Remont nawierzchni placu na terenie lasów państwowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Remont nawierzchni placu na terenie lasów państwowych"

Transkrypt

1 Remont nawierzchni placu na terenie lasów państwowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Oświadczenie: Projekt drogowy Remontu nawierzchni placu na terenie lasów państwowych działka nr 44 Otrzep został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Zawartość opracowania 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa Działki budowlane: 44 obręb Otrzep Obiekt: Remont nawierzchni placu składowego Branża: drogowa Adres: Działka 44 OTRZEP Gm. Wierzchowo pow. Drawsko Inwestor: Nadleśnictwo Świerczyna Autor projektu: inż. Janina Niedopytalska Opracował: mgr Mirosław Niedopytalski Koszalin

2 2 OPIS TECHNICZNY do projektu na remont nawierzchni placu składowego dla Nadleśnictwa Świerczyna działka 44 Otrzep 1. Podstawa prawna zlecenie Nadleśnictwa Świerczyna 2. Materiały wyjściowe. Mapa sytuacyjno wysokościowa 1:1000 Poradnik technologiczny Drogi Leśne Obowiązujące normatywy i przepisy. Wizja w terenie. 3. Przeznaczenie, program użytkowania i funkcja obiektu. Przeznaczeniem opracowania jest utwardzenie istniejącego placu. 4. Opis stanu istniejącego. Istniejący plac znajduje się na terenie lasów państwowych. Teren przewidziany pod budowę posiada dojazd od drogi powiatowej Otrzep-Nowe Laski z płyt żelbetowych, jest ogrodzony posiada nawierzchnię gruntową zniszczoną z wybojami i dziurami. 5. Opis projektu Projektowane jest utwardzenie części placu płytami żelbetowymi 3.00 x 1.25 x 0.12 m na podsypce z pospółki grubości 20 cm z drogą dojazdową wzdłuż ogrodzenia o szerokości 3.50m. Płyty żelbetowe zostaną pozyskane z rozbiórki istniejącego placu przeładunkowego na terenie lasów państwowych. Odwodnienie powierzchniowe. 6. Konstrukcja -nawierzchnia z płyt żelbetowych z rozbiórki -podbudowa z pospółki grubości 20 cm na geowłókninie -ściek przy krawędzi dolnej placu z kruszywa szerokości 60 cm i grubości 30 cm, studnia chłonna 2.00x2.00m głęb. 4.00m. 7. Roboty ziemne, odwodnienie W ramach robót ziemnych należy wykonać korytowanie pod jezdnię placu i drogi dojazdowej. Dobrze zagęścić i wyprofilować podłoże aby nie wystąpiło potem klawiszowanie płyt. Nadmiar

3 3 zebranego gruntu rozplantować poza placem na przyległym terenie. Wykonać ściek wzdłuż dolnej krawędzi placu. Wykonać profilowanie i plantowanie pozostałej części placu. 8. Kolejność prowadzenia robót Roboty pomiarowe Korytowanie z rozplantowaniem nadmiaru ziemi Ułożenie geowłókniny Ułożenie podbudowy Ułożenie płyt żelbetowych pozyskanych z rozbiórki Wykonanie ścieku ze studnią chłonną Plantowanie pozostałego terenu placu UWAGA : Prace typu geodezyjnego powinien prowadzić uprawniony geodeta. Wszelkie roboty powinny być prowadzone w sposób bezpieczny zgodny z przepisami BHP w oparciu o obowiązujące przepisy. Opracował Inż. Janina Niedopytalska

4 4 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Remontu nawierzchni placu w lasach państwowych działka nr 44 obręb Otrzep Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Branża: drogowa Obiekt: Remont nawierzchni placu w lasach państwowych Adres: Dz. Nr 44 Otrzep Gm. Wierzchowo, woj. zachodniopomorskie Działki budowlane: nr 44 obręb Otrzep Inwestor: Nadleśnictwo Świerczyna

5 Autor projektu: inż. Janina Niedopytalska / DACH Sp. z o. 5 Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art.. 21a (Dz. U. Nr 80 poz. 718) kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu o informacje sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Informacje niniejsze zostały sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz z dnia 10 lipca 2003.) Zakres robót drogowych. Wykonanie rozgraniczenia geodezyjnego gruntów, pomiary geodezyjne, Przygotowanie terenu budowy Wykonanie podbudowy Wykonanie nawierzchni jezdni Plantowanie terenu Obiekty do adaptacji ( rozbiórki ): Rozebranie jezdni z płyt żelbetowych Element infrastruktury zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:

6 Linie energetyczne e.e. Sieć wodociągowa /która może przebiegać pod placem/. 6 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: Uszkodzenie sieci z mediami, Porażenie prądem elektrycznym, Ruch kołowy i pieszy na drodze Prace wykonywane sprzętem mechanicznym, Zagrożenie przygnieceniem w trakcie demontażu, załadunku, rozładunku i montażu płyt żelbetowych Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Prace budowlane objęte zakresem niniejszego opracowania muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do prowadzenia takich robót. Ogólne zasady BHP: na terenie budowy cały czas należy używać odzieży i obuwia ochronnego, kasków, kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi, używanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobów alkoholowych i narkotyków jest zabronione, bez pozwolenia nie wolno wchodzić do stref zabronionych, unikać niepotrzebnego ryzyka,

7 natychmiast należy powiadomić przełożonego o powstaniu niebezpiecznej sytuacji lub warunków, 7 wszystkie wypadki lub zdarzenia muszą być natychmiast zgłaszane, wszyscy operatorzy muszą mieć udokumentowane kwalifikacje do obsługi specjalistycznych maszyn, urządzeń, narzędzi itp. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót należy odpowiednio oznakować. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom związany z wykonywaniem robót w strefach szczególnych zagrożeń zdrowia. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie wykonywania robót. Zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, itp. Wykopy w miejscu zbliżenia do istniejących sieci e.e. z zachowaniem szczególnej ostrożności. Opracowała:

8 inż. Janina Niedopytalska

9

10

11 Profil podłużny 1:1000/100 Otrzep Droga powiatowa Nowe Laski Skala pozioma 1:100 Skala pozioma 1: PP=130,00 RZĘDNE PROJEKTOWANE RZĘDNE ISTNIEJĄCE 139,99 139,99 140,00 140,00 139,94 139,80 139,73 139,80 139,99 139,80 140,25 140,25 SPADKI PODŁUŻNE L=55,00m i=0,5% i=0,5% L=51,00m i=0,5% L=54,00m ODLEGŁOŚCI 0,00 12,00 19,00 55,00 6,00 60, Remont naw. poprzez ułożenie płyt żelbetowych 1 Wyrównanie terenu P.P.U. "DACH" Sp. z o.o. Koszalin, ul. Szkutnicza 12 Stadium: P.B.W. Profil podłużny Autor: inż. Janina Niedopytalska Data: Obiekt: Remont nawierzchni placu - działka nr 44 Otrzep Inwestor: Nadleśnictwo Świerczyna Skala: 1:1000/100 Podpis: Nr rys.

12 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

CHOCICZA MAŁA 26 i 27 gmina Września 11/12 i 16/6 obręb Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna Września obszar wiejski

CHOCICZA MAŁA 26 i 27 gmina Września 11/12 i 16/6 obręb Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna Września obszar wiejski Inwestor: Zamawiający: Główny wykonawca: Obiekt: Adres: Nr ewid. Działki: Stadium: Branża: HALA PRODUKCYJNO MAGAZYNOWA WRAZ Z BUDYNKAMI BIUROWYMI, BUDYNKIEM TECHNICZNYM, INFRASTRUKTURĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY "

PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY " SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot inwestycji- przebudowa drogi gminnej str.3 2. Inwestor str.3 3. Jednostka projektująca str.3 4. Podstawa opracowania str.3

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. OŚWIADCZENIE o zgodności z przepisami... 3 2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4 3. CZĘŚĆ OPISOWA... 7 OPIS TECHNICZNY... 8 3.1. Zakres opracowania... 8 3.2. Podstawy opracowania...

Bardziej szczegółowo

ZWiK W ZIELONEJ GÓRZE - PRZEBUDOWA MYJNI ZAKŁADOWEJ SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5

ZWiK W ZIELONEJ GÓRZE - PRZEBUDOWA MYJNI ZAKŁADOWEJ SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5 SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5 2. Informacja Bioz - Str. 6 9 3. Część rysunkowa - Projekt zagospodarowania terenu - Rys. Nr 1 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa pasa drogi gminnej Gmina Twardogóra Ul. Ratuszowa 14, 56 416 Twardogóra dz. Nr 226 AM 1 obręb Moszyce.

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa pasa drogi gminnej Gmina Twardogóra Ul. Ratuszowa 14, 56 416 Twardogóra dz. Nr 226 AM 1 obręb Moszyce. 4 PROJEKT BUDOWLANY Obiektu Inwestor Adres obiektu Branża Egzemplarz Przebudowa pasa drogi gminnej Gmina Twardogóra Ul. Ratuszowa 14, 56 416 Twardogóra dz. Nr 226 AM 1 obręb Moszyce Drogowa Inwestora Autor

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY

USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY Krzysztof Bartkowiak Ul. Leśna 1 64-412 Chrzypsko Wielkie NIP 787-114-08-77 REGON 630687816 PROJEKT TECHNICZNY OBIEKT : OGRODZENIE BRANŻA : KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

REMONTU BOISKA SPORTOWEGO, OGRODZENIA BOISKA, PLACÓW MANEWROWYCH, TRAKTÓW PIESZYCH I DRÓG DOJAZDOWYCH NALEŻĄCYCH DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LEŚNA

REMONTU BOISKA SPORTOWEGO, OGRODZENIA BOISKA, PLACÓW MANEWROWYCH, TRAKTÓW PIESZYCH I DRÓG DOJAZDOWYCH NALEŻĄCYCH DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LEŚNA Biuro Projektowe KONSTRUKTOR 39-200 Dębica, ul. Czwartaków 19, tel. 601 53 45 45, fax 14 690 81 99 www.buduj.org Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa LEŚNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REMONTU BOISKA SPORTOWEGO,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 297 położonej w m. CZCHÓW gm. Czchów dla inwestycji o utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczową - opadową o dla układu komunikacyjnego wraz z włączeniem się do

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Nazwa i adres obiektu budowlanego; Adaptacja budynku administracyjno-socjalnego na siedzibę Obwodu Drogowego na działce nr 975 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

CAD Projekt Robert Wieczorkowski ul. Moniuszki 10A; 59-800 Lubań; tel. 721 55 25 5/5

CAD Projekt Robert Wieczorkowski ul. Moniuszki 10A; 59-800 Lubań; tel. 721 55 25 5/5 CAD Projekt Robert Wieczorkowski ul. Moniuszki 10A; 59-800 Lubań; tel. 721 55 25 5/5 PROJEKT BUDOWLANY Oświadczenie projektantów Projektanci oświadczają, że projekt budowlany został wykonany zgodnie z

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE.

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. 1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. Informacja dotycząca BiOZ skierowana jest do Wykonawcy opracowującego Plan BiOZ, który ma na celu w celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego. Przepisy określone

Bardziej szczegółowo

TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 FIRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA IWANEL mgr IWAN SEPETLIEW 34-300 ŻYWIEC ul. Spacerowa 32 NIP 553-237-22-42 Tel. 033/861-40-64 TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07

KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 EGZ. NR 1 KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE, NADZORY BUDOWLANE Aleksy Bajer 61-695 Poznań ul. Piekałkiewicza 79 REGON 630725965 NIP 782-122-98-07 Projekt budowlany Zadanie : Wykonanie oraz montaŝ dwóch szlabanów

Bardziej szczegółowo

ANIOŁ s.c. PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

ANIOŁ s.c. PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA ANIOŁ s.c. PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA BIURO 02-123 Warszawa ul. Korotyńskiego 48 m. 179 tel. (022) 822-46-00 NIP 526-22-07-555 PRACOWNIA ul. Korotyńskiego 23/4 tel. 0 693-99-77-80 tel./fax.(022) 895-06-09

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU. Część opisowa. Część rysunkowa. 1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego. 2. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 3.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU. Część opisowa. Część rysunkowa. 1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego. 2. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 3. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU Część opisowa 1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 2. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B 3. Opis techniczny Część rysunkowa 1. Plan sytuacyjny Rys. nr 1 skala 1:500 2. Rzut parteru instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu l. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej Nr 00350T relacji Pułaczów- Niedźwiedź połoŝonej na terenie gm. Bogoria. Początek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ. OPRACOWANIE TEMAT PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ. NR 576/4 INWESTOR GMINA BOBOWA 38-350 BOBOWA UL. RYNEK

Bardziej szczegółowo

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT:

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT: jednostka projektowa: ARCHITECS Jakub Olszowiec Kowalków Wieś 16 26-713 Kazanów PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OBIEKT: PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY modernizacji drogi powiatowej nr 2924D Borów - Kostrza

PROJEKT TECHNICZNY modernizacji drogi powiatowej nr 2924D Borów - Kostrza 58-301 WAŁBRZYCH, ul. HARCERSKA 4, TEL./ FAX 074 842 31 86 Egzemplarz 1 PROJEKT TECHNICZNY modernizacji drogi powiatowej nr 2924D Borów - Kostrza Obiekt: Adres: Droga powiatowa Droga powiatowa w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl.

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl. Obiekt budowlany: Adres obiektu: SZKOLNY PLAC ZABAW Województwo wielkopolskie, miasto Konin, ul. Sosnowa 16, 62-510 Konin Ul. Sosnowa 16, działka nr ew. 199/1, obręb Glinka, Lokalizacja: Rodzaj projektu:

Bardziej szczegółowo

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE USŁUGI PROJEKTOWE JAN MATRAS EGZEMPLARZ NR 1 Ul. I Brygady 91 33-300 Nowy Sącz Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE Adres Obiektu: OLSZANA DZ. NR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻA DROGOWA WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻA DROGOWA WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻA DROGOWA WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nazwa inwestycji: Modernizacja drogi transportu rolnego we wsi Nowa Cerkiew Działki:

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGÓWCE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGÓWCE Biuro Projektowe KONSTRUKTOR 39-200 Dębica, ul. Czwartaków 19, tel. 601 53 45 45 www.buduj.org PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGÓWCE Lokalizacja Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PBW

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PBW NAZWA ZAMÓWIENIA: PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR_79 PRZY UL. ARKUSZOWEJ 202 W WARSZAWIE ADRES ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01-934, ul. Arkuszowa 202 ZAMAWIAJĄCY: Miasto St. Warszawa Dzielnica Bielany ul.

Bardziej szczegółowo

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor :

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor : EGZ. nr: Temat: Projekt budowy placu zabaw oraz ogrodzenia boiska sportowego znajdujących się przy Ośrodku Psychoedukacji, ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława. Część I Plac zabaw. Faza : projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY, BRANŻA DROGOWA I SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY, BRANŻA DROGOWA I SANITARNA PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY, BRANŻA DROGOWA I SANITARNA Nazwa inwestycji: Budowa parkingu dla samochodów osobowych w Siemirowicach Działki: 484, 495 Inwestor: Wojskowa Agencia Mieszkaniowa ul.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Projekt Wykonawczy. Opis techniczny

Spis treści. Projekt Wykonawczy. Opis techniczny Spis treści Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Postanowienia ogólne 3. Inwestor 4. Projektant 5. Wykonawca 6. Zakres rzeczowy inwestycji 7. Rozwiązanie techniczne 7.1 Budowa studni kablowej w ul.

Bardziej szczegółowo