INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ Państwowy Instytut Badawczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ Państwowy Instytut Badawczy"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5A do SIWZ INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ Państwowy Instytut Badawczy Istotne postanowienia dotyczące inwestycji Zaprojektowanie i budowa pod klucz stacji radaru meteorologicznego na Górze Świętej Anny Spis treści

2 1. Wstęp Lokalizacja Współrzędne geograficzne Położenie działki Opis infrastruktury drogowej Opis infrastruktury energetycznej i teleinformatycznej Opis sąsiednich rejonów przyrodniczych Warunki geologiczne Warunki elektromagnetyczne Prace projektowe i budowlane Droga dojazdowa Teren działki Wieża radarowa Budynek wielofunkcyjny Prace przygotowawcze i porządkowe Droga Ogrodzenie działki Toalety Prace porządkowe Prace elektryczne i teleinformatyczne Prace elektryczne Prace teleinformatyczne System antywłamaniowy i przeciwpożarowy Oznakowanie wieży... Strona 2 z 25

3 Ta strona jest intencjonalnie pusta. Strona 3 z 25

4 1. Wstęp Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy planuje lokalizację nowej meteorologicznej stacji radarowej na terenie Góry Świętej Anny w celu monitorowania stanu atmosfery i ostrzegania przed groźnymi zjawiskami hydro-meteorologicznymi na terenie województw opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Przedsięwzięcie jest lokalizacją inwestycji celu publicznego w myśl ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku. Przewidziany zakres prac obejmuje: 1.1. Wykonanie projektu stacji radarowej zawierającej m.in. wieżę radarową z funkcjonalnością turystycznego tarasu widokowego Budowę wieży radarowej wraz z infrastrukturą teleinformatyczną i energetyczną oraz drogą dojazdową i ogrodzeniem, w stanie pod klucz, w tym: Roboty budowlane stanu surowego zamkniętego Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne 1.3. Wykonanie projektu i budowę budynku wielofunkcyjnego zintegrowanego lub co najmniej połączonego z wieżą radarową, w tym: Wykonanie projektu budynku Roboty budowlane stanu surowego zamkniętego Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne 1.4. Dostawę, instalację, uruchomienie magnetronowego radaru meteorologicznego z funkcją podwójnej polaryzacji, w tym: Produkcja w zakładach producenta Rozruch technologiczny 1.5. Dostawę oprogramowania serwisowego oraz oprogramowania do kontroli urządzeń radarowych, przetwarzania, wizualizacji i dystrybucji danych radarowych Integrację radaru z istniejącą siecią radarów meteorologicznych POLRAD Dostawę oprogramowania do kontroli urządzeń radarowych, przetwarzania, wizualizacji i dystrybucji danych radarowych wojskowej sieci radarów meteorologicznych firmy EWR Integrację wojskowej sieci radarów meteorologicznych z istniejącą siecią radarów meteorologicznych POLRAD Wykonanie studni wierconej i przyłącza wodociągowego z pompą oraz budowę bezodpływowego zbiornika z przyłączem kanalizacyjnym Strona 4 z 25

5 1.10. Stworzenie na terenie stacji radarowej stref edukacyjnych poświęconych meteorologii radarowej oraz lokalnej społeczności, środowisku i kulturze. Strefy edukacyjne zlokalizowane zarówno w wieży radarowej jak i budynku mają być dostępne również dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich Uzyskanie i dostarczenie niezbędnych zgłoszeń, pozwoleń, uzgodnień, raportów itp. wymaganych przez polskie prawo w tym: 2. Lokalizacja Pozwolenie na budowę Pozwolenie na użytkowanie 2.1. Współrzędne geograficzne 50 o 27 50,92 N; 18 o 9 10,92 E Wys. n.p.m. 385 m 2.2. Położenie działki Działka numer 45/1 obręb Żyrowa, gmina Zdzieszowice, powiat Krapkowice, województwo opolskie. Działka, na której zlokalizowana będzie inwestycja nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Opis infrastruktury drogowej Od gminnej drogi asfaltowej do działki prowadzi 400 metrowy odcinek drogi gruntowej Opis infrastruktury energetycznej i teleinformatycznej Infrastruktura Energetyczna Linia średniego napięcia zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie działki (do 50m) Infrastruktura teleinformatyczna Dostęp do infrastruktury teleinformatycznej znajduje się w miejscowości Góra Św. Anny, w odległości 1200m od lokalizacji stacji radarowej. Infrastruktura techniczna będzie dostępna tuż przy ogrodzeniu działki w czasie do 6 miesięcy od podpisania umowy Opis sąsiednich rejonów przyrodniczych Lokalizacja przyszłej stacji radarowej znajduje się na obszarze otuliny Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny Warunki geologiczne Warunki geologiczne opisane są w dokumencie Dokumentacja geologiczno - inżynierska dla określenia warunków geologiczno inżynierskich podłoża gruntowego pod budowę Strona 5 z 25

6 radaru meteorologicznego na działce 45/1 obręb Żyrowa gm. Zdzieszowice. Wymaga się uwzględnienia wymienionego dokumentu przy pracach projektowych i budowlanych stacji. Główne wnioski dokumentu to: W celu posadowienia fundamentów obiektu niezbędne jest wykonanie makroniwelacji terenu do określonej przez projektanta rzędnej. Występowanie gruntów zapadowych wymaga bardzo dokładnego zabezpieczenia podłoża przed zawilgoceniem/nawodnieniem. W tym celu należy m.in.: o Grunty w dnie wykopów zabezpieczyć przed zawilgoceniem warstwą chudego betonu o Zabezpieczyć od przecieków rury wodociągowe i kanalizacyjne oraz przemysłowe, prowadząc je w dodatkowej obudowie o Zapewnić dobre odwodnienie terenu, zapewniając spływ wód deszczowych z dachów i rur spustowych do kanalizacji o Wykopy obok fundamentów zasypać gruntem spoistym z bardzo dobrym ubiciem i spadkiem 5% na zewnątrz budynku, zaraz po wykonaniu fundamentów o Splantować teren ze spadkami od budynków i wykonać dookoła nich betonowe chodniki Obiekt należy zabezpieczyć przed skutkami nierównomiernych osiadań np. przez: o Wzmocnienie wieńcami żelbetowymi o Zastosowanie dylatacji W przypadku pogorszenia się właściwości podłoża można podjąć próby sztucznego zapewnienia trwałości struktury lessu przez: o Sztuczne zagęszczenie o Zeskalenie o Spiekanie gruntu Głębsze podłoże zbudowane z warstwy zwietrzelin i głębiej skał charakteryzują korzystne parametry geotechniczne Projektowany obiekt zaleca się zaklasyfikować do II kategorii geotechnicznej w złożonych warunkach gruntowo wodnych Warunki elektromagnetyczne W bezpośredniej bliskości projektowanej stacji znajduje się wieża telekomunikacyjna z zainstalowanymi urządzeniami radiowymi. Wymaga się zastosowania rozwiązań chroniących Strona 6 z 25

7 przed zakłóceniami zarówno urządzenia radarowe jak i radiowe. Szczegóły analiz przedstawione są w dokumencie Opinia techniczna na temat warunków kompatybilności planowanej stacji radaru meteorologicznego zlokalizowanej na Górze Świętej Anny ze stacjami radiowymi na terenie obiektu telekomunikacyjnego Wysoka Góra Świętej Anny. 3. Prace projektowe i budowlane 3.1. Droga dojazdowa Długość: 400m Szerokość: 6m Technologia Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości drogi Podbudowa z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym Nawierzchnia z płyt jomb Betonowa ława pod krawężniki Krawężniki betonowe, wystające nad powierzchnię drogi z jednej strony drogi, a z drugiej strony drogi zrównane z jej poziomem Przeznaczenie Droga ma być wykonana w technologii umożliwiającej jej długie użytkowanie. W procesie projektowania należy przyjąć założenie, że drogą poruszać się będą samochody ciężarowe oraz autokary Ze względu na możliwość znacznego uszkodzenia nowej drogi przez sprzęt pracujący przy budowie stacji radarowej wymaga się rozpoczęcia budowy drogi po zakończeniu prac budowlanych stacji radarowej Teren działki Ogrodzenie Cały teren działki ma być ogrodzony Technologia System paneli ogrodzeniowych zgrzewanych ocynkowanych w powłoce poliestrowej. Kolor zielony. Wysokość 200cm. Średnica drutów nie mniejsza niż 5mm. Maksymalna długość przęsła 230cm. Strona 7 z 25

8 Podmurówka betonowa Zwieńczenie drutem ostrzowym Brama i furtka Parking Brama- Wymaga się dostarczenia i montażu co najmniej 1 bramy przesuwanej, samonośnej otwieranej ręcznie i zamykanej na klucz. Min. prześwit ma być nie mniejszy niż 4 m i dostosowany do przejazdu autokarów turystycznych. Brama ma być zakończona ostro i zwieńczona zwojem pojedynczym, spiralnym drutu ostrzowego Furtka - Wymaga się dostarczenia i montażu furtki palisadowej zwieńczonej zwojem pojedynczym, spiralnym drutu ostrzowego, panele stalowe zakończone ostro, o rozstawie około 10 cm, szerokość w świetle: 1,5 m, wysokość 2 m Parking ma umożliwić parkowanie oraz swobodne manewrowanie co najmniej 2 autokarów turystycznych. Parking ma być wykonany z płyt jomb oraz ograniczony krawężnikami. Z parkingu ma prowadzić chodnik do wejść do stacji radarowej oraz ławek przeznaczonych dla grup zwiedzających Wykonanie zbiornika bezodpływowego z przyłączem kanalizacyjnym, wielkością dostosowanego do funkcji obiektu. a) wykonanie wykopu pod zbiornik bezodpływowy i kanalizację b) osadzenie zbiornika i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego c) zasypanie wykopów d) usunięcie nadmiaru ziemi Wykonanie studni wierconej i przyłącza wodociągowego wraz z pompą a) wykonanie wykopu pod przyłącze wodociągowe b) wywiercenie studni o średnicy ok. 150mm i wymaganej głębokości c) ułożenie rurociągu oraz przewodu elektrycznego w osłonie rurowej, zasilającego pompę d) zasypanie wykopów e) W razie niestwierdzenia obecności wody na głębokości pozwalającej na uzasadnione ekonomicznie wykonanie odwiertu dopuszcza się zastąpienie studni wierconej szczelnym zbiornikiem na wodę o pojemności co najmniej 3000l wraz z pompą, zabezpieczonym przed zamarzaniem oraz rozwojem drobnoustrojów. Zgodę na zamianę podejmuje Zamawiający na Strona 8 z 25

9 podstawie dokumentacji potwierdzającej brak możliwości wykonania studni wierconej i pozyskiwania z niej wody Zagospodarowanie terenu oraz cele edukacyjne Na terenie obiektu ma zostać wyznaczony obszar przeznaczony do odpoczynku grup turystycznych. Wymaga się dostarczenia ławek i ław wraz z zadaszeniem. Na terenie wymaga się umieszczenia 10 tablic informacyjnych o treści uzgodnionej z Zamawiającym. Tablice wykonane mają być z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i gwarantujących długotrwałe użytkowanie. Prace projektowe zagospodarowania terenu działki mają uwzględniać: Umiejscowienie wieży radarowej wraz z przyległym budynkiem wielofunkcyjnym Lokalizację parkingu z możliwością równoczesnego zaparkowania 2 autokarów. Projekt umożliwiać ma swobodny wjazd na parking, manewrowanie przy parkowaniu i swobodny wyjazd z terenu działki na drogę. Dopuszczalne jest zaprojektowanie 2 bram- wjazdowej i wyjazdowej Lokalizacje chodników np. łączącego parking z obiektem Lokalizację obszaru przeznaczonego do odpoczynku grup turystycznych Umiejscowienie trawnika na pozostałej części działki Wieża radarowa Wymaga się wybudowania wieży radarowej. Bryła i kolorystyka wieży ma odzwierciedlać lokalne uwarunkowania oraz komponować się z całością stacji radarowej i krajobrazem Technologia wykonania Wieża wykonana ma zostać w konstrukcji żelbetowej Parametry wieży Podstawa wieży ma zostać umiejscowiona na wysokości 385 m n.p.m. Wysokość wieży liczona od podstawy do środka zainstalowanej anteny radarowej ma wynosić 47m Maksymalne dynamiczne odchylenie od pionu na wysokości 47 metrów nie może przekraczać 0,1 stopnia Projekt ma uwzględniać obciążenia systemem radarowym wraz z anteną o-ringiem, kopułą oraz zorganizowaną grupą wycieczkową o liczebności do 50 osób Wieża radarowa przystosowana ma być do lokalizacji w obszarze I strefy, wg PN-B-02011:1977/Az1 lipiec Należy przyjąć co najmniej następujące Strona 9 z 25

10 obciążenia obliczeniowe przy określeniu nośności konstrukcji: obciążenia śniegiem, sił parcia wiatru, ciężaru konstrukcji, systemu radarowego, anteny i kopuły, 50 osobowych wycieczek zorganizowanych, ciężaru fundamentu, ciężaru gruntu Wieża radarowa ma być zwieńczona kopułą chroniącą system antenowy radaru. Bezpośrednio pod zwieńczeniem wieży zlokalizowane ma być pomieszczenie radarowe. Pod pomieszczeniem radarowym zlokalizowana ma być galeria widokowa Dookoła kopuły przewidziany ma być pomost serwisowy z barierkami Na wysokości pomieszczenia radarowego przewidziany ma być pomost serwisowy o szerokości co najmniej 120 cm ciągnący się dookoła wieży z barierkami i otwieraną bramą (o wysokości 130cm), umożliwiającą transport towarów do pomieszczenia radarowego Komunikacja Mają zostać przewidziane 2 niezależne systemy komunikacji. Winda wewnątrz wieży służąca celom serwisowym do pomieszczenia radarowego oraz ciąg schodów również wewnątrz wieży zapewniający komunikację do galerii widokowej i pomieszczeń serwisowych. Dopuszcza się montaż schodów do galerii widokowej na zewnątrz wieży pod warunkiem opisanym w paragrafie schody Fundament Dla wieży zaprojektowany ma zostać odpowiedni fundament zapewniający stabilność wieży radarowej. Fundament ma być zabezpieczony przed wpływem wilgoci Winda Wewnątrz wieży zainstalowana ma być winda towarowo - osobowa o udźwigu nie mniejszym niż 600 kg oraz umożliwiająca transport modułów wielkogabarytowych o rozmiarach co najmniej 200x100x100cm. Winda ma mieć możliwość zatrzymania się na poziomie galerii widokowej oraz pomieszczenia radarowego. Winda na poziomie galerii ma być zabezpieczona przed nieuprawnionym wstępem. Otwarcie drzwi na poziomie pomieszczenia radarowego ma być możliwe jedynie po autoryzacji, tylko dla osób uprawnionych. Powinny być zaprogramowane dwa rodzaje uprawnień do obsługi windy. Pierwszy rodzaj uprawnienia będzie przeznaczony dla przewodników wycieczek i powinien umożliwiać korzystanie z windy bez możliwości wjechania na poziom pomieszczenia radarowego (poziom najwyższy). Drugi rodzaj uprawnienia będzie przeznaczony dla pracowników IMGW-PIB i powinien umożliwiać korzystanie z windy bez ograniczeń Schody Wewnętrzne (lub zewnętrzne) wyposażenie wieży składające się ze schodów, galerii komunikacyjnych łączących biegi schodów, zostanie wykonane z profili stalowych i ażurowych kratowych płyt z płaskowników ocynkowanych. Schody mają zapewnić Strona 10 z 25

11 możliwość swobodnego, jednoczesnego przemieszczania się w obu kierunkach i mieć szerokość nie mniejszą niż 150 cm. Schody mają mieć przewidziane spoczniki umożliwiające odpoczynek zwiedzających. Długość spoczników nie może być mniejsza niż 400 cm. Schody mają być zabezpieczone siatką chroniącą przed wypadnięciem. Jeżeli schody zaprojektowane zostaną po zewnętrznej stronie betonowego trzonu wieży, to na całej długości osłonięte mają być blachą ocynkowaną ogniowo, perforowaną. Osłona zapewniać ma wentylację klatki schodowej oraz dopływ światła. Osłona ma chronić wnętrze klatki schodowej przed wpływem warunków atmosferycznych, w tym śniegu i deszczu. Schody oraz galerie zostaną wyposażone w balustrady z profili stalowych o wysokości 1,10 m. Schody mają łączyć część edukacyjną, zlokalizowaną w budynku wielofunkcyjnym z galerią widokową Galeria widokowa Galeria widokowa służyć ma celom edukacyjnym i turystycznym, musi więc być zaprojektowana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zwiedzających. Galeria zlokalizowana ma być bezpośrednio pod pomieszczeniem radarowym, którego podłoga będzie równocześnie stropem galerii. Galeria rozciągać się ma dookoła trzonu wieży i zapewniać swobodne przemieszczanie się zorganizowanych grup liczących do 50 osób. Wysokość galerii ma wynosić co najmniej 230 cm. Podłoga wykonana ma być ze stali. Od strony zewnętrznej zainstalowane mają zostać barierki o wysokościach 50, 90 i 130 cm. Dodatkowo ścianę zewnętrzną galerii stanowić będzie szyba zapewniająca bezpieczeństwo zwiedzających. Szyba ma mieć wysokość co najmniej 180 cm, a górna krawędź nie może być niżej niż na wysokości 210 cm. W podłodze galerii ma zostać wykonany prześwit umożliwiający widok w dół wieży. Galeria zapewniać ma wentylację poprzez naturalny obieg powietrza wspomagany rekuperacją oraz klimatyzacją z funkcją grzania. Klimatyzatory powinny być zamontowane w taki sposób, aby osoby zwiedzające nie posiadały do nich fizycznego dostępu. Wszelkie okablowanie powinno być osłonięte korytami kablowymi. W lecie temperatura wewnątrz galerii nie może przekraczać 25 stopni Celsjusza. Wejście z klatki schodowej do pomieszczenia galerii widokowej powinno zapewniać wydzielenie obydwu pomieszczeń oraz izolację termiczną ze względu na fakt, że pomieszczenie galerii widokowej będzie ogrzewane i klimatyzowane. W tym celu wejście przez zwiedzających do pomieszczenia galerii widokowej powinno być poprzedzone małym pomieszczeniem tzw. przedsionkiem z samoczynnie zamykanymi drzwiami wejściowymi. Przedsionek powinien być umieszczony na tym samym poziomie co galeria widokowa w miejscu przy schodach. Pomieszczenie galerii widokowej powinno być ocieplone i odizolowane od warunków zewnętrznych. Strona 11 z 25

12 Na poziomie pomieszczenia z galerią widokową powinna zatrzymywać się winda. Dostęp do korzystania z windy powinien być ograniczony. Użytkowanie windy wyłącznie przez osobą upoważnioną. Powinny być zaprogramowane dwa rodzaje uprawnień do obsługi windy. Pierwszy rodzaj uprawnienia będzie przeznaczony dla przewodników wycieczek i powinien umożliwiać korzystanie z windy bez możliwości wjechania na poziom pomieszczenia radarowego (poziom wyżej). Drugi rodzaj uprawnienia będzie przeznaczony dla pracowników IMGW-PIB i powinien umożliwiać korzystanie z windy bez ograniczeń. Sufit pomieszczenia galerii widokowej powinien być ekranowany aby nie przepuszczać fal elektromagnetycznych generowanych przez system radarowy. Z galerii prowadzić będą schody do pomieszczenia radarowego. Szerokość schodów nie może być mniejsza niż 120cm. Schody na poziomie pomieszczenia radarowego kończyć się mają przedsionkiem, mieszczącym jednorazowo nie mniej niż 7 osób. Przedsionek zapewniać ma swobodny widok na pomieszczenie radarowe i urządzenia radarowe. Z przedsionka do pomieszczenia radarowego prowadzić mają przeszklone i zamykane drzwi. Odgrodzenie przedsionka od pomieszczenia radarowego wykonane ma być z trwałych materiałów odpornych na akty wandalizmu Część edukacyjna Ściany trzonu wieży mają być przeznaczone pod ekspozycję części edukacyjnej. Ekspozycja części edukacyjnej powinna obejmować rozwieszone antyramy/tablice naścienne formatu A0 ilustrujące informacje dot. technologii radarowych (dokładna tematyka materiałów informacyjnych zostanie ustalona podczas realizacji inwestycji). Do ściany trzonu wieży mają zostać przymocowane na stałe ławeczki umożliwiające odpoczynek dla grup turystycznych. Wewnątrz pomieszczenia od strony szyby zewnętrznej w odległości min. 30 cm należy umieścić barierki z poręczami na trzech wysokościach odpowiednio 50cm, 100cm oraz 130cm. Barierki powinny być zamontowane dookoła całego pomieszczenia. Poziome krawędzie szyby zewnętrznej galerii widokowej powinny być umieszczone na następujących wysokościach: - dolna krawędź szyby na wysokości od minimum 0cm do maksymalnie 30cm od podłogi pomieszczenia, - górna krawędź szyby na wysokości minimum 220cm od podłogi pomieszczenia. Wewnątrz pomieszczenia nad szybą dookoła całego pomieszczenia należy wykonać i zamontować zdjęcie panoramiczne 360 o obiektów widocznych z galerii widokowej radaru. Na galerii rozmieścić 4 bezpłatne lornetki widokowe w jedną stronę świata każda, zabezpieczone przed aktami wandalizmu. Strona 12 z 25

13 Na ścianie trzonu wieży w dwóch miejscach należy zainstalować na stałe kosze na śmieci Pomieszczenie radarowe Pomieszczenie radarowe powinno być zlokalizowane na poziomie między poziomem platformy antenowej i poziomem pomieszczenia galerii widokowej. Przeznaczeniem pomieszczenia radarowego jest umieszczenie urządzeń systemu radaru m.in. szaf przemysłowych zawierających urządzenia automatyki oraz zespół falowodu łączącego te szafy z urządzeniami anteny na poziomie platformy antenowej. Pomieszczenie ma umożliwiać swobodną pracę 4 osobom. Powierzchnia pomieszczenia nie może być mniejsza niż 50 m 2 i musi umożliwiać lokalizację szaf radarowych oraz zapewniać swobodny do nich dostęp. Pomieszczenie powinno zawierać dwa dedykowane stanowiska komputerowe. 1. Pierwsze stanowisko będzie posiadało komputer stacjonarny typu PC z zainstalowanym oprogramowaniem specjalistycznym do obsługi systemu radarowego oraz urządzenia sieciowe. Urządzenia sieciowe powinny być zamontowane w szafce serwerowej 19. Parametry zestawu komputerowego opisane są w rozdziale "sprzęt komputerowy. 2. Drugie stanowisko będzie posiadało stacjonarny zestaw komputerowy typu PC z zainstalowanym oprogramowaniem do wizualizacji pracy radaru oraz obrazu z kamery zainstalowanej na platformie antenowej. Stanowisko powinno być tak umiejscowione aby obraz monitora był widoczny z za przeszklonych drzwi przedsionka dla zwiedzających. Parametry zestawu komputerowego opisane są w rozdziale "sprzęt komputerowy. W pomieszczeniu radarowym zatrzymywać się ma winda. Z pomieszczenia radarowego mają prowadzić schody o szerokości co najmniej 120 cm, zainstalowane na stałe, prowadzące bezpośrednio do platformy antenowej pod kopułą. Z pomieszczenia radarowego ma być bezpośrednie wyjście na taras opasujący pomieszczenie radarowe. Wejście ma mieć wymiary odpowiednie do transportu z i na taras wielkogabarytowych przedmiotów. Kolorystyka pomieszczenia zostanie ustalona z Zamawiającym. Z pomieszczenia radarowego ma być wyjście ewakuacyjne schodami w dół do galerii widokowej, prowadzące przez tzw. przedsionek dla zwiedzających. Pomieszczenie radarowe powinno posiadać co najmniej cztery okna umieszczone w okolicach stanowisk komputerowych oraz przemysłowych szaf z urządzeniami automatyki. Pomieszczenie radarowe ma być ocieplone i izolowane od warunków zewnętrznych. Strona 13 z 25

14 Wszystkie drzwi prowadzące do pomieszczenia radarowego mają być pyłoszczelne i wyposażone w zamek. Sufit pomieszczenia radarowego, włącznie z włazem przy schodach prowadzących do platformy antenowej, powinien być ekranowany aby nie przepuszczać szkodliwych fal elektromagnetycznych generowanych przez antenę. Wszystkie okna, włączywszy w to część prowadzącą do galerii widokowej mają zostać wyposażone w system werykali lub rolet z możliwością regulacji stopnia zasłonięcia Wyposażenie dodatkowe pomieszczenia radarowego: Dwa zestawy mebli. Każdy zestaw będzie się składał się z krzesła obrotowego, lampy biurkowej oraz biurka o powierzchni roboczej wynoszącej minimum 2m długości, kontenerka na kółkach z szufladami, szafki z minimum 4. półkami o rozmiarach pozwalających na umieszczenia segregatora formatu A4. Zamykana szafa z półkami, o wysokości minimum 2m. Dwa krzesła nieobrotowe. Narzędzia ręczne do prac elektrycznych i mechanicznych. Drabina samo-stojąca o wysokości min. 2m. Drabinka podestowa dwustopniowa o wysokości min. 0,5m. Odkurzacz bez-workowy o mocy minimum 1800W. Regał na kółkach z 5 półkami i wysokości co najmniej 180 cm Zainstalowany oczyszczacz powietrza z funkcją jonizacji Klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie Wymaga się dostosowania systemu klimatyzacji z funkcją grzania, systemu ogrzewania i systemu wentylacji pomieszczenia, do wymagań zainstalowanego systemu radarowego Podłoga Wymaga się wykonania podłogi epoksydowej antystatycznej podłączonej do instalacji uziemiającej Platforma antenowa pod kopułą Platforma antenowa mieścić ma system antenowy radaru meteorologicznego, być podstawą dla kopuły oraz umożliwiać wygodne prowadzenie działań serwisowych. Wymaga się dostosowania systemu ogrzewania i wentylacji pomieszczenia do wymagań zainstalowanego systemu antenowego radaru. Strona 14 z 25

15 Wymaga się zainstalowania ogrzewania automatycznie zapobiegającego spadkom temperatury poniżej +4 stopni Celsjusza. Wymaga się zainstalowania kamery rejestrującej ruch anteny, i podłączonej do sieci teleinformatycznej. z adresem IP Wymaga się zainstalowania odpowiedniego oświetlenia platformy umożliwiającego prowadzenie działań serwisowych oraz energooszczędnych reflektorów LED zapewniającego poprawną pracę kamerze. Reflektory mają mieć możliwość włączenia zdalnego oraz ze strefy edukacyjnej stacji radarowej. Wymaga się zastosowania zabezpieczeń uniemożliwiających wstęp na platformę przy obracającej się antenie Wykończenie i kolorystyka wieży Ściany wewnętrzne wieży pozostaną w naturalnej fakturze i kolorze betonu. Ze względu na pozostawienie wewnętrznej faktury, powierzchnie betonu powinny być gładkie, szczelne, bez widocznych szwów technologicznych. Ściany zewnętrzne wieży pozostaną w naturalnej fakturze betonu. Ze względu na pozostawienie zewnętrznej faktury, powierzchnie betonu powinny być gładkie, szczelne, bez widocznych szwów technologicznych. Kolorystyka wieży ma odzwierciedlać i komponować się z otaczającym krajobrazem Zabezpieczenia antykorozyjne Konstrukcje stalowe oraz wszystkie łączniki w postaci śrub, nakrętek, podkładek zwykłych i sprężystych powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe pojedynczych elementów oraz elementów scalonych wg zaleceń normy PN-EN ISO 1461 grudzień Budynek wielofunkcyjny Wymaga się zaprojektowania i wybudowania budynku wielofunkcyjnego zintegrowanego lub co najmniej połączonego z wieżą radarową. Bryła i kolorystyka budynku ma odzwierciedlać lokalne uwarunkowania oraz wtapiać się w całość stacji radarowej oraz krajobraz. Kolorystyka pomieszczeń wewnętrznych zostanie ustalona z Zamawiającym Technologia wykonania Budynek wykonany ma być z materiałów gwarantujących energooszczędność. Ma być ocieplony oraz zapewniać długotrwałe użytkowanie. Budynek ma być ogrzewany elektrycznie. Wszelkie drzwi prowadzące do wnętrza stacji, a także wszystkie okna mają być antywłamaniowe oraz odporne na akty wandalizmu. Strona 15 z 25

16 Funkcjonalność Budynek ma bezpośrednio przylegać lub być w inny sposób zintegrowany z wieżą radarową Podłoga budynku wykonana ma być z płytek gresowych antypoślizgowych odpornych na ścieranie Budynek ma być ogrzewany z możliwością zdalnego włączenia ogrzewania w poszczególnych pomieszczeniach oraz wentylowany, tak aby zapewnić warunki optymalne do przebywania Budynek ma być ocieplony i izolowany od warunków zewnętrznych Do budynku doprowadzona ma być woda. Woda dostępna ma być w toaletach Nieczystości odprowadzane mają być do zbiornika bezodpływowego Budynek ma posiadać 2 odseparowane strefy z oddzielnymi wejściami strefę serwisową oraz strefę edukacyjną. Obie strefy mają mieć również niezależne dojścia do wieży radarowej Strefa serwisowa Wejście do strefy serwisowej znajduje się możliwie blisko wyjścia do wieży radarowej Strefa serwisowa przeznaczona jest na potrzeby serwisu stacji radarowej Ze strefy serwisowej jest bezpośrednie wejście do środka wieży radarowej i do windy W strefie serwisowej zlokalizowane są pomieszczenia: Ciąg komunikacyjny (korytarz), w którym znajdują się wejścia do pozostałych pomieszczeń znajdujących się w strefie serwisowej. W korytarzu powinny zostać zainstalowane główne urządzenia zarządzające (centralki) służące do sterowania: systemem przeciw pożarowym, systemem alarmowym Przedsionek do wejścia do windy. Powinno być to pomieszczenie przejściowe miedzy strefą serwisową a strefą edukacyjną. Drzwi wejściowe w przedsionku windy powinny być wzmocnione, odporne na akty wandalizmu. Powierzchnia Strona 16 z 25

17 pomieszczenia powinna umożliwiać swobodne pomieszczenie minimum pięciu osób. W związku z możliwością przemieszczania się windą przez osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, przedsionek windy powinien pomieścić minimum 1 osobę korzystającą wózka inwalidzkiego wraz z opiekunem oraz umożliwiać swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim Toaleta z łazienką, umywalką, prysznicem i ubikacją. Całe ściany toalet wyłożone mają być płytkami glazurowymi. W toalecie dostępny ma być dystrybutor mydła, suszarka do rąk oraz lustro Pomieszczenie UPS, w którym będzie znajdował się zasilacz awaryjny UPS. Powierzchnia pomieszczenia powinna umożliwiać swobodną manipulację urządzeniem Pomieszczenie agregatu prądotwórczego. Pomieszczenie to powinno być oddzielone od strefy edukacyjnej szybą o rozmiarach min. 1x2m. Szyba powinna być pancerna lub odporna na stłuczenia. Powierzchnia pomieszczenia powinna umożliwiać swobodną manipulację urządzeniem Pomieszczenie na zbiornik o pojemności 1000 l paliwa do agregatu. Wykonawca dostarczy i zainstaluje zbiornik na paliwo do agregatu. Aby ograniczyć do minimum możliwość zanieczyszczenia gleby przez związki ropopochodne, zbiornik na paliwo będzie dwu-płaszczowy, z zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz zostanie zabezpieczony wanną bezodpływową zdolną przyjąć całą zawartość zbiornika i będzie zlokalizowany wewnątrz budynku Pomieszczenie socjalne Wyposażenie 1 stół dla 6 osób wraz z krzesłami, 2 składane ambulatoryjne łóżka polowe, apteczka, szafy ubraniowe, szafa gospodarcza z podstawowym wyposażeniem w środki czyszczące i higieniczne, Strona 17 z 25

18 szafa kuchenna z podstawowym wyposażeniem w naczynia i sztućce, 1 blat kuchenny, 1 mała lodówka, 1 kuchenka mikrofalowa, podwójna elektryczna płyta grzewcza, 1 czajnik bezprzewodowy Pomieszczenie magazynowe Wyposażenie 4 metalowe regały magazynowe o wysokości minimum 196 cm i szerokości co najmniej 90 cm, o nośności każdej półki co najmniej 150 kg., narzędzia do prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych wokół radaru w należytym porządku narzędzia i środki czyszczące do utrzymania wszystkich pomieszczeń w obiekcie w należytym porządku tj. szczotki, środki czyszczące dla wszystkich rodzajów powierzchni stosowanych w obiekcie, środki owadobójcze Pomieszczenie rezerwowe o powierzchni nie mniejszej niż 15 m Strefa edukacyjna Strefa edukacyjna przeznaczona jest dla grup zwiedzających obiekt radarowy (również osób niepełnosprawnych) Strefa ma być w stanie jednorazowo swobodnie pomieścić 50 osób siedzących zlokalizowanych w 3 strefach prezentacyjnych. Każda strefa pokazowa powinna posiadać: zamontowany zestaw audiowizualny, na który składa się monitor o rozmiarze przekątnej ekranu minimum 40 wraz z systemem dźwiękowym, zamontowane na stałe krzesła lub ławki np. typu lotniskowego, stanowiące w sumie co najmniej 15 wygodnych miejsc siedzących. Zestaw audiowizualny powinien umożliwiać prezentację pokazów multimedialnych w sposób ciągły. Sterowanie programem pokazów multimedialnych tj. wyłączanie/włączanie, uruchomienie nowych prezentacji, powinno odbywać się za pośrednictwem dedykowanego zestawu komputerowego, znajdującego się w zamykanej szafce RTV. Parametry komputera zawarte są w rozdziale sprzęt komputerowy. Strona 18 z 25

19 Kierunek i umiejscowienie siedzisk powinny umożliwiać komfortowe oglądanie prezentacji multimedialnych. Program prezentacji będzie się składał z części wspólnej prezentacji, demonstrowanej w tym samym czasie w każdej ze stref oraz z części różnych, które naprzemiennie będą demonstrowane w poszczególnych strefach prezentacyjnych. Z tego względu zainstalowane zostaną mobilne, sterowane pilotem przegrody wykonane z grubego materiału rozdzielające strefy minimalizujące efekt nakładania się dźwięków pochodzących z dwóch różnych prezentacji w sąsiadujących strefach. Wymagane jest dostarczenie co najmniej godzinnej prezentacji multimedialnej o treści uzgodnionej z Zamawiającym. Ponadto, strefa pokazowa powinna posiadać rozwieszone 6 gablot informacyjnych o formacie co najmniej A0. Oświetlenie w pomieszczeniu pokazowym powinno mieć możliwość ściemniania natężenia światła w celu zapewnienia lepszych wrażeń wzrokowych (większy kontrast) podczas oglądania prezentacji multimedialnej. Całe pomieszczenie pokazowe powinno swobodnie pomieścić jednorazowo minimum 50 osób siedzących zlokalizowanych w 3 strefach prezentacyjnych. W dwóch miejscach pomieszczenia należy zainstalować na stałe trzypoziomowy stojak na ulotki w formacie A4 oraz kosze na śmieci Dodatkowo, strefa edukacyjna powinna umożliwiać swobodne przemieszczanie się od wejścia do strefy w kierunku wejścia na wieżę radarową wzdłuż rzędów krzeseł Ze strefy edukacyjnej prowadzi zamykane wejście na klatkę schodową wieży radarowej Ze strefy edukacyjnej prowadzi zamykane wejście do przedsionka umożliwiającego dostęp do windy osobowo towarowej Pomieszczenie powinno być klimatyzowane z funkcją ogrzewania oraz wyposażone w system rekuperacji Wszystkie pomieszczenia w strefie edukacyjnej powinny być ergonomiczne oraz tak zaprojektowane i wykonane, aby zapewniały bezpieczne użytkowanie przez zwiedzających W strefie edukacyjnej zlokalizowane są 2 oddzielne toalety z umywalką oraz ubikacją. Całe ściany toalet wyłożone mają być płytkami glazurowymi. W toalecie dostępne mają być dystrybutory mydła, suszarki do rąk oraz lustra. Co najmniej jedna toaleta musi być Strona 19 z 25

20 4. Prace przygotowawcze i porządkowe 4.1. Droga przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Armatura musi być przystosowana do oszczędnego użycia wody (m.in. krany w umywalkach sterowane fotokomórką oraz wyposażone w perlatory lub system równoważny). Przed przystąpieniem do prac na terenie stacji radarowej wymagane jest wykonanie co najmniej utwardzonej drogi prowadzącej do obiektu Ogrodzenie działki Aby ograniczyć możliwość nieuprawnionego dostania się na teren budowy oraz do stref zagrożeń należy ogrodzić plac budowy Toalety Wymagane jest zapewnienie dostępu do toalet wszystkim pracownikom biorącym udział w budowie stacji radarowej Prace porządkowe Wydobyte masy ziemne będą w miarę możliwości zagospodarowane na przedmiotowym terenie. Podczas realizacji inwestycji nie powinny być wycinane drzewa, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności, Wykonawca musi uzyskać wymagane zgody, o których mowa w ustawie z dnia z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U Nr 92 poz. 880 z późn. zm.). W takim przypadku musi zostać zastosowana kompensacja przyrodnicza w stosunku: 1 wycięte drzewo - 10 posadzonych drzew liściastych z lokalnie występujących gatunków (klon, buk lub brzoza), Przed przystąpieniem do prac budowlanych wierzchnia, wartościowa warstwa gleby zostanie zebrana i złożona w formie pryzm na terenie Zamawiającego Wymaga się wykorzystania urobku z wykopu do zasypania lokalnych obniżeń terenowych Wymaga się stosowania osłon na wszystkich konstrukcjach przeznaczonych do czyszczenia strumieniowo ściernego na miejscu wykonywania prac, łącznie z korytami i rynnami umożliwiającymi zebranie zużytego ścierniwa, Wymaga się usuwania gruntu zanieczyszczonego paliwem lub smarami i wywożenia go do miejsca utylizacji Wymaga się wyposażenia terenu przedsięwzięcia w preparaty do usuwania skażeń olejowych ropopochodnych w ilości umożliwiającej wchłonięcie substancji ropopochodnych np. w przypadku wycieku paliwa w czasie tankowania Strona 20 z 25

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

DWORZEC TYMCZASOWY. Przewidywaną lokalizację dworca tymczasowego pokazano na załączniku nr 1- rysunku sytuacji.

DWORZEC TYMCZASOWY. Przewidywaną lokalizację dworca tymczasowego pokazano na załączniku nr 1- rysunku sytuacji. DWORZEC TYMCZASOWY Na czas robót budowlanych (24 miesiące) związanych z budową Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Bydgoszczy przewiduje się postawienie tymczasowego dworca, umożliwiającego obsługę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTPROJEKT SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45 PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie Budynek nr 5 Przebudowa zabytkowego budynku

Bardziej szczegółowo

POWIAT BARTOSZYCKI Ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce

POWIAT BARTOSZYCKI Ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce TEMAT : DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - uproszczona INWESTOR: POWIAT BARTOSZYCKI Ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce OBIEKT BUDOWA OGRODZENIA Dz. Nr 4/1, Obr. Kamińsk Gm. Górowo Iławeckie BRANŻA: ARCHITEKTURA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Lokalizacja ul. Zegrzyńska 38 Legionowo Inwestor Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podlesna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA Sierpień

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. www.artprojekt.eu OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA POCHYLNI. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Umowy z Inwestorem, Oględziny lokalu i pomiary inwentaryzacyjne na

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Opis techniczny 1. Podstawa pracowania... 2 2. Przedmiot i zakres inwestycji... 2 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 2 4. Przydatność gruntu dla celów budowlanych...

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE.

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE dz nr 1288 INWESTOR : GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie wolnostojącej toalety publicznej w parku im. J. Dziekońskiej Adres zamówienia: 15-950 Białystok, ul. Boh. Monte Cassino Nazwa

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

- instalacje elektryczne

- instalacje elektryczne PROJEKT BUDOWLANY - instalacje elektryczne Obiekt Budynki usługowo-mieszkalne Adres budowy 62-500 Konin ul. Wiosny Ludów 11 i 13 Działka nr ewid. 203/3 Jednostka ewidencyjna - Konin Obręb - Starówka Inwestor

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : ZADANIE NR 1: Przebudowa części ogrodzenia pomiędzy kompleksem Szpitalnym, a terenem miejskim w 4 Wojskowym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 10 do SIWZ STREFY UTRZYMANIA PORZĄDKU POWIERZCHNIE POZIOME Parter poziom 0 Lp. Pomieszczenie Jednostka Ilość jednostek 1 Wiatrołap 1 m 2 15 2 Hol główny z szatniami

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZAWARTOŚĆ TECZKI-CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zasilanie elektroenergetyczne 3. Rozdzielnica RH1 i RH2 4. Główny rozłącznik przeciwpożarowy 5. Instalacja oświetleniowa 5.1.Instalacja

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT OBIEKT GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTPROJEKT SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU, UL. KASZUBSKA 45 PROJEKT WYKONAWCZY NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: Rozbudowa Muzeum Pomorza Środkowego Filia w Swołowie Budynek nr 6 - Obora ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN ,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Przęsła stalowe, malowane, siatka powlekana, wysokość ogrodzenia max. 1,8m Dojścia piesze Kostka betonowa Mała architektura Lampy, kosze na śmieci

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2014-08-22 Kody CPV: 45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów Obiekt: PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH,,PSZOK" DLA GMINY GRĘBÓW Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Zakup i montaż dźwigu osobowego windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku ŚDS. WYKONAŁ:... - 1 - ROBOTY PODSTAWOWE: DOSTAWA I MONTAŻ

Bardziej szczegółowo

ZEUS S.A. 83 000 PRUSZCZ GDAŃSKI ul. Obrońców Westerplatte 1 tel/fax +48 [58] 682 27 83 +48 [58] 682 31 99. Mawilux S.A.

ZEUS S.A. 83 000 PRUSZCZ GDAŃSKI ul. Obrońców Westerplatte 1 tel/fax +48 [58] 682 27 83 +48 [58] 682 31 99. Mawilux S.A. ZEUS R ZEUS S.A. 83 000 PRUSZCZ GDAŃSKI ul. Obrońców Westerplatte 1 tel/fax +48 [58] 682 27 83 +48 [58] 682 31 99 Mawilux S.A. Łady, ul. Grudzi 23, 05-090 Raszyn Siedziba i adres do korespondencji: ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE

Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W NIEGARDOWIE Przedmiar robót BUDOWA PRZYSZKOLNEJ SALI Data: 2014-09-08 Budowa: 32-104 KONIUSZA NIEGARDÓW 57 dz. nr 222, 224/6, 224/1, 223 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA P.P.P. KANON Jander Szklarek Zuterek S. J. 90-515 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 73 tel. 042 637 22 90, 042 636 46 42, 042 637 13 18, fax 042 636 51 25 BANK PKO S.A. 48124055271111000055881335 NIP 725-00-13-869 REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: DOSTAWA I MONTAŻ WINDY PRZYŚCIENNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNODSPRAWNYCH. ADRES: 97-565 KRĘPA, gm. LGOTA WIELKA. INWESTOR: GMINA LGOTA WIELKA.

Bardziej szczegółowo

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806

WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806 WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806 Nazwa zadania : Budowa placówki Posterunku Energetycznego w Mirsku (RD Lubań). Opracował: Marcin Tyrakowski data i podpis Sprawdził: Maciej Jabłoński data i podpis Zatwierdził:..

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO Parkingu z małą architekturą w Krzeszowie DZIAŁKI Obręb; Krzeszów; działka nr : 650/14; 650/11; 648; 81/1 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem.

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem. Spis zawartości A. Część opisowa: opis techniczny, obliczenia techniczne, oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Ł. O. Inż. Budownictwa, warunki techniczne zasilania

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA. GRAFIT Pracownia Projektowa Siedziba: 42-224 Częstochowa, ul. Czecha 1/44 Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 71 Tel./fax: 034 361-50-25; e-mail: grafit@grafit-pp.pl IDS 150147445

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź Inwestor / Zamawiający: PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Miasto ul. Tuwima 58 90-021 Łódź Jednostka projektowa: Alexandrite Group Monika Kidyba ul. Zubrzyckiego 13 lok. 11 44-100 Gliwice Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH 1. OTOCZENIE 1.1 Ogrodzenie - Teren ogrodzony. - Brama wjazdowa na teren osiedla; brama wjazdowa dla każdej z posesji. - Ogrodzenie: elementy murowane z cegły betonowej/

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie.

PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie. PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie. ZADANIE: 1)Demontaż starego zniszczonego ogrodzenia, a)wykop

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

1. Lekkie konstrukcje wsporcze montowane na budynkach (wszystkie lokalizacje gdzie nie ma wymogu budowy masztu) wymagania:

1. Lekkie konstrukcje wsporcze montowane na budynkach (wszystkie lokalizacje gdzie nie ma wymogu budowy masztu) wymagania: ZAŁĄCZNIK NR 1.5 do PFU Konstrukcje masztowe 1. Lekkie konstrukcje wsporcze montowane na budynkach (wszystkie lokalizacje gdzie nie ma wymogu budowy masztu) wymagania: Lekka konstrukcja wsporcza (uchwyt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Sandomierz, lipiec 2010r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE egz.5 OBIEKT: INWESTOR: STADIUM: PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OŻAROWIE 27-530 Ożarów, Os.

Bardziej szczegółowo

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT PLACU ZABAW DLA CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 INWESTOR: CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 ADRES OBIEKTU: ŁODŹ UL. SOPOCKA NR 3/5 Zawartość opracowania: I. OPIS TECHNICZNY.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Adres budowy : ul. Podleśna, 01-671 Warszawa Inwestor : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podleśna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA: Lp

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć.

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć. 1. Wstęp. SPIS TREŚCI 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny. 2.1 Zasilanie oświetlenia drogi lokalnej ul Dworcowej Górnej w 2.2 Dobór słupów i opraw

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JA-GRA JACEK ZIOMEK 26.600 RADOM, ul. Mleczna 13e tel. 0600 643 968, tel./fax. 048 333 08 67 MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału

SPIS TREŚCI. Załączniki: Zestawienie materiału SPIS TREŚCI 1 Podstawa opracowania 2 2 Cel i zakres opracowania 2 3 Dane ogólne obiektu 2 4 Instalacja klimatyzacji 2 4.1 Zasada działania 2 4.2 Materiały i montaż 3 4.3 Izolacja termiczna 3 4.4 Odbiór

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego 1 Zał. nr 12 Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego Rozdz. Netto Brutto 2. Budynek Sądu 3. Sieci zewnętrzne z przyłączami 4. Urządzenie terenu Całkowita wartość zadania 2.1.BUDYNEK SĄDU Wartość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1 MTB Trzebińscy Sp. J. 89-100 Nakło nad Notecią Ul. Dolna 1a Tel. (52) 386-04-88, fax (52) 385-38-32 NIP 558-13-80-951 e-mail: biuro@mtbtrzebinscy.pl www.mtbtrzebinscy.pl INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

Andel Polska Sp. z o.o.

Andel Polska Sp. z o.o. Andel Polska Sp. z o.o. FLOODLINE Studium przypadku - serwerownia w nowoczesnej centrali jednego z banków w Warszawie Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej prezentacji nie może być powielana lub

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej

- 1 - nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej - 1 - Spis treści 1 Umowa z Enea 2 Opis techniczny 3 Obliczenia techniczne 4 Rysunki: nr 1 Rzut mieszkania nr 5 instalacje elektryczne nr 2 Schemat ideowy tablicy,,tm nr 3 Schemat szyny wyrównawczej -

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Działka o nr geod. 420 Centrum Edukacji Nauczycieli. ul. Złota 4 15-016 Białystok

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Działka o nr geod. 420 Centrum Edukacji Nauczycieli. ul. Złota 4 15-016 Białystok ZAMUROWANIE OTWORÓW OKIENNYCH I WYKONANIE DRZWI EWAKUACYJNYCH ORAZ ROZBUDOWA O SCHODY WEJŚCIOWE I PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY UL. ZŁOTEJ 4 W BIAŁYMSTOKU NA DZIAŁCE O NR GEOD. 420 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK L.p. 1. Przegląd budynków. Przegląd budynków,a w szczególności: sprawdzenie szczelności instalacji gazowej. Sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

BZP.AĆ.341-605/10 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis techniczny planowanych prac w obiekcie Kościoła Parafialnego pw. N.M.P. w Radomiu

BZP.AĆ.341-605/10 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis techniczny planowanych prac w obiekcie Kościoła Parafialnego pw. N.M.P. w Radomiu BZP.AĆ.341-605/10 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis techniczny planowanych prac w obiekcie Kościoła Parafialnego pw. N.M.P. w Radomiu UWAGA! N/w opis techniczny dotyczy wykonanej już inwestycji monitoringu Osiedla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WSPOMAGANE. Biuro Inżynierskie I N T E C H Daniel Florczak 63-600 Kępno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) 782 48 57 OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY WSPOMAGANE. Biuro Inżynierskie I N T E C H Daniel Florczak 63-600 Kępno, ul. Pocztowa 1/3 tel. (062) 782 48 57 OBIEKT: PROJEKTOWANIE WSPOMAGANE KOMPUTEREM KOMPUTEREM ARCHITEKTURA: - budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne - budownictwo ogólne, usługowe, obiekty produkcyjne - projekty zagospodarowania działki KONSTRUKCJA:

Bardziej szczegółowo