I MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKI PUSZCZA ZIELONKA PŁAWNO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKI PUSZCZA ZIELONKA 1-16.09.2007 PŁAWNO"

Transkrypt

1 I MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKI PUSZCZA ZIELONKA PŁAWNO

2 Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce Katalog, będący podsumowaniem I Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego Puszcza Zielonka. Z inicjatywą jego przeprowadzenia wyszli goślińscy artyści: Grażyna Szymała-Wołyńska i Dariusz Pietrzak, zarazem członkowie Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej. Realizacji pleneru we współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji oraz przy wsparciu finansowym Fundacji J&S Pro Bono Poloniae podjęło się nasze stowarzyszenie. Jego celem jest rozwój współpracy ponad granicami przede wszystkim na poziomie samych mieszkańców, zwłaszcza w sferze kultury, sztuki oraz innych dziedzin, które sprzyjają zbliżaniu narodów, wymianie doświadczeń, poszerzaniu horyzontów na to, co robią i jak robią reprezentanci różnych kultur. Stowarzyszenie powstało w 2003 r. i było organizatorem m.in.: praktyk dla młodzieży, wymian rodzin, występów grup artystycznych, warsztatów dla młodzieży, różnego rodzaju turniejów sportowych i turniejów miast partnerskich, seminariów w dziedzinie wielokulturowości i współpracy międzynarodowej. Wśród naszych działań była też wystawa prac plastycznych dzieci ze wszystkich miast partnerskich pt. Co nas smuci? Co nas bawi?, czy impreza pt. W rytmie serca, nawiązująca do tradycji Nocy Świętojańskiej i połączona z inscenizacją przez młodzież jednej z lokalnych legend goślińskich. Komitet Partnerski ZG to również współtwórca stoiska Murowanej Gośliny podczas Święta Europy w Hanowerze. Przed nami kolejne wyzwania. Na rok 2008 planujemy m.in. Międzynarodowe Spotkania Muzyczne i II Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Puszcza Zielonka. Pragniemy, by przedsięwzięcie to stało się wydarzeniem cyklicznym, przyciągającym w piękne tereny Puszczy Zielonki oraz gminy Murowana Goślina twórców, którzy swoją wiedzą, doświadczeniem i kunsztem artystycznym mogliby dzielić się z innymi, także uczniami naszych szkół. Pragniemy, by dzięki temu prawdziwa sztuka była bliżej przeciętnego obywatela, zwłaszcza tego najmłodszego, któremu, mamy nadzieję, wskaże drogę do zagospodarowania czasu wolnego, rozbudzenia artystycznej wrażliwości oraz do osobistego rozwoju. Emilia Przybysz-Stemplewska Prezes Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej Ladies and gentelmen, the catalogue you are holding is the summary of the First International Open-Air Sculpture Workshop Puszcza Zielonka. It was initiated by the artists of Murowana Goślina: Grażyna Szymała-Wołyńska and Dariusz Pietrzak, who are also members of the Murowana Goślina Partnership Committee. Our society made the workshop happen in co-operation with the Town s Culture and Leisure Centre and with the support of the J&S Pro Bono Poloniae Foundation. The main goal of our society is the development of co-operation beyond borders, especially on the citizens level. Our fields of interest are: culture, art and all the other areas that bring nations closer to each other. We also want to stimulate the exchange of experience and widen the knowledge of different cultures. The society was founded in 2003 and since then it has organised youth professional trainings, family exchanges, art performances, youth workshops, sports competitions and the twin town tournaments, as well as seminars on the multicultural societies and the international co-operation. We have also organised the exhibition of the works of art made by children form every twin town: What makes us sad? What amuses us?. Another event we are proud of was the festival In the rhythm of the heart, inspired by the traditions and legends of the Polish Midsummer Night celebrations with the play presented by the local schoolchildren. The Partnership Committee was also one of the creators of the Murowana Goślina stall during the Europafest in Hanover. There are new challenges awaiting us. In 2008 we are planning to organise The International Music Meeting and the Second International Open-Air Art Workshop Puszcza Zielonka - this time interdisciplinary. It is our wish to make this event a cyclic attraction for the artists, who would come to the beautiful forests of Zielonka and Murowana Goślina in order to share their knowledge, experience and skills with others, also with the students of our schools. This way we want to bring the art closer to an average citizen, especially to the youngest one. We hope that art can inspire young people to personal development and show them an interesting way of spending their free time. 2 Yours faithfully Emilia Przybysz-Stępniewska The Chairperson of the Murowana Goślina Partnership Committee

3 I Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Puszcza Zielonka 2007 odbył się w Pławnie niedaleko Poznania. Plener był przeglądem różnorodnych postaw i możliwości artystów rzeźbiących w drewnie. Wzięło w nim udział jedenastu rzeźbiarzy z Ukrainy, Egiptu, Niemiec i Polski. Niektórzy z zaproszonych mieli okazję spotkać się już wcześniej przy okazji wystaw, sympozjów i warsztatów. Ważnym elementem integrującym twórców było to, iż pracowali w jednym miejscu, blisko siebie, co umożliwiło pomoc w trudniejszych momentach, wzajemną obserwację, wymianę doświadczeń, cenne uwagi i spostrzeżenia. Będąc w bliskości z naturą, tworzyli nierozerwalną całość. Rzeźbili w różnych gatunkach drewna: dębie, topoli, akacji, brzozie. Podczas dwóch tygodni pracy powstało kilkanaście rzeźb, różniących się wielkością, kształtem, zastosowaniem innych materiałów, kolorem i tematem. Nadali drewnu nowe znaczenie, nadali mu nowe wyobrażenie. Każda z prac powstałych podczas pleneru doskonale współbrzmi zarówno z naturalnym otoczeniem, jak i z wnętrzem, niektóre z nich spełniają również funkcję użytkową. Pierwsza wystawa odbyła się w miejscu, w którym rzeźby powstały, Pławnie, gdzie ważną rolę odgrywało ich usytuowanie, a zmieniające się naturalne światło dodatkowo wzbogacało formy przestrzenne. Drugą ekspozycję poplenerowych realizacji można było oglądać w Galerii w Pałacu w Murowanej Goślinie. W odbiorze rzeźby ważną rolę odgrywa światło, czy to naturalne, czy sztuczne, gdyż to ono właśnie eksponuje w niej wszystko - i rysunek, i kolor, i przestrzeń. Namiastką tych wrażeń będzie dla Państwa katalog zawierający zdjęcia prac powstałych podczas pleneru. Grażyna Szymała -Wołyńska Kurator The First Open-Air Sculpture Workshop Puszcza Zielonka 2007 took place in Pławno, near Poznań. The Workshop was a review of many different attitudes and abilities of the sculptors working with wood. There were eleven sculptors from Ukraine, Egypt, Germany and Poland. Some of them had the chance to meet earlier during the exhibitions, symposiums and workshops. Working together in one place was a very important integrating factor and allowed them to help each other with difficulties, observe each other, exchange experiences and valuable opinions. Being so close with the nature, they made the inseparable integrity with it. They worked with all different kinds of wood: oak, poplar, acacia, birch. During those two weeks a dozen or so sculptures were created and they differed in materials, colours, subjects. Wood gained a new meaning, it was given a new image. Every sculpture created during the Workshop harmonizes perfectly with both: the natural surroundings and the interiors, and some of them have even useful functions. The first exhibition was organised in the same place where all the sculptures were created - Pławno - and the location played the major role. In addition, a changing natural light enriched all the three - dimensional forms. The second exhibition of the works could be seen in the Gallery of the Palace in Murowana Goślina. In the reception of the work of art light is very important. And it does not matter if it is the light of the Sun or of bulbs, it always gives prominence to everything - shape, colour, space. The catalogue with the photos, showing the works created during the Workshop, is only a poor substitute for real sensations. Grażyna Szymała-Wołyńska the curator 3

4 Ashraf Gafer El Sadek Mohammed Mahdy Ur Giza, Egipt Obecnie przebywa w Poznaniu na studiach doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych. W Egipcie wykłada rzeźbę. Laureat Kanazawa Machinaka Sculpture Competition rzeźba w brązie MĄDROŚĆ, która jesienią ma stanąć w Japonii. Now he is staying in Poznań, working on his thesis at the Academy of Fine Arts. In Egypt he works as a sculpture lecturer. The prizewinner of Kanazawa Machinaka Sculpture Competition 2006 with his bronze sculpture Wisdom, which will be exhibited in Japan this fall. 4

5 Impresje muzyczne/music impressions drewno - dąb, akryl/wood - oak, acrylic 183x60x30 cm 5

6 Jacek Buchacz Ur Dąbrówka Kościelna Tel.: Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. Rzeźbi w drewnie, kamieniu, metalu. Liczne wystawy w kraju i zagranicą (m.in. Hilden, Poczdam, Hannover, Września, Piła). Graduated from the Academy of Fine Arts in Poznań. He sculpts in wood, stone, metal. The participant of many national and international exhibitions (Hilden, Potsdam, Hannover, Września, Piła). 6

7 Kroczące/Strutting ones drewno - dąb/wood - oak 125x40x50 cm 7

8 Natalia Leykina Ur Lwow, Ukraina Ul. Czernikiewska 27/9 Tel.: Rzeźbi w drewnie, kamieniu i węglu. Zajmuje się tkaniną artystyczną. Uczestniczyła w wielu sympozjach i plenerach. Liczne wystawy indywidualne i zbiorowe. Jest autorką wielu rzeźb sakralnych w Polsce. She sculpts in wood, stone and coal. She is also interested in artistic fabric. The participant of many symposiums, workshops and exhibitions, both: individual and group ones. The author of many sacral sculptures in Poland. 8

9 W poszukiwaniu Ewy/Looking for Evas drewno - brzoza i patyna, kamień/wood - birch, patina, stone 150x70x80 cm Dama.../Lady... drewno - topola, akryl/wood - poplar, acrylic 40x35x40 cm 9

10 Aleksandra Ławicka-Cuper Ur Warszawa, ul. J. Dąbrowskiego 81a/31 Tel.: +48(0) Ukończyła Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się rzeźbą w kamieniu, drewnie, ceramiką, malarstwem, grafiką komputerową. Uczestniczyła w plenerach rzeźbiarskich i sympozjach ceramicznych. Brała udział w wielu wystawach w kraju i zagranicą. W 2006 roku wzięła udział w I Międzynarodowym Plenerze w marmurze carraryjskim w Opolu. Graduated from the Faculty of Architecture at Warsaw University of Technology and the Faculty of Interior Design at the Academy of Fine Arts in Warsaw. She is interested in stone, wood, ceramics, painting and computer graphics. The participant of sculpture workshops, ceramics symposiums and many exhibitions in Poland and abroad. In 2006 she took part in the First International Open-Air Workshop in Opole dedicated to work in the Carrara marble. 10

11 M.M.2007 drewno - akacja, topola, akryl/wood - acacia, poplar, acrylic 165x14x14 cm 200x40x30 cm 11

12 Prof. Marian Molenda Ur Nysa, ul. Słowicza 5 Tel.: +48(0) Wykładowca w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, gdzie prowadzi Pracownię Rzeźby. Jest autorem wykonanych w brązie pomników: Agnieszki Osieckiej, Czesława Niemena i Jerzego Grotowskiego. Można je oglądać przed uniwersytetem Opolskim. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych w kraju i poza jego granicami. Laureat nagród i wyróżnień w konkursach rzeźbiarskich regionalnych i krajowych. Uczestnik krajowych i zagranicznych plenerów rzeźbiarskich w Niemczech i Czechach. The lecturer of The Art Institute of The Opole University, where he runs the Sculpture Department. The author of the bronze monuments of Agnieszka Osiecka, Czesław Niemen and Jerzy Grotowski which can be seen in front of the Opole University. He took part in a few dozen individual exhibitions in Poland and abroad. The prizewinner in many regional and national sculpture contests. The participant of national and foreign sculpture workshops (Germany and the Czech Republic). 12

13 Figura/Figure 1 drewno - dąb, akryl/wood - oak, acrylic 295x70x40 cm 13

14 Prof. Leon Podsiadły Ur Wrocław, ul. Wejcherowska 65/8 Tel.: + 48 (0) Wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Rzeźbi w kamieniu i drewnie. Pięć lat pracował w Afryce w Ecole des Beaux Arts w Conakry Gwinea jako wykładowca rysunku i rzeźby. Autor pomnika Mikołaja Kopernika we Wrocławiu. Uczestnik wielu plenerów rzeźbiarskich w kraju (Wdzydze Kiszewskie i opolskie Dylaki - drewno, Bolesławiec - ceramika) i za granicą (Czechy). Udział w wystawach m.in. w USA i w Szwajcarii. The lecturer of the Academy of Fine Arts in Wrocław. He sculpts in stone and wood. He worked as a lecturer of drawing and sculpting in Ecole des Beaux Arts in Conakry, Guinea, Africa for five years. The author of the Mikołaj Kopernik s monument in Wrocław. The participant of many sculpture workshops in Poland (Wdzydze Kiszewskie, Dylaki - wood and Bolesławiec - ceramics) and abroad (the Czech Republic) and exhibitions (the USA and Switzerland). 14

15 Figura 0246/Figure 0246 drewno - dąb, akryl/wood - poplar 310x70x60 cm 15

16 Jan Serafin Ur.1955 Głuchołazy, Kraszewskiego 52a Tel.: +48(0) Rzeźba w kamieniu to jego żywioł. Realizuje fontanny, pracuje w Belgii, Norwegii, Niemczech i czasami w Polsce, gdzie rzeźbi w drewnie. Uczestniczy w wielu plenerach krajowych i zagranicznych. While sculpting in stone he is in his element. He creates fountains and works in Belgium, Norway, Germany and sometimes in Poland. The participant of many national and foreign workshops. 16

17 9x9 drewno - buk, kamień i sznurek, kolor/wood - beech, stone, string, colour 180x18x18 cm 17

18 Tim Strunk Ur Aachen, Niemcy Tel.: 0049(0) Ukończył Wyższą Szkołę Zawodową o kierunku projektowanie. Wiedzę o sztuce i praktyczne umiejętności w zakresie rzeźby i projektowania mody zdobywał w Akademii Sztuki/Trier/, Flensburgu i Barcelonie. Od 2002 roku współpracuje z Atelier KUK w Monschau, tworząc obiekty, torebki z pogranicza sztuki użytkowej i designu, w których stosuje niekonwencjonalne materiały. Finished the Faculty of Design at the Higher Vocational School. His knowledge about art and the practical skills in sculpture and fashion design have been gained in the Academy of Fine Arts in Trier, in Flensburg and Barcelone. Since 2002 he has been collaborating with the KUK Atelier in Monschau, creating object, handbags - which combine craft and design and are made of unconventional materials. 18

19 Robotick Overview drewno - brzoza/wood - birch 190x90x70 cm 19

20 Grażyna Szymała - Wołyńska Ur Plawno 1b, Murowana Goślina Tel.: +48(0) Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmuje się ceramiką, rzeźbą w drewnie, brązie, kamieniu, szkle. Sięga do takich technik jak batik, wiklina. Prowadzi autorskie warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Brała udział w wystawach w Polsce i za granicą oraz w plenerach rzeźbiarskich i sympozjach ceramicznych. Od 3 lat opiniuje prace dzieci i młodzieży uzdolnionych plastycznie Bank Dziecięcych Uśmiechów. Jest komisarzem i inicjatorem I Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego Puszcza Zielonka. Graduated from the Academy of Fine Arts in Poznań. Her main fields of interests are ceramics, sculpture in wood, bronze, stone and glass. She is also interested in the technique of batik and wicker. She runs workshops for children, youth and adults, based on her own genuine idea. She took part in many exhibitions in Poland and abroad as well as in sculpture workshops and ceramics symposiums. She is the member of the Children s Smiles Bank jury and she gives her opinion on the works of talented children. She is the curator and the initiator of the First International Open-Air Sculpture Workshop Puszcza Zielonka. 20

21 Zaproszenie do tańca c.d./invitation to dance - sequel drewno - brzoza, jesion i metal/wood - birch, ash, metal 105x90x60 cm 21

22 Jan Wajrach Ur Dylaki, ul. Ozimska75 tel.: Prowadzi wraz z żoną gospodarstwo agroturystyczne, gdzie odbywają się plenery rzeźbiarskie. Sam rzeźbi w drewnie. Jego ulubiony materiał to dąb i orzech. Realizacje: rzeźba w drewnie Bonn (Bundestag), brąz, statuetki w Belgii z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, liczne statuetki w kraju np. Złoty Kłos. Komisarz i uczestnik plenerów rzeźbiarskich w Polsce, w Czechach. Jego prace znajdują się m.in. we Francji, USA, Rosji. He and his wife run an agro - tourist guests house, where the open - air sculpture workshops take place. He prefers to work in wood, mainly inoak and walnut. His main works: the wood sculpture in Bonn (Bundestag), statuettes in Belgium - made on the occasion of Polish joining the EU, numerous statuettes in Poland, for example Golden Ear. Curator and participant of many open - air workshops in Poland and in the Czech Republic. His works can be found in France, the USA and Russia. 22

23 Dziewczyna z Murowanej/A girl form Murowana drewno - dąb/wood - oak 290x55x65 cm 23

24 Stefan Wyszkowski Ur Supraśl Tel.: +48(0) Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecnie nauczyciel Liceum Plastycznego w Supraślu. Zajmuje się rzeźbą w drewnie i malarstwem. Od początku istnienia Teatru Wierszalin w Supraślu wykonywał scenografie do przedstawień. Jest autorem projektu pomnika Męczenników Ziemi Podlaskiej w Białymstoku. Graduated from the Academy of Fine Arts in Kraków. He works as a teacher in the Artistic Secondary School in Supraśl. He is interested in wood sculpting and painting. He has been responsible for stage design since the beginning of the Wierszalin Theatre in Supraśl. He is the author of the project of the Podlasie Land Martyrs Monument. 24

25 Ucho igielne/needle eye drewno - topola i patyna/wood - poplar, patina 330x50x60 cm Bez tytułu/without the title drewno - brzoza i patyna/wood - birch, patina 135x25x30 cm 25

26 Fundacja J&S Pro Bono Poloniae. Misją Fundacji jest wspieranie wartościowych pomysłów na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i wybitnie uzdolnionych młodych ludzi. Wspierane są przede wszystkim inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe mające na celu rozwój ludzkiej aktywności i kreatywności, pozwalające na osiągnięcie sukcesu pracującym na rzecz poprawy sytuacji lokalnych społeczności oraz dla rozwoju polskiej kultury i instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Główne programy Fundacji to: program dla dzieci i młodzieży, program stypendialny oraz program dla kultury. Więcej informacji na: The J&S Pro Bono Poloniae Foundation The mission of the foundation is to support valuable ideas for the development of local societies and talented young people. The supported initiatives are mainly social ones led by NGOs, aiming at the increase of creativity and activity, and leading to a successful improvement of the situation of the local society as well as to the development of Polish culture and citizenship. The Foundation s main programmes are: the Children and Youth Programme, the Scholarship Programme and the Culture Programme. For more information, visit: GMINA MUROWANA GOŚLINA Murowana Goślina jest jedną z największych gmin w województwie wielkopolskim. Na terenie gminy odkryto ślady osadnictwa z epoki kamienia. W gminie zachowało się wiele zabytków, głównie architektonicznych m.in: późnogotycki kościół i klasycystyczny pałac z 1841 r w Murowanej Goślinie, zespół pałacowo - folwarczny z XIX w. w Boduszewie, drewniana świątynia z 1623 r w Długiej Goślinie, pałac i park z XIX w. w Przebędowie, dwór i park z XIX w. w Uchorowie, zespół pałacowo - folwarczny z parkiem z XIX w. w Wojnowie. Teren gminy leżącej w dorzeczu Warty to 14 jezior i obfitość różnorodnych gatunków roślin, w tym chronionych. Prawdziwe bogactwo stanowi Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, w 53 % teren gminy. Szlaki rowerowe puszczy należą do najciekawszych w całym regionie. Wędkowanie, grzybobranie, polowanie, przejażdżki konne, plażowanie - to kolejne propozycje dla turystów. Murowana Goślina jest miejscem wielu imprez kulturalnych. Więcej informacji na stronie MUROWANA GOŚLINA Murowana Goślina is one of the biggest communes (Polish - gmina ) in the Wielkopolskie Voyevodship. Some Stone Age settlements have been discovered on the territory of the Murowana Goślina commune. There are also numerous historic buildings, such as a Gothic church and a Classical palace of 1841 in Murowana Goślina; the 19th century palace and manor house complexes in Boduszewo and Wojnowo; a wooden church from 1623 in Długa Goślina, the 19th century palace and park in Przebędowo; the 19th century mansion and park in Uchorowo. The Murowana Goślina Commune is situated in the Warta River s basin and as a result it has 14 lakes on its territory and the variety of plant species, including some endangered ones. The Landscape Park Puszcza Zielonka, 53% of which is situated within the Morowana Goślina Commune s territory, is a real treasure. Its cycling paths are one of the most interesting ones in the whole region. It offers also other tourist attractions, such as fishing, mushroom picking, hunting, horse riding, sunbathing. Thera are many cultural events in Murowana Goślina. For more information, visit: 26

27 Opieka medialna/media assistance: 27

28 NADLEŚNICTWO ŁAPUCHÓWKO Nadleśnictwo Łopuchówko obejmuje swym zasięgiem terytorialnym 103,000 ha, z czego 20,262 ha stanowi powierzchnia leśna. Położone jest w województwie wielkopolskim na terenie czterech powiatów: Poznań, Oborniki, Wągrowiec, Gniezno. Administracyjnie nadleśnictwo podzielone jest na 22 leśnictwa (w tym jedno szkółkarskie). Obszar Nadleśnictwa Łopuchówko charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem rzeźby terenu, która ukształtowana zoatała przez lodowiec oraz procesy rzeźbotwórcze zachodzące po jego ustąpieniu. Efektem działania tych procesów było powstanie szczytów Dziewicza Góra 100 m n.p.m. Bardzo ciekawy i zróżnicowany geologicznie jest Przełom Warty o szerokości m. Tereny, na których gospodaruje Nadleśnictwo Łopuchówko, do XV wieku, stanowiły szeroki pas ciągących się wzdłuż obu stron doliny rzeki Warty. Dopiero rozwój osadnictwa, trwający prawie nieprzerwanie do XVIII w., zmienił charakter omawianego obszaru. Lasy obecnego nadleśnictwa do 1945 r były w 60 % własnością prywatną. Lasy Państwowe wchodziły w skład dawnych Nadleśnictw: Kąty, Zielonka, Biedrusko, Poznań i Wierzonka. W 1946 r przeniesiono siedzibę Nadleśnictwa Zielonka do Łopuchówka i na początku 1947 r zmieniono jego nazwę na Nadleśnictwo Łopuchówko. W tym też roku, na podstawie porozumienia zawartego między Uniwersytetem Poznańskim, a Dyrekcją Lasów Państwowych Okręgu Poznańskiego, odłączono część lasów z Nadleśnictwa Łopuchówko i oddano je w zarząd Nadleśnictwu Doświadczalnemu Zielonka, wchodzącemu obecnie w skład Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie, będącego częścią Akademii Rolniczej w Poznaniu. The Łopuchówko Forestry Management has 103,00 hectares, 20,262 of which are the forest area. It is located in the Wielkopolskie Voyvodship, in four powiats (Polish administrative units): Poznań, Oborniki, Wągrowiec, Gniezno. The Forest Management is divided into 22 administrative units (one is a nursery). The territory can be described as diverse in its relief, shaped by the glacier and the processes after its moving back. Those processes were responsible for the formation of Dziewicza Mountain (143m above sea level) and Moraska Mountain (153.9m above sea level). Most of the area is below 100 m above sea level. The Warta gorge, which is 200-1,000 metres wide, is very interesting and diverse geologically. The territory of the Łopuchówko Forestry Management up to the 15th century was a wide strip of natural forest, stretching along both banks of the Warta River. After the settlements development, lasting incessantly to the 18th century, the character of the area changed. Before % of the forests of today s Forestry Management were a private property. The National Forest was part of the former Forestry Managements: Kąty, Zielonka, Biedrusko, Wierzonka. In 1946 the head office of the Forestry Management was moved to Łopuchówko and at the beginning of 1947 its name was changed into The Łopuchówko Forestry Management. In the same year, an agreement between the University of Poznań and the the management of the National Forests of Poznań District was reached, and according to it a part of the forest was given to the Zielonka Research Forestry Management which today is a part of the Forest Research Institute in Murowana Goślina, which is a part of the Agricultural University of Poznań. 28

29 W realizacji przedsięwzięcia pomogli: - Fundacja J&S Pro Bono Poloniae, Warszawa - Nadleśnictwo Łopuchówko - Drukarnia Tomasz Kędziora, Murowana Goślina - Agencja Reklamowa PANDA, Suchy Las - Tomasz Woroch, Chyby - Małgorzata i Marek Perczyńscy, Pławno - MARK-DREW Marek Krotecki, Boduszewo - Firma Usługowa Konrad Strykowski, Długa Goślina - Bank PKO BP, Poznań - DATA SOLUTIONS Sp. z o.o., Poznań - TEQUILA POLSKA Sp. z o.o., Poznań - Cukiernia Paweł Piętka, Murowana Goślina - Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, Mikuszewo - Drużyna Wojów Piastowskich Jantar pod dowództwem Alberta Kiszkurno - Maria i Jacek Buchacz, Dąbrówka Kościelna - Kazimierz Buliński, Murowana Goślina - Jerzy Pędziński, Murowana Goślina - Marek Rumiński, Kamińsko - Piotr Wołyński, Pławno - Sklep Wielobranżowy A.W. Łużni, Murowana Goślina - Spółdzielnia Rolniczo Handlowa Rolnik, Murowana Goślina - Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie - Michał Błachowiak, Murowana Goślina The Workshop was organised with a great help of: - The J&S Pro Bono Foundation, Warsaw - The Łopuchówko Forestry Management - Tomasz Kędziora Printing House, Murowana Goślina - PANDA Advertising Agency, Suchy Las - Tomasz Woroch, Chyby - Małgorzata and Marek Perczyńscy, Pławno - MARK-DREW Marek Krotecki, Boduszewo - Konrad Strykowski Services, Długa Goślina - PKO BP Bank, Poznań - DATA SOLUTIONS Sp. z o.o., Poznań - TEQUILA POLSKA SP z o.o., Poznań - Paweł Piętka Cake Shop, Murowana Goślina - The International Youth Meeting Centre, Mikuszewo - The Piast Warrior Squad Jantar under the command of Albert Kiszkurno - Maria and Jacek Buchacz, Dąbrówka Kościelna - Kazimierz Buliński, Murowana Goślina - Jerzy Pędzyński, Murowana Goślina - Marek Rumiński, Kamińsko - Piort Wołyński, Pławno - A.W. Łużni Shop, Murowana Goślina - Rolnik, Murowana Goślina - The Office of Town and Gmina Murowana Goślina - Michał Błachowiak, Murowana Goślina Plener odbył się na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego M.M.Perczyńskich, Pławno17, Murowana Goślina, The Workshop took place in the Perczyńskis Agro-Tourist Guest House Pławno 17, Murowana Goślina, 29

30 Druk/print: Tomasz Kędziora, Murowana Goślina Przygotowanie do druku: Agencja Reklamowa PANDA, Suchy Las Fotografie: Grażyna Szymała - Wołyńska, Piotr Wołyński, Fotografia na okładce: Dariusz Pietrzak Tłumaczenie: Justyna Grefkiewicz, Agnieszka J. Mackiewicz Komisarze pleneru: Magdalena Andrzejewska, Grażyna Szymała - Wołyńska Organizator: Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej Współorganizator: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie Dziękujemy wszystkim za pomoc przy realizacji pleneru. Print: Tomasz Kędziora, Murowana Goślina DTP: PANDA Advertising Agency, Suchy Las Photos: Grażyna Szymała-Wołyńska, Piotr Wołyński Photo on the cover: Dariusz Pietrzak Translation: Justyna Grefkiewicz, Agnieszka J. Mackiewicz The Workshop Curators: Magdalena Andrzejewska, Grażyna Szymała-Wołyńska Organiser: The Murowana Goślina Partnership Committee Co-organiser: The Town s Culture and Leisure Centre We would like to thank everyone for your help. 30

RAMUS ARTIS Festival VIII MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKI PUSZCZA ZIELONKA 2-12.09.2014 PŁAWNO

RAMUS ARTIS Festival VIII MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKI PUSZCZA ZIELONKA 2-12.09.2014 PŁAWNO RAMUS ARTIS Festival VIII MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKI PUSZCZA ZIELONKA 2-12.09.2014 PŁAWNO 4 NIESKOŃCZONOŚĆ INFINITY Nieskończoność Chodząc po lesie patrzymy na drzewa, szczególnie te stare, poskręcane

Bardziej szczegółowo

Patronat honorowy/ Honorary patrons. Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl

Patronat honorowy/ Honorary patrons. Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl Patronat honorowy/ Honorary patrons Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl Prezydent Miasta Krosna/ President of the Krosno Piotr Przytocki Nagroda/

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 1 Ryszard Wysokiński Dyrektor Galerii Krakowskiej Manager, Galeria Krakowska shopping centre Sztuka uliczna jest bardzo dynamiczna i zmienna.

Bardziej szczegółowo

Sztuka z Kaszubskiej Drogi

Sztuka z Kaszubskiej Drogi LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KASZUBSKA DROGA KASZUBSKA DROGA (KASHUBIAN ROAD) LOCAL ACTION GROUP Sztuka z Kaszubskiej Drogi ART FROM THE KASHUBIAN ROAD Sztuka z Kaszubskiej Drogi ART FROM THE KASHUBIAN ROAD

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW. centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich

GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW. centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW 1 Szczecin, 1.10.2010 centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich 19. Targi Wykończenia i Wyposażenia Wnętrz WSZYSTKO DLA DOMU to prezentacje artykułów

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat później Ten Years After

Dziesięć lat później Ten Years After Dziesięć lat później Ten Years After Jubileusz 10-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 10 th Aniversary of The Academy of Fine Arts in Katowice 2001 2011 1 2 Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Bardziej szczegółowo

MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW. www.zambrow.pl

MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW. www.zambrow.pl MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW www.zambrow.pl Szanowni Państwo! Oddajemy do Państwa rąk najnowsze wydanie folderu reklamowego Zambrowa. Znajdziecie w nim najważniejsze wiadomości o naszym mieście podane

Bardziej szczegółowo

PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW

PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW PLAY WITH GLASS EUROPEAN GLASS FESTIVAL IN WROCŁAW Autorami projektu Play with Glass - European Glass Festival in Wrocław są: Anita Bialic, Galeria BB

Bardziej szczegółowo

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Blizanów mgr. inż. Sławomir Musioł

Wójt Gminy Blizanów mgr. inż. Sławomir Musioł 1 Tegoroczny, ósmy plener malarski był wyjątkowy chociażby ze względu na zmianę miejsca zakwaterowania uczestników i wystawy plenerowej. Dotychczasowe lokum ośrodek wypoczynkowy w Piskorach zastąpiło Szkolne

Bardziej szczegółowo

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki to gmina godna zaufania, otwarta na nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne, zapewniająca inwestorom przyjazny klimat oraz profesjonalną obsługę.

Bardziej szczegółowo

wersja polska / english version

wersja polska / english version 2011 wersja polska / english version Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00 926 Warszawa www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl Departament Informacji, Promocji i Szkoleń

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES Anna Martyka mgr inż. arch. Politechnika Krakowska Wydział Architektury STRESZCZENIE Instytucja muzeum może stwarzać zwiedzającym

Bardziej szczegółowo

TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA

TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA ROLA RZEŹBY W OTWARTEJ PRZESTRZENI I SZTUKI KRAJOBRAZU W KSZTAŁTOWANIU TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 14 15 maja 2014 r. LOCAL IDENTITY CONTINUITY AND

Bardziej szczegółowo

PER MUSICAM AD ASTRA

PER MUSICAM AD ASTRA I Międzynarodowy Konkurs i Festiwal Chóralny im M. Kopernika 1st International Copernicus Choir Festival & Competition PER MUSICAM AD ASTRA Toruń, 11-15.09.2013 Organizatorzy Organisers Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

MIMIKRA. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP

MIMIKRA. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP MIMICRYMIMIKRA MIMIKRA Niniejsze wydawnictwo jest katalogiem do wystawy pod tytułem; Mimikra. Stanowi ona prezentację prac studentów związanych z prowadzoną przeze mnie Pracownią Narracji Fotograficznej

Bardziej szczegółowo

Galeria Sztuki ArtBrut Projekt plastyczny - organizacja cyklu wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych w 2011 roku

Galeria Sztuki ArtBrut Projekt plastyczny - organizacja cyklu wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych w 2011 roku Galeria Sztuki Projekt plastyczny - organizacja cyklu wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych w 2011 roku Galeria Sztuki i Pracownia Aktywizacji Społecznej we Wrocławiu Zadaniem Galerii i Pracowni

Bardziej szczegółowo

Projekty partnerskie i lokalne inicjatywy Partnership projects and local initiatives

Projekty partnerskie i lokalne inicjatywy Partnership projects and local initiatives Lokalna Grupa Działania / Local Action Group Zielony Pierścień Projekty partnerskie i lokalne inicjatywy Partnership projects and local initiatives Baranów Janowiec Kazimierz Dolny Końskowola Kurów Markuszów

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach / The Centre for Scientific Information and the Academic Library in Katowice

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach / The Centre for Scientific Information and the Academic Library in Katowice 1 Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach / The Centre for Scientific Information and the Academic Library in Katowice 2 3 WYDAWCA / PUBLISHER: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Do Powiatu. Zaproszenie. 2 Powiat Wołomiński

Do Powiatu. Zaproszenie. 2 Powiat Wołomiński Powiat Wołomiński Zaproszenie Do Powiatu Prezentacja Powiatu Wołomińskiego podczas Festiwalu Kultur KULMIXTURA w Wilanowie. Prezentacja Powiatu Wołomińskiego podczas Festiwalu Kultur KULMIXTURA w Wilanowie.

Bardziej szczegółowo

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta Poznań, 5 9 maja 2008 The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops Poznań, 5 9 May 2008 Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Profile Recenzentów / Rewievers Profiles

Profile Recenzentów / Rewievers Profiles Profile Recenzentów / Rewievers Profiles BCXSY BCXSY to wspólna inicjatywa projektantów Boaza Cohena i Sayaki Yamamoto. W istniejącej od 2007r. pracowni, zajmują się oni wieloma aspektami pracy twórczej,

Bardziej szczegółowo

Joachim Smyla - Starosta Lubliniecki. Szanowni Państwo!

Joachim Smyla - Starosta Lubliniecki. Szanowni Państwo! Joachim Smyla - Starosta Lubliniecki Szanowni Państwo! Pragnę zaprezentować Państwu Ziemię Lubliniecką widzianą przez pryzmat walorów turystyczno-krajoznawczych. Folder Ziemia Lubliniecka zielony zakatek

Bardziej szczegółowo

Zaangażuj się Become Involved

Zaangażuj się Become Involved Zaangażuj się Become Involved Zaangażuj się Become Involved Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Foundation for the Development of the Education System Warszawa Warsaw 2012 Publikacja sfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Polskie Rzemiosło Artystyczne. Polish Handicraft

Polskie Rzemiosło Artystyczne. Polish Handicraft Polskie Rzemiosło Artystyczne Polish Handicraft Każdy stara się otaczać rzeczami pięknymi, wartościowymi i funkcjonalnymi.dlatego dzieła mistrzów rzemiosła są traktowane nie tylko jako wyroby codziennego

Bardziej szczegółowo

Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur

Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur Tytuł Title Warszawa Warsaw Varšuva Վարշավա Варшава Varsovie Varsovia Varşova Vácsava Kontynent Warszawa Warszawa Wielu Kultur 2012 Continent Warsaw Warsaw of

Bardziej szczegółowo

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie Perły Mazowsza Fundusze europejskie w obiektywie PeArLS OF Mazovia European Funds through the lens Zdjęcia nr 1-4 ze stron 66-69 pochodzą z archiwum Urzędu Gminy w Strzegowie Zdjęcia nr 1-4 ze stron 106-109

Bardziej szczegółowo

CONVENTIONS POZNAŃ AND VICINITY

CONVENTIONS POZNAŃ AND VICINITY 2009 WYDAWCA: WORLD TRADE CENTER POZNAŃ P O Z N A Ń I O K O L I C E SALE KONFERENCYJNE CONFERENCE ROOMS MIEJSCA NOCLEGOWE LODGING KONFERENCJE W ZABYTKACH CONFERENCES IN MONUMENTS RESTAURACJE RESTAURANTS

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo