Projekt wykonawczy zabezpieczenia Ruin Zamku we Wleniu etap III.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt wykonawczy zabezpieczenia Ruin Zamku we Wleniu etap III."

Transkrypt

1 BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ CCI Sp. z o. o., ul. Robotnicza 69, Mirków-Długołęka tel. (71) , fax (71) ; Projekt wykonawczy zabezpieczenia Ruin Zamku we Wleniu etap III. (wieniec górny ścian obwodowych, wzmocnienia ścian obwodowych w miejscach spękań oraz wzmocnienie ścian baszty). Inwestor: Gmina Wleń. Adres: Wleń pl. Bohaterów Nysy nr.7. Projektanci: prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko upr.bud.nr:59/86/uw. nr.ewid. DOŚ/BO/0002/01. dr inż. Lech J. Engel upr.bud.nr:172/63-op, 148/64-Op. nr.ewid. DOŚ/BO/3598/01. Współpraca: mgr inż. Adam Kondolewicz. Sprawdzający: mgr inż. Adam Marek upr.bud.nr: 123/03/DOŚ. nr. ewid. DOŚ/BO/0203/04. Wrocław: kwiecień 2011r. NIP REGON

2 Spis zawartości projektu: 1. Strona tytułowa 1 str. 2. Spis zawartości projektu 1 3. Opis techniczny 3 4. Informacja BIOZ 3 5. Oświadczenie 1 6. Dokumenty autorów i weryfikatora. 7. Rysunki: rys nr.1. Rzut przyziemia zamku wieniec górny. 2. Elewacja północna. 3. wschodnia. 4.. południowa. 5.. zachodnia. 6. Wzmocnienie spękań murów kamiennych. 7. Wzmocnienie i naprawa murów kamiennych baszty. 8..Baszta detal kraty wejściowej. 9..Baszta detale krat okiennych. 2

3 3 Projekt wykonawczy zabezpieczenia Ruin Zamku we Wleniu etap III (wieniec górny ścian obwodowych, wzmocnienie ścian obwodowych w miejscach spękań oraz wzmocnienie ściany baszty). - opracowany dla Gminy Wleń. 1. Podstawa opracowania Projekt wykonawczy stabilizacji ruin zamku we Wleniu opracowany w 2007r, autorzy: prof. dr hab. inż. J. Jasieńko i dr inż. L.J. Engel Wizje lokalne, pomiary i zdjęcia wykonane w latach 2009 i Przedmiot opracowania. Przedmiotem projektu jest: - wykonanie wieńca górnego wzmacniającego ściany obwodowe zamku wraz z przyległymi fragmentami ścian wewnętrznych poprzecznych, - wzmocnienie ścian obwodowych zamku w miejscach spękań, siatkami węglowymi i taśmami węglowymi, - wzmocnienie ściany baszty siatkami węglowymi i taśmami węglowymi. 3. Prowadzenie prac zabezpieczenia Ruin Zamku. Z uwagi na możliwości wykonawcze i finansowe Inwestora, prace są prowadzone etapami i niniejszy projekt wykonawczy dotyczy prac etapu III. 4. Wzmocnienie wieńcem górnym murów obwodowych zamku. Wzmocnienie górnej partii kamiennych murów obwodowych zamku projektuje się za pomocą wieńca żelbetowego, wykonanego na koronie muru 3-warstwowego, na całej szerokości rdzenia muru, na całej długości murów obwodowych. Wieniec należy wykonać poniżej istniejącej korony muru tak, aby nad wieńcem wykonać zamurowanie warstwą z kamienia grubości 20 cm. Wieniec wykonać również na przyległych poprzecznych fragmentach murów wewnętrznych. Wykonanie żelbetowego wieńca górnego: - na koronie muru, w wewnętrznej rdzeniowej warstwie wybrać istniejący kamień i gruz kamienny do głębokości około 70 cm i na szerokość około 50cm. ściany oraz dno wybranej wnęki oczyścić, a przed zabetonowaniem silnie zmoczyć, - wieniec szerokości 50 cm i wysokości 50 cm wykonać z betonu B20 zbrojony podłużnie prętami 8ø20 (18G2). Beton w wieńcu należy uszczelnić przez wibrowanie. Połączenie pretów zbrojenia podłużnego (przedłużanie) 2-stronnymi spoinami a+10 mm, l=100 mm. Zamurowanie wieńca od góry: - wieniec po zabetonowaniu i związaniu betonu należy od góry zamurować, wyrównując do poziomu istniejącej korony muru, oryginalnym materiałem kamiennym, na zaprawie epoksydowej Spoina KB, przy zachowaniu następujących warunków: - zamurowanie wykonać w lecie przy temperaturze 18º-25ºC, - ograniczyć czas zamurowywania do 40 minut, z uwagi na wiązanie kompozycji epoksydowej, przy zamurowaniu pozostawić od góry niewypełnione spoiny na głębokość 5 cm. Niewypełnione spoiny wypełnić zaprawą odtworzeniową wg. projektu wymienionego w pcie 1.1 tabl.5,6,7, Zabezpieczenie korony murów obwodowych: - wykonać hydrofobizację preparatem Funcosil SL korony muru wraz z górnymi partiami po obu stronach muru w paśmie wysokości 50 cm poniżej korony muru. 5. Wzmocnienie murów obwodowych zamku w miejscach spękań. Wzmocnienie kamiennych murów obwodowych zamku w miejscach spękań projektuje się za pomocą siatek węglowych i taśm węglowych, założonych poziomo. Wykonanie zabezpieczenia ścian obwodowych w miejscach spękań: - w ścianach w miejscach spękań, w rozstawie w pionie co 1,00 m i w rozstawie w poziomie 2,00 m od pęknięcia, lub skrajnego pęknięcia (w przypadku kilku sąsiadujących pęknięć), wkleić na głębokość 80 cm kotwy stalowe ø30 (St3S) w otwory wiercone w ścianie wiertłem bezudarowym o średnicy ø34. Kotwy od strony zewnętrznej z gwintem M30, - kotwy wklejać w otwory po ich oczyszczeniu sprężonym powietrzem i osuszeniu, kompozycją epoksydową o składzie jak poz. 4, przy zachowaniu warunków jak poz. 4, - na wklejonych kotwach założyć cięgna ø6 z lin stalowych, zawinięte na kotwach i dociśnięte blachami i nakrętkami. Liny stalowe łączyć z końcówkami M16 śrub rzymskich i napinać śrubami rzymskimi w środku ich rozpiętości. Wykonanie wzmocnienia ścian obwodowych w miejscu spękań: - na pęknięciach wykonać wzmocnienia w rozstawie pionowym co 1,00 m, sięgające 1,00 m poza pęknięcie, lub pęknięcie skrajne (w przypadku kilku sąsiadujących pęknięć), z każdej strony, - wzmocnienia wykonać pojedynczo, od góry ku dołowi ściany przy pierwszym poziomie wzmocnienia zachować szczególna ostrożność, dalsze postępowanie uzależnić od zachowania spękanej ściany. Po wykonaniu wzmocnienia w jednym poziomie i jego zamurowaniu, można przystąpić do wykonania kolejnego wzmocnienia o jeden poziom niżej, - w wykutych bruzdach w murze na głębokość jednej warstwy, lecz nie więcej niż 30 cm i wysokość około cm, na wewnętrznej ściance pionowej na zwilżone podłoże położyć: - warstwę zaprawy RUREWALL tak, aby wyrównać podłoże, - siatkę węglową RUREDIL X MESH C10, zorientowaną włóknami poziomo i pionowo,

4 4 - siatkę węglową RUREDIL X MESH C10, zorientowaną włóknami pod kątem 45º w stosunku do siatki pierwszej, - na warstwie zaprawy RUREDIL X MESH M25, po jej związaniu i wysuszeniu, ułożyć 2 taśmy z włókna węglowego CFRP S&P LAMELLE CFK 150/2000 (100/1,4), klejąc je kompozycją epoksydową w składzie: - mączka kwarcowa 50 przy zachowaniu następujących warunków: - taśmy od strony klejenia zmatowić papierem ściernym, co jest warunkiem zapewniającym przyczepność kompozycji żywicznej, - taśmy silnie docisnąć do podłoża, - wypływająca żywicę z pod taśm należy natychmiast zbierać, - wklejanie wykonać w lecie przy temperaturze 18º-25ºC, - ograniczyć czas klejenia taśm do 40 minut, z uwagi na wiązanie kompozycji epoksydowej, - wykute bruzdy, po założeniu wzmocnienia, zamurować oryginalnym materiałem kamiennym na zaprawie cementowowapiennej Rz=5,0 MPa, z pozostawieniem niewypełnionych spoin od strony zewnętrznej na głębokość 5 cm. Spoiny zewnętrzne wypełnić zaprawą odtworzeniową wg. projektu wymienionego w pcie 1.1. tabli. 5,6,7. Ściany scalić w miejscach spękań: - pęknięcia oczyścić i wysuszyć i z zewnątrz zabezpieczyć kitem grafitowym, lub zaprawą wapienną, aby nie dopuścić do wypłynięcia kompozycji żywicznej. Należy na wybranym pęknięciu przeprowadzić próbę, celem ustalenia jakie ciśnienie można tu bezpiecznie dopuścić przy podawaniu kompozycji żywicznej, - pęknięcia murów o rozwartości powyżej 5 mm wypełnić i scalić wprowadzoną pod ciśnieniemkompozycją epoksydową o składzie: - mączka kwarcowa 100 o rozwartości 3-5 mm: - mączka kwarcowa 50 o rozwartości poniżej 3 mm: przy zachowaniu następujących warunków: - wypływająca żywicę z pęknięć należy natychmiast zbierać, aby nie dopuścić do wypływu na powierzchnię ścian, - wklejanie wykonać w lecie przy temperaturze 18º-25ºC, - ograniczyć czas wypełnienia pęknięć do 40 minut, z uwagi na wiązanie kompozycji epoksydowej. 6. Wzmocnienie ścian baszty. Wzmocnienie kamiennych ścian zewnętrznych baszty projektuje się za pomocą siatek węglowych i taśm węglowych, założonych wokół baszty, poniżej otworu okiennego i poniżej odspojonej zewnętrznej warstwy górnej partii muru. Wykonanie zabezpieczenia ścian: - w ścianie poniżej otworu okiennego, w rozstawie pionowym co 1,00 m, opasać basztę 3 cięgnami ø6 z lin stalowych. Każdą z lin przewlec przez otwór pręta kotwiącego i na końcach łączyć z końcówkami M16 śrub rzymskich. Liny napinać 4 śrubami rzymskimi. Wykonanie wzmocnienia ścian: - w ścianie poniżej otworu okiennego, między zamontowaną liną górną i środkową oraz między zamontowaną liną środkową i dolną, to jest w odległości 50 cm od tych lin, wykonać wzmocnienia obwodowe. Wzmocnienia wykonać w odległości pionowej 1,00 m między sobą, - w wykutych bruzdach w ścianie na głębokość jednej warstwy, lecz nie więcej niż 30 cm i wysokość około cm, na wewnętrznej ściance pionowej na zwilżone podłoże położyć: - warstwę zaprawy RUREWALL tak, aby wyrównać podłoże, - siatkę węglową RUREDIL X MESH C10, zorientowaną włóknami poziomo i pionowo, - siatkę węglową RUREDIL X MESH C10, zorientowaną włóknami pod kątem 45º w stosunku do siatki pierwszej,

5 5 - na warstwie zaprawy RUREDIL X MESH M25, po jej związaniu i wysuszeniu, ułożyć 2 taśmy z włókna węglowego CFRP S&P LAMELLE CFK 150/2000 (100/1,4), klejąc je kompozycją epoksydową w składzie: - mączka kwarcowa 50 przy zachowaniu następujących warunków: - taśmy od strony klejenia, również w miejscach łączenia na zakład, zmatowić papierem ściernym, co jest warunkiem zapewniającym przyczepność kompozycji żywicznej, - taśmy silnie docisnąć do podłoża, - wypływająca żywicę z pod taśm należy natychmiast zbierać, - wklejanie wykonać w lecie przy temperaturze 18º-25ºC, - ograniczyć czas klejenia taśm do 40 minut, z uwagi na wiązanie kompozycji epoksydowej, - w miejscach łączenia taśm wykonać ich zakłady na długość 30 cm i po zmatowieniu taśm w miejscach łączenia, co jest warunkiem zapewniającym przyczepność kompozycji żywicznej, kleić je kompozycją z żywicy epoksydowej o składzie: - wykute bruzdy, po założeniu wzmocnienia, zamurować oryginalnym materiałem kamiennym na zaprawie cementowowapiennej Rz=5,0 MPa, z pozostawieniem niewypełnionych spoin od strony zewnętrznej na głębokość 5 cm. Spoiny zewnętrzne wypełnić zaprawą odtworzeniową wg. projektu wymienionego w pcie 1.1. tabli. 5,6,7. Naprawa ubytku licowej warstwy ściany: - w miejscu ubytku licowej warstwy ściany poniżej jej korony, należy usunąć luźne nie związane zaprawą kamienie oraz usunąć skorodowaną zaprawę o małej wytrzymałości, - na całej powierzchni ubytku, w rozstawie pionowym i poziomym 30/30 cm, wkleić na głębokość 50 cm pręty stalowe ø8 (St3S) w otwory wiercone w ścianie o średnicy ø12 tak, aby ich wewnętrzne końce sięgały 5 cm od lica ściany przed uszkodzeniem, - kotwy wklejać w otwory, po ich oczyszczeniu sprężonym powietrzem i osuszeniu, kompozycją epoksydową o składzie jak poz.4, przy zachowaniu warunków jak poz.4, - ubytek ściany uzupełnić oryginalnym materiałem kamiennym na zaprawie cementowo-wapiennej Rz=5,0 MPa, z pozostawieniem niewypełnionych spoin od strony zewnętrznej na głębokość 5 cm. Spoiny zewnętrzne wypełnić zaprawą odtworzeniową wg. projektu wymienionego w pcie 1.1. tabl. 5,6,7. Naprawa warstw licowych ściany: - na zewnętrznym licu ściany, luźno związane zaprawą kamienie osadzić powtórnie, stosując zaprawę cementowowapienną Rz=3,0 MPa, z pozostawieniem niewypełnionych spoin od strony zewnętrznej na głębokość 5 cm. Spoiny zewnętrzne wypełnić zaprawą odtworzeniową wg. projektu wymienionego w pcie 1.1. tabli. 5,6,7, - zaprawę skorodowaną i o małej wytrzymałości w warstwie przypowierzchniowej wymienić, a brakującą uzupełnić zaprawą odtworzeniową wg. projektu wymienionego w pcie 1.1. tabli. 5,6,7. 7. Zabezpieczenia bhp Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zachowując szczególne środki ostrożności Miejsce prac przy murach obwodowych i ścianie baszty, na okres prowadzenia prac, zabezpieczyć przed dostępem osób Miejsce prac przy murach obwodowych i ścianie baszty zabezpieczyć rusztowaniami stalowymi. Zatrudnić wyłącznie pracowników mających dopuszczenie do pracy na wysokości. Zabezpieczyć pracujących na wysokości szelkami bezpieczeństwa i linkami mocowanymi do trwałych elementów konstrukcyjnych. 8. Zalecenia ogólne Zaprawę odtworzeniową, wymienioną w opisie do niniejszego projektu, wykonać o składzie podanym w wymienionych punktach i tabeli w Projekcie budowlano wykonawczym stabilizacji ruin Zamku we Wleniu, opracowanym i przekazanym Inwestorowi w grudniu 1007r Zaprojektowane prace jako trudne i odpowiedzialne muszą być wykonane przez przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w pracach konserwatorskich i mające udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie konserwacji. Prace winien prowadzić inżynier uprawniony kierownik robót Prace wymagają stałego nadzoru inwestorskiego wykonywanego przez uprawnionego inżyniera budownictwa oraz nadzoru autorskiego Nie dopuszcza się do wprowadzenia w trakcie prac jakichkolwiek zmian w stosunku do projektu, bez zgody autorów projektu. sprawdzający: projektanci: Wrocław: kwiecień 2011r. mgr inż. Adam Marek. prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko. dr inż. Lech J. Engel.

6 6 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) do projektu wykonawczego zabezpieczenia Ruin Zamku we Wleniu etap III. (wieniec górny ścian obwodowych, wzmocnienie ścian obwodowych oraz wzmocnienie ściany baszty) Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane projektant jest zobowiązany do sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego remontu i przebudowy obiektu budowlanego. 1. Zakres prac. W ramach projektowanych prac przewidziano: - zaprojektowanie wieńca górnego w koronie ścian obwodowych wraz z przyległymi fragmentami ścian wewnętrznych poprzecznych. - wzmocnienie i scalenie ścian obwodowych w miejscach spękań, - wzmocnienie ściany baszty i naprawa tej ściany w miejscach uszkodzeń. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. Na terenie zamku znajdują się pozostałości części murów zamkowych oraz baszta zamku. Przedmiotem niniejszego opracowania są wzmocnienia i naprawy ścian obwodowych oraz ściany baszty, 3. Elementy terenu i zagospodarowania mogące stanowić zagrożenie. Na obszarze objętym projektowanym zadaniem występują duże różnice poziomu terenu. Ruiny zamku są posadowione na skale bazaltowej, spękanej, częściowo pokrytej gruntem nasypowym o zróżnicowanej miąższości. Na dziedzińcu zamkowym zachowały się częściowo ściany obiektów zamkowych, a w części południowej zachowała się cylindryczna wieża zamkowa. Wokół dziedzińca zachowały się wysokie mury obronne z kamienia posadowione znacznie poniżej dziedzińca na skale. Od strony zachodniej, w miejscu obronnego muru z kamienia, który runął została wykonana oporowa ściana żelbetowa, posadowiona na skale znacznie poniżej dziedzińca, obłożona kamieniem. Zarówno kamienne mury obronne, jak i skała na której są posadowione mają znaczne i liczne spękania. 4. Kategoria geotechniczna obiektu. Ruiny zamku jako budowla zabytkowa zaliczają się do trzeciej kategorii geotechnicznej. Na obecnym etapie projektu, z uwagi na brak ingerencji w konstrukcję fundamentów oraz specyficzne warunki gruntowe, to jest litą skałę jako podłoże gruntowe, nie istnieje potrzeba ustalania geotechnicznych warunków gruntowych dla celów projektowych. 5. Przewidywane zagrożenia. Projektowane prace stwarzają następujące zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych: - zagrożenie przysypaniem gruzem kamiennym, lub gruntem, - zagrożenie upadkiem ludzi i przedmiotów z wysokości, - zagrożenie uderzeniem lub przygnieceniem kamieniami, lub ciężkimi elementami w trakcie prac rozbiórkowych i remontowych, - zagrożenie zatruciem oraz poparzeniem lub podrażnieniem skóry i oczu, - zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. Część podanych zagrożeń występuje łącznie. Według wiedzy projektantów, projektowane prace remontowe nie wprowadzają szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Obiekt z projektowanym wyposażeniem oraz o przewidywanym sposobie użytkowania nie będzie emitował szczególnych hałasów i wibracji wymagających środków zaradczych. Emisja zanieczyszczeń nie będzie większa niż dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach. 6. Instruktaż pracowników. Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników, w tym: - określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, - poinformować o obowiązku stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, - określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów na terenie budowy. Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót pracownicy winni potwierdzić pisemnie, że zostali do tych robót odpowiednio przygotowani. 7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom Roboty ziemne (zagrożenie przysypaniem ziemią) z uwagi na możliwość utraty stateczności ścian wykopów należy prowadzić odcinkami o długości nie większej niż 3,0 m, przed wykopaniem następnego odcinka należy zakończyć prace w odcinku poprzednim. Nie dopuszcza się do pozostawienia wykopanego odcinka bez zabezpieczenia poza godzinami pracy budowy. Ściany wykopów należy zabezpieczyć przez uformowanie skarp o odpowiednim nachyleniu. Jeśli warunki nie pozwalają na uformowanie skarpy, wykopy należy odeskować z zastosowaniem odpowiedniego rozparcia, lub

7 7 podparcia ścian. Strefę niebezpieczną należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym Roboty rozbiórkowe (zagrożenie upadkiem ludzi i przedmiotów z wysokości oraz przygnieceniem ciężkimi elementami) w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione. Obszar na którym będą prowadzone roboty należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna, licząc od obiektu, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty i nie mniej niż 6,0 m. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/sek Roboty przy wysokich murach obronnych zamku oraz murze baszty, roboty przy tarasie i stropach oraz schodach wieży (zagrożenie upadkiem ludzi i przedmiotów z wysokości oraz przygnieceniem ciężkimi elementami) pracownicy zatrudnieni przy tych pracach winni być zabezpieczeni szelkami bezpieczeństwa, przymocowanymi do kotw zamocowanych w głównych elementach konstrukcji. Obszar na którym będą prowadzone roboty należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna, licząc od obiektów, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości z której mogą spadać przedmioty i nie mniej niż 6,0 m. Strefa niebezpieczna może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych, lub organizacyjnych zabezpieczających przed spadaniem elementów. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi. Daszki ochronne winny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45º w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków winno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach przejść i przejazdów, szerokość daszka ochronnego winna wynosić co najmniej 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia, lub przejazdu Roboty opisane w pcie 7.3 (zagrożenie upadkiem ludzi i przedmiotów z wysokości oraz przygniecenie ciężkimi elementami) prace należy prowadzić z rusztowań. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości i przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Balustrada winna składać się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Przestrzeń między deską krawężnikową, a poręczą wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. W szczególności należy zabezpieczyć balustradami krawędzie stropów nieobudowanych ścianami. Przebywanie osób na kondygnacjach poniżej prowadzonych prac konstrukcyjnych jest zabronione Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe oraz z innymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi (zagrożenie zatruciem oraz poparzeniami lub podrażnieniami skóry i oczu) roboty te stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy prowadzić zgodnie z wymogami instrukcji producenta środków służących do wykonywania tych robót. Teren na którym będą prowadzone te prace należy oznakować. W miejscach wykonywania prac impregnacyjnych niedopuszczalne jest: używanie otwartego ognia, palenie tytoniu oraz spożywanie posiłków. Niezwłocznie po zakończeniu prac oraz w przerwach na posiłki, osobom wykonującym te prace, należy umożliwić umycie się ciepłą wodą i korzystanie z środków higieny osobistej. Roboty te winny być wykonywane przez osoby posiadające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami chemicznymi Roboty z użyciem narzędzi elektrochemicznych (zagrożenie porażenia prądem) używać sprzętu i narzędzi sprawnych, posiadających odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania. 8. Ponadto zaleca się: 8.1 Plac budowy poniżej murów obronnych należy zabezpieczyć przez ogrodzenie wykonane tak, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, wysokości co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy należy wykonać odrębne wejścia dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdów. Bramy należy umieścić w dogodnym miejscu tak, aby umożliwić łatwy wjazd i wyjazd z terenu budowy. Na placu budowy należy wyznaczyć miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych oraz wykonać tymczasowe sieci i oświetlenie. Dziedziniec zamku ogrodzony murami należy zabezpieczyć przez zamknięcie bramy wejściowej. Tablicę informacyjną budowy należy umieścić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po zakończeniu prac, tymczasowe urządzenia placu budowy należy zdemontować, a teren doprowadzić do należytego porządku Wykonawca powinien utrzymywać drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi wewnętrzne, chodniki i ścieżki w należytym stanie i czystości. Pojazdy przewożące ładunki o potencjalnej uciążliwości pyłów lub zabrudzeń, jak np. kruszywo, piasek, żwir, kamienie, ziemia czy cement itp. winny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający spadanie materiałów z pojazdu Wszelkie prace budowlano-montażowe winny być wykonywane zgodnie z aktualną dokumentacja techniczną, przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej Oświetlenie stanowisk pracy, pomieszczeń i dróg komunikacyjnych, powinno być w miarę możliwości światłem dziennym. Gdy światło naturalne jest niewystarczające do wykonywania robót oraz w porze nocnej, należy stosować oświetlenie sztuczne. W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie mogą powodować zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. Do oświetlenia miejscowego na stanowiskach roboczych, we wszystkich przypadkach umieszczenia źródeł światła w zasięgu ręki, należy używać opraw zasilanych napięciem bezpiecznym 24 V, za pomocą transformatorów bezpieczeństwa wykonanych w II klasie ochronności. Miejsca wykonywania prac spawalniczych oraz innych powodujących iskrzenie należy zabezpieczyć sprzętem gaśniczym: - wiadro z wodą do gaszenia elektrod, - gaśnica proszkowa o ładunku 6 kg, - koc gaśniczy.

8 8 Na budowie na czas prowadzenia prac należy rozmieścić gaśnice proszkowe o ładunku nie mniejszym niż 2 kg, w ilości zgodnej z przepisami Odpady winny być segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach. Ich wywozem i utylizacją winny zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie remontu należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Należy dążyć do ograniczenia, lub eliminowania hałasu uciążliwego dla realizatorów remontu. 9. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy realizacji robót Roboty winny być wykonywane zgodnie z wymaganiami bhp i ppoż. w szczególności rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr.47. poz.401). Pracowników należy wyposażyć w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymogami Polskich Norm w tym zakresie W celu wyeliminowania potencjalnych zagrożeń, przed przystąpieniem do realizacji należy sporządzić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych. Strefy niebezpieczne na placu budowy winny być wyznaczone i odpowiednio oznakowane. 10. Dostawy materiałów Do realizacji robót należy stosować materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacja techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane dokumenty określające ich jakość. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne muszą być dostarczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi Normami, lub aprobatami technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. sprawdzający: projektanci: Wrocław: kwiecień 2011r. mgr inż. Adam Marek. prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko. dr inż. Lech J. Engel.

9 9 OŚWIADCZENIE Niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. sprawdzający: projektanci: Wrocław: kwiecień 2011r. mgr inż. Adam Marek. prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko. dr inż. Lech J. Engel.

Projekt wykonawczy zabezpieczenia Ruin Zamku we Wleniu etap V. (wzmocnienie ścian obwodowych i wieniec dolny).

Projekt wykonawczy zabezpieczenia Ruin Zamku we Wleniu etap V. (wzmocnienie ścian obwodowych i wieniec dolny). CCI Sp. z o. o., ul. Robotnicza 69, 55-095 Mirków-Długołęka www.cci.com.pl; tel. (71)34 678 29, fax (71)34 678 31; e-mail: proj@cci.com.pl BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ Projekt wykonawczy zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy zabezpieczenia Ruin Zamku we Wleniu etap IV.

Projekt wykonawczy zabezpieczenia Ruin Zamku we Wleniu etap IV. CCI Sp. z o. o., ul. Robotnicza 69, 55-095 Mirków-Długołęka www.cci.com.pl; tel. (71)34 678 29, fax (71)34 678 31; e-mail: proj@cci.com.pl BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ Projekt wykonawczy zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Przedmiot inwestycji Adres inwestycji Inwestor Adres Inwestora Przebudowa z rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50 Część opisowa 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Założenia obliczeniowe schematy statystyczne i podstawowe wyniki obliczeń 1.4. Parametry geotechniczne 1.5. Opis przebudowy 1.6.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin PLAN BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA" Temat: Branża: Adres: Plac zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 42 im. Stef. Sempołowskiej w Szczecinie Architektura dz.nr

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05 Egz. nr 5 BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO ADRES: KORNELÓWKA 22-424 Sitno dz.nr geod. 241/3 ZAMAWIAJĄCY: GMINA SITNO SITNO 73 PROJEKTOWAŁ: inż. Jan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY przy pl. Wolności nr 20, obręb Grójec jedn. ew. Grójec dz. nr ew. 1388

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY przy pl. Wolności nr 20, obręb Grójec jedn. ew. Grójec dz. nr ew. 1388 7 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ DOTYCZY:

INFORMACJA BIOZ DOTYCZY: INFORMACJA BIOZ DOTYCZY: Projektu architektoniczno budowlanego. Remontu tarasów, hydroizolacji i termoizolacji fundamentów oraz remontu przyłącza kanalizacji deszczowej budynku willowego przy ulicy Jaworowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. sierpień 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dla TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. BRANśA: ROBOTY BUDOWLANE INWESTOR: MPK w Radomiu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych.

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Opracował: inż. Krzysztof Oleś uprawnienia: SWK/0019/POOK/08 INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

MODRENIZACJA ZSYPU W DWORZE MYŚLIWSKIM USTRONIE

MODRENIZACJA ZSYPU W DWORZE MYŚLIWSKIM USTRONIE UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SIEMIANICE ul. Kasztanowa 1/1, 63-645 Łęka Opatowska tel. /62/78 26 400, fax. /62/78 26 410 www.lzd-siemianice.home.pl, lzd-siemianice@home.pl,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Rozbiórka atrapy stromego dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele.

PROJEKT BUDOWLANY. Rozbiórka atrapy stromego dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele. PRACOWNA PROJEKTOWA-Marek Szurlej, ul. Siemiradzkiego 4a, 51-631 Wrocław, tel.509 651 998 PROJEKT BUDOWLANY Rozbiórka atrapy stromego dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele. Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.).

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). BIOZ (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE

PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE TOM- 6 ; EGZEMPLARZ 01 PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE ADRES INWESTYCJI: Działka ew. nr 160/8, obręb: Izdebno Kościelne Izdebno Kościelne, Gmina Grodzisk Mazowiecki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA Lokalizacja: KAMIONEK, działka nr 19/79 k.m. 8 DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

MOST. 3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA URZĄD MIASTA KONINA 62-500 Konin, Plac Wolności 1 Nr działek: Obręb Chorzeń: 810/4

MOST. 3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA URZĄD MIASTA KONINA 62-500 Konin, Plac Wolności 1 Nr działek: Obręb Chorzeń: 810/4 Stadium opracowania: Obiekt: Nazwa inwestycji: PROJEKT BUDOWLANY MOST PRZEBUDOWA MOSTU IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KONINIE Nazwa opracowania: Inwestor: 3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BIOZ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25

INFORMACJA O BIOZ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25 1 UMOWA NR : WIZ.345 483 / 08 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. I.J.PADEREWSKIEGO ADRES: KNURÓW, UL. SZPITALNA 25 INFORMACJA O BIOZ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt 26 600, Radom, ul.żeromskiego 31 tel./fax 48 340 46 46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Projekt budowlany wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 550 W M. BRUKI

INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 550 W M. BRUKI 1 INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM 22+143 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 550 W M. BRUKI 2 INFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PRZEPUSTU W KM 22+143 DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przebudowa części pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury na pomieszczenia Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

1.ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 0. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Projekt termomodernizacji budynku Oddziału Dziecięcego szpitala w Namysłowie 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO

6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO Nawierzchnia betonowa placu nr 2: Zapadnięta nawierzchnia wokół studzienek i kratek ściekowych: 6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO Na przedmiotowym terenie objętym opracowaniem planuje się usunięcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY SCHODÓW TERENOWYCH W PARKU MIEJSKIM W LWÓWKU ŚLĄSKIM ( DZ. 429 ), OBRĘB 0001 LWÓWEK ŚLĄSKI

PROJEKT BUDOWY SCHODÓW TERENOWYCH W PARKU MIEJSKIM W LWÓWKU ŚLĄSKIM ( DZ. 429 ), OBRĘB 0001 LWÓWEK ŚLĄSKI PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWY SCHODÓW TERENOWYCH W PARKU MIEJSKIM W LWÓWKU ŚLĄSKIM ( DZ. 429 ), OBRĘB 0001 LWÓWEK ŚLĄSKI Temat opracowania: PROJEKT BUDOWY SCHODÓW TERENOWYCH W PARKU MIEJSKIM WE LWÓWKU

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 59, ETAP I - LOT A PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005/A ROZDZIAŁ 1. Rozbiórki budynków

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 59, ETAP I - LOT A PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005/A ROZDZIAŁ 1. Rozbiórki budynków ROZDZIAŁ 1 Rozbiórki budynków I. PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Projekt opracowano na podstawie: wykazu obiektów przeznaczonych do rozbiórki dostarczonego przez zleceniodawcę wizji lokalnej, pomiarów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NR PROJEKTU: 1308 / BIOZ DATA : STYCZEŃ 2014 Inwestor: Obiekt: Temat: GMINA ZIELONKI 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116 DZIAŁKA 1482

Bardziej szczegółowo

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA.

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA. INWESTOR: GMINA MIĘDZYBÓRZ. Autor opracowania: Syców, sierpień 2011 r. ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:...

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:... RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:.... Listę kontrolną stanowi zbiór pytań obejmujących podstawowe zagadnienia wchodzące w zakres bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres budowy : Sąd Okręgowy w Poznaniu al. Karola Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań Inwestor : Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

zadanie I. PRZEBUDOWA UL. LISTOPADOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

zadanie I. PRZEBUDOWA UL. LISTOPADOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA USŁUGI PROJEKTOWE Kurczuk Marek 22 400 Zamość ul. Przemysłowa 4, tel. 084 6384858, 0504254330 NIP 922 158 98 75, REGON 950435774, DnB NORD 34137011830000170150859800 e mail: kurczuk@za.home.pl TYTUŁ OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1. Podstawa opracowania - założenia branży architektonicznej - dokumentacja geotechniczna - obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2. Projektowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch NIP: 694-142-98-49 R: 410268202 K A J O C H Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch ul. Kwiatowa 12 Kąkolewo 64-113 Osieczna tel./fax : 0-65-528-76-99 tel.kom. 0-608-214-181 e-mail: kajoch_czeslaw@go2.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT BUDOWA KEMPINGU W MIEJSCOWOŚCI KOŚMIN ARDES INWESTYCJI DZ. NR 11, 8, 113 KOŚMIN, GM. ŻYRZYN INWESTOR LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIELONY PIERŚCIEŃ" KOŚMIN

Bardziej szczegółowo

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź

BIOZ. Łódź ul. Gen. S. Maczka 35 obręb G-21 dz. ew. 4/59. Inwestor: Port Lotniczy im. Wł. Reymonta w Łodzi ul. Gen. S. Maczka 35 94-326 Łódź 1 BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDYNEK ZAPLECZA WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. WŁ. REYMONTA W ŁODZI ZBIORNIK RETENCYJNY NA WODY DESZCZOWE O POJEMNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Adres budowy : ul. Podleśna, 01-671 Warszawa Inwestor : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podleśna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA: Lp

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 W POZNANIU POZNAŃ UL. STRZELECKA 10 NAPRAWA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU 2 KARTA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres obiektu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486 Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 11 Nazwa inwestycji: Projekt chodnika i zatok autobusowych wraz z odwodnieniem w ul. Laryskiej na odcinku od ul.konopnickiej do ul.3 Maja w Mysłowicach.

Bardziej szczegółowo

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom tytuł/temat Projekt remontu i dostosowania pomieszczeń w budynku w obszarze wejścia do Sali wykładowej i Sali dydaktycznej Katedry i Zakładu Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej i Pracowni Stawu Skokowo-śuchwowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.00.00 STROPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa inwestycji: Projekt drogi dojazdowej do szkoły w Miłakowie. Adres: Miłakowo działka nr 647/6

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa inwestycji: Projekt drogi dojazdowej do szkoły w Miłakowie. Adres: Miłakowo działka nr 647/6 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: Projekt drogi dojazdowej do szkoły w Miłakowie Adres: 14-310 Miłakowo działka nr 647/6 Inwestor: Gmina Miłakowo, Urząd Miejski w Miłakowie 14-310 Miłakowo ul. Olsztyńska

Bardziej szczegółowo

stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. przystąpieniem do realizacji robót.

stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. przystąpieniem do realizacji robót. 1.1. Zakres robót Zakres robót do wykonania w ramach projektowanego zamierzenia inwestycyjnego podano w punkcie 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 niniejszego opisu technicznego. 1.2. Kolejność realizacji poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Informacja o planie BIOZ 1. Nazwa obiektu budowlanego Przebudowa drogi gminnej ulica Flisa w Pyzdrach 2. Nazwa Inwestora Gmina Pyzdry ul.taczanowskiego 1 62-310 Pyzdry 3. Imię

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NAPRAWY SŁUPÓW WIEśA RATUSZOWA, STRZELCE OPOLSKIE

PROJEKT WYKONAWCZY NAPRAWY SŁUPÓW WIEśA RATUSZOWA, STRZELCE OPOLSKIE BIURO INśYNIERSKIE GOŁĘBIEWSKI Tadeusz Gołębiewski ul. Olszewskiego 82/4 51-646 Wrocław Temat: Projekt naprawy słupów głównych drewnianych wie- Ŝy ratuszowej Obiekt: WieŜa ratuszowa stanowiąca część budynku

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Autorzy: arch. Maria Filipowicz, arch. Aleksander Filipowicz. Kraków luty marzec 2012 r. 19

Autorzy: arch. Maria Filipowicz, arch. Aleksander Filipowicz. Kraków luty marzec 2012 r. 19 PROGRAM PRAC III-GO ETAPU REMONTU KONSERWATORSKIEGO ZAMKU TENCZYN DO REALIZACJI W ROKU 2012 - AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO z 2008 r. Inwestor Urząd Miejski w Krzeszowicach Autorzy: arch. Maria Filipowicz,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Lokalizacja ul. Zegrzyńska 38 Legionowo Inwestor Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podlesna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA Sierpień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ STRONA: 33. CZĘŚĆ II Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów; roboty przygotowawcze roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Firma Inżynierska UR-EL Czesław Urbanek 95-054 Ksawerów ul. Cicha 36 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Inwestor

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. CZĘŚĆ OPISOWA

ZAWARTOŚĆ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zakres robót 2. Opis elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni placu na terenie lasów państwowych

Remont nawierzchni placu na terenie lasów państwowych Remont nawierzchni placu na terenie lasów państwowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Oświadczenie: Projekt drogowy Remontu nawierzchni placu na terenie lasów państwowych działka nr 44 Otrzep został wykonany

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja muru klasztornego przy kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie ADRES INWESTYCJI : 83-330 Żukowo, ul. 3-go maja 4 INWESTOR : Parafia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY. OBIEKT: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Koninie. Autorzy projektu technicznego: Specjalność Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Architektura mgr inż.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Koninie. Autorzy projektu technicznego: Specjalność Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Architektura mgr inż. MENT JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: BIURO PROJEKTÓW DIAMENT 62-510 KONIN, ul. DWORCOWA 9/5 TEL./FAX. (0-63) 242-54-24 OBIEKT: BRANŻA: INWESTOR: Projekt pochylni dla niepełnosprawnych wraz z remontem schodów.

Bardziej szczegółowo

ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYWOZEM GRUZU Z DZIAŁKI POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SMOLEŃSKIEGO 16.

ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYWOZEM GRUZU Z DZIAŁKI POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SMOLEŃSKIEGO 16. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45261000-4 BUDOWLANE CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE NA WYKONANIE: ROZBIÓRKI OBIEKTU MIESZKALNEGO

Bardziej szczegółowo

własnego lub siły przyłożonej z zewnątrz), znajduje się on między powierzchnią poślizgu lub obrywu a stokiem skarpy.

własnego lub siły przyłożonej z zewnątrz), znajduje się on między powierzchnią poślizgu lub obrywu a stokiem skarpy. STANDARDY BHP Temat: Wykopy wąskoprzestrzenne i szerokoprzestrzenne 1 Podstawowe definicje Wykopy wykopy są budowlami ziemnymi należącymi do kategorii stałych lub tymczasowych konstrukcji, określanych

Bardziej szczegółowo

Projekt remontu części prawej I piętra

Projekt remontu części prawej I piętra MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O. Tytuł projektu: budynku Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego PROJEKT BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ Inwestor : Centrum Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja.

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja. db projekt Konrad Gądek Egz. 4 ul. Wschodnia 2 28-200 STASZÓW Tel. 0 505 148 991 PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT) Remont drogi gminnej Nr 004542T Bidziny koło Goraja.

Bardziej szczegółowo

, , 0001 Czechowice

, , 0001 Czechowice Lokalizacja : ul. Mazańcowicka, Czechowice - Dziedzice Sekcja I Obręb: 6.121.29.05.4.4, 6.121.29.10.2.2, 0001 Czechowice Nr działki: 1059/5 Inwestor: Jednostka Projektowa. : Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH TEMAT: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁKACH NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI BACHOWICE ADRES: DZIAŁKI NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Droga powiatowa nr 1208 O na odcinku Mionów - Mochów

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Droga powiatowa nr 1208 O na odcinku Mionów - Mochów INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Droga powiatowa nr 1208 O na odcinku Mionów - Mochów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : Pas drogi powiatowej nr 1208 O na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Informacja o planie BIOZ Opracował: Zygmunt Nowak ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów. 2. Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie wykopu archeologicznego Aktualizacja

Zabezpieczenie wykopu archeologicznego Aktualizacja BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI INWESTORSKIEJ K A R K O N 61 127 POZNAŃ ul. Bydgoska 6/7/7 tel. 48 61 8703012 fax 48 61 8703121 Pracownia Poznań os. Orła Białego 48/10 Regon 632477738 NIP 782-106-33-01 Konto

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa: Inwestor: REMONT OGRODZENIA PRZY BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. T. KOSCIUSZKI W GOSTYNINIE UL. 3MAJA 15 (DZ.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, grudzień 2012 rok.

Olsztyn, grudzień 2012 rok. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ŁĄCZNIKA POMIĘDZY PLATFORMĄ ODPRAW A BUDYNKIEM SG I IC NA TERENIE DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W BEZLEDACH NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dotyczy: Przyłącz kanalizacyjny do budynku mieszkalnego Lokalizacja: Lubliniec, ul. Przemysłowa 1, dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA ŚCIANY OPOROWEJ

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA ŚCIANY OPOROWEJ OPIS TECHNICZNY dot: Projektu remontu konstrukcji ściany oporowej oraz wykonania tymczasowych zasieków na terenie koksowni w Bytomiu przy ul. Konstytucji 61 przedmiot: KONSTRUKCJA ŚCIANY OPOROWEJ Inwestor:

Bardziej szczegółowo

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2 1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1 2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 2 2.1 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 2 2.2 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Spis treści: INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka ruiny budynku mieszkalnego. na dz. nr 166 obr. 0009 Kościerzyna

Rozbiórka ruiny budynku mieszkalnego. na dz. nr 166 obr. 0009 Kościerzyna Rozbiórka ruiny budynku mieszkalnego na dz. nr 166 obr. 0009 Kościerzyna 63 I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, ul. Pustkowska 13, Węgry

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, ul. Pustkowska 13, Węgry Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) Adres: nr działek 800, k.m. 1, obręb

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA BULWARU XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO WE WROCŁAWIU

REWITALIZACJA BULWARU XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO WE WROCŁAWIU REWITALIZACJA BULWARU XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO WE WROCŁAWIU ZADANIE 3 PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY PL. POLSKIM OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR BIURO PROJEKTOWE: BULWAR XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO WE WROCŁAWIU ZADANIE

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y EGZEMPLARZ NR 1 P R O J E K T B U D O W L A N Y Nazwa Obiektów: Remont mostu w ciągu drogi gminnej Przez Las nr 293648 K w miejscowości Olszana w km 0+000-0+023 Adres obiektu: dz. nr 188/8, 452, 409 w

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA P.P.P. KANON Jander Szklarek Zuterek S. J. 90-515 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 73 tel. 042 637 22 90, 042 636 46 42, 042 637 13 18, fax 042 636 51 25 BANK PKO S.A. 48124055271111000055881335 NIP 725-00-13-869 REGON

Bardziej szczegółowo

Dane ogólne s. 2 Opis techniczny s. 3

Dane ogólne s. 2 Opis techniczny s. 3 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA Dane ogólne s. 2 Opis techniczny s. 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Orientacja fragment mapy w skali 1:10 000 nr rys. 0 Plan sytuacyjny w skali 1: 500 nr rys. 1 Rzut fundamentów

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany termomodernizacji budynku szkolnego-remont kotłowni

Projekt budowlany termomodernizacji budynku szkolnego-remont kotłowni Projekt budowlany termomodernizacji budynku szkolnego-remont kotłowni Lokalizacja: Poznań 61-729 ul. Piękna 37 Inwestor: Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr. 70 w Poznaniu 61-729 ul. Piękna 37 Autor opracowania:

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego wraz z oceną stanu technicznego 4.

Spis zawartości: 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego wraz z oceną stanu technicznego 4. Spis zawartości: 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego wraz z oceną stanu technicznego 4. Opis techniczny projektu, w tym: 4.1 Projekt podciągów stalowych. 4.2 Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Część formalno-prawna 6. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

TOM II INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Projekt budowlany / wykonawczy 39

TOM II INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Projekt budowlany / wykonawczy 39 TOM II INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projekt budowlany / wykonawczy 39 SPIS ZAWARTOŚCI TOMU I. CZĘŚC OPISOWA 1. Wstęp. 2. Zakres robót. 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

NADPROŻA L-19 KSZTAŁTOWANIE NADPROŻY W ŚCIANACH

NADPROŻA L-19 KSZTAŁTOWANIE NADPROŻY W ŚCIANACH NADPROŻA L-19 KSZTAŁTOWANIE NADPROŻY W ŚCIANACH 2.1. Przekrój belek żelbetowych prefabrykowanych "L 19" 2.2. Układanie belek w nadprożu ścian wewnętrznych W ścianach wewnętrznych układ belek typu "L 19"

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE MOSTY Roman Zawodziński 75-368 Koszalin, ul. Kostenckiego 1a/8 tel. 0506 116 320 INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Most przez rów melioracyjny w ciągu drogi gminnej w m. Człuchy,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA. GRAFIT Pracownia Projektowa Siedziba: 42-224 Częstochowa, ul. Czecha 1/44 Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 71 Tel./fax: 034 361-50-25; e-mail: grafit@grafit-pp.pl IDS 150147445

Bardziej szczegółowo