Nr 1 (50) STYCZEŃ 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1 (50) STYCZEŃ 2011 r."

Transkrypt

1 Nr 1 (50) STYCZEŃ 2011 r.

2

3 Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: Redaktor naczelny: Maciej Meisel Redaktor: Agnieszka Kozielska Dziennikarze: Izabela Halfar, Joanna Drzeniek Portal gazety: Edyta Budnik Reklama: Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów; zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, przeredagowań i zmiany tytułów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i listów. Nakład: 3000 egz. Wydawca: Wodzisławskie Centrum Kultury Opracowaniw graficzne skład: M&Z Druk Radlin Druk: M&Z Druk Radlin tel okładka fot. Grażyna Musiolik Przełom roku skłania do podsumowań mijających miesięcy i snucia przypuszczeń na rok nadchodzący. Oczywiście wydarzenia 2010 roku zdominowała tragedia smoleńska i śmierć Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Od 10 kwietnia sprawa ta nie schodziła z ust komentatorów telewizyjnych, radiowych i łam prasowych. Upolitycznienie katastrofy smoleńskiej i emocje, które wywołała powodują, że z pewnością jeszcze przez kolejne miesiące będzie ona tematem programów informacyjnych i publicystycznych. Jednym z wielu skutków katastrofy były przyspieszone wybory prezydenckie. Wygrał je w drugiej turze Bronisław Komorowski. W maju, czerwcu i sierpniu Polskę nawiedziła wielka powódź. Pod wodą znalazły się województwa: śląskie, dolnośląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie i mazowieckie. Straty były i są nadal ogromne. Wiele rodzin bezpowrotnie utraciło swoje domy, wiele do dzisiaj nie może do nich wrócić. Początek roku przywitał nas wzrostem stawek VAT, a co za tym idzie wzrostem cen artykułów spożywczych, przemysłowych, paliw i usług. Nie jest to z pewnością optymistyczna perspektywa na najbliższe miesiące. Na ile ucierpią nasze portfele pokaże życie. A że będziemy o tym żywo dyskutować, jest pewne Czekają nas przecież wybory parlamentarne i co z tym jest związane, krytyka rządów przez opozycję i płynące od poszczególnych partii zapewnienia, że to właśnie my prezentujemy jedynie słuszny program mogący uzdrowić gospodarkę, życie społeczne, kulturalne i wzmocnić pozycję międzynarodową Polski. Wspominając wydarzenia historyczne chcę zwrócić uwagę na rzadko upubliczniany fakt. Oto minęło 350 lat jak Polska nie jest w stanie odzyskać od Szwecji zagarniętych skarbów. Najazd na Rzeczypospolitą, powszechnie nazywany potopem szwedzkim, spowodował ogromne zniszczenia, a wiele pamiątek historycznych, dzieł sztuki, ksiąg, archiwaliów jako łupy wojenne, znalazło się po drugiej stronie Bałtyku. Chociaż traktat pokojowy podpisany w Oliwie w 1660 roku przewidywał zwrot zagarniętych skarbów, sprawca milczy i nie kwapi się z oddaniem zagarniętego mienia. Cóż, można widać udawać, że nic się nie stało Przy okazji nowego roku zwróćmy uwagę, że 1 stycznia nie zawsze był pierwszym dniem w roku. Reforma kalendarza przeprowadzona przez Juliusza Cezara w 46 roku przed Chrystusem wprowadzała liczenie roku od 1 stycznia, do tego czasu w Cesarstwie Rzymskim rok zaczynał się 1 marca. Mimo to w Egipcie rok zaczynał się 29 sierpnia, w Bizancjum 1 września a w Palestynie 1 października. Chociaż liczenie roku od 1 stycznia znalazło uznanie, to w średniowieczu kuria papieska liczyła rok od 25 grudnia, we Florencji i Pizie liczono rok od 23 marca, a Wenecjanie zaczynali rok 1 marca aż do roku Nie zawsze też 1 stycznia był dniem świątecznym, stało się to w roku W roku 1582 papież Grzegorz XIII wydał bullę, na mocy której po 4 października następował 15. W ten sposób rok 1583 rozpoczął się o dziesięć dni wcześniej, a miliony ludzi do dziś obchodzą jeden z dwóch terminów Nowego Roku. Maciej Meisel Piszą dla Was Maciej Meisel Joanna Drzeniek Agnieszka Kozielska Izabela Halfar 3

4 Z ratusza Styczeń 2011 r. Prezydent ślubował grudnia br. zebrała się Rada Miejska, aby rozwa- 14 żyć najważniejsze sprawy 4 dotyczące funkcjonowania naszego miasta. Obrady otworzył Jan Grabowiecki, przewodniczący Rady. Później głos zabrał prezydent miasta Mieczysław Kieca, który w skrócie przedstawił sprawozdanie o stanie miasta. Prezydent swoje pierwsze cztery lata rządów ocenił jako pracowite i merytoryczne. Mijającą kadencję z całą pewnością mogę uznać za czas bardzo dobrze przepracowany. Z moimi współpracownikami stworzyliśmy solidne fundamenty pod realizacje inwestycji w Wodzisławiu. To, czy wykorzystamy tę szansę, będzie zależeć od współpracy z obecną radą. Nie ukrywam, że liczę na rzetelną i merytoryczną dyskusję mówił. Podczas sesji radni podjęli uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Eugeniusza Ogrodnika. Głosy rozłożyły się następująco: 17 za, przy 2 wstrzymujących się. Następnie Mieczysław Kieca złożył uroczyste ślubowanie i został zaprzysiężony na drugą kadencję. Uroczystość zaprzysiężenia prezydenta uświetnił występ chóru Cantata, który wykonał pieśń Życzymy, życzymy. Na sesji Rada Miejska podjęła również decyzję o wysokości wynagrodzenia prezydenta. Na wniosek przewodniczącego Jana Grabowieckiego zarobki prezydenta się nie zwiększą. Podobnie jak w pierwszej kadencji, co miesiąc prezydent zarobi zł brutto z tytułu wynagrodzenia zasadniczego, 2100 dodatku funkcyjnego i 2888 zł dodatku specjalnego. Jednocześnie rajcy podjęli uchwałę o nie zwiększaniu wysokości swoich diet. W kolejnej części sesji Mieczysław Kieca podziękował swojej zastępczyni Aleksandrze Chudzik za 3 lata współpracy. Zmieniła pani oblicze wodzisławskiej oświaty podkreślił prezydent. Dodał również, że dzięki jej staraniom obecnie nie ma w mieście szkoły, która nie potrafiłaby pozyskiwać unijnych środków. Z kolei wiceprezydent dziękowała naczelnikom i dyrektorom jednostek, z którymi współpracowała. Cieszę się z tego, co udało mi się zrobić. Z tego, że Wodzisławskie Centrum Kultury wciąż poszerza swoją ofertę, o bibliotece i muzeum nie wspominając. Nie zapominam też, że na moje osiągnięcia składa się praca rzeszy ludzi, zarówno tych zajmujących się w mieście oświatą, jak i tych z wodzisławskiej kultury i sportu. Wspominając pracę dla Wodzisławia, zawsze będę miała w pamięci obraz ludzi, którzy z pełnym poświęceniem i zaangażowaniem gotowi byli nocą jechać do Warszawy, by oddać na czas projekt i pozyskać pieniądze z Unii Europejskiej. Nie zapomnę też łez smutku w oczach dyrektorów, których wnioski nie przeszły weryfikacji. Z drugiej strony żałuję, że tak wielu rzeczy nie udało się zrobić podsumowała swoją pracę wiceprezydent. Nowym zastępcą prezydenta został Eugeniusz Ogrodnik. Pani Ślubowanie prezydenta. Aleksandra Chudzik podniosła wysoko poprzeczkę, będzie trudno jej sprostać stwierdził. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła się 2 grudnia br. było ostatnim punktem obrad. (Asia) Podziękowanie dla Aleksandry Chudzik.

5 Gazeta Wodzisławska Z ratusza Sesja budżetowa 28 grudnia radni spotkali się na obradach III sesji Rady Miejskiej. Obrady poprowadził przewodniczący Jan Grabowiecki. Na początku sesji podjęto uchwałę na mocy której do grona radnych dołączyła Izabela Kalinowska. Jej obecność w Radzie Miejskiej to pokłosie decyzji Eugeniusza Ogrodnika, który funkcję radnego zamienił na stanowisko wiceprezydenta Wodzisławia. Nowa radna w wyborach startowała z listy komitetu Nasz Wodzisław i zdobyła 58 głosów. Izabela Kalinowska ma wykształcenie prawnicze. Jest mediatorem Polskiego Centrum Mediacji. Na co dzień pracuje jako dyrektor Izby Gospodarczej w Wodzisławiu. Pełni funkcję wiceprezes Wodzisławskiego Uniwersytetu III Wieku. Jest również pomysłodawczynią Wodzisławskiego Jarmarku Staroci. Zamierzam pomóc Eugeniuszowi Ogrodnikowi w ciężkich zadaniach oświatowych. Chciałabym też aktywnie włączyć się w pomoc organizacjom pozarządowym. Będę orędowniczką powstania w Wodzisławiu centrum organizacji pozarządowych., gdyż taka instytucja byłaby w naszym mieście bardzo potrzebna mówi. Podczas sesji nowa radna złożyła uroczyste ślubowanie. W kolejnej części sesji prezydent miasta Mieczysław Kieca przedstawił zebranym wykaz działań podejmowanych pomiędzy sesjami. Później członkowie Rady zadali pytania skierowane do prezydenta, na które odpowiadał pod koniec sesji. Następnie, zgodnie z porządkiem obrad głos zabrał Tadeusz Bednorz, skarbnik referował zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok. Większość radnych zagłosowała za przyjęciem uchwały. W kwestii zmiany uchwały Nr XLII/413/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu głosy rozłożyły się następująco: 17 za, przy 1 wstrzymującym się. Następnie przystąpiono do spraw związanych z podjęciem uchwały budżetowej miasta na przyszły rok. Dochody Wodzisławia w 2011 roku mają sięgnąć 124 milionów złotych, z czego 50% wpływów ma pochodzić z podatków. Wydatki miasta planowane są aż na kwotę 127 mln. To oznacza, że deficyt w przyszłym roku zamknie się w kwocie nieco ponad 3 mln zł. Budżet przyszłoroczny potwierdza wieloletnią politykę miasta. Prognoza na 2011 rok przedstawia budżet trudny, pełny ograniczeń i oszczędności, ale za to bardzo realny. Jest on również pierwszym etapem bardziej optymistycznej wieloletniej prognozy finansowej. Zakłada, że na przełomie lat będziemy już wypracowywać tendencje rosnące. O budżecie deficytowym nie powinniśmy mówić już w 2013 mówi Mieczysław Kieca. Planowany w przyszłym roku deficyt związany jest przede wszystkim z realizowanymi zadaniami majątkowymi. Chodzi tu głównie o budowę drogi zbiorczej oraz termomodernizację SP 17 i SP 28. Wydatki związane z oświatą to również niemała kwota. Podobnie jak dopłaty do komunikacji zbiorowej, które w ubiegłym roku wyniosły ponad 3 mln zł. Chciałbym jednak zaznaczyć, że 87,7% naszych inwestycji to zadania realizowane z pieniędzy pozyskanych ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej podkreśla prezydent. Od nowego roku zmieniają się też zapisy ustawy o wydatkach publicznych. Nie ma mowy już o wieloletnich zadaniach, tylko o prognozie finansowej. Zmiana ustawy skutkuje między innymi tym, że od 2011 roku rada miasta nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące. Do tej pory było to możliwe i prawnie dopuszczalne. I tak w tym roku nasze wydatki przewyższyły dochody bieżące o 5 milionów. Dlatego na 2011 rok budżety jednostek organizacyjnych i i wydziałów urzędu miasta obcięliśmy średnio o 10 %. To gwarantuje, że dochody i wydatki bieżące się zbilansują wyjaśnia skarbnik miasta.. Prezydent nie ukrywa, że trzeba mocno przyciągnąć pasa. Racjonalizacja finansów nie jest popularna, ale konieczna. Podpowiada nam to nie tylko ustawa, ale i logika przekonuje Mieczysław Kieca. Zdaniem skarbnika miasta realizacja budżetu w 2011 roku będzie zależeć od tego, Izabela Kalinowska. czy uda się przeprowadzić trudne decyzje dotyczące racjonalizacji wydatków. Rada Miejska bardzo długo dyskutowała nad kwestiami związanymi z przyszłorocznym budżetem Wodzisławia Śląskiego. Ostatecznie podjęto uchwałę budżetową miasta na 2011 rok 15 głosami za, przy 3 wstrzymujących się. Określenie wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, przyjęcie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2011 to kolejne uchwały nad którymi debatowali radni. Ponadto Rada Miejska przegłosowała uchwałę dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata Podczas sesji rajcy zadecydowali też, że Izabela Kalinowska obejmie funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Oprócz tego zasiądzie również w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Nową przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Grażyna Pietyra, dotychczasowa wiceprzewodnicząca. Rada Miejska przegłosowała także zmiany w Komisji Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Łączności. Liczbę jej członków zwiększono z 5 do 7. Dodatkowo pracować w niej będą Mariusz Ganita i Jan Zemło. Następnie przyjęto protokół z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 14 grudnia br. Wolne głosy i wnioski były ostatnim punktem obrad. (Asia) 5

6 Z ratusza Styczeń 2011 r. Miasto Wodzisław Śląski po raz kolejny zostało laureatem konkursu Gmina Fair Play Kapituła konkursu Gmina Fair Play, Krajowa Izba Gospodarcza oraz fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przyznały po raz trzeci naszemu miastu tytuł i Certyfikat oraz Złotą Lokalizację Biznesu Gmina Fair Play Wyróżniając od 9 lat polskie miasta i gminy przyjazne dla inwestorów, pokazujemy te dbające o interesy społeczności lokalnych, stwarzające na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Popularyzujemy też wśród polskich samorządowców etykę w działalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postawy godne naśladowania i sprzyjające podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych. Dzięki szerokiej i wielokierunkowej promocji wskazujemy polskim i zagranicznym firmom miejsca, gdzie mogą inwestować bez obaw, miejsca gdzie inwestorzy obsługiwani są w przyjaznej atmosferze i mogą liczyć na pomoc oraz doradztwo pisał w liście skierowanym do prezydenta dr Mieczysław Bąk, Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Demokracją 6 i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Programu Gmina Fair Play. Konkurs przebiegał jak co roku dwuetapowo. W pierwszym etapie gminy wypełniały ankietę, w której, oprócz informacji o charakterze ekonomicznym, wysokości budżetu, dochodów i wydatków, musiały Prezydent Mieczysław Kieca odebrał wyróżnienie. znaleźć się prawdziwe i rzetelne odpowiedzi na pytania dotyczące m.in.: oferty inwestycyjnej, promocji gospodarczej i inwestycyjnej prowadzonej przez gminę, zakresu i jakości inwestycji własnych gminy, organizacji obsługi inwestorów, proekologicznego charakteru inwestycji w gminie oraz dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, dotychczasowych osiągnięć w przyciąganiu inwestycji, walorów gospodarczych gminy i warunków prowadzenia działalności gospodarczej. W drugim etapie audytorzy konkursu podczas wizyt (we wszystkich gminach zakwalifikowanych do drugiego etapu) sprawdzali wiarygodność informacji zawartych w ankietach konkursowych, prosili również o uszczegółowienie danych, udostępnienie dodatkowych informacji, przedłożenie odpowiednich dokumentów. W ramach audytu w gminie, poza rozmowami z jej przedstawicielami, organizowane były spotkania z osobami niebędącymi pracownikami gminy, przedstawicielami dostawców mediów technicznych (prądu, gazu, wody, telefonu itd.), przedsiębiorcami inwestującymi na terenie gminy, przedstawicielami lokalnych organizacji biznesu, instytucji finansowych, edukacyjnych, urzędu pracy itp. Dodatkowym ważnym elementem weryfikacji uczestników konkursu było badanie losowo wybranych inwestorów, którzy zakończyli lub prowadzą proces inwestycyjny na terenie danej gminy. (Red.) Zmiany w sądach Z nowym rokiem zamiejscowy Wydział Karny Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim zostanie przeniesiony do Rybnika wynika z rozporządzenia ministra sprawiedliwości. Oznacza to, że w sprawach apelacji od wyroków karnych sądu będziemy teraz jeździć do Rybnika. Zamiejscowy Wydział Karny Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim zostanie przeniesiony do Rybnika i włączony do tamtejszego Ośrodka Zamiejscowego SO w Gliwicach. Jednocześnie nastąpi też kolejna zmiana właściwości rzeczowej Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku. Polegać będzie na przeniesieniu do Gliwic rozpoznawania spraw rodzinnych odwoławczych. (Red.)

7 Gazeta Wodzisławska TWARZĄ W TWARZ Nie boję się odpowiedzialności Eugeniusz Ogrodnik. Rozmowa z Eugeniuszem Ogrodnikiem, który 15 grudnia 2010 roku objął stanowisko II zastępcy prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego. Obecnie emeryt, przez prawie 30 lat związany z wodzisławską oświatą. Swą karierę zawodową rozpoczął jako nauczyciel historii. Od 1992 był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1, potem Gimnazjum nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 2. Izabela Halfar: Na początku gratuluję objęcia stanowiska wiceprezydenta. Eugeniusz Ogrodnik: Dziękuję bardzo. I.H: Czy zdążył się Pan już wdrożyć w nowe obowiązki? E.O: Zbyt dużo czasu nie minęło, ale udało mi się zapoznać z większością spraw. Spotkałem się ze wszystkimi podległymi mi osobami, także można powiedzieć, że jestem już zorientowany. I.H: Za jakie dziedziny będzie Pan odpowiadał? E.O: Tak jak w przypadku mojej poprzedniczki, będzie to oświata, kultura, sport oraz pomoc społeczna. I.H: Jak widzi Pan swoją kadencję, czy zapadły już pierwsze decyzje? E.O: Obecnie prowadzę ustalenia dotyczące oświaty, na początku stycznia ogłoszę je podczas narady dyrektorów. Dotyczyć one będą podniesienia rangi dyrektorów szkół oraz zmian w funkcjonowaniu placówek oświatowych. I.H: Czy zapadną decyzje związane z materiałem ujawnionym 15 grudnia? E.O: Tak, przeanalizowałem już ten dokument. Nie zgadzam się z niektórymi jego założeniami. Mam nową koncepcję, nad którą teraz pracuję. Prowadzę konsultacje społeczne w tej sprawie, rozmawiam z zainteresowanymi osobami. Pod koniec stycznia zapadną decyzje w tej sprawie. Nie chcę pozostawiać środowiska bez placówki. I.H: Czy nauczyciele są chętni do współpracy, rozumieją trudną sytuację panującą w wodzisławskiej oświacie? E.O: Normalną rzeczą jest, że każde środowisko, któremu się coś zabiera jest oporne. Natomiast wszyscy zdają sobie sprawę, że problem istnieje. Przerost oświaty w naszym mieście w porównaniu z innymi miastami o podobnej wielkości jest widoczny. Musimy zejść z kosztów, które są ogromne. Tylko 50 procent budżetu oświaty pokrywa subwencja, która idzie nie tylko na szkoły, ale i przedszkola, więc tą resztę trzeba dołożyć. Jest to bardzo duża kwota, bo ponad 20 mln złotych. Musimy znaleźć takie rozwiązania, żeby te koszty zmalały, ale żeby środowiska nie ucierpiały. I tego muszę dokonać. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że jest to trudne, ale postaram się temu sprostać. I.H: Największy problem jaki przed Panem stoi to właśnie restrukturyzacja oświaty? E.O: Tak, jest to największe wyzwanie. Powiem szczerze, że z powodu materiału, w którym zaproponowano rozwiązania tego problemu, czuję się bardzo niekomfortowo. Dlatego, że sprawami szkoły walczono w kampanii. Przyczyniło się to do skłócenia i zaniepokojenia środowiska szkolnego, przez co moja rola jest znacznie trudniejsza. Naszym zamiarem nie jest skrzywdzenie ich. Myślimy o różnych rozwiązaniach, ale szczególnie o tych najkorzystniejszych dla danego środowiska. Pozostawienie małego osiedla bez szkoły, która nierzadko odgrywa też rolę centrum życia kulturalnego, społecznego jest okrutne. Dlatego, gdyby coś takiego miało nastąpić, trzeba dać coś w zamian. I.H: W latach ubiegłych był Pan radnym. Wtedy, głosując nad poszczególnymi uchwałami, ponosił Pan niejako odpowiedzialność zbiorową. Obecnie, jako zastępca prezydenta, ponosi Pan osobistą odpowiedzialność. Czy to jest trudne? E.O: Przez całe życie musiałem podejmować ważne decyzje. Jeżeli były one błędne, co zdarzało się rzadko, ale zdarzało, to umiałem przeprosić i naprawić błąd. Nie mam z tym problemu. Wiem, że najgorsze co może być to niepokój, dlatego szybko podejmuję decyzje. Nie boję się odpowiedzialności. Gdybym się bał, nie objąłbym tego stanowiska. I.H: Lubi Pan wyzwania? E.O: Tak. Podejmowałem ich kilka w swoim życiu, np. podczas przenoszenia szkoły, będąc jeszcze w zarządzie powiatu, udało się to. Znam się na sprawach, które są w mojej gestii, gdyż całe życie byłem związany z wodzisławską oświatą, pomocą społeczną. Byłem też kuratorem sądowym, więc znam problemy związane z nimi. Nie są to rzeczy mi obce. Muszę się zapoznać dokładnie z przepisami, bo uważam, że szef jest dobry wtedy, gdy pracownik go nie zaskoczy. I.H: Odchodząc na emeryturę miał Pan opinię bardzo dobrego dyrektora. Czy nie boi się Pan, że po tej kadencji zostaną na Pana wizerunku rysy? E.O: Wszystko jest możliwe. Postaram się podejmować decyzje, które zadowolą większość. Środowisko szkolne, nauczyciele oraz rodzice wiedzą, że zmiany są potrzebne. Tylko zmiany muszą być takie, żeby budżet trochę zaoszczędził, a ludzie byli zadowoleni. Nie ukrywam, że jest to trudne. Nigdy w życiu nikogo nie skrzywdziłem, więc myślę, że teraz też tego nie zrobię. I.H: Jakie będą dalsze kierunki działania kultury w naszym mieście? E.O: Chcę je oprzeć głównie o Wodzisławskie Centrum Kultury, gdyż bardzo cenię działania dyrektor, Nadii Mechine. Uważam, że część zadań, które robiło miasto jako wydział, powinno przejść w ręce WCK. Obecnie pracujemy nad Dniami Wodzisławia i imprezami towarzyszącymi. Chciałbym, aby było więcej imprez dla całych rodzin, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Zauważyłem, że przez ostatnie lata WCK otworzyło się na miasto, na mieszkańców. Cieszy mnie też, że mieszkańcy wreszcie zaczęli korzystać z propozycji ośrodka. Myślę, że te zmiany idą c.d. na str. 8 7

8 Z RATUSZA dok. ze str. 7 w odpowiednim kierunku i w najbliższym czasie pójdziemy jeszcze dalej. I.H: Co ze sportem? Odra była wizytówką miasta, obecnie boryka się ze sporymi problemami finansowymi. E.O: Jesteśmy po rozmowach z zarządem Odry, czekamy aż przedstawią nam kondycję finansową klubu. Spór wewnątrz klubu muszą rozwiązać między sobą. My jako miasto nie będziemy się do tego mieszać. Zależy nam na tym, żeby Odra istniała, grała, ale by grała na zdrowych zasadach. I.H: Co ze stadionem? E.O: Obecne zadłużenie klubu z tytułu dzierżawy stadionu sięga ponad 80 tys. zł. Dlatego umowa została wypowiedziana, ale z możliwością negocjacji. To nie problem, czekamy tylko na ruch ze strony Odry. Nastawiamy się na sport dla młodzieży, dlatego chcemy również im udostępnić stadion. Również nasza baza sportowa rośnie. Mamy dwa Orliki, halę przy Gimnazjum nr 2. Chcielibyśmy, aby w naszym mieście powstał klub lekkoatletyczny. I.H: Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów. E.O: Również dziękuję. Rozmawiała Izabela Halfar. Nowe rozwiązania w funkcjonowaniu oświaty zaproponowane przez zastępcę prezydenta, Eugeniusza Ogrodnika: 1. Obsługa finansowa (księgowość, płace) szkół prowadzona przez same placówki edukacyjne. 2. Zwolnienie z obwodowego przyjmowania do gimnazjów. Zwiększenie limitów oddziałów, rodzice sami mogliby wybierać, do jakiego gimnazjum posłać dziecko. 3. Powołanie Miejskiej Rady Rodziców. Budowa nowego ronda wydłuży się Zakończenie budowy największego ronda w ciągu ulicy Rybnickiej opóźni się ze względu na konieczność zlecenia dodatkowych robót. Prace przy nowym rondzie kolidują z wieloma elementami infrastruktury, czyli wodociągiem zasilającym o średnicy 1000 mm, kanalizacją sanitarną i deszczową. Opóźnienia spowodowały Styczeń 2011 r. także czynniki wynikające z trudnych warunków geologicznych po wschodniej stronie DK 78. W związku z tym ukończenie budowy ronda w planowanym terminie stało się niemożliwie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nowy termin zakończenia prac wyznaczyła na 31 maja 2011 r. Red. Biały Orlik już działa! Od grudnia wszyscy chętni mieszkańcy naszego miasta mogą bezpłatnie korzystać z lodowiska, które powstało na boisku Orlik przy Zespole Szkół nr 3. Lodowisko obsługiwane jest przez wodzisławski MOSiR. Czynne jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do oraz w soboty i niedziele od do Osoby, które nie mają swojego sprzętu, mogą wypożyczyć łyżwy w cenie 3 zł za godzinę. Zainteresowanie lodowiskiem rośnie z dnia na dzień. Już teraz zapraszamy dzieci Nie ma zwycięzcy w konkursie Południowa Brama Polski pracuj, mieszkaj, żyj Mimo pozytywnego zaopiniowania przez komisję konkursową jednego z wniosków, Prezydent zdecydował, iż w tegorocznej edycji konkursu mieszkanie nie zostanie przyznane. W tym roku rozczarowało mnie zainteresowanie konkursem. Zarejestrowaliśmy tylko trzy wnioski. Po analizie dokumentacji muszę przyznać, że zaopiniowany przez komisję wniosek rzeczywiście był najbardziej interesujący. Wnioskodawczyni przedstawiła kilka projektów edukacyjnych, ale podobne projekty są w Wodzisławiu już wdrażane. Ich autorami i młodzież 28 stycznia. Od godziny organizować będziemy konkursy i gry dla dzieci mówi Adam Mokry, pracownik MOSiRu. Wodzisław Śląski jest jednym z miast, które przystąpiło do pilotażowego programu rządowego Biały Orlik. W ramach programu zakupiono wielosezonowe, składane, przenośne lodowisko o wymiarach 17,5x30 metrów. W roku następnym lodowisko ma zostać umieszczone na płycie boiska Orlik przy SP nr 5. (Iza H.) są nauczyciele lub pracownicy urzędu i nikt im mieszkań z pominięciem listy oczekujących nie daje. Rozmawiałem na temat konkursu z wieloma mieszkańcami, czytam również prasę i zgadzam się, że w momencie, gdy kolejka oczekiwania na mieszkania komunalne jest spora, nie mogę ich rozdawać lekką ręką mówi prezydent Mieczysław Kieca. Zaistniała sytuacja jest zgodna z 4 pkt.10 regulaminu konkursu. Przygotowane mieszkanie otrzyma pierwsza osoba z listy oczekujących. (Red.) 8

9 Gazeta Wodzisławska Z ratusza Liczba miesiąca: 1709 Tyle psów wzięło udział w obowiązkowej akcji czipowania. Była ona bezpłatna dla psów właścicieli zamieszkałych na terenie naszego miasta, którzy zapłacili za nie podatek. W ramach akcji psy otrzymały bezpłatnie: pasek identyfikacyjny, mikroczip ISO wraz z implantacją. Dodatkowo czworonogi zostały zarejestrowane w europejskiej oraz ogólnopolskiej bazie danych. Pozwoli to na szybką identyfikację zagubionego bądź porzuconego psa. Posiadacze psów zobowiązani są do zgłaszania wszelkich zmian np. zaginięcia psa. Aby wyrejestrować czworonoga z systemu po jego śmierci, należy przedstawić dokument potwierdzający zgon bądź utylizację zwłok. Podstawowym założeniem akcji jest zmniejszenie liczby porzucanych psów oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Zabieg wykonywano przez weterynarzy w kilkunastu punktach miasta. Największe zainteresowanie akcją pojawiło się pod koniec listopada, na finiszu akcji. Wiele osób nie wiedziało na czym polega samo czipowanie, jakie przynosi korzyści podsumowuje Bożena Fucarro, lekarz weterynarii. Właściciele psów, którzy nie zdążyli wziąć udziału w akcji, są zmuszeni zrobić to odpłatnie. Sprawdzaniem, czy właściciele czworonogów poddali je obowiązkowemu zabiegowi, zajmie się Straż Miejska. Akcja bezpłatnego chipowania zostanie powtórzona w 2011 roku. (Iza H.) Hu, hu, ha nasza zima zła Wyjątkowo ciężka zima spowodowała wyjątkowe zaangażowanie służb komunalnych na drogach. W akcji odśnieżania prowadzonej przez Służby Komunalne Miasta, zwanej popularnie akcją zima wzięło udział blisko 50 osób. W teren ruszyło 10 ciągników z pługami (w tym 7 zaopatrzono dodatkowo w rozrzutniki), 2 solarko-piaskarki z pługami na samochodach ciężarowych, pług na samochodzie ciężarowym, 2 odśnieżarki chodnikowe. W razie potrzeby miasto mobilizowało dodatkowo 3 koparko ładowarki oraz spycharkę gąsienicową. W czasie akcji służby miejskie zamówiły 250 ton piasku, 700 ton soli oraz 100 ton piasku żużlowego. Skalę trudności działania przedstawia fakt, że do tej pory zostało zużyte już 228 ton piachu oraz 300 ton soli i 45 ton piachu żużlowego. Utrudnienia pogłębia fakt, że zaopatrzenie w sól było nieregularne i że nie ma możliwości gromadzenia jej w odpowiednich warunkach. W sytuacji zwiększonych opadów śniegu pojawiają się braki w aprowizację tego surowca. Przeciwdziałanie skutkom intensywnych opadów śniegu oraz dużego mrozu kosztowało miasto do tej pory 462 tysiące zł., w tym za sól zapłaciliśmy ponad 73 tysiące zł, piach to wydatek rzędu blisko 5 tysięcy, natomiast piach żużlowy kosztował miasto ponad 500 złotych. Dyrektor Służb Komunalnych Miasta Jacek Szkolnicki podkreślił, że akcja zima prowadzona będzie tak długo, jak długo występować będą przesłanki możliwego wystąpienia opadów śniegu lub marznącego deszczu i będą się utrzymywać mrozy. (Leszek Iwulski) Zimowe utrzymanie dróg Wykaz numerów telefonów, pod którymi można zgłaszać interwencje dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego: Komenda Straży Miejskiej: monitoring (całodobowy) komenda od 6.00 do Służby Komunalne Miasta (całodobowy), Monitoring miejski: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach, Rejon w Gliwicach (drogi krajowe: Rybnicka, Witosa, Bogumińska) rejon w Gliwicach, kier. Andrzej Łojewski placówka w Raciborzu, kier. Maria Błajda Zarząd Dróg Wojewódzkich (drogi wojewódzkie: Łużycka, Marklowicka, Jastrzębska, Pszowska, Młodzieżowa) , Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim: , Najlepszy wynik od lat! W Rankingu Gmin i Powiatów, organizowanym przez Związek Powiatów Polskich ubiegły rok okazał się niezwykle łaskawy dla naszego powiatu. Zajął w nim czwarte miejsce w województwie śląskim, co jest najlepszym wynikiem od lat. Wyprzedził tym samym m.in. Powiat Zawierciański, Mikołowski oraz Gliwicki. W skali kraju, spośród ponad 300 Powiatów, znalazł się na wysokim 43 miejscu. Ten wynik to awans aż o 198 miejsc w stosunku do 2009 roku. Ranking organizowany jest od 2003 roku i jest jedynym rankingiem samorządów zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Kryteria, którymi kierują się eksperci oceniając samorządy, to m.in. działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, a także rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego. Pod uwagę brane są również działania na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych oraz współpraca krajowa i międzynarodowa, jak również działania promocyjne. Red. 9

10 LOKALNIE NIEBANALNIE Styczeń 2011 r. Przedprzedszkolaki już w przedszkolu 10 grudnia najmłodsze przedprzedszkolaki w Wodzisławiu Śląskim oficjalnie po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola. W Publicznym Przedszkolu nr 16 oficjalnie zainaugurowano eksperyment pedagogiczny Zanim będę przedszkolakiem. W wydarzeniu udział wzięła Zastępca Prezydenta Aleksandra Chudzik oraz naczelnik Wydziału Edukacji Ryszard Ciesielski. O oprawę artystyczną wyjątkowego wydarzenia zadbali starsi koledzy i koleżanki dwulatków. Maluchy wraz z rodzicami przyglądały się występom, po czym uczestniczyły w otwarciu specjalnie dla nich przygotowanej sali. O wystrój i przygotowanie sali zadbała firma Moje Bambino, której przedstawiciele zobowiązali się także do uaktualniania pomocy naukowych w czasie trwania eksperymentu. Po krótkiej, oficjalnej uroczystości nadszedł najprzyjemniejszy moment dla wszystkich przedprzedszkolaków każdy mógł wypróbować zabawki i sprzęty, którymi już niedługo będą się wspólnie bawić. W Wodzisławiu Śląskim eksperyment pedagogiczny Zanim będę przedszkolakiem wdrożono 1 września 2010 r. Projekt został opracowany przez zespół działający pod przewodnictwem dyrektora Publicznego Przedszkola nr 16 w Wodzisławiu Śląskim. Zajęcia dla dzieci objętych projektem, czyli tegorocznych dwulatków, rozpoczną się na początku stycznia tego roku. Objęcie dzieci dwuletnich opieką przedszkolną zostało podyktowane przede wszystkim brakiem na terenie Wodzisławia Śląskiego żłobka, który zapewniałby opiekę dzieciom do lat 3. Projekt jest wdrażany ze względu na rodziców małych dzieci, którzy pragną podjąć lub kontynuować pracę zawodową. Celem strategicznym eksperymentu jest tworzenie warunków do podniesienia skuteczności kształcenia w przedszkolu poprzez wspomaganie rozwoju małego dziecka od drugiego roku życia. Projekt pozwoli maluchom na osiąganie lepszych wyników w dalszej edukacji przedszkolnej i szkolnej. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania, wychowania i zabawy, nad grupą dwulatków opiekę sprawować będą dwie nauczycielki wychowania przedszkolnego, z których jedna ma doświadczenie jako opiekunka dziecięca, a druga posiada kwalifikacje pielęgniarki. Pracę pedagogów wspomagać będzie pomoc nauczyciela. Liczba dzieci w grupie nie przekroczy 16 maluchów. Odpłatność za 1 godzinę dziecka w grupie w zakresie przekraczającym realizację pięciogodzinnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustalono w wysokości 5 zł. (Szwed) Dzieciaki wystąpiły przed publicznością. 10

11 Gazeta Wodzisławska LOKALNIE NIEBANALNIE Światowy standard leczenia za darmo W Wodzisławiu Śląskim otwarta została Stacja Dializ Fresenius Nephro- Care, która wyznaczy nowe standardy leczenia nerkozastępczego. Placówka była gotowa do uruchomienia już wcześniej, jednak pacjenci musieli czekać półtora roku na uzyskanie kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia. Centrum pod względem przepuszczalności. Te nowoczesne dializatory wysokoprzepływowe pozwalają na oczyszczenie krwi pacjenta z większej ilości bardzo zróżnicowanych toksyn mocznicowych tłumaczy dr Adam Riemel, dyrektor stacji. Efektem wyższej skuteczności dializy jest dokładniejsze oczyszczenie krwi pacjenta, a w konsekwencji lepsze uzdatniania wody oraz z zaplecza socjalnego i technicznego. Centrum ma 505 m 2 powierzchni, 15 stanowisk i może dializować nawet 90 pacjentów. Teraz wysoka jakość, bezpieczeństwo i terapia na światowym poziomie są bliżej chorych, i co najważniejsze, nic ich nie kosztują. Red. Stacja dializ. wyposażenia i technik leczenia spełnia najwyższe światowe normy. Pacjenci mogą liczyć na wszelkie przywileje i wygody. Zorganizowanie transportu do ośrodka i z powrotem do domu czy możliwość oglądania telewizora w trakcie kilkugodzinnego zabiegu to tylko niektóre z nich. Ponadto obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych, a sąsiedztwo szpitala miejskiego wzmacnia poczucie bezpieczeństwa w razie pogorszenia stanu zdrowia pacjentów. To jedyny taki ośrodek w powiecie, który wykonuje zaawansowane technologicznie dializy wysokoprzepływowe. Podczas dializy wysokoprzepływowej zamiast dializatorów niskowydajnych stosuje się urządzenia z błonami o większej samopoczucie, poprawa wyników medycznych leczonych pacjentów, a co za tym idzie zwiększenie szans na udany przeszczep nerek. Liczba chorych z przewlekłą niewydolnością nerek rośnie w tempie około 7 proc. rocznie. Inwestycje w nowe ośrodki leczenia nerkozastępczego są więc konieczne. Otwierając nowoczesny ośrodek mogliśmy zapewnić dializoterapię wszystkim potrzebującym i zwiększyć komfort pacjentów dotąd leczonych w sąsiednich powiatach dodaje Tomasz Krummel, dyrektor operacyjny Fresenius NephroCare Polska. Stacja wybudowana za blisko 3,3 milionów złotych składa się z dwóch sal dializacyjnych wyposażonych w najnowocześniejsze aparaty do wykonywania hemodializ i system Podziękowanie Nie urząd czyni człowieka szlachetnym, lecz jego czyny. Pragnę podziękować w imieniu własnym oraz w imieniu członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej panom: senatorowi Antoniemu Motyczce, posłowi Ryszardowi Zawadzkiemu oraz Dyrektorowi Banku Śląskiego Janowi Dzierżawie za wsparcie finansowe, które udzielili na rzecz powstałej tablicy pamięci Żołnierzy Armii Krajowej, która znajduje się na cokole obok Pomnika Powstań Śląskich w Wodzisławiu Śl. Władysław Szymura 11

12 LOKALNIE NIEBANALNIE Styczeń 2011 r. Kampania edukacyjna NIE dopalaczo m Warsztatami Asertywność umiejętność bycia sobą Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi rozpoczął kampanię edukacyjną NIE dopalaczom. Trenerki Centrum Kreatywności i Przedsiębiorczości już w listopadzie przeprowadziły warsztaty w wodzisławskich szkołach. W kolejnych miesiącach zajęcia odbędą się także w Rydułtowach, Jastrzębiu-Zdroju i Rybniku. Adresatami warsztatów są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach kampanii edukacyjnej zaplanowane są również spotkania z psychoterapeutami i specjalistami terapii uzależnień w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całym regionie. Dalszy etap kampanii to konkurs Ja nie biorę. Kierowany jest do wszystkich, którzy popierają kampanię edukacyjną organizowaną przez AHE pod hasłem NIE dopalaczom. Aby wziąć w nim udział należy wyrazić swoją opinię na temat dopalaczy Ja nie biorę, bo.... Jeżeli nie bierzesz? Brałeś, ale przestałeś? Napisz dlaczego i kliknij wyślij. Formularz znajdziesz na stronie konkursu ahe.lodz.pl (zakładka konkursu Ja nie biorę..., miasto Wodzisław Śląski). Dla najciekawszych wpisów są przewidziane nagrody: karnety na seanse filmowe, Kino Pegaz Wodzisławskie Centrum Kultury; wejściówki na basen Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji Nautica w Gorzycach; wejściówki na lodowisko JASTOR (MOSiR w Jastrzębiu); wejściówki na basen kryta pływalnia LAGUNA (MOSiR w Jastrzębiu); wejściówki do groty solnej Gminny Ośrodek w Pawłowicach; wejściówki na basen Gminny Ośrodek w Pawłowicach; 10 zestawów gadżetów AHE w Łodzi. Kampania NIE dopalaczom to także szansa na podniesienie swojej wiedzy o dopalaczach i innych substancjach psychoaktywnych przez pedagogów i nauczycieli. Będą temu służyć organizowane dla nich bezpłatne warsztaty: Twój uczeń wybiera codziennie. Pokaż mu jak wybierać świadomie, które odbędą się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego AHE w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 1Maja 23B. Podczas warsztatów Alina Sirdak, dyrektor Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień AL MED w Wodzisławiu Śląskim przedstawi problem uzależnień i jego mechanizmy na przykładzie dopalaczy. Treść warsztatów: rozwijanie inteligencji emocjonalnej; wzmocnienie zachowań asertywnych; kształtowanie przyjaznych postaw wobec siebie, ludzi i świata; poznanie sposobów redukowania napięcia emocjonalnego; kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie; wzmacnianie poczucia własnej wartości; dynamika procesu grupowego. AL-MED przy współpracy z AHE planuje organizację wizyt pedagogów i nauczycieli wraz z uczniami w Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień. Uczniowie będą mieli możliwość zobaczyć jak pracuje nowoczesna placówka terapeutyczna oraz z jakimi problemami można się tam zwracać. Szczegóły na temat kampanii edukacyjnej NIE dopalaczom na stronie lodz.pl/wodzislaw. (Red.) 12

13 LOKALNIE NIEBANALNIE Gazeta Wodzisławska ŚPIEWNY PORANEK Warsztat samorozwoju oparty na pieśniach tradycyjnych, nie tylko dla osób śpiewających stycznia 2011r. (niedziela) od godziny 9:15 do 16:45 Miejsce: Wodzisławskie Centrum Kultury ul. Ks. Płk. W. Kubsza 17 tel Na warsztat zapraszamy wszystkich, bez względu na wiek, wykonywany zawód, czy zdolności, którzy odczuwają nieodpartą chęć wyrażania siebie poprzez śpiew. Warsztat ten jest projektem wielopokoleniowym Śpiew tradycyjny jest najbardziej naturalny dla człowieka, pozwala otworzyć nasz głos, bez względu na poziom zaawansowania czy wyuczone techniki, dzięki niemu możemy śpiewać bez ograniczeń. Móc śpiewać to jakby narodzić się na nowo, a śpiew archaiczny (tradycyjny) przynosi wiele radości z wspólnego przebywania pośród dźwięków. Dostarcza nam wielu emocji, na które nie pozawalamy sobie na co dzień... i to właśnie może wspomóc współczesnego człowieka, zabieganego i zagubionego pośród otaczającej go postępującej cywilizacji. Program warsztatów: emisja głosu, oddech, gimnastyka oddechowa Strielnikowej, higiena głosu, ćwiczenia przestrzenne, zawołania, otwieranie samogłosek, nauka starodawnych pieśni tradycyjnych, śpiewanie zespołowe, relaksacja dźwiękiem, elementy improwizacji muzycznej. Warsztat jest całodniowy z przerwą na posiłek wegetariański przygotowany wg 5 PRZEMIAN przez p. Izę Rajter dietetyka Medycyny Chińskiej. Na warsztat warto zabrać wygodne ubranie oraz coś do notowania... Koszt warsztatów wraz z posiłkiem 65zł / os. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia, do 15 stycznia 2011 r. Zapisy: Wodzisławskie Centrum Kultury impresariat. Szczegółowe informacje o warsztacie: Warsztat prowadzi: Mariola Rodzik-Ziemiańska (pseud. Maya Ziemiańska) Pogórzanka z rejonu Beskidu Niskiego z rodziny o wielopokoleniowych tradycjach muzycznych. Od 2003r. mieszka w Rybniku. Wokalistka kapeli ZAWIAŁO folk free music; zajmuje się śpiewem archaicznym i jazzowym; poetka i felietonistka; konferansjerka; aktorka alternatywna; niezależna animatorka kultury; współzałożycielka PORTU SZTUKI platformy wspierającej działania kulturotwórcze. Prowadzi warsztaty samorozwoju ŚPIEWNY PORANEK. Śpiewa od dziecka, muzycznie kształciła się między innymi w ognisku muzycznym, Studium Musicalowym CAPITOL we Wrocławiu, oraz u indywidualnych nauczycieli śpiewu, a przede wszystkim u swojej Babci Marii. Od najmłodszych lat uczestniczyła w wielu projektach muzycznych i teatralnych. Współtworzy Studio MaYazz (www, reklama, poligrafia). Zawodowo zajmuje się również geologią inżynierską. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej. wizytowka.pl 13

14 COOLTURA W MIEŚCIE Styczeń 2011 r. Uff, ale kultury! Koniec grudnia porwał Wodzisławian lawiną dźwięków i obrazów, które nie mają okazji zbyt często być prezentowane na topowych scenach w Polsce. Mieliśmy zaszczyt gościć przez dwa dni kulturę przez wielkie K, znaleźć odrobinę wolnej przestrzeni od miałkiego popu, który zalewa człowieka ze szpalt kolorowych magazynów, spoziera komercyjnym okiem telewizora, atakuje na falach eteru. Nasze miasto postawiło na alternatywę instalacje video, elektryzująca muzyka kapel, których twórczość przystawała na tak różnych przystankach jak dynamiczne elektro i energetyzujący jazz, offowe kino i projekt będący do tej pory wizytówką wielkich miast żywe instrumenty podłożone pod nieme arcydzieła z pierwszej dekady ubiegłego stulecia. W pierwszy dzień festiwalu mieliśmy okazję usłyszeć niezwykle awangardowe utwory zespołu Das Moon, którym towarzyszyły wyrafinowane i niebanalne pokazy grafiki. W sali kameralnej WCK zagościła elektronika, elementy rocka, ostry, szorstki ocierający się o punkowe konwencje wokal charyzmatycznej wokalistki Kamili Janiak. Kompozycje Das Moon wyrażające poczucie alienacji, zagubienia, niezgodę na społeczeństwo warunkowane przez zakaz i nakaz pokazywały credo zespołu, które zdradziła nam liderka formacji Szukamy własnego miejsca. Nie mówimy nie dla samego nie. Chcemy w swojej muzyce przede wszystkim pokazać własne ja. W czasie wodzisławskiego Uffu zobaczyliśmy też dwa świetne koncerty jazzowe Sing Sing Penelope oraz 100nka podłożyły dźwięki pod nieme kino. Zapoznaliśmy się z dwiema różnymi szkołami tej sztuki Wojciech Jachna z Sing Sing Penelope powiedział nam, że dla nich stare filmy są wyjątkowe, ale praca przy podkładzie muzycznym to ciężka harówka, niesłychanie koncepcyjna, angażująca umysł. Tomasz Les i Adam Stodolski z kapeli 100nka natomiast stwierdzili, że wolą improwizować, chociaż improwizacja ta oparta jest na pewnych wcześniejszych ustaleniach. Uff jednakże to przede wszystkim przegląd Występ grupy Das Moon. 14

15 Gazeta Wodzisławska COOLTURA W MIEŚCIE filmowy. W trakcie jego trwania mieszkańcy naszego miasta mieli okazję zetknąć się z pracą młodych filmowców, którzy pokazali obrazy rozciągające się gatunkowo od fabuły aż po dokument. Widzowie mogli wraz z jurorami (role tych ostatnich z półdystansem wzięli na siebie adepci katowickiej filmówki scenarzysta Wojciech Stupnicki oraz operator Paweł Chorzępa) obejrzeć takie produkcje jak: Celullit, Do Dna, Basen czy Pan od Historii. Tematyka filmów była niezwykle różnorodna przechodziła płynnie od alkoholizmu, przez alienację społeczną dochodząc w niezwykle ironiczny sposób do disco polo w kampanii wyborczej. Konkurs zarówno w oczach publiczności jak i jury wygrał film Do dna Macieja Głowińskiego opowiadający historię człowieka wychodzącego dzięki własnemu samozaparciu z nałogu: jurorzy stwierdzili, że właśnie w tym filmie autorowi udało się uchwycić to co najważniejsze, magię kina. Po projekcji filmów konkursowych jurorzy zaprezentowali publiczności dwa własne filmy. Na widzach ogromne wrażenie zrobiła fabuła filmu Ostatni pociąg będąca arcyciekawą alegorią męskiego kryzysu wieku średniego. Przysłowiową wisienką na torcie naszego Uffu był koncert zespołu Pink Freud, będącego jedną z najważniejszych jazzowych formacji w Polsce. Uczestnicy przeglądu podkreślali (w sposób czasami Zainteresowanie było ogromne. charakterystyczny dla artystycznej braci czyli pełen dystansu do wypowiadanych przez siebie słów), że tego typu imprezy są niezwykle ważne na kulturalnej mapie Polski w niezwykle esencjonalny sposób zobrazował ten fakt producent zespołu Das Moon Paweł Gawlik, który stwierdził, że Wodzisław Śląski ewidentnie uwodzi ku przyszłości offowo-artystycznej. Projekt Wodzisław-uwodzi-cykl imprez kulturalnych w Wodzisławiu Śląskim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata (Leszek Iwulski) 15

16 LOKALNIE NIEBANALNIE Wspólne świętowanie Styczeń 2011 r. Wspólna Wigilia dla mieszkańców naszego miasta na stałe wpisała się w kalendarz grudniowych imprez. I nic dziwnego. Jest to doskonała okazja do świętowania, podczas której można posilić się typowo bożonarodzeniowymi potrawami oraz wysłuchania kolęd i pastorałek. 18 grudnia, w mroźny, sobotni wieczór w ogrzewanym namiocie rozstawionym na płycie wodzisławskiego rynku spotkały się tłumy mieszkańców. Odświętnie udekorowane stoły uginały się od barszczu z krokietem, moczki oraz piernika. W ten dzień życzenia mieszkańcom składał prezydent Mieczysław Kieca, nie zabrakło modlitwy dziękczynnej prowadzonej przez księdza prałata Bogusława Płonkę oraz proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej Daniela Fereka. Zebrani wysłuchali koncertu zespołu Karlik, którego członkowie należą również do słynnego zespołu Śląsk. Na miejską Wigilię przygotowano aż 500 porcji barszczu. Jedzenia nie zabrakło nikomu. Najważniejszą częścią imprezy było łamanie się opłatkiem oraz składanie życzeń. (Iza H.) Będziemy jeździć szybciej! Nadchodzący Nowy Rok tym razem, oprócz wzrostu cen, przyniesie nam wzrost dozwolonej prędkości na autostradach, na dwupasmowych drogach ekspresowych oraz wiele zmian w kodeksie i w szkoleniu kierowców. Pierwszą zmianą, która zapewne ucieszy kierowców, jest zwiększenie dopuszczalnej prędkości na drogach ekspresowych i autostradach o 10 km/h. Zatem na tych drogach będziemy mogli jechać: 100 km/h (droga jednojezdniowa ekspresowa) lub 120 km/h (droga dwujezdniowa ekspresowa), 140 km/h (na autostradzie). Nie zmienią się natomiast obowiązujące prędkości na pozostałych typach dróg. Kolejną nowością jest kwestia dotycząca karania przy przekroczeniu prędkości. Dotychczas nie podlega karze przekroczenie 16 prędkości o 5 km/h, w 2011 roku bez konsekwencji będzie można przekroczyć dopuszczalną prędkość o 10 km/h. Argumentem za tą zmianą są często niedokładne wskazania prędkościomierzy w samochodach. W kodeksie zakazano również umieszczania atrap fotoradarów, te zaś, które będą prawdziwe, mają być dokładnie oznakowane. Dodatkowo, urządzenia te przejmie Inspekcja Transportu Drogowego i tylko jej pracownicy będą mogli je montować na drogach krajowych. Jeśli jednak przekroczymy prędkość, mandat dotrze do nas prędzej, ponieważ zostanie utworzony system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Zdjęcia wykonane przez fotoradary trafią do głównego komputera, który za pośrednictwem bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) zidentyfikuje właściciela Wspólna wigilia mieszkańców i włodarzy miasta i prześle wezwanie. Dodatkowo wydłuży się okres postępowania mandatowego z 30 do 180 dni. Dopiero po takim czasie, kierowca nie będzie ukarany mandatem karnym. Czekają nas też zmiany w szkoleniu kierowców. Przyjęta przez Sejm ustawa o kierujących pojazdami ogranicza dostęp mało doświadczonym motocyklistom do tzw. ciężkich motocykli, czyli m.in. ścigaczy. Senatorowie wprowadzili też nową kategorię prawa jazdy A2 uprawnia ona do kierowania motorami o mocy do 35 kw. Dopiero po zdobyciu takiego dokumentu i co najmniej dwuletnim stażu kierowcy będą mogli zacząć się starać o kategorię A. Zaś minimalną granicę wieku pozwalającą na zdobycie kategorii A przesunięto z 18 na 24 lata. (Red.)

17 Gazeta Wodzisławska lokalnie niebanalnie Koncert talentów Podczas koncertu charytatywnego zorganizowanego przez Gimnazjum nr 2 dla 13-letniego, ciężko chorego ucznia Arkadiusza Potyki, udało się zebrać 1900 zł. Aby pomóc Arkowi, nauczyciele i uczniowie gimnazjum zorganizowali 14 grudnia w Wodzisławskim Centrum Kultury koncert, który połączono z kiermaszem artykułów świątecznych. Dochód ze sprzedaży biletów oraz akcesoriów świątecznych ma pomóc w zgromadzeniu pieniędzy potrzebnych na kolejną operację. Chłopiec urodził się z nowotworem-naczyniakiem jamistym, który atakuje tkanki podskórne i mięśnie. U Arka nowotwór zaatakował lewą nogę. W tej chwili Utalentowana młodzież. chłopiec jest już po siedmiu operacjach. Zebrane podczas koncertu pieniądze zostaną przeznaczone na kolejną operację, która zostanie przeprowadzona w klinice w Hamburgu, gdyż tylko tam przyjmuje specjalista zajmujący się tą chorobą. Taki koncert dla Arka organizujemy już po raz drugi. W zeszłym roku udało nam się zebrać 3000 zł mówi Gabriela Niemiec, dyrektor Gimnazjum nr 2. Podczas imprezy na scenie WCK wystąpili z programem artystycznym uczniowie Gimnazjum nr 2, a także grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8. Do koncertu przygotowywaliśmy się dwa miesiące. Chętnych do zaprezentowania się na scenie nie brakowało zaznacza Małgorzata Matysiak, koordynatorka akcji. Również rodzice wszystkich naszych uczniów bardzo chętnie pomogli nam w tej akcji dodaje. Na scenie w trakcie koncertu zaprezentowali się między innymi: zespół Siódme Niebo, Pokusa, Maciej Czyż, Marta Boczar, Cyrylla Danielewska, Czarek Borowik, Jan Rodzoń, Arek Wilczek i Małgosia Zawiślak, Angelika Gurgul i Paulina Kaczyńska. Jeżeli Ty również chcesz pomóc chłopcu możesz wpłacić pieniądze na konto: Bank Millennium S.A z dopiskiem: na operację Arka Potyki lub Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą tytułem: darowizna na leczenie i rehabilitację Arkadiusza Potyki. (Asia) Do naszej redakcji dotarł list, w którym dyrektor Gimnazjum nr 2, Gabriela Niemiec prosi o pomoc. Oto fragment listu: Drodzy uczniowie, pracownicy, rodzice oraz przyjaciele Gimnazjum nr 2. W piątek (17.12) dotarła do nas wiadomość, że Arek Potyka będzie w lutym dwukrotnie poddany operacji nogi. Operację przeprowadzi profesor z niemieckiej kliniki. Na przestrzeni ostatnich miesięcy stan zdrowia chłopca znacznie się pogorszył, więc druga operacja jest nieunikniona. Obydwa zabiegi ratują nie tylko nogę, ale także życie naszego Arka. Dla najbliższej rodziny cena zdrowia (życia) Arka ma bardzo konkretny wymiar i wielkość dodatkowe euro, których w tej chwili nie ma. Matki nie stać na opłacenie kolejnej kosztownej operacji. Uświadomiłam sobie, że także my, społeczność Gimnazjum nr 2, jesteśmy w tej chwili wielką rodziną dla tego dziecka. Nie możemy dopuścić, aby stwierdzenie o wielkiej gimnazjalnej rodzinie stało się jedynie banałem bez pokrycia czytamy. Dołączamy się do prośby dyrekcji i prosimy o wsparcie finansowe. Każda złotówka jest bezcenna. Datki można wpłacać na konto: Bank Milenium S.A (z dopiskiem na operację dla Arka Potyki ) Mam świadomość, że ludzi oczekujących wsparcia i pomocy jest wielu. Jednak BARDZO PROSZĘ, nie zapominajmy o Arku, każda Wasza pomoc jest dla niego bezcenna. Pamiętajcie, że w tym roku człowiek szukający naszego ciepła podczas Bożego Narodzenia ma twarz Arka Potyki, ma także smutne oczy jego mamy pisze Niemiec. (Red.) 17

18 SPOD TABLICY Styczeń 2011 r. Z ortografią za pan brat Z pułapkami polskiej ortografii zmierzyło się 21 uczestników z 8 szkół ponadgimnazjalnych podczas XI Powiatowego Konkursu Ortograficznego. Impreza odbyła się 10 grudnia w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. Tekst dyktanda został przygotowany przez dr hab. Aldonę Skudrzyk, pracownika Uniwersytetu Śląskiego. Tekst dla wielu okazał się zbyt trudny. Uczestnicy popełniali błędy w pisowni małych i wielkich liter. Pojawiło się także wiele błędów interpunkcyjnych. Jednak największe trudności wszystkim piszącym sprawiły wyrazy pochodzenia obcego wyjaśnia polonistka Halina Lapawa, przewodnicząca jury. Z dyktandem najlepiej poradziła sobie Ewelina Kryty z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl., gdyż jej praca nie zawierała ani jednego błędu zasadniczego ortograficznego, ale jedynie 2 błędy drugorzędne. Recepta na bezbłędne pisanie? Trzeba dużo czytać, to bardzo pomaga mówiła po zwycięstwie uczennica. Drugie miejsce w konkursie zajęła Ewa Kucza, również uczennica ZSP w Wodzisławiu Śl, a trzecie miejsce Karolina Porwoł z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. Natomiast Marta Mężyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalych z Rydułtów otrzymała wyróżnienie. Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe. (Asia) Dyktando okazało się bardzo trudne Kultura kluczem do rozwoju Prawie 600 tys. złotych pozyskał wodzisławski Urząd Miasta ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Kultura kluczem do rozwoju. Jak wyjaśnia Piotr Kulesza z Biura Funduszy Europejskich głównym celem przedsięwzięcia jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych, a także twórcze zagospodarowanie im czasu wolnego. Dodatkowymi zajęciami docelowo zostanie objętych około 1000 uczniów z dziesięciu wodzisławskich szkół. Dzięki pozyskanym funduszom w każdej z 10 placówek odbędzie się rekrutacja do 4 kół artystycznych (muzyczno-wokalnych, plastycznych, teatralnych i tanecznych), a wszystkie zajęcia w sposób twórczy pozwolą pobudzić wyobraźnię u dzieci, a także rozwinąć ich predyspozycje i zainteresowania tłumaczy Kulesza. Realizacja tegoż przedsięwzięcia jest odpowiedzią na znikomą ilość zajęć artystycznych w szkołach, a zarazem ogromne zainteresowanie tą formą aktywności dodaje. Zajęcia w ramach projektu odbywać się będą do końca bieżącego roku szkolnego. (Asia) 18

19 Gazeta Wodzisławska SPOD TABLICY Niezwykłe odwiedziny Już po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Wodzisławiu Śl. w grudniu spotkali się z podopiecznymi Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Bardzo cieszą nas odwiedziny młodych ludzi. Wracamy wtedy wspomnieniami do naszych wigilii sprzed lat mówi ze wzruszeniem jedna z pensjonariuszek. Podczas spotkania młodzież zaprezentowała widowisko jasełkowe pt. Święta noc, które bardzo spodobało się wszystkim podopiecznym ośrodka. Scenariusz do przedstawienia przygotowała nauczycielka, Grażyna Bedryj, natomiast stroną muzyczną spektaklu zajęła się Wiesława Niemcewicz-Cierpiał. Podczas spotkania była też okazja, by wspólnie śpiewać kolędy. Emocji nie brakowało, gdyż nie co dzień zdarza się, że młodzież odwiedza starsze osoby. Uczniowie razem z pensjonariuszami przeżywali magiczne chwile zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Nas pedagogów cieszy fakt, że już po raz kolejny młodzi Emocji nie brakowało. Najciekawsza strona WWW Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu zwyciężył w konkursie na najciekawszą stronę internetową projektów realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci w kategorii Projekty Partnerskie. 6 grudnia nagrodę odebrali w Warszawie koordynatorzy Mirosław Michalewski oraz Wiesław Pawlica. Uroczystość odbyła się podczas konferencji dla nowych wnioskodawców, dzięki czemu szkoła zaprezentowała ludzie pokazali, że nie pozostają bierni na cierpienie drugiego człowieka podsumowała nauczycielka Beata Jainta. (Asia) projekt, działania i produkty jako przykład dobrej praktyki. Od ponad roku w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim realizowany jest projekt partnerski Leonardo da Vinci pod nazwą Building the common future. W projekcie biorą udział przedstawiciele Polski, Włoch i Turcji. Zwycięska witryna internetowa projektu dostępna jest pod adresem: (Red.) 19

20 AKCJA ZIMA Akcja zima w mieście Ferie w Bibliotece Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży Hu hu, ha zima w Bibliotece wcale nie jest taka zła ferie w Bibliotece dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat Wypożyczalnia prowadzi zapisy na zajęcia ilość miejsc ograniczona godz Pingwiny na lodzie zajęcia plastyczne prowadzi Aneta Żok godz Z Kopciuszkiem na bal maseczki karnawałowe, zajęcia plastyczne godz Jak karnawał to karnawał kotyliony, zajęcia z papieroplastyki godz Zimowa wioska zajęcia plastyczne godz Bajkowo- zimowe witraże zajęcia plastyczne 0d do zajęcia z cyklu Czytanie jest fajne - czytamy książkę Wśród polarnych niedźwiedzi Mary Pope Osborne godz Pudła, pudełka, puzdereczka zajęcia z papieroplastyki prowadzi Ewa Antoniewicz godz Przygoda na Arktyce czytanie, gry, zabawy godz W drogę czytanie, zabawy literackie, sportowe godz Śnieżny dom czytanie, budujemy igloo, zabawy sportowe godz Fruwające niedźwiedzie zabawy, konkurs pięknego czytania 0d do Zgadnij kto to? planszowy konkurs literacki Filia nr 13 na os. XXX-lecia godz Smyki lubią figliki quizy, gry i zabawy ruchowe godz Nie przeszkadzać czytam! zajęcia plastyczne godz Ciepło-zimno quizy, gry i zabawy ruchowe godz Ukryte talenty zajęcia plastyczno muzyczne Ferie z MOSiRem I turnus Zima w siodle 2011 /OJK Kokoszyce koszt: 75 zł/ godz dla dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych basen w cenie promocyjnej. /kryta pływalnia os. 1Maja/ godz turniej piłki nożnej Biała Piłka 2011, drużyny amatorskie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (boisko Orlik Gimnazjum nr 3) godz halowy turniej piłki nożnej dzieci szkół podstawowych / hala SP 8/ godz gry, zabawy, konkursy na lodzie / lodowisko- Gim. Nr 3/ II turnus Zima w siodle 2011 /OJK Kokoszyce koszt: 75 zł/ Styczeń 2011 r. Ferie LATINO z Wodzisławskim Centrum Kultury OLE MEKSYK!!! Partnerzy: Restauracja La HACIENDA (ul. św. Jana 16 Wodzisław Śląski), Księgarnia LUNA (ul. Ks. Konstancji 32 Wodzisław Śląski) Konkursy z nagrodami: - Kaktusomania przynieś na czas ferii kaktus, a my wybierzemy najbardziej meksykański Komiksowa historia o zimie wykonaj krótką historyjkę komiksową (regulamin na stronie Kącik malucha (sala nr 15) czynny od poniedziałku do piątku godz godz zajęcia plastyczne (ozdabiamy doniczki dla kaktusów) - prezentacja instrumentów peruwiańskich (prowadzi: Galeria Provincja) godz Warsztaty z filcowania na mokro (prowadzi: Tygiel Rozmaitości) godz.9.30 Kinomaniak Dzwoneczek i uczynne wróżki familijny USA, 76 min./4zł godz Pod skałką wyjazd do Centrum Wspinaczkowego Cechownia w Rybniku Niewiadomiu. Koszt: 11 zł godz SZACH MAT nauka gry w szachy (prowadzi Krzysztof Wołyński) godz zajęcia taneczne tańce latynoamerykańskie godz.9.30 Kinomaniak Toy story 3 familijny USA, 103 min./4zł godz Kuchnia meksykańska przygotowanie i degustacja potraw, zabawy z językiem hiszpańskim FIESTA MEXICANA 20

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Maciej Meisel

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Maciej Meisel Nr 09 (46) listopad 2010 r. Ogłoszenie płatne Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Maciej Meisel Redaktor: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (54) MAJ 2011 r.

Nr 5 (54) MAJ 2011 r. Nr 5 (54) MAJ 2011 r. Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze: Magdalena Szymańska

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Nr 05 (42) 1 31 maja Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Maciej Meisel Redaktor: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3

Lodowisko biały orlik przy Zespole Szkół nr 1, Osiedle Młodych, ul. Młodzieżowa 3 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 45/ Styczeń 2013 TERMOMODER- NIZACJA BUDYNKÓW str. 2,9 DZIELNICA PRZEMYSŁOWA str. 2,10 Zapraszamy na Walentynki na lodowisku 10 lutego (niedziela)

Bardziej szczegółowo

Nr 1/451; styczeń 2009

Nr 1/451; styczeń 2009 Nr 1/451; styczeń 2009 Kalendarium 2008 Pierwsze w historii Dni Rybnika, przypominając dzieje miasta, pokazały przede wszystkim jego współczesne oblicze, choćby zakończone sukcesem starania o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Listy obecności: radnych, przewodniczących zarządów dzielnic stanowią załącznik do protokołu.

Listy obecności: radnych, przewodniczących zarządów dzielnic stanowią załącznik do protokołu. Protokół Nr OR.IV.0051-028/08 z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła się w dniu 30 października 2008 roku w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego. Listy obecności: radnych, przewodniczących

Bardziej szczegółowo

Wyreżyserował film o tragicznej wyprawie tyskich licealistów na Rysy. Obraz będzie można zobaczyć w tym tygodniu w telewizji.

Wyreżyserował film o tragicznej wyprawie tyskich licealistów na Rysy. Obraz będzie można zobaczyć w tym tygodniu w telewizji. TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Sławomir Pstrong nasze Tychy Wyreżyserował film o tragicznej wyprawie tyskich licealistów na Rysy. Obraz będzie można zobaczyć w tym tygodniu w telewizji. >strona

Bardziej szczegółowo

NASZE MIASTO F ORUM M IESZKAŃCÓW K ONSTANCINA

NASZE MIASTO F ORUM M IESZKAŃCÓW K ONSTANCINA Grudzień 2011 nr 12 (36) NASZE gazeta bezpłatna ISSN 1689 6513 www.naszemiasto-fmk.pl MIASTO F ORUM M IESZKAŃCÓW K ONSTANCINA PO CO NAM PARK KULTUROWY By ustrzec Mirków przed rozwojem funkcji, które zniszczą

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie IX / I 2010 Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24 2 Od Redakcji

Bardziej szczegółowo

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619

Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Nr 3 wrzesień 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Brzeszcze cena 1 zł (w tym VAT 8%) nakład 1000 egz. ISSN 2300-0619 Obligacje to pieniądze na inwestycje Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn SkidziŃ Wilczkowice

Bardziej szczegółowo

Gliwiczanie mają głos Badania opinii publicznej 2008

Gliwiczanie mają głos Badania opinii publicznej 2008 2 Nowości w dowodach Od stycznia obowiązują zmienione przepisy związane z wymianą dowodów osobistych. Wprowadzono nowe zasady unieważniania dokumentów tożsamości. Do tej pory były one anulowane dopiero

Bardziej szczegółowo

PUSZCZYKOWA. INFORMATOR MIEJSKI Marzec 2013 nr 3 (250) www.puszczykowo.pl

PUSZCZYKOWA. INFORMATOR MIEJSKI Marzec 2013 nr 3 (250) www.puszczykowo.pl PUSZCZYKOWO ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Marzec 2013 nr 3 (250) ISSN 1231-8493 Co wspólnego ma budynek na Rynku z reformą oświaty? Wywiad z Burmistrzem A. Balcerkiem str. 3 Zakole Warty oczami młodego

Bardziej szczegółowo

Nr 1/487 styczeń 2012

Nr 1/487 styczeń 2012 Nr 1/487 styczeń 2012 Sabina Horzela-Piskula Z lodu jesteśmy w stanie wyrzeźbić wszystko zapewniają członkowie Ice team Kandulski z Poznania, wicemistrzowie świata w artystycznym rzeźbieniu w lodzie. Swój

Bardziej szczegółowo

GAZETA RYBNICKA GAZETA RYBNICKA. Ze względu na przerwę wakacyjną kolejny numer Gazety Rybnickiej ukaże się 24 sierpnia br.

GAZETA RYBNICKA GAZETA RYBNICKA. Ze względu na przerwę wakacyjną kolejny numer Gazety Rybnickiej ukaże się 24 sierpnia br. Okładka: Europejski Piknik w Rybniku na Rynek wkracza dzielnica Śródmieście. Zdj.: W.R. Drodzy Rybniczanie! Rada Miasta podjęła uchwałę o likwidacji Rybnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej spółki z udziałem

Bardziej szczegółowo

Radlin: bal na Titanicu trwa

Radlin: bal na Titanicu trwa Materiał KW Stowarzyszenie Ruch Demokracji Lokalnej Radlin: bal na Titanicu trwa W lipcu Nowiny Wodzisławskie opublikowały raport miesięcznika Wspólnota odnośnie dochodów gmin w Polsce. W dochodach tych

Bardziej szczegółowo

Nr 11/437; listopad 2007

Nr 11/437; listopad 2007 Nr 11/437; listopad 2007 Święto Niepodległości... Czytaj na stronie 10 11 Drodzy Rybniczanie! Okładka: Jeszcze do niedawna charakterystyczne drzewo w Orzepowicach miało jesienne barwy... Zdj.: Dominika

Bardziej szczegółowo

Nr 12/450; grudzień 2008. Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku życzy redakcja GR

Nr 12/450; grudzień 2008. Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku życzy redakcja GR Nr 12/450; grudzień 2008 Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku życzy redakcja GR Drodzy Rybniczanie! Święta Bożego Narodzenia to wspaniały czas refleksji,

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie na konferencję Czy można zburzyć estakadę? Nowe propozycje odbudowania chorzowskiego rynku. .pl

Zaproszenie na konferencję Czy można zburzyć estakadę? Nowe propozycje odbudowania chorzowskiego rynku. .pl Rozmowa z Ryszardem Kotysem str. 6 Zaproszenie na konferencję Czy można zburzyć estakadę? Nowe propozycje odbudowania chorzowskiego rynku str. 2 Wiadomości Samorządowe wewnątrz numeru bezpłatne pismo mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Dla każdego coś miłego...

Dla każdego coś miłego... Nr 2/452; luty 2009 Dla każdego coś miłego... Policyjny Sznupek oraz Zebra byli gośćmi imprezy Bezpieczne ferie. O feriach w mieście c z y t a j n a str. 20 21. Dzieci z Maroka Nowin czas spędzały na basenie

Bardziej szczegółowo

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129

Kaskady Krucza Ząbki, ul. Szwoleżerów 129 Nr 1(218) I 15 stycznia 2015 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ!

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Julia Lauer nasze Tychy BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl

TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Julia Lauer nasze Tychy BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Julia Lauer nasze Tychy Zdobyła drugie miejsce podczas Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Gitaromania 2012. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI nr

Bardziej szczegółowo

Zdrowych, weso³ych i pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych yczy Redakcja Gazety Rybnickiej GAZETA RYBNICKA GAZETA RYBNICK A. Drodzy Rybniczanie!

Zdrowych, weso³ych i pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych yczy Redakcja Gazety Rybnickiej GAZETA RYBNICKA GAZETA RYBNICK A. Drodzy Rybniczanie! GAZETA RYBNICK A Drodzy Rybniczanie! Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, a ściśle rzecz biorąc jego budowa, należy do dawnych inwestycji centralnych, które zniknęły z mapy budżetowej państwa

Bardziej szczegółowo

Nowe rozdanie i nowe ustalenia

Nowe rozdanie i nowe ustalenia www.gazeta-mosina.pl ISSN 1689-8958 Styczeń 2011 Burmistrzowie V kadencji w Mosinie i Puszczykowie zaprzysiężeni str. 3-5 Uroczyście ślubuję... Nowe rozdanie i nowe ustalenia str. 5 Te okruszki - to złoto

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU NA ŚWIĘTO ZMARŁYCH

ORGANIZACJA RUCHU NA ŚWIĘTO ZMARŁYCH ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Październik 2012 nr 10 (247) ISSN 1231-8493 ORGANIZACJA RUCHU NA ŚWIĘTO ZMARŁYCH str. 18 Wprowadzenie relikwii błogosławionego str. 2 Jana Pawła II Wywiad z Piotrem

Bardziej szczegółowo