VI MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKI PUSZCZA ZIELONKA PŁAWNO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VI MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKI PUSZCZA ZIELONKA 2-12.09.2012 PŁAWNO"

Transkrypt

1 VI MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKI PUSZCZA ZIELONKA PŁAWNO

2

3 POŁĄCZENIE FUSION

4 POŁĄCZENIE zespolenie materii, energii... wspólnota myśli. Właśnie to słowo zainspirowało grupę artystów rzeźbiarzy tworzących w tym roku, w malowniczej scenerii Puszczy Zielonka. Każdy z nich delikatnej, ulotnej myśli, nadał formę materii rzeźbiarskiej połączonej ze światłem i przestrzenią. Działania te, wyrażone w geście twórczym, stały się próbą dialogu twórcy z naturą i jednocześnie osobistą opowieścią o niej. Opowieścią, mówiącą również o szacunku dla tworzywa rzeźbiarskiego, który budzi się w zetknięciu dłoni artysty z surową materią drewna, kamienia czy metalu. Myślę, że akt twórczy niesie ze sobą te odwieczne pytania: o sens i jakość naszego bytu (zabarwione tęsknotą za niewiadomym, utraconym ). Może, przechodząc obok tych prac wyczujemy tętno lasu, czy bicie kamienngo serca Ziemi zastanowimy się, jak blisko jesteśmy istoty istnienia i czy nie zbłądziliśmy w gęstwinie odwiecznej puszczy życia. Niech powstałe prace staną się symbolicznym drogowskazem na drodze ku pierwotnej harmonii świata. Maria Adamczyk 6

5 FUSION. Integration of matter and energy. A community of thoughts. It is this word that has inspired the group of sculptors creating their pieces in the picturesque scenery of Puszcza Zielonka this year. Each of them has given a delicate and transitory thought the form of a sculpture combined with light and space. These activities, expressed in an act of creation, have become the artists attempt to engage in a dialogue with nature and tell an individual and personal story about it a story of respect for a sculptor s material which is brought into life when the raw fabric of wood, stone or metal is touched by an artist s hand. In my view, each act of creation is inseparable with the eternal questions about the meaning and the quality of our being (with a tinge of longing for the unknown or lost). Perhaps, when being around these pieces, we will sense the pulse of a forest or the beating of the stone heart of the Earth. Perhaps, we will ponder on how close we are to the essence of being and whether we have lost our way in the thick, eternal forest of life. May the pieces created here become symbolic sign posts on our way to finding the primeval harmony of the world. Maria Adamczyk 7

6 PIOTR BUTKIEWICZ (1966) Polska / Poland p b u t k i e w i c o p. p l Absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu dyplom w pracowni rzeźby prof. Leona Posiadłego w 1991 roku. Zajmuje się rzeźbą, projektowaniem mebli i malarstwem. Jest autorem prac w przestrzeni publicznej m.in. we Wrocławiu, Brienz (Szwajcaria), Maxdof (Niemcy), Kraliki (Czechy). Brał udział w wielu wystawach i sympozjach w kraju i zagranicą. Graduated from Academy of Fine Arts in Wrocław in 1991 under the supervision of the renowned Head of the Sculpture Faculty, professor Leon Posiadły. Deals with sculpture, furniture design and painting. Author of a number of outdoor pieces to be seen in Wrocław (Poland), Brienz (Switzerland), Maxdof (Germany), Kraliki (Czech Republic). Participant at numerous symposia and exhibitions both in Poland and abroad. 8

7 KRÓTKI DZIEŃ topola; 100 x 90 x 50 cm SHORT DAY poplar; 100 x 90 x 50 cm PODRÓŻ topola; 127 x 100 x 45 cm JOURNEY poplar; 127 x 100 x 45 cm 9

8 PAWEŁ CHLEBEK (1975) Polska / Poland o d e b e g m a i l. c o m w w w. o d e b e k. c o m Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2009 roku obronił doktorat na tejże uczelni. Od 2006 roku uczy w Zespole Sztuk Plastycznych w Rzeszowie. Jego prace zostały nagrodzone w konkursach, a niektóre z nich zostały zrealizowane i znajdują się w Polsce oraz w Parku Natury w Korei Południowej. Uczestniczył w plenerach i sympozjach w kraju i zagranicą (Dania, Rumunia, Korea Południowa, Paragwaj, Argentyna, Turcja, Austria). Wystawiał m.in.: w Rzeszowie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Zakopanem oraz w Korei Południowej, USA, Hiszpanii i na Litwie. Graduate of Academy of Fine Arts in Kraków. In 2009, he obtained his Ph. D. at the same school. Teacher at the Rzeszów School of Arts since His works have won a number of awards and contests and some of them are to be found in Poland and The Park of Nature in South Korea. Participant at open-air events and symposia both in Poland as well as abroad (Denmark, Romania, South Korea, Paraguay, Argentina, Turkey, Austria). Has had exhibitions in Poland (cities of Rzeszów, Kraków, Wrocław, Poznań, Zakopane), South Korea, Spain, Lithuania and the USA. 10

9 ZGODNOŚĆ DUSZ dąb, lipa, metal; 230 x 50 x 100 cm HARMONY OF SOULS oak, linden, metal; 230 x 50 x 100 cm 11

10 MOISE DIKOFF (1962) Francja / France d i k o f g m a i l. c o m w w w. m o i s e d i k o f f. c o m W 1987 roku przeniósł się do Hiszpanii, gdzie obecnie mieszka. Przez wiele lat związany z pracą w biurach architektonicznych. Rysunek jest jego nieodłącznym towarzyszem, tworzy komiksy, projektuje, maluje i rzeźbi. Uczestniczy w licznych wystawach i konkursach. W 1995r. otrzymał nagrodę w konkursie architektonicznym im. Roman Gómez we współpracy w Tanatorio Fatima w Vigo. Born and raised in France but has lived in Spain since Has been working with architectural firms for many years. Considers drawing his inseparable companion, creates comic books, paintings, sculptures and designs. Participant at numerous exhibitions and contests. In 1995, he won an award at the Román Gómez Architectural Contest for his colaboration with Tanatorio Fatima in Vigo. 12

11 SZKIELET dąb, akryl; 215 x 50 x 50 cm FRAMEWORK oakwood, acryl; 215 x 50 x50 cm 13

12 ROBERT HARDING ( 1951) Wielka Brytania / Great Britain r o b e r t o h a r d i n y a h o o. e s Od 1978 roku mieszka i tworzy w Hiszpanii. Brał udział w ponad 30 sympozjach na całym świecie, m.in. w Ameryce Południowej, Stanach Zjednoczonych, Japonii i Korei oraz w wielu krajach europejskich. Tworzy w kamieniu, drewnie, stali, śniegu, lodzie, często wykorzystując do swoich rzeźb ogień. Zajmuję się również sztuką ziemi. Swoje prace wystawiał w Anglii, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych i przestrzeni publicznej. Has lived and created in Spain since Participant at over 30 symposia all over the world, i.e. South America, the USA, Japan, Korea and numerous European countries. Creates his pieces in the stone, wood, steel, snow, ice, often incorporating fire into his sculptures. Also deals with land art. His pieces have been exhibited in England, Spain, Germany and Sweden. They are to be found both in private collections and as part of the public domain. 14

13 RÓG CISZY dla Syrii opalany dąb metal; 280 x 47 x 5 cm HORN OF SILENCE for Syria singed oak, metal; 280 x 47 x 5 cm 15

14 JULIA KACZMARCZYK-PIOTROWSKA (1978) Polska / Poland k p j u l i p o c z t a. o n e t. p l W 2003 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Rzeźbi, maluje, pisze felietony, prowadzi Galerię Piwnica w Komornikach. Należy do Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy. Laureatka Salonu Wielkopolskiego w 2009 roku. W 2010 roku otrzymała stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Prezentowała swoje prace na kilkunastu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Zajmuje się arteterapią. Realizuje projekt artystyczny Formy Fraktalne. In 2003, she graduated from the Academy of Fine Arts in Poznań with honours. Sculptor, painter, columnist, owner of the Piwnica gallery in Komorniki. Fellow-member of the Sculptors Association in the Wielkopolskie Region. Winner of the Salon Wielkopolski Award (2009). Recepient of a scholarship form the Wielkopolskie Voivodeship Marshal (2010). Has presented her work at more than a dozen individual and collective exhibitions. Involved with art therapy. Producer of a project named Fractal Forms. 16

15 SPUST topola, jesion, metal; kompozycja wieloelementowa; cm TRIGGER poplar, ashwood, metal; multi-element composition; cm 17

16 HANS REIJNDERS (1946) Holandia / Holland r e i j n 9 5 p l a n e t. n l + 31(0) Absolwent uczelni Akademii w Maastricht, Akademii Sztuki w Tilburgu (Kunstakademie Tilburg) oraz Rijks v. Bildende Kunste w Amsterdamie. Był docentem w Akademii Sztuki Budowlanej w Bosch (Holandia) oraz profesorem wizytującym w Wyższej Szkole Sztuki w Chinach. Jest członkiem Holenderskiego Stowarzyszenia Rzeźbiarzy. Prace tworzy głównie w kamieniu, drewnie i glinie. Uczestniczył w plenerach rzeźbiarskich w: Austrii, Chinach, Hiszpanii, Japonii, Korei Południowej, Niemczech, Polsce, Włoszech. Swoje prace prezentował także na wystawach w Holandii oraz w Ambasadzie Holenderskiej w USA. Jego rzeźby znajdują się w wielu muzeach i przestrzeniach publicznych w Holandii, Japonii, Chinach, Polsce (w Murowanej Goślinie), a także w prywatnych kolekcjach wielu firm. Graduate of the Maastricht Academy, Academy of Arts in Tilburg (Kunstakademie Tilburg) and the Rijks v. bildende Kunste in Amsterdam. Former senior lecturer at the Academy of Architectural Arts in Bosch, Holland, as well as visiting professor at the High Scholl of Arts in China. Member of the Dutch Sculptors Association. Creates his sculptures mainly in the stone but also uses wood and clay. Participant at sculpting symposia in Austria, China, Spain, Japan, South Korea, Germany, Poland and Italy. His pieces have been displayed at numerous exhibitions in Holland as well as the Dutch embassy in the USA. His sculptures are to be seen at many museums and other types of public spaces in Holland, Japan, China, Poland (Murowana Goslina) as well as private colletions of many firms. 18

17 HOLENDERSKI KRAJOBRAZ dąb, akryl; 155 x 80 x 40 cm DUTCH LANDSCAPE oak, acryl; 155 x 80 x 40 cm 19

18 FRANCISCO J. R. REMISEIRO (1975) Hiszpania / Spain s e i j c o a g. e s Swoją drogę artystyczną rozpoczął w 1995 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w pracowniach różnych mistrzów. Jego prace związane są z figuracją, anatomią człowieka. Większość prac wykonuje w kamieniu oraz drewnie. Brał udział w międzynarodowych sympozjach i targach sztuki, m.in. w Syrii, Danii oraz Hiszpanii. Niektóre z jego prac można zobaczyć w muzeach i kolekcjach prywatnych. Started his artistic journey in Aquired his experience at workshops conducted by numerous teachers. The themes of his pieces revolve around figuration and the human anatomy. Most of his work is done in the stone and wood. Participant at international symposia and art fair events in Syria, Denmark and Spain. Some of his pieces are to be found at museums and in private collections. 20

19 ZAPOMNIANE RAMIĘ CHRYSTUSA orzech, akryl; 220 x 35 x 17 cm FORGOTTEN ARM OF CHRIST nutwood, acryl; 200 x 35 x 17 cm 21

20 GRAŻYNA SZYMAŁA-WOŁYŃSKA (1959) Polska / Poland w w w. g r a z y n a s z y m a l a. c o m Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zajmuje się rzeźbą w drewnie, kamieniu, brązie, ceramiką i medalierstwem. Uczestniczyła w wielu plenerach i sympozjach ceramicznych. Wystawiała swoje prace w kraju oraz zagranicą (m.in.: Włochy, Niemcy, Czechy, USA, Portugalia, Francja, Dania). Prowadzi autorskie warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest inicjatorem i kuratorem Międzynarodowych Plenerów Rzeźbiarskich Puszcza Zielonka. W 2011 roku otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury. Graduate of Academy of Fine Arts in Poznań. Deals with ceramics, medal-making, sculpts in the stone, wood, bronze. Participant at numerous ceramics symposia. Has displayed her work in Poland and abroad (Italy, Germany, Czech Republic, USA, Portugal, France, Denmark). Conducts her own workshops for children, teenagers and adults. Originator and curator of the Puszcza Zielonka International Sculpting Symposium. Winner of the Wielkopolskie Voivodeship Marshal Culture Award in

21 POMIĘDZY topola, kamień, metal; 130 x 67 x 35 cm AMONGST poplar, stone, metal; 130 x 67 x 35 cm 23

22 KAROLINA SZYMANOWSKA (1982) Polska / Poland Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie w 2008 roku obroniła dyplom w pracowni Grażyny Jasierskiej. Wykształcenie zdobywała również w pracowni prof. Leona Posiadłego. Interesują ją w szczególności miejsca styku i energia, która wokół nich powstaje oraz granice, za którymi tworzą się nowe przestrzenie. Brała udział w wystawach, festiwalach i sympozjach w kraju (Wrocław, Warszawa, Poznań, Toruń,, Katowice, Słupsk, Szczecin, Kraków) i w Niemczech (Goerlitz). Laureatka konkursu Glamour, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej inspiracje. Graduated from Academy of Fine Arts in Wrocław, where she obtained her degree under the supervision of Grażyna Jasierska in Professor Leon Posiadły the renowned sculptor and educator was also one of her teachers. She is particularly interested in tangent points, the energy generated around them and borderlines behind which new spaces are created. Participant at exhibitions, festivals, syposia in Poland (Wrocław, Warsaw, Poznań, Toruń, Katowice, Słupsk, Szczecin, Kraków) and Germany (Goerlitz). Laureate of the Glamour magazine contest and the inspiracje Interantional Visual Arts Festival. 24

23 A NIE WIEM topola, metal; 210 x 75 x 30 cm I DON T KNOW poplar, metal; 210 x 75 x 30 cm 25

24 WOON YONG KIM (1975) Korea w y s s 2 n a v e r. c o m Ukończył Uniwersytet Artystyczny w Suwom w Korei (Bachelor of Fine Art., University of Suwom). Zajmuje się rzeźbą, instalacjami. Brał udział w wystawach zbiorowych, indywidualnych i festiwalach sztuki w Korei, Japonii. Uczestniczył w sympozjach rzeźbiarskich w kraju i za granicą. Specjalizuje się w rzeźbie w metalu. Obtained his degree (Bachelor of Fine Arts) at the University of Suwom, South Korea. Deals with sculpting and installations. Participant at individual and collective exhibitions as well as art festivals in South Korea and Japan. Has also taken part in numerous sculpting symposia both in his home country and abroad. Specialises in metal sculptures. 26

25 STATEK ZE WSCHODU opalana topola, kamień; 243 x 47 x 50 cm SHIP FROM THE EAST singed poplar, stone; 243 x 47 x 50 cm 27

26 Stanisław Henryk Kowalczyk, GRA Z LOSEM / PLAY WITH FATE, 2010 Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań inauguracja / inauguration

27 Hans Reijnders, WIADOMOŚĆ DO NIEBA / MESSAGE TO HEAVEN, 2009 ul. Mściszewska, Murowana Goślina inauguracja / inauguration

28 Przedsięwzięcie zrealizowano przy wsparciu finansowym/the workshop was organised with a financial help of: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Gminy Murowana Goślina W realizacji projektu pomogli/ The workshop was organised with the great help of: Maria Adamczyk Tadeusz Błaszczak DEALER STIHL - Andrzej Zieleniewski i Krzysztof Spiżewski Firma Usługowa Konrad Strykowski Marian Grodzki ikograf - studio graficzne Maria i Andrzej Kurowscy Marcin Leitgeber Anna i Waldemar Łużni MARK-DREW Violetta i Marek Kroteccy Nadleśnictwo Łopuchówko Małgorzata i Marek Perczyńscy Jerzy Pędziński Marek Rumiński Przedsiębiorstwo Usługowe Stefan Wysocki Borysław Wiśniewski Piotr Wołyński Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora Renata i Przemysław Żarnowieccy Plener odbył się na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego M.M.M. Perczyńskich/The workshop took place in the Perczyńskis Agro-Tourist Guest House, Pławno 17, 30

29 Patronat medialny/media patronage: 31

30 Organizator / organiser: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie Współorganizatorzy / co-organisers: Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej (www.kpzg.murowana-goslina.pl), Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp.z o.o. / Poznań International Fair Ltd. Dziękujemy wszystkim za pomoc przy realizacji pleneru. Thanks to all who helped in the preparations of the workshop. Druk / print: Tomasz Kędziora, Murowana Goślina Fotografie / photos: Grażyna Szymała-Wołyńska, Piotr Wołyński Tłumaczenie / translation: Marcin Leitgeber Kurator pleneru / the workshop curator: Grażyna Szymała-Wołyńska Współpraca medialna / media cooperation: Julia Kaczmarczyk-Piotrowska

31

32 THE 6th INTERNATIONAL OPEN-AIR SCULPTURE WORKSHOP PUSZCZA ZIELONKA PŁAWNO

RAMUS ARTIS Festival VIII MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKI PUSZCZA ZIELONKA 2-12.09.2014 PŁAWNO

RAMUS ARTIS Festival VIII MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKI PUSZCZA ZIELONKA 2-12.09.2014 PŁAWNO RAMUS ARTIS Festival VIII MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKI PUSZCZA ZIELONKA 2-12.09.2014 PŁAWNO 4 NIESKOŃCZONOŚĆ INFINITY Nieskończoność Chodząc po lesie patrzymy na drzewa, szczególnie te stare, poskręcane

Bardziej szczegółowo

Patronat honorowy/ Honorary patrons. Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl

Patronat honorowy/ Honorary patrons. Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl Patronat honorowy/ Honorary patrons Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl Prezydent Miasta Krosna/ President of the Krosno Piotr Przytocki Nagroda/

Bardziej szczegółowo

MIMIKRA. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP

MIMIKRA. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP MIMICRYMIMIKRA MIMIKRA Niniejsze wydawnictwo jest katalogiem do wystawy pod tytułem; Mimikra. Stanowi ona prezentację prac studentów związanych z prowadzoną przeze mnie Pracownią Narracji Fotograficznej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA WOKÓŁ OGNIA Conference "Around the Fire"

KONFERENCJA WOKÓŁ OGNIA Conference Around the Fire KONFERENCJA WOKÓŁ OGNIA Conference "Around the Fire" SZKŁO / 5 prelegentów GLASS/ 5 speakers 1. Sebastian Pietkiewicz (PL) PL / Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. W 2001 obronił

Bardziej szczegółowo

PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW

PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW Autorami projektu Play with Glass - European Glass Festival in Wrocław są: Anita Bialic, Galeria BB

Bardziej szczegółowo

Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur

Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur Tytuł Title Warszawa Warsaw Varšuva Վարշավա Варшава Varsovie Varsovia Varşova Vácsava Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur 2012 Continent Warsaw Warsaw of

Bardziej szczegółowo

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak organizator wystawy: okręg lubelski związku polskich artystów plastyków organizer

Bardziej szczegółowo

TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA

TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA ROLA RZEŹBY W OTWARTEJ PRZESTRZENI I SZTUKI KRAJOBRAZU W KSZTAŁTOWANIU TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 14 15 maja 2014 r. LOCAL IDENTITY CONTINUITY AND

Bardziej szczegółowo

A NON EXISTENT OBJECT

A NON EXISTENT OBJECT A NON EXISTENT OBJECT A NON EXISTENT OBJECT June 2015 Gallery 42 Šantićeva bb Cetinje Montenegro A NON EXISTENT OBJECT Works from the Narrative Photography Studio Faculty of Media Arts at the Academy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Blizanów mgr. inż. Sławomir Musioł

Wójt Gminy Blizanów mgr. inż. Sławomir Musioł 1 Tegoroczny, ósmy plener malarski był wyjątkowy chociażby ze względu na zmianę miejsca zakwaterowania uczestników i wystawy plenerowej. Dotychczasowe lokum ośrodek wypoczynkowy w Piskorach zastąpiło Szkolne

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 1 Ryszard Wysokiński Dyrektor Galerii Krakowskiej Manager, Galeria Krakowska shopping centre Sztuka uliczna jest bardzo dynamiczna i zmienna.

Bardziej szczegółowo

Profile Recenzentów / Rewievers Profiles

Profile Recenzentów / Rewievers Profiles Profile Recenzentów / Rewievers Profiles BCXSY BCXSY to wspólna inicjatywa projektantów Boaza Cohena i Sayaki Yamamoto. W istniejącej od 2007r. pracowni, zajmują się oni wieloma aspektami pracy twórczej,

Bardziej szczegółowo

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting TARNÓW W MALARSTWIE Tarnów w malarstwie Tarnów in painting Tarnów w malarstwie Słowo wstępne Początkowo album ten miał być dodatkiem do całkiem innego przedsięwzięcia, ale w trakcie gromadzenia materiałów,

Bardziej szczegółowo

Sztuka z Kaszubskiej Drogi

Sztuka z Kaszubskiej Drogi LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KASZUBSKA DROGA KASZUBSKA DROGA (KASHUBIAN ROAD) LOCAL ACTION GROUP Sztuka z Kaszubskiej Drogi ART FROM THE KASHUBIAN ROAD Sztuka z Kaszubskiej Drogi ART FROM THE KASHUBIAN ROAD

Bardziej szczegółowo

ZIEMIA RODZINNA MA TERRA ZIEMIA EARTH. Agnieszka Brzeżańska. s. / pp. 6 8. s. / pp. 2 5 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015

ZIEMIA RODZINNA MA TERRA ZIEMIA EARTH. Agnieszka Brzeżańska. s. / pp. 6 8. s. / pp. 2 5 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015 Agnieszka Brzeżańska ZIEMIA RODZINNA s. / pp. 6 8 MA TERRA Bez tytułu (Księżyc) [Untitled (Moon)], 1968, dzięki uprzejmości [courtesy of] Image Science and Analysis Laboratory,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Legnickiego Festiwalu SREBRO 2015. 28 kwietnia - 7 CZERWCA 2015 GRANICE. 15 maja 2015, piątek

PROGRAM Legnickiego Festiwalu SREBRO 2015. 28 kwietnia - 7 CZERWCA 2015 GRANICE. 15 maja 2015, piątek PROGRAM Legnickiego Festiwalu SREBRO 2015 28 kwietnia - 7 CZERWCA 2015 Dyrektor Galerii Sztuki w Legnicy ma zaszczyt zaprosić na wszystkie imprezy Legnickiego Festiwalu SREBRO oraz jego oficjalną kulminację

Bardziej szczegółowo

ZBROJA WSPÓŁCZESNA MODERN ARMOR

ZBROJA WSPÓŁCZESNA MODERN ARMOR ZBROJA WSPÓŁCZESNA MODERN ARMOR Katalog wystawy Exhibition catalogue Muzeum Zamkowe w Malborku 2013 Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Główny The Management Board of the Association of Polish Artists

Bardziej szczegółowo

PER MUSICAM AD ASTRA

PER MUSICAM AD ASTRA I Międzynarodowy Konkurs i Festiwal Chóralny im M. Kopernika 1st International Copernicus Choir Festival & Competition PER MUSICAM AD ASTRA Toruń, 11-15.09.2013 Organizatorzy Organisers Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

LAUREACI PRIZEWINNERS

LAUREACI PRIZEWINNERS Grafikens Hus Grafikens Hus Grafikens Hus jest jedynym muzeum w Szwecji, którego zbiory to w całoêci współczesna grafika artystyczna. Jego WysokoÊç król Karol XVI Gustaw otworzył je w 1966 roku. Grafikens

Bardziej szczegółowo

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta Poznań, 5 9 maja 2008 The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops Poznań, 5 9 May 2008 Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW. centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich

GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW. centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW 1 Szczecin, 1.10.2010 centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich 19. Targi Wykończenia i Wyposażenia Wnętrz WSZYSTKO DLA DOMU to prezentacje artykułów

Bardziej szczegółowo

W W oczekiwaniu nr nr 3, 3, akryl akryl na na płótnie, 120, 120 x 210 x 210 cm cm, 2010, 2010 r r Awaiting no. no. 3, 3, acrylic acrylic painting on on canvas, 120 120 x 210 x 210 cm cm, 2010, 2010 r r

Bardziej szczegółowo

YOUNG CLASSIC. VII Festiwal Młodych Orkiestr VII Young Orchestra Festival VII. Festival der Jugendorchester

YOUNG CLASSIC. VII Festiwal Młodych Orkiestr VII Young Orchestra Festival VII. Festival der Jugendorchester YOUNG CLASSIC WRATISLAVIA VII Festiwal Młodych Orkiestr VII Young Orchestra Festival VII. Festival der Jugendorchester Agnieszka Ostapowicz dyrektor festiwalu/festival director PROGRAM www.youngclassic.pl

Bardziej szczegółowo

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW CURATORS NETWORK KRAKÓW Project Manager Joanna Osiewicz-Lorenzutti Assistant Coordinator Joanna Gorlach Projekty i skład / Design and typesetting Pilar Rojo Ikonografika / Iconographics Toto Castiglione

Bardziej szczegółowo

8, 9 CZERWCA 2007. Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki ul. Elektoralna 12 Warszawa 22, 23 CZERWCA 2007

8, 9 CZERWCA 2007. Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki ul. Elektoralna 12 Warszawa 22, 23 CZERWCA 2007 8, 9 CZERWCA 2007 Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki ul. Elektoralna 12 Warszawa 22, 23 CZERWCA 2007 Scena Plenerowa - Cypel Czerniakowski ul. Zaruskiego 13 Warszawa 29, 30 CZERWCA 2007 Klub M25 ul.

Bardziej szczegółowo

Galeria Sztuki ArtBrut Projekt plastyczny - organizacja cyklu wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych w 2011 roku

Galeria Sztuki ArtBrut Projekt plastyczny - organizacja cyklu wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych w 2011 roku Galeria Sztuki Projekt plastyczny - organizacja cyklu wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych w 2011 roku Galeria Sztuki i Pracownia Aktywizacji Społecznej we Wrocławiu Zadaniem Galerii i Pracowni

Bardziej szczegółowo

Polskie Rzemiosło Artystyczne. Polish Handicraft

Polskie Rzemiosło Artystyczne. Polish Handicraft Polskie Rzemiosło Artystyczne Polish Handicraft Każdy stara się otaczać rzeczami pięknymi, wartościowymi i funkcjonalnymi.dlatego dzieła mistrzów rzemiosła są traktowane nie tylko jako wyroby codziennego

Bardziej szczegółowo

Artystyczna Podróż Hestii 2013. 12. edycja

Artystyczna Podróż Hestii 2013. 12. edycja Artystyczna Podróż Hestii 2013 12. edycja Konfrontacja www.artystycznapodrozhestii.pl Dokładnie 100 lat temu Nowy Jork wstrzymał oddech na widok... malarstwa z Europy. Obrazy Cézanne a, van Gogha, Gauguina,

Bardziej szczegółowo

III Kolekcja tematyczna zwycięskich obrazów I Międzynarodowego Konkursu Malarskiego. Modessqe. edycja:

III Kolekcja tematyczna zwycięskich obrazów I Międzynarodowego Konkursu Malarskiego. Modessqe. edycja: III Kolekcja tematyczna zwycięskich obrazów I Międzynarodowego Konkursu Malarskiego III Thematic collection of the Modessqe 1st International Painting Contest winning paintings, subject: PERFECTIONISTS

Bardziej szczegółowo

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo