HX66. instrukcja obsługi User Manual

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HX66. instrukcja obsługi User Manual"

Transkrypt

1 HX66 instrukcja obsługi User Manual

2 2 NATEC Genesis HX66 PL NATEC GENESIS HX66 INSTRUKCJA OBSŁUGI A. zawartość opakowania 1. Słuchawki z mikrofonem Natec Genesis HX66; 2. Instrukcja obsługi; 3. Płyta CD ze sterownikiem. B. Cechy produktu Natec Genesis HX66 to słuchawki z mikrofonem dla graczy wyposażone w przewodowy pilot oraz wygodne w użytkowaniu oprogramowanie gamingowe. Cechy: Wbudowana karta dźwiękowa; Wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1; Redukcja szumów; Miękkie poduszki słuchawek; Długi, odporny na uszkodzenia tekstylny przewód; Wysuwany mikrofon. C. Instalacja sprzętu 1. Podłącz słuchawki Genesis HX66 do portu USB w komputerze; 2. Zainstaluj sterownik z płyty CD załączonej do opakowania, bądź pobierz go ze strony 3. Uruchom ponownie komputer. 4. W przypadku podłączenia sprzętu do innego gniazda USB, należy ponownie zainstalować sterownik. WSKAZÓWKA: by zapewnić poprawną pracę zestawu słuchawkowego, następujące opcje powinny zostać skonfigurowane jak poniżej: 1. Wybierz GENESIS HX66 w Panel Sterowania Dźwięk Odtwarzanie; 2. Wybierz GENESIS HX66 w Panel Sterowania Dźwięk Nagrywanie.

3 NATEC Genesis HX66 3 UWAGA: przed rozłączeniem słuchawek należy upewnić się, że program Media Player jest zamknięty. W przeciwnym wypadku odłączenie urządzenia może spowodować problemy z poprawnym działaniem systemu. D. Obsługa oprogramowania Oprogramowanie gamingowe słuchawek Genesis HX66 umożliwia m.in. konfigurację trybu wirtualnego dźwięku 7.1, kontrolę głośności kanałów, czy nakładanie efektów dźwiękowych na głos w czasie rzeczywistym. Domyślnie, program uruchomić można wybierając jego nazwę z menu Start, bądź klikając ikonę Genesis na pasku systemowym. I. Okno główne (Main settings) Windows XP 1. Wyświetla wyjście analogowe; 2. Tryb kanałów wyjścia analogowego: słuchawki/głośniki; 3. Stan systemu audio; 4. Tryb DSP: kliknij, by skonfigurować/włączyć cyfrową obróbkę sygnału; 5. Kalibracja systemu Virtual 7.1: użyj tej opcji, by zmieniać odległość od wirtualnych głośników tak, by uzyskać żądany efekt dźwiękowy; 6. Cyfrowa kontrola głośności pozwala na zmianę głośności indywidualnych ścieżek;

4 4 NATEC Genesis HX66 7. Okno testowania głośników kliknij ikonę głośnika, by przetestować poprawność odtwarzania; 8. Automatyczny test dźwięku kliknij, by automatycznie przetestować każdą ścieżkę; 9. Przerwij automatyczny test dźwięku kliknij, by zatrzymać. Windows 7/8 1. System Input wybierz ilość kanałów wejścia (2CH, 4CH, 5CH, 8CH), na przykład: dla MP3, WMA etc. 2CH; dla DVD z Dolby Digital/DTS, WMA-Pro: 6CH; dla gier: 8CH; 2. Tryb DSP oraz ustawienia efektów cyfrowej obróbki sygnału; 3. Tryb kanałów wyjścia analogowego: słuchawki/głośniki; 4. Obszar testowy urządzenia wyjściowego kliknij, by przetestować odpowiednie głośniki.

5 NATEC Genesis HX66 5 II. Mikser (Mixer) Windows XP 1. Balans głośności prawego/lewego głośnika; 2. Kontrola głośności; 3. Przełącznik wyciszenia; 4. Balans głośności prawego/lewego głośnika Wave; 5. Kontrola głośności Wave; 6. Przełącznik wyciszenia Wave; 7. Balans głośności prawego/lewego głośnika syntezator programowy; 8. Kontrola głośności syntezator programowy; 9. Przełącznik wyciszenia syntezator programowy; 10. Balans głośności prawego/lewego głośnika odtwarzacz CD; 11. Kontrola głośności odtwarzacz CD; 12. Przełącznik wyciszenia odtwarzacz CD; 13. Balans głośności prawego/lewego głośnika mikrofon; 14. Kontrola głośności mikrofon; 15. Przełącznik wyciszenia mikrofon; 16. Zaawansowane ustawienia mikrofonu. Zaawansowane ustawienia mikrofonu 1. Kontrola głośności mikrofonu; 2. Przełącznik wyciszenia mikrofonu; 3. Ustawienia intensywności.

6 6 NATEC Genesis HX66 Windows 7/8 1. Kontrola głośności wyjścia cyfrowego; 2. Przełącznik wyciszenia wyjścia cyfrowego; 3. Kontrola głośności głośników; 4. Przełącznik wyciszenia głośników; 5. Kontrola głośności mikrofonu; 6. Przełącznik wyciszenia mikrogonu; 7. Zaawansowane ustawienia mikrofonu. III. Efekty (Effects) Windows XP/7/8 Efekty otoczenia: 1. Łazienka;

7 NATEC Genesis HX Gmach opery; 3. Pod wodą; 4. Klub; 5. Więcej opcji dodatkowe 23 tryby. Rozmiar otoczenia: 6. Mały; 7. Średni; 8. Duży. Equalizer: 9. Kontrola głośności poszczególnych częstotliwości; Ustawienia predefiniowane equalizera; 22. Przełącznik ustawień użytkownika; 23. Wybór konfiguracji zdefiniowanej przez użytkownika; 24. Pole nazwy konfiguracji zdefiniowanej przez użytkownika; 25. Dodawanie nowego zestawu ustawień; 26. Usunięcie bieżącego zestawu ustawień. IV. Tryb Karaoke/Zmiany głosu (Karaoke/Magic Voice) Windows XP/7/8 1. Przełącznik karaoke włącz/wyłącz tryb Karaoke; 2. Reset przywróć pierwotne ustawienia; 3. Włączenie funkcji echa mikrofonu*; 4. Suwak kontroli echa mikrofonu; 5. Rozwijane menu z opcjami karaoke i zmiany głosu; 6. Przełącznik funkcji Key Shifting;

8 8 NATEC Genesis HX66 7. Suwak kontroli funkcji Key Shifting; 8. Przełącznik funkcji wyciszania głosu; 9. Suwak kontroli funkcji wyciszania głosu. *Włączenie funkcji echa mikrofonu spowoduje wyświetlenie się okna dialogowego z ustawieniem funkcji mikrofonu. Kliknij OK, by aktywować wybraną funkcję. Przy wybraniu opcji Magic Voice pojawią się dodatkowe przyciski efektów dźwiękowych: 10. Domyślny; 11. Głos potwora; 12. Głos z kreskówki; 13. Głos męski; 14. Głos żeński. UWAGA: Kliknij przycisk ON, by wyłączyć funkcję mikrofonu i tym samym uniknąć szumu tła przy efektach audio. W przypadku nadmiernego szumu tła przy używaniu funkcji karaoke/zmiany głosu wybierz Digital Audio 44,1 khz w ustawieniach wyjścia w głównym oknie. V. Informacje (Information) W oknie tym znajdują się informacje na temat sterownika. Można tu także włączyć lub wyłączyć opcję Show the audio configuration in the system tray odpowiadającą za wyświetlanie ikony Genesis w pasku systemowym. E. Uwagi ogólne Produkt objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Nie używaj produktu w gorącym, zimnym, zakurzonym bądź zawilgoconym otoczeniu. Nieautoryzowane próby rozkręcania urządzenia powodują utratę gwarancji i mogą spowodować uszkodzenie produktu. Produkt bezpieczny, zgodny z wymaganiami UE.

9 NATEC Genesis HX66 9 Produkt wyprodukowany zgodnie z europejską normą RoHS. Jej celem jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych, przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych. Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu lub organem władzy lokalnej. Więcej informacji na stronie: Niniejszym Impakt Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie NSG-0534 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami obowiązujących dyrektyw WE. Pełny tekst deklaracji CE można pobrać ze strony internetowej dystrybutora

10 10 NATEC Genesis HX66 EN NATEC GENESIS HX66 user manual A. package contents 1. Natec Genesis HX66 Headset; 2. User Manual; 3. Driver CD. B. Product features Natec Genesis HX66 is a gaming headsed equipped with inline controller and easy in use gaming software. Features: Built-in sound card; 7.1 virtual surround; Noise cancelling; Soft earbuds; Long, damage resistant textile cable; Retractable microphone. C. Hardware installation 1. Connect the Genesis HX66 headset to a USB port in your computer; 2. Install the driver from included CD or download it from the webpage 3. Reboot the computer. 4. In case of connecting the device to other USB port, it is necessary to reinstall the driver. NOTE: to ensure that the headset is working properly, certain settings should be configured as below: 1. Select GENESIS HX88 in Control Panel Audio Sound Playback; 2. Select GENESIS HX88 in Control Panel Audio Sound Recording;

11 NATEC Genesis HX66 11 WARNING: before disconnecting the headset ensure that the Media Player is closed. Otherwise you may experience problems with proper working of the system. D. Using the software Gaming software of the Genesis HX66 headset allows you to i.e. configure virtual 7.1 mode, channel volume control or apply realtime voice effects. By default, you can open the program by choosing its name from Start menu or clicking the Genesis icon in system tray. I. Main settings Windows XP 1. Displays analog output; 2. Analog output mode: headphones/speakers; 3. Audio system status; 4. DSP mode: click to configure/enable digital signal processing; 5. Virtual 7.1 system adjustment: use this option to change the distance from virtual speakers to achieve desired sound effect; 6. Digital volume control allows to change individual tracks volume; 7. Speakers test area click the speaker icon to test if the playback is correct; 8. Automatic sound test click to automatically test all tracks; 9. Stop the automatic sound test click to abort.

12 12 NATEC Genesis HX66 Windows 7/8 1. System Input choose the amount of input channels (2CH, 4CH, 5CH, 8CH), for example: for MP3, WMA etc. 2CH; for DVD with Dolby Digital/DTS, WMA-Pro: 6CH; for games: 8CH; 2. DSP mode and configuration of digital signal processing effects; 3. Analog output channel mode: headphones/speakres; 4. Output device testing area click to test particular speakers. II. Mixer Windows XP 1. Right/left speaker volume balance; 2. Volume control;

13 NATEC Genesis HX Mute switch; 4. Right/left speaker volume balance Wave; 5. Volume control Wave; 6. Mute switch Wave; 7. Right/left speaker volume balance software synthesizer; 8. Volume control software synthesizer; 9. Mute switch software synthesizer; 10. Right/left speaker volume balance CD player; 11. Volume control CD player; 12. Mute switch CD player; 13. Right/left speaker volume balance microphone; 14. Volume control microphone; 15. Mute switch microphone; 16. Advanced microphone settings. Advanced microphone settings 1. Microphone volume control; 2. Microphone mute switch; 3. Intensity settings. Windows 7/8

14 14 NATEC Genesis HX66 1. Digital output volume control; 2. Digital output mute switch; 3. Speakers volume control; 4. Speakers mute switch; 5. Microphone volume control; 6. Microphone mute switch; 7. Advanced microphone settings. III. Effects Windows XP/7/8 Enviroment effects: 1. Bathroom; 2. Opera; 3. Underwater; 4. Club; 5. More options additional 23 modes. Enviroment size: 6. Small; 7. Medium; 8. Large.

15 NATEC Genesis HX66 15 Equalizer: 9. Separate frequencies volume control; Equalizer presets; 22. User settings switch; 23. Choose user-defined configuration; 24. User-defined configuration label box; 25. Add new configuration set; 26. Delete current configuration set. IV. Karaoke/Magic Voice Windows XP/7/8 1. Karaoke switch enable/disable Karaoke mode; 2. Reset reset default settings; 3. Enable microphone echo function*; 4. Microphone echo control bar; 5. Combo box with karaoke and voice change options; 6. Key Shifting function switch; 7. Key Shifting function control bar; 8. Voice mute function switch; 9. Voice mute function control bar. *After enabling the microphone echo function a dialog window with microphone function settings will show up. Click OK, to activate selected function. If you select Magic Voice, additional sound effects buttons will be available:

16 16 NATEC Genesis HX Default; 11. Monster voice; 12. Cartoon voice; 13. Male voice; 14. Female voice. UWAGA: Click ON button to deactivate microphone function and avoid background noise while using audio effects. In case of excessive background noise while using karaoke/voice change function select Digital Audio 44,1 khz in output settings in main window. V. Information in this window you can find information about the driver. You can also enable or disable an option Show the audio configuration in the system tray. E. General The product is covered by a 24-month warranty. Non-authorized repairs or taking the device to pieces make the warranty void and may cause the product damage. Do not use the product in low and high temperatures and in the dusty atmosphere. The safe product, conforming to the EU requirements. The product is made in accordance with RoHS European standard. The standard was issued in order to decrease the amount of the electronic and electrical waste emitted into the atmosphere. The WEEE symbol (the crossed-out wheeled bin) using indicates that this product in not home waste. You protect the environment when you recycle hazardous waste appropriately. In order to get detailed information about recycling this product please contact your retailer or a local authority.

EN NATEC GENESIS PV44 USER MANUAL

EN NATEC GENESIS PV44 USER MANUAL Natec Genesis PV44 1 EN NATEC GENESIS PV44 USER MANUAL A. PRODUCT DESCRIPTION Genesis PV44 is a comfortable wireless gamepad compatible with PC and PS3 platforms. Features: - Vibration feedback; - 2 analogue

Bardziej szczegółowo

Natec Genesis GX55 1 EN NATEC GENESIS GX55 USER MANUAL

Natec Genesis GX55 1 EN NATEC GENESIS GX55 USER MANUAL Natec Genesis GX55 1 EN NATEC GENESIS GX55 USER MANUAL I. Introduction Natec Genesis GX55 is a wired gaming mouse with 9 fully customizable buttons, high precision optical engine and comfortable design.

Bardziej szczegółowo

Natec Genesis GX66 1 EN NATEC GENESIS GX66 USER MANUAL

Natec Genesis GX66 1 EN NATEC GENESIS GX66 USER MANUAL Natec Genesis GX66 1 EN NATEC GENESIS GX66 USER MANUAL I. Introduction Natec Genesis GX66 is a wired gaming mouse with 9 fully customizable buttons, high precision optical engine and comfortable design.

Bardziej szczegółowo

NATEC EXTREME MEDIA SPORT CAM HD50 - USER MANUAL

NATEC EXTREME MEDIA SPORT CAM HD50 - USER MANUAL NATEC EXTREME MEDIA SPORT CAM HD50 - USER MANUAL Functions Thank you for purchasing this camera! With high-performance chips, this product can produce high-definition videos with excellent continuity of

Bardziej szczegółowo

USB TV BOX. User s Manual. Watch & record TV programs on Your PC! MT4151

USB TV BOX. User s Manual. Watch & record TV programs on Your PC! MT4151 USB TV BOX Watch & record TV programs on Your PC! MT4151 User s Manual Contents Features...2 System Requirements...2 Package Contents...3 Installation Drivers And Application...3 How to use TVR...5 TV

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series 3MPX IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-5304 NVR-5308

User s manual NVR-5304 NVR-5308 User s manual (short) NVR-5304 NVR-5308 NVR-5304 and NVR-5308 User s manual(short) ver.1.2 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-5304 and NVR-5308 User s manual(short)

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM QUADRA 7 ULTRA SLIM [P 5350]

PENTAGRAM QUADRA 7 ULTRA SLIM [P 5350] Skrócona instrukcja obsługi PL Quick Guide EN 2013-06-10 PL Skrócona instrukcja obsługi PL PL PENTAGRAM QUADRA 7 ULTRA SLIM [P 5350] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne

Bardziej szczegółowo

Steering Wheel Professional Carbon Racer

Steering Wheel Professional Carbon Racer Kierownica Professional Carbon Racer Instrukcja obsługi Steering Wheel Professional Carbon Racer User Manual Specyfikacja techniczna produktu: 1. 2 osie, D-pad i 10 niezależnych przycisków akcji. 2. Funkcja

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-5DN7000C-1P

User s manual NVIP-5DN7000C-1P User s manual NVIP-5DN7000C-1P NVIP-5DN7000C-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-1DN5001V/IRH-1P

User s manual NVIP-1DN5001V/IRH-1P User s manual (short form) NVIP-1DN5001V/IRH-1P NVIP-1DN5001V/IRH-1P User s manual ver.1.0 (short form) IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-2DN5001H/IR-1P NVIP-3DN5001H/IR-1P NVIP-5DN5001H/IR-1P

User s manual NVIP-2DN5001H/IR-1P NVIP-3DN5001H/IR-1P NVIP-5DN5001H/IR-1P User s manual (short) NVIP-2DN5001H/IR-1P NVIP-3DN5001H/IR-1P NVIP-5DN5001H/IR-1P User s manual (short form) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM TAB 7.6 [P 5346] Skrócona instrukcja obsługi PL. Quick Guide EN 2013-09-23

PENTAGRAM TAB 7.6 [P 5346] Skrócona instrukcja obsługi PL. Quick Guide EN 2013-09-23 Skrócona instrukcja obsługi PL Quick Guide EN 2013-09-23 PL Skrócona instrukcja obsługi PL PL PENTAGRAM TAB 7.6 [P 5346] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN5001V/IRH-1P NVIP-3DN5001V/IRH-1P

NVIP-2DN5001V/IRH-1P NVIP-3DN5001V/IRH-1P User s manual (short form) NVIP-2DN5001V/IRH-1P NVIP-3DN5001V/IRH-1P NVIP-2DN5021V/IR-1P NVIP-2DN5001V/IRH-1P, NVIP-3DN5001V/IRH-1P, NVIP-2DN5021V/IR-1P User s manual (short form) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-5836

User s manual NVR-5836 User s manual (short) NVR-5836 NVR-5836 User s manual (Short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-5836 User s manual (Short) ver.1.0 FOREWORD INFORMATION

Bardziej szczegółowo

MC-un22 MODECOM. user s manual. Wireless USB Adapter

MC-un22 MODECOM. user s manual. Wireless USB Adapter MC-un22 Wireless USB Adapter user s manual MODECOM 1 User s manual IMPORTANT NOTE: 4 Introduction 4 Features 4 LED Indicator 5 Package Contents 5 Software Installation 5 Configuring Wireless Network 8

Bardziej szczegółowo

Android TV 500 INSTRUKCJA OBSŁUGI OWNER S MANUAL

Android TV 500 INSTRUKCJA OBSŁUGI OWNER S MANUAL Android TV 500 INSTRUKCJA OBSŁUGI OWNER S MANUAL ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

Instruction Manual. Instrukcja obsługi

Instruction Manual. Instrukcja obsługi Instruction Manual Instrukcja obsługi Technical Pomoc techniczna Support Obsługa Customer klienta Care USA (nr Toll bezpłatny): Free: 800.388.7404 Europe: Europa: 359359.2.936. 2 936 86 36 86.36 Web: www.finisinc.com/support

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P

NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P User s manual (short form) NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P NVIP-2DN5020V/IR-1P NVIP-2DN5000V/IR-1P, NVIP-3DN5000V/IR-1P, NVIP-2DN5020V/IR-1P User s manual (short form) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM TAB 8.0 [P 5332] Skrócona instrukcja obsługi PL. Quick Guide EN 2012-04-08

PENTAGRAM TAB 8.0 [P 5332] Skrócona instrukcja obsługi PL. Quick Guide EN 2012-04-08 Skrócona instrukcja obsługi PL Quick Guide EN 2012-04-08 PL Skrócona instrukcja obsługi PL PL PENTAGRAM TAB 8.0 [P 5332] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie

Bardziej szczegółowo

user s manual MODECOM

user s manual MODECOM user s manual MODECOM Contents: Important Notices 4 Keys and Functions 5 I. Getting Started 6 1.1 Turn on/off 6 1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode) 6 1.3 Connect to computer 7 II. Your Home Screen

Bardziej szczegółowo

User s manual (short form) NDR-EA4104. http://www.e-camere.ro/dvr/novus/ndr-ea4104

User s manual (short form) NDR-EA4104. http://www.e-camere.ro/dvr/novus/ndr-ea4104 User s manual (short form) NDR-EA4104 NDR-EA4104 User s manual - 1.0 version COMMENTS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

User s manual (short form) instrukcja obsługi (skrócona) NV-DVR4608(S)/D NV-DVR4616(S)/D

User s manual (short form) instrukcja obsługi (skrócona) NV-DVR4608(S)/D NV-DVR4616(S)/D User s manual (short form) instrukcja obsługi (skrócona) NV-DVR4608(S)/D NV-DVR4616(S)/D NV-DVR4608(S)/D and NV-DVR4616(S)/D 1.3 version. - User s manual COMMENTS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

PL - GENESIS HX77 - INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL - GENESIS HX77 - INSTRUKCJA OBSŁUGI PL - GENESIS HX77 - INSTRUKCJA OBSŁUGI 1) INSTALACJA: Instalacja sprzętu: Znajdź wlny prt USB, Pdłącz słuchawki d kmputera Słuchawki pwinny być gtwe d pracy Funkcje słuchawek: Pniżej znajduje się pis funkcji

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-5404POE

User s manual NVR-5404POE User s manual (short) NVR-5404POE NVR-5404POE User s manual (Short) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-5404POE User s manual (Short) ver.1.1 FOREWORD

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual (short form) NVIP-6DN5060V/IRH-2P NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER TAB T73 USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. www.goclever.com

GOCLEVER TAB T73 USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI. www.goclever.com GOCLEVER TAB T73 USER S MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com 1 Declaration of Conformity Hereby GOCLEVER Technology declares that the product complies with the essential requirements and other provisions

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

U r. e a. M n u a l MODE COM PHONE KEYBOARD MC-9001 PHONE

U r. e a. M n u a l MODE COM PHONE KEYBOARD MC-9001 PHONE s U r e a M n u a l MODE COM PHONE KEYBOARD MC-9001 PHONE T A B L E O F C O N T E N T S E N G L I S H 3-8 P O L S K I 9-1 4 2 www.modecom.eu MODE COM PHONE KEYBOARD MC-9001 PHONE 1. Introduction The keyboard

Bardziej szczegółowo