ABB. Rozwiązania retrofitowe dla starych rozdzielnic SN Modernizacja rozdzielnic poprzez wymianę wyłączników. Karta informacyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABB. Rozwiązania retrofitowe dla starych rozdzielnic SN Modernizacja rozdzielnic poprzez wymianę wyłączników. Karta informacyjna"

Transkrypt

1 Rozwiązania retrofitowe dla starych rozdzielnic SN Modernizacja rozdzielnic poprzez wymianę wyłączników Napięcia znamionowe 7,2 do 36 kv Prąd znamionowy ciągły do 4000 A Prąd znamionowy wyłączalny do 40 ka Karta informacyjna

2 ZASTOSOWANIE Niniejsza Karta Informacyjna przedstawia możliwości modernizacji rozdzielni wnętrzowych z celkami otwartymi i rozdzielnic w osłonach metalowych, poprzez wymianę wyłączników małoolejowych na nowoczesne wyłączniki typu VD4, HD4 i VM1. Modernizacja dotyczy wszystkich rozdzielnic, różnych producentów, w których zastosowano dotychczas wyłączniki typu WMSW, SCI4 produkcji ZWAR lub inne. ZALETY MODERNIZACJI Konieczność modernizacji rozdzielnic wynika z: wyeksploatowania rozdzielnic, braku części zamiennych do wyłączników, braku na wymianę aparatów obwodów wtórnych, potrzeby zwiększenia funkcjonalności rozdzielnic, konieczności podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji, konieczności przystosowania do aktualnie obowiązujących przepisów i norm (w tym norm górniczych). Modernizacja rozdzielnic jest zazwyczaj tańsza od wymiany. Można ją przeprowadzać etapami minimalizując przerwy w ruchu. Nie ma potrzeby wymiany lub przekładania kabli. Zastosowanie wyłączników próżniowych o własnościach techniczno-eksploatacyjnych znacznie przewyższających dotychczas stosowane wyłączniki małoolejowe, zwłaszcza w zakresie trwałości mechanicznej i łączeniowej, daje następujące efekty: eliminuje z rozdzielnic olej oraz urządzenia do gospodarki olejem, zwiększa bezpieczeństwo pracy, zwłaszcza pożarowe, zwiększa niezawodność pracy i pewność zasilania, zmniejsza zakres i częstotliwość prac przeglądowych, obsługowych i konserwacyjnych. ZAKRES MODERNIZACJI Zakres modernizacji jest zazwyczaj dostosowany do indywidualnych warunków i potrzeb. W zakresie minimalnym nowy wyłącznik może być montażowo zamienny z dotychczas zainstalowanym, tak, aby do minimum ograniczyć czas niezbędny do wymiany. Wariant pełnej modernizacji jest ograniczony w zasadzie kalkulacją kosztów. Praktycznie, obejmuje on poza wymianą wyłączników, wymianę przekładników, systemu sterowania, zabezpieczeń i sygnalizacji, wraz z zainstalowaniem dodatkowych elementów współpracujących z tym systemem, oraz dostosowaniem drzwi przedziałów rozdzielnic lub celek itp. Oferujemy pełne usługi projektowe. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ I PRZYKŁADY REALIZACJI 1. Celki otwarte rozdzielni. Wyłącznik typu WMSWP-10/12/3,5 zastąpiono odpowiednim wyłącznikiem VD4 zainstalowanym na specjalnym wózku, dostosowanym rozstawem kółek do prowadnic w podłodze celki i o właściwej wysokości. Wyłącznik VD4 wyposażono w takie przyłącza, aby układ podłączeń szyn pozostał bez zmian. Schemat połączeń obwodów wtórnych nowego wyłącznika również jest zamienny. Zastosowano ponadto sterownik z cięgnem Bowdena do ręcznego otwarcia wyłącznika, co zapobiegło konieczności przesunięcia wyłącznika do drzwi celki, ich przeróbki, oraz przebudowy układu szyn. Wyłącznik VD4 może być wyposażony w zewnętrzną listwę przyłączową lub zestaw wtyczki i gniazda - do zamontowania na ścianie celki.

3 2. Wyłączniki SN do pracy autonomicznej. W prezentowanym wykonaniu wyłącznika VD4 został dodatkowo wyposażony w 3 przekładniki prądowe typu MANDOLINO (IP 24), cewkę nadprądową MO3 (cewka specjalna o bardzo niskim poborze energii, pozwalająca na bezpośrednią współpracę z zabezpieczeniem bez doprowadzania zasilania obwodów wtórnych) i specjalne wykonanie wózka jezdnego. Przekładniki prądowe pełnią podwójna rolę; umożliwiają pomiar wartości prądów w obwodach pierwotnych i zasilają zabezpieczenie współpracujące z wyłącznikiem. Dzięki tak dobranym elementom pole rozdzielnicy, w którym pracuje przedstawiony zestaw, jest w pełni autonomiczne (nie wymaga doprowadzania zasilania obwodów wtórnych pozwalając na jednocześnie na niezawodną pracę pola), pozwala np. w pełni zastąpić dotychczas stosowane wyłączniki małoolejowe z wyzwalaczami pierwotnymi typu WIP 41. Sugerowane zabezpieczenia do pracy z zestawie to: PR 512, PR521 lub REF 610 produkcji. 3. Człon ruchomy do rozdzielnicy wnętrzowej typu RSW 10 wyposażony w wyłącznik próżniowy VD4. Człony ruchome z wyłącznikami próżniowymi są produkowane w wykonaniach dostosowanych zarówno pod względem parametrów technicznych jak i wyposażenia do wszystkich eksploatowanych dotychczas rozdzielnic typu RSW10. W zależności od potrzeb człony mogą być wyposażone alternatywnie w jeden lub w dwa przekładniki napięciowe typu UMZ (usytuowane od strony przyłączy kablowych lub szyn zbiorczych), zabezpieczone wkładkami bezpiecznikowymi typu WBP i w ograniczniki przepięć typu GXR w układzie gwiazdy, trójkąta lub neptuna. Regulowane zamocowanie wyłącznika, ruchomych styków międzyczłonowych oraz płyty frontowej zapewnia możliwość precyzyjnego dopasowania członu ruchomego do każdej rozdzielnicy RSW10. Obwody niskonapięciowe wyłącznika i przekładników są doprowadzone do typowej wtyczki 58-biegunowego złącza stykowego zainstalowanego w członie stałym, wskutek czego wszystkie dotychczasowe funkcje w zakresie sterowania, zabezpieczeń i sygnalizacji zostają zachowane, bez konieczności dokonywania zmian w wyposażeniu niskonapięciowym rozdzielnicy. Napęd zasobnikowy sprężynowy wyłącznika (zbrojony silnikowo lub awaryjnie ręcznie) jest wyposażony w urządzenia sterownicze i sygnalizacyjne umożliwiające spełnienie co najmniej dotychczasowych funkcji w zakresie sterowania, sygnalizacji i blokad. Uwaga: przy zamawianiu członu ruchomego należy podać napięcie znamionowe, prąd ciągły i obciążalność zwarciową rozdzielnicy, rodzaj wyposażenia członu ruchomego (przekładniki, ograniczniki przepięć) oraz napięcie zasilania silnika, a także rodzaj i napięcie znamionowe wyzwalaczy wyłącznika. Należy również określić, czy człon ruchomy ma być wyposażony w płozę do przestawiania łącznika krańcowego sterowanie zdalne-lokalne, jeśli łącznik taki występował dotychczas w członie stałym. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE Typ rozdzielnicy Typ zainstalowanego wyłącznika RSW10 VD Napięcie znamionowe kv 12 Napięcie znamionowe probiercze udarowe piorunowe kv 75 Napięcie znamionowe probiercze 1-minutowe (50 Hz) kv 28 Częstotliwość Hz 50 Prąd znamionowy ciągły A Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy ka Prąd znamionowy załączalny zwarciowy ka Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy w szeregu O-0,3s-CO-180s-CO ka Trwałość mechaniczna wyłącznika cykle Trwałość łączeniowa przy prądzie zwarciowym cykle 100 Trwałość łączeniowa przy prądzie znamionowym ciągłym cykle Czas zamykania ms ca 80 Czas własny przy otwieraniu ms 45 Czas łukowy ms 15 Napięcie znamionowe zasilania silnika napędu i wyzwalaczy napięciowych wyłącznika V 24, 48, 60,110, 220 prądu stałego, , prądu przemiennego Masa członu ruchomego kg od 165 do 235

4 Człon ruchomy do rozdzielnic typu RSW wyposażony w wyłącznik próżniowy typu VD4, przekładniki napięciowe połączone od strony przyłączy kablowych i ograniczniki przepięć w układzie "neptunowym". 1. Wózek 10. Gniazdo dźwigni ryglowania 2. Wyłącznik próżniowy typu VD4 11. Wtyczka złącza nn. 3. Mechanizm ryglujący 12. Rolki podnoszenia przegród 4. Płyta frontowa 13. Szyna uziemiająca 5. Przekładnik napięciowy typu UMZ 14. Wziernik 6. Bezpiecznik przekładnikowy typu WBP 15. Płoza łącznika krańcowego 7. Ogranicznik przepięć typu GXR 16. Listwa ryglująca 8. Styki międzyczłonowe ruchome 17. Kątownik transportowy 9. Przycisk otwierający 18. Uchwyt członu 19. Łącznik stanu ryglowania 4. Człon ruchomy do rozdzielnicy typu RD1 wyposażony w wyłącznik próżniowy typu VD4. Nowe człony stosowane są jako zamienniki dotychczas eksploatowanych członów ruchomych z wyłącznikami typu SCI4, WVK i WV32 (w RD1). Sposób napędu wózków, drzwi frontowe pola, połączenia elektryczne pozostają bez zmian. Nie ma potrzeby instalowania żadnych dodatkowych elementów.

5 BUDOWA RD1 Wyłączniki próżniowe, wyposażone w nowe komplety osłon izolacyjnych i styków ruchomych oraz konstrukcje wsporcze, są mocowane na dotychczasowych wózkach, w miejsce starych, zazwyczaj małoolejowych wyłączników SCI4, za pośrednictwem odpowiednich wsporników. Wysięgniki służące ryglowaniu członu, napędowi zasłon, blokadzie mechanicznej uziemnika, ewentualnej blokadzie zwiernika (w polu łącznika sekcyjnego) i innych blokad, są takie same i rozmieszczone identyczne jak w starych członach. Wyłącznik wyposażono w mechanizm przenoszący do układu blokad, związanych z położeniem członu, informację o jego stanie zamknięcia. Obwody niskonapięciowe wyłącznika są doprowadzone do typowych wtyczek wielostykowych, dopasowanych do gniazd wtykowych w członie stałym, wskutek czego wszystkie dotychczasowe funkcje w zakresie sterowania, zabezpieczeń i sygnalizacji zostają zachowane, bez konieczności dokonywania zmian w wyposażeniu niskonapięciowym rozdzielnicy. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE Typ rozdzielnicy Typ zainstalowanego wyłącznika RD1 VD Napięcie znamionowe kv od 7,2 do 12 Napięcie znamionowe probiercze udarowe piorunowe kv 75 Napięcie znamionowe probiercze 1-minutowe (50 Hz) kv 28 Częstotliwość Hz 50 Prąd znamionowy ciągły A Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy ka 20 31,5 Prąd znamionowy załączalny zwarciowy ka Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy w szeregu O-0,3s-CO-180s-CO ka 20 31,5 Trwałość mechaniczna wyłącznika cykle Trwałość łączeniowa przy prądzie zwarciowym cykle 100 Trwałość łączeniowa przy prądzie znamionowym ciągłym cykle Czas zamykania ms ca 80 Czas własny przy otwieraniu ms 45 Czas łukowy ms 15 Napięcie znamionowe zasilania silnika napędu i wyzwalaczy napięciowych wyłącznika V 24, 48, 60, 110, 220 prądu stałego, , prądu przemiennego Masa członu ruchomego kg ca 170.

6 5. Przykład modernizacji członu wysuwnego w rozdzielnicy typu PREM-10. Wymiana wyłączników typu SCI4-B (odmiany ciężkiej) na wyłączniki VD4 lub VM1 (próżniowe z napędem elektromagnesowym) wymagała przeróbki członu ruchomego rozdzielnicy. Zachowano bez zmian podstawę wózka z oryginalnymi elementami jego prowadzenia, ryglowania, uziemienia, napędu ruchomych przegród i blokad. Wykorzystano przede wszystkim styki członu ruchomego, dostosowując je częściowo do zacisków wyłącznika. Poddano przeróbce ścianę frontową i wymieniono osłony. Przedłużono, odpowiednio podparto i osłonięto tor prądowy. Schemat obwodów wtórnych wyłącznika dostosowano do schematu pola. Stosując tę samą wtyczkę obwodów wtórnych uzyskaliśmy całkowitą funkcjonalną i montażową zamienność członu ruchomego z wyłącznikiem próżniowym w stosunku do pierwotnego wyposażenia. 6. Przykład modernizacji członu wysuwnego w rozdzielnicy typu ELMOBLOK. WyłącznikVD4 EL zainstalowano na podstawie rozmontowanego wyłącznika WMSWP-10/6/3,5. W ten sposób zachowano, niemal bez zmian, wszystkie elementy wsporcze oraz funkcjonalne członu ruchomego. Zdemontowane ze starego wyłącznika styki międzyczłonowe, zainstalowano w nowym, odpowiednio ukształtowanym, torze prądowym. Dodane elementy konstrukcyjne pozwalają na znaczną i precyzyjną regulację współpracy styków w polu rozdzielnicy. Wyłącznik połączono z zachowanymi systemami blokad oraz wykorzystano do awaryjnego otwierania istniejący sterownik z cięgłem Bowdena. Obwody wtórne wyłącznika dostosowano do schematu pola i podłączono do istniejących wtyczek. Budowa rozdzielnicy stwarza różne możliwości rozszerzenia modernizacji. Celka niskiego napięcia zmieści praktycznie każdy terminal mikroprocesorowego systemu sterowania, kontroli i zabezpieczeń oraz nowe wielostykowe gniazdo do połączenia z wyłącznikiem. Komora wyłącznika może być wyposażona w dodatkowe łączniki sygnalizujące położenie członu ruchomego. Wymiana przekładników prądowych w przedziale przyłączowym nie przedstawia trudności.

7 SPOSÓB ZAMAWIANIA Przy zlecaniu prac modernizacyjnych rozdzielni jest konieczne sprecyzowanie celu i zakresu zmian oraz czasu na ich wykonanie. Z reguły każdy przypadek jest inny i wymaga szczegółowych uzgodnień i kalkulacji w oparciu o dostępną dokumentację i wizję lokalną. Przy zamawianiu członu ruchomego należy podać napięcie znamionowe, prąd ciągły i obciążalność zwarciową rozdzielnicy, oraz napięcie zasilania silnika, a także rodzaj i napięcie znamionowe wyzwalaczy wyłącznika. Należy również określić, do jakiego rodzaju pola człon ruchomy jest przeznaczony, jak również pożądane jest przesłanie dotychczasowego schematu połączeń, o ile ma on być zachowany. ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: PN-EN 60298: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1 kv do 52 kv włącznie. PN-89/E-06105/01 - Wyłączniki wysokonapięciowe prądu przemiennego. Warunki pracy, dane znamionowe, konstrukcja i budowa. PN-91/E-06105/02 - Wyłączniki wysokonapięciowe prądu przemiennego. Badania typu. PN-90/E-06105/03 - Wyłączniki wysokonapięciowe prądu przemiennego. Badania wyrobu, dobór, zamawianie i instalowanie. PN-89/E-06105/04 - Wyłączniki wysokonapięciowe prądu przemiennego. Nazwy i określenia. PN-EN 60634: Postanowienia wspólne dotyczące norm na wysokonapięciową aparaturę rozdzielczą i sterowniczą. IEC Standard, Publication A.C. metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kv and up to 72,5 kv. IEC Standard, Publication : High-voltage alternating current circuit-breakers. IEC Standard, Publication Common clauses for high-voltage switchgear and controlgear standards.

8 zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych bądź modyfikacji zawartości niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadamiania. W przypadku zamówień obowiazywać będą uzgodnione warunki. Copyright Wszelkie prawa zastrzeżone. Karta katalogowa 2617PL034-W1-pl Wydanie Sp. z o.o. Oddział w Łodzi ul. Aleksandrowska 67/ Łódź tel Dział Handlowy tel fax kom Informacja Techniczna tel fax kom

Produkty średniego napięcia. VD4 Wyłączniki próżniowe średniego napięcia 12...36 kv - 630...3150 A - 16...50 ka

Produkty średniego napięcia. VD4 Wyłączniki próżniowe średniego napięcia 12...36 kv - 630...3150 A - 16...50 ka Produkty średniego napięcia VD Wyłączniki próżniowe średniego napięcia...36 kv - 630...3150 A - 16...50 ka Spis treści 1. Opis 2. Wybór i zamawianie 6 3. Charakterystyki wybranych wyrobów 68. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NIESYMETRII NAPIĘCIOWEJ

PRZEKAŹNIK NIESYMETRII NAPIĘCIOWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NIESYMETRII NAPIĘCIOWEJ Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Serwis transformatorów Profesjonalna obsługa Pełen zakres usług

Serwis transformatorów Profesjonalna obsługa Pełen zakres usług Serwis transformatorów Profesjonalna obsługa Pełen zakres usług Zespół Serwisu Transformatorów oferuje użytkownikom zaawansowane technologicznie usługi dotyczące transformatorów pracujących w energetyce

Bardziej szczegółowo

MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MAWOS Sp. z o.o. 92-614 Łódź ul. Rokicińska 299/301 tel. (+48 42) 689 24 00 fax (+48 42) 689 24 01 e-mail: info@mawos.com.pl Internet: www.mawos.com.pl MAWOSTART - PX ECO UKŁAD ŁAGODNEGO ROZRUCHU DO SILNIKÓW

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42 215 23 83, 227 09 71 e-mail: fhome@fif.com.pl System inteligentnego domu Wersja dokumentacji 2.3 UWAGA!!! Aby uzyskać 24 miesięczną

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

CZYM I JAK BĘDZIEMY BADAĆ URZĄDZENIA EAZ

CZYM I JAK BĘDZIEMY BADAĆ URZĄDZENIA EAZ Dr inż. Zygmunt Kuran Mgr inż. Sławomir Skrodzki Instytut Energetyki Warszawa Na tle ewolucji sprzętu do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych i metod badawczych artykuł przedstawia najnowsze opracowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA"

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA" Nazwa zamówienia: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Białowieża Wymiana opraw oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 ELEKTROMONTEX Zakład Elektroniki 85-401 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 4 Tel./Fax.: (052)3213303, 3213313, 3213775 fax : (052) 3214290

Bardziej szczegółowo

produkt WM 30 olejowe, gazowe i dwupaliwowe Panlniki monarch Brenner WM 30 (350 5700 kw) Mocne i uniwersalne

produkt WM 30 olejowe, gazowe i dwupaliwowe Panlniki monarch Brenner WM 30 (350 5700 kw) Mocne i uniwersalne produkt Informacja na temat palników olejowich, gazowych i dwupaliwowych WM 30 olejowe, gazowe i dwupaliwowe Panlniki monarch Brenner WM 30 (350 5700 kw) Mocne i uniwersalne Tradycja i postęp: Nowe palniki

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE MAŁOGABARYTOWE D0 I OSPRZĘT, ROZŁĄCZNIKI

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE MAŁOGABARYTOWE D0 I OSPRZĘT, ROZŁĄCZNIKI I WKŁADKI TOPIKOWE MAŁOGABARYTOWE GNIAZDA BEZPIECZNIKOWE I WYPOSAŻENIE DODATKOWE ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE VL 1 ROZŁĄCZNIKI IZOLACYJNE Z BEZPIECZNIKIEM STV 0 07 1 13 BEZPIECZNIKI TOPIKOWE MAŁOGABARYTOWE

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach Przegląd tendencji i zastosowań. www.danfoss.com/drives Jeden napęd VLT dla każdego Ciągły rozwój

Bardziej szczegółowo

WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE WIELKIEJ MOCY typu: WBWMIR-6, 10, 20, 30 WBWMI-6, 10, 20, 30. Karta katalogowa

WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE WIELKIEJ MOCY typu: WBWMIR-6, 10, 20, 30 WBWMI-6, 10, 20, 30. Karta katalogowa WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE WIELKIEJ MOCY typu: WBWMIR-,,, WBWMI-,,, Karta katalogowa . ZASTOSOWANIE. Wkładki bezpiecznikowe wnętrzowe typu WBWMIR są przeznaczone do zabezpieczania transformatorów, silników,

Bardziej szczegółowo

Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA

Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA o zasadach wykonywania obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej Warszawa 2004 r. Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora

Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Możliwości konfiguracyjne urządzeń rodziny izaz rozwiązanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego stuprocentowego stojana generatora Zygmunt Kuran, Marcin Lizer, Michał Krzęcio W artykule przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża 1. W zakres modernizacji wchodzi: 1 KNNR 9 1005-03 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnik

Bardziej szczegółowo

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL

GE Digital Energy. Opis Produktu. LanPro 11/31T. UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL Opis Produktu LanPro 11/31T UPS LanPro 11/31T Technology for The Digital World. v. 2.06 - PL OPIS TECHNICZNY / WARUNKI INSTALACYJNE Systemów zasilania gwarantowanego UPS ze statycznym systemem obejściowym

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 DTR Katowice, 2001 r. V01.01.2015 1 2 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

podstawy bezpiecznikowe

podstawy bezpiecznikowe APARATURA ŁĄCZENIOWA PBD podstawy bezpiecznikowe przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń za pośrednictwem przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych

Bardziej szczegółowo

podstawy bezpiecznikowe

podstawy bezpiecznikowe APARATURA ŁĄCZENIOWA PBD podstawy bezpiecznikowe przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń za pośrednictwem przemysłowych

Bardziej szczegółowo