PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA PARKU TRAMPOLIN NA TERENIE AWF W WARSZAWIE ETAP I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA PARKU TRAMPOLIN NA TERENIE AWF W WARSZAWIE ETAP I"

Transkrypt

1 ARCHITEKT KRAJOBRAZU DR INŻ. KINGA ZINOWIECCIEPLIK WARSZAWA UL. BLATONA M7 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA PARKU TRAMPOLIN NA TERENIE AWF W WARSZAWIE ETAP I ZESZYT INWESTOR NR UMOWY OBIEKT Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Bielany 0188 Warszawa, ul. Żeromskiego 9 UDIIIWOŚC/BIE/III/P3/4/1/014 PARK TRAMPOILIN AWF WARSZAWA UPRAWNIENIA GŁÓWNY PROJEKTANT dr inż. Kinga ZinowiecCieplik arch. kraj. paysagiste CESP PODPIS ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Arch. krajobrazu Architektura, konstrukcja Geodezja, pomiar dr inż. Kinga ZinowiecCieplik inż. Katarzyna Jakubowska mgr inż. Zofia Wierzbicka mgr inż. Janusz Krakowski arch. kraj. paysagiste CESP arch. kraj. Upr.559/69 z art Upr.575 Warszawa, 8 maja 014 r. 1

2 Zawartość: 1. Podstawa opracowania Załączniki Uprawnienia branżowe, przynależność do Izby Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku Oświadczenia Zalecenia konserwatorskie Cel opracowania Zakres opracowania Opis terenu opracowania Opis projektu budowlanowykonawczego Parku Trampolin Założenia projektowe i opis projektu zagospodarowania Wyznaczenie projektu w terenie Projekt dróg Projekt urządzeń zabawowych i rekreacyjnych Projekt piaskownicy Projekt nawierzchni sztucznych wylewanych Projekt elementów wyposażenia Projekt trawnika Informacja odnośnie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BiOZ Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji Wykaz istniejących obiektów budowlanych Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom Część graficzna... 36

3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Niniejszy projekt przygotowano w oparciu o: Umowę nr UDIIIWOŚC/BIE/III/P3/4/1/014 zawartą między Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Bielany z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 9 zwanym Zamawiającym, reprezentowanym przez Rafała Miastowskiego Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 4 czerwca 01r. nr GPIX i Grzegorza Pietruczuka Zcę Burmistrza Dzielnicy na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 15 czerwca 01r. nr GP IX , a Kingą ZinowiecCieplik działającą pod nazwą Zinowiec Cieplik krajobraz i architektura z siedzibą w Warszawie przy ul. Blatona /7 zwaną Wykonawcą; Wytyczne Inwestora; Zalecenia konserwatorskie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków; Inwentaryzacja dendrologiczna z projekt gospodarki drzewostanem; Projekt koncepcyjny; Mapa do celów projektowych, skalibrowana względem układu współrzędnych Warszawa 5; Wizja lokalna terenu, prace terenowe;. ZAŁĄCZNIKI 3

4 .1. Uprawnienia branżowe, przynależność do Izby 4

5 5

6 .. Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku 6

7 .3. Oświadczenia Kinga ZinowiecCieplik ul. Baltona m Warszawa Warszawa r. Zofia Wierzbicka ul. Międzynarodowa 33 m Warszawa OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymogami prawa budowlanego (art.0 ust.4) oświadczam, że Projekt Budowlano Wykonawczy Parku Trampolin przy ul. Marymonckiej 34 w Warszawie jest zgodny z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kinga ZinowiecCieplik Zofia Wierzbicka 7

8 Kinga ZinowiecCieplik ul. Baltona m Warszawa Warszawa r. Zofia Wierzbicka ul. Międzynarodowa 33 m Warszawa OŚWIADCZENIE Wszystkie zaprojektowane urządzenia zabawowe i stosowane pod nimi nawierzchnie bezpieczne amortyzujące upadek w Parku Trampolin są urządzeniami i nawierzchniami bezpiecznymi oraz są zgodne ze sztuką budowlaną a także z ustaleniami norm: PNEN 1176 i PNEN Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu budowy przekazać Inwestorowi certyfikaty zgodności z normami zamontowanych urządzeń zabawowych i wbudowanych nawierzchni bezpiecznych. Kinga ZinowiecCieplik Zofia Wierzbicka 8

9 Kinga ZinowiecCieplik ul. Baltona m Warszawa Warszawa r. Zofia Wierzbicka ul. Międzynarodowa 33 m Warszawa OŚWIADCZENIE Oświadczam, iż informacje zawarte w wydruku dokumentacji projektowokosztorysowej Parku Trampolin przy ul. Marymonckiej 34 w Warszawie są tożsame z dokumentacją przekazaną w formie elektronicznej (CD). Kinga ZinowiecCieplik Zofia Wierzbick 9

10 .4. Zalecenia konserwatorskie 10

11 11

12 3. CEL OPRACOWANIA Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanowykonawczego zagospodarowania rekreacyjnego Parku trampolin Etap I obszaru po dawnych działkach pracowniczych na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy ul. Marymonckiej ZAKRES OPRACOWANIA Zakres terytorialny obejmuje teren po dawnych działkach pracowniczych AWF na terenie Kampusu Uczelni Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego przy ul. Marymonckiej 34 w Warszawie (działka ew. nr 3/1 z obrębu 70903). Zakres tematyczny obejmuje: Zeszyt nr (niniejsze opracowanie realizacja budżet Urząd dzielnicy Bielany m.st. Warszawy): projekt zagospodarowania terenu; projekt budowlanowykonawczy dróg; projekt budowlanowykonawczy lokalizacji urządzeń zabawowych i rekreacyjnych; projekt budowlanowykonawczy lokalizacji elementów wyposażenia terenu; Zeszyt nr AWF (realizacja budżet AWF): projekt budowlanowykonawczy trejaży panelowych. 5. OPIS TERENU OPRACOWANIA Teren opracowania obejmuje powierzchnię 7089,56 m po dawnych działkach pracowniczych AWF znajdujący się w strefie objętej ochroną konserwatorską. Teren jest ogrodzony od strony zachodniej (ul. Marymoncka) ogrodzeniem betonowym z podmurówką i słupami zbrojonymi oraz przęsłami z statki metalowej ujętej w ramy płaskowników. Od północy, wschodu i południa wewnętrzne ogrodzenie terenu stanowi siatka metalowa rozpięta na zabetonowanych metalowych słupkach. Wejście na teren znajduje się od wewnętrznej ulicy terenu AWF od strony wschodniej tworzy je furtka będąca częścią jednego z przęseł bramy. Stan techniczny ogrodzenia zewnętrznego od strony ul. Marymonckiej jest zły, ogrodzenie wymaga poważnego remontu ze względu na liczne uszkodzenia przez pnie drzew wrastające w to ogrodzenie. Stan techniczny pozostałego ogrodzenia wewnętrznego wymaga demontażu. 1

13 Sam teren to dawne ogrody działkowe, po których pozostał dość bogaty drzewostan owocowy oraz nieliczne krzewy ozdobne liściaste i iglaste. Po obwodzie w pobliżu granic terenu zwłaszcza od strony północnej rosną duże i wartościowe drzewa lipy drobnolistne (Tilia cordata) (nr 6669,74,83,86) o obwodach powyżej 130cm i nawet 38cm (nr7) oraz klony jawory (Acer pesudoplatanus) od strony zachodniej od ul. Marymonckiej (nr 166,169,170,176,). Na terenie zinwentaryzowano także kilka innych gatunków o obwodach pni powyżej 100cm takich jak klon zwyczajny (Acer platanoides nr 144) i wiąz szypułkowy (Ulmus laevis nr 139,143). Z drzew owocowych na uwagę zasługuje orzech włoski (Juglans regia) o pięknej jasnoszarej korze i obwodzie powyżej 100cm (nr 70) oraz jabłoń (nr 8). Ogólnie stan zdrowotny drzew i krzewów oceniony został jako średni oraz miejscowo jako zły głównie ze względu na: zagęszczenie, formy samosiewów wrastające w inne drzewa bądź w ogrodzenie, a także ze względu na wiek drzew owocowych. Stan faktyczny istniejącego drzewostanu przedstawia tabela inwentaryzacyjna wraz z dokumentacją graficzną inwentaryzacji i projektu gospodarki drzewostanem. Inwentaryzację dendrologiczną i projekt gospodarki drzewostanem zawarto w Zeszycie 1 dotyczącym koncepcji zagospodarowania Parku Trampolin. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Zarządca terenu AWF Warszawa przygotuje teren do budowy poprzez: usunięcie drzew chorych i kolidujących z projektem; wyrównanie i oczyszczenie z resztek ogrodowych, fundamentów i zanieczyszczeń. 6. OPIS PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO PARKU TRAMPOLIN Na projekt budowlany zagospodarowania Parku Trampolin Etap I składają się: projekt zagospodarowania terenu projekt budowlanowykonawczy dróg projekt budowlanowykonawczy lokalizacji urządzeń zabawowych i rekreacyjnych projekt budowlanowykonawczy lokalizacji elementów wyposażenia terenu Założenia projektowe i opis projektu zagospodarowania Proponując rozwiązania projektowe dla przyszłego terenu rekreacyjnego nazwanego Parkiem Trampolin ustalono z Inwestorem następujące wytyczne: teren ma pełnić funkcje rekreacyjne z przewagą rekreacji czynnej, jako teren publiczny ogólnie dostępny; 13

14 przewidywany program to: plac zabaw (z trampolinami i huśtawkami), boisko wielofunkcyjne, strefa wspinaczkowa, siłownia (urządzenia ustawiane przez Zarząd Oczyszczania Miasta) oraz strefa odpoczynku biernego tzw. skwer; zachowanie wyznaczonych granic pozostawienie wejścia w jego obecnej lokalizacji, wymiana ogrodzenia wewnętrznego na nieciągłe trejaże panelowe (zeszyt AWF); zachowanie charakteru miejsca pozostawienie drzew owocowych, niektórych krzewów oraz dawnych upraw ozdobnych jako elementów pamięci miejsca; wpisanie programu rekreacyjnego w sposób harmonijny w zastaną przestrzeń; delikatna kolorystyka projektowanych urządzeń i wyposażenia; naturalne barwy elementów drewnianych, satynowana jasnoszara barwa elementów ze stali nierdzewnej, punktowe zastosowanie barw AWF zawartych na sztandarze Uczelni: żółtej, zielonej i niebieskiej; minimalizowanie nawierzchni na korzyść trawników i muraw; zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych dla wody; ochrona wartościowego drzewostanu występującego na terenie opracowania; na całym terenie obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt; realizacja będzie odbywać się etapowo. Na projekt zagospodarowania I etapu realizacji Parku Trampolin składają się: strefa placu zabaw z serpentyną prefabrykowanym urządzeniem wielofunkcyjnym trampolinami i drobnymi urządzeniami zabawowymi; strefa wspinaczki w zakresie jednej ścianki wspinaczkowej oraz równoważni; układ drogowy w zakresie dwóch głównych dróg wraz z placem wejściowym; elementy wyposażenia: ławki, kosze na śmieci w realizowanych strefach (placu zabaw i wspinaczki) oraz tablica informacyjna i stojaki na rowery na placu wejściowym; ponadto trejaże panelowe wewnętrzne wygrodzenie terenu realizowane z budżetu AWF oddzielny zeszyt Zeszyt AWF W tym etapie ogrodzenie zewnętrzne nie jest objęte projektem. Zestawienie powierzchni: Powierzchnia całkowita 7089,56 m pow. nawierzchni żwirowych 468,10 m pow. nawierzchni z kostki betonowej 6,70 m pow. nawierzchni sztucznej wylewanej 418,34 m pow. piaskownicy 34,1 m pow. stóp betonowych pod trejażami 4,80 m pow. zieleni (trawniki, krzewy) 6157,41 m 6.. Wyznaczenie projektu w terenie. Projekt wyznacza uprawniony geodeta zgodnie z dokumentacją rysunkową zawartą w projekcie. Wymiarowanie oparto o siatkę kwadratów 1x1[m] oraz podano współrzędne punktów charakterystycznych geometrii projektowanego Warszawa 5. układu współrzędne zgodne z układem 14

15 6.3. Projekt dróg nawierzchnie żwirowe, naturalnie stabilizowane biologicznie czynne oraz nawierzchnia z kostki betonowej. W etapie 1 przewidziano do realizacji następujące drogi i place: plac wejściowy; droga w formie "S" łącząca strefę palcu zabaw (strefa z serpentyną urządzeniem wielofunkcyjnym) ze strefą wspinaczkową (miejsce ze ściankami wspinaczkowymi); niewielki odcinek drogi między placem wejściowym a projektowanym boiskiem (ewentualna realizacja w II etapie), będący łącznikiem placu wejściowego z drogą w formie "S". Wszystkie projektowane drogi to drogi w nawierzchni "biologicznie czynnej", żwirowej naturalnie stabilizowanej (jest to nawierzchnia przepuszczalna dla wody stwarzająca możliwości bytowania rośli np. nawierzchnię tą można stosować wokół pni drzew etc), niepylącej o dwóch konstrukcjach: droga z przeznaczeniem tylko dla pieszych droga z przeznaczeniem pieszo jezdnym również dla obsługi technicznej terenu. Projektowana nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi,00 tony/m 3. Składa się z wysokogatunkowych surowców, takich jak: łupki wysokogórskie, specjalny wiążący żwir i kamień naturalny. Kolorystyka wierzchniej warstwy dla obu konstrukcji dróg: jasnypiaskowy, zawiera płytki muskowitu, które pod wpływem słońca się mienią. Nachylenie poprzeczne powierzchni wynosi 3 % (zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji rysunkowej). Między: drogą w formie "S" łączącą strefę placu zabaw a strefę wspinaczkową a drogą łączącą drogę "S" z placem wejściowym w miejscu "zaplatania" się tych dróg, zaprojektowano odmienną nawierzchnię w formie niewielkiej łezki z drobnej kostki betonowej w kolorze nero (czarnymgrafitowym) o płukanej fakturze. Forma projektowanej kostki oraz jej faktura nawiązują do zalecanej przez Stołeczne Biuro Konserwatora Zabytków kostki granitowej. Wszystkie drogi przewidziane do realizacji w etapie I ujęte zostały w obrzeża betonowe 30x8x100[cm] w kolorze czarnym grafitowym. Wymiarowanie oraz konstrukcję dróg przedstawiono na rys. 4a,4b.4c. Wymiarowanie dróg oparto o siatkę kwadratów 1x1[m]. Podano współrzędne środków okręgów na których oparto krzywizny łuków projektowanych dróg. Współrzędne zgodne z układem Warszawa 5 zawarto na rys. 4a. Pielęgnacja nawierzchni żwirowej naturalnie stabilizowanej "biologicznie czynnej" W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału Nawierzchni należy: poluzować powierzchnię po ok. 46 tygodniach na głębokość ok. cm, 15

16 nanieść nową warstwę Nawierzchni i wielokrotnie walcować. Każdej wiosny należy przeprowadzić mechaniczną pielęgnację, a w przypadku intensywniejszego użytkowania dwa razy w roku polegające na: lekkim poluzowaniu za pomocą grabi, w razie potrzeby naniesieniu nowej warstwy Nawierzchni; materiał powinien mieć niewielką wilgotność, następnie przewalcowaniu, na koniec ściągnięciu lub wyrównaniu urządzeniem do pielęgnacji o szerokości minimum m Projekt urządzeń zabawowych i rekreacyjnych Urządzenia zabawowe Z1 Serpentynaurządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Grupa wiekowa: 3 do 14 lat WSU (Wysokość Swobodnego Upadku) : od 1,60 do,30m Kolorystyka: : stal chromowana satynowana!!!; wsporniki kolor czarny RAL 9005 (mat), liny kolor czarny (RAL 9005); elementy złączne kolor żółty RAL.101; Płyty HDPE i HPL kolor niebieski RAL 5017; siedzisko bocianie gniazdo kolor czarno niebieski RAL 9005 RAL

17 W skład urządzenia wchodzą : huśtawka bocianie gniazdo 1szt. huśtawka wahadłowa 3 szt. huśtawka super lina szt. linaria a na serpentynie szt. tuby urządzenia sensoryczne 3 szt. (1 duża fi 1000mm, małe po 600mm) urządzenia edukacyjne: panele punktowe, kalejdoskopy, lunety. elementy rurowe serpentyny wijące się po terenie jako element organizujący przestrzeń. Materiały serpentyna: stal chromowana satynowana!!! wsporniki: stal chromowana malowana na kolor czarny RAL 9005 mat liny Ø16 polipropylenowe, z rdzeniem stalowym kolor czarny RAL 9005 elementy złączne kolor żółty RAL 101 Płyty HDPE i HPL kolor niebieski RAL 5017 siedzisko bocianie gniazdo kolor czarno niebieski RAL 9005 RAL 5017 wnętrze 3szt. tub: żółto niebieskie RAL 101 RAL 5017 zgodnie z załączonym poniżej wzorem (kolorystyka producenta) tuba 1000mm tuba 600mm Konstrukcja Konstrukcja nośna wykonana z rur okrągłych ze stali nierdzewnej (chromowej) satynowanej; Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej (chromowej); Elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne; Siedzisko okrągłe typu bocianie gniazdo Ø1000 mm, WSU = 1,6m; Siedzisko płaskie gumowe (huśtawka wahadłowa) z wkładką metalową, WSU = 1,3; Lina wahadła o przekroju kwadratowym lub okrągłym (huśtawka super lina) WSU<1m; Liny Ø16 polipropylenowe, z rdzeniem stalowym; Płyty wykonane z tworzywa sztucznego HDPE o grubości 15 lub 19 mm. (linarium na serpentynie) WSU=,16; Płyty wykonane z tworzywa sztucznego HPL o grubości 8 mm. (tuba); Max. średnica 1 szt. tuby dużej (stożka z blachy) 1000 mm. (tuba); Max. średnica szt. tub średnich (stożka z blachy) 600 mm. (tuba). Kotwienie W komplecie znajdują się fundamenty prefabrykowane wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż. 17

18 Z Trampolina okrągła (1,5m) 5szt. Grupa wiekowa: od 3 lat WSU = 0,60m Kolorystyka: czarna matowa, nawierzchnia wokół wylewana amortyzująca kolor zielony RAL 6011 z dodatkiem żółtego granulatu EPDM RAL 101. Długość (m) 1,50 Szerokość (m) 1,50 Wysokość (m) 0,00 Model do wbudowania w grunt Mata do skakania wykonana jest z taśmy z tworzywa wzmocnionych linkami stalowymi. Stanowi doskonałą zabawę dla wszystkich dzieci. Krawędzie zabezpieczone nawierzchnią bezpieczną. Materiały Rama 150 x 150 x 30 cm ( l x w x h ), ocynkowana stal; Głębokość rama : 30cm; Pod matą do skakania: 50cm; całkowita głębokość: 63cm; Mata do skakania wykonana z taśm z tworzywa, które zostały powleczone dodatkową powłoką dla zwiększenia trwałości oraz wzmocnione sześcioma stalowymi linkami. Odporna na warunki atmosferyczne i zniszczenie Wymiary powierzchni aktywnej / użytkowej107 x 107 cm; Mocowanie taśm do skakania 36 stalowych sprężyn, 185 mm długości i Ø 0mm; Zabezpieczenie krawędzie urządzenia oraz rama stalowa zabezpieczona za pomocą nawierzchni bezpiecznej wylewanej kolor zielony RAL Kotwienie: Betonowa rama fundamentowa do osadzenia stelażu w gruncie z matą do skakania. Rozstaw fundamentów na podstawie instrukcji montażu. Z3 Bujak tuba 1 szt. Grupa wiekowa 314 WSU = 0,39m Kolorystyka: kolor niebieski (RAL 5017) samej tuby, stal ocynkowana 18

19 Materiały Konstrukcja tuby wykonana z profili zamkniętych o przekrojach 10x40x3 mm i 100x100x3 mm. Ścianki Tuby wykonane z płyty HDPE wysoce odpornej na czynniki atmosferyczne w kolorze niebieskim (RAL 5017). Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym. Ruch urządzenia opiera się na pracy przegubów metalowogumowych nie wymagających konserwacji. Kotwienie W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż. Z4 Bujak koniczyna 1 szt. Grupa wiekowa 314 WSU = 0,60m Kolorystyka niebieska RAL 5017, uchwyt żółty RAL 101 reszta czarna RAL 9005 Materiały Konstrukcja wykonana ze stali oraz płyty polietylenowej HDPE. Konstrukcja stalowa ocynkowana metodą ogniową oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym. Kotwienie W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż. Z5 Linarium obrotowe 1 szt. Grupa wiekowa 3 14 lat WSU =,30m Kolorystyka: stal ocynkowana, liny czarne, element na dole czarny RAL 9005, elementy złączne żółty RAL 101, elementy ze staliwa kolor niebieski RAL5017). 19

20 Materiały Głównym elementem konstrukcyjnym jest słup stalowy o średnicy 168,3 mm zabezpieczony przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Fundament wykonany jest jako stopa żelbetowa posadowiona na głębokości 1 m. Sieć wykonana jest z liny polipropylenowej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Średnica liny wynosi 16 mm. Okręgi z rury zamontowane u góry i dołu urządzenia wykonane są ze stali nierdzewnej. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z tworzywa sztucznego i aluminium (kolor żółty RAL 101). Elementy łączące liny z słupem wykonane są ze staliwa i stali nierdzewnej. Staliwo zabezpieczone jest przed korozją poprzez malowanie farbami chlorokauczukowymi (kolor niebieski RAL 5017). Kotwienie W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż. Z6 Bujak hula 1 szt. Grupa wiekowa od 3 lat WSU = 0,45m Kolorystyka stal nierdzewna/ niebieska RAL 5017 Długość (m) 0,6 Szerokość (m) 0,41 Wysokość (m) 0,34 Zabawa pozwala na kontrolowanie niepokoju i lęku u dzieci oraz rozwija poczucie rytmu i czasu. W trakcie zabawy stoi się na platformie. Balansując ciałem urządzenie wprawia się w ruch. Zadaniem uczestnika zabawy jest poruszanie stalowymi kulkami po wyznaczonych torach. Materiały Platforma Wykonana ze stali nierdzewnej oraz stali malowanej kolor niebieski RAL Rodzaj stali nierdzewnej DIN Kotwienie Zgodnie z instrukcją montażu producenta. Zabetonowanie słupów nośnych betonem na podsypce z klińca. Fundament (l x w x h) 0,50x0,50x0,60m wykonany z betonu C 0/5. Z7 Bujak piłka 3szt. Grupa wiekowa 3 14 lat WSU= 0,77m Kolorystyka, piłka niebieska (RAL 5017), uchwyty czarne (RAL 9005), noga bez zmian. 0

21 Materiały Konstrukcja wykonana ze stali oraz tworzywa sztucznego. Kule wykonane z żywicy poliestrowej kolor niebieski RAL Przeguby metalowogumowe nie wymagające konserwacji. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym kolor stalowy. Kotwienie W komplecie znajduje się fundament wykonany z betonu B30, ułatwiający montaż. Z8 Karuzela stojąca 3szt. Grupa wiekowa 3 14 lat WSU = 0,38m Kolorystyka producenta stal nierdzewna + guma (żółta RAL 101 i niebieska RAL 5017), zakończenie drążka (żółta RAL 101 i niebieska RAL 5017). Wybrane wzory dla podestów: Średnica podestu: Ø 0,50 m Wysokość całkowita urządzenia: 1,4 m Odległość od podłoża do podestu: 0,3 m 1

22 Odległość od podłoża go górnej granicy podestu: 0,33m Dostępne trzy rodzaje rysunku na podeście Wysokość drążka: 0,91m Prosty drążek zakończony kulką z wykonana z lakierowanej stali kolor niebieski RAL 5017/żółty RAL101. Materiał Stal nierdzewna DIN i ocynkowana, guma antypoślizgowa. Karuzela stojąca to urządzenie zabawowe stymulujące rozwój zmysłu równowagi oraz rozwija mięśnie odpowiedzialne za prawidłową postawę. Zabawa na tego typu urządzeniach pozwalana na rozwój świadomości i orientacji w przestrzeni. Wielkość karuzeli pozwala na zabawę w pozycji siedzącej lub stojącej. Urządzenie można wprowadzić w ruch odpychając się od podłoża. Kotwienie Zgodnie z instrukcją montażu producenta. Zabetonowanie słupów nośnych betonem na podsypce z klińca. Rozstaw fundamentów na podstawie dostarczonej z urządzeniem instrukcji montażu. Z11 Karuzela wirująca 3 szt. Grupa wiekowa od 51 lat WSU= 0,13m Kolorystyka producenta żółta. Długość (m) 0,51 Szerokość (m) 0,51 Wysokość (m) 0,13 Karuzela w kształcie dysku wykonany z tworzywa formowanego odśrodkowo. Z urządzenia można korzystać siedząc, stojąc a nawet leżąc, dzięki czemu jest ono dostępne dla osób niepełnosprawnych. Silna i odporna konstrukcja bez zbędnych elementów podatnych na zniszczenie. Materiały Łączniki wykonane ze stali nierdzewnej. Odporne na niepożądaną manipulację śruby we wszystkich obejmach i widocznych złączach. Elementy z tworzywa w arkuszach wykonane są z 1,905 cm polietylenu HD barwionego w całej masie oraz 1,7 cm antypoślizgowego panelu z tworzywa sztucznego. Panele wykonane są z tworzywa uodpornionego na promieniowanie UV. Powierzchnia elementów wygładzona, bez ostrych krawędzi. Rura kotwiąca o średnicy 7,30 cm i grubości ścianki 3,mm, wykończona poliestrowym lakierem proszkowym. Rurowe elementy stalowe o średnicy 7,30 cm i grubości ścianki 3,mm.

23 Minimalna granica plastyczności wynosi 50,000 psi. o maksymalnej wytrzymałości na rozciąganie co najmniej 13%. Kotwienie Zabetonowanie słupów nośnych betonem B5 na podsypce z klińca. Rozstaw fundamentów na podstawie dostarczonej z urządzeniem instrukcji montażu. Z1 Trampolina prostokątna 1szt. Grupa wiekowa od 3 lat WSU= 0,60m Kolorystyka producenta czarna matowa, nawierzchnia wokół wylewana zielona RAL 6011 z dodatkiem żółtego granulatu EPDM RAL 101. Model do wbudowania w grunt Długość (m) 8,4 Szerokość (m) 1,55 Mata do skakania wykonana jest z taśmy z tworzywa wzmocnionych linkami stalowymi. Stanowi doskonałą zabawę dla wszystkich dzieci. Krawędzie zabezpieczone nawierzchnią bezpieczną. Materiały Rama 8,33 x 1,56m, ocynkowana stal. Głębokość całkowita głębokość: 86cm. Mata do skakania wykonana z taśm z tworzywa, które zostały powleczone dodatkową powłoką dla zwiększenia trwałości oraz wzmocnione sześcioma stalowymi linkami. Odporna na warunki atmosferyczne i zniszczenie. Wymiary powierzchni aktywnej / użytkowej 766 x 89 cm. Mocowanie taśm do skakania stalowe sprężyny, 185 mm długości i Ø 0mm. Zabezpieczenie krawędzie urządzenia oraz rama stalowa zabezpieczona za pomocą nawierzchni bezpiecznej wylewanej kolor zielony RAL

24 Kotwienie: Betonowa rama fundamentowa do osadzenia stelażu w gruncie z matą do skakania. Rozstaw fundamentów na podstawie instrukcji montażu. Z13 Trampolina kwadratowa (1,5m) 6szt. Grupa wiekowa od 3 lat WSU= 0,60m Kolorystyka producenta czarna mata, nawierzchnia wokół wylewana zielona RAL Model do wbudowania w grunt. Długość (m) 1,50m 1 Szerokość (m) 1,50m 1 Materiały Mata do skakania wykonana jest z taśmy z tworzywa wzmocnionych linkami stalowymi. Stanowi doskonałą zabawę dla wszystkich dzieci. Krawędzie zabezpieczone nawierzchnią bezpieczną. Rama 150 x 150 x 30 cm ( l x w x h ), ocynkowana stal. Głębokość Rama : 30cm; Pod matą do skakania: 50cm; Całkowita głębokość: 63cm. Mata do skakania wykonana z taśm z tworzywa, które zostały powleczone dodatkową powłoką dla zwiększenia trwałości oraz wzmocnione sześcioma stalowymi linkami. Odporna na warunki atmosferyczne i zniszczenie. Wymiary powierzchni aktywnej / użytkowej 107 x 107 cm; Mocowanie taśm do skakania 36 stalowych sprężyn, 185 mm długości i Ø 0mm; Zabezpieczenie krawędzie urządzenia oraz rama stalowa zabezpieczona za pomocą nawierzchni bezpiecznej wylewanej kolor zielony RAL Kotwienie Betonowa rama fundamentowa do osadzenia stelażu z matą do skakania. Rozstaw fundamentów na podstawie instrukcji montażu. Z14 Równoważnia linowa 1szt. Grupa wiekowa od 4 lat WSU= 0,40m Kolorystyka producenta 4

25 Wysokość: 0,40m Materiały Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej. Podest wykonana ze stali nierdzewnej, pokryty warstwą antypoślizgowej gumy. Rodzaj stali nierdzewnej DIN Taśma Ø 16 mm plecionka stalowa (stal ocynkowana). Kotwienie Zgodnie z instrukcją montażu producenta. Zabetonowanie słupów nośnych betonem na podsypce z klińca. Fundamenty (l x w x h) 0,80 x 0,80 x 0,60m wykonany z betonu C 0/5 każdy. Urządzenia rekreacyjne Z15 Piłka na linie 1szt. Grupa wiekowa 51 lat WSU nie dotyczy Kolorystyka: słupek stalowy, zakończenie słupka niebieskie RAL 5017, piłka żółta RAL 101. Grać można w parach i pojedynczo. Materiały Element rurowy słup wykonany z rury o Ø 6,03 cm cynkowanie ogniowe, grubość ścianki,05mm, zaślepka z odlewu z wysokiej wytrzymałości stopu aluminium Almag 35 (535.0 F). Niedopuszczalne jest zastosowanie zaślepki plastikowej. Linka dł. 1,5m nylon wzmocniony gumową osłonką. 5

26 Kotwienie Zgodnie z instrukcją montażu producenta. Zabetonowanie słupów nośnych betonem B5 na podsypce z klińca. Rozstaw fundamentów na podstawie dostarczonej z urządzeniem instrukcji montażu. Z16 ścianka wspinaczkowa 1 szt. Grupa wiekowa do 14 lat WSU = 3m Kolorystyka: płyty wykonane ze sklejki wodoodpornej czarne RAl 9005, słupy i szczeble stal ocynkowana, chwyty żółte RAL 101 Materiały Słupy wykonane ze stalowych rur kwadratowych ocynkowanych o profilu 70x70 mm Szczeble wykonane z rur okrągłych ze stali nierdzewnej (chromowej) o profilu Ø38 mm Płyty wykonane ze sklejki wodoodpornej o grubości 18 lub 1 mm. Elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne. Kotwienie W komplecie znajduje się fundament wykonany z betonu B30, ułatwiający montaż. Z17 Siłownia plenerowa poza zakresem niniejszego zadania budowlanego W projekcie uwzględniono lokalizację urządzeń słowni na świeżym powietrzu. Za ich formę (formę ćwiczeń) i kolorystykę oraz nawierzchnię w strefach bezp. odpowiada Zarząd Oczyszczania Miasta. Zalecenia Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków do niniejszego projektu wskazują jednak na zastosowanie stonowanej kolorystyki zbieżnej z kolorystyką pozostałych elementów projektu! Siłownia składa się z 3 par urządzeń między którymi ustawione są tablice informacyjne. Wszystkie urządzenia zabawowe i rekreacyjne są przewidziane do stałego montażu w gruncie (betonowanie słupów) zgodnie ze wskazówkami producenta. Wszystkie urządzenia posiadają cechy wysokiej odporności na uszkodzenia. Wszystkie urządzenia spełniają wymagane prawem UE i Polski normy bezpieczeństwa i jakości. Firma wykonująca montująca urządzenia oraz wykonująca nawierzchnie sztuczne wylewane amortyzujące upadek powinna posiadać autoryzacja producenta. 6

27 UWAGA: Inwestor może wykorzystać inne urządzenia zabawowe i rekreacyjne niż podane w niniejszym projekcie, jeśli wybrane zamiennie urządzenia będą spełniać: będą tożsame pod względem formy i kolorystyki, będą tożsame pod względem materiałowym, będą tożsame pod względem wymiarów własnych jak i stref bezpieczeństwa, oraz wysokości swobodnego upadku, będą takie same pod względem formy aktywności, będą posiadały atesty i certyfikaty bezpieczeństwa zgodne z normami unijnymi w zakresie bezpieczeństwa, oraz będą zgodne z normami podanymi w specyfikacji Projekt piaskownicy W projekcie przewiduje się wykonanie okrągłej piaskownicy o średnicy 6,60m. Pod piaskownicą znajduje się warstwa odsączająca, zabezpieczająca przed zalewaniem wodą deszczową wyłożona geowłókniną, która pełni rolę warstwy odcinającej. Grubość warstwy piasku w piaskownicy wynosi 50cm i jest obniżona w stosunku do otaczającego poziomu obrzeża o 15cm. Obrzeże piaskownicy (bordnice) wykonane jest z wylewanego betonu na miejscu i oblanego sztuczną nawierzchnią (warstwą EPDM) w kolorze żółtym RAL 101. Ilości materiałów, oraz konstrukcję piaskownicy podano na rys. 5b 6.6. Projekt nawierzchni sztucznych wylewanych Nawierzchnią użytkową w projektowym Parku Trampolin będą powierzchnie trawiaste z wyjątkiem dróg pieszych oraz miejsc pod urządzeniami o WSU powyżej 1 m. W strefach bezpieczeństwa urządzeń o WSU powyżej 1 m zaprojektowano nawierzchnie sztuczne wylewane amortyzujące upadek. Dla każdego urządzenia dopasowano grubość warstwy amortyzującej SBR w zależności od parametru WSU. Nawierzchnia sztuczna jest nawierzchnią gumową zbudowaną z dwóch warstw granulatu gumowego: spodniego pochodzącego z recyklingu SBR i wierzchniego z EPDM, połączonych klejem poliuretanowym. Nawierzchnia sztuczna jest elastyczna, trwała oraz przepuszczalna dla wody. Grubość nawierzchni (w niniejszym projekcie) wynosi od 40 do 100 mm w zależności od przeznaczenia i wymagań, które ma spełnić. W projekcie grubość warstwy amortyzującej zależy od parametrów wysokości swobodnego upadku danego urządzenia. Przygotowanie podłoża Podłoże z kruszywa kamiennego powinno składać się z warstwy grub. 0 cm z łamanego kruszywa frakcji 31,5 63 mm, zaklinowanego warstwą klińca 431,5 mm; należy ją wyprofilować i zagęścić zgodnie z projektem. Wykonanie spodniej warstwy granulatu Spodnia warstwa (gr. zależna od parametrów wysokości swobodnego upadku WSU urządzeń) składa się z: granulatu gumowego SBR granulacji 14 mm jednokomponentowego kleju poliuretanowego. Wykonanie wierzchniej warstwy Wierzchnia 1 cm warstwa składa się z: granulatu EPDM granulacji 13,5 mm jednokomponentowego kleju poliuretanowego. 7

28 Nawierzchnia sztuczna jest gładka i bezspoinowa. Możliwe jest jednak występowanie niewielkich nierówności w miejscach przerw technologicznych. Dopuszczalna tolerancja nierówności powierzchni górnej 5 mm na długości 3 m oraz szczelin między miejscami połączeń 1 mm. Temperatura powietrza i podłoża podczas obróbki i do zupełnego stwardnienia powinna wynosić co najmniej +5 C. Względna wilgotność powietrza konieczna do stwardnienia nie powinna być niższa niż 40%. Grubość nawierzchni sztucznej odpowiedzialnej za amortyzację upadku, dopasowano zgonie z parametrem wysokości swobodnego upadku dla każdego urządzenia. Obrzeża naw. sztucznej wylewanej to obrzeża chodnikowe (30x8x100 cm) oblewane wierzchnią warstwą EPDM. Ilości materiałów oraz konstrukcję nawierzchni podano na rys. 5b UWAGA!!! Nawierzchnie sztuczne, wylewane na miejscu może wykonywać tylko firma specjalizująca się w tego typu nawierzchniach i znająca dokładnie technologie wykonywania tego typu nawierzchni. Technologia oraz budowa nawierzchni powinna być zgodna z wymogami i wskazówkami producenta oraz z dokumentacją projektową. Firma wykonująca powinna posiadać autoryzacja producenta. Na następnej stronie przedstawiono wzór granulatu żółtego EPDM RAL 101. Granulat rozsypuje się od zewnętrznych krawędzi do środka placyków zmniejszając jego ilość. Szerokość pasa granulatu ca 0,8 m w zależności od geometrii placu. 8

29 9

30 6.7. Projekt elementów wyposażenia Ławki 7szt. W pierwszym etapie będzie realizowanych 7szt. ławek: ławki po łukach dł. 6m 4 szt. w strefie serpentyny; ławki po łukach z przesuniętym oparciem dł. 8m, przesunięcie 1m szt. w strefie wspinaczki; ławka po łuku z przesuniętym oparciem dł. 6m., ze skróconym oparciem 1m 1szt. strefa wspinaczki. Materiały Elementy nośne: stal ocynkowana, profil zamknięty kwadratowy. Elementy drewniane drzewno syberyjskie: modrzew lub sosna, impregnowane ale nie barwione. Elementy siedzisk niezależne od oparć. Oparcia (w modelach z przesunięciem) przesunięte w stosunku do siedzisko 1m. Kotwienie Trwały montaż w gruncie według wskazówek producenta. Tablica informacyjna 1 szt. Tablica informacyjna wys.,0m Element pod informacje obrotowy. Kolorystyka: stal ocynkowana. Materiały Rura stalowa cynkowana ogniowo o 48,3x,9/,6mm. Element obrotowy blacha ocynkowana 1mm. 30

31 Układ obrotowy urządzenia oparty na łożyskach bezobsługowych, nie wymagających konserwacji. Kotwienie W zestawie wraz z regulaminem znajduje się prefabrykat betonowy ułatwiający montaż w gruncie. Stojaki na rowery 5 szt. wymiary: wys. 0,75m, szer. 1,0m Materiały Konstrukcja stojaka wykonana jest z rury stalowej cynkowanej ogniowo o 60,3x,9mm. Kotwienie W komplecie fundament z betonu B30, ułatwiający montaż. Kosze na śmieci 5 szt. Pojemność kosza 3940 L Wymiary: wys. 0,75m, fi. 0,35m Materiały Konstrukcja stalowa, ocynkowana. Górna część malowana lakierem akrylowym (strukturalnym) w kolorze czarnym RAL Oprawianie kosza po wyjęciu górnego sita przy użyciu narzędzi. Otwór 1krotny. Kotwienie W komplecie fundament z betonu B30, ułatwiający montaż. 31

Karta techniczna urządzenia

Karta techniczna urządzenia ,80x40x3mm, 40x40x3mm, rączki z rury 30x2mm Karta techniczna urządzenia Temat/Nazwa: Huśtawka bocianie gniazdo Materiał: Elementy i rury stalowe, beton, liny zbrojone Utworzenie: 2011-11-01 Waga: 101+753kg

Bardziej szczegółowo

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory

WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ. Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory WI.271.30.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Przedszkole Miejskie nr 3 Bajkowy Świat w Markach Rodzaj zabawki ILOŚĆ RYSUNEK poglądowy w zakresie funkcji urządzeń OPIS URZĄDZEŃ Bujak sprężynowiec Różne wzory 4

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I'

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Zestaw zabawowy typu np. 'Bambino I' Wymiary urządzenia: 4,41 x 3,72 x 2,69 m Wymiary strefy: 7,38 x 7,40 m WSU: 1,88 m Konstrukcja zestawu ze stali ocynk., płyt HDPE oraz lin Konstrukcja cynkowana metodą

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Wymiary urządzenia: 2,46m x 2,82m, wysokość 2,0m Wysokość swobodnego upadku: 2,0m Strefa bezpieczeństwa: ø7,0m; 38m² Skład zestawu: przeplotnia linowa, drążek do podciągania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: Projekt placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła w Wołowie INWESTOR: Gmina Wołów Rynek - Ratusz 56-100 Wołów ADRES: Wołów, dz.

Bardziej szczegółowo

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT PLACU ZABAW DLA CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 INWESTOR: CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 ADRES OBIEKTU: ŁODŹ UL. SOPOCKA NR 3/5 Zawartość opracowania: I. OPIS TECHNICZNY.

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul.

Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Zgłoszenie budowy Wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie obiektu małej architektury - plac zabaw przy ul. Glinice w Sanoku Działki o nr ewid: 46/2 obręb Dąbrówka Sanok Inwestor Gmina Miasta

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i młodzieży wraz z wykonaniem ciągów pieszych. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne Zgodnie z wytycznymi inwestora plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia ze stali śrutowanej, odtłuszczanej i galwanizowanej, malowane

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT. Temat : ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA III

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT. Temat : ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA III SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Branża : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA III SOBIESKIEGO W MIEJSCOWOŚCI SOBIESZYN GM

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom.

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom. 1 I. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z ISTOTNYMI PARAMETRAMI OKREŚLAJĄCYMI WIELKOŚĆ ROBÓT. 1. Założenia wyjściowe do kosztorysowania. -mapa do celów projektowych w skali 1:500 -wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKT: TEREN REKREACYJNY ADRES: KUDOWA -ZDRÓJ Nr. dz. 429/2, 429/5 TEMAT: REWITALIZACJA OBSZARU MIASTA KUDOWA- ZDRÓJ W REJONIE ULIC FABRYCZNEJ I TKACKIEJ PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne elementów terenu rekreacyjno wypoczynkowego. Rozlokowanie wymienionych elementów zawarte jest w planie sytuacyjnym.

Wymagania techniczne elementów terenu rekreacyjno wypoczynkowego. Rozlokowanie wymienionych elementów zawarte jest w planie sytuacyjnym. Wymagania techniczne elementów terenu rekreacyjno wypoczynkowego. Rozlokowanie wymienionych elementów zawarte jest w planie sytuacyjnym. Ścianka wspinaczkowa: Przykładowa wizualizacja: Sporządzenie projektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA ZAPROJEKTOWANIU I WYKONANIU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO PN.: BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. DERKACZY W TYCHACH Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Bieganowo- załącznik nr 8 do siwz Obiekt : Plac zabaw Kod CPV : 45112723-9, 37535200-9 Roboty w zakresie wyposażenia i kształtowania

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 128543-2014; data zamieszczenia: 13.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 7 2014-06-13 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 126439-2014 z dnia 2014-06-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godziszów 1. Zestaw wielofunkcyjny - 1 zestaw ( w zestawie: trap schodki, pomost rurowy,

Bardziej szczegółowo

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu w Poz. li 6300 ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY Rodzaj urządzenia Długość Szerokość Wysokość Wys. swobodnego upadku łatwodostępne 2540 mm 1440 mm 2490 mm 2450 mm Uwagi ogólne do zestawu M ill 1. Elementy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

38-500 Sanok Zahutyń 234 Tel.134633844, kom.502-576701 Nazwa obiektu: PUMPTRACK Arkusz nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY

38-500 Sanok Zahutyń 234 Tel.134633844, kom.502-576701 Nazwa obiektu: PUMPTRACK Arkusz nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY 38-500 Sanok Zahutyń 234 Tel.134633844, kom.502-576701 Arkusz nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu budowlanego: BUDOWA TORU ROWEROWEGO i ZAGOSPODAROWANIE TERENU przy TORZE Adres obiektu budowlanego: jednostka

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Projektowa uproszczona

Dokumentacja Projektowa uproszczona Usługi Inżynierskie i Kosztorysowe ul. Partyzantów 32/37 mgr inż. Ryszard Skowron 28-500 Kazimierza Wielka Dokumentacja Projektowa uproszczona Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ URZĄDZEŃ Z OPISEM WYMAGANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

WYKAZ URZĄDZEŃ Z OPISEM WYMAGANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH L.p. Nazwa Jednostka miary BOLEWICE Piaskownica drewniana + montaż Wymiary: 2500x2500 mm, wys. 300 mm Całość wykonana z litych belek drewnianych (100x100 mm), impregnowanych. Połączenia belek wykonane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU W GIMNAZJUM NR 2 RZY UL. PRZYJAŹNI 28 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Ogrodzenie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Bapex 98-330 Pajęczno, ulica Wiśniowa 40

PRZEDMIAR ROBÓT. Bapex 98-330 Pajęczno, ulica Wiśniowa 40 Bapex 98-330 Pajęczno, ulica Wiśniowa 40 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw i otwartej siłowni zewnętrznej w miejscowości Bielki ADRES INWESTYCJI : Bieliki działka nr ewid. 243 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JA-GRA JACEK ZIOMEK 26.600 RADOM, ul. Mleczna 13e tel. 0600 643 968, tel./fax. 048 333 08 67 MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA MAŁEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH NA SKWERZE REKREACYJNYM

URZĄDZENIA MAŁEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH NA SKWERZE REKREACYJNYM URZĄDZENIA MAŁEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH NA SKWERZE REKREACYJNYM Huśtawka na sprężynie Altus 1 Zabawka na elastycznym przegubie z jednym siedziskiem w kształcie kwiatka Dane techniczne Średnica

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci:

Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: Zestawienie urządzeń placu zabaw dla dzieci: UWAGA: Zestawienie ma charakter poglądowy, pokazujący jedynie przeznaczenie i ogólne parametry urządzeń. Zaleca się na etapie wykonawstwa stosowanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Opis wyposażenia placu zabaw. Elementy wyposażenia placu zabaw: Opis stosowanych materiałów do produkcji

Opis wyposażenia placu zabaw. Elementy wyposażenia placu zabaw: Opis stosowanych materiałów do produkcji Opis wyposażenia placu zabaw 1. Plac zabaw o wymiarach 13,175 x 16,83 m oraz 7,90 x 8,105 m, o łącznej powierzchni ok. 287,60 m2. 2. Wyposażenie z elementów drewnianych, impregnowanych metodą próżniowo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba

Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba ozn. sprawy: ZP/PN.271.4.11 Załącznik Nr 13 do SIWZ Rysunki i opisy urządzeń elementów placu zabaw w miejscowości Wyręba Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w niniejszej dokumentacji należy

Bardziej szczegółowo

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM Inwestor: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA UL. 1 PLM WARSZAWA 1 05-300

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Projekt budowlany Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Obiekt: Adaptacja kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 Adres : Gietrzwałd Branża: drogowa Inwestor : Gmina Gietrzwałd Projektant:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie VII INFORMACJA BiOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT PROJEKT ŻUKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO NAD JEZIORKIEM W ŻUKOWIE ARDES INWESTYCJI ul. Książąt Pomorskich, 83-330 Żukowo,

Bardziej szczegółowo

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi na oś. Na Stoku 98 w Kielcach PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi na oś. Na Stoku 98 w Kielcach PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY 6 ebe STUDIO PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233340-4 Fundamentowanie ścieżek

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE

Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE Obiekt BOISKO SZKOLNE WIELOFUNKCYJNE DO PIŁKI RĘCZNEJ, KOSZYKOWKI I SIATKÓWKI Kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Pracownicy firmy Drewniane Place Zabaw

Szanowni Państwo! Pracownicy firmy Drewniane Place Zabaw Szanowni Państwo! Drewniane Place Zabaw to producent urządzeń zabawowych dla dzieci. Firma istnieje na rynku od 2001 roku tworząc bezpieczne, nowoczesne i kolorowe place zabaw. Naszym priorytetem jest

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom.

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom. 1 I. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z ISTOTNYMI PARAMETRAMI OKREŚLAJĄCYMI WIELKOŚĆ ROBÓT. 1. Założenia wyjściowe do kosztorysowania. -mapa do celów projektowych w skali 1:500 -wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia 10031M HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO Huśtawki, Kolekcja metalowa DANE TECHNICZNE Szerokość: 3,25 m Długość: 1,92 m Wysokość: ~2,43 m Strefa funkcjonowania urządzenia F: 24,05 m2 Maksymalna wysokość upadkowa:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH Inwestor : Gmina Miasto Sochaczew ul. 1-Maja 16 96-500 Sochaczew Adres inwestycji Sochaczew ul. Korczaka obręb Chodaków dz.

Bardziej szczegółowo

138042M zestaw GNIAZDO ORŁA

138042M zestaw GNIAZDO ORŁA 138042M zestaw GNIAZDO ORŁA Grupa wiekowa: powyżej 4 roku życia Optymalna ilość użytkowników w jednym czasie: 17 osób Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 33,7m 2 Wysokość swobodnego upadku: 1470mm. Wymiary

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OPIS: A. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI - CZĘŚĆ OPISOWA... 3 B. PROJEKT WYKONANIA NAWIĘRZCHNI SPORTOWEJ NA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE Z ASFALTOBETONOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt ogrodzenia panelowego. Zadanie. Zielona Góra. Adres zadania. Pogotowie opiekuńcze. Inwestor. Budowlana.

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt ogrodzenia panelowego. Zadanie. Zielona Góra. Adres zadania. Pogotowie opiekuńcze. Inwestor. Budowlana. PROJEKT BUDOWLANY Zadanie Adres zadania Projekt ogrodzenia panelowego Zielona Góra Inwestor Branża Pogotowie opiekuńcze Budowlana Temat Projekt zagospodarowania terenu Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH ARCHILAND Robert Szumski ul. Powstańców Śląskich 140/3 53-315 Wrocław Tel.+48 603 431 343 www.archiland-wroclaw.pl archiland.pl@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W

Bardziej szczegółowo

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta Zestaw zabawowy Wymiary urządzenia: 9,22m x 8,85m, wysokość 3,16m Podesty na wysokości 0,9m; 1,26m; 1,98m Wysokość swobodnego upadku: 1,98m Strefa bezpieczeństwa: 88m² Głębokość posadowienia: min. 0,9m

Bardziej szczegółowo

BOISKO WIELOFUNKCYJNE ZE SKOCZNIĄ W DAL O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 44 W ŁODZI UL. DEOTYMY 1

BOISKO WIELOFUNKCYJNE ZE SKOCZNIĄ W DAL O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 44 W ŁODZI UL. DEOTYMY 1 PW IKAR IWONA KARACZKO ul. Pomorska 290/292,92-013 ŁÓDŹ TEMAT OPRACOWANIA: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BOISKO WIELOFUNKCYJNE ZE SKOCZNIĄ W DAL O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 44

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Budowa "dużego" placu zabaw "RADOSNA SZKOŁA 2010" Branża: Architektoniczno-budowlana

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Budowa dużego placu zabaw RADOSNA SZKOŁA 2010 Branża: Architektoniczno-budowlana str. 1 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Budowa "dużego" placu zabaw "RADOSNA SZKOŁA 2010" Branża: Architektoniczno-budowlana Lokalizacja: Niedzbórz, dz. nr ewid.507, gm. Strzegowo. Jednostka projektowa: BIPEX

Bardziej szczegółowo

BIURO ARCHITEKTONICZNE FORMING Łódź, ul. Narutowicza 57 kod: 90-130. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.szymon Tarka DATA OPRACOWANIA : 25.06.

BIURO ARCHITEKTONICZNE FORMING Łódź, ul. Narutowicza 57 kod: 90-130. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.szymon Tarka DATA OPRACOWANIA : 25.06. BIURO ARCHITEKTONICZNE FORMING Łódź, ul. Narutowicza 57 kod: 90-130 PRZEDMIARY NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw przy Zespole Szkół w Sadkowicach wg Rządowego Programu p.n.: "Radosna Szkoła" ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Dokumenty formalno-prawne str. 3 9 - Wypis i wyrys str. 4 - Mapa sytuacyjno wysokościowa skala 1:500 str. 5 - Uprawnienia i zaświadczenia str. 6 9 II. Opis techniczny str. 10 15

Bardziej szczegółowo

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT:

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT: jednostka projektowa: ARCHITECS Jakub Olszowiec Kowalków Wieś 16 26-713 Kazanów PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OBIEKT: PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

PR OJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE IV ETAP

PR OJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE IV ETAP USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 27 C, TEL. 58 672446, 606 49752 PR OJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL IV ETAP

Bardziej szczegółowo

CENA BRUTTO 2,400 PLN.

CENA BRUTTO 2,400 PLN. Elementy składowe urządzenia zabawowego: podest, drabinka wejściowa, zjeżdżalnia. Wymiary urządzenia zabawowego: wysokość 175cm, szerokość 100cm, długość 300cm, strefa użytkowania urządzenia 400cm x 550cm,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Inwestor: Gmina Szczebrzeszyn pl. T. Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn Adres Inwestycji:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO KOSZTORYSU

WYJAŚNIENIA DO KOSZTORYSU WYJAŚNIENIA DO KOSZTORYSU Obiekt ZIELEŃ PARKU W MIEJSCOWOŚCI LUTOCIN, POWIAT ŻUROMIN. Inwestor GMINA LUTOCIN ul. Poniatowskiego 1 09-317 LUTOCIN DRZEWA LIŚCIASTE SZTUKI WYSOKOŚĆ (M.) OBWÓD PNIA (CM.) 1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ARTPLAN ul. Tetmajerów 5, 35-056 Rzeszów, tel. 0178523420 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁKACH BUDOWLANYCH (PLAC REKREACYJNY), 10 MIEJSC

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY ZAMAWIAJĄCY: Urząd Gminy Żyrzyn Ul. Powstania Styczniowego 10 24-103 Żyrzyn Projekt zagospodarowania placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Żyrzyn PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY DATA: 01.2013

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie robót mała architektura

Zgłoszenie robót mała architektura Rafał Wrzosek 14 200 Iława ul. M.C. Skłodowskiej 2B/27 tel. 504694848 e mail: pracownia d3@wp.pl NIP 744 162 68 73 REGON 281414229 Zgłoszenie robót mała architektura OBIEKT: Utworzenie placu zabaw oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2.3 Omówienie poszczególnych elementów projektowanego zagospodarowania:

OPIS TECHNICZNY. 2.3 Omówienie poszczególnych elementów projektowanego zagospodarowania: OPIS TECHNICZNY do projektu Centrum Odnowy Miejscowości Łuszkowo - Centrum Rekreacji i Wypoczynku etap I 1.0 DANE OGÓLNE: 1.1 OBIEKT: PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ŁUSZKOWO, CENTRUM REKREACJI I WYPOCZYNKU ETAP

Bardziej szczegółowo

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D 59-600 LWÓWEK ŚL. ul. Przodowników Pracy 28 tel. fax. 75 782 44 99 508 072 373 e-mail: prokobud.jzatylny@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY egz. 1 NAZWA

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Żyrzyn

Projekt zagospodarowania placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Żyrzyn ZAMAWIAJĄCY: Urząd Gminy Żyrzyn Ul. Powstania Styczniowego 0 24-03 Żyrzyn Projekt zagospodarowania placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Żyrzyn KOSZTORYS OFERTOWY I. Etap przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Ogrodzenie działki. Inwestor: Gmina Komarów Osada. ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71.

Ogrodzenie działki. Inwestor: Gmina Komarów Osada. ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71. Ogrodzenie działki Inwestor: Gmina Komarów Osada ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71 22-435 Komarów Osada branŝa: Architektoniczna i konstrukcyjna Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH Tomasz Nowak tel.: 0-502-284-858 Dobra 100 NIP: 612-157-90-54 59-700 Bolesławiec REGON: 020275394 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji obręb: 8-03-04 działki: 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18

Adres inwestycji obręb: 8-03-04 działki: 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18 Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA UL. B. GŁOWACKIEGO W ZAKRESIE CHODNIKA I ZJAZDÓW NA ODCINKU OD UL. MONIUSZKI DO POSESJI GŁOWACKIEGO 2 W DZIELNICY WESOŁA W WARSZAWIE Inwestor: PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT MS PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU PUBLICZNEGO W LESZNOWOLI GM. GROJEC MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT Opracowane dla: Gmina Grójec Ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

ebe STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ebe STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ebe STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ul. Triasowa 10/10 25 640 Kielce tel..502 312 587,, e mail: ebestudio@ebestudio.pl, www.ebestudio.pl PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY INWESTYCJA: BUDOWA PLACU ZABAW W MALESZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Nazwa opracowania Budowa placu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLACU ZABAW URZĄD MIASTA W MYSŁOWICACH UL. POWSTAŃCÓW 1. OPRACOWAŁ: mgr inż. arch.karzyna Stefaniak Mgr inż.arch.

PROJEKT PLACU ZABAW URZĄD MIASTA W MYSŁOWICACH UL. POWSTAŃCÓW 1. OPRACOWAŁ: mgr inż. arch.karzyna Stefaniak Mgr inż.arch. TEMAT: PROJEKT PLACU ZABAW BRANŻA: ARCHITEKTURA INWESTOR: URZĄD MIASTA W MYSŁOWICACH UL. POWSTAŃCÓW 1 OPRACOWAŁ: mgr inż. arch.karzyna Stefaniak Mgr inż.arch. Anna Siwińska KATOWICE, LUTY 2008 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, KOSZTORYSOWANIE, NADZORY INWESTORSKIE mgr inż. JAN BUGAŁA 38-200 Jasło, ul. Floriańska 235 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Warzycach ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

IINWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi tel./fax: 48.613.2572, bialobrzegi@bialobrzegi.

IINWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi tel./fax: 48.613.2572, bialobrzegi@bialobrzegi. REWITALIZACJA PLACU ZABAW W STAREJ CZEŚCI MIASTA BIAŁOBRZEGI na działkach o nr ewid. 1026/4 i 1026/5 w Białobrzegach PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM II PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY IINWESTOR: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła PROJEKT BUDOWLANY INTER GARTEN Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła Skryt. Poczt. 134, 20-001 Lublin 1 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W GMINIE GRUDUSK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH RZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ. OPRACOWANIE TEMAT PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ. NR 576/4 INWESTOR GMINA BOBOWA 38-350 BOBOWA UL. RYNEK

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Kosztorys ofertowy Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Data: 2011-06-20 Obiekt: Mały plac zabaw Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA w Wąsoszu PB - opis techniczny. Str. 1

Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA w Wąsoszu PB - opis techniczny. Str. 1 Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA w Wąsoszu PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt typowego szkolnego placu zabaw z nawierzchnią

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym

K A R T A T E C H N I C Z N A Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i panelem wspinaczkowym Wymiary urządzenia: 5,22m x 4,68m, wysokość 2,47m Wysokość swobodnego upadku:: 2,36m Strefa bezpieczeństwa: 8,71m x 8,45m Głębokość posadowienia:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Inwestor : Urząd Gminy Dobroszyce ul. Rynek 16 56-410 Dobroszyce Lokalizacja: Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Dobrzeń 9a, 56-410 Dobroszyce - dz.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW

SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 7 37535200-9 WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn Nr egz..pdf USŁUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNO-BUDOWLANE tel./fax (029) 761-33-04 HANNA T. KONARZEWSKA I GRZEGORZ KONARZEWSKI s.c. 07-415 OLSZEWO BORKI ul. DOJAZDOWA 18 NIP 758 211 95 52 NAZWA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PLACU ZABAW DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PLACU ZABAW DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH KM BUD Maciej Kukliński ul.gdańska 10, 85-006 Bydgoszcz DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PLACU ZABAW DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: Budowa placu zabaw w Oddziale Przedszkolnym Zespołu Szkół w Sicienku,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa placu zabaw dla dzieci

Kosztorys ofertowy. Budowa placu zabaw dla dzieci Kosztorys ofertowy Budowa placu zabaw dla dzieci Data: 2014-10-02 Budowa: Budowa placu zabaw dla dzieci i innych elementów małej architektury - roboty budowlane - montaż urządzeń zabawowych i bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCY WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCY WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCY WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW UWAGA. Przedstawione urządzenia są przykładowe. Zaprezentowano je by przedstawić orientacyjny wygląd urządzenia,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY T R A N S P R O J E K T G D A Ń S K I spółka z o.o. TRANSPROJEKT Gdański 80-254 GDAŃSK, ul. Partyzantów 72 A tel: (058) 341 40 38, fax: (058) 341 30 65 sekretariat: (058) 345 42 37 e-mail: biuro@transprojekt.gdansk.pl

Bardziej szczegółowo

1.1 OBIEKT: STREFA REKREACJI I WYPOCZYNKU W ŁAGIEWNIKACH 1.2 INWSTOR:GMINA KOŚCIAN 1.3 LOKALIZACJA:ŁAGIEWNIKI, GMINA KOŚCIAN, DZIAŁKA NR 468/1

1.1 OBIEKT: STREFA REKREACJI I WYPOCZYNKU W ŁAGIEWNIKACH 1.2 INWSTOR:GMINA KOŚCIAN 1.3 LOKALIZACJA:ŁAGIEWNIKI, GMINA KOŚCIAN, DZIAŁKA NR 468/1 OPIS TECHNICZNY do projektu strefy rekreacji i wypoczynku w Łagiewnikach 1.DANE OGÓLNE: 1.1 OBIEKT: STREFA REKREACJI I WYPOCZYNKU W ŁAGIEWNIKACH 1.2 INWSTOR:GMINA KOŚCIAN 1.3 LOKALIZACJA:ŁAGIEWNIKI, GMINA

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny podane w katalogu są wartościami netto. Sprzedaż dokumentowana jest fakturą VAT 23%

Wszystkie ceny podane w katalogu są wartościami netto. Sprzedaż dokumentowana jest fakturą VAT 23% Katallog produktów Fiirmy LENMAR Marciin Lenard www.wartozobaczyc.eu Wszystkie ceny podane w katalogu są wartościami netto. Sprzedaż dokumentowana jest fakturą VAT 23% Specyfikacja techniczna może ulec

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnia bezpieczna zabezpieczająca przed uszkodzeniami ciała podczas upadku, nawierzchnia na ciągi piesze.

Nawierzchnia bezpieczna zabezpieczająca przed uszkodzeniami ciała podczas upadku, nawierzchnia na ciągi piesze. Załącznik Nr 2 do SIWZ Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Obrońców Warszawy (zgodnego z programem rządowym Radosna szkoła Rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 7 lipca 2009 r. Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw mgr inż. Witold Krygier ul. Piłsudskiego 16 m 14, Konstantynów Łódzki 95-050 KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA TECHNICZNA

CZĘŚĆ OPISOWA TECHNICZNA CZĘŚĆ OPISOWA TECHNICZNA BUDOWY OGRODZENIA BOISKA PIŁKARSKIEGO POŁOŻONEGO WE WSI GÓROWYCHY, ORAZ BUDOWY PIŁKOCHWYTU BOISKA PIŁKARSKIEGO POŁOZONEGO WE WSI STAŃKOWO. LOKALIZACJA: GMINA PRABUTY 82-550 PRABUTY,

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo Jednostka projektująca: MS Projekt - Mariusz Sztybur, Pracownia Projektowa, Nadzory Budowlane 09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 5d Projekt Techniczny Temat opracowania Budowa placu zabaw dla dzieci przy

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTOWANEGO BOISKA TRENINGOWEGO

OPIS DO PROJEKTOWANEGO BOISKA TRENINGOWEGO 4 OPIS DO PROJEKTOWANEGO BOISKA TRENINGOWEGO 1. INWESTOR Gmina Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24, 96-127 Lipce Reymontowskie 2. ADRES INWESTYCJI Lipce Reymontowskie, dz. nr 640, 641, 642 96-127 Lipce

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI UZDATNIANIA WODY STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Adres : Klodkowo obręb

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Sochocin OPIS TECHNICZNY

Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Sochocin OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot przedsięwzięcia OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest dokumentacja kosztorysowo-opisowa 'Zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Sochocin'. Inwestycja

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kunickiego 15 tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 54-616 Wrocław e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl INWESTOR: Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Biuro Projektów INWEST D 06-400 CIECHANÓW, ul. 17 Stycznia 13, tel./fax (48) 023.672.47.94 www.inwest-d.pl NIP: 566-100-41-96, REGON: 130170365. 1 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY boiska wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE. mgr inż. Marcin Łężny ul. Rynek-Ratusz, 46-100 Namysłów, tel. 606 61 45 63; email: marcin.lezny@wp.

USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE. mgr inż. Marcin Łężny ul. Rynek-Ratusz, 46-100 Namysłów, tel. 606 61 45 63; email: marcin.lezny@wp. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE mgr inż. Marcin Łężny ul. Rynek-Ratusz, 46-100 Namysłów, tel. 606 61 45 63; email: marcin.lezny@wp.pl PROJEKT PRZEDMIOT: WYKONANIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ OBIEKT: SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

Bardziej szczegółowo

Preferowane wymiary zestawu,uwzględniające wymiary projektowanego placu zabaw:

Preferowane wymiary zestawu,uwzględniające wymiary projektowanego placu zabaw: Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI Załącznik stanowi opis pożądanych przez Zamawiającego urządzeń do zamontowania na placu zabaw wraz ze zdjęciami poglądowymi i

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo