I MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKI PUSZCZA ZIELONKA PŁAWNO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKI PUSZCZA ZIELONKA 1-16.09.2007 PŁAWNO"

Transkrypt

1 I MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKI PUSZCZA ZIELONKA PŁAWNO

2 Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce Katalog, będący podsumowaniem I Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego Puszcza Zielonka. Z inicjatywą jego przeprowadzenia wyszli goślińscy artyści: Grażyna Szymała-Wołyńska i Dariusz Pietrzak, zarazem członkowie Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej. Realizacji pleneru we współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji oraz przy wsparciu finansowym Fundacji J&S Pro Bono Poloniae podjęło się nasze stowarzyszenie. Jego celem jest rozwój współpracy ponad granicami przede wszystkim na poziomie samych mieszkańców, zwłaszcza w sferze kultury, sztuki oraz innych dziedzin, które sprzyjają zbliżaniu narodów, wymianie doświadczeń, poszerzaniu horyzontów na to, co robią i jak robią reprezentanci różnych kultur. Stowarzyszenie powstało w 2003 r. i było organizatorem m.in.: praktyk dla młodzieży, wymian rodzin, występów grup artystycznych, warsztatów dla młodzieży, różnego rodzaju turniejów sportowych i turniejów miast partnerskich, seminariów w dziedzinie wielokulturowości i współpracy międzynarodowej. Wśród naszych działań była też wystawa prac plastycznych dzieci ze wszystkich miast partnerskich pt. Co nas smuci? Co nas bawi?, czy impreza pt. W rytmie serca, nawiązująca do tradycji Nocy Świętojańskiej i połączona z inscenizacją przez młodzież jednej z lokalnych legend goślińskich. Komitet Partnerski ZG to również współtwórca stoiska Murowanej Gośliny podczas Święta Europy w Hanowerze. Przed nami kolejne wyzwania. Na rok 2008 planujemy m.in. Międzynarodowe Spotkania Muzyczne i II Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Puszcza Zielonka. Pragniemy, by przedsięwzięcie to stało się wydarzeniem cyklicznym, przyciągającym w piękne tereny Puszczy Zielonki oraz gminy Murowana Goślina twórców, którzy swoją wiedzą, doświadczeniem i kunsztem artystycznym mogliby dzielić się z innymi, także uczniami naszych szkół. Pragniemy, by dzięki temu prawdziwa sztuka była bliżej przeciętnego obywatela, zwłaszcza tego najmłodszego, któremu, mamy nadzieję, wskaże drogę do zagospodarowania czasu wolnego, rozbudzenia artystycznej wrażliwości oraz do osobistego rozwoju. Emilia Przybysz-Stemplewska Prezes Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej Ladies and gentelmen, the catalogue you are holding is the summary of the First International Open-Air Sculpture Workshop Puszcza Zielonka. It was initiated by the artists of Murowana Goślina: Grażyna Szymała-Wołyńska and Dariusz Pietrzak, who are also members of the Murowana Goślina Partnership Committee. Our society made the workshop happen in co-operation with the Town s Culture and Leisure Centre and with the support of the J&S Pro Bono Poloniae Foundation. The main goal of our society is the development of co-operation beyond borders, especially on the citizens level. Our fields of interest are: culture, art and all the other areas that bring nations closer to each other. We also want to stimulate the exchange of experience and widen the knowledge of different cultures. The society was founded in 2003 and since then it has organised youth professional trainings, family exchanges, art performances, youth workshops, sports competitions and the twin town tournaments, as well as seminars on the multicultural societies and the international co-operation. We have also organised the exhibition of the works of art made by children form every twin town: What makes us sad? What amuses us?. Another event we are proud of was the festival In the rhythm of the heart, inspired by the traditions and legends of the Polish Midsummer Night celebrations with the play presented by the local schoolchildren. The Partnership Committee was also one of the creators of the Murowana Goślina stall during the Europafest in Hanover. There are new challenges awaiting us. In 2008 we are planning to organise The International Music Meeting and the Second International Open-Air Art Workshop Puszcza Zielonka - this time interdisciplinary. It is our wish to make this event a cyclic attraction for the artists, who would come to the beautiful forests of Zielonka and Murowana Goślina in order to share their knowledge, experience and skills with others, also with the students of our schools. This way we want to bring the art closer to an average citizen, especially to the youngest one. We hope that art can inspire young people to personal development and show them an interesting way of spending their free time. 2 Yours faithfully Emilia Przybysz-Stępniewska The Chairperson of the Murowana Goślina Partnership Committee

3 I Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Puszcza Zielonka 2007 odbył się w Pławnie niedaleko Poznania. Plener był przeglądem różnorodnych postaw i możliwości artystów rzeźbiących w drewnie. Wzięło w nim udział jedenastu rzeźbiarzy z Ukrainy, Egiptu, Niemiec i Polski. Niektórzy z zaproszonych mieli okazję spotkać się już wcześniej przy okazji wystaw, sympozjów i warsztatów. Ważnym elementem integrującym twórców było to, iż pracowali w jednym miejscu, blisko siebie, co umożliwiło pomoc w trudniejszych momentach, wzajemną obserwację, wymianę doświadczeń, cenne uwagi i spostrzeżenia. Będąc w bliskości z naturą, tworzyli nierozerwalną całość. Rzeźbili w różnych gatunkach drewna: dębie, topoli, akacji, brzozie. Podczas dwóch tygodni pracy powstało kilkanaście rzeźb, różniących się wielkością, kształtem, zastosowaniem innych materiałów, kolorem i tematem. Nadali drewnu nowe znaczenie, nadali mu nowe wyobrażenie. Każda z prac powstałych podczas pleneru doskonale współbrzmi zarówno z naturalnym otoczeniem, jak i z wnętrzem, niektóre z nich spełniają również funkcję użytkową. Pierwsza wystawa odbyła się w miejscu, w którym rzeźby powstały, Pławnie, gdzie ważną rolę odgrywało ich usytuowanie, a zmieniające się naturalne światło dodatkowo wzbogacało formy przestrzenne. Drugą ekspozycję poplenerowych realizacji można było oglądać w Galerii w Pałacu w Murowanej Goślinie. W odbiorze rzeźby ważną rolę odgrywa światło, czy to naturalne, czy sztuczne, gdyż to ono właśnie eksponuje w niej wszystko - i rysunek, i kolor, i przestrzeń. Namiastką tych wrażeń będzie dla Państwa katalog zawierający zdjęcia prac powstałych podczas pleneru. Grażyna Szymała -Wołyńska Kurator The First Open-Air Sculpture Workshop Puszcza Zielonka 2007 took place in Pławno, near Poznań. The Workshop was a review of many different attitudes and abilities of the sculptors working with wood. There were eleven sculptors from Ukraine, Egypt, Germany and Poland. Some of them had the chance to meet earlier during the exhibitions, symposiums and workshops. Working together in one place was a very important integrating factor and allowed them to help each other with difficulties, observe each other, exchange experiences and valuable opinions. Being so close with the nature, they made the inseparable integrity with it. They worked with all different kinds of wood: oak, poplar, acacia, birch. During those two weeks a dozen or so sculptures were created and they differed in materials, colours, subjects. Wood gained a new meaning, it was given a new image. Every sculpture created during the Workshop harmonizes perfectly with both: the natural surroundings and the interiors, and some of them have even useful functions. The first exhibition was organised in the same place where all the sculptures were created - Pławno - and the location played the major role. In addition, a changing natural light enriched all the three - dimensional forms. The second exhibition of the works could be seen in the Gallery of the Palace in Murowana Goślina. In the reception of the work of art light is very important. And it does not matter if it is the light of the Sun or of bulbs, it always gives prominence to everything - shape, colour, space. The catalogue with the photos, showing the works created during the Workshop, is only a poor substitute for real sensations. Grażyna Szymała-Wołyńska the curator 3

4 Ashraf Gafer El Sadek Mohammed Mahdy Ur Giza, Egipt Obecnie przebywa w Poznaniu na studiach doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych. W Egipcie wykłada rzeźbę. Laureat Kanazawa Machinaka Sculpture Competition rzeźba w brązie MĄDROŚĆ, która jesienią ma stanąć w Japonii. Now he is staying in Poznań, working on his thesis at the Academy of Fine Arts. In Egypt he works as a sculpture lecturer. The prizewinner of Kanazawa Machinaka Sculpture Competition 2006 with his bronze sculpture Wisdom, which will be exhibited in Japan this fall. 4

5 Impresje muzyczne/music impressions drewno - dąb, akryl/wood - oak, acrylic 183x60x30 cm 5

6 Jacek Buchacz Ur Dąbrówka Kościelna Tel.: Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. Rzeźbi w drewnie, kamieniu, metalu. Liczne wystawy w kraju i zagranicą (m.in. Hilden, Poczdam, Hannover, Września, Piła). Graduated from the Academy of Fine Arts in Poznań. He sculpts in wood, stone, metal. The participant of many national and international exhibitions (Hilden, Potsdam, Hannover, Września, Piła). 6

7 Kroczące/Strutting ones drewno - dąb/wood - oak 125x40x50 cm 7

8 Natalia Leykina Ur Lwow, Ukraina Ul. Czernikiewska 27/9 Tel.: Rzeźbi w drewnie, kamieniu i węglu. Zajmuje się tkaniną artystyczną. Uczestniczyła w wielu sympozjach i plenerach. Liczne wystawy indywidualne i zbiorowe. Jest autorką wielu rzeźb sakralnych w Polsce. She sculpts in wood, stone and coal. She is also interested in artistic fabric. The participant of many symposiums, workshops and exhibitions, both: individual and group ones. The author of many sacral sculptures in Poland. 8

9 W poszukiwaniu Ewy/Looking for Evas drewno - brzoza i patyna, kamień/wood - birch, patina, stone 150x70x80 cm Dama.../Lady... drewno - topola, akryl/wood - poplar, acrylic 40x35x40 cm 9

10 Aleksandra Ławicka-Cuper Ur Warszawa, ul. J. Dąbrowskiego 81a/31 Tel.: +48(0) Ukończyła Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się rzeźbą w kamieniu, drewnie, ceramiką, malarstwem, grafiką komputerową. Uczestniczyła w plenerach rzeźbiarskich i sympozjach ceramicznych. Brała udział w wielu wystawach w kraju i zagranicą. W 2006 roku wzięła udział w I Międzynarodowym Plenerze w marmurze carraryjskim w Opolu. Graduated from the Faculty of Architecture at Warsaw University of Technology and the Faculty of Interior Design at the Academy of Fine Arts in Warsaw. She is interested in stone, wood, ceramics, painting and computer graphics. The participant of sculpture workshops, ceramics symposiums and many exhibitions in Poland and abroad. In 2006 she took part in the First International Open-Air Workshop in Opole dedicated to work in the Carrara marble. 10

11 M.M.2007 drewno - akacja, topola, akryl/wood - acacia, poplar, acrylic 165x14x14 cm 200x40x30 cm 11

12 Prof. Marian Molenda Ur Nysa, ul. Słowicza 5 Tel.: +48(0) Wykładowca w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, gdzie prowadzi Pracownię Rzeźby. Jest autorem wykonanych w brązie pomników: Agnieszki Osieckiej, Czesława Niemena i Jerzego Grotowskiego. Można je oglądać przed uniwersytetem Opolskim. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych w kraju i poza jego granicami. Laureat nagród i wyróżnień w konkursach rzeźbiarskich regionalnych i krajowych. Uczestnik krajowych i zagranicznych plenerów rzeźbiarskich w Niemczech i Czechach. The lecturer of The Art Institute of The Opole University, where he runs the Sculpture Department. The author of the bronze monuments of Agnieszka Osiecka, Czesław Niemen and Jerzy Grotowski which can be seen in front of the Opole University. He took part in a few dozen individual exhibitions in Poland and abroad. The prizewinner in many regional and national sculpture contests. The participant of national and foreign sculpture workshops (Germany and the Czech Republic). 12

13 Figura/Figure 1 drewno - dąb, akryl/wood - oak, acrylic 295x70x40 cm 13

14 Prof. Leon Podsiadły Ur Wrocław, ul. Wejcherowska 65/8 Tel.: + 48 (0) Wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Rzeźbi w kamieniu i drewnie. Pięć lat pracował w Afryce w Ecole des Beaux Arts w Conakry Gwinea jako wykładowca rysunku i rzeźby. Autor pomnika Mikołaja Kopernika we Wrocławiu. Uczestnik wielu plenerów rzeźbiarskich w kraju (Wdzydze Kiszewskie i opolskie Dylaki - drewno, Bolesławiec - ceramika) i za granicą (Czechy). Udział w wystawach m.in. w USA i w Szwajcarii. The lecturer of the Academy of Fine Arts in Wrocław. He sculpts in stone and wood. He worked as a lecturer of drawing and sculpting in Ecole des Beaux Arts in Conakry, Guinea, Africa for five years. The author of the Mikołaj Kopernik s monument in Wrocław. The participant of many sculpture workshops in Poland (Wdzydze Kiszewskie, Dylaki - wood and Bolesławiec - ceramics) and abroad (the Czech Republic) and exhibitions (the USA and Switzerland). 14

15 Figura 0246/Figure 0246 drewno - dąb, akryl/wood - poplar 310x70x60 cm 15

16 Jan Serafin Ur.1955 Głuchołazy, Kraszewskiego 52a Tel.: +48(0) Rzeźba w kamieniu to jego żywioł. Realizuje fontanny, pracuje w Belgii, Norwegii, Niemczech i czasami w Polsce, gdzie rzeźbi w drewnie. Uczestniczy w wielu plenerach krajowych i zagranicznych. While sculpting in stone he is in his element. He creates fountains and works in Belgium, Norway, Germany and sometimes in Poland. The participant of many national and foreign workshops. 16

17 9x9 drewno - buk, kamień i sznurek, kolor/wood - beech, stone, string, colour 180x18x18 cm 17

18 Tim Strunk Ur Aachen, Niemcy Tel.: 0049(0) Ukończył Wyższą Szkołę Zawodową o kierunku projektowanie. Wiedzę o sztuce i praktyczne umiejętności w zakresie rzeźby i projektowania mody zdobywał w Akademii Sztuki/Trier/, Flensburgu i Barcelonie. Od 2002 roku współpracuje z Atelier KUK w Monschau, tworząc obiekty, torebki z pogranicza sztuki użytkowej i designu, w których stosuje niekonwencjonalne materiały. Finished the Faculty of Design at the Higher Vocational School. His knowledge about art and the practical skills in sculpture and fashion design have been gained in the Academy of Fine Arts in Trier, in Flensburg and Barcelone. Since 2002 he has been collaborating with the KUK Atelier in Monschau, creating object, handbags - which combine craft and design and are made of unconventional materials. 18

19 Robotick Overview drewno - brzoza/wood - birch 190x90x70 cm 19

20 Grażyna Szymała - Wołyńska Ur Plawno 1b, Murowana Goślina Tel.: +48(0) Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmuje się ceramiką, rzeźbą w drewnie, brązie, kamieniu, szkle. Sięga do takich technik jak batik, wiklina. Prowadzi autorskie warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Brała udział w wystawach w Polsce i za granicą oraz w plenerach rzeźbiarskich i sympozjach ceramicznych. Od 3 lat opiniuje prace dzieci i młodzieży uzdolnionych plastycznie Bank Dziecięcych Uśmiechów. Jest komisarzem i inicjatorem I Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego Puszcza Zielonka. Graduated from the Academy of Fine Arts in Poznań. Her main fields of interests are ceramics, sculpture in wood, bronze, stone and glass. She is also interested in the technique of batik and wicker. She runs workshops for children, youth and adults, based on her own genuine idea. She took part in many exhibitions in Poland and abroad as well as in sculpture workshops and ceramics symposiums. She is the member of the Children s Smiles Bank jury and she gives her opinion on the works of talented children. She is the curator and the initiator of the First International Open-Air Sculpture Workshop Puszcza Zielonka. 20

21 Zaproszenie do tańca c.d./invitation to dance - sequel drewno - brzoza, jesion i metal/wood - birch, ash, metal 105x90x60 cm 21

22 Jan Wajrach Ur Dylaki, ul. Ozimska75 tel.: Prowadzi wraz z żoną gospodarstwo agroturystyczne, gdzie odbywają się plenery rzeźbiarskie. Sam rzeźbi w drewnie. Jego ulubiony materiał to dąb i orzech. Realizacje: rzeźba w drewnie Bonn (Bundestag), brąz, statuetki w Belgii z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, liczne statuetki w kraju np. Złoty Kłos. Komisarz i uczestnik plenerów rzeźbiarskich w Polsce, w Czechach. Jego prace znajdują się m.in. we Francji, USA, Rosji. He and his wife run an agro - tourist guests house, where the open - air sculpture workshops take place. He prefers to work in wood, mainly inoak and walnut. His main works: the wood sculpture in Bonn (Bundestag), statuettes in Belgium - made on the occasion of Polish joining the EU, numerous statuettes in Poland, for example Golden Ear. Curator and participant of many open - air workshops in Poland and in the Czech Republic. His works can be found in France, the USA and Russia. 22

23 Dziewczyna z Murowanej/A girl form Murowana drewno - dąb/wood - oak 290x55x65 cm 23

24 Stefan Wyszkowski Ur Supraśl Tel.: +48(0) Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecnie nauczyciel Liceum Plastycznego w Supraślu. Zajmuje się rzeźbą w drewnie i malarstwem. Od początku istnienia Teatru Wierszalin w Supraślu wykonywał scenografie do przedstawień. Jest autorem projektu pomnika Męczenników Ziemi Podlaskiej w Białymstoku. Graduated from the Academy of Fine Arts in Kraków. He works as a teacher in the Artistic Secondary School in Supraśl. He is interested in wood sculpting and painting. He has been responsible for stage design since the beginning of the Wierszalin Theatre in Supraśl. He is the author of the project of the Podlasie Land Martyrs Monument. 24

25 Ucho igielne/needle eye drewno - topola i patyna/wood - poplar, patina 330x50x60 cm Bez tytułu/without the title drewno - brzoza i patyna/wood - birch, patina 135x25x30 cm 25

26 Fundacja J&S Pro Bono Poloniae. Misją Fundacji jest wspieranie wartościowych pomysłów na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i wybitnie uzdolnionych młodych ludzi. Wspierane są przede wszystkim inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe mające na celu rozwój ludzkiej aktywności i kreatywności, pozwalające na osiągnięcie sukcesu pracującym na rzecz poprawy sytuacji lokalnych społeczności oraz dla rozwoju polskiej kultury i instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Główne programy Fundacji to: program dla dzieci i młodzieży, program stypendialny oraz program dla kultury. Więcej informacji na: The J&S Pro Bono Poloniae Foundation The mission of the foundation is to support valuable ideas for the development of local societies and talented young people. The supported initiatives are mainly social ones led by NGOs, aiming at the increase of creativity and activity, and leading to a successful improvement of the situation of the local society as well as to the development of Polish culture and citizenship. The Foundation s main programmes are: the Children and Youth Programme, the Scholarship Programme and the Culture Programme. For more information, visit: GMINA MUROWANA GOŚLINA Murowana Goślina jest jedną z największych gmin w województwie wielkopolskim. Na terenie gminy odkryto ślady osadnictwa z epoki kamienia. W gminie zachowało się wiele zabytków, głównie architektonicznych m.in: późnogotycki kościół i klasycystyczny pałac z 1841 r w Murowanej Goślinie, zespół pałacowo - folwarczny z XIX w. w Boduszewie, drewniana świątynia z 1623 r w Długiej Goślinie, pałac i park z XIX w. w Przebędowie, dwór i park z XIX w. w Uchorowie, zespół pałacowo - folwarczny z parkiem z XIX w. w Wojnowie. Teren gminy leżącej w dorzeczu Warty to 14 jezior i obfitość różnorodnych gatunków roślin, w tym chronionych. Prawdziwe bogactwo stanowi Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, w 53 % teren gminy. Szlaki rowerowe puszczy należą do najciekawszych w całym regionie. Wędkowanie, grzybobranie, polowanie, przejażdżki konne, plażowanie - to kolejne propozycje dla turystów. Murowana Goślina jest miejscem wielu imprez kulturalnych. Więcej informacji na stronie MUROWANA GOŚLINA Murowana Goślina is one of the biggest communes (Polish - gmina ) in the Wielkopolskie Voyevodship. Some Stone Age settlements have been discovered on the territory of the Murowana Goślina commune. There are also numerous historic buildings, such as a Gothic church and a Classical palace of 1841 in Murowana Goślina; the 19th century palace and manor house complexes in Boduszewo and Wojnowo; a wooden church from 1623 in Długa Goślina, the 19th century palace and park in Przebędowo; the 19th century mansion and park in Uchorowo. The Murowana Goślina Commune is situated in the Warta River s basin and as a result it has 14 lakes on its territory and the variety of plant species, including some endangered ones. The Landscape Park Puszcza Zielonka, 53% of which is situated within the Morowana Goślina Commune s territory, is a real treasure. Its cycling paths are one of the most interesting ones in the whole region. It offers also other tourist attractions, such as fishing, mushroom picking, hunting, horse riding, sunbathing. Thera are many cultural events in Murowana Goślina. For more information, visit: 26

27 Opieka medialna/media assistance: 27

28 NADLEŚNICTWO ŁAPUCHÓWKO Nadleśnictwo Łopuchówko obejmuje swym zasięgiem terytorialnym 103,000 ha, z czego 20,262 ha stanowi powierzchnia leśna. Położone jest w województwie wielkopolskim na terenie czterech powiatów: Poznań, Oborniki, Wągrowiec, Gniezno. Administracyjnie nadleśnictwo podzielone jest na 22 leśnictwa (w tym jedno szkółkarskie). Obszar Nadleśnictwa Łopuchówko charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem rzeźby terenu, która ukształtowana zoatała przez lodowiec oraz procesy rzeźbotwórcze zachodzące po jego ustąpieniu. Efektem działania tych procesów było powstanie szczytów Dziewicza Góra 100 m n.p.m. Bardzo ciekawy i zróżnicowany geologicznie jest Przełom Warty o szerokości m. Tereny, na których gospodaruje Nadleśnictwo Łopuchówko, do XV wieku, stanowiły szeroki pas ciągących się wzdłuż obu stron doliny rzeki Warty. Dopiero rozwój osadnictwa, trwający prawie nieprzerwanie do XVIII w., zmienił charakter omawianego obszaru. Lasy obecnego nadleśnictwa do 1945 r były w 60 % własnością prywatną. Lasy Państwowe wchodziły w skład dawnych Nadleśnictw: Kąty, Zielonka, Biedrusko, Poznań i Wierzonka. W 1946 r przeniesiono siedzibę Nadleśnictwa Zielonka do Łopuchówka i na początku 1947 r zmieniono jego nazwę na Nadleśnictwo Łopuchówko. W tym też roku, na podstawie porozumienia zawartego między Uniwersytetem Poznańskim, a Dyrekcją Lasów Państwowych Okręgu Poznańskiego, odłączono część lasów z Nadleśnictwa Łopuchówko i oddano je w zarząd Nadleśnictwu Doświadczalnemu Zielonka, wchodzącemu obecnie w skład Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie, będącego częścią Akademii Rolniczej w Poznaniu. The Łopuchówko Forestry Management has 103,00 hectares, 20,262 of which are the forest area. It is located in the Wielkopolskie Voyvodship, in four powiats (Polish administrative units): Poznań, Oborniki, Wągrowiec, Gniezno. The Forest Management is divided into 22 administrative units (one is a nursery). The territory can be described as diverse in its relief, shaped by the glacier and the processes after its moving back. Those processes were responsible for the formation of Dziewicza Mountain (143m above sea level) and Moraska Mountain (153.9m above sea level). Most of the area is below 100 m above sea level. The Warta gorge, which is 200-1,000 metres wide, is very interesting and diverse geologically. The territory of the Łopuchówko Forestry Management up to the 15th century was a wide strip of natural forest, stretching along both banks of the Warta River. After the settlements development, lasting incessantly to the 18th century, the character of the area changed. Before % of the forests of today s Forestry Management were a private property. The National Forest was part of the former Forestry Managements: Kąty, Zielonka, Biedrusko, Wierzonka. In 1946 the head office of the Forestry Management was moved to Łopuchówko and at the beginning of 1947 its name was changed into The Łopuchówko Forestry Management. In the same year, an agreement between the University of Poznań and the the management of the National Forests of Poznań District was reached, and according to it a part of the forest was given to the Zielonka Research Forestry Management which today is a part of the Forest Research Institute in Murowana Goślina, which is a part of the Agricultural University of Poznań. 28

29 W realizacji przedsięwzięcia pomogli: - Fundacja J&S Pro Bono Poloniae, Warszawa - Nadleśnictwo Łopuchówko - Drukarnia Tomasz Kędziora, Murowana Goślina - Agencja Reklamowa PANDA, Suchy Las - Tomasz Woroch, Chyby - Małgorzata i Marek Perczyńscy, Pławno - MARK-DREW Marek Krotecki, Boduszewo - Firma Usługowa Konrad Strykowski, Długa Goślina - Bank PKO BP, Poznań - DATA SOLUTIONS Sp. z o.o., Poznań - TEQUILA POLSKA Sp. z o.o., Poznań - Cukiernia Paweł Piętka, Murowana Goślina - Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, Mikuszewo - Drużyna Wojów Piastowskich Jantar pod dowództwem Alberta Kiszkurno - Maria i Jacek Buchacz, Dąbrówka Kościelna - Kazimierz Buliński, Murowana Goślina - Jerzy Pędziński, Murowana Goślina - Marek Rumiński, Kamińsko - Piotr Wołyński, Pławno - Sklep Wielobranżowy A.W. Łużni, Murowana Goślina - Spółdzielnia Rolniczo Handlowa Rolnik, Murowana Goślina - Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie - Michał Błachowiak, Murowana Goślina The Workshop was organised with a great help of: - The J&S Pro Bono Foundation, Warsaw - The Łopuchówko Forestry Management - Tomasz Kędziora Printing House, Murowana Goślina - PANDA Advertising Agency, Suchy Las - Tomasz Woroch, Chyby - Małgorzata and Marek Perczyńscy, Pławno - MARK-DREW Marek Krotecki, Boduszewo - Konrad Strykowski Services, Długa Goślina - PKO BP Bank, Poznań - DATA SOLUTIONS Sp. z o.o., Poznań - TEQUILA POLSKA SP z o.o., Poznań - Paweł Piętka Cake Shop, Murowana Goślina - The International Youth Meeting Centre, Mikuszewo - The Piast Warrior Squad Jantar under the command of Albert Kiszkurno - Maria and Jacek Buchacz, Dąbrówka Kościelna - Kazimierz Buliński, Murowana Goślina - Jerzy Pędzyński, Murowana Goślina - Marek Rumiński, Kamińsko - Piort Wołyński, Pławno - A.W. Łużni Shop, Murowana Goślina - Rolnik, Murowana Goślina - The Office of Town and Gmina Murowana Goślina - Michał Błachowiak, Murowana Goślina Plener odbył się na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego M.M.Perczyńskich, Pławno17, Murowana Goślina, The Workshop took place in the Perczyńskis Agro-Tourist Guest House Pławno 17, Murowana Goślina, 29

30 Druk/print: Tomasz Kędziora, Murowana Goślina Przygotowanie do druku: Agencja Reklamowa PANDA, Suchy Las Fotografie: Grażyna Szymała - Wołyńska, Piotr Wołyński, Fotografia na okładce: Dariusz Pietrzak Tłumaczenie: Justyna Grefkiewicz, Agnieszka J. Mackiewicz Komisarze pleneru: Magdalena Andrzejewska, Grażyna Szymała - Wołyńska Organizator: Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej Współorganizator: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie Dziękujemy wszystkim za pomoc przy realizacji pleneru. Print: Tomasz Kędziora, Murowana Goślina DTP: PANDA Advertising Agency, Suchy Las Photos: Grażyna Szymała-Wołyńska, Piotr Wołyński Photo on the cover: Dariusz Pietrzak Translation: Justyna Grefkiewicz, Agnieszka J. Mackiewicz The Workshop Curators: Magdalena Andrzejewska, Grażyna Szymała-Wołyńska Organiser: The Murowana Goślina Partnership Committee Co-organiser: The Town s Culture and Leisure Centre We would like to thank everyone for your help. 30

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK MIEJSCE NATURA MAN PLACE NATURE

CZŁOWIEK MIEJSCE NATURA MAN PLACE NATURE CZŁOWIEK MIEJSCE NATURA MAN PLACE NATURE CZŁOWIEK - MIEJSCE - NATURA Francuskie wyrażenie: en plein air, w dosłownym tłumaczeniu znaczy tyle, co: na pełnym, powietrzu, natomiast w terminologii historii

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Emilia Przybysz - Stemplewska Prezes Komitetu Partnerskiego Ziemi Goslińskiej

Emilia Przybysz - Stemplewska Prezes Komitetu Partnerskiego Ziemi Goslińskiej Mamy przyjemność zaprezentować Państwu efekty II Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego Puszcza Zielonka 2008. Przez dwa tygodnie dwunastu artystów pracowało w naturalnej scenerii puszczy, całkowicie

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 PAINTING January - March 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie młodych

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

VI MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKI PUSZCZA ZIELONKA 2-12.09.2012 PŁAWNO

VI MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKI PUSZCZA ZIELONKA 2-12.09.2012 PŁAWNO VI MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKI PUSZCZA ZIELONKA 2-12.09.2012 PŁAWNO POŁĄCZENIE FUSION POŁĄCZENIE zespolenie materii, energii... wspólnota myśli. Właśnie to słowo zainspirowało grupę artystów rzeźbiarzy

Bardziej szczegółowo

VII MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKI PUSZCZA ZIELONKA 1-12.09.2013 PŁAWNO

VII MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKI PUSZCZA ZIELONKA 1-12.09.2013 PŁAWNO VII MIĘDZYNARODOWY PLENER RZEŹBIARSKI 3 PUSZCZA ZIELONKA 1-12.09.2013 PŁAWNO 4 ŚWIATŁO I CZAS LIGHT AND TIME Artysta, będąc osobą publiczną, jest, mówiąc językiem marketingowym, trendsetterem. Wyznacza

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009

XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 POPLENEROWA WYSTAWA MALARSTWA XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 GMINNE CENTRUM KULTURY W SZYDŁOWIE URZĄD GMINY W SZYDŁOWIE Historia Pleneru malarskiego w Szydłowie sięga

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich;

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Questions of foreigners visiting The Szołaysky House (The Szołayski House, a Branch of MNK situated in the City Center close to the Main Square

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

DWIE STRONY TWO SIDES

DWIE STRONY TWO SIDES DWIE STRONY TWO SIDES Przedsięwzięcie zrealizowano przy wsparciu finansowym/the workshop was organised with a financial help of: FUNDACJI J&S PRO BONO POLONIAE, GMINY MUROWANA GOŚLINA, POWIATU POZNAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

wiadczeń: Efektywność

wiadczeń: Efektywność Grupa Wymiany Doświadcze wiadczeń: Efektywność Energetyczna Murowana Goślina, 5 marca 2012 roku LUDNOŚĆ (stan na 5.03.2012) 16 256 mieszkańców w tym: 10 173 mieszkańców miasta Gmina Murowana Goślina to:

Bardziej szczegółowo

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water Nad wodą Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku kamieniołomu w okolicy dzisiejszej ul.fabrycznej. Zbiornik wodny ze względu na częściowo skaliste brzegi nazywano Morskim Okiem. W latach 30. XX wieku przy

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest 1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest znakomitym pedagogiem związanym z podkowiańską szkołą, gdzie

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Pudełko konwersacji. Joel Shaul

Pudełko konwersacji. Joel Shaul Pudełko konwersacji Celem tych ćwiczeń jest pomoc młodym ludziom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zdobyciu wprawy w prowadzeniu ważnych i wzajemnych form rozmowy zamiast monologów i wykładów. 1. Wydrukuj

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

Le Sacre du Printemps

Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps hundred years anniversary setna rocznica Roza Puzynowska s oil paintings in celebration of the original choreography by Vaslav Nijinsky. Olejne obrazy Róży

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Przemysław Walaszek whiteblue

Przemysław Walaszek whiteblue Na co dzień pracuję w jednej z olsztyńskich pracowni architektoniczno urbanistycznych. Zajmuję się projektowaniem i przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Grafikę natomiast

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social Province: Świętokrzyskie Voievodeship District: Jędrzejów Municipality: Słupia Jędrzejowska Świętokrzyskie Voievodeshift is a picturesque region in which Świętokrzyskie Mountains are located. Węgrzynów

Bardziej szczegółowo