PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA PARKU TRAMPOLIN NA TERENIE AWF W WARSZAWIE ETAP I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA PARKU TRAMPOLIN NA TERENIE AWF W WARSZAWIE ETAP I"

Transkrypt

1 ARCHITEKT KRAJOBRAZU DR INŻ. KINGA ZINOWIECCIEPLIK WARSZAWA UL. BLATONA M7 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA PARKU TRAMPOLIN NA TERENIE AWF W WARSZAWIE ETAP I ZESZYT INWESTOR NR UMOWY OBIEKT Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Bielany 0188 Warszawa, ul. Żeromskiego 9 UDIIIWOŚC/BIE/III/P3/4/1/014 PARK TRAMPOILIN AWF WARSZAWA UPRAWNIENIA GŁÓWNY PROJEKTANT dr inż. Kinga ZinowiecCieplik arch. kraj. paysagiste CESP PODPIS ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Arch. krajobrazu Architektura, konstrukcja Geodezja, pomiar dr inż. Kinga ZinowiecCieplik inż. Katarzyna Jakubowska mgr inż. Zofia Wierzbicka mgr inż. Janusz Krakowski arch. kraj. paysagiste CESP arch. kraj. Upr.559/69 z art Upr.575 Warszawa, 8 maja 014 r. 1

2 Zawartość: 1. Podstawa opracowania Załączniki Uprawnienia branżowe, przynależność do Izby Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku Oświadczenia Zalecenia konserwatorskie Cel opracowania Zakres opracowania Opis terenu opracowania Opis projektu budowlanowykonawczego Parku Trampolin Założenia projektowe i opis projektu zagospodarowania Wyznaczenie projektu w terenie Projekt dróg Projekt urządzeń zabawowych i rekreacyjnych Projekt piaskownicy Projekt nawierzchni sztucznych wylewanych Projekt elementów wyposażenia Projekt trawnika Informacja odnośnie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BiOZ Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji Wykaz istniejących obiektów budowlanych Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom Część graficzna... 36

3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Niniejszy projekt przygotowano w oparciu o: Umowę nr UDIIIWOŚC/BIE/III/P3/4/1/014 zawartą między Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Bielany z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 9 zwanym Zamawiającym, reprezentowanym przez Rafała Miastowskiego Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 4 czerwca 01r. nr GPIX i Grzegorza Pietruczuka Zcę Burmistrza Dzielnicy na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 15 czerwca 01r. nr GP IX , a Kingą ZinowiecCieplik działającą pod nazwą Zinowiec Cieplik krajobraz i architektura z siedzibą w Warszawie przy ul. Blatona /7 zwaną Wykonawcą; Wytyczne Inwestora; Zalecenia konserwatorskie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków; Inwentaryzacja dendrologiczna z projekt gospodarki drzewostanem; Projekt koncepcyjny; Mapa do celów projektowych, skalibrowana względem układu współrzędnych Warszawa 5; Wizja lokalna terenu, prace terenowe;. ZAŁĄCZNIKI 3

4 .1. Uprawnienia branżowe, przynależność do Izby 4

5 5

6 .. Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku 6

7 .3. Oświadczenia Kinga ZinowiecCieplik ul. Baltona m Warszawa Warszawa r. Zofia Wierzbicka ul. Międzynarodowa 33 m Warszawa OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymogami prawa budowlanego (art.0 ust.4) oświadczam, że Projekt Budowlano Wykonawczy Parku Trampolin przy ul. Marymonckiej 34 w Warszawie jest zgodny z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kinga ZinowiecCieplik Zofia Wierzbicka 7

8 Kinga ZinowiecCieplik ul. Baltona m Warszawa Warszawa r. Zofia Wierzbicka ul. Międzynarodowa 33 m Warszawa OŚWIADCZENIE Wszystkie zaprojektowane urządzenia zabawowe i stosowane pod nimi nawierzchnie bezpieczne amortyzujące upadek w Parku Trampolin są urządzeniami i nawierzchniami bezpiecznymi oraz są zgodne ze sztuką budowlaną a także z ustaleniami norm: PNEN 1176 i PNEN Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu budowy przekazać Inwestorowi certyfikaty zgodności z normami zamontowanych urządzeń zabawowych i wbudowanych nawierzchni bezpiecznych. Kinga ZinowiecCieplik Zofia Wierzbicka 8

9 Kinga ZinowiecCieplik ul. Baltona m Warszawa Warszawa r. Zofia Wierzbicka ul. Międzynarodowa 33 m Warszawa OŚWIADCZENIE Oświadczam, iż informacje zawarte w wydruku dokumentacji projektowokosztorysowej Parku Trampolin przy ul. Marymonckiej 34 w Warszawie są tożsame z dokumentacją przekazaną w formie elektronicznej (CD). Kinga ZinowiecCieplik Zofia Wierzbick 9

10 .4. Zalecenia konserwatorskie 10

11 11

12 3. CEL OPRACOWANIA Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanowykonawczego zagospodarowania rekreacyjnego Parku trampolin Etap I obszaru po dawnych działkach pracowniczych na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy ul. Marymonckiej ZAKRES OPRACOWANIA Zakres terytorialny obejmuje teren po dawnych działkach pracowniczych AWF na terenie Kampusu Uczelni Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego przy ul. Marymonckiej 34 w Warszawie (działka ew. nr 3/1 z obrębu 70903). Zakres tematyczny obejmuje: Zeszyt nr (niniejsze opracowanie realizacja budżet Urząd dzielnicy Bielany m.st. Warszawy): projekt zagospodarowania terenu; projekt budowlanowykonawczy dróg; projekt budowlanowykonawczy lokalizacji urządzeń zabawowych i rekreacyjnych; projekt budowlanowykonawczy lokalizacji elementów wyposażenia terenu; Zeszyt nr AWF (realizacja budżet AWF): projekt budowlanowykonawczy trejaży panelowych. 5. OPIS TERENU OPRACOWANIA Teren opracowania obejmuje powierzchnię 7089,56 m po dawnych działkach pracowniczych AWF znajdujący się w strefie objętej ochroną konserwatorską. Teren jest ogrodzony od strony zachodniej (ul. Marymoncka) ogrodzeniem betonowym z podmurówką i słupami zbrojonymi oraz przęsłami z statki metalowej ujętej w ramy płaskowników. Od północy, wschodu i południa wewnętrzne ogrodzenie terenu stanowi siatka metalowa rozpięta na zabetonowanych metalowych słupkach. Wejście na teren znajduje się od wewnętrznej ulicy terenu AWF od strony wschodniej tworzy je furtka będąca częścią jednego z przęseł bramy. Stan techniczny ogrodzenia zewnętrznego od strony ul. Marymonckiej jest zły, ogrodzenie wymaga poważnego remontu ze względu na liczne uszkodzenia przez pnie drzew wrastające w to ogrodzenie. Stan techniczny pozostałego ogrodzenia wewnętrznego wymaga demontażu. 1

13 Sam teren to dawne ogrody działkowe, po których pozostał dość bogaty drzewostan owocowy oraz nieliczne krzewy ozdobne liściaste i iglaste. Po obwodzie w pobliżu granic terenu zwłaszcza od strony północnej rosną duże i wartościowe drzewa lipy drobnolistne (Tilia cordata) (nr 6669,74,83,86) o obwodach powyżej 130cm i nawet 38cm (nr7) oraz klony jawory (Acer pesudoplatanus) od strony zachodniej od ul. Marymonckiej (nr 166,169,170,176,). Na terenie zinwentaryzowano także kilka innych gatunków o obwodach pni powyżej 100cm takich jak klon zwyczajny (Acer platanoides nr 144) i wiąz szypułkowy (Ulmus laevis nr 139,143). Z drzew owocowych na uwagę zasługuje orzech włoski (Juglans regia) o pięknej jasnoszarej korze i obwodzie powyżej 100cm (nr 70) oraz jabłoń (nr 8). Ogólnie stan zdrowotny drzew i krzewów oceniony został jako średni oraz miejscowo jako zły głównie ze względu na: zagęszczenie, formy samosiewów wrastające w inne drzewa bądź w ogrodzenie, a także ze względu na wiek drzew owocowych. Stan faktyczny istniejącego drzewostanu przedstawia tabela inwentaryzacyjna wraz z dokumentacją graficzną inwentaryzacji i projektu gospodarki drzewostanem. Inwentaryzację dendrologiczną i projekt gospodarki drzewostanem zawarto w Zeszycie 1 dotyczącym koncepcji zagospodarowania Parku Trampolin. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Zarządca terenu AWF Warszawa przygotuje teren do budowy poprzez: usunięcie drzew chorych i kolidujących z projektem; wyrównanie i oczyszczenie z resztek ogrodowych, fundamentów i zanieczyszczeń. 6. OPIS PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO PARKU TRAMPOLIN Na projekt budowlany zagospodarowania Parku Trampolin Etap I składają się: projekt zagospodarowania terenu projekt budowlanowykonawczy dróg projekt budowlanowykonawczy lokalizacji urządzeń zabawowych i rekreacyjnych projekt budowlanowykonawczy lokalizacji elementów wyposażenia terenu Założenia projektowe i opis projektu zagospodarowania Proponując rozwiązania projektowe dla przyszłego terenu rekreacyjnego nazwanego Parkiem Trampolin ustalono z Inwestorem następujące wytyczne: teren ma pełnić funkcje rekreacyjne z przewagą rekreacji czynnej, jako teren publiczny ogólnie dostępny; 13

14 przewidywany program to: plac zabaw (z trampolinami i huśtawkami), boisko wielofunkcyjne, strefa wspinaczkowa, siłownia (urządzenia ustawiane przez Zarząd Oczyszczania Miasta) oraz strefa odpoczynku biernego tzw. skwer; zachowanie wyznaczonych granic pozostawienie wejścia w jego obecnej lokalizacji, wymiana ogrodzenia wewnętrznego na nieciągłe trejaże panelowe (zeszyt AWF); zachowanie charakteru miejsca pozostawienie drzew owocowych, niektórych krzewów oraz dawnych upraw ozdobnych jako elementów pamięci miejsca; wpisanie programu rekreacyjnego w sposób harmonijny w zastaną przestrzeń; delikatna kolorystyka projektowanych urządzeń i wyposażenia; naturalne barwy elementów drewnianych, satynowana jasnoszara barwa elementów ze stali nierdzewnej, punktowe zastosowanie barw AWF zawartych na sztandarze Uczelni: żółtej, zielonej i niebieskiej; minimalizowanie nawierzchni na korzyść trawników i muraw; zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych dla wody; ochrona wartościowego drzewostanu występującego na terenie opracowania; na całym terenie obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt; realizacja będzie odbywać się etapowo. Na projekt zagospodarowania I etapu realizacji Parku Trampolin składają się: strefa placu zabaw z serpentyną prefabrykowanym urządzeniem wielofunkcyjnym trampolinami i drobnymi urządzeniami zabawowymi; strefa wspinaczki w zakresie jednej ścianki wspinaczkowej oraz równoważni; układ drogowy w zakresie dwóch głównych dróg wraz z placem wejściowym; elementy wyposażenia: ławki, kosze na śmieci w realizowanych strefach (placu zabaw i wspinaczki) oraz tablica informacyjna i stojaki na rowery na placu wejściowym; ponadto trejaże panelowe wewnętrzne wygrodzenie terenu realizowane z budżetu AWF oddzielny zeszyt Zeszyt AWF W tym etapie ogrodzenie zewnętrzne nie jest objęte projektem. Zestawienie powierzchni: Powierzchnia całkowita 7089,56 m pow. nawierzchni żwirowych 468,10 m pow. nawierzchni z kostki betonowej 6,70 m pow. nawierzchni sztucznej wylewanej 418,34 m pow. piaskownicy 34,1 m pow. stóp betonowych pod trejażami 4,80 m pow. zieleni (trawniki, krzewy) 6157,41 m 6.. Wyznaczenie projektu w terenie. Projekt wyznacza uprawniony geodeta zgodnie z dokumentacją rysunkową zawartą w projekcie. Wymiarowanie oparto o siatkę kwadratów 1x1[m] oraz podano współrzędne punktów charakterystycznych geometrii projektowanego Warszawa 5. układu współrzędne zgodne z układem 14

15 6.3. Projekt dróg nawierzchnie żwirowe, naturalnie stabilizowane biologicznie czynne oraz nawierzchnia z kostki betonowej. W etapie 1 przewidziano do realizacji następujące drogi i place: plac wejściowy; droga w formie "S" łącząca strefę palcu zabaw (strefa z serpentyną urządzeniem wielofunkcyjnym) ze strefą wspinaczkową (miejsce ze ściankami wspinaczkowymi); niewielki odcinek drogi między placem wejściowym a projektowanym boiskiem (ewentualna realizacja w II etapie), będący łącznikiem placu wejściowego z drogą w formie "S". Wszystkie projektowane drogi to drogi w nawierzchni "biologicznie czynnej", żwirowej naturalnie stabilizowanej (jest to nawierzchnia przepuszczalna dla wody stwarzająca możliwości bytowania rośli np. nawierzchnię tą można stosować wokół pni drzew etc), niepylącej o dwóch konstrukcjach: droga z przeznaczeniem tylko dla pieszych droga z przeznaczeniem pieszo jezdnym również dla obsługi technicznej terenu. Projektowana nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi,00 tony/m 3. Składa się z wysokogatunkowych surowców, takich jak: łupki wysokogórskie, specjalny wiążący żwir i kamień naturalny. Kolorystyka wierzchniej warstwy dla obu konstrukcji dróg: jasnypiaskowy, zawiera płytki muskowitu, które pod wpływem słońca się mienią. Nachylenie poprzeczne powierzchni wynosi 3 % (zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji rysunkowej). Między: drogą w formie "S" łączącą strefę placu zabaw a strefę wspinaczkową a drogą łączącą drogę "S" z placem wejściowym w miejscu "zaplatania" się tych dróg, zaprojektowano odmienną nawierzchnię w formie niewielkiej łezki z drobnej kostki betonowej w kolorze nero (czarnymgrafitowym) o płukanej fakturze. Forma projektowanej kostki oraz jej faktura nawiązują do zalecanej przez Stołeczne Biuro Konserwatora Zabytków kostki granitowej. Wszystkie drogi przewidziane do realizacji w etapie I ujęte zostały w obrzeża betonowe 30x8x100[cm] w kolorze czarnym grafitowym. Wymiarowanie oraz konstrukcję dróg przedstawiono na rys. 4a,4b.4c. Wymiarowanie dróg oparto o siatkę kwadratów 1x1[m]. Podano współrzędne środków okręgów na których oparto krzywizny łuków projektowanych dróg. Współrzędne zgodne z układem Warszawa 5 zawarto na rys. 4a. Pielęgnacja nawierzchni żwirowej naturalnie stabilizowanej "biologicznie czynnej" W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału Nawierzchni należy: poluzować powierzchnię po ok. 46 tygodniach na głębokość ok. cm, 15

16 nanieść nową warstwę Nawierzchni i wielokrotnie walcować. Każdej wiosny należy przeprowadzić mechaniczną pielęgnację, a w przypadku intensywniejszego użytkowania dwa razy w roku polegające na: lekkim poluzowaniu za pomocą grabi, w razie potrzeby naniesieniu nowej warstwy Nawierzchni; materiał powinien mieć niewielką wilgotność, następnie przewalcowaniu, na koniec ściągnięciu lub wyrównaniu urządzeniem do pielęgnacji o szerokości minimum m Projekt urządzeń zabawowych i rekreacyjnych Urządzenia zabawowe Z1 Serpentynaurządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Grupa wiekowa: 3 do 14 lat WSU (Wysokość Swobodnego Upadku) : od 1,60 do,30m Kolorystyka: : stal chromowana satynowana!!!; wsporniki kolor czarny RAL 9005 (mat), liny kolor czarny (RAL 9005); elementy złączne kolor żółty RAL.101; Płyty HDPE i HPL kolor niebieski RAL 5017; siedzisko bocianie gniazdo kolor czarno niebieski RAL 9005 RAL

17 W skład urządzenia wchodzą : huśtawka bocianie gniazdo 1szt. huśtawka wahadłowa 3 szt. huśtawka super lina szt. linaria a na serpentynie szt. tuby urządzenia sensoryczne 3 szt. (1 duża fi 1000mm, małe po 600mm) urządzenia edukacyjne: panele punktowe, kalejdoskopy, lunety. elementy rurowe serpentyny wijące się po terenie jako element organizujący przestrzeń. Materiały serpentyna: stal chromowana satynowana!!! wsporniki: stal chromowana malowana na kolor czarny RAL 9005 mat liny Ø16 polipropylenowe, z rdzeniem stalowym kolor czarny RAL 9005 elementy złączne kolor żółty RAL 101 Płyty HDPE i HPL kolor niebieski RAL 5017 siedzisko bocianie gniazdo kolor czarno niebieski RAL 9005 RAL 5017 wnętrze 3szt. tub: żółto niebieskie RAL 101 RAL 5017 zgodnie z załączonym poniżej wzorem (kolorystyka producenta) tuba 1000mm tuba 600mm Konstrukcja Konstrukcja nośna wykonana z rur okrągłych ze stali nierdzewnej (chromowej) satynowanej; Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej (chromowej); Elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne; Siedzisko okrągłe typu bocianie gniazdo Ø1000 mm, WSU = 1,6m; Siedzisko płaskie gumowe (huśtawka wahadłowa) z wkładką metalową, WSU = 1,3; Lina wahadła o przekroju kwadratowym lub okrągłym (huśtawka super lina) WSU<1m; Liny Ø16 polipropylenowe, z rdzeniem stalowym; Płyty wykonane z tworzywa sztucznego HDPE o grubości 15 lub 19 mm. (linarium na serpentynie) WSU=,16; Płyty wykonane z tworzywa sztucznego HPL o grubości 8 mm. (tuba); Max. średnica 1 szt. tuby dużej (stożka z blachy) 1000 mm. (tuba); Max. średnica szt. tub średnich (stożka z blachy) 600 mm. (tuba). Kotwienie W komplecie znajdują się fundamenty prefabrykowane wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż. 17

18 Z Trampolina okrągła (1,5m) 5szt. Grupa wiekowa: od 3 lat WSU = 0,60m Kolorystyka: czarna matowa, nawierzchnia wokół wylewana amortyzująca kolor zielony RAL 6011 z dodatkiem żółtego granulatu EPDM RAL 101. Długość (m) 1,50 Szerokość (m) 1,50 Wysokość (m) 0,00 Model do wbudowania w grunt Mata do skakania wykonana jest z taśmy z tworzywa wzmocnionych linkami stalowymi. Stanowi doskonałą zabawę dla wszystkich dzieci. Krawędzie zabezpieczone nawierzchnią bezpieczną. Materiały Rama 150 x 150 x 30 cm ( l x w x h ), ocynkowana stal; Głębokość rama : 30cm; Pod matą do skakania: 50cm; całkowita głębokość: 63cm; Mata do skakania wykonana z taśm z tworzywa, które zostały powleczone dodatkową powłoką dla zwiększenia trwałości oraz wzmocnione sześcioma stalowymi linkami. Odporna na warunki atmosferyczne i zniszczenie Wymiary powierzchni aktywnej / użytkowej107 x 107 cm; Mocowanie taśm do skakania 36 stalowych sprężyn, 185 mm długości i Ø 0mm; Zabezpieczenie krawędzie urządzenia oraz rama stalowa zabezpieczona za pomocą nawierzchni bezpiecznej wylewanej kolor zielony RAL Kotwienie: Betonowa rama fundamentowa do osadzenia stelażu w gruncie z matą do skakania. Rozstaw fundamentów na podstawie instrukcji montażu. Z3 Bujak tuba 1 szt. Grupa wiekowa 314 WSU = 0,39m Kolorystyka: kolor niebieski (RAL 5017) samej tuby, stal ocynkowana 18

19 Materiały Konstrukcja tuby wykonana z profili zamkniętych o przekrojach 10x40x3 mm i 100x100x3 mm. Ścianki Tuby wykonane z płyty HDPE wysoce odpornej na czynniki atmosferyczne w kolorze niebieskim (RAL 5017). Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym. Ruch urządzenia opiera się na pracy przegubów metalowogumowych nie wymagających konserwacji. Kotwienie W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż. Z4 Bujak koniczyna 1 szt. Grupa wiekowa 314 WSU = 0,60m Kolorystyka niebieska RAL 5017, uchwyt żółty RAL 101 reszta czarna RAL 9005 Materiały Konstrukcja wykonana ze stali oraz płyty polietylenowej HDPE. Konstrukcja stalowa ocynkowana metodą ogniową oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym. Kotwienie W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż. Z5 Linarium obrotowe 1 szt. Grupa wiekowa 3 14 lat WSU =,30m Kolorystyka: stal ocynkowana, liny czarne, element na dole czarny RAL 9005, elementy złączne żółty RAL 101, elementy ze staliwa kolor niebieski RAL5017). 19

20 Materiały Głównym elementem konstrukcyjnym jest słup stalowy o średnicy 168,3 mm zabezpieczony przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Fundament wykonany jest jako stopa żelbetowa posadowiona na głębokości 1 m. Sieć wykonana jest z liny polipropylenowej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Średnica liny wynosi 16 mm. Okręgi z rury zamontowane u góry i dołu urządzenia wykonane są ze stali nierdzewnej. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z tworzywa sztucznego i aluminium (kolor żółty RAL 101). Elementy łączące liny z słupem wykonane są ze staliwa i stali nierdzewnej. Staliwo zabezpieczone jest przed korozją poprzez malowanie farbami chlorokauczukowymi (kolor niebieski RAL 5017). Kotwienie W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż. Z6 Bujak hula 1 szt. Grupa wiekowa od 3 lat WSU = 0,45m Kolorystyka stal nierdzewna/ niebieska RAL 5017 Długość (m) 0,6 Szerokość (m) 0,41 Wysokość (m) 0,34 Zabawa pozwala na kontrolowanie niepokoju i lęku u dzieci oraz rozwija poczucie rytmu i czasu. W trakcie zabawy stoi się na platformie. Balansując ciałem urządzenie wprawia się w ruch. Zadaniem uczestnika zabawy jest poruszanie stalowymi kulkami po wyznaczonych torach. Materiały Platforma Wykonana ze stali nierdzewnej oraz stali malowanej kolor niebieski RAL Rodzaj stali nierdzewnej DIN Kotwienie Zgodnie z instrukcją montażu producenta. Zabetonowanie słupów nośnych betonem na podsypce z klińca. Fundament (l x w x h) 0,50x0,50x0,60m wykonany z betonu C 0/5. Z7 Bujak piłka 3szt. Grupa wiekowa 3 14 lat WSU= 0,77m Kolorystyka, piłka niebieska (RAL 5017), uchwyty czarne (RAL 9005), noga bez zmian. 0

21 Materiały Konstrukcja wykonana ze stali oraz tworzywa sztucznego. Kule wykonane z żywicy poliestrowej kolor niebieski RAL Przeguby metalowogumowe nie wymagające konserwacji. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym kolor stalowy. Kotwienie W komplecie znajduje się fundament wykonany z betonu B30, ułatwiający montaż. Z8 Karuzela stojąca 3szt. Grupa wiekowa 3 14 lat WSU = 0,38m Kolorystyka producenta stal nierdzewna + guma (żółta RAL 101 i niebieska RAL 5017), zakończenie drążka (żółta RAL 101 i niebieska RAL 5017). Wybrane wzory dla podestów: Średnica podestu: Ø 0,50 m Wysokość całkowita urządzenia: 1,4 m Odległość od podłoża do podestu: 0,3 m 1

22 Odległość od podłoża go górnej granicy podestu: 0,33m Dostępne trzy rodzaje rysunku na podeście Wysokość drążka: 0,91m Prosty drążek zakończony kulką z wykonana z lakierowanej stali kolor niebieski RAL 5017/żółty RAL101. Materiał Stal nierdzewna DIN i ocynkowana, guma antypoślizgowa. Karuzela stojąca to urządzenie zabawowe stymulujące rozwój zmysłu równowagi oraz rozwija mięśnie odpowiedzialne za prawidłową postawę. Zabawa na tego typu urządzeniach pozwalana na rozwój świadomości i orientacji w przestrzeni. Wielkość karuzeli pozwala na zabawę w pozycji siedzącej lub stojącej. Urządzenie można wprowadzić w ruch odpychając się od podłoża. Kotwienie Zgodnie z instrukcją montażu producenta. Zabetonowanie słupów nośnych betonem na podsypce z klińca. Rozstaw fundamentów na podstawie dostarczonej z urządzeniem instrukcji montażu. Z11 Karuzela wirująca 3 szt. Grupa wiekowa od 51 lat WSU= 0,13m Kolorystyka producenta żółta. Długość (m) 0,51 Szerokość (m) 0,51 Wysokość (m) 0,13 Karuzela w kształcie dysku wykonany z tworzywa formowanego odśrodkowo. Z urządzenia można korzystać siedząc, stojąc a nawet leżąc, dzięki czemu jest ono dostępne dla osób niepełnosprawnych. Silna i odporna konstrukcja bez zbędnych elementów podatnych na zniszczenie. Materiały Łączniki wykonane ze stali nierdzewnej. Odporne na niepożądaną manipulację śruby we wszystkich obejmach i widocznych złączach. Elementy z tworzywa w arkuszach wykonane są z 1,905 cm polietylenu HD barwionego w całej masie oraz 1,7 cm antypoślizgowego panelu z tworzywa sztucznego. Panele wykonane są z tworzywa uodpornionego na promieniowanie UV. Powierzchnia elementów wygładzona, bez ostrych krawędzi. Rura kotwiąca o średnicy 7,30 cm i grubości ścianki 3,mm, wykończona poliestrowym lakierem proszkowym. Rurowe elementy stalowe o średnicy 7,30 cm i grubości ścianki 3,mm.

23 Minimalna granica plastyczności wynosi 50,000 psi. o maksymalnej wytrzymałości na rozciąganie co najmniej 13%. Kotwienie Zabetonowanie słupów nośnych betonem B5 na podsypce z klińca. Rozstaw fundamentów na podstawie dostarczonej z urządzeniem instrukcji montażu. Z1 Trampolina prostokątna 1szt. Grupa wiekowa od 3 lat WSU= 0,60m Kolorystyka producenta czarna matowa, nawierzchnia wokół wylewana zielona RAL 6011 z dodatkiem żółtego granulatu EPDM RAL 101. Model do wbudowania w grunt Długość (m) 8,4 Szerokość (m) 1,55 Mata do skakania wykonana jest z taśmy z tworzywa wzmocnionych linkami stalowymi. Stanowi doskonałą zabawę dla wszystkich dzieci. Krawędzie zabezpieczone nawierzchnią bezpieczną. Materiały Rama 8,33 x 1,56m, ocynkowana stal. Głębokość całkowita głębokość: 86cm. Mata do skakania wykonana z taśm z tworzywa, które zostały powleczone dodatkową powłoką dla zwiększenia trwałości oraz wzmocnione sześcioma stalowymi linkami. Odporna na warunki atmosferyczne i zniszczenie. Wymiary powierzchni aktywnej / użytkowej 766 x 89 cm. Mocowanie taśm do skakania stalowe sprężyny, 185 mm długości i Ø 0mm. Zabezpieczenie krawędzie urządzenia oraz rama stalowa zabezpieczona za pomocą nawierzchni bezpiecznej wylewanej kolor zielony RAL

24 Kotwienie: Betonowa rama fundamentowa do osadzenia stelażu w gruncie z matą do skakania. Rozstaw fundamentów na podstawie instrukcji montażu. Z13 Trampolina kwadratowa (1,5m) 6szt. Grupa wiekowa od 3 lat WSU= 0,60m Kolorystyka producenta czarna mata, nawierzchnia wokół wylewana zielona RAL Model do wbudowania w grunt. Długość (m) 1,50m 1 Szerokość (m) 1,50m 1 Materiały Mata do skakania wykonana jest z taśmy z tworzywa wzmocnionych linkami stalowymi. Stanowi doskonałą zabawę dla wszystkich dzieci. Krawędzie zabezpieczone nawierzchnią bezpieczną. Rama 150 x 150 x 30 cm ( l x w x h ), ocynkowana stal. Głębokość Rama : 30cm; Pod matą do skakania: 50cm; Całkowita głębokość: 63cm. Mata do skakania wykonana z taśm z tworzywa, które zostały powleczone dodatkową powłoką dla zwiększenia trwałości oraz wzmocnione sześcioma stalowymi linkami. Odporna na warunki atmosferyczne i zniszczenie. Wymiary powierzchni aktywnej / użytkowej 107 x 107 cm; Mocowanie taśm do skakania 36 stalowych sprężyn, 185 mm długości i Ø 0mm; Zabezpieczenie krawędzie urządzenia oraz rama stalowa zabezpieczona za pomocą nawierzchni bezpiecznej wylewanej kolor zielony RAL Kotwienie Betonowa rama fundamentowa do osadzenia stelażu z matą do skakania. Rozstaw fundamentów na podstawie instrukcji montażu. Z14 Równoważnia linowa 1szt. Grupa wiekowa od 4 lat WSU= 0,40m Kolorystyka producenta 4

25 Wysokość: 0,40m Materiały Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej. Podest wykonana ze stali nierdzewnej, pokryty warstwą antypoślizgowej gumy. Rodzaj stali nierdzewnej DIN Taśma Ø 16 mm plecionka stalowa (stal ocynkowana). Kotwienie Zgodnie z instrukcją montażu producenta. Zabetonowanie słupów nośnych betonem na podsypce z klińca. Fundamenty (l x w x h) 0,80 x 0,80 x 0,60m wykonany z betonu C 0/5 każdy. Urządzenia rekreacyjne Z15 Piłka na linie 1szt. Grupa wiekowa 51 lat WSU nie dotyczy Kolorystyka: słupek stalowy, zakończenie słupka niebieskie RAL 5017, piłka żółta RAL 101. Grać można w parach i pojedynczo. Materiały Element rurowy słup wykonany z rury o Ø 6,03 cm cynkowanie ogniowe, grubość ścianki,05mm, zaślepka z odlewu z wysokiej wytrzymałości stopu aluminium Almag 35 (535.0 F). Niedopuszczalne jest zastosowanie zaślepki plastikowej. Linka dł. 1,5m nylon wzmocniony gumową osłonką. 5

26 Kotwienie Zgodnie z instrukcją montażu producenta. Zabetonowanie słupów nośnych betonem B5 na podsypce z klińca. Rozstaw fundamentów na podstawie dostarczonej z urządzeniem instrukcji montażu. Z16 ścianka wspinaczkowa 1 szt. Grupa wiekowa do 14 lat WSU = 3m Kolorystyka: płyty wykonane ze sklejki wodoodpornej czarne RAl 9005, słupy i szczeble stal ocynkowana, chwyty żółte RAL 101 Materiały Słupy wykonane ze stalowych rur kwadratowych ocynkowanych o profilu 70x70 mm Szczeble wykonane z rur okrągłych ze stali nierdzewnej (chromowej) o profilu Ø38 mm Płyty wykonane ze sklejki wodoodpornej o grubości 18 lub 1 mm. Elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne. Kotwienie W komplecie znajduje się fundament wykonany z betonu B30, ułatwiający montaż. Z17 Siłownia plenerowa poza zakresem niniejszego zadania budowlanego W projekcie uwzględniono lokalizację urządzeń słowni na świeżym powietrzu. Za ich formę (formę ćwiczeń) i kolorystykę oraz nawierzchnię w strefach bezp. odpowiada Zarząd Oczyszczania Miasta. Zalecenia Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków do niniejszego projektu wskazują jednak na zastosowanie stonowanej kolorystyki zbieżnej z kolorystyką pozostałych elementów projektu! Siłownia składa się z 3 par urządzeń między którymi ustawione są tablice informacyjne. Wszystkie urządzenia zabawowe i rekreacyjne są przewidziane do stałego montażu w gruncie (betonowanie słupów) zgodnie ze wskazówkami producenta. Wszystkie urządzenia posiadają cechy wysokiej odporności na uszkodzenia. Wszystkie urządzenia spełniają wymagane prawem UE i Polski normy bezpieczeństwa i jakości. Firma wykonująca montująca urządzenia oraz wykonująca nawierzchnie sztuczne wylewane amortyzujące upadek powinna posiadać autoryzacja producenta. 6

27 UWAGA: Inwestor może wykorzystać inne urządzenia zabawowe i rekreacyjne niż podane w niniejszym projekcie, jeśli wybrane zamiennie urządzenia będą spełniać: będą tożsame pod względem formy i kolorystyki, będą tożsame pod względem materiałowym, będą tożsame pod względem wymiarów własnych jak i stref bezpieczeństwa, oraz wysokości swobodnego upadku, będą takie same pod względem formy aktywności, będą posiadały atesty i certyfikaty bezpieczeństwa zgodne z normami unijnymi w zakresie bezpieczeństwa, oraz będą zgodne z normami podanymi w specyfikacji Projekt piaskownicy W projekcie przewiduje się wykonanie okrągłej piaskownicy o średnicy 6,60m. Pod piaskownicą znajduje się warstwa odsączająca, zabezpieczająca przed zalewaniem wodą deszczową wyłożona geowłókniną, która pełni rolę warstwy odcinającej. Grubość warstwy piasku w piaskownicy wynosi 50cm i jest obniżona w stosunku do otaczającego poziomu obrzeża o 15cm. Obrzeże piaskownicy (bordnice) wykonane jest z wylewanego betonu na miejscu i oblanego sztuczną nawierzchnią (warstwą EPDM) w kolorze żółtym RAL 101. Ilości materiałów, oraz konstrukcję piaskownicy podano na rys. 5b 6.6. Projekt nawierzchni sztucznych wylewanych Nawierzchnią użytkową w projektowym Parku Trampolin będą powierzchnie trawiaste z wyjątkiem dróg pieszych oraz miejsc pod urządzeniami o WSU powyżej 1 m. W strefach bezpieczeństwa urządzeń o WSU powyżej 1 m zaprojektowano nawierzchnie sztuczne wylewane amortyzujące upadek. Dla każdego urządzenia dopasowano grubość warstwy amortyzującej SBR w zależności od parametru WSU. Nawierzchnia sztuczna jest nawierzchnią gumową zbudowaną z dwóch warstw granulatu gumowego: spodniego pochodzącego z recyklingu SBR i wierzchniego z EPDM, połączonych klejem poliuretanowym. Nawierzchnia sztuczna jest elastyczna, trwała oraz przepuszczalna dla wody. Grubość nawierzchni (w niniejszym projekcie) wynosi od 40 do 100 mm w zależności od przeznaczenia i wymagań, które ma spełnić. W projekcie grubość warstwy amortyzującej zależy od parametrów wysokości swobodnego upadku danego urządzenia. Przygotowanie podłoża Podłoże z kruszywa kamiennego powinno składać się z warstwy grub. 0 cm z łamanego kruszywa frakcji 31,5 63 mm, zaklinowanego warstwą klińca 431,5 mm; należy ją wyprofilować i zagęścić zgodnie z projektem. Wykonanie spodniej warstwy granulatu Spodnia warstwa (gr. zależna od parametrów wysokości swobodnego upadku WSU urządzeń) składa się z: granulatu gumowego SBR granulacji 14 mm jednokomponentowego kleju poliuretanowego. Wykonanie wierzchniej warstwy Wierzchnia 1 cm warstwa składa się z: granulatu EPDM granulacji 13,5 mm jednokomponentowego kleju poliuretanowego. 7

28 Nawierzchnia sztuczna jest gładka i bezspoinowa. Możliwe jest jednak występowanie niewielkich nierówności w miejscach przerw technologicznych. Dopuszczalna tolerancja nierówności powierzchni górnej 5 mm na długości 3 m oraz szczelin między miejscami połączeń 1 mm. Temperatura powietrza i podłoża podczas obróbki i do zupełnego stwardnienia powinna wynosić co najmniej +5 C. Względna wilgotność powietrza konieczna do stwardnienia nie powinna być niższa niż 40%. Grubość nawierzchni sztucznej odpowiedzialnej za amortyzację upadku, dopasowano zgonie z parametrem wysokości swobodnego upadku dla każdego urządzenia. Obrzeża naw. sztucznej wylewanej to obrzeża chodnikowe (30x8x100 cm) oblewane wierzchnią warstwą EPDM. Ilości materiałów oraz konstrukcję nawierzchni podano na rys. 5b UWAGA!!! Nawierzchnie sztuczne, wylewane na miejscu może wykonywać tylko firma specjalizująca się w tego typu nawierzchniach i znająca dokładnie technologie wykonywania tego typu nawierzchni. Technologia oraz budowa nawierzchni powinna być zgodna z wymogami i wskazówkami producenta oraz z dokumentacją projektową. Firma wykonująca powinna posiadać autoryzacja producenta. Na następnej stronie przedstawiono wzór granulatu żółtego EPDM RAL 101. Granulat rozsypuje się od zewnętrznych krawędzi do środka placyków zmniejszając jego ilość. Szerokość pasa granulatu ca 0,8 m w zależności od geometrii placu. 8

29 9

30 6.7. Projekt elementów wyposażenia Ławki 7szt. W pierwszym etapie będzie realizowanych 7szt. ławek: ławki po łukach dł. 6m 4 szt. w strefie serpentyny; ławki po łukach z przesuniętym oparciem dł. 8m, przesunięcie 1m szt. w strefie wspinaczki; ławka po łuku z przesuniętym oparciem dł. 6m., ze skróconym oparciem 1m 1szt. strefa wspinaczki. Materiały Elementy nośne: stal ocynkowana, profil zamknięty kwadratowy. Elementy drewniane drzewno syberyjskie: modrzew lub sosna, impregnowane ale nie barwione. Elementy siedzisk niezależne od oparć. Oparcia (w modelach z przesunięciem) przesunięte w stosunku do siedzisko 1m. Kotwienie Trwały montaż w gruncie według wskazówek producenta. Tablica informacyjna 1 szt. Tablica informacyjna wys.,0m Element pod informacje obrotowy. Kolorystyka: stal ocynkowana. Materiały Rura stalowa cynkowana ogniowo o 48,3x,9/,6mm. Element obrotowy blacha ocynkowana 1mm. 30

31 Układ obrotowy urządzenia oparty na łożyskach bezobsługowych, nie wymagających konserwacji. Kotwienie W zestawie wraz z regulaminem znajduje się prefabrykat betonowy ułatwiający montaż w gruncie. Stojaki na rowery 5 szt. wymiary: wys. 0,75m, szer. 1,0m Materiały Konstrukcja stojaka wykonana jest z rury stalowej cynkowanej ogniowo o 60,3x,9mm. Kotwienie W komplecie fundament z betonu B30, ułatwiający montaż. Kosze na śmieci 5 szt. Pojemność kosza 3940 L Wymiary: wys. 0,75m, fi. 0,35m Materiały Konstrukcja stalowa, ocynkowana. Górna część malowana lakierem akrylowym (strukturalnym) w kolorze czarnym RAL Oprawianie kosza po wyjęciu górnego sita przy użyciu narzędzi. Otwór 1krotny. Kotwienie W komplecie fundament z betonu B30, ułatwiający montaż. 31

PROJEKT REMOTU PLACU ZABAW W PRZEDSZKOLU NR 341 PRZY UL. WERGILIUSZA 7 W WARSZAWIE

PROJEKT REMOTU PLACU ZABAW W PRZEDSZKOLU NR 341 PRZY UL. WERGILIUSZA 7 W WARSZAWIE ARCHITEKT KRAJOBRAZU - DR INŻ. KINGA ZINOWIEC-CIEPLIK WARSZAWA UL. BLATONA 2 M27 PROJEKT REMOTU PLACU ZABAW W PRZEDSZKOLU NR 341 PRZY UL. WERGILIUSZA 7 W WARSZAWIE INWESTOR Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dz.nr ew. 3/2, 40/3, 3/5 z obr.4-10-09 Inwestor : Miasto

Bardziej szczegółowo

opis techniczny do projektu zagospodarowania placu zabaw w ramach programu radosna szkoła Strona 3

opis techniczny do projektu zagospodarowania placu zabaw w ramach programu radosna szkoła Strona 3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ RADOSNA SZKOLA dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach 1.0. CEL OPRACOWANIA Niniejszy projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli jednostka projektowa nazwa projektu PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli inwestor Gmina Ropczyce ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła

Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Szkła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA Egz. OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄ- DOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5. ADRES INWESTYCJI: 35-310 Rzeszów, ul. Bpa J. Pelczara 3, dz. nr 1088/5, obr. 208

INWESTOR: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5. ADRES INWESTYCJI: 35-310 Rzeszów, ul. Bpa J. Pelczara 3, dz. nr 1088/5, obr. 208 Projekt budowlano-wykonawczy placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 w Rzeszowie w ramach Programu Radosna Szkoła Ministerstwa Edukacji Narodowej INWESTOR: Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

PLAC ZABAW PRZY UL. KOŚCIUSZKI W GORLICACH

PLAC ZABAW PRZY UL. KOŚCIUSZKI W GORLICACH BIURO PROJEKTOWE: AS-Bud Firma Budowlana mgr inż. Stanisław Szepieniec ul. Łokietka 162B 38-300 Gorlice NIP 738-100-00-57 Tel/fax +48 (18) 352-71-62 kom. 500 082 571 www. asbud.gorlice.net e-mail : as_bud@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. WYDZIAŁ EDUKACJI W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA ŁODZI 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B

Projekt budowlany. WYDZIAŁ EDUKACJI W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA ŁODZI 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B Rodzaj opracowania Branża Inwestor Nazwa obiektu Adres inwestycji Projekt budowlany Architektoniczno - konstrukcyjna WYDZIAŁ EDUKACJI W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA ŁODZI 94-030 Łódź,

Bardziej szczegółowo

ul. Szkolnej 94 w Tychach nr. ewid. działki: 481/53 Miejskie Centrum Kultury ul. Bohaterów Warszawy 26 43-100 Tychy PROJEKT BUDOWLANY

ul. Szkolnej 94 w Tychach nr. ewid. działki: 481/53 Miejskie Centrum Kultury ul. Bohaterów Warszawy 26 43-100 Tychy PROJEKT BUDOWLANY TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA PLACU ZABAW PRZY KLUBIE WILKOWYJE LOKALIZACJA INWESTOR: STADIUM: ARCHITEKTURA Projektanci: ul. Szkolnej 94 w Tychach nr. ewid. działki: 481/53 Miejskie Centrum Kultury ul. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rajgrodzie. 19-206 Rajgród. ul. Szkolna 24. Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rajgrodzie. 19-206 Rajgród. ul. Szkolna 24. Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY Budowę małej architektury w ramach programu MEN Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rajgrodzie na działce nr 525/1 Na Inwestor:

Bardziej szczegółowo

im. Zygmunta Glogera

im. Zygmunta Glogera Projekt dużego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Zygmunta Glogera przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A w Białymstoku Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera ul. Komisji Edukacji

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. BARBARA SZYFER 80-225 Gdańsk, ul. Wassowskiego 12 kom. 601-274-562 tel./fax. 058-344-16-11 e-mail : bszyfer@wp.

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. BARBARA SZYFER 80-225 Gdańsk, ul. Wassowskiego 12 kom. 601-274-562 tel./fax. 058-344-16-11 e-mail : bszyfer@wp. BIURO USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. BARBARA SZYFER 80-225 Gdańsk, ul. Wassowskiego 12 kom. 601-274-562 tel./fax. 058-344-16-11 e-mail : bszyfer@wp.pl Obiekt : Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Placu Adama Asnyka" TOM I- BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

Rewitalizacja Placu Adama Asnyka TOM I- BRANŻA ARCHITEKTONICZNA Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: Rewitalizacja Placu Adama Asnyka" Adres obiektu budowlanego, oraz jednostka ewidencyjna, obręb i numer działki ewidencyjnej, na której obiekt jest usytuowany:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ. OPRACOWANIE TEMAT PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ. NR 576/4 INWESTOR GMINA BOBOWA 38-350 BOBOWA UL. RYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Adres inwestycji: SP nr.3, 38 400 Krosno, ul. M. Konopnickiej 5 dz. nr ew. 52,66,59. Inwestor: GMINA KROSNO ul.

Bardziej szczegółowo

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl.

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl. Obiekt budowlany: Adres obiektu: SZKOLNY PLAC ZABAW Województwo wielkopolskie, miasto Konin, ul. Sosnowa 16, 62-510 Konin Ul. Sosnowa 16, działka nr ew. 199/1, obręb Glinka, Lokalizacja: Rodzaj projektu:

Bardziej szczegółowo

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor :

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor : EGZ. nr: Temat: Projekt budowy placu zabaw oraz ogrodzenia boiska sportowego znajdujących się przy Ośrodku Psychoedukacji, ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława. Część I Plac zabaw. Faza : projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

BUDOWY ZADASZONEJ SCENY PLENEROWEJ, BUDOWY NOWYCH ALEJEK PARKOWYCH I REMONTU ISTNIEJĄCYCH ALEJEK PARKOWYCH, BUDOWY TZW.

BUDOWY ZADASZONEJ SCENY PLENEROWEJ, BUDOWY NOWYCH ALEJEK PARKOWYCH I REMONTU ISTNIEJĄCYCH ALEJEK PARKOWYCH, BUDOWY TZW. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWY ZADASZONEJ SCENY PLENEROWEJ, BUDOWY NOWYCH ALEJEK PARKOWYCH I REMONTU ISTNIEJĄCYCH ALEJEK PARKOWYCH, BUDOWY TZW. ŚCIEŻKI ZDROWIA Z URZĄDZENIAMI DO REKREACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW

PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW ADRES INWESTYCJI : 44-251 Rybnik - Gotartowice, ul. Ziołowa 3 nr dz. 506/31 i 909/31 INWESTOR: Szkoła Podstawowa nr 20, im. Harcerzy Buchalików w Rybniku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8

PROJEKT WYKONAWCZY. PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8 PROJEKT WYKONAWCZY PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8 ul. Otwocka 3 Warszawa dz. ew. nr 62/2 obręb 4-14-04 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Projekt dużego placu zabaw. Oświadczenie projektantów 3

Projekt dużego placu zabaw. Oświadczenie projektantów 3 Oświadczenie projektantów 3 I Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania. 4 2. Cel opracowania. 4 3. Zakres opracowania. 4 4. Podstawa opracowania. 4 5. Istniejący stan zagospodarowania działki. 5 6. Warunki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Zagospodarowanie rekreacyjne terenów gminnych w Gdańsku według wskazań Rad Osiedli

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Zagospodarowanie rekreacyjne terenów gminnych w Gdańsku według wskazań Rad Osiedli PROJEKT BUDOWLANY Umowa nr 13/A/NI/2013 Pracownia Projektowa Qlala Opracowanie branżowe: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Inwestycja: Zagospodarowanie rekreacyjne terenów gminnych w Gdańsku według wskazań

Bardziej szczegółowo

Projekt placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie (działka nr 324/2)

Projekt placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie (działka nr 324/2) mgr inż. Zenon Kokoszka ul. Borowiacka 7 84-200 Wejherowo upr. nr 3273/Gd/87 nr ewid. POM/BO/0244/03 Projekt placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie (działka nr 324/2)

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO PRZEBUDOWY PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W OŚNIE LUBUSKIM

OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO PRZEBUDOWY PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W OŚNIE LUBUSKIM OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO PRZEBUDOWY PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W OŚNIE LUBUSKIM 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1.Zlecenie Inwestora 1.2.Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANCI. mgr inż. arch. DOROTA MONIKA 10/PD OKK/2011. mgr inż. arch. MICHAŁ MAŃKO

PROJEKTANCI. mgr inż. arch. DOROTA MONIKA 10/PD OKK/2011. mgr inż. arch. MICHAŁ MAŃKO ul. Starobojarska 20/13 tel. kom. 728 335 277 15-073 Białystok e-mail: biuro@architektmanko.pl NIP 2910754304 strona internetowa: REGON 200301400 www.architektmanko.pl PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

PLAC ZABAW W PROGRAMIE RADOSNA SZKOŁA. EGZ. 1/4 dla inwestora. Gmina Poświętne Poświętne 21, 18-112 Poświętne INWESTOR ADRES BUDOWY

PLAC ZABAW W PROGRAMIE RADOSNA SZKOŁA. EGZ. 1/4 dla inwestora. Gmina Poświętne Poświętne 21, 18-112 Poświętne INWESTOR ADRES BUDOWY S T R O N A T Y T U Ł O W A P R O J E K T U B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z E G O Ul. Wiosny Ludów 10, 63-000 Środa Wlkp. www.iplaczabaw.pl INWESTOR ADRES BUDOWY OBIEKT ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA tel.: 507 749 035, e-mail: wkawula@op.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLAC ZABAW DLA DZIECI na części działki nr 882/2 ŁĘG TARNOWSKI GM. ŻABNO INWESTOR GMINA ŻABNO ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno AUTOR

Bardziej szczegółowo

Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA PB - opis techniczny. Str. 1

Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA PB - opis techniczny. Str. 1 Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną

Bardziej szczegółowo