Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie oraz na stronie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie www.parp.gov.pl/konkurs2.html oraz na stronie www.europrodukt.pl"

Transkrypt

1 LEADER+ DO 31 GRUDNIA 2004 R.! 14 grudzień 2004 r. Informujemy, że termin składania wniosków w ramach Pilotażowego programu LEADER+ został przedłużony do dnia 31 grudnia br. Po więcej informacji odsyłamy na stronę Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa : Informacja za KONKURS DLA MŁODYCH ROLNIKÓW 13 grudzień 2004 r. Informujemy, że Polska Fundacja im. Roberta Schumana ogłosiła konkurs pn. "Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?". Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych, najchętniej ze szkół o profilu rolniczym lub podobnym oraz szkół z terenów wiejskich. Nagrodami w konkursie są indeksy wyższych szkół rolniczych. Prace, które wezmą udział w pierwszym, pisemnym etapie konkursu należy nadsyłać do 28 lutego 2005 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji Schumana. - W razie wątpliwości techniczno - organizacyjnych można kontaktować się z koordynatorem projektu z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana - Rafałem Dymkiem ( tel.: , ; faks: ). Informacja za EUROPRODUKT-VII EDYCJA 9 grudzień 2004 r. Informujemy, iż na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ukazało się zaproszenie skierowane do firm do wzięcia udziału w VII edycji Programu Promocyjno-Gospodarczego "EUROPRODUKT'. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie oraz na stronie Informacja za KONKURS DLA MŁODZIEŻY - YOUTHBANK 8 grudzień 2004 r. Konkurs przeznaczony jest dla grup młodzieży w wieku lat, które działają na rzecz lokalnych środowisk. Mogą się one ubiegać o dotacje w ramach programu YOUTHBANK na projekty o aspektach polsko-niemieckich. Termin nadsyłania wniosków to 1 stycznia 2005 roku. Szczegóły konkursu znajdują się w Bazie Danych Agro-Info: oraz na stronach serwisu NGO.pl: Informacja za KONKURS DLA MŁODZIEŻY JOIN MULTIMEDIA grudzień 2004 r. Do dnia 31 stycznia 2005 roku można wysyłać zgłoszenia do konkursu Join Multimedia 2005, który jest organizowany przez Siemens. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych Europy (w skład zespołów mogą wejść uczniowie w wieku lat). Ich zadaniem będzie przygotowanie multimedialnej prezentacji na jeden z poniższych tematów: 1) School and learning: Our school, your school (Nasza szkoła, Twoja szkoła) 2) People and places: Other countries, other customs (Inne kraje, inne zwyczaje) 3) Business and career: Dream job wanted! (Wymarzony zawód) 4) Technology and innovation: Light moves the world (Światło porusza świat) Szczegółowe informacje znaleźć można na stronach serwisu

2 Informacja za LICZBA WNIOSKÓW O UNIJNE ŚRODKI 7 grudzień 2004 r. "6,4 tys. małych i średnich firm złożyło w pierwszym terminie wnioski o sfinansowanie inwestycji z unijnych funduszy strukturalnych. Wnioski zostaną poddane merytorycznej ocenie, a pierwsze umowy z przedsiębiorcami zostaną podpisane najwcześniej za 100 dni, czyli na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku" - - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Monika Karwat. Najwięcej wniosków złożono w województwach: śląskim (806), mazowieckim (679) i wielkopolskim (600), natomiast najmniej w województwach: opolskim (146), lubuskim (157) i świętokrzyskim (194). Pierwszy termin składania wniosków o minął 2 grudnia br. Zainteresowani przedsiębiorcy nadal mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji do momentu zakończenia programu, tzn. pod koniec 2005 roku. Kolejny termin składania wniosków został wyznaczony na 28 lutego 2005 roku (kolejne terminy upływają w maju, w sierpniu i w listopadzie przyszłego roku). Na wsparcie rozwoju rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje (Działanie 2.3) w latach przeznaczono ok. 360 mln euro. LEONARDO DA VINCI grudzień 2004 r. Na stronach internetowych Funduszu Współpracy są już dostępne szczegółowe informacje nt. programu Leonardo da Vinci na lata Najbliższy termin składania wniosków to 11 lutego 2005 roku. Szczegółowe informacje znajdują się w Bazie Danych Agro-Info: oraz na stronach Funduszu Współpracy: Informacja za ZAMÓWIENIA PUBLICZNE A FUNDUSZE STRUKTURALNE UE 30 listopad 2004 r. Centrum Szkoleniowo-Doradcze IPH w Toruniu oraz EURO INFO CENTRE PL 414 w Toruniu zapraszają na szkolenie "Zamówienia publiczne dla korzystających z funduszy UE", które odbędzie się 14 grudnia br. Celem warsztatów jest dostarczenie informacji nt. przeprowadzenia postępowania wyboru wykonawców inwestycji i usług współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego: Informacja za RENTY ZWOLNIONE Z PODATKU PIT 19 listopad 2004 r. Jak zdecydował Sejm RP, przyjmując poprawkę Senatu do ustawy o PIT, renty strukturalne dla rolników będą zwolnione z podatku dochodowego.

3 Renta strukturalna wynosi średnio zł. Brutto. Świadczenie to przysługuje rolnikom, którzy ukończyli 55 rok życia i będzie wypłacane przez nie dłużej niż 10 lat. Po tym okresie rolnik wraca do systemu ubezpieczenia społecznego i wówczas jego dochody będą podlegały opodatkowaniu. Prawo do renty mają mieli rolnicy, którzy na stałe przekażą gospodarstwo rolne. DZIAŁAJ LOKALNIE IV - WYNIKI KONKURSU 17 listopad 2004 r. Zawiadamiamy, że na stronach internetowych Akademii Rozwoju FIlantropii w Polsce dostępne są już wyniki Konkursu na lokalne organizacje grantowe w ramach IV edycji programu Działaj Lokalnie. Szczegóły dostępne są na stronie: Informacja za EQUAL - WYNIK 17 listopad 2004 r. Informujemy, że na stronach internetowych Funduszu Współpracy dostępne są listy projektów złożonych w ramach Inicjatywy EQUAL, które zostały zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą na podstawie rekomendacji Komitetu. Szczegóły na stronie: Informacja za WNIOSKI W RAMACH LEADER'A DO 15 GRUDNIA 15 listopad 2004 r. Do 15 grudnia br. został przedłużony termin składania wniosków na projekty w ramach programu pilotażowego Leader. Projekty mają dotyczyć tworzenia i funkcjonowania grup lokalnych, zwanych Lokalnymi Grupami Działania (LGD), których zadaniem jest prowadzenie działań szkoleniowych, informacyjnych oraz doradczych, których celem będzie wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, w tym zakładanie partnerstw publiczno-prywatnych. O dotację (pojedyncza to maksymalnie 150 tys. zł) mogą ubiegać się: - samorządy gminne, - związki gmin, - fundacje, - stowarzyszenia - inne organizacje posiadające osobowość prawną. Od 15 września wnioski przyjmuje Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, mająca swoją siedzibę w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pokój nr 253. przy ul. Wspólnej 30 w Warszawie. ZMIANA PRZEPISÓW O ZALESIANIU 9 listopad 2004 r. Minister Rolnictwa zmienił przepisy o zalesianiu. W myśl zmian, aby móc rozpocząć sadzenie lasu, rolnik nie musi czekać na wypis z Gminnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Program prowadzenia zalesień działa od dwóch miesięcy, jednak jak dotąd liczba wniosków od rolników, którzy chcą na gruntach posadzić las jest niewielka. Powód jest zapewne taki, że aby złożyć wniosek o przyznanie pieniędzy na ten cel, należy dołączyć do niego zaświadczenie, że planowana inwestycja jest zgodna z Gminnym Planem Zagospodarowana Przestrzennego. Problem tkwi w tym, że większość gmin takiego planu nie ma.

4 "Zainteresowanie programem jest duże, rolnicy pytają o szczegółowe warunki tego programu, ale jak dotąd nie dostaliśmy ani jednego wniosku" - mówi Mirosław Wąs, kierownik powiatowego biura ARiMR w Olkuszu. "Zgodnie z rozporządzeniem, które weszło w życie pod koniec ubiegłego miesiąca, w razie braku planu rolnik może dołączyć do wniosku wypis z gminnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - powiedziano w biurze prasowym resortu rolnictwa. Przepis obowiązuje do końca 2005 r. Termin składania wniosków o dofinansowanie na ten rok upływa 31 grudnia br. Oprócz warunku zgodności z planem rolnik, który chce rozpocząć zalesianie, kolejnym jest wielkość działki przewidzianej pod zalesianie - jej powierzchnia nie moiże być mniejsza niż 30 arów, a szerokość 20 m. Środki na utrzymanie plantacji rolnik dostaje po zasadzeniu drzewek (w wysokości do 5900 zł). Wtedy nabiera on praw do premii pielęgnacyjnej, wypłacanej przez pięć lat w kwocie od 420 do 750 zł za hektar, oraz renty zalesieniowej, którą będzie pobierał przez 20 lat w wysokości 1400 zł. ZIEMIA DLA BYŁYCH PGR-OWCÓW 5 listopad 2004 r. Osoby bezrobotne, nie posiadające prawa do zasiłku, które przez co najmniej 5 lat były pracownikami Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR), będą mogły otrzymać z Agencji Nieruchomości Rolnej (ARN) bezpłatnie do 2 hektarów ziemi z przeznaczeniem na zalesienie. Zapis taki znajduje się w uchwalonej w czwartek przez Sejm nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Osoby, które podejmą się zalesienia gruntów, otrzymają pomoc unijną w postaci: środków na zalesienia, 5-letniej premii pielęgnacyjnej oraz 20-letniej premii zalesieniowej. Według Agencji Nieruchomości Rolnych, zainteresowanie otrzymaniem działki na zalesienie zgłosiło do tej pory 930 bezrobotnych, z czego 150 jednak wycofało swoje wnioski. Pozostali nadal czekają na przydział działki. PODPISANO TRAKTAT KONSTYTUCYJNY UE 29 październik 2004 r. 29 października 2004 roku w Pałacu Konserwatorów (Palazzo dei Conservatori) Kapitolu w Rzymie odbyła się ceremonia podpisania Traktatu Konstytucyjnego UE. W tym samym miejscu, prawie pół wieku temu (25 marca 1957) podpisano Traktaty Rzymskie ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, które razem z Europejską Wspólnotą Węgla i Stali stały się zalążkiem Unii Europejskiej. Traktat Konstytucyjny zastępuje dotychczasowe Traktaty: Traktat o Wspólnotach Europejskich oraz Traktat o Unii Europejskiej. W ceremonii udział wzięli przedstawiciele 29 państw, w tym 25 krajów UE, a także Rumunii, Bułgarii, Turcji oraz Chorwacji. Polskę reprezentował Premier Marek Belka oraz Minister Spraw Zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz. Przypomnijmy, że konstytucję unijną przyjęto 18 czerwca na szczycie w Brukseli. Po podpisaniu traktatu musi on zostać w ciągu 2 lat ratyfikowany przez wszystkie kraje Wspólnoty. Niektóre z państw (w tym Polska) zamierzają ratyfikować traktat w drodze referendum ogólnokrajowego. NIE SPEŁNIAMY KRYTERIÓW WEJŚCIA DO STREFY EURO 21 październik 2004 r. Jak wynika z raportu, przedstawionego w środę w Brukseli, Polska nie spełnia żadnego z pięciu kryteriów wejścia do strefy euro. W raporcie oceniono, że Polsce może nie udać się obniżyć deficytu budżetowego poniżej 3 proc. PKB do 2007 roku. Może to oznaczać, że wejście Polski do strefy euro dwa lata później, jak przewiduje rząd, stoi pod znakiem zapytania.

5 Polska nie spełnia ani kryterium inflacji (we wrześniu 2004 wyniosła 4,4%), która powinna być zbliżona do tej w strefie euro (ta w analogicznym okresie wyniosła 2,1%), ani kryterium stóp procentowych (w Polsce stopa referencyjna wynosi 6,5 proc., natomiast podstawowa stopa Europejskiego Banku Centralnego 2,0 proc.), ani kryterium stabilności walutowej i kryterium zgodności narodowych aktów prawnych, dotyczących NBP z unijnymi wymaganiami. Największe kłopoty nowym krajom członkowskim sprawia deficyt budżetowy. Powinien on wynosić poniżej 3% PKB, aby kraj mógł wejść do strefy euro. Żaden z jedenastu analizowanych w raporcie krajów nie spełnia w pełni kryterium zgodności ustawodawstwa narodowego z unijnym, chociaż ustawodawstwo takich krajów, jak Estonia, Cypr, Litwa, Łotwa i Malta jest w pełni dostosowane, jeżeli chodzi o instytucjonalną niezależność centralnych banków tych krajów. DOPŁATY BEZPOŚREDNIE JUŻ NA KONTACH ROLNIKÓW 19 październik 2004 r zainaugurowano wypłacanie rolnikom dopłat bezpośrednich. Według ARiMR, w pierwszej transzy pieniądze trafiły do ponad pięciu tysięcy polskich rolników, którzy lącznie otrzymali ponad 31 mln. Złotych). Rolnicy złożyli wnioski,które obejmują 94 proc. powierzchni, za które można dostać dopłaty. W sumie rolnicy mają otrzymać 8,1 mld zł, z czego większość - jak obiecuje minister rolnictwa, Wojciech Olejniczak, do końca grudnia, a pozostałą kwotę w styczniu przyszłego roku. W pierwszej kolejności dopłaty otrzymują rolnicy, którzy prawidłowo wypełnili wnioski. Zgodnie z terminami unijnymi wypłaty w ramach dopłat bezpośrednich mogą trwać do końca kwietnia 2005 roku. Planujesię realizować 30 tys. Przelewów dziennie. Podstawowa wysokość jednorazowej rocznej dopłaty, która przysługuje rolnikowi, wynosi 210,53 zł na hektar. Ponadto producenci upraw polowych (zbóż, roślin oleistych), otrzymają dodatkowo 292,78 zł/ha. Dla nich łączna kwota dopłaty do hektara wyniesie 503 zł. Producenci chmielu otrzymają dopłatę 1 tys. zł do hektara, do ziemniaków przeznaczonych na skrobię - 250,82 zł/t, natomiast do tytoniu 5 zł do kilograma. Polska zdecydowała się w okresie przejściowym na lata (możliwość przedłużenia do 2008 roku) na realizację dopłat w formie jednolitej płatności obszarowej, co stanowi nowe rozwiązanie w UE. Dopłata ta jest niezależna od wysokości produkcji i przysługuje w zależności od wielkości gruntów, które muszą być utrzymywane w tzw. dobrej kulturze rolnej. Polska wynegocjowała ponadto możliwość zwiększenia dopłat w 2004 roku do 55% płatności obowiązujących w "starych" krajach Unii. Dopłaty te przysługują jednak tylko do niektórych upraw jak chmiel, tytoń, ziemniaki na skrobie, zboża, rośliny wysokobiałkowe. Wnioski obszarowe, które zapewniały wypłaty w wysokości 55%, biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowały od 15 kwietnia do 1 lipca 2004 roku. KOMORNICY NIE MOGĄ ZAJĄĆ DOPŁAT BEZPOŚREDNICH 19 październik 2004 r. Komornicy nie będą mogli zajmować dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych, naliczanych rolnikom w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wypłacanych rolnikom począwszy od dnia Iwona Musiał, rzecznik prasowy ARiMR: "Agencja nie będzie wypłacać komornikom pieniędzy, które należą się rolnikom, bo według prawa unijnego obowiązkiem Agencji jest przekazanie dopłat bezpośrednio na konta rolników". "To jednak nie oznacza, że komornik nie może wejść na konto bankowe zadłużonego rolnika" - powiedział minister rolnictwa Wojciech Olejniczak. Minister wyjaśnił, że obecnie Agencja nalicza płatności dla tych rolników, którzy bezbłędnie wypełnili wnioski i nie mają problemów administracyjnoprawnych. "Jest to grupa ok. 500 tys. rolników, oni dostaną pieniądze w pierwszej kolejności" - dodał

6 minister. Olejniczak wyjaśnił, że rząd przyjął w ubiegły wtorek projekt nowelizacji ustawy o ARiMR, która przewiduje, że komornicy nie będą mogli zajmować dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych, naliczanych rolnikom w Agencji. Jak powiedział, projekt został skierowany w trybie pilnym do Sejmu i jeszcze w tym tygodniu może zostać uchwalony. "A więc nie będzie niejasności co do wypłat pieniędzy dla rolników w kolejnych miesiącach" - powiedział minister. Komornicy natomiast domagają się od ARiMR, by ta regulowała wierzytelności rolników z przysługujących im dopłat bezpośrednich. Agencja tłumaczy,że nie jest uprawniona do wypłacania tych pieniędzy bezpośrednio komornikom, lecz bezpośrednio na konta rolników. Komornicy postanowili zwrócić się z zapytaniem do ministra sprawiedliwości, czy mogą domagać się wypłat od ARiMR. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami możliwe było zajmowanie przez komorników dopłat jeszcze w fazie naliczania, zanim dotrą one do rolników. Obecnie dopłaty będą przekazywane bezpośrednio na konto rolnika i on sam będzie decydował o uregulowaniu długu wobec wierzyciela. RUSZAJĄ DOPŁATY BEZPOŚREDNIE DLA ROLNIKÓW 18 październik 2004 r roku, w poniedziałek, pierwsza grupa rolników otrzyma dopłaty bezpośrednie. Jest szansa, że dzięki nim dochody właścicieli gospodarstw wzrosną o jedną czwartą. Jako pierwsi dopłaty otrzymają ci, którzy najwcześniej złożyli wnioski. Ostatnie dopłaty trafią na konta rolników w 2005 roku.1,4 miliona gospodarstw otrzyma 1,356 mld euro, z czego 842 mln pochodzą z Brukseli. W innych krajach Unii Europejskiej dopłaty wypłacane są od 1 grudnia.za każdy hektar rolnikowi przysługują 503 złote. Uwzględniając inne formy pomocy ze strony Brukseli (fundusze na rozwój obszarów wiejskich, środki na modernizację rolnictwa z funduszy strukturalnych, dopłaty do eksportu i skup interwencyjny), okazuje się, że w bieżącym roku wieś otrzyma 11,6 mld złotych. To trzykrotnie więcej, niż do tej pory rolnicy dostawali od państwa. Dzięki dopłatom średni dochód rodzin powinien wzrosnąć z 60 do 75 proc. osiąganego przez mieszkańców miast. Zdaniem Haliny Sikorskiej, dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa, właściciele najmniejszych gospodarstw wykorzystają pomoc na bieżącą konsumpcję, a 500 tys. właścicieli gospodarstw zainwestuje ją w modernizację produkcji. ZACHÓD SPRZEDAJE, KUPOWAĆ NIE CHCE 13 październik 2004 r. Jeszcze niedawno kontrahenci z Europy Zachodniej chętnie kupowali w Polsce wieprzowinę i wołowinę. Dziś przysyłają nam głównie oferty sprzedaży. Pomimo tego, że ceny w polskich skupach nieznacznie spadły, dla zachodnich kontrahentów nasze mięso wciąż jest za drogie. Wczoraj w Zakładach Mięsnych MAT w Czerniewicach za kilogram tucznika płacono 4,40-4,50 zł. - Gdyby ceny skupu spadły jeszcze o 30 groszy za kilogram, wtedy bylibyśmy konkurencyjni - mówi Marek Langowski dyrektor czernie-zakładów, które do niedawna dużo towaru wysyłały Niemcom, Holendrom, Słowakom i Litwinom. - Teraz kierunek handlu się odwrócił - przyznaje Langowski. - Niedawno otrzymałem ofertę z Holandii. Chodziło o wołowinę. Już chciałem ją im sprzedać, ale doczytałem, że to oferta sprzedaży a nie kupna! Mirosław Wojciechowski, właściciel zakładów Emis w Niemojewie uważa, że wschodni rynek jest bardziej stabilny. Od maja jego firma handluje z Litwą, Łotwą, Estonią i Białorusią. - Nadal odbierają mięso, płacą rzetelnie - dodaje Wojciechowski. - Tylko kurs euro sprawił, że opłacalność takich transakcji jest gorsza. Alojzy Szczupak, współwłaściciel zakładów Viando w Radojewicach uważa jednak, że także sprzedaż na Wschód idzie gorzej. - Litwini też zostani zasypani mięsem z Danii - dodał. Trudną sytuację zakładów mięsnych pogarsza fakt, że na krajowym rynku sprzedaż mięsa i wędlin ciągle spada.

7 OBAWY PRZED HACCP 10 październik 2004 r. Gospodarstwa agroturystyczne boją się wprowadzenia systemu HACCP, który gwarantuje, że żywność nie ulegnie skażeniu i będzie bezpieczna dla konsumenta. Właściciele gospodarstw liczą na kompromis z instytucjami kontrolującymi. Jeżeli dojdzie do zaostrzenia przepisów, wiele osób może zrezygnować z żywienia gości. Wszystkie polskie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć odpowiednie procedury wymagane przez Unię Europejską. Jedna z nich to HACCP gwarantujący, że żywność nie ulegnie skażeniu i będzie bezpieczna dla konsumenta. Jak twierdzą właściciele gospodarstw, trudno wymagać od gospodyni, która gotuje dla 6-8 osób, by kupiła zmywarkę do naczyń. I trudno sobie wyobrazić gospodarstwo bez dobrego wiejskiego jedzenia. Póki co o wprowadzaniu HACCP w gospodarstwach agroturystycznych głośno się nie mówi. Polska Federacja Turystyki Wiejskiej woli jednak dmuchać na zimne. Liczą na kompromis z instytucjami kontrolującymi, bo wprowadzane przepisy nie są dostosowane do polskich realiów. MLEKO ZA UNIJNE PIENIĄDZE 7 październik 2004 r. Ruszył program "Szklanka mleka". Ponad 420 tys. dzieci z blisko dwóch tys. szkół będzie codziennie piło mleko dofinansowywane przez Unię Europejską. Do programu mogą przystąpić szkoły, dostawcy mleka i samorządy. Za codzienną porcję mleka rodzice zapłacą około 50 gr. Resztę, za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego, dofinansuje UE. Mleko w różnych smakach dostarczane jest do szkół w ćwierćlitrowych kartonach. - Mleko smakowe w sklepie kosztuje ok. 1,20 zł. Dzięki dofinansowaniu z programu Unii Europejskiej, dzieci płacą za nie w szkole około pięćdziesięciu groszy - poinformował w poniedziałek minister rolnictwa Wojciech Olejniczak. Dodał, że najwięcej uczniów pije dofinansowywane przez Unię mleko w województwach wielkopolskim (ponad 54 tys.) i lubelskim (ponad 48 tys.). - Niestety nie wszędzie w Polsce ten program rozwija się w taki sposób. Na przykład w województwie dolnośląskim jest to liczba zaledwie ponad tysiąca dzieci - wyjaśnił Olejniczak. Dopłaty z UE przysługują do 0,25 litra mleka naturalnego, smakowego lub jogurtu w wysokości od 0,17 do 0,25 zł dziennie. Komisja Europejska nakłada obowiązek na państwa członkowskie określenia cen maksymalnych, po jakich może być sprzedawane mleko i jego przetwory do placówek oświatowych w ramach tego mechanizmu. KROWA BEZ DOKUMENTÓW BĘDZIE ZABITA 5 październik 2004 r. Każda krowa musi mieć kolczyk i paszport. Inaczej weterynarz ją uśpi i zostanie zutylizowana. W Polsce może być nawet kilkadziesiąt tysięcy nieoznakowanych krów! Za kilkanaście dni na Dolnym Śląsku pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa razem z weterynarzami zaczną kontrolować stada. Będą pierwsi w Polsce. - Zgodnie z przepisami unijnymi rolnik jest zobowiązany każdą sztukę w swoim stadzie zakolczykować i wyrobić jej paszport. Po za tym, ma obowiązek informować nas o każdym ruchu w stadzie: zgonie, narodzinach, zakupie nowej sztuki lub sprzedaży starej - mówi Włodzimierz Główczyński zastępca dyrektora ARiMR. Podkreśla: - Tak robią rolnicy w byłej Piętnastce i tak musi być u nas. Po co są kontrole? Dla bezpieczeństwa konsumentów. - Nie chcemy dopuścić do sytuacji, że nieoznakowana trzoda czy bydło trafi do ubojni - mówi Henryk Mądry, szef dolnośląskiej inspekcji weterynaryjnej. - W razie jakichkolwiek chorób wiemy, skąd jest zakażone zwierzę, gdzie się urodziło, kto i kiedy je kupił. To ma zapobiegać również wybuchowi epidemii.

8 Pracownicy Agencji podejrzewają, że tylko na Dolnym Śląsku jest 6 tysięcy sztuk nieoznakowanego bydła. W całym kraju może być kilkadziesiąt tysięcy. - Jeżeli w stadzie znajdą się takie sztuki, to policja weterynaryjna ma prawo je uśpić i utylizować na koszt rolnika - ostrzega Główczyński. Henryk Mądry uspokaja: - Nie zamierzamy natychmiast usypiać wszystkich nieoznakowanych krów. Najpierw chcemy rolników upominać, a wyjątkowo opornym będziemy przypominać o sankcjach. Utylizacja jednej krowy kosztuje 1500 złotych. Pracownicy Agencji mają nadzieję, że już sama kwota zachęci leniwych hodowców do oznakowania zwierząt. PIENIĄDZE DLA MAŁYCH FIRM 1 październik 2004 r. Do roku 2007 zakłada się powstanie ok. 100 funduszy pożyczkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusze powstaną na bazie samorządów regionalnych lub różnych instytucji i organizacji. Część funduszy pożyczkowych, powstałych na bazie samorządów, już działa. Fundusze te działają jak Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Według informacji zamieszczonych w portalu funduszeonline.pl., w Polsce działa już kilkadziesiąt funduszy pożyczkowych. Według informacji NRZHiU system funduszy pożyczkowych ma się składać z 16 regionalnych funduszy oraz około 100 lokalnych funduszy. Mają one obsługiwać małe przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. NRZHiU zajmuje się reprezentowaniem i promocją małych i średnich przedsiębiorstw. WIĘCEJ ZIEMI = WYŻSZA SKŁADKA 26 wrzesień 2004 r. Rolnicy ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) będą wkrótce płacić składki w zależności od wielkości ich gospodarstwa - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, który zastąpi ustawę z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wysokość składki kwartalnej będzie liczona z uwzględnieniem wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (w ha przeliczeniowych). Podstawę jej wymiaru ma stanowić najniższa emerytura. Podniesiona zostanie składka dla rolników prowadzących pozarolniczą działalność o 400 zł kwartalnie. Kwota maksymalna nie przekroczy sumy najniższej składki na ubezpieczenia: rentowe i emerytalne, płaconej przez te osoby. Nowelizacja wprowadza zasiłek rehabilitacyjny, który zastąpi dotychczasowy przedłużony zasiłek chorobowy. Świadczenie będzie przyznawane na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, nie dłużej niż na 12 miesięcy. Wysokość zasiłku rehabilitacyjnego będzie równa zasiłkowi chorobowemu. Poza tym w ubezpieczeniu emerytalno-rentowym: - uproszczono sposób obliczania wysokości renty rodzinnej; - zniesiono możliwość pobierania renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, powstałej wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej; - zlikwidowano prawo do wcześniejszej emerytury rolniczej; - wykluczono możliwość wypłaty 75 proc. części uzupełniającej emerytury lub renty z tytułu niemożności sprzedaży gospodarstwa rolnego, - wprowadzono nowe zasady ustalania wysokości emerytur rolniczych dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, które przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego. Przyjęty projekt ustawy wprowadza zmiany w organizacji KRUS, który ma otrzymać status państwowej jednostki organizacyjnej z osobowością prawną.

9 ZIEMNIACZANE ŻNIWA 23 wrzesień 2004 r. Wrzesień tradycyjnie jest miesiącem ziemniaczanych wykopków. Większość rolników skorzystało już ze słonecznej pogody i zdążyło już zebrać plony ze swoich plantacji. Podobnie jak w latach poprzednich, również w tym roku obrodziło ziemniakami. Sprzyjała temu słoneczna pogoda oraz brak chorób. Nie zmieniła się także cena ziemniaków (w hurcie 25 groszy za kilogram), która jest niska i nic nie wskazuje, aby uległa zmianie. Być może ziemniaki podrożeją zimą. Niektórzy rolnicy zauważyli już na składowanym towarze oznaki gnicia. Jeżeli nie uda się pokonać tego problemu, wiosną na rynku może zacząć brakować ziemniaków - uważa Tadeusz Kubik z Grębocina. KONKURS NA PROJEKTY ZE ŚRODKÓW EFS 20 wrzesień 2004 r. Informujemy, iż Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs na składanie projektów w ramach 2 Priorytetu "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na działania: - Działanie 2.1 "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie" - Działanie 2.3 "Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa" (z wyłączeniem typów projektów dotyczących subsydiowanego zatrudnienia) - Działanie 2.4 "Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi" (z wyłączeniem typów projektów dotyczących subsydiowanego zatrudnienia) Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Urząd Pracy (z upoważnienia Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego). Wnioski należy składać w sekretariacie WUP w Toruniu, ul.szosa Chełmińska 30/32, IX p. od poniedziałku do piątku w godz Beneficjenci zainteresowani rozpoczęciem realizacji projektu w 2004 roku, obowiązani są złożyć wniosek w terminie do 29 października 2004 roku. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy (http://www.wup.torun.pl/efs) oraz pod numerem telefonu (056) wew.266. Informacja z serwisu WUP w Toruniu UZUPEŁNIENIE SPO RiMSŻoROW 18 wrzesień 2004 r. Informujemy, iż ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08.IX.2004 roku (Dz. U. Nr 207, poz.2117) w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich ". Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Informacja z serwisu agro-info WNIOSKI SPO RiMSŻoROW 15 wrzesień 2004 r. Od 15 września 2004 roku można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich". Dofinansowanie obejmuje następujące działania: - ułatwianie startu młodym rolnikom, - poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, - przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą i/lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych, - różnicowanie działalności rolniczej o zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów, - rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem,

10 - pilotażowy Program Leader +, - szkolenia. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl). Ponadto formularze wniosków są dostępne na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) - dla działań: Ułatwianie startu młodym rolnikom, Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą i/lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych, Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów, Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem i Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa - (http://www.fapa.org.pl) dla działań: Pilotażowy Program Leader+ oraz Szkolenia, które zgodnie z Sektorowym Programem Operacyjnym Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich są przewidziane jako instytucje wdrażające dla ww. działań. Wnioski można składać dla następujących działań: - Ułatwianie startu młodym rolnikom, Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą i/lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych, Różnicowanie działalności rolniczej zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem - w Oddziałach Regionalnych ARiMR, właściwych terytorialnie dla miejsca realizacji planowanej inwestycji, - Pilotażowy Program Leader + oraz Szkolenia - w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), ul. Wspólna 30, Warszawa. Szczegóły dotyczące procedur składania wniosków zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu Fundacji opublikowanym na stronie Termin rozpoczęcia naboru wniosków do pozostałych działań SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu. Informacja za SEMINARIUM W SPALE 14 wrzesień 2004 r. 11 września w Spale odbyło się seminarium, które tematem było promowanie zrzeszania się rolników w grupy producentów. Przed spotkaniem odbyła się także konferencja zorganizowana przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Krajową Radę Izb Rolniczych przy wsparciu MriRW oraz Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa. Na konferencji przedstawiono rolę grup producentów oraz wskazano na konieczność ich tworzenia. Nowelizacja ustawy o grupach producentów rolnych pozwoliła na możliwość tworzenia takich grup przez osoby prawne, zatwierdzono działanie w ramach PROW pozwalające na ich finansowanie. Środki będą prawdopodobnie dostępne od 1 grudnia 2004 roku. Barierą w ich tworzeniu jest aspekt psychologiczny, obawa przed łączeniem się w grupy - powiedziała obecna na konferencji Daria Oleszczuk, podsekretarz stanu w MRiRW. Do tej pory w Polsce zarejestrowano zaledwie 71 grup. Tymczasem w krajach "starej" Unii Europejskiej ilość produktów rolniczych dostarczanych na rynek przez producentów zorganizowanych waha się od 40-95%. W seminarium udział wzięli rolnicy, producenci, przedstawiciele już działających grup producenckich. Wnioski z konferencji zostaną przekazane do MRiRW oraz do Sejmu, by jak najszybciej pomóc rolnikom, jako że grupy producenckie mogą być kluczem do sukcesu polskiego rolnictwa, szczególnie towarowego. DOFINANSOWANIE INWESTYCJI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 13 wrzesień 2004 r. Od 15 września polskie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej. Środki te przeznaczone mają być na poprawę przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i spożywczych. Do podziału przeznaczone są 464 mln euro, ale kwota ta budzi kontrowersje, gdyż przedsiębiorcy uważają, że pieniędzy nie starczy dla wszystkich chętnych. Obawy budzi także biurokracja.

11 Poza oceną formalną pozostaje jeszcze ocena, w jakim stopniu projekt jest przydatny dla firmy i otoczenia. Ci, którym uda się pokonać wszystkie trudności otrzymają zwrot do 50% kosztów inwestycji, nie mniej jednak niż 100 tys. zł i nie więcej niż 20 mln zł. NUMERY DLA PSZCZÓŁ 6 wrzesień 2004 r. Do tej pory swoje numery otrzymały krowy, świnie, kozy, owce. Teraz przyszła kolej na pszczoły. Pszczelarze muszą zarejestrować swoje pasieki u powiatowego lekarza weterynarii odpowiedniego do miejsca zamieszkania. Zgodnie z przepisami ustawy dotyczącej obrotu towarami konsumpcyjnymi, bez nadanego numeru pasieki pszczelarze nie mogą produkować miodu na sprzedaż. Posiadanie numeru ewidencyjnego przez pasiekę jest dowodem na to, że jest ona wolna od wszelkich chorób zakaźnych, a miód spełnia określone wymogi zdrowotne. Rejestracja pasieki jest bezpłatna, a każdy pszczelarz powinien również posiadać wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz aktualne badania. ROSJA OGRANICZA EKSPORT POLSKICH TOWARÓW 3 wrzesień 2004 r. Od 1 września zaledwie 19 z 75 polskich zakładów mięsnych może eksportować swoje wyroby na do Rosji. Sytuacja ta spowodowana jest raport rosyjskich inspektorów, którzy zakończyli kontrolę polskich zakładów przetwórczych (mięsnych, rybnych, mleczarskich, drobiarskich) chcących eksportować swoje wyroby na teren Rosji. Według rosyjskich władz kontrola była wynikiem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Kontrola objęła prawie 400 zakładów i była przeprowadzona od 19 lipca do 13 sierpnia. Wyniki kontroli zostały ujawnione 28 sierpnia, jednak nie podano żadnych kryteriów, którymi kierowali się Rosjanie. Firmy, które nie otrzymały pozwolenia na eksport swoich wyrobów, mogą się o nie ponownie ubiegać prawdopodobnie dopiero za rok (wszystko zależy od stanowiska strony rosyjskiej). W chwili obecnej trwa drugi etap kontroli, który obejmuje mleczarnie oraz kolejnych 85 zakładów mięsnych. Informacja za PIENIĄDZE Z UE DLA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH 1 wrzesień 2004 r. Od 1 września przyjmowane są wnioski od rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne, a którzy chcą uzyskać dopłaty z funduszu unijnego. Z funduszu tego finansowane są działania proekologiczne w rolnictwie. Dopłaty przysługują rolnikowi, uprawiającemu ziemię z myślą o późniejszej sprzedaży płodów rolnych oraz gospodarzowi, który płody rolne wyhodowane w gospodarstwie przeznaczy na własny użytek. Aby rolnik otrzymał unijne pieniądze, należy spełnić trzy warunki: - uprawa musi być prowadzona w sposób naturalny, bez użycia nawozów sztucznych/ środków ochrony roślin (zaprzestanie stosowania środków chemicznych premiowane jest uzyskaniem premii, która rekompensuje rolnikowi spadek plonów, który związany jest z przejściem na ekologiczny sposób uprawy), - rolnik ubiegający się o unijne dopłaty musi posiadać certyfikat gospodarstwa ekologicznego (przyjmowane są również wnioski od rolników, którzy są w trakcie tzw. procedur certyfikacyjnych), - do wniosku musi być dołączony pięcioletni plan działania gospodarstwa Termin składania wniosków upływa 1 października i należy je składać w biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wysokość dopłat waha się od 260 zł do 1800 zł za hektar. Więcej pieniędzy dostaną rolnicy, którzy

12 jeszcze nie mają certyfikatu, ponieważ UE przez pierwsze dwa lata zamierza im dodatkowo zrekompensować gwałtowny spadek plonów po odstawieniu nawozów sztucznych i koszty związane z koniecznością przestawienia produkcji. Najwyższe dopłaty dostaną właściciele ekologicznych sadów (w tym upraw roślin jagodowych) zł za hektar (gospodarz z certyfikatem dostanie 1540 zł), właścicieli upraw warzywnych - odpowiednio 980 i 940 zł, pozostałe uprawy rolne i 600 zł, a także użytki zielone, za które rolnik dostanie 330 i 260 zł. KAMPANIA POMIDOROWA W PUDLISZKACH 26 sierpień 2004 r. Zbiory pomidorów rozpoczęły się dwa tygodnie później niż zazwyczaj. Winna jest pogoda, który w tym sezonie wyjątkowo nie sprzyjała uprawom. Rolnicy narzekają na kiepskie plony. Szacują, że tegoroczne zbiory pomidorów wyniosą połową zeszłorocznych zbiorów. W tym roku za pomidory zapłacą solidarnie zakłady przetwórcze i Unia Europejska. Jednak na dopłatę 16 gr. do kilograma mogą liczyć tylko plantatorzy, którzy dostarczą przynajmniej połowę zakontraktowanych pomidorów, a w tym roku nie będzie to łatwe. Inny warunkiem, który stawia plantatorom Unia Europejska jest jakość dostarczonego towaru. Pomidory muszą przejść szczegółowe badania w laboratorium. Zakład w Pudliszkach skupuje pomidory od niemal 300 plantatorów. W tym roku przerobi ponad 30 tys. ton pomidorów. POLSKIE PRODUKTY PODBIJAJĄ UNIJNE RYNKI 25 sierpień 2004 r. Już po czterech miesiącach do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej polskie przedsiębiorstwa odczuwają tego skutki. W pierwszym okresie integracji najbardziej skorzystała branża spożywcza. Również producenci mebli, drewna, sprzętu AGD, odzieży i materiałów budowlanych. Otwarcie granic i zniesienie barier celnych umożliwiło polskim producentom szybszy przewóz towarów, a także znacznie ułatwiło wejście na unijne rynki. W UE po 1 maja pojawiło się wysokie zapotrzebowanie na polskie wyroby. Przykładowo w I półroczu 2004 roku mleczarnie skupiły ok. 3,7 mld mleka, tj. o 5,3% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Głównym wyznacznikiem sytuacji ekonomicznej branży mleczarskiej są ceny zbytu produktów mlecznych, które po 1 maja wzrosły od 25% do 40%. Przychody producentów pochodzące teraz przeważnie z eksportu, dlatego też warto inwestować w nowe linie technologiczne i poprawiać jakość wyrobów. Szacuje się, że wywóz produktów mleczarskich do starych i nowych krajów członkowskich Unii wzrósł od 1 maja o ok. 20%, a najwyższy przyrost notuje się w branży mięsnej. Przykładowo polskie zakłady eksportują o 40-50% więcej mięsa i jego przetworów niż rok temu. Przypuszcza się, że wartość inwestycji w branży mięsnej do końca 2004 roku może przekroczyć 2 mld USD. Z ożywionej wymiany handlowej skorzystają także fimry transportowo-spedycyjne. WYPŁATY PIENIĘDZY DLA ROLNIKÓW WCZEŚNIEJ 23 sierpień 2004 r. 15 października, a nie 1 grudnia mają rozpocząć się wypłaty pieniędzy dla rolników, którzy otrzymują dopłaty bezpośrednie. Minister Rolnictwa Wojciech Olejniczak zwrócił się do Komisji Europejskiej o zgodę na wcześniejsze wypłacenie rolnikom dopłat bezpośrednich. Pismo zostało przekazane unijnemu komisarzowi ds. rolnictwa Franzowi Fischlerowi 19 sierpnia br. Zakłada się, że wcześniejsze wypłaty pieniędzy obejmą płatności bezpośrednie. Podstawowa dopłata do 1 ha gruntu wynosi 44,46 euro, a uzupełniająca 61,78 euro. Ustalonu kurs wynosi 1 euro = 4,73 zł, czyli oznacza to, że dopłata np. do 1 ha zbóż wyniesie 503 zł.

13 Wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło 1,4 mln rolników, którzy zgłosili do dopłat 95% powierzchni gruntów, do których przysługują dopłaty bezpośrednie. Powierzchnia gruntów, do których przysługują dopłaty podstawowe wynosi 14,8 mln ha. Polski wniosek zostanie rozpatrzony zgodnie z unijną procedurą we wrześniu. MIODOWY NIEURODZAJ 20 sierpień 2004 r. Świętokrzyscy pszczelarze zebrali w tym roku aż o 80% mniej miodu niż w 2003 roku. Tegoroczne lato było zimne i deszczowe, dlatego też w tym sezonie miodu będzie jak na lekarstwo. Jednakże amatorzy miodu mogą być spokojni, gdyż ni zabraknie go w sklepach. Pszczelarze narzekają, że 2004 rok jest dla nich stracony. W niektórych pasiekach pszczoły padały nawet z głodu. Aby utrzymać pszczoły przy życiu, trzeba było je dokarmiać. Od kilkunastu lat pszczelarze nie mieli tak złego sezonu. Na szczęście pszczelarze mają zapasy ubiegłorocznego miodu, dlatego też nie zabraknie go w sklepach. Jednak może przeważ miód importowany, który nie dorównuje jakością polskiemu. W skutek niskich zbiorów pszczelarzy, amatorzy miodu będą musieli zapłacić za niego więcej niż dotychczas. Obecnie litrowy słoik kształtuje się na poziomie ok. 20 zł, a jego cena może wzrosną teraz co najmniej o kilka złotych. RZEPAK ZAWIÓDŁ ROLNIKÓW 16 sierpień 2004 r. Rzepak miał być prawdziwym hitem tegorocznego sezonu rolniczego. Atrakcyjne ceny (przekraczające 1000 zł/t), rosnące zapotrzebowanie krajowego rynku, korzystne perspektywy eksportowe oraz wizja skupu rzepaku przez zakłady produkujące komponenty do biopaliw rozbudzały wyobraźnię plantatorów rzepaku. Niestety po raz kolejny na plantatorów rzepaku czekają kolejki pod punktami skupu oraz niezbyt wysokie ceny. Końcówka ubiegłorocznego sezonu rzepakowego była gorąca, przetwórcy z niecierpliwością wyczekiwali nowych zbiorów, obawiając się, że pozostałe jeszcze zapasy nie wystarczą do żniw. Wygłodzony światowy rynek sprawił, iż w kwietniu i maju ceny rzepaku poszybowały na rynku europejskim do ponad 300 euro za tonę. Rzepakowy głód napędzały też wysokie ceny ropy naftowej, co przełożyło się na zwiększone zapotrzebowanie na komponenty do produkcji biopaliw. POLSKA NAJBIEDNIEJSZA WŚRÓD KRAJÓW UE 13 sierpień 2004 r. Pomoc strukturalna dla Polski, jako dla najbiedniejszego kraju UE pochłonie połowę unijnych funduszy, przeznaczonych na wyrównanie dysproporcji pomiędzy poszczególnymi regionami Wspólnoty. W najbliższych latach z Brukseli możemy otrzymywać około 7 miliardów euro rocznie. Fundusze te mają być zainwestowane w przedsięwzięcia, na które nie znalazłyby się środki z budżetu państwa. W opinii wielu polityków powierzenie Danucie Huebner polityki strukturalnej Unii Europejskiej to dla Polski bardzo dobra wiadomość. Polska będzie największym w UE beneficjentem tych funduszy, które stanowią około 35% budżetu wspólnoty. Unia będzie wydawała na politykę strukturalną ok. 39 mld euro w 2007 roku do 51 mld euro w roku Informacja za ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE PROGR. ROLNOŚRODOWISKOWYCH 12 sierpień 2004 r.

14 W Dz.U. Nr 174/2004 z 9 sierpnia 2004 r. ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów Ministrów 20 lipca br. w sprawie szczegółowych warunków warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 września 2004 r. Zobacz Rozporządzenie 100 DNI POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ 9 sierpień 2004 r. Wczoraj, tj. w niedzielę r., minęło 100 dni od wejścia Polski do Unii Europejskiej. W tym czasie Polacy najbardziej odczuli zmiany cen, przede wszystkim żywności. Ponadto Polacy nie odczuli tak bardzo oczekiwanej zmiany sytuacji na rynku pracy, a warto przypomnień, że bezrobocie w Polsce sięga 19% i jest najwyższe w UE. Jeżeli chodzi o ceny produktów to od 1 maja 2004 r. najbardziej wzrosły ceny ryżu (o 27,7%), mięsa wołowego (o 21,7%), i bananów (o 18%). Podrożały także niektóre towary, których cena po wejściu Polski do UE miała spaść, np. drób (o 22%), masło (o 13,7%), pomarańcze (5,1%). Pomimo, że ceny netto samochodów wzrosły w Polsce o 8,7% (jeden z najwyższych wskaźników w UE), to i tak ceny nowych samochodów w naszym kraju są najniższe w Unii Europejskiej. Ceny netto nowych aut są w Polsce niższe średnio o 9% niż w najtańszym kraju strefy euro - Finlandii. Nie dotyczy to jednak aut luksusowych, które w Polsce są droższe niż w strefie euro. Po 1 maja 2004 r. nie poprawiła się sytuacja na polskim rynku pracy. W czerwcu bezrobocie w Polsce wyniosło 18,9% i było najwyższe w Unii Europejskiej, choć było nieco mniejsze w porównaniu z czerwcem 2003 (19,2%). Polska ma też najwyższy w UE wskaźnik bezrobotnych wśród osób poniżej 25 roku życia - 39,4%. Polska została beneficjentem netto wobec budżetu UE, tzn. wpłaty Polski do unijnej kasy w okresie trzech miesięcy od akcesji były dwukrotnie niższe od wartości otrzymanych środków. Polska w tym czasie otrzymała z unijnego budżetu 4,4 mld złotych (244 mln euro), a do budżetu UE wpłacono 2,3 mld zł. W ostatnich dniach lipca Polska otrzymała z UE ponad miliard złotych (244 mln euro) tytułem zaliczki na fundusze strukturalne. Obecnie Polska otrzymuje środki przede wszystkim z tytułu funduszy Phare, ISPA, SAPARD oraz kolejne raty instrumentu poprawy płynności, które w 2004 roku wyniosą 490 mln euro. WŁOSKI ROLNIK W POLSCE 30 lipiec 2004 r. Pod Zdzieszowicami na Opolszczyźnie powstają plantacje winorośli i szparagów. Burmistrz do zagospodarowania gminnych nieużytków zaprosił rolników z Włoch. Obok nowych upraw pojawiła się także praca dla bezrobotnych z terenu gminy. Na ziemi, która dotychczas należała do polskiego dzierżawcy, rosły tylko chwasty. Kiedy odebrano grunty dzierżawcy, Burmistrz zainteresował tymi terenami rolnika pochodzącego spod Wenecji. W rezultacie na stokach Góry Świętej Anny powstałe pilotażowa plantacja winorośli i szparagów. Każdego dnia na plantacji pracuje około 30 bezrobotnych. Pojawiły się też plany powiększenia upraw o kolejne 50 ha, które włoski rolnik zagospodaruje mniej typowymi dla Polski uprawami. NIEDOCENIANY RABAR 30 lipiec 2004 r. Przez wiele lat rabarbar był zepchnięty na margines ogrodnictwa. Nie potrafiono docenić jego walorów, ale teraz znowu wraca do łask. W Wieluniu powstała właśnie jedyna w kraju doświadczalna plantacja sadzonek rabarbaru. Dotychczas duże pola obsadzone rabarbarem można było spotkać tylko przy przetwórniach owoców. Jednak ostatnio wzrasta zainteresowanie tą rośliną, dlatego też przetwórnie zaczęły poszukiwać

15 dostawców z zewnątrz. W Wieluniu przygotowano na razie 700 tys. sadzonek. Na obsadzenie hektara potrzeba 10 tys. sztuk. Po dwóch, trzech latach z takiego pola można zebrać 80 ton rabarbaru. Obecnie przetwórnie płacą 80 gr. za kilogram. A warto pamiętać, że raz posadzona roślina daje plony nawet przez 15 lat. Jednak obsadzenie plantacji to spory wydatek, gdyż sadzonka rabarbaru kosztuje 50 gr, a mała karpa (czyli większa roślina), którą można podzielić przed posadzeniem - 1 zł. TYLKO POLSKA SYGNALIZUJE PROBLEM Z OWOCAMI 28 lipiec 2004 r. Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej zasygnalizowała Komisji Europejskiej problem niskich cen owoców miękkich w skupie. Problem dotyczy głównie malin, wiśni i czarnych porzeczek. Przedstawiciel Polski poinformował działający przy Komisji Europejskiej Komitet Zarządzający Rynkiem Owoców i Warzyw, że ceny owoców dramatycznie spadły. Polska została poproszona o przygotowanie raportu w tej sprawie. Przypuszcza się, że wzrost podaży może wynikać z napływu tanich owoców z krajów bałkańskich i z Chin. Jednak do tej pory nikt z członków UE nie sygnalizował podobnych problemów. Urzędnicy Komisji Europejskiej przyznają, że Unii może być trudno zastosować klauzule ochronne, gdyż musiałaby udowodnić, że zagraniczni dostawcy owoców stosują nieuczciwe praktyki handlowe. Jeśli tego nie udowodni, ma ręce związane regułami Światowej Organizacji Handlu (WTO). 13 MLD EURO DLA POLSKI W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 24 lipiec 2004 r. W piątek 23 lipca w Warszawie gościł komisarz Jacques Barrot, odpowiedzialny w Komisji Europejskiej za politykę regionalną. - Polska ma do wykorzystania w latach mld euro na politykę regionalną - powiedział Barrot. Komisarz wyraził nadzieję, że Polska racjonalnie wykorzysta środki przyznane przez Komisję Europejską i pomoże jej to zmniejszyć dystans w rozwoju regionów wobec krajów "starej" UE. Barrot uważa, że Polska powinna wzmocnić administrację, tak aby mogła ona skutecznie zarządzać unijnymi programami. Komisarz dodał, że wykorzystanie unijnych środków powinno odbywać się przy poszanowaniu unijnych zasad, przestrzeganiu przepisów dotyczących zamówień publicznych, a także przy zachowaniu zasad ochrony środowiska. Ponadto Barrot zwrócił uwagę, że obecnie dla Europy bardzo ważna jest solidarności, czy pomaganie krajom słabo rozwinięty, tak aby w Europa była konkurencyjna wobec np. Stanów Zjednoczonych. SKUP PSZENICY EURO ZA TONĘ 22 lipiec 2004 r. Średnioroczna cena pszenicy w skupie wyniesie około 101,31 euro za tonę (taka cena skupu obowiązuje w całej Unii Europejskiej). Do tego dochodzą dopłaty bezpośrednie, tak więc pozwoli to rolnikom na osiągnięcie w tym roku dobrego zysku. W Polsce interwencyjnymi zakupami objęta jest pszenica, jęczmień i kukurydza. Cena interwencyjna jęczmienia i kukurydzy będzie taka sama jak pszenicy. W Polsce pierwszy raz zadziała zewnętrzny mechanizm ceny minimalnej. Oznacza to, że rolnicy mogą sami decydować za jaką cenę chcą sprzedaż zboże do momentu interwencji, ponieważ wiedzą, iż od listopada za tonę pszenicy uzyskają cenę 101 euro za tonę. Warto jednak pamiętać, że firmy skupujące zboże są zainteresowanie pozyskanie ziarna o dobrej jakości, dlatego też będę skupowały towar w cenie satysfakcjonującej rolników. Jednakże rolnicy nie powinni obawiać się, że firmy skupujące nie kupią ziarna, ponieważ magazyny są puste. W nowych warunkach funkcjonowania rynku zbóż, po przystąpieniu do UE, cena pszenicy do listopada

16 2004 r. (czyli do momentu interwencji) będzie się kształtowała na zasadach rynkowych i rząd nie powinien ingerować w wysokość tej ceny. Jedyną formą interwencji państwa w tym roku na rynku zbóż jest uruchomienie kredytu preferencyjnego na skup dla firm zajmujących się obrotem zbóż. POLSKIE OSCYPKI WG UNIJNYCH STANDARDÓW 21 lipiec 2004 r. Po wejściu do Unii Europejskiej bacowie wytwarzający tradycyjne regionalne sery będą musieli mieć krótkie paznokcie, jasną odzież roboczą, nakrycie głowy zasłaniające włosy, czyste ręce oraz bieżącą wodę. Przepisy te dotyczą produkcji redykołki, bryndzy, buncu, żentycy i oscypka. Od dłuższego czasu produkcja tych wyrobów, które od wieków produkowane są przy użyciu naturalnych metod i receptur, wywołuje kontrowersje. W 2002 r. wydano rozporządzenie, które w praktyce oznaczało przerobienie bacówek w małe mleczarnie, wyposażone w zmywalne ściany oraz naczynia z nierdzewnej stali. Obecny projekt rozporządzenia nie jest aż tak radykalny, gdyż dopuszcza drewniane pomieszczenia produkcyjne. Jednak konieczność doprowadzenia do bacówek bieżącej ciepłej i zimnej wody może spowodować, że część górali zrezygnuje z wytwarzania serów. - Ktoś kto nie potrafi się dostosować, trudno, wypadnie z gry - mówi Jan Janczy, szef Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz z Nowego Targu. - Niektórzy bacowie zresztą, nie czekając na nowe przepisy, doprowadzili sobie bieżącą ciepłą i zimną wodę i mają nawet prysznice. Jeśli będziemy mieć jakieś zastrzeżenia do projektu, to bardzo niewielkie. Takie regulacje są potrzebne, chodzi przecież o produkcję żywności. Mamy przecież XXI wiek. GENETYCZNIE MODYFIKOWANA KUKURYDZA W UE 19 lipiec 2004 r. Komisja Europejska zezwoliła na import i przetwarzanie na rynku UE genetycznie modyfikowanej kukurydzy, przeznaczonej na paszę dla zwierząt oraz do celów przemysłowych. Kukurydza ta ma genetycznie zwiększoną odporność na herbicydy. Decyzja ta ma obowiązywać przez 10 lat. Opakowania i produkty zawierające kukurydzę, które znajdą się rynku UE, będą musiały być specjalnie oznakowane jako produkt genetycznie modyfikowany, co zapewni konsumentom informację, a także umożliwi kontrolę kukurydzy importowanej na rynek unijny. Polska wstrzymała się od głosu, chociaż tuż przed głosowaniem w tej sprawie wiceminister środowiska Krzysztof Szamałek twierdził, że opowie się za zezwoleniem na import modyfikowanej genetycznie kukurydzy. TANIE OWOCE W SKUPIE 15 lipiec 2004 r. Kończy się już sezon truskawkowy. Średnia cena skupu truskawek deserowych w 2004 roku wyniosła 2,16 kg i była o 65% niższa ubiegłym roku. Bardzo tanie w stosunku do roku poprzedniego są też inne owoce. Za czarne porzeczki plantatorzy otrzymują o prawie 80% mniej niż w ubiegłym sezonie, za czerwone porzeczki -60% mniej, za maliny- 35%, jagody - 12%, wiśnie - 23% i czereśnie - 30% mniej, W skupie pojawiły się już ogórki gruntowe, jednak na razie są znacznie droższe niż w sezonie ubiegłym. Z kolei inne warzywa stopniowo tanieją. Dobiega końca eksport ubiegłorocznych jabłek i truskawek deserowych. Truskawki wysyłane były w tym sezonie głównie do Rosji, na Litwę, do Czech, Słowacji, Niemiec i Austrii.

17 LICZBA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH 5 lipiec 2004 r. Do 30 czerwca 2004 r. do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło wniosków o wpis do ewidencji producentów i wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, co stanowi 85% liczby zarejestrowanych producentów rolnych. Najwięcej wniosków o płatności obszarowe w stosunku do liczby producentów zostało złożonych w następujących województwach: wielkopolskim (91,9%), kujawsko-pomorskim (90,5%), podlaskim (90,5%), łódzkim (89,2%) oraz warmińsko-mazurskim (89,1%). Z kolei najmniej wniosków złożono w województwie małopolskim (75,7%) i śląskim (77,7%). Najprawdopodobniej przyczyną relatywnie mniejszej liczby wniosków złożonych w tych województwach są nieuregulowane stosunki własnościowe i duże rozdrobnienie gospodarstw. Wnioskodawcy mają jeszcze możliwość złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych po 30 czerwca 2004 roku. Należy jednak pamiętać, że złożenie wniosku po tym terminie wiąże się ze zmniejszeniem o 1% za każdy dzień roboczy kwoty, do której rolnik byłby uprawniony w przypadku terminowego złożenia wniosku. Jednak jeżeli opóźnienie w złożeniu wniosku wyniesie powyżej 25 dni kalendarzowych, wniosek nie zostanie przyjęty. Tak więc ostateczny termin składania wniosków (łącznie z sankcjami) upływa 26 lipca 2004 r. Informacja za ARiMR NIEMIECKIE ROLNICTWO, A POLSCY PRACOWNICY SEZONOWI 23 czerwiec 2004 r. Według wielu ekspertów niektóre z gałęzi niemieckiego rolnictwa egzystują dzięki polskim pracownikom sezonowym. Polacy chętnie zatrudniani są do zbiorów szparagów, truskawek, ogórków oraz na winnicach i w sadach. Dla przykładu największy indywidualny producent szparagów w Niemczech Heino Thiermann zatrudnia w sezonie aż trzy tysiące polskich pracowników (w dwóch turnusach). Polacy pracują 30 godzin tygodniowo i otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości 714 euro. Oprócz pensji podstawowej pracownicy mogą otrzymać także premię akordową, dzięki której mogą potroić swoje dochody. Zatrudnienie Polaków w tym przedsiębiorstwie umożliwia utrzymanie także 120 miejsc pracy dla miejscowych Niemców. Dla nich zarezerwowane są lepsze miejsce pracy (prace biurowe, nadzór, transport, sprzedaż, itp.), za które pobierają o wiele wyższe wynagrodzenie. POLSKA ZA EUROPEJSKĄ WOŁOWINĄ 22 czerwiec 2004 r. Polska delegacja poparła na sesji Rady UE ds. rolnictwa i rybołówstwa w Luksemburgu wprowadzenie jednolitego dla całego obszaru Unii Europejskiej oznakowania miejsca produkcji wołowiny jako wyprodukowanej w UE. Oznakowania takie stosowaną już są dla innych produktów wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej. Polska delegacja uważa, że takie oznakowanie wołowiny będzie gwarancją niedyskryminowania producentów i przetwórców z poszczególnych krajów, a poza tym ułatwiłoby Polsce sprzedaż wołowiny do krajów spoza Unii Europejskiej. Oprócz Polski za harmonizacją głosowały także Niemcy, Holandia i Litwa. Z kolei Francja zaproponowała, żeby producent wołowiny przez jakiś okres czasu miał możliwość wyboru czy sprzedawać towar jako produkt krajowy albo unijny. PIERWSZA WSPÓLNA KONSTYTUCJA UNII EUROPEJSKIEJ! 19 czerwiec 2004 r. Przywódcy 25 państw Unii Europejskiej przyjęli na szczycie w Brukseli tekst Traktatu Konstytucyjnego UE. Prace nad konstytucją trwały prawie dwa i pół roku.

18 Zdaniem wielu polskich polityków przyjęta konstytucja daje Polsce mocniejszą pozycję od Traktatu z Nicei, pomimo tego, że nowa konstytucja ogranicza możliwości całkowitego blokowania decyzji przez Polskę. Nie udało się jednak wpisać do preambuły traktatu odwołania do Boga lub do chrześcijaństwa. W najbliższych miesiącach traktat zostanie do końca zredagowany, przetłumaczony na języki oficjalne i podpisany. Dopiero potem konstytucja zostanie poddana ratyfikacji, a w niektórych państwach członkowskich odbędą się referenda (prawdopodobnie też w Polsce). Uchwalona konstytucja zbytnio nie odbiega od projektu przyjętego rok temu przez Konwent Europejski. Dużą zaletą konstytucji jest to, że w jednym tekście zostały zebrane dotychczasowe traktaty unijne w sposób spójny, przejrzysty i łatwy do zrozumienia. Częścią nowej konstytucji UE jest także Karta Praw Podstawowych. Zatwierdzony także został nowy system podejmowania decyzji w Radzie UE podwójną większością państw i obywateli, zdefiniowanej jako co najmniej 55% państw (nie mniej niż 15) reprezentujących co najmniej 65% liczby ludności. Nie dotyczy to jednak spraw, w których obowiązuje prawo weta. Nowy system głosowania wejdzie w życie 1 listopada 2009 roku, a więc po pięciu latach obowiązywania Traktatu Nicejskiego. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPŁATY 16 czerwiec 2004 r. Ministerstwo Rolnictwa uzyskało zgodę od Komisji Europejskiej o przedłużenie terminu składania wniosków o dopłaty obszarowe o dwa tygodnie, czyli do końca czerwca. Pierwotny termin przyjmowania wniosków od rolników minął 15 czerwca i złożenie wniosku po tej dacie miało wiązać się z utratą 1% dopłaty za każdy dzień zwłoki. Ostateczny termin składania wniosków został wyznaczony na 30 czerwca, a po tym terminie przez 25 dni rolnicy będą mogli składać wnioski, jednakże za każdy dzień opóźnienia będzie potrącany 1% dopłat. Dotychczas wnioski złożyło ponad 1 milion gospodarstw. Według Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 czerwca wnioski złoży jeszcze tysięcy rolników. Oznaczałoby to wtedy, że zostanie wypłaconych ok. 90% dopłat bezpośrednich. Informacja za REALIZACJA PROGRAMU SAPARD - stan na 31 marca 2004 r. 14 czerwiec 2004 r. Program SAPARD został uruchomiony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 2 lipca 2002 r. W opraciu o zdefiniowane cele tego programu zostały wybrane dla Polski na lata następujące obszary wsparcia: - Przetwórstwo i marketing artykułów rolnych i rybnych (Działanie 1) - Inwestycje w gospodarstwach rolnych (Działanie 2) - Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich (Działanie 3) - Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (Działanie 4) - Programy rolnośrodowiskowe i zalesianie (Działanie 5) - Szkolenia zawodowe (Działanie 6) - Pomoc techniczna (Działanie 7) Roczna wartość środków przyznanych Polsce przez UE wynosi około 170 mln euro. Odpowiednie wykorzystanie tych środków powinno przyczynić się do poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, zwiększenia poziomu dostosowania sektora rolno-spożywczego do wymagań Jednolitego Rynku w zakresie wymagań sanitarnych, higienicznych oraz jakościowych, a także wesprzeć wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich poprzez rozwój infrastruktury technicznej oraz tworzenie warunków do podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi. O pomoc z Programu SAPARD złożono łącznie wnioski, w tym: - Działanie wniosków, - Działanie wnioski, - Działanie wniosków, - Działanie wniosków. W Działaniu 6 i 7 beneficjentem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które wybiera wykonawców poszczególnych projektów z zastosowaniem odpowiedniej procedury przetargowej.

19 Najwięcej wniosków zostało złożonych w województwie mazowieckim (5 137 wniosków), wielkopolskim (3 699), lubelskim (2 718), małopolskim (2 486). Informacja za ARiMR ROZMOWY CHORWACJI Z UE JESZCZE W TYM ROKU 11 czerwiec 2004 r. Jeszcze w 2004 roku Chorwacja może zacząć negocjacje w sprawie wejście tego kraju do Unii Europejskiej. Ambasador Holandii Tom de Bruijn (Holandia będzie sprawować prezydencję w UE w II półroczu 2004 r.) stwierdził, iż spodziewa się, że przywódcy Unii zdecydują się rozpocząć rozmowy z Chorwacją pod koniec 2004 r., chociaż planowo rozmowy te powinny się zacząć na początku 2005 roku. Przedstawiciel Holandii wyraził swoje zdanie na temat Rumuni, wyrażając wątpliwość czy kraj ten będzie gotowy zakończyć negocjacje zgodnie z planem czyli jeszcze w tym roku. Jednakże ambasador dodał, że Unia będzie się trzymać ustalonego terminu przyjęcia Bułgarii i Rumunii razem w 2007 roku. VERHEUGEN KANDYDATEM NA UNIJNEGO "SUPERKOMISARZA" 9 czerwiec 2004 r. Guenter Verheugen jest najpoważniejszym kandydatem na zajęcie stanowiska "superkomisarza" Unii Europejskiej - pisze niemiecki dziennik "Die Welt". Z propozycją utworzenia takiego stanowiska wystąpiły na początku bieżącego roku Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Niemiecki kanclerz Gerhard Schroeder jest gorącym zwolennikiem kandydatury obecnego komisarza UE ds. rozszerzenia Guentera Verheugena na stanowisko "superkomisarza". Ponieważ Niemcy zrezygnowały ze stanowiska przewodniczącego Komisji, bardzo prawdopodobne jest, że stanowisko "superkomisarza" obejmie właśnie ten niemiecki polityk. ODWOŁANIE FIRMY MICROSOFT OD DECYZJI KE 8 czerwiec 2004 r. Światowy lider oprogramowania komputerowego firma Microsoft, ukarana przez Komisję Europejską za stosowanie praktyk monopolistycznych, odwołała się od tej decyzji. KE swoją decyzję uzasadniła tym, że Microsoft naruszał unijne przepisy o konkurencji, ponieważ jego system operacyjny "Windows" utrudniał korzystanie z oprogramowania pochodzącego z innych źródeł. W marcu 2004 r. Microsoft został ukarany przez Komisję Europejską grzywną o rekordowej wysokości 497 milionów euro. Ponadto KE zobowiązała amerykańską firmę do zaoferowania klientom wersji programu operacyjnego "Windows" bez aplikacji Media Player, co zwiększyłoby rynkowe szanse firm konkurencyjnych. Microsoft musi także przedstawić "pełne i dokładne" informacje o swoim oprogramowaniu dla serwerów, aby konkurenci działający na rynku mogli zapewnić pełną współpracę ich produktu z serwerami i komputerami Microsoftu.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017?

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? .pl O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? Autor: Ewa Ploplis Data: 12 kwietnia 2017 Ok. 3,4 mld euro zostanie przeznaczone w 2017 r. na dopłaty bezpośrednie. Ok. 2,6 mld zł zostanie wypłacone

Bardziej szczegółowo

Polska wieś ZaMoŻNa i europejska

Polska wieś ZaMoŻNa i europejska Polska wieś ZAMOŻNA I EUROPEJSKA POLSKA WIEŚ Stan obecny Charakterystyka ogólna Na terenach wiejskich w Polsce mieszka 14,9 mln Polaków stanowi to 38% mieszkańców Polski. W Polsce mamy 1,583 mln gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5.

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5. www.arimr.gov.pl Lipiec 2012 O ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 r. wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa Narodowy Bank Polski Warszawa, 22 kwietnia 2004 r.

Konferencja prasowa Narodowy Bank Polski Warszawa, 22 kwietnia 2004 r. Konferencja prasowa Narodowy Bank Polski Warszawa, 22 kwietnia 2004 r. Narodowy Bank Polski uruchomił 15 kwietnia infolinię, na którą każdy może zgłosić informacje zarówno o wzrostach, jak i o spadkach

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji rynku sprzedaży zbóż

Ocena sytuacji rynku sprzedaży zbóż - 1 - AgriNet24 Internetowe sondaże Ocena sytuacji rynku sprzedaży zbóż lipiec 2014, Wrocław - 2 - Informacje o badaniu Grupa docelowa Technika wywiadów Internauci, Użytkownicy Agrofoto.pl CAPI Liczebność

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po fundusze i zainwestuj w przetwórstwo

Sięgnij po fundusze i zainwestuj w przetwórstwo Sięgnij po fundusze i zainwestuj w przetwórstwo Małe masarnie, serowarnie czy tłocznie powstają głównie dzięki unijnym funduszom. Przed rolnikami kolejna szansa na to, by uzyskać wsparcie na inwestycje

Bardziej szczegółowo

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Przemysł spożywczy jest jednym z ważniejszych działów gospodarki. Jego udział

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zielona Góra 27.04.2016 Zgodnie z USTAWĄ z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW .pl https://www..pl Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW Autor: Ewa Ploplis Data: 21 czerwca 2017 Od 5 lipca do 3 sierpnia br. będzie odbywać się nabór wniosków na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania PROW

Stan wdrażania PROW Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stan wdrażania PROW 2007-2013 Zastępca Prezesa ARiMR - dr Zofia Szalczyk Warszawa, marzec 2011 rok Syntetyczne dane o realizacji

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maj 2015 1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 II Filar w skali

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO W POLSCE ROK PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

ROLNICTWO W POLSCE ROK PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Kwiecień 2005 ROLNICTWO W POLSCE ROK PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Powierzchnia użytków rolnych w mln ha w krajach UE-25 UE 25-163,5 mln ha Polska - 16,2 mln ha 9,9% 30 25 20 15 10 5 0 Francja Hiszpania

Bardziej szczegółowo

MINISTER Warszawa, dnia września 2016 r. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RR.pz

MINISTER Warszawa, dnia września 2016 r. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RR.pz MINISTER Warszawa, dnia września 2016 r. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RR.pz.0700.24.2016 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiadając na interpelację nr 5581 z dnia 25 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich i w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W marcu 2010 r. sezonowo wzrosły dostawy mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono blisko 715 mln l

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Renty Strukturalne Magdalena Habrowicz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomia, rok III 12 XI 2009 r. Renty strukturalne są jednym z działań realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla rolnictwa

Dotacje unijne dla rolnictwa Dotacje unijne dla rolnictwa Opracowała Agata Twardowska W UE Opracowała W UE poza bezpośrednim wspieraniem rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Agata Rolnej, Twardowska prowadzonych jest wiele działań

Bardziej szczegółowo

Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół?

Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół? .pl Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół? Autor: Elżbieta Sulima Data: 24 czerwca 2016 Wołowina cieszy się dużą popularnością, więc ceny rosną. Jakie są notowania zbóż, a które produkty w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel Ułatwienie startu młodym rolnikom Wysocka Marta Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Polsce około jedna piąta gospodarstw jest prowadzona przez osoby powyżej 55 roku życia. W celu stymulowania transferu

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii

Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii .pl https://www..pl Restrukturyzacja małych gospodarstw: nawet 60 tys. zł premii Autor: Ewa Ploplis Data: 22 grudnia 2016 W pierwszym kwartale 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Krystyna Maciejak 04.10.2016 r. Spis rolny z 2010 roku - woj. Lubuskie na tle kraju Rolnictwo lubuskie na tle kraju w 2010 roku. Dane powszechnego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Na przełomie września i października 2010 r., w krajowym skupie, monitorowane rodzaje zbóż podstawowych były o około 2% droższe niż tydzień wcześniej.

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Bieżący stan realizacji zadań. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie pomorskim r.

Bieżący stan realizacji zadań. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie pomorskim r. Bieżący stan realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie pomorskim 20.05.2016 r. Bieżący stan realizacji zadań Stan wypłaty środków za 2015 rok Z kampanii 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Przedłużony termin składania wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe w ramach PROW

Przedłużony termin składania wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe w ramach PROW .pl https://www..pl Przedłużony termin składania wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe w ramach PROW Autor: Ewa Ploplis Data: 16 maja 2017 Do 31 maja br. został przedłużony termin składania wniosków

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Zmiany merytoryczne Uzupełnienia Programu przyjęte na posiedzeniu Komitetu Monitorującego 2 grudnia 2004 r.

Załącznik nr 1 Zmiany merytoryczne Uzupełnienia Programu przyjęte na posiedzeniu Komitetu Monitorującego 2 grudnia 2004 r. Załącznik nr 1 Zmiany merytoryczne Uzupełnienia Programu przyjęte na posiedzeniu Komitetu Monitorującego 2 grudnia 2004 r. Lp. Dotyczy Tekst obecny Tekst proponowany w wersji przesłanej jako załącznik

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku W A R S Z A W A, 7 S I E R P N I A 2 0 1 3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Cel interwencji Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Wykonała: Magdalena Pyza Finanse i Rachunkowość Celem interwencji na rynkach rolnych jest: Równomierne rozłożenie podaży, Zapewnienie dochodów

Bardziej szczegółowo

Wstęp Notowania targowiskowe

Wstęp Notowania targowiskowe Wstęp Zakończony sezon zbożowy 2010/2011 był bardzo burzliwy. Słabe zbiory zbóż oraz rzepaku spowodowały silny wzrost cen. Z jednej strony był to powód do zadowolenia dla producentów, którzy mogli odrobić

Bardziej szczegółowo

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy Załącznik nr 1 do uchwały nr 21 Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy 1. Ułatwianie Definicja rozpoczęcia prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Wpływ Programu na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Realizacja Programu na lata 2007-2013, zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przyszłość

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego Kraków, 22 lipca 2003 r. Nasz znak: OR VII.0036/2- /03 Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana podczas IX Sesji Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 27.09-03.10.2010 r. za 1 kg żywca wieprzowego w kraju płacono przeciętnie

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 07/2010. Rynek mleka 30,0 28,0 26,0. w tys. ton 24,0 22,0 20,0 18,0 15,5 15,0 14,5. zł/hl 14,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W konsekwencji mniejszej opłacalności produkcji mleka i pogłębiającego się procesu redukcji pogłowia krów, dostawy mleka do skupu w czerwcu 2010

Bardziej szczegółowo

do zalesień można było wykorzystać tylko rodzime gatunki drzew i krzewów,

do zalesień można było wykorzystać tylko rodzime gatunki drzew i krzewów, Zasady przyznawania pomocy Krok po kroku Beneficjenci Płatność na zalesianie mógł otrzymać producent rolny (osoba fizyczna albo spółdzielnia produkcji rolnej), który był właścicielem lub współwłaścicielem

Bardziej szczegółowo

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Szczepan Figiel, Justyna Kufel Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Warszawa, 5 grudnia, 2014. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 52, poz. 539. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W ostatnim tygodniu listopada 2014 r. w krajowym skupie odnotowano umiarkowany wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 2 W 2015 roku Polska może wyeksportować żywność o wartości nawet 25 mld euro - mówił w maju 2015 minister rolnictwa Marek Sawicki. W 2014 r. eksport produktów

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W drugim tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym ceny skupu zbóż podstawowych nieco wzrosły. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. Wrzesień 2004 Dorota Stankiewicz Informacja

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych

Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych Dr Krzysztof Jończyk Kongres Innowacji Polskich, Kraków, 10.03.2015 1 r. Rolnictwo ekologiczne Rozp. Rady (WE) 834/2007

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO MIĘSA W POLSCE

BEZPIECZEŃSTWO MIĘSA W POLSCE BEZPIECZEŃSTWO MIĘSA W POLSCE -trudna droga do sukcesu 2015 OPRACOWAŁ: Jacek Leonkiewicz Przed akcesją CEL NADRZĘDNY: Członkostwo Polski w UE Europejska Wspólnota Gospodarcza VS Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Ile zapłacimy za hektar ziemi w 2017? Spodziewany mniejszy wzrost cen!

Ile zapłacimy za hektar ziemi w 2017? Spodziewany mniejszy wzrost cen! .pl Ile zapłacimy za hektar ziemi w 2017? Spodziewany mniejszy wzrost cen! Autor: Ewa Ploplis Data: 27 stycznia 2017 1 / 13 .pl W rozpoczętym niedawno 2017 r. wzrost cen ziemi rolnej może być dużo niższy

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat zmian PROW

Informacja na temat zmian PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Informacja na temat zmian PROW 2007-2013 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zmiany w PROW 2007-2013 Nowe wyzwania wynik przeglądu

Bardziej szczegółowo

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku.

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Od 1 czerwca br. rusza nabór wniosków od rolników, którzy chcą posadzić las.

Od 1 czerwca br. rusza nabór wniosków od rolników, którzy chcą posadzić las. Od 1 czerwca br. rusza nabór wniosków od rolników, którzy chcą posadzić las. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 czerwca do 31 lipca br. będzie przyjmować wnioski o wsparcie od rolników,

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020.

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Od początku 2015 roku przepisy krajowe, na podstawie których udzielana jest pomoc publiczna w rolnictwie muszą być dostosowane do zasad udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Tworzenie grup i organizacji producentów

Tworzenie grup i organizacji producentów 1 PROW 2014-2020: 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (PROW 2014-2020) został

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU 2011 r I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,07 186,9 99,8

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU 2011 r I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,07 186,9 99,8 Warszawa,.7.2 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU r. I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU VI = 1 V = 1 Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,7 186,9 99,8 Żyto...

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH zł/hl Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Ceny skupu mleka TENDENCJE CENOWE Od początku 2015 r. w Polsce utrzymuje się spadkowa tendencja cen skupu mleka. W maju producenci

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie 9 1.1. Cel i zakres analizy 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 5 marca 2001 r. Druk nr 587

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 5 marca 2001 r. Druk nr 587 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 5 marca 2001 r. Druk nr 587 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (WPR) W LATACH 2007-2013 W latach 2007-2013 WPR finansowana

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż wieprzowiny - ceny i możliwości eksportu

Sprzedaż wieprzowiny - ceny i możliwości eksportu .pl https://www..pl Sprzedaż wieprzowiny - ceny i możliwości eksportu Autor: Elżbieta Sulima Data: 19 maja 2017 W kwietniu opłacalność produkcji trzody chlewnej znacząco się poprawiła. Rośnie sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju

Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Polska droga do skutecznego zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych. Przeszkody i możliwości rozwoju Aleksandra Szelągowska (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) dr Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 24.08.2016 r. Organy administracji publicznej zaangażowane

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy Konkurencyjność produkcji wyznaczają wskaźniki: jakości, właściwości

Bardziej szczegółowo

Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków

Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków https://www. Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków Autor: Ewa Ploplis Data: 27 czerwca 2017 Od 5 lipca do 3 sierpnia rolnicy będą mogli składać wnioski o dotacje na przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów. Dr Aneta Jarosz-Angowska "Mechanizmy WPR" 1

Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów. Dr Aneta Jarosz-Angowska Mechanizmy WPR 1 Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów "Mechanizmy WPR" 1 Mechanizmy WPR w sektorze owoców i warzyw: polityka wspierania cen dla producentów, ochrona rynku Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nowe dotacje dla obszarów wiejskich. Wpisany przez dr Aleksandra Maciejewska

Nowe dotacje dla obszarów wiejskich. Wpisany przez dr Aleksandra Maciejewska Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki zapowiedział, że w 2011 r. zwiększone zostaną limity środków w ramach najbardziej popularnych działań w PROW 2007-2013. Mikroprzedsiębiorcy i właściciele

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 2011 r I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 210,2 104,6

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 2011 r I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 210,2 104,6 Warszawa, 211.6.17 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 211 r. 211 I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU V = 1 IV 211= 1 Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 21,2

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych 2007.08.10 KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych Agencji Rynku Rolnego zachęca do korzystania z unijnego programu Dopłaty do spożycia mleka i przetworów

Bardziej szczegółowo

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ POMORSKA WIEŚ DZISIAJ Nowoczesna, europejska i aktywna Lęborski Pucki Słupski Wejherowski Bytowski Człuchowski Chojnicki Kartuski Kościerski Starogardzki OBSZAR DZIAŁANIA 16 POWIATÓW Nowodworski Gdański

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw Restrukturyzacja małych gospodarstw Pomoc przyznaje się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke

Konferencja prasowa. Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Konferencja prasowa Sekretarza Stanu w MRiRW Kazimierza Plocke Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej perspektywy finansowej Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 Warszawa, 23 lipca

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM M ROLNIKOM W LATACH 2004-2006 2006 Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 Opracowała: Anna Siniarska Ekonomia, SGGW, Studia zaoczne W latach 2004-2006 został przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49 Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku 2014-03-21 12:34:49 2 Rok 2013 był siódmym rokiem recesji w Grecji. Jednak zauważalna jest poprawa sytuacji gospodarczej Grecji. Następuje

Bardziej szczegółowo

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie

Pól zaciemnionych nie wypełnia ubiegający się o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie działania Wsparcie doradztwa

Bardziej szczegółowo

Jutro rusza "Modernizacja"

Jutro rusza Modernizacja Jutro rusza "Modernizacja" 20.04.2009. 20.04.2009 - Od jutra 21 kwietnia można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej z działania Modernizacja gospodarstw rolnych finansowanego z PROW 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Jakie będą dopłaty za 2017 rok? Nowe dane!

Jakie będą dopłaty za 2017 rok? Nowe dane! .pl Jakie będą dopłaty za 2017 rok? Nowe dane! Autor: Beata Kozłowska Data: 28 września 2016 1/6 .pl Wiemy już, że dopłaty bezpośrednie za 2017 r. będą się różnić od tych, które rolnicy otrzymają za 2016.

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn

Raport na temat sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn Raport na temat sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn Opracował: Sebastian Ludwiczak Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Spis treści 1. Koniunktura w rolnictwie...

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do produkcji buraków cukrowych

Dopłaty do produkcji buraków cukrowych Dopłaty do produkcji buraków cukrowych Agnieszka Różańska KZPBC Płatność cukrowa Oddzielna płatność z tytułu cukru, tzw. płatność cukrowa została wprowadzona do WPR w 2006 roku w ramach reformy rynku cukru

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie.

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie. Projekt USTAWA z dnia.. 2017 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo

Bardziej szczegółowo

Ceny mleka i przetworów mleczarskich w 2017 r. są wyraźnie wyższe niż rok wcześniej. Eksport produktów mleczarskich z Polski też wzrasta.

Ceny mleka i przetworów mleczarskich w 2017 r. są wyraźnie wyższe niż rok wcześniej. Eksport produktów mleczarskich z Polski też wzrasta. .pl https://www..pl Ceny mleka rosną Autor: Elżbieta Sulima Data: 29 maja 2017 Ceny mleka i przetworów mleczarskich w 2017 r. są wyraźnie wyższe niż rok wcześniej. Eksport produktów mleczarskich z Polski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku zbóż

Informacja o sytuacji na rynku zbóż Warszawa, 3 sierpnia 2005 r. Informacja o sytuacji na rynku zbóż Zbiory zbóż w 2005 r. Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego dnia 25 lipca 2005 r. na temat Wstępnego szacunku głównych ziemiopłodów

Bardziej szczegółowo

Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.?

Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.? .pl https://www..pl Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.? Autor: Ewa Ploplis Data: 22 kwietnia 2017 Do 15 maja można składać wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Na temat komu

Bardziej szczegółowo

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej w Unii Europejskiej Nakłady na WPR w Polsce Płatności bezpośrednie wydatki ogółem w mld EUR w tym wkład krajowy 2007-2013 19,7 6,6 2014-2020 21,2 0,0 przesunięcie z II

Bardziej szczegółowo

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH. Janusz Wojtczak

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH. Janusz Wojtczak GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Czym jest grupa producentów rolnych? Jest to dobrowolne zrzeszenie rolników, którzy działają wspólnie na rynku w celu sprzedaży produkcji swoich gospodarstw. Członkami grupy w

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 14/2012 (3-16.IX.2012) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Pomimo rozpoczęcia prac polowych związanych z podorywkami i siewem rzepaku ozimego, podaż ziarna na rynku w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo