Nr 1 (50) STYCZEŃ 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1 (50) STYCZEŃ 2011 r."

Transkrypt

1 Nr 1 (50) STYCZEŃ 2011 r.

2

3 Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: Redaktor naczelny: Maciej Meisel Redaktor: Agnieszka Kozielska Dziennikarze: Izabela Halfar, Joanna Drzeniek Portal gazety: Edyta Budnik Reklama: Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów; zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, przeredagowań i zmiany tytułów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i listów. Nakład: 3000 egz. Wydawca: Wodzisławskie Centrum Kultury Opracowaniw graficzne skład: M&Z Druk Radlin Druk: M&Z Druk Radlin tel okładka fot. Grażyna Musiolik Przełom roku skłania do podsumowań mijających miesięcy i snucia przypuszczeń na rok nadchodzący. Oczywiście wydarzenia 2010 roku zdominowała tragedia smoleńska i śmierć Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Od 10 kwietnia sprawa ta nie schodziła z ust komentatorów telewizyjnych, radiowych i łam prasowych. Upolitycznienie katastrofy smoleńskiej i emocje, które wywołała powodują, że z pewnością jeszcze przez kolejne miesiące będzie ona tematem programów informacyjnych i publicystycznych. Jednym z wielu skutków katastrofy były przyspieszone wybory prezydenckie. Wygrał je w drugiej turze Bronisław Komorowski. W maju, czerwcu i sierpniu Polskę nawiedziła wielka powódź. Pod wodą znalazły się województwa: śląskie, dolnośląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie i mazowieckie. Straty były i są nadal ogromne. Wiele rodzin bezpowrotnie utraciło swoje domy, wiele do dzisiaj nie może do nich wrócić. Początek roku przywitał nas wzrostem stawek VAT, a co za tym idzie wzrostem cen artykułów spożywczych, przemysłowych, paliw i usług. Nie jest to z pewnością optymistyczna perspektywa na najbliższe miesiące. Na ile ucierpią nasze portfele pokaże życie. A że będziemy o tym żywo dyskutować, jest pewne Czekają nas przecież wybory parlamentarne i co z tym jest związane, krytyka rządów przez opozycję i płynące od poszczególnych partii zapewnienia, że to właśnie my prezentujemy jedynie słuszny program mogący uzdrowić gospodarkę, życie społeczne, kulturalne i wzmocnić pozycję międzynarodową Polski. Wspominając wydarzenia historyczne chcę zwrócić uwagę na rzadko upubliczniany fakt. Oto minęło 350 lat jak Polska nie jest w stanie odzyskać od Szwecji zagarniętych skarbów. Najazd na Rzeczypospolitą, powszechnie nazywany potopem szwedzkim, spowodował ogromne zniszczenia, a wiele pamiątek historycznych, dzieł sztuki, ksiąg, archiwaliów jako łupy wojenne, znalazło się po drugiej stronie Bałtyku. Chociaż traktat pokojowy podpisany w Oliwie w 1660 roku przewidywał zwrot zagarniętych skarbów, sprawca milczy i nie kwapi się z oddaniem zagarniętego mienia. Cóż, można widać udawać, że nic się nie stało Przy okazji nowego roku zwróćmy uwagę, że 1 stycznia nie zawsze był pierwszym dniem w roku. Reforma kalendarza przeprowadzona przez Juliusza Cezara w 46 roku przed Chrystusem wprowadzała liczenie roku od 1 stycznia, do tego czasu w Cesarstwie Rzymskim rok zaczynał się 1 marca. Mimo to w Egipcie rok zaczynał się 29 sierpnia, w Bizancjum 1 września a w Palestynie 1 października. Chociaż liczenie roku od 1 stycznia znalazło uznanie, to w średniowieczu kuria papieska liczyła rok od 25 grudnia, we Florencji i Pizie liczono rok od 23 marca, a Wenecjanie zaczynali rok 1 marca aż do roku Nie zawsze też 1 stycznia był dniem świątecznym, stało się to w roku W roku 1582 papież Grzegorz XIII wydał bullę, na mocy której po 4 października następował 15. W ten sposób rok 1583 rozpoczął się o dziesięć dni wcześniej, a miliony ludzi do dziś obchodzą jeden z dwóch terminów Nowego Roku. Maciej Meisel Piszą dla Was Maciej Meisel Joanna Drzeniek Agnieszka Kozielska Izabela Halfar 3

4 Z ratusza Styczeń 2011 r. Prezydent ślubował grudnia br. zebrała się Rada Miejska, aby rozwa- 14 żyć najważniejsze sprawy 4 dotyczące funkcjonowania naszego miasta. Obrady otworzył Jan Grabowiecki, przewodniczący Rady. Później głos zabrał prezydent miasta Mieczysław Kieca, który w skrócie przedstawił sprawozdanie o stanie miasta. Prezydent swoje pierwsze cztery lata rządów ocenił jako pracowite i merytoryczne. Mijającą kadencję z całą pewnością mogę uznać za czas bardzo dobrze przepracowany. Z moimi współpracownikami stworzyliśmy solidne fundamenty pod realizacje inwestycji w Wodzisławiu. To, czy wykorzystamy tę szansę, będzie zależeć od współpracy z obecną radą. Nie ukrywam, że liczę na rzetelną i merytoryczną dyskusję mówił. Podczas sesji radni podjęli uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Eugeniusza Ogrodnika. Głosy rozłożyły się następująco: 17 za, przy 2 wstrzymujących się. Następnie Mieczysław Kieca złożył uroczyste ślubowanie i został zaprzysiężony na drugą kadencję. Uroczystość zaprzysiężenia prezydenta uświetnił występ chóru Cantata, który wykonał pieśń Życzymy, życzymy. Na sesji Rada Miejska podjęła również decyzję o wysokości wynagrodzenia prezydenta. Na wniosek przewodniczącego Jana Grabowieckiego zarobki prezydenta się nie zwiększą. Podobnie jak w pierwszej kadencji, co miesiąc prezydent zarobi zł brutto z tytułu wynagrodzenia zasadniczego, 2100 dodatku funkcyjnego i 2888 zł dodatku specjalnego. Jednocześnie rajcy podjęli uchwałę o nie zwiększaniu wysokości swoich diet. W kolejnej części sesji Mieczysław Kieca podziękował swojej zastępczyni Aleksandrze Chudzik za 3 lata współpracy. Zmieniła pani oblicze wodzisławskiej oświaty podkreślił prezydent. Dodał również, że dzięki jej staraniom obecnie nie ma w mieście szkoły, która nie potrafiłaby pozyskiwać unijnych środków. Z kolei wiceprezydent dziękowała naczelnikom i dyrektorom jednostek, z którymi współpracowała. Cieszę się z tego, co udało mi się zrobić. Z tego, że Wodzisławskie Centrum Kultury wciąż poszerza swoją ofertę, o bibliotece i muzeum nie wspominając. Nie zapominam też, że na moje osiągnięcia składa się praca rzeszy ludzi, zarówno tych zajmujących się w mieście oświatą, jak i tych z wodzisławskiej kultury i sportu. Wspominając pracę dla Wodzisławia, zawsze będę miała w pamięci obraz ludzi, którzy z pełnym poświęceniem i zaangażowaniem gotowi byli nocą jechać do Warszawy, by oddać na czas projekt i pozyskać pieniądze z Unii Europejskiej. Nie zapomnę też łez smutku w oczach dyrektorów, których wnioski nie przeszły weryfikacji. Z drugiej strony żałuję, że tak wielu rzeczy nie udało się zrobić podsumowała swoją pracę wiceprezydent. Nowym zastępcą prezydenta został Eugeniusz Ogrodnik. Pani Ślubowanie prezydenta. Aleksandra Chudzik podniosła wysoko poprzeczkę, będzie trudno jej sprostać stwierdził. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła się 2 grudnia br. było ostatnim punktem obrad. (Asia) Podziękowanie dla Aleksandry Chudzik.

5 Gazeta Wodzisławska Z ratusza Sesja budżetowa 28 grudnia radni spotkali się na obradach III sesji Rady Miejskiej. Obrady poprowadził przewodniczący Jan Grabowiecki. Na początku sesji podjęto uchwałę na mocy której do grona radnych dołączyła Izabela Kalinowska. Jej obecność w Radzie Miejskiej to pokłosie decyzji Eugeniusza Ogrodnika, który funkcję radnego zamienił na stanowisko wiceprezydenta Wodzisławia. Nowa radna w wyborach startowała z listy komitetu Nasz Wodzisław i zdobyła 58 głosów. Izabela Kalinowska ma wykształcenie prawnicze. Jest mediatorem Polskiego Centrum Mediacji. Na co dzień pracuje jako dyrektor Izby Gospodarczej w Wodzisławiu. Pełni funkcję wiceprezes Wodzisławskiego Uniwersytetu III Wieku. Jest również pomysłodawczynią Wodzisławskiego Jarmarku Staroci. Zamierzam pomóc Eugeniuszowi Ogrodnikowi w ciężkich zadaniach oświatowych. Chciałabym też aktywnie włączyć się w pomoc organizacjom pozarządowym. Będę orędowniczką powstania w Wodzisławiu centrum organizacji pozarządowych., gdyż taka instytucja byłaby w naszym mieście bardzo potrzebna mówi. Podczas sesji nowa radna złożyła uroczyste ślubowanie. W kolejnej części sesji prezydent miasta Mieczysław Kieca przedstawił zebranym wykaz działań podejmowanych pomiędzy sesjami. Później członkowie Rady zadali pytania skierowane do prezydenta, na które odpowiadał pod koniec sesji. Następnie, zgodnie z porządkiem obrad głos zabrał Tadeusz Bednorz, skarbnik referował zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok. Większość radnych zagłosowała za przyjęciem uchwały. W kwestii zmiany uchwały Nr XLII/413/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu głosy rozłożyły się następująco: 17 za, przy 1 wstrzymującym się. Następnie przystąpiono do spraw związanych z podjęciem uchwały budżetowej miasta na przyszły rok. Dochody Wodzisławia w 2011 roku mają sięgnąć 124 milionów złotych, z czego 50% wpływów ma pochodzić z podatków. Wydatki miasta planowane są aż na kwotę 127 mln. To oznacza, że deficyt w przyszłym roku zamknie się w kwocie nieco ponad 3 mln zł. Budżet przyszłoroczny potwierdza wieloletnią politykę miasta. Prognoza na 2011 rok przedstawia budżet trudny, pełny ograniczeń i oszczędności, ale za to bardzo realny. Jest on również pierwszym etapem bardziej optymistycznej wieloletniej prognozy finansowej. Zakłada, że na przełomie lat będziemy już wypracowywać tendencje rosnące. O budżecie deficytowym nie powinniśmy mówić już w 2013 mówi Mieczysław Kieca. Planowany w przyszłym roku deficyt związany jest przede wszystkim z realizowanymi zadaniami majątkowymi. Chodzi tu głównie o budowę drogi zbiorczej oraz termomodernizację SP 17 i SP 28. Wydatki związane z oświatą to również niemała kwota. Podobnie jak dopłaty do komunikacji zbiorowej, które w ubiegłym roku wyniosły ponad 3 mln zł. Chciałbym jednak zaznaczyć, że 87,7% naszych inwestycji to zadania realizowane z pieniędzy pozyskanych ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej podkreśla prezydent. Od nowego roku zmieniają się też zapisy ustawy o wydatkach publicznych. Nie ma mowy już o wieloletnich zadaniach, tylko o prognozie finansowej. Zmiana ustawy skutkuje między innymi tym, że od 2011 roku rada miasta nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące. Do tej pory było to możliwe i prawnie dopuszczalne. I tak w tym roku nasze wydatki przewyższyły dochody bieżące o 5 milionów. Dlatego na 2011 rok budżety jednostek organizacyjnych i i wydziałów urzędu miasta obcięliśmy średnio o 10 %. To gwarantuje, że dochody i wydatki bieżące się zbilansują wyjaśnia skarbnik miasta.. Prezydent nie ukrywa, że trzeba mocno przyciągnąć pasa. Racjonalizacja finansów nie jest popularna, ale konieczna. Podpowiada nam to nie tylko ustawa, ale i logika przekonuje Mieczysław Kieca. Zdaniem skarbnika miasta realizacja budżetu w 2011 roku będzie zależeć od tego, Izabela Kalinowska. czy uda się przeprowadzić trudne decyzje dotyczące racjonalizacji wydatków. Rada Miejska bardzo długo dyskutowała nad kwestiami związanymi z przyszłorocznym budżetem Wodzisławia Śląskiego. Ostatecznie podjęto uchwałę budżetową miasta na 2011 rok 15 głosami za, przy 3 wstrzymujących się. Określenie wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, przyjęcie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2011 to kolejne uchwały nad którymi debatowali radni. Ponadto Rada Miejska przegłosowała uchwałę dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata Podczas sesji rajcy zadecydowali też, że Izabela Kalinowska obejmie funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Oprócz tego zasiądzie również w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Nową przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Grażyna Pietyra, dotychczasowa wiceprzewodnicząca. Rada Miejska przegłosowała także zmiany w Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności. Liczbę jej członków zwiększono z 5 do 7. Dodatkowo pracować w niej będą Mariusz Ganita i Jan Zemło. Następnie przyjęto protokół z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 14 grudnia br. Wolne głosy i wnioski były ostatnim punktem obrad. (Asia) 5

6 Z ratusza Styczeń 2011 r. Miasto Wodzisław Śląski po raz kolejny zostało laureatem konkursu Gmina Fair Play Kapituła konkursu Gmina Fair Play, Krajowa Izba Gospodarcza oraz fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przyznały po raz trzeci naszemu miastu tytuł i Certyfikat oraz Złotą Lokalizację Biznesu Gmina Fair Play Wyróżniając od 9 lat polskie miasta i gminy przyjazne dla inwestorów, pokazujemy te dbające o interesy społeczności lokalnych, stwarzające na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Popularyzujemy też wśród polskich samorządowców etykę w działalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postawy godne naśladowania i sprzyjające podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych. Dzięki szerokiej i wielokierunkowej promocji wskazujemy polskim i zagranicznym firmom miejsca, gdzie mogą inwestować bez obaw, miejsca gdzie inwestorzy obsługiwani są w przyjaznej atmosferze i mogą liczyć na pomoc oraz doradztwo pisał w liście skierowanym do prezydenta dr Mieczysław Bąk, Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Demokracją 6 i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Programu Gmina Fair Play. Konkurs przebiegał jak co roku dwuetapowo. W pierwszym etapie gminy wypełniały ankietę, w której, oprócz informacji o charakterze ekonomicznym, wysokości budżetu, dochodów i wydatków, musiały Prezydent Mieczysław Kieca odebrał wyróżnienie. znaleźć się prawdziwe i rzetelne odpowiedzi na pytania dotyczące m.in.: oferty inwestycyjnej, promocji gospodarczej i inwestycyjnej prowadzonej przez gminę, zakresu i jakości inwestycji własnych gminy, organizacji obsługi inwestorów, proekologicznego charakteru inwestycji w gminie oraz dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, dotychczasowych osiągnięć w przyciąganiu inwestycji, walorów gospodarczych gminy i warunków prowadzenia działalności gospodarczej. W drugim etapie audytorzy konkursu podczas wizyt (we wszystkich gminach zakwalifikowanych do drugiego etapu) sprawdzali wiarygodność informacji zawartych w ankietach konkursowych, prosili również o uszczegółowienie danych, udostępnienie dodatkowych informacji, przedłożenie odpowiednich dokumentów. W ramach audytu w gminie, poza rozmowami z jej przedstawicielami, organizowane były spotkania z osobami niebędącymi pracownikami gminy, przedstawicielami dostawców mediów technicznych (prądu, gazu, wody, telefonu itd.), przedsiębiorcami inwestującymi na terenie gminy, przedstawicielami lokalnych organizacji biznesu, instytucji finansowych, edukacyjnych, urzędu pracy itp. Dodatkowym ważnym elementem weryfikacji uczestników konkursu było badanie losowo wybranych inwestorów, którzy zakończyli lub prowadzą proces inwestycyjny na terenie danej gminy. (Red.) Zmiany w sądach Z nowym rokiem zamiejscowy Wydział Karny Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim zostanie przeniesiony do Rybnika wynika z rozporządzenia ministra sprawiedliwości. Oznacza to, że w sprawach apelacji od wyroków karnych sądu będziemy teraz jeździć do Rybnika. Zamiejscowy Wydział Karny Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim zostanie przeniesiony do Rybnika i włączony do tamtejszego Ośrodka Zamiejscowego SO w Gliwicach. Jednocześnie nastąpi też kolejna zmiana właściwości rzeczowej Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku. Polegać będzie na przeniesieniu do Gliwic rozpoznawania spraw rodzinnych odwoławczych. (Red.)

7 Gazeta Wodzisławska TWARZĄ W TWARZ Nie boję się odpowiedzialności Eugeniusz Ogrodnik. Rozmowa z Eugeniuszem Ogrodnikiem, który 15 grudnia 2010 roku objął stanowisko II zastępcy prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego. Obecnie emeryt, przez prawie 30 lat związany z wodzisławską oświatą. Swą karierę zawodową rozpoczął jako nauczyciel historii. Od 1992 był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1, potem Gimnazjum nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 2. Izabela Halfar: Na początku gratuluję objęcia stanowiska wiceprezydenta. Eugeniusz Ogrodnik: Dziękuję bardzo. I.H: Czy zdążył się Pan już wdrożyć w nowe obowiązki? E.O: Zbyt dużo czasu nie minęło, ale udało mi się zapoznać z większością spraw. Spotkałem się ze wszystkimi podległymi mi osobami, także można powiedzieć, że jestem już zorientowany. I.H: Za jakie dziedziny będzie Pan odpowiadał? E.O: Tak jak w przypadku mojej poprzedniczki, będzie to oświata, kultura, sport oraz pomoc społeczna. I.H: Jak widzi Pan swoją kadencję, czy zapadły już pierwsze decyzje? E.O: Obecnie prowadzę ustalenia dotyczące oświaty, na początku stycznia ogłoszę je podczas narady dyrektorów. Dotyczyć one będą podniesienia rangi dyrektorów szkół oraz zmian w funkcjonowaniu placówek oświatowych. I.H: Czy zapadną decyzje związane z materiałem ujawnionym 15 grudnia? E.O: Tak, przeanalizowałem już ten dokument. Nie zgadzam się z niektórymi jego założeniami. Mam nową koncepcję, nad którą teraz pracuję. Prowadzę konsultacje społeczne w tej sprawie, rozmawiam z zainteresowanymi osobami. Pod koniec stycznia zapadną decyzje w tej sprawie. Nie chcę pozostawiać środowiska bez placówki. I.H: Czy nauczyciele są chętni do współpracy, rozumieją trudną sytuację panującą w wodzisławskiej oświacie? E.O: Normalną rzeczą jest, że każde środowisko, któremu się coś zabiera jest oporne. Natomiast wszyscy zdają sobie sprawę, że problem istnieje. Przerost oświaty w naszym mieście w porównaniu z innymi miastami o podobnej wielkości jest widoczny. Musimy zejść z kosztów, które są ogromne. Tylko 50 procent budżetu oświaty pokrywa subwencja, która idzie nie tylko na szkoły, ale i przedszkola, więc tą resztę trzeba dołożyć. Jest to bardzo duża kwota, bo ponad 20 mln złotych. Musimy znaleźć takie rozwiązania, żeby te koszty zmalały, ale żeby środowiska nie ucierpiały. I tego muszę dokonać. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że jest to trudne, ale postaram się temu sprostać. I.H: Największy problem jaki przed Panem stoi to właśnie restrukturyzacja oświaty? E.O: Tak, jest to największe wyzwanie. Powiem szczerze, że z powodu materiału, w którym zaproponowano rozwiązania tego problemu, czuję się bardzo niekomfortowo. Dlatego, że sprawami szkoły walczono w kampanii. Przyczyniło się to do skłócenia i zaniepokojenia środowiska szkolnego, przez co moja rola jest znacznie trudniejsza. Naszym zamiarem nie jest skrzywdzenie ich. Myślimy o różnych rozwiązaniach, ale szczególnie o tych najkorzystniejszych dla danego środowiska. Pozostawienie małego osiedla bez szkoły, która nierzadko odgrywa też rolę centrum życia kulturalnego, społecznego jest okrutne. Dlatego, gdyby coś takiego miało nastąpić, trzeba dać coś w zamian. I.H: W latach ubiegłych był Pan radnym. Wtedy, głosując nad poszczególnymi uchwałami, ponosił Pan niejako odpowiedzialność zbiorową. Obecnie, jako zastępca prezydenta, ponosi Pan osobistą odpowiedzialność. Czy to jest trudne? E.O: Przez całe życie musiałem podejmować ważne decyzje. Jeżeli były one błędne, co zdarzało się rzadko, ale zdarzało, to umiałem przeprosić i naprawić błąd. Nie mam z tym problemu. Wiem, że najgorsze co może być to niepokój, dlatego szybko podejmuję decyzje. Nie boję się odpowiedzialności. Gdybym się bał, nie objąłbym tego stanowiska. I.H: Lubi Pan wyzwania? E.O: Tak. Podejmowałem ich kilka w swoim życiu, np. podczas przenoszenia szkoły, będąc jeszcze w zarządzie powiatu, udało się to. Znam się na sprawach, które są w mojej gestii, gdyż całe życie byłem związany z wodzisławską oświatą, pomocą społeczną. Byłem też kuratorem sądowym, więc znam problemy związane z nimi. Nie są to rzeczy mi obce. Muszę się zapoznać dokładnie z przepisami, bo uważam, że szef jest dobry wtedy, gdy pracownik go nie zaskoczy. I.H: Odchodząc na emeryturę miał Pan opinię bardzo dobrego dyrektora. Czy nie boi się Pan, że po tej kadencji zostaną na Pana wizerunku rysy? E.O: Wszystko jest możliwe. Postaram się podejmować decyzje, które zadowolą większość. Środowisko szkolne, nauczyciele oraz rodzice wiedzą, że zmiany są potrzebne. Tylko zmiany muszą być takie, żeby budżet trochę zaoszczędził, a ludzie byli zadowoleni. Nie ukrywam, że jest to trudne. Nigdy w życiu nikogo nie skrzywdziłem, więc myślę, że teraz też tego nie zrobię. I.H: Jakie będą dalsze kierunki działania kultury w naszym mieście? E.O: Chcę je oprzeć głównie o Wodzisławskie Centrum Kultury, gdyż bardzo cenię działania dyrektor, Nadii Mechine. Uważam, że część zadań, które robiło miasto jako wydział, powinno przejść w ręce WCK. Obecnie pracujemy nad Dniami Wodzisławia i imprezami towarzyszącymi. Chciałbym, aby było więcej imprez dla całych rodzin, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Zauważyłem, że przez ostatnie lata WCK otworzyło się na miasto, na mieszkańców. Cieszy mnie też, że mieszkańcy wreszcie zaczęli korzystać z propozycji ośrodka. Myślę, że te zmiany idą c.d. na str. 8 7

8 Z RATUSZA dok. ze str. 7 w odpowiednim kierunku i w najbliższym czasie pójdziemy jeszcze dalej. I.H: Co ze sportem? Odra była wizytówką miasta, obecnie boryka się ze sporymi problemami finansowymi. E.O: Jesteśmy po rozmowach z zarządem Odry, czekamy aż przedstawią nam kondycję finansową klubu. Spór wewnątrz klubu muszą rozwiązać między sobą. My jako miasto nie będziemy się do tego mieszać. Zależy nam na tym, żeby Odra istniała, grała, ale by grała na zdrowych zasadach. I.H: Co ze stadionem? E.O: Obecne zadłużenie klubu z tytułu dzierżawy stadionu sięga ponad 80 tys. zł. Dlatego umowa została wypowiedziana, ale z możliwością negocjacji. To nie problem, czekamy tylko na ruch ze strony Odry. Nastawiamy się na sport dla młodzieży, dlatego chcemy również im udostępnić stadion. Również nasza baza sportowa rośnie. Mamy dwa Orliki, halę przy Gimnazjum nr 2. Chcielibyśmy, aby w naszym mieście powstał klub lekkoatletyczny. I.H: Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów. E.O: Również dziękuję. Rozmawiała Izabela Halfar. Nowe rozwiązania w funkcjonowaniu oświaty zaproponowane przez zastępcę prezydenta, Eugeniusza Ogrodnika: 1. Obsługa finansowa (księgowość, płace) szkół prowadzona przez same placówki edukacyjne. 2. Zwolnienie z obwodowego przyjmowania do gimnazjów. Zwiększenie limitów oddziałów, rodzice sami mogliby wybierać, do jakiego gimnazjum posłać dziecko. 3. Powołanie Miejskiej Rady Rodziców. Budowa nowego ronda wydłuży się Zakończenie budowy największego ronda w ciągu ulicy Rybnickiej opóźni się ze względu na konieczność zlecenia dodatkowych robót. Prace przy nowym rondzie kolidują z wieloma elementami infrastruktury, czyli wodociągiem zasilającym o średnicy 1000 mm, kanalizacją sanitarną i deszczową. Opóźnienia spowodowały Styczeń 2011 r. także czynniki wynikające z trudnych warunków geologicznych po wschodniej stronie DK 78. W związku z tym ukończenie budowy ronda w planowanym terminie stało się niemożliwie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nowy termin zakończenia prac wyznaczyła na 31 maja 2011 r. Red. Biały Orlik już działa! Od grudnia wszyscy chętni mieszkańcy naszego miasta mogą bezpłatnie korzystać z lodowiska, które powstało na boisku Orlik przy Zespole Szkół nr 3. Lodowisko obsługiwane jest przez wodzisławski MOSiR. Czynne jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do oraz w soboty i niedziele od do Osoby, które nie mają swojego sprzętu, mogą wypożyczyć łyżwy w cenie 3 zł za godzinę. Zainteresowanie lodowiskiem rośnie z dnia na dzień. Już teraz zapraszamy dzieci Nie ma zwycięzcy w konkursie Południowa Brama Polski pracuj, mieszkaj, żyj Mimo pozytywnego zaopiniowania przez komisję konkursową jednego z wniosków, Prezydent zdecydował, iż w tegorocznej edycji konkursu mieszkanie nie zostanie przyznane. W tym roku rozczarowało mnie zainteresowanie konkursem. Zarejestrowaliśmy tylko trzy wnioski. Po analizie dokumentacji muszę przyznać, że zaopiniowany przez komisję wniosek rzeczywiście był najbardziej interesujący. Wnioskodawczyni przedstawiła kilka projektów edukacyjnych, ale podobne projekty są w Wodzisławiu już wdrażane. Ich autorami i młodzież 28 stycznia. Od godziny organizować będziemy konkursy i gry dla dzieci mówi Adam Mokry, pracownik MOSiRu. Wodzisław Śląski jest jednym z miast, które przystąpiło do pilotażowego programu rządowego Biały Orlik. W ramach programu zakupiono wielosezonowe, składane, przenośne lodowisko o wymiarach 17,5x30 metrów. W roku następnym lodowisko ma zostać umieszczone na płycie boiska Orlik przy SP nr 5. (Iza H.) są nauczyciele lub pracownicy urzędu i nikt im mieszkań z pominięciem listy oczekujących nie daje. Rozmawiałem na temat konkursu z wieloma mieszkańcami, czytam również prasę i zgadzam się, że w momencie, gdy kolejka oczekiwania na mieszkania komunalne jest spora, nie mogę ich rozdawać lekką ręką mówi prezydent Mieczysław Kieca. Zaistniała sytuacja jest zgodna z 4 pkt.10 regulaminu konkursu. Przygotowane mieszkanie otrzyma pierwsza osoba z listy oczekujących. (Red.) 8

9 Gazeta Wodzisławska Z ratusza Liczba miesiąca: 1709 Tyle psów wzięło udział w obowiązkowej akcji czipowania. Była ona bezpłatna dla psów właścicieli zamieszkałych na terenie naszego miasta, którzy zapłacili za nie podatek. W ramach akcji psy otrzymały bezpłatnie: pasek identyfikacyjny, mikroczip ISO wraz z implantacją. Dodatkowo czworonogi zostały zarejestrowane w europejskiej oraz ogólnopolskiej bazie danych. Pozwoli to na szybką identyfikację zagubionego bądź porzuconego psa. Posiadacze psów zobowiązani są do zgłaszania wszelkich zmian np. zaginięcia psa. Aby wyrejestrować czworonoga z systemu po jego śmierci, należy przedstawić dokument potwierdzający zgon bądź utylizację zwłok. Podstawowym założeniem akcji jest zmniejszenie liczby porzucanych psów oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Zabieg wykonywano przez weterynarzy w kilkunastu punktach miasta. Największe zainteresowanie akcją pojawiło się pod koniec listopada, na finiszu akcji. Wiele osób nie wiedziało na czym polega samo czipowanie, jakie przynosi korzyści podsumowuje Bożena Fucarro, lekarz weterynarii. Właściciele psów, którzy nie zdążyli wziąć udziału w akcji, są zmuszeni zrobić to odpłatnie. Sprawdzaniem, czy właściciele czworonogów poddali je obowiązkowemu zabiegowi, zajmie się Straż Miejska. Akcja bezpłatnego chipowania zostanie powtórzona w 2011 roku. (Iza H.) Hu, hu, ha nasza zima zła Wyjątkowo ciężka zima spowodowała wyjątkowe zaangażowanie służb komunalnych na drogach. W akcji odśnieżania prowadzonej przez Służby Komunalne Miasta, zwanej popularnie akcją zima wzięło udział blisko 50 osób. W teren ruszyło 10 ciągników z pługami (w tym 7 zaopatrzono dodatkowo w rozrzutniki), 2 solarko-piaskarki z pługami na samochodach ciężarowych, pług na samochodzie ciężarowym, 2 odśnieżarki chodnikowe. W razie potrzeby miasto mobilizowało dodatkowo 3 koparko ładowarki oraz spycharkę gąsienicową. W czasie akcji służby miejskie zamówiły 250 ton piasku, 700 ton soli oraz 100 ton piasku żużlowego. Skalę trudności działania przedstawia fakt, że do tej pory zostało zużyte już 228 ton piachu oraz 300 ton soli i 45 ton piachu żużlowego. Utrudnienia pogłębia fakt, że zaopatrzenie w sól było nieregularne i że nie ma możliwości gromadzenia jej w odpowiednich warunkach. W sytuacji zwiększonych opadów śniegu pojawiają się braki w aprowizację tego surowca. Przeciwdziałanie skutkom intensywnych opadów śniegu oraz dużego mrozu kosztowało miasto do tej pory 462 tysiące zł., w tym za sól zapłaciliśmy ponad 73 tysiące zł, piach to wydatek rzędu blisko 5 tysięcy, natomiast piach żużlowy kosztował miasto ponad 500 złotych. Dyrektor Służb Komunalnych Miasta Jacek Szkolnicki podkreślił, że akcja zima prowadzona będzie tak długo, jak długo występować będą przesłanki możliwego wystąpienia opadów śniegu lub marznącego deszczu i będą się utrzymywać mrozy. (Leszek Iwulski) Zimowe utrzymanie dróg Wykaz numerów telefonów, pod którymi można zgłaszać interwencje dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego: Komenda Straży Miejskiej: monitoring (całodobowy) komenda od 6.00 do Służby Komunalne Miasta (całodobowy), Monitoring miejski: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach, Rejon w Gliwicach (drogi krajowe: Rybnicka, Witosa, Bogumińska) rejon w Gliwicach, kier. Andrzej Łojewski placówka w Raciborzu, kier. Maria Błajda Zarząd Dróg Wojewódzkich (drogi wojewódzkie: Łużycka, Marklowicka, Jastrzębska, Pszowska, Młodzieżowa) , Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim: , Najlepszy wynik od lat! W Rankingu Gmin i Powiatów, organizowanym przez Związek Powiatów Polskich ubiegły rok okazał się niezwykle łaskawy dla naszego powiatu. Zajął w nim czwarte miejsce w województwie śląskim, co jest najlepszym wynikiem od lat. Wyprzedził tym samym m.in. Powiat Zawierciański, Mikołowski oraz Gliwicki. W skali kraju, spośród ponad 300 Powiatów, znalazł się na wysokim 43 miejscu. Ten wynik to awans aż o 198 miejsc w stosunku do 2009 roku. Ranking organizowany jest od 2003 roku i jest jedynym rankingiem samorządów zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Kryteria, którymi kierują się eksperci oceniając samorządy, to m.in. działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, a także rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego. Pod uwagę brane są również działania na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych oraz współpraca krajowa i międzynarodowa, jak również działania promocyjne. Red. 9

10 LOKALNIE NIEBANALNIE Styczeń 2011 r. Przedprzedszkolaki już w przedszkolu 10 grudnia najmłodsze przedprzedszkolaki w Wodzisławiu Śląskim oficjalnie po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola. W Publicznym Przedszkolu nr 16 oficjalnie zainaugurowano eksperyment pedagogiczny Zanim będę przedszkolakiem. W wydarzeniu udział wzięła Zastępca Prezydenta Aleksandra Chudzik oraz naczelnik Wydziału Edukacji Ryszard Ciesielski. O oprawę artystyczną wyjątkowego wydarzenia zadbali starsi koledzy i koleżanki dwulatków. Maluchy wraz z rodzicami przyglądały się występom, po czym uczestniczyły w otwarciu specjalnie dla nich przygotowanej sali. O wystrój i przygotowanie sali zadbała firma Moje Bambino, której przedstawiciele zobowiązali się także do uaktualniania pomocy naukowych w czasie trwania eksperymentu. Po krótkiej, oficjalnej uroczystości nadszedł najprzyjemniejszy moment dla wszystkich przedprzedszkolaków każdy mógł wypróbować zabawki i sprzęty, którymi już niedługo będą się wspólnie bawić. W Wodzisławiu Śląskim eksperyment pedagogiczny Zanim będę przedszkolakiem wdrożono 1 września 2010 r. Projekt został opracowany przez zespół działający pod przewodnictwem dyrektora Publicznego Przedszkola nr 16 w Wodzisławiu Śląskim. Zajęcia dla dzieci objętych projektem, czyli tegorocznych dwulatków, rozpoczną się na początku stycznia tego roku. Objęcie dzieci dwuletnich opieką przedszkolną zostało podyktowane przede wszystkim brakiem na terenie Wodzisławia Śląskiego żłobka, który zapewniałby opiekę dzieciom do lat 3. Projekt jest wdrażany ze względu na rodziców małych dzieci, którzy pragną podjąć lub kontynuować pracę zawodową. Celem strategicznym eksperymentu jest tworzenie warunków do podniesienia skuteczności kształcenia w przedszkolu poprzez wspomaganie rozwoju małego dziecka od drugiego roku życia. Projekt pozwoli maluchom na osiąganie lepszych wyników w dalszej edukacji przedszkolnej i szkolnej. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania, wychowania i zabawy, nad grupą dwulatków opiekę sprawować będą dwie nauczycielki wychowania przedszkolnego, z których jedna ma doświadczenie jako opiekunka dziecięca, a druga posiada kwalifikacje pielęgniarki. Pracę pedagogów wspomagać będzie pomoc nauczyciela. Liczba dzieci w grupie nie przekroczy 16 maluchów. Odpłatność za 1 godzinę dziecka w grupie w zakresie przekraczającym realizację pięciogodzinnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustalono w wysokości 5 zł. (Szwed) Dzieciaki wystąpiły przed publicznością. 10

11 Gazeta Wodzisławska LOKALNIE NIEBANALNIE Światowy standard leczenia za darmo W Wodzisławiu Śląskim otwarta została Stacja Dializ Fresenius Nephro- Care, która wyznaczy nowe standardy leczenia nerkozastępczego. Placówka była gotowa do uruchomienia już wcześniej, jednak pacjenci musieli czekać półtora roku na uzyskanie kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia. Centrum pod względem przepuszczalności. Te nowoczesne dializatory wysokoprzepływowe pozwalają na oczyszczenie krwi pacjenta z większej ilości bardzo zróżnicowanych toksyn mocznicowych tłumaczy dr Adam Riemel, dyrektor stacji. Efektem wyższej skuteczności dializy jest dokładniejsze oczyszczenie krwi pacjenta, a w konsekwencji lepsze uzdatniania wody oraz z zaplecza socjalnego i technicznego. Centrum ma 505 m 2 powierzchni, 15 stanowisk i może dializować nawet 90 pacjentów. Teraz wysoka jakość, bezpieczeństwo i terapia na światowym poziomie są bliżej chorych, i co najważniejsze, nic ich nie kosztują. Red. Stacja dializ. wyposażenia i technik leczenia spełnia najwyższe światowe normy. Pacjenci mogą liczyć na wszelkie przywileje i wygody. Zorganizowanie transportu do ośrodka i z powrotem do domu czy możliwość oglądania telewizora w trakcie kilkugodzinnego zabiegu to tylko niektóre z nich. Ponadto obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych, a sąsiedztwo szpitala miejskiego wzmacnia poczucie bezpieczeństwa w razie pogorszenia stanu zdrowia pacjentów. To jedyny taki ośrodek w powiecie, który wykonuje zaawansowane technologicznie dializy wysokoprzepływowe. Podczas dializy wysokoprzepływowej zamiast dializatorów niskowydajnych stosuje się urządzenia z błonami o większej samopoczucie, poprawa wyników medycznych leczonych pacjentów, a co za tym idzie zwiększenie szans na udany przeszczep nerek. Liczba chorych z przewlekłą niewydolnością nerek rośnie w tempie około 7 proc. rocznie. Inwestycje w nowe ośrodki leczenia nerkozastępczego są więc konieczne. Otwierając nowoczesny ośrodek mogliśmy zapewnić dializoterapię wszystkim potrzebującym i zwiększyć komfort pacjentów dotąd leczonych w sąsiednich powiatach dodaje Tomasz Krummel, dyrektor operacyjny Fresenius NephroCare Polska. Stacja wybudowana za blisko 3,3 milionów złotych składa się z dwóch sal dializacyjnych wyposażonych w najnowocześniejsze aparaty do wykonywania hemodializ i system Podziękowanie Nie urząd czyni człowieka szlachetnym, lecz jego czyny. Pragnę podziękować w imieniu własnym oraz w imieniu członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej panom: senatorowi Antoniemu Motyczce, posłowi Ryszardowi Zawadzkiemu oraz Dyrektorowi Banku Śląskiego Janowi Dzierżawie za wsparcie finansowe, które udzielili na rzecz powstałej tablicy pamięci Żołnierzy Armii Krajowej, która znajduje się na cokole obok Pomnika Powstań Śląskich w Wodzisławiu Śl. Władysław Szymura 11

12 LOKALNIE NIEBANALNIE Styczeń 2011 r. Kampania edukacyjna NIE dopalaczo m Warsztatami Asertywność umiejętność bycia sobą Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi rozpoczął kampanię edukacyjną NIE dopalaczom. Trenerki Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości już w listopadzie przeprowadziły warsztaty w wodzisławskich szkołach. W kolejnych miesiącach zajęcia odbędą się także w Rydułtowach, Jastrzębiu-Zdroju i Rybniku. Adresatami warsztatów są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach kampanii edukacyjnej zaplanowane są również spotkania z psychoterapeutami i specjalistami terapii uzależnień w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całym regionie. Dalszy etap kampanii to konkurs Ja nie biorę. Kierowany jest do wszystkich, którzy popierają kampanię edukacyjną organizowaną przez AHE pod hasłem NIE dopalaczom. Aby wziąć w nim udział należy wyrazić swoją opinię na temat dopalaczy Ja nie biorę, bo.... Jeżeli nie bierzesz? Brałeś, ale przestałeś? Napisz dlaczego i kliknij wyślij. Formularz znajdziesz na stronie konkursu ahe.lodz.pl (zakładka konkursu Ja nie biorę..., miasto Wodzisław Śląski). Dla najciekawszych wpisów są przewidziane nagrody: karnety na seanse filmowe, Kino Pegaz Wodzisławskie Centrum Kultury; wejściówki na basen Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach; wejściówki na lodowisko JASTOR (MOSiR w Jastrzębiu); wejściówki na basen kryta pływalnia LAGUNA (MOSiR w Jastrzębiu); wejściówki do groty solnej Gminny Ośrodek w Pawłowicach; wejściówki na basen Gminny Ośrodek w Pawłowicach; 10 zestawów gadżetów AHE w Łodzi. Kampania NIE dopalaczom to także szansa na podniesienie swojej wiedzy o dopalaczach i innych substancjach psychoaktywnych przez pedagogów i nauczycieli. Będą temu służyć organizowane dla nich bezpłatne warsztaty: Twój uczeń wybiera codziennie. Pokaż mu jak wybierać świadomie, które odbędą się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego AHE w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 1Maja 23B. Podczas warsztatów Alina Sirdak, dyrektor Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień AL MED w Wodzisławiu Śląskim przedstawi problem uzależnień i jego mechanizmy na przykładzie dopalaczy. Treść warsztatów: rozwijanie inteligencji emocjonalnej; wzmocnienie zachowań asertywnych; kształtowanie przyjaznych postaw wobec siebie, ludzi i świata; poznanie sposobów redukowania napięcia emocjonalnego; kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie; wzmacnianie poczucia własnej wartości; dynamika procesu grupowego. AL-MED przy współpracy z AHE planuje organizację wizyt pedagogów i nauczycieli wraz z uczniami w Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień. Uczniowie będą mieli możliwość zobaczyć jak pracuje nowoczesna placówka terapeutyczna oraz z jakimi problemami można się tam zwracać. Szczegóły na temat kampanii edukacyjnej NIE dopalaczom na stronie lodz.pl/wodzislaw. (Red.) 12

13 LOKALNIE NIEBANALNIE Gazeta Wodzisławska ŚPIEWNY PORANEK Warsztat samorozwoju oparty na pieśniach tradycyjnych, nie tylko dla osób śpiewających stycznia 2011r. (niedziela) od godziny 9:15 do 16:45 Miejsce: Wodzisławskie Centrum Kultury ul. Ks. Płk. W. Kubsza 17 tel Na warsztat zapraszamy wszystkich, bez względu na wiek, wykonywany zawód, czy zdolności, którzy odczuwają nieodpartą chęć wyrażania siebie poprzez śpiew. Warsztat ten jest projektem wielopokoleniowym Śpiew tradycyjny jest najbardziej naturalny dla człowieka, pozwala otworzyć nasz głos, bez względu na poziom zaawansowania czy wyuczone techniki, dzięki niemu możemy śpiewać bez ograniczeń. Móc śpiewać to jakby narodzić się na nowo, a śpiew archaiczny (tradycyjny) przynosi wiele radości z wspólnego przebywania pośród dźwięków. Dostarcza nam wielu emocji, na które nie pozawalamy sobie na co dzień... i to właśnie może wspomóc współczesnego człowieka, zabieganego i zagubionego pośród otaczającej go postępującej cywilizacji. Program warsztatów: emisja głosu, oddech, gimnastyka oddechowa Strielnikowej, higiena głosu, ćwiczenia przestrzenne, zawołania, otwieranie samogłosek, nauka starodawnych pieśni tradycyjnych, śpiewanie zespołowe, relaksacja dźwiękiem, elementy improwizacji muzycznej. Warsztat jest całodniowy z przerwą na posiłek wegetariański przygotowany wg 5 PRZEMIAN przez p. Izę Rajter dietetyka Medycyny Chińskiej. Na warsztat warto zabrać wygodne ubranie oraz coś do notowania... Koszt warsztatów wraz z posiłkiem 65zł / os. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia, do 15 stycznia 2011 r. Zapisy: Wodzisławskie Centrum Kultury impresariat. Szczegółowe informacje o warsztacie: Warsztat prowadzi: Mariola Rodzik-Ziemiańska (pseud. Maya Ziemiańska) Pogórzanka z rejonu Beskidu Niskiego z rodziny o wielopokoleniowych tradycjach muzycznych. Od 2003r. mieszka w Rybniku. Wokalistka kapeli ZAWIAŁO folk free music; zajmuje się śpiewem archaicznym i jazzowym; poetka i felietonistka; konferansjerka; aktorka alternatywna; niezależna animatorka kultury; współzałożycielka PORTU SZTUKI platformy wspierającej działania kulturotwórcze. Prowadzi warsztaty samorozwoju ŚPIEWNY PORANEK. Śpiewa od dziecka, muzycznie kształciła się między innymi w ognisku muzycznym, Studium Musicalowym CAPITOL we Wrocławiu, oraz u indywidualnych nauczycieli śpiewu, a przede wszystkim u swojej Babci Marii. Od najmłodszych lat uczestniczyła w wielu projektach muzycznych i teatralnych. Współtworzy Studio MaYazz (www, reklama, poligrafia). Zawodowo zajmuje się również geologią inżynierską. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej. wizytowka.pl 13

14 COOLTURA W MIEŚCIE Styczeń 2011 r. Uff, ale kultury! Koniec grudnia porwał Wodzisławian lawiną dźwięków i obrazów, które nie mają okazji zbyt często być prezentowane na topowych scenach w Polsce. Mieliśmy zaszczyt gościć przez dwa dni kulturę przez wielkie K, znaleźć odrobinę wolnej przestrzeni od miałkiego popu, który zalewa człowieka ze szpalt kolorowych magazynów, spoziera komercyjnym okiem telewizora, atakuje na falach eteru. Nasze miasto postawiło na alternatywę instalacje video, elektryzująca muzyka kapel, których twórczość przystawała na tak różnych przystankach jak dynamiczne elektro i energetyzujący jazz, offowe kino i projekt będący do tej pory wizytówką wielkich miast żywe instrumenty podłożone pod nieme arcydzieła z pierwszej dekady ubiegłego stulecia. W pierwszy dzień festiwalu mieliśmy okazję usłyszeć niezwykle awangardowe utwory zespołu Das Moon, którym towarzyszyły wyrafinowane i niebanalne pokazy grafiki. W sali kameralnej WCK zagościła elektronika, elementy rocka, ostry, szorstki ocierający się o punkowe konwencje wokal charyzmatycznej wokalistki Kamili Janiak. Kompozycje Das Moon wyrażające poczucie alienacji, zagubienia, niezgodę na społeczeństwo warunkowane przez zakaz i nakaz pokazywały credo zespołu, które zdradziła nam liderka formacji Szukamy własnego miejsca. Nie mówimy nie dla samego nie. Chcemy w swojej muzyce przede wszystkim pokazać własne ja. W czasie wodzisławskiego Uffu zobaczyliśmy też dwa świetne koncerty jazzowe Sing Sing Penelope oraz 100nka podłożyły dźwięki pod nieme kino. Zapoznaliśmy się z dwiema różnymi szkołami tej sztuki Wojciech Jachna z Sing Sing Penelope powiedział nam, że dla nich stare filmy są wyjątkowe, ale praca przy podkładzie muzycznym to ciężka harówka, niesłychanie koncepcyjna, angażująca umysł. Tomasz Les i Adam Stodolski z kapeli 100nka natomiast stwierdzili, że wolą improwizować, chociaż improwizacja ta oparta jest na pewnych wcześniejszych ustaleniach. Uff jednakże to przede wszystkim przegląd Występ grupy Das Moon. 14

15 Gazeta Wodzisławska COOLTURA W MIEŚCIE filmowy. W trakcie jego trwania mieszkańcy naszego miasta mieli okazję zetknąć się z pracą młodych filmowców, którzy pokazali obrazy rozciągające się gatunkowo od fabuły aż po dokument. Widzowie mogli wraz z jurorami (role tych ostatnich z półdystansem wzięli na siebie adepci katowickiej filmówki scenarzysta Wojciech Stupnicki oraz operator Paweł Chorzępa) obejrzeć takie produkcje jak: Celullit, Do Dna, Basen czy Pan od Historii. Tematyka filmów była niezwykle różnorodna przechodziła płynnie od alkoholizmu, przez alienację społeczną dochodząc w niezwykle ironiczny sposób do disco polo w kampanii wyborczej. Konkurs zarówno w oczach publiczności jak i jury wygrał film Do dna Macieja Głowińskiego opowiadający historię człowieka wychodzącego dzięki własnemu samozaparciu z nałogu: jurorzy stwierdzili, że właśnie w tym filmie autorowi udało się uchwycić to co najważniejsze, magię kina. Po projekcji filmów konkursowych jurorzy zaprezentowali publiczności dwa własne filmy. Na widzach ogromne wrażenie zrobiła fabuła filmu Ostatni pociąg będąca arcyciekawą alegorią męskiego kryzysu wieku średniego. Przysłowiową wisienką na torcie naszego Uffu był koncert zespołu Pink Freud, będącego jedną z najważniejszych jazzowych formacji w Polsce. Uczestnicy przeglądu podkreślali (w sposób czasami Zainteresowanie było ogromne. charakterystyczny dla artystycznej braci czyli pełen dystansu do wypowiadanych przez siebie słów), że tego typu imprezy są niezwykle ważne na kulturalnej mapie Polski w niezwykle esencjonalny sposób zobrazował ten fakt producent zespołu Das Moon Paweł Gawlik, który stwierdził, że Wodzisław Śląski ewidentnie uwodzi ku przyszłości offowo-artystycznej. Projekt Wodzisław-uwodzi-cykl imprez kulturalnych w Wodzisławiu Śląskim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata (Leszek Iwulski) 15

16 LOKALNIE NIEBANALNIE Wspólne świętowanie Styczeń 2011 r. Wspólna Wigilia dla mieszkańców naszego miasta na stałe wpisała się w kalendarz grudniowych imprez. I nic dziwnego. Jest to doskonała okazja do świętowania, podczas której można posilić się typowo bożonarodzeniowymi potrawami oraz wysłuchania kolęd i pastorałek. 18 grudnia, w mroźny, sobotni wieczór w ogrzewanym namiocie rozstawionym na płycie wodzisławskiego rynku spotkały się tłumy mieszkańców. Odświętnie udekorowane stoły uginały się od barszczu z krokietem, moczki oraz piernika. W ten dzień życzenia mieszkańcom składał prezydent Mieczysław Kieca, nie zabrakło modlitwy dziękczynnej prowadzonej przez księdza prałata Bogusława Płonkę oraz proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej Daniela Fereka. Zebrani wysłuchali koncertu zespołu Karlik, którego członkowie należą również do słynnego zespołu Śląsk. Na miejską Wigilię przygotowano aż 500 porcji barszczu. Jedzenia nie zabrakło nikomu. Najważniejszą częścią imprezy było łamanie się opłatkiem oraz składanie życzeń. (Iza H.) Będziemy jeździć szybciej! Nadchodzący Nowy Rok tym razem, oprócz wzrostu cen, przyniesie nam wzrost dozwolonej prędkości na autostradach, na dwupasmowych drogach ekspresowych oraz wiele zmian w kodeksie i w szkoleniu kierowców. Pierwszą zmianą, która zapewne ucieszy kierowców, jest zwiększenie dopuszczalnej prędkości na drogach ekspresowych i autostradach o 10 km/h. Zatem na tych drogach będziemy mogli jechać: 100 km/h (droga jednojezdniowa ekspresowa) lub 120 km/h (droga dwujezdniowa ekspresowa), 140 km/h (na autostradzie). Nie zmienią się natomiast obowiązujące prędkości na pozostałych typach dróg. Kolejną nowością jest kwestia dotycząca karania przy przekroczeniu prędkości. Dotychczas nie podlega karze przekroczenie 16 prędkości o 5 km/h, w 2011 roku bez konsekwencji będzie można przekroczyć dopuszczalną prędkość o 10 km/h. Argumentem za tą zmianą są często niedokładne wskazania prędkościomierzy w samochodach. W kodeksie zakazano również umieszczania atrap fotoradarów, te zaś, które będą prawdziwe, mają być dokładnie oznakowane. Dodatkowo, urządzenia te przejmie Inspekcja Transportu Drogowego i tylko jej pracownicy będą mogli je montować na drogach krajowych. Jeśli jednak przekroczymy prędkość, mandat dotrze do nas prędzej, ponieważ zostanie utworzony system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Zdjęcia wykonane przez fotoradary trafią do głównego komputera, który za pośrednictwem bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) zidentyfikuje właściciela Wspólna wigilia mieszkańców i włodarzy miasta i prześle wezwanie. Dodatkowo wydłuży się okres postępowania mandatowego z 30 do 180 dni. Dopiero po takim czasie, kierowca nie będzie ukarany mandatem karnym. Czekają nas też zmiany w szkoleniu kierowców. Przyjęta przez Sejm ustawa o kierujących pojazdami ogranicza dostęp mało doświadczonym motocyklistom do tzw. ciężkich motocykli, czyli m.in. ścigaczy. Senatorowie wprowadzili też nową kategorię prawa jazdy A2 uprawnia ona do kierowania motorami o mocy do 35 kw. Dopiero po zdobyciu takiego dokumentu i co najmniej dwuletnim stażu kierowcy będą mogli zacząć się starać o kategorię A. Zaś minimalną granicę wieku pozwalającą na zdobycie kategorii A przesunięto z 18 na 24 lata. (Red.)

17 Gazeta Wodzisławska lokalnie niebanalnie Koncert talentów Podczas koncertu charytatywnego zorganizowanego przez Gimnazjum nr 2 dla 13-letniego, ciężko chorego ucznia Arkadiusza Potyki, udało się zebrać 1900 zł. Aby pomóc Arkowi, nauczyciele i uczniowie gimnazjum zorganizowali 14 grudnia w Wodzisławskim Centrum Kultury koncert, który połączono z kiermaszem artykułów świątecznych. Dochód ze sprzedaży biletów oraz akcesoriów świątecznych ma pomóc w zgromadzeniu pieniędzy potrzebnych na kolejną operację. Chłopiec urodził się z nowotworem-naczyniakiem jamistym, który atakuje tkanki podskórne i mięśnie. U Arka nowotwór zaatakował lewą nogę. W tej chwili Utalentowana młodzież. chłopiec jest już po siedmiu operacjach. Zebrane podczas koncertu pieniądze zostaną przeznaczone na kolejną operację, która zostanie przeprowadzona w klinice w Hamburgu, gdyż tylko tam przyjmuje specjalista zajmujący się tą chorobą. Taki koncert dla Arka organizujemy już po raz drugi. W zeszłym roku udało nam się zebrać 3000 zł mówi Gabriela Niemiec, dyrektor Gimnazjum nr 2. Podczas imprezy na scenie WCK wystąpili z programem artystycznym uczniowie Gimnazjum nr 2, a także grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8. Do koncertu przygotowywaliśmy się dwa miesiące. Chętnych do zaprezentowania się na scenie nie brakowało zaznacza Małgorzata Matysiak, koordynatorka akcji. Również rodzice wszystkich naszych uczniów bardzo chętnie pomogli nam w tej akcji dodaje. Na scenie w trakcie koncertu zaprezentowali się między innymi: zespół Siódme Niebo, Pokusa, Maciej Czyż, Marta Boczar, Cyrylla Danielewska, Czarek Borowik, Jan Rodzoń, Arek Wilczek i Małgosia Zawiślak, Angelika Gurgul i Paulina Kaczyńska. Jeżeli Ty również chcesz pomóc chłopcu możesz wpłacić pieniądze na konto: Bank Millennium S.A z dopiskiem: na operację Arka Potyki lub Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą tytułem: darowizna na leczenie i rehabilitację Arkadiusza Potyki. (Asia) Do naszej redakcji dotarł list, w którym dyrektor Gimnazjum nr 2, Gabriela Niemiec prosi o pomoc. Oto fragment listu: Drodzy uczniowie, pracownicy, rodzice oraz przyjaciele Gimnazjum nr 2. W piątek (17.12) dotarła do nas wiadomość, że Arek Potyka będzie w lutym dwukrotnie poddany operacji nogi. Operację przeprowadzi profesor z niemieckiej kliniki. Na przestrzeni ostatnich miesięcy stan zdrowia chłopca znacznie się pogorszył, więc druga operacja jest nieunikniona. Obydwa zabiegi ratują nie tylko nogę, ale także życie naszego Arka. Dla najbliższej rodziny cena zdrowia (życia) Arka ma bardzo konkretny wymiar i wielkość dodatkowe euro, których w tej chwili nie ma. Matki nie stać na opłacenie kolejnej kosztownej operacji. Uświadomiłam sobie, że także my, społeczność Gimnazjum nr 2, jesteśmy w tej chwili wielką rodziną dla tego dziecka. Nie możemy dopuścić, aby stwierdzenie o wielkiej gimnazjalnej rodzinie stało się jedynie banałem bez pokrycia czytamy. Dołączamy się do prośby dyrekcji i prosimy o wsparcie finansowe. Każda złotówka jest bezcenna. Datki można wpłacać na konto: Bank Milenium S.A (z dopiskiem na operację dla Arka Potyki ) Mam świadomość, że ludzi oczekujących wsparcia i pomocy jest wielu. Jednak BARDZO PROSZĘ, nie zapominajmy o Arku, każda Wasza pomoc jest dla niego bezcenna. Pamiętajcie, że w tym roku człowiek szukający naszego ciepła podczas Bożego Narodzenia ma twarz Arka Potyki, ma także smutne oczy jego mamy pisze Niemiec. (Red.) 17

18 SPOD TABLICY Styczeń 2011 r. Z ortografią za pan brat Z pułapkami polskiej ortografii zmierzyło się 21 uczestników z 8 szkół ponadgimnazjalnych podczas XI Powiatowego Konkursu Ortograficznego. Impreza odbyła się 10 grudnia w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. Tekst dyktanda został przygotowany przez dr hab. Aldonę Skudrzyk, pracownika Uniwersytetu Śląskiego. Tekst dla wielu okazał się zbyt trudny. Uczestnicy popełniali błędy w pisowni małych i wielkich liter. Pojawiło się także wiele błędów interpunkcyjnych. Jednak największe trudności wszystkim piszącym sprawiły wyrazy pochodzenia obcego wyjaśnia polonistka Halina Lapawa, przewodnicząca jury. Z dyktandem najlepiej poradziła sobie Ewelina Kryty z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl., gdyż jej praca nie zawierała ani jednego błędu zasadniczego ortograficznego, ale jedynie 2 błędy drugorzędne. Recepta na bezbłędne pisanie? Trzeba dużo czytać, to bardzo pomaga mówiła po zwycięstwie uczennica. Drugie miejsce w konkursie zajęła Ewa Kucza, również uczennica ZSP w Wodzisławiu Śl, a trzecie miejsce Karolina Porwoł z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. Natomiast Marta Mężyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalych z Rydułtów otrzymała wyróżnienie. Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe. (Asia) Dyktando okazało się bardzo trudne Kultura kluczem do rozwoju Prawie 600 tys. złotych pozyskał wodzisławski Urząd Miasta ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Kultura kluczem do rozwoju. Jak wyjaśnia Piotr Kulesza z Biura Funduszy Europejskich głównym celem przedsięwzięcia jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych, a także twórcze zagospodarowanie im czasu wolnego. Dodatkowymi zajęciami docelowo zostanie objętych około 1000 uczniów z dziesięciu wodzisławskich szkół. Dzięki pozyskanym funduszom w każdej z 10 placówek odbędzie się rekrutacja do 4 kół artystycznych (muzyczno-wokalnych, plastycznych, teatralnych i tanecznych), a wszystkie zajęcia w sposób twórczy pozwolą pobudzić wyobraźnię u dzieci, a także rozwinąć ich predyspozycje i zainteresowania tłumaczy Kulesza. Realizacja tegoż przedsięwzięcia jest odpowiedzią na znikomą ilość zajęć artystycznych w szkołach, a zarazem ogromne zainteresowanie tą formą aktywności dodaje. Zajęcia w ramach projektu odbywać się będą do końca bieżącego roku szkolnego. (Asia) 18

19 Gazeta Wodzisławska SPOD TABLICY Niezwykłe odwiedziny Już po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Wodzisławiu Śl. w grudniu spotkali się z podopiecznymi Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Bardzo cieszą nas odwiedziny młodych ludzi. Wracamy wtedy wspomnieniami do naszych wigilii sprzed lat mówi ze wzruszeniem jedna z pensjonariuszek. Podczas spotkania młodzież zaprezentowała widowisko jasełkowe pt. Święta noc, które bardzo spodobało się wszystkim podopiecznym ośrodka. Scenariusz do przedstawienia przygotowała nauczycielka, Grażyna Bedryj, natomiast stroną muzyczną spektaklu zajęła się Wiesława Niemcewicz-Cierpiał. Podczas spotkania była też okazja, by wspólnie śpiewać kolędy. Emocji nie brakowało, gdyż nie co dzień zdarza się, że młodzież odwiedza starsze osoby. Uczniowie razem z pensjonariuszami przeżywali magiczne chwile zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Nas pedagogów cieszy fakt, że już po raz kolejny młodzi Emocji nie brakowało. Najciekawsza strona WWW Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu zwyciężył w konkursie na najciekawszą stronę internetową projektów realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci w kategorii Projekty Partnerskie. 6 grudnia nagrodę odebrali w Warszawie koordynatorzy Mirosław Michalewski oraz Wiesław Pawlica. Uroczystość odbyła się podczas konferencji dla nowych wnioskodawców, dzięki czemu szkoła zaprezentowała ludzie pokazali, że nie pozostają bierni na cierpienie drugiego człowieka podsumowała nauczycielka Beata Jainta. (Asia) projekt, działania i produkty jako przykład dobrej praktyki. Od ponad roku w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim realizowany jest projekt partnerski Leonardo da Vinci pod nazwą Building the common future. W projekcie biorą udział przedstawiciele Polski, Włoch i Turcji. Zwycięska witryna internetowa projektu dostępna jest pod adresem: (Red.) 19

20 AKCJA ZIMA Akcja zima w mieście Ferie w Bibliotece Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży Hu hu, ha zima w Bibliotece wcale nie jest taka zła ferie w Bibliotece dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat Wypożyczalnia prowadzi zapisy na zajęcia ilość miejsc ograniczona godz Pingwiny na lodzie zajęcia plastyczne prowadzi Aneta Żok godz Z Kopciuszkiem na bal maseczki karnawałowe, zajęcia plastyczne godz Jak karnawał to karnawał kotyliony, zajęcia z papieroplastyki godz Zimowa wioska zajęcia plastyczne godz Bajkowo- zimowe witraże zajęcia plastyczne 0d do zajęcia z cyklu Czytanie jest fajne - czytamy książkę Wśród polarnych niedźwiedzi Mary Pope Osborne godz Pudła, pudełka, puzdereczka zajęcia z papieroplastyki prowadzi Ewa Antoniewicz godz Przygoda na Arktyce czytanie, gry, zabawy godz W drogę czytanie, zabawy literackie, sportowe godz Śnieżny dom czytanie, budujemy igloo, zabawy sportowe godz Fruwające niedźwiedzie zabawy, konkurs pięknego czytania 0d do Zgadnij kto to? planszowy konkurs literacki Filia nr 13 na os. XXX-lecia godz Smyki lubią figliki quizy, gry i zabawy ruchowe godz Nie przeszkadzać czytam! zajęcia plastyczne godz Ciepło-zimno quizy, gry i zabawy ruchowe godz Ukryte talenty zajęcia plastyczno muzyczne Ferie z MOSiRem I turnus Zima w siodle 2011 /OJK Kokoszyce koszt: 75 zł/ godz dla dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych basen w cenie promocyjnej. /kryta pływalnia os. 1Maja/ godz turniej piłki nożnej Biała Piłka 2011, drużyny amatorskie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (boisko Orlik Gimnazjum nr 3) godz halowy turniej piłki nożnej dzieci szkół podstawowych / hala SP 8/ godz gry, zabawy, konkursy na lodzie / lodowisko- Gim. Nr 3/ II turnus Zima w siodle 2011 /OJK Kokoszyce koszt: 75 zł/ Styczeń 2011 r. Ferie LATINO z Wodzisławskim Centrum Kultury OLE MEKSYK!!! Partnerzy: Restauracja La HACIENDA (ul. św. Jana 16 Wodzisław Śląski), Księgarnia LUNA (ul. Ks. Konstancji 32 Wodzisław Śląski) Konkursy z nagrodami: - Kaktusomania przynieś na czas ferii kaktus, a my wybierzemy najbardziej meksykański Komiksowa historia o zimie wykonaj krótką historyjkę komiksową (regulamin na stronie Kącik malucha (sala nr 15) czynny od poniedziałku do piątku godz godz zajęcia plastyczne (ozdabiamy doniczki dla kaktusów) - prezentacja instrumentów peruwiańskich (prowadzi: Galeria Provincja) godz Warsztaty z filcowania na mokro (prowadzi: Tygiel Rozmaitości) godz.9.30 Kinomaniak Dzwoneczek i uczynne wróżki familijny USA, 76 min./4zł godz Pod skałką wyjazd do Centrum Wspinaczkowego Cechownia w Rybniku Niewiadomiu. Koszt: 11 zł godz SZACH MAT nauka gry w szachy (prowadzi Krzysztof Wołyński) godz zajęcia taneczne tańce latynoamerykańskie godz.9.30 Kinomaniak Toy story 3 familijny USA, 103 min./4zł godz Kuchnia meksykańska przygotowanie i degustacja potraw, zabawy z językiem hiszpańskim FIESTA MEXICANA 20

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej.

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. 34-letnia Emilia Zielińska w dniu 11 kwietnia 2014 otrzymała nowe życie - nerkę

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

ANKIETA - Nauczyciele

ANKIETA - Nauczyciele Niniejsza ankieta jest anonimowa. Jej wyniki posłużą tylko i wyłącznie do badań społecznych. Prosimy o uważne przeczytanie ankiety oraz udzielenie rzeczywistych odpowiedzi na załączonej karcie kodowej.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 40/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 września 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 40/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 września 2015 r. OR.II.0022.1.38.2015 PROTOKÓŁ NR 40/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 września 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/168/2014 RADY GMINY W BROKU. z dnia 17 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVI/168/2014 RADY GMINY W BROKU. z dnia 17 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXVI/168/2014 RADY GMINY W BROKU z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brok w 2014

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY A SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE 17 LISTOPADA 2015R.

KONFERENCJA ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY A SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE 17 LISTOPADA 2015R. KONFERENCJA ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY A SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE 17 LISTOPADA 2015R. W dniu 17 listopada 2015r. w Sali Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej odbyła się konferencja Zdrowie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH Cele programu Cel główny: - kształtowanie umiejętności społecznych - przygotowanie uczniów do radzenia sobie w trudnych

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku

Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku Założenia programu uzupełnienie wiedzy ekonomicznej uczniów gimnazjum, w tym w szczególności finansów (dwupłaszczyznowo, tj. znajomość instytucji finansowych i ich

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/2011. Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą. z dnia 29 grudnia 2011 roku

Protokół Nr XIII/2011. Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą. z dnia 29 grudnia 2011 roku Protokół Nr XIII/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2011 roku Sesję rozpoczęto o godz. dziesiątej, zakończono o godz. dwunastej. Miejsce obrad sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2013

Regulamin Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2013 Regulamin Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2013 1. Hasło konkursu:,, Każdy papieros niszczy Twoje Zdrowie 2. Organizator: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Cieszynie 3.Patronat : Tadeusz Kopeć

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2675 UCHWAŁA NR XII/238/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi

Bardziej szczegółowo

GŁOS DWÓJKI PROJEKTU. K. Fot. Archiwum

GŁOS DWÓJKI PROJEKTU. K. Fot. Archiwum Zespół Szkół nr 2 ul. Karola Barke 3 13-100, Nidzica Numer 2 03/14 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER Witajcie! Nie wiemy, czy zauważyliście, ale WIOSNA TUŻ,TUŻ... Redakcja "NOCKA" KARNAWAŁOWA Klasy 6 wraz z

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokoły z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w 2015r.

Protokoły z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w 2015r. Protokoły z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w 2015r. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA z dnia 11 lutego 2015r. 11 lutego br. w siedzibie tutejszego Ośrodka odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie członków

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW)

ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW) ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH 2011-2013 (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW) POLITYKA ROZWOJU EDUKACJI 2020+ MIASTA ŁODZI Uchwalona przez Radę Miejską Łodzi w dniu 16 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Kulinarni odkrywcy z Podlasia na start!

Kulinarni odkrywcy z Podlasia na start! Kulinarni odkrywcy z Podlasia na start! Jeszcze tylko do 10 listopada szkoły mogą przysłać prace w konkursie Tesco dla Szkół Kulinarni odkrywcy i powalczyć o jedną z 10 pracowni multimedialnych, wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia 30.03.2015 r

Zarządzenie Nr 6/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia 30.03.2015 r Zarządzenie Nr 6/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia 30.03.2015 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Klubu Wolontariusza działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6287/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 maja 2014 r. Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Zapraszamy Państwa do wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór!

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór! REKRUTACJA 2017 Gimnazjalisto! Wybór szkoły należy do Ciebie Myślałeś, że o NASZYM LICEUM wiesz już wszystko, czy na pewno? Zapoznaj się z nową ofertą zmieniamy się dla Ciebie! Proponujemy: - atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE realizacja Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Wrocław, 25 listopada 2016 Regulacje Prawne - Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ustawa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015. Proponuję, aby w przesłanym wraz z materiałami na komisję porządku obrad zamienić kolejność omawiania tematów.

Protokół nr 5/2015. Proponuję, aby w przesłanym wraz z materiałami na komisję porządku obrad zamienić kolejność omawiania tematów. BRM.0012.4.4.2015 Protokół nr 5/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 21 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym Dla szkół Gimnazjalnych III edycja Instrukcje dla uczestnika 1. Przed przystąpieniem do rozwiązywania testu sprawdź, czy składa się on z 9 stron. Jeśli nie, zgłoś

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015. Załącznik nr 1 do Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 1. Ustalenie planu pracy komisji na 2015 r. Luty : 1. Przedszkole Miejskie nr 1 wykorzystanie środków przekazanych z budżetu Marzec : 1. Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40 Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 18 maja 2011 r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej

Ewaluacja Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej Ewaluacja Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi Dopalaczom mówimy STOP wybieramy zdrowie Pod patronatem Wojewody Łódzkiego 2013-2015 I. Cele Kampanii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja )

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja ) Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja 2010-2014) Dobiega końca VI kadencja Rady Gminy, wybranej w dniu 21 listopada 2010 r. w liczbie 15 radnych. Skład Rady Gminy w ciągu kadencji uległ

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/14/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/14/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/14/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze szkolenia. Doskonalenie jakości pracy Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim

Sprawozdanie ze szkolenia. Doskonalenie jakości pracy Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim Sprawozdanie ze szkolenia Doskonalenie jakości pracy Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim 26 27 sierpnia 2010 r w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016 Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016 opracowanie raportu zespół ds. ewaluacji wewnętrznej Wiesława Czerw Agnieszka Polak Barbara Walaszczyk Jemielno, dn.30.03.2016

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2015 Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej PREAMBUŁA

DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2015 Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej PREAMBUŁA z/s w Woli Osowińskiej PREAMBUŁA Celem strategicznym programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015 Narodowego Centrum Kultury jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

BR.0041/3/2010 Nowa Sól,

BR.0041/3/2010 Nowa Sól, BR.0041/3/2010 Nowa Sól, 2010-12-22 Protokół Nr III/2010 z III Nadzwyczajnej Sesji IV kadencji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2010 roku. III - Nadzwyczajna Sesja IV kadencji Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS. Protokół

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS. Protokół WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS Protokół W dniu 26 marca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania

Bardziej szczegółowo

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Paweł Pytlak Końskowola 2010 Spis treści; I Ogólna charakterystyka programu II Cel zajęć artystycznych Cele główne Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r.

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r. U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy rady i jej organów Na podstawie 16 ust.2 i 28 ust.3 Statutu Gminy Jawor Rada Miejska

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU

WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU I. Organizator programu Wyłącznym organizatorem Programu,,Wojewódzki Lider Biznesu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie. II. Cel Programu: Celem Programu jest : -wyłonienie (wyróżnienie) i promocja

Bardziej szczegółowo

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo,

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W 2011 roku Fundacja Rozwoju Świętochłowic rozpoczęła prowadzenie Programu Stypendialnego TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły, którego celem jest wyrównywanie szans w zdobywaniu wykształcenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba

STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba STATUT STOWARZYSZENIA,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA ujednolicony po zmianach 12.11.2011 Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba 1. 1.Stowarzyszenie kultury fizycznej działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXXV/225/13 Rady Helu z dnia 19 grudnia 2013 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2014 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 września 2015 r. Poz. 3750 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 14 września 2015 r. Poz. 3750 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU. z dnia 31 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 września 2015 r. Poz. 3750 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 z XVIII sesji Rady Powiatu w Lipsku V kadencji odbytej w dniu 10 lutego 2016 roku Sesja odbyła się w Filii Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą z siedzibą w Szymanowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/106/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/106/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 26 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz. 8070 UCHWAŁA NR X/106/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/89/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/89/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/89/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

METODA REALIZACJI TERMIN ŚRODKI REALIZACJI SPOSÓB EWALUACJI Numer efektu ZADANIE- CO JEST DO ZROBIENIA

METODA REALIZACJI TERMIN ŚRODKI REALIZACJI SPOSÓB EWALUACJI Numer efektu ZADANIE- CO JEST DO ZROBIENIA Lp. ZADANIE- CO JEST DO ZROBIENIA METODA REALIZACJI TERMIN ŚRODKI REALIZACJI SPOSÓB EWALUACJI Numer efektu 1. Zapoznanie uczniów z obowiązującym w szkole Regulaminem Bezpieczeństwa. Przypomnienie zasad

Bardziej szczegółowo

Budżet Wojewody Lubuskiego w 2014 roku jest realizowany. w oparciu o ustawę budżetową z dnia 24 stycznia 2014 r.

Budżet Wojewody Lubuskiego w 2014 roku jest realizowany. w oparciu o ustawę budżetową z dnia 24 stycznia 2014 r. DANE OGÓLNE Budżet Wojewody Lubuskiego jako część budżetu państwa, jest rocznym planem finansowym województwa lubuskiego, obejmującym dochody i wydatki budżetowe wszystkich jednostek organizacyjnych podległych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 25/215 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 23 stycznia 215 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 215 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI /392/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2013r. Dział Ogółem gmina 18 131 975 Dotacje dla jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 października 2013 r. Poz. 6170 UCHWAŁA NR XXIII/491/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród

Bardziej szczegółowo