PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY. Załącznik Nr 1 do SIWZ PN 142/14/EK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY. Załącznik Nr 1 do SIWZ PN 142/14/EK"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do SIWZ PN 142/14/EK PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Przebudowa i remont pomieszczeń Budynku Socjalnego z aulą dla potrzeb utworzenia Centrum Szkoleniowego Lekarzy w Centrum Onkologii Instytut w Warszawie, ul. W. K. Roentgena 5 ADRES OBIEKTU: Budynek Socjalny, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie, Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5 ZAMAWIAJĄCY: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie, Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. arch. Leszek Dominik inż. Wacław Szołdra mgr inż. Marek Chrząszcz inż. Andrzej Duło Marek Gajda 1

2 SPIS ZAWARTOŚCI: I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 2. Opis stanu istniejącego. 3. Program przebudowy i remontu. 4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia - Opis wymagań w zakresie dokumentacji budowlanej i wykonawczej. - Opis wymagań w zakresie wykonania. 5. Ogólny zakres prac budowlano- montażowych. 6. Wymagania szczegółowe pomieszczeń. Tabela. 7. Wymagania szczegółowe budowlane. 8. Wymagania szczegółowe instalacyjne. II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 1. Uwarunkowania przepisów prawa i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem robót określonych w programie. 2. Oświadczenie Zamawiającego o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane 3. Wykaz dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego. 4. Informacje dodatkowe. III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. AR-01 Rzut parter AR-02 Rzut piętra AR-03 Rzut parteru wymagania pożarowe AR-04 Rzut pietra- wymagania pożarowe AR-05- AR-09 Wizualizacje IV. PROPONOWANE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE. Karty katalogowe przykładowych materiałów. V. Wyciąg z istniejącej ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. UWAGA: Kolorystyka materiałów wykończeniowych elementów wewnętrznych i zewnętrznych do uzgodnienia z Zamawiającym. Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Grupa Klasa Kategoria robót robót robót Nazwa Usługi architektoniczne 451 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 4511 roboty ziemne Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 2

3 45113 Roboty na placu budowy 4512 Próbne wiercenia i wykopy 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 4521 Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami 4522 Roboty inżynieryjne i budowlane Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 4526 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 453 Roboty instalacyjne w budynkach 4531 Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Instalowanie systemów alarmowych i anten Instalowanie wind i ruchomych schodów Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Inne instalacje elektryczne 4532 Roboty izolacyjne Izolacja cieplna Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 4535 Instalacje mechaniczne Mechaniczne instalacje inżynieryjne 454 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 4541 Tynkowanie 4542 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie Roboty w zakresie stolarki budowlanej Roboty ciesielskie 4543 Pokrywanie podłóg i ścian Kładzenie płytek Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 4544 Roboty malarskie i szklarskie Roboty szklarskie Nakładanie powierzchni kryjących Roboty elewacyjne 4545 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Dekorowanie 3

4 I. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie niezbędnych prac projektowych związanych z przygotowaniem dokumentacji do przebudowy i remontu pomieszczeń Budynku Socjalnego z aulą w COI w Warszawie przy ul. Roentgena 5 dla potrzeb utworzenia Centrum Szkoleniowego Lekarzy. Dostarczone dokumenty i projekty budowlane oraz wykonawcze mają umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę (o ile to będzie wymagane) lub zgłoszenie robót budowlanych, oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie pomieszczeń, (jeżeli takie będzie wymagane). Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych oraz uzyska pozwolenie na użytkowanie. Wykonanie niezbędnych robót budowlanych, prac remontowych- adaptacyjnych, montażowo- instalacyjnych, w celu przygotowania pomieszczeń dla potrzeb Centrum Szkoleniowego Lekarzy, tak aby docelowo zapewnić bezpieczeństwo i wygodę dla przyszłych użytkowników wraz z dostawą wyposażenia (mebli) do wskazanych pomieszczeń. Roboty określone w przedmiocie zamówienia zostaną wykonane siłami własnymi w systemie Generalnego Wykonawstwa lub z podwykonawcami, zgodnie z opracowaną dokumentacją, obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką budowlaną. Przed przystąpieniem do wykonania zadania obowiązkiem projektantów Wykonawcy (w zakresie architektonicznym, konstrukcyjnym, sanitarnym i elektrycznym) jest przeprowadzenie wizji lokalnej i sprawdzenie stanu faktycznego z natury. Należy wykonać roboty budowlane wraz z robotami instalacyjnymi, które będą wynikać ze stanu faktycznego budynku. Wszystkie materiały i urządzenia dostarcza Wykonawca. Materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne aprobaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. W ramach utworzenia Centrum Szkoleniowego Lekarzy: a). powstanie 5 nowych sal konferencyjnych na parterze: w tym jedna wydzielona oraz 4 z możliwością dzielenia - łączenia przez zastosowanie modułowych ruchomych ścian akustycznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, b). powstanie biblioteka z czytelnią z bezpośrednim wyjściem na patio wraz z pomieszczeniami obsługującymi, c). powstaną zespoły toalet - toaleta męska i damska oraz toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, d). odremontowane zostaną toalety na parterze obsługujące salę konferencyjną na piętrze. e). odremontowany zostanie główny hol, f). przebudowany zostanie wiatrołap (wymiana ślusarki), g). w strefie wejściowej powstanie otwarta kawiarnia z zapleczem, szatnia na odzież wierzchnią, strefa wypoczynkowa z wyjściem na patio, h). odremontowana zostanie aula oraz foyer na piętrze, 4

5 i). przebudowana zostanie główna klatka schodowa łącząca parter z piętrem oraz zainstalowana zostanie winda, j). urządzone zostanie patio, k). wyremontowany i ocieplony zostanie dach budynku, l). dostosowana zostanie instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej oraz instalacja klimatyzacji do nowych potrzeb Zamawiającego, m) dostosowana zostanie instalacja centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników na nowe, n) wykonane zostanie docieplenie elewacji zgodnie z bilansem energetycznym budynku. o) wykonana zostanie wymiana istniejącej, zewnętrznej, przeszklonej aluminiowej ślusarki okiennej na okna z tworzyw sztucznych o odpowiedniej izolacyjności. Istniejący zespół toalet obsługujący aulę z pierwszego piętra zostanie tylko wyremontowany- poza zakresem opracowania PFU. Zakres opracowania projektu i zakres remontu zastał pokazany na rysunkach przerywaną linią. UWAGA: Projekt architektury i projekty branżowe powinny obejmować w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych co najmniej strefę pożarową jaką stanowi cały parter i piętro budynku z aulą. Niniejsze opracowanie służy jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowej, określenia planowanych kosztów przebudowy i remontu oraz przygotowania oferty umożliwiającej Wykonawcy zawarcie Umowy w systemie Zaprojektuj i Wykonaj. Niniejszy Program Funkcjonalno - Użytkowy jest materiałem informacyjnym opisującym przedmiot zamówienia na potrzeby prezentacji zamierzeń Zamawiającego podmiotom zewnętrznym. 2. Opis stanu istniejącego Opis ogólny budynku. Obecnie w pomieszczeniach przeznaczonych na remont i przebudowę znajdują się: - na parterze: biblioteka wraz z magazynem, sala klubowa, główny hol z szatnią i kawiarnią oraz sanitariaty; - na piętrze aula im. Prof. T. Koszarowskiego wraz z foyer. Przedmiotowy obiekt posiada trzy kondygnacje nadziemne, przy czym: 1 i 2 piętro powiązane są amfiteatrem sali wykładowej) i dwie podziemne (piwnica i przestrzeń instalacyjna). Budynek sąsiaduje poprzez Łącznik nr 16 z Budynkiem Klinicznym (łóżkowym). W obrysie budynku znajduje się patio. Budynek został wzniesiony w pierwszej połowie lat 80-tych, a jego główna funkcja auli wykładowej z foyer i zapleczem administracyjnym pozostaje bez zmiany. Komunikację pionową zapewniają dwie klatki schodowe: główna, prowadząca do foyer od wejścia głównego i ewakuacyjna usytuowana po stronie zaplecza, dostępna od góry auli. 5

6 Charakterystyka Ogólna i Parametry Techniczne Budynku socjalnego: - liczba kondygnacji: 3 kondygnacji naziemnych, - liczba klatek schodowych: 2 - liczba wind: 0 - pow. zabudowy budynku ok. 1700m2 - pow. użytkowa budynku ok. 3530m2 - wysokość budynku ok. 11,5m 2 kondygnacje techniczne, w tym 1 podziemie techniczne (instalacyjne), - powierzchnia użytkowa pom. objętych zakresem przebudowy i remontu: 1439 m 2 (Zgodnie z punktem, Szczegółowy bilans powierzchni projektowanych) Konstrukcja budynku. Konstrukcja budynku jest żelbetowa, monolityczna, szkieletowo- ścianowa. Wraz z żelbetowymi płytami stropów- tworzy sztywny, przestrzenny układ. Jest ona w znacznej mierze osłonięta elementami wykończenia wnętrz (ściany i słupy boazeria drewniana; stropy sufity podwieszane). Konstrukcja obu klatek schodowych jest także żelbetowa, z tym, że biegi głównej klatki są ażurowe (stopnie bez przednóżków). Ściany osłonowe, poza powierzchniami oszklonymi w ramach aluminiowych mają rdzeń żelbetowy, ocieplony wełną mineralną. Pokrycie dachu jest papowe; odwodnienie jego połaci zapewnia rynna pogrążona, zakończona dwustronnie rzygaczami (wylotami poza obrys budynku). Ogólny stan techniczny około 30-to letniej konstrukcji budynku jest bardzo dobry. Nie stwierdzono w niej optycznie zauważalnych zarysowań, spękań, odkształceń, ubytków. Natomiast widoczne są rozległe uszkodzenia i ubytki w płytkach okładzinowych ścian zewnętrznych, co pomijając względy estetyczne może wpływać na niszczenie wewnętrznych elementów budynku. Ponadto, woda opadowa spadając z końca rynny dachowej, z wysokości kilku metrów na dach parterowego łącznika, ma destrukcyjny wpływ na jego pokrycie i zapewne przyczynia się do zamakania powierzchni ścian i zniszczeń na wewnętrznych elementach na łączeniach brył i elewacji budynku. Geometria obu klatek schodowych odpowiada wymaganiom zawartym w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie za wyjątkiem spocznika klatki w holu głównym, który wynosi 1,39 < 1,5 m. Stopnie biegów o konstrukcji wspornikowej klatki schodowej głównej odkształciły się. Klatkę schodową w komunikacji głównej strefy wejściowej należy przeprojektować i wydzielić ścianami REI 60, tak, aby spełniała wymogi obowiązujących przepisów. Budynek obecnie nie jest wyposażony w windę Elementy wewnętrznego wykończenia obiektu. Ściany tynkowane. Ściany, podłogi i słupy konstrukcyjne w strefie wejściowej parteru obłożone są płytami z kamienia naturalnego. Ściany auli na piętrze wraz z częścią foyer obłożone są boazerią drewnianą w kolorze zielonym. W 2008 roku zostały zaimpregnowane preparatem typu Uniepal-Drew, Silignit RW zabezpieczającym przeciwogniowo materiał łatwopalny, jakim jest drewno oraz elementy wystroju auli- kotara, pulpity. Dokumenty dotyczące impregnacji- do wglądu na wniosek u Zamawiającego. 6

7 UWAGA: Jeżeli podczas przebudowy i remontu auli nastąpi uszkodzenie boazerii drewnianej lub naruszenie jej struktury będzie konieczne uzupełnienie zabezpieczeń odpowiednim preparatem i uzyskanie na w/w prace certyfikatu. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne o podwyższonej wilgotności obłożone płytkami glazury. Na parterze i piętrze istniejące sufity podwieszane modułowe 60/60cm lub pełne z płyt g-k. Podłogi w strefie wejściowej parteru obłożone są kamieniem naturalnym, w łazienkach terakotą, w pozostałych pomieszczeniach wykładziną dywanową Stolarka otworowa. Zewnętrzna stolarka okienna została częściowo wymieniona na nową. Istniejąca stolarka wewnętrzna wyeksploatowana, o zróżnicowanym stopniu zniszczenia zależnym od funkcji i rodzaju pomieszczeń Elewacja i dach. Elewacja uszkodzona z licznymi ubytkami, do termomodernizacji. Pokrycie dachu do remontu i termomodernizacji Instalacje wewnętrzne. Wentylacja i klimatyzacja. Instalacja wentylacji i klimatyzacji w obecnym stanie nie spełnia swojego zadania oraz wymaganych obowiązującymi przepisami warunków technicznych. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczeń objętych zakresem przebudowy i remontu w Budynku Socjalnym wymaga przebudowy w celu jej dostosowania do wymogów obecnie obowiązujących przepisów i norm. Dla istniejącej czerpni terenowej należy uzyskać stosowne odstępstwo od opisanych prawem warunków technicznych bądź dopasować otaczający ją teren do tychże przepisów. Instalacja wodno kanalizacyjna. Istniejąca instalacja wod. - kan. wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych, gwintowanych. W niektórych miejscach odcinki instalacji zostały wymienione na rury z tworzywa sztucznego (rury z polipropylen). W toaletach, kawiarni i pokojach socjalnych instalacja wyposażona jest w przybory sanitarne oraz armaturę odcinającą i czerpalną. Nowe projektowane toalety należy włączyć do istniejących instalacji poziomych wod. kan. prowadzonych w kondygnacjach podziemnych budynku (poziom -2) oraz wymienić zawory pod pionowe na nowe. Instalacja przeciwpożarowa hydrantowa. Istniejąca instalacja hydrantowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych i wyposażona w skrzynki hydrantowe ścienne lub wnękowe. W celu dostosowania instalacji hydrantowej do powstałych wymogów konieczna będzie jej rozbudowa. 7

8 Instalacja centralnego ogrzewania. Instalacja C.O. wykonana jest z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. Wyposażona jest w zawory odcinające i regulacyjne pod pionowe, zaś w pomieszczeniach przebywania ludzi w grzejniki żeliwne i zawory termostatyczne oraz odcinające. Instalacja elektryczna, teletechniczna, sygnalizacji pożaru. Rozdzielnica elektryczna zasilająca i rozdzielnice szachtowe na tablicach bakelitowych, z zabezpieczeniami topikowymi. Instalacja rozdzielcza wykonana przewodami aluminiowymi dwużyłowymi - bez przewodu ochronnego. Oświetlenie wykonane w oparciu o oprawy fluorescencyjne. Sterowanie lokalnymi łącznikami, w auli łącznikami we współpracy z przekaźnikami i ściemniaczami. Budynek wyposażony jest w instalację SSP i telefoniczną- do przebudowy. 3. Program przebudowy i remontu. W ramach przebudowy i modernizacji powstaną następujące pomieszczenia: NR Pom. NAZWA POMIESZCZENIA PARTER 1.1 Zaplecze kawiarni 9,38 m Kawiarnia 58,40 m 2 POWIERZCHNIA 1.3 Komunikacja 1 / strefa wejściowa 132,51 m Wiatrołap 15,28 m Klatka schodowa 1 38,96 m Komunikacja 2/ Poczekalnia 51,42 m Pomieszczenie konferencyjne 65,00 m Sala konferencyjna 1 103,64 m Sala konferencyjna 2 38,55 m Sala konferencyjna 3 59,70 m Magazyn sprzętu 27,04 m WC męskie 20,73 m WC damskie 28,61 m WC dla NPS. 4,81 m Klatka schodowa 2 17,84 m Pomieszczenie porządkowe 2,35 m Sala konferencyjna 4 52,48 m Komunikacja 3 12,24 m Magazyn sprzętu 10,27 m WC istniejący 3,26 m Pokój biurowy 16,96 m 2 8

9 1.22 Magazyn biblioteki 48,88 m Biblioteka 65,91 m Magazyn podręczny 4,71 m Pomieszczenie socjalne 5,73 m Szatnia 36,54 m Istniejące WC poza zakresem opracowania 22,28 m Istniejące WC poza zakresem opracowania 16,07 m WC 6,27 m Komunikacja 4 34,62 m 2 RAZEM PARTER 1010,44 m 2 PATIO 132 m Foyer 124,77 m Aula 279,92 m Magazyn pomocniczy 1 6,39 m Magazyn pomocniczy 2 6,84 m Magazyn podręczny 8,95 m 2 RAZEM PIĘTRO 426,87 m 2 Powierzchnia użytkowa objęta przebudową i remontem wynosi: 1439.m2 KONDYGNACJA POW. NETTO KOMUNIKACJI [m 2 ] POW. NETTO KONDYGNACJI [m 2 ] PROCENTOWY UDZIAŁ POW. RUCHU W POW. KONDYGNACJI PARTER 285, ,44 28,30 PIĘTRO 124,77 426,87 29,22 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników, Dane określone w PFU uważa się za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Maksymalne ujemne i dodatnie odchylenie od założonych parametrów nie mogą przekraczać 5%. Opis zmian planowanych w budynku w celu przebudowy i remontu pomieszczeń Budynku Socjalnego z aulą dla potrzeb utworzenia Centrum Szkoleniowego Lekarzy. Biblioteka wraz z czytelnią powstanie w miejscu obecnej kawiarni i sali klubowej. Powstanie 5 nowych sal konferencyjnych na parterze, w tym 4 z możliwością 9

10 łączenia ich ze sobą i dzielenia na mniejsze przy pomocy ścian przesuwnych. Zaprojektowane zostały nowe toalety, biuro szkoleń, pomieszczenie magazynowe i porządkowe (w miejsce biblioteki wraz z magazynem). Szatnia mieszcząca się w holu głównym zostanie przeniesiona w miejsce kawiarni. Kawiarnia wraz z zapleczem i salą konsumpcyjną będzie dostępna z komunikacji 1- strefy wejściowej. Powstanie nowa klatka schodowa oddzielona ściankami p.poż. od komunikacji na parterze. Istniejąca klatka schodowa nie spełnia wymogów przepisów prawa budowlanego. Należy ją przebudować. Urządzone zostanie patio, zainstalowane zostaną dodatkowe drzwi balkonowe na patio z biblioteki i strefy wejściowej. Pod projektowanym pomieszczeniem magazynu biblioteki należy sprawdzić nośność stropu i ewentualnie zaprojektować i wykonać wzmocnienia jego konstrukcji. Należy sprawdzić nośność stropów pod projektowanymi salami konferencyjnymi. Pomieszczenia, których lokalizacja pozostaje bez zmian to: pomieszczenie biurowe należące teraz do biblioteki oraz magazyn podręczny, które będą teraz przypisane do obsługi sal konferencyjnych. Położenie wejść do budynku i klatek schodowych również pozostaje bez zmian. Istniejące toalety - do remontu. 4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. - Opis wymagań w zakresie dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych lub do pozwolenia na budowę: W zakresie dokumentacji projektowej należy również opracować: 1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wszystkich branż. 2) Przedmiary robót wszystkich branż. 3) Informacje do planu BIOZ Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia w następujących etapach: Etap I - Założenia przedprojektowe koncepcja Etap II - Projekt Budowlany Etap III - Projekty Wykonawcze Etap IV - Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja techniczna wykonawcza musi uzyskać pełną akceptację przyjętych i zastosowanych rozwiązań technicznych przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi do akceptacji wszystkie użyte materiały, a w szczególności elementy wykończenia wnętrz (wykładzinę dywanową, glazurę, terakotę, oświetlenie, proponowane meble itp.) Materiały te powinny odznaczać się bardzo wysoką trwałością użytkową, oraz posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. Na każdym etapie prac Wykonawca przekaże dwa egzemplarze papierowe wszystkich rysunków i obliczeń oraz wersję elektroniczną w formacie dwg i pdf Zamawiającemu, zwracając się o zatwierdzenie, a Zamawiający zwróci jedną kopię rysunków i obliczeń Wykonawcy ze swoimi komentarzami. 10

11 Zmiany i/lub uwagi wykonane przez Zamawiającego na rysunkach lub obliczeniach będą naniesione w terminie 7 dni roboczych, a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedłożone ponownie do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. Początek prac będzie dozwolony jednie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego rysunków i obliczeń Wykonawcy. Zamawiający wyda opinię i uzgodnienia do opracowanej dokumentacji w terminach: Opinia założeń przedprojektowych, uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego do 10 dni kalendarzowych, licząc od daty złożenia opracowania u Zamawiającego. Zatwierdzenie przez Zamawiającego rysunków i obliczeń Wykonawcy łącznie ze zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego nie będzie zwalniać Wykonawcy z jego obowiązków wykonania Robót zgodnie z Umową. Ostateczne dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący: Projekt Budowlany: Wersja papierowa w 5 egz., złożona w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa. Wersja elektroniczna w 5 egz. w formatach: dwg; PDF; doc., na nośniku elektronicznym. Projekt wykonawczy: Wersja papierowa w 3 egz., Wersja elektroniczna w 5 egz. Projekt powykonawczy: Wersja papierowa w 3 egz., Wersja elektroniczna w 5 egz. Wykonawca opracuje projekt budowlany oraz wykonawczy uwzględniający część: a) konstrukcyjno- architektoniczną b). projekty branżowe: - instalacji sanitarnych: - instalacji wod. kan. i cwu; instalacji co, ct; instalacji wentylacji mechanicznej wraz z instalacją chłodniczą. - instalacji elektrycznej - instalacji teletechnicznej i informatycznej - instalacji SSP Wykonawca sporządzi zmianę ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej i zatwierdzi ją w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Projekt w części architektoniczno-budowlanej oprócz opisu technicznego rozwiązań ma zawierać część graficzną składającą się co najmniej: - rzuty kondygnacji demontaże - rzuty kondygnacji - projekt docelowy, - rzuty kondygnacji posadzki (układ i kolorystyka), - rzuty kondygnacji sufity, 11

12 - zestawienia mebli, aranżacja pomieszczeń wraz z kolorystyką pomieszczeń - przekroje, - ekspertyzę techniczną stanu istniejącego, - projekt zagospodarowania patio, obejmujący projekt utwardzeń, małą architekturę i projekt zieleni. Projekt w części wentylacji mechanicznej z chłodzeniem ma zawierać, co najmniej: - opis techniczny, - obliczenia zapotrzebowania powietrza wentylacyjnego i zestawienie zespołów - obliczenia zapotrzebowania ciepła i chłodu, - wykaz elementów instalacyjnych, - karty doboru urządzeń, - schematy zespołów wentylacyjnych - rzuty pomieszczeń z rozprowadzeniem instalacji - szczegółowe wytyczne branżowe, Projekt w części instalacji elektrycznej ma zawierać, co najmniej: - opis techniczny, - obliczenia, w tym bilans mocy, - schematy zasilania, - rzuty pomieszczeń z rozprowadzeniem poszczególnych instalacji (gniazdowa, oświetleniowa, komputerowa, itp.), - schematy rozdzielnic - schematy sterowań - zestawienie materiałów Wykonawca wykona na swój koszt niezbędne mapy, ekspertyzy, badania, pomiary. Wykonawca powinien uzyskać wszelkie wymagane przepisami prawa opinie, uzgodnienia i wytyczne. Wykonawca zapewni na czas prowadzenia robót nadzór autorski projektantów. Wykonawca na etapie Projektu Budowlanego uzyska do przyjętych w opracowaniach projektowych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych pozytywną opinię rzeczoznawców z zakresu: - przepisów BHP - przepisów p.poż. - przepisów higieniczno- sanitarnych, - oraz innych niezbędnych zgodnie z przepisami. Jeżeli projekty na etapie Projektu Wykonawczego będą znacznie odbiegać od założeń Projektu Budowlanego, należy również na tych projektach uzyskać akceptację rzeczoznawców. - Opis wymagań w zakresie wykonania. Jako Zakres Robót należy rozumieć wszelkie prace budowlano-montażowe niezbędne do wykonania robót zgodnie z polskim prawem, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, zatwierdzonym projektem oraz uporządkowanie terenu budowy. Zakres Robót obejmuje zarówno prace wyszczególnione jak i te, które nie zostały wyszczególnione w niniejszym PFU, a konieczne do prawidłowego wykonania w celu odbioru Inwestycji przez Zamawiającego, a jeżeli będzie to konieczne do uzyskania 12

13 prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: organizacji i wykonywania robót budowlanych, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na terenie realizacji robót, ochrony mienia związanego z wykonywaniem robót. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu i posiadają wymagane parametry, a na każde żądanie przedstawiał je do sprawdzenia. Wykonawca zapewni stały, bezpośredni nadzór i kontrolę prowadzonych robót wszystkich branż przez uprawnione osoby, odpowiednio do wymagań obowiązującej ustawy Prawo Budowlane, jak również decyzji organów administracji budowlanej. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności: rozwiązania projektowe zawarte w projektach budowlanych i ewentualnie wykonawczych przed zgłoszeniem rozpoczęcia robót budowlanych lub wnioskiem o pozwolenie na budowę, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z niniejszymi warunkami, przepisami oraz warunkami umowy, stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich, jakość, dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach i specyfikacjach technicznych, sposób wykonywania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami, specyfikacjami technicznymi, niniejszymi warunkami i umową. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby do zarządzania realizacją umowy oraz w razie konieczności specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Roboty budowlane będą odbierane przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do zarządzania umową, np. inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego kontenera do składowania i wywożenia pozostałości z rozbiórek oraz systematycznego opróżniania go przez pojazd specjalistyczny. Otoczenie powinno przez cały okres prac pozostawać w stanie czystym i nie powodować utrudnień w dostępie do innych pomieszczeń. 5. Ogólny zakres prac budowlano - montażowych. Omawiany zakres robót dotyczy przebudowy i remontu pomieszczeń w Budynku Socjalnym w celu utworzenia Centrum Szkoleniowego Lekarzy. Zakres robót budowlanych: Roboty ziemne Roboty budowlano-konstrukcyjne Roboty dekarskie Prace tynkarskie, malarskie, okładzinowe i elewacyjne Prace izolacyjne, termiczne i przeciwwilgociowe Prace posadzkarskie 13

14 Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa Zakres robót instalacyjnych: Roboty instalacji wewnętrznej - wodociągowej Roboty instalacji wewnętrznej - kanalizacji sanitarnej Roboty instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego (CO i C.T.) Roboty instalacji przeciwpożarowej hydrantowej Roboty instalacji przeciwpożarowej oddymiającej Roboty instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Roboty instalacji elektroenergetycznej Roboty instalacji komputerowej i teletechnicznej Roboty instalacji strukturalnej Roboty instalacji monitoringu wizyjnego i nagłośnienia Istniejący zakres powierzchni użytkowej obejmuje:1439 m 2. Wykonawca zrealizuje m.in. niżej wymienione roboty budowlano-montażowe: Roboty rozbiórkowe: wyburzenie ścian działowych murowanych, g-k, drewnianych itp zdjęcie wierzchnich warstw posadzkowych (płytek terakotowych, wykładzin dywanowych itp), skucie glazury w istniejących sanitariatach i oczyszczenie tynków pod nowe malowanie, wykładzinę lub glazurę na ścianach nie wyburzanych, demontaż drzwi wewnętrznych i ościeżnic, demontaż istniejących sufitów podwieszanych i oświetlenia demontaż drzwi stolarki aluminiowej zewnętrznej, demontaż przyborów sanitarnych, armatury, wpustów podłogowych i instalacji wodno - kanalizacyjnej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia remontu, demontaż instalacji grzewczej, wodnej (co i ct.), w zakresie pionów i podejść zasilających wraz z grzejnikami i armaturą, demontaż istniejącej instalacji wentylacyjnej i elektrycznej wraz z urządzeniami demontaż drewnianych okładzin ściennych w strefie parteru demontaż obróbek blacharskich ścianek attykowych demontaż instalacji odgromowej demontaż okładzin zewnętrznych Roboty stanu surowego i wykończonego: wymurowanie nowych ścian działowych z gazobetonu lub z g-k uzupełnienie ubytków i wyrównanie istniejącej szlichty posadzkowej, renowację istniejących okładzin kamiennych (posadzki i ściany) wraz z ich uzupełnieniem wyrównanie ścian istniejących, malowanie ścian, wyłożenie glazurą lub wykładziną pvc pomieszczeń higieniczno- sanitarnych ułożenie gresu, cokołów z gresu we wskazanych pomieszczeniach, montaż sufitów podwieszanych: systemowego modułowego lub pełnego z płyt g-k malowanie sufitów nie modułowych, wymiana instalacji wod. kan., c.o. i c.t. od poziomu (-2), wymiana grzejników wraz z zaworami regulacyjnymi i odcinającymi, montaż armatury czerpalnej i odcinającej oraz przyborów i urządzeń sanitarnych 14

15 rozprowadzenie kanałów instalacji wentylacyjnej wraz z chłodzeniem i montaż urządzeń wentylacyjnych, wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych- tylnej ewakuacyjnej i zmiana systemu oddymiania głównej klatki, wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru, wykonanie instalacji hydrantowej przeciwpożarowej wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu elektrycznego, montaż stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej montaż ślusarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej (ciepła technologia) roboty ziemne w patio uszczelnienie i docieplenie dachu metodą natrysku warstwowego pianki poliuretanowej grubości min. 30 mm z zewnętrznym zabezpieczeniem dwiema warstwami farby odpornej na promieniowanie ultrafioletowe wraz z modernizacją systemu odwodnienia dachu prace elewacyjne polegające na reperacji ścian polegającej na zbiciu istniejących płytek ceramicznych, demontażu elementów zdobniczych żelbetowych a następnie docieplenie panelami z wełny mineralnej i położenie tynku strukturalnego (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym prace izolacyjne przeciwwilgociowe i termiczne z zasypem w przestrzeni stropodachu granulatu z wełny mineralnej. do nowego wystroju elewacji należy dostosować istniejące zadaszenie zewnętrzne przy wejściu głównym przełożenie, naprawa i uzupełnienie płyt granitowych okładzinowych schodów zewnętrznych z rekonstrukcją płyty żelbetowej wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej wykonanie instalacji odgromowej ścianek attyk wraz z uzupełnieniem instalacji odgromowej z ochroną projektowanych central, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonanie obróbek blacharskich wykonanie tablic i znaków informacyjnych, wykonanie szybu windowego i zainstalowanie windy (dźwig hydrauliczny z chłodnicą oleju o udźwigu min kg 12 osób, o wymiarach przystosowanych do przewozu osoby niepełnosprawnej wykonanie instalacji multimedialnych, zapewniające możliwość prowadzenia prezentacji (w standardzie nie gorszym niż) i obejmujące: podłączenie rzutników VGA, HDMI, podłączenie odtwarzaczy nośników informacji, nagłośnienie. montaż agregatów chłodniczych montaż nagrzewnic strefowych, wykonanie instalacji kontroli dostępu wyposażenie auli w krzesła audytoryjne z pulpitem zamontowanym z przodu, w takich modelach osoba siedząca na krześle korzysta z pulpitu przytwierdzonego do jednego z brzegów swojego fotela. wyposażenie kawiarni w blat z szafką podblatową. Blat z szafką podblatową wykonany z materiałów szlachetnych, trwałych typu korian, szło, mdf. szatnia wyposażona w wieszaki, ladę oraz roletę p.poż. zagospodarowanie patio poprzez ułożenie utwardzeń, posadzenie roślin. 15

16 - instalacje elektryczne i teletechniczne: Przewiduje się: całkowitą wymianę instalacji elektrycznej. Wykonanie oświetlenia remontowanych pomieszczeń o natężeniu zgodnie z przepisami (zgodnie z PN- EN ): oświetlenia ogólnego, miejscowego (np. nad umywalkami) i ewakuacyjnego w ciągach komunikacyjnych. Sterowanie oświetlenia w salach konferencyjnych i auli ma umożliwiać jego ściemnianie i sekcjonowanie z zastosowaniem gotowych scen świetlnych z użyciem pilotów bezprzewodowych. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej nie powinno być niższe od 1lx, a przy urządzeniach ochrony ppoż 5lx na wys. 0,8m. Oświetlenie to powinno pojawić się w czasie nie dłuższym od 2 sek. po zaniku oświetlenia ogólnego. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych - miejsce instalacji gniazd oraz ich obciążenie należy określić w projekcie budowlanym. Wykonanie zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji. Wykonanie i wpięcie sieci informatycznej w istniejącą dla remontowanych pomieszczeń. Instalacja musi być włączona w sieć szpitala. Przebudowa i rozbudowa instalacji telefonicznej. Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej SSP oraz sterowania klap i okien dymowych- dostosowanej do nowego podziału pomieszczeń. Wykonanie instalacji kontroli dostępu do pomieszczeń administracyjnych. Wykonanie instalacji nagłośnieniowej sal konferencyjnych i auli. Dodatkowo w tych salach mają być wykonane podłączenia rzutników do urządzeń prezentacyjnych. - instalacje sanitarne: Przewiduje się: 1. Całkowitą wymianę instalacji wod. kan. i cwu, wraz z podłączeniem do instalacji poziomej z wymianą zaworów pod pionowych na kondygnacji (poziom -2). wymiana armatury odcinającej, czerpalnej oraz przyborów i urządzeń sanitarnych; wymiana pionów oraz podejść dopływowych i odpływowych do armatury i urządzeń sanitarnych wraz z izolacją; wymiana rur stalowych ocynkowanych na instalacje z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania lub metodą zaciskową. 2. Całkowita wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego (C.O. i C.T.). wymiana pionów instalacji C.O. i C.T.; wymiana grzejników wraz z podejściami zasilającymi od pionu; wymiana zaworów odcinających, termostatycznych i regulacyjnych; wymiana rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie (piony+podejścia do grzejników) na rury z tworzyw sztucznych (rury z polipropylenu PP) łączonych metodą zgrzewania. 3. Wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej (nawiewno wywiewnej) wraz z klimatyzacją wykonanie nowych instalacji kanałów nawiewnych i wywiewnych wentylacji mechanicznej; zakup i montaż central wentylacyjnych, urządzeń grzewczo - chłodniczych wraz z kompletnym wyposażeniem oraz urządzeniami i armaturą kontrolno pomiarową; 16

17 modernizacja czerpni i wyrzutni powietrza (odświeżenie) montaż nowych czerpni i wyrzutni powietrza montaż amenostatów i kratek wentylacyjnych zgodnie z wymogami projektu 6. Wymagania szczegółowe pomieszczeń. Tabela: 17

18 LP NAZWA POM. PODŁOGI ŚCIANY SUFITY UWAGI ARCHIT. 1.1 Zaplecze kawiarni Istniejący kamień Sufit podwieszany, do renowacji modułowy 1.2 Kawiarnia Istniejący kamień do renowacji 1.3 Komunikacja 1 Istniejący kamień do renowacji 1.4 Wiatrołap Istniejący kamień do renowacji 1.5 Klatka schodowa do przebudowy 1.6 Biuro obsługi szkoleń 1.7 Komunikacja 2/ Poczekalnia Kamień lub inny szlachetny materiał Wykładzina dywanowa Wykładzina dywanowa 1.8 Sala konferencyjna Wykładzina 1 dywanowa 1.9 Sala konferencyjna Wykładzina 2 dywanowa Ściana ozdobna Tynk strukturalny imitujący kamień trawertyn Istniejący kamień do renowacji/ Tynk strukturalny imitujący kamień trawertynu/ Grafika- plakat Okładzina naścienna zmywalna Okładzina naścienna zmywalna/ Grafika- plakat Ścianki mobilne Ścianki mobilne Sufit podwieszany pełny g-k Sufit podwieszany pełny g-k z wyciętymi kołami ukrywającymi źródło światła sufit podwieszany modułowy, Sufit podwieszany modułowy, Sufit podwieszany, modułowy sufit podwieszany, modułowy, akustyczny, sufit podwieszany modułowy, akustyczny, sufit podwieszany modułowy, akustyczny, Bar i meble z materiałów trudnozapalnych Bar wykonany np. z korianu, szkła Meble z materiałów trudnozapalnych Przewiduje się wymianę stolarki Rolety zaciemniające w oknach sterowane elektrycznie Rolety zaciemniające w oknach sterowane elektrycznie OŚWIETLENIE GNIAZDA GNIAZDA KOMP. URZĄDZENIA WENTYLACJA ELEKTRYCZNE TELETECH. SANITARNE LICZBA WYMIAN Oprawy Zgodnie z technologią zlew 2w/h świetlówkowe IP44, 300lx; ośw. awaryjne LED Bar: oprawy świetlówkowe IP44, 300lx Kawiarnia: wg proj. architektury Oprawy downlight, 200lx; paski LED, ośw. awaryjne LED, oświetlenie kierunkowe Zgodnie z technologią 2xRJ45 bar Zgodnie z Nie mniej niż 1xRJ45 dla WI-FI technologią kawiarni, 30m 3 /h/osobę umywalka, zlew Gniazda porządkowe Oprawy downlight, 200lx; ośw. awaryjne LED, oświetlenie kierunkowe Oprawy świetlówkowe n/t, 150lx; ośw. awaryjne LED, oświetlenie kierunkowe Oprawy Zestaw gniazd: 2x świetlówkowe, PAR, ogólne, 2x 500lx komputerowe (1 kpl. na 10m 2 ), gniazdo porządkowe Oprawy downlight, Gniazda porządkowe 200lx; ośw. awaryjne LED, oświetlenie kierunkowe Oprawy LED lub świetlówkowe, PAR, 300lx, sterowanie inteligentne (DALI, EIB); ośw. awaryjne LED, oświetlenie kierunkowe Zestawy gniazd w kasetach podłogowych: gniazda ogólne 2 szt., gniazda komputerowe 2 szt. (1 kpl. na 10m 2 ), zasilanie rzutnika, gniazda porządkowe 2xRJ45 (1 kpl. na 10m 2 ) 4xRJ45 (prezydium), 1xRJ45 dla WI- FI, dla rzutnika VGA i HDMI, instalacja audio Oprawy LED lub Zestawy gniazd w 4xRJ45 świetlówkowe, PAR, kasetach podłogowych: (prezydium), 300lx, sterowanie gniazda ogólne 2 szt., 1xRJ45 dla WI- inteligentne (DALI, gniazda komputerowe FI, dla rzutnika EIB); ośw. awaryjne 2 szt. (1 kpl. na 10m 2 ), VGA i HDMI, 2w/h Napowietrzenia zgodnie z operatem pożarowym Nie mniej niż 30m 3 /h/osobę i nie mniej niż 2w/h 2w/h Nie mniej niż 30m 3 /h/osobę i nie mniej niż 2w/h Nie mniej niż 30m 3 /h/osobę i nie mniej niż 2w/h 18

19 LED, oświetlenie kierunkowe zasilanie rzutnika, gniazda porządkowe instalacja audio 1.10 Sala konferencyjna Wykładzina 3 dywanowa Ścianki mobilne sufit podwieszany modułowy, akustyczny, 1.11 Magazyn sprzętu terakota Sufit podwieszany, modułowy 1.12 WC męskie Terakota płytki min. 60 /60cm 1.13 WC damskie Terakota płytki min. 60 /60cm 1.14 WC dla NPS. Terakota płytki min. 60 /60cm 1.15 Klatka schodowa wydzielona pożarowo Terakota/ kamieńistn. Glazura/ malowanie farbą zmywalną Płytki min. 60/ 60cm/ Lustra wklejane Glazura/ malowanie farbą zmywalną Płytki min. 60/ 60cm/ Lustra wklejane Glazura/ malowanie farbą zmywalną Płytki min. 60/ 60cm/ Lustro wklejane Sufit podwieszany, modułowy do pom. o podwyższonej wilgotności Sufit podwieszany, modułowy do pom. o podwyższonej wilgotności Sufit podwieszany, modułowy do pom. o podwyższonej wilgotności Zastosować umywalki wpuszczane w blat kamienny lub typu korian Oprawy LED lub świetlówkowe, PAR, 300lx, sterowanie inteligentne (DALI, EIB); ośw. awaryjne LED, oświetlenie kierunkowe Oprawy świetlówkowe n/t, 200lx Oprawy downlight, IP44, 200lx; ośw. awaryjne LED Zastosować umywalki Oprawy downlight, wpuszczane w blat IP44, 200lx; ośw. kamienny lub typu korian awaryjne LED Oprawy downlight, IP44, 200lx; ośw. awaryjne LED Oprawy świetlówkowe n/t, 150lx; ośw. awaryjne LED, oświetlenie kierunkowe Zestawy gniazd w kasetach podłogowych: gniazda ogólne 2 szt., gniazda komputerowe 2 szt. (1 kpl. na 10m 2 ), zasilanie rzutnika, gniazda porządkowe 4xRJ45 (prezydium), 1xRJ45 dla WI- FI, dla rzutnika VGA i HDMI, instalacja audio Gniazda porządkowe kontrola dostępu 1w/h Suszarki do rąk Suszarki do rąk Suszarki do rąk Instalacja przyzywowa z sygnalizacją w szatni Nie mniej niż 30m 3 /h/osobę i nie mniej niż 2w/h Umywalki stawiane Oddzielny wyciąg z na blat, toalet nie mniejszy Umywalki wiszące z niż 50m 3 /h dla syfonem jednej miski chromowanym, ustępowej i 30m 3 /h Pisuary dla jednego pisuaru. Miska ustępowa Nawiew wisząca +stelaż kompensacyjny w Dodatkowo zawór ze umywalni złączką do węża, i wpust podłogowy Umywalki stawiane Oddzielny wyciąg z na blat toalet nie mniejszy Miska ustępowa niż 50m 3 /h dla wisząca+stelaż, jednej miski Dodatkowo zawór ze ustępowej. złączką do węża, i Nawiew wpust podłogowy kompensacyjny w umywalni umywalka, miska Oddzielny wyciąg z ustępowa, toalet nie mniejszy (wyposażenie niż 50m 3 /h dla dostosowane dla jednej miski osób niepełnospr.) ustępowej Dodatkowo zawór ze złączką do węża, i wpust podłogowy 1.16 Pomieszczenie porządkowe terakota Terakota do wys. 2.05m Sufit podwieszany, modułowy Oprawy świetlówkowe n/t, 200lx Gniazda porządkowe kontrola dostępu Zlew+złączka, 1,5w/h 19

20 1.17 Sala konferencyjna Wykładzina 4 dywanowa sufit modułowy podwieszany, akustyczny, 1.18 Komunikacja 3 terakota Sufit podwieszany, modułowy 1.19 Magazyn terakota Sufit podwieszany, modułowy 1.20 WC istniejący terakota Glazura/ malowanie farbą zmywalną Płytki min. 60/ 60cm/ 1.21 Pokój biurowy Wykładzina dywanowa Sufit podwieszany, modułowy do pom. o podwyższonej wilgotności Sufit podwieszany, modułowy 1.22 Magazyn terakota Sufit podwieszany, modułowy 1.23 Biblioteka Wykładzina dywanowa 1.24 Magazyn Wykładzina dywanowa 1.25 Pomieszczenie socjalne terakota glazura nad blatem kuchennym Sufit podwieszany, modułowy Sufit podwieszany, modułowy Sufit podwieszany, modułowy 1.26 Szatnia Terakota/ kamień Sufit podwieszany, modułowy 1.27 Istniejące WC damskie 1.28 Istniejące WC męskie terakota terakota Glazura Płytki min. 60/ 60cm/ Glazura Płytki min. 60/ 60cm/ Sufit podwieszany, modułowy do pom. o podwyższonej wilgotności Sufit podwieszany, modułowy do pom. o podwyższonej Rolety zaciemniające w oknach rozsuwane elektrycznie w magazynie będą zastosowane regały jezdne Oprawy LED lub świetlówkowe, PAR, 300lx, sterowanie inteligentne (DALI, EIB); ośw. awaryjne LED, oświetlenie kierunkowe Oprawy downlight, 200lx; ośw. awaryjne LED, oświetlenie kierunkowe Oprawy świetlówkowe n/t, 200lx Oprawy downlight, IP44, 200lx Zestawy gniazd w kasetach podłogowych: gniazda ogólne 2 szt., gniazda komputerowe 2 szt. (1 kpl. na 10m 2 ), zasilanie rzutnika, gniazda porządkowe Gniazda porządkowe 4xRJ45 (prezydium), 1xRJ45 dla WI- FI, dla rzutnika VGA i HDMI, instalacja audio Nie mniej niż 30m 3 /h/osobę i nie mniej niż 2w/h 2w/h Gniazda porządkowe kontrola dostępu 1w/h Oprawy Zestaw gniazd: 2x świetlówkowe, PAR, ogólne, 2x 500lx komputerowe (1 kpl. na 10m 2 ), gniazdo porządkowe Oprawy świetlówkowe n/t, 200lx Gniazda porządkowe, zasilanie napędów regałów Oprawy Zestaw gniazd: 2x świetlówkowe, PAR, ogólne, 2x 500lx; ośw. komputerowe (1 kpl. na awaryjne LED, 10m 2 ), gniazda oświetlenie porządkowe kierunkowe Oprawy świetlówkowe n/t, 200lx Oprawy świetlówkowe n/t, IP44, 300lx Oprawy świetlówkowe n/t, 200lx 2xRJ45 (1 kpl. na 10m 2 ), kontrola dostępu 2xRJ45, kontrola dostępu 2xRJ45 (1 kpl. na 10m 2 ) Umywalka wisząca z Oddzielny wyciąg z syfonem toalet nie mniejszy chromowanym, niż 50m 3 /h dla Miska ustępowa jednej miski wisząca+ Geberit ustępowej Nie mniej niż 30m 3 /h/osobę i nie mniej niż 1w/h 1w/h Gniazda porządkowe kontrola dostępu 1w/h Gniazda porządkowe, gniazda dla urządzeń kuchennych Gniazda porządkowe kontrola dostępu Zlew, umywalka 2xRJ45, kontrola dostępu Umywalki wiszące z półpostumentem miska ustępowa Ilość identyczna Umywalki wiszące z półpostumentem pisuary, miska Nie mniej niż 30m 3 /h/osobę i nie mniej niż 2w/h 4w/h 4w/h 20

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA NOWA FORMA U l. W y s z y ń s k i e g o 8 1 4 2 6 0 0 T a r n o w s k i e G ó r y n o w a. f o r m a @ w p. p l OBIEKT ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia:

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Załącznik nr 1 1. Wejście główne dół klatki schodowej 2. Wejście wewnętrzne od stacji kontroli pojazdów (klatka schodowa). 3. Klatka schodowa do I

Bardziej szczegółowo

Pracownia Architektoniczna

Pracownia Architektoniczna Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO Inwestor : Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie Zadanie: Modernizacja pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71 Z AK R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia

Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wykonaj adaptację opróżnionego budynku mieszkalno użytkowego przy ul. Jagiellońskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w postępowaniu nr K/DZP-362-005/13 ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Opis przedmiotu zamówienia 1. wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 - Segment D 2. Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu Załącznik nr 1 Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice I. Zamówienie obejmuje:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ

PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ Obiekt: Budynek użyteczności publicznej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Rejon Szczecin Adres: SZCZECIN ul. Pomorska 47 Zamawiający: Generalna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACJI SANITARNYCH Temat : Modernizacja pomieszczeń Muzeum Historii Katowic przy ul. Kopernika 11/2 w Katowicach Zamawiający: Muzeum Historii Katowic 40-025 Katowice ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wymiana paneli ściennych z łatwopalnych na osłony w klasie odporności ogniowej EI30 w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu wraz z robotami towarzyszącymi.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu. 1.2. Inwestor

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu `Załącznik nr 1 Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice I. Zamówienie obejmuje:

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie.

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Zamówienie obejmuje wykonanie: projektu technologicznego projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA ZAKRES PRAC DO WYKONANIA Nazwa inwestycji : Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na biura i salę obrad Adres budowy : Święciechowa, ul. Rynek 14 a ( dz. nr ewid. 73/1, 73/2)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH PRZY KOTŁOWNI PRZY AL. 600-lecia 25 w SOCHACZEWIE

REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH PRZY KOTŁOWNI PRZY AL. 600-lecia 25 w SOCHACZEWIE tel. 609-983-463, biurografos@gmail.com, www.grafosprojekty.pl EZG.4 REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH PRZY KOTŁOWNI PRZY AL. 600-lecia 25 w SOCHACZEWIE Inwestor: Adres inwestycji: Opracowanie: PEC Sochaczew

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO SANITARIATÓW W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYM W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO SANITARIATÓW W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYM W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO SANITARIATÓW W ZAKRESIE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYM W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO AL. RACŁAWICKIE 7, 20-059 LUBLIN CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Część 1. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Forma realizacji: pod klucz : przetarg projekt i realizacja. Nazwa zadania:

Część 1. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Forma realizacji: pod klucz : przetarg projekt i realizacja. Nazwa zadania: PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Forma realizacji: pod klucz : przetarg projekt i realizacja. Nazwa zadania: Przystosowanie i adaptacja pracowni praktycznej nauki zawodu pod wymogi certyfikatu ULC 1) Adres

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Strażacka 7, Mysłowice NAZWA ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja dwóch

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Oddziału Noworodkowego w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Załącznik nr 7 do specyfikacji SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zadania: Roboty remontowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

L.p. Zakres prac j.m. Ilość Uwagi. Demontaż istniejącej glazury / terakoty ściany, posadzki. 2 Demontaż zabudów ścian i sufitów g/k

L.p. Zakres prac j.m. Ilość Uwagi. Demontaż istniejącej glazury / terakoty ściany, posadzki. 2 Demontaż zabudów ścian i sufitów g/k Zakres prac wraz z przedmiarem: NIEŚWIESKA 52 bud. Biurowo techniczny - Licznikownia Założenia: Zadanie : Remont łazienki damskiej i męskiej piętro zmiana - wykonawca zaproponuje rozwiązanie nowej funkcjonalnej

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki

Małopolski Urząd Wojewódzki redukcyjne PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA 31-436 Kraków ul. Wieniawskiego 38/1 tel. 601-51-66-64 prosanit@instalator.pl Obiekt: Małopolski Urząd Wojewódzki Adres: Kraków ul. Basztowa 22 Stadium: PB +

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73. Obiekt : Żłobek 10 Rzeszów, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73. Obiekt : Żłobek 10 Rzeszów, ul. PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający : MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 73 Obiekt : Żłobek 10 Rzeszów, ul. Starzyńskiego 19 Zakres : Adaptacja pomieszczeń żłobka dla lokowania grupy maluchów

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43 Inwestor : Gmina Cieszyn 43-400 Cieszyn, Rynek 1 Temat : Projekt remontu pomieszczeń Autor opracowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Kraków, marzec 2014 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budowlano-instalacyjnego zespołów mieszkalnych w południowej części Domu Studenckiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89 PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. BRANŻA: SANITARNA INWESTOR: Przedszkole nr 28 ul. Narcyzowa 3, Gdynia. OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd

Bardziej szczegółowo

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4.1. Ogólny opis stanu istniejącego Obiekt, w którym mieści się przebudowywana kuchnia, jest budynkiem w całości podpiwniczonym o zróżnicowanej ilości kondygnacji nadziemnych;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA, ul.

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 58 Łódź Plac Komuny Paryskiej 2

Przedszkole Miejskie nr 58 Łódź Plac Komuny Paryskiej 2 D&D INWESTYCJE 91-614 Łódź ul Ołowiana 63 Przedszkole Miejskie nr 58 Łódź Plac Komuny Paryskiej 2 PROJEKT BUDOWLANY Remontu kuchni z zapleczem Tom I branża budowlana INWESTOR WYDZIAŁ EDUKACJI URZĘDU MIASTA

Bardziej szczegółowo

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: Program funkcjonalno-użytkowy dla wykonania remontu pomieszczeń części głównej pierwszego piętra budynku Kujawsko Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Krasickiego 60 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ADAPTACJI KLATKI SCHODOWEJ PAWILONU C POD MONTAŻ DŹWIGU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lokalizacja: Inwestor: Branża: TARNOWSKIE GÓRY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Dane ogólne 4. Rozwiązania projektowe 4.1. Instalacja wody zimnej 4.2. Instalacja wody cieplej 4.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKOJU BIUROWEGO NR 4 i 5 ORAZ ŁAZIENKI Z WC W BUDYNKU BIUROWYM

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE 1. DANE OGÓLNE I PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. INWESTOR Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.bończyka 13,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE Program Funkcjonalno - Użytkowy dobudowy windy do istniejącego budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zawidowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 należącego do WS-SPZOZ w Zgorzelcu SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Budynek wygradza dostęp od ulicy Czarnieckiego i Roboczej. Wjazd na teren osiedla poprzez szlaban od strony ulicy Czarnieckiego,

Budynek wygradza dostęp od ulicy Czarnieckiego i Roboczej. Wjazd na teren osiedla poprzez szlaban od strony ulicy Czarnieckiego, Konstrukcja i wykończenie zewnętrzne budynku Fundamenty Monolityczna żelbetowa płyta denna wraz ze ścianami Konstrukcja budynku Ściany zewnętrzne Słupy i podciągi żelbetowe wraz z wypełnieniem ścianami

Bardziej szczegółowo

Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel

Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel 1 Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel N I P : 6 2 7 1 0 6 3 1 7 4 e-mail : wwrobel@profil.com.pl 4 1 5 0 6 C H O R Z Ó W U L. P R Z Y J E M N A 1 4 TEL / FAX : ( 0 3 2 ) 2 4 60 308/309 PROJEKT NR : C

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

L.P. Nazwa Opis prac Powierz Posadzka

L.P. Nazwa Opis prac Powierz Posadzka OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego zamiennego części architektonicznej przebudowy i remontu elewacji oraz części pomieszczeń Katedry Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA:

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU I MODERNIZACJI CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJCIECHOWIE KOLONII, POLEGAJĄCEGO NA ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SANITARNE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Adaptacja ogólnobudowlana istniejącej pracowni rtg i usg Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie dla instalacji nowego tomografu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 4. Nazwa i adres jednostki projektowej: Lidia Kreft, Kartuzy, ul. Prokowska 27/4

PROJEKT BUDOWLANY. 4. Nazwa i adres jednostki projektowej: Lidia Kreft, Kartuzy, ul. Prokowska 27/4 PROJEKT BUDOWLANY 1. Temat: Remont korytarza na 1 i 8 piętrze, 2 bocznych klatek schodowych od parteru do 7 piętra włącznie oraz malowanie głównej klatki schodowej w budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 180236-2015 z dnia 2015-07-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał. nr 1 Opracowanie nr 1 pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ul. Begonii Zakres robót

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. OPIS PROJEKTOWANEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO... 2 5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE INSTALACJE SANITARNE PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I GOSPODARCZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KORYTNICY lokalizacja : dz. nr 728 Korytnica, gm. Korytnica inwestor, : Szkoła Podstawowa im.h.sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI WOD.-KAN. W PAWILONIE A NA TERENIE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAŁ ŚLĄSKI W KATOWICACH PRZY AL.

PROJEKT REMONTU INSTALACJI WOD.-KAN. W PAWILONIE A NA TERENIE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAŁ ŚLĄSKI W KATOWICACH PRZY AL. EGZ. 1 PROJEKT REMONTU INSTALACJI WOD.-KAN. W PAWILONIE A NA TERENIE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ ODDZIAŁ ŚLĄSKI W KATOWICACH PRZY AL. KORFANTEGO 191 NR PROJEKTU: 19/2012 BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Nazwa projektu: Remont sanitariatów w segmencie D Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, os. Rusa 56 etap III.

STRONA TYTUŁOWA. Nazwa projektu: Remont sanitariatów w segmencie D Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, os. Rusa 56 etap III. RIW-BUD Projektowanie i nadzór budowlany Iwanus Ryszar d 87-300 Brodnica ul. Lidzbarska 6 tel. 605 512 41 9 STRONA TYTUŁOWA Inwestor : Szkoła Podstawowa nr 6 z oddziałami integracyjnymi im. Hipolita Cegielskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 r.

Warszawa, październik 2012 r. Załącznik do SIWZ nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY remontu istniejących pomieszczeń w Oddziałach Dermatologii Dorosłych i Laryngologii w budynku D oraz w Oddziale I Wewnętrznym w budynku A Międzyleskiego

Bardziej szczegółowo

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa BRAMA Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa STANDARDY WYKOŃCZENIA BUDYNKU WIELORODZINNNEGO BRAMA W ŁODZI PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 19 1. Otoczenie Ogrodzenie: przęsła stalowe, malowane proszkowo, częściowo murowane

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i OPIS ZAKRESU PRAC - REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ MONTAŻ ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ul. Własna Strzecha 18A 1.1 Zakres prac remontowych:

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku OPIS TECHNICZNY Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ADRES: Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk INWESTOR: Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ulicy Stary Rynek Oliwski 18 na potrzeby UP Gdańsk 5 Adres: ul. Stary Rynek Oliwski 18, 80-305 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie fabrycznie nowych klimatyzatorów, lamp UV, dostawa i wymiana stolarki budowlanej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a

P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a s.c. Ryszard Świętek Jacek Światak ul. Bema 10b/2, 32-602 Oświęcim; tel (033) 844-30-33; fax (033)-844-54-31; e-mail: archis@archis.pl egz. 5. Nr umowy:

Bardziej szczegółowo