Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie oraz na stronie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie www.parp.gov.pl/konkurs2.html oraz na stronie www.europrodukt.pl"

Transkrypt

1 LEADER+ DO 31 GRUDNIA 2004 R.! 14 grudzień 2004 r. Informujemy, że termin składania wniosków w ramach Pilotażowego programu LEADER+ został przedłużony do dnia 31 grudnia br. Po więcej informacji odsyłamy na stronę Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa : Informacja za KONKURS DLA MŁODYCH ROLNIKÓW 13 grudzień 2004 r. Informujemy, że Polska Fundacja im. Roberta Schumana ogłosiła konkurs pn. "Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?". Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych, najchętniej ze szkół o profilu rolniczym lub podobnym oraz szkół z terenów wiejskich. Nagrodami w konkursie są indeksy wyższych szkół rolniczych. Prace, które wezmą udział w pierwszym, pisemnym etapie konkursu należy nadsyłać do 28 lutego 2005 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji Schumana. - W razie wątpliwości techniczno - organizacyjnych można kontaktować się z koordynatorem projektu z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana - Rafałem Dymkiem ( tel.: , ; faks: ). Informacja za EUROPRODUKT-VII EDYCJA 9 grudzień 2004 r. Informujemy, iż na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ukazało się zaproszenie skierowane do firm do wzięcia udziału w VII edycji Programu Promocyjno-Gospodarczego "EUROPRODUKT'. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie oraz na stronie Informacja za KONKURS DLA MŁODZIEŻY - YOUTHBANK 8 grudzień 2004 r. Konkurs przeznaczony jest dla grup młodzieży w wieku lat, które działają na rzecz lokalnych środowisk. Mogą się one ubiegać o dotacje w ramach programu YOUTHBANK na projekty o aspektach polsko-niemieckich. Termin nadsyłania wniosków to 1 stycznia 2005 roku. Szczegóły konkursu znajdują się w Bazie Danych Agro-Info: oraz na stronach serwisu NGO.pl: Informacja za KONKURS DLA MŁODZIEŻY JOIN MULTIMEDIA grudzień 2004 r. Do dnia 31 stycznia 2005 roku można wysyłać zgłoszenia do konkursu Join Multimedia 2005, który jest organizowany przez Siemens. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych Europy (w skład zespołów mogą wejść uczniowie w wieku lat). Ich zadaniem będzie przygotowanie multimedialnej prezentacji na jeden z poniższych tematów: 1) School and learning: Our school, your school (Nasza szkoła, Twoja szkoła) 2) People and places: Other countries, other customs (Inne kraje, inne zwyczaje) 3) Business and career: Dream job wanted! (Wymarzony zawód) 4) Technology and innovation: Light moves the world (Światło porusza świat) Szczegółowe informacje znaleźć można na stronach serwisu

2 Informacja za LICZBA WNIOSKÓW O UNIJNE ŚRODKI 7 grudzień 2004 r. "6,4 tys. małych i średnich firm złożyło w pierwszym terminie wnioski o sfinansowanie inwestycji z unijnych funduszy strukturalnych. Wnioski zostaną poddane merytorycznej ocenie, a pierwsze umowy z przedsiębiorcami zostaną podpisane najwcześniej za 100 dni, czyli na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku" - - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Monika Karwat. Najwięcej wniosków złożono w województwach: śląskim (806), mazowieckim (679) i wielkopolskim (600), natomiast najmniej w województwach: opolskim (146), lubuskim (157) i świętokrzyskim (194). Pierwszy termin składania wniosków o minął 2 grudnia br. Zainteresowani przedsiębiorcy nadal mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji do momentu zakończenia programu, tzn. pod koniec 2005 roku. Kolejny termin składania wniosków został wyznaczony na 28 lutego 2005 roku (kolejne terminy upływają w maju, w sierpniu i w listopadzie przyszłego roku). Na wsparcie rozwoju rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje (Działanie 2.3) w latach przeznaczono ok. 360 mln euro. LEONARDO DA VINCI grudzień 2004 r. Na stronach internetowych Funduszu Współpracy są już dostępne szczegółowe informacje nt. programu Leonardo da Vinci na lata Najbliższy termin składania wniosków to 11 lutego 2005 roku. Szczegółowe informacje znajdują się w Bazie Danych Agro-Info: oraz na stronach Funduszu Współpracy: Informacja za ZAMÓWIENIA PUBLICZNE A FUNDUSZE STRUKTURALNE UE 30 listopad 2004 r. Centrum Szkoleniowo-Doradcze IPH w Toruniu oraz EURO INFO CENTRE PL 414 w Toruniu zapraszają na szkolenie "Zamówienia publiczne dla korzystających z funduszy UE", które odbędzie się 14 grudnia br. Celem warsztatów jest dostarczenie informacji nt. przeprowadzenia postępowania wyboru wykonawców inwestycji i usług współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego: Informacja za RENTY ZWOLNIONE Z PODATKU PIT 19 listopad 2004 r. Jak zdecydował Sejm RP, przyjmując poprawkę Senatu do ustawy o PIT, renty strukturalne dla rolników będą zwolnione z podatku dochodowego.

3 Renta strukturalna wynosi średnio zł. Brutto. Świadczenie to przysługuje rolnikom, którzy ukończyli 55 rok życia i będzie wypłacane przez nie dłużej niż 10 lat. Po tym okresie rolnik wraca do systemu ubezpieczenia społecznego i wówczas jego dochody będą podlegały opodatkowaniu. Prawo do renty mają mieli rolnicy, którzy na stałe przekażą gospodarstwo rolne. DZIAŁAJ LOKALNIE IV - WYNIKI KONKURSU 17 listopad 2004 r. Zawiadamiamy, że na stronach internetowych Akademii Rozwoju FIlantropii w Polsce dostępne są już wyniki Konkursu na lokalne organizacje grantowe w ramach IV edycji programu Działaj Lokalnie. Szczegóły dostępne są na stronie: Informacja za EQUAL - WYNIK 17 listopad 2004 r. Informujemy, że na stronach internetowych Funduszu Współpracy dostępne są listy projektów złożonych w ramach Inicjatywy EQUAL, które zostały zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą na podstawie rekomendacji Komitetu. Szczegóły na stronie: Informacja za WNIOSKI W RAMACH LEADER'A DO 15 GRUDNIA 15 listopad 2004 r. Do 15 grudnia br. został przedłużony termin składania wniosków na projekty w ramach programu pilotażowego Leader. Projekty mają dotyczyć tworzenia i funkcjonowania grup lokalnych, zwanych Lokalnymi Grupami Działania (LGD), których zadaniem jest prowadzenie działań szkoleniowych, informacyjnych oraz doradczych, których celem będzie wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, w tym zakładanie partnerstw publiczno-prywatnych. O dotację (pojedyncza to maksymalnie 150 tys. zł) mogą ubiegać się: - samorządy gminne, - związki gmin, - fundacje, - stowarzyszenia - inne organizacje posiadające osobowość prawną. Od 15 września wnioski przyjmuje Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, mająca swoją siedzibę w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pokój nr 253. przy ul. Wspólnej 30 w Warszawie. ZMIANA PRZEPISÓW O ZALESIANIU 9 listopad 2004 r. Minister Rolnictwa zmienił przepisy o zalesianiu. W myśl zmian, aby móc rozpocząć sadzenie lasu, rolnik nie musi czekać na wypis z Gminnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Program prowadzenia zalesień działa od dwóch miesięcy, jednak jak dotąd liczba wniosków od rolników, którzy chcą na gruntach posadzić las jest niewielka. Powód jest zapewne taki, że aby złożyć wniosek o przyznanie pieniędzy na ten cel, należy dołączyć do niego zaświadczenie, że planowana inwestycja jest zgodna z Gminnym Planem Zagospodarowana Przestrzennego. Problem tkwi w tym, że większość gmin takiego planu nie ma.

4 "Zainteresowanie programem jest duże, rolnicy pytają o szczegółowe warunki tego programu, ale jak dotąd nie dostaliśmy ani jednego wniosku" - mówi Mirosław Wąs, kierownik powiatowego biura ARiMR w Olkuszu. "Zgodnie z rozporządzeniem, które weszło w życie pod koniec ubiegłego miesiąca, w razie braku planu rolnik może dołączyć do wniosku wypis z gminnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - powiedziano w biurze prasowym resortu rolnictwa. Przepis obowiązuje do końca 2005 r. Termin składania wniosków o dofinansowanie na ten rok upływa 31 grudnia br. Oprócz warunku zgodności z planem rolnik, który chce rozpocząć zalesianie, kolejnym jest wielkość działki przewidzianej pod zalesianie - jej powierzchnia nie moiże być mniejsza niż 30 arów, a szerokość 20 m. Środki na utrzymanie plantacji rolnik dostaje po zasadzeniu drzewek (w wysokości do 5900 zł). Wtedy nabiera on praw do premii pielęgnacyjnej, wypłacanej przez pięć lat w kwocie od 420 do 750 zł za hektar, oraz renty zalesieniowej, którą będzie pobierał przez 20 lat w wysokości 1400 zł. ZIEMIA DLA BYŁYCH PGR-OWCÓW 5 listopad 2004 r. Osoby bezrobotne, nie posiadające prawa do zasiłku, które przez co najmniej 5 lat były pracownikami Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR), będą mogły otrzymać z Agencji Nieruchomości Rolnej (ARN) bezpłatnie do 2 hektarów ziemi z przeznaczeniem na zalesienie. Zapis taki znajduje się w uchwalonej w czwartek przez Sejm nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Osoby, które podejmą się zalesienia gruntów, otrzymają pomoc unijną w postaci: środków na zalesienia, 5-letniej premii pielęgnacyjnej oraz 20-letniej premii zalesieniowej. Według Agencji Nieruchomości Rolnych, zainteresowanie otrzymaniem działki na zalesienie zgłosiło do tej pory 930 bezrobotnych, z czego 150 jednak wycofało swoje wnioski. Pozostali nadal czekają na przydział działki. PODPISANO TRAKTAT KONSTYTUCYJNY UE 29 październik 2004 r. 29 października 2004 roku w Pałacu Konserwatorów (Palazzo dei Conservatori) Kapitolu w Rzymie odbyła się ceremonia podpisania Traktatu Konstytucyjnego UE. W tym samym miejscu, prawie pół wieku temu (25 marca 1957) podpisano Traktaty Rzymskie ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, które razem z Europejską Wspólnotą Węgla i Stali stały się zalążkiem Unii Europejskiej. Traktat Konstytucyjny zastępuje dotychczasowe Traktaty: Traktat o Wspólnotach Europejskich oraz Traktat o Unii Europejskiej. W ceremonii udział wzięli przedstawiciele 29 państw, w tym 25 krajów UE, a także Rumunii, Bułgarii, Turcji oraz Chorwacji. Polskę reprezentował Premier Marek Belka oraz Minister Spraw Zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz. Przypomnijmy, że konstytucję unijną przyjęto 18 czerwca na szczycie w Brukseli. Po podpisaniu traktatu musi on zostać w ciągu 2 lat ratyfikowany przez wszystkie kraje Wspólnoty. Niektóre z państw (w tym Polska) zamierzają ratyfikować traktat w drodze referendum ogólnokrajowego. NIE SPEŁNIAMY KRYTERIÓW WEJŚCIA DO STREFY EURO 21 październik 2004 r. Jak wynika z raportu, przedstawionego w środę w Brukseli, Polska nie spełnia żadnego z pięciu kryteriów wejścia do strefy euro. W raporcie oceniono, że Polsce może nie udać się obniżyć deficytu budżetowego poniżej 3 proc. PKB do 2007 roku. Może to oznaczać, że wejście Polski do strefy euro dwa lata później, jak przewiduje rząd, stoi pod znakiem zapytania.

5 Polska nie spełnia ani kryterium inflacji (we wrześniu 2004 wyniosła 4,4%), która powinna być zbliżona do tej w strefie euro (ta w analogicznym okresie wyniosła 2,1%), ani kryterium stóp procentowych (w Polsce stopa referencyjna wynosi 6,5 proc., natomiast podstawowa stopa Europejskiego Banku Centralnego 2,0 proc.), ani kryterium stabilności walutowej i kryterium zgodności narodowych aktów prawnych, dotyczących NBP z unijnymi wymaganiami. Największe kłopoty nowym krajom członkowskim sprawia deficyt budżetowy. Powinien on wynosić poniżej 3% PKB, aby kraj mógł wejść do strefy euro. Żaden z jedenastu analizowanych w raporcie krajów nie spełnia w pełni kryterium zgodności ustawodawstwa narodowego z unijnym, chociaż ustawodawstwo takich krajów, jak Estonia, Cypr, Litwa, Łotwa i Malta jest w pełni dostosowane, jeżeli chodzi o instytucjonalną niezależność centralnych banków tych krajów. DOPŁATY BEZPOŚREDNIE JUŻ NA KONTACH ROLNIKÓW 19 październik 2004 r zainaugurowano wypłacanie rolnikom dopłat bezpośrednich. Według ARiMR, w pierwszej transzy pieniądze trafiły do ponad pięciu tysięcy polskich rolników, którzy lącznie otrzymali ponad 31 mln. Złotych). Rolnicy złożyli wnioski,które obejmują 94 proc. powierzchni, za które można dostać dopłaty. W sumie rolnicy mają otrzymać 8,1 mld zł, z czego większość - jak obiecuje minister rolnictwa, Wojciech Olejniczak, do końca grudnia, a pozostałą kwotę w styczniu przyszłego roku. W pierwszej kolejności dopłaty otrzymują rolnicy, którzy prawidłowo wypełnili wnioski. Zgodnie z terminami unijnymi wypłaty w ramach dopłat bezpośrednich mogą trwać do końca kwietnia 2005 roku. Planujesię realizować 30 tys. Przelewów dziennie. Podstawowa wysokość jednorazowej rocznej dopłaty, która przysługuje rolnikowi, wynosi 210,53 zł na hektar. Ponadto producenci upraw polowych (zbóż, roślin oleistych), otrzymają dodatkowo 292,78 zł/ha. Dla nich łączna kwota dopłaty do hektara wyniesie 503 zł. Producenci chmielu otrzymają dopłatę 1 tys. zł do hektara, do ziemniaków przeznaczonych na skrobię - 250,82 zł/t, natomiast do tytoniu 5 zł do kilograma. Polska zdecydowała się w okresie przejściowym na lata (możliwość przedłużenia do 2008 roku) na realizację dopłat w formie jednolitej płatności obszarowej, co stanowi nowe rozwiązanie w UE. Dopłata ta jest niezależna od wysokości produkcji i przysługuje w zależności od wielkości gruntów, które muszą być utrzymywane w tzw. dobrej kulturze rolnej. Polska wynegocjowała ponadto możliwość zwiększenia dopłat w 2004 roku do 55% płatności obowiązujących w "starych" krajach Unii. Dopłaty te przysługują jednak tylko do niektórych upraw jak chmiel, tytoń, ziemniaki na skrobie, zboża, rośliny wysokobiałkowe. Wnioski obszarowe, które zapewniały wypłaty w wysokości 55%, biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowały od 15 kwietnia do 1 lipca 2004 roku. KOMORNICY NIE MOGĄ ZAJĄĆ DOPŁAT BEZPOŚREDNICH 19 październik 2004 r. Komornicy nie będą mogli zajmować dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych, naliczanych rolnikom w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wypłacanych rolnikom począwszy od dnia Iwona Musiał, rzecznik prasowy ARiMR: "Agencja nie będzie wypłacać komornikom pieniędzy, które należą się rolnikom, bo według prawa unijnego obowiązkiem Agencji jest przekazanie dopłat bezpośrednio na konta rolników". "To jednak nie oznacza, że komornik nie może wejść na konto bankowe zadłużonego rolnika" - powiedział minister rolnictwa Wojciech Olejniczak. Minister wyjaśnił, że obecnie Agencja nalicza płatności dla tych rolników, którzy bezbłędnie wypełnili wnioski i nie mają problemów administracyjnoprawnych. "Jest to grupa ok. 500 tys. rolników, oni dostaną pieniądze w pierwszej kolejności" - dodał

6 minister. Olejniczak wyjaśnił, że rząd przyjął w ubiegły wtorek projekt nowelizacji ustawy o ARiMR, która przewiduje, że komornicy nie będą mogli zajmować dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych, naliczanych rolnikom w Agencji. Jak powiedział, projekt został skierowany w trybie pilnym do Sejmu i jeszcze w tym tygodniu może zostać uchwalony. "A więc nie będzie niejasności co do wypłat pieniędzy dla rolników w kolejnych miesiącach" - powiedział minister. Komornicy natomiast domagają się od ARiMR, by ta regulowała wierzytelności rolników z przysługujących im dopłat bezpośrednich. Agencja tłumaczy,że nie jest uprawniona do wypłacania tych pieniędzy bezpośrednio komornikom, lecz bezpośrednio na konta rolników. Komornicy postanowili zwrócić się z zapytaniem do ministra sprawiedliwości, czy mogą domagać się wypłat od ARiMR. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami możliwe było zajmowanie przez komorników dopłat jeszcze w fazie naliczania, zanim dotrą one do rolników. Obecnie dopłaty będą przekazywane bezpośrednio na konto rolnika i on sam będzie decydował o uregulowaniu długu wobec wierzyciela. RUSZAJĄ DOPŁATY BEZPOŚREDNIE DLA ROLNIKÓW 18 październik 2004 r roku, w poniedziałek, pierwsza grupa rolników otrzyma dopłaty bezpośrednie. Jest szansa, że dzięki nim dochody właścicieli gospodarstw wzrosną o jedną czwartą. Jako pierwsi dopłaty otrzymają ci, którzy najwcześniej złożyli wnioski. Ostatnie dopłaty trafią na konta rolników w 2005 roku.1,4 miliona gospodarstw otrzyma 1,356 mld euro, z czego 842 mln pochodzą z Brukseli. W innych krajach Unii Europejskiej dopłaty wypłacane są od 1 grudnia.za każdy hektar rolnikowi przysługują 503 złote. Uwzględniając inne formy pomocy ze strony Brukseli (fundusze na rozwój obszarów wiejskich, środki na modernizację rolnictwa z funduszy strukturalnych, dopłaty do eksportu i skup interwencyjny), okazuje się, że w bieżącym roku wieś otrzyma 11,6 mld złotych. To trzykrotnie więcej, niż do tej pory rolnicy dostawali od państwa. Dzięki dopłatom średni dochód rodzin powinien wzrosnąć z 60 do 75 proc. osiąganego przez mieszkańców miast. Zdaniem Haliny Sikorskiej, dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa, właściciele najmniejszych gospodarstw wykorzystają pomoc na bieżącą konsumpcję, a 500 tys. właścicieli gospodarstw zainwestuje ją w modernizację produkcji. ZACHÓD SPRZEDAJE, KUPOWAĆ NIE CHCE 13 październik 2004 r. Jeszcze niedawno kontrahenci z Europy Zachodniej chętnie kupowali w Polsce wieprzowinę i wołowinę. Dziś przysyłają nam głównie oferty sprzedaży. Pomimo tego, że ceny w polskich skupach nieznacznie spadły, dla zachodnich kontrahentów nasze mięso wciąż jest za drogie. Wczoraj w Zakładach Mięsnych MAT w Czerniewicach za kilogram tucznika płacono 4,40-4,50 zł. - Gdyby ceny skupu spadły jeszcze o 30 groszy za kilogram, wtedy bylibyśmy konkurencyjni - mówi Marek Langowski dyrektor czernie-zakładów, które do niedawna dużo towaru wysyłały Niemcom, Holendrom, Słowakom i Litwinom. - Teraz kierunek handlu się odwrócił - przyznaje Langowski. - Niedawno otrzymałem ofertę z Holandii. Chodziło o wołowinę. Już chciałem ją im sprzedać, ale doczytałem, że to oferta sprzedaży a nie kupna! Mirosław Wojciechowski, właściciel zakładów Emis w Niemojewie uważa, że wschodni rynek jest bardziej stabilny. Od maja jego firma handluje z Litwą, Łotwą, Estonią i Białorusią. - Nadal odbierają mięso, płacą rzetelnie - dodaje Wojciechowski. - Tylko kurs euro sprawił, że opłacalność takich transakcji jest gorsza. Alojzy Szczupak, współwłaściciel zakładów Viando w Radojewicach uważa jednak, że także sprzedaż na Wschód idzie gorzej. - Litwini też zostani zasypani mięsem z Danii - dodał. Trudną sytuację zakładów mięsnych pogarsza fakt, że na krajowym rynku sprzedaż mięsa i wędlin ciągle spada.

7 OBAWY PRZED HACCP 10 październik 2004 r. Gospodarstwa agroturystyczne boją się wprowadzenia systemu HACCP, który gwarantuje, że żywność nie ulegnie skażeniu i będzie bezpieczna dla konsumenta. Właściciele gospodarstw liczą na kompromis z instytucjami kontrolującymi. Jeżeli dojdzie do zaostrzenia przepisów, wiele osób może zrezygnować z żywienia gości. Wszystkie polskie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć odpowiednie procedury wymagane przez Unię Europejską. Jedna z nich to HACCP gwarantujący, że żywność nie ulegnie skażeniu i będzie bezpieczna dla konsumenta. Jak twierdzą właściciele gospodarstw, trudno wymagać od gospodyni, która gotuje dla 6-8 osób, by kupiła zmywarkę do naczyń. I trudno sobie wyobrazić gospodarstwo bez dobrego wiejskiego jedzenia. Póki co o wprowadzaniu HACCP w gospodarstwach agroturystycznych głośno się nie mówi. Polska Federacja Turystyki Wiejskiej woli jednak dmuchać na zimne. Liczą na kompromis z instytucjami kontrolującymi, bo wprowadzane przepisy nie są dostosowane do polskich realiów. MLEKO ZA UNIJNE PIENIĄDZE 7 październik 2004 r. Ruszył program "Szklanka mleka". Ponad 420 tys. dzieci z blisko dwóch tys. szkół będzie codziennie piło mleko dofinansowywane przez Unię Europejską. Do programu mogą przystąpić szkoły, dostawcy mleka i samorządy. Za codzienną porcję mleka rodzice zapłacą około 50 gr. Resztę, za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego, dofinansuje UE. Mleko w różnych smakach dostarczane jest do szkół w ćwierćlitrowych kartonach. - Mleko smakowe w sklepie kosztuje ok. 1,20 zł. Dzięki dofinansowaniu z programu Unii Europejskiej, dzieci płacą za nie w szkole około pięćdziesięciu groszy - poinformował w poniedziałek minister rolnictwa Wojciech Olejniczak. Dodał, że najwięcej uczniów pije dofinansowywane przez Unię mleko w województwach wielkopolskim (ponad 54 tys.) i lubelskim (ponad 48 tys.). - Niestety nie wszędzie w Polsce ten program rozwija się w taki sposób. Na przykład w województwie dolnośląskim jest to liczba zaledwie ponad tysiąca dzieci - wyjaśnił Olejniczak. Dopłaty z UE przysługują do 0,25 litra mleka naturalnego, smakowego lub jogurtu w wysokości od 0,17 do 0,25 zł dziennie. Komisja Europejska nakłada obowiązek na państwa członkowskie określenia cen maksymalnych, po jakich może być sprzedawane mleko i jego przetwory do placówek oświatowych w ramach tego mechanizmu. KROWA BEZ DOKUMENTÓW BĘDZIE ZABITA 5 październik 2004 r. Każda krowa musi mieć kolczyk i paszport. Inaczej weterynarz ją uśpi i zostanie zutylizowana. W Polsce może być nawet kilkadziesiąt tysięcy nieoznakowanych krów! Za kilkanaście dni na Dolnym Śląsku pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa razem z weterynarzami zaczną kontrolować stada. Będą pierwsi w Polsce. - Zgodnie z przepisami unijnymi rolnik jest zobowiązany każdą sztukę w swoim stadzie zakolczykować i wyrobić jej paszport. Po za tym, ma obowiązek informować nas o każdym ruchu w stadzie: zgonie, narodzinach, zakupie nowej sztuki lub sprzedaży starej - mówi Włodzimierz Główczyński zastępca dyrektora ARiMR. Podkreśla: - Tak robią rolnicy w byłej Piętnastce i tak musi być u nas. Po co są kontrole? Dla bezpieczeństwa konsumentów. - Nie chcemy dopuścić do sytuacji, że nieoznakowana trzoda czy bydło trafi do ubojni - mówi Henryk Mądry, szef dolnośląskiej inspekcji weterynaryjnej. - W razie jakichkolwiek chorób wiemy, skąd jest zakażone zwierzę, gdzie się urodziło, kto i kiedy je kupił. To ma zapobiegać również wybuchowi epidemii.

8 Pracownicy Agencji podejrzewają, że tylko na Dolnym Śląsku jest 6 tysięcy sztuk nieoznakowanego bydła. W całym kraju może być kilkadziesiąt tysięcy. - Jeżeli w stadzie znajdą się takie sztuki, to policja weterynaryjna ma prawo je uśpić i utylizować na koszt rolnika - ostrzega Główczyński. Henryk Mądry uspokaja: - Nie zamierzamy natychmiast usypiać wszystkich nieoznakowanych krów. Najpierw chcemy rolników upominać, a wyjątkowo opornym będziemy przypominać o sankcjach. Utylizacja jednej krowy kosztuje 1500 złotych. Pracownicy Agencji mają nadzieję, że już sama kwota zachęci leniwych hodowców do oznakowania zwierząt. PIENIĄDZE DLA MAŁYCH FIRM 1 październik 2004 r. Do roku 2007 zakłada się powstanie ok. 100 funduszy pożyczkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusze powstaną na bazie samorządów regionalnych lub różnych instytucji i organizacji. Część funduszy pożyczkowych, powstałych na bazie samorządów, już działa. Fundusze te działają jak Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Według informacji zamieszczonych w portalu funduszeonline.pl., w Polsce działa już kilkadziesiąt funduszy pożyczkowych. Według informacji NRZHiU system funduszy pożyczkowych ma się składać z 16 regionalnych funduszy oraz około 100 lokalnych funduszy. Mają one obsługiwać małe przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. NRZHiU zajmuje się reprezentowaniem i promocją małych i średnich przedsiębiorstw. WIĘCEJ ZIEMI = WYŻSZA SKŁADKA 26 wrzesień 2004 r. Rolnicy ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) będą wkrótce płacić składki w zależności od wielkości ich gospodarstwa - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, który zastąpi ustawę z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wysokość składki kwartalnej będzie liczona z uwzględnieniem wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (w ha przeliczeniowych). Podstawę jej wymiaru ma stanowić najniższa emerytura. Podniesiona zostanie składka dla rolników prowadzących pozarolniczą działalność o 400 zł kwartalnie. Kwota maksymalna nie przekroczy sumy najniższej składki na ubezpieczenia: rentowe i emerytalne, płaconej przez te osoby. Nowelizacja wprowadza zasiłek rehabilitacyjny, który zastąpi dotychczasowy przedłużony zasiłek chorobowy. Świadczenie będzie przyznawane na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, nie dłużej niż na 12 miesięcy. Wysokość zasiłku rehabilitacyjnego będzie równa zasiłkowi chorobowemu. Poza tym w ubezpieczeniu emerytalno-rentowym: - uproszczono sposób obliczania wysokości renty rodzinnej; - zniesiono możliwość pobierania renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, powstałej wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej; - zlikwidowano prawo do wcześniejszej emerytury rolniczej; - wykluczono możliwość wypłaty 75 proc. części uzupełniającej emerytury lub renty z tytułu niemożności sprzedaży gospodarstwa rolnego, - wprowadzono nowe zasady ustalania wysokości emerytur rolniczych dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, które przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego. Przyjęty projekt ustawy wprowadza zmiany w organizacji KRUS, który ma otrzymać status państwowej jednostki organizacyjnej z osobowością prawną.

9 ZIEMNIACZANE ŻNIWA 23 wrzesień 2004 r. Wrzesień tradycyjnie jest miesiącem ziemniaczanych wykopków. Większość rolników skorzystało już ze słonecznej pogody i zdążyło już zebrać plony ze swoich plantacji. Podobnie jak w latach poprzednich, również w tym roku obrodziło ziemniakami. Sprzyjała temu słoneczna pogoda oraz brak chorób. Nie zmieniła się także cena ziemniaków (w hurcie 25 groszy za kilogram), która jest niska i nic nie wskazuje, aby uległa zmianie. Być może ziemniaki podrożeją zimą. Niektórzy rolnicy zauważyli już na składowanym towarze oznaki gnicia. Jeżeli nie uda się pokonać tego problemu, wiosną na rynku może zacząć brakować ziemniaków - uważa Tadeusz Kubik z Grębocina. KONKURS NA PROJEKTY ZE ŚRODKÓW EFS 20 wrzesień 2004 r. Informujemy, iż Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs na składanie projektów w ramach 2 Priorytetu "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na działania: - Działanie 2.1 "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie" - Działanie 2.3 "Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa" (z wyłączeniem typów projektów dotyczących subsydiowanego zatrudnienia) - Działanie 2.4 "Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi" (z wyłączeniem typów projektów dotyczących subsydiowanego zatrudnienia) Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Urząd Pracy (z upoważnienia Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego). Wnioski należy składać w sekretariacie WUP w Toruniu, ul.szosa Chełmińska 30/32, IX p. od poniedziałku do piątku w godz Beneficjenci zainteresowani rozpoczęciem realizacji projektu w 2004 roku, obowiązani są złożyć wniosek w terminie do 29 października 2004 roku. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy (http://www.wup.torun.pl/efs) oraz pod numerem telefonu (056) wew.266. Informacja z serwisu WUP w Toruniu UZUPEŁNIENIE SPO RiMSŻoROW 18 wrzesień 2004 r. Informujemy, iż ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08.IX.2004 roku (Dz. U. Nr 207, poz.2117) w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich ". Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Informacja z serwisu agro-info WNIOSKI SPO RiMSŻoROW 15 wrzesień 2004 r. Od 15 września 2004 roku można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich". Dofinansowanie obejmuje następujące działania: - ułatwianie startu młodym rolnikom, - poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, - przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą i/lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych, - różnicowanie działalności rolniczej o zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów, - rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem,

10 - pilotażowy Program Leader +, - szkolenia. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl). Ponadto formularze wniosków są dostępne na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) - dla działań: Ułatwianie startu młodym rolnikom, Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą i/lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych, Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów, Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem i Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa - (http://www.fapa.org.pl) dla działań: Pilotażowy Program Leader+ oraz Szkolenia, które zgodnie z Sektorowym Programem Operacyjnym Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich są przewidziane jako instytucje wdrażające dla ww. działań. Wnioski można składać dla następujących działań: - Ułatwianie startu młodym rolnikom, Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą i/lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych, Różnicowanie działalności rolniczej zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem - w Oddziałach Regionalnych ARiMR, właściwych terytorialnie dla miejsca realizacji planowanej inwestycji, - Pilotażowy Program Leader + oraz Szkolenia - w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), ul. Wspólna 30, Warszawa. Szczegóły dotyczące procedur składania wniosków zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu Fundacji opublikowanym na stronie Termin rozpoczęcia naboru wniosków do pozostałych działań SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu. Informacja za SEMINARIUM W SPALE 14 wrzesień 2004 r. 11 września w Spale odbyło się seminarium, które tematem było promowanie zrzeszania się rolników w grupy producentów. Przed spotkaniem odbyła się także konferencja zorganizowana przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Krajową Radę Izb Rolniczych przy wsparciu MriRW oraz Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa. Na konferencji przedstawiono rolę grup producentów oraz wskazano na konieczność ich tworzenia. Nowelizacja ustawy o grupach producentów rolnych pozwoliła na możliwość tworzenia takich grup przez osoby prawne, zatwierdzono działanie w ramach PROW pozwalające na ich finansowanie. Środki będą prawdopodobnie dostępne od 1 grudnia 2004 roku. Barierą w ich tworzeniu jest aspekt psychologiczny, obawa przed łączeniem się w grupy - powiedziała obecna na konferencji Daria Oleszczuk, podsekretarz stanu w MRiRW. Do tej pory w Polsce zarejestrowano zaledwie 71 grup. Tymczasem w krajach "starej" Unii Europejskiej ilość produktów rolniczych dostarczanych na rynek przez producentów zorganizowanych waha się od 40-95%. W seminarium udział wzięli rolnicy, producenci, przedstawiciele już działających grup producenckich. Wnioski z konferencji zostaną przekazane do MRiRW oraz do Sejmu, by jak najszybciej pomóc rolnikom, jako że grupy producenckie mogą być kluczem do sukcesu polskiego rolnictwa, szczególnie towarowego. DOFINANSOWANIE INWESTYCJI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 13 wrzesień 2004 r. Od 15 września polskie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej. Środki te przeznaczone mają być na poprawę przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i spożywczych. Do podziału przeznaczone są 464 mln euro, ale kwota ta budzi kontrowersje, gdyż przedsiębiorcy uważają, że pieniędzy nie starczy dla wszystkich chętnych. Obawy budzi także biurokracja.

11 Poza oceną formalną pozostaje jeszcze ocena, w jakim stopniu projekt jest przydatny dla firmy i otoczenia. Ci, którym uda się pokonać wszystkie trudności otrzymają zwrot do 50% kosztów inwestycji, nie mniej jednak niż 100 tys. zł i nie więcej niż 20 mln zł. NUMERY DLA PSZCZÓŁ 6 wrzesień 2004 r. Do tej pory swoje numery otrzymały krowy, świnie, kozy, owce. Teraz przyszła kolej na pszczoły. Pszczelarze muszą zarejestrować swoje pasieki u powiatowego lekarza weterynarii odpowiedniego do miejsca zamieszkania. Zgodnie z przepisami ustawy dotyczącej obrotu towarami konsumpcyjnymi, bez nadanego numeru pasieki pszczelarze nie mogą produkować miodu na sprzedaż. Posiadanie numeru ewidencyjnego przez pasiekę jest dowodem na to, że jest ona wolna od wszelkich chorób zakaźnych, a miód spełnia określone wymogi zdrowotne. Rejestracja pasieki jest bezpłatna, a każdy pszczelarz powinien również posiadać wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz aktualne badania. ROSJA OGRANICZA EKSPORT POLSKICH TOWARÓW 3 wrzesień 2004 r. Od 1 września zaledwie 19 z 75 polskich zakładów mięsnych może eksportować swoje wyroby na do Rosji. Sytuacja ta spowodowana jest raport rosyjskich inspektorów, którzy zakończyli kontrolę polskich zakładów przetwórczych (mięsnych, rybnych, mleczarskich, drobiarskich) chcących eksportować swoje wyroby na teren Rosji. Według rosyjskich władz kontrola była wynikiem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Kontrola objęła prawie 400 zakładów i była przeprowadzona od 19 lipca do 13 sierpnia. Wyniki kontroli zostały ujawnione 28 sierpnia, jednak nie podano żadnych kryteriów, którymi kierowali się Rosjanie. Firmy, które nie otrzymały pozwolenia na eksport swoich wyrobów, mogą się o nie ponownie ubiegać prawdopodobnie dopiero za rok (wszystko zależy od stanowiska strony rosyjskiej). W chwili obecnej trwa drugi etap kontroli, który obejmuje mleczarnie oraz kolejnych 85 zakładów mięsnych. Informacja za PIENIĄDZE Z UE DLA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH 1 wrzesień 2004 r. Od 1 września przyjmowane są wnioski od rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne, a którzy chcą uzyskać dopłaty z funduszu unijnego. Z funduszu tego finansowane są działania proekologiczne w rolnictwie. Dopłaty przysługują rolnikowi, uprawiającemu ziemię z myślą o późniejszej sprzedaży płodów rolnych oraz gospodarzowi, który płody rolne wyhodowane w gospodarstwie przeznaczy na własny użytek. Aby rolnik otrzymał unijne pieniądze, należy spełnić trzy warunki: - uprawa musi być prowadzona w sposób naturalny, bez użycia nawozów sztucznych/ środków ochrony roślin (zaprzestanie stosowania środków chemicznych premiowane jest uzyskaniem premii, która rekompensuje rolnikowi spadek plonów, który związany jest z przejściem na ekologiczny sposób uprawy), - rolnik ubiegający się o unijne dopłaty musi posiadać certyfikat gospodarstwa ekologicznego (przyjmowane są również wnioski od rolników, którzy są w trakcie tzw. procedur certyfikacyjnych), - do wniosku musi być dołączony pięcioletni plan działania gospodarstwa Termin składania wniosków upływa 1 października i należy je składać w biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wysokość dopłat waha się od 260 zł do 1800 zł za hektar. Więcej pieniędzy dostaną rolnicy, którzy

12 jeszcze nie mają certyfikatu, ponieważ UE przez pierwsze dwa lata zamierza im dodatkowo zrekompensować gwałtowny spadek plonów po odstawieniu nawozów sztucznych i koszty związane z koniecznością przestawienia produkcji. Najwyższe dopłaty dostaną właściciele ekologicznych sadów (w tym upraw roślin jagodowych) zł za hektar (gospodarz z certyfikatem dostanie 1540 zł), właścicieli upraw warzywnych - odpowiednio 980 i 940 zł, pozostałe uprawy rolne i 600 zł, a także użytki zielone, za które rolnik dostanie 330 i 260 zł. KAMPANIA POMIDOROWA W PUDLISZKACH 26 sierpień 2004 r. Zbiory pomidorów rozpoczęły się dwa tygodnie później niż zazwyczaj. Winna jest pogoda, który w tym sezonie wyjątkowo nie sprzyjała uprawom. Rolnicy narzekają na kiepskie plony. Szacują, że tegoroczne zbiory pomidorów wyniosą połową zeszłorocznych zbiorów. W tym roku za pomidory zapłacą solidarnie zakłady przetwórcze i Unia Europejska. Jednak na dopłatę 16 gr. do kilograma mogą liczyć tylko plantatorzy, którzy dostarczą przynajmniej połowę zakontraktowanych pomidorów, a w tym roku nie będzie to łatwe. Inny warunkiem, który stawia plantatorom Unia Europejska jest jakość dostarczonego towaru. Pomidory muszą przejść szczegółowe badania w laboratorium. Zakład w Pudliszkach skupuje pomidory od niemal 300 plantatorów. W tym roku przerobi ponad 30 tys. ton pomidorów. POLSKIE PRODUKTY PODBIJAJĄ UNIJNE RYNKI 25 sierpień 2004 r. Już po czterech miesiącach do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej polskie przedsiębiorstwa odczuwają tego skutki. W pierwszym okresie integracji najbardziej skorzystała branża spożywcza. Również producenci mebli, drewna, sprzętu AGD, odzieży i materiałów budowlanych. Otwarcie granic i zniesienie barier celnych umożliwiło polskim producentom szybszy przewóz towarów, a także znacznie ułatwiło wejście na unijne rynki. W UE po 1 maja pojawiło się wysokie zapotrzebowanie na polskie wyroby. Przykładowo w I półroczu 2004 roku mleczarnie skupiły ok. 3,7 mld mleka, tj. o 5,3% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Głównym wyznacznikiem sytuacji ekonomicznej branży mleczarskiej są ceny zbytu produktów mlecznych, które po 1 maja wzrosły od 25% do 40%. Przychody producentów pochodzące teraz przeważnie z eksportu, dlatego też warto inwestować w nowe linie technologiczne i poprawiać jakość wyrobów. Szacuje się, że wywóz produktów mleczarskich do starych i nowych krajów członkowskich Unii wzrósł od 1 maja o ok. 20%, a najwyższy przyrost notuje się w branży mięsnej. Przykładowo polskie zakłady eksportują o 40-50% więcej mięsa i jego przetworów niż rok temu. Przypuszcza się, że wartość inwestycji w branży mięsnej do końca 2004 roku może przekroczyć 2 mld USD. Z ożywionej wymiany handlowej skorzystają także fimry transportowo-spedycyjne. WYPŁATY PIENIĘDZY DLA ROLNIKÓW WCZEŚNIEJ 23 sierpień 2004 r. 15 października, a nie 1 grudnia mają rozpocząć się wypłaty pieniędzy dla rolników, którzy otrzymują dopłaty bezpośrednie. Minister Rolnictwa Wojciech Olejniczak zwrócił się do Komisji Europejskiej o zgodę na wcześniejsze wypłacenie rolnikom dopłat bezpośrednich. Pismo zostało przekazane unijnemu komisarzowi ds. rolnictwa Franzowi Fischlerowi 19 sierpnia br. Zakłada się, że wcześniejsze wypłaty pieniędzy obejmą płatności bezpośrednie. Podstawowa dopłata do 1 ha gruntu wynosi 44,46 euro, a uzupełniająca 61,78 euro. Ustalonu kurs wynosi 1 euro = 4,73 zł, czyli oznacza to, że dopłata np. do 1 ha zbóż wyniesie 503 zł.

13 Wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło 1,4 mln rolników, którzy zgłosili do dopłat 95% powierzchni gruntów, do których przysługują dopłaty bezpośrednie. Powierzchnia gruntów, do których przysługują dopłaty podstawowe wynosi 14,8 mln ha. Polski wniosek zostanie rozpatrzony zgodnie z unijną procedurą we wrześniu. MIODOWY NIEURODZAJ 20 sierpień 2004 r. Świętokrzyscy pszczelarze zebrali w tym roku aż o 80% mniej miodu niż w 2003 roku. Tegoroczne lato było zimne i deszczowe, dlatego też w tym sezonie miodu będzie jak na lekarstwo. Jednakże amatorzy miodu mogą być spokojni, gdyż ni zabraknie go w sklepach. Pszczelarze narzekają, że 2004 rok jest dla nich stracony. W niektórych pasiekach pszczoły padały nawet z głodu. Aby utrzymać pszczoły przy życiu, trzeba było je dokarmiać. Od kilkunastu lat pszczelarze nie mieli tak złego sezonu. Na szczęście pszczelarze mają zapasy ubiegłorocznego miodu, dlatego też nie zabraknie go w sklepach. Jednak może przeważ miód importowany, który nie dorównuje jakością polskiemu. W skutek niskich zbiorów pszczelarzy, amatorzy miodu będą musieli zapłacić za niego więcej niż dotychczas. Obecnie litrowy słoik kształtuje się na poziomie ok. 20 zł, a jego cena może wzrosną teraz co najmniej o kilka złotych. RZEPAK ZAWIÓDŁ ROLNIKÓW 16 sierpień 2004 r. Rzepak miał być prawdziwym hitem tegorocznego sezonu rolniczego. Atrakcyjne ceny (przekraczające 1000 zł/t), rosnące zapotrzebowanie krajowego rynku, korzystne perspektywy eksportowe oraz wizja skupu rzepaku przez zakłady produkujące komponenty do biopaliw rozbudzały wyobraźnię plantatorów rzepaku. Niestety po raz kolejny na plantatorów rzepaku czekają kolejki pod punktami skupu oraz niezbyt wysokie ceny. Końcówka ubiegłorocznego sezonu rzepakowego była gorąca, przetwórcy z niecierpliwością wyczekiwali nowych zbiorów, obawiając się, że pozostałe jeszcze zapasy nie wystarczą do żniw. Wygłodzony światowy rynek sprawił, iż w kwietniu i maju ceny rzepaku poszybowały na rynku europejskim do ponad 300 euro za tonę. Rzepakowy głód napędzały też wysokie ceny ropy naftowej, co przełożyło się na zwiększone zapotrzebowanie na komponenty do produkcji biopaliw. POLSKA NAJBIEDNIEJSZA WŚRÓD KRAJÓW UE 13 sierpień 2004 r. Pomoc strukturalna dla Polski, jako dla najbiedniejszego kraju UE pochłonie połowę unijnych funduszy, przeznaczonych na wyrównanie dysproporcji pomiędzy poszczególnymi regionami Wspólnoty. W najbliższych latach z Brukseli możemy otrzymywać około 7 miliardów euro rocznie. Fundusze te mają być zainwestowane w przedsięwzięcia, na które nie znalazłyby się środki z budżetu państwa. W opinii wielu polityków powierzenie Danucie Huebner polityki strukturalnej Unii Europejskiej to dla Polski bardzo dobra wiadomość. Polska będzie największym w UE beneficjentem tych funduszy, które stanowią około 35% budżetu wspólnoty. Unia będzie wydawała na politykę strukturalną ok. 39 mld euro w 2007 roku do 51 mld euro w roku Informacja za ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE PROGR. ROLNOŚRODOWISKOWYCH 12 sierpień 2004 r.

14 W Dz.U. Nr 174/2004 z 9 sierpnia 2004 r. ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów Ministrów 20 lipca br. w sprawie szczegółowych warunków warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 września 2004 r. Zobacz Rozporządzenie 100 DNI POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ 9 sierpień 2004 r. Wczoraj, tj. w niedzielę r., minęło 100 dni od wejścia Polski do Unii Europejskiej. W tym czasie Polacy najbardziej odczuli zmiany cen, przede wszystkim żywności. Ponadto Polacy nie odczuli tak bardzo oczekiwanej zmiany sytuacji na rynku pracy, a warto przypomnień, że bezrobocie w Polsce sięga 19% i jest najwyższe w UE. Jeżeli chodzi o ceny produktów to od 1 maja 2004 r. najbardziej wzrosły ceny ryżu (o 27,7%), mięsa wołowego (o 21,7%), i bananów (o 18%). Podrożały także niektóre towary, których cena po wejściu Polski do UE miała spaść, np. drób (o 22%), masło (o 13,7%), pomarańcze (5,1%). Pomimo, że ceny netto samochodów wzrosły w Polsce o 8,7% (jeden z najwyższych wskaźników w UE), to i tak ceny nowych samochodów w naszym kraju są najniższe w Unii Europejskiej. Ceny netto nowych aut są w Polsce niższe średnio o 9% niż w najtańszym kraju strefy euro - Finlandii. Nie dotyczy to jednak aut luksusowych, które w Polsce są droższe niż w strefie euro. Po 1 maja 2004 r. nie poprawiła się sytuacja na polskim rynku pracy. W czerwcu bezrobocie w Polsce wyniosło 18,9% i było najwyższe w Unii Europejskiej, choć było nieco mniejsze w porównaniu z czerwcem 2003 (19,2%). Polska ma też najwyższy w UE wskaźnik bezrobotnych wśród osób poniżej 25 roku życia - 39,4%. Polska została beneficjentem netto wobec budżetu UE, tzn. wpłaty Polski do unijnej kasy w okresie trzech miesięcy od akcesji były dwukrotnie niższe od wartości otrzymanych środków. Polska w tym czasie otrzymała z unijnego budżetu 4,4 mld złotych (244 mln euro), a do budżetu UE wpłacono 2,3 mld zł. W ostatnich dniach lipca Polska otrzymała z UE ponad miliard złotych (244 mln euro) tytułem zaliczki na fundusze strukturalne. Obecnie Polska otrzymuje środki przede wszystkim z tytułu funduszy Phare, ISPA, SAPARD oraz kolejne raty instrumentu poprawy płynności, które w 2004 roku wyniosą 490 mln euro. WŁOSKI ROLNIK W POLSCE 30 lipiec 2004 r. Pod Zdzieszowicami na Opolszczyźnie powstają plantacje winorośli i szparagów. Burmistrz do zagospodarowania gminnych nieużytków zaprosił rolników z Włoch. Obok nowych upraw pojawiła się także praca dla bezrobotnych z terenu gminy. Na ziemi, która dotychczas należała do polskiego dzierżawcy, rosły tylko chwasty. Kiedy odebrano grunty dzierżawcy, Burmistrz zainteresował tymi terenami rolnika pochodzącego spod Wenecji. W rezultacie na stokach Góry Świętej Anny powstałe pilotażowa plantacja winorośli i szparagów. Każdego dnia na plantacji pracuje około 30 bezrobotnych. Pojawiły się też plany powiększenia upraw o kolejne 50 ha, które włoski rolnik zagospodaruje mniej typowymi dla Polski uprawami. NIEDOCENIANY RABAR 30 lipiec 2004 r. Przez wiele lat rabarbar był zepchnięty na margines ogrodnictwa. Nie potrafiono docenić jego walorów, ale teraz znowu wraca do łask. W Wieluniu powstała właśnie jedyna w kraju doświadczalna plantacja sadzonek rabarbaru. Dotychczas duże pola obsadzone rabarbarem można było spotkać tylko przy przetwórniach owoców. Jednak ostatnio wzrasta zainteresowanie tą rośliną, dlatego też przetwórnie zaczęły poszukiwać

15 dostawców z zewnątrz. W Wieluniu przygotowano na razie 700 tys. sadzonek. Na obsadzenie hektara potrzeba 10 tys. sztuk. Po dwóch, trzech latach z takiego pola można zebrać 80 ton rabarbaru. Obecnie przetwórnie płacą 80 gr. za kilogram. A warto pamiętać, że raz posadzona roślina daje plony nawet przez 15 lat. Jednak obsadzenie plantacji to spory wydatek, gdyż sadzonka rabarbaru kosztuje 50 gr, a mała karpa (czyli większa roślina), którą można podzielić przed posadzeniem - 1 zł. TYLKO POLSKA SYGNALIZUJE PROBLEM Z OWOCAMI 28 lipiec 2004 r. Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej zasygnalizowała Komisji Europejskiej problem niskich cen owoców miękkich w skupie. Problem dotyczy głównie malin, wiśni i czarnych porzeczek. Przedstawiciel Polski poinformował działający przy Komisji Europejskiej Komitet Zarządzający Rynkiem Owoców i Warzyw, że ceny owoców dramatycznie spadły. Polska została poproszona o przygotowanie raportu w tej sprawie. Przypuszcza się, że wzrost podaży może wynikać z napływu tanich owoców z krajów bałkańskich i z Chin. Jednak do tej pory nikt z członków UE nie sygnalizował podobnych problemów. Urzędnicy Komisji Europejskiej przyznają, że Unii może być trudno zastosować klauzule ochronne, gdyż musiałaby udowodnić, że zagraniczni dostawcy owoców stosują nieuczciwe praktyki handlowe. Jeśli tego nie udowodni, ma ręce związane regułami Światowej Organizacji Handlu (WTO). 13 MLD EURO DLA POLSKI W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 24 lipiec 2004 r. W piątek 23 lipca w Warszawie gościł komisarz Jacques Barrot, odpowiedzialny w Komisji Europejskiej za politykę regionalną. - Polska ma do wykorzystania w latach mld euro na politykę regionalną - powiedział Barrot. Komisarz wyraził nadzieję, że Polska racjonalnie wykorzysta środki przyznane przez Komisję Europejską i pomoże jej to zmniejszyć dystans w rozwoju regionów wobec krajów "starej" UE. Barrot uważa, że Polska powinna wzmocnić administrację, tak aby mogła ona skutecznie zarządzać unijnymi programami. Komisarz dodał, że wykorzystanie unijnych środków powinno odbywać się przy poszanowaniu unijnych zasad, przestrzeganiu przepisów dotyczących zamówień publicznych, a także przy zachowaniu zasad ochrony środowiska. Ponadto Barrot zwrócił uwagę, że obecnie dla Europy bardzo ważna jest solidarności, czy pomaganie krajom słabo rozwinięty, tak aby w Europa była konkurencyjna wobec np. Stanów Zjednoczonych. SKUP PSZENICY EURO ZA TONĘ 22 lipiec 2004 r. Średnioroczna cena pszenicy w skupie wyniesie około 101,31 euro za tonę (taka cena skupu obowiązuje w całej Unii Europejskiej). Do tego dochodzą dopłaty bezpośrednie, tak więc pozwoli to rolnikom na osiągnięcie w tym roku dobrego zysku. W Polsce interwencyjnymi zakupami objęta jest pszenica, jęczmień i kukurydza. Cena interwencyjna jęczmienia i kukurydzy będzie taka sama jak pszenicy. W Polsce pierwszy raz zadziała zewnętrzny mechanizm ceny minimalnej. Oznacza to, że rolnicy mogą sami decydować za jaką cenę chcą sprzedaż zboże do momentu interwencji, ponieważ wiedzą, iż od listopada za tonę pszenicy uzyskają cenę 101 euro za tonę. Warto jednak pamiętać, że firmy skupujące zboże są zainteresowanie pozyskanie ziarna o dobrej jakości, dlatego też będę skupowały towar w cenie satysfakcjonującej rolników. Jednakże rolnicy nie powinni obawiać się, że firmy skupujące nie kupią ziarna, ponieważ magazyny są puste. W nowych warunkach funkcjonowania rynku zbóż, po przystąpieniu do UE, cena pszenicy do listopada

16 2004 r. (czyli do momentu interwencji) będzie się kształtowała na zasadach rynkowych i rząd nie powinien ingerować w wysokość tej ceny. Jedyną formą interwencji państwa w tym roku na rynku zbóż jest uruchomienie kredytu preferencyjnego na skup dla firm zajmujących się obrotem zbóż. POLSKIE OSCYPKI WG UNIJNYCH STANDARDÓW 21 lipiec 2004 r. Po wejściu do Unii Europejskiej bacowie wytwarzający tradycyjne regionalne sery będą musieli mieć krótkie paznokcie, jasną odzież roboczą, nakrycie głowy zasłaniające włosy, czyste ręce oraz bieżącą wodę. Przepisy te dotyczą produkcji redykołki, bryndzy, buncu, żentycy i oscypka. Od dłuższego czasu produkcja tych wyrobów, które od wieków produkowane są przy użyciu naturalnych metod i receptur, wywołuje kontrowersje. W 2002 r. wydano rozporządzenie, które w praktyce oznaczało przerobienie bacówek w małe mleczarnie, wyposażone w zmywalne ściany oraz naczynia z nierdzewnej stali. Obecny projekt rozporządzenia nie jest aż tak radykalny, gdyż dopuszcza drewniane pomieszczenia produkcyjne. Jednak konieczność doprowadzenia do bacówek bieżącej ciepłej i zimnej wody może spowodować, że część górali zrezygnuje z wytwarzania serów. - Ktoś kto nie potrafi się dostosować, trudno, wypadnie z gry - mówi Jan Janczy, szef Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz z Nowego Targu. - Niektórzy bacowie zresztą, nie czekając na nowe przepisy, doprowadzili sobie bieżącą ciepłą i zimną wodę i mają nawet prysznice. Jeśli będziemy mieć jakieś zastrzeżenia do projektu, to bardzo niewielkie. Takie regulacje są potrzebne, chodzi przecież o produkcję żywności. Mamy przecież XXI wiek. GENETYCZNIE MODYFIKOWANA KUKURYDZA W UE 19 lipiec 2004 r. Komisja Europejska zezwoliła na import i przetwarzanie na rynku UE genetycznie modyfikowanej kukurydzy, przeznaczonej na paszę dla zwierząt oraz do celów przemysłowych. Kukurydza ta ma genetycznie zwiększoną odporność na herbicydy. Decyzja ta ma obowiązywać przez 10 lat. Opakowania i produkty zawierające kukurydzę, które znajdą się rynku UE, będą musiały być specjalnie oznakowane jako produkt genetycznie modyfikowany, co zapewni konsumentom informację, a także umożliwi kontrolę kukurydzy importowanej na rynek unijny. Polska wstrzymała się od głosu, chociaż tuż przed głosowaniem w tej sprawie wiceminister środowiska Krzysztof Szamałek twierdził, że opowie się za zezwoleniem na import modyfikowanej genetycznie kukurydzy. TANIE OWOCE W SKUPIE 15 lipiec 2004 r. Kończy się już sezon truskawkowy. Średnia cena skupu truskawek deserowych w 2004 roku wyniosła 2,16 kg i była o 65% niższa ubiegłym roku. Bardzo tanie w stosunku do roku poprzedniego są też inne owoce. Za czarne porzeczki plantatorzy otrzymują o prawie 80% mniej niż w ubiegłym sezonie, za czerwone porzeczki -60% mniej, za maliny- 35%, jagody - 12%, wiśnie - 23% i czereśnie - 30% mniej, W skupie pojawiły się już ogórki gruntowe, jednak na razie są znacznie droższe niż w sezonie ubiegłym. Z kolei inne warzywa stopniowo tanieją. Dobiega końca eksport ubiegłorocznych jabłek i truskawek deserowych. Truskawki wysyłane były w tym sezonie głównie do Rosji, na Litwę, do Czech, Słowacji, Niemiec i Austrii.

17 LICZBA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH 5 lipiec 2004 r. Do 30 czerwca 2004 r. do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło wniosków o wpis do ewidencji producentów i wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, co stanowi 85% liczby zarejestrowanych producentów rolnych. Najwięcej wniosków o płatności obszarowe w stosunku do liczby producentów zostało złożonych w następujących województwach: wielkopolskim (91,9%), kujawsko-pomorskim (90,5%), podlaskim (90,5%), łódzkim (89,2%) oraz warmińsko-mazurskim (89,1%). Z kolei najmniej wniosków złożono w województwie małopolskim (75,7%) i śląskim (77,7%). Najprawdopodobniej przyczyną relatywnie mniejszej liczby wniosków złożonych w tych województwach są nieuregulowane stosunki własnościowe i duże rozdrobnienie gospodarstw. Wnioskodawcy mają jeszcze możliwość złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych po 30 czerwca 2004 roku. Należy jednak pamiętać, że złożenie wniosku po tym terminie wiąże się ze zmniejszeniem o 1% za każdy dzień roboczy kwoty, do której rolnik byłby uprawniony w przypadku terminowego złożenia wniosku. Jednak jeżeli opóźnienie w złożeniu wniosku wyniesie powyżej 25 dni kalendarzowych, wniosek nie zostanie przyjęty. Tak więc ostateczny termin składania wniosków (łącznie z sankcjami) upływa 26 lipca 2004 r. Informacja za ARiMR NIEMIECKIE ROLNICTWO, A POLSCY PRACOWNICY SEZONOWI 23 czerwiec 2004 r. Według wielu ekspertów niektóre z gałęzi niemieckiego rolnictwa egzystują dzięki polskim pracownikom sezonowym. Polacy chętnie zatrudniani są do zbiorów szparagów, truskawek, ogórków oraz na winnicach i w sadach. Dla przykładu największy indywidualny producent szparagów w Niemczech Heino Thiermann zatrudnia w sezonie aż trzy tysiące polskich pracowników (w dwóch turnusach). Polacy pracują 30 godzin tygodniowo i otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości 714 euro. Oprócz pensji podstawowej pracownicy mogą otrzymać także premię akordową, dzięki której mogą potroić swoje dochody. Zatrudnienie Polaków w tym przedsiębiorstwie umożliwia utrzymanie także 120 miejsc pracy dla miejscowych Niemców. Dla nich zarezerwowane są lepsze miejsce pracy (prace biurowe, nadzór, transport, sprzedaż, itp.), za które pobierają o wiele wyższe wynagrodzenie. POLSKA ZA EUROPEJSKĄ WOŁOWINĄ 22 czerwiec 2004 r. Polska delegacja poparła na sesji Rady UE ds. rolnictwa i rybołówstwa w Luksemburgu wprowadzenie jednolitego dla całego obszaru Unii Europejskiej oznakowania miejsca produkcji wołowiny jako wyprodukowanej w UE. Oznakowania takie stosowaną już są dla innych produktów wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej. Polska delegacja uważa, że takie oznakowanie wołowiny będzie gwarancją niedyskryminowania producentów i przetwórców z poszczególnych krajów, a poza tym ułatwiłoby Polsce sprzedaż wołowiny do krajów spoza Unii Europejskiej. Oprócz Polski za harmonizacją głosowały także Niemcy, Holandia i Litwa. Z kolei Francja zaproponowała, żeby producent wołowiny przez jakiś okres czasu miał możliwość wyboru czy sprzedawać towar jako produkt krajowy albo unijny. PIERWSZA WSPÓLNA KONSTYTUCJA UNII EUROPEJSKIEJ! 19 czerwiec 2004 r. Przywódcy 25 państw Unii Europejskiej przyjęli na szczycie w Brukseli tekst Traktatu Konstytucyjnego UE. Prace nad konstytucją trwały prawie dwa i pół roku.

18 Zdaniem wielu polskich polityków przyjęta konstytucja daje Polsce mocniejszą pozycję od Traktatu z Nicei, pomimo tego, że nowa konstytucja ogranicza możliwości całkowitego blokowania decyzji przez Polskę. Nie udało się jednak wpisać do preambuły traktatu odwołania do Boga lub do chrześcijaństwa. W najbliższych miesiącach traktat zostanie do końca zredagowany, przetłumaczony na języki oficjalne i podpisany. Dopiero potem konstytucja zostanie poddana ratyfikacji, a w niektórych państwach członkowskich odbędą się referenda (prawdopodobnie też w Polsce). Uchwalona konstytucja zbytnio nie odbiega od projektu przyjętego rok temu przez Konwent Europejski. Dużą zaletą konstytucji jest to, że w jednym tekście zostały zebrane dotychczasowe traktaty unijne w sposób spójny, przejrzysty i łatwy do zrozumienia. Częścią nowej konstytucji UE jest także Karta Praw Podstawowych. Zatwierdzony także został nowy system podejmowania decyzji w Radzie UE podwójną większością państw i obywateli, zdefiniowanej jako co najmniej 55% państw (nie mniej niż 15) reprezentujących co najmniej 65% liczby ludności. Nie dotyczy to jednak spraw, w których obowiązuje prawo weta. Nowy system głosowania wejdzie w życie 1 listopada 2009 roku, a więc po pięciu latach obowiązywania Traktatu Nicejskiego. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPŁATY 16 czerwiec 2004 r. Ministerstwo Rolnictwa uzyskało zgodę od Komisji Europejskiej o przedłużenie terminu składania wniosków o dopłaty obszarowe o dwa tygodnie, czyli do końca czerwca. Pierwotny termin przyjmowania wniosków od rolników minął 15 czerwca i złożenie wniosku po tej dacie miało wiązać się z utratą 1% dopłaty za każdy dzień zwłoki. Ostateczny termin składania wniosków został wyznaczony na 30 czerwca, a po tym terminie przez 25 dni rolnicy będą mogli składać wnioski, jednakże za każdy dzień opóźnienia będzie potrącany 1% dopłat. Dotychczas wnioski złożyło ponad 1 milion gospodarstw. Według Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 czerwca wnioski złoży jeszcze tysięcy rolników. Oznaczałoby to wtedy, że zostanie wypłaconych ok. 90% dopłat bezpośrednich. Informacja za REALIZACJA PROGRAMU SAPARD - stan na 31 marca 2004 r. 14 czerwiec 2004 r. Program SAPARD został uruchomiony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 2 lipca 2002 r. W opraciu o zdefiniowane cele tego programu zostały wybrane dla Polski na lata następujące obszary wsparcia: - Przetwórstwo i marketing artykułów rolnych i rybnych (Działanie 1) - Inwestycje w gospodarstwach rolnych (Działanie 2) - Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich (Działanie 3) - Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (Działanie 4) - Programy rolnośrodowiskowe i zalesianie (Działanie 5) - Szkolenia zawodowe (Działanie 6) - Pomoc techniczna (Działanie 7) Roczna wartość środków przyznanych Polsce przez UE wynosi około 170 mln euro. Odpowiednie wykorzystanie tych środków powinno przyczynić się do poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, zwiększenia poziomu dostosowania sektora rolno-spożywczego do wymagań Jednolitego Rynku w zakresie wymagań sanitarnych, higienicznych oraz jakościowych, a także wesprzeć wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich poprzez rozwój infrastruktury technicznej oraz tworzenie warunków do podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi. O pomoc z Programu SAPARD złożono łącznie wnioski, w tym: - Działanie wniosków, - Działanie wnioski, - Działanie wniosków, - Działanie wniosków. W Działaniu 6 i 7 beneficjentem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które wybiera wykonawców poszczególnych projektów z zastosowaniem odpowiedniej procedury przetargowej.

19 Najwięcej wniosków zostało złożonych w województwie mazowieckim (5 137 wniosków), wielkopolskim (3 699), lubelskim (2 718), małopolskim (2 486). Informacja za ARiMR ROZMOWY CHORWACJI Z UE JESZCZE W TYM ROKU 11 czerwiec 2004 r. Jeszcze w 2004 roku Chorwacja może zacząć negocjacje w sprawie wejście tego kraju do Unii Europejskiej. Ambasador Holandii Tom de Bruijn (Holandia będzie sprawować prezydencję w UE w II półroczu 2004 r.) stwierdził, iż spodziewa się, że przywódcy Unii zdecydują się rozpocząć rozmowy z Chorwacją pod koniec 2004 r., chociaż planowo rozmowy te powinny się zacząć na początku 2005 roku. Przedstawiciel Holandii wyraził swoje zdanie na temat Rumuni, wyrażając wątpliwość czy kraj ten będzie gotowy zakończyć negocjacje zgodnie z planem czyli jeszcze w tym roku. Jednakże ambasador dodał, że Unia będzie się trzymać ustalonego terminu przyjęcia Bułgarii i Rumunii razem w 2007 roku. VERHEUGEN KANDYDATEM NA UNIJNEGO "SUPERKOMISARZA" 9 czerwiec 2004 r. Guenter Verheugen jest najpoważniejszym kandydatem na zajęcie stanowiska "superkomisarza" Unii Europejskiej - pisze niemiecki dziennik "Die Welt". Z propozycją utworzenia takiego stanowiska wystąpiły na początku bieżącego roku Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Niemiecki kanclerz Gerhard Schroeder jest gorącym zwolennikiem kandydatury obecnego komisarza UE ds. rozszerzenia Guentera Verheugena na stanowisko "superkomisarza". Ponieważ Niemcy zrezygnowały ze stanowiska przewodniczącego Komisji, bardzo prawdopodobne jest, że stanowisko "superkomisarza" obejmie właśnie ten niemiecki polityk. ODWOŁANIE FIRMY MICROSOFT OD DECYZJI KE 8 czerwiec 2004 r. Światowy lider oprogramowania komputerowego firma Microsoft, ukarana przez Komisję Europejską za stosowanie praktyk monopolistycznych, odwołała się od tej decyzji. KE swoją decyzję uzasadniła tym, że Microsoft naruszał unijne przepisy o konkurencji, ponieważ jego system operacyjny "Windows" utrudniał korzystanie z oprogramowania pochodzącego z innych źródeł. W marcu 2004 r. Microsoft został ukarany przez Komisję Europejską grzywną o rekordowej wysokości 497 milionów euro. Ponadto KE zobowiązała amerykańską firmę do zaoferowania klientom wersji programu operacyjnego "Windows" bez aplikacji Media Player, co zwiększyłoby rynkowe szanse firm konkurencyjnych. Microsoft musi także przedstawić "pełne i dokładne" informacje o swoim oprogramowaniu dla serwerów, aby konkurenci działający na rynku mogli zapewnić pełną współpracę ich produktu z serwerami i komputerami Microsoftu.

Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r

Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r 2009-11-25 Top-skup Już teraz wiadomo, że tegoroczny skup interwencyjny zbóż w Unii Europejskiej będzie bardzo wysoki. Po niecałym miesiącu oferty

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy WRP. Wpuszczeni w kanał

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy WRP. Wpuszczeni w kanał Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy WRP codziennie świeże informacje Ê Nr 12/2008 (52) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski ISSN: 1733-4446 Å Branża mleczna przeżywa głęboki kryzys, który może

Bardziej szczegółowo

Zielononóżki schodzą z pola bardzo późno

Zielononóżki schodzą z pola bardzo późno Bezpłatny miesięcznik 20 000 nakładu Marzec Nr 01, Części używane oraz nowe do ciągników rolniczch. Reklama na str. 19 Wielkie premiery na POLAGRZE 16 Unia stawia na młodych rolników 8 Afrykański pomór

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Autor mgr Katarzyna Gradziuk Konsultacja dr Janusz Rowiński Warszawa 2007 Autorka

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Beata Szydło, nasza kandydatka na premiera: Państwo musi stać po Waszej stronie!

POLSKA. Beata Szydło, nasza kandydatka na premiera: Państwo musi stać po Waszej stronie! POLSKA sierpień 2015 ZIEMIA Jak żyć? Producenci owoców miękkich znaleźli się na skraju bankructwa. str. 8 Fabryki mięsa Gospodarstwa rodzinne są bez szans w konkurencji z fermami. str. 10 Jałowy Bałtyk

Bardziej szczegółowo

Zielone Agro Show Polskie Zboża 2013

Zielone Agro Show Polskie Zboża 2013 NR 4 (84) czerwiec 2013 r. M I E S I Ę C Z N I K K R A J O E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H IX Posiedzenie KRIR IV Kadencji Czytaj na stronie 2 Cięcie płatności bezpośrednich na 2013 r. Czytaj na stronie

Bardziej szczegółowo

gdzie rodzi się Rośnie eksport towarów rolno-spożywczych

gdzie rodzi się Rośnie eksport towarów rolno-spożywczych tam gdzie rodzi się Magazyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydany z okazji uroczystości dożynkowych 2011 Wydanie bezpłatne Są pieniądze! Trzeba po nie sięgnąć! Prawie 200 tys. różnych

Bardziej szczegółowo

Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. Sokołów Podlaski

Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. Sokołów Podlaski STYCZEŃ-MARZEC 2013 Rok XV Nr 1 3 (153 155) Zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO W dniu 28 stycznia 2013 r. weszły w życie akty prawne regulujące sprawy zakazu uprawy odmian roślin zmodyfikowanych:

Bardziej szczegółowo

Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL

Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL Czerwiec 2015 r. Rok IV Nr 34 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Hale na bale BIOGAZOWNIE TO PRZYSZŁOŚĆ Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL STRONA 8 ROLNIKU! SIEJ Z DOPŁATĄ! STRONA

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Rok III Nr 26 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny

Październik 2014 r. Rok III Nr 26 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Październik 2014 r. Rok III Nr 26 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny październik 2014 3 Agencja informuje Dopłaty bezpośrednie za 2014 rok planowane stawki Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Wojciech Olejniczak Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Słowo wstępne. Wojciech Olejniczak Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Spis treści I. Od Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa... 5 II. Ewolucja działalności ARiMR w latach 1994-2004... 8 1. Instrumenty pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK Opracowano w Departamencie Programowania i Sprawozdawczości Warszawa

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Agro pod lupą

R A P O R T Agro pod lupą R A P O R T Agro pod lupą 2 0 1 2 R A P O R T Agro pod lupą Wstęp Szanowni Państwo, prezentujemy Państwu raport analizujący miejsce i rolę rolnictwa w polskiej gospodarce oraz informacje, które są pomocne

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja KSC str. 3 O integrowanej ochronie roślin str. 11 Obowiązkowe ubezpieczenie OC str. 14-15

Prywatyzacja KSC str. 3 O integrowanej ochronie roślin str. 11 Obowiązkowe ubezpieczenie OC str. 14-15 Styczeń 2014 r. Rok III Nr 17 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Prywatyzacja KSC str. 3 O integrowanej ochronie roślin str. 11 Obowiązkowe ubezpieczenie OC str. 14-15 Zapraszamy do 1 Oddziału we Włodawie

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom 4

NAUKI EKONOMICZNE tom 4 NAUKI EKONOMICZNE tom 4 Zeszyty Naukowe Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej w P ocku NAUKI EKONOMICZNE tom 4 P OCK 2005 REDAKCJA NACZELNA WYDAWNICTWA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU REDAKTOR

Bardziej szczegółowo

Polskie rolnictwo 5 lat w UE Wmaju bieżącego roku mija 5 lat od

Polskie rolnictwo 5 lat w UE Wmaju bieżącego roku mija 5 lat od NR 5 (38) maj 2009 r. M IESIĘ CZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR W ramach pomocy de minimis Czytaj na stronie 2 Dlaczego warto promować polską żywność? Odpowiada Anita Szczykutowicz

Bardziej szczegółowo

zachodniopomorskiej Wsi

zachodniopomorskiej Wsi Echo zachodniopomorskiej Wsi maj 2014 r. Walne zgromadzenie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Str. 4 PROW 2014-2020 PRZYJĘTY! Str. 7 maj 2014 1 Zachodniopomorska Izba Rolnicza Prezes Izby: Julian Sierpiński

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Część I Autorzy: mgr Michał

Bardziej szczegółowo

Kosztowny obowiązek hodowców świń

Kosztowny obowiązek hodowców świń NR 11 (43) listopad 2009 r. M IESIĘ CZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Zróżnicowanie rolniczej składki emerytalnej Czytaj na stronie 2 Jaka powinna być unijna polityka ds. jakości

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego 20 lat działalności

Agencja Rynku Rolnego 20 lat działalności Agencja Rynku Rolnego 20 lat działalności PREZESI AGENCJI RYNKU ROLNEGO Bolesław Woźniak 10.07.1990 r. 08.09.1992 r. Włodzimierz Rembisz 08.09.1992 r. 16.07.1993 r. Jan Lisowski 17.07.1993 r. 16.11.1993

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PLAN ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 1. TYTUŁ... 7 2. PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE... 7 2.1. ZASIĘG PLANU... 7 2.2. REGIONY ZALICZONE DO CELU 1 I CELU 2... 7 3. PLANOWANIE NA

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY MAGAZYN ROLNIKÓW - TARGI - SZKOLENIA - WIADOMOŚCI BRANŻOWE ISSN: 2353-6128. Spotkanie w PODR. Krzysztof Trawicki, wicemarszałek pomorski

BEZPŁATNY MAGAZYN ROLNIKÓW - TARGI - SZKOLENIA - WIADOMOŚCI BRANŻOWE ISSN: 2353-6128. Spotkanie w PODR. Krzysztof Trawicki, wicemarszałek pomorski BEZPŁATNY MAGAZYN ROLNIKÓW - TARGI - SZKOLENIA - WIADOMOŚCI BRANŻOWE NR 13, styczeń 2015 r. TARGI Arena Agro 14 i 15 lutego w Ostródzie ISSN: 2353-6128 WWW.POMORSKI.INFO NOWA IMPREZA TARGOWA Spotkanie

Bardziej szczegółowo

za 50% Sezonowa promocja reklamowa 1 emisja Mam zaufanie tylko do siebie Z chemią ostrożnie, jak z lekarstwami Znajdź nas na Opolagrze

za 50% Sezonowa promocja reklamowa 1 emisja Mam zaufanie tylko do siebie Z chemią ostrożnie, jak z lekarstwami Znajdź nas na Opolagrze Znajdź nas na Opolagrze 3 Bezpłatny miesięcznik 20 000 nakładu Z chemią ostrożnie, jak z lekarstwami 9 czerwiec Nr 004, 20 1 emisja za 50% Sezonowa promocja reklamowa Mam zaufanie tylko do siebie Str.

Bardziej szczegółowo

Przemysł spożywczy w Polsce

Przemysł spożywczy w Polsce Przemysł spożywczy w Polsce Czerwiec 2008 Autorzy Zespół ekspertów Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, pod kierunkiem prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wiesław Ścigała: rośnie zainteresowanie rolnictwem ekologicznym. Jesteśmy z Wami i dla Was #02. Nasze przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie:

Wiesław Ścigała: rośnie zainteresowanie rolnictwem ekologicznym. Jesteśmy z Wami i dla Was #02. Nasze przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie: 5 10 13 20 Emerycie dorabiasz? Licz na wsi dochody Zasoby ziemi ornej kurczą się z roku na rok Lekka zima nie zrobiła szkód w oziminach Nowe metody oceny wartości hodowlanej #02 30 czerwca 2015 magazyn

Bardziej szczegółowo

Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych

Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych Jan Stoksik 1 Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych Grunty rolne stanowią podstawowy składnik majątkowy

Bardziej szczegółowo

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 Zachodniopomorska Izba Rolnicza Prezes Izby: Julian Sierpiński Wiceprezes Izby:

Bardziej szczegółowo

Izba zaprezentowała nowy budynek

Izba zaprezentowała nowy budynek BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK PODKARPACKICH ROLNIKÓW Nr 11 (31) listopad 2014 Izba zaprezentowała nowy budynek Szanowni Czytelnicy, W NUMERZE Od Redakcji... 3 Z życia samorządu rolniczego.. 4 3 listopada Podkarpacka

Bardziej szczegółowo