sali oraz wejścia do użytkowania przez niepełnosprawnych Zanim dojdziemy do siedzeo, należy przystosowad wejście do sali dla osób niepełnosprawnych(w szczególności jeżdżących na wózkach inwalidzkich). Najlepszym rozwiązaniem będzie wjazd ruchomy o nachyleniu, które nie spowoduje osuwania się wózka. Uruchomienie takiego wjazdu może byd za pomocą przycisku, w zależności od tego, w którym kierunku chcemy się poruszad. Rys. 16. Rzut boczny podjazdu dla niepełnosprawnych Pierwszy rząd dla niepełnosprawnych będzie usytuowany na równo z poziomem na jakim znajduje się katedra. Dla wózków inwalidzkich będą to tylko odpowiednio wysuwane i regulowane blaty z panelami dotykowymi i miejscami do pisania ręcznego. Reszta siedzeo będzie odpowiednio szeroka i wyprofilowana dla osób poruszających się o kulach. Wygodne będzie także zamontowanie przy tych siedzeniach wyciąganych poręczy, które mogłyby posłużyd jako podpora przy wstawaniu. Wykonanie i wyprofilowanie siedzeo w taki sposób, aby były one wygodne dla słuchaczy Wygodne siedzenia dla słuchaczy to przede wszystkim aspekt komfortu odbywanych zajęd. Siedzenia nie mogą byd twarde. Należałoby je pokryd miękkimi tapicerowanymi kawałkami w miejscu siedzenia i oparcia. Wyprofilowanie siedzeo to przede wszystkim ustawienie je w wygodny dla ułożenia ciała sposób(najlepiej pod lekkim kątem rozwartym). Proponowane siedzenia to model OPUS firmy Mobel. Dla prowadzącego wybraliśmy krzesło obrotowe model Fly firmy LD Seating. Do krzeseł zostaną dobrane na zamówienie odpowiednio wyprofilowane miejsca na tablety i do ręcznego pisania, z możliwością regulowania wysokości. Możliwośd notowania ręcznego i jednoczesne używanie panelu dotykowego umożliwi właściwe umiejscowienie tychże elementów na pulpicie przy każdym stanowisku studenta. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie panelu dotykowego w płaszczyźnie pochyłej tuż nad miejscem do pisania. Rys. 17. Proponowane siedzenia dla sali S t r o n a

34 Rys. 19. Rzut boczny i z góry siedzeo Rys. 18. Proponowane krzesło dla prowadzącego Ilośd miejsc na sali Rozmieszczenie miejsc na sali: rząd pierwszy dla niepełnosprawnych 11 miejsc; rzędy od 2 do 8 po 16 miejsc. rzędy 9 i 10 po 10 miejsc. Łącznie na sali będą znajdowały się 144 miejsca. 132 zwykłe + 11 dla niepełnosprawnych + 1 dla prowadzącego. W skład miejsc dla niepełnosprawnych wchodzid będą specjalnie przygotowane miejsca w pierwszym rzędzie, w tym: 2 miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich; 2 miejsca dla osób poruszających się o kulach; 7 miejsc dla osób niedowidzących i niedosłyszących. Miejsca dla niepełnosprawnych, z wyjątkiem 2 miejsc dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich będą mogły byd wykorzystywane jako miejsca zwykłe. Dla osób poruszających się o kulach będą zamocowane specjalne uchwyty ułatwiające wstawanie, oraz zaczepy na kule. Automatycznie otwierane drzwi wejściowe do Sali Uznaliśmy, że komfortowe będzie zastosowanie drzwi automatycznych. Będą wykonane z nieprzezroczystego szkła. Antywłamaniowe, dźwiękoszczelne, odporne na zarysowania. Drzwi będą również podłączone do systemu alarmowego. Otwieranie sali będzie odbywało się za pomocą karty oraz kodu. Moduł do skanowania karty i wpisywania kodu będzie znajdował się na zewnątrz sali. Kody będą przypisane do każdego wykładowcy. Tak aby po wpisaniu go, sala uruchomiła system już z danymi prowadzącego i ograniczeniami dostępu do systemów administracyjnych, które będą jedynie na użytek administratora. Rys. 20. Przykładowe drzwi przesuwne 34 S t r o n a

PROJEKT ZESPOŁOWY SEMESTR LETNI 2011/2012 INTELIGENTNA SALA WYKŁADOWA GRUPA SALA 201

PROJEKT ZESPOŁOWY SEMESTR LETNI 2011/2012 INTELIGENTNA SALA WYKŁADOWA GRUPA SALA 201 PROJEKT ZESPOŁOWY SEMESTR LETNI 2011/2012 INTELIGENTNA SALA WYKŁADOWA GRUPA SALA 201 TEMAT Wymagania systemów WERSJA 1.0 AUTOR Paweł Dmochowski, cała grupa DATA 16.04.2012 INTELIGENTNA SALA WYKŁADOWA Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZESPOŁOWY SEMESTR LETNI 2011/2012 INTELIGENTNA SALA WYKŁADOWA GRUPA SALA 201

PROJEKT ZESPOŁOWY SEMESTR LETNI 2011/2012 INTELIGENTNA SALA WYKŁADOWA GRUPA SALA 201 PROJEKT ZESPOŁOWY SEMESTR LETNI 2011/2012 INTELIGENTNA SALA WYKŁADOWA GRUPA SALA 201 TEMAT System audio-wizualny WERSJA 1.1 AUTOR Paweł Moszczyoski DATA 15.03.2012 Panel dotykowy Hitachi T-19WX 19-calowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZESPOŁOWY SEMESTR LETNI 2011/2012 INTELIGENTNA SALA WYKŁADOWA GRUPA SALA 201 TEMAT

PROJEKT ZESPOŁOWY SEMESTR LETNI 2011/2012 INTELIGENTNA SALA WYKŁADOWA GRUPA SALA 201 TEMAT PROJEKT ZESPOŁOWY SEMESTR LETNI 2011/2012 INTELIGENTNA SALA WYKŁADOWA GRUPA SALA 201 TEMAT System audio-wizualny i system nawigacyjny WERSJA 1.3 AUTOR Paweł Dmochowski, Paweł Moszczyński DATA 21.04.2012

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZESPOŁOWY SEMESTR LETNI 2011/2012 INTELIGENTNA SALA WYKŁADOWA GRUPA SALA 201

PROJEKT ZESPOŁOWY SEMESTR LETNI 2011/2012 INTELIGENTNA SALA WYKŁADOWA GRUPA SALA 201 PROJEKT ZESPOŁOWY SEMESTR LETNI 2011/2012 INTELIGENTNA SALA WYKŁADOWA GRUPA SALA 201 TEMAT System Przeciw-pożarowy/alarmowy WERSJA 1.4 AUTOR Piotr Urbaniak DATA 26.02.2012, 12.03.2012, 1.04.2012 ZAŁOŻENIA,

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA SALA WYKŁADOWA GRUPA SALA 201

INTELIGENTNA SALA WYKŁADOWA GRUPA SALA 201 INTELIGENTNA SALA WYKŁADOWA GRUPA SALA 201 System oświetlenia GRUPA SALA 201 System oświetlenia Czujnik ruchu - DCPIR360-S System oświetlenia Czujnik zmian natężenia oświetlenia - Xcomfort Moeller OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu AV Patio ASP

Koncepcja systemu AV Patio ASP 2013 Koncepcja systemu AV Patio ASP Piotr Nowiński Mega Music Sp. z o.o. 2013-12-15 2 Koncepcja systemu AV Patio ASP Spis treści Założenia... 3 Obraz... 4 Wyświetlanie... 4 Monitory LCD.... 4 Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania i nadzoru w budynkach

Systemy sterowania i nadzoru w budynkach Systemy sterowania i nadzoru w budynkach Inteligentne instalacje elektryczne (4) Intelligent Home Control Koncepcja systemu Studia Podyplomowe Wydział Elektrotechniki i Informatyki Koncepcja IHC Koncepcja

Bardziej szczegółowo

ACCO. system kontroli dostępu

ACCO. system kontroli dostępu ACCO system kontroli dostępu System ACCO zbudowany jest w oparciu o sieć autonomicznych kontrolerów przejścia zapewniających możliwość scentralizowanego zarządzania. Zawansowana technologia sprzętowa i

Bardziej szczegółowo

Inteligentne sterowanie

Inteligentne sterowanie i ThorluxSmart System wykorzystuje najnowszą technologięcyfrową aby zapewnić prostą, skuteczną metodę sterowania oświetleniem, która minimalizuje zużycie energii przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Cennik obowiązuje od dnia 1.02.2015

Cennik obowiązuje od dnia 1.02.2015 Cennik obowiązuje od dnia 1.02.2015 Sugerowane ceny detaliczne netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par. 1 KC. Z dniem wejścia w życie tego cennika, unieważnia się cennik występujący

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne MODUŁ GŁOSOWY INT-VG int-vg_pl 12/11 Moduł INT-VG współpracuje z centralami z serii INTEGRA i VERSA, umożliwiając realizowanie powiadamiania głosowego (zastępuje ekspander syntezerów mowy CA-64 SM). W

Bardziej szczegółowo

Energi Savr NodeTM Uniwersalne, energooszczędne rozwiązanie sterowania oświetleniem, które jest łatwe do zainstalowania i rozbudowy.

Energi Savr NodeTM Uniwersalne, energooszczędne rozwiązanie sterowania oświetleniem, które jest łatwe do zainstalowania i rozbudowy. Energi Savr NodeTM Uniwersalne, energooszczędne rozwiązanie sterowania oświetleniem, które jest łatwe do zainstalowania i rozbudowy. oszczędzaj energię z firmą LutronTM NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O MODULE

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA,

Bardziej szczegółowo

Kilka słów o Swann Swann Communications

Kilka słów o Swann Swann Communications Kilka słów o Swann Swann Communications istnieje od 1988 roku i od kilku lat jest globalnym liderem w sprzedaży rozwiązań monitorujących dom lub biuro. Wysoka jakość wykonania i niska awaryjność produktów

Bardziej szczegółowo

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm)

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm) Zestaw promocyjny nr 2 1080 PIKSELI Rejestrator INTERNEC i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH + 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T- IRM W skład zestawu promocyjnego wchodzi: Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem GENERATOR KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH INT-VMG int-vmg_pl 03/12 Moduł INT-VMG umożliwia głośne odtwarzanie nagranych uprzednio komunikatów w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Współpracuje z centralami

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

WIDEOREJESTRATOR LX-400G Z SYSTEMEM ANDROID

WIDEOREJESTRATOR LX-400G Z SYSTEMEM ANDROID WIDEOREJESTRATOR LX-400G Z SYSTEMEM ANDROID INSTRUKCJAOBSŁUGI Strona 1 1.Opis techniczny urządzenia 1.1 Mikrofon 2.1 Przycisk wyciszenia dźwięku 3.1 Przycisk GPS 4.1 Przycisk zasilania 5.1 Przycisk kamery

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo

VERSA. uniwersalne centrale alarmowe

VERSA. uniwersalne centrale alarmowe VERSA uniwersalne centrale alarmowe VERSA to seria nowoczesnych central alarmowych, dedykowanych dla systemów zabezpieczeń małych obiektów biurowych i handlowych, domów i mieszkań. To, co wyróżnia je spośród

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania przegląd rozwiązań

Systemy sterowania przegląd rozwiązań 03 SYSTEMY STERWANIA Systemy sterowania przegląd rozwiązań Impulsowy licznik zużycia energii elektrycznej Sterownik centralny z panelem dotykowym Sterownik bezprzewodowy Sterownik przewodowy Sterownik

Bardziej szczegółowo

Dom inteligentny - komfort, bezpieczeństwo, oszczędność!

Dom inteligentny - komfort, bezpieczeństwo, oszczędność! Dom inteligentny - komfort, bezpieczeństwo, oszczędność! Dom inteligentny = Dom interak System bezprzewodowy Delta Dore to sterowanie zdalne lub lokalne za pomocą tabletu lub smartfonu, kreowanie zależności,

Bardziej szczegółowo

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Roger Access Control System Aplikacja RCP Point Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie i główne cechy aplikacji... 3 1.2 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

cennik detaliczny ważny od 20,03,2017 RABATY Instalatorom i Firmom Handlowym. Pomoc techniczna i szkolenia - zapraszamy do kontaktu.

cennik detaliczny ważny od 20,03,2017 RABATY Instalatorom i Firmom Handlowym. Pomoc techniczna i szkolenia - zapraszamy do kontaktu. ZESTAWY ALARMOWE - PROMOCJA INSTALATOROM PRiMA12SET Zestaw PRiMA 12 + LCD WH-WH 459,00 PLN centrala PRiMA 12, manipulator PRiMA 12 LCD - bufor 250 zdarzeo, PRiMA6SET Zestaw PRiMA 6 GSM + LCD WH-WH 699,00

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

HOMS. Steruj zdalnie swoim domem i przyciągaj klientów do biura. Leszno, czerwiec 2015 r.

HOMS. Steruj zdalnie swoim domem i przyciągaj klientów do biura. Leszno, czerwiec 2015 r. HOMS Steruj zdalnie swoim domem i przyciągaj klientów do biura Leszno, czerwiec 2015 r. Agenda: 1. HOMS, czyli BMS u operatora. 2. Centrale i instalacja HOMS. 3. Dostęp online. 4. Logika systemu. 1. HOMS,

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa jednostka sterująca GRAFIK Eye QS

Bezprzewodowa jednostka sterująca GRAFIK Eye QS Bezprzewodowa jednostka sterująca GRAFIK Eye QS Zdjęcie Nic Lehoux oszczędzaj energię z firmą LutronTM Bezprzewodowa jednostka GRAFIK Eye QS to system sterujący oświetleniem, który umożliwia wybór programowalnych

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 (JA-101K, JA-101KR, JA-106K, JA-106KR) Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 to system, który daje użytkownikowi wyjątkową możliwość sterowania w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Ułatwiają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

Zamki hotelowe bez baterii - inteligentny hotel GS-163

Zamki hotelowe bez baterii - inteligentny hotel GS-163 Zamki hotelowe bez baterii - inteligentny hotel - otwieranie drzwi kartą, odłączanie napięcia - sterowanie ogrzewaniem - programowanie z komputera recepcji - karty : Unique 125 khz Mifare 13,56 MHz - 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

KAMERY BEZPRZEWODOWE

KAMERY BEZPRZEWODOWE KAMERY BEZPRZEWODOWE KAMERA E-905IR Z ODBIORNIKIEM Kamera bezprzewodowa przeznaczona do pracy wewnątrz lub na zewnątrz, wyposażona w diody podczerwieni załączane automatycznie w ciemności. Zasięg do 100

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAOSKA

POLITECHNIKA GDAOSKA POLITECHNIKA GDAOSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Sterowniki do urządzeń chłodniczych: budowa + cechy techniczne + funkcje użytkowe. Gdańsk 2008 Wykonał Korpalski Radosław

Bardziej szczegółowo

Interaktywnego Modułu głosowego

Interaktywnego Modułu głosowego Instrukcja Instalacji Interaktywnego Modułu głosowego Współpracuje z centralami ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 Wyłączny importer Janex International Sp. z o.o. ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa tel.: (22)

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-04D1+(X2) Cena : 298,00 zł (netto) 366,54 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-12-2016

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START 1. Opis GXP2110 to idealny wielo kontowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD. Aparat charakteryzuje się wsparciem dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master

Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master PROX 4k jest urządzeniem zapewniającym autoryzowany dostęp do pomieszczeń biurowych, magazynowych oraz mieszkalnych. Kontrola dostępu

Bardziej szczegółowo

www.xblitz.pl Rejestrator Jazdy Limited www.kgktrade.pl

www.xblitz.pl Rejestrator Jazdy Limited www.kgktrade.pl Rejestrator jazdy, kamera samochodowa Limited firmy Xblitz pozwoli Ci na spokojną codzienną jazdę jak i bezpieczną podróż. Niezbędna zarówno podczas długich wyjazdów wakacyjnych jak i podczas codziennych

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Kompletny system multimedialny, łatwe w użyciu a jednocześnie bogate w oferowane funkcje narzędzie wspomagające oprawę liturgii i pracę duszpasterską

Kompletny system multimedialny, łatwe w użyciu a jednocześnie bogate w oferowane funkcje narzędzie wspomagające oprawę liturgii i pracę duszpasterską Kompletny system multimedialny, łatwe w użyciu a jednocześnie bogate w oferowane funkcje narzędzie wspomagające oprawę liturgii i pracę duszpasterską w parafii. Funkcje systemu - wyświetlanie tekstów pieśni

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNA SALA OPERACYJNA ALVO INTEGRA

INTELIGENTNA SALA OPERACYJNA ALVO INTEGRA INTELIGENTNA SALA OPERACYJNA W W W. A LVO. P L 2 PO PIERWSZE INTEGRACJA Zintegrowany System Sterowania Salą Operacyjną ALVO Integra umożliwia intuicyjne bezprzewodowe sterowanie wyposażeniem medycznym

Bardziej szczegółowo

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ZEGAR Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZEGAR Z KAMERĄ 1.Informacje podstawowe INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

Inteligentna automatyka budynkowa

Inteligentna automatyka budynkowa Inteligentna automatyka budynkowa Co to jest Fibaro? FIBARO to pierwszy na świecie tak funkcjonalny inteligentny system zarządzania budynkiem. FIBARO to nowoczesne, bezprzewodowe połączenie urządzeń domowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-X2 Cena : 499,00 zł (netto) 613,77 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 11-01-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Monitoring AHD VidiLine 4 Kamery 4Mpix Rejestrator

Monitoring AHD VidiLine 4 Kamery 4Mpix Rejestrator MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Monitoring AHD VidiLine 4 Kamery 4Mpix Rejestrator Produkt z kategorii: Kamery

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START 1. Opis Telefony GXP1400/1405 to nowa linia telefonów HD przeznaczona dla sektora SME. Telefon posiada 2 linie z sygnalizacją w jednym profilu SIP, wyświetlacz LCD

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY obrotowej PTZ N-CAM 870

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY obrotowej PTZ N-CAM 870 INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY obrotowej PTZ N-CAM 870 Przed montażem i uruchomieniem kamery prosimy o przeczytanie instrukcji obsługi. Umożliwi to bezpieczną instalację i pozwoli na optymalne wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/12 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE CENTRALKI I SYGNALIZATORA str. 3 2. DANE TECHNICZNE str. 3 3. BUDOWA I DZIAŁANIE str. 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD ELEKTRONIKOM

Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD ELEKTRONIKOM Utworzono 22-12-2016 Cyfrowy rejestrator HD-TVI 16-kanałowy Hikvision DS-7216HGHI-SH/A (1080p, 12kl./s, H.264, HDMI, VGA) TURBO HD Cena : 2.201,70 zł Nr katalogowy : M75216 Producent : Hikvision Dostępność

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Instrukcja obsługi Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini rejestrator cyfrowy MD-80P

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini rejestrator cyfrowy MD-80P INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini rejestrator cyfrowy MD-80P 1 Przedstawiony symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p)

Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p) Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p) Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W przeznaczona jest dla osób chcących monitorować pomieszczenia takie jak np. dom,

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

AAT Holding sp. z o.o.

AAT Holding sp. z o.o. AAT Holding sp. z o.o. Zobrazowanie strumieni wideo Dwa niezależne okna wideo Jednoczesne wyświetlanie do 72 strumieni (2 x 36 strumieni) w rozdzielczości od VGA do 2MPX Włączanie/wyłączanie, zagnieżdżanie,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV

ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

Monitor Bezprzewodowa niania elektroniczna Xblitz. Xblitz Baby Monitor Bezprzewodowa niania z kamerą. Tytuł główny nagłówka podtytuł nagłówka

Monitor Bezprzewodowa niania elektroniczna Xblitz. Xblitz Baby Monitor Bezprzewodowa niania z kamerą. Tytuł główny nagłówka podtytuł nagłówka Monitor Bezprzewodowa niania elektroniczna Xblitz Cena: 234.99 zł Xblitz Baby Monitor Bezprzewodowa niania z kamerą Z nianią elektroniczną Xblitz możesz monitorować swoje dziecko w każdej sytuacji. Otrzymujesz

Bardziej szczegółowo

kolekcja nowej generacji

kolekcja nowej generacji kolekcja nowej generacji SMILE to nowe doświadczenie w dziedzinie videodomofonów. Spokojny i inteligenty dzięki konstrukcji pozwalającej na integrację z każdym otoczeniem. Zaawansowane zarządzanie monitorem,

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na bezpieczeństwo

System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na bezpieczeństwo System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na bezpieczeństwo 2 System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Zamki hotelowe on-line GS-160

Zamki hotelowe on-line GS-160 Zamki hotelowe on-line - otwieranie drzwi kartą, odłączanie napięcia - programowanie z komputera recepcji - karty Unique 125 KHz czytnik kart przed wejściem do pokoju holder umieszczony na ścianie w pokoju

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instrukcja obsługi Systemu Sterowania Crestron UG Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 1 1. WPROWADZENIE System sterowania jest urządzeniem mającym na celu ułatwienie obsługi sprzętów audio oraz video

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD I N S T R U K C J A I N S T A L A T O R A S C H E M A T Y P O Ł Ą C Z E Ń Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD Strona 1 z 9 1. Konfiguracja systemu 1.1 Schemat ogólny systemu rys. 1 1.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

ZESTAWY ALARMOWE - PROMOCJA INSTALATOROM PRiMA12SET Zestaw PRiMA 12 LCD 459,00 PLN centrala PRiMA 12,

ZESTAWY ALARMOWE - PROMOCJA INSTALATOROM PRiMA12SET Zestaw PRiMA 12 LCD 459,00 PLN centrala PRiMA 12, ZESTAWY ALARMOWE - PROMOCJA INSTALATOROM PRiMA12SET Zestaw PRiMA 12 LCD 459,00 PLN centrala PRiMA 12, manipulator PRiMA 12 LCD - bufor 250 zdarzeo, PRiMA6SET Zestaw PRiMA 6 LCD 699,00 PLN centrala PRiMA

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0

BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0 BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0 Instrukcja użytkownika DA-71814 Wstęp Dziękujemy za korzystanie z bezprzewodowej kamery nowej generacji. Z urządzenia można korzystać zaraz po jego podłączeniu.

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2100 SZYBKI START

TELEFON GXP2100 SZYBKI START TELEFON GXP2100 SZYBKI START 1. Opis GXP2100 to cztero-profilowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 180-x90 pikseli. Aparat charakteryzuje się wsparciem

Bardziej szczegółowo

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści REER ELECTRONICS Spis treści BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-02 2.4GHz Cyfrowa transmisja 1. Wprowadzenie 2 2. Funkcje... 2 3. Zawartość... 2 4. Kamera zewnętrzna... 3 5. Wewnętrzny panel LCD. 3 6. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 31 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 31 marzec 2015 SYSTEMY ALARMOWE > centrale alarmowe > Versa > Model : - Producent : Satel przeznaczona jest do ochrony małych i średniej wielkości obiektów. Umożliwia stworzenie systemu przewodowego lub bezprzewodowego,

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo