INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ Państwowy Instytut Badawczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ Państwowy Instytut Badawczy"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5A do SIWZ INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ Państwowy Instytut Badawczy Istotne postanowienia dotyczące inwestycji Zaprojektowanie i budowa pod klucz stacji radaru meteorologicznego na Górze Świętej Anny Spis treści

2 1. Wstęp Lokalizacja Współrzędne geograficzne Położenie działki Opis infrastruktury drogowej Opis infrastruktury energetycznej i teleinformatycznej Opis sąsiednich rejonów przyrodniczych Warunki geologiczne Warunki elektromagnetyczne Prace projektowe i budowlane Droga dojazdowa Teren działki Wieża radarowa Budynek wielofunkcyjny Prace przygotowawcze i porządkowe Droga Ogrodzenie działki Toalety Prace porządkowe Prace elektryczne i teleinformatyczne Prace elektryczne Prace teleinformatyczne System antywłamaniowy i przeciwpożarowy Oznakowanie wieży... Strona 2 z 25

3 Ta strona jest intencjonalnie pusta. Strona 3 z 25

4 1. Wstęp Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy planuje lokalizację nowej meteorologicznej stacji radarowej na terenie Góry Świętej Anny w celu monitorowania stanu atmosfery i ostrzegania przed groźnymi zjawiskami hydro-meteorologicznymi na terenie województw opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Przedsięwzięcie jest lokalizacją inwestycji celu publicznego w myśl ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku. Przewidziany zakres prac obejmuje: 1.1. Wykonanie projektu stacji radarowej zawierającej m.in. wieżę radarową z funkcjonalnością turystycznego tarasu widokowego Budowę wieży radarowej wraz z infrastrukturą teleinformatyczną i energetyczną oraz drogą dojazdową i ogrodzeniem, w stanie pod klucz, w tym: Roboty budowlane stanu surowego zamkniętego Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne 1.3. Wykonanie projektu i budowę budynku wielofunkcyjnego zintegrowanego lub co najmniej połączonego z wieżą radarową, w tym: Wykonanie projektu budynku Roboty budowlane stanu surowego zamkniętego Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne 1.4. Dostawę, instalację, uruchomienie magnetronowego radaru meteorologicznego z funkcją podwójnej polaryzacji, w tym: Produkcja w zakładach producenta Rozruch technologiczny 1.5. Dostawę oprogramowania serwisowego oraz oprogramowania do kontroli urządzeń radarowych, przetwarzania, wizualizacji i dystrybucji danych radarowych Integrację radaru z istniejącą siecią radarów meteorologicznych POLRAD Dostawę oprogramowania do kontroli urządzeń radarowych, przetwarzania, wizualizacji i dystrybucji danych radarowych wojskowej sieci radarów meteorologicznych firmy EWR Integrację wojskowej sieci radarów meteorologicznych z istniejącą siecią radarów meteorologicznych POLRAD Wykonanie studni wierconej i przyłącza wodociągowego z pompą oraz budowę bezodpływowego zbiornika z przyłączem kanalizacyjnym Strona 4 z 25

5 1.10. Stworzenie na terenie stacji radarowej stref edukacyjnych poświęconych meteorologii radarowej oraz lokalnej społeczności, środowisku i kulturze. Strefy edukacyjne zlokalizowane zarówno w wieży radarowej jak i budynku mają być dostępne również dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich Uzyskanie i dostarczenie niezbędnych zgłoszeń, pozwoleń, uzgodnień, raportów itp. wymaganych przez polskie prawo w tym: 2. Lokalizacja Pozwolenie na budowę Pozwolenie na użytkowanie 2.1. Współrzędne geograficzne 50 o 27 50,92 N; 18 o 9 10,92 E Wys. n.p.m. 385 m 2.2. Położenie działki Działka numer 45/1 obręb Żyrowa, gmina Zdzieszowice, powiat Krapkowice, województwo opolskie. Działka, na której zlokalizowana będzie inwestycja nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Opis infrastruktury drogowej Od gminnej drogi asfaltowej do działki prowadzi 400 metrowy odcinek drogi gruntowej Opis infrastruktury energetycznej i teleinformatycznej Infrastruktura Energetyczna Linia średniego napięcia zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie działki (do 50m) Infrastruktura teleinformatyczna Dostęp do infrastruktury teleinformatycznej znajduje się w miejscowości Góra Św. Anny, w odległości 1200m od lokalizacji stacji radarowej. Infrastruktura techniczna będzie dostępna tuż przy ogrodzeniu działki w czasie do 6 miesięcy od podpisania umowy Opis sąsiednich rejonów przyrodniczych Lokalizacja przyszłej stacji radarowej znajduje się na obszarze otuliny Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny Warunki geologiczne Warunki geologiczne opisane są w dokumencie Dokumentacja geologiczno - inżynierska dla określenia warunków geologiczno inżynierskich podłoża gruntowego pod budowę Strona 5 z 25

6 radaru meteorologicznego na działce 45/1 obręb Żyrowa gm. Zdzieszowice. Wymaga się uwzględnienia wymienionego dokumentu przy pracach projektowych i budowlanych stacji. Główne wnioski dokumentu to: W celu posadowienia fundamentów obiektu niezbędne jest wykonanie makroniwelacji terenu do określonej przez projektanta rzędnej. Występowanie gruntów zapadowych wymaga bardzo dokładnego zabezpieczenia podłoża przed zawilgoceniem/nawodnieniem. W tym celu należy m.in.: o Grunty w dnie wykopów zabezpieczyć przed zawilgoceniem warstwą chudego betonu o Zabezpieczyć od przecieków rury wodociągowe i kanalizacyjne oraz przemysłowe, prowadząc je w dodatkowej obudowie o Zapewnić dobre odwodnienie terenu, zapewniając spływ wód deszczowych z dachów i rur spustowych do kanalizacji o Wykopy obok fundamentów zasypać gruntem spoistym z bardzo dobrym ubiciem i spadkiem 5% na zewnątrz budynku, zaraz po wykonaniu fundamentów o Splantować teren ze spadkami od budynków i wykonać dookoła nich betonowe chodniki Obiekt należy zabezpieczyć przed skutkami nierównomiernych osiadań np. przez: o Wzmocnienie wieńcami żelbetowymi o Zastosowanie dylatacji W przypadku pogorszenia się właściwości podłoża można podjąć próby sztucznego zapewnienia trwałości struktury lessu przez: o Sztuczne zagęszczenie o Zeskalenie o Spiekanie gruntu Głębsze podłoże zbudowane z warstwy zwietrzelin i głębiej skał charakteryzują korzystne parametry geotechniczne Projektowany obiekt zaleca się zaklasyfikować do II kategorii geotechnicznej w złożonych warunkach gruntowo wodnych Warunki elektromagnetyczne W bezpośredniej bliskości projektowanej stacji znajduje się wieża telekomunikacyjna z zainstalowanymi urządzeniami radiowymi. Wymaga się zastosowania rozwiązań chroniących Strona 6 z 25

7 przed zakłóceniami zarówno urządzenia radarowe jak i radiowe. Szczegóły analiz przedstawione są w dokumencie Opinia techniczna na temat warunków kompatybilności planowanej stacji radaru meteorologicznego zlokalizowanej na Górze Świętej Anny ze stacjami radiowymi na terenie obiektu telekomunikacyjnego Wysoka Góra Świętej Anny. 3. Prace projektowe i budowlane 3.1. Droga dojazdowa Długość: 400m Szerokość: 6m Technologia Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości drogi Podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym Nawierzchnia z płyt jomb Betonowa ława pod krawężniki Krawężniki betonowe, wystające nad powierzchnię drogi z jednej strony drogi, a z drugiej strony drogi zrównane z jej poziomem Przeznaczenie Droga ma być wykonana w technologii umożliwiającej jej długie użytkowanie. W procesie projektowania należy przyjąć założenie, że drogą poruszać się będą samochody ciężarowe oraz autokary Ze względu na możliwość znacznego uszkodzenia nowej drogi przez sprzęt pracujący przy budowie stacji radarowej wymaga się rozpoczęcia budowy drogi po zakończeniu prac budowlanych stacji radarowej Teren działki Ogrodzenie Cały teren działki ma być ogrodzony Technologia System paneli ogrodzeniowych zgrzewanych ocynkowanych w powłoce poliestrowej. Kolor zielony. Wysokość 200cm. Średnica drutów nie mniejsza niż 5mm. Maksymalna długość przęsła 230cm. Strona 7 z 25

8 Podmurówka betonowa Zwieńczenie drutem ostrzowym Brama i furtka Parking Brama- Wymaga się dostarczenia i montażu co najmniej 1 bramy przesuwanej, samonośnej otwieranej ręcznie i zamykanej na klucz. Min. prześwit ma być nie mniejszy niż 4 m i dostosowany do przejazdu autokarów turystycznych. Brama ma być zakończona ostro i zwieńczona zwojem pojedynczym, spiralnym drutu ostrzowego Furtka - Wymaga się dostarczenia i montażu furtki palisadowej zwieńczonej zwojem pojedynczym, spiralnym drutu ostrzowego, panele stalowe zakończone ostro, o rozstawie około 10 cm, szerokość w świetle: 1,5 m, wysokość 2 m Parking ma umożliwić parkowanie oraz swobodne manewrowanie co najmniej 2 autokarów turystycznych. Parking ma być wykonany z płyt jomb oraz ograniczony krawężnikami. Z parkingu ma prowadzić chodnik do wejść do stacji radarowej oraz ławek przeznaczonych dla grup zwiedzających Wykonanie zbiornika bezodpływowego z przyłączem kanalizacyjnym, wielkością dostosowanego do funkcji obiektu. a) wykonanie wykopu pod zbiornik bezodpływowy i kanalizację b) osadzenie zbiornika i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego c) zasypanie wykopów d) usunięcie nadmiaru ziemi Wykonanie studni wierconej i przyłącza wodociągowego wraz z pompą a) wykonanie wykopu pod przyłącze wodociągowe b) wywiercenie studni o średnicy ok. 150mm i wymaganej głębokości c) ułożenie rurociągu oraz przewodu elektrycznego w osłonie rurowej, zasilającego pompę d) zasypanie wykopów e) W razie niestwierdzenia obecności wody na głębokości pozwalającej na uzasadnione ekonomicznie wykonanie odwiertu dopuszcza się zastąpienie studni wierconej szczelnym zbiornikiem na wodę o pojemności co najmniej 3000l wraz z pompą, zabezpieczonym przed zamarzaniem oraz rozwojem drobnoustrojów. Zgodę na zamianę podejmuje Zamawiający na Strona 8 z 25

9 podstawie dokumentacji potwierdzającej brak możliwości wykonania studni wierconej i pozyskiwania z niej wody Zagospodarowanie terenu oraz cele edukacyjne Na terenie obiektu ma zostać wyznaczony obszar przeznaczony do odpoczynku grup turystycznych. Wymaga się dostarczenia ławek i ław wraz z zadaszeniem. Na terenie wymaga się umieszczenia 10 tablic informacyjnych o treści uzgodnionej z Zamawiającym. Tablice wykonane mają być z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i gwarantujących długotrwałe użytkowanie. Prace projektowe zagospodarowania terenu działki mają uwzględniać: Umiejscowienie wieży radarowej wraz z przyległym budynkiem wielofunkcyjnym Lokalizację parkingu z możliwością równoczesnego zaparkowania 2 autokarów. Projekt umożliwiać ma swobodny wjazd na parking, manewrowanie przy parkowaniu i swobodny wyjazd z terenu działki na drogę. Dopuszczalne jest zaprojektowanie 2 bram- wjazdowej i wyjazdowej Lokalizacje chodników np. łączącego parking z obiektem Lokalizację obszaru przeznaczonego do odpoczynku grup turystycznych Umiejscowienie trawnika na pozostałej części działki Wieża radarowa Wymaga się wybudowania wieży radarowej. Bryła i kolorystyka wieży ma odzwierciedlać lokalne uwarunkowania oraz komponować się z całością stacji radarowej i krajobrazem Technologia wykonania Wieża wykonana ma zostać w konstrukcji żelbetowej Parametry wieży Podstawa wieży ma zostać umiejscowiona na wysokości 385 m n.p.m. Wysokość wieży liczona od podstawy do środka zainstalowanej anteny radarowej ma wynosić 47m Maksymalne dynamiczne odchylenie od pionu na wysokości 47 metrów nie może przekraczać 0,1 stopnia Projekt ma uwzględniać obciążenia systemem radarowym wraz z anteną o-ringiem, kopułą oraz zorganizowaną grupą wycieczkową o liczebności do 50 osób Wieża radarowa przystosowana ma być do lokalizacji w obszarze I strefy, wg PN-B-02011:1977/Az1 lipiec Należy przyjąć co najmniej następujące Strona 9 z 25

10 obciążenia obliczeniowe przy określeniu nośności konstrukcji: obciążenia śniegiem, sił parcia wiatru, ciężaru konstrukcji, systemu radarowego, anteny i kopuły, 50 osobowych wycieczek zorganizowanych, ciężaru fundamentu, ciężaru gruntu Wieża radarowa ma być zwieńczona kopułą chroniącą system antenowy radaru. Bezpośrednio pod zwieńczeniem wieży zlokalizowane ma być pomieszczenie radarowe. Pod pomieszczeniem radarowym zlokalizowana ma być galeria widokowa Dookoła kopuły przewidziany ma być pomost serwisowy z barierkami Na wysokości pomieszczenia radarowego przewidziany ma być pomost serwisowy o szerokości co najmniej 120 cm ciągnący się dookoła wieży z barierkami i otwieraną bramą (o wysokości 130cm), umożliwiającą transport towarów do pomieszczenia radarowego Komunikacja Mają zostać przewidziane 2 niezależne systemy komunikacji. Winda wewnątrz wieży służąca celom serwisowym do pomieszczenia radarowego oraz ciąg schodów również wewnątrz wieży zapewniający komunikację do galerii widokowej i pomieszczeń serwisowych. Dopuszcza się montaż schodów do galerii widokowej na zewnątrz wieży pod warunkiem opisanym w paragrafie schody Fundament Dla wieży zaprojektowany ma zostać odpowiedni fundament zapewniający stabilność wieży radarowej. Fundament ma być zabezpieczony przed wpływem wilgoci Winda Wewnątrz wieży zainstalowana ma być winda towarowo - osobowa o udźwigu nie mniejszym niż 600 kg oraz umożliwiająca transport modułów wielkogabarytowych o rozmiarach co najmniej 200x100x100cm. Winda ma mieć możliwość zatrzymania się na poziomie galerii widokowej oraz pomieszczenia radarowego. Winda na poziomie galerii ma być zabezpieczona przed nieuprawnionym wstępem. Otwarcie drzwi na poziomie pomieszczenia radarowego ma być możliwe jedynie po autoryzacji, tylko dla osób uprawnionych. Powinny być zaprogramowane dwa rodzaje uprawnień do obsługi windy. Pierwszy rodzaj uprawnienia będzie przeznaczony dla przewodników wycieczek i powinien umożliwiać korzystanie z windy bez możliwości wjechania na poziom pomieszczenia radarowego (poziom najwyższy). Drugi rodzaj uprawnienia będzie przeznaczony dla pracowników IMGW-PIB i powinien umożliwiać korzystanie z windy bez ograniczeń Schody Wewnętrzne (lub zewnętrzne) wyposażenie wieży składające się ze schodów, galerii komunikacyjnych łączących biegi schodów, zostanie wykonane z profili stalowych i ażurowych kratowych płyt z płaskowników ocynkowanych. Schody mają zapewnić Strona 10 z 25

11 możliwość swobodnego, jednoczesnego przemieszczania się w obu kierunkach i mieć szerokość nie mniejszą niż 150 cm. Schody mają mieć przewidziane spoczniki umożliwiające odpoczynek zwiedzających. Długość spoczników nie może być mniejsza niż 400 cm. Schody mają być zabezpieczone siatką chroniącą przed wypadnięciem. Jeżeli schody zaprojektowane zostaną po zewnętrznej stronie betonowego trzonu wieży, to na całej długości osłonięte mają być blachą ocynkowaną ogniowo, perforowaną. Osłona zapewniać ma wentylację klatki schodowej oraz dopływ światła. Osłona ma chronić wnętrze klatki schodowej przed wpływem warunków atmosferycznych, w tym śniegu i deszczu. Schody oraz galerie zostaną wyposażone w balustrady z profili stalowych o wysokości 1,10 m. Schody mają łączyć część edukacyjną, zlokalizowaną w budynku wielofunkcyjnym z galerią widokową Galeria widokowa Galeria widokowa służyć ma celom edukacyjnym i turystycznym, musi więc być zaprojektowana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zwiedzających. Galeria zlokalizowana ma być bezpośrednio pod pomieszczeniem radarowym, którego podłoga będzie równocześnie stropem galerii. Galeria rozciągać się ma dookoła trzonu wieży i zapewniać swobodne przemieszczanie się zorganizowanych grup liczących do 50 osób. Wysokość galerii ma wynosić co najmniej 230 cm. Podłoga wykonana ma być ze stali. Od strony zewnętrznej zainstalowane mają zostać barierki o wysokościach 50, 90 i 130 cm. Dodatkowo ścianę zewnętrzną galerii stanowić będzie szyba zapewniająca bezpieczeństwo zwiedzających. Szyba ma mieć wysokość co najmniej 180 cm, a górna krawędź nie może być niżej niż na wysokości 210 cm. W podłodze galerii ma zostać wykonany prześwit umożliwiający widok w dół wieży. Galeria zapewniać ma wentylację poprzez naturalny obieg powietrza wspomagany rekuperacją oraz klimatyzacją z funkcją grzania. Klimatyzatory powinny być zamontowane w taki sposób, aby osoby zwiedzające nie posiadały do nich fizycznego dostępu. Wszelkie okablowanie powinno być osłonięte korytami kablowymi. W lecie temperatura wewnątrz galerii nie może przekraczać 25 stopni Celsjusza. Wejście z klatki schodowej do pomieszczenia galerii widokowej powinno zapewniać wydzielenie obydwu pomieszczeń oraz izolację termiczną ze względu na fakt, że pomieszczenie galerii widokowej będzie ogrzewane i klimatyzowane. W tym celu wejście przez zwiedzających do pomieszczenia galerii widokowej powinno być poprzedzone małym pomieszczeniem tzw. przedsionkiem z samoczynnie zamykanymi drzwiami wejściowymi. Przedsionek powinien być umieszczony na tym samym poziomie co galeria widokowa w miejscu przy schodach. Pomieszczenie galerii widokowej powinno być ocieplone i odizolowane od warunków zewnętrznych. Strona 11 z 25

12 Na poziomie pomieszczenia z galerią widokową powinna zatrzymywać się winda. Dostęp do korzystania z windy powinien być ograniczony. Użytkowanie windy wyłącznie przez osobą upoważnioną. Powinny być zaprogramowane dwa rodzaje uprawnień do obsługi windy. Pierwszy rodzaj uprawnienia będzie przeznaczony dla przewodników wycieczek i powinien umożliwiać korzystanie z windy bez możliwości wjechania na poziom pomieszczenia radarowego (poziom wyżej). Drugi rodzaj uprawnienia będzie przeznaczony dla pracowników IMGW-PIB i powinien umożliwiać korzystanie z windy bez ograniczeń. Sufit pomieszczenia galerii widokowej powinien być ekranowany aby nie przepuszczać fal elektromagnetycznych generowanych przez system radarowy. Z galerii prowadzić będą schody do pomieszczenia radarowego. Szerokość schodów nie może być mniejsza niż 120cm. Schody na poziomie pomieszczenia radarowego kończyć się mają przedsionkiem, mieszczącym jednorazowo nie mniej niż 7 osób. Przedsionek zapewniać ma swobodny widok na pomieszczenie radarowe i urządzenia radarowe. Z przedsionka do pomieszczenia radarowego prowadzić mają przeszklone i zamykane drzwi. Odgrodzenie przedsionka od pomieszczenia radarowego wykonane ma być z trwałych materiałów odpornych na akty wandalizmu Część edukacyjna Ściany trzonu wieży mają być przeznaczone pod ekspozycję części edukacyjnej. Ekspozycja części edukacyjnej powinna obejmować rozwieszone antyramy/tablice naścienne formatu A0 ilustrujące informacje dot. technologii radarowych (dokładna tematyka materiałów informacyjnych zostanie ustalona podczas realizacji inwestycji). Do ściany trzonu wieży mają zostać przymocowane na stałe ławeczki umożliwiające odpoczynek dla grup turystycznych. Wewnątrz pomieszczenia od strony szyby zewnętrznej w odległości min. 30 cm należy umieścić barierki z poręczami na trzech wysokościach odpowiednio 50cm, 100cm oraz 130cm. Barierki powinny być zamontowane dookoła całego pomieszczenia. Poziome krawędzie szyby zewnętrznej galerii widokowej powinny być umieszczone na następujących wysokościach: - dolna krawędź szyby na wysokości od minimum 0cm do maksymalnie 30cm od podłogi pomieszczenia, - górna krawędź szyby na wysokości minimum 220cm od podłogi pomieszczenia. Wewnątrz pomieszczenia nad szybą dookoła całego pomieszczenia należy wykonać i zamontować zdjęcie panoramiczne 360 o obiektów widocznych z galerii widokowej radaru. Na galerii rozmieścić 4 bezpłatne lornetki widokowe w jedną stronę świata każda, zabezpieczone przed aktami wandalizmu. Strona 12 z 25

13 Na ścianie trzonu wieży w dwóch miejscach należy zainstalować na stałe kosze na śmieci Pomieszczenie radarowe Pomieszczenie radarowe powinno być zlokalizowane na poziomie między poziomem platformy antenowej i poziomem pomieszczenia galerii widokowej. Przeznaczeniem pomieszczenia radarowego jest umieszczenie urządzeń systemu radaru m.in. szaf przemysłowych zawierających urządzenia automatyki oraz zespół falowodu łączącego te szafy z urządzeniami anteny na poziomie platformy antenowej. Pomieszczenie ma umożliwiać swobodną pracę 4 osobom. Powierzchnia pomieszczenia nie może być mniejsza niż 50 m 2 i musi umożliwiać lokalizację szaf radarowych oraz zapewniać swobodny do nich dostęp. Pomieszczenie powinno zawierać dwa dedykowane stanowiska komputerowe. 1. Pierwsze stanowisko będzie posiadało komputer stacjonarny typu PC z zainstalowanym oprogramowaniem specjalistycznym do obsługi systemu radarowego oraz urządzenia sieciowe. Urządzenia sieciowe powinny być zamontowane w szafce serwerowej 19. Parametry zestawu komputerowego opisane są w rozdziale "sprzęt komputerowy. 2. Drugie stanowisko będzie posiadało stacjonarny zestaw komputerowy typu PC z zainstalowanym oprogramowaniem do wizualizacji pracy radaru oraz obrazu z kamery zainstalowanej na platformie antenowej. Stanowisko powinno być tak umiejscowione aby obraz monitora był widoczny z za przeszklonych drzwi przedsionka dla zwiedzających. Parametry zestawu komputerowego opisane są w rozdziale "sprzęt komputerowy. W pomieszczeniu radarowym zatrzymywać się ma winda. Z pomieszczenia radarowego mają prowadzić schody o szerokości co najmniej 120 cm, zainstalowane na stałe, prowadzące bezpośrednio do platformy antenowej pod kopułą. Z pomieszczenia radarowego ma być bezpośrednie wyjście na taras opasujący pomieszczenie radarowe. Wejście ma mieć wymiary odpowiednie do transportu z i na taras wielkogabarytowych przedmiotów. Kolorystyka pomieszczenia zostanie ustalona z Zamawiającym. Z pomieszczenia radarowego ma być wyjście ewakuacyjne schodami w dół do galerii widokowej, prowadzące przez tzw. przedsionek dla zwiedzających. Pomieszczenie radarowe powinno posiadać co najmniej cztery okna umieszczone w okolicach stanowisk komputerowych oraz przemysłowych szaf z urządzeniami automatyki. Pomieszczenie radarowe ma być ocieplone i izolowane od warunków zewnętrznych. Strona 13 z 25

14 Wszystkie drzwi prowadzące do pomieszczenia radarowego mają być pyłoszczelne i wyposażone w zamek. Sufit pomieszczenia radarowego, włącznie z włazem przy schodach prowadzących do platformy antenowej, powinien być ekranowany aby nie przepuszczać szkodliwych fal elektromagnetycznych generowanych przez antenę. Wszystkie okna, włączywszy w to część prowadzącą do galerii widokowej mają zostać wyposażone w system werykali lub rolet z możliwością regulacji stopnia zasłonięcia Wyposażenie dodatkowe pomieszczenia radarowego: Dwa zestawy mebli. Każdy zestaw będzie się składał się z krzesła obrotowego, lampy biurkowej oraz biurka o powierzchni roboczej wynoszącej minimum 2m długości, kontenerka na kółkach z szufladami, szafki z minimum 4. półkami o rozmiarach pozwalających na umieszczenia segregatora formatu A4. Zamykana szafa z półkami, o wysokości minimum 2m. Dwa krzesła nieobrotowe. Narzędzia ręczne do prac elektrycznych i mechanicznych. Drabina samo-stojąca o wysokości min. 2m. Drabinka podestowa dwustopniowa o wysokości min. 0,5m. Odkurzacz bez-workowy o mocy minimum 1800W. Regał na kółkach z 5 półkami i wysokości co najmniej 180 cm Zainstalowany oczyszczacz powietrza z funkcją jonizacji Klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie Wymaga się dostosowania systemu klimatyzacji z funkcją grzania, systemu ogrzewania i systemu wentylacji pomieszczenia, do wymagań zainstalowanego systemu radarowego Podłoga Wymaga się wykonania podłogi epoksydowej antystatycznej podłączonej do instalacji uziemiającej Platforma antenowa pod kopułą Platforma antenowa mieścić ma system antenowy radaru meteorologicznego, być podstawą dla kopuły oraz umożliwiać wygodne prowadzenie działań serwisowych. Wymaga się dostosowania systemu ogrzewania i wentylacji pomieszczenia do wymagań zainstalowanego systemu antenowego radaru. Strona 14 z 25

15 Wymaga się zainstalowania ogrzewania automatycznie zapobiegającego spadkom temperatury poniżej +4 stopni Celsjusza. Wymaga się zainstalowania kamery rejestrującej ruch anteny, i podłączonej do sieci teleinformatycznej. z adresem IP Wymaga się zainstalowania odpowiedniego oświetlenia platformy umożliwiającego prowadzenie działań serwisowych oraz energooszczędnych reflektorów LED zapewniającego poprawną pracę kamerze. Reflektory mają mieć możliwość włączenia zdalnego oraz ze strefy edukacyjnej stacji radarowej. Wymaga się zastosowania zabezpieczeń uniemożliwiających wstęp na platformę przy obracającej się antenie Wykończenie i kolorystyka wieży Ściany wewnętrzne wieży pozostaną w naturalnej fakturze i kolorze betonu. Ze względu na pozostawienie wewnętrznej faktury, powierzchnie betonu powinny być gładkie, szczelne, bez widocznych szwów technologicznych. Ściany zewnętrzne wieży pozostaną w naturalnej fakturze betonu. Ze względu na pozostawienie zewnętrznej faktury, powierzchnie betonu powinny być gładkie, szczelne, bez widocznych szwów technologicznych. Kolorystyka wieży ma odzwierciedlać i komponować się z otaczającym krajobrazem Zabezpieczenia antykorozyjne Konstrukcje stalowe oraz wszystkie łączniki w postaci śrub, nakrętek, podkładek zwykłych i sprężystych powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe pojedynczych elementów oraz elementów scalonych wg zaleceń normy PN-EN ISO 1461 grudzień Budynek wielofunkcyjny Wymaga się zaprojektowania i wybudowania budynku wielofunkcyjnego zintegrowanego lub co najmniej połączonego z wieżą radarową. Bryła i kolorystyka budynku ma odzwierciedlać lokalne uwarunkowania oraz wtapiać się w całość stacji radarowej oraz krajobraz. Kolorystyka pomieszczeń wewnętrznych zostanie ustalona z Zamawiającym Technologia wykonania Budynek wykonany ma być z materiałów gwarantujących energooszczędność. Ma być ocieplony oraz zapewniać długotrwałe użytkowanie. Budynek ma być ogrzewany elektrycznie. Wszelkie drzwi prowadzące do wnętrza stacji, a także wszystkie okna mają być antywłamaniowe oraz odporne na akty wandalizmu. Strona 15 z 25

16 Funkcjonalność Budynek ma bezpośrednio przylegać lub być w inny sposób zintegrowany z wieżą radarową Podłoga budynku wykonana ma być z płytek gresowych antypoślizgowych odpornych na ścieranie Budynek ma być ogrzewany z możliwością zdalnego włączenia ogrzewania w poszczególnych pomieszczeniach oraz wentylowany, tak aby zapewnić warunki optymalne do przebywania Budynek ma być ocieplony i izolowany od warunków zewnętrznych Do budynku doprowadzona ma być woda. Woda dostępna ma być w toaletach Nieczystości odprowadzane mają być do zbiornika bezodpływowego Budynek ma posiadać 2 odseparowane strefy z oddzielnymi wejściami strefę serwisową oraz strefę edukacyjną. Obie strefy mają mieć również niezależne dojścia do wieży radarowej Strefa serwisowa Wejście do strefy serwisowej znajduje się możliwie blisko wyjścia do wieży radarowej Strefa serwisowa przeznaczona jest na potrzeby serwisu stacji radarowej Ze strefy serwisowej jest bezpośrednie wejście do środka wieży radarowej i do windy W strefie serwisowej zlokalizowane są pomieszczenia: Ciąg komunikacyjny (korytarz), w którym znajdują się wejścia do pozostałych pomieszczeń znajdujących się w strefie serwisowej. W korytarzu powinny zostać zainstalowane główne urządzenia zarządzające (centralki) służące do sterowania: systemem przeciw pożarowym, systemem alarmowym Przedsionek do wejścia do windy. Powinno być to pomieszczenie przejściowe miedzy strefą serwisową a strefą edukacyjną. Drzwi wejściowe w przedsionku windy powinny być wzmocnione, odporne na akty wandalizmu. Powierzchnia Strona 16 z 25

17 pomieszczenia powinna umożliwiać swobodne pomieszczenie minimum pięciu osób. W związku z możliwością przemieszczania się windą przez osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, przedsionek windy powinien pomieścić minimum 1 osobę korzystającą wózka inwalidzkiego wraz z opiekunem oraz umożliwiać swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim Toaleta z łazienką, umywalką, prysznicem i ubikacją. Całe ściany toalet wyłożone mają być płytkami glazurowymi. W toalecie dostępny ma być dystrybutor mydła, suszarka do rąk oraz lustro Pomieszczenie UPS, w którym będzie znajdował się zasilacz awaryjny UPS. Powierzchnia pomieszczenia powinna umożliwiać swobodną manipulację urządzeniem Pomieszczenie agregatu prądotwórczego. Pomieszczenie to powinno być oddzielone od strefy edukacyjnej szybą o rozmiarach min. 1x2m. Szyba powinna być pancerna lub odporna na stłuczenia. Powierzchnia pomieszczenia powinna umożliwiać swobodną manipulację urządzeniem Pomieszczenie na zbiornik o pojemności 1000 l paliwa do agregatu. Wykonawca dostarczy i zainstaluje zbiornik na paliwo do agregatu. Aby ograniczyć do minimum możliwość zanieczyszczenia gleby przez związki ropopochodne, zbiornik na paliwo będzie dwu-płaszczowy, z zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz zostanie zabezpieczony wanną bezodpływową zdolną przyjąć całą zawartość zbiornika i będzie zlokalizowany wewnątrz budynku Pomieszczenie socjalne Wyposażenie 1 stół dla 6 osób wraz z krzesłami, 2 składane ambulatoryjne łóżka polowe, apteczka, szafy ubraniowe, szafa gospodarcza z podstawowym wyposażeniem w środki czyszczące i higieniczne, Strona 17 z 25

18 szafa kuchenna z podstawowym wyposażeniem w naczynia i sztućce, 1 blat kuchenny, 1 mała lodówka, 1 kuchenka mikrofalowa, podwójna elektryczna płyta grzewcza, 1 czajnik bezprzewodowy Pomieszczenie magazynowe Wyposażenie 4 metalowe regały magazynowe o wysokości minimum 196 cm i szerokości co najmniej 90 cm, o nośności każdej półki co najmniej 150 kg., narzędzia do prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych wokół radaru w należytym porządku narzędzia i środki czyszczące do utrzymania wszystkich pomieszczeń w obiekcie w należytym porządku tj. szczotki, środki czyszczące dla wszystkich rodzajów powierzchni stosowanych w obiekcie, środki owadobójcze Pomieszczenie rezerwowe o powierzchni nie mniejszej niż 15 m Strefa edukacyjna Strefa edukacyjna przeznaczona jest dla grup zwiedzających obiekt radarowy (również osób niepełnosprawnych) Strefa ma być w stanie jednorazowo swobodnie pomieścić 50 osób siedzących zlokalizowanych w 3 strefach prezentacyjnych. Każda strefa pokazowa powinna posiadać: zamontowany zestaw audiowizualny, na który składa się monitor o rozmiarze przekątnej ekranu minimum 40 wraz z systemem dźwiękowym, zamontowane na stałe krzesła lub ławki np. typu lotniskowego, stanowiące w sumie co najmniej 15 wygodnych miejsc siedzących. Zestaw audiowizualny powinien umożliwiać prezentację pokazów multimedialnych w sposób ciągły. Sterowanie programem pokazów multimedialnych tj. wyłączanie/włączanie, uruchomienie nowych prezentacji, powinno odbywać się za pośrednictwem dedykowanego zestawu komputerowego, znajdującego się w zamykanej szafce RTV. Parametry komputera zawarte są w rozdziale sprzęt komputerowy. Strona 18 z 25

19 Kierunek i umiejscowienie siedzisk powinny umożliwiać komfortowe oglądanie prezentacji multimedialnych. Program prezentacji będzie się składał z części wspólnej prezentacji, demonstrowanej w tym samym czasie w każdej ze stref oraz z części różnych, które naprzemiennie będą demonstrowane w poszczególnych strefach prezentacyjnych. Z tego względu zainstalowane zostaną mobilne, sterowane pilotem przegrody wykonane z grubego materiału rozdzielające strefy minimalizujące efekt nakładania się dźwięków pochodzących z dwóch różnych prezentacji w sąsiadujących strefach. Wymagane jest dostarczenie co najmniej godzinnej prezentacji multimedialnej o treści uzgodnionej z Zamawiającym. Ponadto, strefa pokazowa powinna posiadać rozwieszone 6 gablot informacyjnych o formacie co najmniej A0. Oświetlenie w pomieszczeniu pokazowym powinno mieć możliwość ściemniania natężenia światła w celu zapewnienia lepszych wrażeń wzrokowych (większy kontrast) podczas oglądania prezentacji multimedialnej. Całe pomieszczenie pokazowe powinno swobodnie pomieścić jednorazowo minimum 50 osób siedzących zlokalizowanych w 3 strefach prezentacyjnych. W dwóch miejscach pomieszczenia należy zainstalować na stałe trzypoziomowy stojak na ulotki w formacie A4 oraz kosze na śmieci Dodatkowo, strefa edukacyjna powinna umożliwiać swobodne przemieszczanie się od wejścia do strefy w kierunku wejścia na wieżę radarową wzdłuż rzędów krzeseł Ze strefy edukacyjnej prowadzi zamykane wejście na klatkę schodową wieży radarowej Ze strefy edukacyjnej prowadzi zamykane wejście do przedsionka umożliwiającego dostęp do windy osobowo towarowej Pomieszczenie powinno być klimatyzowane z funkcją ogrzewania oraz wyposażone w system rekuperacji Wszystkie pomieszczenia w strefie edukacyjnej powinny być ergonomiczne oraz tak zaprojektowane i wykonane, aby zapewniały bezpieczne użytkowanie przez zwiedzających W strefie edukacyjnej zlokalizowane są 2 oddzielne toalety z umywalką oraz ubikacją. Całe ściany toalet wyłożone mają być płytkami glazurowymi. W toalecie dostępne mają być dystrybutory mydła, suszarki do rąk oraz lustra. Co najmniej jedna toaleta musi być Strona 19 z 25

20 4. Prace przygotowawcze i porządkowe 4.1. Droga przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Armatura musi być przystosowana do oszczędnego użycia wody (m.in. krany w umywalkach sterowane fotokomórką oraz wyposażone w perlatory lub system równoważny). Przed przystąpieniem do prac na terenie stacji radarowej wymagane jest wykonanie co najmniej utwardzonej drogi prowadzącej do obiektu Ogrodzenie działki Aby ograniczyć możliwość nieuprawnionego dostania się na teren budowy oraz do stref zagrożeń należy ogrodzić plac budowy Toalety Wymagane jest zapewnienie dostępu do toalet wszystkim pracownikom biorącym udział w budowie stacji radarowej Prace porządkowe Wydobyte masy ziemne będą w miarę możliwości zagospodarowane na przedmiotowym terenie. Podczas realizacji inwestycji nie powinny być wycinane drzewa, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Wykonawca musi uzyskać wymagane zgody, o których mowa w ustawie z dnia z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U Nr 92 poz. 880 z późn. zm.). W takim przypadku musi zostać zastosowana kompensacja przyrodnicza w stosunku: 1 wycięte drzewo - 10 posadzonych drzew liściastych z lokalnie występujących gatunków (klon, buk lub brzoza), Przed przystąpieniem do prac budowlanych wierzchnia, wartościowa warstwa gleby zostanie zebrana i złożona w formie pryzm na terenie Zamawiającego Wymaga się wykorzystania urobku z wykopu do zasypania lokalnych obniżeń terenowych Wymaga się stosowania osłon na wszystkich konstrukcjach przeznaczonych do czyszczenia strumieniowo ściernego na miejscu wykonywania prac, łącznie z korytami i rynnami umożliwiającymi zebranie zużytego ścierniwa, Wymaga się usuwania gruntu zanieczyszczonego paliwem lub smarami i wywożenia go do miejsca utylizacji Wymaga się wyposażenia terenu przedsięwzięcia w preparaty do usuwania skażeń olejowych ropopochodnych w ilości umożliwiającej wchłonięcie substancji ropopochodnych np. w przypadku wycieku paliwa w czasie tankowania Strona 20 z 25

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4.

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Informacja o terenie i planowanej inwestycji... 4 2.1 Lokalizacja i stosunki własnościowe... 4 2.2 Stan istniejący... 4 2.3 Warunki wodno-gruntowe, zanieczyszczenia... 4 2.4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R.

Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R. ZAŁĄCZNIK NR 2 (Pieczęć Wykonawcy) Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Skarb Państwa Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21

Zamawiający: Skarb Państwa Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21 Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla projektu pn. Remont

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG-01-48 Strona 1/33 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adaptacja budynków nr 12 i nr 1 na siedzibę EC1 Łódź Miasto Kultury Adres obiektu budowlanego: 90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3 działki ewidencyjne nr 180/12,

Bardziej szczegółowo

mgr inż arch. Hanna Kurka upr. nr 162/86/Pw spec. architektoniczna

mgr inż arch. Hanna Kurka upr. nr 162/86/Pw spec. architektoniczna & Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 45/1 60-624 P O Z N A Ń T E L. 61-656-77-51 F A X. 61-656-77-52 N I P: 778-13-93-155 TEMAT: BUDYNEK BIUROWY DLA INKUBATORA BIZNESU I NAUKI NA DZIAŁCE 813/29 I 813/30 OBRĘB

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI... 1 OPIS INWESTYCJI... 2 ST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 3-39 SST-01.00.00. ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE... 40-44 SST-02.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj BUDOWA BASENU ZEWNĘTRZNEGO NA TERENIE WROCŁAWSKIEGO PARKU WODNEGO SA 1. Nazwa zamówienia: Budowa basenu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego Adres: ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 65-424 Zielona Góra Dane formalne: Pełna nazwa:

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY HALI Z PRZEZNACZENIEM NA ROZLEWNIĘ WODY ŹRÓDLANEJ Spis treści do projektu budowlanego budowy hali z przeznaczeniem na rozlewnię wody źródlanej 1 Wykaz załączonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr projektu Branża Zakres projektu E01-PW/276/14 Elektryczna Zwiększenie mocy oświetleniowej w sali sportowej SP 16 w Płocku ul. Piasta Kołodzieja 7 z

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI Załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy: SPNT/ZP/01/2010 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 1. INWESTOR Szczeciński Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86-89 71-616 Szczecin 2. OPIS INWESTYCJI Zakres inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo