Powiat. Magazyn Powiatowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiat. Magazyn Powiatowy"

Transkrypt

1 Powiat Łomżyński Magazyn Powiatowy Piękna przyroda, oryginalny folklor i architektura, gościnni mieszkańcy i samorząd gotowy do współpracy, oto nasza wizytówka Krzysztof Kozicki Starosta Łomżyński Mieszkam teraz nad N. niedaleko Warszawy. N. to jest rzeka, która nie chce płynąć. To znaczy, woda się w niej przelewa, przesuwa do przodu niby, ale wykręca ciągle nurty i płynie w miejscu stoi. N. to nie jest zła rzeka. Nie jest wsteczna ani zacofana. Ona ma chyba inną pamięć, albo zapamiętała się. Myślę, że może to sen jakiejś innej rzeki lub jej odbicie w gwieździe, co przepadła. A jeśli to rzeka jest z tej ziemi, to aż z samego końca świata... Henryk Gała Nr maja 2010 I

2 Urząd Miasta i Gminy Jedwabne ul. Żwirki i Wigury 3, Jedwabne tel. (86) , Burmistrz: Krzysztof Moenke, tel Kazimierz Załuska,tel Urząd Gminy Wizna Pl. Raginisa 25, Wizna tel. (86) fax (86) Zbigniew Sokołowski, tel Zbigniew Szulc,tel Urząd Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, Zbójna tel. (86) , Zenon Białobrzeski, tel Jan Gawrych Urząd Gminy Łomża ul. M.C. Skłodowskiej 1, Łomża tel. (86) , fax Jacek Albin Nowakowski, tel Robert Łada, tel Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, Miastkowo tel. (86) , fax Lidia Małgorzata Grzejka, tel Henryk Rupacz, tel Urząd Miasta i Gminy Nowogród ul. Łomżyńska 41, Nowogród tel./fax (86) Burmistrz: Józef Piątek, tel Tadeusz Góralczyk,tel Urząd Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53, Piątnica tel. (86) , fax Edward Łada, tel Dariusz Kossakowski, tel Urząd Gminy Śniadowo Ostrołęcka 11, Śniadowo tel. (86) , fax Andrzej Zaremba, tel Zdzisław Zaremba, tel Urząd Gminy Przytuły ul. Supska 10, Przytuły tel./fax (86) Krzysztof Jan Polkowski, tel Sławomir Błaszczak, tel II Nr maja 2010

3 Starosta łomżyński Krzysztof Kozicki za najważniejszy cel stawia sobie tworzenie warunków i klimatu do wpółpracy powiatu z gminami i wszystkimi mieszkańcami.i osiąga go! Powiat łomżyński jest coraz lepiej zgrany Staram się wykorzystać najlepiej czas, który został mi dany do skupienia ludzi wokół idei integracji lokalnej. Samorząd powiatowy i gminne to swoiste konsorcjum. Im lepiej wpółpracują, tym więcej pieniędzy płynie na ziemię łomżyńską. Ilość uzyskiwanych pieniędzy, głównie z programów unijnych, wzrasta znacząco każdego roku, a w ślad za pieniędzmi wzrasta ilość inwestycji. Realizujemy też coraz więcej projektów społecznych. Staramy się być aktywni w wielu dziedzinach, w tym również w tak trudnej i pionierskiej, jak ekomomia społeczna, mówi starosta Krzysztof Kozicki. W ekonomii społecznej, która w Polsce, a zwłaszcza w Podlaskiem, jest jeszcze w powijakach, na pierwszym miejscu nie jest stawiany zysk ekonomiczny, lecz zysk społeczny: Starosta Krzysztof Kozicki zjednuje ludzi dla zjednoczenia człowiek i jego dobro. Chodzi o to, ziemi łomżyńskiej; tu z wojewodą podlaskim Maciejem Żywno by ludzie, którzy czasem od kilku Zjednoczony pokoleń nie pracują i nie wyobrażają sobie życia bez pomocy społecznej, przestali być jej klientami i zaczęli być aktywni na rynku pracy, wyjaśnia starosta, który jest jednym z nielicznych specjalistów w tej dziedzinie (ukończył studia podyplomowe w tym kierunku). Dzięki pieniądzom, uzyskanym z programów unijnych, w powiecie łomżyńskim powstają pierwsze w Podlaskiem Zakład Aktywizacji Zawodowej dla niepełnosprawnych oraz spółdzielnia socjalna dla długotrwale bezrobotnych. Jest sprzyjający czas, są pieniadze unijne na tworzenie instytucji ekonomii socjalnej i należy to wykorzystać jak najlepiej, uważa. Dla całej ziemi łomżyńskiej starosta widzi przyszłość w turystyce i skupia wokół jej rozowju wszystkich podobnie myślących. Uważa, że nie można zbudować turystyki, jako gałęzi gospodarki lokalnej, bez Łomży. Zgranie nastąpiło również w tej dziedzinie, czego przejawem jest powstanie Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz wpólne z Łomżą i gminami powiatu łomżyńskiego przedsięwzięcia, promujące turystyczne walory ziemi łomżyńskiej w Polsce. (MK) Gdzie na świecie jest tak pięknie? Trzeba tylko światu o tym powiedzieć! Nr maja 2010 III

4 Otwartość przez Narew Otwarcia Narwi po latach dokonał Jerzy Lipiński, uruchamiając w 2008 r. rejsy swoimi gondolami Jako Lokalna Organizacja Turystyczna <Ziemia Łomżyńska> zwróciliśmy się z prośbą do wójta Piątnicy i prezydenta Łomży o udostępnienie terenów na obu brzegach rzeki pod pola namiotowe dla kajakarzy i innych małych jednostek pływających. Spotkaliśmy się z niezwykłą otwartością z obu stron. Wójt Piątnicy oferuje teren obok boiska szkolnego, a prezydent Łomży przy plaży miejskiej, z drugiej strony mostu. Postaramy się, by jeszcze przed sezonem letnim na Narwi pojawiły się informacje dla wodniaków o możliwości cumowania w Piątnicy i Łomży, mówi prezes LOT Jerzy Lipiński. Pola namiotowe mają zostać wyposażone na razie tylko w podstawowe udogodnienia. Dużą wagę LOT przywiązuje do tego, by pojawiła się na nich także informacja o atrakcjach turystycznych Łomży i okolic, zachęcająca wodniaków do ich odwiedzenia. (MK) CHCESZ ZDOBYĆ ATRAKCYJNE ZAWODY ZGŁOŚ SIĘ DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ ODDZIAŁ REGIONALNY W ŁOMŻY Policealna Szkoła Medyczna w Łomży, ul. Stacha Konwy 11, Uzupełniające Liceum tel. (86) lata nauki Ogólnokształcące dla Policealna Szkoła Pracowników Ochrony w Łomży, ul. Stacha Konwy 11, tel. (86) lata nauki Dorosłych w Jedwabnem, ul. Wojska Polskiego 17, tel. (86) lata Zaoczne Uzupełniające Technikum Budowlane dla Dorosłych, ul. Mickiewicza 59, tel. (86) lata nauki kształci w zawodzie: technik budowlany i technik urządzeń nauki Zajęcia będą odbywały się w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem. Do szkoły przyjmowani są absolwenci zasadniczych szkół zawodowych. sanitarnych. Do szkoły przyjmowani są absolwenci zasadniczych szkół zawodowych po kierunkach zgodnych z zawodami, w których odbywa się kształcenie. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piątnicy, ul. Szkolna 30, tel. (86) lata nauki. Szkoła przyjmuje absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Policealna Szkoła dla Dorosłych w Łomży, ul. Mickiewicza 59, tel. (86) , będzie kształciła w zawodzie: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Piątnicy, ul. Szkolna 30, tel. (86) lata nauki. technik informatyk (2 lata nauki); opiekun osoby starszej (2 lata nauki) opiekun w domu pomocy społecznej (2 lata nauki) opiekun osoby niepełnosprawnej (1 rok nauki) opiekunka środowiskowa (1 rok nauki) Szkoła przyjmuje absolwentów gimnazjum i szkół ośmioklasowych. Zajęcia będą odbywały się w budynku Publicznego Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy Zajęcia w szkołach, poza Policealną Szkołą Medyczną, Policealna Szkoła Rolnicza w Nowych Piekutach, ul. Główna 3, tel. (86) rok nauki. Zajęcia będą odbywały się w budynku Gimnazjum. odbywają się 2 razy w miesiącu, w formie zjazdów sobotnio- niedzielnych. Wszystkie szkoły prowadzone przez OR TWP Policealna Szkoła Rolnicza w Srebrnej gm. Szumowo, tel. (86) rok nauki Zajęcia będą odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej w Srebrnej. mają uprawnienia szkół publicznych. Do szkół policealnych przyjmowani są absolwenci szkół ponadgimnazjalnych (matura nie jest obowiązkowa). Szczegółowych informacji można uzyskać w sekretariacie szkół, w których będą odbywały się zajęcia oraz w biurze Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Łomży, ul. Mickiewicza 59, tel. (86) , w godz DO ZOBACZENIA W SZKOŁACH!!! IV reklama Nr maja 2010

5 Gmina Śniadowo CEZARY POLKOWSKI, wójt gminy Śniadowo: Dąbrowski z hymnu w Czerwonym Borze! Gmina Śniadowo posiada znakomite warunki przyrodnicze i krajobrazowe. Znaczna jej powierzchnia jest bogato zalesiona. Południowo - wschodnią część gminy stanowi wał morenowy o najwyższym wzniesieniu 209 m n.p.m., pokryty kompleksem leśnym Czerwony Bór. Lasy te latem i jesienią są pełne grzybów, zaś przez cały rok stanowią idealny teren wycieczek pieszych i rowerowych. Położenie Śniadowa i jego okolic sprawiało, że ziemia ta była wielokrotnie świadkiem walk wyzwoleńczych i przemarszów wojsk. Podczas kampanii napoleońskiej stacjonował tu 7 pułk strzelców konnych, wchodzący w skład 17 dywizji, dowodzonej przez Henryka Dąbrowskiego. W 1831 roku pod wsią Jakać Stara doszło do starć między polskim wojskiem powstańczym a gwardią rosyjską. Przez lasy Czerwonego Boru w roku 1863 wędrowały oddziały powstańcze. 2 sierpnia 1920 r. na tej ziemi ginęli żołnierze polscy w obronie wolnej i niepodległej Polski. Do zbrojnych walk doszło także we wrześniu 1939 r. oraz w czerwcu 1944 r. O tych tragicznych wydarzeniach przypominają pomniki, wystawione bohaterskim obrońcom. pozwala faworyzować jednych, a innych traktować po macoszemu. Podporządkowany samorząd nie może funkcjonować zdrowo i zrozumiale dla wszystkich mieszkańców. Radni i sołtysi reprezentują poszczególne okręgi, ale przede wszystkim gminę i powinni wspólnie debatować oraz decydować o przyszłości gminy i jej mieszkańców. Tylko w ten sposób można systematycznie zaspakajać potrzeby poszczególnych sołectw. Tak pojmuję rolę samorządu i jako wójt tych reguł będę przestrzegał. Jako radny, brałem udział w realizacji bardzo ważnych dla gminy inwestycji, które zdecydowanie pchnęły gminę do przodu i znacznie poprawiły warunki życia mieszkańców. Do takich niewątpliwie trzeba zaliczyć doprowadzenie w latach wody niemal do wszystkich domostw. Nie- - Wszelkie moje działania w dostatek wody był dla ludzi codzienną samorządzie szły w kierunku realizowania udręką. W tamtym czasie wodąciągago. zadań dla dobra wspólnemi znacznie wyprzedziliśmy sąsiadu- Można to osiągnąć tylko przez jące z nami gminy. działanie w grupie, a nie ślepo realizować W ślad za wodąciągami musieli- pomysły i projekty jednej śmy szybko myśleć, jak odbierać ścieki. osoby. Sterowanie jednoosobowe Podjęliśmy wspólnie decyzję o budo- S k o k wie w latach oczyszczalni ścieków w Śniadowie. W związku z tym była konieczność podjęcia kolejnego ważnego przedsięwzięcia, sieci kanalizacyjnej, której główne odcinki wykonaliśmy równolegle w tych samych latach. Te wszystkie projekty kosztowały kilka milionów złotych. Dzięki staraniom samorządu, na ich wykonanie udało się pozyskać znaczące środki zewnętrzne z różnych źródeł. Podobnie sprawa wyglądała z rozwojem telefonizacji. Zrobiliśmy w tym zakresie w latach ogromny skok, praktycznie wszyscy mieszkańcy w krótkim czasie mogli zainstalować w swoich domach telefony. Równolegle z tymi inwestycjami, prowadziliśmy na miarę możliwości systematyczną modernizację dróg gminnych i powiatowych. W 2001 roku mocno zaangażowałem się w wypracowanie poparcia dla pomysłu budowy nowej szkoły w Szczepankowie w 2001 roku, wspólnie z Komitetem Budowy, którego przewodniczącym był Tadeusz Tomaszewski ze wsi Osobne, a którego również byłem członkiem. Z wójtem Lechem Szabłowskim udało nam się znaleźć argumenty i przekonać radnych. Niewątpliwie ostatnie 20 lat to ogromny skok cywilizacyjny gminy Śniadowo. Gmina opracowała strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy do 2015 roku i konsekwentnie ten plan realizuje na miarę możliwości. Mimo pewnej stagnacji w latach i drenażu budżetu przez mojego poprzednika na cele konsumpcyjne, niezrozumiałe nie tylko dla mnie, obecnie głównym priorytetem pozostaje modernizacja dróg, rozbudowa pozostałej infrastruktury technicznej. Planowana inwestycja wykonana własnymi środkami ZGK sprawi, że jeszcze w tym roku sieć wodociągów będzie docierać niemal do wszystkich mieszkańców gminy. Planujemy też w 2010 roku modernizację centrum Śniadowa, dofinansowaną z funduszu PROW, dokończenie drugiego etapu budowy Szkoły Podstawowej w Szczepankowie, czyli sali gimnastycznej, dofinansowanej z funduszu ROP oraz modernizację głównych dróg we współpracy ze Starostwem Łomżyńskim. Jeśli będzie wola radnych, rozpoczniemy realizację budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Śniadowie. Mamy również duże szanse, aby pozyskać w tym roku nowy profesjonalny wóz bojowy dla OSP w Śniadowie, który będzie spełniał standardy europejskie. Uważam, że nasz samorząd stać, aby kolejne 20 lat w gminie Śniadowo charakteryzowało się znaczącym rozwojem, mającym bezpośredni wpływ na życie mieszkańców i pozycję gminy w regionie. Mleczna kraina Przez gminę Śniadowo przebiega droga wojewódzka z Warszawy na Pojezierze Mazurskie i Suwalsko Augustowskie. Uciążliwa, ale zarazem sprawia, że komunikacyjnie gmina jest bardzo atrakcyjna. Do gminy, która ma charakter rolniczo-przemysłowy, należy 43 wsi. Na ha, które posiadają indywidualne gospodarstwa rolne, ha stanowią grunty orne, reszta to łąki i pastwiska. Dlatego w gminie jest wysoko rozwinięta hodowla bydła mlecznego. Większość gospodarstw produkuje bardzo dobrej jakości mleko, które po przetworzeniu przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską Piątnica trafia na stoły konsumentów w całym kraju. Z gminy Śniadowo pochodzi ponad 30 proc. mleka, skupowanego przez ten zakład. Znaczący udział w produkcji rolnej w gminie mają również gospodarstwa, prowadzące produkcję roślinną. Rolnicy przedstawiają swoje osiągnięcia w hodowli zwierząt na regionalnych i krajowych wystawach zwierząt hodowlanych. Zdobywają czołowe miejsca w wojewódzkich i krajowych konkursach. Nr maja 2010 V

6 Urz d Gminy Łom a B Gmina Łomża miejsce gdzie życie staje się piękniejsze ezstronnym dowodem na coraz wyższą jakość życia w Gminie Łomża jest coroczny wzrost ilości nowych mieszkańców często przeprowadzających się z miasta Łomży. Przez co widzimy, że klimat gminy nie tylko przyciąga turystów, ale i nowych mieszkańców...miejsca gdzie życie staje się piękniejsze... Gmina Łomża zajmuje powierzchnię 208 km 2 i liczy ponad 10 tysięcy mieszkańców zamieszkałych w 40 sołectwach. Krzyżują się tu ważne szlaki drogowe bieg- Nowa szkoła w Wygodzie nące ze wschodu na zachód i z północy na południe. Korzystne położenie gminy wokół miasta Łomża stanowi atrakcyjne miejsce dla rozwoju działalności gospodarczej. Gmina Łomża pokryta jest siecią dobrze rozwiniętej infrastruktury technicznej. Z myślą o inwestorach oraz swoich mieszkańcach gmina systematycznie przeznacza na ten cel wiele milionów złotych zarówno ze środków własnych jak i funduszy Unii Europejskiej. Od momentu powstania Gminy Łomża szczególny nacisk kładziono na poprawę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i komunikacyjnej. Obecnie gmina jest w 100% zwodociągowana (144,56 km sieci wodociągowej), a sieć kanalizacyjna i indywidualne oczyszczalnie ścieków zapewniają odpowiedni poziom sanitarny. Ponadto część mieszkańców posiada dostęp do sieci gazowej. Jednak najważniejszą grupą przeprowadzanych inwestycji są inwestycje drogowe. Dzięki stałej modernizacji i rozbudowie sieć dróg obecnie ze 110 km dróg gminnych aż 46% (50,95 km) jest utwardzona. Od 1990 roku stale podwyższano poziom usług oświatowych i kulturalnych m.in. poprzez rozbudowę lub budowę kolejnych Kapela Łomżyniacy szkół (np. w Wygodzie) i świetlic wiejskich. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje dziewięć szkół podstawowych, jedno publicz- stykę. Tej ostatniej gałęzi gospodarki sprzyja niewątpliwie położenie ne gimnazjum im. Rodziny Lutosławskich 1999, Gminny Ośrodek (od 1994 r. istnieje na tym terenie Łomżyński Park Krajobrazowy Kultury z siedzibą w Pniewie oraz nowocześnie wyposażona Gminna Doliny Narwi) oraz proekologiczny charakter tych terenów. Oferta Biblioteka Publiczna z czterema filiami. Dzięki zaangażowaniu miesz- inwestycyjna skierowana jest na rozwój sfery usługowej, hotelarkańców i kolejnym inwestycjom w sprzęt i rozbudowę remiz (np. sko-gastronomicznej, rekreacyjno-wypoczynkowej oraz sportowej. w Konarzycach, Podgórzu, Jednaczewie) prężnie działają jednostki W zasobach gminy posiadamy wiele dobrze usytuowanych działek OSP niosąc pomoc w sytuacjach kryzysowych. W tym miejscu należy zarówno pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe jak i pod inzauważyć, iż 3 jednostki należą do Krajowego Systemu Ratownictwa ną działalność gospodarczą. Wartym szczególnej uwagi jest teren Gaśniczego. Natomiast o wysokim standardzie urzędu może świad- położony w miejscowości Siemień Nadrzeczny, w części położony czyć fakt, że w 2005 r. był laureatem akcji Przejrzysta Polska. na skarpie oraz z dostępem do rzeki. Oprócz tego ważna jest lokapotencjał gospodarczy gminy to głównie rolnictwo z dobrze roz- lizacja terenów inwestycyjnych w Starych Modzelach. Cały teren winiętą hodowlą bydła mlecznego. Mimo braku wielkiego przemy- o obszarze ok. 20 ha stanowi własność gminną. Uwarunkowania słu gmina nie jest zamknięta dla przedsiębiorców, znajdują się tutaj lokalizacyjne również są zachęcające ponieważ do działek prowadzi bowiem tereny, które planujemy wskazać potencjalnym inwesto- utwardzona droga gminna. W sąsiedztwie znajduje się wybudowarom jako miejsca pod przyszłe inwestycje. W ostatnich latach po- na w latach 90-tych, nieużytkowana baza TPSA z własnym ujęciem wstało wiele małych i średniej wielkości zakładów, głównie w sek- wody i stacją trafo. Obok działek gminnych funkcjonuje kopalnia torze prywatnym. Jednak do priorytetowych kierunków rozwoju żwiru, a sam teren otoczony jest lasem, który oprócz atrakcyjnego Gminy Łomża należy zaliczyć przede wszystkim rolnictwo i tury- krajobrazu pełni funkcję izolacyjną. Jacek Albin Nowakowski, Wójt Gminy Łom a Tak jak gospodarz, który planuje prace w swoim gospodarstwie staram się wybiegać myślami w przyszłość, aby zapewnić warunki dalszego rozwoju terenów Gminy Łomża. Potrzeb bieżących jest wiele. Nasza Gmina jest rozległa obszarowo dlatego najważniejszą sprawą jest utrzymanie oraz rozwój sieci drogowej. Zamierzam kontynuować dotychczasowe działania, żeby ulepszać sytuację w tej dziedzinie. W latach przygotowałem dużą ilość projektów przebudowy i remontów dróg dla mieszkańców mojej gminy. Zamierzam też wspierać wszelkie inwestycje, których realizacja pomoże dzieciom i młodzieży w udanym starcie w dorosłe życie. Chcę przeprowadzić niezbędne remonty gminnych szkół oraz zbudować obiekty o najwyższych priory- tetach dla uczniów i ich rodziców. Podobnie jak w latach ubiegłych, zamierzam kontynuować działania mające na celu przyciągnięcie na nasze tereny nowych inwestorów. Będziemy też dbać o rozwój bazy turystycznej i wypoczynkowej. Przykładem dotychczasowego sukcesu w tej dziedzinie jest mariaż prywatnej infrastruktury turystycznej i pomysłu na promocję Gminy Łomża w postaci stacji narciarskiej Rybno. Każdego roku poprawiamy jakość infrastruktury tak, aby zwiększyć atrakcyjność gospodarczą oraz umożliwić lepszy rozwój mieszczących się na naszym terenie przedsiębiorstw, poprawić atrakcyjność inwestycyjną terenów i podnieść jakość życia mieszkańców. Mam nadzieję, że uda mi się zrealizować te wszystkie plany i zamierzenia, żeby ponownie poczuć satysfakcję z pracy na rzecz mojej gminy i jej mieszkańców. VI Nr maja 2010

7 Urz d Gminy Łom a Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, tel , fax , Rzeka pozytywnie zakręcona Kalendarium: Wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe, bogactwo flory i fauny, brak przemysłu i niskie zaludnienie sprawiają, że Gmina Łomża jest obszarem niezwykle atrakcyjnym pod względem turystycznym. Atrakcyjnymi pod tym względem terenami są m.in.: las Pniewski, rezerwaty: Wielki Dział i Rycerski Kierz, zwarty kompleks leśny Czerwonego Boru z najwyższym w tym rejonie wzniesieniem Dębową Górą oraz rozciągającą się wzdłuż północno-wschodniej granicy pradolina Narwi stanowiącą obszar Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi ze wspaniałymi miejscami widokowymi. Atrakcyjność turystyczną gminy podnoszą występujące w niej zabytki, np. XIX wieczne, nagrobki, zabytkowa kaplica na cmentarzu w Puchałach czy kapliczki w Konarzycach datowana na XVIII w. i XIX-wieczna koło wsi Mikołajki. O bogatej historii tych ziem świadczą też dworki znajdujące się w Konarzycach i Czaplicach oraz grodzisko z IX-X wieku usytuowane nad załomem Narwi zwanym Góra Królowej Bony, z którą graniczy wzgórze św. Wawrzyńca z wykopaliskami kościoła. Na terenie gminy można bardzo dobrze wypocząć w gospodarstwach agroturystycznych, które znajdują się lub są w pobliżu Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Piękne krajobrazy, bliskość rzek i lasów zachęca do wypoczynku na łonie natury. Właściciele gospodarstw organizują wycieczki do największych atrakcji w regionie (np. Muzeum Przyrodniczego w Drozdowie) oraz zachęcają do turystyki pieszej, rowerowej czy też spływów gondolami po Narwi. Można tu skosztować smacznych, tradycyjnych potraw ze starej Polskiej kuchni. Zimową atrakcją na terenie gminy Łomża jest wyciąg narciarski w Rybnie z wyznaczonymi 3 trasami zjazdowymi. Rybno - stacja narciarska IX w. na terenie wsi Stara Łomża funkcjonuje już osada będąca zaczątkiem współczesnej Łomży; X w. powstaje potężny gród typu cyplowego, który później jest niszczony a następnie odbudowany i rozbudowywany o 2 podgrodzia otoczone wałami. W tym okresie tj. w roku 1000 jak mówi legenda św. Brunon z Kwerfurtu zakłada kościół na pobliskim wzgórzu; XIV w. rozwój grodu w Starej Łomży aż do zmiany lokalizacji (w obecnym miejscu), 1400 r. pier wsze wzmianki pisane o pierwszym na wschodnim Mazowszu kościele parafialnym na wzgórzu św. Wawrzyńca; XIV-XV w. książe mazowiecki Janusz I i jego następcy nadają ziemię (m.in. powstają wsie: Wygoda, M o d z e l e, B o g u s z y ce, Puchały, Pniewo, Konarzyce, Kupiski, Milewo, Czaplice), skąd nierzadko wywodzą się rody Modzelewskich, Boguskich, Puchalskich r. bitwa z wojskami sasko-rosyjskimi, w której ginie w pobliżu wsi Jednaczewo Stach Konwa bohaterski dowódca strzelców kurpiowskich; XIX w. powstają dwory z zespołami dworskofolwarcznym w miejscowościach Kupiski Stare, Pniewo (1830 r. rodziny Jabłońskich), Czaplice Pączkowizna (1860 r.); 1939 r. bohaterskie walki SGO Narew we wrześniowej kampanii obronnej; r. grabieże i wywózki w czasie okupacji radzieckiej a następnie masowe mordy (Pniewo, Giełczyn) i pacyfikacje wsi przez wojska niemieckie; 1 stycznia 1973 r. na podstawie ustawy o radach narodowych zostaje utworzona Gmina Łomża; 1 stycznia 1999 r. po reformie administracyjnej kraju Gmina Łomża należy do powiatu łomżyńskiego; 24 listopada 2000 r. otwarcie nowej siedziby Urzędu Gminy Łomża XX Lat samorz du ZGWWP Nr maja 2010 VII

8 Było w 2009 roku: przebudowano lub zmodernizowano 9 km dróg powiatowych, wybudowano chodniki, zmodernizowano wyposażenie Starostwa i jego jednostek, przeprowadzono remont 12 ośrodków zdrowia na terenie powiatu (ocieplenie budynków, wymiana okien, remont dachów, remonty wewnątrz budynków itp.), zakupiono samochód dostawczy dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz sprzęt medyczny do ośrodków zdrowia, poprawiono infrastrukturę Muzeum Przyrody w Drozdowie (wymiana dachu nad wejściem do pomieszczeń akwarystycznych, instalacja nowych poręczy, budowa chodnika), przystosowano sale muzealne do zajęć edukacyjnych. Powiat Łomżyński i jego jednostki zrealizowały projekty społeczne za 12,2 mln zł, w ramach których ponad osób objęto wsparciem, a wśród nich: osób obyło staż zawodowy, 208 zatrudniono w ramach prac interwencyjnych, 312 zatrudniono w ramach robót publicznych, 113 znalazło zatrudnienie na specjalnie utworzonych dla nich stanowiskach pracy, 240 otworzyło własną działalność gospodarczą, 320 uczestniczyło w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących, 348 ukończyło szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, 42 podniosło kwalifikacje z zakresu aktywizacji społeczności lokalnej. podjęto działania w zakresie profilaktyki logopedycznej w szkołach powiatu łomżyńskiego, zorganizowano imprezy kulturalne o znaczeniu lokalnym, ponadlokalnym, ponadregionalnym, Projekt dla niepełnosprawnych Mode H (realizowany we współpracy z Tours we Francji): niepełnosprawni z powiatu łomżyńskiego przygotowują spektakl teatralny wydano publikacje promocyjne, odbyła się wymiana młodzieży z niemieckim powiatem Dingolfing Landau oraz wizyty delegacji łomżyńskiej w Dingolfing-Landau i Tours we Francji, podpisano porozumienie z placówką z Francji na realizację międzynarodowego projektu MODE H dla osób niepełnosprawnych, podpisano porozumienie z Rejonem Soleczniki na Litwie na realizację wspólnych międzynarodowych projektów, odbyły się obchody 10 - lecia powiatu łomżyńskiego i 10 - lecia współpracy z powiatem Dingolfing - Landau. reklama Stolbud Włoszczowa S.A. jest jednym z największych polskich producentów drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej. Firma, bogatą tradycję wynikającą z 40 letniego doświadczenia, skutecznie łączy z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi. W Stolbudzie pracują sprawdzeni i doświadczeni fachowcy, posiadający duże zaangażowanie i wiedzę techniczną, które są gwarancją najwyższej jakości produktu oraz profesjonalnej obsługi. W ofercie naszej firmy znajdą Państwo solidne i trwałe, energooszczędne Okna Capital o bardzo niskim współczynniku przenikania ciepła Uw już od 0,68 W/m²K. Okna Capital jako pierwsze w Polsce zostały wyróżnione Certyfikatem CQ ITB. Ponadto oferujemy drewniane okna Plus i Standard w bogatej kolorystyce, w różnorodnych kształtach i wymiarach. Dodatkowo okna drewniano- aluminiowe, skandynawskie, angielskie oraz okna PVC. Istotny element oferty STOLBUD Włoszczowa stanowią również drewniane drzwi wejściowe zewnętrzne o zwiększonej odporności na włamanie w 25 modelach oraz drzwi wejściowe wewnętrzne o doskonałych parametrach dźwiękochłonnych, ognioodpornych i dymoszczelnych. Asortyment naszej firmy to także eleganckie, w bogatej gamie kolorów i modeli drzwi wewnętrzne drewniane ręcznie woskowane lub lakierowane, oklejane fornirem a także różnego rodzaju foliami dekoracyjnymi. Stale podnoszone standardy funkcjonalne i estetyczne naszych produktów znacznie podnoszą komfort życia oraz zadowolenie Klientów. Ich piękno pozwala na kreacje każdego wnętrza z wyczuciem i smakiem. Wszystkie produkty Stolbud Włoszczowa S.A. posiadają aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodności wymagane na rynku budowlanym. Jakość i solidność wytwarzanego przez nas asortymentu potwierdza wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP wg norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N Firma od lat stale współpracuje z jednostkami notyfikowanymi w Polsce, takimi jak m.in. Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Znajduje się także na liście firm rekomendowanych przez Związek Polskie Okna i Drzwi. Od listopada 2009 roku firma należy do rankingu liderów polskiego rynku Zielona Marka, świadczącym o efektywnym działaniu na rzecz przyrody, zwiększaniu oszczędności energii i świadomym propagowaniu zachowań i rozwiązań na rzecz środowiska naturalnego oraz społeczeństwa. Jedynym partnerem Stolbud Włoszczowa S. A. w Łomży jest BTM - Eurolinx Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w Salonie Firmowym: Al. Legionów Łomża tel Przyjdź i przekonaj się sam!!! VIII Nr maja 2010

9 Gmina Nowogród Wszystkie miejscowości gminy mają wodociąg, zbudowana została gminna oczyszczalnia ścieków. Przebudowany został most na Pisie w Morgownikach (oddanie do użytku 18 czerwca 2008 r). Odtworzony został fragment cmentarza żydowskiego w Nowogrodzie po przeniesieniu macew z fundamentów domu przy ul. Poległych. Zbudowane zostało 4,5 km bitumicznej drogi powiatowej Sławiec - Grądy - Chmielewo za ponad 3 mln zł. Gmina otrzymała zł z funduszy unijnych na program Edukacja informatyczna i ekologiczna - zrozumienie międzypokoleniowe. Program przygotowali nauczyciele Zespołu Szkół Samorządowych. W projekcie będzie uczestniczyć 68 uczniów i rodziców. Gmina podpisała umowę na zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie i Szkoły Podstawowej w Sławcu. Miasto przystąpiło do budowy hali sportowo - widowiskowej o wymiarach 36x44 m przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie. Połączona zostanie z budynkiem gimnazjum. Zakupiony został dla OSP w Nowogrodzie najnowocześniejszy samochód ratowniczo-gaśniczy MAN z pełnym wyposażeniem dla jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego za zł. OSP w Mątwicy otrzymała samochód do ratownictwa drogowego marki Land Rover Defender. W samochody wyposażone zostały OSP w Chmielewie i Grądach. Zakupiona została łódź aluminiowa z pełnym wyposażeniem do ratownictwa wodnego. Samorząd pozyskał zł na wymianę oświetlenia ulicznego w całej gminie Nowogród oraz ,09 zł na modernizacje ulic Stanisława Tońskiego, Przeskok oraz 550-lecia. Zmodernizowane zostały ponadto ul. Mickiewicza i Bez nazwy. Na remont i przebudowę klubokawiarni na klub wiejski w Matwicy otrzymał Renomtowane będą świetlice w Chmielewie i Szablaku. Doprowadzona została woda, przyłącze kanalizacyjne i energetyczne do targowiska miejskiego. W dwóch kontenerach znalazły miejsce niezbędne pomieszczenia sanitarne i socjalne. Rozpoczęty został remont i przebudowa przedszkola oraz adaptacja i dobudowa pomieszczeń biblioteki publicznej. Prace zostaną zakończone do 20 listopada 2010 r. Mamy wizję! Burmistrz Nowogrodu JÓZEF PIĄTEK: - Gmina przystąpiła do programu Szlak Króla Stefana Batorego: Zalew Zegrzyński Niemen oraz projektu Pisa-Narew, których celem jest przywrócenie żeglugi turystycznej na Narwi i Pisie. Rozwój turystycznej funkcji Nowogrodu i gminy zapewnią związane z nimi inwestycje: kompleks turystyczny w Nowogrodzie, na który złożą się port rzeczny na Narwi, plaża, przystanie dla kajaków i żaglówek, pasaż nadnarwiański od ul. Nadnarwiańskiej do hotelu Zbyszko. Nad Pisą kompleks turystyczny w Serwatkach z przystanią, domem turysty, polem namiotowym i biwakowym na placu byłej szkoły. Zaplanowane są także pomost cumowniczy, plaża, miejsce rekreacyjne w Balikach oraz parking wodny w Morgownikach. Inwestorzy komercyjni mogą na skarpie nadnarwiańskiej w Nowogrodzie zbudować kompleks hotelowo-rekreacyjny z aquaparkiem, całorocznym torem saneczkarskim, sztucznym lodowiskiem. Zazdrość albo przybądź! Nowogród ma 2252 mieszkańców (gminę zamieszkuje 4259). Niewiele miast jest tak pięknie położonych! Tu właśnie Pisa wpada do Narwi. Jakby tego było mało, na narwiańskiej skarpie rozsiadł się Skansen Kurpiowski, który w 1927 r. założył Adam Chętnik, niestrudzony działacz społeczny, etnograf, autor prac poświęconych Kurpiom. Muzeum spłonęło w 1939 roku, ale przy udziale Chętnika zostało odtworzone w latach sześćdziesiątych. W nim lub tuż obok dzieją się w stałym kalendarzowym cyklu wydarzenia, których inni mogą tylko pozazdrościć: Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej, Skansenowskie Spotkania, Noc Świętojańska, Niedziela na Świętego Rocha, Piknik z ziemniakiem, Bieg Kurpiowski, Rajd Rowerowy, Dzień Świąteczny w Nowogrodzie, Tłoka na kapustę, rekonstrukcje bitwy nad Narwią z Niemcami we wrześniu 1939 r. A w każdą sobotę odbywa się w Nowogrodzie wielki jarmark, na którym kupić i sprzedać można prawie wszystko. Głębokie korzenie lat p.n.e - obozowisk plemion i ludów rybacko -koczowniczych. Świadectwo: odnalezione narzędzia krzemienne sprzed lat! IX w. - gródek obronny w widłach Pisy i Narwi (istniał do XII w.). Świadectwo: odnalezione topory bojowe, żelazne groty, ościenie na ryby. XIII w. - gród o umocnieniach drewniano -ziemnych na wysokim przeciwległym brzegu Narwi r. - pieczęć z wizerunkiem trzech murowanych baszt z otwartą bramą i napisem Signum Novogrodensis, dowód iż Nowogród był kasztelanią r. - pierwsza wzmianka o Nowogrodzie w pismach królewskich (mówią o nadaniu Ziemowitowi III Ziemi Warszawskiej przez króla Kazimierza Wielkiego) r. - Nowogród otrzymuje prawa miejskie od księcia mazowieckiego Janusza I (odebrane przez władze carskie za udział miasta w powstaniu styczniowym i przywrócone w 1918 r.). Nr maja 2010 IX

10 B ę d z i e... W latach powiat łomżyński i jego jednostki zrealizują 12 projektów, współfinansowanych przez Unię Europejską i budżet państwa o wartości 10,9 mln zł, a wśród nich: Razem ku samodzielności Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym za zł, Przywracanie dawnego blasku dworowi ziemiańskiemu przez renowację Muzeum Przyrody w Drozdowie, za zł, Lepsze jutro za zł oraz Nowe perspektywy za zł (aktywyzacja bezrobotnych na rynku pracy), Cztery pory roku w dolinie Narwi za zł (turystyczny). W latach Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży we współpracy z gminami powiatu łomżyńskiego przebuduje drogi powiatowe za 15,2 mln zł, a wśród nich: drogę Chojny Szczepankowo Osobne Wierzbowo Chomentowo Śniadowo za , drogę Szczepankowo Czaplice Boguszyce za zł, drogę Nowogród Jankowo Chmielewo Grądy Sławiec Grzymały Nowogrodzkie za zł, drogę Leopoldowo Łuby Kiertany Łuby Kurki Miastkowo za zł, drogę Jedwabne Konopki Borawskie Supy Wagi Dusze Racibory Radziłów za zł, drogę Kolno Janowo Łosewo Niksowizna Piasutno Żelazne Dobrylas oraz Turośl Cieciory Poredy Dobrylas Dębniki za zł, drogę Bronowo Janczewo za zł, drogę w Strzeszewie za zł drogę Guty Kokoszki za zł, drogę w Kotach za zł. PRODUCENT OGRODZEŃ BETONOWYCH!!! X Atrakcyjne ceny! Wysoka jakość! Posiadamy własny transport! Oferujemy montaż! ul. Mała Kraska Łomża Nr maja 2010 materace łóżka sypialnie szafy wnękowe Bank Spółdzielczy w Piątnicy Rok założenia 1968 Ul. Poligonowa Łomża tel. (086) TWÓJ LOKALNY PARTNER FINANSOWY zaprasza do swoich placówek: w Piątnicy - ul. Stawiskowska 30 w Łomży - ul. Ks. Anny 23 lok. 8 - ul. Szosa Zambrowska 1 - ul. Ks. Janusza 15 lok. E w Stawiskach - ul. Wiejska 4 w Wiźnie Pl. Raginisa 32 HIT SEZONU!!! Lokata 5,6 %

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

S T R A T E G I A ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY ŁOMŻA DO ROKU 2014

S T R A T E G I A ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY ŁOMŻA DO ROKU 2014 S T R A T E G I A ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY ŁOMŻA DO ROKU 2014 Łomża, styczeń 2011 r. OPRACOWANIE: URZĄD GMINY ŁOMŻA Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łomża do roku 2014 WERYFIKACJA: Jacek Albin

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 693/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR 693/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 693/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii promocji gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2016 Na podstawie art. 18 ust.1 w związku

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Regiminie Nr././09 z dnia..2009 r. Plan Odnowy Miejscowości Regimin Gmina Regimin Regimin 2009 1 Spis treści WSTĘP.3 1. Charakterystyka miejscowości Regimin 5 Położenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY JUTROSIN NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY JUTROSIN NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY JUTROSIN NA LATA 2014-2020 PROJEKT 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 I. UWARUNKOWANIA TWORZENIA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Niwiska na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Niwiska na lata 2014-2020 Gmina Niwiska Strategia Rozwoju Gminy Niwiska na lata 2014-2020 Niwiska, Kwiecień 2014 Strategia Rozwoju Gminy Niwiska na lata 2014-2020, realizowana w ramach projektu URZĘDY PRZYJAZNE I BEZ BARIER współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r.

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. Uchwała Nr LIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rokietnica Na podstawie art.7 i art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa. Lokalizacja. O Stowarzyszeniu. Park Technologiczny Interior. Uniwersytet Zielonogórski. Lubuska Izba Budownictwa

SPIS TREŚCI. Przedmowa. Lokalizacja. O Stowarzyszeniu. Park Technologiczny Interior. Uniwersytet Zielonogórski. Lubuska Izba Budownictwa SPIS TREŚCI str. 3 str. 4 str. 5 Przedmowa Lokalizacja O Stowarzyszeniu str. 6 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10 str. 10 str. 11 str. 12 str. 13 str. 14 str. 15 str. 16 str. 17 str. 18 str. 19 str. 20 str.

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO Załącznik do uchwały Rady Gminy Starogard Gdański nr XVI/181/2012 z dnia 22.03.2012r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO GMINA STAROGARD GDAŃSKI Grupa Odnowy Wsi Jabłowo Spis treści Spis treści... 2 I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych Spółka Akcyjna

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych Spółka Akcyjna Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2007 2013 Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych Spółka Akcyjna siedziba wg KRS ul. Wawrzyniaka 10, 60-505 Poznań siedziba Biura, ul. Polska 14, 60 595

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 1 //2013 Zebrania Wiejskiego Czubajowizna z dnia 21.05.2013 CZUBAJOWIZNA. Czubajowizna, maj 2013 roku

Załącznik do Uchwały Nr 1 //2013 Zebrania Wiejskiego Czubajowizna z dnia 21.05.2013 CZUBAJOWIZNA. Czubajowizna, maj 2013 roku Załącznik do Uchwały Nr 1 //2013 Zebrania Wiejskiego Czubajowizna z dnia 21.05.2013 PLAN ODNOWY MIIEJJSCOWOŚCII CZUBAJOWIZNA w llattach 2013--2020 Czubajowizna, maj 2013 roku 1 WSTĘP Odnowa wsi, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/32/2007 Rady Gminy Bejsce z dnia 30.03.2007 STRATEGIA ROZWOJU GMINY BEJSCE 2007-2015

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/32/2007 Rady Gminy Bejsce z dnia 30.03.2007 STRATEGIA ROZWOJU GMINY BEJSCE 2007-2015 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/32/2007 Rady Gminy Bejsce z dnia 30.03.2007 STRATEGIA ROZWOJU GMINY BEJSCE 2007-2015 BEJSCE-KIELCE 2007 1 Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. Diagnoza stanu gminy... 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

BIULETYNINFORMACYJNY

BIULETYNINFORMACYJNY NR 4/2012 BIULETYNINFORMACYJNY P O D L A S K I E J R E G I O N A L N E J O R G A N I Z A C J I T U R Y S T Y C Z N E J W NUMERZE: Trasy rowerowe Polski Wschodniej str. 2 Meczety i mizary uznane za pomniki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

W numerze: WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO. Egzemplarz bezpłatny. Nr 1-4/2014 ISSN 1896-4044 Nakład 3000 szt. 15 lat Powiatu Łęczyńskiego

W numerze: WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO. Egzemplarz bezpłatny. Nr 1-4/2014 ISSN 1896-4044 Nakład 3000 szt. 15 lat Powiatu Łęczyńskiego ZIEMIA ŁĘCZYŃSKA WYDAWNICTWO SAMORZĄDU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO Nr 1-4/2014 ISSN 1896-4044 Nakład 3000 szt. Egzemplarz bezpłatny W numerze: 15 lat Powiatu Łęczyńskiego Najważniejsze inwestycje 15-lecia Jubileusz

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA. małopolska. LIDER MAŁOPOLSKI Węzeł Wiedzy i Innowacji * Ludzie i Religie * Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury * Aspire * Bonarka City

WSPÓLNOTA. małopolska. LIDER MAŁOPOLSKI Węzeł Wiedzy i Innowacji * Ludzie i Religie * Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury * Aspire * Bonarka City S T O WA R Z Y S Z E N I E GMIN I P OW I ATÓW MAŁOPOLSKI WSPÓLNOTA WRZESIEŃ GRUDZIEŃ 2009 NR 3 (49), Rok XVII małopolska ISSN 1428 4162 LIDER MAŁOPOLSKI Węzeł Wiedzy i Innowacji * Ludzie i Religie * Krajowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata 2008-2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

ROZMOWA Z ANDRZEJEM NOWAKOWSKIM, PREZYDENTEM PŁOCKA WROTA NA KURPIE OBOWIĄZKI INFORMACYJNO-PROMOCYJNE BENEFICJENTA

ROZMOWA Z ANDRZEJEM NOWAKOWSKIM, PREZYDENTEM PŁOCKA WROTA NA KURPIE OBOWIĄZKI INFORMACYJNO-PROMOCYJNE BENEFICJENTA nr 3 2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 ROZMOWA Z ANDRZEJEM NOWAKOWSKIM, PREZYDENTEM PŁOCKA WROTA NA KURPIE OBOWIĄZKI INFORMACYJNO-PROMOCYJNE BENEFICJENTA Słowo wstępne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. Osoby biorące udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 Moderatorzy, opieka

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI www.fundusze.malopolska.pl Nr 3 (11) październik 2014 Forum Ekonomiczne w Krynicy str. 6 Perełka ziemi bocheńskiej str. 12 str. 16 Bony dla przedsiębiorców ISSN 2299-0577 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBASZ NA LATA 2008-2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Styczeń, 2008 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4

Bardziej szczegółowo

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str.

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność pośredniaka str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str. Nr 4 (50) sierpień- -wrzesień 2014 ISSN 2080-1831 Ścieżki, które łączą str. 5 Moc organizacji str. 6 Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10 Dożynki powiatowe w Szczercowie str. 12-13 Euro powiat to

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU W JAWORZE

RADA POWIATU W JAWORZE RADA POWIATU W JAWORZE Powołana Uchwałą Rady Powiatu Nr XL/216/01 z dnia 30 listopada 2001 r. JAWOR 2001 r. Podstawowym zadaniem każdej władzy jest stworzenie na swoim terenie warunków do rozwoju i samorealizacji

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy

Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy Wrzesień/Październik 2014 www.panoramalubelska.pl Lider Eurofunduszy 2 Drodzy Czytelnicy Wykorzystaliśmy już finanse z poprzedniej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Czas więc na ostateczne podsumowania.

Bardziej szczegółowo